DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design"

Transkript

1 DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design

2 Obsah manuálu Úvodem k design manuálu Komunikace v dnešním světě Charakter informací předávaných vizuálně Vizuální styl firmy a jeho kvalita Design manuál a jeho používání. Základní grafické prvky corporate designu. Firemní značka.. fáze z hlediska rozvoje společnosti.. barevné provedení.. provedení značky monochromatické - černá.. provedení značky monochromatické - libovolná barevnost..5 značka provedená v kombinaci černo-bílé..6 prezentace značky v různých ikostech..7 kodifikace značky ve čtvercové síti. Firemní barvy.. hlavní firemní barvy.. doplňkové firemní barvy.. zásady monochromatického tisku. Firemní písmo. Aplikace grafických prvků corporate designu. Základní tiskoviny.. Dopisní papír.. Obálky DL.. Vizitka, jmenovka, razítko Položky v návrhu. Odvozená pečeť akreditace Faktura.... Formulář mailu.... Faxová zpráva.... Samolepky.... Polep automobilů....

3 Úvodem k design manuálu Komunikace v dnešním světě Komunikace, jako předávání informací, je základem lidského vývoje. Komunikovat lze mnoha způsoby, ale nejvíce informací (až 70%) získáváme zrakem. Vizuální komunikace - poskytování obrazových informací určených pro zrak - nám pomáhá orientovat se v životě, přijímat a předávat informace. Nejinak je tomu i v obchodním světě. Firma komunikuje se svými zákazníky, obchodními partnery, s konkurencí. Svět je čím dál tím více zahlcen informacemi, které jsou leckdy neuspořádané. Z tohoto důvodu je nutné poskytovat požadované informace v určité ucelené a přehledné formě - v ideálním případě esteticky vyladěné a funkčně promyšlené. Obchod si vynutil vytvoření celého jednoho odvětví - marketingu, který řeší tuto problematiku. V tomto případě mluvíme o marketingové komunikaci. Charakter informací předávaných vizuálně Na výtvarníkovi který zpracovává firemní design je, aby přeměnil slovní informace na vizuální. Vhodným zvolením firemního loga (logotypu, značky) a barevných kombinací, může vyjádřit vlastnosti firmy. Jak jsou tyto vlastnosti silné a pevné, se projeví tím, jak se toto firemní logo dále používá. V dnešním obchodním světě, mi záleží na schopnosti firmy nebýt jednou z mnoha, ale být výlučnou a na první pohled se odlišit od ostatních pochopitelně v pozitivním smyslu slova, k této vlastnosti přispívá firemní značka, logotyp - zkráceně logo společnosti. Základní poselství je však jedno - pohleďte na nás, odlišujeme se od ostatních, jsme solidní firma, poskytujeme vysoce kvalitní služby a nabízíme perfektní zboží. Vizuální styl firmy a jeho kvalita Vizuální styl firmy (můžeme se setkat i s názvy firemní styl, koordinovaný vizuální styl, firemní design, image, Corporate design) se může vytvářet nahodile nebo zcela záměrně a koordinovaně. Firma, ač už o tom ví nebo ne, má svůj vizuální styl. Působí jak na okolí, tak i na své zaměstnance. Otázkou zůstává kvalita a komplexnost vizuálního stylu jakým společnost působí. Jak tedy utvářet vizuální styl firmy, který by působil pozitivně na své okolí? Základem je vytvoření norem - pravidel užití stylu, která zaručí jednotnost a kontinuitu základních atributů stylu. Vizuální styl firmy je první kontakt zákazníka s firmou. Navštívenka, nabídka, dopis atp. jsou poslové firmy, podle kterých se utváří úsudek o solidnosti firmy a její kvalitě. Veškeré materiály, které firma potřebuje ke své činnosti, by měly být vedle svých základních funkcí také nositelem vizuální informace o firmě. Jejich jednotnost - jednotná grafická úprava - pak kumuluje a posiluje tuto informaci. Nedůslednost pak vnáší zmatek a ovlivňuje tak postoj k firmě. Jednotný firemní styl ovlivňuje pozitivně vedle zákazníků i samotné zaměstnance. Poskytuje jim psychologickou

4 podporu vztahu ke své firmě. Jednotný vizuální styl utváří i pracovní prostředí (interiér pracoviště, orientační systémy). Jako norma, která ručí za kvalitu a jednotnost, slouží Design manuál (Corporate Identity), který je kvalitně a důsledně zpracován profesionálním grafikem. Z manuálu musí být zřejmý směr, kterým se má vizuální styl ubírat. Logo je rozpracováno do různých podob a v různém užití. Výsledkem jsou jakési makety neboli předlohy firemních materiálů. Firemní styl začíná u logotypu, firemních barev a firemních písem. Kde však končí je ice obtížné říci. Z grafických a reklamních řešení se postupně dostává do řešení interiérů, etržních expozic a z nich pak do designu celých budov. Proto je ideální aby firemní styl vytvářel profesionální designér, který je schopen již grafický design tvořit s ohledem na celistvost firemního stylu. Firemní styl není reklama, ale reklama se musí firemnímu stylu podřídit. Design manuál a jeho používání Design manuál je návod, jak firemní styl vytvářet. Vytváření firemního stylu je dlouhodobý proces a v průběhu existence firmy vzniká neustálá potřeba nových firemních materiálů, které však, a to je třeba zdůraznit, musí zachovávat výsledný dojem a zapadnout do firemního stylu. Design manuál nemůže tedy zohledňovat současný stupeň rozvoje firmy, potřebnosti resp. nepotřebnosti jednotlivých prvků v něm obsažených, nemůže zohledňovat momentální technické vybavení či nákladnost jednotlivých prvků. O tom, které prvky se využijí okamžitě či později, které vůbec ne a zda se vytvoří v případě potřeby nové materiály, rozhoduje samozřejmě firma. Citlivost tohoto rozhodování pak ovlivní skutečný vizuální styl firmy. Design manuál není hotovou sazbou (podklady pro tisk) jednotlivých prvků, ale pouze vymezuje místo pro grafiku, konkrétní číselné a věcné údaje, které se zcela samozřejmě mění a obměňují. Přesný obsah těchto materiálů se vytváří až při sazbě podkladů pro tisk. Design manuál respektuje vůli a představy tvůrce, které nemusí být často zdůvodnitelné logickými argumenty. Svým charakterem se řadí do oblasti užité grafiky. Design manuál a jeho dodržování je často mi nepohodlné, ale je to nejlevnější způsob jak posílit prestiž firmy. Záleží jen na vůli a míře ztotožnění se s uvedenými argumenty. Design manuál je otevřenou knihou, která je neustále doplňována a kompletována s požadavky rozrůstajících se aplikací firemního stylu. Jiří Skalský Brno 0/09/008

5 6,8 6 6,8 6 grafický markant~název značky 9 společnosti.. fáze z hlediska rozvoje grafický markant název titul značky. Firemní značka,8 9 dále používané termíny 9 základní bez nároků na rozlišení jednotlivých součástí SPŘ odvozený tvar značky grafický markant + modifikovaný titul základní s nároky na rozlišení jednotlivých součástí SPŘ nebo na jazykovou mutaci základní s nároky na rozlišení jednotlivých součástí SPŘ nebo na jazykovou mutaci 5 odvozený tvar značky grafický markant + modifikovaný titul základní s nároky na rozlišení jednotlivých součástí SPŘ základní tvar značky grafický markant + titul

6 6.. barevné provedení 9,8 firemní značka positiv 6 firemní značka negativ grafický markant positiv 6 plnobarevné barevné materiály a objekty - s neomezenou ikostí aplikace příklad vizitky, papíry, firemní štíty, reklamní cedule a plachty, aplikace na auta, obaly atd. 9,8 grafický markant negativ plnobarevné barevné materiály a objekty - s omezenou ikostí aplikace a čitelností bez nároků na rozlišení jednotlivých součástí příklad výšivky na pracovní oděvy, značka na auta, a pod. 6

7 .. provedení značky monochromatické - černá,8 firemní značka positiv firemní značka negativ grafický markant positiv grafický markant negativ monochromatické barevné materiály a objekty - s neomezenou ikostí aplikace a čitelností monochromatické tisky příklad tiskoviny z omezenou možností barevného tisku, hlavičky faxových protokolů, černobílé inzeráty monochromatické materiály a objekty - s omezenou ikostí aplikace a čitelností. příklad tiskoviny z omezenou možností barevného tisku, hlavičky faxových protokolů, černobílé inzeráty 7

8 ,8 firemní značka positiv.. provedení značky monochromatické - libovolná barevnost firemní značka negativ monochromatické barevné materiály a objekty - s neomezenou ikostí aplikace a čitelností monochromatické tisky monochromatické barevné materiály a objekty - s neomezenou ikostí aplikace a čitelností příklad uvedení loga SPŘ na materiálech jiných subjektů s barevností danou grafickým podkladem 8

9 ..5 značka provedená v kombinaci černo-bílé firemní značka positiv firemní značka negativ černo-bílá aplikace - s neomezenou ikostí aplikace a čitelností příklad pro na pískování do materiálů, gravírování, vypalování laserem grafický markant positiv negativ grafický markant černo-bílá aplikace - s omezenou ikostí aplikace a čitelností příklad pro na pískování do materiálů, gravírování, vypalování laserem 9

10 ..6 prezentace značky v různých ikostech 50% původní ikosti 5% původní ikosti % původní ikosti š < 7,5 mm pod 7,5 mm ikosti markantu již bez titulu 7,5% původní ikosti 50% původní ikosti 5% původní ikosti % původní ikosti pod 7,5 mm ikosti markantu již bez titulu 7,5% původní ikosti š < 7,5 mm 0

11 ..7 Kodifikace značky ve čtvercové síti 6 6,8,8 9 6,8 9 9

12 . Firemní barvy.. hlavní firemní barvy cervena_spr PANTONE 85 C - na křídu PANTONE 85 U - na offsetový papír CMYK - C0, M00, Y00, 0 RGB - R55, G0, B0 RAL 00 - VerkehrsRot JAC 0 G - SERISIGN modra_spr PANTONE C - na křídu PANTONE U - na offsetový papír CMYK - C00, M8, Y0, K RGB - R, G, B06 RAL Ultramarinblau JAC 0 G - SERISIGN.. zásady monochromatického tisku odvozená barva ze základní základní_barva 0% zakladni_barva 00%

13 hlavní firemní písmo pro titul CASTLE TEE BOOK 75% +0 proklad tah písma /00 výšky (výška 0b - tah 0,b) : titul hlavní firemní písmo pro texty HELVETICA CE Narrow 00%, 0 proklad : text v typograficky zpracovaných materiálech v běžné korespondenci. Firemní písmo Významným prvkem v prezentaci firmy jsou tiskoviny, účinek jejich obsahu se zvyšuje, jsou-li předkládány veřejnosti v náležité grafické úpravě, s m jednotících prvků, z nichž nejvýznamnější je písmo. Vybraný typ písma, který odpovídá charakterem zaměření firmy je v souladu s písmem ve firemní značce. Pro potřeby společnosti Společnost pro projektové řízení a tvorbu jejich dokumentů bylo stanoveno písmo HELVETICA CE Narrow (platforma PC i MAC) a jako náhradní ARIAL CE Narrow (platforma PC). Jako doplňková písma byla stanovena písma HELVETICA CE Narrow nebo ARIAL CE Narrow v řezech Oblique - Italic a BOLD Oblique - Italic. Tato písma jsou moderní, jednoduchá, věcná, ve výrazu ušlechtilá, vyskytující se v široké škále řezů. Spojují v sobě funkční i estetické vlastnosti, jsou univerzálně použitelné, mají nadčasový charakter, nepodléhají módním trendům. Výrazné základní tvary, stylově důsledně provedená lineární struktura, kompresní řazení hlásek - to vše vytváří nezaměnitelný obraz písma, které je navíc dokonale čitelné nejenom v jednotlivých slovech nebo spojeních, ale i ve kých textových celcích. Z technického hlediska skýtá písmo HELVETICA CE Narrow téměř neomezené možnosti všestranného. Je transponovatelné do nejrůznějších materiálů i provedení. Při polygrafickém zpracování tiskovin prokazuje písmo své mnohostranné klady a hodnoty, bez ohledu na tiskárenskou technologii či gramáž a kvalitu papíru. SPOLEČNOS T PRO abcdefghijklmno pqrs tuxyz ěščřžý áíé ABCDEFGHIJKL MNOPQRS TUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ hlavní firemní písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ

14 hlavní náhradní firemní písmo pro texty ARIAL CE Narrow 00% : text v typograficky zpracovaných materiálech v běžné korespondenci hlavní náhradní písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ doplňkové firemní písmo HELVETICA CE Narrow Oblique 00% : zdůraznění textu v typograficky zpracovaných materiálech a v běžné korespondenci doplňkové písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ náhradní doplňkové firemní písmo ARIAL CE Narrow Italic 00% : zdůraznění textu v běžné korespondenci náhradní doplňkové firemní písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ doplňkové firemní písmo HELVETICA CE Narrow BOLD 00% : zdůraznění textu v typograficky zpracovaných materiálech a v běžné korespondenci náhradní doplňkové firemní písmo ARIAL CE Narrow BOLD 00% : zdůraznění textu v běžné korespondenci doplňkové firemní písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ náhradní doplňkové firemní písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ

15 doplňkové firemní písmo HELVETICA CE Narrow BOLD Oblique 00% : zdůraznění textu v typograficky zpracovaných materiálech a v běžné korespondenci doplňkové náhradní firemní písmo ARIAL CE Narrow BOLD Italic 00% : zdůraznění textu v běžné korespondenci doplňkové firemní písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ doplňkové náhradní firemní písmo abcdefghijklmnopqrstuxyz ěščřžýáíé ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYZ ĚŠČŘŽÝÁÍÉ

16 . Aplikace grafických prvků corporate designu do základních tiskovin společnosti. Základní tiskoviny 6

17 Dear Jacques, quis nos ad exerilit non ullaor irilit lutem nons aliquam consectem dolortionse dolore molor sum quis at praessequam venismodolor ilis nullandre coreet init autat. os exeraes equismodipis augueri ustismod magnit, ent dionsed duip et venibh erat. coreet, quatem do con utatis ad mod eu feuguerci bla amcommy nulla feumsan dolobore tat, secte magnim zzril ut la feuipit lum zzriliquis ad tatet acilit dit ipsum iliquat. Duipisis ero core con henibh exercil del duiscil landit am endre dunt ad min ullaorper augait nullan is ea ad te commy nis aute minim quisit wis etuer adiat la feugiam, conum zzriusci bla aciliquisi tio esed dolore faccum dolore euguero conse tatuero do exer augue mod essequat, eu feugiam commodolor senim iliquate dionsectet eum dolore minis augiam irilismolor sum estrud tis nim er si tatem nim dunt ipsum alit it, qui te doluptat, sum zzriusc ilisim ipit nulputem num zzriusto ero odit loborpe rcilis alit nons ercing enibh el dolorero del dolorem nulluptatet at, iquismod ming erilit aciduis am, consed tisi ex exero et ullaore rciliqui exercipit augue dit acil ut nos nos dolent ilit, quatum amcon ea feuis nulput nisci endre dolorpero erilit alit lummy nibh et praessectem exeros nis ex er sit, it ing eum veniscin is dolorperil iure modio od minismo dolorpe rciduis nisit lute er augiam et iriliscillum dolor sustin ut venim augait nos el ip el ut dolore dunt num aliquisi eugiam, sum dit ute veniat luptatet, sequis adip eugait inci exeros nonse feu faccum nulput nonsed min hendionsenit vent ullam, diam dit dolobor eriure tem iliquip esendreriure ex esto ercincinim ea amet, iquisl ute mod ex eugiam quatum init doluptat iriure molor sustis et la feummy nibh enim quis numsandre tem inismod molum del dolore voluptat ing euis ad te digna adipsustrud tatisse vulput in exer susto etue dolorpe rostrud ea feugait, sed tem etuerilisl eleniate feuguer aessis dipit laoreet, si erat non.. heniat. Dopisní papír - zmenšeno 90% ip et wissequis dit ad tat volorerit wis nulla faccumsandip ea core consectem ilit isis el ullaore mod ming endio eum irit accum am enisit praesed duis dit lutpat pratummodo do ex ex et ut vulla consecte min henim dio od esto dolore tie eriuscinis augiamet, quis at. irit lummy nullum zzrit in venis er sustrud dion veraessit del et init ing el ex ex ex ero dolortin iquat dit luptat. il del in hendrer ostrud eratum del incip erat alit vercil ullutpat. Ut illaorper iriliss equat. Ut aliquisi. ros et ullandreetum erostionse consequ amconulla feuis nulluptat nos adit augait ad tie magnisi et nullut dolenis aliquisl dignibh ero etuero odiam, quisci blandion exeros num zzriurem zzrilla facipit, isis etum it luptat endr erosto exeraes sectetu erostio nsequipit, consenit nim aliquisit in ut ut iustion senibh eraesen diatet essed ming eros aliquat. xero ea adigna accumsandre magna feuissis aut alis nim dolore feum illandrem incil ut laore vullan eu faci eu facilit ex et vulputpat auguero essiscin ullaore feugiam dolutem verosto delesenim zzrit ip eliquis nullandrer augue commy nostin utpat. olorperiurem am, quip ero euguero od te mincing esequis augiam, sequipit it lam dio cor ad duisit la feum el eugue minim autatue et er ip essim dipisi ting et num in enim ero eum exer init la faciduipit, sed min henim zzriure conum del ing eum nonum estrud tisi tinim ip exeril iuscil exer si. nullut lore dit duipit alissim nulla at, sustrud ea con ut alis niametu mmolore vulla consequat volor aliquipit ilit la alisi. gait irit wisl dolore molorercip exercillaor iure magniamet, volorem esen digniat, enim ipsusto do er siscips ummolute magna cons nullut prate ming elessent lum in heniamet dipissequam, quat nonse min is ero enis del inci tie dolummodit auguercilit eugait irit iriuscip ectet ute vendrem iquat. Ut alis ad te mod tat. Duis eu feuguer diatue magnit, sis dolorem num dit incidunt il eros ecte consed esto od mod tem venim vero odo do eugiamcon euis delis nulla feum eugiam, qui bla faccum quisit praestrud min veraese quamet wis nonummolorem isl ut alis adipsum sandit in ut praestismod diat autpat. ipit ver iliquam in henis ametum iure magna acin utpat am enis eum adit, volorer summy num zzrit augait wismodiam, se con henim it nostin ullaor ing elent vullamc oreetum nullaorem zzriure te feuissequi tin ea con eliquatue esed tem illam, consenim dolore iquatio conullam autpat irilit autpatismod etuerci liquat lortie dolorem amet aliquatio con et acin henit ad dolore do et prat, consed magna faccummod tem zzriuscidunt iurem alit wis euisci blan venibh et iuscip eliquis nullupt atismolummy nons nos nit veniam, quisi blan hent in henim zzrilisit lore feum auguerciduis eugiamc onsent alisisl dolesent pratis dolor adit lore estissed euguerilisim ipisit dipsustis amet ut nis ad tatum inibh et, it, commodolut iustisim dunt nullut lore min exeril ut wisi. ullutpat enim it praessisim augue mod min henibh exer ilisit praesecte tem iure tisim quisciduipit at ipsusto odolorperit vulla con hent prat. Ut eril eu facilis nit alit utetum eugiam diam iquat, vulpute tumsandre feugiam, sustisit, exero er your George 7

18 .. Obálka DL (00%) 8

19 diat t od dolenis essequat, la feugiam, conum eu feugiam zzriusod t tis endr essequat, nim er si tatem eu nim feugiam dunt rpe ed tis rcilis ming nim alit er si nons tatem ercing nim enibh dunt rpe vullan ero rcilis et eu ullaore alit nons rciliqui ercing exercipit enibh ullandrer pero ero et erilit ullaore alit rciliqui lummy exercipit nibh et pero ismo erilit dolorpe alit rciduis lummy nisit nibh lute et el isi ismo eugue eugiam, dolorpe sum rciduis dit ute nisit veniat lute senit e isi conum eugiam, vent ullam, sum dit ute diam veniat dit ugiam senit vent quatum ullam, init diam doluptat dit ugiam dolore l ilit quatum voluptat init ing euis doluptat ad te sto dolore etuerilisl er voluptat eleniate ing euis feuguer ad te ero etuerilisl enis eleniate feuguer feuguer ullaore mod ming endio eum l con min ullaore euis henim mod dio ming od esto endio dolore eum adipsum min del et henim init ing dio el od ex esto ex ex dolore ero t t, t. del volorer Ut et init illaorper ing el ex iriliss ex ex equat. ero t. zriure Ut te illaorper iriliss equat. d tie etuerci magnisi et nullut dolenis elisis iuscidunt tie magnisi etum it et luptat nullut endr dolenis elisis in raesen henim etum diatet it luptat essed endr ming ndrem raesen ipisit incil diatet ut laore essed vullan ming eu ndrem nim zzrit incil ip ut eliquis laore nullandrer vullan eu o nim odolorstisit, ad duisit la feum el eugue zzrit ip eliquis nullandrer cor sed cor ad min duisit henim la feum zzriure el conum eugue sed min henim zzriure conum quat volor aliquipit ilit digniat, quat volor enim aliquipit ipsusto ilit do er digniat, quat nonse enim min ipsusto is ero do enis er quat te mod nonse tat. min Duis is eu ero feuguer enis d vero te mod odo tat. do Duis eugiamcon eu feuguer euis molorem vero odo isl do eugiamcon ut alis adipsum euis tpat molorem am enis isl eum ut alis adit, adipsum volorer tpat oreetum am enis nullaorem eum adit, zzriure volorer te utpat oreetum irilit nullaorem autpatismod zzriure etuerci te utpat faccummod irilit autpatismod tem zzriuscidunt etuerci iam, faccummod quisi blan tem hent zzriuscidunt in henim estissed iam, quisi euguerilisim blan hent in ipisit henim estissed eril ut wisi. euguerilisim ipisit quisciduipit eril ut wisi. at ipsusto odolormsandre quisciduipit feugiam, at ipsusto sustisit, odolormsandre feugiam, sustisit,.. Vizitka, jmenovka, razítko

20 . Odvozená pečeť akreditace 9,8 9,

+420 800 177 177 info@realitydne.cz

+420 800 177 177 info@realitydne.cz OBÁLKY - FORMAT DL - BRNO REAL Nova, s.r.o. OBÁLKY - FORMAT DL - POBOČKY Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha Hlubinská 1378/36 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava OBÁLKY - FORMAT C5 - BRNO REAL Nova, s.r.o.

Více

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém tisku, v akcidenci

Více

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Značka ilharmonie Brn ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Logotyp základní barevná podoba logotypu základní černobílá

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

najíždíme na jednotný vizuální styl

najíždíme na jednotný vizuální styl najíždíme na jednotný vizuální styl Západočeská univerzita v Plzni, 2007 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL 1.0 LOGO 1.1 ZÁKLADNÍ TVAR 1.2 VARIANTY 1.3 BARVA 1.4 PÍSMO ZÁKLADNÍ 1.5 PÍSMO DOPLŇKOVÉ 2.0 ZÁKLADNÍ TISKOVINY

Více

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru DETAIL Zaostřeno na HRA SVĚTLA NÁLADY ČESKÉ KRAJINY MAGIE KRAJ KOUZLO KRAJINY7 2 01 INY PRAHA 2 017 Nástěnné kalendáře na míru Vytvořte si vlastní

Více

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO TIŠNOVSKO Typografi cký manuál Tento manuál byl vytvořen v rámci projektu Tvorba produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing, za fi nanční spoluúčasti EU a Jihomoravského kraje OBSAH Typografický

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 28. 3. 2007 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 6. 4. 2005 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvk tiskové stránky (dvojstránky) p edem dané v periodickém

Více

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod.

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod. DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 4 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 5. 3. 2008 Účel tiskoviny identifikace typického čtenáře určuje základní podobu vzhledu nekonfliktní přístup: vzhled

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.00 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální a komunikační

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu firemní manuál jednotného vizuálního stylu Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A. Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) A. Logotyp černobílé

Více

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál manuál pro používání loga Slavoj Bruntál Značka Slavoj Bruntál 1 Značka Slavoj Bruntál základní varianta loga verze pro použití na malé ploše Barevné provedení značky Slavoj Bruntál 2 Barevné provedení

Více

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 LOGO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 Logo městské části Praha 5 vychází z tvaru číslice pět. Ta je stylizována tak, aby vytvářela přátelskou tvář s

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51 Obsah 1 Městský znak............................... 3 2 Turistická značka........................... 15 3 Písmo.................................... 25 4 Merkantilní tiskoviny......................... 31

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

Komplexní vizuální styl města Šumperka

Komplexní vizuální styl města Šumperka Komplexní vizuální styl města Šumperka Úvodní slovo Vážení a milí přátelé! Již jsem napsal mnoho úvodních slov k mnoha publikacím, brožurám a programům různých akcí. Za tím tiskem se ale vždy skrývali

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA?

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba Petr Lobaz, 26. 2. 2009 Typografie umění neviditelnosti PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? zlepšení čitelnosti štábní kultura, lepší spolupráce

Více

lícní část č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 č.12356

lícní část č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 č.12356 lícní část g o l d g o l d s i l v e r s i l v e r b r o n z e rubová část Věrnostní karta opravnuje jeho držitele k neomezenému odběru zboží... Její vlastník získává prostřednictvím nakupovaného zboží

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Obsah 1 Úvod 3 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Použití grafi ckého manuálu 5 2 Logo 6 2.1 Logo základní barevné provedení 7 2.2 Logo jednobarevné

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY obsah 01 jednotný vizuální styl ROP Střední Čechy 02 značka, barevnost, písmo 02.01 grafický symbol 02.02 značka základní varianta plnobarevná 02.03 značka proporční

Více

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s.

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. DESIGN MANUAL Jednotný vizuální styl společnosti KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Obsahuje definici logotypu společnosti a všech jeho použitelných variant, definici barevnosti, definici grafických konstant a

Více

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u. CID & packaging etc. just what you need Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.ca 2 3 ochranná zóna Ochranná zóna logu pomáhá neztratit

Více

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 02 Logo, barevnost, písmo 02.01 Logo základní varianta 02.02 Logo negativní varianta 02.03 Logo jednobarevné provedení 02.04 Logo černobílá varianta 02.05 Logo proporční

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o.

AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007. DÍLNA Design, s.r.o. AmbiPur 3Volution koncept BTL launchovací kampaně pro jaro 2007 DÍLNA Design, s.r.o. INZERTNÍ VIZUÁL > obsahuje: základní vizuál flakónů podrobné vysvětlení funkcí a výhod produktu info o soutěži PRVNÍ

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

Václav Svěrkoš Ostravské srdce With Ostrava in his heart OSTRAVA. Jak tančí andaluští koně The dancing horses of Andalucia

Václav Svěrkoš Ostravské srdce With Ostrava in his heart OSTRAVA. Jak tančí andaluští koně The dancing horses of Andalucia podzim/zima autumn/winter 2009/2010 OSTRAVA Metropolitan Magazine minimální vzdálenost: výška OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Václav Svěrkoš Ostravské srdce With Ostrava in his heart strana/page 8 Jak tančí

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY

vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY vizuální STANDARTY PRO POUŽÍVÁNÍ INGREDIENTNÍ ZNAČKY JAKO VĚTNÉ FORMY OBSAH 1.0 1.1 1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 PRAVIDLA PRO LOGOTYP POPISNÉ LOGO UPOZORNĚNÍ NA REGISTROVANOU OCHRANNOU

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA 1 LOGO, JEHO VARIANTY A POUŽITÍ Logo společnosti Zelená hvězda se skládá ze 3 částí: piktogramu osmiramenné zelené hvězdy, nápisu ZELENÁ HVĚZDA a claimu Váš dodavatel zdravotnických

Více

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times

PORTFOLIO. 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography. 05 packaging design 10-11 logos 14 illustration. 06 car design 12 mercantils 15 free times PORTFOLIO Veronika Barankova / graphic designer Prague, Czech Republic m: +420 774 74 54 54 skype: veronikabarankova vbarankova@seznam.cz 01 04 webdesign 07-09 catalogs 13 photography 05 packaging design

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Finanční poradenství pro Evropu Obsah Úvodní slovo 3 1. Obchodní jméno a značka 1.1 Obchodní jméno 5 1.2 Značka 6 1.3 Varianty značky 7 1.4 Barevné provedení značky 8

Více

Mnohé z jednoho. Velké fotky mají v sobě spoustu malých. Ukážeme vám, jak z jedné původní dostat několik nových.

Mnohé z jednoho. Velké fotky mají v sobě spoustu malých. Ukážeme vám, jak z jedné původní dostat několik nových. Techniky Mnohé z jednoho Velké fotky mají v sobě spoustu malých. Ukážeme vám, jak z jedné původní dostat několik nových. Uvědomujete si, že velké fotky ve svých detailech skrývají malé fotky límeček, kno

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010 00 Grafický manuál 1 graf manual-afo.indd 1 10/14/10 3:12:22 PM 00 Obsah Intro 3 01 Logo základní 4 Logo základní velikostní varianty 5 Logo s názvem 6 Logo s názvem velikostní varianty 7 Logo v negativním

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU VYHOTOVIL ROMAN POŠVIC POSVIC@TISKPOSVIC.CZ +420 777 671 156 JAK ZACHÁZET S GRAFICKÝM MANUÁLEM, ABY JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL MĚL OČEKÁVANÝ ÚČINEK I. OBECNÁ USTANOVENÍ a)

Více

grafika obecně základní barevná charakteristika

grafika obecně základní barevná charakteristika 2.3 grafika obecně základní barevná charakteristika 21 grafický manuál praha 11 Manuál je tématicky členěn do jednotlivých kapitol, od užití logotypu po ukázky komplexních grafických řešení. Pravidla stanovená

Více

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s.

Corporate Design. manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny MPOWER. MPOWER, a. s. MPOWER Engineering, a. s. M, a. s. M Engineering, a. s. M SLOVAKIA, a. s. echnology Center, s.r.o. OOO M MOSKVA Corporate Design manuál pro grafický design a vizuální komunikaci společností skupiny M 1.8.2009 úvod základní komunikace

Více

CHODÍME SPOLU. Sport. Každodenní péče. Volný čas. Business Móda. Styl. VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO koncept barkety

CHODÍME SPOLU. Sport. Každodenní péče. Volný čas. Business Móda. Styl. VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO koncept barkety čas VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO koncept barkety KONCEPT PROMOSTOLKU KIWI PRO HOSTESKY varianta 6 topper boční strana boční strana boční strana čas topper čas čas lišta VIZUAL PRO PROJEKT KIWI GALILEO

Více

Ukázky tiskových materiálů inzerce

Ukázky tiskových materiálů inzerce Ukázky tiskových materiálů inzerce 31 Uleris terit ad ina cribuntrum que nonlost inpropu ltorum ponfecus intes ac factorum publis li senem Romne con nondac ia ductorum intessis. Astem sedi imus voluden

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 18 / 9 / 2012 Používání identifikačních znaků společnosti (přesný zápis identifikačních znaků společnosti, odchylka od zápisu nepřípustná) Zápis obchodního

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 01 Úvod 1.01 Značka OTE, a. s. 1.02 Obchodní jméno společnosti OTE, a. s. 1.03 Jak a proč pracovat s tímto manuálem 02 Logotyp 2.01 Základní provedení logotypu

Více

obsah Tie dolore tio commy nulla

obsah Tie dolore tio commy nulla Tie dolore tio commy nulla Laor iusci tem aut adipit luptat. Unt duis adiamet do core vullamet, secte doloreet, susciduisim nulputpatum duipismod tie tisi bla feugait nis dolor sum quam, sim venibh et

Více

magazine Kdo bude pánem na Libáni? Jak dobře uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí Výjimečná investice!

magazine Kdo bude pánem na Libáni? Jak dobře uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí Výjimečná investice! Název rubriky magazine Kdo bude pánem na Libáni? Výjimečná investice! Zima 2007 Jak dobře uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí Podle čeho vybrat kvalitní realitní kancelář Nízkoenergetické bydlení Aktuální

Více

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer Grafický manuál Vypracoval Šimon Genzer Obsah 1 Úvod 2 Normy logotypu 2.1 barevná varianta loga 2.2 černobílá varianta loga 2.3 ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4 rozkres loga v grafické síti

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

průvodce logotypem společnosti Stachema

průvodce logotypem společnosti Stachema průvodce logotypem společnosti Stachema představení logotypu Logotyp Stachema je základním prvkem vizuální identity společnosti. Logotyp se skládá z grafické a textové části. Grafická část logotypu je

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Základní 1/6/2011 Jen pro vnitřní potřebu 02 EXPLIKACE O tváři naší strany TOP 09 Manuál aneb pravidla Prezentujeme se v moderní, kultivované grafice, důraz klademe na

Více

ZNAČKA. Variata s domintním textem Jižní Valašsko je plnhodnotná podoba loga a lze ji dle potřeby používat.

ZNAČKA. Variata s domintním textem Jižní Valašsko je plnhodnotná podoba loga a lze ji dle potřeby používat. LOGOMANUÁL ZNAČKY ZNAČKA Logotyp projektu Trnková stezka se skládá z piktogramu a textové části. Tyto dva základní prvky vystupují v komunikaci vždy dohromady. Nelze tedy jednotlivé symboly používat samostatně.

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

Obsah Logotyp Lutos Doplňkový grafický prvek Lutos Písmo Akcidence Merkantilie LUTOS

Obsah Logotyp Lutos Doplňkový grafický prvek Lutos Písmo Akcidence Merkantilie LUTOS GRAFICKÝ MANUÁL Obsah Logotyp Lutos Barevnost 2 Konstrukce v síti 4 Přesná konstrukce logotypu 5 Ochranný prostor 6 Nejmenší použitelná velikost 7 Zakázané varianty 8 Doplňkový grafický prvek Lutos Barevnost

Více

MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL ZNAČKY A VIZUÁLNÍHO STYLU 1 ZNAČKA 1/01 ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ ZNAČKY 1/02 ZNAČKA BEZ TEXTU A S TEXTEM 1/03 PLNOBAREVNÁ ZNAČKA 1/04 JEDNOBAREVNÁ ZNAČKA 1/05 ROZKRES ZNAČKY 1/06 OCHRANNÁ ZÓNA ZNAČKY

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 UVOD Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezentace organizace na veřejnosti. Kvalitní zpracování podporuje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí

Více

Vizuální styl kernun

Vizuální styl kernun Vizuální styl kernun Korporátní fonty (kontrast, čitelnost) Barevnost Logo (změna barevnosti do nové palety a změna poměru symbolu vůči textu) Ikony Fotografie Ilustrace GUI dashboard Kombinace písem reflektuje

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

dolutatem do odolese quatie ecte modolor incil ulluptatis exer sequat. Feumsan vel in utat atue cor aliquat. Em vulla core delisi.

dolutatem do odolese quatie ecte modolor incil ulluptatis exer sequat. Feumsan vel in utat atue cor aliquat. Em vulla core delisi. conse dolobor tionsed ting eu feum venim vendreril inim ad dolorti onullaorpero eugiat, quat. Ulla facipsuscil ut num ing ex el ulput pohled vel ullaore očima tem mladých iusci tat, lidí quam na dolobore

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy LOGOMANUÁL 2013 základní logotypy OBSAH LOGOMANUÁLU LOGOTYP 1. Základní provedení 03 2. Jednobarevné varianty - pozitiv 04 3. Jednobarevné varianty - negativ 05 4. Logotyp v konstrukční mřížce 06 5. Logotyp

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Vojenský technický ústav, s.p. LOGO MANUÁL

Vojenský technický ústav, s.p. LOGO MANUÁL Vojenský technický ústav, s.p. LOGO MANUÁL Tento logomanuál slouží k jednoznačnému a srozumitelnému výkladu vizuálního stylu Vojenského technického ústavu s.p. Jednotný vizuální styl je důležitý k identifikaci

Více

základní tiskoviny 28 základní logotyp Altus Software 4 odvozený logotyp Altus Vario 10 ostatní materiály 38 odvozený logotyp Altus Portal 16 index 44

základní tiskoviny 28 základní logotyp Altus Software 4 odvozený logotyp Altus Vario 10 ostatní materiály 38 odvozený logotyp Altus Portal 16 index 44 designmanual základní logotyp Altus Software 4 základní logotyp Altus Software 6 monochromní, černobílá a inverzní varianta 8 odvozený logotyp Altus Vario 10 odvozený logotyp Altus Vario 12 monochromní,

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

NÍ SPOLEČNOSTI 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOS

NÍ SPOLEČNOSTI 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOS 2 0 0 LEČNOSTI VÝROČNÍ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 200 005 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ PŘEDSTAVEN OBSAH 005 VÝROČNÍ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Logotyp DCHB Varianty logotypu

Logotyp DCHB Varianty logotypu design manual Diecézní charia Brno design manual Logoyp DCHB Variany logoypu 1 Základní logoyp Obdélník, dělící čára a ex DIECÉZNÍ CHARITA BRNO jsou v barvě CHARITA červená, znak a ex Charia Česká republika

Více

Interiéry od Remarque

Interiéry od Remarque Interiéry od Remarque Chcete zcela proměnit svou kancelář, byt nebo dům a nevíte si rady? Nabízíme Vám zpracování návrhu a kompletní realizaci typických i atypických interiérů, navrhneme Vám originální

Více

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005 Grafický manuál Grafický manuál loga Czech Republic Development Cooperation Tento manuál slouží k zajištění jednotnosti používání loga. Na jeho stránkách najdete základní pravidla používání loga. Především

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

příběh Hledáme výraz vlastní skutečnosti, náš vlastní příběh. Jak silný ale musí být příběh, aby nechal padnout strom?

příběh Hledáme výraz vlastní skutečnosti, náš vlastní příběh. Jak silný ale musí být příběh, aby nechal padnout strom? příběh STRANA 34 proč ne?! ČERVEN 2012 Hledáme výraz vlastní skutečnosti, náš vlastní příběh. Jak silný ale musí být příběh, aby nechal padnout strom? KONCEPT, KURÁTOŘI: Jana ZIELINSKI a Jiří MACEK, Křehký

Více

HI-TEC Cisco Systems Hoya Visimpex AU Portal VZP ČR SECA - Serafin Campestrini Agrofinal Citroën Stada Pharma WEBDISPEČINK SODI Race Tech

HI-TEC Cisco Systems Hoya Visimpex AU Portal VZP ČR SECA - Serafin Campestrini Agrofinal Citroën Stada Pharma WEBDISPEČINK SODI Race Tech P O R T F O L I O Výběr z klientů, pro které jsme pracovali (tedy ne že jsme pro ně udělali samolepku nebo katalogový list, ale pracovali jsme pro ně na strategických projektech): Sony Velkopopovicky Kozel

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Městské policie Ostrava

Manuál jednotného vizuálního stylu Městské policie Ostrava Manuál jednotného vizuálního stylu Městské policie Ostrava MANUÁL značky Obsah značka. Barevná pozitivní provedení.2 Barevná negativní provedení A.3 Barevná negativní provedení B.4 Jednobarevná pozitivní

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 7. Vybrané kapitoly z typografie. Digitální fotografie v muzejní praxi

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 7. Vybrané kapitoly z typografie. Digitální fotografie v muzejní praxi Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 7 Vybrané kapitoly z typografie Základní pojmy a pravidla Tomáš Chorý Digitální fotografie v muzejní praxi Petr Zatloukal 2007

Více

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz

grafický manuál vizuálního stylu CCV Informační systémy www.ccv.cz CCV Informační systémy obsah Logotyp 2 Tři základní varianty logotypu 3 Barevnost 4 Použití barevných provedení 5 Ochranné pole 6 Zakázané varianty logotypu 7 Font 8 Vizitky 9 Dopisní papír - A4 10 Šablona

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více