KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ"

Transkript

1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen MŠMT. Dobrovolnictví je zkušenost

2 Díky dobrovolničení jsem poznala dvanáctiletou Aničku, která to v životě nemá jednoduché. Dokud jsem ji nepoznala, neznala jsem nikoho s podobnou životní zkušeností. Kontakt s ní mi umožnil nahlédnout do jiného světa než žiju já. Odnáším si dobrý pocit z toho, že se mohu někde realizovat, vymýšlet program, co budeme s Aničkou podnikat až se uvidíme, a sama zažívám a učím se nové věci. dobrovolnice Monika, 19 let Chceš to zkusit i ty? Stojíš o novou zkušenost? Chceš někde uplatnit své přednosti a sám sebe zase trochu více poznat? Nyní se ti do rukou dostává katalog, který mapuje příležitosti k dobrovolnické práci s dětmi a mládeží na území Prahy. Máš příležitost najít si v něm organizaci, která tě zaujme třeba tím, jaké uplatnění dobrovolníkům nabízí. Můžeš ji kontaktovat a prostě to zkusit! 3

3 Lata, o.s. Programy pro ohroženou mládež HESTIA, o.s. Program Pět P Bc. Igor Kupec Lata Programy pro ohroženou mládež Poslání: Věříme, že každý v dospívání potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je. Mladým lidem pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme jejich samostatnost. K tomu využíváme vrstevnickou podporu dobrovolníka a další navazující služby pro klienta a jeho rodinu. Mladí lidé z Prahy a okolí ve věku let, kteří se aktuálně potýkají s životní nebo osobní potíží zejména v oblasti: - vztahů (obtížné navazování vztahů s vrstevníky, dospělými autoritami, ) - rodiny (nerespektování autority rodičů, výchovné problémy, ) - způsob trávení volného času (záškoláctví, šikana, experimentování s návykovými látkami ) - hledání identity, nízkého sebehodnocení Za rok pracujeme s klienty. Lata má v současné době 9 zaměstnanců a ročně kolem 120 dobrovolníků. Dobrovolnictví je založeno na vzniku individuálního vztahu. Dobrovolník se s klientem po dobu min. 6 měsíců pravidelně setkává 1x týdně na 3 hodiny a tráví spolu volný čas. Dobrovolníkům nabízíme: úvodní výcvik, pravidelnou supervizi, metodické vedení, další vzdělávání a účast na neformálních akcích (teambuilding apod.) Kontaktní adresa: Senovážné náměstí 24, Praha 1 tel: , Mgr. Radka Koutová Program Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence) je dobrovolnický mentoringový program pro děti ve věku 6-15 let. Je zaměřen na řešení sociálních a komunikačních obtíží dětí a funguje na principu přátelského dlouhodobého vztahu jednoho dítěte s jedním dospělým dobrovolníkem. Jedná se o děti z různých důvodů vyřazené ze skupiny vrstevníků, mohou mít např. výchovné či prospěchové problémy, jejich rodina prochází krizí nebo je neúplná, pocházejí ze sociálně znevýhodněných skupin, z mnohapočetných rodin, z pěstounské péče nebo jiného druhu NRP, některé jsou hyperaktivní, jiné apatické či úzkostné, šikanující x ohrožené šikanou či šikanované,... Pro přijetí dítěte do programu je důležitá dobrovolnost všech tří stran (dobrovolníka, dítěte i zákonného zástupce). Rodinám klientů poskytujeme psychosociální poradenství. Garantem programu je PhDr. Jiří Tošner. Pět P Praha vedou 2 koordinátorky, sociální pracovnice. Ty provázejí dvojici od jejího vzniku až po formální ukončení kontraktu. Využívají služeb externistů psycholog, supervizor, lektor výcviků, ekonomka, účetní apod. Ročně se programu účastní cca dobrovolníků. Odborně sestavená dvojice se schází nejméně po dobu deseti měsíců na jedno odpoledne v týdnu a věnuje se volnočasovým aktivitám, které si společně domlouvá. Dobrovolník je dítěti kamarádem, průvodcem, nikoli autoritou. Absolvuje školení, pravidelně se účastní skupinových supervizí. Klientům a dobrovolníkům programu nabízíme i doprovodné aktivity worskshopy, semináře, jednorázové akce, letní tábor. Pořádáme taktéž semináře o dobrovolnictví pro školy i odborná pracoviště. Kontaktní adresa: Program Pět P, HESTIA, o.s., Štefánikova 21, Praha 5 tel: , mobil: ,

4 HESTIA, o.s. Program KOMPAS Středisko náhradní rodinné péče o.s. Mgr. Mgr. Hana Kušková V sociálně-preventivním programu KOMPAS (KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce) HESTIA, o.s., se setkává skupina 6 dětí se 2 vyškolenými dobrovolníky jednou týdně po dobu cca 5 měsíců. Náplní těchto setkání jsou nejen hry, výlety a soutěže, ale i další aktivity zaměřené na získávání a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností prostřednictvím tzv. neformálního učení. Cílem programu KOMPAS je naplnit volný čas dětí tak, aby je oslovil a zaujal. Vychází se vždy ze zájmu a potřeb dětí zapojených do programu. Klubovna programu se nachází v Strašnicích, Praha 10. Děti zapojené do programu mohou mít např. výchovné či prospěchové problémy, jejich rodina prochází krizí nebo je neúplná, pocházejí ze sociálně znevýhodněných skupin, z mnohapočetných rodin, z pěstounské péče nebo jiného druhu NRP, některé jsou hyperaktivní, jiné apatické či úzkostné, šikanující x ohrožené šikanou či šikanované. Garantem programu je předseda HESTIA, o.s., PhDr. Jiří Tošner. Koordinátorkou programu je Hana Kušková. Do programu KOMPAS je ročně zapojených kolem 12 dobrovolníků. Základem je pravidelné setkávání se se skupinkou 6 dětí v průběhu 5 měsíců. Dobrovolníci pracují v dvoučlenném týmu. Připravují pro děti různé volnočasové aktivity (hry, kreativní činnosti, sportovní aktivity). Důležitým prvkem je vytvoření vzájemného kamarádského vztahu, který dětem poskytne pocit bezpečí a důvěry. Dobrovolníci programu KOMPAS procházejí výběrem, jehož součástí je osobní pohovor s koordinátorem programu, psychologický pohovor a školení. V průběhu trvání programu jsou dobrovolníci kontrolovaní a podporovaní prostřednictvím tzv. supervizních setkání. Při vstupu do programu podepisují s naší organizaci smlouvu. Benefity pro dobrovolníky: Dobrovolníci mají šanci si vytříbit své komunikační dovednosti a odnést si nové zkušenosti. Mají k dispozici průběžnou asistenci koordinátory a odborné vedení supervizora. To vše se může stát příležitostí k zajímavé praxi. Kontaktní adresa: HESTIA, o.s., Na Poříčí 12, Palác YMCA, Praha 1 fax.: , tel.: , GSM: Renata Janíčková Středisko náhradní rodinné péče o. s. (občanské sdružení), je registrováno u MV ČR, pod číslem II/s-OS/ /94-R, IČ: Naším cílem je, aby každé dítě žilo a vyrůstalo v rodině. Snažíme se, aby rodinná péče o opuštěné děti převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém péče o ohrožené děti u nás. Hlavní činnosti Střediska: - Poradenství a příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči - Doprovázení, pomoc a podpora rodinám, které pečují o svěřené dítě - Školení a práce s dobrovolníky pro děti žijících v ústavních zařízeních - Osvětová, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost - Vytvoření metodického centra pro náhradní rodinnou péči 1. Projekt Kmotři při dětských domovech - děti a mládež žijící mimo vlastní rodinu zajištění volnočasových aktivit pro děti v dětských domovech. 2. Projekt Start do života peníze pro život - mladí lidé žijící v dětských domovech před odchodem do samostatného života vzdělávací kurz doprovázení těchto osob na vzdělávacích kurzech 2 x ročně 1x 2 dny a 1x 4 dny. 3. Projekt Kluby náhradních rodičů děti a mládež žijící v nových rodinách, zajištění aktivit pro děti v době konání klubů NRP x ročně. Počet zaměstnanců 5, dobrovolníků 41 Projekt ad1) 1 x týdně ve školním roce dobrovolník dojíždí (dochází) do daného dětského domova, kde 1-1,5 hodiny zajišťuje aktivity zaměřené na rozvoj dětí sport, výtvarné práce apod. - dlouhodobá dobrovolnická činnost Projekt ad 2) dobrovolník doprovází mladé lidi na vzdělávacích kurzech realizovaných 1 x v Praze po dobu 2 dnů, asi 8 hodin dobrovolnické činnosti; 1 x mimo Prahu 4 dny, celodenní zapojení dobrovolníka; v průběhu roku možnost zapojení do tvorby textů a informací pro činnost je dlouhodobá Projekt ad 3) 1 2x měsíčně 2 3 hodiny zajištění aktivit dětí rodičů, pro které je realizován klub náhradních rodičů. Aktivita je dlouhodobá. Kontaktní adresa: Jelení 91, Praha 1 tel.: , , 7

5 META, o.s. Neposeda, o. s. Mgr. Bc. Monika Kutilová META o.s. Poradenské a informační centrum pro mladé migranty Posláním sdružení META je podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. V souvislosti s tím se META snaží podporovat i odborné pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání cizinců. Svou činností chce sdružení přispívat k oboustranně přínosnému soužití cizinců a většinové společnosti. Sociální pracovnice nabízejí klientům (migrantům) odborné sociální poradenství specializované na oblast vzdělávání formou osobních, telefonických a ových konzultací. Za rok využije služeb sociálního poradenství přibližně 100 klientů. Dobrovolnická činnost je doplňkem sociálního poradenství. META o.s. má aktuálně 10 zaměstnanců a přibližně 30 dobrovolníků působících během 1 roku. Dobrovolníci v rámci pravidelného doučování základních předmětů pracují na postupné eliminaci jazykového a kulturního znevýhodnění klientů. Jedná se především o doučování jednotlivých školních předmětů, přípravu k přijímacím zkouškám na střední, vyšší odborné i vysoké školy různých oborů a přípravu na vyrovnávací, nostrifikační i jiné zkoušky. Doučování probíhá obvykle jednou týdně v rozsahu 1-1,5 hodiny. Kontaktní adresa: Rumunská 29, Praha 2 Ivana Štefková Neposeda, o. s. Posláním občanského sdružení Neposeda je přispívat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Autobus Vyjeď z nudy do pohody - nízkoprahový klub + terénní program + doučování - pro dospívající od 11 do 21 let, kteří hledají své místo v životě a ve společnosti - za rok pracujeme s 250 klienty Koloběžka Místo pro Vás a Vaši rodinu - klub pro rodiče s dětmi + dohled nad dětmi + kroužky, kurzy, příměstské tábory - pro rodiče a jejich děti - za rok pracujeme s 500 klienty Neposeda Nesedíme doma - akce pro veřejnost + komunitní web - pro obyvatele Prahy 21 a okolí V organizaci působí 7 zaměstnanců, několik externistů a ročně okolo 20 dobrovolníků a stážistů. Prvořadý je pro nás zájem o vykonávanou činnost. Podporujeme široké spektrum dobrovolnictví od jednorázové výpomoci po pravidelnou účast na programu. Umožňujeme získat zkušenosti v činnostech spjatých s chodem organizace (public relations, správa webu). Dobrovolníkům nabízíme úvodní zaškolení, metodické vedení, supervizi (dle typu spolupráce) a účast na neformálních akcích. Kontaktní adresa: Českobrodská 1, Praha Běchovice tel:

6 Letní dům, o.s. Mikádo, o.s. Vzdělávání dětí v dětských domovech Mgr. Zuzana Nápravová Občanské sdružení Letní dům Pomáháme dětem a mladým lidem z dětských domovů Posláním Letního domu je zejména formou pravidelných sociálně-terapeutických pobytů a návštěv v dětských domovech pomáhat dětem a mladým lidem z dětských domovů nalézat a využívat zdroje vnitřní jistoty a vyrovnanosti směřující ke spokojenému a plnohodnotnému životu. Naše aktivity jsou zaměřeny na podporu dětí a mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech. Pro děti od 6 do 26 let nabízíme sociálně-terapeutické pobyty zaměřené na posilování psychosociálních a praktických dovedností; pravidelný kontakt s dětmi udržujeme při výjezdech do dětských domovů; pořádáme komunitní akce a výstavy. Občanské sdružení má v současné době 12 zaměstnanců (8,3 úvazku) a 20 dobrovolníků. Letní dům připravuje pro děti z dětských domovů 11 sociálně-terapeutických pobytů za rok, vždy o prodloužených víkendech a prázdninách. Pobyty se konají mimo dětské domovy, nejčastěji v Jizerských horách nebo Krkonoších a trvají 3-10 dní. Dobrovolníci se v Letním domě podílí na přípravě a realizaci sociálně-terapeutických pobytů a pobytů v tréninkovém bytě v Praze. Dále jsou zapojeni do organizace akcí pro veřejnost (výstavy, výtvarné workshopy, prodej na trzích apod.). Nabízíme příjemné a tvůrčí prostředí, odborné zázemí, osobnostní i profesní růst, vzdělávací semináře o přímé práci s cílovou skupinou či, splnění školní praxe. Požadujeme minimální věk 18 let, kladný vztah k dětem, trestní bezúhonnost, zájem o dlouhodobou spolupráci, otevřenost, zodpovědnost, schopnost týmové práce a sebereflexe. Lenka Pospíšilová Mikádo Vzdělávání dětí v dětských domovech Poslání: Naší snahou je vyrovnávat možnosti dětí z dětských domovů a to především v oblasti vzdělávání. S pomocí dobrovolníků, kteří jezdí za jednotlivými dětmi a pomáhají jim se zvládnutím učiva a přípravou do školy, se snažíme zvrátit současnou situaci, kdy pouhé 1% dětí z dětských domovů složí maturitní zkoušku. Děti v dětských domovech ve věku 6-18 let, které potřebují pomoci se zvládnutím školního učiva. Ročně pracujeme se dětmi. V Mikádu momentálně působí 5 stálých zaměstnanců a 32 dobrovolníků. Dobrovolník dojíždí jednou týdně za dítětem do dětského domova a pomáhá mu s přípravou do školy. Doučování probíhá minut. Ideální doba zapojení do projektu je na celý školní rok. Během této doby dojde díky pravidelnosti aktivity k velmi intenzivnímu vztahu mezi dítětem a dobrovolníkem. Pro dobrovolníky připravujeme 1x za tři měsíce školení v oblasti problematiky vzdělávaní specifických poruch učení, koncepce vyučovacích hodin apod.. Za každou účast na školení je uděleno osvědčení o absolvování kurzu. Kontaktní adresa: o.s. Mikádo, Rašínovo nábřeží 56, Praha 2 tel: Kontaktní adresa: Vyšehradská 430/41, Praha 2 tel:

7 Rozmarýna, o.p.s. Nízkoprahové programy YMCA Praha o.s. Bc. Jitka Tomanová Obecně prospěšná společnost Rozmarýna Poslání: Mladí lidé bez rodinného zázemí se musí postavit na vlastní nohy dříve, než jsou na to připraveni. Rozmarýna je vede k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní život. Děti vede za ruku, dospělé provází ruku v ruce a pomáhá jim začít. Rozmarýna ročně podpoří 200 dětí a mladých lidí vyrůstajících v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětské domovy, výchovné ústavy) v Praze, ve Středních Čechách a v Plzeňském kraji. Aktuálně má Rozmarýna 35 pracovníků na 20,32 úvazku a 25 dobrovolníků Dobrovolnictví spočívá v přípravě a realizaci veřejných i uzavřených komunitních akcí pro DD. Dobrovolník tak připravuje volnočasové aktivity pro děti z DD, ale i okolí snahou je propojit komunitu DD s okolní komunitou města. Dobrovolníci se dále podílejí na přípravě a realizaci benefičních a propagačních aktivit organizace. Dobrovolníkům nabízíme: dobrovolnický výcvik, pravidelnou intervizi, možnost dalšího vzdělávání a účast na neformálních akcích (teambuilding apod.) Kontaktní adresa: Jaromírova 34, Praha 2 - Nusle ; tel: koordinátorka dobrovolníků Bc. Hana Laurentová Nízkoprahové programy YMCA Praha o.s.; posláním YMCA Praha je nabízet a podporovat sociální a volnočasové programy pro děti a mládež, při kterých je kladen důraz na rozvoj lidské osobnosti, prostředí podporující tvořivost, společenství a odpovědný přístup ke společnosti, pomoc slabým a znevýhodněným. Děti a mládež od 6 do 26 let z Prahy, které zažívají nepříznivé sociální situace a jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy. Nízkoprahové programy YMCA Praha zahrnují 3 zařízení: 1) Nízkoprahový klub Dixie (děti 6-15 let), 2) Nízkoprahový klub Ymkárium (děti a mládež 6 18 let), 3) Streetwork (děti a mládež 6-26 let). Počty klientů ročně: Dixie: uživatelů Ymkárium: uživatelů Streetwork: uživatelů Dixie 3 zaměstnanci; Ymkárium 2 zaměstnanci; Streetwork 2 zaměstnanci + koordinátor NZDM. Dohromady 8 zaměstnanců. Přímá účast na volnočasových aktivitách jednotlivých programů a pomoc při pořádání jednorázových akcí. Minimální doba zapojení je stanovena na alespoň 4 hodiny měsíčně v dlouhodobější perspektivě (ta není vymezena). Kontaktní adresa: YMCA Praha o.s., Na Poříčí 12, Praha 1,

8 Sdružení na pomoc dětem s handicapy /KC Motýlek/ Nová škola, o. p. s. Mgr. Pavlína Stankayová Sdružení na pomoc dětem s handicapy /KC Motýlek/ provozuje tři programy Centrum denních služeb, Mateřské centrum Motýlek a Nízkoprahový klub pro děti a mládež Pacific. Poslání NZDM Pacific: Nízkoprahový klub Pacific je určen dětem a dospívajícím od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most a blízkého okolí, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v omezujících životních podmínkách nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim podporu, informace, odbornou pomoc a příležitosti pro alternativní trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a napomáháme jejich sociálnímu začlenění. Nízkoprahový klub PACIFIC nabízí služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci a ohrožené společensky nežádoucími jevy, zažívají konfliktní společenské situace, obtížné životní události, vyrůstají v nepříznivém rodinném zázemí, mají vyhraněný životní styl, dávají přednost pasivnímu trávení volného času. Za rok pracujeme s klienty. KC Motýlek má 10 zaměstnanců a kolem 90 dobrovolníků ročně. Dobrovolníci pomáhají odborným pracovníkům při zajištění aktivit sdružení. V rámci nízkoprahového klubu Pacific dochází dobrovolník pravidelně 1x týdně minimálně půl roku do klubu. Dobrovolníkům nabízíme: víkendový výcvik, pravidelnou supervizi, metodické vedení, další vzdělávání a účast na neformálních akcích jako např. party dobrovolníků na konci školního roku, vánoční besídka apod. Kontaktní adresa: Vlčkova 1067, Praha 14 Černý Most, tel: Michal Kryl Nová škola, o. p. s. - od roku 1996 podporujeme úspěšné zařazení dětí ze znevýhodněného prostředí do školského systému. Pomáháme zvyšovat sebevědomí romských dětí ve vztahu ke vzdělávání a uplatnění ve společnosti, usilujeme o posílení počtu znevýhodněných dětí vstupujících na střední školy. Naše organizace stála u zrodu jednoho z klíčových inkluzivních nástrojů v oblasti školství systému asistentů pedagogů pro sociálně znevýhodněné žáky, rozvíjela koncept komunitních škol. Cílovou skupinu tvoří příslušníci národnostních menšin, Romové a děti cizinců. Do programů Nové školy je každý rok zapojeno dětí. Našimi projekty podporujeme žáky z druhého stupně ZŠ s udržením na škole, zlepšením znalostí a prospěchu a přechodem na SŠ. Realizujeme celoroční skupinové i individuální doučování. Formou besed a exkurzí s romskými i neromskými představiteli různých profesí žáky motivujeme a informujeme o možnostech studia na středních školách. Žákům poskytujeme individuální poradenství v oblasti výběru a přechodu na SŠ. Mezi další projekty patří volnočasový klub a mentoringová podpora žákům 8. a 9. ročníků ZŠ. Nová škola má v současné době 6 pracovních úvazků, 17 spolupracovníků. Za dobu existence organizace se programů účastnilo přes 220 dobrovolníků. Dobrovolníci se v Nové škole mohou zapojit jako lektoři skupinového či individuálního doučování, asistenti skupinového vyučování, či jako mentoři. Minimální požadovaný věk dobrovolníků je 16 let. Délka spolupráce není přesně určena, přednostně však zapojujeme dobrovolníky, kteří mají zájem spolupracovat na projektech po dobu celého školního roku. Časový rozsah dobrovolnické činnosti je od jedné hodiny týdně. Kontaktní adresa: Na Poříčí 30, Praha 1, tel:

9 o.s. Vhled Dobroduš služba následné péče, SKP v Praze, Diakonie ČCE Jana Grohová o.s. Vhled Posláním zařízení je všestranná podpora a pomoc dětem, dospívajícím i plnoletým mladým lidem, kteří žijí nebo v minulosti pobývali v ústavní péči, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v péči pěstounských rodin. 1. Děti ve věku 3-12 let: Tvůrčí dílny pro děti dočasně umístěné v zařízení FOD Klokánek. /rozvoj výtvarných, hudebních a pohybových dovedností, aktivní trávení volného času/ 2. Mladiství ve věku let: Vzdělávací a socializační program SOS18 Příprava na samostatný život. /Získávání praktických dovedností potřebných při hledání zaměstnání, zajištění bydlení či samostatném hospodaření, rozvoj komunikace a spolupráce, plánování budoucnosti/ 3. Mladí dospělí 18-26let: Poskytování služby Bydlení v bytech na půli cesty. /Finančně podporované bydlení spojené se službou sociální asistence a provázení./ O.s. Vhled má v současné době 4 zaměstnance na plný úvazek, 3 zaměstnance na částečný úvazek a 8 stálých dobrovolníků V rámci tvůrčích dílen pro děti z Klokánku: Dobrovolník 1 odpoledne v týdnu /2hodiny/ asistuje dětem při kreativních programech, které vedou odborní lektoři. V rámci Projektu SOS18 Příprava na samostatný život: Dobrovolník doprovází mladistvého při herních činnostech a je mu nápomocen při získávání nových dovedností. V průběhu roku se uskuteční 7 víkendových setkání. Pro dobrovolníky je zajištěn vstupní seminář, pravidelné supervize, přípravné semináře před každým setkáním Projektu SOS18 a nechybějí ani pravidelné atraktivní aktivity upevňující vztahy kolektivu. Kontaktní adresa: Sámova 6, Praha tel: , Mgr. Ondřej Skála, Mgr. Tereza Najbrtová, Bc. Marcela Ječná Dobroduš služba následné péče, SKP v Praze, Diakonie ČCE Poslání: Přispíváme k integraci lidí s duševním onemocněním do společnosti rozvojem jejich komunikačních dovedností, podporou sociálních kontaktů a aktivizujícím trávením volného času. Dospělí lidé s chronickým duševním onemocněním z Prahy a okolí. - Sociální práce (dle Zákona o sociálních službách Poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím) - Volnočasové aktivity - výlety s Klubem líných turistů, předprázdninové setkání pracovníků, dobrovolníků a klientů spojené s opékáním vuřtů, hudbou a zpěvem, hraním her, setkávání klientů s dobrovolníky zaměřené na sport, kulturu, hraní společenských her aj., práce na PC v prostorách Dobroduše, zprostředkování akcí jiných spřátelených organizací o. s. Fokus Praha, o. s. Baobab, aj. - Koordinace dobrovolníků - prezentace služby a nábory na vyšších odborných a vysokých školách sociálního zaměření, inzeráty v tisku, vstupní a průběžné vzdělávání dobrovolníků, supervize, pravidelné hodnocení spolupráce, individuální setkávání s dobrovolníky (podle potřeby) vedené klíčovým pracovníkem. Za rok pracujeme přibližně se 40 klienty. 3 sociální pracovníci a koordinátoři dobrovolníků (2,5 úvazku), cca 40 dobrovolníků ročně. Dobrovolnictví je založeno na vzniku individuálního vztahu. Dobrovolník se s klientem po dobu min. 6 měsíců pravidelně setkává 1x týdně na 2-3 hodiny a tráví spolu volný čas. Dobrovolníkům nabízíme: vstupní vzdělávání, pravidelnou supervizi (1x měsíčně), metodické vedení, průběžné vzdělávání a účast na neformálních akcích (např. Novoroční punč, Předprázdninové setkání ). Kontaktní adresa: Francouzská 11, Praha 2, tel: , , ,

10 HoSt Home-Start Česká republika, o.s. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Mgr. Lenka Philippová HoSt podpora rodin s dětmi do 6 let Věříme, že každé dítě má mít šanci vyrůstat ve své rodině. Nabízíme podporu a pomoc rodinám s malými dětmi prostřednictvím vyškolených dobrovolníků přímo doma, v přirozeném prostředí rodiny. Naším cílem je podpořit rodiče v jejich rodičovské roli a posílit jejich kompetence a dovednosti zvládat problémy spojené s výchovou a péčí o dítě, aby mohli vytvářet stabilní a láskyplné zázemí pro vývoj jejich dětí. Rodiče pečující alespoň o jedno dítě do 6 let, kteří: - aktuálně prožívají náročnou životní situaci (např. odchod či úmrtí partnera), - jsou osamělí a izolovaní, - jsou nejistí ve výchově a péči o děti, - jsou velmi mladí a o své dítě se starají sami, - nastávajícím maminkám připravujícím se na rodičovství HoSt má v současné době 7 zaměstnanců a ročně kolem 30 dobrovolníků. Podpora funguje na principu přátelské pomoci vyškoleného rodiče-dobrovolníka rodiči-klientovi, předpokladem dobrovolnictví je tedy rodičovská zkušenost. Dobrovolníci docházejí za klienty domů, na 2-3 hodiny jednou týdně, spolupráce je dlouhodobá (max. 2 roky), Dobrovolníkům nabízíme: přípravný kurz, metodické vedení, pravidelnou supervizi a účast na neformálních akcích. Kontaktní adresa: Holandská 22, Praha 10 tel: , Mgr. Iva Ptáčníková Poradna pro občanství/občanská a lidská práva je občanským sdružením založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce Poradna pro občanství/občanská a lidská práva má registrovány čtyři sociální služby, a to odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a službu sociální rehabilitace. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva má také pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracujeme s rodinami, jejichž děti jsou umístěny v ústavní výchově, nebo jimž odebrání do ústavní výchovy hrozí a tyto rodiny chtějí žít společně doma. Napomáháme návratu dítěte zpět do rodiny, nebo setrvání dítěte v rodině. Díky projektu dochází ke snížení počtu dětí v ústavní výchově, jejich návratu zpět domů, nebo jejich setrvání doma. Dochází k zachování přirozených podmínek pro vývoj osobnosti dítěte, zabraňuje rezignaci a ztrátě životní perspektivy rodičů. Dobrovolnické služby a aktivity jsou zaměřeny na sanaci rodin dětí umístěných v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a rodin ohrožených tímto umístěním. Za rok pracujeme s 88 rodinami. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva má v současné době 25 zaměstnanců a 10 dobrovolníků. Dobrovolník dochází do rodiny jedenkrát týdně, doba závisí výhradně na domluvě mezi dobrovolníkem a rodinou. Aktivita probíhá v Praze a Středočeském kraji. Dobrovolníkům nabízíme vstupní školení, jedenkrát ročně zážitkový výcvik, jednou za měsíc supervizi, možnost půjčování literatury. Kontaktní adresa: Ječná 548/7, Praha 2 tel:

11 Dům dětí a mládeže Dům UM Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Praha 8 Karlín, Karlínské nám. 7 Dům dětí a mládeže Dům UM, Praha10 zabezpečení a rozvoj zájmového vzdělávání Děti, žáci, studenti a dospělí organizace pravidelné, příležitostné, spontánní a dalších činností 18 interních zaměstnanců, 64 externích a 9 dobrovolných pracovníků Vedení otevřených klubů 803, Hnízdo, Chodba, spolupráce s dětskými domovy, mezin. projekty Ředitel: R. Urbanec tel.: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy je největším střediskem volného času v Praze a s šedesátiletou tradicí patří mezi nejstarší domy dětí v České republice. Jeho zřizovatelem je hlavní město Praha. V rámci této organizace pracuje přes 400 zájmových útvarů a 6 otevřených klubů pro mládež. Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy nabízí pravidelné výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, dále příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické aktivity a akce pro širokou veřejnost. Mezi ně patří divadelní, pěvecká či taneční vystoupení a přehlídky, výstavy, dílny nebo také dny otevřených dveří. Nedílnou součástí nabídky jsou klasické tábory, příměstské tábory, víkendové akce, specializovaná sportovní a umělecká soustředění, mezinárodní výměny i školní či skupinové pobyty ve vlastních ubytovacích objektech po celé republice. Klientelu Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy tvoří představitelé všech věkových kategorií; předškoláci, žáci a studenti, školní kolektivy, pedagogičtí pracovníci, rodiče a senioři. Ročně naší organizací v různých formách činnosti projde kolem klientů. V Domě dětí a mládeže hl. m. Prahy v současné době pracuje více než 150 zaměstnanců a otevřen je i dobrovolnické službě. Dobrovolníkům nabízíme spolupráci na přípravě a realizaci akcí pořádaných Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy, zapojení do pravidelné činnosti zájmových útvarů, otevřených klubů pro mládež, uvítáme výpomoc na pobytových a příměstských táborech, soustředěních, víkendových akcích či mezinárodních výměnách mládeže. Kontaktní adresa: Karlínské nám. 7, Praha 8 Karlín tel:

12 Dům dětí a mládeže Jižní Město Jana Chytilová Dům dětí a mládeže Jižní Město, Praha 4, Šalounova 2024 Dům dětí a mládeže Jižní Město je profesionálním střediskem, kde najdete bezpečný prostor pro trávení svého volného času a kam se budete rádi vracet. Moderní trendy se u nás snoubí s tradicí. V Domě dětí a mládeže Jižní Město naleznete profesionální tým lidí, kteří dokáží uspokojit klienty v rámci jejich touhy po vzdělání ve volném čase. Jsme schopni adekvátně a pružně splnit očekávání všech potencionálních klientů. Slušné chování a vstřícné jednání je pro nás vždy samozřejmostí. Skládáme váš volný čas! děti, mládež, dospělí (včetně seniorů) Pravidelná činnost ( ZÚ) 1500 klientů Jsme školské zařízení - zřizované HMP. Oblast služeb - zájmové vzdělávání kroužky (ZÚ), tábory, příležitostná činnost, soutěže pro ŽS vyhlašované MŠMT a ostatní soutěže, vzdělávací kurzy a školení, spontánní aktivity v klubu pro mládež, víceúčelové sportoviště, vzdělávací programy pro ZŠ, centrum pro předškolní děti, 27 interních pracovníků + cca 50 externích pracovníků vedení zájmových útvarů v DDM JM a spolupráce při příležitostné činnosti Kontaktní adresa: Šalounova 2024, Praha 4, Tel: , 22

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho

Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Dobrovolnická činnost zaměřená na formu práce Jeden na jednoho Volunteer activities focused on the form of work One to one Vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.

Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka. Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Podpořené roční projekty ve veřejném výběrovém řízení Pomozte dětem Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Anotace Přidělená částka 816022 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.s. 816023 Střední škola, základní

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více