Leksjon Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten Sett inn ten Sett inn nějaký Gjenta ved å bruke stejný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten 8.1.2. Sett inn ten 8.1.3. Sett inn nějaký 8.1.4. Gjenta ved å bruke stejný"

Transkript

1 Leksjon Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten. Peníze jsem měl v té kapse. Peníze jsem měl v téhle kapse. 1. Narodil se v tom starém domě. 2. Okolo celé té zahrady bude zeď. 3. Leželi jsme pod tím vysokým stromem. 4. Pojedu na tom bílém koni. 5. Kdo je v tom černém autě? 6. Pracuji v té nové továrně. 7. Stalo se to blízko té moderní budovy. 8. Ten dům stál uprostřed té velké zahrady. 1. Narodil se v tomhle starém domě. 2. Okolo celé téhle zahrady bude zeď. 3. Leželi jsme pod tímhle vysokým stromem. 4. Pojedu na tomhle bílém koni. 5. Kdo je v tomhle černém autě? 6. Pracuji v téhle nové továrně. 7. Stalo se to blízko téhle moderní budovy. 8. Ten dům stál uprostřed téhle velké zahrady Sett inn ten. Leželi pod vysokým stromem. Leželi pod tím vysokým stromem. 1. Ve starém domě nikdo nebydlel. 2. Za vysokou zdí byla zahrada. 3. Uprostřed velké místnosti stál zvláštní stroj. 4. Na špatné půdě nic neroste. 5. Budu čekat před starou hospodou. 6. Poletím tam v moderním letadle. 7. Narodila se v malé vesnici. 8. Je to naproti velké městské nemocnici. 1. Ve tom starém domě nikdo nebydlel. 2. Za tou vysokou zdí byla zahrada. 3. Uprostřed té velké místnosti stál zvláštní stroj. 4. Na té špatné půdě nic neroste. 5. Budu čekat před tou starou hospodou. 6. Poletím tam v tom moderním letadle. 7. Narodila se v té malé vesnici. 8. Je to naproti té velké městské nemocnici Sett inn nějaký. Pracuje v továrně. Pracuje v nějaké továrně. 1. Šli jsme kolem vysoké věže. 2. Zvíře se schovalo pod kamenem. 3. Pracuje v kanceláři. 4. Bydlí u kamaráda. 5. Seděla vedle starého pána. 6. Letěli jsme nad řekou. 7. Stalo se to blízko ostrova. 8. Hledají práci na statku. 1. Šli jsme kolem nějaké vysoké věže. 2. Zvíře se schovalo pod nějakým kamenem. 3. Pracuje v nějaké kanceláři. 4. Bydlí u nějakého kamaráda. 5. Seděla vedle nějakého starého pána. 6. Letěli jsme nad nějakou řekou. 7. Stalo se to blízko nějakého ostrova. 8. Hledají práci na nějakém statku Gjenta ved å bruke stejný. Nepracuje v té továrně Nepracuje ve stejné továrně. 1. Narodili jsme se v té vesnici. 2. Seděli u toho stolu a jedli. 3. Stalo se to na tom místě. 4. Nebydlíme v tom domě. 5. Byli jsme u toho lékaře. 6. Jan a Petr pracují v tom podniku. 7. Budeme spát v tom hotelu. 8. Byli jsme na té lodi. 1. Narodili jsme se v stejné vesnici. 2. Seděli u stejného stolu a jedli. 3. Stalo se to na stejném místě. 4. Nebydlíme v stejném domě. 5. Byli jsme u stejného lékaře. 6. Jan a Petr pracují v stejném podniku. 7. Budeme spát v stejném hotelu. 8. Byli jsme na stejné lodi Sett inn hlavní. Narodila se ve městě. Narodila se v hlavním městě. 1. Stalo se to uprostřed ulice. 2. Ten hotel je naproti nádraží. 3. Budu čekat před vchodem. 4. U brány stáli vojáci. 5. Vojáci byli v táboře. 6. Podél silnice rostou stromy. 7. Je to naproti městské nemocnici. 8. Letadlo poletí nad městem. 1

2 1. Stalo se to uprostřed hlavní ulice. 2. Ten hotel je naproti hlavnímu nádraží. 3. Budu čekat před hlavním vchodem. 4. U hlavní brány stáli vojáci. 5. Vojáci byli v hlavním táboře. 6. Podél hlavní silnice rostou stromy. 7. Je to naproti hlavní městské nemocnici. 8. Letadlo poletí nad hlavním městem Gjør om på setningene: bruk u i stedet for před Před hlavním vchodem stáli vojáci. U hlavního vchodu stáli vojáci. 1. Postavili ten pomník před Národním divadlem. 2. Budeme čekat před hlavní bránou. 3. Potkal jsem Petra před obecním úřadem. 4. Stáli jsme před nějakou zvláštní budovou. 5. Je to před městskou nemocnicí. 6. Necháme auto před hlavní budovou. 7. Zastavili loď před neznámým malým ostrovem. 8. Auto zastavilo před prostým domkem. 1. Postavili ten pomník u Národního divadla. 2. Budeme čekat u hlavní brány. 3. Potkal jsem Petra u obecního úřadu. 4. Stáli jsme u nějaké zvláštní budovy. 5. Je to u městské nemocnice. 6. Necháme auto u hlavní budovy. 7. Zastavili loď u neznámého malého ostrova. 8. Auto zastavilo u prostého domku Gjør om til preteritum. Otec je dělník. Otec byl dělník. l. Pan Šmíd je vedoucí. 2. Kdo je Antonín Dvořák? 3. Co jsou rodiče? 4. Nejsem voják. 5. Je ta dívka Češka? 6. Jste studenti? 7. Hosté jsou známí vědci. 8. Ta továrna je moderní podnik. l. Pan Šmíd byl vedoucí. 2. Kdo byl Antonín Dvořák? 3. Co byli rodiče? 4. Nebyl jsem voják. 5. Byla ta dívka Češka? 6. Byli jste studenti? 7. Hosté byli známí vědci. 8. Ta továrna byla moderní podnik Gi et negativt svar. Jste Čech? Ne, nejsem Čech. 1. Je Vltava slovenská řeka? 2. Je čeština lehký jazyk? 3. Byl Antonín Dvořák český vědec? 4. Jsou rodiče Češi? 5. Byla to slovenština? 6. Je angličtina těžký jazyk? 7. Jsou hosté Angličané? 8. Je Petr Američan? 9. Byl Edvard Grieg norský malíř? 1. Ne, není slovenská řeka. 2. Ne, ne lehký jazyk. 3. Ne, nebyl český vědec. 4. Ne, nejsou Češi. 5. Ne, nebyla to slovenština. 6. Ne, není těžký jazyk. 7. Ne, nejsou Angličané. 8. Ne, není Američan. 9. Ne, nebyl norský malíř Gjør om til pluralis. Jsem student. Jsme studenti. 1. Nejsem Čech. 2. Jsem mladý člověk. 3. Bratr není voják. 4. Ten člověk byl německý vědec. 5. Host je anglický umělec. 6. Nejsem český student. 7. Ten mladý muž je Američan. 8. Ta mladá žena je Angličanka. 9. Jsem Nor. 1. Nejsme Češi. 2. Jsme mladí lidé. 3. Bratři nejsou vojáci. 4. Ti lidé byli němečtí vědci. 5. Hosté jsou angličtí umělci. 6. Nejsme čeští studenti. 7. Ti mladí muži jsou Američané. 8. Ty mladé ženy jsou Angličanky. 9. Jsme Norové Gjør om på setningene. Vltava je řeka. Je to česká řeka. Vltava je česká řeka. 1. Praha je město. Je to české město. 2. Česko je republika. Je to středoevropská republika. 3. Dvořák byl umělec. Byl to český umělec. 4. Doktor Koch byl vědec. Byl to známý vědec. 5. Tahle budova je nemocnice. Je to městská nemocnice. 6. Tahle květina je růže. Je to bílá růže. 7. Anglie je ostrov. Je to velký ostrov. 8. Doktor Šmíd je lékař. Je to dobrý lékař. 2

3 1. Praha je české město. 2. Česko je středoevropská republika. 3. Dvořák byl český umělec. 4. Doktor Koch byl známý vědec. 5. Tahle budova je městská nemocnice. 6. Tahle květina je bílá růže. 7. Anglie je velký ostrov. 8. Doktor Šmíd je dobrý lékař Gjør om på setningene. Jiří je Čech. Je student. Jiří je český student. 1. Eva je Češka. Je studentka. 2. Mária je Slovenka. Je lékařka. 3. John je Angličan. Je student. 4. Barbara je Američanka. Je učitelka. 5. Doktor Koch byl Němec. Byl vědec. 6. Antonín Dvořák byl Čech. Byl umělec. 7. Jan a Pavel jsou Češi. Jsou studenti. 8. John a Margaret jsou Angličané. Jsou manželé. 9. Kari je Norka. Je profesorka. 1. Eva je česká studentka. 2. Mária je slovenská lékařka. 3. John je anglický student. 4. Barbara je americká učitelka. 5. Doktor Koch byl německý vědec. 6. Antonín Dvořák byl český umělec. 7. Jan a Pavel jsou čeští studenti. 8. John a Margaret jsou angličtí manželé. 9. Kari je norská profesorka Fortsett konstateringene. Petr je Čech. Petr je Čech. Mluví česky. 1. John je Angličan. 2. Barbara je Američanka. 3. Günther je Němec. 4. Eva a Marta jsou Češky. 5. Mária je Slovenka. 6. Ute a Petra jsou Němky. 7. Pan a paní Smithovi jsou Američané. 8. Rodiče jsou Češi. 9. Ola je Nor. 1. John je Angličan. Mluví anglicky. 2. Barbara je Američanka. Mluví anglicky. 3. Günther je Němec. Mluví německy. 4. Eva a Marta jsou Češky. Mluví česky. 5. Mária je Slovenka. Mluví slovensky. 6. Ute a Petra jsou Němky. Mluví německy. Pan a paní Smithovi jsou Američané. Mluví anglicky. 8. Rodiče jsou Češi. Mluví česky. 9. Ola je Nor. Mluví norsky Gjør om på setningene. Mám českou matku. Matka je Češka. 1. Má české rodiče. 2. Máme slovenské kamarády. 3. Mám anglické přátele. 4. Mám německé studenty. 5. Měli americké hosty. 6. Máme českého učitele. 7. Má slovenského přítele. 8. Měl anglickou matku. 9. Mají norské kamarádky. 1. Rodiče jsou Češi. 2. Kamarádi jsou Slováci. 3. Přátelé jsou Angličané. 4. Studenti jsou Němci. 5. Hosté jsou Američani. 6. Učitel je Čech. 7. Přítel je Slovák. 8. Matka je Angličanka. 9. Kamarádky jsou Norky Lag negative konstateringer. Udělal jsem to dobře. Neudělal jsi to dobře. 1. Vlak jede pomalu. 2. Tyhle stromy rostou rychle. 3. Tohle si dobře pamatuji. 4. Stalo se to takhle. 5. Mluvili česky správně. 6. Hledal jsem to marně. 7. Děláš to špatně. 8. Drželi jsme to pevně. 1. Vlak nejede pomalu. 2. Tyhle stromy nerostou rychle. 3. Tohle si dobře nepamatuji. 4. Nestalo se to takhle. 5. Nemluvili česky správně. 6. Nehledal jsem to marně. 7. Neděláš to špatně. 8. Nedrželi jsme to pevně Gjør om til presens. Teplota rychle stoupla. Teplota rychle stoupá. 1. Řešili jsme ty problémy stejně. 2. Vlak jel pomalu. 3. Vyslovoval jsem to správně. 4. Neslyšeli jsme nic, mluvili tiše. 5. Verše jsme si pamatovali dobře. 6. Hledali jsme tu ulici marně. 7. Znali to špatně. 8. Děti klidně spaly. 3

4 1. Řešíme ty problémy stejně. 2. Vlak jede pomalu. 3. Vyslovujeme to správně. 4. Neslyšíme nic, mluví tiše. 5. Verše si pamatuji dobře. 6. Hledáme tu ulici marně. 7. Znají to špatně. 8. Děti klidně spí Gjør om til futurum (perfektiv eller imperfektiv). Teplota rychle stoupala Teplota bude rychle stoupat. Teplota rychle stoupla. Teplota rychle stoupne. 1. Takhle nikdo nemluví. 2. Snadno jsem si to zapamatoval. 3. Děti klidně spaly. 4. Udělali to nějak podobně. 5. Počasí se náhle změnilo. 6. Svět se měnil rychle. 7. Držel jsem to jinak. 8. Nějak ty dveře otevřeli. 1. Takhle nikdo nebude mluvit. 2. Snadno si to zapamatuji. 3. Děti budou klidně spát. 4. Uděláme to nějak podobně. 5. Počasí se náhle změní. 6. Svět se bude měnit rychle. 7. Budu to držet jinak. 8. Nějak ty dveře otevřou Legg til en utfyllende positiv konstatering med jinak. Nedělali to takhle. Nedělali to takhle. Dělali to jinak. 1. Nestalo se to takhle. 2. Nevyslovil jste to takhle. 3. Nebudeme to řešit takhle. 4. Nedržel to takhle. 5. Nepracujeme takhle. 6. Nebudu to jíst takhle. 7. Nechápeme to takhle. 8. Ten člověk neležel takhle. 1. Nestalo se to takhle. Stalo se to jinak. 2. Nevyslovil jste to takhle. Vyslovil jste to jinak 3. Nebudeme to řešit takhle. Budeme to řešit jinak. 4. Nedržel to takhle. Držel to jinak. 5. Nepracujeme takhle. Pracujeme jinak. 6. Nebudu to jíst takhle. Budu to jíst jinak. 7. Nechápeme to takhle. Chápeme to jinak. 8. Ten člověk neležel takhle. Ležel jinak Besvar spørsmålene. Dělali to stejně? Dělali to podobně. 1. Vyslovují to stejně? 2. Budete to řešit stejně? 3. Stalo se to stejně? 4. Otevřeš to stejně? 5. Pracují ti lidé stejně? 6. Mluví Češi stejně? 7. Voní ty květiny stejně? 8. Zemřela stejně? 1. Vyslovují to podobně. 2. Budete to řešit podobně? 3. Stalo se to podobně. 4. Otevřu to podobně. 5. Pracují podobně. 6. Mluví podobně. 7. Voní podobně. 8. Zemřela podobně Legg til en utfyllende positiv konstatering med špatně. Nedělají dobře. Nedělají to dobře. Dělají to špatně. 1. Neznáš to dobře. 2. Nedržel jsi to dobře. 3. Nevyslovujete to dobře. 4. Nevyřešili to dobře. 5. Nepamatuji si to dobře. 6. Nepracovali dobře. 7. Nebránil jsi to dobře. 8. Nechoval jsi se dobře. 1. Neznáš to dobře. Znáš to špatně. 2. Nedržel jsi to dobře. Držel jsi to špatně. 3. Nevyslovujete to dobře. Vyslovujete to špatně. 4. Nevyřešili to dobře. Vyřešili to špatně. 5. Nepamatuji si to dobře. Pamatuji si to špatně. 6. Nepracovali dobře. Pracovali špatně. 7. Nebránil jsi to dobře. Bránil jsi to špatně. 8. Nechoval jsi se dobře. Choval jsi se špatně Gjør om på setningene: sett inn stejný. Petr je jako ty. Petr je stejný jako ty. 4

5 1. Jsi jako on. 2. Nejsme jako vy. 3. Byla jste jako ona. 4. Bratr není jako já. 5. Budeme jako ty. 6. Petr a Pavel nebyli jako oni. 7. Eva a Marie nejsou jako vy. 8. Jsi jako já. 1. Jsi stejný jako on. 2. Nejsme stejní jako vy. 3. Byla jste stejná jako ona. 4. Bratr není stejný jako já. 5. Budeme stejní jako ty. 6. Petr a Pavel nebyli stejní jako oni. 7. Eva a Marie nejsou stejné jako vy. 8. Jsi stejná jako já. / Jsi stejný jako já Gjør om på setningene. Petr není takový jako ty. Petr je jiný než ty. 1. Eva není taková jako Marie. 2. Nejste takoví jako oni. 3. Není to takový jazyk jako čeština. 4. Tohle město není takové jako Praha. 5. Nebyla taková jako ostatní. 6. Amerika není taková jako Evropa. 7. Nejste takový jako pan Mach. 8. Příbuzní nejsou takoví jako cizí lidé. 1. Eva je jiná než Marie. 2. Jste jiní než oni. 3. Je to jiný jazyk než čeština. 4. Tohle město je jiné než Praha. 5. Byla jiná než ostatní. 6. Amerika je jiná než Evropa. 7. Jste jiný než pan Mach. 8. Příbuzní jsou jiní než cizí lidé Gjør om på setningene. Praha a Londýn nejsou stejně velké. Praha není tak velká jako Londýn. 1. Angličtina a čeština nejsou stejně těžké. 2. Petr a Pavel nejsou stejně staří. 3. Já a ty nejsme stejně velcí. 4. Vltava a Labe nejsou stejně dlouhé. 5. Ona a on nebyli stejně vysocí. 6. Romány a verše nejsou stejně zajímavé. 7. Barva a tvar nejsou stejně důležité. 8. Eva a Marie nebyly stejně hezké. 1. Angličtina není tak těžká jako čeština. 2. Petr není tak starý jako Pavel. 3. Já nejsem tak velký jako ty. 4. Vltava není tak dlouhá jako Labe. 5. Ona nebyla tak vysoká jako on. 6. Romány nejsou tak zajímavé jako verše. 7. Barva není tak důležitá jako tvar. 8. Eva není tak hezká jako Marie Gjør om på setningene. Dělali/nedělali jsme to jako vy. Dělali jsme to stejně jako/jinak než vy. 1. Nemluvili jako my. 2. Vyslovovali to slovo jako učitel. 3. Budu pracovat jako ostatní. 4. Ta dívka se nejmenovala jako ty. 5. Ty květiny voní jako růže. 6. Lidé tam nežijí jako my. 7. Hraješ si jako malé dítě. 8. Uhlí nehoří jako dřevo. 1. Mluvili jinak než my. 2. Vyslovovali to slovo stejně jako učitel. 3. Budu pracovat stejně jako ostatní. 4. Ta dívka se jmenovala jinak než ty. 5. Ty květiny voní stejně jako růže. 6. Lidé tam žijí jinak než my. 7. Hraješ si stejně jako malé dítě. 8. Uhlí hoří jinak než dřevo Besvar spørsmålene positivt. Jak je velký? Jako ty? Ano, tak jako já. 1. Jak jste staří? Jako já? 2. Jak je to město velké? Jako Brno? 3. Jak je ten byt velký? Jako tenhle? 4. Jak jste byla spokojená? Jako ostatní? 5. Jak jste silný? Jako on? 6. Jak to bylo těžké? Jako tenhle kámen? 7. Jak byl ten strom vysoký? Jako dům? 8. Jak je ten ostrov velký? Jako Island? 1. Ano, tak jako vy. / Ano, tak jako ty. 2. Ano, tak jako Brno. 3. Ano, tak jako tenhle. 4. Ano, tak jako ostatní. 5. Ano, tak jako on. 6. Ano, tak jako on. / Ano, tak jako tenhle kámen. 7. Ano, tak jako dům. 8. Ano, tak jako Island Gjør om på setningene. Je to chlapec jako ty. Je to chlapec jako jsi ty. 5

6 1. Nejsou to lidé jako vy. 2. Ta továrna není podnik jako tenhle. 3. Jsou to studenti jako my. 4. Neexistuje způsob jako tenhle. 5. Je to člověk jako já. 6. Spadl tam kámen jako tenhle. 7. Stály tam stany jako tyhle. 8. Rostou tam květiny jako tahle. 1. Nejsou to lidé jako jste vy. 2. Ta továrna není podnik jako je tenhle. 3. Jsou to studenti jako jsme my. 4. Neexistuje způsob jako je tenhle. 5. Je to člověk jako jsme já. 6. Spadl tam kámen jako je tenhle. 7. Stály tam stany jako jsou tyhle. 8. Rostou tam květiny jako je tahle Gjør om til preteritum. Zkoušky dopadnou dobře. Zkoušky dopadly dobře. 1. Mluvíš pravdu? 2. Chováte se správně. 3. Jak se máte? 4. Je to správně? 5. Ten obraz vypadá zajímavě. 6. Je to tak? 7. Věta slouží jako příklad. 8. Pracuje tam jako učitel. 1. Mluvil jsi pravdu? / Mluvila jsi pravdu? 2. Choval jste se správně. / Chovala jste se správně. / Chovali jste se správně. 3. Jak jste se měl? / Jak jste se měla? / Jak jste se měli? 4. Bylo to správně? 5. Ten obraz vypadal zajímavě. 6. Bylo to tak? 7. Věta sloužila jako příklad. 8. Pracoval tam jako učitel Gjør om på setningene: bruk vypadat. Výsledky jsou zajímavé. Výsledky vypadají zajímavě. 1. Ta barva je dobrá. 2. Počasí bylo špatné. 3. Jaké je to hřiště? 4. Ti lidé nejsou takoví. 5. Město bylo moderní. 6. Ten byt nebyl špatný. 7. Ta zeď je pevná. 8. Dítě bylo spokojené. 1. Ta barva vypadá dobře. 2. Počasí vypadalo špatně. 3. Jak vypadá to hřiště? 4. Ti lidé nevypadají tak. 5. Město vypadalo moderně. 6. Ten byt nevypadal špatně. 7. Ta zeď vypadá pevně. 8. Dítě vypadalo spokojeně Gjør om på setningene: Bruk pracovat jako. Bratr byl lékař. Bratr pracoval jako lékař. 1. Rodiče byli učitelé. 2. Vedoucí bude pan Mašek. 3. Obyvatelé byli dělníci. 4. Sestra byla učitelka. 5. Doktorka Černá je lékařka. 6. Byl jsem učitel. 7. Petr bude umělec. 8. Jsem dělník. 1. Rodiče pracovali jako učitelé. 2. Pan Mašek bude pracovat jako vedoucí. 3. Obyvatelé pracovali jako dělníci. 4. Sestra pracovala jako učitelka. 5. Doktorka Černá pracuje jako lékařka. 6. Pracoval jsem jako učitel. 7. Petr bude pracovat jako umělec. 8. Pracuji jako dělník. / Pracuju jako dělník Gjør om på setningene: Bruk sloužit jako. Ta věta je příklad. Ta věta slouží jako příklad. 1. Tahle místnost bude kancelář. 2. Ta budova byla nemocnice. 3. Ta brána je vchod. 4. Ten dům je hospoda. 5. Tenhle prostor je hřiště. 6. Ten otvor byl okno. 7. Tahle budova bude škola. 8. Ty peníze jsou důkaz. 1. Tahle místnost bude sloužit jako kancelář. 2. Ta budova sloužila jako nemocnice. 3. Ta brána slouží jako vchod. 4. Ten dům slouží jako hospoda. 5. Tenhle prostor slouží jako hřiště. 6. Ten otvor sloužil jako okno. 7. Tahle budova bude sloužit jako škola. 8. Ty peníze slouží jako důkaz Gjør om på setningene: Bruk umět. 6

7 Ten člověk nerozuměl česky. Ten člověk neuměl česky. 1. Mluvíte anglicky? 2. Kdo mluví česky? 3. Nikdo nemluvil slovensky. 4. Karel čte rusky. 5. Ti lidé mluvili anglicky. 6. Mluvíš trochu česky? 7. Jak mluvíš německy? 8. Mluvila dobře rusky. 1. Umíte anglicky? 2. Kdo umí česky? 3. Nikdo neuměl slovensky. 4. Karel umí rusky. 5. Ti lidé uměli anglicky. 6. Umíš trochu česky? 7. Jak umíš německy? 8.Uměla dobře rusky. Test kunnskapene dine. (A) Sett inn korrekt form av ordene i parentes. 1. Jel jsem na (takový kůň). 2. Budu čekat u (hlavní vchod). 3. Narodil se v (tenhle malý domek). 4. Auto zastavilo před (vysoká budova). 5. Pomník je naproti (Národní divadlo). 6. Okolo (celá zahrada) byla vysoká zeď. 7. Ta věta byla v (nějaký neznámý jazyk). 8. Stalo se to na (stejné místo). 9. Seděla vedle (nějaký mladý muž). 10. U (hlavní brána) stáli vojáci. 11. Budeme bydlet v (tenhle moderní byt). 12. Letěli jsme nad (nějaká velká řeka). 13. Stáli před (velké, moderní letadlo). 14. Schováme se pod (tamten vysoký strom). 15. Škola byla proti (městský obecní úřad). 16. Nic jsem neviděl, stál jsem za (nějaký vysoký člověk). 17. Sloužil jako voják v (československá armáda). 18. Ty domy stojí podél (hlavní silnice). 19. Ten člověk stojí tamhle, vedle (to velké černé auto). 20. V (vlak) jsme seděli naproti (nějaký starý pán). 21. Za (tamten malý chlapec) je volné místo. (B) Lag deskriptive setninger. čeština, jazyk, těžký Čeština je těžký jazyk. 1. řeka, Vltava, český. 2. Praha, město, český. 3. republika, Česko. 4. Česko, země, malý. 5. doktor Šmíd, lékař, dobrý. 6. Antonín Dvořík, umělec, známý,český. 7. ta továrna, podnik, moderní. 8. statky, podniky, zemědělský. 9. Mária, lékařka, mladý, slovenský. 10. angličtina, jazyk, lehký. 11. pan Šmíd, člověk, zajímavý. 12. tenhle muž, student, anglický, mladý. 13. ta budova, divadlo, krásný, národní. 14. tahle brána, vchod, velký, hlavní. 15. tenhle kůň, zvíře, bílý, krásný. 16. George, student, mladý, americký. 17. Brno, město, průmyslový. 18. Anglie, ostrov, velký. 19. Londýn, město, velký. 20. cesta, zkušenost, takový, zajímavý. 21. Norsko, země, velký. (C) Velg det korrekte ordet. 1. (anglický, anglicky, angličtina, Angličan): To je... kniha.... je lehký jazyk. Pavel nemluví dobře.... Pavel není.... Barbara je.... Barbara je... studentka. Tohle auto je (český, česky, čeština, Čech): Pan Mucha je... učitel. Jste...? Rodiče jsou... Karel má... rodiče. Umíte...?... je těžký jazyk. Učitel to slovo napsal.... Eva je (německý, německy, němčina, Němec): Robert Koch byl... vědec. Jsou to známí... umělci. Umíš taky...? Angličtina není takový jazyk jako.... Slečna Krügerová je.... Goethe a Schiller byli (norský, norsky, norština, Nor): Mluvíte...? Edvard Munch byl.... Paní Brundtlandová je... politička.... je severský jazyk. (D) Velg det korrekte ordet. 1. (dobrý, dobře): Tihle studenti mají... výsledky. Jsou to... studenti. Pracují (jaký, jak):... je v tom rozdíl?... noviny čtete?... jste se tam měli? 3. (jiný, jinak): Změnila jsi se, chováš se.... Nebyli tam... lidé. Existují některé... případy. 4. (klidný, klidně): Eva vypadala.... Byla.... Bydlím v... ulici. Dítě... spalo. 5. (marný, marně): Dopadlo to špatně, byla to... práce. Čekali jsme tam.... Pozorovali to místo..., nic neviděli. 6. (náhlý, náhle): Zazněl tam... smích. Teplota... stoupla. Situace se změnila (nějaký, nějak): Děti si budou... hrát. Odpověď Pavla... překvapila. Žijí v... vesnici daleko od Prahy. V tom bytě bydlí... mladí manželé. 8. 7

8 (pevný, pevně): Pavel... spal. Držíš tu větev...? Zeď okolo zahrady byla vysoká a (podobný, podobně): Čeština a slovenština jsou... jazyky. Ten pták zpíval... jako tenhle.... hudbu jsem někde slyšel. 10. (pomalý, pomalu): Nepracuje špatně, ale je jsem otvíral dveře. Petr se probudil a... vstal. 11. (přesný, přesně): Ta čísla si... pamatují. Tahle čísla jsou.... Učitel mluvil stručně a (rychlý, rychle): Teplota... stoupala. Budeme pracovat práce není dobrá. Bratr má moderní,... vůz. 13. (snadný, snadno): Ty verše si... zapamatujete. Zkouška nebude.... Čeština není... jazyk. Člověk... udělá nějakou chybu. 14. (správný, správně): Studenti... vyslovovali. Ta odpověď není.... Nechoval jste se.... Nezmám... výsledky. 15. (stejný, stejně): V té zemi lidé mluví... jako tady. Budete ty problémy řešit...? On a já bydlíme ve... ulici. Rostou tam... stromy. 16. (špatný, špatně) : Počasí nebylo.... Zkoušky nedopadly.... Pavel je nemocný, vypadá.... Tohle je... způsob. 17. (takový, tak):... romány nejsou zajímavé.... se nikdo nejmenuje.... člověka neznám. Růže... nevoní. 18. (tichý, tiše): Někdo... otvíral dveře. Neslyšel jsem nic, mluvili.... Zazněl... smích. 19. (zajímavý, zajímavě): Řešili... případ. To vypadá.... Četl jsem... knihu. Ty květiny... voní. (E) Oversett til tsjekkisk. 1. Du er lik ham. 2. Hun er ikke så ung som meg. 3. Petr og Pavel er ikke som deg. 4. De er annerledes enn oss. 5. Du er like så høy som henne. 6. Vi lever på samme måten som de (gjør). 7. Han jobbet på en annen måte enn andre. 8. Tsjekkere uttaler ordet slik. 9. Han snakker ikke tsjekkisk så bra som hun (gjør). 10. Hvordan vil du gjøre det? Slik som deg. 11. Hva er forskjellen mellom tsjekkisk og norsk? Norsk er ikke så vanskelig som tsjekkisk. 12. Toget kjørte fort. 13. Det kjørte ikke så fort som bilen. 14. Det skjedde på en annen måte. 15. Vi lette forgjeves etter det. 16. Jeg vil gjøre det på en annen måte. 17. Du oppførte deg som et barn. 18. Hun gjorde det ikke riktig, hun gjorde en feil. 19. Den jenta ser lykkelig ut. 20. Du sa ikke sannheten. 21. Det vil gå galt. 22. Hvordan så hun ut (hva liknet hun?) 23. Hvordan har du det? Takk, bare bra. 24. Rommet skal fungere som kontor. 25. Han var født i en liten landsby. 26. Snakker du russisk? Ja, litt. 27. Jana jobber som lærer. 28. Er det riktig eller galt? 29. Er det bra? Ja, det er. 30. Du vil lett huske det. 8

Stephen King. Srdce v Atlantidě

Stephen King. Srdce v Atlantidě Stephen King Srdce v Atlantidě Číslo 6: Číslo 2: Číslo 6: Číslo 2: Číslo 6: Číslo 2: Co chcete? Informaci. Na čí jste straně? To bych vám napověděl. My chceme informaci. Tu nedostanete! Po dobrém nebo

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\h\hoeg Peter\Hoeg_Peter-Cit_slecny_Smilly_pro_snih.PDB

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\h\hoeg Peter\Hoeg_Peter-Cit_slecny_Smilly_pro_snih.PDB C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\h\hoeg Peter\Hoeg_Peter-Cit_slecny_Smilly_pro_snih.PDB PDB Name: Hoeg_Peter-Cit_slecny_Smilly_pr Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date:

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Vždycky se ti v tom závodění dařilo? Nechtěl si se také někdy na to vykašlat? Tak ukaž nějaké trofeje ze závodů. Ondřej Zajíc

Vždycky se ti v tom závodění dařilo? Nechtěl si se také někdy na to vykašlat? Tak ukaž nějaké trofeje ze závodů. Ondřej Zajíc 19.12.2004 OBSAH : 1 Děkuji a přeji ti PF 2005 2. Rozhovor s Ondrou Zajícem 3. Každý může mít svého Macháčka 4. Jak zacházet s obtížnými lidmi 4..Letní brigády. Pořádek. 5. Majetek TJ Chemičky Dobříň 5.

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Askøy. 1. Město: Sen o těsném úniku. dekartografický román Lukáš Henzl / 2003

Askøy. 1. Město: Sen o těsném úniku. dekartografický román Lukáš Henzl / 2003 Askøy dekartografický román Lukáš Henzl / 2003 1. Město: Sen o těsném úniku Žiji ve městě. Pohybuji se pravidelně, síť ulic je rovnoměrně rozprostřena, trasy se kříží, držím se bodů předem daných, zanesených

Více

1. Víra změní tvůj svět

1. Víra změní tvůj svět 1. Víra změní tvůj svět Víra změní tvůj svět! To je poněkud odvážné prohlášení, nemyslíte? Víra nejen k požehnání tvých slepiček na dvorku. Víra nejen k rozjetí tvého automobilu. Víra na změnu světa! Víra

Více

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení.

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. Mnoho poutavých a napínavých příběhů, bajek i pohádek Křížovky, kvizy a rozhovory Příjemné počtení

Více

Bez jazyka jsme němí

Bez jazyka jsme němí Bez jazyka jsme němí Sborník prací z 2. ročníku literární soutěže středoškoláků ŽIJEME NA JEDNÉ ZEMI Mateřský jazyk v dnešní Evropě ÚIV 2010 2 Úvod Sborník představuje nejlepší práce, které zaslali středoškolští

Více

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací.

Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Projekt Děti učí děti mě velmi zaujal a získala jsem mnoho nových informací. Přijde mi to jako velmi zajímavý nápad, je to jiná forma výuky a jsem názoru, že pro nás i jistě zajímavější než klasická výuka.

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

Miloš (vlevo) a Pepík Gutovi v prosinci 1925. Pepa a Miloš (vpravo) Gutovi - léto 1937

Miloš (vlevo) a Pepík Gutovi v prosinci 1925. Pepa a Miloš (vpravo) Gutovi - léto 1937 Když Ing. Miloš Dobrý 1. dubna 1996 nahrával vyprávění o svém životě pro Shoa Foundation, tak na začátku páté kazety řekl: Než začnu tu pátou kazetu, tak vám chci říct, abyste se nenechali mýlit mým výkladem,

Více

Tajemné příbě hy. Bubá k skuteč ně se stalo, podle [2]

Tajemné příbě hy. Bubá k skuteč ně se stalo, podle [2] Tajemné příbě hy Vítejte do světa děsivépravdy a ješ tě děsivější fikce. Vítejte do světa, kde skutečnost bere na sebe podobu iluze. Poznáte, který z následujících příběhů se skutečně stal a který si jen

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

Lekce 11. Str. 107/cv. 3 Opakovací cvičení na osvojení forem imperativů z textu. Schéma 11B

Lekce 11. Str. 107/cv. 3 Opakovací cvičení na osvojení forem imperativů z textu. Schéma 11B Lekce 11 Str. 107/cv. 2 Řešení: Co funguje proti stresu: být na sebe hodný/hodná, rozdělit své povinnosti mezi ostatní, cvičit jógu nebo aerobic, dýchat zhluboka, koupit si něco hezkého, jíst v klidu,

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e

E r i ch M a r i a R e m a r q u e E r i ch M a r i a R e m a r q u e Č a s ž í t, č a s u m í r a t Vydal ÚV KSČ PRAHA, 1957 Přeložil: Miloš Jirko Digitalizoval Anakin I. Smrt páchla v Rusku jinak než v Africe. V Africe, za těžké anglické

Více

P O S L E D N Í Ú T Ě K

P O S L E D N Í Ú T Ě K - 1 - P O S L E D N Í Ú T Ě K Zdeněk Huspek Obsah kapitola 1 Věžák na hladině 2 kapitola 2 Prémie 26 kapitola 3 Disciplinární komise 52 kapitola 4 Svobodná paní Ivana 73 kapitola 5 Samorost 101 kapitola

Více

Šest set let od 6. července 1415

Šest set let od 6. července 1415 Modře označené štítky znamenají, že není zaplacené předplatné! Předplatné na jeden rok je 34,29 + 1,71 (HST) = 36 kan. dolarů Cena 2,85 + 0,15 (HST) = 3,00 dolary. No. 6. (552.) Vol. 26. Přiznám se, že

Více

9. LEKCE LEKSJON NI. Musa på soverommet 171 LEKSJON 9

9. LEKCE LEKSJON NI. Musa på soverommet 171 LEKSJON 9 LEKSJON NI 9. LEKCE Musa på soverommet 2 14 På hytta. Klokka elleve om natta Berit: Arne! Arne: Ja, kjære? Hva er det? Berit: Hørte du det ikke? Arne: Nei. Berit: Jeg hørte mus. Er det mus her i huset?

Více

Objevte esperanto. fascinující jazyk. www.ikso.net

Objevte esperanto. fascinující jazyk. www.ikso.net Objevte esperanto fascinující jazyk www.ikso.net Obsah Základní informace o esperantu... 3 Stručné představení jazyka esperanto...10 Osobní příběhy o esperantu...12 Zamenhof, iniciátor esperanta...17 Esperanto

Více

Irena Eliášová LISTOPAD

Irena Eliášová LISTOPAD Irena Eliášová LISTOPAD 1 Irena Eliášová LISTOPAD KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-03-9 Tato kniha vznikla bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků. Nakladatelství KHER z celého srdce děkuje

Více

Běh Prahou Ota Pavel

Běh Prahou Ota Pavel Povídka "Běh Prahou" byla převzata ze sbírky "Jak šel táta Afrikou", kterou vydala Agentura V.P.K., Praha v roce 1994. Vydání první. ISBN 80-85622-36-X. copyright Ota Pavel DILIA, divadelní, literární,

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ČERVENEC - SRPEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

HORKÝM: INFORMACE PRO KLIENTY PO VLASTNÍ OSE: STUDENT AGENCY A REGIOJET:

HORKÝM: INFORMACE PRO KLIENTY PO VLASTNÍ OSE: STUDENT AGENCY A REGIOJET: 01 02 EDITORIAL: RegioJet jezdíme ještě levněji. Jarní nabídka eurovíkendů. 04 NA CESTÁCH S PETREM HORKÝM: Krystalové oči Venezuely. 14 PO VLASTNÍ OSE: Jak jsem viděl svět: Nový Zéland Jižní ostrov. 22

Více

List Židovské obce Olomouc

List Židovské obce Olomouc ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC חיינו CHAJEJNU Náš život List Židovské obce Olomouc Hlavní témata Tři překladatelky a jejich překlady Virtuální interiér synagogy Ročník 4 / Číslo 1 Leden 2012 Ze života obce Vzpomínka

Více

Člověk, který vstal z kolejí

Člověk, který vstal z kolejí Člověk, který vstal z kolejí Jedeme s Janem k moři. Chceme, aby mu pohled na něj udělal radost, aby se nohou dotkl rozehřátého písku na pláži, poslouchal vlny, okusil vodu. Na moře se nedá zapomenout a

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i

E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i Čs. vydání z roku 1985 Digitalizoval Anakin I Obloha byla žlutá jako mosaz a ještě nebyla začouzená kouřem z továrních komínů. Za střechami továren

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS pravopisná cvičení pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více