KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ"

Transkript

1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen MŠMT. Dobrovolnictví je zkušenost

2 Díky dobrovolničení jsem poznala dvanáctiletou Aničku, která to v životě nemá jednoduché. Dokud jsem ji nepoznala, neznala jsem nikoho s podobnou životní zkušeností. Kontakt s ní mi umožnil nahlédnout do jiného světa než žiju já. Odnáším si dobrý pocit z toho, že se mohu někde realizovat, vymýšlet program, co budeme s Aničkou podnikat až se uvidíme, a sama zažívám a učím se nové věci. dobrovolnice Monika, 19 let Chceš to zkusit i ty? Stojíš o novou zkušenost? Chceš někde uplatnit své přednosti a sám sebe zase trochu více poznat? Nyní se ti do rukou dostává katalog, který mapuje příležitosti k dobrovolnické práci s dětmi a mládeží na území Prahy. Máš příležitost najít si v něm organizaci, která tě zaujme třeba tím, jaké uplatnění dobrovolníkům nabízí. Můžeš ji kontaktovat a prostě to zkusit! 3

3 Lata, o.s. Programy pro ohroženou mládež HESTIA, o.s. Program Pět P Bc. Igor Kupec Lata Programy pro ohroženou mládež Poslání: Věříme, že každý v dospívání potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je. Mladým lidem pomáháme zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme jejich samostatnost. K tomu využíváme vrstevnickou podporu dobrovolníka a další navazující služby pro klienta a jeho rodinu. Mladí lidé z Prahy a okolí ve věku let, kteří se aktuálně potýkají s životní nebo osobní potíží zejména v oblasti: - vztahů (obtížné navazování vztahů s vrstevníky, dospělými autoritami, ) - rodiny (nerespektování autority rodičů, výchovné problémy, ) - způsob trávení volného času (záškoláctví, šikana, experimentování s návykovými látkami ) - hledání identity, nízkého sebehodnocení Za rok pracujeme s klienty. Lata má v současné době 9 zaměstnanců a ročně kolem 120 dobrovolníků. Dobrovolnictví je založeno na vzniku individuálního vztahu. Dobrovolník se s klientem po dobu min. 6 měsíců pravidelně setkává 1x týdně na 3 hodiny a tráví spolu volný čas. Dobrovolníkům nabízíme: úvodní výcvik, pravidelnou supervizi, metodické vedení, další vzdělávání a účast na neformálních akcích (teambuilding apod.) Kontaktní adresa: Senovážné náměstí 24, Praha 1 tel: , Mgr. Radka Koutová Program Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence) je dobrovolnický mentoringový program pro děti ve věku 6-15 let. Je zaměřen na řešení sociálních a komunikačních obtíží dětí a funguje na principu přátelského dlouhodobého vztahu jednoho dítěte s jedním dospělým dobrovolníkem. Jedná se o děti z různých důvodů vyřazené ze skupiny vrstevníků, mohou mít např. výchovné či prospěchové problémy, jejich rodina prochází krizí nebo je neúplná, pocházejí ze sociálně znevýhodněných skupin, z mnohapočetných rodin, z pěstounské péče nebo jiného druhu NRP, některé jsou hyperaktivní, jiné apatické či úzkostné, šikanující x ohrožené šikanou či šikanované,... Pro přijetí dítěte do programu je důležitá dobrovolnost všech tří stran (dobrovolníka, dítěte i zákonného zástupce). Rodinám klientů poskytujeme psychosociální poradenství. Garantem programu je PhDr. Jiří Tošner. Pět P Praha vedou 2 koordinátorky, sociální pracovnice. Ty provázejí dvojici od jejího vzniku až po formální ukončení kontraktu. Využívají služeb externistů psycholog, supervizor, lektor výcviků, ekonomka, účetní apod. Ročně se programu účastní cca dobrovolníků. Odborně sestavená dvojice se schází nejméně po dobu deseti měsíců na jedno odpoledne v týdnu a věnuje se volnočasovým aktivitám, které si společně domlouvá. Dobrovolník je dítěti kamarádem, průvodcem, nikoli autoritou. Absolvuje školení, pravidelně se účastní skupinových supervizí. Klientům a dobrovolníkům programu nabízíme i doprovodné aktivity worskshopy, semináře, jednorázové akce, letní tábor. Pořádáme taktéž semináře o dobrovolnictví pro školy i odborná pracoviště. Kontaktní adresa: Program Pět P, HESTIA, o.s., Štefánikova 21, Praha 5 tel: , mobil: ,

4 HESTIA, o.s. Program KOMPAS Středisko náhradní rodinné péče o.s. Mgr. Mgr. Hana Kušková V sociálně-preventivním programu KOMPAS (KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce) HESTIA, o.s., se setkává skupina 6 dětí se 2 vyškolenými dobrovolníky jednou týdně po dobu cca 5 měsíců. Náplní těchto setkání jsou nejen hry, výlety a soutěže, ale i další aktivity zaměřené na získávání a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností prostřednictvím tzv. neformálního učení. Cílem programu KOMPAS je naplnit volný čas dětí tak, aby je oslovil a zaujal. Vychází se vždy ze zájmu a potřeb dětí zapojených do programu. Klubovna programu se nachází v Strašnicích, Praha 10. Děti zapojené do programu mohou mít např. výchovné či prospěchové problémy, jejich rodina prochází krizí nebo je neúplná, pocházejí ze sociálně znevýhodněných skupin, z mnohapočetných rodin, z pěstounské péče nebo jiného druhu NRP, některé jsou hyperaktivní, jiné apatické či úzkostné, šikanující x ohrožené šikanou či šikanované. Garantem programu je předseda HESTIA, o.s., PhDr. Jiří Tošner. Koordinátorkou programu je Hana Kušková. Do programu KOMPAS je ročně zapojených kolem 12 dobrovolníků. Základem je pravidelné setkávání se se skupinkou 6 dětí v průběhu 5 měsíců. Dobrovolníci pracují v dvoučlenném týmu. Připravují pro děti různé volnočasové aktivity (hry, kreativní činnosti, sportovní aktivity). Důležitým prvkem je vytvoření vzájemného kamarádského vztahu, který dětem poskytne pocit bezpečí a důvěry. Dobrovolníci programu KOMPAS procházejí výběrem, jehož součástí je osobní pohovor s koordinátorem programu, psychologický pohovor a školení. V průběhu trvání programu jsou dobrovolníci kontrolovaní a podporovaní prostřednictvím tzv. supervizních setkání. Při vstupu do programu podepisují s naší organizaci smlouvu. Benefity pro dobrovolníky: Dobrovolníci mají šanci si vytříbit své komunikační dovednosti a odnést si nové zkušenosti. Mají k dispozici průběžnou asistenci koordinátory a odborné vedení supervizora. To vše se může stát příležitostí k zajímavé praxi. Kontaktní adresa: HESTIA, o.s., Na Poříčí 12, Palác YMCA, Praha 1 fax.: , tel.: , GSM: Renata Janíčková Středisko náhradní rodinné péče o. s. (občanské sdružení), je registrováno u MV ČR, pod číslem II/s-OS/ /94-R, IČ: Naším cílem je, aby každé dítě žilo a vyrůstalo v rodině. Snažíme se, aby rodinná péče o opuštěné děti převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém péče o ohrožené děti u nás. Hlavní činnosti Střediska: - Poradenství a příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči - Doprovázení, pomoc a podpora rodinám, které pečují o svěřené dítě - Školení a práce s dobrovolníky pro děti žijících v ústavních zařízeních - Osvětová, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost - Vytvoření metodického centra pro náhradní rodinnou péči 1. Projekt Kmotři při dětských domovech - děti a mládež žijící mimo vlastní rodinu zajištění volnočasových aktivit pro děti v dětských domovech. 2. Projekt Start do života peníze pro život - mladí lidé žijící v dětských domovech před odchodem do samostatného života vzdělávací kurz doprovázení těchto osob na vzdělávacích kurzech 2 x ročně 1x 2 dny a 1x 4 dny. 3. Projekt Kluby náhradních rodičů děti a mládež žijící v nových rodinách, zajištění aktivit pro děti v době konání klubů NRP x ročně. Počet zaměstnanců 5, dobrovolníků 41 Projekt ad1) 1 x týdně ve školním roce dobrovolník dojíždí (dochází) do daného dětského domova, kde 1-1,5 hodiny zajišťuje aktivity zaměřené na rozvoj dětí sport, výtvarné práce apod. - dlouhodobá dobrovolnická činnost Projekt ad 2) dobrovolník doprovází mladé lidi na vzdělávacích kurzech realizovaných 1 x v Praze po dobu 2 dnů, asi 8 hodin dobrovolnické činnosti; 1 x mimo Prahu 4 dny, celodenní zapojení dobrovolníka; v průběhu roku možnost zapojení do tvorby textů a informací pro činnost je dlouhodobá Projekt ad 3) 1 2x měsíčně 2 3 hodiny zajištění aktivit dětí rodičů, pro které je realizován klub náhradních rodičů. Aktivita je dlouhodobá. Kontaktní adresa: Jelení 91, Praha 1 tel.: , , 7

5 META, o.s. Neposeda, o. s. Mgr. Bc. Monika Kutilová META o.s. Poradenské a informační centrum pro mladé migranty Posláním sdružení META je podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. V souvislosti s tím se META snaží podporovat i odborné pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání cizinců. Svou činností chce sdružení přispívat k oboustranně přínosnému soužití cizinců a většinové společnosti. Sociální pracovnice nabízejí klientům (migrantům) odborné sociální poradenství specializované na oblast vzdělávání formou osobních, telefonických a ových konzultací. Za rok využije služeb sociálního poradenství přibližně 100 klientů. Dobrovolnická činnost je doplňkem sociálního poradenství. META o.s. má aktuálně 10 zaměstnanců a přibližně 30 dobrovolníků působících během 1 roku. Dobrovolníci v rámci pravidelného doučování základních předmětů pracují na postupné eliminaci jazykového a kulturního znevýhodnění klientů. Jedná se především o doučování jednotlivých školních předmětů, přípravu k přijímacím zkouškám na střední, vyšší odborné i vysoké školy různých oborů a přípravu na vyrovnávací, nostrifikační i jiné zkoušky. Doučování probíhá obvykle jednou týdně v rozsahu 1-1,5 hodiny. Kontaktní adresa: Rumunská 29, Praha 2 Ivana Štefková Neposeda, o. s. Posláním občanského sdružení Neposeda je přispívat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Autobus Vyjeď z nudy do pohody - nízkoprahový klub + terénní program + doučování - pro dospívající od 11 do 21 let, kteří hledají své místo v životě a ve společnosti - za rok pracujeme s 250 klienty Koloběžka Místo pro Vás a Vaši rodinu - klub pro rodiče s dětmi + dohled nad dětmi + kroužky, kurzy, příměstské tábory - pro rodiče a jejich děti - za rok pracujeme s 500 klienty Neposeda Nesedíme doma - akce pro veřejnost + komunitní web - pro obyvatele Prahy 21 a okolí V organizaci působí 7 zaměstnanců, několik externistů a ročně okolo 20 dobrovolníků a stážistů. Prvořadý je pro nás zájem o vykonávanou činnost. Podporujeme široké spektrum dobrovolnictví od jednorázové výpomoci po pravidelnou účast na programu. Umožňujeme získat zkušenosti v činnostech spjatých s chodem organizace (public relations, správa webu). Dobrovolníkům nabízíme úvodní zaškolení, metodické vedení, supervizi (dle typu spolupráce) a účast na neformálních akcích. Kontaktní adresa: Českobrodská 1, Praha Běchovice tel:

6 Letní dům, o.s. Mikádo, o.s. Vzdělávání dětí v dětských domovech Mgr. Zuzana Nápravová Občanské sdružení Letní dům Pomáháme dětem a mladým lidem z dětských domovů Posláním Letního domu je zejména formou pravidelných sociálně-terapeutických pobytů a návštěv v dětských domovech pomáhat dětem a mladým lidem z dětských domovů nalézat a využívat zdroje vnitřní jistoty a vyrovnanosti směřující ke spokojenému a plnohodnotnému životu. Naše aktivity jsou zaměřeny na podporu dětí a mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech. Pro děti od 6 do 26 let nabízíme sociálně-terapeutické pobyty zaměřené na posilování psychosociálních a praktických dovedností; pravidelný kontakt s dětmi udržujeme při výjezdech do dětských domovů; pořádáme komunitní akce a výstavy. Občanské sdružení má v současné době 12 zaměstnanců (8,3 úvazku) a 20 dobrovolníků. Letní dům připravuje pro děti z dětských domovů 11 sociálně-terapeutických pobytů za rok, vždy o prodloužených víkendech a prázdninách. Pobyty se konají mimo dětské domovy, nejčastěji v Jizerských horách nebo Krkonoších a trvají 3-10 dní. Dobrovolníci se v Letním domě podílí na přípravě a realizaci sociálně-terapeutických pobytů a pobytů v tréninkovém bytě v Praze. Dále jsou zapojeni do organizace akcí pro veřejnost (výstavy, výtvarné workshopy, prodej na trzích apod.). Nabízíme příjemné a tvůrčí prostředí, odborné zázemí, osobnostní i profesní růst, vzdělávací semináře o přímé práci s cílovou skupinou či, splnění školní praxe. Požadujeme minimální věk 18 let, kladný vztah k dětem, trestní bezúhonnost, zájem o dlouhodobou spolupráci, otevřenost, zodpovědnost, schopnost týmové práce a sebereflexe. Lenka Pospíšilová Mikádo Vzdělávání dětí v dětských domovech Poslání: Naší snahou je vyrovnávat možnosti dětí z dětských domovů a to především v oblasti vzdělávání. S pomocí dobrovolníků, kteří jezdí za jednotlivými dětmi a pomáhají jim se zvládnutím učiva a přípravou do školy, se snažíme zvrátit současnou situaci, kdy pouhé 1% dětí z dětských domovů složí maturitní zkoušku. Děti v dětských domovech ve věku 6-18 let, které potřebují pomoci se zvládnutím školního učiva. Ročně pracujeme se dětmi. V Mikádu momentálně působí 5 stálých zaměstnanců a 32 dobrovolníků. Dobrovolník dojíždí jednou týdně za dítětem do dětského domova a pomáhá mu s přípravou do školy. Doučování probíhá minut. Ideální doba zapojení do projektu je na celý školní rok. Během této doby dojde díky pravidelnosti aktivity k velmi intenzivnímu vztahu mezi dítětem a dobrovolníkem. Pro dobrovolníky připravujeme 1x za tři měsíce školení v oblasti problematiky vzdělávaní specifických poruch učení, koncepce vyučovacích hodin apod.. Za každou účast na školení je uděleno osvědčení o absolvování kurzu. Kontaktní adresa: o.s. Mikádo, Rašínovo nábřeží 56, Praha 2 tel: Kontaktní adresa: Vyšehradská 430/41, Praha 2 tel:

7 Rozmarýna, o.p.s. Nízkoprahové programy YMCA Praha o.s. Bc. Jitka Tomanová Obecně prospěšná společnost Rozmarýna Poslání: Mladí lidé bez rodinného zázemí se musí postavit na vlastní nohy dříve, než jsou na to připraveni. Rozmarýna je vede k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní život. Děti vede za ruku, dospělé provází ruku v ruce a pomáhá jim začít. Rozmarýna ročně podpoří 200 dětí a mladých lidí vyrůstajících v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětské domovy, výchovné ústavy) v Praze, ve Středních Čechách a v Plzeňském kraji. Aktuálně má Rozmarýna 35 pracovníků na 20,32 úvazku a 25 dobrovolníků Dobrovolnictví spočívá v přípravě a realizaci veřejných i uzavřených komunitních akcí pro DD. Dobrovolník tak připravuje volnočasové aktivity pro děti z DD, ale i okolí snahou je propojit komunitu DD s okolní komunitou města. Dobrovolníci se dále podílejí na přípravě a realizaci benefičních a propagačních aktivit organizace. Dobrovolníkům nabízíme: dobrovolnický výcvik, pravidelnou intervizi, možnost dalšího vzdělávání a účast na neformálních akcích (teambuilding apod.) Kontaktní adresa: Jaromírova 34, Praha 2 - Nusle ; tel: koordinátorka dobrovolníků Bc. Hana Laurentová Nízkoprahové programy YMCA Praha o.s.; posláním YMCA Praha je nabízet a podporovat sociální a volnočasové programy pro děti a mládež, při kterých je kladen důraz na rozvoj lidské osobnosti, prostředí podporující tvořivost, společenství a odpovědný přístup ke společnosti, pomoc slabým a znevýhodněným. Děti a mládež od 6 do 26 let z Prahy, které zažívají nepříznivé sociální situace a jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy. Nízkoprahové programy YMCA Praha zahrnují 3 zařízení: 1) Nízkoprahový klub Dixie (děti 6-15 let), 2) Nízkoprahový klub Ymkárium (děti a mládež 6 18 let), 3) Streetwork (děti a mládež 6-26 let). Počty klientů ročně: Dixie: uživatelů Ymkárium: uživatelů Streetwork: uživatelů Dixie 3 zaměstnanci; Ymkárium 2 zaměstnanci; Streetwork 2 zaměstnanci + koordinátor NZDM. Dohromady 8 zaměstnanců. Přímá účast na volnočasových aktivitách jednotlivých programů a pomoc při pořádání jednorázových akcí. Minimální doba zapojení je stanovena na alespoň 4 hodiny měsíčně v dlouhodobější perspektivě (ta není vymezena). Kontaktní adresa: YMCA Praha o.s., Na Poříčí 12, Praha 1,

8 Sdružení na pomoc dětem s handicapy /KC Motýlek/ Nová škola, o. p. s. Mgr. Pavlína Stankayová Sdružení na pomoc dětem s handicapy /KC Motýlek/ provozuje tři programy Centrum denních služeb, Mateřské centrum Motýlek a Nízkoprahový klub pro děti a mládež Pacific. Poslání NZDM Pacific: Nízkoprahový klub Pacific je určen dětem a dospívajícím od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most a blízkého okolí, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v omezujících životních podmínkách nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim podporu, informace, odbornou pomoc a příležitosti pro alternativní trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a napomáháme jejich sociálnímu začlenění. Nízkoprahový klub PACIFIC nabízí služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci a ohrožené společensky nežádoucími jevy, zažívají konfliktní společenské situace, obtížné životní události, vyrůstají v nepříznivém rodinném zázemí, mají vyhraněný životní styl, dávají přednost pasivnímu trávení volného času. Za rok pracujeme s klienty. KC Motýlek má 10 zaměstnanců a kolem 90 dobrovolníků ročně. Dobrovolníci pomáhají odborným pracovníkům při zajištění aktivit sdružení. V rámci nízkoprahového klubu Pacific dochází dobrovolník pravidelně 1x týdně minimálně půl roku do klubu. Dobrovolníkům nabízíme: víkendový výcvik, pravidelnou supervizi, metodické vedení, další vzdělávání a účast na neformálních akcích jako např. party dobrovolníků na konci školního roku, vánoční besídka apod. Kontaktní adresa: Vlčkova 1067, Praha 14 Černý Most, tel: Michal Kryl Nová škola, o. p. s. - od roku 1996 podporujeme úspěšné zařazení dětí ze znevýhodněného prostředí do školského systému. Pomáháme zvyšovat sebevědomí romských dětí ve vztahu ke vzdělávání a uplatnění ve společnosti, usilujeme o posílení počtu znevýhodněných dětí vstupujících na střední školy. Naše organizace stála u zrodu jednoho z klíčových inkluzivních nástrojů v oblasti školství systému asistentů pedagogů pro sociálně znevýhodněné žáky, rozvíjela koncept komunitních škol. Cílovou skupinu tvoří příslušníci národnostních menšin, Romové a děti cizinců. Do programů Nové školy je každý rok zapojeno dětí. Našimi projekty podporujeme žáky z druhého stupně ZŠ s udržením na škole, zlepšením znalostí a prospěchu a přechodem na SŠ. Realizujeme celoroční skupinové i individuální doučování. Formou besed a exkurzí s romskými i neromskými představiteli různých profesí žáky motivujeme a informujeme o možnostech studia na středních školách. Žákům poskytujeme individuální poradenství v oblasti výběru a přechodu na SŠ. Mezi další projekty patří volnočasový klub a mentoringová podpora žákům 8. a 9. ročníků ZŠ. Nová škola má v současné době 6 pracovních úvazků, 17 spolupracovníků. Za dobu existence organizace se programů účastnilo přes 220 dobrovolníků. Dobrovolníci se v Nové škole mohou zapojit jako lektoři skupinového či individuálního doučování, asistenti skupinového vyučování, či jako mentoři. Minimální požadovaný věk dobrovolníků je 16 let. Délka spolupráce není přesně určena, přednostně však zapojujeme dobrovolníky, kteří mají zájem spolupracovat na projektech po dobu celého školního roku. Časový rozsah dobrovolnické činnosti je od jedné hodiny týdně. Kontaktní adresa: Na Poříčí 30, Praha 1, tel:

9 o.s. Vhled Dobroduš služba následné péče, SKP v Praze, Diakonie ČCE Jana Grohová o.s. Vhled Posláním zařízení je všestranná podpora a pomoc dětem, dospívajícím i plnoletým mladým lidem, kteří žijí nebo v minulosti pobývali v ústavní péči, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v péči pěstounských rodin. 1. Děti ve věku 3-12 let: Tvůrčí dílny pro děti dočasně umístěné v zařízení FOD Klokánek. /rozvoj výtvarných, hudebních a pohybových dovedností, aktivní trávení volného času/ 2. Mladiství ve věku let: Vzdělávací a socializační program SOS18 Příprava na samostatný život. /Získávání praktických dovedností potřebných při hledání zaměstnání, zajištění bydlení či samostatném hospodaření, rozvoj komunikace a spolupráce, plánování budoucnosti/ 3. Mladí dospělí 18-26let: Poskytování služby Bydlení v bytech na půli cesty. /Finančně podporované bydlení spojené se službou sociální asistence a provázení./ O.s. Vhled má v současné době 4 zaměstnance na plný úvazek, 3 zaměstnance na částečný úvazek a 8 stálých dobrovolníků V rámci tvůrčích dílen pro děti z Klokánku: Dobrovolník 1 odpoledne v týdnu /2hodiny/ asistuje dětem při kreativních programech, které vedou odborní lektoři. V rámci Projektu SOS18 Příprava na samostatný život: Dobrovolník doprovází mladistvého při herních činnostech a je mu nápomocen při získávání nových dovedností. V průběhu roku se uskuteční 7 víkendových setkání. Pro dobrovolníky je zajištěn vstupní seminář, pravidelné supervize, přípravné semináře před každým setkáním Projektu SOS18 a nechybějí ani pravidelné atraktivní aktivity upevňující vztahy kolektivu. Kontaktní adresa: Sámova 6, Praha tel: , Mgr. Ondřej Skála, Mgr. Tereza Najbrtová, Bc. Marcela Ječná Dobroduš služba následné péče, SKP v Praze, Diakonie ČCE Poslání: Přispíváme k integraci lidí s duševním onemocněním do společnosti rozvojem jejich komunikačních dovedností, podporou sociálních kontaktů a aktivizujícím trávením volného času. Dospělí lidé s chronickým duševním onemocněním z Prahy a okolí. - Sociální práce (dle Zákona o sociálních službách Poradenství, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím) - Volnočasové aktivity - výlety s Klubem líných turistů, předprázdninové setkání pracovníků, dobrovolníků a klientů spojené s opékáním vuřtů, hudbou a zpěvem, hraním her, setkávání klientů s dobrovolníky zaměřené na sport, kulturu, hraní společenských her aj., práce na PC v prostorách Dobroduše, zprostředkování akcí jiných spřátelených organizací o. s. Fokus Praha, o. s. Baobab, aj. - Koordinace dobrovolníků - prezentace služby a nábory na vyšších odborných a vysokých školách sociálního zaměření, inzeráty v tisku, vstupní a průběžné vzdělávání dobrovolníků, supervize, pravidelné hodnocení spolupráce, individuální setkávání s dobrovolníky (podle potřeby) vedené klíčovým pracovníkem. Za rok pracujeme přibližně se 40 klienty. 3 sociální pracovníci a koordinátoři dobrovolníků (2,5 úvazku), cca 40 dobrovolníků ročně. Dobrovolnictví je založeno na vzniku individuálního vztahu. Dobrovolník se s klientem po dobu min. 6 měsíců pravidelně setkává 1x týdně na 2-3 hodiny a tráví spolu volný čas. Dobrovolníkům nabízíme: vstupní vzdělávání, pravidelnou supervizi (1x měsíčně), metodické vedení, průběžné vzdělávání a účast na neformálních akcích (např. Novoroční punč, Předprázdninové setkání ). Kontaktní adresa: Francouzská 11, Praha 2, tel: , , ,

10 HoSt Home-Start Česká republika, o.s. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Mgr. Lenka Philippová HoSt podpora rodin s dětmi do 6 let Věříme, že každé dítě má mít šanci vyrůstat ve své rodině. Nabízíme podporu a pomoc rodinám s malými dětmi prostřednictvím vyškolených dobrovolníků přímo doma, v přirozeném prostředí rodiny. Naším cílem je podpořit rodiče v jejich rodičovské roli a posílit jejich kompetence a dovednosti zvládat problémy spojené s výchovou a péčí o dítě, aby mohli vytvářet stabilní a láskyplné zázemí pro vývoj jejich dětí. Rodiče pečující alespoň o jedno dítě do 6 let, kteří: - aktuálně prožívají náročnou životní situaci (např. odchod či úmrtí partnera), - jsou osamělí a izolovaní, - jsou nejistí ve výchově a péči o děti, - jsou velmi mladí a o své dítě se starají sami, - nastávajícím maminkám připravujícím se na rodičovství HoSt má v současné době 7 zaměstnanců a ročně kolem 30 dobrovolníků. Podpora funguje na principu přátelské pomoci vyškoleného rodiče-dobrovolníka rodiči-klientovi, předpokladem dobrovolnictví je tedy rodičovská zkušenost. Dobrovolníci docházejí za klienty domů, na 2-3 hodiny jednou týdně, spolupráce je dlouhodobá (max. 2 roky), Dobrovolníkům nabízíme: přípravný kurz, metodické vedení, pravidelnou supervizi a účast na neformálních akcích. Kontaktní adresa: Holandská 22, Praha 10 tel: , Mgr. Iva Ptáčníková Poradna pro občanství/občanská a lidská práva je občanským sdružením založeným skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce Poradna pro občanství/občanská a lidská práva má registrovány čtyři sociální služby, a to odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy a službu sociální rehabilitace. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva má také pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracujeme s rodinami, jejichž děti jsou umístěny v ústavní výchově, nebo jimž odebrání do ústavní výchovy hrozí a tyto rodiny chtějí žít společně doma. Napomáháme návratu dítěte zpět do rodiny, nebo setrvání dítěte v rodině. Díky projektu dochází ke snížení počtu dětí v ústavní výchově, jejich návratu zpět domů, nebo jejich setrvání doma. Dochází k zachování přirozených podmínek pro vývoj osobnosti dítěte, zabraňuje rezignaci a ztrátě životní perspektivy rodičů. Dobrovolnické služby a aktivity jsou zaměřeny na sanaci rodin dětí umístěných v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a rodin ohrožených tímto umístěním. Za rok pracujeme s 88 rodinami. Poradna pro občanství/občanská a lidská práva má v současné době 25 zaměstnanců a 10 dobrovolníků. Dobrovolník dochází do rodiny jedenkrát týdně, doba závisí výhradně na domluvě mezi dobrovolníkem a rodinou. Aktivita probíhá v Praze a Středočeském kraji. Dobrovolníkům nabízíme vstupní školení, jedenkrát ročně zážitkový výcvik, jednou za měsíc supervizi, možnost půjčování literatury. Kontaktní adresa: Ječná 548/7, Praha 2 tel:

11 Dům dětí a mládeže Dům UM Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Praha 8 Karlín, Karlínské nám. 7 Dům dětí a mládeže Dům UM, Praha10 zabezpečení a rozvoj zájmového vzdělávání Děti, žáci, studenti a dospělí organizace pravidelné, příležitostné, spontánní a dalších činností 18 interních zaměstnanců, 64 externích a 9 dobrovolných pracovníků Vedení otevřených klubů 803, Hnízdo, Chodba, spolupráce s dětskými domovy, mezin. projekty Ředitel: R. Urbanec tel.: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy je největším střediskem volného času v Praze a s šedesátiletou tradicí patří mezi nejstarší domy dětí v České republice. Jeho zřizovatelem je hlavní město Praha. V rámci této organizace pracuje přes 400 zájmových útvarů a 6 otevřených klubů pro mládež. Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy nabízí pravidelné výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé, dále příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické aktivity a akce pro širokou veřejnost. Mezi ně patří divadelní, pěvecká či taneční vystoupení a přehlídky, výstavy, dílny nebo také dny otevřených dveří. Nedílnou součástí nabídky jsou klasické tábory, příměstské tábory, víkendové akce, specializovaná sportovní a umělecká soustředění, mezinárodní výměny i školní či skupinové pobyty ve vlastních ubytovacích objektech po celé republice. Klientelu Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy tvoří představitelé všech věkových kategorií; předškoláci, žáci a studenti, školní kolektivy, pedagogičtí pracovníci, rodiče a senioři. Ročně naší organizací v různých formách činnosti projde kolem klientů. V Domě dětí a mládeže hl. m. Prahy v současné době pracuje více než 150 zaměstnanců a otevřen je i dobrovolnické službě. Dobrovolníkům nabízíme spolupráci na přípravě a realizaci akcí pořádaných Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy, zapojení do pravidelné činnosti zájmových útvarů, otevřených klubů pro mládež, uvítáme výpomoc na pobytových a příměstských táborech, soustředěních, víkendových akcích či mezinárodních výměnách mládeže. Kontaktní adresa: Karlínské nám. 7, Praha 8 Karlín tel:

12 Dům dětí a mládeže Jižní Město Jana Chytilová Dům dětí a mládeže Jižní Město, Praha 4, Šalounova 2024 Dům dětí a mládeže Jižní Město je profesionálním střediskem, kde najdete bezpečný prostor pro trávení svého volného času a kam se budete rádi vracet. Moderní trendy se u nás snoubí s tradicí. V Domě dětí a mládeže Jižní Město naleznete profesionální tým lidí, kteří dokáží uspokojit klienty v rámci jejich touhy po vzdělání ve volném čase. Jsme schopni adekvátně a pružně splnit očekávání všech potencionálních klientů. Slušné chování a vstřícné jednání je pro nás vždy samozřejmostí. Skládáme váš volný čas! děti, mládež, dospělí (včetně seniorů) Pravidelná činnost ( ZÚ) 1500 klientů Jsme školské zařízení - zřizované HMP. Oblast služeb - zájmové vzdělávání kroužky (ZÚ), tábory, příležitostná činnost, soutěže pro ŽS vyhlašované MŠMT a ostatní soutěže, vzdělávací kurzy a školení, spontánní aktivity v klubu pro mládež, víceúčelové sportoviště, vzdělávací programy pro ZŠ, centrum pro předškolní děti, 27 interních pracovníků + cca 50 externích pracovníků vedení zájmových útvarů v DDM JM a spolupráce při příležitostné činnosti Kontaktní adresa: Šalounova 2024, Praha 4, Tel: , 22

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč

Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. ze dne 2012 Seznam projektů prevence kriminality s návrhem dotace do 200 000 Kč Č. Název a sídlo realizátora projektu Název projektu Stručná charakteristika Celkové

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Rodinná politika 2015 Žadatel/ název žadatele dle evidence IČO Název projektu Evid. číslo Podprogram Granty do 200 000 Kč grantu Alternativa 50+,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu

Program Pět P. Marie Forgáčová. koordinátorka programu Program Pět P Marie Forgáčová koordinátorka programu Co je to dobrovolnictví? Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Přirozený projev občanské zralosti.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež CARAVAN ČSL armády 808/43b, Krnov, 794 01 Název a adresa provozovatele: EUROTOPIA Opava o.p.s.

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE Výroční zpráva 2010 Středisko náhradní rodinné péče o. s. se zabývá od 12. 9. 1994 problematikou dětí, které se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích a dětí,

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Krátkodobé plánování rozvoje sociálních služeb 2015-2016

Krátkodobé plánování rozvoje sociálních služeb 2015-2016 Krátkodobé plánování rozvoje sociálních služeb 2015-2016 Mgr. Pavlína Kráčmarová OBSAH 1 O ORGANIZACI... 3 2 ROZVOJOVÝ TÝM... 6 3 SWOT ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EH... 7 4 TABULKY OPATŘENÍ a CÍLŮ 2015...

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY

Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA 05 06 09 16 19 PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY 20 21 Cílem střediska je, aby rodinná péče o opuštěné

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Středisko náhradní rodinné péče o.s., založeno 12.9.1994 pod číslem II/s-OS/1-25352/94-R se sídlem v Jelení 91, 118

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči http://sluzby.nahradnirodina.cz

Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči http://sluzby.nahradnirodina.cz Adresář služeb pro náhradní rodinnou péči http://sluzby.nahradnirodina.cz MANUÁL K WEBOVÝM STRÁNKÁM Praha 2013 Projekt je financován Nadací Sirius 1 Online Adresář služeb pro NRP Cílem Adresáře je poskytovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Přidělená částka. Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace

Přidělená částka. Číslo projektu. Jméno organizace Název projektu Anotace Číslo projektu Jméno organizace Název projektu Anotace 817101 ACORUS,o.s. "Když to doma bolí.." Projekt věnuje péči dětem a dospívajícím, kteří vyrůstají v rodinách kde se děje domácí násilí. Jedná se

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více