DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design"

Transkript

1 DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design

2 Obsah manuálu Úvodem k design manuálu Komunikace v dnešním světě Charakter informací předávaných vizuálně Vizuální styl firmy a jeho kvalita Design manuál a jeho používání. Základní grafické prvky corporate designu. Firemní značka.. fáze z hlediska rozvoje společnosti.. barevné provedení.. provedení značky monochromatické - černá.. provedení značky monochromatické - libovolná barevnost..5 značka provedená v kombinaci černo-bílé..6 prezentace značky v různých ikostech..7 kodifikace značky ve čtvercové síti. Firemní barvy.. hlavní firemní barvy.. doplňkové firemní barvy.. zásady monochromatického tisku. Firemní písmo. Aplikace grafických prvků corporate designu. Základní tiskoviny.. Dopisní papír.. Obálky DL.. Vizitka, jmenovka, razítko Položky v návrhu. Odvozená pečeť akreditace Faktura.... Formulář mailu.... Faxová zpráva.... Samolepky.... Polep automobilů....

3 Úvodem k design manuálu Komunikace v dnešním světě Komunikace, jako předávání informací, je základem lidského vývoje. Komunikovat lze mnoha způsoby, ale nejvíce informací (až 70%) získáváme zrakem. Vizuální komunikace - poskytování obrazových informací určených pro zrak - nám pomáhá orientovat se v životě, přijímat a předávat informace. Nejinak je tomu i v obchodním světě. Firma komunikuje se svými zákazníky, obchodními partnery, s konkurencí. Svět je čím dál tím více zahlcen informacemi, které jsou leckdy neuspořádané. Z tohoto důvodu je nutné poskytovat požadované informace v určité ucelené a přehledné formě - v ideálním případě esteticky vyladěné a funkčně promyšlené. Obchod si vynutil vytvoření celého jednoho odvětví - marketingu, který řeší tuto problematiku. V tomto případě mluvíme o marketingové komunikaci. Charakter informací předávaných vizuálně Na výtvarníkovi který zpracovává firemní design je, aby přeměnil slovní informace na vizuální. Vhodným zvolením firemního loga (logotypu, značky) a barevných kombinací, může vyjádřit vlastnosti firmy. Jak jsou tyto vlastnosti silné a pevné, se projeví tím, jak se toto firemní logo dále používá. V dnešním obchodním světě, mi záleží na schopnosti firmy nebýt jednou z mnoha, ale být výlučnou a na první pohled se odlišit od ostatních pochopitelně v pozitivním smyslu slova, k této vlastnosti přispívá firemní značka, logotyp - zkráceně logo společnosti. Základní poselství je však jedno - pohleďte na nás, odlišujeme se od ostatních, jsme solidní firma, poskytujeme vysoce kvalitní služby a nabízíme perfektní zboží. Vizuální styl firmy a jeho kvalita Vizuální styl firmy (můžeme se setkat i s názvy firemní styl, koordinovaný vizuální styl, firemní design, image, Corporate design) se může vytvářet nahodile nebo zcela záměrně a koordinovaně. Firma, ač už o tom ví nebo ne, má svůj vizuální styl. Působí jak na okolí, tak i na své zaměstnance. Otázkou zůstává kvalita a komplexnost vizuálního stylu jakým společnost působí. Jak tedy utvářet vizuální styl firmy, který by působil pozitivně na své okolí? Základem je vytvoření norem - pravidel užití stylu, která zaručí jednotnost a kontinuitu základních atributů stylu. Vizuální styl firmy je první kontakt zákazníka s firmou. Navštívenka, nabídka, dopis atp. jsou poslové firmy, podle kterých se utváří úsudek o solidnosti firmy a její kvalitě. Veškeré materiály, které firma potřebuje ke své činnosti, by měly být vedle svých základních funkcí také nositelem vizuální informace o firmě. Jejich jednotnost - jednotná grafická úprava - pak kumuluje a posiluje tuto informaci. Nedůslednost pak vnáší zmatek a ovlivňuje tak postoj k firmě. Jednotný firemní styl ovlivňuje pozitivně vedle zákazníků i samotné zaměstnance. Poskytuje jim psychologickou

4 podporu vztahu ke své firmě. Jednotný vizuální styl utváří i pracovní prostředí (interiér pracoviště, orientační systémy). Jako norma, která ručí za kvalitu a jednotnost, slouží Design manuál (Corporate Identity), který je kvalitně a důsledně zpracován profesionálním grafikem. Z manuálu musí být zřejmý směr, kterým se má vizuální styl ubírat. Logo je rozpracováno do různých podob a v různém užití. Výsledkem jsou jakési makety neboli předlohy firemních materiálů. Firemní styl začíná u logotypu, firemních barev a firemních písem. Kde však končí je ice obtížné říci. Z grafických a reklamních řešení se postupně dostává do řešení interiérů, etržních expozic a z nich pak do designu celých budov. Proto je ideální aby firemní styl vytvářel profesionální designér, který je schopen již grafický design tvořit s ohledem na celistvost firemního stylu. Firemní styl není reklama, ale reklama se musí firemnímu stylu podřídit. Design manuál a jeho používání Design manuál je návod, jak firemní styl vytvářet. Vytváření firemního stylu je dlouhodobý proces a v průběhu existence firmy vzniká neustálá potřeba nových firemních materiálů, které však, a to je třeba zdůraznit, musí zachovávat výsledný dojem a zapadnout do firemního stylu. Design manuál nemůže tedy zohledňovat současný stupeň rozvoje firmy, potřebnosti resp. nepotřebnosti jednotlivých prvků v něm obsažených, nemůže zohledňovat momentální technické vybavení či nákladnost jednotlivých prvků. O tom, které prvky se využijí okamžitě či později, které vůbec ne a zda se vytvoří v případě potřeby nové materiály, rozhoduje samozřejmě firma. Citlivost tohoto rozhodování pak ovlivní skutečný vizuální styl firmy. Design manuál není hotovou sazbou (podklady pro tisk) jednotlivých prvků, ale pouze vymezuje místo pro grafiku, konkrétní číselné a věcné údaje, které se zcela samozřejmě mění a obměňují. Přesný obsah těchto materiálů se vytváří až při sazbě podkladů pro tisk. Design manuál respektuje vůli a představy tvůrce, které nemusí být často zdůvodnitelné logickými argumenty. Svým charakterem se řadí do oblasti užité grafiky. Design manuál a jeho dodržování je často mi nepohodlné, ale je to nejlevnější způsob jak posílit prestiž firmy. Záleží jen na vůli a míře ztotožnění se s uvedenými argumenty. Design manuál je otevřenou knihou, která je neustále doplňována a kompletována s požadavky rozrůstajících se aplikací firemního stylu. Jiří Skalský Brno 0/09/008

5 6,8 6 6,8 6 grafický markant~název značky 9 společnosti.. fáze z hlediska rozvoje grafický markant název titul značky. Firemní značka,8 9 dále používané termíny 9 základní bez nároků na rozlišení jednotlivých součástí SPŘ odvozený tvar značky grafický markant + modifikovaný titul základní s nároky na rozlišení jednotlivých součástí SPŘ nebo na jazykovou mutaci základní s nároky na rozlišení jednotlivých součástí SPŘ nebo na jazykovou mutaci 5 odvozený tvar značky grafický markant + modifikovaný titul základní s nároky na rozlišení jednotlivých součástí SPŘ základní tvar značky grafický markant + titul

6 6.. barevné provedení 9,8 firemní značka positiv 6 firemní značka negativ grafický markant positiv 6 plnobarevné barevné materiály a objekty - s neomezenou ikostí aplikace příklad vizitky, papíry, firemní štíty, reklamní cedule a plachty, aplikace na auta, obaly atd. 9,8 grafický markant negativ plnobarevné barevné materiály a objekty - s omezenou ikostí aplikace a čitelností bez nároků na rozlišení jednotlivých součástí příklad výšivky na pracovní oděvy, značka na auta, a pod. 6

7 .. provedení značky monochromatické - černá,8 firemní značka positiv firemní značka negativ grafický markant positiv grafický markant negativ monochromatické barevné materiály a objekty - s neomezenou ikostí aplikace a čitelností monochromatické tisky příklad tiskoviny z omezenou možností barevného tisku, hlavičky faxových protokolů, černobílé inzeráty monochromatické materiály a objekty - s omezenou ikostí aplikace a čitelností. příklad tiskoviny z omezenou možností barevného tisku, hlavičky faxových protokolů, černobílé inzeráty 7

8 ,8 firemní značka positiv.. provedení značky monochromatické - libovolná barevnost firemní značka negativ monochromatické barevné materiály a objekty - s neomezenou ikostí aplikace a čitelností monochromatické tisky monochromatické barevné materiály a objekty - s neomezenou ikostí aplikace a čitelností příklad uvedení loga SPŘ na materiálech jiných subjektů s barevností danou grafickým podkladem 8

9 ..5 značka provedená v kombinaci černo-bílé firemní značka positiv firemní značka negativ černo-bílá aplikace - s neomezenou ikostí aplikace a čitelností příklad pro na pískování do materiálů, gravírování, vypalování laserem grafický markant positiv negativ grafický markant černo-bílá aplikace - s omezenou ikostí aplikace a čitelností příklad pro na pískování do materiálů, gravírování, vypalování laserem 9

10 ..6 prezentace značky v různých ikostech 50% původní ikosti 5% původní ikosti % původní ikosti š < 7,5 mm pod 7,5 mm ikosti markantu již bez titulu 7,5% původní ikosti 50% původní ikosti 5% původní ikosti % původní ikosti pod 7,5 mm ikosti markantu již bez titulu 7,5% původní ikosti š < 7,5 mm 0

11 ..7 Kodifikace značky ve čtvercové síti 6 6,8,8 9 6,8 9 9

12 . Firemní barvy.. hlavní firemní barvy cervena_spr PANTONE 85 C - na křídu PANTONE 85 U - na offsetový papír CMYK - C0, M00, Y00, 0 RGB - R55, G0, B0 RAL 00 - VerkehrsRot JAC 0 G - SERISIGN modra_spr PANTONE C - na křídu PANTONE U - na offsetový papír CMYK - C00, M8, Y0, K RGB - R, G, B06 RAL Ultramarinblau JAC 0 G - SERISIGN.. zásady monochromatického tisku odvozená barva ze základní základní_barva 0% zakladni_barva 00%

13 hlavní firemní písmo pro titul CASTLE TEE BOOK 75% +0 proklad tah písma /00 výšky (výška 0b - tah 0,b) : titul hlavní firemní písmo pro texty HELVETICA CE Narrow 00%, 0 proklad : text v typograficky zpracovaných materiálech v běžné korespondenci. Firemní písmo Významným prvkem v prezentaci firmy jsou tiskoviny, účinek jejich obsahu se zvyšuje, jsou-li předkládány veřejnosti v náležité grafické úpravě, s m jednotících prvků, z nichž nejvýznamnější je písmo. Vybraný typ písma, který odpovídá charakterem zaměření firmy je v souladu s písmem ve firemní značce. Pro potřeby společnosti Společnost pro projektové řízení a tvorbu jejich dokumentů bylo stanoveno písmo HELVETICA CE Narrow (platforma PC i MAC) a jako náhradní ARIAL CE Narrow (platforma PC). Jako doplňková písma byla stanovena písma HELVETICA CE Narrow nebo ARIAL CE Narrow v řezech Oblique - Italic a BOLD Oblique - Italic. Tato písma jsou moderní, jednoduchá, věcná, ve výrazu ušlechtilá, vyskytující se v široké škále řezů. Spojují v sobě funkční i estetické vlastnosti, jsou univerzálně použitelné, mají nadčasový charakter, nepodléhají módním trendům. Výrazné základní tvary, stylově důsledně provedená lineární struktura, kompresní řazení hlásek - to vše vytváří nezaměnitelný obraz písma, které je navíc dokonale čitelné nejenom v jednotlivých slovech nebo spojeních, ale i ve kých textových celcích. Z technického hlediska skýtá písmo HELVETICA CE Narrow téměř neomezené možnosti všestranného. Je transponovatelné do nejrůznějších materiálů i provedení. Při polygrafickém zpracování tiskovin prokazuje písmo své mnohostranné klady a hodnoty, bez ohledu na tiskárenskou technologii či gramáž a kvalitu papíru. SPOLEČNOS T PRO abcdefghijklmno pqrs tuxyz ěščřžý áíé ABCDEFGHIJKL MNOPQRS TUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ hlavní firemní písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ

14 hlavní náhradní firemní písmo pro texty ARIAL CE Narrow 00% : text v typograficky zpracovaných materiálech v běžné korespondenci hlavní náhradní písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ doplňkové firemní písmo HELVETICA CE Narrow Oblique 00% : zdůraznění textu v typograficky zpracovaných materiálech a v běžné korespondenci doplňkové písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ náhradní doplňkové firemní písmo ARIAL CE Narrow Italic 00% : zdůraznění textu v běžné korespondenci náhradní doplňkové firemní písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ doplňkové firemní písmo HELVETICA CE Narrow BOLD 00% : zdůraznění textu v typograficky zpracovaných materiálech a v běžné korespondenci náhradní doplňkové firemní písmo ARIAL CE Narrow BOLD 00% : zdůraznění textu v běžné korespondenci doplňkové firemní písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ náhradní doplňkové firemní písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ

15 doplňkové firemní písmo HELVETICA CE Narrow BOLD Oblique 00% : zdůraznění textu v typograficky zpracovaných materiálech a v běžné korespondenci doplňkové náhradní firemní písmo ARIAL CE Narrow BOLD Italic 00% : zdůraznění textu v běžné korespondenci doplňkové firemní písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ doplňkové náhradní firemní písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ

16 . Aplikace grafických prvků corporate designu do základních tiskovin společnosti. Základní tiskoviny 6

17 Dear Jacques, quis nos ad exerilit non ullaor irilit lutem nons aliquam consectem dolortionse dolore molor sum quis at praessequam venismodolor ilis nullandre coreet init autat. os exeraes equismodipis augueri ustismod magnit, ent dionsed duip et venibh erat. coreet, quatem do con utatis ad mod eu feuguerci bla amcommy nulla feumsan dolobore tat, secte magnim zzril ut la feuipit lum zzriliquis ad tatet acilit dit ipsum iliquat. Duipisis ero core con henibh exercil del duiscil landit am endre dunt ad min ullaorper augait nullan is ea ad te commy nis aute minim quisit wis etuer adiat la feugiam, conum zzriusci bla aciliquisi tio esed dolore faccum dolore euguero conse tatuero do exer augue mod essequat, eu feugiam commodolor senim iliquate dionsectet eum dolore minis augiam irilismolor sum estrud tis nim er si tatem nim dunt ipsum alit it, qui te doluptat, sum zzriusc ilisim ipit nulputem num zzriusto ero odit loborpe rcilis alit nons ercing enibh el dolorero del dolorem nulluptatet at, iquismod ming erilit aciduis am, consed tisi ex exero et ullaore rciliqui exercipit augue dit acil ut nos nos dolent ilit, quatum amcon ea feuis nulput nisci endre dolorpero erilit alit lummy nibh et praessectem exeros nis ex er sit, it ing eum veniscin is dolorperil iure modio od minismo dolorpe rciduis nisit lute er augiam et iriliscillum dolor sustin ut venim augait nos el ip el ut dolore dunt num aliquisi eugiam, sum dit ute veniat luptatet, sequis adip eugait inci exeros nonse feu faccum nulput nonsed min hendionsenit vent ullam, diam dit dolobor eriure tem iliquip esendreriure ex esto ercincinim ea amet, iquisl ute mod ex eugiam quatum init doluptat iriure molor sustis et la feummy nibh enim quis numsandre tem inismod molum del dolore voluptat ing euis ad te digna adipsustrud tatisse vulput in exer susto etue dolorpe rostrud ea feugait, sed tem etuerilisl eleniate feuguer aessis dipit laoreet, si erat non.. heniat. Dopisní papír - zmenšeno 90% ip et wissequis dit ad tat volorerit wis nulla faccumsandip ea core consectem ilit isis el ullaore mod ming endio eum irit accum am enisit praesed duis dit lutpat pratummodo do ex ex et ut vulla consecte min henim dio od esto dolore tie eriuscinis augiamet, quis at. irit lummy nullum zzrit in venis er sustrud dion veraessit del et init ing el ex ex ex ero dolortin iquat dit luptat. il del in hendrer ostrud eratum del incip erat alit vercil ullutpat. Ut illaorper iriliss equat. Ut aliquisi. ros et ullandreetum erostionse consequ amconulla feuis nulluptat nos adit augait ad tie magnisi et nullut dolenis aliquisl dignibh ero etuero odiam, quisci blandion exeros num zzriurem zzrilla facipit, isis etum it luptat endr erosto exeraes sectetu erostio nsequipit, consenit nim aliquisit in ut ut iustion senibh eraesen diatet essed ming eros aliquat. xero ea adigna accumsandre magna feuissis aut alis nim dolore feum illandrem incil ut laore vullan eu faci eu facilit ex et vulputpat auguero essiscin ullaore feugiam dolutem verosto delesenim zzrit ip eliquis nullandrer augue commy nostin utpat. olorperiurem am, quip ero euguero od te mincing esequis augiam, sequipit it lam dio cor ad duisit la feum el eugue minim autatue et er ip essim dipisi ting et num in enim ero eum exer init la faciduipit, sed min henim zzriure conum del ing eum nonum estrud tisi tinim ip exeril iuscil exer si. nullut lore dit duipit alissim nulla at, sustrud ea con ut alis niametu mmolore vulla consequat volor aliquipit ilit la alisi. gait irit wisl dolore molorercip exercillaor iure magniamet, volorem esen digniat, enim ipsusto do er siscips ummolute magna cons nullut prate ming elessent lum in heniamet dipissequam, quat nonse min is ero enis del inci tie dolummodit auguercilit eugait irit iriuscip ectet ute vendrem iquat. Ut alis ad te mod tat. Duis eu feuguer diatue magnit, sis dolorem num dit incidunt il eros ecte consed esto od mod tem venim vero odo do eugiamcon euis delis nulla feum eugiam, qui bla faccum quisit praestrud min veraese quamet wis nonummolorem isl ut alis adipsum sandit in ut praestismod diat autpat. ipit ver iliquam in henis ametum iure magna acin utpat am enis eum adit, volorer summy num zzrit augait wismodiam, se con henim it nostin ullaor ing elent vullamc oreetum nullaorem zzriure te feuissequi tin ea con eliquatue esed tem illam, consenim dolore iquatio conullam autpat irilit autpatismod etuerci liquat lortie dolorem amet aliquatio con et acin henit ad dolore do et prat, consed magna faccummod tem zzriuscidunt iurem alit wis euisci blan venibh et iuscip eliquis nullupt atismolummy nons nos nit veniam, quisi blan hent in henim zzrilisit lore feum auguerciduis eugiamc onsent alisisl dolesent pratis dolor adit lore estissed euguerilisim ipisit dipsustis amet ut nis ad tatum inibh et, it, commodolut iustisim dunt nullut lore min exeril ut wisi. ullutpat enim it praessisim augue mod min henibh exer ilisit praesecte tem iure tisim quisciduipit at ipsusto odolorperit vulla con hent prat. Ut eril eu facilis nit alit utetum eugiam diam iquat, vulpute tumsandre feugiam, sustisit, exero er your George 7

18 .. Obálka DL (00%) 8

19 diat t od dolenis essequat, la feugiam, conum eu feugiam zzriusod t tis endr essequat, nim er si tatem eu nim feugiam dunt rpe ed tis rcilis ming nim alit er si nons tatem ercing nim enibh dunt rpe vullan ero rcilis et eu ullaore alit nons rciliqui ercing exercipit enibh ullandrer pero ero et erilit ullaore alit rciliqui lummy exercipit nibh et pero ismo erilit dolorpe alit rciduis lummy nisit nibh lute et el isi ismo eugue eugiam, dolorpe sum rciduis dit ute nisit veniat lute senit e isi conum eugiam, vent ullam, sum dit ute diam veniat dit ugiam senit vent quatum ullam, init diam doluptat dit ugiam dolore l ilit quatum voluptat init ing euis doluptat ad te sto dolore etuerilisl er voluptat eleniate ing euis feuguer ad te ero etuerilisl enis eleniate feuguer feuguer ullaore mod ming endio eum l con min ullaore euis henim mod dio ming od esto endio dolore eum adipsum min del et henim init ing dio el od ex esto ex ex dolore ero t t, t. del volorer Ut et init illaorper ing el ex iriliss ex ex equat. ero t. zriure Ut te illaorper iriliss equat. d tie etuerci magnisi et nullut dolenis elisis iuscidunt tie magnisi etum it et luptat nullut endr dolenis elisis in raesen henim etum diatet it luptat essed endr ming ndrem raesen ipisit incil diatet ut laore essed vullan ming eu ndrem nim zzrit incil ip ut eliquis laore nullandrer vullan eu o nim odolorstisit, ad duisit la feum el eugue zzrit ip eliquis nullandrer cor sed cor ad min duisit henim la feum zzriure el conum eugue sed min henim zzriure conum quat volor aliquipit ilit digniat, quat volor enim aliquipit ipsusto ilit do er digniat, quat nonse enim min ipsusto is ero do enis er quat te mod nonse tat. min Duis is eu ero feuguer enis d vero te mod odo tat. do Duis eugiamcon eu feuguer euis molorem vero odo isl do eugiamcon ut alis adipsum euis tpat molorem am enis isl eum ut alis adit, adipsum volorer tpat oreetum am enis nullaorem eum adit, zzriure volorer te utpat oreetum irilit nullaorem autpatismod zzriure etuerci te utpat faccummod irilit autpatismod tem zzriuscidunt etuerci iam, faccummod quisi blan tem hent zzriuscidunt in henim estissed iam, quisi euguerilisim blan hent in ipisit henim estissed eril ut wisi. euguerilisim ipisit quisciduipit eril ut wisi. at ipsusto odolormsandre quisciduipit feugiam, at ipsusto sustisit, odolormsandre feugiam, sustisit,.. Vizitka, jmenovka, razítko

20 . Odvozená pečeť akreditace 9,8 9,

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Obsah 1 Úvod 3 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Použití grafi ckého manuálu 5 2 Logo 6 2.1 Logo základní barevné provedení 7 2.2 Logo jednobarevné

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY OBSAH 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 PRAVIDLA PRO LOGOTYP POPISNÉ LOGO UPOZORNĚNÍ NA REGISTROVANOU OCHRANNOU

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Finanční poradenství pro Evropu Obsah Úvodní slovo 3 1. Obchodní jméno a značka 1.1 Obchodní jméno 5 1.2 Značka 6 1.3 Varianty značky 7 1.4 Barevné provedení značky 8

Více

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA 1 LOGO, JEHO VARIANTY A POUŽITÍ Logo společnosti Zelená hvězda se skládá ze 3 částí: piktogramu osmiramenné zelené hvězdy, nápisu ZELENÁ HVĚZDA a claimu Váš dodavatel zdravotnických

Více

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times PORTFOLIO Veronika Barankova / graphic designer Prague, Czech Republic m: +420 774 74 54 54 skype: veronikabarankova vbarankova@seznam.cz 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography 05 packaging design

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s.

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s. M, a. s. M Engineering, a. s. M SLOVAKIA, a. s. echnology Center, s.r.o. OOO M MOSKVA Corporate Design manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny M 1.8.2009 úvod základní komunikace

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 01 Úvod 1.01 Značka OTE, a. s. 1.02 Obchodní jméno společnosti OTE, a. s. 1.03 Jak a proč pracovat s tímto manuálem 02 Logotyp 2.01 Základní provedení logotypu

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

dolutatem do odolese quatie ecte modolor incil ulluptatis exer sequat. Feumsan vel in utat atue cor aliquat. Em vulla core delisi.

dolutatem do odolese quatie ecte modolor incil ulluptatis exer sequat. Feumsan vel in utat atue cor aliquat. Em vulla core delisi. conse dolobor tionsed ting eu feum venim vendreril inim ad dolorti onullaorpero eugiat, quat. Ulla facipsuscil ut num ing ex el ulput pohled vel ullaore očima tem mladých iusci tat, lidí quam na dolobore

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

HI-TEC Cisco Systems Hoya Visimpex AU Portal VZP ČR SECA - Serafin Campestrini Agrofinal Citroën Stada Pharma WEBDISPEČINK SODI Race Tech

HI-TEC Cisco Systems Hoya Visimpex AU Portal VZP ČR SECA - Serafin Campestrini Agrofinal Citroën Stada Pharma WEBDISPEČINK SODI Race Tech P O R T F O L I O Výběr z klientů, pro které jsme pracovali (tedy ne že jsme pro ně udělali samolepku nebo katalogový list, ale pracovali jsme pro ně na strategických projektech): Sony Velkopopovicky Kozel

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005 Grafický manuál Grafický manuál loga Czech Republic Development Cooperation Tento manuál slouží k zajištění jednotnosti používání loga. Na jeho stránkách najdete základní pravidla používání loga. Především

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

ČASPV míří do Lausanne Cvičení ve dvojicích pro 50+ Vzory atletických tabulek Příloha: Partnerská akrobacie. www.caspv.

ČASPV míří do Lausanne Cvičení ve dvojicích pro 50+ Vzory atletických tabulek Příloha: Partnerská akrobacie. www.caspv. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník číslo 1 březen 2011 www.caspv.cz ČASPV míří do Lausanne Cvičení ve dvojicích pro 50+ Vzory atletických tabulek Příloha: Partnerská akrobacie

Více

Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je

Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je Jednotný vizuální styl Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem slouží vnitřní a vnější komunikaci této instituce. Vizuální identita univerzity je tvořena základními prvky, jimiž jsou: značka univerzity,

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5 grafický manuál březen 204 Obsah Logotyp BIOCEV. Základní barevná verze logotypu 2.2 Základní barevná verze loga s textem v jazykových mutacích; česky a anglicky. Barevnost logotypu 4.4 Černá verze logotypu

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Jednotný vizuální styl Continental 01. Základní prvky. www.continental-corporation.com Leden 2014 / Verze 04

Jednotný vizuální styl Continental 01. Základní prvky. www.continental-corporation.com Leden 2014 / Verze 04 Jednotný vizuální styl Continental 01. Základní prvky www.continental-corporation.com Leden 2014 / Verze 04 Jedna značka, jedna identita: Jednotný vizuální styl Continental. Vizuální prezentace společnosti

Více

Interiéry od Remarque

Interiéry od Remarque Interiéry od Remarque Chcete zcela proměnit svou kancelář, byt nebo dům a nevíte si rady? Nabízíme Vám zpracování návrhu a kompletní realizaci typických i atypických interiérů, navrhneme Vám originální

Více

Grafický manuál. Policie České republiky

Grafický manuál. Policie České republiky Grafický manuál Policie České republiky Obsah 1 Logo 1.1 Logo 1.2 Logo / varianty / barevné 1.3 Logo / varianty / černobílá a podtisk 1.4 Logo / barvy 1.5 Logo / ochranná zóna 1.6 Logo / minimální velikosti

Více

Příloha B PŘEHLED LOGOLINKŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A PRAVIDLA POUŽITÍ LOGOLINKŮ

Příloha B PŘEHLED LOGOLINKŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A PRAVIDLA POUŽITÍ LOGOLINKŮ Příloha B PŘEHLED LOGOLINKŮ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ A PRAVIDLA POUŽITÍ LOGOLINKŮ a) Vizuální identita ELI Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze

Více

mezi námi čtenáři! redakce Zdravím všechny, Tereza Pavlovsky šéfredaktorka Obsah 10. čísla:

mezi námi čtenáři! redakce Zdravím všechny, Tereza Pavlovsky šéfredaktorka Obsah 10. čísla: conse dolobor tionsed ting eu feum venim vendreril inim ad dolorti onullaorpero eugiat, quat. Ulla facipsuscil ut num ing ex el ulput pohled vel ullaore očima tem mladých iusci tat, lidí quam na dolobore

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra Obsah 1. Úvod 1.1. Jihomoravské inovační centrum 5 1.2. Jak pracovat s manuálem 6 2. Grafická značka společnosti 2.1. Grafická značka

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

mezi námi faccum vullumsan vulla aliquat autat lorem el ute dolesto commy nos aciliqu ipismod exeraessim ipsusto diam, core dolortio

mezi námi faccum vullumsan vulla aliquat autat lorem el ute dolesto commy nos aciliqu ipismod exeraessim ipsusto diam, core dolortio To eugait er ilis eum veliqui tatum dunt velesectem velisisissi bla aci enit dolobore dolorpero con vercil essectem dignim delit nos pohled ea cor iusto očima el ut praessed mladých magna lidí faccum na

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

Obsah. Základní podmínky pro použití loga 3. Firemní tiskoviny 16 2 GRAFICKÝ MANUÁL ELEKTROWIN. Hlavičkový papír 17. Konstrukce logoznaku 4

Obsah. Základní podmínky pro použití loga 3. Firemní tiskoviny 16 2 GRAFICKÝ MANUÁL ELEKTROWIN. Hlavičkový papír 17. Konstrukce logoznaku 4 GRAFICKÝ MANUÁL Obsah Základní podmínky pro použití loga 3 Konstrukce logoznaku 4 Ochranná zóna 5 Barevná pozitivní a negativní varianta 6 Povolené barevné použití jiného podkladu příklady 7 Zakázané barevné

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Jak vizuálně komunikovat

Jak vizuálně komunikovat Jak vizuálně komunikovat 1 CONCEPT Svět který je propojen digitální komunikací se odráží ve tvaru loga. Země se tak stala jedním z klíčívých inspiračních momentů Vše dokonalé je kruhové. Lépe než co jiného

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

úvod Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků.

úvod Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků. grafický manuál Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků. úvod Jednotný vizuální styl (Corporate Identity Design) je prostředek komunikace společnosti

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál 1 grafický manuál manuál jednotného vizuálního stylu GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY ZNAČKA UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Ochranný prostor je vymezená minimální ochranná zóna okolo logotypu, do níž nesmí zasahovat tet nebo jiné logotypy

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu města Sokolov. Verze 1.0 /2010-06-18/ stručný

Manuál jednotného vizuálního stylu města Sokolov. Verze 1.0 /2010-06-18/ stručný Manuál jednotného vizuálního stylu města Verze 1.0 /2010-06-18/ stručný Jednotný vizuální styl jako součást corporate identity C I Pojem Corporate ( korporejt ) můžeme přeložit jako společný, jednolitý,

Více

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008 Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE prosinec 2008 Úvod Tento grafický manuál pro použití loga a vizuální identity je důležitým dokumentem pro Řídicí orgán Operačního programu Podnikání

Více

Logo - základní verze

Logo - základní verze Grafický manuál Obsah 2 Úvod Jasně definovaná koncepce prezentace firmy na veřejnosti patří k důležitým článkům v oblasti komunikace. Grafický manuál jednotného firemního stylu, který je částí corporate

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 2 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Černobílé provedení 2.04 Jazykové

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Zkrácený manuál vizuálního stylu

Zkrácený manuál vizuálního stylu Zkrácený manuál vizuálního stylu Obsah I. značka Úvodem 3 1.1 Základní a rozepsaná barevná verze značky 4 1.2 Barevné negativní verze značky 5 1.3 Černobílé verze značky 6 1.4 Černobílé negativní verze

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual Obsah + 1. Úvod Jak pracovat s manuálem 2. Logotyp Základní logotyp Konstrukce Základního logotypu Kompoziční varianty logotypu Symbol Základní barevné varianty logotypu Doplňkové

Více

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL DEEG GRAFICKÝ LOGOMANUÁL Obsah Logotyp Negativní užití loga Rozkres loga Firemní fonty Firemní barvy Vizitka, hrnečky Hlavičkový a dopisní papír Faktura Komplimentka Dopisní obálka, razítko Desky Reklamní

Více