Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem telefon: , fax: IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326"

Transkript

1 Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem telefon: , fax: IČ: DIČ: CZ

2 OBSAH strana Úvodní slovo 3 Sídlo organizace 4 Historie Domova 5 Poslání a cílová skupina, zásady poskytovaných sociálních služeb 5 Základní činnosti poskytované služby 8 Přehled o počtech klientů v roce Věkové složení klientů dle poskytované služby Stravovací provoz 10 Zdravotně ošetřovatelská péče 10 Organizační struktura a péče o zaměstnance 11 - Vzdělávání personálu Aktivizace klientů volnočasová a zájmová činnost 13 - Přehled pořádaných akcí pro klienty za rok 14 - Fotogalerie z akcí 15 Projektová činnost 17 - Prezentace DpS pro veřejnost Praxe studentů 17 Dobrovolnictví 18 Hospodaření organizace za rok

3 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, čtenáři této výroční zprávy. Dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Domova pro seniory Severní Terasa, p.o. za rok Tento rok byl pro naši organizaci přelomový, protože jsme od zahájili provozování sociální služby domov se zvláštním režimem pro 46 našich klientů, kteří mají diagnostikovánu demenci. Vyčlenili jsme pro ně jedno patro našeho domova a přidělili jim stálý personál. V krátké době se nám podařilo naplnit kapacitu této sociální služby, personál prošel školením i stáží v Domově pro seniory Bystřany, kde domov se zvláštním režimem provozují již několik let a mají i certifikaci České alzheimerovské společnosti. I v roce 2011 jsme pokračovali v intenzívní práci nad změnami našich vnitřních směrnic s ohledem na naplňování standardů kvality a lidských práv klientů. Tato práce již postoupila tak daleko, že se v roce 2012 budeme snažit o získání certifikátu Značka kvality v sociálních službách. V průběhu roku 2011 se na našem domově pořádala několik školení v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, který organizovalo občanské sdružení OPORA, o.s. a také pilotní projekt,,vzdělávání managementu v sociálních službách, který pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR zajišťovala firma Socio, s.r.o. Díky těmto dvěma projektům se nám podařilo získat nové příjmy do naší doplňkové činnosti. Zároveň jsme z ekonomických důvodů v roce 2011 utlumili cukrářskou výrobu, kterou jsme v rámci doplňkové činnosti provozovali. Průběžně se snažíme, abychom našim klientům poskytovali stále kvalitnější služby, i přes neustálé snižování dotací ze státního rozpočtu na chod naší organizace. Děkuji tímto všem našim zaměstnancům za jejich pracovitost, obětavost, empatii a elán, se kterými přistupovali (a přistupují) k našim klientům a zároveň za pochopení a tolerantnost, se kterými přijímali v roce 2011 změny, ke kterým v naší organizaci došlo. Bližší informace o činnosti naší organizace naleznete na následujících stránkách. Ing. Petr Boťanský - ředitel 3

4 Sídlo organizace Název: Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace Sídlo: V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem, PSČ IČ : DIČ: CZ Právní forma: příspěvková organizace zřizovaná obcí Bankovní spojení: KB UL /0100 Internet: Zřizovatel: Město Ústí nad Labem (MmÚ) Sídlo zřizovatele: Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, PSČ

5 Historie Domova Domov pro seniory Severní Terasa je příspěvkovou organizací zřízenou Magistrátem města Ústí nad Labem. Byl otevřen v březnu roku 1987 jako moderní, bezbariérové zařízení poskytující celoroční, komplexní péči. Od roku 1995 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. V roce 2000/2001, 2009 prošel Domov částečnou rekonstrukcí a modernizací tak, aby odpovídal potřebám a požadavkům klientů. Od února 2011 začal Domov poskytovat třetí sociální službu - Domov se zvláštním režimem pro 46 klientů. Poslání a cílová skupina, zásady poskytování sociálních služeb Poslání domova: Domov poskytuje sociální služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo jejich postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, ve formě ubytování v pobytových zařízeních sociálních služeb s druhem poskytovaných sociálních služeb Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením a Domov se zvláštním režimem tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života. 5

6 Druh služby: Domov pro seniory / 114 lůžek / Cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: senioři / od 65 let / Domov poskytuje pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, sociální služby ve formě ubytování v pobytovém zařízení sociálních služeb s poskytováním sociální služby domova pro seniory na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života. Cílovou skupinou sociální služby domov pro seniory jsou osoby starší 65 let, které jsou pro trvalé změny zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Do domova nemohou být přijaty osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení a/nebo osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci a/nebo osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. Druh služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením / 17 lůžek / Cílová skupina: osoby s tělesným nebo zdravotním postižením Věková struktura cílové skupiny: dospělí / let / Domov poskytuje pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, sociální služby ve formě ubytování v pobytovém zařízení sociálních služeb s poskytováním sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života. Cílovou skupinou sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením jsou osoby ve věku let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního a/nebo tělesného postižení, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Do domova nemohou být přijaty osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení a/nebo osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci a/nebo osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. 6

7 Druh služby: Domov se zvláštním režimem / 46 lůžek / Cílová skupina: osoby Věková struktura cílové skupiny: dospělí / od 45 let / Domov poskytuje pro osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, sociální služby ve formě ubytování v pobytovém zařízení sociálních služeb s poskytováním sociální služby domova se zvláštním režimem na základě individuálně určených potřeb tak, aby se snažili překonat nepříznivou sociální situaci, byli podporováni v samostatnosti, mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života. Cílovou skupinou sociální služby domov se zvláštním režimem jsou osoby starší 45 let, se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Do domova nemohou být přijaty osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení a/nebo osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci a/nebo osoby závislé nebo léčící se ze závislosti na návykových látkách a/nebo osoby trpící psychózami a/nebo psychotici. Zásady poskytování sociální služby dodržování práv klientů a jejich lidské důstojnosti respektování volby klientů individuální péče o klienty spolupráce s dalšími organizacemi v zájmu klientů flexibilita vůči potřebám klientů podpora samostatnosti pomoc a motivace při překonávání nepříznivého zdravotního stavu a/nebo sociální situace snaha o naplnění osobních cílů klientů komunikace s přirozeným společenským prostředím ochrana oprávněných zájmů klienta Nástroje k dosažení cílů klíčový pracovník individuální plánování vzdělávání zaměstnanců týmová spolupráce spolupráce jednotlivých úseků besedy s klienty a jejich rodinnými příslušníky Ke zjišťování spokojenosti s poskytováním služeb slouží zejména: besedy s vedením Domova, rozhovory s klienty, zápisy v knize hlášení, stížnosti klientů, dotazníky spokojenosti pro klienty a rodinné příslušníky 7

8 Základní činnosti poskytované služby: ubytování / hotelové služby / celodenní strava pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zprostředkování zdravotní péče zajištění ošetřovatelské péče pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu aktivizační a vzdělávací činnosti sociálně terapeutické činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí zajištění základního sociálního poradenství zprostředkování doplňkových služeb Domov nabízí ubytování v 1 a 2 lůžkových pokojích s balkonem, kapacita je 177 lůžek. Pokoj Pokoje jsou vybaveny: Úhrada den / klient v roce 2011 Počet pokojů Kapacita pokojů 1 lůžkový 320,- Kč osob 2 lůžkový 300,- Kč osob Nábytkem, vestavnými skříněmi, samostatným WC, přípojkou TV, lůžkovinami klienti si mohou dovybavit pokoj svým nábytkem, drobnostmi atd., jsou zařízeny tak, aby co nejvíce připomínaly domácí prostředí 8

9 Přehled o počtech klientů v roce 2011 Věkové složení klientů dle poskytované služby: Poskytovaná služba Věkové složení Počet klientů Domov se zvláštním režimem do 65 let let let let a více 2 průměrný věk 83,4 muži 5 ženy 38 Domov pro seniory Domov pro osoby se ZP do 65 let let let let a více 2 průměrný věk 83,7 muži 23 ženy let let let let 0 95 a více 0 průměrný věk 62,1 muži 10 ženy 7 Statistika k Počet klientů Nové nástupy 71 Ukončení pobytu 71 z toho 55 úmrtí 9 odchod do soukromí Změna poskytované služby 51 Počet nových žádostí za rok z toho 64 DsZR 4 DOZP 85 DpS Počet vyřazených žádostí v roce z toho 24 úmrtí 23 umístění v jiném DpS 1 ze zdravotních důvodů 4 na vlastní žádost 9

10 Stravovací provoz Kategorie stravovaných Počet vydaných jídel za rok 2011 klienti Domova zaměstnanci cizí strávníci z toho 1485 senioři klienti Pečovatelské služby z toho 482 zaměstnanci PS a zaměstnanci Struktura klientů k Stupeň závislosti I. II. III. IV. bez PnP Počet klientů CELKEM Trvale upoutaní na lůžko 31 Částečně imobilní 115 Inkontinentní 110 Psychiatrická diagnóza 114 Diabetici 74 z toho - aplikace inzulínu 21 Zprostředkování zdravotnické péče pro klienty v Domově: LÉKAŘI ORDINAČNÍ DNY EVIDOVANÍ KLIENTI Praktický MUDr. Pavlovová 1 den v týdnu 81 Praktický MUDr. Schayna 1 den v týdnu 96 10

11 Psychiatr MUDr. Zahradník 1x za 5 týdnů 114 Kardiolog MUDr. Říha dle objednání 41 Organizační struktura a péče o zaměstnance v roce 2011 ŘEDITEL ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK PÉČE O KLIENTA - DpS, DOZP VEDOUCÍ ÚSEKU VEDOUCÍ ÚSEKU / ZÁSTUPCE ŘEDITELE / ÚČETNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE PPOP ZDRAVOTNÍ PÉČE ZÁS. / POKLADNÍ VEDOUCÍ ÚSEKU VEDOUCÍ ÚSEKU SOC. PRACOVNICE PRAC. SOC. PÉČE ZDRAVOTNÍ SESTRA PERSONALISTA / PRAC. SOC. PÉČE PRADLENA ZDRAV. ASISTENT MZDOVÁ ÚČETNÍ FYZIOTERAPEUT ERGOTERAPEUT ÚSEK DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ÚSEK STRAVOVACÍ ÚSEK TECHNICKÝ VEDOUCÍ ÚSEKU VEDOUCÍ ÚSEKU VEDOUCÍ ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE BUFET ÚDRŽBA PPOP SKLAD RECEPCE KUCHYNĚ ÚKLID CUKRÁŘSKÁ VÝROBA Složení zaměstnanců dle profesí: Druh pracovního zařazení k Evidenční počet zaměstnanců Sociální služby přímá obslužná péče 30 výchovně nepedagogická činnost 4 sociální pracovník 2 Služby ošetřovatelské zdravotnický asistent 2 11

12 Ostatní všeobecná sestra 7 ergoterapeut 1 fyzioterapeut 1 THP 6 stravování 19 úklid 9 pradlena 2 recepce 5 údržba 3 CELKEM 91 Péče o zaměstnance Organizace poskytuje zaměstnancům možnost čerpání z fondu FKSP: na kulturu, rehabilitaci a dovolené, sociální půjčky, stravování a věcné dary / životní jubilea, atd../. Vzdělávání 1/ Vzdělávání personálu / školení, kurzy, semináře atd../ probíhá v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Průběžné vzdělávání sociálních pracovníků 24h/rok, PPOP přímá obslužná péče 24h/rok. Témata byla vybírána s ohledem na vykonávanou práci jednotlivých zaměstnanců včetně nové služby zahájení provozu Domova se zvláštním režimem. Účast 33 pracovníků v přímé obslužné péči celkem. Témata : Péče o seniory, zdravotně postižené a klienty hospicové péče Psychické aspekty v péči o seniory, zdravotně postižené a umírající Hospicová péče ošetřovatelská a první pomoc Komunikace v péči o seniory, zdravotně postižené a hospicové klienty Standardy kvality a vedení dokumentace v terénních službách 2/ Technický úsek školení řidičů dle platné vyhlášky. 3/ Školení personálu - požární ochrana a bezpečnost práce dle platných předpisů. 4/ Dále průběžné proškolování dle vnitřních směrnic DpS. Aktivizace klientů volnočasová, zájmová činnost Nedílnou součástí života v Domově je naplnění volného času našich klientů. Velkou nabídku aktivit mohou využívat i klienti se zdravotními problémy. Aktivity jsou přiměřené věku i zdravotnímu stavu klientů. Mohou si vybrat volnočasovou aktivitu dle zájmu a zaměření : společenské hry / trénování paměti / tvořivá činnost dílnách DpS / arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, petterapie / kulturní akce, koncerty, návštěvy divadla, kina, výlety, zájezdy, návštěvy jiných DpS vzdělávání, odborné přednášky sportovní aktivity 12

13 společenské akce zaměřené na roční období a tradice např. masopust, pálení čarodějnic, májové nebo vánoční koncerty, grilování na zahradě, mezigenerační hry, vinobraní jsou akce, kterých se zúčastňují i rodiny klientů. O nabídce aktivit jsou klienti pravidelně informováni na nástěnkách a nechybí ani spolupráce s Výborem klientů. Pravidelná nabídka denních aktivit pro klienty PO PÁ dopoledne a odpoledne v letních měsících se činnosti přesouvají do venkovních prostorů domova zahrada, altány - ranní cvičení mužů a žen - kroužek ručních prací - kroužek keramiky - kroužek zpívání - kroužek taneční terapie - dílny pracovní terapie na jednotlivých patrech zájmové činnosti dle individuálních potřeb klienta - sportovní zábavné hry kuželky, šipky atd.. - smyslové hry Bingo, Kolotoč atd.. - procházky s doprovodem dle počasí - pro čtenáře knihovna - duchovní služby pro věřící 2x za měsíc Klienti Domova se zvláštním režimem nejsou ze žádných aktivit vyloučeni, zapojují se dle zdravotního stavu a schopností 13

14 LEDEN Akce konané pro klienty v zařízení i mimo Účast klientů Tříkrálový koncert 75 Kino 30 Beseda klientů s ředitelem a vedoucími úseků 100 ÚNOR Kino 35 Masopust 120 BŘEZEN 3x Plavání klientů 6 Plavecké přebory DpS Libochovice 6 Oslava narozenin klientů ¼ letí 120 DUBEN Ústecký jarmark 25 Luštěniny DpS Krásné Březno 7 Turnaj v šipkách DpS Libochovice 7 Hrátky V Klidu 150 Velikonoční výstava 65 Velikonoce Kulturní program 120 Pálení čarodějnic 110 KVĚTEN Prohlídka FÓRA 20 Soutěžní klání seniorů DpS Podbořany 7 Den matek - MŠ 90 Sportovní hry seniorů 2011 Ústeckého kraje 180 ČERVEN Mezigenerační hry téma ŘEMESLA 160 Mezigenerační hry DpS Dubí 6 Lysá nad Labem výstava seniorských výrobků 7 Polodenní výlet pro handicapované klienty 45 Návštěva ZOO 20 Filipovské olympijské hry DpS Filipov 7 Naše město..co se změnilo? /prezentace muzea / 15 Oslava narozenin 2/4 letí 120 ČERVENEC Hřensko výlet, setkání seniorů Ústeckého kraje 8 Zahradní party grilování na zahradě 110 SRPEN Setkání seniorů Hipodrom Most 8 ZÁŘÍ Louny výstaviště 8 Sportovní olympiáda DpS Šluknov 8 Zahradní slavnost Charita Chabařovice 8 Oslava narozenin ¾ letí 115 Veletrh sociálních služeb Ústí nad Labem 30 Sportovní hry DpS Milešov 8 Výlet lodí Ústí - Litoměřice 30 ŘÍJEN Návštěva muzea 15 Výtvarné dílny DpS Bystřany výstava panenek 8 14

15 Turnaj v kuželkách DpS Libochovice 9 Dubský koláč DpS Dubí 8 Návštěva skleníku výstav květin Předlice 8 LISTOPAD I. ročník ve cvrnkané 8 Solná jeskyně - relaxace 8 Divadlo opera 20 Zábavný pořad : Václav Hron pro klienty Domova 90 PROSINEC Vánoční výstav ručních prací klientů 90 Mikulášská zábava 130 Oslava narozenin 120 Židovské tance 45 Vánoční koncert 120 Vánoční vystoupení dětí z mat. školy a mažoretky ze ZŠ 110 Vánoční BINGO 70 Fotogalerie z akcí: Adventní pořad: Vánoce ve světě Vánoční koncert: housle a pila.. nástroje pana Lamače Ústecký pěvecký soubor : Tříkrálový koncert V.Hron v našem Domově 15

16 16

17 Projektová činnost Na rok 2011 byl podán a schválen projekt : AKTIVIZACE SENIORŮ 2011 Získaná dotace ve výši ,- Kč od Magistrátu města Ústí nad Labem Částka byla vyčerpána na : 1/ Hrátky V Klidu / pro klienty z Domovů Ústeckého kraje / Účast 140 klientů soc. služeb / včetně dobrovolníků, účinkujících /. 2/ Sportovní hry seniorů 2011 akce pro klienty sociálních služeb Ústeckého kraje 170 účastníků včetně účinkujících a dobrovolníků 3/ Mezigenerační hry na téma řemesla / pro klienty včetně rodinných příslušníků, personál a děti zaměstnanců, dětský domov a Domov pro zdravotně postižené UL. celkem 170 účastníků / včetně dobrovolníků, rodinných příslušníků, účinkujících / Prezentace Domova pro veřejnost realizace Dnů otevřených dveří v rámci Týdnů duševního zdraví a Veletrhu sociálních služeb Ústí nad Labem zpracování informačních propagačních materiálů, webové stránky, informační systém RISK klubové a kulturně - společenské programy pro veřejnost výstavy ručních prací klientů v DpS pro veřejnost Týdny duševního zdraví: VELETRH SOC. SLUŽEB / Kostelní náměstí v Ústí nad Labem / Praxe studentů v roce 2011 Na základě smlouvy mezi DpS a UJEP Ústí nad Labem absolvují studenti odbornou praxi v našem zařízení. Praxe studentů Počet studentů UJEP Zdravotnické studium ergoterapie, soc. práce 12 17

18 Dobrovolnictví Firemní dobrovolnictví Odpolední akci s grilováním a ochutnávkou produktů organizovala pro klienty DpS firma SODEXO. Malí dobrovolníci z mateřské školy Vojanova, pravidelně 2x ročně připraví program pro klienty v Domově na Den matek a Vánoce nebo žáci ze ZŠ S.Terasa, Ústí nad Labem. MŠ Vojanova ZŠ S.Terasa Hospodaření organizace v roce 2011 Hospodaření organizace podléhá účetnímu auditu. Výsledek hospodaření Domova za rok 2011 je v hlavní činnosti +143,60 / v tis. Kč / a celkem je zisk 127,41 /v tis.kč /. -16,19 /v tis. Kč /, doplňkové činnosti Domov pro seniory Severní Terasa, p.o., sestavil vyrovnaný finanční plán a plně mu podřídil své hospodaření. Průběžně vyhodnocoval plnění rozpočtu a případné změny, či nové významné skutečnosti neprodleně oznamoval zřizovateli. Organizace hospodařila s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s úhradou klientů za ubytování, stravování a péči s dotací ze státního rozpočtu, s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob, prostředky od zdravotních pojišťoven a s prostředky svých fondů. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. provedl řádnou inventarizace za rok Fyzickou i dokladovou inventurou byl prověřen skutečný stav veškerého majetku, následně skutečný stav prověřila inventarizační komise se stavem v účetnictví. Na základě zápisu inventarizační komise lze konstatovat, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 18

19 Přehled nákladů ( v tis.kč ) č.ú. vybrané položky Hlavní činnost 2011 Doplňková činnost 501 Materiál 7 171,70 87, Energie 3 431,41 85, Prodané zboží 1 304, Opravy a udržování 499,29 68, Cestovné 31, Služby 2 616,60 17, Mzdové náklady ,00 559, Zákonné a soc.poj., 5 718,84 161, Příděly do FKSP 237,41 4, Jiné soc. náklady 122,48 2, Daně a poplatky 2, Ostatní náklady 109,97 0, Odpisy 3 482, Tvorba zúčtování opravných položek 209, Náklady z vyřazených pohledávek 10,09 Náklady celkem , ,47 Přehled výnosů ( v tis.kč) Hlavní činnost 2011 Doplňková činnost Tržby celkem (ú ) z toho: ,80 -tržby od klientů, zdrav. pojišťoven ,94 -tržby z prodeje služeb 594,86 593,44 - tržby za prodané zboží 1 829,26 Zúčtování fondů (ú.648) 3 357,23 Příspěvek zřizovatele na provoz 494,84 Dotace MPSV 8 210,00 Dotace Úřadu práce 123,41 Dotace ÚK 12,15 Ostatní výnosy 281,64 13,37 Výnosy celkem , ,07 Hospodářský výsledek Hlavní činnost 2011 Doplňková činnost - 16,19 ( v tis. Kč) 143,60 ( v tis. Kč) Hospodářský výsledek 127,41 19

20 20

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Výroční zpráva MSSS v Mostě. za rok 2010

Výroční zpráva MSSS v Mostě. za rok 2010 Výroční zpráva MSSS v Mostě za rok 2010 Most, leden 2011 Zpracovala : Lenka Maňáková, hlavní ekonomka Ing. Vlasta Jakubcová ředitelka organizace 1 Seznam zkratek MSSS v Mostě Městská správa sociálních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2012 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Český Brod 24.2.2014 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013 Výroční zpráva Domova seniorů Rudná za rok Vážení, dovolujeme si Vám předložit Výroční zprávu Domova seniorů Rudná za rok. Výroční zpráva je složena ze dvou částí Zpráva o činnosti Domova seniorů Rudná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚSS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V ROCE 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚSS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V ROCE 2007 GE Money Bank Klášterec nad Ohří, č.ú.: 3301305784/0600 e-mail: mussklno@quick.cz IČO: 650 82 125 tel., fax: 474 375 414 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MÚSS KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ V ROCE 2007 Věra Bobisudová ředitelka

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012-Domov důchodců Proseč u Pošné, p.o. Stránka 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2014

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2014 Výroční zpráva Domova seniorů Rudná za rok 204 Vážení, dovolujeme si Vám předložit Výroční zprávu Domova seniorů Rudná za rok 204. Výroční zpráva je složena ze dvou částí Zpráva o činnosti Domova seniorů

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 , Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBA POSKYTOVANÁ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE Obsah Obsah Úvod Veřejný závazek Organizační schéma Finanční zpráva Zaměstnanci Významné akce Zhodnocení průběhu

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Český Brod 1.3.2013 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2013 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 1 Výroční zpráva za rok 2006 Ústav sociálních služeb Milíčeves 2 Obsah výroční zprávy: 1. Veřejný závazek a informace pro veřejnost Poslání Cílová skupina Principy poskytovaných služeb Cíle zařízení Základní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více