KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ"

Transkript

1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen MŠMT. Dobrovolnictví je zkušenost

2 Díky dobrovolničení jsem poznala dvanáctiletou Aničku, která to v životě nemá jednoduché. Dokud jsem ji nepoznala, neznala jsem nikoho s podobnou životní zkušeností. Kontakt s ní mi umožnil nahlédnout do jiného světa než žiju já. Odnáším si dobrý pocit z toho, že se mohu někde realizovat, vymýšlet program, co budeme s Aničkou podnikat až se uvidíme, a sama zažívám a učím se nové věci. dobrovolnice Monika, 19 let Chceš to zkusit i ty? Stojíš o novou zkušenost? Chceš někde uplatnit své přednosti a sám sebe zase trochu více poznat? Nyní se ti do rukou dostává katalog, který mapuje příležitosti k dobrovolnické práci s dětmi a mládeží na území Prahy. Máš příležitost najít si v něm organizaci, která tě zaujme třeba tím, jaké uplatnění dobrovolníkům nabízí. Můžeš ji kontaktovat a prostě to zkusit! 3

3 Lata, o.s. Programy pro ohroženou mládež HESTIA, o.s. Program Pět P Bc. Igor Kupec Lata Programy pro ohroženou mládež Poslání: Věříme, že každý v dospívání potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je. Mladým lidem pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme jejich samostatnost. K tomu využíváme vrstevnickou podporu dobrovolníka a další navazující služby pro klienta a jeho rodinu. Mladí lidé z Prahy a okolí ve věku let, kteří se aktuálně potýkají s životní nebo osobní potíží zejména v oblasti: - vztahů (obtížné navazování vztahů s vrstevníky, dospělými autoritami, ) - rodiny (nerespektování autority rodičů, výchovné problémy, ) - způsob trávení volného času (záškoláctví, šikana, experimentování s návykovými látkami ) - hledání identity, nízkého sebehodnocení Za rok pracujeme s klienty. Lata má v současné době 9 zaměstnanců a ročně kolem 120 dobrovolníků. Dobrovolnictví je založeno na vzniku individuálního vztahu. Dobrovolník se s klientem po dobu min. 6 měsíců pravidelně setkává 1x týdně na 3 hodiny a tráví spolu volný čas. Dobrovolníkům nabízíme: úvodní výcvik, pravidelnou supervizi, metodické vedení, další vzdělávání a účast na neformálních akcích (teambuilding apod.) Kontaktní adresa: Senovážné náměstí 24, Praha 1 tel: , Mgr. Radka Koutová Program Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence) je dobrovolnický mentoringový program pro děti ve věku 6-15 let. Je zaměřen na řešení sociálních a komunikačních obtíží dětí a funguje na principu přátelského dlouhodobého vztahu jednoho dítěte s jedním dospělým dobrovolníkem. Jedná se o děti z různých důvodů vyřazené ze skupiny vrstevníků, mohou mít např. výchovné či prospěchové problémy, jejich rodina prochází krizí nebo je neúplná, pocházejí ze sociálně znevýhodněných skupin, z mnohapočetných rodin, z pěstounské péče nebo jiného druhu NRP, některé jsou hyperaktivní, jiné apatické či úzkostné, šikanující x ohrožené šikanou či šikanované,... Pro přijetí dítěte do programu je důležitá dobrovolnost všech tří stran (dobrovolníka, dítěte i zákonného zástupce). Rodinám klientů poskytujeme psychosociální poradenství. Garantem programu je PhDr. Jiří Tošner. Pět P Praha vedou 2 koordinátorky, sociální pracovnice. Ty provázejí dvojici od jejího vzniku až po formální ukončení kontraktu. Využívají služeb externistů psycholog, supervizor, lektor výcviků, ekonomka, účetní apod. Ročně se programu účastní cca dobrovolníků. Odborně sestavená dvojice se schází nejméně po dobu deseti měsíců na jedno odpoledne v týdnu a věnuje se volnočasovým aktivitám, které si společně domlouvá. Dobrovolník je dítěti kamarádem, průvodcem, nikoli autoritou. Absolvuje školení, pravidelně se účastní skupinových supervizí. Klientům a dobrovolníkům programu nabízíme i doprovodné aktivity worskshopy, semináře, jednorázové akce, letní tábor. Pořádáme taktéž semináře o dobrovolnictví pro školy i odborná pracoviště. Kontaktní adresa: Program Pět P, HESTIA, o.s., Štefánikova 21, Praha 5 tel: , mobil: ,

4 HESTIA, o.s. Program KOMPAS Středisko náhradní rodinné péče o.s. Mgr. Mgr. Hana Kušková V sociálně-preventivním programu KOMPAS (KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce) HESTIA, o.s., se setkává skupina 6 dětí se 2 vyškolenými dobrovolníky jednou týdně po dobu cca 5 měsíců. Náplní těchto setkání jsou nejen hry, výlety a soutěže, ale i další aktivity zaměřené na získávání a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností prostřednictvím tzv. neformálního učení. Cílem programu KOMPAS je naplnit volný čas dětí tak, aby je oslovil a zaujal. Vychází se vždy ze zájmu a potřeb dětí zapojených do programu. Klubovna programu se nachází v Strašnicích, Praha 10. Děti zapojené do programu mohou mít např. výchovné či prospěchové problémy, jejich rodina prochází krizí nebo je neúplná, pocházejí ze sociálně znevýhodněných skupin, z mnohapočetných rodin, z pěstounské péče nebo jiného druhu NRP, některé jsou hyperaktivní, jiné apatické či úzkostné, šikanující x ohrožené šikanou či šikanované. Garantem programu je předseda HESTIA, o.s., PhDr. Jiří Tošner. Koordinátorkou programu je Hana Kušková. Do programu KOMPAS je ročně zapojených kolem 12 dobrovolníků. Základem je pravidelné setkávání se se skupinkou 6 dětí v průběhu 5 měsíců. Dobrovolníci pracují v dvoučlenném týmu. Připravují pro děti různé volnočasové aktivity (hry, kreativní činnosti, sportovní aktivity). Důležitým prvkem je vytvoření vzájemného kamarádského vztahu, který dětem poskytne pocit bezpečí a důvěry. Dobrovolníci programu KOMPAS procházejí výběrem, jehož součástí je osobní pohovor s koordinátorem programu, psychologický pohovor a školení. V průběhu trvání programu jsou dobrovolníci kontrolovaní a podporovaní prostřednictvím tzv. supervizních setkání. Při vstupu do programu podepisují s naší organizaci smlouvu. Benefity pro dobrovolníky: Dobrovolníci mají šanci si vytříbit své komunikační dovednosti a odnést si nové zkušenosti. Mají k dispozici průběžnou asistenci koordinátory a odborné vedení supervizora. To vše se může stát příležitostí k zajímavé praxi. Kontaktní adresa: HESTIA, o.s., Na Poříčí 12, Palác YMCA, Praha 1 fax.: , tel.: , GSM: Renata Janíčková Středisko náhradní rodinné péče o. s. (občanské sdružení), je registrováno u MV ČR, pod číslem II/s-OS/ /94-R, IČ: Naším cílem je, aby každé dítě žilo a vyrůstalo v rodině. Snažíme se, aby rodinná péče o opuštěné děti převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém péče o ohrožené děti u nás. Hlavní činnosti Střediska: - Poradenství a příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči - Doprovázení, pomoc a podpora rodinám, které pečují o svěřené dítě - Školení a práce s dobrovolníky pro děti žijících v ústavních zařízeních - Osvětová, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost - Vytvoření metodického centra pro náhradní rodinnou péči 1. Projekt Kmotři při dětských domovech - děti a mládež žijící mimo vlastní rodinu zajištění volnočasových aktivit pro děti v dětských domovech. 2. Projekt Start do života peníze pro život - mladí lidé žijící v dětských domovech před odchodem do samostatného života vzdělávací kurz doprovázení těchto osob na vzdělávacích kurzech 2 x ročně 1x 2 dny a 1x 4 dny. 3. Projekt Kluby náhradních rodičů děti a mládež žijící v nových rodinách, zajištění aktivit pro děti v době konání klubů NRP x ročně. Počet zaměstnanců 5, dobrovolníků 41 Projekt ad1) 1 x týdně ve školním roce dobrovolník dojíždí (dochází) do daného dětského domova, kde 1-1,5 hodiny zajišťuje aktivity zaměřené na rozvoj dětí sport, výtvarné práce apod. - dlouhodobá dobrovolnická činnost Projekt ad 2) dobrovolník doprovází mladé lidi na vzdělávacích kurzech realizovaných 1 x v Praze po dobu 2 dnů, asi 8 hodin dobrovolnické činnosti; 1 x mimo Prahu 4 dny, celodenní zapojení dobrovolníka; v průběhu roku možnost zapojení do tvorby textů a informací pro činnost je dlouhodobá Projekt ad 3) 1 2x měsíčně 2 3 hodiny zajištění aktivit dětí rodičů, pro které je realizován klub náhradních rodičů. Aktivita je dlouhodobá. Kontaktní adresa: Jelení 91, Praha 1 tel.: , , 7

5 META, o.s. Neposeda, o. s. Mgr. Bc. Monika Kutilová META o.s. Poradenské a informační centrum pro mladé migranty Posláním sdružení META je podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. V souvislosti s tím se META snaží podporovat i odborné pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání cizinců. Svou činností chce sdružení přispívat k oboustranně přínosnému soužití cizinců a většinové společnosti. Sociální pracovnice nabízejí klientům (migrantům) odborné sociální poradenství specializované na oblast vzdělávání formou osobních, telefonických a ových konzultací. Za rok využije služeb sociálního poradenství přibližně 100 klientů. Dobrovolnická činnost je doplňkem sociálního poradenství. META o.s. má aktuálně 10 zaměstnanců a přibližně 30 dobrovolníků působících během 1 roku. Dobrovolníci v rámci pravidelného doučování základních předmětů pracují na postupné eliminaci jazykového a kulturního znevýhodnění klientů. Jedná se především o doučování jednotlivých školních předmětů, přípravu k přijímacím zkouškám na střední, vyšší odborné i vysoké školy různých oborů a přípravu na vyrovnávací, nostrifikační i jiné zkoušky. Doučování probíhá obvykle jednou týdně v rozsahu 1-1,5 hodiny. Kontaktní adresa: Rumunská 29, Praha 2 Ivana Štefková Neposeda, o. s. Posláním občanského sdružení Neposeda je přispívat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Autobus Vyjeď z nudy do pohody - nízkoprahový klub + terénní program + doučování - pro dospívající od 11 do 21 let, kteří hledají své místo v životě a ve společnosti - za rok pracujeme s 250 klienty Koloběžka Místo pro Vás a Vaši rodinu - klub pro rodiče s dětmi + dohled nad dětmi + kroužky, kurzy, příměstské tábory - pro rodiče a jejich děti - za rok pracujeme s 500 klienty Neposeda Nesedíme doma - akce pro veřejnost + komunitní web - pro obyvatele Prahy 21 a okolí V organizaci působí 7 zaměstnanců, několik externistů a ročně okolo 20 dobrovolníků a stážistů. Prvořadý je pro nás zájem o vykonávanou činnost. Podporujeme široké spektrum dobrovolnictví od jednorázové výpomoci po pravidelnou účast na programu. Umožňujeme získat zkušenosti v činnostech spjatých s chodem organizace (public relations, správa webu). Dobrovolníkům nabízíme úvodní zaškolení, metodické vedení, supervizi (dle typu spolupráce) a účast na neformálních akcích. Kontaktní adresa: Českobrodská 1, Praha Běchovice tel:

6 Letní dům, o.s. Mikádo, o.s. Vzdělávání dětí v dětských domovech Mgr. Zuzana Nápravová Občanské sdružení Letní dům Pomáháme dětem a mladým lidem z dětských domovů Posláním Letního domu je zejména formou pravidelných sociálně-terapeutických pobytů a návštěv v dětských domovech pomáhat dětem a mladým lidem z dětských domovů nalézat a využívat zdroje vnitřní jistoty a vyrovnanosti směřující ke spokojenému a plnohodnotnému životu. Naše aktivity jsou zaměřeny na podporu dětí a mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech. Pro děti od 6 do 26 let nabízíme sociálně-terapeutické pobyty zaměřené na posilování psychosociálních a praktických dovedností; pravidelný kontakt s dětmi udržujeme při výjezdech do dětských domovů; pořádáme komunitní akce a výstavy. Občanské sdružení má v současné době 12 zaměstnanců (8,3 úvazku) a 20 dobrovolníků. Letní dům připravuje pro děti z dětských domovů 11 sociálně-terapeutických pobytů za rok, vždy o prodloužených víkendech a prázdninách. Pobyty se konají mimo dětské domovy, nejčastěji v Jizerských horách nebo Krkonoších a trvají 3-10 dní. Dobrovolníci se v Letním domě podílí na přípravě a realizaci sociálně-terapeutických pobytů a pobytů v tréninkovém bytě v Praze. Dále jsou zapojeni do organizace akcí pro veřejnost (výstavy, výtvarné workshopy, prodej na trzích apod.). Nabízíme příjemné a tvůrčí prostředí, odborné zázemí, osobnostní i profesní růst, vzdělávací semináře o přímé práci s cílovou skupinou či, splnění školní praxe. Požadujeme minimální věk 18 let, kladný vztah k dětem, trestní bezúhonnost, zájem o dlouhodobou spolupráci, otevřenost, zodpovědnost, schopnost týmové práce a sebereflexe. Lenka Pospíšilová Mikádo Vzdělávání dětí v dětských domovech Poslání: Naší snahou je vyrovnávat možnosti dětí z dětských domovů a to především v oblasti vzdělávání. S pomocí dobrovolníků, kteří jezdí za jednotlivými dětmi a pomáhají jim se zvládnutím učiva a přípravou do školy, se snažíme zvrátit současnou situaci, kdy pouhé 1% dětí z dětských domovů složí maturitní zkoušku. Děti v dětských domovech ve věku 6-18 let, které potřebují pomoci se zvládnutím školního učiva. Ročně pracujeme se dětmi. V Mikádu momentálně působí 5 stálých zaměstnanců a 32 dobrovolníků. Dobrovolník dojíždí jednou týdně za dítětem do dětského domova a pomáhá mu s přípravou do školy. Doučování probíhá minut. Ideální doba zapojení do projektu je na celý školní rok. Během této doby dojde díky pravidelnosti aktivity k velmi intenzivnímu vztahu mezi dítětem a dobrovolníkem. Pro dobrovolníky připravujeme 1x za tři měsíce školení v oblasti problematiky vzdělávaní specifických poruch učení, koncepce vyučovacích hodin apod.. Za každou účast na školení je uděleno osvědčení o absolvování kurzu. Kontaktní adresa: o.s. Mikádo, Rašínovo nábřeží 56, Praha 2 tel: Kontaktní adresa: Vyšehradská 430/41, Praha 2 tel:

7 Rozmarýna, o.p.s. Nízkoprahové programy YMCA Praha o.s. Bc. Jitka Tomanová Obecně prospěšná společnost Rozmarýna Poslání: Mladí lidé bez rodinného zázemí se musí postavit na vlastní nohy dříve, než jsou na to připraveni. Rozmarýna je vede k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní život. Děti vede za ruku, dospělé provází ruku v ruce a pomáhá jim začít. Rozmarýna ročně podpoří 200 dětí a mladých lidí vyrůstajících v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětské domovy, výchovné ústavy) v Praze, ve Středních Čechách a v Plzeňském kraji. Aktuálně má Rozmarýna 35 pracovníků na 20,32 úvazku a 25 dobrovolníků Dobrovolnictví spočívá v přípravě a realizaci veřejných i uzavřených komunitních akcí pro DD. Dobrovolník tak připravuje volnočasové aktivity pro děti z DD, ale i okolí snahou je propojit komunitu DD s okolní komunitou města. Dobrovolníci se dále podílejí na přípravě a realizaci benefičních a propagačních aktivit organizace. Dobrovolníkům nabízíme: dobrovolnický výcvik, pravidelnou intervizi, možnost dalšího vzdělávání a účast na neformálních akcích (teambuilding apod.) Kontaktní adresa: Jaromírova 34, Praha 2 - Nusle ; tel: koordinátorka dobrovolníků Bc. Hana Laurentová Nízkoprahové programy YMCA Praha o.s.; posláním YMCA Praha je nabízet a podporovat sociální a volnočasové programy pro děti a mládež, při kterých je kladen důraz na rozvoj lidské osobnosti, prostředí podporující tvořivost, společenství a odpovědný přístup ke společnosti, pomoc slabým a znevýhodněným. Děti a mládež od 6 do 26 let z Prahy, které zažívají nepříznivé sociální situace a jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy. Nízkoprahové programy YMCA Praha zahrnují 3 zařízení: 1) Nízkoprahový klub Dixie (děti 6-15 let), 2) Nízkoprahový klub Ymkárium (děti a mládež 6 18 let), 3) Streetwork (děti a mládež 6-26 let). Počty klientů ročně: Dixie: uživatelů Ymkárium: uživatelů Streetwork: uživatelů Dixie 3 zaměstnanci; Ymkárium 2 zaměstnanci; Streetwork 2 zaměstnanci + koordinátor NZDM. Dohromady 8 zaměstnanců. Přímá účast na volnočasových aktivitách jednotlivých programů a pomoc při pořádání jednorázových akcí. Minimální doba zapojení je stanovena na alespoň 4 hodiny měsíčně v dlouhodobější perspektivě (ta není vymezena). Kontaktní adresa: YMCA Praha o.s., Na Poříčí 12, Praha 1,

8 Sdružení na pomoc dětem s handicapy /KC Motýlek/ Nová škola, o. p. s. Mgr. Pavlína Stankayová Sdružení na pomoc dětem s handicapy /KC Motýlek/ provozuje tři programy Centrum denních služeb, Mateřské centrum Motýlek a Nízkoprahový klub pro děti a mládež Pacific. Poslání NZDM Pacific: Nízkoprahový klub Pacific je určen dětem a dospívajícím od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most a blízkého okolí, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v omezujících životních podmínkách nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim podporu, informace, odbornou pomoc a příležitosti pro alternativní trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a napomáháme jejich sociálnímu začlenění. Nízkoprahový klub PACIFIC nabízí služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci a ohrožené společensky nežádoucími jevy, zažívají konfliktní společenské situace, obtížné životní události, vyrůstají v nepříznivém rodinném zázemí, mají vyhraněný životní styl, dávají přednost pasivnímu trávení volného času. Za rok pracujeme s klienty. KC Motýlek má 10 zaměstnanců a kolem 90 dobrovolníků ročně. Dobrovolníci pomáhají odborným pracovníkům při zajištění aktivit sdružení. V rámci nízkoprahového klubu Pacific dochází dobrovolník pravidelně 1x týdně minimálně půl roku do klubu. Dobrovolníkům nabízíme: víkendový výcvik, pravidelnou supervizi, metodické vedení, další vzdělávání a účast na neformálních akcích jako např. party dobrovolníků na konci školního roku, vánoční besídka apod. Kontaktní adresa: Vlčkova 1067, Praha 14 Černý Most, tel: Michal Kryl Nová škola, o. p. s. - od roku 1996 podporujeme úspěšné zařazení dětí ze znevýhodněného prostředí do školského systému. Pomáháme zvyšovat sebevědomí romských dětí ve vztahu ke vzdělávání a uplatnění ve společnosti, usilujeme o posílení počtu znevýhodněných dětí vstupujících na střední školy. Naše organizace stála u zrodu jednoho z klíčových inkluzivních nástrojů v oblasti školství systému asistentů pedagogů pro sociálně znevýhodněné žáky, rozvíjela koncept komunitních škol. Cílovou skupinu tvoří příslušníci národnostních menšin, Romové a děti cizinců. Do programů Nové školy je každý rok zapojeno dětí. Našimi projekty podporujeme žáky z druhého stupně ZŠ s udržením na škole, zlepšením znalostí a prospěchu a přechodem na SŠ. Realizujeme celoroční skupinové i individuální doučování. Formou besed a exkurzí s romskými i neromskými představiteli různých profesí žáky motivujeme a informujeme o možnostech studia na středních školách. Žákům poskytujeme individuální poradenství v oblasti výběru a přechodu na SŠ. Mezi další projekty patří volnočasový klub a mentoringová podpora žákům 8. a 9. ročníků ZŠ. Nová škola má v současné době 6 pracovních úvazků, 17 spolupracovníků. Za dobu existence organizace se programů účastnilo přes 220 dobrovolníků. Dobrovolníci se v Nové škole mohou zapojit jako lektoři skupinového či individuálního doučování, asistenti skupinového vyučování, či jako mentoři. Minimální požadovaný věk dobrovolníků je 16 let. Délka spolupráce není přesně určena, přednostně však zapojujeme dobrovolníky, kteří mají zájem spolupracovat na projektech po dobu celého školního roku. Časový rozsah dobrovolnické činnosti je od jedné hodiny týdně. Kontaktní adresa: Na Poříčí 30, Praha 1, tel:

9 o.s. Vhled Dobroduš služba následné péče, SKP v Praze, Diakonie ČCE Jana Grohová o.s. Vhled Posláním zařízení je všestranná podpora a pomoc dětem, dospívajícím i plnoletým mladým lidem, kteří žijí nebo v minulosti pobývali v ústavní péči, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v péči pěstounských rodin. 1. Děti ve věku 3-12 let: Tvůrčí dílny pro děti dočasně umístěné v zařízení FOD Klokánek. /rozvoj výtvarných, hudebních a pohybových dovedností, aktivní trávení volného času/ 2. Mladiství ve věku let: Vzdělávací a socializační program SOS18 Příprava na samostatný život. /Získávání praktických dovedností potřebných při hledání zaměstnání, zajištění bydlení či samostatném hospodaření, rozvoj komunikace a spolupráce, plánování budoucnosti/ 3. Mladí dospělí 18-26let: Poskytování služby Bydlení v bytech na půli cesty. /Finančně podporované bydlení spojené se službou sociální asistence a provázení./ O.s. Vhled má v současné době 4 zaměstnance na plný úvazek, 3 zaměstnance na částečný úvazek a 8 stálých dobrovolníků V rámci tvůrčích dílen pro děti z Klokánku: Dobrovolník 1 odpoledne v týdnu /2hodiny/ asistuje dětem při kreativních programech, které vedou odborní lektoři. V rámci Projektu SOS18 Příprava na samostatný život: Dobrovolník doprovází mladistvého při herních činnostech a je mu nápomocen při získávání nových dovedností. V průběhu roku se uskuteční 7 víkendových setkání. Pro dobrovolníky je zajištěn vstupní seminář, pravidelné supervize, přípravné semináře před každým setkáním Projektu SOS18 a nechybějí ani pravidelné atraktivní aktivity upevňující vztahy kolektivu. Kontaktní adresa: Sámova 6, Praha tel: , Mgr. Ondřej Skála, Mgr. Tereza Najbrtová, Bc. Marcela Ječná Dobroduš služba následné péče, SKP v Praze, Diakonie ČCE Poslání: Přispíváme k integraci lidí s duševním onemocněním do společnosti rozvojem jejich komunikačních dovedností, podporou sociálních kontaktů a aktivizujícím trávením volného času. Dospělí lidé s chronickým duševním onemocněním z Prahy a okolí. - Sociální práce (dle Zákona o sociálních službách Poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím) - Volnočasové aktivity - výlety s Klubem líných turistů, předprázdninové setkání pracovníků, dobrovolníků a klientů spojené s opékáním vuřtů, hudbou a zpěvem, hraním her, setkávání klientů s dobrovolníky zaměřené na sport, kulturu, hraní společenských her aj., práce na PC v prostorách Dobroduše, zprostředkování akcí jiných spřátelených organizací o. s. Fokus Praha, o. s. Baobab, aj. - Koordinace dobrovolníků - prezentace služby a nábory na vyšších odborných a vysokých školách sociálního zaměření, inzeráty v tisku, vstupní a průběžné vzdělávání dobrovolníků, supervize, pravidelné hodnocení spolupráce, individuální setkávání s dobrovolníky (podle potřeby) vedené klíčovým pracovníkem. Za rok pracujeme přibližně se 40 klienty. 3 sociální pracovníci a koordinátoři dobrovolníků (2,5 úvazku), cca 40 dobrovolníků ročně. Dobrovolnictví je založeno na vzniku individuálního vztahu. Dobrovolník se s klientem po dobu min. 6 měsíců pravidelně setkává 1x týdně na 2-3 hodiny a tráví spolu volný čas. Dobrovolníkům nabízíme: vstupní vzdělávání, pravidelnou supervizi (1x měsíčně), metodické vedení, průběžné vzdělávání a účast na neformálních akcích (např. Novoroční punč, Předprázdninové setkání ). Kontaktní adresa: Francouzská 11, Praha 2, tel: , , ,

10 HoSt Home-Start Česká republika, o.s. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Mgr. Lenka Philippová HoSt podpora rodin s dětmi do 6 let Věříme, že každé dítě má mít šanci vyrůstat ve své rodině. Nabízíme podporu a pomoc rodinám s malými dětmi prostřednictvím vyškolených dobrovolníků přímo doma, v přirozeném prostředí rodiny. Naším cílem je podpořit rodiče v jejich rodičovské roli a posílit jejich kompetence a dovednosti zvládat problémy spojené s výchovou a péčí o dítě, aby mohli vytvářet stabilní a láskyplné zázemí pro vývoj jejich dětí. Rodiče pečující alespoň o jedno dítě do 6 let, kteří: - aktuálně prožívají náročnou životní situaci (např. odchod či úmrtí partnera), - jsou osamělí a izolovaní, - jsou nejistí ve výchově a péči o děti, - jsou velmi mladí a o své dítě se starají sami, - nastávajícím maminkám připravujícím se na rodičovství HoSt má v současné době 7 zaměstnanců a ročně kolem 30 dobrovolníků. Podpora funguje na principu přátelské pomoci vyškoleného rodiče-dobrovolníka rodiči-klientovi, předpokladem dobrovolnictví je tedy rodičovská zkušenost. Dobrovolníci docházejí za klienty domů, na 2-3 hodiny jednou týdně, spolupráce je dlouhodobá (max. 2 roky), Dobrovolníkům nabízíme: přípravný kurz, metodické vedení, pravidelnou supervizi a účast na neformálních akcích. Kontaktní adresa: Holandská 22, Praha 10 tel: , Mgr. Iva Ptáčníková Poradna pro občanství/občanská a lidská práva je občanským sdružením založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce Poradna pro občanství/občanská a lidská práva má registrovány čtyři sociální služby, a to odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a službu sociální rehabilitace. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva má také pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracujeme s rodinami, jejichž děti jsou umístěny v ústavní výchově, nebo jimž odebrání do ústavní výchovy hrozí a tyto rodiny chtějí žít společně doma. Napomáháme návratu dítěte zpět do rodiny, nebo setrvání dítěte v rodině. Díky projektu dochází ke snížení počtu dětí v ústavní výchově, jejich návratu zpět domů, nebo jejich setrvání doma. Dochází k zachování přirozených podmínek pro vývoj osobnosti dítěte, zabraňuje rezignaci a ztrátě životní perspektivy rodičů. Dobrovolnické služby a aktivity jsou zaměřeny na sanaci rodin dětí umístěných v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a rodin ohrožených tímto umístěním. Za rok pracujeme s 88 rodinami. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva má v současné době 25 zaměstnanců a 10 dobrovolníků. Dobrovolník dochází do rodiny jedenkrát týdně, doba závisí výhradně na domluvě mezi dobrovolníkem a rodinou. Aktivita probíhá v Praze a Středočeském kraji. Dobrovolníkům nabízíme vstupní školení, jedenkrát ročně zážitkový výcvik, jednou za měsíc supervizi, možnost půjčování literatury. Kontaktní adresa: Ječná 548/7, Praha 2 tel:

11 Dům dětí a mládeže Dům UM Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Praha 8 Karlín, Karlínské nám. 7 Dům dětí a mládeže Dům UM, Praha10 zabezpečení a rozvoj zájmového vzdělávání Děti, žáci, studenti a dospělí organizace pravidelné, příležitostné, spontánní a dalších činností 18 interních zaměstnanců, 64 externích a 9 dobrovolných pracovníků Vedení otevřených klubů 803, Hnízdo, Chodba, spolupráce s dětskými domovy, mezin. projekty Ředitel: R. Urbanec tel.: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy je největším střediskem volného času v Praze a s šedesátiletou tradicí patří mezi nejstarší domy dětí v České republice. Jeho zřizovatelem je hlavní město Praha. V rámci této organizace pracuje přes 400 zájmových útvarů a 6 otevřených klubů pro mládež. Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy nabízí pravidelné výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, dále příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické aktivity a akce pro širokou veřejnost. Mezi ně patří divadelní, pěvecká či taneční vystoupení a přehlídky, výstavy, dílny nebo také dny otevřených dveří. Nedílnou součástí nabídky jsou klasické tábory, příměstské tábory, víkendové akce, specializovaná sportovní a umělecká soustředění, mezinárodní výměny i školní či skupinové pobyty ve vlastních ubytovacích objektech po celé republice. Klientelu Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy tvoří představitelé všech věkových kategorií; předškoláci, žáci a studenti, školní kolektivy, pedagogičtí pracovníci, rodiče a senioři. Ročně naší organizací v různých formách činnosti projde kolem klientů. V Domě dětí a mládeže hl. m. Prahy v současné době pracuje více než 150 zaměstnanců a otevřen je i dobrovolnické službě. Dobrovolníkům nabízíme spolupráci na přípravě a realizaci akcí pořádaných Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy, zapojení do pravidelné činnosti zájmových útvarů, otevřených klubů pro mládež, uvítáme výpomoc na pobytových a příměstských táborech, soustředěních, víkendových akcích či mezinárodních výměnách mládeže. Kontaktní adresa: Karlínské nám. 7, Praha 8 Karlín tel:

12 Dům dětí a mládeže Jižní Město Jana Chytilová Dům dětí a mládeže Jižní Město, Praha 4, Šalounova 2024 Dům dětí a mládeže Jižní Město je profesionálním střediskem, kde najdete bezpečný prostor pro trávení svého volného času a kam se budete rádi vracet. Moderní trendy se u nás snoubí s tradicí. V Domě dětí a mládeže Jižní Město naleznete profesionální tým lidí, kteří dokáží uspokojit klienty v rámci jejich touhy po vzdělání ve volném čase. Jsme schopni adekvátně a pružně splnit očekávání všech potencionálních klientů. Slušné chování a vstřícné jednání je pro nás vždy samozřejmostí. Skládáme váš volný čas! děti, mládež, dospělí (včetně seniorů) Pravidelná činnost ( ZÚ) 1500 klientů Jsme školské zařízení - zřizované HMP. Oblast služeb - zájmové vzdělávání kroužky (ZÚ), tábory, příležitostná činnost, soutěže pro ŽS vyhlašované MŠMT a ostatní soutěže, vzdělávací kurzy a školení, spontánní aktivity v klubu pro mládež, víceúčelové sportoviště, vzdělávací programy pro ZŠ, centrum pro předškolní děti, 27 interních pracovníků + cca 50 externích pracovníků vedení zájmových útvarů v DDM JM a spolupráce při příležitostné činnosti Kontaktní adresa: Šalounova 2024, Praha 4, Tel: , 22

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Rodinná politika 2015 Žadatel/ název žadatele dle evidence IČO Název projektu Evid. číslo Podprogram Granty do 200 000 Kč grantu Alternativa 50+,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne..

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Žadatel/ název žadatele dle Název projektu IČ Podprogram rozpočet body A centrum, vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství Kompetentní rodič 26651327

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot Gen. Svobody 68, Šumperk 787 01 Tel.: 583 550 237, 778 087 717 E-mail: rachot@pontis.cz Zaměstnanci Vedoucí sociální pracovník: Rýznarová Marie, DiS. Pracovníci

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č ze dne

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č ze dne Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014 Žadatel/ název žadatele dle evidence Název projektu IČ Podprogram Celkový rozpočet 2013 Celkový rozpočet 2014 Zdroje Přidělený grant 2013 Požadovaná

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. Úvod do sociálního vyloučení, poskytované služby Tereza Dvořáková a Jakub Chabr 9. 11. 2016, Plzeň Cílové skupiny organizace Rodiny i jednotlivci. Chudí, nízkokvalifikovaní,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. ze dne 2012 Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Opatření 1 1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury 1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV 1 Transformační tým Mgr. Eva Žůrková, ředitelka DDaZŠ Liptál Mgr. Renata Trčková, zástupkyně ředitelky Pavla Spilková, ekonomka Mgr. Lukáš Diatka, vedoucí vychovatel Mgr. Petr Netočný, podporovatel týmu

Více

Aktivity pro mateřské školy

Aktivity pro mateřské školy Aktivity pro mateřské školy Školní asistent nezaměňovat s asistentem pedagoga poskytuje základní podporu (nepedagogickou), rozvoj mimoškolních aktivit, podpora při administrativní a organizační činnosti

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Prezentace SPO v Elrond o.p.s. Kdo jsme a co děláme?

Prezentace SPO v Elrond o.p.s. Kdo jsme a co děláme? Prezentace SPO v Kdo jsme a co děláme? Naše motto: Nejdůležitější lidé na světě jsou DĚTI. partner pro vzdělávání Váš Historie Naše společnost Elrond vznikla 21. února 2007 jako občanské sdružení s názvem

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku.

Služby poradny LOGOS jsou určeny dětem, dospívajícím, rodičům, pěstounům, dalším pečujícím osobám a rodině jako celku. Název poskytovatele: Druh služby: Forma služby: Název zařízení: Místo poskytování: Unie Kompas odborné sociální poradenství, 37 b ambulantní, terénní Logos poradna pro děti, dospívající a jejich rodiče

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Občanské sdružení Český západ se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Český západ Zplnomocňování romské komunity v Dobré Vodě u Toužimi a okolí (na Toužimsku a Tepelsku) Vznik sdružení v roce 2001. Poslání sdružení

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více