Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s."

Transkript

1 Podpořené roční projekty ve veřejném výběrovém řízení Pomozte dětem Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.s Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s Domov pro mne, o.s Salesiánské středisko mládeže, o.p.s Občanské sdružení Porozumění Bytí bez bití, žití bez zneužití - komplexní psychologická péče o děti týrané a sexuálně zneužívané Bezpečná doprava handicapovaných dětí školním automobilem Osobní asistence a zážitkové aktivity pro děti se zdravotním postižením Oratoř - volnočasové aktivity pro děti ze sociálně slabého prostředí Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením "Klubíčko" Rodinné Integrační Centrum "V začarovaném kruhu" aneb chci ti rozumět Diakonie ČCE - středisko Rolnička Neobyčejný kamarád Demosthenes, o.p.s. Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví - jedeme dál! Althaia o. p. s. Aktivní volný čas Dům tří přání Psychosociální podpora pro děti z Mezipatra Auxilium,o.p.s. Ne životu za sklem II Poskytování komplexní odborné pomoci dětem sexuálně zneužívaným, fyzicky či psychicky týraným; ve věku 0-18 let. Jedná se o děti hluboce traumatizované interpersonálním násilím, nejčastěji přímo ve vlastních rodinách. Nositeli traumatizace tak bývají především rodiče dětí. Tím se domov stává ne-bezpečným místem, dítě je zcela odkázané na ochranu a pomoc zvnějšku. Sexuální zneužívání a týrání dítěte představují obecně jedno z nejtěžších traumat, bez léčby až s celoživotním dopadem na oběti. Škola zajišťuje vzdělávání handicapovaným dětem z celého Olomouckého kraje. Některé děti se nemohou bezpečně dostat do školy jinak, než s naší pomocí, a to školním autem. Děti se přepravují nejen bezpečně do školy a ze školy, ale navštěvují i různé akce mimo školu, a tak se mohou účastnit života zdravé populace. Vzájemným kontaktem mezi handicapovanými a zdravými dětmi přispíváme k navazování nových vztahů mezi dětmi, a přispíváme k integraci našich žáků do společnosti. Náš projekt je zaměřen na zvyšování kvality života dětí s postižením. Jeho posláním je pomáhat dětem s postižením žít běžným způsobem života. Hlavní náplní projektu je poskytování osobní asistence v přirozeném prostředí dítěte (doma, ve škole, v přírodě, ve volnočasových zařízeních aj.). Díky této terénní službě mnoho dětí zůstává tam, kde je jim nejlépe v rodině, a zároveň se rodičům dostává prostoru pro vlastní odpočinek a obnovu psychických i fyzických sil. Projekt Oratoř nabízí dětem smysluplné využití volného času v bezpečném prostředí za asistence sociálněpedagogických pracovníků. Aktivity jsou koncipovány především pro děti, které nejsou schopny ze sociálních, národnostních a finančních bariér se začlenit do běžně nabízených organizovaných činností. Jsou tak eliminovány časté patolog. projevy u dětí. Projekt navazuje na víceletý projekt a jeho inovací je zaměření na bezproblémové začleňování děti z různých kultur. prostředí mezi vrstevníky. Prostředictvím programové nabídky MC, budeme nabízet rodinám pečující o handicapované děti následující služby: hrátky a přípravu dětí na školku v rámci mateřského klubu, hlídání dětí, zájmové kroužky a kluby, muzikoterapii (terapii hudou), canisterapii (terapii se psy), jízdy dětí na koních, plavání, letní příměstský tábor, letní pobyt pro rodiče s dětmi, poradenské služby pro rodiče dětí, přednáškovou činnost. Klubové prostory a aktivity jsou a budou přístupné i veřejnosti. Rodinám se zdravými dětmi. Projekt je zaměřen na komplexní podporu rodin s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku od 7-18 let v rámci Pardubického kraje a reaguje na zvyšující se poptávku po terénní a ambulantní službě a psychologické podpoře ze strany rodin dětí s PAS. Obsahem projektu je tedy, odborná individuální a skupinová práce s dětmi s PAS, tak i s celou rodinou, organizování Rodičovských skupin a nových aktivit (sourozenecké skupiny, mužské skupiny, nácvik sociáních dovedností). Projekt umožňuje 50 dětem ve věku od 2 do 18 let se zdravotním postižením trávit volný čas obdobně, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky a to prostřednictvím dobrovolníků. Děti pravidelně s dobrovolníky tráví volný čas bez dohledu rodičů nebo se zúčastňují skupinových aktivit (sportovní kroužek, taneční a dramatický kroužek, rekondiční pobyty, společné akce). Děti tak ve svém volném čase dělají to, co je baví a účastní se aktivit, které by bez pomoci dobrovolníků nemohly navštívit. Předmětem projektu je canisterapie a hipoterapie rozšiřující nabídku služeb DEMOSTHENA - dětského centra komplexní péče.umožníme klientům dětem se zdravotním postižením či dětem ohroženým ve vývoji kontakt se speciálně vycvičeným psem a speciálně vybraným vycvičeným koněm, čímž podpoříme celkový vývoj dětí, zejména v oblastech, které jsou postiženy, případně napomůžeme rozvoji náhradních kompenzačních mechanismů tak, abychom jejich postižení minimalizovali. Zvýšíme tím kvalitu života dětí. Projekt Aktivní volný čas je zaměřen na pořízení sportovního a outdoorového vybavení pro děti ve věku od 6 do 14 let z rodin z osoblažského regionu postiženého těžkým sociálním vyčleněním, díky němuž mohou děti aktivně a smyslupně trávit svůj volný čas. Děti budou moci absolovat výlety a pobyty v přírodě, učit se novým věcem, samostatnosti, budou moci soutěžit v zajímavých disciplínách a získávat tak vlastní zkušenosti a prožitky, které by za běžných okolností neměly šanci prožít. Projekt zajistí psychosociální podporu dětem navštěvujícím organizací nově zřízené Centrum pro děti Mezipatro, které je zacílené na pomoc dětem z rodin potýkajících se s dlouhodobou krizovou situací. Nabízí individuální a společné aktivity posilující odolnost dítěte a adaptaci na ztíženou situaci. Projekt pro ohrožené děti zabezpečí v Mezipatře psychologa. Jeho náplní bude psychosociální péče o děti dlouhodobé individuální provázení dětí, indikace na diagnostické a klinické vyšetření. Projekt rozšiřuje podporu dětem s poruchou autistického spektra nad rámec základních činností soc.služeb registrovaných dle zákona. Navazuje na ověřené aktivity projektu Ne životu za sklem a dále podporu dětí rozvíjí. V rámci projektu vzniknou nové pracovní pozice koordinátora individuální podpory a asistenta aktivizačního pracovníka, jejichž práce umožní systematickou podporu dětí s PAS v rámci sociálních služeb i jiných volnočasových aktivit. Posláním je inkluze dětí s PAS do společnosti Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

2 Občanské sdružení LOGO Pomozte nám získat šanci SPOLU Olomouc Děti SPOLU Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. Přátelství bez podmínek - terapie a aktivity za přítomnosti psa a miniponíka FC ROMSTAR o.s. KOPEME JEDEN PRO DRUHÉHO Mobilní hospic Ondrášek Teen Challenge International ČR-Dětské centrum TC Brno Dětská domácí hospicová péče Mobilního hospice Ondráše Můj domov se jmenuje ubytovna 2 Projekt Pomozte nám získat šanci je určen na podporu dětí s vážnými poruchami komunikace a hybnosti, které jim komplikují život v každém okamžiku. Děti se nemohou dorozumět se svým okolím, jejich celkový vývoj stagnuje. Tým našich odborníků organizuje intenzivní terapeutické pobyty pro postižené děti a konzultace v rámci rané péče a napomáhá tak rozvoji jejich celkových schopností a dovedností. Pomáhá dětem výrazně zvýšit kvalitu jejich života a žít co nejvíce plnohodnotným životem. V roce 2015 poskytneme 10-ti dětem s mentálním postižením podporu osobního asistenta při využívání volnočasových aktivit, které zvyšují kvalitu jejich života (aktivizují, posilují soběstačnost, zprostředkují kontakt s běžným prostředím). Bude poskytnuto cca 1050 hodin asistence (724 hod. placená práce, 326 hod. práce dobrovolná). Děti s mentálním postižením (s podporou rodičů) budou moci volit z nabídky pravidelných, jednodenních a vícedenních programů SPOLU Olomouc. Pes (resp. miniponík) má pro dítě a jeho plnohodnotný vývoj velmi podstatnou a nezastupitelnou roli. Kontakt se psem (miniponíkem) přináší dítěti mnoho pozitiv, mezi které patří např. rozvoj dětské fantazie, samostatnosti, odpovědnosti, vlídného přístupu či podpory vlastního sebevědomí. Pes (miniponík) jako koterapeut v nemalé míře přispívá k usnadnění adaptace dětského klienta na nové prostředí a působí jako motivační prostředek k aktivizaci a přirozené edukaci. Projekt je reakcí skupiny Romů, která se dlouhodobě věnuje sportu, na stále se stupňující množství komerčních ubytoven a vyloučených lokalit, které se výrazně podílí na kriminalitě a drogovém experimentování romské mládeže. V dnešní době, kdy jsou Romové často kritizováni za pouhé pasivní přijímaní pomoci, jsme se rozhodli vytvořit projekt, v němž Romové sami za pomoci odborného dohledu sociálního kurátora nabídnou preventivní sportovní aktivity romským dětem a mládeži a půjdou jim příkladem. Naše desetileté zkušenosti s péčí o smrtelně nemocné a umírající děti potvrzují, že paliativní léčba v domácím prostředí je účinná, bezpečná, potřebná a má hluboký smysl. Dětský mobilní hospic jako jediné zařízení svého druhu v ČR slouží nevyléčitelně nemocným dětem, které si přejí setrvat doma se svými rodinami. Hospicová péče je komplexní a zahrnuje fyzické, psychické, sociální i duchovní potřeby nemocného i jeho rodičů, sourozenců a osob blízkých dítěti a je dostupná 24 hodin/7 dní v týdnu. Projekt plynule navazuje na projekt Můj domov se jmenuje ubytovna, který probíhá do konce roku 2014, a je jeho pokračováním. Zaměřuje se na pomoc předškolním dětem ze sociálně vyloučených komerčních ubytoven v Brně. Tyto děti jsou zcela izolované a mimo předškolní péči. Tím vzniká handicap, který jim ztěžuje zapojení do školní docházky. Prostřednictvím systematické, dlouhodobé péče chceme tento deficit odstranit, či alespoň zmírnit a pomoci dětem úspěšně se zapojit do vzdělávání a socializovat se do společnosti Kč Kč Kč Kč Kč Kč Spolek Josefa Šímy při Galerii Lužánky Kamenný dvorek Ratolest Brno, občanské sdružení Znovu na start Cheiron T, o.p.s. Chráním přírodu - chráním sebe DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. Osobní asistence pro děti s autismem Asociace pro pomoc handicapovaným dětem ABA terapie V tomto projektu se chceme formou arteterapie a ergoterapie věnovat dětem se zrak.postižením a dětem ze soc.vyloučené lokality v ker.dílně,šk. zahradě,školní terase.s dětmi budeme komunikovat formou ker. práce, práce s rostlinou,ergoterapie.velký důraz bude kladen na prvky přír. zahrady, na herní prvky a tvorbu tajemných koutků v zahradě.velký důraz bude kladen na spolupráci s rodiči,kteří budou asistovat při přípravě některých hr.prvků.děti se budou snažit zlepšit prostředí zahrady,dvorku, terasy,nehostinných koutů. Projekt je určen mladým lidem, kteří svým chováním překročili hranice zákona. Cílem projektu je prostřednictvím komplexního sociálně-terapeutického programu snižovat riziko opakování trestné činnosti. Aktivity projektu zahrnují individuální i skupinovou práci s prvky zážitkového učení. Na jejich realizaci se podílí také externí lektoři. To umožňuje reálnou konfrontaci účastníků s možnými dopady problematického chování na jejich budoucí život. Současně projekt nabízí poradenskou podporu i pro samotné rodiče. Projekt je zaměřen na ekologickou výchovu prostřednictvím volnočasových aktivit, výletů, exkurzí i vlastní tvořivé práce dětí ze sociálně vyloučeného prostředí. Pomocí pěti aktivit vzájemně spolu provázaných budeme dětem přibližovat ekologická témata jako ochrana rostlin a zvířat, recyklace, třídění odpadu, ekologické zemědělství či trvale udržitelný život. Projekt se tématem ekologie zabývá nejen teoreticky, ale nabízí i přímou zkušenost díky exkurzím a výletům i vlastní tvořivé práci. Projekt se zaměřuje na handicapované děti. Pro tyto děti realizujeme volnočasové aktivity s osobní asistencí. Aktivitami projektu chceme obohatit a zpestřit kvalitu života dětí s handicapem, umožnit jim setrvat v jejich přirozeném prostředí, pomáhat jim při činnostech, které nemohou vykonávat samostatně, být jim oporou a nápomocí při rozvoji osobnosti a v co nejvyšší míře je začlenit do společnosti. Děti s handicapem mají v aktivitách prostor se rozvíjet a realizovat se. Posláním našeho spolku je provoz denního stacionáře CENTRUM HÁJEK pro handicapované děti z Plzně a Plzeňského kraje. Mimo sociální péči o naše klienty poskytujeme intenzivní rehabilitačí péči, projektem chceme doplnit rozsah pomoci pro naše klienty ve formě ABA terapie. Našimi klienty jsou děti s mentálním i fyzickým postižením, mnoho z nich jsou děti s poruchou autistického spektra. Pro ně je ABA terapie nezbytnou pomocí, proto bychom tuto terapii chtěli dětem v budoucnu poskytnout Kč Kč Kč Kč Kč

3 Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. Samostatně do života Autisté jihu, spolek Chci Ti něco říct Raná péče EDA o.p.s. Hračky nám pomáhají růst Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s S.T.O.P. XIII.ročník rekondičních pobytů pro děti s poruchami autistického spektra Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Jedná se o projekt v rámci péče o nezletilé děti umístěné do Soukromého dětského domova v Korkyni. Hlavní náplní projektu je příprava dětí na samostatný život ještě před dovršením 18 let. Během realizace projektu si děti posilují schopnosti pečovat samy o sebe, zdokonalují se v sociálních dovednostech, získávají nové zkušenosti a dovednosti v běžných životních situacích. Projekt se uskutečňuje v samostatných bytech mimo zdi zařízení dětského domova. Projekt je zaměřen na dlouhodobou,pravidelnou a systematickou podporu rozvoje řeči a komunikace u dětí s autismem, a to zajištěním výroby vhodných vizuálních pomůcek, které budou následně využívány při aktivitách v Auticentru, osobními asistenty, pedagogy a zejména rodiči těchto dětí. Tato forma podpory je pro dítě s autismem nezbytná a jak se ukazuje velmi žádaná, bohužel však pro mnohé rodiče časově i finančně nákladná. V Auticentru se lektoři snaží začít s vizuální podporou dětí co nejdříve. Projekt HRAČKY NÁM POMÁHAJÍ RŮST je zaměřen na rozšíření a obnovení půjčovny speciálních pomůcek a hraček pro 203 dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Půjčování hraček a pomůcek je nedílnou, velice důležitou a účinnou součástí naší pomoci znevýhodněným dětem. Tím, že při práci s dítětem využijeme přirozenou součást jejich života - HRU, přispějeme k rozvoji jejich schopností a dovedností a minimalizujeme nebo odstraníme negativní dopad důsledků postižení pro jejich běžný život. Pobyty jsou zaměřeny na sociální, zdravotní rehabilitaci a edukaci dětí s poruchami autistického spektra (PAS) z celé republiky. Ve 12 turnusech se pobytů zúčastní cca 84 dětí s autismem, což pomůže také jejich rodinám (odhad min. 150 osob), které o ně celoročně pečují a pro které je to často jediný týden v roce, kdy se plně mohou věnovat zdravým sourozencům a sobě samotným. Zajišťujeme unikátní letní pobyty s velkým počtem odborníků na autismus a pro velký počet dětí s PAS z celé ČR. Posláním projektu je pomáhat dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí s přípravou na školní vyučování (ZŠ, SŠ). Projekt se zaměřuje se na rodinu jakožto provázaný celek, tudíž směřuje nejen k dětem, ale zároveň pomáhá i rodičům s mimoškolní přípravou a vedením volného času svých dětí. Snaží se eliminovat předčasný odchod dětí ze vzdělávacího systému, opakování ročníků a traumata s tímto spojená Kč Kč Kč Kč Kč Proxima Sociale o.p.s Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Stabilita terénních služeb pro děti a mládež na sídlišti Velká Ohrada v Praze Mé dítě neslyší, ale zvládneme to! Lata - Programy pro ohroženou mládež Ve dvou se to lépe táhne META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů Sdružení rodičů a přátel Střediska"DAR"o.s. Umět česky je první krok Respitní péče - Odlehčovací služby pro děti s postižením Proxima Sociale patří k zakladatelům nízkoprahových sociálních služeb pro děti a mládež v ČR. Od r působí na sídlišti Velká Ohrada v Praze 13. Pro zázemí registrované terénní služby užívá prostory pronajímané MČ za nekomerční nájemné. Projekt dlouhodobě podpoří stabilitu služby v lokalitě odkoupením prostor v probíhající privatizaci. Jejich ztráta by znamenala ohrožení služby v místě. Návratnost investice v závislosti na ceně prostor a výši komerčního nájmu (jiný nebude možný) je 2-3 roky. Smyslem projektu je umožnit dětem se sluchovým postižením život v jejich přirozeném prostředí a zajistit těmto rodinám dostupnost a kvalitu služeb terénní i ambulantní formou.služby rodinám dětí se sluchovým postižením vytváří předpoklad pro život dítěte v jeho rodině,odbourávají nedůvěru rodičů ve vlastní schopnosti, zvyšují kompetence rodičů, minimalizují dopad sluchového postižení na život dítěte, poskytují jistotu pro řešení nestandardních situací,které život s dítětem s postižením přináší. Projekt pomůže 80 sociálně ohroženým dětem let v Praze, které se potýkají se špatným rodinným zázemím, rizikovým trávením volného času, pobytem v ústavní péči, vyloučením z kolektivu, výchovnými a dalšími problémy. Podpora probíhá formou systematické vrstevnické pomoci od školeného dobrovolníka a paralelně jako individuální sociální práce s klientem i jeho rodinou. Projekt narovnává znevýhodnění klientů a pomáhá jim s návratem do běžného života. Je prevencí i terapií sociálního selhání. Projekt je zaměřen na podporu přístupu ke vzdělávání cizinců, kteří patří mezi znevýhodněné slupiny žáků. V rámci projektu budou realizovány různé typy kurzů českého jazyka. Pro cílovou skupinu žáků cizinců, resp. jejich rodičů nabízet možnost konzultace se sociálním pracovníkem, především s cílem zprostředkovat jejich komunikaci se školou. Poskytujeme odlehčovací služby pro děti s těžkým zdravotním postižením a umožňujeme tak rodičům potřebný odpočinek. Jeden víkend v měsíci a jeden týden v roce poskytujeme asistenci dětem. V naléhavých případech poskytujeme odlehčovací službu individuálně hned, nastane-li tíživá situace v rodině; v 7 rodinách, kde je péče nejnáročnější, poskytujeme terénní odlehčovací službu individuálně v průběhu roku Kč Kč Kč Kč Kč

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz 1 Úvodní část Základní pojmy v pedagogice, základní činnosti člověka Přestávka Pedagogika volného času Přestávka Trendy,

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPCE (PROJEKT) VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 1. Úvod Pojem děti, žáci a studenti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí se objevuje ve školství

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák Systém náhradní výchovy Jakub Dvořák Praha, 22. 11. 2007 Obsah 1.1 Úvod........................................ 4 1.2 Vymezení základních pojmů........................... 4 1.2.1 Výchova a péče..............................

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více