Multichannel News Desk Revoluce ve výrobě televizního a internetového zpravodajství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multichannel News Desk Revoluce ve výrobě televizního a internetového zpravodajství"

Transkript

1 Multichannel News Desk Revoluce ve výrobě televizního a internetového zpravodajství CET 21 spol. s r.o. Garant tématu: Řešitelé: Prezentováno: Martin Švehlák, ředitel sekce zpravodajství Martin Švehlák, ředitel sekce zpravodajství; Radmila Pinkavová Jirkovská, ředitelka sekce řízení lidských zdrojů; Alan Záruba, kreativní ředitel; Kamil Houska, Vedoucí redaktor pro program; Marie Gütlová, HR manažer, CET 21 spol. s r.o. HR&Business Forum, 16. října 2014, Praha Když změny, tak s INOVACEMI! Informace o společnosti: CET 21 spol. s. r. o. (celým názvem Central European Television for 21th Century) je česká mediální společnost, vlastnící vysílací licence pro všechny kanály Nova Group, založená v červnu Majitelem společnosti je mediální konglomerát CME (Central European Media Enterprises), provozující celkem 35 televizních kanálů v šesti hlavních zemích CEE. Po fúzi s MediaPro Pictures se společnost profiluje také jako producentské centrum. Licenci k provozování TV Nova firma nabyla 30. ledna Momentálně vlastní šest licencí na televizní vysílání (TV NOVA, NOVA Cinema, FANDA, SMÍCHOV, TELKA a NOVA Sport) a jednu licenci k internetovému vysílání. Do rodiny Nova patřila i společnost Mediafax s. r. o., která v listopadu 2013 z důvodu restrukturalizace zanikla. Klíčová HR témata: Změna organizační struktury Hodnocení zaměstnanců, vyhledávání a nábor talentů Nova News Academy Pracoviště Multichannel Desk nové technologie a adaptace na ně Vyhledávání a implementace oblastí na zlepšení Vlajková loď výroby Novy televizní a internetové zpravodajství prošla v posledních třech letech celou řadou významných změn v rámci implementace nového procesu výroby - Multichannel News Desku. Jakkoliv se myšlenka spolupráce více než sto padesáti zpravodajců u jednoho stolu zdála zpočátku absurdní, nyní už máme možnost sledovat a měřit její pozitivní dopady.

2 Počáteční stav: Před zavedením projektu, v roce 2011, se společnost v důsledku diverzifikace trhu potýkala s klesající sledovaností Televizních novin a klesající sledovaností některých dalších pořadů. Situace byla spojena i s nárůstem prostoru v nových digitálních mediálních kanálech. Společnost si byla vědoma nutnosti zefektivnit výrobu stávajícího vysílání. Při analýze stávající situace bylo v oblasti zpravodajství zjištěno, že: - tváře na obrazovce se míjejí s očekáváním diváka, - stávající novináři vykazují vysokou specializaci, perfekcionismus a nízkou multifunkčnost, - firma disponuje nízkým počtem zaměstnanců s aktivním přístupem k novým technologiím a postupům. V oblasti realizace bylo zjištěno, že: - hrozí riziko ztráty klíčových zaměstnanců (odchody do důchodu) - nízká ochota podílet se na změnách - zaměstnanci neprojevují ochotu převzít větší zodpovědnost za hospodářské výsledky Cílem plánované rozsáhlé změny proto bylo: - zmírnit či úplně zastavit pokles sledovanosti, - zvýšit profitabilitu zpravodajství a realizace, - změnit pozici značky zpravodajství (zacílit rovněž na mladšího diváka), - upevnit svou dosavadní pozici leadera, - zvýšit zásadním způsobem produktivitu práce v rámci zpravodajství. Popis a implementace řešení Projekt definoval celkem pět hlavních oblastí, na které je třeba se dále soustředit: organizační a procesní design, nové technologie, posun brandu, revize a nárůst profitability produktů a projektů a zvýšení produktivity zaměstnanců. HR stream projektu byl rozvržen do šesti základních fází: - Změna organizační struktury - Hodnocení zaměstnanců - Zeštíhlení organizace - Vyhledávání nových talentů - Nova News Academy - rozvoj stávajících a nových talentů - Vyhledávání a implementace inovací Tyto fáze byly realizovány v průběhu let Projekt byl uzavřen v prosinci 2013, ale dopad změn se projevuje i v současnosti. Implementace řešení jednotlivé fáze Změna organizační struktury Do realizace projektu, který obnášel v oné době fúzi se společností Mediafax, se zapojilo celkem cca. 332 zaměstnanců napříč odděleními (týmy zpravodajství, zpravodajské grafiky, marketingu, techniky, HR apod.). Ze tří dosud oddělených a samostatně činných funkčních struktur (Mediafax, Televizní zpravodajství a Internetové zpravodajství) společnost vypracovala a implementovala

3 novou, centrálně-maticovou strukturu, v jejímž srdci se nachází tzv. Desk. Ten funguje jako centrální středisko pro řízení a další distribuci příchozích zpráv. Na desku se rozhoduje o tom, do jakých mediálních kanálů zpráva dále poputuje. Pak si ji přebírají profese, které jsou schopny zprávu upravit do formy odpovídající příslušnému mediálnímu kanálu. Inspirací při změně struktury byl společnosti osvědčený zahraniční model tvorby zpráv přizpůsobený lokálním podmínkám. Toto přizpůsobení jsme diskutovali v rámci série brainstormingových workshopů. Součástí implementace byla i od počátku uvažovaná fúze společnosti Mediafax, která spojila všechny oddělené sekce v jeden funkční celek. Hodnocení zaměstnanců Kategorizace a hodnocení zaměstnanců probíhaly postupně ve zpravodajství a v realizaci. Ve spolupráci s vedením budoucího desku a šéfy profesí v realizaci definovali HR partneři základní kompetence příslušné ke konkrétním pozicím. Klíčové kompetence zpravodajských pozic podle zařazení na desku byly rozděleny na kompetence moderátora, žurnalisty a kompetence nutné pro práci s videem. Pod těmito kategoriemi se skrývali jednotlivé tvrdé a měkké dovednosti, které moderátoři a žurnalisté potřebují pro svou práci. V realizaci pak byly kompetence rozděleny podle pozic. Vzhledem k tomu, že jsme se potřebovali změnit myšlení lidí a jejich vztah ke změně, bylo logické zaměřit se při hodnocení i na přístup k práci, ke změnám a všeobecně na některé hodnoty, které jsme si definovali jako klíčové pro zpravodajce. Byly to například vyrovnaný a sebevědomý přístup, týmovost, loajalita a čestnost, profesionalita, kreativita a inovativnost, pozitivní přístup ke změnám a chuť se dále rozvíjet. Za těmito hodnotami jsme si představovali konkrétní zaměstnance, kteří jsou ve zpravodajství synonymem pro skvělého novináře. Zaměstnanci byli v jednotlivých kompetencích hodnoceni nejen svým nadřízeným přímým nadřízeným, ale také interním klientem. Tím jsme získali objektivnější a komplexnější pohled. Při hodnocení jsme si rozdělili zaměstnance do kategorií především podle hodnocených kompetencí, přístupu k práci a rozvojového potenciálu. Soustředili jsme se hlavně na profil multifunkčního novináře, který by měl být schopen zpracovat zprávu jak pro televizní médium, tak pro agenturu nebo internet. Zároveň si ředitel zpravodajství při tomto přemýšlení vytipoval potenciální moderátory mezi řadami redaktorů. Do nové organizační struktury byli alokováni zaměstnanci, kteří měli velmi dobré skóre v hodnocení a vysoký potenciál stát se multifunkčním novinářem. Poté jsme strukturu zeštíhleli a přešli na efektivnější model fungování. Vyhledávání nových talentů Při vyhledávání talentů pro žurnalistické profese jsme volili jako zdroj internship programy (televizní žurnalistika a televizní realizace), Součástí projektu bylo též zaměření se na nové moderátorské talenty. Moderátoři jsou jednou z klíčových markant zpravodajských pořadů a pokud jsme se chtěli celkově přiblížit očekávání diváka, museli jsme tomuto očekávání přizpůsobit i výběr talentů. Zdrojem nám byla vlastní castingová DTB, která obsahuje více než videí a kontaktů, modelingové a castingové agentury i interní kandidáti. Také jsme cíleně hledali mezi moderátory rádií a mladými hereckými talenty. Zde jsme našli naše současné hvězdy, jakými jsou Emma Smetana nebo Petra Svoboda.

4 Trénink / Nova News Academy Akademie vznikla jako jednorázová aktivita, jejímž záměrem byl v delším časovém úseku rozvoj nových i stávajících talentů v oblastech: tvrdých dovedností, žurnalistických dovedností, neverbálních a rétorických dovedností, dovedností spojených se zpracováním videomateriálu a psaním. V této akademii měli možnost si současní zaměstnanci zlepšit své schopnosti a nově identifikovaní talenti se mohli adaptovat na naše novácké prostředí. U těchto nově příchozích se nám osvědčilo zapojit je nejprve do akademie a teprve následně jim nabídnout spolupráci nebo interní juniorní pozici. Akademie zaměřená na vyhledání nových moderátorských tváří byla rozdělena na následující úrovně: 1. úroveň zahrnovala analýzu řečnických dovedností a diagnostiku (rozsah 2 týdny) 2. úroveň se věnovala rozvíjení všeobecných kompetencí moderátor verbální a neverbální komunikace (rozsah 3 týdny) 3. úroveň se zabývala upevňováním řečnických dovedností se specializací na určitý typ moderace (počasí, zprávy, sport) a tvorbu televizních reportáží (rozsah 6 týdnů) 4. úroveň se věnovala aplikaci žurnalistických kompetencí v prostředí Novy (v rozsahu 6-8 týdnů) Na realizaci rozvojových programů se podíleli jak interní, tak externí lektoři a po počátečním tréninku 73 talentů vzešlo z akademie po průchodu všemi síty výsledných 11 nových moderátorských tváří hlavních zpravodajských relací. V dubnu 2013 byla Akademie pozastavena a omezila se na interní školení rétoriky a komunikačních dovedností. Vyhledání a implementace inovací V souvislosti s proměnou oddělení realizace bylo do návrhů na zlepšení a zefektivnění jeho chodu zapojeno 11 teamleaderů oddělení. Z jejich návrhů na zlepšení bylo celkově 94% realizováno, což pomohlo zefektivnit práci realizace. Paralelně s celým projektem vyvíjel tým zpravodajství, zpravodajské grafiky a techniky nové zpravodajské studio. Studio je unikátní nejen svým vybavením (plazmové obrazovky, projekce a pohyblivý zpravodajský stůl umožňují vysokou variabilitu studia při změně atmosféry dekorace a přizpůsobení dekorace pro různé zpravodajské a publicistické pořady; doteková obrazovka užívaná pro prezentaci zpráv je největší obrazovkou svého druhu ve střední Evropě atd.), ale i softwarem vyvinutým speciálně pro naše potřeby a způsobem použití real-timové grafiky. Spolu s přípravou nového zpravodajského studia byl interním týmem vyvinut i unikátní software pro ovládání realtime grafiky gesty moderátora, který televize využívá při přípravě zpravodajských relací. Dnešní stav Změna trvala 2 roky a zasáhla 47 % zaměstnanců společnosti. Přinesla zvýšení produktivity televizního a internetového zpravodajství o 105%. Pokles sledovanosti se podařilo zmírnit, zejména ve sledované cílové skupině. Významně vzrostla návštěvnost tn.cz. Pořady a internetové stránky, které byly vyhodnoceny jako neprofitabilní byly zrušeny nebo změněny. Během změny vzrostla fluktuace ve zpravodajství až na kritickou hranici, v posledním roce se opět vrací do normálu. Průměrný věk zaměstnanců v sekci realizace se výrazně snížil a nově příchozí zaměstnanci během dvou let postupně dorůstají do seniorních pozic. Díky tomuto faktu se výrazně zlepšilo sdílení know-how a posílila otevřenost vůči

5 změnám. Situace ve zpravodajství se po změně stabilizovala a vzrostla energie a angažovanost zaměstnanců. Náročným náborovým procesem, který byl realizován s využitím interních zaměstnanců sekce řízení lidských zdrojů a talentového oddělení, prošlo celkem 1540 kandidátů, kamerovými zkouškami a náročnými screeningy prošlo dalších 331 talentů pro práci před kamerou. Z 11 nově příchozích se staly nové hvězdy hlavních zpravodajských pořadů. Změna způsobila obrat ve firemní kultuře, v myšlení lidí a jejich přístupu ke změnám. Posílila se schopnost adaptovat se na technologické novinky, sdílení znalostí a podpora inovací. Diváci měli možnost tuto změnu reflektovat na televizních obrazovkách jako obměnu tváří hlavních zpravodajských relací, změnu stylingu, zpravodajského studia a zpravodajské grafiky. Stejně tak se změnil obsah, forma a stopáž Televizních novin. Nový styl zpravodajství Novy významně ovlivnil i další média, která se rozhodla Novu na této cestě následovat. Další chystané kroky do budoucna Ve zpravodajství se nyní soustředíme na stabilizaci týmu. Nová energie a podpora inovací přináší nové technologie, které jsou unikátní na trhu, a společnost v nich spatřuje možný obchodní potenciál. Chceme navázat na Nova News Academy a dál se soustředit na rozvoj manažerských dovedností a mediální řízení. Budeme využívat zdroje nových talentů, které v průběhu projektu osvědčily, jako internship programy a spolupráce se školami. Know-how získané při implementaci změn využijeme při dalších interních projektech. Co se osvědčilo - pracovat týmově - orientovat se na business - vsadit na otevřenou a osobní komunikaci - vytvářet ostrůvky pozitivní deviace - naslouchat lidem, kteří chtějí přinášet nové nápady - zdůrazňovat při hodnocení přístup k práci - zapojit teamleadery a klíčové zaměstnance do změny - pracovat s riziky a scénáři - okamžitě a flexibilně reagovat - přizpůsobit změnám i pracovní prostředí Co byste dnes dělali jinak - o dokončení fází projektu zařazovat follow upy a zpětné vazby - komunikovat častěji zaměstnancům pozitivní dopady změny - ještě intenzivněji a cíleněji pracovat se skip level nástroji interní komunikace - po dokončení změn zařadit teambuilding - nesnažit se za každou cenu udržet klíčové zaměstnance, pokud se rozhodnou odejít Zpětná vazba pro HR manažery - Velký důraz při celé změně je třeba klást na týmovost a jako tým fungovat. Ať už na manažerské nebo na jiné úrovni. - Být skutečnou oporou businessu a mentorem, který dokáže metodicky podpořit záměry vlastníka projektu - Nevzdávat se, flexibilně reagovat, otevřeně komunikovat a hledat stále nové cesty jak dosáhnout cíle - Pracovat v průběhu změn cíleně s hodnotami a přístupem k práci; kdo neumí, může se naučit, ale kdo nechce, musí bohužel odejít

základních veřejné služby leden 2015

základních veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby 3 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby Posouzení provedli:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

PROJEKT. Jak lze vrátit řemeslu Zlaté dno aneb oboustranně výhodný business

PROJEKT. Jak lze vrátit řemeslu Zlaté dno aneb oboustranně výhodný business Přihlašuje do soutěže HREA Excellence Award 2008 PROJEKT Jak lze vrátit řemeslu Zlaté dno aneb oboustranně výhodný business Autor: Martin Novák Personalista, specialista pro oblast BOZP a PO IMPRESS, a.s.,

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 60 PLUS 1 OBSAH PROJEKTU ÚVOD... 3 SOUČASNÁ SITUACE LIDI 60 PLUS NA TRHU PRÁCE...4 Zaměstnaní...4 Srovnání zaměstnanosti osob nad 60 let věku v rámci EU... 6 Důchodový věk...9 Pracující

Více

Demografické změny na evropském trhu s elektřinou. Příručka k prosazování věkové diverzity a strategií age managementu

Demografické změny na evropském trhu s elektřinou. Příručka k prosazování věkové diverzity a strategií age managementu Demografické změny na evropském trhu s elektřinou Příručka k prosazování věkové diverzity a strategií age managementu Komise evropský sociálního dialogu o elektřině EURELECTRIC, EPSU a EMCEF 2008 Dr Jane

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU

PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Diversity Management Vzdělávací manuál

Diversity Management Vzdělávací manuál Diversity Management Vzdělávací manuál autoři: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett and Kailash von Unruh International Society for

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více