Wonderware Information Server

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wonderware Information Server"

Transkript

1 Analytický a reportní výrobní informační portál Sjednocení informací z různých výrobních zdrojů Analýzy dat v souvislostech Podpora interaktivního rozhodování Zlepšení efektivity a výkonnosti výroby Vizualizovat Analyzovat Optimalizovat Hlavní funkčnosti a přínosy Soustředění výrobních informací různého typu a z různých zdrojů na jednom místě pro jejich snadnou dostupnost všem uživatelům kdykoliv a odkudkoliv Průběžná optimalizace a zvýšení ziskovosti výroby díky využití okamžitého přístupu ke klíčovým hodnotícím ukazatelům (KPI), alarmům a událostem z výrobních procesů, celkové efektivitě výrobních zařízení (OEE), statistickému vyhodnocení výrobních procesů (SPC) a k podrobnému záznamu výrobní historie Efektivnější řízení výroby díky sledování výroby v reálném čase, flexibilnímu řízení výrobních dávek a přístupu k datům z výrobních informačních systémů (MES) Prodloužení životního cyklu stávajících řídicích systémů vhodným využitím výrobních dat pro vylepšení řízení výrobních procesů Zvýšená výkonnost výroby pomocí spolehlivého systému umožňujícího nejen zobrazování informací, ale i interaktivní zásahy do řízení výroby Možnost souběžného zobrazení výrobních a obchodních informací Nižší celkové náklady vlastnictví díky jednotné otevřené portálové infrastruktuře Využití výrobních informací Úspěšné firmy stále více využívají informace z automatizovaných systémů, což jim významně pomáhá v každodenním operativním řízení. Aby se celá firma orientovala na společné výrobní a obchodní cíle, je nezbytný všeobecný přístup k těmto informacím. Internetový analytický software Wonderware Information Server (dřívější název SuiteVoyager) od Wonderware nabízí přesně ten druh informací, který mohou firmy snažící se zlepšit řízení a výkonnost výroby využít ke zvýšení své obchodní i výrobní úspěšnosti. Internetový výrobní portál Wonderware Information Server umožňuje okamžitou analýzu výrobních informací všem, kdo je potřebují. Údaje jsou prezentovány v přehledné, snadno využitelné podobě a jsou přístupné z běžného internetového prohlížeče na stolním počítači nebo ze stávajících podnikových obchodních informačních systémů. Informace mohou tvořit konsolidovaná data z jedné nebo více výrobních linek v jednom závodě, nebo z různých linek v různých závodech. Vše je zpřístupněno v názorném formátu, aby zainteresovaní zaměstnanci závodu mohli snadno provádět kvalifikovaná a podložená výrobní rozhodnutí. Wonderware Information Server umožňuje oprávněným pracovníkům nejen v reálném čase sledovat vizualizaci informací, ale navíc také, v případě potřeby aktivně zasahovat do řízení výrobních procesů.

2 Díky snadnému přístupu k informacím z běžného počítače připojeného k Internetu nebo podnikovému intranetu poskytuje Wonderware Information Server výrobním organizacím cenově výhodnou infrastrukturu pro přenos informací ke každému uživateli od pracovníků na výrobních linkách až po výrobní management i příp. externí partnery. Pracovníci na všech úrovních mohou v reálném čase sledovat právě ty informace, které potřebují, analyzovat je a provádět opatření k průběžnému zlepšování příslušných výrobních procesů. Veškerý software Wonderware je navržen pro podporu inteligentního rozhodování o výrobě v reálném čase. Webový analytický software Wonderware Information Server je jen jednou částí ze sady ucelených řešení pro řízení výkonnosti výroby integrované softwarové rodiny Wonderware. Aktivní ovlivňování výroby Díky portálu Wonderware Information Server mohou mít výrobní manažeři na jednom místě k dispozici historické trendy, reportní sestavy vytvořené z přesných a aktuálních údajů a informace o klíčových výkonnostních ukazatelích (KPI Key Performance Indicators) z různých systémů. Oprávnění pracovníci mohou navíc upravovat parametry procesů pro optimalizaci výroby a přizpůsobovat se častým změnám výroby i požadavkům výroby typu just in time. Wonderware Information Server tak usnadňuje aktivní řízení výrobních procesů a jejich flexibilitu pro zajištění hladkého chodu výroby, což má zásadní význam pro ekonomické ukazatele výroby. Integrace informací z různých zdrojů dat Wonderware Information Server umožňuje přístup k obrovskému množství informací prakticky z libovolných zdrojů dat. Jako datové zdroje lze využít různé řídicí systémy (PLC, DCS aj.) nebo zařízení pro sběr dat (inteligentní I/O systémy), softwarové aplikace a databáze. Díky portálu Wonderware Information Server lze např. rozšířit možnosti jakéhokoliv stávajícího softwarového produktu od firmy Wonderware nebo třetí strany tím, že se informace z těchto systémů zpřístupní pomocí internetového prohlížeče. Wonderware Information Server umožňuje např.: Získat přístup k informacím z řídicích systémů využitím komunikačních programů (I/O, OPC nebo DDE Servery). Využít informace z aplikací Wonderware InTouch, Wonderware Application Server, QI Analyst, InBatch, Wonderware Performance Software aj. Připojit se k libovolné databázi nebo zdroji historických dat, který podporuje připojení ADO/ODBC jako jsou např. databáze historických dat Wonderware Historian, databáze alarmových hlášení z aplikací Wonderware InTouch, databáze Oracle, Microsoft SQL Server aj. Do portálu Wonderware Information Server lze integrovat další webové aplikace od různých dodavatelů. I pro ně je poté možno využít komfortní možnosti navigace, správy uživatelských panelů a nástrojů zabezpečení, které Wonderware Information Server poskytl. Otevřená rozhraní jako XML, OPC, OLE, SQL, Web Services, HTTP a SOAP umožňují produktům od firmy Wonderware integraci s téměř jakýmkoliv systémem, aplikací nebo databází třetí strany. Wonderware Information Server podporuje technologii webových komponent (web parts) a lze do něj např. začlenit také výkresy ze systémů CAD a reportní sestavy ve formátu HTML, pokud jsou přizpůsobeny pro zobrazení v internetovém prohlížeči. Informace z takto různorodých zdrojů dat dokáže Wonderware Information Server navíc integrovat s informacemi z dalších portálových systémů (Microsoft SharePoint, mysap aj.). Portál Wonderware Information Server soustřeďuje a publikuje výrobní informace v požadovaném formátu a v reálném čase je poskytuje všem zainteresovaným pracovníkům pro podporu kvalifikovaných výrobních rozhodnutí zajišťujících průběžnou optimalizaci výrobního prostředí. Díky komplexnosti přístupu k informacím z různých zdrojů jsou řešení využívající webový analytický software Wonderware Information Server vynikajícím pomocníkem pro průběžnou optimalizaci výrobního prostředí a maximalizaci výrobní produktivity.

3 Analytický a reportní výrobní informační portál Komplexní výrobní informace a analýzy Webový analytický software Wonderware Information Server poskytuje různé možnosti pro zobrazování a analýzy aktuálních i historických výrobních informací různého typu a z různých zdrojů; vše je prezentováno ve snadno srozumitelných formátech: KPI (Key Performance Indicators klíčové výkonnostní ukazatele) Časové průběhy (trendy) Dynamické reportní sestavy Grafické zobrazení technologických procesů ( živá procesní grafika) Reportní sestavy s informacemi MES (Manufacturing Execution System) Výrobní rodokmeny (genealogie) pro výrobní série nebo jednotlivé produkty Analýza prostojů a OEE (celková efektivita výrobních zařízení) Statistické sestavy a regulační diagramy (SPC) Tabulkové kalkulátory, grafy a tabulky Názorná vizualizace informací Aktuální stav i historický průběh chodu výrobních procesů zobrazuje Wonderware Information Server pomocí časových grafů (trendů), datových tabulek i grafického zobrazení průběhu technologických procesů včetně dynamických animací názorně zobrazujících stavy ve výrobním prostředí. Komfortní časové analýzy (trendy) procesních veličin v prostředí portálu Wonderware Information Server Informace v souvislostech Abyste byli schopni rychle řešit problémy, je vhodné je vidět ve správném kontextu. Pro porozumění problému je tedy ideální integrovat informace z různých zdrojů v jednotném zobrazení. Portálová aplikace OverView poskytuje integrovaný pohled na výrobní data, alarmy, procesní historii a další související informace složené podle informačního modelu v moderním stylu a vjemu Microsoft Windows 8. OverView nabízí bohatou uživatelskou výbavu pro rychlou analýzu ve webovém prostředí včetně automatické aktualizace dat, takže máte vždy jasno o posledních výrobních událostech i jejich historických souvislostech. Aplikace OverView umožňuje zobrazit data v tabulkách i křivkách. Zobrazení jsou doplňována indikátory stavu, tj. charakteristickými ikonami přinášejícími informace o tom, zda v daném kontextu (dávka, úloha, směna, výrobní operace) došlo k určitým událostem (např. nastaly alarmy, proběhla údržba apod.). Stavové indikátory lze doplnit o sumární data (počet alarmů v dané dávce apod.). Data v tabulkách lze seskupovat podle jednotlivých sloupců a libovolně řadit. Křivky je možné doplnit o přechody stavů, např. na křivce načtené z databáze Wonderware Historian je možné vyznačit alarm vyhodnocený a uložený alarmním systémem prostřednictvím halo. Podobně lze vyznačit např. fáze procesu. Do křivek lze dále doplnit procesní události - ikony informující o čase a podrobnostech události vztažené k určité proměnné (např. potvrzení alarmu nebo vložení komentáře). Názorné grafické zobrazení aktuálního průběhu výroby (živá grafika) Veškerá datová zobrazení jsou dobře provázána, je možný interaktivní přechod na související obsah.

4 Flexibilita Portál Wonderware Information Server poskytuje následující vyspělé funkčnosti, které urychlují přístup k potřebným informacím a usnadňují jejich analýzu: Rozčlenění informací Inteligentní provázanost informací Dynamické formátování Okna se složenými pohledy Přizpůsobení portálu požadavkům uživatelů Vyhledávání v portálu Integrované zabezpečení Centralizovaná administrace a správa softwaru Vícejazyčná podpora Rozšiřitelnost Portálová aplikace OverView výrobní historie procesu (dávka) se zvýrazněním alarmů a zobrazením událostí (komentáře, potvrzení). Snadné vytvoření výrobního informačního portálu Wonderware Information Server umožňuje vytvořit výkonný výrobní informační portál velmi snadno a rychle, protože celá struktura portálu, vzorová domovská stránka i konfigurační nástroje jsou součástí produktu. Portál Wonderware Information Server byl již od počátečního návrhu koncipován tak, aby jej mohli konfigurovat uživatelé bez znalosti programování, což podstatně zkracuje čas a náklady nejen na uvedení portálu do provozu, ale i na následné úpravy a administraci takto koncipované webové standardizované aplikace. Po nainstalování vytvoří Wonderware Information Server automaticky kompletní infrastrukturu portálu. Přímo ze stránek portálu mohou poté administrátoři pomocí myší ovládaného rozhraní portál snadno konfigurovat a bezprostředně připojova t aktuální i historické zdroje informací o výrobě. Rozčlenění informací Wonderware Information Server lze nakonfigurovat tak, aby měli různí pracovníci snadný přístup právě k těm informacím, které potřebují. Například zaměstnanci údržby mohou z portálu využívat informace o prostojích pro zpřesnění intervalů údržby, zatímco provozní ředitel může použít Wonderware Information Server k posouzení informací o průběhu a efektivitě výroby z různých výrobních linek a zařízení. Administrátor portálu pouze příslušné datové údaje k portálu připojí a poté myší přemístí odkazy na datová zobrazení do příslušných přístupových panelů, které konkrétním klientským uživatelům nabízejí pohledy na připojená data. Díky tomu není nutné duplikovat či replikovat informace na několika místech. Individualizace umožňuje klientům portálu Wonderware Information Server rychlý přístup jen k těm informacím, které využijí, a právě v takovém typu zobrazení jakému dávají přednost; s možností přechodu na podrobnější provázané informace nebo na jiný formát zobrazení. Inteligentní provázání souvisejících informací Portálová aplikace OverView výrobní data v tabulkovém zobrazení indikátorů stavu. Ze sumárních informace se lze prokliknout na podrobnější obsah. Neuspořádaná data jsou pro většinu lidí bezcenná. Wonderware Information Server proto nabízí inteligentní provázání souvisejících dat s odkazy na vyšší nebo nižší úroveň podrobnosti. To zaměstnancům umožňuje zobrazovat informace

5 Analytický a reportní výrobní informační portál v ideálním formátu pro ty analýzy, které chtějí právě provádět. Například pracovníkovi, který chce analyzovat výrobní dávku, aby určil, kolik jednotek určité příměsi ještě zůstává v zásobách, stačí jen klepnout na příslušnou příměs a zobrazit tak graf zachycující kolik dané příměsi je ve výrobním procesu a kolik ještě zůstává ve výrobním skladě. Dynamické změny formátu informací Pouhým klepnutím tlačítka myši lze změnit formát zobrazení výrobních informací. Pokud si někdo např. prohlíží sestavu v tabulkové podobě, ale rád by se na tyto informace podíval z jiného úhlu, může je místo toho zobrazit ve formě grafu. Souběžná prezentace různých typů informací Technologie tzv. složených pohledů (Multi-Views) umožňuje souběžně prezentovat a analyzovat informace z různých aplikačních zdrojů v rámci jednoho okna klientského prohlížeče. Přístupové panely Přístupové panely jsou vstupním uzlem k informacím pro každého uživatele portálu na základě jeho přihlášení. Příklad detailních možností analýzy dávkové výroby Administrátor portálu podle daných požadavků přizpůsobí informace přesně konkrétnímu uživateli nebo skupině uživatelů, tj. rozčlení informace do složek odkazů, vybere datová zobrazení a zařadí je do příslušných složek. Uživatel tak získává informace, které jej zajímají, velmi rychle, přehledně a zároveň je zajištěno, že pouze oprávnění uživatelé mají přístup k určitým informacím. Přizpůsobení portálu uživatelům Administrátor může přizpůsobit vzhled a obsah portálu pomocí: Změny horního pruhu (banneru) Přidání firemního loga Změny barevného rozvržení Přidání přímých odkazů na publikované výrobní reporty, dokumenty a informační zdroje Vytvoření přístupových panelů pro splnění specifických požadavků koncových uživatelů Možnost členit informace do systému složek a podsložek Vícestupňové integrované zabezpečení V portálu Wonderware Information Server jsou začleněny různá bezpečnostní opatření, jež mají obecně chránit informace na portále před nepovoleným přístupem, bránit neoprávněným uživatelům v používání určitých konkrétních funkčností portálu, a tím udržovat citlivé výrobní informace v bezpečí. Příklad kombinace informací ve složených pohledech portálu Wonderware Information Server (data z databáze a živé grafické zobrazení technologie s aktuálními daty). Integrované ověření klienta operačním systémem Microsoft Windows než mohou uživatelé přistoupit na portál Wonderware Information Server, musí být ověřeni v doméně Windows nebo na webovém serveru.

6 Explorer a veškerá administrace portálu Wonderware Information Server, včetně správy licencí, se provádí pouze na daném portálovém serveru. Reporty na portálu Wonderware Information Server Wonderware Historian Client Reports Slouží k zobrazování reportních sestav vygenerovaných a publikovaných prostřednictvím aplikací Wonderware Historian Client. Zobrazení dat z databáze v přehledných grafických symbolech Ochrana pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer), digitálních certifikátů a jednotného přihlašovacího mechanismu. Podpora ochranných bariér typu firewall portál může být umístěn uvnitř bezpečné zóny. Role uživatelů portálu administrátor portálu přiděluje uživatelům různou úroveň oprávnění ke čtení, zápisu a administraci. Publikační práva uživatelé musí být oprávněni, aby mohli lokálně nebo vzdáleně publikovat na portál. nutnost investovat do nákupu, instalace a údržby softwaru na straně klientských počítačů. Na klientských pracovištích se používá všeobecně dostupný prohlížeč MS Internet Reporty lze publikovat z Wonderware Historian Client Workbook, což je doplněk do aplikace Microsoft Excel, a z nástroje Wonderware Historian Client Trend, který slouží pro analýzu dat v křivkách. Zdrojem dat pro aplikace Wonderware Historian Client Reports jsou data uložená v databázi Wonderware Historian. Výrobní specialisté využívající nástroje Wonderware Historian Client pro výrobní analýzy mohou své výsledky snadno publikovat na portál Wonderware Information Vícejazyčná podpora Portál Wonderware Information Server rozpozná jazyk prohlížeče přistupujícího klienta a automaticky mu zobrazí prostředí portálu v odpovídajícím jazyce. Standardně podporovanými jazyky jsou angličtina, francouzština, němčina, zjednodušená čínština a japonština. Wonderware Information Server je lokalizován také do češtiny jazykovou podporu zajišťuje místní Wonderware distributor Pantek (CS) s.r.o. Úspora finančních prostředků díky centralizované administraci Wonderware Information Server šetří značné částky, protože odstraňuje Produkční data, data z alarmní databáze a historická data z databáze Wonderware Historian prezentovaná v reportu portálové aplikace ArchestrA Reports

7 Analytický a reportní výrobní informační portál Server, a sdílet tak své poznatky s ostatními zainteresovanými pracovníky. Publikované reporty je možné do jisté míry vytvořit interaktivně, a poskytnout tak uživatelským klientům možnost výběru proměnných, specifikace časové podmínky a případně i zadání vlastních kritérií pro sestavení reportu. ArchestrA Reports Kromě Wonderware Historian Client Reports má portál Wonderware Information Server ještě výkonné reportní jádro Archestra Reports, které je založeno na platformě MS SQL Server Reporting Services. Dotazovat lze data z libovolné databáze podporující standardní databázové přístupy (ODBC, OLEDB, ADO atd.). Uživatelé mohou využívat buď reporty připravené administrátorem portálu nebo si pomocí nástroje Microsoft Report Builder vytvářet vlastní reportní sestavy a ty publikovat na portál Wonderware Information Server. Vytváření reportních sestav lze automatizovat z aplikace Wonderware Application Server nebo Wonderware Historian na základě definovaných událostí, dále je možné reportní sestavy vytvářet podle časového plánu nebo na vyžádání klienta. Reporty lze ukládat ve formátech XML, CSV, TIFF, PDF, MS Excel, zpřístupnit na portálovém serveru ve webovém formátu, zasílat em atd. Integrace s podnikovými informačními systémy Wonderware Information Server dává k dispozici celkem tři webové části (komponenty), které lze využít na týmových webech (team web) založených na službách SharePoint Services. Prostřednictvím těchto webových komponent je možné začlenit na tyto týmové weby libovolná datová zobrazení z portálu Wonderware Information Server. Dvě z těchto webových částí Trend Web Part a InTouch Web Part podporují i dynamické předávání parametrů a je možné je tak parametrizovat například z uživatelsky definovaných seznamů týmového webu SharePoint Services. Naopak lze zobrazení týmové stránky ze SharePoint Services začlenit do portálu Wonderware Information Server. Tuto možnost je výhodné využít například k ručnímu zadávání dat do jakékoliv databáze prostřednictvím rozhraní portálu Wonderware Information Server (například vedení deníku údržby, fóra, diskuze, novinky, oznámení o odstávkách apod.). Další rozšiřitelnost Portál Wonderware Information Server obsahuje v administrátorském prostředí Sadu aplikačních nástrojů a Sadu nástrojů webových služeb. Tyto sady nástrojů umožňují upravovat a rozšiřovat obsah portálu pro další přizpůsobení specifickým potřebám různých uživatelů. Dostupnost produktu Při nasazení portálu Wonderware Information Server si uživatel může flexibilně vybrat z následujících možností: Wonderware Information Server jako integrovaná součást strategické softwarové platformy Wonderware System Platform (viz samostatný informační materiál). Wonderware Information Server jako integrovaná součást historizační databáze Wonderware Historian (viz samostatný informační materiál). Wonderware Information Server jako samostatně dodávaný produkt toto řešení je vhodné zejména pro rozšíření stávajících automatizačních, historizačních nebo informačních aplikací, ať již na bázi produktů Wonderware nebo od dalších dodavatelů. Průběžná podpora Podpora Wonderware Customer First Support zajišťuje a usnadňuje koncovým uživatelům průběžné udržování Wonderware softwaru v aktuálních verzích. Data portálu Wonderware Information Server vložená pomocí webových komponentů do týmového webu založenému na Microsoft SharePoint Services Další informace o přínosech a výhodách této podpory jsou k dispozici na internetových stránkách firmy Pantek (CS) s.r.o.

8 Systémové požadavky Software pro portálový server Software pro klienty Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2 Standard/Datacenter Microsoft Windows 7, 8 Professional/Enterprise/Ultimate MS SQL Server 2008, 2008 R2, 2012 Microsoft Windows 7, 8.0 a novější Internet Explorer 8.0, 9.0, 10, 11 Autorizovaný Wonderware distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku Pantek (CS) s.r.o., Sušilova 1528/1, Hradec Králové, ČR, Tel.: , , 07/2015

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Wonderware Information Server 2012 R2 Co je nového

Wonderware Information Server 2012 R2 Co je nového Wonderware Information Server 2012 R2 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

Wonderware Historian Client

Wonderware Historian Client Wonderware Historian Client Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů Zlepšení výkonnosti a ziskovosti výroby včasným využíváním přesných informací z výrobních procesů Dotazování dat a sestavování

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

SuiteVoyager Výrobní informační portál

SuiteVoyager Výrobní informační portál SuiteVoyager Výrobní informační portál Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Růst požadavků na výrobní informace Moderní softwarové systémy pro průmyslovou automatizaci shromažďují značné množství dat,

Více

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace Wonderware Softwarový Průmyslové systém pro automatizační řešení komunikačních a informační problémů aplikace Software v průmyslových pro výrobní pro inteligenci průmyslové sítích Ethernet automatizační

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o.

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Wonderware Historian Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian Server využití vícevrstvé architektury Historizační databáze Wonderware Historian

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 SIMATIC PCS 7 Archivace a prezentace dat Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Možnosti archivace výrobních dat v SIMATIC PCS 7 I. Přímo na OS (krátkodobě) StoragePlus server (menší

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

SIMATIC WinCC Data Monitor. Siemens s.r.o.

SIMATIC WinCC Data Monitor. Siemens s.r.o. SIMATIC WinCC Data Monitor SIMATIC WinCC / DataMonitor Process Screens Procesní obrazovky z WinCC aplikace (Web Navigator View only) Trends & Alarms Zobrazení historických dat z WinCC v Internet Exploreru

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Wonderware System Platform

Wonderware System Platform Wonderware System Platform Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Wonderware System Platform je strategická softwarová platforma, založená na

Více

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze Výkonná průmyslová historizační databáze Úplný a přesný záznam skutečné historie výrobních procesů Otevřený a rychlý přístup k informacím pro efektivní podporu rozhodování Škálovatelnost od jednoduché

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

SIMATIC Information Server 2013

SIMATIC Information Server 2013 WinCC V7.2 Option SIMATIC Information Server 2013 WinCC V7.2 a option SIMATIC Information Server Analýza a protokoly na webovém rozhraní Protokoly s informacemi jak pro výrobu, tak i pro vedení společnosti

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur 10.0 Příklady architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Komponenty architektur s produktem Společné zásady pro všechny architektury Licenční pravidla Příklad 1: Příklad 2: Příklad 3: Příklad

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů

InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Úvod Úvod Subsystém distribuovaných alarmů Ukládání alarmů do relační databáze Zobrazování, potvrzování a potlačování

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení? Rozšířením Vašeho stávajícího operátorského

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Wonderware Průmyslové počítače

Wonderware Průmyslové počítače Wonderware Průmyslové počítače Průmyslové počítače rozšíření nabídky od Wonderware Značka Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) je známá zejména jako výrobce špičkového softwaru pro průmyslové

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Ing. Pavel Fiala Trade FIDES, a.s. Rámec pro řešení zabezpečení muzeí výtvarných umění Základní

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina V čem nám pomáhá datový sklad Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina Obsah prezentace Odpovědi na otázky k tématu proč to všechno děláme a čemu nám to je? jak to děláme? co

Více

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen Cesta k optimalizaci provozních nákladů při i správě technologických zařízen zení PŘEDMĚT T SPRÁVY Společnost PHAR SERVICE, a.s. mimo jiné působí v oblasti správy a technického servisu výrobních a podpůrných

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert případová studie Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Sektor veřejné správy Zpracovává řadu agend potřebných pro život občanů IT představuje strategický pilíř, o který se opírá

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Strana 2 Versiondog 3.1.0 Nová verze systému Versiondog 3.1.0 přináší oproti předchozí verzi 3.0.3 celou řadu nových funkčností. Zásadní změnou

Více

Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového

Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Úvod Neustálý vývoj modernějších, výkonnějších a inteligentnějších zařízení a jejich masivnější nasazení v oblasti

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS c l o s e t o y o u Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS Václav Matz Technická podpora Honeywell spol. s r.o. CentraLine AX Integrace, regulace = BMS v každé budově ÚVOD BMS

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl Potravinářský průmysl Razantně snižuje zmetkovitost a náklady na opravy Kontrola prostřednictvím vizualizace Analýzy a reporting přes webové rozhraní Omezuje papírování Sběr dat v reálném čase Snadná obsluha

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

InTouch Machine Edition

InTouch Machine Edition HMI software pro menší aplikace HMI software pro aplikace menší velikosti na zařízeních s operačními systémy Windows Embedded Pro výrobce strojů, systémové integrátory i koncové uživatele Snadný vývoj

Více