Leksjon Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten Sett inn ten Sett inn nějaký Gjenta ved å bruke stejný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten 8.1.2. Sett inn ten 8.1.3. Sett inn nějaký 8.1.4. Gjenta ved å bruke stejný"

Transkript

1 Leksjon Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten. Peníze jsem měl v té kapse. Peníze jsem měl v téhle kapse. 1. Narodil se v tom starém domě. 2. Okolo celé té zahrady bude zeď. 3. Leželi jsme pod tím vysokým stromem. 4. Pojedu na tom bílém koni. 5. Kdo je v tom černém autě? 6. Pracuji v té nové továrně. 7. Stalo se to blízko té moderní budovy. 8. Ten dům stál uprostřed té velké zahrady. 1. Narodil se v tomhle starém domě. 2. Okolo celé téhle zahrady bude zeď. 3. Leželi jsme pod tímhle vysokým stromem. 4. Pojedu na tomhle bílém koni. 5. Kdo je v tomhle černém autě? 6. Pracuji v téhle nové továrně. 7. Stalo se to blízko téhle moderní budovy. 8. Ten dům stál uprostřed téhle velké zahrady Sett inn ten. Leželi pod vysokým stromem. Leželi pod tím vysokým stromem. 1. Ve starém domě nikdo nebydlel. 2. Za vysokou zdí byla zahrada. 3. Uprostřed velké místnosti stál zvláštní stroj. 4. Na špatné půdě nic neroste. 5. Budu čekat před starou hospodou. 6. Poletím tam v moderním letadle. 7. Narodila se v malé vesnici. 8. Je to naproti velké městské nemocnici. 1. Ve tom starém domě nikdo nebydlel. 2. Za tou vysokou zdí byla zahrada. 3. Uprostřed té velké místnosti stál zvláštní stroj. 4. Na té špatné půdě nic neroste. 5. Budu čekat před tou starou hospodou. 6. Poletím tam v tom moderním letadle. 7. Narodila se v té malé vesnici. 8. Je to naproti té velké městské nemocnici Sett inn nějaký. Pracuje v továrně. Pracuje v nějaké továrně. 1. Šli jsme kolem vysoké věže. 2. Zvíře se schovalo pod kamenem. 3. Pracuje v kanceláři. 4. Bydlí u kamaráda. 5. Seděla vedle starého pána. 6. Letěli jsme nad řekou. 7. Stalo se to blízko ostrova. 8. Hledají práci na statku. 1. Šli jsme kolem nějaké vysoké věže. 2. Zvíře se schovalo pod nějakým kamenem. 3. Pracuje v nějaké kanceláři. 4. Bydlí u nějakého kamaráda. 5. Seděla vedle nějakého starého pána. 6. Letěli jsme nad nějakou řekou. 7. Stalo se to blízko nějakého ostrova. 8. Hledají práci na nějakém statku Gjenta ved å bruke stejný. Nepracuje v té továrně Nepracuje ve stejné továrně. 1. Narodili jsme se v té vesnici. 2. Seděli u toho stolu a jedli. 3. Stalo se to na tom místě. 4. Nebydlíme v tom domě. 5. Byli jsme u toho lékaře. 6. Jan a Petr pracují v tom podniku. 7. Budeme spát v tom hotelu. 8. Byli jsme na té lodi. 1. Narodili jsme se v stejné vesnici. 2. Seděli u stejného stolu a jedli. 3. Stalo se to na stejném místě. 4. Nebydlíme v stejném domě. 5. Byli jsme u stejného lékaře. 6. Jan a Petr pracují v stejném podniku. 7. Budeme spát v stejném hotelu. 8. Byli jsme na stejné lodi Sett inn hlavní. Narodila se ve městě. Narodila se v hlavním městě. 1. Stalo se to uprostřed ulice. 2. Ten hotel je naproti nádraží. 3. Budu čekat před vchodem. 4. U brány stáli vojáci. 5. Vojáci byli v táboře. 6. Podél silnice rostou stromy. 7. Je to naproti městské nemocnici. 8. Letadlo poletí nad městem. 1

2 1. Stalo se to uprostřed hlavní ulice. 2. Ten hotel je naproti hlavnímu nádraží. 3. Budu čekat před hlavním vchodem. 4. U hlavní brány stáli vojáci. 5. Vojáci byli v hlavním táboře. 6. Podél hlavní silnice rostou stromy. 7. Je to naproti hlavní městské nemocnici. 8. Letadlo poletí nad hlavním městem Gjør om på setningene: bruk u i stedet for před Před hlavním vchodem stáli vojáci. U hlavního vchodu stáli vojáci. 1. Postavili ten pomník před Národním divadlem. 2. Budeme čekat před hlavní bránou. 3. Potkal jsem Petra před obecním úřadem. 4. Stáli jsme před nějakou zvláštní budovou. 5. Je to před městskou nemocnicí. 6. Necháme auto před hlavní budovou. 7. Zastavili loď před neznámým malým ostrovem. 8. Auto zastavilo před prostým domkem. 1. Postavili ten pomník u Národního divadla. 2. Budeme čekat u hlavní brány. 3. Potkal jsem Petra u obecního úřadu. 4. Stáli jsme u nějaké zvláštní budovy. 5. Je to u městské nemocnice. 6. Necháme auto u hlavní budovy. 7. Zastavili loď u neznámého malého ostrova. 8. Auto zastavilo u prostého domku Gjør om til preteritum. Otec je dělník. Otec byl dělník. l. Pan Šmíd je vedoucí. 2. Kdo je Antonín Dvořák? 3. Co jsou rodiče? 4. Nejsem voják. 5. Je ta dívka Češka? 6. Jste studenti? 7. Hosté jsou známí vědci. 8. Ta továrna je moderní podnik. l. Pan Šmíd byl vedoucí. 2. Kdo byl Antonín Dvořák? 3. Co byli rodiče? 4. Nebyl jsem voják. 5. Byla ta dívka Češka? 6. Byli jste studenti? 7. Hosté byli známí vědci. 8. Ta továrna byla moderní podnik Gi et negativt svar. Jste Čech? Ne, nejsem Čech. 1. Je Vltava slovenská řeka? 2. Je čeština lehký jazyk? 3. Byl Antonín Dvořák český vědec? 4. Jsou rodiče Češi? 5. Byla to slovenština? 6. Je angličtina těžký jazyk? 7. Jsou hosté Angličané? 8. Je Petr Američan? 9. Byl Edvard Grieg norský malíř? 1. Ne, není slovenská řeka. 2. Ne, ne lehký jazyk. 3. Ne, nebyl český vědec. 4. Ne, nejsou Češi. 5. Ne, nebyla to slovenština. 6. Ne, není těžký jazyk. 7. Ne, nejsou Angličané. 8. Ne, není Američan. 9. Ne, nebyl norský malíř Gjør om til pluralis. Jsem student. Jsme studenti. 1. Nejsem Čech. 2. Jsem mladý člověk. 3. Bratr není voják. 4. Ten člověk byl německý vědec. 5. Host je anglický umělec. 6. Nejsem český student. 7. Ten mladý muž je Američan. 8. Ta mladá žena je Angličanka. 9. Jsem Nor. 1. Nejsme Češi. 2. Jsme mladí lidé. 3. Bratři nejsou vojáci. 4. Ti lidé byli němečtí vědci. 5. Hosté jsou angličtí umělci. 6. Nejsme čeští studenti. 7. Ti mladí muži jsou Američané. 8. Ty mladé ženy jsou Angličanky. 9. Jsme Norové Gjør om på setningene. Vltava je řeka. Je to česká řeka. Vltava je česká řeka. 1. Praha je město. Je to české město. 2. Česko je republika. Je to středoevropská republika. 3. Dvořák byl umělec. Byl to český umělec. 4. Doktor Koch byl vědec. Byl to známý vědec. 5. Tahle budova je nemocnice. Je to městská nemocnice. 6. Tahle květina je růže. Je to bílá růže. 7. Anglie je ostrov. Je to velký ostrov. 8. Doktor Šmíd je lékař. Je to dobrý lékař. 2

3 1. Praha je české město. 2. Česko je středoevropská republika. 3. Dvořák byl český umělec. 4. Doktor Koch byl známý vědec. 5. Tahle budova je městská nemocnice. 6. Tahle květina je bílá růže. 7. Anglie je velký ostrov. 8. Doktor Šmíd je dobrý lékař Gjør om på setningene. Jiří je Čech. Je student. Jiří je český student. 1. Eva je Češka. Je studentka. 2. Mária je Slovenka. Je lékařka. 3. John je Angličan. Je student. 4. Barbara je Američanka. Je učitelka. 5. Doktor Koch byl Němec. Byl vědec. 6. Antonín Dvořák byl Čech. Byl umělec. 7. Jan a Pavel jsou Češi. Jsou studenti. 8. John a Margaret jsou Angličané. Jsou manželé. 9. Kari je Norka. Je profesorka. 1. Eva je česká studentka. 2. Mária je slovenská lékařka. 3. John je anglický student. 4. Barbara je americká učitelka. 5. Doktor Koch byl německý vědec. 6. Antonín Dvořák byl český umělec. 7. Jan a Pavel jsou čeští studenti. 8. John a Margaret jsou angličtí manželé. 9. Kari je norská profesorka Fortsett konstateringene. Petr je Čech. Petr je Čech. Mluví česky. 1. John je Angličan. 2. Barbara je Američanka. 3. Günther je Němec. 4. Eva a Marta jsou Češky. 5. Mária je Slovenka. 6. Ute a Petra jsou Němky. 7. Pan a paní Smithovi jsou Američané. 8. Rodiče jsou Češi. 9. Ola je Nor. 1. John je Angličan. Mluví anglicky. 2. Barbara je Američanka. Mluví anglicky. 3. Günther je Němec. Mluví německy. 4. Eva a Marta jsou Češky. Mluví česky. 5. Mária je Slovenka. Mluví slovensky. 6. Ute a Petra jsou Němky. Mluví německy. Pan a paní Smithovi jsou Američané. Mluví anglicky. 8. Rodiče jsou Češi. Mluví česky. 9. Ola je Nor. Mluví norsky Gjør om på setningene. Mám českou matku. Matka je Češka. 1. Má české rodiče. 2. Máme slovenské kamarády. 3. Mám anglické přátele. 4. Mám německé studenty. 5. Měli americké hosty. 6. Máme českého učitele. 7. Má slovenského přítele. 8. Měl anglickou matku. 9. Mají norské kamarádky. 1. Rodiče jsou Češi. 2. Kamarádi jsou Slováci. 3. Přátelé jsou Angličané. 4. Studenti jsou Němci. 5. Hosté jsou Američani. 6. Učitel je Čech. 7. Přítel je Slovák. 8. Matka je Angličanka. 9. Kamarádky jsou Norky Lag negative konstateringer. Udělal jsem to dobře. Neudělal jsi to dobře. 1. Vlak jede pomalu. 2. Tyhle stromy rostou rychle. 3. Tohle si dobře pamatuji. 4. Stalo se to takhle. 5. Mluvili česky správně. 6. Hledal jsem to marně. 7. Děláš to špatně. 8. Drželi jsme to pevně. 1. Vlak nejede pomalu. 2. Tyhle stromy nerostou rychle. 3. Tohle si dobře nepamatuji. 4. Nestalo se to takhle. 5. Nemluvili česky správně. 6. Nehledal jsem to marně. 7. Neděláš to špatně. 8. Nedrželi jsme to pevně Gjør om til presens. Teplota rychle stoupla. Teplota rychle stoupá. 1. Řešili jsme ty problémy stejně. 2. Vlak jel pomalu. 3. Vyslovoval jsem to správně. 4. Neslyšeli jsme nic, mluvili tiše. 5. Verše jsme si pamatovali dobře. 6. Hledali jsme tu ulici marně. 7. Znali to špatně. 8. Děti klidně spaly. 3

4 1. Řešíme ty problémy stejně. 2. Vlak jede pomalu. 3. Vyslovujeme to správně. 4. Neslyšíme nic, mluví tiše. 5. Verše si pamatuji dobře. 6. Hledáme tu ulici marně. 7. Znají to špatně. 8. Děti klidně spí Gjør om til futurum (perfektiv eller imperfektiv). Teplota rychle stoupala Teplota bude rychle stoupat. Teplota rychle stoupla. Teplota rychle stoupne. 1. Takhle nikdo nemluví. 2. Snadno jsem si to zapamatoval. 3. Děti klidně spaly. 4. Udělali to nějak podobně. 5. Počasí se náhle změnilo. 6. Svět se měnil rychle. 7. Držel jsem to jinak. 8. Nějak ty dveře otevřeli. 1. Takhle nikdo nebude mluvit. 2. Snadno si to zapamatuji. 3. Děti budou klidně spát. 4. Uděláme to nějak podobně. 5. Počasí se náhle změní. 6. Svět se bude měnit rychle. 7. Budu to držet jinak. 8. Nějak ty dveře otevřou Legg til en utfyllende positiv konstatering med jinak. Nedělali to takhle. Nedělali to takhle. Dělali to jinak. 1. Nestalo se to takhle. 2. Nevyslovil jste to takhle. 3. Nebudeme to řešit takhle. 4. Nedržel to takhle. 5. Nepracujeme takhle. 6. Nebudu to jíst takhle. 7. Nechápeme to takhle. 8. Ten člověk neležel takhle. 1. Nestalo se to takhle. Stalo se to jinak. 2. Nevyslovil jste to takhle. Vyslovil jste to jinak 3. Nebudeme to řešit takhle. Budeme to řešit jinak. 4. Nedržel to takhle. Držel to jinak. 5. Nepracujeme takhle. Pracujeme jinak. 6. Nebudu to jíst takhle. Budu to jíst jinak. 7. Nechápeme to takhle. Chápeme to jinak. 8. Ten člověk neležel takhle. Ležel jinak Besvar spørsmålene. Dělali to stejně? Dělali to podobně. 1. Vyslovují to stejně? 2. Budete to řešit stejně? 3. Stalo se to stejně? 4. Otevřeš to stejně? 5. Pracují ti lidé stejně? 6. Mluví Češi stejně? 7. Voní ty květiny stejně? 8. Zemřela stejně? 1. Vyslovují to podobně. 2. Budete to řešit podobně? 3. Stalo se to podobně. 4. Otevřu to podobně. 5. Pracují podobně. 6. Mluví podobně. 7. Voní podobně. 8. Zemřela podobně Legg til en utfyllende positiv konstatering med špatně. Nedělají dobře. Nedělají to dobře. Dělají to špatně. 1. Neznáš to dobře. 2. Nedržel jsi to dobře. 3. Nevyslovujete to dobře. 4. Nevyřešili to dobře. 5. Nepamatuji si to dobře. 6. Nepracovali dobře. 7. Nebránil jsi to dobře. 8. Nechoval jsi se dobře. 1. Neznáš to dobře. Znáš to špatně. 2. Nedržel jsi to dobře. Držel jsi to špatně. 3. Nevyslovujete to dobře. Vyslovujete to špatně. 4. Nevyřešili to dobře. Vyřešili to špatně. 5. Nepamatuji si to dobře. Pamatuji si to špatně. 6. Nepracovali dobře. Pracovali špatně. 7. Nebránil jsi to dobře. Bránil jsi to špatně. 8. Nechoval jsi se dobře. Choval jsi se špatně Gjør om på setningene: sett inn stejný. Petr je jako ty. Petr je stejný jako ty. 4

5 1. Jsi jako on. 2. Nejsme jako vy. 3. Byla jste jako ona. 4. Bratr není jako já. 5. Budeme jako ty. 6. Petr a Pavel nebyli jako oni. 7. Eva a Marie nejsou jako vy. 8. Jsi jako já. 1. Jsi stejný jako on. 2. Nejsme stejní jako vy. 3. Byla jste stejná jako ona. 4. Bratr není stejný jako já. 5. Budeme stejní jako ty. 6. Petr a Pavel nebyli stejní jako oni. 7. Eva a Marie nejsou stejné jako vy. 8. Jsi stejná jako já. / Jsi stejný jako já Gjør om på setningene. Petr není takový jako ty. Petr je jiný než ty. 1. Eva není taková jako Marie. 2. Nejste takoví jako oni. 3. Není to takový jazyk jako čeština. 4. Tohle město není takové jako Praha. 5. Nebyla taková jako ostatní. 6. Amerika není taková jako Evropa. 7. Nejste takový jako pan Mach. 8. Příbuzní nejsou takoví jako cizí lidé. 1. Eva je jiná než Marie. 2. Jste jiní než oni. 3. Je to jiný jazyk než čeština. 4. Tohle město je jiné než Praha. 5. Byla jiná než ostatní. 6. Amerika je jiná než Evropa. 7. Jste jiný než pan Mach. 8. Příbuzní jsou jiní než cizí lidé Gjør om på setningene. Praha a Londýn nejsou stejně velké. Praha není tak velká jako Londýn. 1. Angličtina a čeština nejsou stejně těžké. 2. Petr a Pavel nejsou stejně staří. 3. Já a ty nejsme stejně velcí. 4. Vltava a Labe nejsou stejně dlouhé. 5. Ona a on nebyli stejně vysocí. 6. Romány a verše nejsou stejně zajímavé. 7. Barva a tvar nejsou stejně důležité. 8. Eva a Marie nebyly stejně hezké. 1. Angličtina není tak těžká jako čeština. 2. Petr není tak starý jako Pavel. 3. Já nejsem tak velký jako ty. 4. Vltava není tak dlouhá jako Labe. 5. Ona nebyla tak vysoká jako on. 6. Romány nejsou tak zajímavé jako verše. 7. Barva není tak důležitá jako tvar. 8. Eva není tak hezká jako Marie Gjør om på setningene. Dělali/nedělali jsme to jako vy. Dělali jsme to stejně jako/jinak než vy. 1. Nemluvili jako my. 2. Vyslovovali to slovo jako učitel. 3. Budu pracovat jako ostatní. 4. Ta dívka se nejmenovala jako ty. 5. Ty květiny voní jako růže. 6. Lidé tam nežijí jako my. 7. Hraješ si jako malé dítě. 8. Uhlí nehoří jako dřevo. 1. Mluvili jinak než my. 2. Vyslovovali to slovo stejně jako učitel. 3. Budu pracovat stejně jako ostatní. 4. Ta dívka se jmenovala jinak než ty. 5. Ty květiny voní stejně jako růže. 6. Lidé tam žijí jinak než my. 7. Hraješ si stejně jako malé dítě. 8. Uhlí hoří jinak než dřevo Besvar spørsmålene positivt. Jak je velký? Jako ty? Ano, tak jako já. 1. Jak jste staří? Jako já? 2. Jak je to město velké? Jako Brno? 3. Jak je ten byt velký? Jako tenhle? 4. Jak jste byla spokojená? Jako ostatní? 5. Jak jste silný? Jako on? 6. Jak to bylo těžké? Jako tenhle kámen? 7. Jak byl ten strom vysoký? Jako dům? 8. Jak je ten ostrov velký? Jako Island? 1. Ano, tak jako vy. / Ano, tak jako ty. 2. Ano, tak jako Brno. 3. Ano, tak jako tenhle. 4. Ano, tak jako ostatní. 5. Ano, tak jako on. 6. Ano, tak jako on. / Ano, tak jako tenhle kámen. 7. Ano, tak jako dům. 8. Ano, tak jako Island Gjør om på setningene. Je to chlapec jako ty. Je to chlapec jako jsi ty. 5

6 1. Nejsou to lidé jako vy. 2. Ta továrna není podnik jako tenhle. 3. Jsou to studenti jako my. 4. Neexistuje způsob jako tenhle. 5. Je to člověk jako já. 6. Spadl tam kámen jako tenhle. 7. Stály tam stany jako tyhle. 8. Rostou tam květiny jako tahle. 1. Nejsou to lidé jako jste vy. 2. Ta továrna není podnik jako je tenhle. 3. Jsou to studenti jako jsme my. 4. Neexistuje způsob jako je tenhle. 5. Je to člověk jako jsme já. 6. Spadl tam kámen jako je tenhle. 7. Stály tam stany jako jsou tyhle. 8. Rostou tam květiny jako je tahle Gjør om til preteritum. Zkoušky dopadnou dobře. Zkoušky dopadly dobře. 1. Mluvíš pravdu? 2. Chováte se správně. 3. Jak se máte? 4. Je to správně? 5. Ten obraz vypadá zajímavě. 6. Je to tak? 7. Věta slouží jako příklad. 8. Pracuje tam jako učitel. 1. Mluvil jsi pravdu? / Mluvila jsi pravdu? 2. Choval jste se správně. / Chovala jste se správně. / Chovali jste se správně. 3. Jak jste se měl? / Jak jste se měla? / Jak jste se měli? 4. Bylo to správně? 5. Ten obraz vypadal zajímavě. 6. Bylo to tak? 7. Věta sloužila jako příklad. 8. Pracoval tam jako učitel Gjør om på setningene: bruk vypadat. Výsledky jsou zajímavé. Výsledky vypadají zajímavě. 1. Ta barva je dobrá. 2. Počasí bylo špatné. 3. Jaké je to hřiště? 4. Ti lidé nejsou takoví. 5. Město bylo moderní. 6. Ten byt nebyl špatný. 7. Ta zeď je pevná. 8. Dítě bylo spokojené. 1. Ta barva vypadá dobře. 2. Počasí vypadalo špatně. 3. Jak vypadá to hřiště? 4. Ti lidé nevypadají tak. 5. Město vypadalo moderně. 6. Ten byt nevypadal špatně. 7. Ta zeď vypadá pevně. 8. Dítě vypadalo spokojeně Gjør om på setningene: Bruk pracovat jako. Bratr byl lékař. Bratr pracoval jako lékař. 1. Rodiče byli učitelé. 2. Vedoucí bude pan Mašek. 3. Obyvatelé byli dělníci. 4. Sestra byla učitelka. 5. Doktorka Černá je lékařka. 6. Byl jsem učitel. 7. Petr bude umělec. 8. Jsem dělník. 1. Rodiče pracovali jako učitelé. 2. Pan Mašek bude pracovat jako vedoucí. 3. Obyvatelé pracovali jako dělníci. 4. Sestra pracovala jako učitelka. 5. Doktorka Černá pracuje jako lékařka. 6. Pracoval jsem jako učitel. 7. Petr bude pracovat jako umělec. 8. Pracuji jako dělník. / Pracuju jako dělník Gjør om på setningene: Bruk sloužit jako. Ta věta je příklad. Ta věta slouží jako příklad. 1. Tahle místnost bude kancelář. 2. Ta budova byla nemocnice. 3. Ta brána je vchod. 4. Ten dům je hospoda. 5. Tenhle prostor je hřiště. 6. Ten otvor byl okno. 7. Tahle budova bude škola. 8. Ty peníze jsou důkaz. 1. Tahle místnost bude sloužit jako kancelář. 2. Ta budova sloužila jako nemocnice. 3. Ta brána slouží jako vchod. 4. Ten dům slouží jako hospoda. 5. Tenhle prostor slouží jako hřiště. 6. Ten otvor sloužil jako okno. 7. Tahle budova bude sloužit jako škola. 8. Ty peníze slouží jako důkaz Gjør om på setningene: Bruk umět. 6

7 Ten člověk nerozuměl česky. Ten člověk neuměl česky. 1. Mluvíte anglicky? 2. Kdo mluví česky? 3. Nikdo nemluvil slovensky. 4. Karel čte rusky. 5. Ti lidé mluvili anglicky. 6. Mluvíš trochu česky? 7. Jak mluvíš německy? 8. Mluvila dobře rusky. 1. Umíte anglicky? 2. Kdo umí česky? 3. Nikdo neuměl slovensky. 4. Karel umí rusky. 5. Ti lidé uměli anglicky. 6. Umíš trochu česky? 7. Jak umíš německy? 8.Uměla dobře rusky. Test kunnskapene dine. (A) Sett inn korrekt form av ordene i parentes. 1. Jel jsem na (takový kůň). 2. Budu čekat u (hlavní vchod). 3. Narodil se v (tenhle malý domek). 4. Auto zastavilo před (vysoká budova). 5. Pomník je naproti (Národní divadlo). 6. Okolo (celá zahrada) byla vysoká zeď. 7. Ta věta byla v (nějaký neznámý jazyk). 8. Stalo se to na (stejné místo). 9. Seděla vedle (nějaký mladý muž). 10. U (hlavní brána) stáli vojáci. 11. Budeme bydlet v (tenhle moderní byt). 12. Letěli jsme nad (nějaká velká řeka). 13. Stáli před (velké, moderní letadlo). 14. Schováme se pod (tamten vysoký strom). 15. Škola byla proti (městský obecní úřad). 16. Nic jsem neviděl, stál jsem za (nějaký vysoký člověk). 17. Sloužil jako voják v (československá armáda). 18. Ty domy stojí podél (hlavní silnice). 19. Ten člověk stojí tamhle, vedle (to velké černé auto). 20. V (vlak) jsme seděli naproti (nějaký starý pán). 21. Za (tamten malý chlapec) je volné místo. (B) Lag deskriptive setninger. čeština, jazyk, těžký Čeština je těžký jazyk. 1. řeka, Vltava, český. 2. Praha, město, český. 3. republika, Česko. 4. Česko, země, malý. 5. doktor Šmíd, lékař, dobrý. 6. Antonín Dvořík, umělec, známý,český. 7. ta továrna, podnik, moderní. 8. statky, podniky, zemědělský. 9. Mária, lékařka, mladý, slovenský. 10. angličtina, jazyk, lehký. 11. pan Šmíd, člověk, zajímavý. 12. tenhle muž, student, anglický, mladý. 13. ta budova, divadlo, krásný, národní. 14. tahle brána, vchod, velký, hlavní. 15. tenhle kůň, zvíře, bílý, krásný. 16. George, student, mladý, americký. 17. Brno, město, průmyslový. 18. Anglie, ostrov, velký. 19. Londýn, město, velký. 20. cesta, zkušenost, takový, zajímavý. 21. Norsko, země, velký. (C) Velg det korrekte ordet. 1. (anglický, anglicky, angličtina, Angličan): To je... kniha.... je lehký jazyk. Pavel nemluví dobře.... Pavel není.... Barbara je.... Barbara je... studentka. Tohle auto je (český, česky, čeština, Čech): Pan Mucha je... učitel. Jste...? Rodiče jsou... Karel má... rodiče. Umíte...?... je těžký jazyk. Učitel to slovo napsal.... Eva je (německý, německy, němčina, Němec): Robert Koch byl... vědec. Jsou to známí... umělci. Umíš taky...? Angličtina není takový jazyk jako.... Slečna Krügerová je.... Goethe a Schiller byli (norský, norsky, norština, Nor): Mluvíte...? Edvard Munch byl.... Paní Brundtlandová je... politička.... je severský jazyk. (D) Velg det korrekte ordet. 1. (dobrý, dobře): Tihle studenti mají... výsledky. Jsou to... studenti. Pracují (jaký, jak):... je v tom rozdíl?... noviny čtete?... jste se tam měli? 3. (jiný, jinak): Změnila jsi se, chováš se.... Nebyli tam... lidé. Existují některé... případy. 4. (klidný, klidně): Eva vypadala.... Byla.... Bydlím v... ulici. Dítě... spalo. 5. (marný, marně): Dopadlo to špatně, byla to... práce. Čekali jsme tam.... Pozorovali to místo..., nic neviděli. 6. (náhlý, náhle): Zazněl tam... smích. Teplota... stoupla. Situace se změnila (nějaký, nějak): Děti si budou... hrát. Odpověď Pavla... překvapila. Žijí v... vesnici daleko od Prahy. V tom bytě bydlí... mladí manželé. 8. 7

8 (pevný, pevně): Pavel... spal. Držíš tu větev...? Zeď okolo zahrady byla vysoká a (podobný, podobně): Čeština a slovenština jsou... jazyky. Ten pták zpíval... jako tenhle.... hudbu jsem někde slyšel. 10. (pomalý, pomalu): Nepracuje špatně, ale je jsem otvíral dveře. Petr se probudil a... vstal. 11. (přesný, přesně): Ta čísla si... pamatují. Tahle čísla jsou.... Učitel mluvil stručně a (rychlý, rychle): Teplota... stoupala. Budeme pracovat práce není dobrá. Bratr má moderní,... vůz. 13. (snadný, snadno): Ty verše si... zapamatujete. Zkouška nebude.... Čeština není... jazyk. Člověk... udělá nějakou chybu. 14. (správný, správně): Studenti... vyslovovali. Ta odpověď není.... Nechoval jste se.... Nezmám... výsledky. 15. (stejný, stejně): V té zemi lidé mluví... jako tady. Budete ty problémy řešit...? On a já bydlíme ve... ulici. Rostou tam... stromy. 16. (špatný, špatně) : Počasí nebylo.... Zkoušky nedopadly.... Pavel je nemocný, vypadá.... Tohle je... způsob. 17. (takový, tak):... romány nejsou zajímavé.... se nikdo nejmenuje.... člověka neznám. Růže... nevoní. 18. (tichý, tiše): Někdo... otvíral dveře. Neslyšel jsem nic, mluvili.... Zazněl... smích. 19. (zajímavý, zajímavě): Řešili... případ. To vypadá.... Četl jsem... knihu. Ty květiny... voní. (E) Oversett til tsjekkisk. 1. Du er lik ham. 2. Hun er ikke så ung som meg. 3. Petr og Pavel er ikke som deg. 4. De er annerledes enn oss. 5. Du er like så høy som henne. 6. Vi lever på samme måten som de (gjør). 7. Han jobbet på en annen måte enn andre. 8. Tsjekkere uttaler ordet slik. 9. Han snakker ikke tsjekkisk så bra som hun (gjør). 10. Hvordan vil du gjøre det? Slik som deg. 11. Hva er forskjellen mellom tsjekkisk og norsk? Norsk er ikke så vanskelig som tsjekkisk. 12. Toget kjørte fort. 13. Det kjørte ikke så fort som bilen. 14. Det skjedde på en annen måte. 15. Vi lette forgjeves etter det. 16. Jeg vil gjøre det på en annen måte. 17. Du oppførte deg som et barn. 18. Hun gjorde det ikke riktig, hun gjorde en feil. 19. Den jenta ser lykkelig ut. 20. Du sa ikke sannheten. 21. Det vil gå galt. 22. Hvordan så hun ut (hva liknet hun?) 23. Hvordan har du det? Takk, bare bra. 24. Rommet skal fungere som kontor. 25. Han var født i en liten landsby. 26. Snakker du russisk? Ja, litt. 27. Jana jobber som lærer. 28. Er det riktig eller galt? 29. Er det bra? Ja, det er. 30. Du vil lett huske det. 8

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

1. Nejsou. 2. Nestojí. 3. Nebudou. 4. Neleží. 5. Není. 6. Nestál. 7. Neměl. 8. Nežijí.

1. Nejsou. 2. Nestojí. 3. Nebudou. 4. Neleží. 5. Není. 6. Nestál. 7. Neměl. 8. Nežijí. Leksjon 4 4.1.1. Gjør om til negative konstateringer. Auto bylo na ulici. Auto nebylo na ulici. 1. Děti byly ve škole. 2. Byl jsem na nádraží. 3. Budou pracovat v továrně. 4. Mám na stole knihy. 5. Rodiče

Více

1. Něco znám. 2. Viděl jsem něco. 3. Něco se dělo. 4. Lidi něco překvapuje. 5. Někdo plakal. 6. Někoho slyším. 7. Něco měla. 8. Někoho poslouchají.

1. Něco znám. 2. Viděl jsem něco. 3. Něco se dělo. 4. Lidi něco překvapuje. 5. Někdo plakal. 6. Někoho slyším. 7. Něco měla. 8. Někoho poslouchají. Leksjon 3 3.1.1. Gjør om til negative konstateringer. Petr něco měl. Petr nic neměl. 1. Něco mám. 2. Události někoho překvapovaly. 3. Něco se děje. 4. Někdo pláče. 5. Něco jsem slyšel. 6. Někoho vidíme.7.

Více

Lekce 5. Jana har vondt i ei tann. Hun må bestille time hos tannlegen. Sykepleier: God morgen! Tannlegen Johannessen. Hvordan kan jeg hjelpe deg?

Lekce 5. Jana har vondt i ei tann. Hun må bestille time hos tannlegen. Sykepleier: God morgen! Tannlegen Johannessen. Hvordan kan jeg hjelpe deg? [NORŠTINA 5. LEKCE] 1 Lekce 5 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: Jana bestiller time hos tannlegen Jana har vondt i ei tann. Hun må bestille time hos tannlegen.

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Lekce 8. Jana: Ser du det bratte fjellet der borte? Skal vi ikke dit? Ola: Nei da, det skal vi ikke. Hytta vår ligger bak den vakre fjorden.

Lekce 8. Jana: Ser du det bratte fjellet der borte? Skal vi ikke dit? Ola: Nei da, det skal vi ikke. Hytta vår ligger bak den vakre fjorden. [NORŠTINA 7. LEKCE] 1 Lekce 8 Struktura: Dialog Ustálená spojení Slovíčka Gramatika Cvičení Víte, že? Dialog: På fjellet Jana og Ola er på tur i Geilo. Det er en nydelig dag og været er fint. Jana peker

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_10. Hana Johánková. Vzdělávací oblast předmět:

Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_10. Hana Johánková. Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

1. LEKCE LEKSJON ÉN. Hvordan har du det? Hjemme

1. LEKCE LEKSJON ÉN. Hvordan har du det? Hjemme LEKSJON ÉN 1. LEKCE Hvordan du det? 1 02 Arne og Solveig Bjørnstad fra Bgen. Arne journalist, og Solveig sjef i et reisebyrå. De en sønn, Stein, og en datt, Siv. Hun gift og et barn. Stein student. Han

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Úvodní text Miloš Macourek O holčičce s náhradní hlavou Hlava je taková bedýnka, je v ní plno maličkých šuplíků a přihrádek

Více

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Přídavná jména MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_11 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Štěpnická 1065/19 686 06 Uherské Hradiště IČO 86886118 tel. 731 057 894 skype: kamilka88815 agenturakamila@seznam.cz www.agenturakamila.

Štěpnická 1065/19 686 06 Uherské Hradiště IČO 86886118 tel. 731 057 894 skype: kamilka88815 agenturakamila@seznam.cz www.agenturakamila. Štěpnická 1065/19 686 06 Uherské Hradiště IČO 86886118 tel. 731 057 894 skype: kamilka88815 agenturakamila@seznam.cz www.agenturakamila.cz Skotsko - rodina hledá PÁR, který bude pracovat 25hod/týden plus

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

LOKALITY I. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. hotel Jsem v hotelu. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice.

LOKALITY I. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. hotel Jsem v hotelu. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice. LOKALITY I hotel Jsem v hotelu. náměstí Jsem na náměstí. Jdu na náměstí. Jdu do hotelu. nemocnice Jsem v nemocnici. Jdu do nemocnice. řeka Jsem v řece/u řeky. Jdu do řeky/k řece. les Jsem v lese. Jdu do

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.64 DATUM: 10. října 2013

Mgr. Vlasta Hrádelová. ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.64 DATUM: 10. října 2013 AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.64 DATUM: 10. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Á Í Č Ě Č ň ť Š Č Ť ň ň ď Ť Ú ť Č ň ď ť Č Š Ž Ú Ť Ť Ť Ť ň Ť Ť ť Ť Ť Á Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť ň ďť Ť Ť Ť Š Š Š ď ň Č Š ň Š ť Š ň Š Š Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ú Š ň ť ť Š ň Š Ž ť ť ť ň Š Č Š Š Í

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

úř úř ř Á Á Ř Á Ú Á úř úř ř š ú ř š ř ů ř é é ů ú é ů Č Č ú úť ř š ř ů ř ř ř ú é ů ř úř úř Ž ú ř ú é é ů é Ú ž ů úř úř ů é ř ž Ú ř ř é Ú ř ř ů ř úř ř ú ů ů ř šť ř ď ř ů ů š ů úř ůž ž ř ž ů Ž ť ř ú ů ž

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

Á ř é é ů é ř ř Č ú ů é ř ř é š š é ú ú é ď ř ú ů ň é é é ř š ú řš řš š é ú é ř ř Ž é ř é ř Č é é ř ř é ó ú ú ú ú ř é é ř é ř š é ř ú ů š ř ů š ů úř Ú Ž š š ú ů é ř ř ú é ř ř é é ó ř ú ř ř ú é ř ř é é

Více

Velice roztomilé! Podívám se

Velice roztomilé! Podívám se Ano, zachraňujeme planetu, takže žádnou klimatizaci. Kdykoli můžete, vypněte ji. V mém domě vypínám všechny zařízení v pohotovostním režimu. Mluvím o klimatizaci kde bydlím, nikdy ji nepoužívám. Nepotřebuji

Více

1. Ukázka je napsaná ve slohovém útvaru: (správnou odpověď zakroužkujte) a) referát b) úvaha c) vypravování

1. Ukázka je napsaná ve slohovém útvaru: (správnou odpověď zakroužkujte) a) referát b) úvaha c) vypravování Přijímací zkoušky z českého jazyka Doplňte: Otův tatínek, s maminkou a bratry po válce vstoupil_ do komunistické strany. Jednoho dne se seznámil s _meričanem Johnym, který za války létal s letadlem proti

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Aktivita: Psaní e-mailu. Tato aktivita je vhodná spíše pro studenty, kteří se učí česky v České republice. Pracovní list 5

Aktivita: Psaní e-mailu. Tato aktivita je vhodná spíše pro studenty, kteří se učí česky v České republice. Pracovní list 5 Lekce 1 Komunikační cíl lekce: Studenti si zopakují a rozšíří základní fráze používané při seznamování a sdělování základních informací o své osobě včetně vyplnění stručného úředního formuláře. Rozšíří

Více

E: Studenti z 6.G mě učí češtinu každou chvilku. Co byste chtěli slyšet?

E: Studenti z 6.G mě učí češtinu každou chvilku. Co byste chtěli slyšet? ROZHOVOR S ERICOU SHERMAN S: Tak nejdříve nám Eriko o sobě něco řekni. Jak se jmenuješ, kde žiješ a podobně. E: Jmenuji se Erika a jsem z Chicaga, kde jsem vyrůstala na předměstí. Studovala jsem vysokou

Více

Ě ť ž Š ú ť Š ť ú ž ž ú ž Ý ž ž ž ú ť Č ň Ú ň ť ť ť ú ť ž ž ť ú ú ť ú ž ž ť ť ť ú ž ž ť ť ž ž ť ž ž ž ú ž Ý ú ú ť ú ú ž ť ž ž ž ž ž ž ú Č ž ú ň ú ú ť ú ú Ý ú ť ú ž Ř ť ú ú ť Š Č Č ň Ú Č Š ú ť Č ť ď ž ň

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Synonyma, antonyma, homonyma

Synonyma, antonyma, homonyma Synonyma, antonyma, homonyma MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_02 Tématický celek:

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s.

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Sociální práce a streetwork - Co je to sociální práce? To, co ostatní, tj. lékaři, učitelé, policie, hasiči, školy apod. nedělají? - Cílem sociální práce je:

Více

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná

Určování slovních druhů, podstatná jména mluvnické kategorie, přídavná Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

LISTOPAD SKAL KALÁČ ÁČEK V LESNÍM KLUBU

LISTOPAD SKAL KALÁČ ÁČEK V LESNÍM KLUBU LISTOPAD 2013 V LESNÍM KLUBU SKAL KALÁČ ÁČEK Výlet ke kostelu Sv. Jiří v Karlovicích 4. Listopadu Marťa: a: Byli jsme u dvou mostků a udělali jsme tam žabičce domek Jonča: Našel jsem obrovský houby. Cestou

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 %

Počet odpovědí: 76. Souhrn. Uveď své pohlaví. Uveď třídu. Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Počet odpovědí: 76 Souhrn Uveď své pohlaví Dívka 69 91 % Chlapec 7 9 % Uveď třídu 1A 10 13 % 1B 8 11 % 2A 11 15 % 3A 10 13 % 3B 14 19 % 4A 13 17 % 4B 9 12 % Měli by přednášku Sex, AIDS, Vztahy slyšet i

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček Příjezdový cestovní ruch 2014 Jan Tuček Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně téměř 250 tis.

Více

Ý Í Á Í Ž ý č ý ů ů ž ž ý č ť ú ď ů ó ž ý ž č ž ž ú č č č ď č ž ť ž ž ž č ž ž ď č ž ž ď ú ť ť ý ň ž ú ž ť č ž ú ž ú ž č ž ý ž ý ň ž ž č ď č ž č ť ú Ď ž č ž č ó ůž ť ú ž č ý ž Ď ď ď ž ž ž ďť ť ú č č ž Ž

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Český Springfield: velká firma na malém městě

Český Springfield: velká firma na malém městě workshop doktorandů/doktorandek Brno 13. 9. 2013 Český Springfield: velká firma na malém městě Robert Osman, Ondřej Šerý Geografický ústav, PřF, Masarykova univerzita úvod ekonomická orientace regionálně

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Pracovní list 4 Predikce: To je Tomáš Krátký. Kdo je ten (druhý) muž? Jaký problém má Tomáš? Co asi udělal špatně?

Pracovní list 4 Predikce: To je Tomáš Krátký. Kdo je ten (druhý) muž? Jaký problém má Tomáš? Co asi udělal špatně? Lekce 10 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobě a komunikaci při cestování: koupit si lístek na vlak nebo autobus, zorientovat se na nádraží nebo letišti a jednat s policistou při dopravním

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola:

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola: PŘÍSUDEK Předmět: český jazyk Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva syntaxe přísudek; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení Klíčová slova:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i Hleděli dva vězni z okna ven, jeden viděl hvězdy, druhý bláto jen. Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Logické úlohy, vč. řešení. Marta Volfová

Logické úlohy, vč. řešení. Marta Volfová Logické úlohy, vč. řešení Marta Volfová Centrum talentů M&F&I, Univerzita Hradec Králové, 2010 Logické úlohy 1. Muž cestuje s (částečně ochočeným) vlkem, kozou a pytlem zelí. Dojde k dosti široké a hluboké

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví?

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví? Identifikace pamětníka: žena 61 let matka dělnice, otec hajný vyučení dělnice (obuvnice), nyní důchodkyně místo narození, předchozí bydliště Česká Kamenice nynější bydliště Janov u Litomyšle Co si představíš

Více

*** Kartičky z druhé fáze

*** Kartičky z druhé fáze říjen 2009 Pardubické karty: pomoc cizincům bez znalosti češtiny Barbora Tošnerová Abstrakt: Cizojazyčné a obrázkové kartičky usnadňují lékařům a sestrám v Pardubické krajské nemocnici 1 komunikaci s nemocnými

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_13 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy 1 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel

Více

Praha» Brno. od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 12:00. Datum Odkud/Přestup/Kam Příj. Odj. Pozn. Spoje SC 135 SC SLOVENSKÁ STRELA

Praha» Brno. od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 12:00. Datum Odkud/Přestup/Kam Příj. Odj. Pozn. Spoje SC 135 SC SLOVENSKÁ STRELA Praha» Brno od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 12:00 2.11. Praha-Holešovice 18:23 SC 135 SC SLOVENSKÁ STRELA Brno hl.n. 20:49 20:51 povinná rezervace míst - nutno zakoupit místenku 2.11. Praha hl.n.

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ Anotace: V pracovním sešitě si žák při plynulém čtení procvičí názvy zajímavých rostlin. Umí pracovat s literárním textem. Zjišťuje zajímavé informace. Rozlišuje spisovná a nespisovná

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

P E T R V Á Š A V I S U A L I

P E T R V Á Š A V I S U A L I P E T R V Á Š A V I S U A L I V I S U A L 1992 2008 PERSONAL Kniha I PERSONAL (ZAČÁTKY A POKROKY) 1992 2004 ÚPLNÉ ZAČÁTKY....................................................... 6 U MOŘE...............................................................

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více