Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM."

Transkript

1 Strana 1(celkem 7) USNESENÍ Č. 41/2014 z 41. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. března 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM je plně usnášeníschopná (v počtu 5, jmenovitě viz prezenční listina) RMM schvaluje zapisovatelku Dagmar Hoškovou, DiS. RMM schvaluje navržený program 41. schůze RMM Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Bod 2 Projednání důležitých smluv a faktur Usnesení /2014: RMM schvaluje úhradu faktury č za provedené dodatečné stavební práce na objektu Pasivního bytového domu pro seniory v měsíci lednu 2014 ve výši ,- Kč bez DPH. Usnesení /2014: RMM schvaluje fakturu č dobropis firmy KOMFORT, a.s. za neprovedené stavební práce na objektu Pasivního bytového domu pro seniory v celkové částce ,- Kč bez DPH. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku p.č. 991/37 o výměře 15m 2 za cenu 1650,- Kč/rok mezi městem Modřice (nájemce) a PaedDr. P. a J. V. (pronajímatel). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemků p.č. 379 a p.č. 2011/1 o celkové výměře pronajaté plochy 9 m 2 za cenu 990,- Kč/rok mezi městem Modřice (pronajímatel) a firmou AGROS Vyškov-Dědice (nájemce) za účelem umístění automatu na výdej mléka. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu části nebytových prostor areálu Hybešova 596, 1 kanceláře ve II. NP dvorního traktu a plochy na umístění skladového kontejneru s automobilem mezi městem Modřice (pronajímatel) a firmou TERMOK spol. s.r.o. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Modřice (obtížený) a společností Telefónica Czech Republic a.s. (oprávněný) na umístění kabelového vedení v pozemcích p.č. 2346/2 a 2346/3. Usnesení /2014: RMM schvaluje Dohodu o budoucí spolupráci při rekonstrukci křižovatky Havlíčkova U Vlečky silnice II/152 mezi městem Modřice a firmou Lorenc Logistic s.r.o. Usnesení /2014: RMM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování děl hudebních č. VP_2014_35125 mezi městem Modřice (provozovatel) a OSA ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (poskytovatel) na hudební produkci při pořádání Komorního koncertu na radnici v ceně 278,- Kč vč. DPH. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o poskytování doménových a webhostingových služeb č za cenu 8.990,- Kč/rok bez DPH mezi městem Modřice (klient) a firmou OMEGA24 s.r.o. (poskytovatel). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o jednorázovém poradenství č. OP14/0073/PO1 na poskytnutí poradenských služeb za účelem zajištění řádného monitoringu projektu podpořeného z OP ŽP Nádoby na bioodpad ve městě Modřice v ceně 1.250,- Kč /osoba/hodin bez DPH plus 7,- Kč/km bez DPH mezi městem Modřice (objednatel) a GRANTIKOU České spořitelny a.s. (obstaratel). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o dílo na archeologický průzkum při akci Modřice-Vodní nádrž a tůně, mezi městem Modřice (objednatel) a Archaia Brno o.p.s. (poskytovatel) v ceně ,- Kč bez DPH.

2 Strana 2(celkem 7) Usnesení /2014: RMM schvaluje Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě majetku města mezi městem Modřice (pojistník) a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (pojistitel). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách odborné praxe žáků mezi městem Modřice a Obchodní akademií ELDO o.p.s. Brno. Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 102A mezi městem Modřice (pronajímatel) a B. M. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 83,84A mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. J. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 37A mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 23,24A mezi městem Modřice (pronajímatel) a I. D. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 10A mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. Š. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 3,4A mezi městem Modřice (pronajímatel) a Z. B. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 41,42H mezi městem Modřice (pronajímatel) a D. T. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 38,39A mezi městem Modřice (pronajímatel) a S. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 66A mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. N. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 70,71A mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 86,87A mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 21B mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. P. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 74,75B mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 72B mezi městem Modřice (pronajímatel) a A. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 22B mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. B. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 9,10B mezi městem Modřice (pronajímatel) a K. Ť. (nájemce).

3 Strana 3(celkem 7) Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 52,53B mezi městem Modřice (pronajímatel) a Z. Č. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 3,4B mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. Š. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 42B mezi městem Modřice (pronajímatel) a S. P. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 65,66C mezi městem Modřice (pronajímatel) a P. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 59C mezi městem Modřice (pronajímatel) a P. D. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 30C mezi městem Modřice (pronajímatel) a U. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 47C mezi městem Modřice (pronajímatel) a S. B. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 61C mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 62C mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. Š. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 76,77C mezi městem Modřice (pronajímatel) a O. N. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 37,38H mezi městem Modřice (pronajímatel) a D. B. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 43D mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 56D mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 27D mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. V. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 9,10D mezi městem Modřice (pronajímatel) a E. Š. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 78,79D mezi městem Modřice (pronajímatel) a P. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 59D mezi městem Modřice (pronajímatel) a P. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 17D mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. H. (nájemce).

4 Strana 4(celkem 7) Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 71D mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. Z. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 19D mezi městem Modřice (pronajímatel) a A. P. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 18D mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. L. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 69D mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. M. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 1D mezi městem Modřice (pronajímatel) a V. N. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 58D mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. A. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 7,8D mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. M. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 4D mezi městem Modřice (pronajímatel) a S. F. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 20,21D mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. K. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 11,12D mezi městem Modřice (pronajímatel) a I. H. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 60E mezi městem Modřice (pronajímatel) a I. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 20,21E mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. G. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 55E mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. H. (nájemce). Usnesení /2014 RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 22,23E mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. A. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 77H mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. E. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 31E mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. A. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 43E mezi městem Modřice (pronajímatel) a S. F. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 3,4F mezi městem Modřice (pronajímatel) a T. B. (nájemce).

5 Strana 5(celkem 7) Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 23,24F mezi městem Modřice (pronajímatel) a A. S. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 7,8F mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. B. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 13G mezi městem Modřice (pronajímatel) a L. N. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 17G mezi městem Modřice (pronajímatel) a E. Š. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 69H mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. Ch. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 8,9H mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. B. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 48,49H mezi městem Modřice (pronajímatel) a J. B. (nájemce). Usnesení /2014: RMM schvaluje Smlouvu o pronájmu hrobového místa 71,72H mezi městem Modřice (pronajímatel) a M. K. (nájemce). Bod 3 Projednání nových podnikatelských aktivit Usnesení /2014: RMM zamítá společnosti KING STYLE s.r.o. investiční závěr na rozšíření reklamní plochy stávajícího zařízení v zahrádkářské kolonii u ČOV bez záboru dalších ploch zahrádek. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí žádost o narovnání hranic pozemků p.č. 72/1, 73 a p.č. 72/4 mezi Ing. M. D. a městem Modřice a postupuje ji do projednání na červnovém zasedání ZMM. Usnesení /2014: RMM zamítá pronájem části pozemku p.č. 589/1 paní N. V. za účelem zřízení zahrádky u provozovny v BD Komenského 600. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí žádost společnosti DIRS BD s.r.o. o odkoupení pozemku p.č. 2025/16 a podstupuje ji do projednání na červnovém zasedání ZMM. Usnesení /2014: RMM schvaluje výpověď z nájmu pozemku p.č. 1667/38 Agru Brno-Tuřany za účelem budoucího využití pozemku pro podporu místního sdružení chovatelů hospodářských zvířat. Bod 4 - Projednání zpráv z činnosti komisí rady, výborů zastupitelstva, muzejního spolku a městské policie Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zápis č. 29/2014 z jednání KSDÚP a plně souhlasí se závěry navrženými k jednotlivým projednávaným bodům. Usnesení /2014: Nebylo přijato žádné usnesení. Usnesení /2014: Nebylo přijato žádné usnesení. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí přehled činnosti Městské policie Modřice za měsíc únor Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zápis ze zasedání Muzejního spolu ze dne

6 Strana 6(celkem 7) Bod 5 Upřesnění bodu zasedání ZMM Usnesení /2014: RMM schvaluje přípravu bodů 15. zasedání ZMM dne Bod 6 - Různé, diskuse Usnesení /2014: RMM schvaluje zrušení nepotřebných bankovních účtů u Komerční banky a.s. a u UniCredi Bank a.s. Usnesení /2014: RMM schvaluje odpis pohledávky ve výši ,- Kč vzniklé odcizením pokladny a platební karty města v roce Usnesení /2014: RMM schvaluje Interní směrnici č. 8/2014 Pravidla pro nájem pozemků ve vlastnictví města. Usnesení /2014: RMM schvaluje Interní Směrnici č. 3/2014 Sociální fond města Modřice. Usnesení /2014: RMM schvaluje Interní směrnici č. 4/2014 O zabezpečení, přidělování a nošení zbraní a střeliva MP Modřice. Usnesení /2014: RMM schvaluje Interní směrnici č. 6/2014 o Městské policii Modřice. Usnesení /2014: RMM schvaluje Interní směrnici č. 7/2014 o zrušení interní směrnice č. 6/2012 o pokladní hotovosti na městském úřadě. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí roční účetní závěrku za rok 2013 a návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledu MŠ Modřice a vyzývá MŠ Modřice k podání podrobného vysvětlení. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí roční účetní závěrku za rok 2013 a návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Modřice a vyzývá ZŠ Modřice k podání podrobného vysvětlení. Usnesení /2014: RMM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi ZŠ Modřice a paní Z. J. na pronájem cvičebny na budově Komenského. Usnesení /2014: RMM schvaluje jako zástupce vedoucího Pasivního bytového domu pro seniory v době její nepřítomnosti zaměstnankyni Pasivního bytového domu pro seniory Ing. Kateřinu Šiškovou. Usnesení /2014: RMM schvaluje paní D. Z. zapsání paní L. H. jako spolunájemnice bytové jednotky č. 40 v bytovém domě Za Humny 770. Usnesení /2014: RMM schvaluje mimořádný příspěvek v hmotné nouzi ve výši 1.000,- Kč paní M. P.. Usnesení /2014: RMM zamítá poskytnutí příspěvku na poskytnutí sociální služby v roce 2014 společnosti DOTYK II. o.p.s. Usnesení /2014 : RMM bere na vědomí předloženou nabídku Ing. Miroslava Dorazila na vypracování dokumentace stávajícího stavu areálu Benešova 274 za cenu ,- Kč vč. DPH. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí nabídku firmy Tendi-Divin v.r. na opravu kurtu v celkové výši do ,- Kč vč. DPH. Usnesení /2014: RMM schvaluje nákup vybavení do koupelen a společných hygienických zařízení na Pasivní bytový dům pro seniory u společnosti ESTOP, spol. s.r.o. v ceně ,- Kč bez DPH. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zprávu o financování vydávání městského zpravodaje v roce 2013.

7 Strana 7(celkem 7) Usnesení /2014: RMM bere na vědomí zprávu starosty o obsazení místa vrátných v objektu Sokolovna Benešova 274 panem Jiřím Franclem, Janem Matouškem a Miroslavem Burešem. Usnesení /2014: RMM zamítá nabídku realitní kanceláře AB reality na pravidelné krátké příspěvky do zpravodaje z oblasti realit. Usnesení /2014: RMM bere na vědomí pořádání setkání chovatelů exotického ptactva v areálu bývalé cihelny na Brněnské ulici každou první neděli v měsíci od března do prosince místostarostka města Ing. Hana Chybíková starosta města Ing. Josef Šiška

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek,

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek, Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013 Přítomni: Nepřítomni: starosta - Josef Hloužek, členové - Pavel Nezhyba, Ing. Eva Dudová, od 18:40 Ing. arch. Zuzana

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 107/15: Rada města schválila program jednání

Více

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více