Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem telefon: , fax: IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326"

Transkript

1 Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem telefon: , fax: IČ: DIČ: CZ

2 OBSAH strana Úvodní slovo 3 Sídlo organizace 4 Historie Domova 5 Poslání a cílová skupina, zásady poskytovaných sociálních služeb 5 Základní činnosti poskytované služby 8 Přehled o počtech klientů v roce Věkové složení klientů dle poskytované služby Stravovací provoz 10 Zdravotně ošetřovatelská péče 10 Organizační struktura a péče o zaměstnance 11 - Vzdělávání personálu Aktivizace klientů volnočasová a zájmová činnost 13 - Přehled pořádaných akcí pro klienty za rok 14 - Fotogalerie z akcí 15 Projektová činnost 17 - Prezentace DpS pro veřejnost Praxe studentů 17 Dobrovolnictví 18 Hospodaření organizace za rok

3 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, čtenáři této výroční zprávy. Dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. za rok Tento rok byl pro naši organizaci přelomový, protože jsme od zahájili provozování sociální služby domov se zvláštním režimem pro 46 našich klientů, kteří mají diagnostikovánu demenci. Vyčlenili jsme pro ně jedno patro našeho domova a přidělili jim stálý personál. V krátké době se nám podařilo naplnit kapacitu této sociální služby, personál prošel školením i stáží v Domově pro seniory Bystřany, kde domov se zvláštním režimem provozují již několik let a mají i certifikaci České alzheimerovské společnosti. I v roce 2011 jsme pokračovali v intenzívní práci nad změnami našich vnitřních směrnic s ohledem na naplňování standardů kvality a lidských práv klientů. Tato práce již postoupila tak daleko, že se v roce 2012 budeme snažit o získání certifikátu Značka kvality v sociálních službách. V průběhu roku 2011 se na našem domově pořádala několik školení v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, který organizovalo občanské sdružení OPORA, o.s. a také pilotní projekt,,vzdělávání managementu v sociálních službách, který pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR zajišťovala firma Socio, s.r.o. Díky těmto dvěma projektům se nám podařilo získat nové příjmy do naší doplňkové činnosti. Zároveň jsme z ekonomických důvodů v roce 2011 utlumili cukrářskou výrobu, kterou jsme v rámci doplňkové činnosti provozovali. Průběžně se snažíme, abychom našim klientům poskytovali stále kvalitnější služby, i přes neustálé snižování dotací ze státního rozpočtu na chod naší organizace. Děkuji tímto všem našim zaměstnancům za jejich pracovitost, obětavost, empatii a elán, se kterými přistupovali (a přistupují) k našim klientům a zároveň za pochopení a tolerantnost, se kterými přijímali v roce 2011 změny, ke kterým v naší organizaci došlo. Bližší informace o činnosti naší organizace naleznete na následujících stránkách. Ing. Petr Boťanský - ředitel 3

4 Sídlo organizace Název: Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace Sídlo: V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem, PSČ IČ : DIČ: CZ Právní forma: příspěvková organizace zřizovaná obcí Bankovní spojení: KB UL /0100 Internet: Zřizovatel: Město Ústí nad Labem (MmÚ) Sídlo zřizovatele: Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, PSČ

5 Historie Domova Domov pro seniory Severní Terasa je příspěvkovou organizací zřízenou Magistrátem města Ústí nad Labem. Byl otevřen v březnu roku 1987 jako moderní, bezbariérové zařízení poskytující celoroční, komplexní péči. Od roku 1995 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. V roce 2000/2001, 2009 prošel Domov částečnou rekonstrukcí a modernizací tak, aby odpovídal potřebám a požadavkům klientů. Od února 2011 začal Domov poskytovat třetí sociální službu - Domov se zvláštním režimem pro 46 klientů. Poslání a cílová skupina, zásady poskytování sociálních služeb Poslání domova: Domov poskytuje sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo jejich postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, ve formě ubytování v pobytových zařízeních sociálních služeb s druhem poskytovaných sociálních služeb Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života. 5

6 Druh služby: Domov pro seniory / 114 lůžek / Cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: senioři / od 65 let / Domov poskytuje pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, sociální služby ve formě ubytování v pobytovém zařízení sociálních služeb s poskytováním sociální služby domova pro seniory na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života. Cílovou skupinou sociální služby domov pro seniory jsou osoby starší 65 let, které jsou pro trvalé změny zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Do domova nemohou být přijaty osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení a/nebo osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci a/nebo osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. Druh služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením / 17 lůžek / Cílová skupina: osoby s tělesným nebo zdravotním postižením Věková struktura cílové skupiny: dospělí / let / Domov poskytuje pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, sociální služby ve formě ubytování v pobytovém zařízení sociálních služeb s poskytováním sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života. Cílovou skupinou sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením jsou osoby ve věku let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního a/nebo tělesného postižení, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Do domova nemohou být přijaty osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení a/nebo osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci a/nebo osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. 6

7 Druh služby: Domov se zvláštním režimem / 46 lůžek / Cílová skupina: osoby Věková struktura cílové skupiny: dospělí / od 45 let / Domov poskytuje pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, sociální služby ve formě ubytování v pobytovém zařízení sociálních služeb s poskytováním sociální služby domova se zvláštním režimem na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života. Cílovou skupinou sociální služby domov se zvláštním režimem jsou osoby starší 45 let, se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Do domova nemohou být přijaty osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení a/nebo osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci a/nebo osoby závislé nebo léčící se ze závislosti na návykových látkách a/nebo osoby trpící psychózami a/nebo psychotici. Zásady poskytování sociální služby dodržování práv klientů a jejich lidské důstojnosti respektování volby klientů individuální péče o klienty spolupráce s dalšími organizacemi v zájmu klientů flexibilita vůči potřebám klientů podpora samostatnosti pomoc a motivace při překonávání nepříznivého zdravotního stavu a/nebo sociální situace snaha o naplnění osobních cílů klientů komunikace s přirozeným společenským prostředím ochrana oprávněných zájmů klienta Nástroje k dosažení cílů klíčový pracovník individuální plánování vzdělávání zaměstnanců týmová spolupráce spolupráce jednotlivých úseků besedy s klienty a jejich rodinnými příslušníky Ke zjišťování spokojenosti s poskytováním služeb slouží zejména: besedy s vedením Domova, rozhovory s klienty, zápisy v knize hlášení, stížnosti klientů, dotazníky spokojenosti pro klienty a rodinné příslušníky 7

8 Základní činnosti poskytované služby: ubytování / hotelové služby / celodenní strava pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zprostředkování zdravotní péče zajištění ošetřovatelské péče pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu aktivizační a vzdělávací činnosti sociálně terapeutické činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí zajištění základního sociálního poradenství zprostředkování doplňkových služeb Domov nabízí ubytování v 1 a 2 lůžkových pokojích s balkonem, kapacita je 177 lůžek. Pokoj Pokoje jsou vybaveny: Úhrada den / klient v roce 2011 Počet pokojů Kapacita pokojů 1 lůžkový 320,- Kč osob 2 lůžkový 300,- Kč osob Nábytkem, vestavnými skříněmi, samostatným WC, přípojkou TV, lůžkovinami klienti si mohou dovybavit pokoj svým nábytkem, drobnostmi atd., jsou zařízeny tak, aby co nejvíce připomínaly domácí prostředí 8

9 Přehled o počtech klientů v roce 2011 Věkové složení klientů dle poskytované služby: Poskytovaná služba Věkové složení Počet klientů Domov se zvláštním režimem do 65 let let let let a více 2 průměrný věk 83,4 muži 5 ženy 38 Domov pro seniory Domov pro osoby se ZP do 65 let let let let a více 2 průměrný věk 83,7 muži 23 ženy let let let let 0 95 a více 0 průměrný věk 62,1 muži 10 ženy 7 Statistika k Počet klientů Nové nástupy 71 Ukončení pobytu 71 z toho 55 úmrtí 9 odchod do soukromí Změna poskytované služby 51 Počet nových žádostí za rok z toho 64 DsZR 4 DOZP 85 DpS Počet vyřazených žádostí v roce z toho 24 úmrtí 23 umístění v jiném DpS 1 ze zdravotních důvodů 4 na vlastní žádost 9

10 Stravovací provoz Kategorie stravovaných Počet vydaných jídel za rok 2011 klienti Domova zaměstnanci cizí strávníci z toho 1485 senioři klienti Pečovatelské služby z toho 482 zaměstnanci PS a zaměstnanci Struktura klientů k Stupeň závislosti I. II. III. IV. bez PnP Počet klientů CELKEM Trvale upoutaní na lůžko 31 Částečně imobilní 115 Inkontinentní 110 Psychiatrická diagnóza 114 Diabetici 74 z toho - aplikace inzulínu 21 Zprostředkování zdravotnické péče pro klienty v Domově: LÉKAŘI ORDINAČNÍ DNY EVIDOVANÍ KLIENTI Praktický MUDr. Pavlovová 1 den v týdnu 81 Praktický MUDr. Schayna 1 den v týdnu 96 10

11 Psychiatr MUDr. Zahradník 1x za 5 týdnů 114 Kardiolog MUDr. Říha dle objednání 41 Organizační struktura a péče o zaměstnance v roce 2011 ŘEDITEL ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK PÉČE O KLIENTA - DpS, DOZP VEDOUCÍ ÚSEKU VEDOUCÍ ÚSEKU / ZÁSTUPCE ŘEDITELE / ÚČETNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE PPOP ZDRAVOTNÍ PÉČE ZÁS. / POKLADNÍ VEDOUCÍ ÚSEKU VEDOUCÍ ÚSEKU SOC. PRACOVNICE PRAC. SOC. PÉČE ZDRAVOTNÍ SESTRA PERSONALISTA / PRAC. SOC. PÉČE PRADLENA ZDRAV. ASISTENT MZDOVÁ ÚČETNÍ FYZIOTERAPEUT ERGOTERAPEUT ÚSEK DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ÚSEK STRAVOVACÍ ÚSEK TECHNICKÝ VEDOUCÍ ÚSEKU VEDOUCÍ ÚSEKU VEDOUCÍ ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE BUFET ÚDRŽBA PPOP SKLAD RECEPCE KUCHYNĚ ÚKLID CUKRÁŘSKÁ VÝROBA Složení zaměstnanců dle profesí: Druh pracovního zařazení k Evidenční počet zaměstnanců Sociální služby přímá obslužná péče 30 výchovně nepedagogická činnost 4 sociální pracovník 2 Služby ošetřovatelské zdravotnický asistent 2 11

12 Ostatní všeobecná sestra 7 ergoterapeut 1 fyzioterapeut 1 THP 6 stravování 19 úklid 9 pradlena 2 recepce 5 údržba 3 CELKEM 91 Péče o zaměstnance Organizace poskytuje zaměstnancům možnost čerpání z fondu FKSP: na kulturu, rehabilitaci a dovolené, sociální půjčky, stravování a věcné dary / životní jubilea, atd../. Vzdělávání 1/ Vzdělávání personálu / školení, kurzy, semináře atd../ probíhá v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Průběžné vzdělávání sociálních pracovníků 24h/rok, PPOP přímá obslužná péče 24h/rok. Témata byla vybírána s ohledem na vykonávanou práci jednotlivých zaměstnanců včetně nové služby zahájení provozu Domova se zvláštním režimem. Účast 33 pracovníků v přímé obslužné péči celkem. Témata : Péče o seniory, zdravotně postižené a klienty hospicové péče Psychické aspekty v péči o seniory, zdravotně postižené a umírající Hospicová péče ošetřovatelská a první pomoc Komunikace v péči o seniory, zdravotně postižené a hospicové klienty Standardy kvality a vedení dokumentace v terénních službách 2/ Technický úsek školení řidičů dle platné vyhlášky. 3/ Školení personálu - požární ochrana a bezpečnost práce dle platných předpisů. 4/ Dále průběžné proškolování dle vnitřních směrnic DpS. Aktivizace klientů volnočasová, zájmová činnost Nedílnou součástí života v Domově je naplnění volného času našich klientů. Velkou nabídku aktivit mohou využívat i klienti se zdravotními problémy. Aktivity jsou přiměřené věku i zdravotnímu stavu klientů. Mohou si vybrat volnočasovou aktivitu dle zájmu a zaměření : společenské hry / trénování paměti / tvořivá činnost dílnách DpS / arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, petterapie / kulturní akce, koncerty, návštěvy divadla, kina, výlety, zájezdy, návštěvy jiných DpS vzdělávání, odborné přednášky sportovní aktivity 12

13 společenské akce zaměřené na roční období a tradice např. masopust, pálení čarodějnic, májové nebo vánoční koncerty, grilování na zahradě, mezigenerační hry, vinobraní jsou akce, kterých se zúčastňují i rodiny klientů. O nabídce aktivit jsou klienti pravidelně informováni na nástěnkách a nechybí ani spolupráce s Výborem klientů. Pravidelná nabídka denních aktivit pro klienty PO PÁ dopoledne a odpoledne v letních měsících se činnosti přesouvají do venkovních prostorů domova zahrada, altány - ranní cvičení mužů a žen - kroužek ručních prací - kroužek keramiky - kroužek zpívání - kroužek taneční terapie - dílny pracovní terapie na jednotlivých patrech zájmové činnosti dle individuálních potřeb klienta - sportovní zábavné hry kuželky, šipky atd.. - smyslové hry Bingo, Kolotoč atd.. - procházky s doprovodem dle počasí - pro čtenáře knihovna - duchovní služby pro věřící 2x za měsíc Klienti Domova se zvláštním režimem nejsou ze žádných aktivit vyloučeni, zapojují se dle zdravotního stavu a schopností 13

14 LEDEN Akce konané pro klienty v zařízení i mimo Účast klientů Tříkrálový koncert 75 Kino 30 Beseda klientů s ředitelem a vedoucími úseků 100 ÚNOR Kino 35 Masopust 120 BŘEZEN 3x Plavání klientů 6 Plavecké přebory DpS Libochovice 6 Oslava narozenin klientů ¼ letí 120 DUBEN Ústecký jarmark 25 Luštěniny DpS Krásné Březno 7 Turnaj v šipkách DpS Libochovice 7 Hrátky V Klidu 150 Velikonoční výstava 65 Velikonoce Kulturní program 120 Pálení čarodějnic 110 KVĚTEN Prohlídka FÓRA 20 Soutěžní klání seniorů DpS Podbořany 7 Den matek - MŠ 90 Sportovní hry seniorů 2011 Ústeckého kraje 180 ČERVEN Mezigenerační hry téma ŘEMESLA 160 Mezigenerační hry DpS Dubí 6 Lysá nad Labem výstava seniorských výrobků 7 Polodenní výlet pro handicapované klienty 45 Návštěva ZOO 20 Filipovské olympijské hry DpS Filipov 7 Naše město..co se změnilo? /prezentace muzea / 15 Oslava narozenin 2/4 letí 120 ČERVENEC Hřensko výlet, setkání seniorů Ústeckého kraje 8 Zahradní party grilování na zahradě 110 SRPEN Setkání seniorů Hipodrom Most 8 ZÁŘÍ Louny výstaviště 8 Sportovní olympiáda DpS Šluknov 8 Zahradní slavnost Charita Chabařovice 8 Oslava narozenin ¾ letí 115 Veletrh sociálních služeb Ústí nad Labem 30 Sportovní hry DpS Milešov 8 Výlet lodí Ústí - Litoměřice 30 ŘÍJEN Návštěva muzea 15 Výtvarné dílny DpS Bystřany výstava panenek 8 14

15 Turnaj v kuželkách DpS Libochovice 9 Dubský koláč DpS Dubí 8 Návštěva skleníku výstav květin Předlice 8 LISTOPAD I. ročník ve cvrnkané 8 Solná jeskyně - relaxace 8 Divadlo opera 20 Zábavný pořad : Václav Hron pro klienty Domova 90 PROSINEC Vánoční výstav ručních prací klientů 90 Mikulášská zábava 130 Oslava narozenin 120 Židovské tance 45 Vánoční koncert 120 Vánoční vystoupení dětí z mat. školy a mažoretky ze ZŠ 110 Vánoční BINGO 70 Fotogalerie z akcí: Adventní pořad: Vánoce ve světě Vánoční koncert: housle a pila.. nástroje pana Lamače Ústecký pěvecký soubor : Tříkrálový koncert V.Hron v našem Domově 15

16 16

17 Projektová činnost Na rok 2011 byl podán a schválen projekt : AKTIVIZACE SENIORŮ 2011 Získaná dotace ve výši ,- Kč od Magistrátu města Ústí nad Labem Částka byla vyčerpána na : 1/ Hrátky V Klidu / pro klienty z Domovů Ústeckého kraje / Účast 140 klientů soc. služeb / včetně dobrovolníků, účinkujících /. 2/ Sportovní hry seniorů 2011 akce pro klienty sociálních služeb Ústeckého kraje 170 účastníků včetně účinkujících a dobrovolníků 3/ Mezigenerační hry na téma řemesla / pro klienty včetně rodinných příslušníků, personál a děti zaměstnanců, dětský domov a Domov pro zdravotně postižené UL. celkem 170 účastníků / včetně dobrovolníků, rodinných příslušníků, účinkujících / Prezentace Domova pro veřejnost realizace Dnů otevřených dveří v rámci Týdnů duševního zdraví a Veletrhu sociálních služeb Ústí nad Labem zpracování informačních propagačních materiálů, webové stránky, informační systém RISK klubové a kulturně - společenské programy pro veřejnost výstavy ručních prací klientů v DpS pro veřejnost Týdny duševního zdraví: VELETRH SOC. SLUŽEB / Kostelní náměstí v Ústí nad Labem / Praxe studentů v roce 2011 Na základě smlouvy mezi DpS a UJEP Ústí nad Labem absolvují studenti odbornou praxi v našem zařízení. Praxe studentů Počet studentů UJEP Zdravotnické studium ergoterapie, soc. práce 12 17

18 Dobrovolnictví Firemní dobrovolnictví Odpolední akci s grilováním a ochutnávkou produktů organizovala pro klienty DpS firma SODEXO. Malí dobrovolníci z mateřské školy Vojanova, pravidelně 2x ročně připraví program pro klienty v Domově na Den matek a Vánoce nebo žáci ze ZŠ S.Terasa, Ústí nad Labem. MŠ Vojanova ZŠ S.Terasa Hospodaření organizace v roce 2011 Hospodaření organizace podléhá účetnímu auditu. Výsledek hospodaření Domova za rok 2011 je v hlavní činnosti +143,60 / v tis. Kč / a celkem je zisk 127,41 /v tis.kč /. -16,19 /v tis. Kč /, doplňkové činnosti Domov pro seniory Severní Terasa, p.o., sestavil vyrovnaný finanční plán a plně mu podřídil své hospodaření. Průběžně vyhodnocoval plnění rozpočtu a případné změny, či nové významné skutečnosti neprodleně oznamoval zřizovateli. Organizace hospodařila s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s úhradou klientů za ubytování, stravování a péči s dotací ze státního rozpočtu, s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob, prostředky od zdravotních pojišťoven a s prostředky svých fondů. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. provedl řádnou inventarizace za rok Fyzickou i dokladovou inventurou byl prověřen skutečný stav veškerého majetku, následně skutečný stav prověřila inventarizační komise se stavem v účetnictví. Na základě zápisu inventarizační komise lze konstatovat, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 18

19 Přehled nákladů ( v tis.kč ) č.ú. vybrané položky Hlavní činnost 2011 Doplňková činnost 501 Materiál 7 171,70 87, Energie 3 431,41 85, Prodané zboží 1 304, Opravy a udržování 499,29 68, Cestovné 31, Služby 2 616,60 17, Mzdové náklady ,00 559, Zákonné a soc.poj., 5 718,84 161, Příděly do FKSP 237,41 4, Jiné soc. náklady 122,48 2, Daně a poplatky 2, Ostatní náklady 109,97 0, Odpisy 3 482, Tvorba zúčtování opravných položek 209, Náklady z vyřazených pohledávek 10,09 Náklady celkem , ,47 Přehled výnosů ( v tis.kč) Hlavní činnost 2011 Doplňková činnost Tržby celkem (ú ) z toho: ,80 -tržby od klientů, zdrav. pojišťoven ,94 -tržby z prodeje služeb 594,86 593,44 - tržby za prodané zboží 1 829,26 Zúčtování fondů (ú.648) 3 357,23 Příspěvek zřizovatele na provoz 494,84 Dotace MPSV 8 210,00 Dotace Úřadu práce 123,41 Dotace ÚK 12,15 Ostatní výnosy 281,64 13,37 Výnosy celkem , ,07 Hospodářský výsledek Hlavní činnost 2011 Doplňková činnost - 16,19 ( v tis. Kč) 143,60 ( v tis. Kč) Hospodářský výsledek 127,41 19

20 20

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2011 Rok 2011 byl rokem výročním, ve kterém proběhla oslava 20let založení zařízení. Během této doby pobytová služba, kterou DOZP Trmice nabízí, prošla celou řadou

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2012 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Výroční zpráva MSSS v Mostě. za rok 2010

Výroční zpráva MSSS v Mostě. za rok 2010 Výroční zpráva MSSS v Mostě za rok 2010 Most, leden 2011 Zpracovala : Lenka Maňáková, hlavní ekonomka Ing. Vlasta Jakubcová ředitelka organizace 1 Seznam zkratek MSSS v Mostě Městská správa sociálních

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku

Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Přehled poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Nejdku Název organizace: Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Adresa: Okružní 1191, Nejdek Kontaktní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Hodonín, únor 2010 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Číslo účtu:

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více