Výroční zpráva 200 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 200 5"

Transkript

1

2 2

3 Obsah 01. Základní údaje o společnosti 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 03. Řídící orgány společnosti 04. Organizační struktura 05. Přehled divizí 06. Obchodní a technická činnost společnosti 07. Výrobní činnost společnosti 08. Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí 09. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok Sponzoring společnosti ŽSD a.s. za rok Podnikatelský plán na rok Zpráva představenstva o činnosti a stanovisko představenstva k výroční zprávě 13. Zpráva o činnosti dozorčí rady 14. Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce, zprávě auditora a návrhu na rozdělení zisku 15. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od do Obsah 3

4 4

5 01. Základní údaje o společnosti Obchodní firma ŽSD a.s. Sídlo společnosti Hlinky 40/102, Brno-Pisárky, PSČ IČ DIČ CZ Datum vzniku 10. dubna 1996 Právní forma do 30. března 2005 společnost s ručením omezeným od 31. března 2005 akciová společnost Základní kapitál 6 mil. Kč Předmět podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě inženýrská činnost v investiční výstavbě silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní podnikání v oblasti nakládání s odpady podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady kovoobráběčství zámečnictví výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej pronájem a půjčování věcí movitých činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Základní údaje o společnosti Kontakt adresa Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon fax web 5

6 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, rok 2005 byl pro naši společnost rokem nesmírně významným. Představenstvo si vytyčilo posílení pozice společnosti na stavebním trhu a zároveň její reorganizování a postupné orientování na víceoborovost v oblasti stavebnictví při zachování a udržení si pozice v segmentu odpadového hospodářství a recyklace, především v oboru dopravního stavitelství. Významným počinem byla změna společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost zároveň s navýšením základního jmění společnosti na 6mil. Kč. K této změně došlo v březnu 2005 a jejím hlavním smyslem bylo zvýšení důvěryhodnosti společnosti jak u investorů, tak i u finančních institucí. Na uvedenou změnu navazovala změna vnitřní organizační struktury. Byly vytvořeny čtyři divize podle oborovosti a regionálního působení. Smyslem této změny byla konkretizace odpovědnosti za výsledky jednotlivých organizačních složek, především pak vytvoření užšího vztahu mezi realizačními složkami a investory. Tento krok bezesporu přispěl ke zkvalitnění vztahu mezi společností a investory a rovněž tak byl základem úspěšného splnění plánu na rok Na všechna tato opatření navazovalo vytvoření vnitřních pravidel společnosti, vytyčení střednědobého plánu v oblastech obchodu, ekonomiky, výroby, ale i v personální a investiční oblasti. Vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, splněním plánu roku 2005 jsme si vytvořili podmínky k dalšímu rozvoji naší společnosti. 6

7 Hlavním naším cílem ve střednědobém horizontu je stabilizovat naši společnost na stavebním trhu, být spolehlivým partnerem při realizaci zakázek pro investory a zárukou dlouhodobé zaměstnanosti pro naše spolupracovníky. Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za spolupráci v roce 2005, našim obchodním partnerům za jejich důvěru při přidělení zakázek naší společnosti a našim spolupracovníkům za odvedenou práci a zároveň vyslovil přesvědčení, že rokem 2005 začala další etapa pozitivního vývoje naší společnosti naplněním hlavního cíle - spokojenosti všech partnerů. Ing. Petr Hubacz předseda představenstva a generální ředitel Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 7

8 03. Řídící orgány společnosti Řídící orgány společnosti do 30. března 2005 Ing. Helena Hubaczová jednatel Ing. Josef Fojtík jednatel od 31. března 2005 Představenstvo Ing. Petr Hubacz Ing. Josef Fojtík Milan Nedvěd předseda představenstva a generální ředitel místopředseda představenstva člen představenstva a výkonný ředitel Dozorčí rada Ing. Helena Hubaczová předseda dozorčí rady Ing. Milan Sladký člen dozorčí rady Ing. Radek Fojtík člen dozorčí rady 8

9 04. Organizační struktura (stav k ) Představenstvo Generální ředitel Valná hromada Dozorčí rada Organizační struktura Právní úsek Výkonný ředitel Systémy řízení Propagace Ekonomický úsek BOZP a PO Účetnictví a finance Personalistika a mzdy Ekologie Developerské projekty Obchodně technický úsek Obchod Příprava Kalkulace Divize Odpadové hospodářství a recyklace Divize Demolice a strojní technologie Divize Pozemní stavby Brno Divize Olomouc Organizační struktura akciové společnosti ŽSD je dvoustupňová. I. stupeň je tvořen vedením společnosti jako řídícím orgánem. II. stupeň je tvořen divizemi jako orgánem výkonným. Vedení společnosti stanovuje základní strategické cíle společnosti, jedná jménem společnosti v obchodních jednáních, řídí společnost po stránce obchodní, technické, investiční, finanční a ekonomické. Zároveň koordinuje výrobní program a základní systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí. Společnosti zřídila v roce 2005 k zabezpečení realizačních úkolů a splnění ekonomického plánu čtyři divize, které jsou rozděleny podle odbornosti a regionálního působení. Divize jsou samostatné organizační jednotky II. stupně řízení, mají svůj vlastní výrobní program a samostatnou ekonomiku, za jejíž splnění nesou plnou odpovědnost. Vztah mezi divizemi je založen na vzájemné spolupráci s vědomím příslušnosti ke společnosti. 9

10 05. Přehled divizí Přehled divizí Divize Odpadové hospodářství a recyklace Milan Nedvěd pověřený řízením divize adresa Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon fax Divize Odpadové hospodářství a recyklace zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu mil. Kč, což činí 36% z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. V roce 2005 se obchodní společnost ŽSD a.s., stejně jako v předchozích letech, nadále zabývala problematikou nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou upravující odpadové hospodářství, a to zejména z pozice subdodavatele zajišťujícího ve své režii komplexní odpadové hospodářství na tzv. koridorových stavbách Českých drah. V roce 2005 tak obchodní společnost ŽSD a.s. využila nebo odstranila celkem tun odpadů kategorie ostatní odpad a tun odpadů kategorie nebezpečný odpad. 99% Ostatní odpad 1% Nebezpečný odpad V roce 2005 jsme si udrželi pozici významného dodavatele v oblasti odpadového hospodářství a recyklace při modernizaci koridorů v ČR, kde spolupracujeme s dodavateli pro České dráhy. Byly dokončeny následující stavby, na kterých společnost ŽSD a.s. zajišťovala odpadové hospodářství a recyklaci: ČD DDC, Žst. Choceň ČD DDC, Česká Třebová - Krasíkov ČD DDC, Žst. Bohumín ČD DDC, Olomouc Přerov - I. etapa Elektrizace tratě Karlovy Vary - Kadaň 1 10

11 Na základě výběrových řízení byly v roce 2005 úspěšně kontrahovány tyto nové stavby, na nichž společnost ŽSD a.s. zajišťuje komplexní odpadové hospodářství a recyklaci: ČD DDC, Červenka - Zábřeh ČD DDC, Břeclav - st. hranice ČD DDC, Žst. Ústí nad Labem ČD DDC, Elektrizace trati Ostrava Svinov - Opava Přehled divizí V roce 2005 zpracovala obchodní společnost ŽSD a.s. technologií recyklace celkem tun kameniva a přetřídila tun materiálu. 1 Recyklační linka 2 Mobilní čelisťový drtič REMAX 1011 E/D - B 2 11

12 05. Přehled divizí Přehled divizí Divize Demolice a strojní technologie Josef Roth ředitel divize adresa Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon fax Divize Demolice a strojní technologie zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu 53,2 mil. Kč. To činí 14 % z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. V tomto segmentu poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb od přípravných prací (poradenství, technologické postupy, vyřízení demoličních výměrů apod.) až k vlastní realizaci demolice a následného odstranění vzniklého odpadu dle platných zákonů a předpisů (včetně odvozu na skládku a recyklaci materiálu, který lze vytříděný dodat pro další použití). Díky našemu mobilnímu zařízení, lze na přání klienta provést recyklaci materiálů přímo v místě demolice, umožní-li to okolní podmínky. Stěžejní zakázky divize zrealizované v roce 2005: Demolice Libavá Demolice Vojenská nemocnice Rekultivace Hradčany LIDL Bratislava a Malacky Úprava skládky Třebovice Demolice vozovny Medlánky Demolice Minská Demolice ŽPSV Čerčany Paramo Pardubice Demolice RD Krasíkov Mezi zahájené akce v roce 2005 patří: Demolice Karlovy Vary Demolice v areálu DPMB Pisárky 1 12

13 Divize Demolice a strojní technologie disponuje tímto strojním vybavením: rýpadlo Caterpillar CAT 325 B rýpadlo Caterpillar CAT 330 B (možnost připojení prodlouženého ramena, schopného bourat do výšky 20 m) buldozer S130 nákladní automobily TATRA 815, 8x8, nosnost 24 t čelisťový drtič REMAX 1011 E/D-B Přehled divizí 1 Caterpillar CAT 330 B s krátkým ramenem a drapákem 2 Realizace zakázky Demolice tří rodinných domů Krasíkov 2 13

14 05. Přehled divizí Přehled divizí Divize Pozemní stavby Brno Ivo Protivánek ředitel divize adresa Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon fax Divize Pozemní stavby Brno zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu 81,9 mil. Kč. To činí 22 % z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. Divize působí především na území města Brna a Jihomoravského kraje. Oborová náplň této divize je převážně v oboru pozemního stavitelství. Realizovala práce pro soukromé investory a státní instituce. 56% Soukromý sektor 44% Státní sektor Stěžejní stavební zakázky realizované v roce 2005: Rekonstrukce budovy informatiky DPMB a.s. v Brně Pisárkách Střešní nástavby 16 ti bytů na panelovém domě Černého 52, 54, 56 (HS) Oprava mostu Krasíkov Vybudování střešní nástavby bytového domu Krausova 7, 8,

15 Drobné zakázky do 3,0 mil. Kč (dokončení RD Modřice, dokončení spodní stavby RD Vinohrady, dokončení RD Ostopovice, oprava budovy Prefa Brno a.s., oprava budovy Hlinky, fasáda domu Bratří Čapků 14, stolařská dílna Kociánka apod.) Přehled divizí 1 Realizace zakázky Střešní nástavby Černého 52, 54, 56, Brno Bystrc (stav k ) 2 Realizace zakázky Střešní nástavby bytového domu Krausova 7, 8, 9, Brno Černovice (tato stavba byla přihlášena do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2005) 3 Realizace zakázky Rekonstrukce budovy informatiky DPMB a.s. v Brně Pisárkách 3 15

16 05. Přehled divizí Přehled divizí Divize Olomouc Ing. Jiří Šotek ředitel divize adresa Sladkovského 2, Olomouc telefon fax Divize Olomouc zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu 104,2 mil. Kč. To činí 28% z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. Divize působí především na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Oborová náplň této divize je převážně v oboru pozemního stavitelství. Realizovala práce pro soukromé investory a státní instituce. 63% Soukromý sektor 37% Státní sektor Za stěžejní zakázky v roce 2005 lze považovat: Tererovo nám., evakuační centrum, Olomouc Základní škola Písek Čerčany - opravy hal Prostějov - přestavba železniční stanice Železniční stanice Břeclav - TNS

17 Uh. Ostroh - zastřešení a dostavba zimního stadionu Františkov - lyžařský areál Žst. Otrokovice - rekonstrukce provozních budov Mohelnice - modernizace TÚ Červenka-Zábřeh Drobné zakázky do 3,0 mil. Kč: Prostějov - úprava provozní budovy SDC Žst. Olomouc, hl. n.vb-čd Lounge Přehled divizí V roce 2005 byly zahájeny následující akce: Regenerace a nástavba bytového domu Žitná 11, Brno Řečkovice Uničov - 33 b.j. 1 Realizace zakázky Rekonstrukce výpravní budovy ČD v Prostějově - hl. nádraží. 2 Realizace zakázky Čerčany - opravy hal 3 Realizace zakázky Tererovo nám., evakuační centrum, Olomouc 3 17

18 06. Obchodní a technická činnost společnosti Obchodní a technická činnost společnosti Obchodně technickou činnost pro divize společnosti zajišťuje obchodně technická skupina, jejíž hlavní náplní je: zpracování nabídek zpracování cenových kalkulací tvorba dodavatelského systému zajišťování subdodávek právní servis Dále tento úsek zpracovává finanční a časové plány výstavby včetně kontroly plnění těchto plánů. V roce 2005 bylo zpracováno 96 nabídek, z toho bylo 25 nabídek úspěšných, což činí úspěšnost 26 %. Grafické rozdělení nabídek podle typu v % 33% Nabídky pro veřejné zakázky podlimitní 2% Nabídky pro veřejné zakázky nadlimitní 24% Nabídky pro právnické osoby 7% Nabídky pro fyzické osoby 25% Nabídky do užších řízení Hlavní obchodní partneři Mezi naše nejvýznamnější partnery v roce 2005 patřily největší stavební společnosti v ČR, orgány státní správy a soukromí investoři. V oblasti odpadového hospodářství a recyklace na koridorech Českých drah spolupracujeme s: Skanska ŽS a.s. Skanska DS a.s. ŽS Brno a.s., Stavby silnic a železnic a.s., Subterra a.s., GJW Praha spol. s r.o., TCHAS spol. s r.o., FIRESTA-Fišer a.s., TOMI-REMONT a.s., Metrostav a.s. 18

19 V oborech pozemního stavitelství, inženýrských staveb a demolic mezi naše klienty patří např.: Magistrát města Brna, Magistrát města Olomouc České dráhy a.s. ŽPSV a.s. ŽS Brno a.s. Hlavní spolupracující společnosti Na všech našich stavbách se snažíme spolupracovat s osvědčenými subdodavateli. Sázíme tak na osvědčenou kvalitu. Mezi naše největší subdodavatele patří: DUFONEV s.r.o. DUFONEV R.C. a.s. ŽS Brno a.s. Instalprofi s.r.o. PRO-DOMA spol. s r.o. SITA Moravia a.s. HBSS-služby s.r.o. PSK Brno s.r.o. Blatný s.r.o. 1 Vizualizace jednoho z bytů v 6. NP na ulici Černého, Brno Bystrc Obchodní a technická činnost společnosti 1 Na projektech spolupracujeme s architekty a projektanty, mezi než patří zejména architektonická kancelář MAURA, Ing. arch. Veselá, Ing. arch. Příkazká a Ing. Černý. Tato spolupráce je zárukou kvality a komplexnosti našich dodávek a zároveň i zárukou komfortu, který se snažíme nabídnout našim investorům. 19

20 06. Obchodní a technická činnost společnosti Obchodní a technická činnost společnosti Developerská činnost V roce 2005 začala obchodní společnost ŽSD a.s. pracovat na vlastním developerském projektu Nástavba 16-ti bytových jednotek na ulici Černého v Brně Bystrci. Realizaci zajišťujeme vlastní kapacitou, což umožňuje pružně reagovat na požadavky budoucích majitelů. Pro realizaci využíváme vlastní divizi Pozemní stavby Brno. To přináší přímé výhody v komunikaci v rámci jednoho subjektu (podniku) a dodržení nároků na kvalitu a standard navržených materiálů. Popis developerského projektu Stavba byla postavena v roce Na stávajícím bytovém objektu o třech vchodech a čtyřech nadzemních podlažích je navržena nástavba o dvou patrech se sedlovou střechou. Všechny nové byty jsou řešeny jako 1+kk až 4+kk. Podlaží nástaveb: 5. NP má užitnou plochu bytů 500,2 m2 a balkony o ploše 43,6 m2, 6. NP má užitnou plochu bytů 554,8 m2, balkony o ploše 21,6 m2 a terasy o ploše 125,8 m2. Byty jsou ve více variantách a liší se plošnou rozlohou. Všechny budou přístupné z nového středového dvouramenného schodiště a novým výtahem, který je součástí stavby nových nástaveb. 2 Vizualizace 16-ti bytových nástaveb na ulici Černého, Brno Bystrc 2 20

21 07. Výrobní činnost Obchodní společnost ŽSD a.s. se při své činnosti v roce 2005 zaměřila na zakázky v oboru odpadového hospodářství na koridorových stavbách Českých drah. Dále rozvíjela svoje aktivity v oborech pozemního stavitelství, rekonstrukce a nástavby bytových domů či demolice nevyužívaných objektů ve vazbě na recyklaci využitelných stavebních odpadů technologií recyklace (drcení a třídění). Tyto výrobní činnosti byly zároveň podpořeny investicemi, které směřovaly především ke zvýšení výkonnosti a kvality realizační činnosti. Celkové investice v roce 2005 činily 12 mil. Kč, v pořizovací hodnotě pak cca 20 mil. Kč. Významnou investicí bylo rovněž pořízení softwaru Lotus Notes a tomu odpovídající doplnění hardwaru. To vedlo k zefektivnění komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci i mimobrněnskými organizačními složkami. Výrobní činnost Nárůst výkonů si vyžádal také zvýšení počtu zaměstnanců. Na konci roku bylo u společnosti ŽSD a.s. zaměstnáno 108 zaměstnanců. Všechny zakázky v roce 2005 byly zrealizovány ve smluvně stanovených termínech a ke spokojenosti investorů. Při jejich realizaci byl kladen důraz na maximální kvalitu prováděného díla. Současně byly dodrženy všechny požadavky zákazníka a splněny podmínky legislativy s ohledem na životní prostředí. Velkou pozornost společnost věnuje oblasti BOZP. O tom svědčí i skutečnost, že v roce 2005 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz. 21

22 08. Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí Akciová společnost ŽSD v roce 2005 obhájila certifikaci systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a od certifikačního orgánu STAVCERT Praha spol. s r.o. získala Certifikát s platností do Současně byl v květnu 2005 certifikován systém řízení environmentu (vztah k životnímu prostředí) dle ČSN EN ISO a od certifikačního orgánu STAVCERT Praha spol. s r.o. získala naše společnost Certifikát s platností do Koncem roku 2005 byly připraveny podklady pro získání Osvědčení o splnění kritérií Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů podle požadavků stanovených Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Osvědčení bylo vystaveno s platností do Představenstvo akciové společnosti ŽSD vyhlásilo v roce 2005 strategii společnosti a zavázalo se k následujícímu: Spokojenost zákazníků Hlavním cílem společnosti je trvalé a neustále se zlepšující uspokojování požadavků a přání zákazníků. To zajistíme poskytováním našich služeb pomocí vysoké úrovně zdrojů činnosti. Dalším cílem je zlepšení postavení na domácím trhu v oblasti využití stavebních hmot přímo na stavbách. Postupně chceme v této oblasti proniknout také na trh zahraniční. Pouze spokojený zákazník s námi bude dále spolupracovat! Neustálé zlepšování Společnost neustále zlepšuje kvalitu poskytovaných služeb například zavedením nového softwaru pro zpracování dokumentace a nabídek a dále investováním do strojního vybavení. V oblasti stavebních zakázek chceme neustále zvyšovat podíl vlastních výkonů na realizovaných zakázkách. Vztah managementu k zaměstnancům Zárukou kvalitně poskytovaných služeb může být pouze silný, stabilizovaný kolektiv zaměstnanců - odborníků ve svých profesích. Management společnosti dbá na stálé zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a to formou vzdělávání a výcviku. Na přední místo stavíme pracovní a osobní spokojenost každého zaměstnance, která ulehčuje plnění náročných úkolů. Vztah zaměstnanců k managementu Management vyžaduje od všech zaměstnanců aktivní přístup k udržování a zlepšování systému jakosti a environmentu. Kultura společnosti Management dbá na dobré jméno společnosti. To zajišťuje zpracováním propagačních materiálů, aktualizací internetových stránek a profesionálním vystupováním svých zaměstnanců při jednáních s obchodními partnery. Prevence znečištění Management společnosti se zavazuje předcházet ekologickým haváriím např. používáním ekologicky šetrných technologií, pravidelnou údržbou strojního vybavení nebo školením zaměstnanců. 22

23 Dodržování legislativy Dodržování platných právních předpisů a jiných požadavků je zajištěno pravidelnou aktualizací databáze potřebných norem, předpisů a požadavků zákazníků. Důležité jsou i konzultace činnosti společnosti s orgány státní správy a samosprávy a to nejen v oblasti životního prostředí. Minimalizace negativních environmentálních dopadů Efektivním využíváním stavebních materiálů při stavbách a rekonstrukcích dochází k úspoře přírodních surovinových zdrojů, k minimalizaci množství odpadů ukládaných na skládky a v neposlední řadě k omezení negativních vlivů nákladní dopravy. Podněcování obchodních partnerů k ochraně ŽP Konzultační činností informujeme obchodní partnery o možnostech úpravy a dalšího využití stavebních materiálů, které by se jinak staly odpadem. Informovanost Management společnosti zveřejňuje svou politiku a cíle na místech dostupných všem zaměstnancům. Veřejnost se může s těmito dokumenty seznámit prostřednictví propagačních materiálů a na internetových stránkách. Certifikáty Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí 23

24 08. Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí Osvědčení 24

25 09. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok Hospodářský výsledek V roce 2005 byl hospodářský výsledek splněn v souladu se stanoveným plánem. Výnosy vzrostly oproti předešlému období o 13 %, což svědčí o kvalitativně dobrém vývoji v systému hospodaření společnosti. Výnosy celkem (tis. Kč) Z toho: Náklady celkem (tis. Kč) Z toho: prodej výrobků spotřeba materiálu a energie prodej služeb opravy a udržování majetku změna stavu nedokončené výroby cestovné tržby z prodeje majetku 404 náklady na reprezentaci 572 finanční výnosy 49 služby ostatní 605 osobní náklady odpisy majetku finanční náklady daň z příjmů ostatní Disponibilní zisk po zdanění: tis. Kč Vývoj výnosů a nákladů Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 tis. Kč Výnosy Náklady rok 25

26 09. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 Struktura nákladů v roce 2005 tis. Kč stavební práce ostatní služby osobní náklady zemní práce uložení materiálu spotřeba materiálu a energie VÝKONY SPOLEČNOSTI DLE DIVIZÍ (tis. Kč) Společnost celkem Divize Odpadové hospodářství a recyklace Divize Pozemní stavby Brno Divize Demolice a strojní technologie Divize Olomouc dopravní služby recyklace materiálů leasing ostatní náklady nájemné cestovné odpisy majetku finanční náklady opravy a udržování majetku Podíl divizí na celkových výkonech společnosti 36% Divize Odpadové hospodářství a recyklace 14% Divize Demolice a strojní technologie 22% Divize Pozemní stavby Brno 28% Divize Olomouc 26

27 2. Stručná bilance společnosti k Oproti roku 2004 došlo k navýšení celkové bilanční sumy společnosti o tis. Kč. V oblasti aktiv se jedná zejména o navýšení v oblasti nedokončené výroby a krátkodobých pohledávek. Současně došlo k navýšení vlastního kapitálu o tis. Kč na celkovou výši tis. Kč. K tomuto nárůstu vlastního kapitálu přispělo především navýšení základního kapitálu a nerozdělený zisk uplynulého období. AKTIVA (tis. Kč) PASIVA (tis. Kč) Dlouhodobý nehmotný majetek 406 Základní kapitál Dlouhodobý hmotný majetek Zákonný rezervní fond 640 Nedokončená výroba Nerozdělený zisk min.let Dlouhodobé pohledávky Zisk roku Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé závazky Finanční majetek Krátkodobé závazky Časové rozlišení Časové rozlišení 425 CELKEM CELKEM Časový rozbor pohledávek a závazků z obchodního styku a) Pohledávky za odběrateli Celkový objem pohledávek vůči odběratelům činí tis. Kč a tvoří 94,9 % z celkových pohledávek společnosti. Žádná z nich není předmětem zástavního práva a ani není klasifikována v kategorii nedobytných pohledávek. POHLEDÁVKY (tis. Kč) Před uplynutím splatnosti Po splatnosti méně než 30 dnů Po splatnosti méně než 90 dnů Po splatnosti méně než 365 dnů 921 Po splatnosti více než 365 dnů 292 CELKEM Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 Časový rozbor pohledávek do splatnosti po splatnosti < 30 dní po splatnosti < 90 dní po splatnosti < 365 dní po splatnosti >365 dní 27

28 09. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 b) Závazky vůči dodavatelům Celkový objem závazků vůči dodavatelům činí tis. Kč a tvoří 69,1 % z celkových závazků společnosti. Veškeré závazky společnosti jsou vedeny v účetnictví. ZÁVAZKY (tis. Kč) Před uplynutím splatnosti Po splatnosti méně než 30 dnů Po splatnosti méně než 90 dnů Po splatnosti méně než 365 dnů 568 Po splatnosti více než 365 dnů 0 CELKEM Finanční situace v roce 2005 Časový rozbor závazků do splatnosti po splatnosti < 30 dní po splatnosti < 90 dní po splatnosti < 365 dní Finanční situaci společnosti ŽSD a. s. v průběhu roku 2005 lze hodnotit jako velmi dobrou a stabilní. Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr, pouze využívá různé formy bankovních garancí zejména z titulu přihlášení do výběrových řízení. V roce 2005 byla podepsána rámcová smlouva s Komerční bankou a. s. Celkový finanční limit dle této rámcové smlouvy je 55 mil. Kč. Společnost v průběhu roku řádně plnila své závazky a to zejména vůči státu, zaměstnancům a obchodním partnerům. V případě úhrad dodavatelských faktur činila průměrná doba úhrad po splatnosti cca 15 dní, zatímco u faktur vydaných byla tato doba cca 34 dní. 28

29 5. Investice v roce 2005 Celkové výdaje na pořízení nového hmotného a nehmotného majetku v roce činily v roce 2005 celkem tis. Kč. VÝDAJE (tis. Kč) Strojní vybavení 559 Počítačové vybavení 652 Softwarové vybavení 399 Ostatní 132 Roční objem investic byl kryt objemem odpisů a ve střednědobém horizontu i vytvořeným ziskem společnosti. Kromě přímých investic společnost pořídila nový majetek formou finančního leasingu dva automobily kategorie N1, dva nákladní automobily Tatra T815 a především mobilní drticí zařízení REMAX Celkové náklady na finanční leasing za rok 2005 činily tis. Kč Investice v roce 2005 směřovaly v souladu s plánem investic především do oblasti výroby, zejména do domi- -nantních oborů činnosti. Jedná se o oblasti recyklace a demolic, kde se společnost zaměřuje na pořízení moderního strojního a technologického vybavení. Dále bylo obnoveno a doplněno vybavení výpočetní technikou a to včetně nových softwarových produktů účetním systémem SB Komplet a informačním systémem LOTUS NOTES, který významnou měrou přispěl ke zkvalitnění vnitropodnikové komunikace. 6. Závěr Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 Společnost ŽSD a.s. byla v roce 2005 finančně a ekonomicky stabilizovaná a došlo k naplnění jednotlivých cílů podnikatelského plánu společnosti pro rok

30 10. Sponzoring společnosti ŽSD a.s. za rok 2005 Sponzoring společnosti ŽSD a.s. za rok 2005 Společnost ŽSD a.s. se v roce 2005 pravidelně účastnila nejrůznějších akcí, kde se snažila nejenom zviditelnit své jméno, ale především pomáhat tam, kde je to nejvíc zapotřebí a kde se na to často zapomíná. Jednalo se o podporu charitativních akcí a poskytování sponzorských darů zejména v oblasti kultury, sportu a zdravotnictví. Z nejvýznamnějších sponzorství uvádíme podepsání smlouvy s ÚSP Kociánka. K této spolupráci se ŽSD a.s. zavázala na dobu 5-ti let. Nemalou částkou se tak bude podílet na spolupořádání sportovních, kulturních a jiných akcí a spolupracovat při řešení provozně-technického zázemí. Rovněž poskytla ústavu peněžitý dar. S Městským divadlem Brno byla podepsána rámcová smlouva, v níž se společnost zavázala každoročně přispívat na provoz divadla po dobu pěti divadelních sezón. Jako již několik let, i v roce 2005 se ŽSD a.s. podílela na sponzorování Podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc, pořádaného každý rok uměleckou agenturou ARS VIVA. I tentokráte byl festival jedinečnou kulturní událostí v regionu Olomouc. Ze společenských událostí na území města Brna sponzorovala společnost akci Brno, město uprostřed Evropy 2005, kterou pořádala reklamní agentura SNIP & CO a již tradiční XV. Brněnský předvánoční galavečer. Ze společensko sportovních akcí jsme jako každoročně sponzorovali vrcholnou taneční soutěž BRNO OPEN Z ryze sportovních událostí pak například dostih II. kategorie na 2200m v rámci dostihového odpoledne v Chuchli, který pořádala společnost SKANSKA ŽS a přispěli jsme rovněž na prezentaci sportovního klubu PSK Brno. Finanční částkou společnost pomohla také Vysokoškolskému sportovnímu klubu VŠB-TU Ostrava při organizaci závodu v orientačním běhu. Protože společnost nezapomíná ani na vzdělávání našich nejmladších, rozhodla se finančně podpořit akci Masarykovy základní školy s názvem Co vím o našich sousedech. 30

31 11. Podnikatelský plán na rok 2006 Představenstvo společnosti na svém zasedání v únoru 2006 odsouhlasilo následující základní ukazatele ročního plánu pro rok 2006: Výnosy 420 mil. Kč Náklady 402 mil. Kč Hospodářský výsledek před zdaněním 18 mil. Kč Meziroční zvýšení průměrné mzdy + 5 % Investice v celkové výši 12 mil. Kč Základní činností společnosti v roce 2006 je: zajišťování odpadového hospodářství a recyklace na koridorových stavbách realizovaných pro akciovou společnost České dráhy oblast staveb v Brně a okolí oblast staveb v Olomouci a okolí demolice Podnikatelský plán na rok 2006 V roce 2006 bude společnost dále pokračovat v developerských projektech. Pro rok 2006 je zajištěna výstavba cca 60 b.j. ve formě střešních nástaveb. Divize Odpadové hospodářství a recyklace má plánovány výkony převážně na koridorových stavbách pro České dráhy a.s. ve výši 93 mil. Kč, z čehož je v březnu 2006 již asi 92 % smluvně zajištěno. Divize Demolice a strojní technologie má pro rok 2006 v oblasti demolic plánovány výkony ve výši 68 mil. Kč a smluvně zajištěno je v březnu 2006 asi 49 %. Divize Pozemní stavby Brno bude v roce 2006 realizovat převážně střešní nástavby v městě Brno v objemu 132 mil. Kč. V březnu 2006 bylo zajištěno asi 72 % výkonů. Divize Olomouc má plánovány výkony v oblasti rekonstrukcí v Olomouckém kraji ve výši 101 mil. Kč, přičemž v březnu 2006 bylo zajištěno téměř 90 % objemu. Developerské projekty jsou pro rok 2006 plánovány ve výši 27 mil. Kč a zajištěno je již 100 %. Nově vzniká divize Inženýring, která se bude podílet na realizaci projektu Kamechy, kde je pro rok 2006 plánován výkon ve výši 70 mil. Kč. 31

32 11. Podnikatelský plán na rok 2006 Podnikatelský plán na rok 2006 Graf plánovaného podílu jednotlivých divizí na celkových výkonech 6% Developerské projekty 24% Divize Olomouc 16% Divize Demolice a strojní technologie 32% Divize Pozemní stavby Brno 22% Divize Odpadové hospodářství a recyklace Plán vlastních investic V roce 2006 se předpokládá, že budou realizovány investice ve formě nákupu nebo leasingu ve výši 12 mil Kč. Systémy řízení V roce 2006 hodlá společnost zavést a certifikovat systém řízení BOZP dle normy OHSAS

33 12. Zpráva představenstva o činnosti a stanovisko představenstva k výroční zprávě Představenstvo se od svého zvolení v březnu 2005 scházelo pravidelně 1x měsíčně. Na svých zasedáních projednávalo pravidelně: plnění plánu společnosti ekonomickou situaci společnosti naplňování investičního plánu společnosti Kromě těchto základních bodů představenstvo na svých jednáních schválilo: strategii společnosti ve střednědobém horizontu základní řídící normy společnosti personální politiku společnosti včetně pravidel odměňování developerskou činnost společnosti Vzhledem ke skutečnosti, že GŘ a VŘ jsou současně členy představenstva, byly v představenstvu projednány i některé operativní problémy, jejichž plnění zabezpečovalo trvale plnění plánu společnosti v roce Představenstvo na svém zasedání dne projednalo dílčí body z výroční zprávy společnosti za rok 2005 a přijalo k těmto materiálům následující usnesení: Představenstvo bere na vědomí výrok auditora k účetní závěrce za rok 2005 stanovisko k výroční zprávě za rok Materiály k výroční zprávě jsou v souladu se zákonnými ustanoveními a obsahují pravdivé informace o významných událostech společnosti. Představenstvo doporučuje dozorčí radě schválit a doporučit valné hromadě k odsouhlasení: Zprávu o účetní závěrce za rok 2005 Návrh na rozdělení zisku za rok 2005 Představenstvo vyslovuje poděkování všem zaměstnancům společnosti za dosažené výsledky v roce Ing. Petr Hubacz předseda představenstva Zpráva představenstva o činnosti a stanovisko představenstva k výroční zprávě 33

34 13. Zpráva o činnosti dozorčí rady Zpráva o činnosti dozorčí rady Na valné hromadě v březnu 2005, na které bylo rozhodnuto o změně společnosti ŽSD s.r.o. na ŽSD a.s., byla zvolena dozorčí rada společnosti ve složení: Ing. Helena Hubaczová předsedkyně dozorčí rady Ing. Radek Fojtík člen dozorčí rady Ing. Milan Sladký člen dozorčí rady Dozorčí rada se v roce 2005 sešla celkem třikrát a na svých jednáních, kterých se pravidelně účastnil rovněž GŘ, byly projednávány tyto body: výsledky hospodaření společnosti za příslušné období, finanční situace společnosti, informace o činnosti představenstva, developerská činnost společnosti, investiční politika společnosti, různé. V průběhu roku 2005 neshledala dozorčí rada v činnosti společnosti žádné závažné problémy a v závěru roku konstatovala uspokojení nad předpokládaným splněním hospodářského plánu roku Ing. Helena Hubaczová předsedkyně dozorčí rady 34

35 14. Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce, zprávě auditora a návrhu na rozdělení zisku Dozorčí rada na svém zasedání dne projednala sestavenou účetní závěrku za rok 2005, vzala na vědomí výrok auditora k výsledkům za rok 2005, posoudila návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2005 a vzala na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Dozorčí rada po posouzení předložených materiálů tyto materiály schválila a doporučila valné hromadě: schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2005, schválit návrh na rozdělení zisku za rok Ing. Helena Hubaczová předsedkyně dozorčí rady Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce, zprávě auditora a návrhu na rozdělení zisku 35

36 15. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od do Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od do

37 37

38 38

39 Poznámky Poznámky 39

40 ŽSD a.s., Hlinky 40/102, Brno - Pisárky

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Odpovědný zástupce: Ing. Zdeněk Zedínek - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT

Odpovědný zástupce: Ing. Zdeněk Zedínek - Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT A R A D O, a.s., stavební firma Držitel certifikátu managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 Myslbekova 795/9 Teplice, 415 01 Sídlo firmy Kontakty Web Úvod údaje o společnosti ARADO, a.s. Teplice Název:

Více

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015 Výroční zpráva 2014/2015 OBSAH 1. Úvodní slovo. 3 strana 2. Profil společnosti 4 3. Podnikatelská činnost. 5 4. Certifikáty 7 5. Významné události 8 6. Zpráva o vztazích... 10 7. Zpráva nezávislého auditora..

Více

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah V ý r o č n í z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007 Obsah 1. Charakteristika společnosti 2. Historie 3. Předmět podnikání 4. Orgány společnosti 5. Organizační struktura

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ 202 664 83 DOMAŠOV PŘÍLOHY: 1. Výkaz zisků a ztrát 2. Rozvaha 3. Příloha k účetní závěrce 4. Zpráva nezávislého auditora 5.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

OBSAH. KOVOLIT, a.s. I Výroční zpráva 2013 I

OBSAH. KOVOLIT, a.s. I Výroční zpráva 2013 I 2013 OBSAH Organizační struktura Certifikace jakosti Historie společnosti Zpráva představenstva Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k výroční zprávě Vývoj ukazatelů v letech

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ , za rok COOPINVESTA spol. s r.o., Zlín, Budovatelská 4821, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec červen 2016

P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec červen 2016 STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec IČ: 46679120 P ř í l o h a k účetní závěrce Období: 1. červenec 2015-30. červen 2016 Název účetní jednotky: Sídlo: Právní forma: STATUS stavební a.s.,

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Výroční zpráva GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. 2013 Obsah I. Úvodní slovo ředitele společnosti II. Profil společnosti Základní údaje o společnosti Orgány společnosti Hlavní ukazatele společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Výroční zpráva za rok společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Výroční zpráva za rok společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Výroční zpráva za rok 2015 společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Obsah výroční zprávy Zpráva nezávislého auditora 1. Základní identifikační údaje 2. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 společnosti Technické služby Města Nová Bystřice, s.r.o. Strana 1 (celkem 10) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah výroční zprávy 2 Základní identifikační údaje a orgány společnosti..

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2011 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2011 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2011 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM OBSAH 1. Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace...

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 Strana 1 (celkem 21) 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 3. Základní identifikační údaje o společnosti.. 4. Organizační členění akciové

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více