Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012"

Transkript

1 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od , stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti u specifikovaných druhů zdanitelného plnění. Tato povinnost se týkala v roce 2011 obchodování se zlatem, emisními povolenkami, šrotem a odpady. S účinností od se uvedený režim týká také stavebních prací a navíc došlo ke změně v evidenci těchto plnění, která se předává finančnímu úřadu. Informace jsou zveřejňovány průběžně na stránkách ministerstva financí. Programové řešení v BMD Tato problematika bude pro rok 2011 řešena v BMD ve dvou krocích: 1. Zaslání první fáze update Proběhne v prvních dnech roku Tento update obsahuje potřebné kódy DPH, aby bylo možné začít zaúčtovávat daňové doklady podléhající tomuto režimu. 2. Roční update na CD. Toto CD bude obsahovat kompletní roční update, včetně úprav distribuovaných v ZIP souboru. CD bude rozesíláno zákazníkům přímo z BMD počátkem února. Pro účtování byly doplněny nové daňové kódy, které je možné zadat pevně k příslušnému účtu nebo je zadávat i při účtování daňových dokladů v programech PR03, PR65 a KA15BEL. Toto zadávání až při účtování je ale komplikovanější a doporučujeme pro dodávky podléhající zvláštnímu režimu podle 92a vyčlenit samostatné analytiky na účtech nákladů (pořízení) a účtech výnosů. Potřebná nastavení - dodavatel Firma, která dodává v režimu přenesení daňové povinnosti podle 92a, uvádí poskytnutá plnění v řádku 25 přiznání k DPH. PR01 Musí být založen účet pro účtování tržeb s příslušným daňovým kódem (pole 105), případně kódem přiznání k DPH (pole 107).

2 Pole 105 Pole 107 Zlato 1 67 Emisní pov Šrot/odpad 57 0 Stav.práce 1 17 Není nutné zakládat analytiky na jednotlivé druhy dodávaného šrotu/odpadu.

3 PR03 Pro evidenci plnění podléhajících tomuto režimu v účetnictví BMD je potřeba u každého plnění kromě stavebních prací uvést navíc údaj o množství v příslušných měrných jednotkách (viz popis evidence). Tento údaj se zadává při pořízení dokladu do pole 15 Množství. Toto pole je třeba pro zadávání aktivovat u účetního symbolu: V PR03 vyhledáte symbol klávesou F4 a po dalším stisku F4 se objeví přehled nastavení: U tohoto pole zadáte hodnotu 2 a nastavení uložíte. Poznámka: Toto nastavení nemusíte provádět, pokud podklady pro evidenci pro finanční úřad evidujete ve vlastní evidenci mimo BMD.

4 Potřebná nastavení odběratel Firma, která přijímá dodávky v režimu přenesení daňové povinnosti, obdrží fakturu bez daně a musí provést samozdanění = vypočítat a odvést DPH. K tomu je potřeba provést některá nastavení. I pro ni platí povinnost předložit finančnímu úřadu evidenci těchto plnění. Firma uvádí přijatá plnění v řádcích 10 či 11 a řádcích 43 či 44 přiznání k DPH. PR01 1. Založení analytik účtů 343 pro účtování v režimu Reverse Charge pro DPH na vstupu a DPH na výstupu. Mohou být použity i účty, na které účtujete jiný druh DPH, ale doporučujeme založit pro tento režim samozdanění analytiky samostatné. 2. Založení účtů pro šrot/odpad. Doporučuje se založit účty a nastavit u nich daňový kód, i když u účtů s DPH na vstupu to není nezbytně nutné. Toto nastavení vám ušetří práci při vkládání faktur, protože kód a sazba se nebudou již muset zadávat. Pro příjem dodávek v tomto zvláštním režimu slouží kódy 28, 58, 68 (bez uplatnění odpočtu DPH na vstupu) a 29, 59, 69 (standardní s odpočtem DPH): PR00 Analytiky účtů 343 je potřeba zadat také v tabulce účtů DPH programový bod 5. Na druhé a třetí stránce (přesunete se tam klávesou F2 v kódu nebo v tabulce šipkou vpravo) vyplníte účty DPH v příslušných sloupcích:

5 Účty nemusíte zadat pro všechny druhy daně; stačí zadat pro ty, které používáte. To, jestli si pro každý druh samozdanění zvolíte samostatné analytiky, není rozhodující ani nutné. PR03 Pokud máte nastaveny u příslušných účtů potřebné daňové kódy a sazby, při účtování není potřeba nic speciálního zadávat. V tomto případě budete mít možnost používat i rozúčtování pomocí klávesy F2 na účty s různým druhem DPH (např. faktura za odpad plus doprava samostatně plus zaokrouhlení). Pokud samostatné analytiky pro účty nákladů nezadáte v PR01, je možné ještě při účtování vybrat druh daně pomocí klávesy F4: POZOR! Funkce rozúčtování u těchto případů je využitelná jen omezeně můžete rozúčtovávat pouze na více účtů se stejným druhem daně. Není možné tento druh daně kombinovat s jiným např. s běžnou tuzemskou. Případy, kdy je u faktury na dodávku šrotu uvedeno např. zaokrouhlení nebo přepravné, je nutno řešit tím, že doklad zaúčtujete nadvakrát.

6 Pro evidenci plnění podléhajících režimu samozdanění je potřeba u každého plnění kromě stavebních prací uvést navíc údaj o množství v příslušných měrných jednotkách (viz popis evidence). Tento údaj se zadává při pořízení dokladu do pole 15 Množství. Pole je třeba aktivovat u účetního symbolu: V PR03 vyhledáte symbol klávesou F4 a po dalším stisku F4 se objeví přehled nastavení: Poznámka: Toto nastavení nemusíte provádět, pokud podklady pro finanční úřad evidujete ve vlastní evidenci mimo BMD. PR065 V programu PR65 je pro zadání množství potřeba nastavit parametr Pokud máte nastaveny u příslušných účtů potřebné daňové kódy a sazby, při účtování se nic nemění. Pokud nemáte samostatné analytiky pro účty nákladů u plnění podléhajících samozdanění zadané ve v PR01, je možné při účtování vybrat druh daně. ALE POZOR : pomocí klávesy F4 je možné zvolit kódy 68 a 69 pro zlato/emise, pomocí klávesy F8 kódy 28 a 29 pro stavební práce.

7 Evidence pro finanční úřad Tato evidence byla doplněna do programu PR45CZ. Je řešena stejným způsobem jako elektronické podání Přiznání k DPH nebo Souhrnného hlášení. Předpokladem pro správné vytvoření souborů je vedle zadání správných daňových kódů také zadání DIČ u příslušných dodavatelů/odběratelů a při účtování dodávek odpadu, investičního zlata a emisních povolenek i uvedení množství. PR45CZ V menu přibyl bod 3: Při zpracování přiznání k DPH v bodu 1 program kontroluje, zda se nevyskytly v daném období zápisy s daňovými kódy, které zakládaní povinnost vytvořit evidenci přenesení daňové povinnosti. Pokud ano, objeví se hlášení: Existují hodnoty pro evidenci (stav.práce). Vytvořte XML soubory pro evidenci v bodu 3 menu. Po spuštění bodu 3 se vytvoří soubory pro finanční úřad s plněními, která podléhají režimu samozdanění. Program kontroluje přípustnost DIČ a uvedení množství, pokud je vyžadováno. Je možné zpracování opustit, chybné údaje opravit (DIČ v PR01, množství v PR03 přehled deníku). Je vytvořen zvlášť soubor přijatých plnění (firma je na straně odběratele) a zvlášť soubor poskytnutých plnění (firma je na straně dodavatele). Soubory se ukládají do adresáře XML/EVCZ, který se standardně vytvoří v adresáři BMD. Cestu pro ukládání všech XML souborů (přiznání k DPH, souhrnné hlášení, evidence podle 92a) můžete nastavit ve všeobecných parametrech programu PR45CZ. Jméno souboru je vytvořeno takto: AAAAAAAAAXXT kde AAAAAAAA je název mandanta, XX období (měsíc nebo čtvrtletí) T typ souboru D = dodavatel, O = odběratel

8 Pak přes bod 2 menu otevřete daňový portál a na něm soubor (soubory) načtete, zkontrolujete a případně upravíte. UPOZORNĚNÍ Finanční úřad vyžaduje shodnost údajů v evidenci dodávek v režimu samozdanění s údaji v přiznání k DPH. Protože vzhledem k různé metodice výpočtu v obou výkazech dochází pokaždé k rozdílům v řádu korun, je potřeba v evidenci základ daně upravit u některých položek tak, aby se celková částka rovnala hodnotě v přiznání k DPH. Tento rozpor bohužel MF zatím metodicky neupravilo. Celkový součet z evidence poskytnutých plnění (vystavené faktury bez DPH) se musí shodovat s řádkem 25 přiznání k DPH. Celkový součet z evidence přijatých plnění (přijaté faktury s povinností vypočítat a odvést DPH) se musí shodovat s řádkem 10 (základní sazba) a řádkem 11 (snížená sazba) přiznání k DPH.

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Intrastat

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Intrastat Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Co je je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Přesné informace lze najít na www.czso.cz,

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Sbírka řešených příkladů

Sbírka řešených příkladů 1 Sbírka řešených příkladů pro účetně informační systém MRP K/S Vážení přátelé, dostává se před vás Sbírka řešených příkladů určená pro uživatele našeho účetně informačního systému MRP K/S. Zpracovali

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

1. Úvod C É Z A R : E V I D E N C E M A J E T K U. 2. Základní prvky ovládání programu. 2.1. Spuštění programu. 2.2. Základní postavení v programu

1. Úvod C É Z A R : E V I D E N C E M A J E T K U. 2. Základní prvky ovládání programu. 2.1. Spuštění programu. 2.2. Základní postavení v programu P ř í r u č k a k m o d u l u C É Z A R : E V I D E N C E M A J E T K U 1. Úvod Program EVIDENCE MAJETKU k podvojnému účetnictví je určen pro evidenci a správu nejen hmotného a nehmotného majetku, ale

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ v. 7.3

SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ v. 7.3 Osek 30.7.2007 Nastavení parametrů SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ v. 7.3 Poreinstalační servis Po prvním spuštění nově nainstalované verze 7.3 se provede kontrola na číslo předchozí verze a jestliže je nižší automaticky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

METODIKA PRO FASTCENTRIK

METODIKA PRO FASTCENTRIK METODIKA PRO FASTCENTRIK Copyright K2 atmitec s.r.o. Ostrava, prosinec 2010 Obsah 1. FastCentrik... 4 1.1. Napojení K2 na FastCentrik... 4 1.2. Nastavení IS K2 i FastCentriku... 4 1.2.1. Nastavení v IS

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j.: 2552/15/7100-20116-011073 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více