3 CELKEM HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY POČET BYTŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM 5 CELKEM NP CELKEM PP 1 CELKEM PP CELKEM PP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 CELKEM HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY POČET BYTŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM 5 CELKEM NP CELKEM PP 1 CELKEM PP CELKEM PP"

Transkript

1 Sekce I. Sekce I. I. etapa II. etapa III. etapa Sekce II. I. etapa Nevýhodné rohové dispozice bytu. Komlikovaný střet administrativní a bytové typologie v severozápadních rozích bloku. B1 B7 "Hlava" zůstává pevným bodem bloku. Vnitroblok se otvírá. Je jeden. "Ocas" vytváří hlukovou bariéru. Bytový dům prosvětlen v ose východ - západ. B Vnitroblok u "hlavy" je veřejným městským parterem. Průchodnost. Zelený vnitroblok. Park je poloveřejným intimním prostorem jemně provázaným s okolím. SEKCE I. 1 CELKEM CELKEM HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY BYTŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ PODLAŽÍ 4 RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE BYTY PARKING CELKEM RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE BYTY CELKEM BYT 1+KK BYT +KK BYT +KK BYT 4+KK BYT 5+KK CELKEM CELKEM 18 5 PRONÁJEM PRONÁJEM PRODEJNÍ PRONÁJEM BYTŮ STÁNÍ H M H M H M H M H M PLOCHA M PLOCHA M PLOCHA M PLOCHA M 5 CELKEM Sekce 9 CELKEM I. Bloky 548č. B1, 4, 118 B CELKEM Motto: Jeden je více 148 ETAPA1 HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY BYTŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ Jsme PODLAŽÍ přesvědčeni, RETAIL, že SLUŽBY dispozice KANCELÁŘE bytů a 1 BYTY administrativních PARKING CELKEM 478 prostor RETAIL, jsou SLUŽBY výhodnější KANCELÁŘE při 4 organizaci 151 BYTY do jednoho CELKEM 155 velkého BYT 1+KK 14bloku, BYT +KK 1 než BYT třech +KK malých. BYT 4+KK Toto BYT 5+KK rozhodnutí CELKEM souvisí CELKEMs ETAPA1 HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY BYTŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ kontextuální PODLAŽÍ rozvahou. RETAIL, SLUŽBY Takto KANCELÁŘE velké bloky BYTY již v historickém PARKING CELKEM Smíchově RETAIL, PRONÁJEM jsou SLUŽBY a naopak KANCELÁŘE PRONÁJEM pro něj byly PRODEJNÍ BYTY charakteristické PRONÁJEM CELKEM díky BYT - měřítku 1+KK M BYT - továrních +KK M BYT - +KK hal. M Protější BYT - 4+KK M strana BYT - 5+KK M pod Pavím CELKEM BYTŮ vrchem CELKEM STÁNÍ 4 H M H 5499 M H 1 M H M H 751 M PLOCHA M PLOCHA 4789 M PLOCHA 155 M PLOCHA 45 M 1 14 je také kompaktní. Kompaktnost má i pozitivní dopad do energetické PRONÁJEM bilance. PRONÁJEM PRODEJNÍ PRONÁJEM BYTŮ STÁNÍ H M H 7 M H M H M H 7 M PLOCHA M PLOCHA 7 M PLOCHA M PLOCHA 71, M Navrhujeme 8 administrativní budovu 5499 jednoduchých 1 tvarů 75 a výrazu. Vymezujeme se 4789 tak dle našeho 1584 názoru 7 předesignoaným 1 1 a fasádně komplikovaným budovám Nového , Smíchova" Je čas se zklidnit , 144 CELKEM Bytový 7 dům je navržen jako městský 17 7 dům s pevnou uliční 17 7 fasádou a dvorními lodžiemi Dlouhá hmota domu je narušena uskakováním a vyvýšením tří schodišťových sekcí Dispozice jsou navrženy dle zadání. Parter domu je uvolněn pro pronájem. Vstupní recepce je vždy pro dvě schodišťové sekce. U recepce je vždy společné zázemí. 4 5 CELKEM Kočárkárna. Společenská místnost 8 apod Střechy jsou ozeleněné (intenzita dle provozních možností), 5 nebo poskytují soukromé či společné terasy. Ozelenění přináší akumulační efekt pro dešťové srážky a snižuje problém heat islands CELKEM CELKEM CELKEM CELKEM ETAPA1 HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY 4 ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY BYTŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ , 1 PODLAŽÍ 4 CELKEM RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE BYTY PARKING 9 CELKEM RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE BYTY CELKEM BYT 1+KK BYT +KK BYT +KK BYT 4+KK BYT 5+KK CELKEM CELKEM ETAPA HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY7 71, BYTŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ 1 5 CELKEM PRONÁJEM1 PRONÁJEM 45 PRODEJNÍ 5 PRONÁJEM BYTŮ 1 STÁNÍ PODLAŽÍ RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE 7 7 BYTY PARKING 71 CELKEM 7 7 RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE 7 7 BYTY CELKEM 71, 71, BYT 1+KK BYT +KK BYT +KK BYT 4+KK BYT 5+KK CELKEM CELKEM 1 H M H M H M H M H M PLOCHA M PLOCHA M PLOCHA M PLOCHA M 5 4 CELKEM PRONÁJEM PRONÁJEM 7 7 PRODEJNÍ PRONÁJEM 71, 7 BYTŮ STÁNÍ 1 9 SEKCE I , , CELKEM H 148 M H 7 M H M H 1855 M H M PLOCHA 1 M PLOCHA 7 M PLOCHA M PLOCHA 71, 1 M CELKEM ETAPA SEKCE II. HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY BYTŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ PODLAŽÍ RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE BYTY PARKING CELKEM RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE 41 BYTY CELKEM 41 BYT 1+KK BYT +KK BYT +KK BYT 4+KK BYT 5+KK CELKEM CELKEM 7 CELKEM ETAPA HRUBÉ PODLAŽNÍ 148 PLOCHY ČISTÉ PODLAŽNÍ 1 PLOCHY BYTŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ PODLAŽÍ 1 BLOK BO5 HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY ČISTÉ PRONÁJEM PODLAŽNÍ PLOCHY PRONÁJEM PRODEJNÍ PRONÁJEM - BYTŮ M A PARKOVACÍCH - M STÁNÍ BYTŮ STÁNÍ RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE BYTY 1 PARKING 5 5 CELKEM 1 RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE BYTY 151 CELKEM 151 BYT 1+KK 14 BYT +KK 1 BYT +KK BYT 4+KK BYT 5+KK CELKEM CELKEM PODLAŽÍ RETAIL, H SLUŽBY M KANCELÁŘE H M H BYTY M PARKING H M CELKEM H M RETAIL, PLOCHA SLUŽBY M PLOCHA KANCELÁŘE M PLOCHA BYTY M PLOCHA CELKEM M BYT 1+KK BYT +KK BYT +KK BYT 4+KK BYT 5+KK CELKEM CELKEM PRONÁJEM PRONÁJEM PRODEJNÍ 155 PRONÁJEM BYTŮ STÁNÍ PRONÁJEM PRONÁJEM PRODEJNÍ PRONÁJEM M M M M M BYTŮ CELKEM H M H M H 1 M H 5 1 M H 1 M PLOCHA M PLOCHA M PLOCHA 155 M PLOCHA 155 M 1 14 STÁNÍ H M H M H M H M H M PLOCHA M PLOCHA M PLOCHA M PLOCHA M CELKEM CELKEM CELKEM ETAPA 148 HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY BYTŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ PODLAŽÍ 7 CELKEM RETAIL, SLUŽBY 47 KANCELÁŘE 118 BYTY 1879 PARKING CELKEM RETAIL, SLUŽBY 174 KANCELÁŘE 9118 BYTY 15 CELKEM BYT 1+KK BYT +KK 7 BYT +KK 4 BYT 4+KK 5 BYT 5+KK 9 CELKEM CELKEM ETAPA HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY 8, ,7 ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY PRONÁJEM PRONÁJEM PRODEJNÍ 1984,5 PRONÁJEM 1984,5 BYTŮ 4 A PARKOVACÍCH 1 STÁNÍ BYTŮ 8 STÁNÍ 7 PODLAŽÍ RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE H M H M H 795,4 BYTY PARKING M H 5 CELKEM M H 795,4 RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE M PLOCHA M PLOCHA M PLOCHA 17,9 BYTY CELKEM M PLOCHA 17,9 BYT 1+KK M 4 BYT +KK 9 BYT +KK BYT 4+KK BYT 5+KK CELKEM 8 CELKEM , ,4 PRONÁJEM PRONÁJEM PRODEJNÍ 17,9 PRONÁJEM 17,9 4 9 BYTŮ 8 STÁNÍ CELKEM H M H M H 795,4 M H M H 795,4 M PLOCHA M PLOCHA M 8 PLOCHA 17,9 M PLOCHA 8 17,9 M CELKEM , ,4 SMÍCHOV 8 174CITY - SEVER, BILANCE PLOCH 1858, LEGENDA: VYPLŇOVANÉ 178 POLOŽKY CELKEM SEKCE I , , , , CELKEM , 8 1,1 85, , 14, , ETAPA 1 59, CELKEM HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY 1 1 ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY BYTŮ 1 A PARKOVACÍCH 14 STÁNÍ , PODLAŽÍ RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE 1 BYTY PARKING CELKEM 1 RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE 155 BYTY CELKEM 155 BYT 1+KK 1 BYT +KK 14 BYT +KK BYT 4+KK BYT 5+KK CELKEM CELKEM , PRONÁJEM PRONÁJEM PRODEJNÍ 1584 PRONÁJEM BYTŮ STÁNÍ 9 CELKEM 1 118, H 47 M H M H M H M H 47 M PLOCHA 174 M PLOCHA M PLOCHA M PLOCHA 174 M , 1 19, 85, , 14, , CELKEM Sekce 7 CELKEM BLOK BO II. Bloky HRUBÉ PODLAŽNÍ 47 č., PLOCHY 17 B ČISTÉ PODLAŽNÍ 174 PLOCHY BYTŮ A PARKOVACÍCH 7 STÁNÍ PODLAŽÍ RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE BYTY 1 PARKING CELKEM 478 RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE 4 BYTY 151 CELKEM 155 BYT 1+KK 14 BYT +KK 1 BYT +KK BYT 4+KK BYT 5+KK CELKEM CELKEM CELKEM PRONÁJEM PRONÁJEM 4789 PRODEJNÍ 155 PRONÁJEM 45 Motto: M 1 Pevný M 14smíchovský M dům M otevřený M do BYTŮ zeleného STÁNÍ 7 1 Přemýšlíme 4 CELKEM o novém H bytovém 47 M H domu 5499 M na 118 H 1 Smíchově. M H MSmíchov 185 H 751 = konzervativní PLOCHA 174 M PLOCHA činžovní 4789 M domy. PLOCHA M Pavlačové PLOCHA M domy s romskou 1 a 7 14jihoamerickou atmosférou. Buenos 178 Aires CELKEM Funkcionalistické domy ustoupené od uliční čáry. Výhled do budoucnosti. Jedno je pro všechny domy charakteristické. Mají půdu, střechu, do které se vkládají luxusní atypové 8 CELKEM byty (lokalita tomu nasvědčuje). Navrhujeme pevný dům do výšky atiky a nad atiku lehké ustupující nástavby se zrcadlící fasádou. Luxusní bydlení nad úrovní města s terasou. CELKEM Otevřená fasáda 548 do zeleného 4 dvora , , , , Dům. 51 Požadavek H je v poměru velikosti 744,9 bloku poměrně 744,9 vysoký. Na Smíchově jsou malé bloky 1s malým 1 vnitroblokem, ale mají velké byty převážně 1 orientované do ulice 4 744,9 744, dané způsobem života v 19. století bez aut. V zadání je ale požadavek 5% malých bytů. V návrhu rozlišujeme pevnou ochranou a reprezentativní uliční fasádu a měkkou 744,9 744, otevřenou 4 dvorní fasáda s možností zastínění 759,9a osázení zelení. 759, Dvůr 15 Krajina zahrada 181,9 vnitroblok. U sevřených 844,8,1 malých 71 8,8 vnitřních dvorů 175, hrozí riziko letního přehřívání 175, zhoršené malým provětráváním. Minimalizujeme je intenzivním 1 CELKEM 181, ,1,1 755,1 175, 18, 14978, ozeleněním, které zahrnuje i fasády domů a využíváním dešťové vody (suché poldry i akumulační nádrže). 1 CELKEM , ,1 9 ETAPA1 HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY 494,1 ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY BYTŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ 9 PODLAŽÍ CELKEM RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE BYTY 148, PARKING CELKEM RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE BYTY CELKEM BYT 1+KK BYT +KK BYT +KK BYT 4+KK BYT 5+KK CELKEM CELKEM 88 CELKEM 181, ,1 1784,4,1 PRONÁJEM 175, PRONÁJEM 18, PRODEJNÍ PRONÁJEM 14978, M BYTŮ 1 STÁNÍ 88 H M H M H M H M H M PLOCHA M PLOCHA M PLOCHA M PLOCHA M 9 SEKCE II. 715,9 718, ,5 489,8,4 1, CELKEM CELKEM CELKEM Sekce II. ETAPA HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY BYTŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ PODLAŽÍ RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE BYTY PARKING CELKEM RETAIL, SLUŽBY KANCELÁŘE BYTY CELKEM BYT 1+KK BYT +KK BYT +KK BYT 4+KK BYT 5+KK CELKEM CELKEM Pás domu v bloku je rozdělen na jednotlivé schodišťové sekce. PRONÁJEM PRONÁJEM PRODEJNÍ PRONÁJEM BYTŮ STÁNÍ H M H M H M H M H M PLOCHA M PLOCHA M PLOCHA M PLOCHA M Konstrukční výška jednotlivých parterů je různá - nabídka různých komerčních prostor, v některých případech - hlavně na exponovaných místech s možností vloženého patra. V úrovni prvního patra je dosypán (optimalizace bilance zemin) rostlý terén. Navrhujeme intenzivní zelený vnitroblok. Vysoká zeleň - stromy. Obchodní parter. Průchody - kontext veřejného a poloveřejnoho prostoru s městem. Vstupy do recepcí administrativních i bytových objektů jsou možné jak ze dvora, tak z ulic. Při administrativním objektu "hlavě" je pevný dlážděný parter s možností expanze komerčního parteru. Mezi bytovým domem a administrativní budovou "ocasem" je zelený intenzivní park. Intimní prostředí. Vnitrobloková fasáda se otvírá do dvora, prosklené lodžie je možné individuálně osázet zelení (což se na Smíchově děje). Možnost "zatáhnout" si lodžii vytváří intimní prostředí a rozehrává barevnost vnitrobloku. Individualita. Pestrost. Administrativní budova "ocas" je hlukovou barierou jak pro obytný dům, tak pro vnitroblok. Kontrast prostředí. Zelený dvůr je na rostlém terénu osázen stromy. Intimita. Naopak do ulice jsou domy civilní a pevné. Okno, zeď, římsa. "Osvobozený" objekt bytového domu. Prosluněné východo-západní dispozice bytů. Neuzavřenost vnitrobloku napomáhá jeho přirozenému provětrávání. Hmota bytového domu je roztříštěna. Tři schodišťové sekce ustupují a jsou vyšší. Citace funkcionalistické zástavby na Smíchově. Velký byt v podkroví? Ne, luxusní domy na střeše s vlastní terasou. Úplně jiný výraz. Lesklé zrdcadlové fasády. Domy nad městem. 1 situace, koncept, autorská zpráva

2 Administrativní budovy jsou "komentářem" Radlické ulice. Tam kde to dispozice a objemové vztahy dovolují jsou střechy využívány k terasám a pobytu. Jedná se o ustupující patra a nástavby bytových domu - život nad střechami města. Lázeň pod širým nebem a stromem vysazeným v květináči. Ostatní střechy jsou s extenzivní či intenzivní zelení, čímž vytváří pátou fasádu při pohledech z Pavího vrchu a slouží pro retenci dešťové vody. Bytové domy vytváří tradiční reprezentativní uliční scénu a zároveň rovinu pro vily nad městem. Vnitrobloky jsou důležitou součástí bytů. Jejich soukromým výsekem přírody. Pro volbu volitelného záběru jsme vybrali místo nejčastějšího příjezdu do lokality. Výrazná brána do rostlého města. Dali jsme fasádě administrativní budovy silný rytmus. Zpomalovací retarder. Hladká barevná ušlechtilá omítka. Jednolitost. Intenzivní pocit materiálu. Barva. nadhledové vizualizace

3 Jednoduchá forma. Zklidnění výrazovosti architektury. Efektivita. Detail. Představujeme si ušlechtilý hladký až lesklý povrch. Pronajímatelé kancelářských prostor mohou být prezentováni na parapetu, který bude osazen rastrem LED diod (průhledná síť) v řídkém bodování. Kdo chce si tam napíše, co chce. RADLICKÁ ULICE SI/D SI/A SI/B SI/D 1 PARK. STÁNÍ HŘIŠTĚ SI/E SI/E 7 PARK. STÁNÍ PARK. STÁNÍ vstup do bytových domů vstup do kancelářských budov vjezd do garáže 1 1 SI/A SI/B SI/A PODÉLNÝ ŘEZ SI/B ULICE STROUPEŽNICKÉHO a vizualizace, půdorysy, řezy, pohledy sekce I.

4 Do ulice mají byt okna. Jsme ve městě. Okna navrhujeme v různých proporcích. Jiná vnitřní světelná atmosfera. Jiný kontakt s okolím, kompozice jsou různé. TYPICKÉ 7 8 K,,, retail služby kanceláře byty 1+kk,+kk,+kk,4+kk SI/C PŘÍČNÝ ŘEZ SI/D POHLED NA KNÍŽECÍ b vizualizace, půdorysy, řezy, pohledy sekce I.

5 Konfrontace se starou zástavbou. Jsme tu jemnější a drobnější. Byty přes roh. Pohled do ulice. Nad urovní střechy mimikry. Odlesk nebe. Objekty vil nad střechou. NÁDRAŽNÍ ULICE , m,7 m PARKOVACÍCH STÁNÍ 7 9 PARKOVACÍCH STÁNÍ SII/D SII/C SII/F SII/E 49,4 m SII/A SII/A SII/B SII/B SII/D SII/C SII/F SII/E vstupy do bytových domů vjezdy do garáže retail, služby 1 SII/A PODÉLNÝ ŘEZ SII/B ULICE NA VALENTÝNCE 4a vizualizace, půdorysy, řezy, pohledy sekce II.

6 Toto by mělo být nové město s vazbou na starý Smíchov. Snažíme se růzorodostí okenních otvorů barevností fasád navodit atmosferu rostlého města. Nad městem se odehrává jiný příběh. BOULEVARD SII/C PŘÍČNÝ ŘEZ SII/E ULICE NÁDRAŽNÍ SII/D ULICE STROUPEŽNICKÉHO SII/F BOULEVARD 4b vizualizace, půdorysy, řezy, pohledy sekce II.,,,, byty 1+kk, +kk, +kk, 4+kk, 5+kk

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

TELČ - KONVERZE A ZAHUŠTĚNÍ MĚSTSKÉHO BLOKU LUKÁŠ KOMÍN

TELČ - KONVERZE A ZAHUŠTĚNÍ MĚSTSKÉHO BLOKU LUKÁŠ KOMÍN TELČ - KONVERZE A ZAHUŠTĚNÍ MĚSTSKÉHO BLOKU LUKÁŠ KOMÍN TELČ - KONVERZE A ZAHUŠTĚNÍ MĚSTSKÉHO BLOKU DIPLOMNÍ PROJEKT, FAKULTA ARCHITEKTURY, ČVUT, ZS 2014/15 AUTOR: LUKÁŠ KOMÍN VEDOUCÍ PRÁCE: DOC. ING.

Více

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského

L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského L1, zadání 1 (A): ul. Bulovka Zenklova Na Korábě Chlumčanského - V lokalitě je nedostatek parkovacích míst. - V lokalitě není zajištěn bezpečný pohyb cyklistů a přecházení ulic chodci. - Lokalita je v

Více

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné Realitní magazín. příloha deníku E15 listopad 2014 samostatně neprodejné 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nejlepší ceny www.trigema.cz / informace na byty.trigema.cz nebo na bezplatné lince 800 340 350 1 EKOCITY

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

ILONA HAMBERGEROVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA A 1.STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MONTESSORI METODA

ILONA HAMBERGEROVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA A 1.STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MONTESSORI METODA ILONA HAMBERGEROVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA A 1.STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MONTESSORI METODA DIPLOMNÍ PROJEKT ILONY HAMBERGEROVÉ ATELIER ROMANA KOUCKÉHO A EDITY LISECOVÉ 6.1.2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA A 1.STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

A R N S T U D I O s p o l. s r. o.

A R N S T U D I O s p o l. s r. o. A R N S T U D I O s p o l. s r. o. Československé armády 219/24 5 0 0 0 3 H R A D E C K R Á L O V É ř í j e n 2 0 1 3 identifikační údaje název stavby Přestavba základní školy Jana Ámose Komenského v ulici

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

METODICKÝ POKYN k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

METODICKÝ POKYN k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy METODICKÝ POKYN k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného 9.9.1999, usnesením ZHMP č. 10/05 Úplné znění ke dni 1.11.2002 MHMP Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy 10.2002 OBSAH ČÁST

Více

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL Soupis staveb přihlášených do soutěže STAVBA ROKU 2013 Královéhradeckého kraje NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL FATO a.s., člen holdingu FATO Ing. arch. Karel Schmied ml. FATO a.s., člen holdingu FATO

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Prostor. ...převážně městský... Teorie a praxe architektonického navrhování. autor: Bc. Jiří Klimek. vedoucí: doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D.

Prostor. ...převážně městský... Teorie a praxe architektonického navrhování. autor: Bc. Jiří Klimek. vedoucí: doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. Prostor...převážně městský... autor: Bc. Jiří Klimek Teorie a praxe architektonického navrhování vedoucí: doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. Obsah úvod definice osobní prostor, časoprostor prvky vymezující

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

ČESKÝ KRUMLOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA fáze III. NÁVRH ŘEŠENÍ

ČESKÝ KRUMLOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA fáze III. NÁVRH ŘEŠENÍ Příloha obecně závazné vyhlášky města Český Krumlov č.2/2006 ČESKÝ KRUMLOV ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA fáze III. NÁVRH ŘEŠENÍ separát textové části D. ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV VE FORMĚ REGULATIVŮ

Více

petra klauzová architektura PORTFOLIO

petra klauzová architektura PORTFOLIO petra klauzová architektura PORTFOLIO CVŽivotopis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Věznice Jiřice Rodinné domy Nebušice Holešovický pivovar Interiér butiku Zahradní pavilon Zelená zeď KC Most Royal Island Bahamy

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více