EVROPSKÝ PARLAMENT. Generální tajemník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ PARLAMENT. Generální tajemník"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Generální tajemník SDĚLENÍ ČLENŮM PŘEDSEDNICTVA Věc : Potřeba kanceláří a skladovacích prostor v Bruselu Budova 30/50 rue Wiertz pronájem dvou poschodí Podzemní skladovací prostory koupě SHRNUTÍ Pro uspokojení rostoucích potřeb kanceláří a skladovacích ploch považuje správa za vhodné přistoupit: k pronájmu dvou poschodí ve výše uvedené budově rue Wiertz 30/50; budova sousedí s komplexem ASP; ke koupi skladovacích prostor patřících SEL, přiléhající ke komplexu ASP. 1. Potřeby, pokud jde o kanceláře Společnost Befimmo, která je vlastníkem objektu 30/50 rue de Wiertz, nabídla k pronájmu 2 poschodí (2. a 3. poschodí) budovy od na dobu nejméně tří let podle klasického schématu pronájmu 3/6/9. 2. Potřeby, pokud jde o skladovací prostory Společnost SEL vlastní podzemní prostory vyhovující potřebám Parlamentu, pokud jde o skladovací prostory; jejich nákup by umožnil funkčnější uspořádání zásob materiálu v Bruselu. Po jednáních mezi Parlamentem a vlastníkem navrhl vlastník prodejní cenu odrážející skutečnou hodnotu majetku. Protože je však ke skutečnému využívání těchto prostor nezbytné provést stavební úpravy, je případná koupě nutně vázána na získání povolení k provedení úprav z urbanistického hlediska. - o - V tomto sdělení tedy členům předsednictva doporučujeme, aby vyjádřili své stanovisko k navrhovanému pronájmu dvou poschodí budovy v rue Wiertz 30/50 na dobu minimálně tří let s nájemní smlouvou typu 3/6/9. vyjádřili své stanovisko k nákupu podzemního objektu skladiště nabízeného společností SEL; a v případě kladného stanoviska pověřili generálního tajemníka, aby 1. vyřídil potřebné formality k získání nezbytného povolení z urbanistického hlediska k provedení příslušných stavebních úprav skladovacích prostor; 2. se v souladu s čl. 179 odst. 3 finančního nařízení obrátil na Rozpočtový výbor a získal jeho stanovisko ohledně finanční stránky obou operací; pověřili předsedu a generálního tajemníka, aby vyřídili veškeré formality spojené s podepsáním nájemní smlouvy na prostory na dvou poschodích budovy v rue Wiertz 30/50 a kupní smlouvy na skladovací prostory s podmínkou, že pro tyto prostory bude nejprve získáno příslušné povolení z urbanistického hlediska.

2 I. Historie A. Potřeby, pokud jde o kanceláře V polovině roku 2003 na žádost generálního tajemníka pracovní skupina složená ze zástupců politických skupin a generálního tajemníka prostudovala podrobně důsledky rozšíření, pokud jde o potřeby dalších kancelářských prostor. Generálnímu tajemníkovi byla předložena závěrečná zpráva dne (příloha 1). V závěrech této zprávy se uvádí, že pronájem budov Montoyer 63 (tehdy volná) a Montoyer 75 (v současnosti obsazena Komisí) odpovídala tehdejším potřebám skupin a generálních ředitelství. V posledních měsících roku 2003 se zjistilo, že uživatel prostor v Montoyer 75, Komise, nemůže tyto prostory uvolnit před polovinou roku Uvolnění prostor k uvedenému datu bylo považováno za příliš pozdní a bylo třeba hledat náhradní řešení. Evropský parlament proto ihned zahájil jednání s vlastníkem a nájemcem budovy Remard (společné vlastnictví s Atrium II); Evropský parlament mohl pronajmout tuto budovu, která mu byla uvolněna od února Nicméně plocha kanceláří v Remard je m 2 oproti 7400 m 2 v Montoyer 75, což představuje přibližně o pracovišť méně, neboť se zjistilo, že údaje z poloviny roku 2003 od té doby pro všechny uživatele značně vzrostly. Současná situace, tj. situace ke konci listopadu 2004, je zcela prostá: kanceláří v Bruselu již neumožňuje přijmout nové příchozí. Generální tajemník tedy požádal generální ředitelství INFI o hledání budovy co nejblíže hlavním budovám umožňující zřídit přibližně sto dalších pracovišť. V každém případě je třeba aktualizovat zprávu generálního tajemníka zde dne , aby bylo zajištěno, že důsledky iniciativy Raising the game a rozšíření organizační struktury na rok 2005 oproti roku 2004 budou pokryty zprovozněním budov D4-D5, a pokud tomu tak nebude, prostudovat možnosti a co nejvhodněji zvolit nezbytnou dodatečnou budovu. Tato aktualizace právě probíhá. B. Potřeby, pokud jde o skladovací prostory Neustále rostou požadavky na skladovací prostory pro různý materiál (výpočetní a telekomunikační techniku, kancelářské potřeby, nábytek aj.) i na prostory pro archivaci dokumentů. Konstatujeme, že v různých budovách přináší využívání chodeb jako skladovacích prostor potíže s normálním fungováním těchto služeb, obtíže spojené s kontrolou skladovaného materiálu nebo dokumentů a ohrožuje bezpečnost osob v případě nutnosti evakuace budov. V důsledku zvýšené legislativní činnosti předpokládáme stále větší nárůst potřeby skladovacích a archivních prostor. Stávající skladovací prostory jsou nedostatečné.

3 Výše uvedený podzemní objekt na konci budovy ASP, či přesněji pod přístupovou rampou z rue Wiertz, v níž by bylo možné skladovat či uložit příslušný materiál, je v současnosti volný. II. Návrh na pronájem a na nákup A. Správa od září 2004 zkoumá možnosti pronájmu ploch cca m 2 odpovídající cca 100 pracovišť v budovách v blízkosti současných budov Evropského parlamentu. Navrhovaným řešením je pronájem dvou poschodí budovy 30/50 v rue Wiertz. Tato budova leží v těsném sousedství budovy ASP směrem vzhůru rue Wiertz. Dvě volná poschodí mohou být uvolněna mezi a Vlastník po jednáních přistoupil na pronájem typu 3/6/9, což umožní Evropskému parlamentu po třech letech tuto budovu opustit, tzn. v okamžiku zprovoznění budov D4/D5. Jde o plochu m 2 za cenu 250 EUR/m 2 ročně. Bude-li toto řešení přijato, je třeba co nejdříve rozhodnout, jaká oddělení tam budou přesunuta, aby bylo možné vybudovat příčky a provést různé práce nezbytné pro zajištění chodu těchto oddělení. B. Pokud jde o skladovací prostory, společnost SEL předala v polovině roku 1999 Evropskému parlamentu návrh na nákup skladovacích a archivních prostor přiléhajících k budově D3 za cenu EUR. Parlament tento návrh odmítl jako příliš nákladný. V rámci jednání týkajících se projektu D4-D5 předložil nabízející novou nabídku za cenu ,70 EUR bez vnitřních úprav, které jsou uvedeny výše (viz korespondence se společností SEL ze dne příloha 2). V rámci následujících vyjednávání správa vyjednala snížení této částky na EUR, bez výše uvedených vnitřních úprav, což odpovídá reálně hodnotě nemovitosti (viz korespondence se SEL ze dne příloha 3). Uvažovaná budova má nepopiratelné výhody z hlediska využití pro skladování materiálu: - blízkost dalších budov užívaných Parlamentem v Bruselu ; - snadný vnější přístup vchodem na parkoviště budovy A. Spinelli z rue Wiertz; - snadné zabezpečení (jediný vchod); - možnost propojení budov Parlamentu na úrovni parkovišť; - využitelná plocha cca 200 m 2 odpovídající potřebám Parlamentu; - možnost vybudovat soukromé kabelové propojení mezi komplexem ASP a budovou v rue Wiertz 30/50, protože skladiště se nachází mezi nimi. Z výše uvedeného je zřejmé, že Parlament může vytěžit z této koupě jisté výhody a snadněji spravovat skladovaný materiál. Je nicméně nutno upřesnit, že je nutné v tomto místě provést jisté úpravy, aby mohly být tyto prostory skutečně využívány ke skladování. K provedení těchto prací je nezbytně nutné získat příslušné povolení z urbanistického hlediska. S výhradou, že bude získáno toto povolení, a pro případ, že se členové předsednictva vysloví pro tuto koupi, bude nejprve potřeba obrátit se na Rozpočtový výbor a získat jeho stanovisko, pokud jde o dopady této operace na rozpočet. Poté bude třeba použít standardní postup vedoucí podepsání dohody o prodeji a poté originální kupní smlouvy.

4 Za tímto účelem je nutné dát generálnímu tajemníkovi nezbytné pověření k provedení všech nezbytných kroků. III. Finanční dopady A. Poslední nabídka vlastníka budovy v rue Wiertz 30/50 společnosti Befimmo ze dne , která je připojena v příloze (příloha 4), stanoví cenu pronájmu dvou poschodí (2. a 3. poschodí) takto: Kanceláře m² za 250 /ročně = Archivní prostory 470,50 m² za 86 /m² = Vnitřní parkoviště 59 míst za /místo/ročně = Skutečné provozní náklady hradí nájemník. B. Pokud jde o skladovací prostory, dospěl nabízejíc ve své poslední nabídce k částce EUR rozepsané následujícím způsobem - cena budovy: ,00 - cena pozemku: 1,00 Kromě toho příslušné oddělení odhadlo cenu projektu technických úprav a s ním spojených prací na EUR (viz finanční výkaz příloha 5) a doba trvání těchto prací byla odhadnuta na 18 měsíců. Požádal jsem o odborný posudek našeho externího odborného poradce, společnost CAPE, která se podílí na jednáních o projektu D4 D5, a závěry tohoto posudku jsou obsaženy v příloze 6. Podle odborného posudku lze odhadovat cenu prací pro přípravu prostor na skladování na EUR, ve srovnání s EUR odhadovanými příslušným správním oddělením. C. Je zajímavé zdůraznit, že pokud se Evropský parlament rozhodne pronajmout část budovy v rue Wiertz 30/50 a rovněž zakoupit navrhované skladovací prostory, budou moci být počítačové a telekomunikační sítě vedeny soukromými kabelovými vedeními Evropského parlamentu, instalovanými z vlastních zdrojů. Všechny tři budovy spolu totiž sousedí a jejich propojení by umožnilo ušetřit na pronájmu veřejných sítí a dosáhnout úspory přibližně EUR za dobu tří let (tj. poloviny kupní ceny za podzemní objekt skladiště). IV. Závěr S ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučujeme členům předsednictva aby: vyjádřili své stanovisko k navrhovanému pronájmu dvou poschodí budovy v rue Wiertz 30/50 na dobu minimálně tří let s nájemní smlouvou typu 3/6/9. vyjádřili své stanovisko k nákupu skladovacích prostor nabídnutých k prodeji společností SEL; a v případě kladného stanoviska pověřili generálního tajemníka, aby

5 1. vyřídil potřebné formality k získání nezbytného povolení z urbanistického hlediska k provedení příslušných stavebních úprav skladovacích prostor; 2. se obrátil na Rozpočtový výbor a získal jeho stanovisko ohledně finanční stránky obou operací, v souladu s čl. 179 odst. 3 finančního nařízení; pověřili předsedu a generálního tajemníka, aby vyřídili veškeré formality spojené s podepsáním smlouvy o pronájmu prostor na dvou poschodích budovy v rue Wiertz 30/50 a kupní smlouvy na skladovací prostory s podmínkou, že pro tyto prostory bude nejprve získáno příslušné povolení z urbanistického hlediska. Julian PRIESTLEY Seznam příloh: Příloha 1: Závěrečná zpráva ze dne : Obsazení budov Příloha 2: Nabídka společnosti SEL ze dne Příloha 3: Nová nabídka společnosti SEL ze dne Příloha 4: Nabídka společnosti Befimmo ze dne : 2004 Příloha 5: Příloha 6: Finanční výkaz Stanovisko externího odborného poradce CAPE

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více

Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb

Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb Metodika pro hodnocení cenové dostupnosti základních poštovních služeb Obsah 1 ÚVOD... 3 2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB PRO ÚČELY VYHODNOCOVÁNÍ CENOVÉ DOSTUPNOSTI... 4 2.1 ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBA...

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Úřední věstník Evropské unie POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) 1. Úvod

Úřední věstník Evropské unie POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) 1. Úvod 4.3.2006 C 54/13 POKYNY K REGIONÁLNÍ PODPOŘE NA OBDOBÍ 2007 2013 (2006/C 54/08) (Text s významem pro EHP) 1. Úvod 1. Na základě čl. 87 odst. 3 písm. a) a čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy může Komise považovat

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Investiční plán. Otázky a odpovědi

Investiční plán. Otázky a odpovědi Investiční plán Otázky a odpovědi Obsah 1. Proč je tento přístup k investicím nový a jiný?...3 2. Proč nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI)?...3 3. Jak bude fond fungovat v praxi?...4 4.

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více