Výroční zpráva 200 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 200 5"

Transkript

1

2 2

3 Obsah 01. Základní údaje o společnosti 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 03. Řídící orgány společnosti 04. Organizační struktura 05. Přehled divizí 06. Obchodní a technická činnost společnosti 07. Výrobní činnost společnosti 08. Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí 09. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok Sponzoring společnosti ŽSD a.s. za rok Podnikatelský plán na rok Zpráva představenstva o činnosti a stanovisko představenstva k výroční zprávě 13. Zpráva o činnosti dozorčí rady 14. Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce, zprávě auditora a návrhu na rozdělení zisku 15. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od do Obsah 3

4 4

5 01. Základní údaje o společnosti Obchodní firma ŽSD a.s. Sídlo společnosti Hlinky 40/102, Brno-Pisárky, PSČ IČ DIČ CZ Datum vzniku 10. dubna 1996 Právní forma do 30. března 2005 společnost s ručením omezeným od 31. března 2005 akciová společnost Základní kapitál 6 mil. Kč Předmět podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě inženýrská činnost v investiční výstavbě silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní podnikání v oblasti nakládání s odpady podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady kovoobráběčství zámečnictví výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej pronájem a půjčování věcí movitých činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Základní údaje o společnosti Kontakt adresa Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon fax web 5

6 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, rok 2005 byl pro naši společnost rokem nesmírně významným. Představenstvo si vytyčilo posílení pozice společnosti na stavebním trhu a zároveň její reorganizování a postupné orientování na víceoborovost v oblasti stavebnictví při zachování a udržení si pozice v segmentu odpadového hospodářství a recyklace, především v oboru dopravního stavitelství. Významným počinem byla změna společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost zároveň s navýšením základního jmění společnosti na 6mil. Kč. K této změně došlo v březnu 2005 a jejím hlavním smyslem bylo zvýšení důvěryhodnosti společnosti jak u investorů, tak i u finančních institucí. Na uvedenou změnu navazovala změna vnitřní organizační struktury. Byly vytvořeny čtyři divize podle oborovosti a regionálního působení. Smyslem této změny byla konkretizace odpovědnosti za výsledky jednotlivých organizačních složek, především pak vytvoření užšího vztahu mezi realizačními složkami a investory. Tento krok bezesporu přispěl ke zkvalitnění vztahu mezi společností a investory a rovněž tak byl základem úspěšného splnění plánu na rok Na všechna tato opatření navazovalo vytvoření vnitřních pravidel společnosti, vytyčení střednědobého plánu v oblastech obchodu, ekonomiky, výroby, ale i v personální a investiční oblasti. Vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, splněním plánu roku 2005 jsme si vytvořili podmínky k dalšímu rozvoji naší společnosti. 6

7 Hlavním naším cílem ve střednědobém horizontu je stabilizovat naši společnost na stavebním trhu, být spolehlivým partnerem při realizaci zakázek pro investory a zárukou dlouhodobé zaměstnanosti pro naše spolupracovníky. Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za spolupráci v roce 2005, našim obchodním partnerům za jejich důvěru při přidělení zakázek naší společnosti a našim spolupracovníkům za odvedenou práci a zároveň vyslovil přesvědčení, že rokem 2005 začala další etapa pozitivního vývoje naší společnosti naplněním hlavního cíle - spokojenosti všech partnerů. Ing. Petr Hubacz předseda představenstva a generální ředitel Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 7

8 03. Řídící orgány společnosti Řídící orgány společnosti do 30. března 2005 Ing. Helena Hubaczová jednatel Ing. Josef Fojtík jednatel od 31. března 2005 Představenstvo Ing. Petr Hubacz Ing. Josef Fojtík Milan Nedvěd předseda představenstva a generální ředitel místopředseda představenstva člen představenstva a výkonný ředitel Dozorčí rada Ing. Helena Hubaczová předseda dozorčí rady Ing. Milan Sladký člen dozorčí rady Ing. Radek Fojtík člen dozorčí rady 8

9 04. Organizační struktura (stav k ) Představenstvo Generální ředitel Valná hromada Dozorčí rada Organizační struktura Právní úsek Výkonný ředitel Systémy řízení Propagace Ekonomický úsek BOZP a PO Účetnictví a finance Personalistika a mzdy Ekologie Developerské projekty Obchodně technický úsek Obchod Příprava Kalkulace Divize Odpadové hospodářství a recyklace Divize Demolice a strojní technologie Divize Pozemní stavby Brno Divize Olomouc Organizační struktura akciové společnosti ŽSD je dvoustupňová. I. stupeň je tvořen vedením společnosti jako řídícím orgánem. II. stupeň je tvořen divizemi jako orgánem výkonným. Vedení společnosti stanovuje základní strategické cíle společnosti, jedná jménem společnosti v obchodních jednáních, řídí společnost po stránce obchodní, technické, investiční, finanční a ekonomické. Zároveň koordinuje výrobní program a základní systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí. Společnosti zřídila v roce 2005 k zabezpečení realizačních úkolů a splnění ekonomického plánu čtyři divize, které jsou rozděleny podle odbornosti a regionálního působení. Divize jsou samostatné organizační jednotky II. stupně řízení, mají svůj vlastní výrobní program a samostatnou ekonomiku, za jejíž splnění nesou plnou odpovědnost. Vztah mezi divizemi je založen na vzájemné spolupráci s vědomím příslušnosti ke společnosti. 9

10 05. Přehled divizí Přehled divizí Divize Odpadové hospodářství a recyklace Milan Nedvěd pověřený řízením divize adresa Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon fax Divize Odpadové hospodářství a recyklace zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu mil. Kč, což činí 36% z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. V roce 2005 se obchodní společnost ŽSD a.s., stejně jako v předchozích letech, nadále zabývala problematikou nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou upravující odpadové hospodářství, a to zejména z pozice subdodavatele zajišťujícího ve své režii komplexní odpadové hospodářství na tzv. koridorových stavbách Českých drah. V roce 2005 tak obchodní společnost ŽSD a.s. využila nebo odstranila celkem tun odpadů kategorie ostatní odpad a tun odpadů kategorie nebezpečný odpad. 99% Ostatní odpad 1% Nebezpečný odpad V roce 2005 jsme si udrželi pozici významného dodavatele v oblasti odpadového hospodářství a recyklace při modernizaci koridorů v ČR, kde spolupracujeme s dodavateli pro České dráhy. Byly dokončeny následující stavby, na kterých společnost ŽSD a.s. zajišťovala odpadové hospodářství a recyklaci: ČD DDC, Žst. Choceň ČD DDC, Česká Třebová - Krasíkov ČD DDC, Žst. Bohumín ČD DDC, Olomouc Přerov - I. etapa Elektrizace tratě Karlovy Vary - Kadaň 1 10

11 Na základě výběrových řízení byly v roce 2005 úspěšně kontrahovány tyto nové stavby, na nichž společnost ŽSD a.s. zajišťuje komplexní odpadové hospodářství a recyklaci: ČD DDC, Červenka - Zábřeh ČD DDC, Břeclav - st. hranice ČD DDC, Žst. Ústí nad Labem ČD DDC, Elektrizace trati Ostrava Svinov - Opava Přehled divizí V roce 2005 zpracovala obchodní společnost ŽSD a.s. technologií recyklace celkem tun kameniva a přetřídila tun materiálu. 1 Recyklační linka 2 Mobilní čelisťový drtič REMAX 1011 E/D - B 2 11

12 05. Přehled divizí Přehled divizí Divize Demolice a strojní technologie Josef Roth ředitel divize adresa Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon fax Divize Demolice a strojní technologie zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu 53,2 mil. Kč. To činí 14 % z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. V tomto segmentu poskytujeme kvalitní a komplexní dodávku služeb od přípravných prací (poradenství, technologické postupy, vyřízení demoličních výměrů apod.) až k vlastní realizaci demolice a následného odstranění vzniklého odpadu dle platných zákonů a předpisů (včetně odvozu na skládku a recyklaci materiálu, který lze vytříděný dodat pro další použití). Díky našemu mobilnímu zařízení, lze na přání klienta provést recyklaci materiálů přímo v místě demolice, umožní-li to okolní podmínky. Stěžejní zakázky divize zrealizované v roce 2005: Demolice Libavá Demolice Vojenská nemocnice Rekultivace Hradčany LIDL Bratislava a Malacky Úprava skládky Třebovice Demolice vozovny Medlánky Demolice Minská Demolice ŽPSV Čerčany Paramo Pardubice Demolice RD Krasíkov Mezi zahájené akce v roce 2005 patří: Demolice Karlovy Vary Demolice v areálu DPMB Pisárky 1 12

13 Divize Demolice a strojní technologie disponuje tímto strojním vybavením: rýpadlo Caterpillar CAT 325 B rýpadlo Caterpillar CAT 330 B (možnost připojení prodlouženého ramena, schopného bourat do výšky 20 m) buldozer S130 nákladní automobily TATRA 815, 8x8, nosnost 24 t čelisťový drtič REMAX 1011 E/D-B Přehled divizí 1 Caterpillar CAT 330 B s krátkým ramenem a drapákem 2 Realizace zakázky Demolice tří rodinných domů Krasíkov 2 13

14 05. Přehled divizí Přehled divizí Divize Pozemní stavby Brno Ivo Protivánek ředitel divize adresa Hlinky 40/102, Brno-Pisárky telefon fax Divize Pozemní stavby Brno zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu 81,9 mil. Kč. To činí 22 % z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. Divize působí především na území města Brna a Jihomoravského kraje. Oborová náplň této divize je převážně v oboru pozemního stavitelství. Realizovala práce pro soukromé investory a státní instituce. 56% Soukromý sektor 44% Státní sektor Stěžejní stavební zakázky realizované v roce 2005: Rekonstrukce budovy informatiky DPMB a.s. v Brně Pisárkách Střešní nástavby 16 ti bytů na panelovém domě Černého 52, 54, 56 (HS) Oprava mostu Krasíkov Vybudování střešní nástavby bytového domu Krausova 7, 8,

15 Drobné zakázky do 3,0 mil. Kč (dokončení RD Modřice, dokončení spodní stavby RD Vinohrady, dokončení RD Ostopovice, oprava budovy Prefa Brno a.s., oprava budovy Hlinky, fasáda domu Bratří Čapků 14, stolařská dílna Kociánka apod.) Přehled divizí 1 Realizace zakázky Střešní nástavby Černého 52, 54, 56, Brno Bystrc (stav k ) 2 Realizace zakázky Střešní nástavby bytového domu Krausova 7, 8, 9, Brno Černovice (tato stavba byla přihlášena do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2005) 3 Realizace zakázky Rekonstrukce budovy informatiky DPMB a.s. v Brně Pisárkách 3 15

16 05. Přehled divizí Přehled divizí Divize Olomouc Ing. Jiří Šotek ředitel divize adresa Sladkovského 2, Olomouc telefon fax Divize Olomouc zrealizovala v roce 2005 výnosy v celkovém objemu 104,2 mil. Kč. To činí 28% z celkového obratu společnosti ŽSD a.s. Divize působí především na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Oborová náplň této divize je převážně v oboru pozemního stavitelství. Realizovala práce pro soukromé investory a státní instituce. 63% Soukromý sektor 37% Státní sektor Za stěžejní zakázky v roce 2005 lze považovat: Tererovo nám., evakuační centrum, Olomouc Základní škola Písek Čerčany - opravy hal Prostějov - přestavba železniční stanice Železniční stanice Břeclav - TNS

17 Uh. Ostroh - zastřešení a dostavba zimního stadionu Františkov - lyžařský areál Žst. Otrokovice - rekonstrukce provozních budov Mohelnice - modernizace TÚ Červenka-Zábřeh Drobné zakázky do 3,0 mil. Kč: Prostějov - úprava provozní budovy SDC Žst. Olomouc, hl. n.vb-čd Lounge Přehled divizí V roce 2005 byly zahájeny následující akce: Regenerace a nástavba bytového domu Žitná 11, Brno Řečkovice Uničov - 33 b.j. 1 Realizace zakázky Rekonstrukce výpravní budovy ČD v Prostějově - hl. nádraží. 2 Realizace zakázky Čerčany - opravy hal 3 Realizace zakázky Tererovo nám., evakuační centrum, Olomouc 3 17

18 06. Obchodní a technická činnost společnosti Obchodní a technická činnost společnosti Obchodně technickou činnost pro divize společnosti zajišťuje obchodně technická skupina, jejíž hlavní náplní je: zpracování nabídek zpracování cenových kalkulací tvorba dodavatelského systému zajišťování subdodávek právní servis Dále tento úsek zpracovává finanční a časové plány výstavby včetně kontroly plnění těchto plánů. V roce 2005 bylo zpracováno 96 nabídek, z toho bylo 25 nabídek úspěšných, což činí úspěšnost 26 %. Grafické rozdělení nabídek podle typu v % 33% Nabídky pro veřejné zakázky podlimitní 2% Nabídky pro veřejné zakázky nadlimitní 24% Nabídky pro právnické osoby 7% Nabídky pro fyzické osoby 25% Nabídky do užších řízení Hlavní obchodní partneři Mezi naše nejvýznamnější partnery v roce 2005 patřily největší stavební společnosti v ČR, orgány státní správy a soukromí investoři. V oblasti odpadového hospodářství a recyklace na koridorech Českých drah spolupracujeme s: Skanska ŽS a.s. Skanska DS a.s. ŽS Brno a.s., Stavby silnic a železnic a.s., Subterra a.s., GJW Praha spol. s r.o., TCHAS spol. s r.o., FIRESTA-Fišer a.s., TOMI-REMONT a.s., Metrostav a.s. 18

19 V oborech pozemního stavitelství, inženýrských staveb a demolic mezi naše klienty patří např.: Magistrát města Brna, Magistrát města Olomouc České dráhy a.s. ŽPSV a.s. ŽS Brno a.s. Hlavní spolupracující společnosti Na všech našich stavbách se snažíme spolupracovat s osvědčenými subdodavateli. Sázíme tak na osvědčenou kvalitu. Mezi naše největší subdodavatele patří: DUFONEV s.r.o. DUFONEV R.C. a.s. ŽS Brno a.s. Instalprofi s.r.o. PRO-DOMA spol. s r.o. SITA Moravia a.s. HBSS-služby s.r.o. PSK Brno s.r.o. Blatný s.r.o. 1 Vizualizace jednoho z bytů v 6. NP na ulici Černého, Brno Bystrc Obchodní a technická činnost společnosti 1 Na projektech spolupracujeme s architekty a projektanty, mezi než patří zejména architektonická kancelář MAURA, Ing. arch. Veselá, Ing. arch. Příkazká a Ing. Černý. Tato spolupráce je zárukou kvality a komplexnosti našich dodávek a zároveň i zárukou komfortu, který se snažíme nabídnout našim investorům. 19

20 06. Obchodní a technická činnost společnosti Obchodní a technická činnost společnosti Developerská činnost V roce 2005 začala obchodní společnost ŽSD a.s. pracovat na vlastním developerském projektu Nástavba 16-ti bytových jednotek na ulici Černého v Brně Bystrci. Realizaci zajišťujeme vlastní kapacitou, což umožňuje pružně reagovat na požadavky budoucích majitelů. Pro realizaci využíváme vlastní divizi Pozemní stavby Brno. To přináší přímé výhody v komunikaci v rámci jednoho subjektu (podniku) a dodržení nároků na kvalitu a standard navržených materiálů. Popis developerského projektu Stavba byla postavena v roce Na stávajícím bytovém objektu o třech vchodech a čtyřech nadzemních podlažích je navržena nástavba o dvou patrech se sedlovou střechou. Všechny nové byty jsou řešeny jako 1+kk až 4+kk. Podlaží nástaveb: 5. NP má užitnou plochu bytů 500,2 m2 a balkony o ploše 43,6 m2, 6. NP má užitnou plochu bytů 554,8 m2, balkony o ploše 21,6 m2 a terasy o ploše 125,8 m2. Byty jsou ve více variantách a liší se plošnou rozlohou. Všechny budou přístupné z nového středového dvouramenného schodiště a novým výtahem, který je součástí stavby nových nástaveb. 2 Vizualizace 16-ti bytových nástaveb na ulici Černého, Brno Bystrc 2 20

21 07. Výrobní činnost Obchodní společnost ŽSD a.s. se při své činnosti v roce 2005 zaměřila na zakázky v oboru odpadového hospodářství na koridorových stavbách Českých drah. Dále rozvíjela svoje aktivity v oborech pozemního stavitelství, rekonstrukce a nástavby bytových domů či demolice nevyužívaných objektů ve vazbě na recyklaci využitelných stavebních odpadů technologií recyklace (drcení a třídění). Tyto výrobní činnosti byly zároveň podpořeny investicemi, které směřovaly především ke zvýšení výkonnosti a kvality realizační činnosti. Celkové investice v roce 2005 činily 12 mil. Kč, v pořizovací hodnotě pak cca 20 mil. Kč. Významnou investicí bylo rovněž pořízení softwaru Lotus Notes a tomu odpovídající doplnění hardwaru. To vedlo k zefektivnění komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci i mimobrněnskými organizačními složkami. Výrobní činnost Nárůst výkonů si vyžádal také zvýšení počtu zaměstnanců. Na konci roku bylo u společnosti ŽSD a.s. zaměstnáno 108 zaměstnanců. Všechny zakázky v roce 2005 byly zrealizovány ve smluvně stanovených termínech a ke spokojenosti investorů. Při jejich realizaci byl kladen důraz na maximální kvalitu prováděného díla. Současně byly dodrženy všechny požadavky zákazníka a splněny podmínky legislativy s ohledem na životní prostředí. Velkou pozornost společnost věnuje oblasti BOZP. O tom svědčí i skutečnost, že v roce 2005 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz. 21

22 08. Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí Akciová společnost ŽSD v roce 2005 obhájila certifikaci systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 a od certifikačního orgánu STAVCERT Praha spol. s r.o. získala Certifikát s platností do Současně byl v květnu 2005 certifikován systém řízení environmentu (vztah k životnímu prostředí) dle ČSN EN ISO a od certifikačního orgánu STAVCERT Praha spol. s r.o. získala naše společnost Certifikát s platností do Koncem roku 2005 byly připraveny podklady pro získání Osvědčení o splnění kritérií Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů podle požadavků stanovených Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Osvědčení bylo vystaveno s platností do Představenstvo akciové společnosti ŽSD vyhlásilo v roce 2005 strategii společnosti a zavázalo se k následujícímu: Spokojenost zákazníků Hlavním cílem společnosti je trvalé a neustále se zlepšující uspokojování požadavků a přání zákazníků. To zajistíme poskytováním našich služeb pomocí vysoké úrovně zdrojů činnosti. Dalším cílem je zlepšení postavení na domácím trhu v oblasti využití stavebních hmot přímo na stavbách. Postupně chceme v této oblasti proniknout také na trh zahraniční. Pouze spokojený zákazník s námi bude dále spolupracovat! Neustálé zlepšování Společnost neustále zlepšuje kvalitu poskytovaných služeb například zavedením nového softwaru pro zpracování dokumentace a nabídek a dále investováním do strojního vybavení. V oblasti stavebních zakázek chceme neustále zvyšovat podíl vlastních výkonů na realizovaných zakázkách. Vztah managementu k zaměstnancům Zárukou kvalitně poskytovaných služeb může být pouze silný, stabilizovaný kolektiv zaměstnanců - odborníků ve svých profesích. Management společnosti dbá na stálé zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a to formou vzdělávání a výcviku. Na přední místo stavíme pracovní a osobní spokojenost každého zaměstnance, která ulehčuje plnění náročných úkolů. Vztah zaměstnanců k managementu Management vyžaduje od všech zaměstnanců aktivní přístup k udržování a zlepšování systému jakosti a environmentu. Kultura společnosti Management dbá na dobré jméno společnosti. To zajišťuje zpracováním propagačních materiálů, aktualizací internetových stránek a profesionálním vystupováním svých zaměstnanců při jednáních s obchodními partnery. Prevence znečištění Management společnosti se zavazuje předcházet ekologickým haváriím např. používáním ekologicky šetrných technologií, pravidelnou údržbou strojního vybavení nebo školením zaměstnanců. 22

23 Dodržování legislativy Dodržování platných právních předpisů a jiných požadavků je zajištěno pravidelnou aktualizací databáze potřebných norem, předpisů a požadavků zákazníků. Důležité jsou i konzultace činnosti společnosti s orgány státní správy a samosprávy a to nejen v oblasti životního prostředí. Minimalizace negativních environmentálních dopadů Efektivním využíváním stavebních materiálů při stavbách a rekonstrukcích dochází k úspoře přírodních surovinových zdrojů, k minimalizaci množství odpadů ukládaných na skládky a v neposlední řadě k omezení negativních vlivů nákladní dopravy. Podněcování obchodních partnerů k ochraně ŽP Konzultační činností informujeme obchodní partnery o možnostech úpravy a dalšího využití stavebních materiálů, které by se jinak staly odpadem. Informovanost Management společnosti zveřejňuje svou politiku a cíle na místech dostupných všem zaměstnancům. Veřejnost se může s těmito dokumenty seznámit prostřednictví propagačních materiálů a na internetových stránkách. Certifikáty Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí 23

24 08. Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí Systémy řízení jakosti a vztahu k životnímu prostředí Osvědčení 24

25 09. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok Hospodářský výsledek V roce 2005 byl hospodářský výsledek splněn v souladu se stanoveným plánem. Výnosy vzrostly oproti předešlému období o 13 %, což svědčí o kvalitativně dobrém vývoji v systému hospodaření společnosti. Výnosy celkem (tis. Kč) Z toho: Náklady celkem (tis. Kč) Z toho: prodej výrobků spotřeba materiálu a energie prodej služeb opravy a udržování majetku změna stavu nedokončené výroby cestovné tržby z prodeje majetku 404 náklady na reprezentaci 572 finanční výnosy 49 služby ostatní 605 osobní náklady odpisy majetku finanční náklady daň z příjmů ostatní Disponibilní zisk po zdanění: tis. Kč Vývoj výnosů a nákladů Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 tis. Kč Výnosy Náklady rok 25

26 09. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 Struktura nákladů v roce 2005 tis. Kč stavební práce ostatní služby osobní náklady zemní práce uložení materiálu spotřeba materiálu a energie VÝKONY SPOLEČNOSTI DLE DIVIZÍ (tis. Kč) Společnost celkem Divize Odpadové hospodářství a recyklace Divize Pozemní stavby Brno Divize Demolice a strojní technologie Divize Olomouc dopravní služby recyklace materiálů leasing ostatní náklady nájemné cestovné odpisy majetku finanční náklady opravy a udržování majetku Podíl divizí na celkových výkonech společnosti 36% Divize Odpadové hospodářství a recyklace 14% Divize Demolice a strojní technologie 22% Divize Pozemní stavby Brno 28% Divize Olomouc 26

27 2. Stručná bilance společnosti k Oproti roku 2004 došlo k navýšení celkové bilanční sumy společnosti o tis. Kč. V oblasti aktiv se jedná zejména o navýšení v oblasti nedokončené výroby a krátkodobých pohledávek. Současně došlo k navýšení vlastního kapitálu o tis. Kč na celkovou výši tis. Kč. K tomuto nárůstu vlastního kapitálu přispělo především navýšení základního kapitálu a nerozdělený zisk uplynulého období. AKTIVA (tis. Kč) PASIVA (tis. Kč) Dlouhodobý nehmotný majetek 406 Základní kapitál Dlouhodobý hmotný majetek Zákonný rezervní fond 640 Nedokončená výroba Nerozdělený zisk min.let Dlouhodobé pohledávky Zisk roku Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé závazky Finanční majetek Krátkodobé závazky Časové rozlišení Časové rozlišení 425 CELKEM CELKEM Časový rozbor pohledávek a závazků z obchodního styku a) Pohledávky za odběrateli Celkový objem pohledávek vůči odběratelům činí tis. Kč a tvoří 94,9 % z celkových pohledávek společnosti. Žádná z nich není předmětem zástavního práva a ani není klasifikována v kategorii nedobytných pohledávek. POHLEDÁVKY (tis. Kč) Před uplynutím splatnosti Po splatnosti méně než 30 dnů Po splatnosti méně než 90 dnů Po splatnosti méně než 365 dnů 921 Po splatnosti více než 365 dnů 292 CELKEM Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 Časový rozbor pohledávek do splatnosti po splatnosti < 30 dní po splatnosti < 90 dní po splatnosti < 365 dní po splatnosti >365 dní 27

28 09. Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 b) Závazky vůči dodavatelům Celkový objem závazků vůči dodavatelům činí tis. Kč a tvoří 69,1 % z celkových závazků společnosti. Veškeré závazky společnosti jsou vedeny v účetnictví. ZÁVAZKY (tis. Kč) Před uplynutím splatnosti Po splatnosti méně než 30 dnů Po splatnosti méně než 90 dnů Po splatnosti méně než 365 dnů 568 Po splatnosti více než 365 dnů 0 CELKEM Finanční situace v roce 2005 Časový rozbor závazků do splatnosti po splatnosti < 30 dní po splatnosti < 90 dní po splatnosti < 365 dní Finanční situaci společnosti ŽSD a. s. v průběhu roku 2005 lze hodnotit jako velmi dobrou a stabilní. Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr, pouze využívá různé formy bankovních garancí zejména z titulu přihlášení do výběrových řízení. V roce 2005 byla podepsána rámcová smlouva s Komerční bankou a. s. Celkový finanční limit dle této rámcové smlouvy je 55 mil. Kč. Společnost v průběhu roku řádně plnila své závazky a to zejména vůči státu, zaměstnancům a obchodním partnerům. V případě úhrad dodavatelských faktur činila průměrná doba úhrad po splatnosti cca 15 dní, zatímco u faktur vydaných byla tato doba cca 34 dní. 28

29 5. Investice v roce 2005 Celkové výdaje na pořízení nového hmotného a nehmotného majetku v roce činily v roce 2005 celkem tis. Kč. VÝDAJE (tis. Kč) Strojní vybavení 559 Počítačové vybavení 652 Softwarové vybavení 399 Ostatní 132 Roční objem investic byl kryt objemem odpisů a ve střednědobém horizontu i vytvořeným ziskem společnosti. Kromě přímých investic společnost pořídila nový majetek formou finančního leasingu dva automobily kategorie N1, dva nákladní automobily Tatra T815 a především mobilní drticí zařízení REMAX Celkové náklady na finanční leasing za rok 2005 činily tis. Kč Investice v roce 2005 směřovaly v souladu s plánem investic především do oblasti výroby, zejména do domi- -nantních oborů činnosti. Jedná se o oblasti recyklace a demolic, kde se společnost zaměřuje na pořízení moderního strojního a technologického vybavení. Dále bylo obnoveno a doplněno vybavení výpočetní technikou a to včetně nových softwarových produktů účetním systémem SB Komplet a informačním systémem LOTUS NOTES, který významnou měrou přispěl ke zkvalitnění vnitropodnikové komunikace. 6. Závěr Ekonomické a finanční hodnocení společnosti za rok 2005 Společnost ŽSD a.s. byla v roce 2005 finančně a ekonomicky stabilizovaná a došlo k naplnění jednotlivých cílů podnikatelského plánu společnosti pro rok

30 10. Sponzoring společnosti ŽSD a.s. za rok 2005 Sponzoring společnosti ŽSD a.s. za rok 2005 Společnost ŽSD a.s. se v roce 2005 pravidelně účastnila nejrůznějších akcí, kde se snažila nejenom zviditelnit své jméno, ale především pomáhat tam, kde je to nejvíc zapotřebí a kde se na to často zapomíná. Jednalo se o podporu charitativních akcí a poskytování sponzorských darů zejména v oblasti kultury, sportu a zdravotnictví. Z nejvýznamnějších sponzorství uvádíme podepsání smlouvy s ÚSP Kociánka. K této spolupráci se ŽSD a.s. zavázala na dobu 5-ti let. Nemalou částkou se tak bude podílet na spolupořádání sportovních, kulturních a jiných akcí a spolupracovat při řešení provozně-technického zázemí. Rovněž poskytla ústavu peněžitý dar. S Městským divadlem Brno byla podepsána rámcová smlouva, v níž se společnost zavázala každoročně přispívat na provoz divadla po dobu pěti divadelních sezón. Jako již několik let, i v roce 2005 se ŽSD a.s. podílela na sponzorování Podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc, pořádaného každý rok uměleckou agenturou ARS VIVA. I tentokráte byl festival jedinečnou kulturní událostí v regionu Olomouc. Ze společenských událostí na území města Brna sponzorovala společnost akci Brno, město uprostřed Evropy 2005, kterou pořádala reklamní agentura SNIP & CO a již tradiční XV. Brněnský předvánoční galavečer. Ze společensko sportovních akcí jsme jako každoročně sponzorovali vrcholnou taneční soutěž BRNO OPEN Z ryze sportovních událostí pak například dostih II. kategorie na 2200m v rámci dostihového odpoledne v Chuchli, který pořádala společnost SKANSKA ŽS a přispěli jsme rovněž na prezentaci sportovního klubu PSK Brno. Finanční částkou společnost pomohla také Vysokoškolskému sportovnímu klubu VŠB-TU Ostrava při organizaci závodu v orientačním běhu. Protože společnost nezapomíná ani na vzdělávání našich nejmladších, rozhodla se finančně podpořit akci Masarykovy základní školy s názvem Co vím o našich sousedech. 30

31 11. Podnikatelský plán na rok 2006 Představenstvo společnosti na svém zasedání v únoru 2006 odsouhlasilo následující základní ukazatele ročního plánu pro rok 2006: Výnosy 420 mil. Kč Náklady 402 mil. Kč Hospodářský výsledek před zdaněním 18 mil. Kč Meziroční zvýšení průměrné mzdy + 5 % Investice v celkové výši 12 mil. Kč Základní činností společnosti v roce 2006 je: zajišťování odpadového hospodářství a recyklace na koridorových stavbách realizovaných pro akciovou společnost České dráhy oblast staveb v Brně a okolí oblast staveb v Olomouci a okolí demolice Podnikatelský plán na rok 2006 V roce 2006 bude společnost dále pokračovat v developerských projektech. Pro rok 2006 je zajištěna výstavba cca 60 b.j. ve formě střešních nástaveb. Divize Odpadové hospodářství a recyklace má plánovány výkony převážně na koridorových stavbách pro České dráhy a.s. ve výši 93 mil. Kč, z čehož je v březnu 2006 již asi 92 % smluvně zajištěno. Divize Demolice a strojní technologie má pro rok 2006 v oblasti demolic plánovány výkony ve výši 68 mil. Kč a smluvně zajištěno je v březnu 2006 asi 49 %. Divize Pozemní stavby Brno bude v roce 2006 realizovat převážně střešní nástavby v městě Brno v objemu 132 mil. Kč. V březnu 2006 bylo zajištěno asi 72 % výkonů. Divize Olomouc má plánovány výkony v oblasti rekonstrukcí v Olomouckém kraji ve výši 101 mil. Kč, přičemž v březnu 2006 bylo zajištěno téměř 90 % objemu. Developerské projekty jsou pro rok 2006 plánovány ve výši 27 mil. Kč a zajištěno je již 100 %. Nově vzniká divize Inženýring, která se bude podílet na realizaci projektu Kamechy, kde je pro rok 2006 plánován výkon ve výši 70 mil. Kč. 31

32 11. Podnikatelský plán na rok 2006 Podnikatelský plán na rok 2006 Graf plánovaného podílu jednotlivých divizí na celkových výkonech 6% Developerské projekty 24% Divize Olomouc 16% Divize Demolice a strojní technologie 32% Divize Pozemní stavby Brno 22% Divize Odpadové hospodářství a recyklace Plán vlastních investic V roce 2006 se předpokládá, že budou realizovány investice ve formě nákupu nebo leasingu ve výši 12 mil Kč. Systémy řízení V roce 2006 hodlá společnost zavést a certifikovat systém řízení BOZP dle normy OHSAS

33 12. Zpráva představenstva o činnosti a stanovisko představenstva k výroční zprávě Představenstvo se od svého zvolení v březnu 2005 scházelo pravidelně 1x měsíčně. Na svých zasedáních projednávalo pravidelně: plnění plánu společnosti ekonomickou situaci společnosti naplňování investičního plánu společnosti Kromě těchto základních bodů představenstvo na svých jednáních schválilo: strategii společnosti ve střednědobém horizontu základní řídící normy společnosti personální politiku společnosti včetně pravidel odměňování developerskou činnost společnosti Vzhledem ke skutečnosti, že GŘ a VŘ jsou současně členy představenstva, byly v představenstvu projednány i některé operativní problémy, jejichž plnění zabezpečovalo trvale plnění plánu společnosti v roce Představenstvo na svém zasedání dne projednalo dílčí body z výroční zprávy společnosti za rok 2005 a přijalo k těmto materiálům následující usnesení: Představenstvo bere na vědomí výrok auditora k účetní závěrce za rok 2005 stanovisko k výroční zprávě za rok Materiály k výroční zprávě jsou v souladu se zákonnými ustanoveními a obsahují pravdivé informace o významných událostech společnosti. Představenstvo doporučuje dozorčí radě schválit a doporučit valné hromadě k odsouhlasení: Zprávu o účetní závěrce za rok 2005 Návrh na rozdělení zisku za rok 2005 Představenstvo vyslovuje poděkování všem zaměstnancům společnosti za dosažené výsledky v roce Ing. Petr Hubacz předseda představenstva Zpráva představenstva o činnosti a stanovisko představenstva k výroční zprávě 33

34 13. Zpráva o činnosti dozorčí rady Zpráva o činnosti dozorčí rady Na valné hromadě v březnu 2005, na které bylo rozhodnuto o změně společnosti ŽSD s.r.o. na ŽSD a.s., byla zvolena dozorčí rada společnosti ve složení: Ing. Helena Hubaczová předsedkyně dozorčí rady Ing. Radek Fojtík člen dozorčí rady Ing. Milan Sladký člen dozorčí rady Dozorčí rada se v roce 2005 sešla celkem třikrát a na svých jednáních, kterých se pravidelně účastnil rovněž GŘ, byly projednávány tyto body: výsledky hospodaření společnosti za příslušné období, finanční situace společnosti, informace o činnosti představenstva, developerská činnost společnosti, investiční politika společnosti, různé. V průběhu roku 2005 neshledala dozorčí rada v činnosti společnosti žádné závažné problémy a v závěru roku konstatovala uspokojení nad předpokládaným splněním hospodářského plánu roku Ing. Helena Hubaczová předsedkyně dozorčí rady 34

35 14. Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce, zprávě auditora a návrhu na rozdělení zisku Dozorčí rada na svém zasedání dne projednala sestavenou účetní závěrku za rok 2005, vzala na vědomí výrok auditora k výsledkům za rok 2005, posoudila návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2005 a vzala na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Dozorčí rada po posouzení předložených materiálů tyto materiály schválila a doporučila valné hromadě: schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2005, schválit návrh na rozdělení zisku za rok Ing. Helena Hubaczová předsedkyně dozorčí rady Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce, zprávě auditora a návrhu na rozdělení zisku 35

36 15. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od do Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za období od do

37 37

38 38

39 Poznámky Poznámky 39

40 ŽSD a.s., Hlinky 40/102, Brno - Pisárky

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2 00 7 Výroční zpráva za rok 2007 Obsah: 1.Základní informace o společnosti Název účetní jednotky: Identifikační číslo: Sídlo: Právní forma: Základní kapitál: Jednatel: Společník:

Více

Uherský Ostroh srpen 2008

Uherský Ostroh srpen 2008 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 Uherský Ostroh srpen 2008 A) Základní údaje o společnosti Obchodní firma: ŽPSV a.s. IČ: 43 34 67 41 Sídlo společnosti: Právní forma: Základní kapitál: Třebízského 207, 687 24 Uherský

Více

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah V ý r o č n í z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007 Obsah 1. Charakteristika společnosti 2. Historie 3. Předmět podnikání 4. Orgány společnosti 5. Organizační struktura

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

9 Ekonomické výsledky společnosti za období od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2010

9 Ekonomické výsledky společnosti za období od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2010 Výroční zpráva Cílem ŽSD a. s. je nadále zůstat na přední pozici v daném odvětví odpadového hospodářství a recyklace v ČR a aktivně se rozvíjet v této oblasti stavebnictví i v zahraničí. Současně rozšiřovat

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Základní identifikační údaje společnosti

Základní identifikační údaje společnosti Výroční zpráva 2014 Základní identifikační údaje společnosti FIPOX, a.s. Údolní 326/11 602 00 Brno IČ 03335216 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s.) Činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti ve složení Ing. Radovan

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva

Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva 2011 Obsah Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva dozorčí rady společnosti 6 Hospodářské výsledky v roce 2011 8 Podnikání společnosti

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva 2011 OBSAH

Výroční zpráva 2011 OBSAH Výroční zpráva 2011 OBSAH I. Slovo předsedy představenstva 3 II. v roce 2011 III. Obecné údaje IV. Orgány společnosti V. Organizační struktura VI. Dosažené hospodářské výsledky VII. Rozvaha VIII. Výsledovka

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Výroční zpráva 2009

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Výroční zpráva 2009 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva za rok 2009 str. 1 / 25 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva I. Základní údaje o společnosti II. Údaje o základním kapitálu

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Výroční zpráva za rok 2010. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1.

Výroční zpráva za rok 2010. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1. Výroční zpráva za rok 2010 ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.1. OBSAH : Charakteristika společnosti 4 Představenstvo a dozorčí rada 5 Zpráva předsedy dozorčí rady 6 Zpráva předsedy

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2004 Výroční zpráva společnosti Metropolnet, a. s. za rok 2004 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více