Prezentace. časopisů. 19. Tvorba. Prezentace. Vytvořil: Tomáš Fabián Vytvořeno dne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace. časopisů. 19. Tvorba. Prezentace. Vytvořil: Tomáš Fabián Vytvořeno dne: 19. 4. 2013. www.isspolygr.cz"

Transkript

1 19. Tvorba časopisů Vytvořil: Tomáš Fabián Vytvořeno dne: Strana: 1/15

2 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Tomáš Fabián Tématická oblast Název DUM Tvorba časopisů Pořadové číslo DUM 19 Kód DUM VY_32_INOVACE_19_OV_FA Datum vytvoření Anotace Dokument obsahuje vysvětlení, jak se upravují texty v časopisech Pokud není uvedeno jinak, je uvedený materiál z vlastních zdrojů autora. Strana: 2/15

3 Časopis je periodický tisk, vycházející v pravidelných intervalech, nejméně 2x ročně pod stejným názvem, který má předem stanovené zaměření a neslouží k aktuálnímu zpravodajství. Jsou náročnější na zpracování než noviny, proto vycházejí v delších intervalech. Podle periodicity rozeznáváme týdeník, čtrnáctideník, měsíčník a ostatní časopisy. Formát časopisu pro časopisy se používá formátu řady A nebo B, formát časopisů tištěných na rotačních TS je odvozen z šíře papíru a z objemu tiskového válce rotačky. Úprava časopisu tématická rozmanitost se odráží i v jejich úpravě. Obálka časopisu mívá ustálenou grafickou úpravu, aby se lišila od ostatních podobných periodik. Na obálce je nejdůležitější název. Volí se pro něj výrazné, dobře čitelné písmo. Důležitými údaji jsou číslo, ročník, cena. Titulky rozhodují v časopisech o úrovni grafi cké úpravy strany. Je třeba dbát na charakter a formát časopisu, šířku sloupců, velikost základního písma a potřebnou výraznost titulků. Podtitulky vysvětlují nebo doplňují hlavní titulky a jsou vysazeny pod nimi, obvykle z menšího stupně písma. Mezititulky slouží k orientaci čtenářů a umísťují se mezi textem. U vícesloupečné sazby mezititulky nesmí být umístěny ve stejné úrovni Záhlaví používá se hlavně stálé záhlaví (opakující se rubriky v každém čísle), které bývá upravováno často v hlavě nebo k patě strany společně se stránkovou číslicí. Strana: 3/15

4 Obsah je většinou na 2. straně obálky nebo na první textové straně. Má stálou úpravu a může být spojen s tiráží. Inzerát zaplacené tiskové oznámení, obsahující nejčastěji nějaké upozornění nebo nabídku. Tiráž obsahem odpovídá informacím v novinách. Její úpravě je třeba věnovat pozornost, protože svou úrovní reprezentuje grafi ckou úpravu časopisu. Strana: 4/15

5 Základní nastavení dokumentu (In Design) Nastavení dokumentu Formát Protilehlé stránky Textový rámeček Sloupce Mezera mezi sloupci Okraje Spadávka 3 mm A4 ano/ne ano maximálně 4 sloupce (nejčastěji 3 sloupce) 4 nebo 4,5 nebo 5 mm levý 15 mm pravý 15 mm horní 15 mm (hodnotu zvětšujeme o velikost záhlaví) spodní mm (mezi textem a stránkovou číslicí je alespoň jeden volný řádek, pod stránkovou číslicí je okraj minimálně 10 mm) Strana: 5/15

6 Práce s předlohou Předloha A Záhlaví Stránková číslice Číslování stránek (protilehlé stránky NE) editaci textového rámečku a úpravu okrajů měníme zásadně na předloze na předloze na předloze vytvoříme v zápatí textový rámeček přes celou šíři sazebního obrazce. Do něho umístíme proměnou stránkovou číslici > menu Text > Vložit speciální znak > Automatické číslo stránky. Označíme znak A a určíme styl liché stránkové číslice ne na předloze, ale na stránce. Paleta Stránky > Volby číslování a oddílu Předloha B paleta Stránky > Nový vzor > vzor B, odvozen od vzoru A. Všechny objekty, které byly umístěny na vzoru A, budou zkopírovány na předlohu B. Pokud upravíme objekty na předloze A, změna se promítne i na stejné objekty na předloze B. Označíme znak B a určíme styl sudé stránkové číslice. Strana: 6/15

7 Práce s předlohou Předloha A Záhlaví Stránková číslice Číslování stránek (protilehlé stránky Ano) editaci textového rámečku a úpravu okrajů měníme zásadně na předloze na předloze na předloze vytvoříme v zápatí textový rámeček přes celou šíři sazebního obrazce. Do něho umístíme proměnou stránkovou číslici > menu Text > Vložit speciální znak > Automatické číslo stránky. Označíme znak A a určíme styl liché stránkové číslice. Zkopírujeme textový rámeček na sudou stranu. Označíme znak A a určíme styl sudé stránkové číslice. ne na předloze, ale na stránce. Paleta Stránky > Volby číslování a oddílu Strana: 7/15

8 Nastavení mřížky účaří Menu Úpravy > Předvolby > Mřížky Začátek Dílky po podle horního okraje (15 mm) podle prokladu základního textu 10 b písmo dílky po 12 b 9 b písmo dílky po 11 b 8 b písmo dílky po 10 b V sazebním obrazci musí být určitý počet řádků upravíme okraje nebo natáhneme mřížku až ke spodnímu okraji sazby (pozor na hodnotu prokladu u základního textu). Strana: 8/15

9 Formátování textů pomocí odstavcových stylů Načteme text vytvořený v textovém programu (zaktivujeme textový rámeček APPLE+SCHIFT). Text je napsán jedním druhem písma bez vyznačování, zarovnání na praporek, bez volných řádků, odstavce oddělené entrem. Základní odstavec Všeobecné odvozen od bez odstavcového stylu Základní znak. formáty písmo dle charakteru časopisu, dobře čitelné řez obyčejný velikost 9 b proklad 11 b Další znakové formáty 100 %, 100 %, 0, 0 Odsazení a mezery zarovnání do bloku, poslední doleva odsazení prvního řádku hodnota velikosti textu zarovnaní na mřížku účaří všechny řádky Dělení slov slova delší 5 po prvních 2 před posledním 3 limit dělení 3 zakliknout dělit slova i s velkými písmeny nevolit Dělit poslední slovo v odstavci Zarovnání mezery slov min. 85 %, požadovaná 100 %, max. 133 % (150 %) mezery znaků min. 0 %, požadovaná 0 %, max. 4 % mezery glifů min. 100 %, požadovaná 100 %, max. 100 % automatický proklad 120 % Strana: 9/15

10 Barva znaků Základní odstavec+ pokud uložíme novou barvu do vzorníku barev, zobrazí se nám v nabídce znaménko plus upozorňuje, že v odstavci jsou jiné parametry textu než jsou defi novány v odstavcovém stylu. Odstranění problému alt + klik na název Základní odstavec v paletě Odstavcové styly. Titulek, nadtitulek, podtitulek Všeobecné odvozen od bez odstavcového stylu Základní znak. formáty písmo dle charakteru článku Odsazení a mezery zarovnání doleva, na střed odsazení prvního řádku 0 zarovnaní na mřížku účaří žádné Dělení slov nedělit Barva znaků Úvodník Všeobecné Základní znak. formáty Odsazení a mezery Dělení slov Barva znaků odvozen od bez odstavcového stylu písmo dle charakteru článku, větší velikost, vyznačovací řez zarovnání doleva, do bloku (pozor na mezislovní mezery) odsazení prvního řádku 0 zarovnaní na mřížku účaří žádné nedělit Strana: 10/15

11 Mezititulky Všeobecné Základní znak. formáty Odsazení a mezery Dělení slov Barva znaků odvozen od bez odstavcového stylu písmo dle charakteru článku, vyznačovací řez u verzálek optické vyrovnání, případně prostrčení zarovnání doleva, na střed odsazení prvního řádku 0 zarovnaní na mřížku účaří žádné mezera před a za odstavcem vypočítat podle velikosti písma Mezititulků a kroku sítě. Nad mezititulkem musí být větší mezera než pod ním nedělit Vložení značky menu Text > Vložit speciální znak > Tabulátor odsazení zprava Na závěr v textu odstraňujeme jednoznakovky na konci řádku (můžeme spojit jednoznakovku s dalším slovem menu Text > Vložit prázdné místo nerozdělitelná mezera. Nebo vložíme tvrdý konec řádku (SHIFT + ENTER). Mnohé programy mají doplněk na odstraňování jednoznakovek. Překontrolujeme text, konce řádků, aby nedošlo k nevhodnému rozdělení např. spojených výrazů. Strana: 11/15

12 Ilustrace a obrázky Při uspořádání obrázků je třeba dbát zásad: odstup mezi obrázky má odpovídat odstupu obrázků od textu obrázky stojící nad sebou mají mít stejnou šířku, vedle sebe stejnou výšku dvě protilehlé strany mají být upravovány s ohledem na celkový dojem obou stran střídání velkých a malých obrázků může být účelné, ale musí mít určitý řád, který je dán obsahem obrázků Photoshop Umístění Obtékání textu Ořezová cesta rozlišení 300 dpi u autopií, 600 dpi u pérovek velikost 100 % (možno zvětšit nebo změnšit o 10 % v InDesignu) upravené pro tisk s barevnou korekcí v režimu CMYK (Fogra 39) nejlépe ve formátu TIFF (zachová barevnou informaci) na šířku sloupce, přes dva sloupce, na celou šíři, na spad vně stránky, přecházející ve hřbetu na druhou stranu nahoře, dole zadáváme menší, aby neodskočil text zleva, zprava jako je mezera mezi sloupci umísťujeme ji mezi sloupce lépe vychází obtékání textu formát EPS typ stejná jako ořezová mezera 4 mm (zadáváme menší, aby neodskočil text) text musí být ze všech stran stejně vzdálen od obrázkových rámečků Strana: 12/15

13 Jak slovo získalo svobodu vlastní tiskárny a knihtisk se z Mohuče podílely na informační explozi, která nám Který vynález přinesl lidem největší (Mainzu) šířil jako lavina. Následovala nabídla takřka neomezené možnosti na svobodu? Elektřina, automobil, antikoncepční pilulka? Ulehčily nám život, ale či Norimberk. První tiskárnu mimo ně- tvořivosti. města Bamberk, Štrasburk, Augsburg výměnu poznat ků, vzdělávání a rozvoj ani práce bez fyzické námahy, zkracování mecká města otevřeli v roce 1469 v Benátkách, o rok později v Paříži. V roce I přesto mnozí tvrdí, že potenciál tis kař Uzavřená kapitola? vzdáleností či volná láska nemusejí být dokonalým vyjádřením svobody. Není 1500 už pracovalo v Evropě 250 tiskáren, ských technologií se po pěti stoletích vyčerpal. Informační technologie mění kan- pochyb, že skutečnou svobodu přináší které vytiskly 40 tisíc knih. Nejstarším vzdělání, možnost zbavit se nevědomosti. prvotiskem na českém území je Kronika celářena bez papírové, administrativu Před pěti staletími bylo vzdělání výsadou vyvolených a urozených. To navždy daná v Plzni neznámým tiskařem. a novin se přesouvá na displeje e-čteček, trojánská z období okolo roku 1470, vy- se státem vyřizujeme on-line, obsah knih změnil Gutenbergův knihtisk. Ne náhodou získal v mnoha veřejných i odbor- O výjimečnosti Gutenbergova vyná- Není to však úplně tak. Technologie Tisk po Gutenbergovi tabletů a smart phonů. ných anketách uspořádaných na přelomu lezu svědčí fakt, že ho takřka čtyři sta let schopné zhmotnit informace ještě neřekly poslední slovo. Spíše naopak. tisíciletí titul největší vynález tisíciletí. nepřekonala žádná tiskařská technologie. Nové techniky přinesla až průmys- Gutenberg uplatnil několik nových Stál při zrodu renesance, osvícenství a dalších humanistických hnutí. lová revoluce. Rozvoj žurnalistiky a ohromující rozmach denního tisku vyžadovaly poprvé použity jednotlivé litery, které vynálezů: Vědci mohli zveřejňovat svoje objevy, reformátoři a filozofové učit svým myšlenkám jiné a obyčejní lidé si četli bibli Richard March Hoe v roce 1843 namonzebrat (rozmést) a znovu použít. rychlost a vysoké obrátky. Američan se dali libovolně sestavovat, po tisku ro- jen tak sami pro sebe. A v 16. a 17. století toval tiskařské listy na válec, který umožňoval tisknout na nekonečný pás pa- razníky s obrazem písma a z nich vyra- pro zhotovení liter byly do kovu vyryty toužili všichni po knihách stejně intenzivně, jako jsme si my v polovině 20. století přáli mít doma televizi. od stranil v USA německý přistěhovalec vyrobeno slévadlo (formu) pro odlépíru. Zdlouhavé ruční sázení stránek ženy matrice. Tajemství bez ochrany Ottmar Mergenthaler, když v roce 1886 vání jednotlivých liter z matric Johannes Gutenberg použil kolem využil princip psacího stroje při sázení objevil speciální slitinu k odlévání liter, roku 1450 známou techniku (vinařský písmen. tzv. písmovinu (olovo, antimon, cín) lis) a technologii (potisk látek pomocí V Evropě se zase objevil ofsetový tisk. zlepšil složení tiskové barvy, která se razítek z pálené hlíny anebo bronzu). Jeho základem byla litografie, kterou dobře nanášela na kovové litery a na papíru zachytila (pigmenty saze, pojiva Doplnil je však vícero novátorskými řešeními především vyměnitelnými kovoský rodák Alois Senefelder. Nepoužívá sloučenina kobaltu a olova) vymyslel v Bavorsku v roce 1796 pražvými písmeny. V tiskařské formě se z nich kovová písmena, ale chemické vlastnosti látek, odpuzování mastnoty a vody. vřetenového lisu pro potřeby tisku (denní úprava vinařského nebo papírenského sestavil celý text (dosud se tisklo z dřevěných desek, kde se vyřezával text každé Na stejném principu je založen ofset, výkon asi 300 tisků) strany, což bylo zdlouhavé a nákladné). který od roku 1880 rozvíjeli francouzští Zachované práce Jako zdatný zlatník vynalezl slitinu olova, tiskaři. zlomek knihy Sibiliny antimonu a cínu, nazývanou písmovina, Spojením rotaček a ofsetu vznikla začátkem 20. století technologie, která 24 druhů učebnic (hlavně latinské) 4 různé kalendáře kterou používal při odlévání písmen. Jejich výroba i složení tiskařské barvy byly ovládla polygrafii na dlouhé desetiletí. Odpustkové listy dalším jeho patentem. Řešení hodné Rotační ofset má dodnes na celkovém Modlitba křesťanů proti Turkům velkého Gutenbergova současníka Leonarda da Vinciho. Jenže ten měl v době ročně vychrlí tiskárny po celém světě, tříbarevný mohučský žaltář počtu 45 bilionů stránek, které každo- 36 řádková a 42 řádková bible tiskařovy smrti (1468) pouhých šestnáct největší podíl. Všechny tisky zhotovené do roku 1500 let a ve Florencii se v dílně Andrey del Z továrny do domácnosti se nazývají prvotisky, latinsky inkunábule a jsou dnes stejně vzácné jako ru- Verrocchiho učil techniku malby. I když velká polygrafie nezažila ve Také Gutenberg byl mužem renesance. 20. století už žádný revoluční skok, tiskařské technologie nám v jeho závěru 31 prvotisků. kopisy té doby. V Čechách se dochovalo Podnikavý brusič drahokamů, zlatnický mistr, svobodomyslný občan, účastník připravily příjemné překvapení. Z polygrafických závodů se přestěhovaly do VISIONS jaro 2012 soudních sporů, ve kterých ho několikrát obvinili i z urážky na cti. U soudu měl dozvuky také vynález knihtisku. Gutenberg Přišlo to celkem nepozorovaně. V roce kanceláří a domácností. spor prohrál a soudní verdikt ho obral 1938 vynalezl Charles Carlson v New o všechno. Yorku xerografii jednoduchý způsob Co bylo pro vynálezce tragédií, stalo kopírování založený na elektrických vlastnostech materiálu, které se mění při osví- se pro lidstvo dobrodiním. Zásluhou soudního sporu se knihtisk nestal přísně cení světlem. Trvalo dalších dvacet let, hlídaným tajemstvím jedné firmy. Gutenberg mínil svůj monopol výnosně zpezala technologii využít obchodně a zahá- než firma Haloid (později Xerox) dokáněžit jeho první kniha, dvousvazková jila velký byznys s kopírkami. Nová revoluce byla na světě. Na principu xerografie Bible, se prodávala za třicet florinů, což odpovídalo tříleté mzdě průměrného postavil v roce 1969 Gary Starkweather úředníka. Snadno si domyslíte, že vědomosti by ještě nadlouho zůstaly výsadou dovaly jehličkové s tiskovou hlavou, in- první laserovou tiskárnu Xeroxu. Násle- majetných. koustové (později s tuhým inkoustem)... Po rozhodnutí soudu se Gutenbergova Po nich softwary na tvorbu podkladů, díl na takřka rozpadla. Zachránil ji nový jaké předtím vyžadovaly profesionální majitel, ale část učňů odešla. Zakládali sazbu. Tiskárny u běžných uživatelů se 4 5 Vložení a formátování základního textu Jak slovo získalo svobodu Který vynález přinesl lidem největší svobodu? Co bylo pro vynálezce tragédií, stalo se pro lidstvo dobrodiním. Zásluhou Elektřina, automobil, antikoncepční pilulka? soudního sporu se knihtisk nestal přísně hlídaným tajemstvím jedné firmy. Gutenberg mínil svůj monopol výnosně zpe- Ulehčily nám život, ale ani práce bez fyzické námahy, zkracování vzdáleností či volná láska nemusejí být něžit jeho první kniha, dvousvazková Bible, se prodávala za třicet florinů, což dokonalým vyjádřením svobody. odpovídalo tříleté mzdě průměrného Není pochyb, že skutečnou svobodu přináší vzdělání, úředníka. Snadno si domyslíte, že vědomosti by ještě nadlouho zůstaly výsadou možnost zbavit se nevědomosti. majetných. Po rozhodnutí soudu se Gutenbergova Před pěti staletími bylo vzdělání výsadou vyvolených a urozených. To navždy vými písmeny. V tiskařské formě se z nich majitel, ale část učňů odešla. Zakládali šeními především vyměnitelnými kovo- díl na takřka rozpadla. Zachránil ji nový změnil Gutenbergův knihtisk. Ne náhodou získal v mnoha veřejných i odborných desek, kde se vyřezával text každé (Mainzu) šířil jako lavina. Následovala sestavil celý text (dosud se tisklo z dřevě- vlastní tiskárny a knihtisk se z Mohuče ných anketách uspořádaných na přelomu strany, což bylo zdlouhavé a nákladné). města Bamberk, Štrasburk, Augsburg tisíciletí titul největší vynález tisíciletí. Jako zdatný zlatník vynalezl slitinu olova, či Norimberk. První tiskárnu mimo německá města otevřeli v roce 1469 v Be- Stál při zrodu renesance, osvícenství antimonu a cínu, nazývanou písmovina, a dalších humanistických hnutí. kterou používal při odlévání písmen. Jejich výroba i složení tiskařské barvy byly 1500 už pracovalo v Evropě 250 tiskáren, nátkách, o rok později v Paříži. V roce Vědci mohli zveřejňovat svoje objevy, reformátoři a filozofové učit svým myšlenkám jiné a obyčejní lidé si četli bibli velkého Gutenbergova současníka Le- prvotiskem na českém území je Kronika dalším jeho patentem. Řešení hodné které vytiskly 40 tisíc knih. Nejstarším jen tak sami pro sebe. A v 16. a 17. století onarda da Vinciho. Jenže ten měl v době trojánská z období okolo roku 1470, vydaná v Plzni neznámým tiskařem. toužili všichni po knihách stejně intenzivně, jako jsme si my v polovině 20. sto- let a ve Florencii se v dílně Andrey del tiskařovy smrti (1468) pouhých šestnáct letí přáli mít doma televizi. Verrocchiho učil techniku malby. Také Gutenberg byl mužem renesance. Tisk po Gutenbergovi Podnikavý brusič drahokamů, zlatnický O výjimečnosti Gutenbergova vynálezu svědčí fakt, že ho takřka čtyři sta let Tajemství bez ochrany mistr, svobodomyslný občan, účastník Johannes Gutenberg použil kolem soudních sporů, ve kterých ho několikrát nepřekonala žádná tiskařská technologie. Nové techniky přinesla až průmys- roku 1450 známou techniku (vinařský obvinili i z urážky na cti. U soudu měl dozvuky také vynález knihtisku. Gutenberg lová revoluce. Rozvoj žurnalistiky a ohro- lis) a technologii (potisk látek pomocí razítek z pálené hlíny anebo bronzu). spor prohrál a soudní verdikt ho obral mující rozmach denního tisku vyžadovaly Doplnil je však vícero novátorskými ře- o všechno. rychlost a vysoké obrátky. Američan Richard March Hoe v roce 1843 namontoval tiskařské listy na válec, který umož- Gutenberg uplatnil ňoval tisknout na nekonečný pás papíru. Zdlouhavé ruční sázení stránek poprvé použity jednotlivé litery, několik nových vynálezů: od stranil v USA německý přistěhovalec které se dali libovolně sestavovat, Ottmar Mergenthaler, když v roce 1886 po tisku rozebrat (rozmést) využil princip psacího stroje při sázení a znovu použít. písmen. pro zhotovení liter byly V Evropě se zase objevil ofsetový tisk. do kovu vyryty razníky Jeho základem byla litografie, kterou s obrazem písma vymyslel v Bavorsku v roce 1796 pražský rodák Alois Senefelder. Nepoužívá vyrobeno slévadlo (formu) a z nich vyraženy matrice. kovová písmena, ale chemické vlastnosti látek, odpuzování mastnoty a vody. z matric pro odlévání jednotlivých liter Na stejném principu je založen ofset, objevil speciální slitinu který od roku 1880 rozvíjeli francouzští k odlévání liter, tiskaři. tzv. písmovinu Spojením rotaček a ofsetu vznikla začátkem 20. století technologie, která zlepšil složení tiskové barvy, (olovo, antimon, cín) ovládla polygrafii na dlouhé desetiletí. která se dobře nanášela Rotační ofset má dodnes na celkovém na kovové litery a na papíru počtu 45 bilionů stránek, které každoročně vychrlí tiskárny po celém světě, pojiva sloučenina kobaltu a olova) zachytila (pigmenty saze, největší podíl. úprava vinařského nebo papírenského vřetenového lisu pro potřeby tisku Z továrny do domácnosti (denní výkon asi 300 tisků) I když velká polygrafie nezažila ve 20. století už žádný revoluční skok, tiskařské technologie nám v jeho závěru Zachované práce připravily příjemné překvapení. Z polygrafických závodů se přestěhovaly do 4 různé kalendáře zlomek knihy Sibiliny kanceláří a domácností. 24 druhů učebnic Přišlo to celkem nepozorovaně. V roce (hlavně latinské) 1938 vynalezl Charles Carlson v New Odpustkové listy Yorku xerografii jednoduchý způsob Modlitba křesťanů proti Turkům kopírování založený na elektrických vlastnostech materiálu, které se mění při osví- a 42 řádková bible 36 řádková cení světlem. Trvalo dalších dvacet let, tříbarevný mohučský žaltář než firma Haloid (později Xerox) dokázala technologii využít obchodně a zahájila velký byznys s kopírkami. Nová revo- se nazývají prvotisky, latinsky inkuná- Všechny tisky zhotovené do roku 1500 luce byla na světě. Na principu xerografie bule a jsou dnes stejně vzácné jako rukopisy té doby. V Čechách se dochovalo postavil v roce 1969 Gary Starkweather první laserovou tiskárnu Xeroxu. Následovaly jehličkové s tiskovou hlavou, in- VISIONS jaro prvotisků. koustové (později s tuhým inkoustem)... Po nich softwary na tvorbu podkladů, jaké předtím vyžadovaly profesionální sazbu. Tiskárny u běžných uživatelů se podílely na informační explozi, která nám nabídla takřka neomezené možnosti na výměnu poznat ků, vzdělávání a rozvoj tvořivosti. Uzavřená kapitola? I přesto mnozí tvrdí, že potenciál tis kař ských technologií se po pěti stoletích vyčerpal. Informační technologie mění kancelářena bez papírové, administrativu se státem vyřizujeme on-line, obsah knih a novin se přesouvá na displeje e-čteček, tabletů a smart phonů. Není to však úplně tak. Technologie schopné zhmotnit informace ještě neřekly poslední slovo. Spíše naopak. 4 5 Formátování úvodníku, mezititulků, textů s odrážkou a autora článku Jak slovo získalo svobodu Který vynález přinesl lidem největší antimonu a cínu, nazývanou písmovina, mecká města otevřeli v roce 1469 v Benátkách, o rok později v Paříži. V roce svobodu? Elektřina, automobil, antikoncepční pilulka? Ulehčily nám život, ale jich výroba i složení tiskařské barvy byly 1500 už pracovalo v Evropě 250 tiskáren, kterou používal při odlévání písmen. Je- ani práce bez fyzické námahy, zkracování dalším jeho patentem. Řešení hodné které vytiskly 40 tisíc knih. Nejstarším vzdáleností či volná láska nemusejí být velkého Gutenbergova současníka Leonarda da Vinciho. Jenže ten měl v době trojánská z období okolo roku 1470, vy- prvotiskem na českém území je Kronika dokonalým vyjádřením svobody. Není pochyb, že skutečnou svobodu přináší tiskařovy smrti (1468) pouhých šestnáct daná v Plzni neznámým tiskařem. vzdělání, možnost zbavit se nevědomosti. let a ve Florencii se v dílně Andrey del Tisk po Gutenbergovi Před pěti staletími bylo vzdělání výsadou vyvolených a urozených. To navždy Také Gutenberg byl mužem renesance. lezu svědčí fakt, že ho takřka čtyři sta let Verrocchiho učil techniku malby. O výjimečnosti Gutenbergova vyná- změnil Gutenbergův knihtisk. Ne náhodou získal v mnoha veřejných i odbor- mistr, svobodomyslný občan, účastník gie. Nové techniky přinesla až průmys- Podnikavý brusič drahokamů, zlatnický nepřekonala žádná tiskařská technoloných anketách uspořádaných na přelomu soudních sporů, ve kterých ho několikrát lová revoluce. Rozvoj žurnalistiky a ohromující rozmach denního tisku vyžadovaly tisíciletí titul největší vynález tisíciletí. obvinili i z urážky na cti. U soudu měl dozvuky také vynález knihtisku. Gutenberg rychlost a vysoké obrátky. Američan Stál při zrodu renesance, osvícenství a dalších humanistických hnutí. spor prohrál a soudní verdikt ho obral Richard March Hoe v roce 1843 namontoval tiskařské listy na válec, který umož- Vědci mohli zveřejňovat svoje objevy, o všechno. reformátoři a filozofové učit svým myšlenkám jiné a obyčejní lidé si četli bibli se pro lidstvo dobrodiním. Zásluhou píru. Zdlouhavé ruční sázení stránek Co bylo pro vynálezce tragédií, stalo ňoval tisknout na nekonečný pás pa- jen tak sami pro sebe. A v 16. a 17. století soudního sporu se knihtisk nestal přísně od stranil v USA německý přistěhovalec toužili všichni po knihách stejně intenzivně, jako jsme si my v polovině 20. stoberg mínil svůj monopol výnosně zpe- využil princip psacího stroje při sázení hlídaným tajemstvím jedné firmy. Guten- Ottmar Mergenthaler, když v roce 1886 letí přáli mít doma televizi. něžit jeho první kniha, dvousvazková písmen. Tajemství bez ochrany Bible, se prodávala za třicet florinů, což V Evropě se zase objevil ofsetový tisk. Johannes Gutenberg použil kolem odpovídalo tříleté mzdě průměrného Jeho základem byla litografie, kterou roku 1450 známou techniku (vinařský úředníka. Snadno si domyslíte, že vědomosti by ještě nadlouho zůstaly výsadou ský rodák Alois Senefelder. Nepoužívá vymyslel v Bavorsku v roce 1796 praž- lis) a technologii (potisk látek pomocí razítek z pálené hlíny anebo bronzu). majetných. kovová písmena, ale chemické vlastnosti látek, odpuzování mastnoty a vody. Doplnil je však vícero novátorskými řešeními především vyměnitelnými kovo- díl na takřka rozpadla. Zachránil ji nový Na stejném principu je založen ofset, Po rozhodnutí soudu se Gutenbergova vými písmeny. V tiskařské formě se z nich majitel, ale část učňů odešla. Zakládali který od roku 1880 rozvíjeli francouzští sestavil celý text (dosud se tisklo z dřevěných desek, kde se vyřezával text každé (Mainzu) šířil jako lavina. Následovala Spojením rotaček a ofsetu vznikla za- vlastní tiskárny a knihtisk se z Mohuče tiskaři. strany, což bylo zdlouhavé a nákladné). města Bamberk, Štrasburk, Augsburg čátkem 20. století technologie, která Jako zdatný zlatník vynalezl slitinu olova, či Norimberk. První tiskárnu mimo ně- ovládla polygrafii na dlouhé desetiletí. Rotační ofset má dodnes na celkovém Modlitba křesťanů proti Turkům počtu 45 bilionů stránek, které každoročně vychrlí tiskárny po celém světě, tříbarevný mohučský žaltář 36 řádková a 42 řádková bible největší podíl. Všechny tisky zhotovené do roku 1500 Z továrny do domácnosti se nazývají prvotisky, latinsky inkunábule a jsou dnes stejně vzácné jako ru- I když velká polygrafie nezažila ve 20. století už žádný revoluční skok, tiskařské technologie nám v jeho závěru 31 prvotisků. kopisy té doby. V Čechách se dochovalo připravily příjemné překvapení. Z polygrafických závodů se přestěhovaly do VISIONS jaro 2012 kanceláří a domácností. Přišlo to celkem nepozorovaně. V roce 1938 vynalezl Charles Carlson v New Yorku xerografii jednoduchý způsob kopírování založený na elektrických vlastnostech materiálu, které se mění při osvícení světlem. Trvalo dalších dvacet let, než firma Haloid (později Xerox) dokázala technologii využít obchodně a zahájila velký byznys s kopírkami. Nová revoluce byla na světě. Na principu xerografie postavil v roce 1969 Gary Starkweather první laserovou tiskárnu Xeroxu. Následovaly jehličkové s tiskovou hlavou, inkoustové (později s tuhým inkoustem)... Po nich softwary na tvorbu podkladů, jaké předtím vyžadovaly profesionální sazbu. Tiskárny u běžných uživatelů se podílely na informační explozi, která nám nabídla takřka neomezené možnosti na výměnu poznat ků, vzdělávání a rozvoj tvořivosti. Uzavřená kapitola? I přesto mnozí tvrdí, že potenciál tis kař ských technologií se po pěti stoletích vyčerpal. Informační technologie mění kancelářena bez papírové, administrativu se státem vyřizujeme on-line, obsah knih a novin se přesouvá na displeje e-čteček, tabletů a smart phonů. Není to však úplně tak. Technologie schopné zhmotnit informace ještě neřekly poslední slovo. Spíše naopak. Gutenberg uplatnil několik nových vynálezů: poprvé použity jednotlivé litery, které se dali libovolně sestavovat, po tisku rozebrat (rozmést) a znovu použít. pro zhotovení liter byly do kovu vyryty razníky s obrazem písma a z nich vyraženy matrice. vyrobeno slévadlo (formu) pro odlévání jednotlivých liter z matric objevil speciální slitinu k odlévání liter, tzv. písmovinu (olovo, antimon, cín) zlepšil složení tiskové barvy, která se dobře nanášela na kovové litery a na papíru zachytila (pigmenty saze, pojiva sloučenina kobaltu a olova) úprava vinařského nebo papírenského vřetenového lisu pro potřeby tisku (denní výkon asi 300 tisků) Zachované práce zlomek knihy Sibiliny 4 různé kalendáře 24 druhů učebnic (hlavně latinské) Odpustkové listy 4 5 Vložení obrázku a úprava hlavního titulku Jak slovo získalo svobodu Který vynález přinesl lidem největší svobodu? Elektřina, automobil, antikoncepční pilulka? Ulehčily nám život, ale ani práce bez fyzické námahy, zkracování vzdáleností či volná láska nemusejí být dokonalým vyjádřením svobody. Není pochyb, že skutečnou svobodu přináší vzdělání, možnost zbavit se nevědomosti. Před pěti staletími bylo vzdělání výsadou vyvolených a urozených. To navždy změnil Gutenbergův knihtisk. Ne náhodou získal v mnoha veřejných i odborných anketách uspořádaných na přelomu tisíciletí titul největší vynález tisíciletí. Stál při zrodu renesance, osvícenství a dalších humanistických hnutí. Vědci mohli zveřejňovat svoje objevy, reformátoři a filozofové učit svým myšlenkám jiné a obyčejní lidé si četli bibli jen tak sami pro sebe. A v 16. a 17. století toužili všichni po knihách stejně intenzivně, jako jsme si my v polovině 20. století přáli mít doma televizi. Tajemství bez ochrany Johannes Gutenberg použil kolem roku 1450 známou techniku (vinařský lis) a technologii (potisk látek pomocí razítek z pálené hlíny anebo bronzu). Doplnil je však vícero novátorskými řešeními především vyměnitelnými kovovými písmeny. V tiskařské formě se z nich sestavil celý text (dosud se tisklo z dřevěných desek, kde se vyřezával text každé strany, což bylo zdlouhavé a nákladné). Jako zdatný zlatník vynalezl slitinu olova, antimonu a cínu, nazývanou písmovina, kterou používal při odlévání písmen. Jejich výroba i složení tiskařské barvy byly dalším jeho patentem. Řešení hodné velkého Gutenbergova současníka Leonarda da Vinciho. Jenže ten měl v době tiskařovy smrti (1468) pouhých šestnáct let a ve Florencii se v dílně Andrey del Verrocchiho učil techniku malby. Také Gutenberg byl mužem renesance. Podnikavý brusič drahokamů, zlatnický mistr, svobodomyslný občan, účastník soudních sporů, ve kterých ho několikrát obvinili i z urážky na cti. U soudu měl dozvuky také vynález knihtisku. Gutenberg spor prohrál a soudní verdikt ho obral o všechno. Co bylo pro vynálezce tragédií, stalo se pro lidstvo dobrodiním. Zásluhou soudního sporu se knihtisk nestal přísně hlídaným tajemstvím jedné firmy. Gutenberg mínil svůj monopol výnosně zpeněžit jeho první kniha, dvousvazková Bible, se prodávala za třicet florinů, což odpovídalo tříleté mzdě průměrného úředníka. Snadno si domyslíte, že vědomosti by ještě nadlouho zůstaly výsadou majetných. Po rozhodnutí soudu se Gutenbergova díl na takřka rozpadla. Zachránil ji nový majitel, ale část učňů odešla. Zakládali vlastní tiskárny a knihtisk se z Mohuče (Mainzu) šířil jako lavina. Následovala města Bamberk, Štrasburk, Augsburg či Norimberk. První tiskárnu mimo německá města otevřeli v roce 1469 v Benátkách, o rok později v Paříži. V roce 1500 už pracovalo v Evropě 250 tiskáren, které vytiskly 40 tisíc knih. Nejstarším prvotiskem na českém území je Kronika trojánská z období okolo roku 1470, vydaná v Plzni neznámým tiskařem. Tisk po Gutenbergovi O výjimečnosti Gutenbergova vynálezu svědčí fakt, že ho takřka čtyři sta let nepřekonala žádná tiskařská technologie. Nové techniky přinesla až průmyslová revoluce. Rozvoj žurnalistiky a ohromující rozmach denního tisku vyžadovaly rychlost a vysoké obrátky. Američan Richard March Hoe v roce 1843 namontoval tiskařské listy na válec, který umožňoval tisknout na nekonečný pás papíru. Zdlouhavé ruční sázení stránek od stranil v USA německý přistěhovalec Ottmar Mergenthaler, když v roce 1886 využil princip psacího stroje při sázení písmen. V Evropě se zase objevil ofsetový tisk. Jeho základem byla litografie, kterou vymyslel v Bavorsku v roce 1796 pražský rodák Alois Senefelder. Nepoužívá kovová písmena, ale chemické vlastnosti látek, odpuzování mastnoty a vody. Na stejném principu je založen ofset, který od roku 1880 rozvíjeli francouzští tiskaři. Spojením rotaček a ofsetu vznikla začátkem 20. století technologie, která ovládla polygrafii na dlouhé desetiletí. Rotační ofset má dodnes na celkovém počtu 45 bilionů stránek, které každoročně vychrlí tiskárny po celém světě, největší podíl. Z továrny do domácnosti I když velká polygrafie nezažila ve 20. století už žádný revoluční skok, tiskařské technologie nám v jeho závěru připravily příjemné překvapení. Z polygrafických závodů se přestěhovaly do kanceláří a domácností. Přišlo to celkem nepozorovaně. V roce 1938 vynalezl Charles Carlson v New Yorku xerografii jednoduchý způsob kopírování založený na elektrických vlastnostech materiálu, které se mění při osvícení světlem. Trvalo dalších dvacet let, než firma Haloid (později Xerox) dokázala technologii využít obchodně a zahájila velký byznys s kopírkami. Nová revoluce byla na světě. Na principu xerografie postavil v roce 1969 Gary Starkweather první laserovou tiskárnu Xeroxu. Následovaly jehličkové s tiskovou hlavou, inkoustové (později s tuhým inkoustem)... Po nich softwary na tvorbu podkladů, jaké předtím vyžadovaly profesionální sazbu. Tiskárny u běžných uživatelů se podílely na informační explozi, která nám nabídla takřka neomezené možnosti na výměnu poznat ků, vzdělávání a rozvoj tvořivosti. Uzavřená kapitola? I přesto mnozí tvrdí, že potenciál tis kař ských technologií se po pěti stoletích vyčerpal. Informační technologie mění kancelářena bez papírové, administrativu se státem vyřizujeme on-line, obsah knih a novin se přesouvá na displeje e-čteček, tabletů a smart phonů. Není to však úplně tak. Technologie schopné zhmotnit informace ještě neřekly poslední slovo. Spíše naopak. Gutenberg uplatnil několik nových vynálezů: poprvé použity jednotlivé litery, které se dali libovolně sestavovat, po tisku rozebrat (rozmést) a znovu použít. pro zhotovení liter byly do kovu vyryty razníky s obrazem písma a z nich vyraženy matrice. vyrobeno slévadlo (formu) pro odlévání jednotlivých liter z matric objevil speciální slitinu k odlévání liter, tzv. písmovinu (olovo, antimon, cín) zlepšil složení tiskové barvy, která se dobře nanášela na kovové litery a na papíru zachytila (pigmenty saze, pojiva sloučenina kobaltu a olova) úprava vinařského nebo papírenského vřetenového lisu pro potřeby tisku (denní výkon asi 300 tisků) Zachované práce zlomek knihy Sibiliny 4 různé kalendáře 24 druhů učebnic (hlavně latinské) Odpustkové listy Modlitba křesťanů proti Turkům 36 řádková a 42 řádková bible tříbarevný mohučský žaltář Všechny tisky zhotovené do roku 1500 se nazývají prvotisky, latinsky inkunábule a jsou dnes stejně vzácné jako rukopisy té doby. V Čechách se dochovalo 31 prvotisků. VISIONS jaro 2012 TISK V RENESANČNÍ DÍLNĚ Ilustrace z roku 1568 ukazuje technologii tisku v jeho samotných začátcích. V tiskařské dílně nejprve mistři ručně připravili pergamen nebo papír. Výroba vyměnitelných kovových písmen byla složitá Gutenberg používal ocelové raznice, do kterých vyřezal písmena zrcadlově obrácená a vyrazil je do mědi. Do takto vzniklých matric potom nalil písmovinu (slitinu olova, antimonu a cínu), která po vychladnutí vytvořila obrácená písmena. Z písmen se sestavovaly tiskařské formy, natíraly černou barvou a na dřevěném lisu se tiskly celé strany. Vytištěné listy domalovával a barevně zvýrazňoval rubrikátor, středověký ozdobný písař a malíř rukopisů. Jednoduché obrázky se mohly vyřezat do dřevěných tiskátek, která podstatně zjednodušila tisk ilustraci. Posledním krokem bylo svázání knihy do dřevěných desek. 4 5 Vložení obrázku a úprava texu v podtiskové ploše Strana: 13/15

14 Kontrolní otázky: 1. Popiš jednotlivé části časopisu. 2. Co je to předloha? 3. Jaký má význam formátování textů? 4. Proč používáme mřížku účaří? Strana: 14/15

15 Zdroje: Ing. POP Pavel, FLÉGER Jindřich, POP Vladimír. Sazba1: Ruční sazba. Vydání druhé. Praha: SPN, stran. ISBN /2. Strana: 15/15

12. Korekturní znaménka pro sazbu. Typografie

12. Korekturní znaménka pro sazbu. Typografie 12. Korekturní znaménka www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 4. 1. 2013 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

8. Sazba básní. Typografie

8. Sazba básní. Typografie 8. Sazba básní www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

OpenOffice Writer, zkratkové klávesy (výběr) Vytvořil: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. Datum: 9. ledna 2013. www.isspolygr.

OpenOffice Writer, zkratkové klávesy (výběr) Vytvořil: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. Datum: 9. ledna 2013. www.isspolygr. OpenOffice Writer, zkratkové klávesy (výběr) www.isspolygr.cz Vytvořil: Mgr. et Mgr. Martin Hladký, Ph.D. Datum: 9. ledna 2013 Strana 1 Škola Ročník Název projektu 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní metody

Více

11. Korektura textu. Typografie

11. Korektura textu. Typografie 11. Korektura textu www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 3. 1. 2013 Strana: 1/7 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

3. Dělení slov v sazbě do bloku. Typografie

3. Dělení slov v sazbě do bloku. Typografie 3. Dělení slov v sazbě do bloku www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 14. 9. 2012 Strana: 1/6 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE CO JE TO POLYGRAFIE Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Specifikace oboru 1. Úvod do tisku 1. z hloubky www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal Co je to

Více

9. Sazba titulků. Typografie

9. Sazba titulků. Typografie 9. Sazba titulků www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 21. 12. 2012 Strana: 1/8 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE TISKOVÉ TECHNIKY Kotoučový tisk Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky 5. Kotoučový 1. tisk II. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM číslo: 1 Co je

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE TISKOVÉ TECHNIKY Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Kotoučový tisk 6. Kotoučový 1. tisk III. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM číslo: 1 Co je

Více

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign.

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Zlom stránek Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Podle svých skic, ve kterých se rozhodneme pro formát knihy, si vytvoříme v tomto programu dokument. Stanovíme

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Příprava výroby. 1. Co je to POLYGRAFIE. Vytvořil: Jan Doležal. www.isspolygr.cz. Příprava výroby. DUM číslo: 01 Co je to polygrafie.

Příprava výroby. 1. Co je to POLYGRAFIE. Vytvořil: Jan Doležal. www.isspolygr.cz. Příprava výroby. DUM číslo: 01 Co je to polygrafie. 1. Co je to POLYGRAFIE www.isspolygr.cz Vytvořil: Jan Doležal strana 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3-4. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Průmyslové zpracování tiskovin

Průmyslové zpracování tiskovin Průmyslové zpracování tiskovin 8. a její části www.isspolygr.cz Vytvořila: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 10. 1. 2013 Strana: 1 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku 1. Učíme se správně psát skládáme slova zarovnání psaní znamének dělení slov hladká sazba Skládáme slova mezislovní mezera vzdálenost mezi slovy; její základní velikost je třetina stupně písma (třetina

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE TISKOVÉ TECHNIKY Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Kotoučový tisk 9. Kotoučový 1. tisk VI. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM číslo: 1 Co je

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Prezentace. 7. PowerPoint nástroje I. Vytvořil: Tomáš Fabián Vytvořeno dne: 8. 1. 2013. www.isspolygr.cz. Prezentace

Prezentace. 7. PowerPoint nástroje I. Vytvořil: Tomáš Fabián Vytvořeno dne: 8. 1. 2013. www.isspolygr.cz. Prezentace 7. PowerPoint nástroje I. www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián Vytvořeno dne: 8. 1. 2013 Strana: 1/15 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

AKCIDENČNÍ TISKOVINY

AKCIDENČNÍ TISKOVINY AKCIDENČNÍ TISKOVINY 17. Leták www.isspolygr.cz Vytvořila: Šárka Slavíčková Vytvořeno dne 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Ročník 2. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 5 - POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY Oddíly, styly, poznámka pod čarou, revize, obsah, rejstřík, záložka, citace a seznamy literatury, vzorce, vložené a propojené objekty, oddíly, zabezpečení.

Více

smíšená sazba Dokument předmluva In Design

smíšená sazba Dokument předmluva In Design smíšená sazba Dokument předmluva In Design 1. Zadaná práce podle zpracované technologie. formát papíru 2 strany A5, rukopis, text vyznačen korekturními znaménky, text vysazen, druh písma Times, velikost

Více

Tiskové techniky. 14. Sítotiskové šablony. Vytvořila: Hana Světlíková Vytvořeno dne: 4. 2. 2013. www.isspolygr.cz.

Tiskové techniky. 14. Sítotiskové šablony. Vytvořila: Hana Světlíková Vytvořeno dne: 4. 2. 2013. www.isspolygr.cz. 14. Sítotiskové šablony www.isspolygr.cz Vytvořila: Hana Světlíková Vytvořeno dne: 4. 2. 2013 Strana: 1/10 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 Základy redakční práce Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 POLYGRAFICKÉ A TYPOGRAFICKÉ MINIMUM Polygrafie (výrobní odvětví, tiskový průmysl) na rozdíl od typografie (teorie a vývoj

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Offset, Bezvodý ofset, Osvit, Digitální tisk. Jan Dudek (dud138), LN180

Offset, Bezvodý ofset, Osvit, Digitální tisk. Jan Dudek (dud138), LN180 Historie, Knihtisk, Flexografie, Hlubotisk, Sítotisk, Offset, Bezvodý ofset, Osvit, Digitální tisk Jan Dudek (dud138), LN180 Obsah prezentace Technologie tisku (rozčlenění do skupin) Předchůdci knihtisku

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

InD jednoduché vyřazení z aplikace

InD jednoduché vyřazení z aplikace InD jednoduché vyřazení z aplikace Stránky v dokumentu jsou řazeny jako jednotlivé stránky pod sebou nebo jako protilehlé dvoustrany. Záleží na tom, jak nastavíte základní tabulku SOUBOR NOVÝ DOKUMENT

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Webové stránky. 8. Pozadí webové stránky. CSS pozadí. Datum vytvoření: 18. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 8. Pozadí webové stránky. CSS pozadí. Datum vytvoření: 18. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 8. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 18. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Prezentace. 16. iphoto tvorba prezentace. Vytvořil: Tomáš Fabián Vytvořeno dne: 22. 1. 2013. www.isspolygr.cz. Prezentace

Prezentace. 16. iphoto tvorba prezentace. Vytvořil: Tomáš Fabián Vytvořeno dne: 22. 1. 2013. www.isspolygr.cz. Prezentace 16. iphoto tvorba prezentace www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián Vytvořeno dne: 22. 1. 2013 S DUM číslo: 16 Název: iphoto - Strana: 1/13 Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Základy počítačového zpracování textu

Základy počítačového zpracování textu Základy počítačového zpracování textu Výukový materiál projektu Gymnázia Kroměříž Beznákladové ICT pro učitele spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Stručná historie zpracování

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

Webové stránky. 19. Úprava šablony HTML. Datum vytvoření: 1. 3. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 19. Úprava šablony HTML. Datum vytvoření: 1. 3. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 19. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 1. 3. 2013 Webové Strana: 1/11 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Stránka s vhodně voleným formátem odstavce působí dobře i z estetického hlediska. Vzhled dokumentu vypovídá vždy mnohé o kultivovanosti

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC textový editor MS WORD Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 0 MS Word - úvod Po spuštění programu MS WORD (ať z ikony nebo pomocí pracovní lišty a tlačítka

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Kategorie kancelářské aplikace Soutěž v programování 28. ročník Krajské kolo 2013/2014 10. až 12. dubna 2014 1 Chráněné krajinné oblasti České republiky Koeficient 1 Připrav prezentaci,

Více

Správa barev. Normy ISO. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 12. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 17 Název: Normy ISO

Správa barev. Normy ISO. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 12. února 2013. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 17 Název: Normy ISO Normy ISO www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 12. února 2013 Strana: 1/9 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY

NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY NÁVOD K POUŽITÍ VZORU TECHNIKY, RESP. KAZUISTIKY Tento návod popisuje použití šablon pro tvorbu technik, resp. kazuistik do Příručky dobré praxe. Je psán pro Microsoft Word 2003 i Microsoft Word 2007.

Více

MS OFFICE PUBLISHER 2010

MS OFFICE PUBLISHER 2010 Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D19_Z_OFF_PUB.docx Informatika MS Office MS Publisher MS OFFICE PUBLISHER 2010 ÚVOD

Více

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Mám nápad, vytiskneme časopis! Fajn, a víš jak na to?! Alois Tiskátko František Pochybný Jasně, sleduj! Nejdříve vytvoříme návrh. Návrh (layout) vytváří grafik,

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

AKCIDENČNÍ TISKOVINY

AKCIDENČNÍ TISKOVINY AKCIDENČNÍ TISKOVINY 15. Firemní značka, logo www.isspolygr.cz Vytvořila: Šárka Slavíčková Vytvořeno dne: 16. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Ročník 2. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.07 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Název seminární práce

Název seminární práce M e n d e lovo g y m n á z ium, O p ava, příspěvková organiz a c e P a t r ik Kavecký Název seminární práce popř. podnázev seminární práce S e m inární práce do předmětu N á z ev předmětu O p a v a 2 0

Více

MS WORD. MS Word 2007 1

MS WORD. MS Word 2007 1 MS Word 2007 1 MS WORD Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Polygrafie. Magdaléna Čepičková, Radek Fiala. cepickova@kma.zcu.cz, fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011

Polygrafie. Magdaléna Čepičková, Radek Fiala. cepickova@kma.zcu.cz, fialar@kma.zcu.cz. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 cepickova@kma.zcu.cz, fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Obsah přednášky Úvod do polygrafie, základní definice a pojmy Druhy předloh Historický vývoj polygrafických technik Tisk z výšky

Více

PowerPoint. 6. Jak na vstupní efekty. Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 2. 10. 2012. www.isspolygr.cz. PowerPoint

PowerPoint. 6. Jak na vstupní efekty. Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 2. 10. 2012. www.isspolygr.cz. PowerPoint 6. Jak na vstupní efekty www.isspolygr.cz Vytvořila: Radka Veverková Vytvořeno dne: 2. 10. 2012 Strana: 1/13 Škola Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč Ceník reklamního potisku tampoprintem méně než 100 ks paušál 380 Kč + 280,00 Kč 100-199 ks 3,80 Kč + 2,80 Kč 200-299 ks 3,20 Kč + 2,20 Kč 300-499 ks 2,80 Kč + 2,00 Kč 500-999 ks 2,50 Kč + 1,80 Kč 1 000-1

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč Ceník reklamního potisku tampoprintem méně než 100 ks paušál 380 Kč + 280,00 Kč 100-199 ks 3,80 Kč + 2,80 Kč 200-299 ks 3,20 Kč + 2,20 Kč 300-499 ks 2,80 Kč + 2,00 Kč 500-999 ks 2,50 Kč + 1,80 Kč 1 000-1

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg Sladká reklama Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg 90411.B 1 barva 341,60 316,40 294,00 273,00

Více

TEXY IS SEXY. Obsah: - 1 -

TEXY IS SEXY. Obsah: - 1 - TEXY IS SEXY Pro tvorbu článků a blogů na webu www.vypravy-s-cestovateli.cz lze využít konvenci TEXY. Zde je několik tipů a triků, jak vytvářet graficky zajímavé články. Obsah: 1. Odstavce, odřádkování...2

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více