Leksjon Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten Sett inn ten Sett inn nějaký Gjenta ved å bruke stejný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten 8.1.2. Sett inn ten 8.1.3. Sett inn nějaký 8.1.4. Gjenta ved å bruke stejný"

Transkript

1 Leksjon Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten. Peníze jsem měl v té kapse. Peníze jsem měl v téhle kapse. 1. Narodil se v tom starém domě. 2. Okolo celé té zahrady bude zeď. 3. Leželi jsme pod tím vysokým stromem. 4. Pojedu na tom bílém koni. 5. Kdo je v tom černém autě? 6. Pracuji v té nové továrně. 7. Stalo se to blízko té moderní budovy. 8. Ten dům stál uprostřed té velké zahrady. 1. Narodil se v tomhle starém domě. 2. Okolo celé téhle zahrady bude zeď. 3. Leželi jsme pod tímhle vysokým stromem. 4. Pojedu na tomhle bílém koni. 5. Kdo je v tomhle černém autě? 6. Pracuji v téhle nové továrně. 7. Stalo se to blízko téhle moderní budovy. 8. Ten dům stál uprostřed téhle velké zahrady Sett inn ten. Leželi pod vysokým stromem. Leželi pod tím vysokým stromem. 1. Ve starém domě nikdo nebydlel. 2. Za vysokou zdí byla zahrada. 3. Uprostřed velké místnosti stál zvláštní stroj. 4. Na špatné půdě nic neroste. 5. Budu čekat před starou hospodou. 6. Poletím tam v moderním letadle. 7. Narodila se v malé vesnici. 8. Je to naproti velké městské nemocnici. 1. Ve tom starém domě nikdo nebydlel. 2. Za tou vysokou zdí byla zahrada. 3. Uprostřed té velké místnosti stál zvláštní stroj. 4. Na té špatné půdě nic neroste. 5. Budu čekat před tou starou hospodou. 6. Poletím tam v tom moderním letadle. 7. Narodila se v té malé vesnici. 8. Je to naproti té velké městské nemocnici Sett inn nějaký. Pracuje v továrně. Pracuje v nějaké továrně. 1. Šli jsme kolem vysoké věže. 2. Zvíře se schovalo pod kamenem. 3. Pracuje v kanceláři. 4. Bydlí u kamaráda. 5. Seděla vedle starého pána. 6. Letěli jsme nad řekou. 7. Stalo se to blízko ostrova. 8. Hledají práci na statku. 1. Šli jsme kolem nějaké vysoké věže. 2. Zvíře se schovalo pod nějakým kamenem. 3. Pracuje v nějaké kanceláři. 4. Bydlí u nějakého kamaráda. 5. Seděla vedle nějakého starého pána. 6. Letěli jsme nad nějakou řekou. 7. Stalo se to blízko nějakého ostrova. 8. Hledají práci na nějakém statku Gjenta ved å bruke stejný. Nepracuje v té továrně Nepracuje ve stejné továrně. 1. Narodili jsme se v té vesnici. 2. Seděli u toho stolu a jedli. 3. Stalo se to na tom místě. 4. Nebydlíme v tom domě. 5. Byli jsme u toho lékaře. 6. Jan a Petr pracují v tom podniku. 7. Budeme spát v tom hotelu. 8. Byli jsme na té lodi. 1. Narodili jsme se v stejné vesnici. 2. Seděli u stejného stolu a jedli. 3. Stalo se to na stejném místě. 4. Nebydlíme v stejném domě. 5. Byli jsme u stejného lékaře. 6. Jan a Petr pracují v stejném podniku. 7. Budeme spát v stejném hotelu. 8. Byli jsme na stejné lodi Sett inn hlavní. Narodila se ve městě. Narodila se v hlavním městě. 1. Stalo se to uprostřed ulice. 2. Ten hotel je naproti nádraží. 3. Budu čekat před vchodem. 4. U brány stáli vojáci. 5. Vojáci byli v táboře. 6. Podél silnice rostou stromy. 7. Je to naproti městské nemocnici. 8. Letadlo poletí nad městem. 1

2 1. Stalo se to uprostřed hlavní ulice. 2. Ten hotel je naproti hlavnímu nádraží. 3. Budu čekat před hlavním vchodem. 4. U hlavní brány stáli vojáci. 5. Vojáci byli v hlavním táboře. 6. Podél hlavní silnice rostou stromy. 7. Je to naproti hlavní městské nemocnici. 8. Letadlo poletí nad hlavním městem Gjør om på setningene: bruk u i stedet for před Před hlavním vchodem stáli vojáci. U hlavního vchodu stáli vojáci. 1. Postavili ten pomník před Národním divadlem. 2. Budeme čekat před hlavní bránou. 3. Potkal jsem Petra před obecním úřadem. 4. Stáli jsme před nějakou zvláštní budovou. 5. Je to před městskou nemocnicí. 6. Necháme auto před hlavní budovou. 7. Zastavili loď před neznámým malým ostrovem. 8. Auto zastavilo před prostým domkem. 1. Postavili ten pomník u Národního divadla. 2. Budeme čekat u hlavní brány. 3. Potkal jsem Petra u obecního úřadu. 4. Stáli jsme u nějaké zvláštní budovy. 5. Je to u městské nemocnice. 6. Necháme auto u hlavní budovy. 7. Zastavili loď u neznámého malého ostrova. 8. Auto zastavilo u prostého domku Gjør om til preteritum. Otec je dělník. Otec byl dělník. l. Pan Šmíd je vedoucí. 2. Kdo je Antonín Dvořák? 3. Co jsou rodiče? 4. Nejsem voják. 5. Je ta dívka Češka? 6. Jste studenti? 7. Hosté jsou známí vědci. 8. Ta továrna je moderní podnik. l. Pan Šmíd byl vedoucí. 2. Kdo byl Antonín Dvořák? 3. Co byli rodiče? 4. Nebyl jsem voják. 5. Byla ta dívka Češka? 6. Byli jste studenti? 7. Hosté byli známí vědci. 8. Ta továrna byla moderní podnik Gi et negativt svar. Jste Čech? Ne, nejsem Čech. 1. Je Vltava slovenská řeka? 2. Je čeština lehký jazyk? 3. Byl Antonín Dvořák český vědec? 4. Jsou rodiče Češi? 5. Byla to slovenština? 6. Je angličtina těžký jazyk? 7. Jsou hosté Angličané? 8. Je Petr Američan? 9. Byl Edvard Grieg norský malíř? 1. Ne, není slovenská řeka. 2. Ne, ne lehký jazyk. 3. Ne, nebyl český vědec. 4. Ne, nejsou Češi. 5. Ne, nebyla to slovenština. 6. Ne, není těžký jazyk. 7. Ne, nejsou Angličané. 8. Ne, není Američan. 9. Ne, nebyl norský malíř Gjør om til pluralis. Jsem student. Jsme studenti. 1. Nejsem Čech. 2. Jsem mladý člověk. 3. Bratr není voják. 4. Ten člověk byl německý vědec. 5. Host je anglický umělec. 6. Nejsem český student. 7. Ten mladý muž je Američan. 8. Ta mladá žena je Angličanka. 9. Jsem Nor. 1. Nejsme Češi. 2. Jsme mladí lidé. 3. Bratři nejsou vojáci. 4. Ti lidé byli němečtí vědci. 5. Hosté jsou angličtí umělci. 6. Nejsme čeští studenti. 7. Ti mladí muži jsou Američané. 8. Ty mladé ženy jsou Angličanky. 9. Jsme Norové Gjør om på setningene. Vltava je řeka. Je to česká řeka. Vltava je česká řeka. 1. Praha je město. Je to české město. 2. Česko je republika. Je to středoevropská republika. 3. Dvořák byl umělec. Byl to český umělec. 4. Doktor Koch byl vědec. Byl to známý vědec. 5. Tahle budova je nemocnice. Je to městská nemocnice. 6. Tahle květina je růže. Je to bílá růže. 7. Anglie je ostrov. Je to velký ostrov. 8. Doktor Šmíd je lékař. Je to dobrý lékař. 2

3 1. Praha je české město. 2. Česko je středoevropská republika. 3. Dvořák byl český umělec. 4. Doktor Koch byl známý vědec. 5. Tahle budova je městská nemocnice. 6. Tahle květina je bílá růže. 7. Anglie je velký ostrov. 8. Doktor Šmíd je dobrý lékař Gjør om på setningene. Jiří je Čech. Je student. Jiří je český student. 1. Eva je Češka. Je studentka. 2. Mária je Slovenka. Je lékařka. 3. John je Angličan. Je student. 4. Barbara je Američanka. Je učitelka. 5. Doktor Koch byl Němec. Byl vědec. 6. Antonín Dvořák byl Čech. Byl umělec. 7. Jan a Pavel jsou Češi. Jsou studenti. 8. John a Margaret jsou Angličané. Jsou manželé. 9. Kari je Norka. Je profesorka. 1. Eva je česká studentka. 2. Mária je slovenská lékařka. 3. John je anglický student. 4. Barbara je americká učitelka. 5. Doktor Koch byl německý vědec. 6. Antonín Dvořák byl český umělec. 7. Jan a Pavel jsou čeští studenti. 8. John a Margaret jsou angličtí manželé. 9. Kari je norská profesorka Fortsett konstateringene. Petr je Čech. Petr je Čech. Mluví česky. 1. John je Angličan. 2. Barbara je Američanka. 3. Günther je Němec. 4. Eva a Marta jsou Češky. 5. Mária je Slovenka. 6. Ute a Petra jsou Němky. 7. Pan a paní Smithovi jsou Američané. 8. Rodiče jsou Češi. 9. Ola je Nor. 1. John je Angličan. Mluví anglicky. 2. Barbara je Američanka. Mluví anglicky. 3. Günther je Němec. Mluví německy. 4. Eva a Marta jsou Češky. Mluví česky. 5. Mária je Slovenka. Mluví slovensky. 6. Ute a Petra jsou Němky. Mluví německy. Pan a paní Smithovi jsou Američané. Mluví anglicky. 8. Rodiče jsou Češi. Mluví česky. 9. Ola je Nor. Mluví norsky Gjør om på setningene. Mám českou matku. Matka je Češka. 1. Má české rodiče. 2. Máme slovenské kamarády. 3. Mám anglické přátele. 4. Mám německé studenty. 5. Měli americké hosty. 6. Máme českého učitele. 7. Má slovenského přítele. 8. Měl anglickou matku. 9. Mají norské kamarádky. 1. Rodiče jsou Češi. 2. Kamarádi jsou Slováci. 3. Přátelé jsou Angličané. 4. Studenti jsou Němci. 5. Hosté jsou Američani. 6. Učitel je Čech. 7. Přítel je Slovák. 8. Matka je Angličanka. 9. Kamarádky jsou Norky Lag negative konstateringer. Udělal jsem to dobře. Neudělal jsi to dobře. 1. Vlak jede pomalu. 2. Tyhle stromy rostou rychle. 3. Tohle si dobře pamatuji. 4. Stalo se to takhle. 5. Mluvili česky správně. 6. Hledal jsem to marně. 7. Děláš to špatně. 8. Drželi jsme to pevně. 1. Vlak nejede pomalu. 2. Tyhle stromy nerostou rychle. 3. Tohle si dobře nepamatuji. 4. Nestalo se to takhle. 5. Nemluvili česky správně. 6. Nehledal jsem to marně. 7. Neděláš to špatně. 8. Nedrželi jsme to pevně Gjør om til presens. Teplota rychle stoupla. Teplota rychle stoupá. 1. Řešili jsme ty problémy stejně. 2. Vlak jel pomalu. 3. Vyslovoval jsem to správně. 4. Neslyšeli jsme nic, mluvili tiše. 5. Verše jsme si pamatovali dobře. 6. Hledali jsme tu ulici marně. 7. Znali to špatně. 8. Děti klidně spaly. 3

4 1. Řešíme ty problémy stejně. 2. Vlak jede pomalu. 3. Vyslovujeme to správně. 4. Neslyšíme nic, mluví tiše. 5. Verše si pamatuji dobře. 6. Hledáme tu ulici marně. 7. Znají to špatně. 8. Děti klidně spí Gjør om til futurum (perfektiv eller imperfektiv). Teplota rychle stoupala Teplota bude rychle stoupat. Teplota rychle stoupla. Teplota rychle stoupne. 1. Takhle nikdo nemluví. 2. Snadno jsem si to zapamatoval. 3. Děti klidně spaly. 4. Udělali to nějak podobně. 5. Počasí se náhle změnilo. 6. Svět se měnil rychle. 7. Držel jsem to jinak. 8. Nějak ty dveře otevřeli. 1. Takhle nikdo nebude mluvit. 2. Snadno si to zapamatuji. 3. Děti budou klidně spát. 4. Uděláme to nějak podobně. 5. Počasí se náhle změní. 6. Svět se bude měnit rychle. 7. Budu to držet jinak. 8. Nějak ty dveře otevřou Legg til en utfyllende positiv konstatering med jinak. Nedělali to takhle. Nedělali to takhle. Dělali to jinak. 1. Nestalo se to takhle. 2. Nevyslovil jste to takhle. 3. Nebudeme to řešit takhle. 4. Nedržel to takhle. 5. Nepracujeme takhle. 6. Nebudu to jíst takhle. 7. Nechápeme to takhle. 8. Ten člověk neležel takhle. 1. Nestalo se to takhle. Stalo se to jinak. 2. Nevyslovil jste to takhle. Vyslovil jste to jinak 3. Nebudeme to řešit takhle. Budeme to řešit jinak. 4. Nedržel to takhle. Držel to jinak. 5. Nepracujeme takhle. Pracujeme jinak. 6. Nebudu to jíst takhle. Budu to jíst jinak. 7. Nechápeme to takhle. Chápeme to jinak. 8. Ten člověk neležel takhle. Ležel jinak Besvar spørsmålene. Dělali to stejně? Dělali to podobně. 1. Vyslovují to stejně? 2. Budete to řešit stejně? 3. Stalo se to stejně? 4. Otevřeš to stejně? 5. Pracují ti lidé stejně? 6. Mluví Češi stejně? 7. Voní ty květiny stejně? 8. Zemřela stejně? 1. Vyslovují to podobně. 2. Budete to řešit podobně? 3. Stalo se to podobně. 4. Otevřu to podobně. 5. Pracují podobně. 6. Mluví podobně. 7. Voní podobně. 8. Zemřela podobně Legg til en utfyllende positiv konstatering med špatně. Nedělají dobře. Nedělají to dobře. Dělají to špatně. 1. Neznáš to dobře. 2. Nedržel jsi to dobře. 3. Nevyslovujete to dobře. 4. Nevyřešili to dobře. 5. Nepamatuji si to dobře. 6. Nepracovali dobře. 7. Nebránil jsi to dobře. 8. Nechoval jsi se dobře. 1. Neznáš to dobře. Znáš to špatně. 2. Nedržel jsi to dobře. Držel jsi to špatně. 3. Nevyslovujete to dobře. Vyslovujete to špatně. 4. Nevyřešili to dobře. Vyřešili to špatně. 5. Nepamatuji si to dobře. Pamatuji si to špatně. 6. Nepracovali dobře. Pracovali špatně. 7. Nebránil jsi to dobře. Bránil jsi to špatně. 8. Nechoval jsi se dobře. Choval jsi se špatně Gjør om på setningene: sett inn stejný. Petr je jako ty. Petr je stejný jako ty. 4

5 1. Jsi jako on. 2. Nejsme jako vy. 3. Byla jste jako ona. 4. Bratr není jako já. 5. Budeme jako ty. 6. Petr a Pavel nebyli jako oni. 7. Eva a Marie nejsou jako vy. 8. Jsi jako já. 1. Jsi stejný jako on. 2. Nejsme stejní jako vy. 3. Byla jste stejná jako ona. 4. Bratr není stejný jako já. 5. Budeme stejní jako ty. 6. Petr a Pavel nebyli stejní jako oni. 7. Eva a Marie nejsou stejné jako vy. 8. Jsi stejná jako já. / Jsi stejný jako já Gjør om på setningene. Petr není takový jako ty. Petr je jiný než ty. 1. Eva není taková jako Marie. 2. Nejste takoví jako oni. 3. Není to takový jazyk jako čeština. 4. Tohle město není takové jako Praha. 5. Nebyla taková jako ostatní. 6. Amerika není taková jako Evropa. 7. Nejste takový jako pan Mach. 8. Příbuzní nejsou takoví jako cizí lidé. 1. Eva je jiná než Marie. 2. Jste jiní než oni. 3. Je to jiný jazyk než čeština. 4. Tohle město je jiné než Praha. 5. Byla jiná než ostatní. 6. Amerika je jiná než Evropa. 7. Jste jiný než pan Mach. 8. Příbuzní jsou jiní než cizí lidé Gjør om på setningene. Praha a Londýn nejsou stejně velké. Praha není tak velká jako Londýn. 1. Angličtina a čeština nejsou stejně těžké. 2. Petr a Pavel nejsou stejně staří. 3. Já a ty nejsme stejně velcí. 4. Vltava a Labe nejsou stejně dlouhé. 5. Ona a on nebyli stejně vysocí. 6. Romány a verše nejsou stejně zajímavé. 7. Barva a tvar nejsou stejně důležité. 8. Eva a Marie nebyly stejně hezké. 1. Angličtina není tak těžká jako čeština. 2. Petr není tak starý jako Pavel. 3. Já nejsem tak velký jako ty. 4. Vltava není tak dlouhá jako Labe. 5. Ona nebyla tak vysoká jako on. 6. Romány nejsou tak zajímavé jako verše. 7. Barva není tak důležitá jako tvar. 8. Eva není tak hezká jako Marie Gjør om på setningene. Dělali/nedělali jsme to jako vy. Dělali jsme to stejně jako/jinak než vy. 1. Nemluvili jako my. 2. Vyslovovali to slovo jako učitel. 3. Budu pracovat jako ostatní. 4. Ta dívka se nejmenovala jako ty. 5. Ty květiny voní jako růže. 6. Lidé tam nežijí jako my. 7. Hraješ si jako malé dítě. 8. Uhlí nehoří jako dřevo. 1. Mluvili jinak než my. 2. Vyslovovali to slovo stejně jako učitel. 3. Budu pracovat stejně jako ostatní. 4. Ta dívka se jmenovala jinak než ty. 5. Ty květiny voní stejně jako růže. 6. Lidé tam žijí jinak než my. 7. Hraješ si stejně jako malé dítě. 8. Uhlí hoří jinak než dřevo Besvar spørsmålene positivt. Jak je velký? Jako ty? Ano, tak jako já. 1. Jak jste staří? Jako já? 2. Jak je to město velké? Jako Brno? 3. Jak je ten byt velký? Jako tenhle? 4. Jak jste byla spokojená? Jako ostatní? 5. Jak jste silný? Jako on? 6. Jak to bylo těžké? Jako tenhle kámen? 7. Jak byl ten strom vysoký? Jako dům? 8. Jak je ten ostrov velký? Jako Island? 1. Ano, tak jako vy. / Ano, tak jako ty. 2. Ano, tak jako Brno. 3. Ano, tak jako tenhle. 4. Ano, tak jako ostatní. 5. Ano, tak jako on. 6. Ano, tak jako on. / Ano, tak jako tenhle kámen. 7. Ano, tak jako dům. 8. Ano, tak jako Island Gjør om på setningene. Je to chlapec jako ty. Je to chlapec jako jsi ty. 5

6 1. Nejsou to lidé jako vy. 2. Ta továrna není podnik jako tenhle. 3. Jsou to studenti jako my. 4. Neexistuje způsob jako tenhle. 5. Je to člověk jako já. 6. Spadl tam kámen jako tenhle. 7. Stály tam stany jako tyhle. 8. Rostou tam květiny jako tahle. 1. Nejsou to lidé jako jste vy. 2. Ta továrna není podnik jako je tenhle. 3. Jsou to studenti jako jsme my. 4. Neexistuje způsob jako je tenhle. 5. Je to člověk jako jsme já. 6. Spadl tam kámen jako je tenhle. 7. Stály tam stany jako jsou tyhle. 8. Rostou tam květiny jako je tahle Gjør om til preteritum. Zkoušky dopadnou dobře. Zkoušky dopadly dobře. 1. Mluvíš pravdu? 2. Chováte se správně. 3. Jak se máte? 4. Je to správně? 5. Ten obraz vypadá zajímavě. 6. Je to tak? 7. Věta slouží jako příklad. 8. Pracuje tam jako učitel. 1. Mluvil jsi pravdu? / Mluvila jsi pravdu? 2. Choval jste se správně. / Chovala jste se správně. / Chovali jste se správně. 3. Jak jste se měl? / Jak jste se měla? / Jak jste se měli? 4. Bylo to správně? 5. Ten obraz vypadal zajímavě. 6. Bylo to tak? 7. Věta sloužila jako příklad. 8. Pracoval tam jako učitel Gjør om på setningene: bruk vypadat. Výsledky jsou zajímavé. Výsledky vypadají zajímavě. 1. Ta barva je dobrá. 2. Počasí bylo špatné. 3. Jaké je to hřiště? 4. Ti lidé nejsou takoví. 5. Město bylo moderní. 6. Ten byt nebyl špatný. 7. Ta zeď je pevná. 8. Dítě bylo spokojené. 1. Ta barva vypadá dobře. 2. Počasí vypadalo špatně. 3. Jak vypadá to hřiště? 4. Ti lidé nevypadají tak. 5. Město vypadalo moderně. 6. Ten byt nevypadal špatně. 7. Ta zeď vypadá pevně. 8. Dítě vypadalo spokojeně Gjør om på setningene: Bruk pracovat jako. Bratr byl lékař. Bratr pracoval jako lékař. 1. Rodiče byli učitelé. 2. Vedoucí bude pan Mašek. 3. Obyvatelé byli dělníci. 4. Sestra byla učitelka. 5. Doktorka Černá je lékařka. 6. Byl jsem učitel. 7. Petr bude umělec. 8. Jsem dělník. 1. Rodiče pracovali jako učitelé. 2. Pan Mašek bude pracovat jako vedoucí. 3. Obyvatelé pracovali jako dělníci. 4. Sestra pracovala jako učitelka. 5. Doktorka Černá pracuje jako lékařka. 6. Pracoval jsem jako učitel. 7. Petr bude pracovat jako umělec. 8. Pracuji jako dělník. / Pracuju jako dělník Gjør om på setningene: Bruk sloužit jako. Ta věta je příklad. Ta věta slouží jako příklad. 1. Tahle místnost bude kancelář. 2. Ta budova byla nemocnice. 3. Ta brána je vchod. 4. Ten dům je hospoda. 5. Tenhle prostor je hřiště. 6. Ten otvor byl okno. 7. Tahle budova bude škola. 8. Ty peníze jsou důkaz. 1. Tahle místnost bude sloužit jako kancelář. 2. Ta budova sloužila jako nemocnice. 3. Ta brána slouží jako vchod. 4. Ten dům slouží jako hospoda. 5. Tenhle prostor slouží jako hřiště. 6. Ten otvor sloužil jako okno. 7. Tahle budova bude sloužit jako škola. 8. Ty peníze slouží jako důkaz Gjør om på setningene: Bruk umět. 6

7 Ten člověk nerozuměl česky. Ten člověk neuměl česky. 1. Mluvíte anglicky? 2. Kdo mluví česky? 3. Nikdo nemluvil slovensky. 4. Karel čte rusky. 5. Ti lidé mluvili anglicky. 6. Mluvíš trochu česky? 7. Jak mluvíš německy? 8. Mluvila dobře rusky. 1. Umíte anglicky? 2. Kdo umí česky? 3. Nikdo neuměl slovensky. 4. Karel umí rusky. 5. Ti lidé uměli anglicky. 6. Umíš trochu česky? 7. Jak umíš německy? 8.Uměla dobře rusky. Test kunnskapene dine. (A) Sett inn korrekt form av ordene i parentes. 1. Jel jsem na (takový kůň). 2. Budu čekat u (hlavní vchod). 3. Narodil se v (tenhle malý domek). 4. Auto zastavilo před (vysoká budova). 5. Pomník je naproti (Národní divadlo). 6. Okolo (celá zahrada) byla vysoká zeď. 7. Ta věta byla v (nějaký neznámý jazyk). 8. Stalo se to na (stejné místo). 9. Seděla vedle (nějaký mladý muž). 10. U (hlavní brána) stáli vojáci. 11. Budeme bydlet v (tenhle moderní byt). 12. Letěli jsme nad (nějaká velká řeka). 13. Stáli před (velké, moderní letadlo). 14. Schováme se pod (tamten vysoký strom). 15. Škola byla proti (městský obecní úřad). 16. Nic jsem neviděl, stál jsem za (nějaký vysoký člověk). 17. Sloužil jako voják v (československá armáda). 18. Ty domy stojí podél (hlavní silnice). 19. Ten člověk stojí tamhle, vedle (to velké černé auto). 20. V (vlak) jsme seděli naproti (nějaký starý pán). 21. Za (tamten malý chlapec) je volné místo. (B) Lag deskriptive setninger. čeština, jazyk, těžký Čeština je těžký jazyk. 1. řeka, Vltava, český. 2. Praha, město, český. 3. republika, Česko. 4. Česko, země, malý. 5. doktor Šmíd, lékař, dobrý. 6. Antonín Dvořík, umělec, známý,český. 7. ta továrna, podnik, moderní. 8. statky, podniky, zemědělský. 9. Mária, lékařka, mladý, slovenský. 10. angličtina, jazyk, lehký. 11. pan Šmíd, člověk, zajímavý. 12. tenhle muž, student, anglický, mladý. 13. ta budova, divadlo, krásný, národní. 14. tahle brána, vchod, velký, hlavní. 15. tenhle kůň, zvíře, bílý, krásný. 16. George, student, mladý, americký. 17. Brno, město, průmyslový. 18. Anglie, ostrov, velký. 19. Londýn, město, velký. 20. cesta, zkušenost, takový, zajímavý. 21. Norsko, země, velký. (C) Velg det korrekte ordet. 1. (anglický, anglicky, angličtina, Angličan): To je... kniha.... je lehký jazyk. Pavel nemluví dobře.... Pavel není.... Barbara je.... Barbara je... studentka. Tohle auto je (český, česky, čeština, Čech): Pan Mucha je... učitel. Jste...? Rodiče jsou... Karel má... rodiče. Umíte...?... je těžký jazyk. Učitel to slovo napsal.... Eva je (německý, německy, němčina, Němec): Robert Koch byl... vědec. Jsou to známí... umělci. Umíš taky...? Angličtina není takový jazyk jako.... Slečna Krügerová je.... Goethe a Schiller byli (norský, norsky, norština, Nor): Mluvíte...? Edvard Munch byl.... Paní Brundtlandová je... politička.... je severský jazyk. (D) Velg det korrekte ordet. 1. (dobrý, dobře): Tihle studenti mají... výsledky. Jsou to... studenti. Pracují (jaký, jak):... je v tom rozdíl?... noviny čtete?... jste se tam měli? 3. (jiný, jinak): Změnila jsi se, chováš se.... Nebyli tam... lidé. Existují některé... případy. 4. (klidný, klidně): Eva vypadala.... Byla.... Bydlím v... ulici. Dítě... spalo. 5. (marný, marně): Dopadlo to špatně, byla to... práce. Čekali jsme tam.... Pozorovali to místo..., nic neviděli. 6. (náhlý, náhle): Zazněl tam... smích. Teplota... stoupla. Situace se změnila (nějaký, nějak): Děti si budou... hrát. Odpověď Pavla... překvapila. Žijí v... vesnici daleko od Prahy. V tom bytě bydlí... mladí manželé. 8. 7

8 (pevný, pevně): Pavel... spal. Držíš tu větev...? Zeď okolo zahrady byla vysoká a (podobný, podobně): Čeština a slovenština jsou... jazyky. Ten pták zpíval... jako tenhle.... hudbu jsem někde slyšel. 10. (pomalý, pomalu): Nepracuje špatně, ale je jsem otvíral dveře. Petr se probudil a... vstal. 11. (přesný, přesně): Ta čísla si... pamatují. Tahle čísla jsou.... Učitel mluvil stručně a (rychlý, rychle): Teplota... stoupala. Budeme pracovat práce není dobrá. Bratr má moderní,... vůz. 13. (snadný, snadno): Ty verše si... zapamatujete. Zkouška nebude.... Čeština není... jazyk. Člověk... udělá nějakou chybu. 14. (správný, správně): Studenti... vyslovovali. Ta odpověď není.... Nechoval jste se.... Nezmám... výsledky. 15. (stejný, stejně): V té zemi lidé mluví... jako tady. Budete ty problémy řešit...? On a já bydlíme ve... ulici. Rostou tam... stromy. 16. (špatný, špatně) : Počasí nebylo.... Zkoušky nedopadly.... Pavel je nemocný, vypadá.... Tohle je... způsob. 17. (takový, tak):... romány nejsou zajímavé.... se nikdo nejmenuje.... člověka neznám. Růže... nevoní. 18. (tichý, tiše): Někdo... otvíral dveře. Neslyšel jsem nic, mluvili.... Zazněl... smích. 19. (zajímavý, zajímavě): Řešili... případ. To vypadá.... Četl jsem... knihu. Ty květiny... voní. (E) Oversett til tsjekkisk. 1. Du er lik ham. 2. Hun er ikke så ung som meg. 3. Petr og Pavel er ikke som deg. 4. De er annerledes enn oss. 5. Du er like så høy som henne. 6. Vi lever på samme måten som de (gjør). 7. Han jobbet på en annen måte enn andre. 8. Tsjekkere uttaler ordet slik. 9. Han snakker ikke tsjekkisk så bra som hun (gjør). 10. Hvordan vil du gjøre det? Slik som deg. 11. Hva er forskjellen mellom tsjekkisk og norsk? Norsk er ikke så vanskelig som tsjekkisk. 12. Toget kjørte fort. 13. Det kjørte ikke så fort som bilen. 14. Det skjedde på en annen måte. 15. Vi lette forgjeves etter det. 16. Jeg vil gjøre det på en annen måte. 17. Du oppførte deg som et barn. 18. Hun gjorde det ikke riktig, hun gjorde en feil. 19. Den jenta ser lykkelig ut. 20. Du sa ikke sannheten. 21. Det vil gå galt. 22. Hvordan så hun ut (hva liknet hun?) 23. Hvordan har du det? Takk, bare bra. 24. Rommet skal fungere som kontor. 25. Han var født i en liten landsby. 26. Snakker du russisk? Ja, litt. 27. Jana jobber som lærer. 28. Er det riktig eller galt? 29. Er det bra? Ja, det er. 30. Du vil lett huske det. 8

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

1. Byl. 2. Byla. 3. Jsou. 4. Bude. 5. Byly. 6. Je. 7. Budou. 8. Byli.

1. Byl. 2. Byla. 3. Jsou. 4. Bude. 5. Byly. 6. Je. 7. Budou. 8. Byli. Leksjon 7 7.1.1. Gjør om til negative konstateringer. Tenhle dům je nový. Tenhle dům není nový. 1. Ten člověk je zlý. 2. Zahrada byla malá. 3. Ta barva je hezká. 4. Ti lidé byli staří. 5. Cesta bude dlouhá.

Více

1. Nejsou. 2. Nestojí. 3. Nebudou. 4. Neleží. 5. Není. 6. Nestál. 7. Neměl. 8. Nežijí.

1. Nejsou. 2. Nestojí. 3. Nebudou. 4. Neleží. 5. Není. 6. Nestál. 7. Neměl. 8. Nežijí. Leksjon 4 4.1.1. Gjør om til negative konstateringer. Auto bylo na ulici. Auto nebylo na ulici. 1. Děti byly ve škole. 2. Byl jsem na nádraží. 3. Budou pracovat v továrně. 4. Mám na stole knihy. 5. Rodiče

Více

Leksjon 6 6.1.1. Gjør om på setningene: sett inn někdo .1.2. Gjør om til presens. .1.3. Gjør om på setningene: sett inn někde

Leksjon 6 6.1.1. Gjør om på setningene: sett inn někdo .1.2. Gjør om til presens. .1.3. Gjør om på setningene: sett inn někde Leksjon 6 6.1.1. Gjør om på setningene: sett inn někdo. Nahoře otevřeli okno. Nahoře někdo otevřel okno. 1. Mluvili uvnitř v pokoji. 2. Venku vykřikli. 3. Ve stínu pod stromem spali. 4. Procházejí se venku

Více

1. Nestavějí. 2. Nenavštěvují. 3. Nedrželo. 4. Nevařila. 5. Nepila. 6. Nenesl. 7. Neotvírá. 8. Nepíšou.

1. Nestavějí. 2. Nenavštěvují. 3. Nedrželo. 4. Nevařila. 5. Nepila. 6. Nenesl. 7. Neotvírá. 8. Nepíšou. 2.1.1. Gjør om til presens. Otec četl dopis. Otec čte dopis. 1. Bratr nečetl knihu. 2. Sestra psala dopis. 3. Lidé jedli maso. 4. Chlapec nesl míč. 5. Jan otvíral okno. 6. Maminka nevařila večeři. 7. Kůň

Více

1. Něco znám. 2. Viděl jsem něco. 3. Něco se dělo. 4. Lidi něco překvapuje. 5. Někdo plakal. 6. Někoho slyším. 7. Něco měla. 8. Někoho poslouchají.

1. Něco znám. 2. Viděl jsem něco. 3. Něco se dělo. 4. Lidi něco překvapuje. 5. Někdo plakal. 6. Někoho slyším. 7. Něco měla. 8. Někoho poslouchají. Leksjon 3 3.1.1. Gjør om til negative konstateringer. Petr něco měl. Petr nic neměl. 1. Něco mám. 2. Události někoho překvapovaly. 3. Něco se děje. 4. Někdo pláče. 5. Něco jsem slyšel. 6. Někoho vidíme.7.

Více

Lekce 3. Jana: Nei, takk, men jeg er litt tørst. Jana: Jeg vil heller ha et glass vann. Ola: Har du ikke lyst på vin? Jeg tar et glass rødvin.

Lekce 3. Jana: Nei, takk, men jeg er litt tørst. Jana: Jeg vil heller ha et glass vann. Ola: Har du ikke lyst på vin? Jeg tar et glass rødvin. [NORŠTINA - LEKCE 3] 1 Lekce 3 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: Hjemme hos Ola Jana kommer på besøk til Ola. De sitter i stua og prater sammen. Jana: Du har

Více

Lekce 4. Struktura: Dialog: I kiosken [NORŠTINA 4. LEKCE] 1. Dialog. Ustálená spojení. Slovíčka. Gramatika. Cvičení. Víte, že?

Lekce 4. Struktura: Dialog: I kiosken [NORŠTINA 4. LEKCE] 1. Dialog. Ustálená spojení. Slovíčka. Gramatika. Cvičení. Víte, že? [NORŠTINA 4. LEKCE] 1 Lekce 4 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: I kiosken I dag er det lørdag og Jana har fri. Hun går i kiosken og snakker med selgeren. Ola

Více

Lekce 7. Jana: Bare ti dager, så jeg kan ikke dra altfor langt bort. Jana: Nja... Er det ikke for kaldt der oppe?

Lekce 7. Jana: Bare ti dager, så jeg kan ikke dra altfor langt bort. Jana: Nja... Er det ikke for kaldt der oppe? [NORŠTINA 7. LEKCE] 1 Lekce 7 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: Ferie Jana har ferie. Hun har lyst til å reise litt rundt i Norge. Hva bør jeg se spør Jana.

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1. Mám modré oči po mamince. 2. Je asi ještě ve škole (elementary, at work) na škole (studying). 3. Seznámili se o prázdninách. 4. Rád chodím

Více

Lekce 8 Středisko. 8.1 Struktury. Co děláš? Co děláte? Jsem v České republice. Učím se česky. Kam chodíš? Chodím do školy. Chodím na procházku.

Lekce 8 Středisko. 8.1 Struktury. Co děláš? Co děláte? Jsem v České republice. Učím se česky. Kam chodíš? Chodím do školy. Chodím na procházku. Lekce 8 Středisko 8.1 Struktury Co děláš? Co děláte? Jsem v České republice. Učím se česky. Kde bydlíš? Bydlím ve středisku. Kam chodíš? Chodím do školy. Chodím na procházku. Vidím českého doktora. Vidím

Více

Lekce 9. Struktura: Dialog: Etter ferien [NORŠTINA 9. LEKCE] 1. Dialog. Ustálená spojení. Slovíčka. Gramatika. Cvičení. Víte, že?

Lekce 9. Struktura: Dialog: Etter ferien [NORŠTINA 9. LEKCE] 1. Dialog. Ustálená spojení. Slovíčka. Gramatika. Cvičení. Víte, že? [NORŠTINA 9. LEKCE] 1 Lekce 9 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: Etter ferien Jana og Ola er tilbake hjemme. De sitter i sofaen og prater om ferien. Jana: Du,

Více

Tjeckiska A Tahal/Tahalová KLÍČ FACIT, LEKCE 1 7

Tjeckiska A Tahal/Tahalová KLÍČ FACIT, LEKCE 1 7 Tjeckiska A Tahal/Tahalová KLÍČ FACIT, LEKCE 1 7 PRVNÍ LEKCE 1 LEKCE JEDNA 1. Översätt: 1. Vad är det? Det är en övning. 2. Här är övningen och här är svaret. 3. Vad finns (det) i klassrummet? Framme finns

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Lekce 5. Jana har vondt i ei tann. Hun må bestille time hos tannlegen. Sykepleier: God morgen! Tannlegen Johannessen. Hvordan kan jeg hjelpe deg?

Lekce 5. Jana har vondt i ei tann. Hun må bestille time hos tannlegen. Sykepleier: God morgen! Tannlegen Johannessen. Hvordan kan jeg hjelpe deg? [NORŠTINA 5. LEKCE] 1 Lekce 5 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: Jana bestiller time hos tannlegen Jana har vondt i ei tann. Hun må bestille time hos tannlegen.

Více

Lekce 6. Jana kommer på besøk til Ola igjen. På vei ut får hun øye på et gammelt bilde og spør...

Lekce 6. Jana kommer på besøk til Ola igjen. På vei ut får hun øye på et gammelt bilde og spør... [NORŠTINA 5. LEKCE] 1 Lekce 6 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: Et familiebilde Jana kommer på besøk til Ola igjen. På vei ut får hun øye på et gammelt bilde

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Základní škola Gutha Jarkovského Palackého náměstí 45 Kostelec nad Orlicí 517 41 http://www.zskostelec.cz/ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Moderní výuka českého jazyka

Více

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic)

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/tajemstvi-ukryte-v-pohledech-12-cast-fotografie-zboleradic) Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) 1. 11. 2008 Marta Dnešní příspěvek

Více

Lekce 7 Rodina. 7.1 Struktury. 7.2 Text. Mám bratra. Mám sestru. Mám dva bratry. Máme dům. Pracuje jako číšnice.

Lekce 7 Rodina. 7.1 Struktury. 7.2 Text. Mám bratra. Mám sestru. Mám dva bratry. Máme dům. Pracuje jako číšnice. Lekce 7 Rodina 7.1 Struktury Mám bratra. Mám sestru. Můj bratr je ženatý. Moje sestra je vdaná. Mám dva bratry. Máme dům. Pracuje jako číšnice. Chybí mi rodina. Stýská se mi. Na co myslíš? Na koho myslíš?

Více

POZDRAVY A FRÁZE. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobré ráno. Promiňte. To nic. Dobrý den. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau.

POZDRAVY A FRÁZE. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobré ráno. Promiňte. To nic. Dobrý den. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau. POZDRAVY A FRÁZE Dobré ráno. Nerozumím. Ještě jednou, prosím. Dobrý den. Promiňte. To nic. Ahoj. Děkuju!/Díky! Prosím. Čau. Měj se hezky. Mějte se hezky. Dobrý večer. Děkuju vám za pomoc. Dobrou noc. Na

Více

Kapitola 2 O JEDEN DEN DŘÍVE 6. PROSINCE 1941 PEARL CITY, HAVAJ

Kapitola 2 O JEDEN DEN DŘÍVE 6. PROSINCE 1941 PEARL CITY, HAVAJ Kapitola 2 O JEDEN DEN DŘÍVE 6. PROSINCE 1941 PEARL CITY, HAVAJ Danny stál se svou matkou u okna v kuchyni jejich maličkého domu. Maminka Dannyho objala jednou rukou. Jen se podívej na ten výhled, řekla.

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ

SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ SEDM ZLATÝCH OBLÁČKŮ VOJTĚCH FILIP VĚNOVÁNO BOHU 3 4 Copyright Autor: Vojtěch Filip Fotografie na obálce s laskavým svolením Petra Pospíšila, Hoher Bogen 2009 Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN:

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_10. Hana Johánková. Vzdělávací oblast předmět:

Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_10. Hana Johánková. Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3 ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 tam L3 rybník L3, Z18 maminka (zdvořilý výraz) L3, Z11 dospělý člověk L3, Z5 starší bratr Z11, starší bratr (skromný

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

对 duì ano, správně. 是 shì být (sloveso) 饿 è být hladový, {hlad} 谁 的 shéi de čí (tázací slovo) 另 lìng další, ostatní, jiní. Znak Pinyin Český význam

对 duì ano, správně. 是 shì být (sloveso) 饿 è být hladový, {hlad} 谁 的 shéi de čí (tázací slovo) 另 lìng další, ostatní, jiní. Znak Pinyin Český význam 可 是 kě shì ale 对 duì ano, správně 长 途 汽 车 cháng tú qì chē autobus (meziměstský) 公 共 汽 车 gōng gòng qì chē autobus (MHD) 汽 车 qì chē automobil 白 bái bílý 是 shì být (sloveso) 饿 è být hladový, {hlad} 市 中 心

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Základní škola Gutha Jarkovského Palackého náměstí 45 Kostelec nad Orlicí 517 41 http://www.zskostelec.cz/ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Moderní výuka českého jazyka

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda.

Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. Znáte tyto údaje o vodě? Přečtěte si text. Označte, co je/není pravda. 157/3 Víte, že... 20 až 50 litrů je minimální množství vody, kterou člověk denně potřebuje pro své základní životní potřeby?... 575

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Žádost o zaměstnání v Norsku

Žádost o zaměstnání v Norsku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o zaměstnání v Norsku Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes místní zprostředkovatelny Arbeidsmarketsetaten - přes soukromé zprostředkovatelny Vikarbyra Tisk

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Олимпиада «Ломоносов 2010» Очный тур по чешскому языку г. Москва

Олимпиада «Ломоносов 2010» Очный тур по чешскому языку г. Москва Олимпиада «Ломоносов 2010» Очный тур по чешскому языку г. Москва Četba s porozuměním Přečtěte si text. Když zemřela kněžna Libuše, zakladatelka české dynastie Přemyslovců a zakladatelka města Prahy, chtěla

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36 meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 3 06.09.2016 11:42:36 MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 4 06.09.2016 11:42:36 MYSLÍŠ, ŽE SI MOJE KAMARÁDKY PŘEDSTAVUJÍ, ŽE SE MNOU MAJÍ SEX?

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně.

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně. 1. kapitola Muselo se něco stát! Tohle přece není normální! víří mi hlavou. Okolo mě jezdily tanky a motorky. Co se to děje? Náhle mi hlavou bleskla strašlivá myšlenka: ocitla jsem se v minulosti. Ano,

Více

zastřelení zatčený Víte, kolik se v ČR prodalo novin v roce 2012? Podívejte se na statistiku. Odpovězte na otázky. 139/9+

zastřelení zatčený Víte, kolik se v ČR prodalo novin v roce 2012? Podívejte se na statistiku. Odpovězte na otázky. 139/9+ Substantivum, nebo adjektivum? Rozdělte výrazy do tabulky. Přečtěte je nahlas a pečlivě vyslovujte koncovky -ný nebo -ní. Pak použijte tyto výrazy ve větách. 139/9 zastřelený znásilněný přepadení zatčení

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Bylo jedno Jalovcové údolí s modrým potokem a opuštěnou bílou

Bylo jedno Jalovcové údolí s modrým potokem a opuštěnou bílou Jak chaloupka přestala být opuštěná Bylo jedno Jalovcové údolí s modrým potokem a opuštěnou bílou chaloupkou. V chaloupce jednou vymetla Ctibůrkova maminka pavučiny, tatínek ji vybílil zevnitř i zvenčí,

Více

1. kapitola. Proč nic nejíte? Jím. Nejíte. Jím tolik, kolik potřebuju, nikdy jsem se nepřecpávala.

1. kapitola. Proč nic nejíte? Jím. Nejíte. Jím tolik, kolik potřebuju, nikdy jsem se nepřecpávala. 1. kapitola Proč nic nejíte? Jím. Nejíte. Jím tolik, kolik potřebuju, nikdy jsem se nepřecpávala. Nevypadáte, jako byste jedla tolik, kolik potřebujete. To vím líp než vy. Neřekla jsem to drze, jen s jistotou.

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Lekce 8. Jana: Ser du det bratte fjellet der borte? Skal vi ikke dit? Ola: Nei da, det skal vi ikke. Hytta vår ligger bak den vakre fjorden.

Lekce 8. Jana: Ser du det bratte fjellet der borte? Skal vi ikke dit? Ola: Nei da, det skal vi ikke. Hytta vår ligger bak den vakre fjorden. [NORŠTINA 7. LEKCE] 1 Lekce 8 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: På fjellet Jana og Ola er på tur i Geilo. Det er en nydelig dag og været er fint. Jana peker

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

remorkér čekal u čáry ponoru. Posádka se ho snažila dostat dolů po provazovém žebříku, ale jelikož hrozilo nebezpečí, že spadne a zabije se, chytili

remorkér čekal u čáry ponoru. Posádka se ho snažila dostat dolů po provazovém žebříku, ale jelikož hrozilo nebezpečí, že spadne a zabije se, chytili ~~~ Nemluvil. Celou cestu autem se díval z okýnka. Dva dospělí na předních sedadlech se spolu tiše bavili. Mohl by poslouchat, kdyby chtěl, ale on nechtěl. Chvíli, na tom úseku silnice, který občas zaplavovala

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Poprvé publikováno jako Karlinchen od Annegert Fuchshuber (Annette Betz Verlag, Wien/München, 1995). Copyright 1995

Více

ALBATROS 1 Vraniboudo.kn.bl..indd :21

ALBATROS 1 Vraniboudo.kn.bl..indd :21 ALBATROS 1 2 Kari Smelandová RODINA VRANIBOUDOVA Kýchání u sousedů 3 4 Kari Smelandová Rodina Vraniboudova Ilustroval Nikkarin Kýchání u sousedů ALBATROS 5 Přeložila Jarka Vrbová Kniha vychází s finanční

Více

Podstatná jména 8.ročník

Podstatná jména 8.ročník Podstatná jména 8.ročník Poslech písně Kdyby tady byla taková panenka Rod podstatných jmen Rody a vzory podstatných jmen Určování pádů podstatných jmen Určování mluvnických kategorií podstatných jmen Doplňování

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý.

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý. Dnes ráno se mi vstává líp. Hlava mě nebolí a dokonce se mi už ani nemotá. Jsem desátý den po otřesu mozku a stále špatně spím. V nákupním centru nás s dcerou napadl cizí vyšinutý chlap a poranil mi krční

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

ČERNOBÍLÉ IDOLY I JINÍ 2 PRVNÍ DÁMY

ČERNOBÍLÉ IDOLY I JINÍ 2 PRVNÍ DÁMY 6 Adina Mandlová; DIAGNOSA X (1933) Sotva se v kalendáři objevil předešlý text, dostal jsem celou řadu zaručených informací, kde je Adina Mandlová pohřbena. Začal jsem je tedy prověřovat a ukázalo se,

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

Téma: žák se seznamuje s textem (úryvkem), rozumí textu, odpovídá na otázky týkající se

Téma: žák se seznamuje s textem (úryvkem), rozumí textu, odpovídá na otázky týkající se VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_04 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Tajná sedma a úryvkem z této knihy) Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné zpracování otázek Závěrečná

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

O BOTĚ, KTERÁ SI ŠLAPALA NA JAZYK

O BOTĚ, KTERÁ SI ŠLAPALA NA JAZYK O BOTĚ, KTERÁ SI ŠLAPALA NA JAZYK Tak fem fafe febou fkofo fekla, zavzdychala nešťastně levá semišová bota. Uf fážně nefím, fo f tím mám děfat. Co říká, my jí nerozumíme! ozvaly se z rohu trochu zablácené

Více

Karel Čapek BÍLÁ NEMOC (1937)

Karel Čapek BÍLÁ NEMOC (1937) Karel Čapek BÍLÁ NEMOC (1937) Simplified Reading for Czech Learners (Level B1) Simplified Books in Czech, Volume 1 Česká adaptovaná četba, 1. svazek Adaptovali Pavla Macháčková a Milan Ončák Ilustrovala

Více

Pátek. Anna Stropnická. Tak trochu při zemi. 24. 8. 2012 / č. 34 / samostatně neprodejné

Pátek. Anna Stropnická. Tak trochu při zemi. 24. 8. 2012 / č. 34 / samostatně neprodejné Pátek 24. 8. 2012 / č. 34 / samostatně neprodejné Anna Stropnická Tak trochu při zemi OBSAH Rozhovor Anna Stropnická Tak trochu při zemi Hrála v seriálech, žila s otcem-diplomatem v cizině a teď si považuje

Více

1. Kolik má kniha kapitol?... 3. Jakou knihu si přečetl Renda?..

1. Kolik má kniha kapitol?... 3. Jakou knihu si přečetl Renda?.. 2. Komnata MOUCHA ROKU Kahoun, J.: Moucha roku; ilustrátor: Jindřich Kovařík, Albatros 2000. Otázky pro ty, co přečetli knihu: Rozdat papíry A4 pro výrobu předmětu 1. Kolik má kniha kapitol?... 2. Jaké

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

Sedm sněhuláků a jiné detektivní případy pro začínající detektivy. Cílem je pozorné čtení textu, sledování obrázků, hledání a dokazování řešení.

Sedm sněhuláků a jiné detektivní případy pro začínající detektivy. Cílem je pozorné čtení textu, sledování obrázků, hledání a dokazování řešení. Metodický pokyn Text z knihy Svatopluka Hrnčíře Sedm sněhuláků a jiné detektivní případy pro začínající detektivy Pro lepší orientaci jsou části textu očíslovány. Cílem je pozorné čtení textu, sledování

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 34 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami.

Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami. Rozhovor k životu Karla Reinera mezi pamětnicí Doris Grozdanovičovou a Sebastianem Foronem. Uskutečnil se 26.6.2011 před Terezínskými hradbami. Přeložila Doris Grozdanovičová: Doris Grozdanovičová byla

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 7 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své

Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své Večer Pufík obcházel záhony modrých růží na zahradě a čekal na Pepíka. Jenže ten měl zpoždění, a tak si Pufík řekl, že mezitím něco napíše do své velké bílé knihy. Napsal několik stránek, ale Pepík pořád

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Je mi padesát. Přestože, alespoň v to

Je mi padesát. Přestože, alespoň v to KAPITOLA PRVNÍ: Tak jsem tady Je mi padesát. Přestože, alespoň v to doufám, mám ještě spoustu let před sebou, ráda bych formou této knihy Se sestrou Danuškou poprvé u fotografa. Řekl, ať nemrkám, ale ne

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte anglicky? Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky Mluvíte _[language]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Nemluvím_[language]_.

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte anglicky? Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky Mluvíte _[language]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Nemluvím_[language]_.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice Číslo projektu Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Sada Digitální učební materiál CZ.1.07/1.4.00/21. 1623 Jazyk a jazyková

Více