VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

2 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 6 2. Náplň a rozsah činnosti 8 3. Památková péče 9 4. Správa památkových objektů Věda a výzkum Publikační a přednášková činnost Prezentační a vzdělávací činnost Klíčové projekty památkové péče Kalendárium Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 29 v roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Telči Slavatovská 98, Telč Redakce: Mgr. Bc. Irena Tobiášková Grafická úprava a sazba: F.R.Z. agency, Brno Tisk: Graspo CZ, a. s., Zlín Vydal Národní památkový ústav Valdštejnské nám Praha 1 Praha 2009 Neprodejné

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Územní odborné pracoviště v Telči vzniklo ke dni delimitací územního odborného pracoviště v Brně. Naším dočasným sídlem se staly pronajaté prostory v administrativní budově Lesů České republiky ve Slavatovské ulici čp. 98 v Telči. Tyto kanceláře využívalo v již předchozím období ÚOP v Brně jako detašované pracoviště pro kraj Vysočina. Delimitace zaměstnanců ÚOP v Brně byla provedena mezi ÚOP v Brně a ÚOP v Telči v poměru 2:1 a byla po řadě jednání ukončena až podpisem delimitačního protokolu. Počty zaměstnanců na všech památkových objektech byly zachovány beze změn. Z delimitace byla u ÚOP v Brně vyjmuta místa ředitele, dvou náměstků, zajištění provozu pracoviště v Brně, zajištění činností, které bude ÚOP v Brně vykonávat pro ÚOP v Telči (ISO, reidentifikace) a místa pracovníků pro historické dokumentační sbírky v Brně. Po skončení projektu reidentifikace se nám však přes veškerou snahu již nepodařilo dosáhnout převedení příslušného počtu pracovních míst do Telče. Rozdělení brněnského pracoviště bylo provedeno, stejně jako i v případě vzniku ostatních nových pracovišť, bez toho, že by byly navýšeny počty tabulkových míst. Navíc tím, že z delimitace byla vyjmuta místa zaměstnanců, kteří zajišťují provoz brněnského ústavu, došlo k dalšímu početnímu oslabení nově vzniklého pracoviště. Pracovní pozice jako urbanista, odborník na zeleň, právník, řidič, vrátný, pracovník publikačního oddělení, pracovník pro monitoring památek UNESCO nebo pracovník pro práci s dotačními tituly jsou pro nás proto pojmy z oblasti sci-fi. Časový skluz s přípravou nového pracoviště v roce 2007 způsobil mimo jiné i to, že náměstkyně pro výkon památkové péče i já jsme nastupovali do NPÚ až přímo z předchozích zaměstnání. Nebylo proto bohužel možné začít cokoliv připravovat v časovém předstihu a při delimitačních jednáních se sehraným brněnským týmem jsme bez existujícího ekonomického a právního zázemí nemohli být ani rovnocennými partnery. K máme tedy v kraji Vysočina k dispozici 49 tabulkových míst na našich památkových objektech (SZ Jaroměřice nad Rokytnou, SZ Náměšť nad Oslavou, SZ Telč, SH Lipnice a památkový areál kostela svatého Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou) a 29 míst pro nově vzniklé pracoviště. První pracovní den roku 2008 bylo na územním pracovišti v pracovním poměru celkem 16 zaměstnanců, kteří museli zabezpečit výkon všech agend v celém jejich rozsahu. Museli jsme proto rychle obsadit všechna volná pracovní místa, což bylo, a vzhledem k omezenému mzdovému limitu stále je, velmi náročné. Stanovený limit zaměstnanců se nám proto podařilo zcela naplnit až v září Brzy se ukázalo, že přidělený počet tabulkových míst je zcela nedostačující. Některé činnosti musíme proto zajišťovat i prostřednictvím externích spolupracovníků. Tato situace vede u řady zaměstnanců ke kumulaci činností a k jejich pracovnímu přetěžování. Přesto se někteří dokázali ještě zapojit do institucionálních vědecko-výzkumných úkolů řešených v rámci NPÚ. Otázkou zůstává, jak dlouho je tento stav možno udržet. Pokud nebude tento problém dlouhodobě řešen, jako je tomu například v případě ÚOP v Lokti, mohou se jeho důsledky začít výrazně projevovat poklesem kvality a množství prováděné práce anebo nebo odchodem zaměstnanců do jiných, perspektivnějších oblastí. Vzhledem k velké rozloze kraje Vysočina jsme rozšířili počet dislokovaných pracovišť. Ta jsou nyní zřízena v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Jemnici, Velké Bíteši a v Třebíči. Snažíme se tím přispět ke zlepšení dosažitelnosti a komunikace mezi památkáři a veřejností. Kromě malého počtu zaměstnanců se záhy začala citelně projevovat i nedostatečná velikost prostor na Slavatovské ulici. Byli jsme proto nuceni poohlížet se po dalších. V závěru roku jsme je najali v budově Na Parkáně čp. 123, bývalé synagoze. Abychom zajistili v dlouho nevyužívané budově přijatelné pracovní podmínky, museli jsme zde nejprve provést drobné stavební úpravy. Na konci prosince byla budova připravena pro naše oddělení evidence a dokumentace. V roce 2009 bychom sem rádi přesunuli i doposud nepředanou část archivu z ÚOP v Brně (SHP, restaurátorské zprávy ad.). Pokud se toto podaří, bude to znamenat citelnou úsporu cestovních nákladů a hlavně času, který jsou dnes naši zaměstnanci nuceni trávit na cestách do brněnského archivu. Problémy se zázemím pro naši práci budou definitivně vyřešeny až dokončením stavebních úprav tzv. Lannerova domu v Telči. Tento objekt byl v minulosti pořízen pro nově zřizované pracoviště, příprava celé akce měla ale již na konci roku 2007 zhruba roční zpoždění. Nakonec se v tomto případě potvrdilo rčení, že všechno zlé je pro něco dobré. Díky onomu zpoždění se naskytla příležitost upravit již zpracovanou, dispozičně i provozně však nevhodně řešenou a podrobností zpracování nedostatečnou dokumentaci pro stavební povolení. Pořídili jsme prováděcí dokumentaci a připravili potřebné podklady pro ministerstva kultury a financí, aby mohlo být zajištěno financování této stavby. Výběrové řízení na zhotovitele bude vypsáno v roce 2009 a vše by mělo být dokončeno nejpozději do konce roku Během roku jsme prováděli obnovu všech našich objektů. Ta byla financována z vlastních provozních prostředků, dále z Programu záchrany architektonického dědictví a z prostředků ISPROFIN. Všechny akce byly ve stanovených termínech řádně dokončeny a vyúčtovány. 3

4 Mediálně nejvíce viditelnou akcí se stala neplánovaná oprava střechy kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 25. června v noci zde vichřice odtrhla téměř 100 m 2 plechové krytiny i s částí krovu. Oprava poškozené střechy byla dokončena počátkem prosince V této souvislosti patří mé velké poděkování kraji Vysočina, který na zabezpečení kostela bezprostředně po havárii přispěl dotací ve výši Kč. Další neplánovanou akcí bylo zhotovení 8 kusů kopií soch světců ze silničního mostu ve Žďáru nad Sázavou. Obnova mostu byla v roce 2007 připravena, aniž byl řešen problém poškozených originálů barokních soch, které jsou, na rozdíl od mostu, v naší správě. Na most se v roce 2009 vrátí již jen kopie, originály budou po zrestaurování umístěny v prostoru Dolního hřbitova ve Žďáru nad Sázavou. Obnově mostu a soch byla v průběhu roku věnována zvýšená pozornost médií i veřejnosti. Záměr obnovy jsme proto prezentovali na veřejném jednání ve Žďáru nad Sázavou, při kterém jsme se snažili uspokojivě odpovědět na všechny, často i velmi emotivní dotazy. Toto veřejné jednání a řada dalších bylo pořádáno s úmyslem dostát počátečnímu předsevzetí být otevřeným pracovištěm. Nebránili jsme se proto nikdy diskusi se stavebníky a zástupci samospráv. Po celý rok jsme se snažili poskytovat objektivní informace všem médiím. Věřím, že se nám tak v průběhu roku podařilo na Vysočině zlepšit vnímání památkové péče veřejností. Rok 2008 byl ve znamení poklesu návštěvnosti na našich objektech zhruba o 10 procent. Jednou z příčin byl jistě i výhodný kurz koruny, díky kterému se stala zahraniční rekreace dostupnou pro více lidí než v minulosti. Návštěvnost se podařilo zvýšit pouze na SH Lipnice. Přispělo k tomu zřejmě cílené oslovení škol a rovněž akce Putování rytíře Čeňka pořádaná ve spolupráci s krajskou příspěvkovou organizací Vysočina Tourism. V dalším období bude jedním z našich hlavních úkolů hledání cesty k návštěvníkům památek. Oslovit chceme především děti a mládež. Pro tuto cílovou skupinu byly připravovány v průběhu roku edukační programy, o které projevily již velký zájem školy v Telči a okolí. To, že se telčské pracoviště poměrně rychle výrazně vyprofilovalo směrem k této skupině a že je takto i vnímáno zvenčí, považuji za jeden z největších úspěchů loňského hektického roku. Bohužel i zde jsme v naší nabídce limitováni nedostatkem pracovníků a omezenými možnostmi pro získání financí z grantových programů. Co říci závěrem? První rok existence našeho pracoviště určitě nebyl procházkou růžovou zahradou. V počátečním období byli neocenitelnou oporou kasteláni našich pěti objektů a jejich zaměstnanci. V nelehkých začátcích nám ochotně pomáhala i řada pracovníků ústředního pracoviště. Zajistit kontinuitu všech činností po delimitaci a splnit v průběhu roku všechny uložené úkoly by se jistě nepodařilo bez všech těch, kteří nepočítali přesčasové hodiny a pomáhali nad rámec svých pracovních povinností. Památková péče určitě není oblastí, kde by se dalo zbohatnout. Pro většinu památkářů je tato práce více posláním než zaměstnáním. Děkuji proto všem za jejich obětavost, trpělivost, pracovní nasazení a zaujetí pro obor, který si zvolili. Ing. Libor Karásek, ředitel 4

5

6 1. ORGANIZACE Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči Slavatovská 98, Telč Tel.: Tel./fax: IČ DIČ CZ ZPŮSOB ZŘÍZENÍ: Zřizovací listina vydaná MK ČR pod čj /2002 účinností ode dne 1. ledna 2003 ZŘIZOVATEL: Ministerstvo kultury České republiky VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Ing. Libor Karásek ředitel NPÚ ÚOP v Telči , PhDr. Martina Veselá náměstkyně pro výkon památkové péče, územní konzervátor , Ing. Bohumil Tripal náměstek provozně ekonomický , Mgr. Bc. Tomáš Vícha vedoucí oddělení péče o památkový fond, garant pro území obcí s rozšířenou působností Velká Bíteš a Velké Meziříčí , Mgr. Petr Severa vedoucí oddělení specialistů, garant agendy restaurování pro území kraje Vysočina , Mgr. Bc. Irena Tobiášková vedoucí oddělení evidence a dokumentace, garant agendy základní evidence mobiliárních fondů , Dana Kubeková hlavní účetní , Ing. Radim Petr správce objektu SZ Jaroměřice nad Rokytnou tel , 6

7 Marek Hanzlík správce objektu SH Lipnice tel , Mgr. Marek Buš správce objektu SZ Náměšť nad Oslavou tel , Bohumil Norek správce objektu SZ Telč tel , Ing. Karel Straka správce památkového areálu Zelená hora tel , TRVÁNÍ PRACOVNÍHO A SLUŽEBNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ K doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let 6 7 nad 20 let 4 4 celkem ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ STAV K dosažené vzdělání muži ženy celkem % muži % ženy základní ,0 1,0 vyučen ,0 2,0 střední odborné ,0 7,0 úplné střední ,0 21,0 úplné střední odborné ,5 13,5 vyšší odborné ,0 3,0 vysokoškolské ,0 16,0 celkem ,5 63,5 PRŮMĚRNÝ PLAT K průměrný hrubý měsíční příjem ,00 Kč VZNIKLÉ A SKONČENÉ PRACOVNÍ A SLUŽEBNÍ POMĚRY K stav počet nástupy 58 odchody 35 7

8 PORADNÍ ORGÁNY ŘEDITELE Komise MK ČR pro nakládání s památkovým fondem v kraji Vysočina PhDr. Katina Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče KÚ Vysočina předsedkyně; Ing. Jaroslav Martínek, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč místopředseda; Jaroslav Hulák, radní kraje Vysočina; Hana Müllerová, místostarostka města Telč; Ing. arch. Marie Veselá, vedoucí stavebního odboru Biskupství brněnského; Ing. Jana Fischerová, zastupitelka kraje Vysočina a starostka města Havlíčkův Brod; Ivana Mahelová, ředitelka Vysočina Tourism; RNDr. Jiří Vaníček, CSc., prorektor Vysoké školy polytechnické Jihlava; Ing. Karel Nedvědický, starosta města Jaroměřice nad Rokytnou; Vladimír Měrka, starosta města Náměšť nad Oslavou; Ing. Jaroslav Vymazal, primátor města Jihlavy; Martin Paclík, předseda představenstva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina; Marek Hanzlík, kastelán SH Lipnice tajemník komise Územní komise NPÚ ÚOP v Telči, pro posuzování návrhů na prohlášení a zrušení prohlášení věci za kulturní památku PhDr. Martina Veselá, Mgr. Petr Severa, Mgr. Jana Stará, Mgr. Roman Svoboda, Mgr. Bc. Irena Tobiášková, Mgr. Bc. Tomáš Vícha všichni NPÚ ÚOP v Telči Mgr. Jana Zadražilová, odbor kultury a památkové péče KÚ Vysočina stálý přísedící člen komise Krajská archeologická komise NPÚ ÚOP v Telči PhDr. Martina Veselá, NPÚ ÚOP v Telči; Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; Mgr. Petr Hrubý, ARCHAIA Brno o. p. s. pracoviště Jihlava; PhDr. Petr Doležel, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.; PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., NPÚ ÚOP v Praze; Mgr. Jolana Šanderová, NPÚ ÚOP v Telči tajemnice 2. NÁPLŇ A ROZSAH ČINNOSTI Pracoviště NPÚ ÚOP v Telči vzniklo ke dni delimitací pracoviště NPÚ ÚOP v Brně. Do jeho působnosti spadá území kraje Vysočina, tj. bývalé okresy Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. K datu bylo na tomto území v ÚSKP ČR zapsáno nemovitých a movitých kulturních památek. Dále se na tomto území nacházejí 3 městské a 5 vesnických památkových rezervací, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a Krajinná památková zóna Náměšťsko. Na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jsou zapsány: Telč historické jádro města, Zelená hora poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE S MK ČR Účast v komisi MK ČR v programu Restaurování movitých kulturních památek, kompletace podkladů žádosti s přílohami pro rok 2009, Mgr. Petr Severa ODBORNÁ SPOLUPRÁCE NPÚ ÚOP V TELČI S KRAJSKÝM ÚŘADEM VYSOČINA Účast zástupce KÚ kraje Vysočina, odboru kultury a památkové péče, Mgr. Jany Zadražilové na práci Územní komise NPÚ ÚOP v Telči, pro posuzování návrhů na nová prohlášení věci za kulturní památku jako stálého přísedícího člena. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE SE SAMOSPRÁVAMI Spolupráce na projektu IOP Telč živá učebnice kultury, historie a vzdělávání, nositelem projektu je město Telč, hlavními partnery (zapojení do všech fází projektu, majetková účast) NPÚ ÚOP v Telči (Ing. Libor Karásek, Ing. Bohumil Tripal, PhDr. Martina Veselá) a ČVUT, fakulta stavební. Spolupráce při hodnocení soutěže o Cenu za nejlepší výsledky v Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2007, spolupráce a koordinace s regionálními pracovišti Ministerstva pro místní rozvoj a regionálními garanty SHS ČMS. Ing. arch. Dana Novotná uspořádání regionálních kol soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok

9 SPOLUPRÁCE S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI Spolupráce s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli konzultace, vzdělávací činnost Spolupráce s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. v Praze spolupráce na monitorování krovových konstrukcí v kraji Vysočina spolupráce při organizování odborně metodických dnů konzultace a přednášková činnost Spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR, v. v. i. v Praze konzultace a přednášková činnost spolupráce při organizování odborně metodických dnů členství v odborných komisích NPÚ ÚOP v Telči Spolupráce s ÚAPP Brno, ARCHAIA Brno o. p. s. pracoviště Jihlava záchranné archeologické výzkumy z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR členství v odborných komisích NPÚ ÚOP v Telči spolupráce na akcích z programu PZAV spolupráce při organizování odborně metodických dnů Spolupráce s Muzeem Vysočiny Jihlava záchranné archeologické výzkumy z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR spolupráce na akcích z programu PZAV spolupráce při organizování odborně metodických dnů 3. PAMÁTKOVÁ PÉČE Zpracování odborných vyjádření k využití a provádění obnovy kulturních památek, poskytování odborné pomoci vlastníkům při zajišťování péče o kulturní památky. ODDĚLENÍ PÉČE O PAMÁTKOVÝ FOND Oddělení bylo ustaveno nedlouho po vzniku nového územního odborného pracoviště NPÚ v Telči. Jeho základ tvořili odborní pracovníci (takzvaní garanti) delimitovaní z NPÚ ÚOP v Brně. Postupně byli doplňováni novými pracovníky, jejichž nesnadné hledání soustavně probíhalo v průběhu celého roku. Tito byli seznamováni s obecnou problematikou památkové péče a s agendou v rámci jim svěřených území. Bohužel personální obsazení oddělení ještě stále nelze vnímat jako optimální. I tak ale můžeme konstatovat, že díky enormnímu nasazení některých kolegů se dařilo plnit poslání oddělení a lhůty pro vydání písemných vyjádření stanovené zákonem. Hlavní činnost oddělení v roce 2008 spočívala ve vypracovávání písemných vyjádření podle 14 a 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pro úřady pověřených obcí k opravám a údržbě nemovitých kulturních památek a ke stavebním činnostem na památkově chráněných územích v kraji Vysočina. Byly poskytovány odborné konzultace vlastníkům objektů v zájmu památkové péče, zpracovatelům projektových dokumentací, investorům a orgánům státní správy. Pracovníci oddělení se účastnili kontrolních dnů, veřejných projednání územně plánovacích dokumentací a dalších nesčetných jednání ke všem stupňům projektových dokumentací obnov památek a objektů v památkově chráněných územích. Účastnili se také odborných seminářů a konferencí, komisí regenerací městských památkových rezervací a zón a dalších komisí, kde se řešily problémy památkového fondu v kraji. Dle možností probíhala také přednášková, publikační a popularizační činnost. Byly podávány návrhy na prohlášení věcí za kulturní památky. Pracovníci oddělení vykonávali zvýšený odborný dohled mimo 9

10 jiné u realizací financovaných z veřejných zdrojů v rámci programů MK ČR, a to především Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny, PZAD a Havarijního programu. Bylo také prováděno zajištění a koordinace hodnocení pro výběr akcí obnovy kulturních památek určených k zařazení do programů MK ČR na úseku památkové péče. Dále byly prováděny činnosti plynoucí ze zákona o státní památkové péči, statutu a organizačního řádu NPÚ a činnosti stanovené zřizovatelem. Oddělení spolupracovalo při plnění úkolů s ostatními útvary v rámci ÚOP, s místními samosprávami i s orgány státní správy, především s úřady pověřených obcí a krajským úřadem. Oddělení plní zároveň funkci informativní pro vlastníky památek v oblasti informací o možnostech získávání finančních příspěvků na obnovu kulturních památek. SOUHRNNÝ PŘEHLED VŠECH ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ ZHOTOVENÝCH V ROCE 2008 Správní orgány/pověřené obce ÚPD Odborná vyjádření Ostatní Celkem dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Havlíčkův Brod Světlá nad Sázavou Chotěboř Jihlava Telč Třebíč Moravské Budějovice Náměšť nad Oslavou Pelhřimov Humpolec Pacov Žďár nad Sázavou Bystřice nad Pernštejnem Nové Město na Moravě Velké Meziříčí Celkem ODDĚLENÍ SPECIALISTŮ Činnost oddělení specialistů NPÚ ÚOP v Telči v roce 2008 zahrnovala odborné aktivity v oblastech restaurování, ochrany a obnovy lidové architektury a vesnických sídel, historické zeleně a kulturní krajiny, urbanismu historických sídel, a také v oblasti péče o archeologické památky, včetně záchranných archeologických výzkumů na objektech ve správě NPÚ ÚOP v Telči, a v monitoringu památek UNESCO. I přes skutečnost, že oddělení specialistů pracovalo po celý rok s výrazně menším počtem pracovníků, než je pro optimální výkon agendy nutné, například odborná vyjádření z oblasti péče o historickou zeleň a kulturní krajinu byla zajišťována externí spoluprací, podařilo se vydávat odborná vyjádření na potřebné odborné úrovni a většinou v termínu, daném správním řádem. Jen ve výjimečně složitých případech, které vyžadovaly další konzultace, jako je například agenda restaurování varhan, byl termín vyjádření po dohodě s výkonným orgánem prodloužen. Přes to vše se dařilo realizovat následný dohled nad akcemi obnovy a poskytovat vlastníkům či orgánům státní památkové péče účinný informační servis v rámci četných kontrolních dnů. V rámci agendy ochrany a péče o lidovou architekturu byly kromě vyjádření k plánovaným akcím obnovy, sloužícím jako podklad pro správní řízení příslušného výkonného orgánu státní památkové péče, uskutečněny četné konzultace v terénu. Činnost pracovníka v této oblasti zahrnovala částečně i dokumentaci stavu a vypracování návrhů na zapsání staveb, které mají památkovou hodnotu, do ÚSKP ČR. 10

11 Výběr ze sledovaných celkových či částečných obnov objektů lidového stavitelství Křižánky, České Křižánky čp. 28: oprava a výroba oken, pokládka nové dřevěné podlahy, vyplnění spár srubu, osazení kachlových kamen a výroba nových vnitřních dveří Borovnice, čp. 76: celková obnova usedlosti Dešov, čp. 90: součást vesnické památkové rezervace stavební úpravy domu Kamenice, čp. 72: celková rekonstrukce domu Velká Losenice, čp. 23: oprava hospodářského křídla usedlosti Křižánky, Moravské Křižánky čp. 10: oprava venkovské usedlosti Zpracování odborných vyjádření a konzultace projektové dokumentace a metodické řízení obnovy historické zeleně včetně fotodokumentace PŘEHLED ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ V ROCE 2008 HISTORICKÁ ZELEŇ Pověřené obce Odborná vyjádření Ostatní Celkem dle 14 zákona č. 20/87 Sb. Havlíčkův Brod Světlá nad Sázavou 3 3 Chotěboř 1 1 Jihlava 4 4 Telč 6 6 Třebíč 4 4 Moravské Budějovice 0 0 Náměšť nad Oslavou Pelhřimov Humpolec 1 1 Pacov 1 1 Žďár nad Sázavou 0 0 Bystřice nad Pernštejnem 0 0 Nové Město na Moravě 3 3 Velké Meziříčí Celkem 33 Činnost oddělení zahrnovala též monitoring památek UNESCO. V roce 2008 byly zpracovány monitorovací zprávy za rok 2007 pro tři památky z kraje Vysočina, které jsou zapsány na Seznam přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V roce 2008 byl prováděn průběžný monitoring těchto kulturních statků a pořizována rozsáhlá dokumentace, která bude podkladem pro zpracování monitorovací zprávy za rok Byla vytipována stanoviště a vypracován seznam míst pro označení památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO dle Úmluvy na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu (Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou). Spolupráce s kraji a obcemi s rozšířenou působností Probíhá denně na úrovni jednání na kontrolních dnech, formou osobních, telefonních a písemných konzultací. Vykonávání dohledu nad prováděním obnovy kulturních památek s přednostním zaměřením na akce subvencované v rámci programů MK ČR Tento úkol byl bez ohledu na vysokou vytíženost pracovníků beze zbytku plněn. 11

12 ZAJIŠŤOVÁNÍ A KOORDINACE HODNOCENÍ PRO VÝBĚR AKCÍ OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK URČENÝCH K ZAŘAZENÍ DO PROGRAMŮ MK ČR NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘEHLED VŠECH DOTACÍ PŘIDĚLENÝCH MK ČR V ROCE 2008 NA AKCE KONTROLOVANÉ NPÚ ÚOP V TELČI Název dotace MK ČR Dotace v tis. Kč Havarijní program Program záchrany architektonického dědictví Program regenerace MPR a MPZ Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 990 Program restaurování Program podpory záchranných archeologických výzkumů 238 Celkem HAVARIJNÍ PROGRAM V ROCE 2008 Poř. Obec, kat. území Okres Název památky Navržená dotace Přidělená dotace číslo v tis. Kč MK ČR v tis. Kč 1 Police Třebíč zámek Police Tis Havlíčkův Brod kostel sv. Bartoloměje Jiřice u Humpolce Pelhřimov kostel sv. Jakuba Jiřice u Humpolce Pelhřimov stodola fary Javorek Žďár nad Sázavou vesnická usedlost čp Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou zámek Velké Meziříčí Humpolec Pelhřimov hrad Orlík Brtnice Jihlava zámek Brtnice Jimramov Žďár nad Sázavou venkovský dům čp Herálec Havlíčkův Brod venkovská usedlost čp Kuklík Žďár nad Sázavou zemědělská usedlost čp Bělá u Jedlé Havlíčkův Brod sklárna v Tasicích Čáslavice Třebíč zámek Sádek Okříšky Třebíč zámek Okříšky Lipník Třebíč kostel sv. Jana Křtitele Dalešice Třebíč římskokatolická fara Telč Jihlava rodinný dům čp Opatov Třebíč kostel sv. Bartoloměje Hybrálec Jihlava kaple sv. Václava Třebelovice Třebíč venkovská usedlost čp Javorek Žďár nad Sázavou venkovská usedlost čp Kadov Žďár nad Sázavou venkovská usedlost čp Velká Chyška Pelhřimov špýchar Nová Říše Jihlava rodinný dům čp Humpolec Pelhřimov zřícenina hradu Orlík Křeč Pelhřimov bývalá fara Želetava Třebíč kostel sv. Kateřiny Celkem

13 PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ V ROCE 2008 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč Brtnice zřícenina hradu Rokštejn konzervace, stabilizace zdiva hradu a další práce s tím související 500 Golčův Jeníkov kostel sv. Františka Serafínského odvodnění areálu, sanace a oprava zdiva a vnějších omítek kostela a ohradní zdi včetně restaurování souvisejících kamenných plastik (zednické práce, konstrukce tesařské, klempířské a kamenické, oprava střešní krytiny a další související práce) 750 Jemnice kostel sv. Víta obnova vnější fasády (restaurování a rekonstrukce omítek a kamenných ostění), sanace podzemní chodby a další související práce Krucemburk kostel sv. Mikuláše odstranění novodobých betonových omítek fasád a oprava části souvisejícího tarasu odvodňovacího kanálu kolem kostela (a s tím související práce) 500 Ledeč nad Sázavou Thunovský letohrádek obnova a restaurování maleb a omítek v 1. patře interiéru letohrádku, ve velkém sále, Arcibiskupské ložnici a jídelně, části stěny přístupné z podkroví hospodářské budovy, v místnosti s krbem (a s tím související práce) 900 Ledeč nad Sázavou hrad (Malý a Velký palác) dokončení obnovy střešního pláště Malého paláce (konstrukce tesařské, klempířské a zámečnické, výměna střešní krytiny, a s tím související práce) 800 Maleč zámek a bývalá pošta čp. 52 obnova krovu a střešního pláště zámku (konstrukce tesařské včetně impregnace, obnova 2 komínů, výměna střešní krytiny, konstrukce klempířské, zednické práce, a s tím související práce) 741 Nová Cerekev synagoga oprava, přeložení a doplnění dlažby v interiéru, oprava a sanace vnitřních omítek (konstrukce kamenické, zednické a další související práce) 600 Nová Říše kaple Povýšení sv. Kříže obnova kaple (presbytář a sakristie: vnitřní omítky včetně sanačních a s tím související práce) 500 Nová Říše premonstrátský klášter odvlhčení části zdiva malé kvadratury (zemní práce, úpravy spár zdiva a s tím (konvent, kostel) související práce) a úpravy části soklu fasády velké kvadratury (úpravy omítek, vnitřních a vnějších včetně sanačních a a s tím související práce) 500 Nový Rychnov kostel Nejsvětější Trojice a ambity restaurátorské práce v interiéru kostela na barokní freskové výmalbě v prostoru Sázava pod Křemešníkem hl. oltáře II. etapa a v prostoru V kaple 1. etapa 470 Osová Bitýška zámek Osová obnova krovu a střechy zámku (oprava komínů, konstrukce tesařské vč. chemického ošetření, konstrukce klempířské, výměna střešní krytiny bobrovka a s tím související práce) Pohled kostel sv. Ondřeje obnova fasád kostela (klempířské práce: žlaby a svody; oprava a restaurátorské práce: kamenné prvky pravého a levého krajního opěráku S fasády vč. oplechování horní římsy opěráků, a s tím související práce) 450 Polná kostel Nanebevzetí Panny Marie komplexní restaurování polychromované sochařské figurální štukové výzdoby, sochařské a řezbářské výzdoby oltáře Ukřižování a oltáře Panny Marie, horní části plastické štukové výzdoby oltáře Všech svatých a tří vitrážových oken v hl. lodi Stránecká Zhoř zámek statické zajištění a odvodnění SV části zámku (statika: injektáže a opravy zděných konstrukcí; odvodnění: zemní práce, izolace a trativody, a s tím souvisejí práce) 600 Telč děkanství oprava fasád včetně výplní otvorů, oprava krovu a výměna střešní krytiny (zednické práce, výměna oken, konstrukce tesařské, klempířské a další související práce) Telč parní mlýn obnova strojovny a přiléhajícího štítu objektu bývalého mlýna (zemní práce, trativody, zpevňování konstrukcí, stropy a stropní konstrukce, ocelové schodiště, úpravy povrchů vnitřní a vnější omítky, podlahové konstrukce včetně dlažby, konstrukce tesařské a klempířské, střešní krytina bobrovka, konstrukce truhlářské okna a dveře, obklad soklů z kamene, a s tím související práce) Třebíč zámek bývalý klášter s kostelem statické zajištění J hradby pod klášterní zahradou, úprava povrchů zdiva a další sv. Prokopa (hradební zdi) související práce Vyskytná kostel sv. Vavřince restaurování nástropních maleb v presbyteriu, dokončení obnovy interiéru lodi nad Jihlavou kostela omítky, podlahy a další související práce 500 Žďár nad Sázavou kostel Nanebevzetí Panny Marie dokončení obnovy interiéru kostela (restaurování nástěnné malby na J stěně presbytáře, úpravy vnitřních omítek, malby a s tím související práce) Jaroměřice zámek Jaroměřice nad Rokytnou obnova fasády V průčelí zámku (úpravy povrchů vnější, restaurátorské práce na nad Rokytnou iluzivních malbách, konstrukce klempířské včetně nátěrů a s tím související práce) Lipnice nad Sázavou zřícenina hradu Lipnice nad Sázavou obnova krovu a střechy barokní zvonice (krov a zvonová stolice konstrukce tesařské včetně nátěrů, výměna střešní krytiny štípaný šindel včetně nátěrů a s tím související práce) Náměšť nad Oslavou zámek Náměšť nad Oslavou obnova části střešního pláště a krovu a navazující stropní konstrukcí zámku (konstrukce zděné, omítky, podlahové konstrukce včetně dlažby, konstrukce tesařské a klempířské, výměna střešní krytiny, nátěry a s tím související práce) Telč zámek Telč obnova arkádových chodeb zámecké zahrady (zemní práce, oprava kamenného základového zdiva, větrací kanál, podlahové konstrukce včetně cihelné dlažby, konstrukce zámečnické a s tím související práce) 800 Žďár nad Sázavou kostel sv. Jana Nepomuckého obnova střechy kostela (konstrukce tesařské oprava a statické zajištění krovu, na Zelené Hoře ošetření dřevěných konstrukcí a zdiva proti dřevokazným škůdcům, konstrukce klempířské měděná střešní krytina a s tím související práce) Celkem

14 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ ALOKACE DOTACÍ V ROCE 2008 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč MPZ Brtnice dům čp. 229 výměna a oprava vstupních dveří 15 MPZ Brtnice dům čp. 380 obnova krovu a střechy klempířské a tesařské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce 170 MPZ Brtnice dům čp. 77 obnova střechy klempířské a tesařské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce 215 MPZ Havlíčkova Borová pomník Karla Havlíčka obnova kamenné podezdívky pomníku včetně základů a odvodnění a další související práce 175 Borovského na p. p. č. 3120/7 MPZ Havlíčkův Brod dům čp. 50 II. etapa restaurování balkonu, soklu a portálů 45 MPZ Havlíčkův Brod dům čp. 49 oprava soklu a výměna výkladce 69 MPZ Havlíčkův Brod dům čp. 185 obnova fasády a klempířských konstrukcí včetně prejzové krytiny římsy 27 MPZ Havlíčkův Brod dům čp. 165 obnova krovu a střechy tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce, chemické ošetření tesařských konstrukcí 0 MPZ Havlíčkův Brod dům čp. 164 obnova fasády zadního traktu 42 MPZ Havlíčkův Brod dům čp. 51 obnova fasády a klempířských konstrukcí 38 MPZ Havlíčkův Brod dům čp. 56 obnova fasády hlavního průčelí včetně restaurování kamenných prvků fasády 129 MPZ Chotěboř zámek čp. 1 obnova omítek nádvoří a další související práce 565 MPZ Chotěboř zámek čp. 1 odvlhčení nádvoří a další související práce 443 MPZ Chotěboř dům čp. 194 obnova střešní krytiny, klempířských konstrukcí, komínů (svépomocí) 132 MPZ Chotěboř bývalá radnice (ZUŠ) obnova krovu a střechy (tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce, chemické ošetření čp. 322 tesařských konstrukcí krovu a stropu) 200 MPZ Jaroměřice nad Rokytnou bývalý klášter servitů obnova fasády sanační omítky a další související práce 49 čp. 551 MPZ Jaroměřice nad Rokytnou dům čp. 130 celková obnova uliční fasády včetně odvodnění a opravy vstupu 55 MPZ Jaroměřice nad Rokytnou dům čp. 133 obnova střechy severního křídla objektu tesařské a klempířské konstrukce a pokrývačské práce 85 MPZ Jaroměřice nad Rokytnou špitál čp. 726 obnova vnitřních omítek včetně výmalby 210 MPZ Jemnice kostel sv. Stanislava obnova střechy pokrývačské práce, klempířské konstrukce; obnova štítu kostela oprava omítek a fasádní nátěr 298 MPZ Jemnice kostel sv. Stanislava obnova (restaurování) 8 ks vitrážových oken z lodi a kůru kostela a další související práce 140 MPZ Jemnice dům čp. 35 obnova střechy tesařské a pokrývačské konstrukce, oprava komínu; celková obnova fasády oprava omítek, fasádní nátěr, výměna výkladce a vchodových dveří, odvlhčení objektu drenáží a další související práce 240 MPZ Jemnice restaurování sochy celková obnova (restaurování) 167 sv. Jana Nepomuckého MPR Jihlava klášter minoritů oprava vstupu do kostela, restaurování vitráží kostela, výměna oken kláštera a další související 200 s kostelem Nanebevzetí práce Panny Marie MPR Jihlava kostel apoštola Pavla II. etapa odvlhčení objektu dokončení vnějších větracích kanálků 70 MPR Jihlava dům čp obnova střechy a krovu tesařské a klempířské konstrukce, statické zajištění zdiva a římsy a další 90 (Husova 8) související práce MPR Jihlava dům čp (Husova 9) oprava vnitřních omítek, podlah a truhlářských konstrukcí 120 MPR Jihlava dům čp obnova uliční fasády oprava omítek, portálu, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, restaurování (Husova 10) štukových prvků fasády a další související práce 70 MPR Jihlava dům čp obnova uliční a dvorní fasády domu včetně štítu oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské (Husova 14) konstrukce a další související práce 100 MPR Jihlava dům čp. 59 obnova krovu a střechy včetně vikýře tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské (Masarykovo náměstí 19) práce, oprava komínů a omítek, chemické ošetření tesařských konstrukcí a další související práce 500 MPR Jihlava dům čp. 639 oprava vnitřních omítek a světlíku, oprava a nátěr truhlářských a zámečnických konstrukcí 200 (Masarykovo náměstí 23) MPZ Jimramov škola čp. 162 výměna a repase oken a další související práce 167 MPZ Kamenice nad Lipou hlavní oltář z mobiliáře obnova (restaurování) hlavního oltáře I. etapa 535 umístěného v kostele Všech svatých MPZ Moravské Budějovice kostel sv. Jiljí obnova fasády štítové vstupní stěny a levé boční strany kostela oprava omítek, fasádní nátěr statické zajištění zdiva, obnova včetně nátěru truhlářských a zámečnických konstrukcí, klempířské konstrukce a další související práce 839 MPZ Náměšť nad Oslavou špitál čp. 50 obnova krovu, střechy pokrývačské práce, klempířské a tesařské konstrukce, chemické ošetření tesařských konstrukcí, oprava komínů a další související práce 400 MPZ Nové Město na Moravě dům čp. 101 výměna tří oken, obnova fasády včetně nátěru 26,5 MPZ Nové Město na Moravě dům čp. 4 výměna dveří a výkladce, obnova a nátěr soklu 34 MPZ Nové Město na Moravě dům čp. 10 obnova omítek vstupní chodby a dvorní fasády včetně sanační omítky 28 MPZ Nové Město na Moravě socha Fr. Palackého obnova (restaurování) 46 MPZ Nové Město na Moravě Horácké muzeum čp. 114 očištění a nátěr šindelové střechy včetně výměny šindele (střecha, přístřešky, zídka) 75,9 MPZ Nové Město na Moravě dům čp. 119 obnova střechy a klempířských konstrukcí, obnova dlažby průjezdu 189,5 14

15 Obec Památka Akce Dotace v tis. Kč MPZ Pacov kostel sv. Michaela obnova fasády sakristie oprava parapetů a fasádní nátěr a další související práce 80 MPZ Pacov dům čp. 114 obnova střechy klempířské a tesařské konstrukce, pokrývačské práce; obnova J fasády oprava omítek a fasádní nátěr; odvlhčení zdiva v interiéru a exteriéru, sanační omítky a další související práce 272 MPZ Pacov kostel sv. Václava odvlhčení zdiva kostela a další související práce 613 MPR Pelhřimov kostel sv. Bartoloměje obnova (restaurování) kazatelny I. etapa 384,6 MPR Pelhřimov muzeum čp. 12 obnova (restaurování) původních zárubní a dveří a zhotovení nových dveří 105,4 MPZ Počátky kostel Božího Těla obnova (restaurování) I. etapa 200 oltář sv. Barbory MPZ Počátky dům čp. 9 restaurování fasád průčelí (štítů S a J strana) domu I. etapa 309 MPZ Polná boční oltář sv. Judy Tadeáše obnova (restaurování) a další související práce II. etapa 500 z mobiliáře umístěného v kostele Nanebevzetí Panny Marie MPZ Polná dům čp. 29 statické zajištění kleneb bytu č. 2 a další související práce 20 MPZ Polná dům čp. 3 obnova krovu a střechy dvorního traktu tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce 44 MPZ Polná dům čp. 58 výměna oken a dveří, obnova fasády oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce 31 MPZ Polná dům čp. 48 obnova omítek vnitřních a vnějších, nátěr oken 53 MPZ Polná kašna fontána se sochou Hébé obnova (restaurování) a další související práce 62 MPZ Polná zámek čp. 480 obnova střechy a fasády JV křídla zámku tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce, oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce 210 MPZ Přibyslav fara čp. 267 celková obnova ohradní zdi 705 MPR Telč kaple Panny Marie obnova kamenných desek soklu objektu 154 MPR Telč dům čp. 55 obnova střechy tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, klempířské konstrukce 162 MPR Telč dům čp. 42 I. etapa obnovy krovu, včetně chemického ošetření tesařských konstrukcí 232,5 MPR Telč dům čp. 51 obnova (restaurování) fasády do náměstí 179 MPR Telč dům čp. 11 obnova fasády do náměstí 72,5 MPZ Telč Staré Město areál kostela Matky Boží oprava omítek a koruny ohradní zdi hřbitova 105 MPZ Telč Staré Město dům čp. 48 obnova střechy tesařské konstrukce, pokrývačské práce, klempířské konstrukce 95 MPZ Telč Staré Město dům čp. 44, 45, 46 obnova fasády do ulice Špitální, výměna oken, klempířské konstrukce a další související práce 200 MPZ Třebíč kostel Proměnění Páně obnova střech přístavků kostela klempířské konstrukce a další související práce 264 MPZ Třebíč fara čp. 51 obnova fasády výměna 17 ks oken, oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce 620 MPZ Třebíč dům čp. 18/12 obnova krovu a střechy tesařské a klempířské konstrukce, pokrývačské práce, chemické ošetření tesařských konstrukcí, oprava komínů a další související práce 470 MPZ Třešť kostel sv. Martina obnova a nátěr dřevěných podlah a schodů, obnova omítek a výmalba kostela a další související práce 237 MPZ Třešť fara čp. 235 obnova střechy a krovu klempířské a tesařské konstrukce, chemické ošetření tesařských konstrukcí, pokrývačské práce a další související práce 428 MPZ Velká Bíteš dům čp. 85 obnova krovu, střechy a komínů tesařské a klempířské konstrukce, sanace tesařských konstrukcí, pokrývačské práce 566 MPZ Velká Bíteš opevnění kolem kostela obnova zdiva včetně spárování 119 sv. Jana Křtitele MPZ Velké Meziříčí kostel sv. Mikuláše obnova vnějších omítek a fasádního nátěru lodi kostela 1 065,8 MPZ Velké Meziříčí radnice čp. 29 restaurování dřevěného trámového stropu v zasedací místnosti 84,2 MPZ Brtnice domy čp. 187, 188, 189, 190, oprava krovů, střech a fasád (tesařské a klempířské konstrukce, chemické ošetření zdiva 191, 192 a tesařských konstrukcí, pokrývačské práce, oprava komínů, oprava omítek a další související práce) 550 MPZ Brtnice radnice čp. 208 oprava střechy radnice mansarda (tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce a další související práce) 530 Celkem PROGRAM PÉČE O VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY V ROCE 2008 Okres Obec Objekt Navržená dotace v tis. Kč Žďár nad Sázavou Křižánky venkovská usedlost 200 Pelhřimov Zhoř u Pacova kostel 80 Žďár nad Sázavou Křižánky chalupa roubená 100 Žďár nad Sázavou Krátká usedlost 170 Žďár nad Sázavou Křižánky venkovská usedlost 80 Žďár nad Sázavou Křižánky venkovská usedlost 80 Žďár nad Sázavou Křižánky venkovská usedlost 80 Jihlava Praskolesy zemědělská usedlost 200 Celkem

16 PROGRAM PÉČE O VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY V ROCE 2008 VPR nebo VPZ Objekt Akce obnovy Navržená dotace Přiděleno MK ČR v tis. Kč v tis. Kč VPR Křižánky venkovská usedlost čp. 46 oprava konstrukce krovu, obnova střešní krytiny, srovnání stropní VPZ Zhoř kostel oprava fasády zvonice (u Pacova) VPR Křižánky chalupa roubená čp. 76 obnova šindelové střešní krytiny VPR Krátká zemědělská usedlost čp. 19 oprava konstrukce krovu včetně střešní krytiny hospodářské části VPR Křižánky venkovská usedlost čp. 28 oprava srubovice včetně okenního ostění usedlosti VPR Křižánky venkovská usedlost čp. 30 oprava jižního štítu domu, oprava zápraží včetně podezdívky VPR Křižánky venkovská usedlost čp. 10 oprava konstrukce krovu usedlosti včetně střešní krytiny VPZ Praskolesy zemědělská usedlost čp. 2 obnova střešní krytiny včetně oprav krovu domu (Mrákotín) PROGRAM RESTAUROVÁNÍ MOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK V ROCE 2008 SCHVÁLENÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2008 Obec Objekt Název památky Schválená dotace v tis. Kč Jaroměřice nad Rokytnou SZ Jaroměřice nad Rokytnou obraz Portrét šlechtice 80 Branišov kostel sv. Václava varhany 150 Náměšť nad Oslavou kaple sv. Anny varhanní pozitiv 200 Telč kostel Panny Marie Matky Boží oltář sv. Josefa a oltář sv. Servula 300 Lázně u Počátek kaple sv. Kateřiny oltář sv. Vincenta z Pauly 200 Lipnice nad Sázavou SH Lipnice nad Sázavou rám oltářního obrazu Sen sv. Josefa 100 Polná kostel Nanebevzetí Panny Marie oltář Všech svatých 100 Svatý Kříž kostel Nalezení Svatého Kříže soubor soch Krista a 12 apoštolů 200 Celkem PROGRAM PODPORY ZÁCHRANNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V roce 2008 bylo do PPZAV zařazeno celkem osm akcí. V pěti případech se jednalo o rodinné domy, v jednom o sakrální objekt a o zámek ve správě NPÚ ÚOP v Telči. V neposlední řadě byl do programu zařazen rozsáhlý objekt ve správě NPÚ ÚOP v Telči. PŘEHLED AKCÍ PROGRAMU PODPORY ZÁCHRANNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2008 Pověřená obec Obec Památka/archeologická lokalita Dotace v tis. Kč Jihlava Kamenice u Jihlavy, dům čp Telč Černíč, dům čp. 15 nemovitá KP ÚSKP r. č / Jihlava Brtnice, Rokštýnská čp Třebíč Výčapy, dům čp Telč Telč, Palackého čp. 29 nemovitá KP ÚSKP r. č / celkem Světlá nad Sázavou Zahrádka, kostel sv. Víta nemovitá KP ÚSKP r. č /6-361 Telč SZ Telč nemovitá KP ÚSKP r. č / Telč Telč, Hradecká čp. 6 nemovitá KP ÚSKP r. č / Celkem POČET ARCHEOLOGICKÝCH AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2008 Archeologické akce Počet Dohled 1 Záchranný archeologický výzkum 6 Celkem 7 16

17 PŘEHLED ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V ROCE 2008 Č. akce Název akce Vedoucí Okres ZAV/dohled 1/2008 Telč, Palackého čp. 29 Mgr. P. Obšusta Jihlava ZAV 2/2008 Telč, zámek odvlhčení arkád Mgr. P. Obšusta Jihlava ZAV 3/2008 Telč Lannerův dům Mgr. P. Obšusta Jihlava ZAV 4/2008 Zahrádka kostel sv. Víta Mgr. P. Obšusta Havlíčkův Brod ZAV 5/2008 Řečice kostel sv. Jiří Mgr. P. Obšusta Pelhřimov ZAV 6/2008 Loukov kostel sv. Markéty Mgr. P. Obšusta Havlíčkův Brod ZAV 7/2008 Žďár nad Sázavou Dolní hřbitov Mgr. P. Obšusta Žďár nad Sázavou D POČET NÁLEZOVÝCH A JINÝCH ZPRÁV ZAPRACOVANÝCH V ROCE 2008 Typ Počet Závěrečná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 5 Předběžná nálezová zpráva z archeologického výzkumu 0 Konzervátorská zpráva 0 Celkem 5 POČTY ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ ZAPRACOVANÝCH A ULOŽENÝCH V ÚOP TELČI Archeologické nálezy uložené v OA Počet jednotek uložených v OA celkem Inventární čísla archeologických nálezů 0 Přírůstková čísla (1. stupeň evidence evidence sáčků) nesleduje se archeologických nálezů Celkem 0 ODDĚLENÍ EVIDENCE A DOKUMENTACE Oddělení evidence a dokumentace bylo ustaveno počátkem roku (v jeho první polovině jej tvořily dvě pracovnice) a během celého roku průběžně, dle možností, rozšiřováno. Na konci roku pracovalo na oddělení 5 zaměstnanců. Je nezbytné uvést, že oddělení bylo zcela od základu budováno i po stránce technického a softwarového vybavení. Za těchto podmínek se prioritou stalo zajištění základního chodu pracoviště tak, aby byl poskytnut kvalitní servis ostatním pracovníkům ÚOP a veřejnosti a byly plněny činnosti plynoucí z platné legislativy a ostatních předpisů. V průběhu celého roku, v jeho druhé půli se zvýšenou intenzitou, probíhala jednání s ÚOP v Brně týkající se fyzického předání dokumentace, která je pro výkon památkové péče našimi pracovníky na daném území nezbytná. K 1. lednu 2008 byla telčskému pracovišti předána spisová agenda jednotlivých okresů, během první poloviny roku pak evidenční listy kulturních památek se sbírkami příloh a podklady k chráněným územím. Následoval postupný převoz evidence mobiliárních fondů a zámeckých knihoven a v závěru roku byla pracovišti předána mapová, plánová a další dokumentace bývalých okresů Havlíčkův Brod a Pelhřimov. Pracovníky jednotlivých oddělení brněnského pracoviště nám byla k agendám nemovitých i movitých kulturních památek a základní evidence mobiliárních fondů průběžně předávána aktuální data v elektronické podobě, včetně fotodokumentace. S průběžně se vyskytujícími problémy nám ochotně pomohli radou. Za to jim patří dík. Řešení problému předání dokumentace tří okresů bývalého Jihomoravského kraje, tj. Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou, se najít nepodařilo, jednání tak budou pokračovat i v následujícím roce. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem spočívala činnost oddělení v tomto roce především: ve zpracovávání a zajišťování podkladů k návrhům na prohlášení a zrušení věci za kulturní památku v systematickém zařazení převzatých spisů ze všech oddělení brněnského pracoviště v budování a zajištění základní činnosti knihovny a spisovny v zajišťování badatelské agendy poskytování informací externím i interním badatelům o rozsahu památkové ochrany jednotlivých chráněných objektů 17

18 Stav památkového fondu v kraji Vysočina k K bylo v kraji Vysočina evidováno nemovitých a movitých kulturních památek, 3 městské a 5 vesnických památkových rezervací, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a Krajinná památková zóna Náměšťsko. Prohlašování nemovitých a movitých kulturních památek Územní komise NPÚ ÚOP v Telči pro posuzování návrhů na nová prohlášení věci za kulturní památku se sešla v uplynulém roce šestkrát a posoudila 84 návrhů na prohlášení za kulturní památku (67 nemovitých a 17 movitých) a 3 návrhy na zrušení prohlášení za kulturní památku. Nejprve se jednalo z větší části o zpracované či rozpracované návrhy předané nám brněnskými kolegy k dopracování, později se jednalo výhradně o návrhy vypracované pracovníky našimi, převážně z vlastního podnětu. Archeologickému ústavu AV ČR v Praze byl předložen návrh na prohlášení archeologického nemovitého nálezu Zbytky barokního opevnění města Jihlavy za kulturní památku; výsledek není dosud znám. Nové přírůstky v evidenci a dokumentaci Ve sledovaném roce byly zapsány do evidence 4 restaurátorské zprávy a 55 restaurátorských záměrů a průzkumů. Seznam nálezových zpráv NPÚ ÚOP v Telči za rok 2008 je uveden v následujícím přehledu: Přírůstkové číslo Autor Název Lokalita Rok NZ1 Obšusta, Petr Telč, zámek odvodnění a odvlhčení renesančních arkád 2/2008 Telč zámek březen květen 2008 NZ2 Obšusta, Petr Zahrádka, kostel sv. Víta sondy pro odvlhčení kostela 4/2008 Zahrádka kostel sv. Víta červenec srpen 2008 NZ3 Obšusta, Petr Řečice, kostel sv. Jiří projekt obnovy a konzervace Řečice kostel sv. Jiří říjen 2008 odvlhčení kostela 5/2008 NZ4 Obšusta, Petr Telč, Palackého čp. 29 odvodnění dvora a výměna dešťové Telč Palackého čp. 29 duben červenec 2008 kanalizace 1/2008 NZ5 Obšusta, Petr Loukov, kostel sv. Markéty projekt obnovy a konzervace Loukov kostel sv. Markéty říjen prosinec 2008 odvlhčení kostela a rekonstrukce podlahy 6/2008 NZ6 Novotná, Dana Náměšť nad Oslavou, kostel sv. Jana Křtitele statické zpevnění z doby výstavby Náměšť nad Oslavou listopad prosinec 2008 Budování a koncipování odborné knihovny Jedním z mnoha úkolů oddělení evidence a dokumentace bylo začít, a to zcela od základu, s budováním a koncipováním odborné knihovny. Z ÚOP v Brně bylo převedeno 545 knih a 38 ks periodik (25 x Zprávy památkové péče a 13 x Památky a příroda); část fondu jsme obdrželi jako dar (KÚ Vysočina věnoval publikace vydané ve vlastní edici Vysočina, dalšími dárci bylo například Městské muzeum a galerie v Poličce, Archeologický ústav AV ČR), podstatná část akvizice byla financována z vlastního rozpočtu. V závěru roku čítala knihovna položek. VÝZNAMNÉ OBNOVNÉ REALIZACE NA VYBRANÝCH KP Žďár nad Sázavou, Zámek Žďár kostel Narození Panny Marie: osazena mříž u vchodu. Po mnoha letech byla do prostoru kostela navrácena původní raně barokní kovaná mříž. Prezentace raně barokní mříže s datací 1666, patřící k nejstaršímu vybavení kostela, byla velkým přínosem a obohacením celého prostoru. Žďár nad Sázavou, Kostel Narození Panny Marie: obnova interiéru. Významnou událostí pro žďárskou farnost bylo dokončení další fáze oprav v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie. Součástí obnovy byly i rozsáhlé restaurátorské zásahy. V rámci obnovy byl učiněn i vzácný odkryv původní nástěnné malby v presbytáři kostela. Součástí obnovy byly i drobnější restaurátorské a stavební zásahy, vedoucí k prezentaci dalších mimořádných detailů stavby, jakými jsou rekonstrukce bočního schodiště s bohatou štukovou výzdobou, odkryv a rekonstrukce fragmentu původní dlažby kostela. Kvalita, rozsah a způsob provedené obnovy byly jedním z hlavních pilířů, o které se opírala úspěšná žádost o povýšení kostela na baziliku minor. Tento velmi prestižní titul získal kostel z rozhodnutí papeže Benedikta XVI. 5. ledna Mezi nejnáročnější prvky rekonstrukce stavební části patří stropní plošná štuková výzdoba kostela, která se nedochovala v původním rozsahu a byla restaurátorskými postupy znovu vytvořena zejména v klenebních plochách hlavní lodi. Osová Bítýška, věž v areálu opevněného kostela sv. Jakuba Staršího: celková obnova fasády věže spolu s novou úpravou barevnosti, výměnou výplní okenních otvorů a sanací vlhkosti zdiva věže. 18

19 Osová, zámek: započala celková obnova areálu zámku, včetně hospodářských stavení a oranžerie, konzultována byla projektová dokumentace, probíhala statická stabilizace konstrukcí, kompletně byl obnoven barokní krov hlavní budovy, byl proveden nový střešní plášť, obnoveny hlavice komínů, restaurování zdobných prvků fasády věže, a byly provedeny další práce směřující k postupné celkové obnově velmi hodnotného, zdevastovaného areálu zámku. Tasov, márnice v areálu kostela sv. Petra a Pavla: celková obnova střechy a fasády. Golčův Jeníkov, sousoší Madony a Santa Casa nad vraty ohradní zdi areálu kostela sv. Františka Serafínského, realizátor prací J. Pospíšil. Sousoší z pískovce z roku 1728 bylo předzpevněno, očištěno, zpevněno, lokálně doplněno, spáry byly vytmeleny, byly provedeny drobné lokální barevné retuše a také rekonstrukce chybějících článků svatozáře a jejího zlacení. Humpolec, oltář v toleranční modlitebně: práce provedl J. Benda. Při obnově oltáře byla restaurována jeho historická podoba s částečnou povrchovou úpravou papírovými tapetami a iluzivní malbou na papíru, která byla na své původní místo umístěna po nezbytných konzervačních zákrocích na podkladových vrstvách, nesoucích částečně výtvarnou výzdobu. Zejména použitými materiály je tento oltář ojedinělým příkladem. Jihlava, nástěnná malba nad vítězným obloukem kostela sv. Jana Křtitele: restaurátoři E. Kolmanová a P. Procházka. Malba technikou secco, autorem pravděpodobně Johann Kargel, vznikla v roce Restaurátory bylo provedeno její očištění, zpevnění a odstranění mechanických defektů, vyplnění trhlin, injektáž, barevná retuš a rekonstrukce míst, kde byla výtvarná podoba originálu nezpochybnitelná. Malba byla na závěr fixována. Mrákotín, kašna na náměstí: realizátor prací Ivo Šimek. Předmětem restaurátorského zásahu byla žulová kašna z roku 1813, jež byla demontována včetně dna. Jednotlivé díly byly očištěny, zpevněny, byly doplněny defekty částí potřebných z hlediska její funkčnosti. Po opětovném sestavení kašny bylo obnoveno spárování. Žďár nad Sázavou, nástěnná malba na jižní straně presbytáře konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše: provedeno E. Kolmanovou. V rámci prací na obnově nástěnné malby s motivem pravděpodobného donátora a jeho družiny před Pannou Marií provedené technikou secco po roce 1450, objevené pod vrstvou barokních omítek při stavebních pracích, byly po odkryvu injektovány praskliny, malba byla očištěna, byly sejmuty přemalby, vytmeleny defekty, dále byla provedena fixáž, reverzibilní retuš doplňovaných ploch a závěrečná fixace. Želiv, boční oltáře, zpovědnice a sochařská výzdoba interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie: provedeno A. a P. Bezchlebovými a L. Urbánkem, obrazy oltářů restaurovali J. Hamsík a J. Krejča. Kompletní obnova čtyř zpovědnic včetně sochařské výzdoby a zlacených hlavic, dále dvou soch (sv. Floriána, sv. Vavřince) a také čtyř bočních oltářů byla završena jejich zpětným osazením včetně restaurovaných obrazů. Došlo k citlivé rehabilitaci vrstvy původní povrchové úpravy, které předcházelo důkladné ošetření dřeva a provedení nezbytných oprav, zejména konstrukčních spojů. Stařeč, renesanční omítky věže, včetně výzdoby, realizoval P. Procházka. Kompletní obnova renesančních omítek fasády věže včetně sgrafitové výzdoby a rekonstrukce renesančního malovaného dekoru, v jejímž rámci proběhlo odstranění všech pozdějších vrstev nevyhovujících omítek a nátěrů, biochemické ošetření plísní, zpevnění porušených omítek, injektáž, tmelení, rekonstrukce omítek původní technikou a materiálem, restaurování a rekonstrukce historického dekoru (sgrafito, secco malba). Žďár nad Sázavou, barokní most se sochařskou výzdobou přes Stržský potok, realizátor prací SMP a subdodavatelé (GEMA Art Group, a. s.). Celková obnova mostu, kromě výškové úpravy vozovky a celkového zpevnění vnitřní konstrukce, zahrnovala také množství úkonů, které měly charakter restaurátorských prací. Šlo zejména o demontáž a následnou zpětnou montáž jednotlivých kamenných bloků, včetně trnože zábradlí, jejich očištění, konsolidaci a doplnění defektů či náhradu nevhodných vysprávek. Po zpětné instalaci bylo obnoveno spárování za použití paropropustných materiálů a také hydrofobizace, která nebyla provedena plošně, ale jen na exponovaných, zejména horizontálních plochách. Kovové zábradlí mostu bylo ošetřeno a opatřeno novým nátěrem. Sochařská výzdoba mostu byla v souvislosti s obnovou mostní konstrukce snesena, byly provedeny nutné konzervační zákroky a následně vytvořeny kopie výdusky, které budou osazeny na místo originálů. Originály soch pak budou po restaurování, jehož základem bude zejména důkladné odsolení, osazeny v prostoru tzv. Dolního hřbitova ve Žďáru nad Sázavou. Žďár nad Sázavou, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, obnova měděné krytiny a krovu, realizátor prací STARKON Jihlava CZ. Začátkem prosince byla dokončena oprava měděné krytiny na kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Krytina společně s krovem střechy kostela byla poškozena ničivou červnovou vichřicí. Bylo poškozeno a následně opraveno celkem 123 m 2 plochy střechy (26 m 2 na střeše báně a 97 m 2 na spodní části střechy). Na opravu byl použit měděný plech tloušťky 0,63 mm, odvod dešťových vod z opravené části střechy byl řešen nově vyrobeným chrličem. Úprava odvodu srážkových vod navazuje na historické řešení střechy celého kostela, které je zdokumentováno na dobových fotografiích z počátku 20. století. 19

20 PLNĚNÍ PROGRAMU DIGITÁLNÍ EVIDENCE S ohledem na personální poddimenzování oddělení evidence a dokumentace se činnost na tomto úseku zaměřila především na získání licencí potřebných programů, průběžné zaškolování nově přijímaných pracovníků (spolupráce s ÚP a ÚOP v Brně) a na získání a systematické utřídění dat z ÚOP v Brně. 4. SPRÁVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ SZ Jaroměřice nad Rokytnou (NKP) náměstí Míru Jaroměřice nad Rokytnou Tel.: OTEVÍRACÍ DOBA: duben, říjen 9,00 16,00 květen, červen, září 9,00 17,00 červenec, srpen 9,00 18,00 SH Lipnice (NKP) Státní hrad Lipnice Lipnice nad Sázavou Tel.: OTEVÍRACÍ DOBA: duben, září a říjen hod. soboty, neděle, svátky, pro předem objednané denně kromě pondělí květen, červen hod. denně kromě pondělí červenec, srpen 9 18 hod. denně kromě pondělí SZ Náměšť nad Oslavou (NKP) Zámek Náměšť nad Oslavou Tel.: OTEVÍRACÍ DOBA: duben říjen 9,00 16,00 hod soboty, neděle a státní svátky květen, červen a září 9,00 17,00 hod denně mimo pondělí červenec a srpen 9,00 18,00 hod denně mimo pondělí 20

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov

Barbory Batelov Žďár nad. ŘK farnost. Gottharda - sousoší sv. ŘK farnost Antonína Budišov Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové Podíl Podíl náklady vlastníka obce kraje Arnolec Arnolec kaple sv. Vendelína Obec Arnolec 334 930 234 451 100 479 Babice Babice Nejsvětější Trojice Babice

Více

Příloha č. 2 k návrhu usnesení

Příloha č. 2 k návrhu usnesení Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností STATISTIKA dle žádosti OPP Komise

Více

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni

podle sdělení provozovatele nejsou návštěvníci statisticky sledováni HAVLÍČKOBRODSKO Havlíčkův Brod - Galerie výtvarného umění 19 597 20 461 23 528 18 193 18 231 Havlíčkův Brod - Muzeum Vysočiny 11 022 12 101 16 613 11 996 13 143 Havlíčkův Brod - Vyhlídková věž kostela

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů 31 5 Věda a výzkum 33 6 Publikační a přednášková činnost 37

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 19 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: Prachatice

Více

Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019

Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 Informace o změně Zásad a změně Časového harmonogramu grantového řízení vlastníkům památkově významných objektů na rok 2019 Usnesením RHMP č. 366 ze dne 11. 3. 2019 byly schváleny změny Zásad pro poskytování

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Možnosti financování obnov památek 2019

Možnosti financování obnov památek 2019 Možnosti financování obnov památek 2019 Zlín 9. ledna 2019 Ing. Alena Pospíšilová, Bc. Zuzana Dvořáčková oddělení památkové péče 1. Aktuální dotační výzvy 2. Fond Zlínského kraje 3. Program KUL03-19 4.

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV VÝROČNÍ zpráva NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2015 Územní odborné pracoviště v Plzni Kontakt Prešovská 7, 306 37 Plzeň tel.: 377 360 911 sekretariat.plzen@npu.cz, www.npu.cz/uop-plzen Vedoucí pracovníci Ing.

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne )

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne ) Důvodová zpráva Rozdělení dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 a dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše přidělené kvóty státní

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016

Obnova kaple Nesvětější Trojice v Nové Olešné provedená v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP v roce 2016 Souhrnná zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro správní území ORP za rok 2016 Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro rok 2016 program Podpora

Více

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu

Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Tzv. památkové programy MK financování základních procesů nakládání s památkovým fondem a problematika kompenzace veřejného zájmu Evropská akademie pro demokracii Nadace Hannse Seidela Odborný seminář

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel

kostel Nanebevzetí Panny Marie ŘK Březník dům č. p. 1 (muzeum) kostel Okres Obec Část obce Památka Vlastník Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Podíl kraje kaple sv. Jihlava Arnolec Arnolec Vendelína Obec Arnolec 219 532 153 672 65 860 Babice Babice Nejsvětější Trojice

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Telči výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 9 4 Správa památkových objektů

Více

ORP Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina

ORP Bystřice nad Pernštejnem Kraj Vysočina Historické městské soubory 1 20 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 1 55 Křesťanské sakrální památky 2 30 Židovské památky Muzea, galerie 1 10 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 2 90 Turistická informační

Více

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice

3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r do 2007 z Programu regenerace MPR Domažlice 3. Obnovy kulturních památek realizovaných za uplynulé období od r. 2003 do 2007 z Programu regenerace MPR Rok 2003 dům čp. 108, Školní ul. klášter, ul. B. obnova krovu a střechy dvorní části domu kláštera

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu TIC v Kraji Vysočina Ing. Zuzana Vondráková 22. 5. 2017 Zásady ZK na podporu TIC 2017 platné od 1. 1. příslušného kalendářního roku

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

Příprava POH. pro obce/města v Kraji Vysočina

Příprava POH. pro obce/města v Kraji Vysočina Příprava POH pro obce/města v Kraji Vysočina Zpracovatel: Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8 58601 Jihlava IČ: 70938334 Statutární zástupce: Ing. Zbyněk Bouda jednatel Tel.: +420 603 212 666

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PROJEKTU. replika PODROBNĚJŠÍ ROZPOČET K PROJEKTU

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PROJEKTU. replika PODROBNĚJŠÍ ROZPOČET K PROJEKTU Stávající typ výplní repase hladké špaletové jednoduché kopie historické tj. do r. 1950 novodobé od r. 1950 72 Pohledová plocha otvorů s výplněmi, které jsou předmětem žádosti Druh prací Navrhovaný typ

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

STATISTIKA. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP. Sestavit statistiku

STATISTIKA. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP. Sestavit statistiku STATISTIKA dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: 64 453 050 Kč 33 210 404 Kč 33 732 303 Kč 33 732 303 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 27 806 964 Kč 15 710 404 Kč 16 232 303

Více

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - podpořené projekty v roce 2012 Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20 Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu Václav,

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

UHERSKÝ OSTROH 1. Uherský Ostroh, ul. Kostelní, č.p Uherský Ostroh par. st. 181, 182, 183/1, 185 nezjištěn.

UHERSKÝ OSTROH 1. Uherský Ostroh, ul. Kostelní, č.p Uherský Ostroh par. st. 181, 182, 183/1, 185 nezjištěn. 3333 UHERSKÝ OSTROH 1 Název objektu Bývalé železářství Adler Adresa K.ú./ parcela č. Architekt Stavitel Projekt Uherský Ostroh, ul. Kostelní, č.p. 153. Uherský Ostroh 773 131 par. st. 181, 182, 183/1,

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY Příloha 1 usnesení 216/5/ZK I. Zastupitelstvem kraje přidělené finanční prostředky z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České Budějovice 1. Město Nové Hrady Buquoyská rezidence v Nových Hradech obnova

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Navržené obnovy a opatření pro následující období

Navržené obnovy a opatření pro následující období Navržené obnovy a opatření pro následující období Rožmberská ulice, čp. 2 výměna střešní krytiny Březanova ulice, čp. 4 obnova fasády Březanova čp. 5 výměna střešní krytiny Březanova čp. 7 obnova fasády

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek: - Program záchrany architektonického dědictví - Havarijní program - Program péče o

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Seznam schválených žádostí v RJMK - D3

Seznam schválených žádostí v RJMK - D3 Seznam schválených žádostí v RJMK - D3 poř. č. IČ nebo rok narození příjemce dotace: účel dotace/příspěvku/daru druh dotace (provoz/ investice) schválená částka * v Kč (název projektu; název akce) 1 00445142

Více

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY

STATISTIKA. Příloha č. 1. dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP RHMP ZHMP NÁKLADY STATISTIKA Příloha č. 1 dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit statistiku celkové: 65 036 559 Kč 34 044 504 Kč 35 134 958 Kč 35 134 958 Kč 0 Kč 0 Kč vlastní: 26 008 623 Kč 16 644 504 Kč

Více

Kašna v zámeckém parku

Kašna v zámeckém parku Kašna v zámeckém parku Tento projekt byl podpořen Jihomoravským krajem z dotace RKPP JMK 2017 ve výši 150 000,-Kč na základě smlouvy č.046240/17/ok Příjemce: Město Rosice, Palackého nám.13, 665 01 Rosice,

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Bečov nad Teplou,

TISKOVÁ ZPRÁVA. Bečov nad Teplou, TISKOVÁ ZPRÁVA NKP Bečov Závěrečná zpráva za rok 2011 k čerpání prostředků ISPROFIN přidělených MK ČR na příkladnou obnovu hradu Bečov a přilehlých objektů Bečov nad Teplou, 9. 12. 2011 Areál SHZ Bečov

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: MULA 13676/2012 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

nový návrh návrh celkových nákladů v Kč

nový návrh návrh celkových nákladů v Kč Revokace - granty 2015 - návrh na dodatečné udělení grantů v roce 2015 Příloha č. 2 k návrhu usnesení počet č. grantu objekt předmět grantu návrh fin. prostředků - grantu v Kč návrh celkových nákladů v

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 6 795 km². počet obyvatel: 515 411. průměrná hustota: 76 obyv. /km². nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 6 795 km² počet obyvatel: 515 411 průměrná hustota: 76 obyv. /km² nejvyšší bod: Javořice ( 837 m) krajské město: Jihlava poloha: na jihozápadě Čech a jihozápadě Moravy okresy: Havlíčkobrodský,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Souhrnná zpráva za rok Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Podbořany

Souhrnná zpráva za rok Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Podbořany Souhrnná zpráva za rok 2017 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Podbořany Městský úřad Podbořany Mírová 615, 441 01 Podbořany Odbor investic a památkové péče

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X I. KOLO Benediktská 16 SVJ Benediktská 4 s.r.o. Bílkova 16 Okna ve vnitrobloku a visející opravy Oprava a modernizace výtahu dle požadavků EU Výměna oken a balkonových dveří SVJ Biskupský dvůr 1 Oprava

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ZK-03-2019-05, př. 1 Počet stran: 7 ID: FV02733 Název dotačního programu: AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 Doporučené Identifikátor Název žadatele FV02733.0001

Více

Program regenerace MPR a MPZ 2018

Program regenerace MPR a MPZ 2018 2 760 000 8 812 000 12 570 000 11 866 000 12 802 000 10 395 690 8 214 000 9 183 000 12 864 000 19 071 000 17 739 000 16 671 000 16 616 570 25 235 000 Program regenerace MPR a MPZ 2018 Objem poskytnutých

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/68 ze dne 17.12.2015 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 7/85 ze dne 28. 5. 2015 k návrhu

Více

Stručný popis projektu. obnova vnitřních i venkovních omítek , , , ,00 30,00

Stručný popis projektu. obnova vnitřních i venkovních omítek , , , ,00 30,00 Zkratka žadatel Název projektu poznámka IČO subjektu typ okres Stručný popis projektu Plánované datum ukončení projektu 1 000 000,00 požadavek spoluúčast celk. náklady % spoluúčasti 01/2015 Obec Perštejn

Více

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2016

INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE. Investice Města Telče v roce 2016 INVESTICE MĚSTA TELČE V ROCE 2016 Obsah: INVESTIČNÍ AKCE Zimní stadion Telč dokončení Chodník v ul. Myslibořská (mezi TESCO a ul. Jiráskova) Oprava povrchu silnice Studnice Mysliboř Oprava komunikace v

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2018 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Kontrolu provede odbor/ samostatné oddělení KrÚ Předmět

Více

Celkem Kč Kč

Celkem Kč Kč Grant. program: Památky a zdraví 2012 Název žadatele Projektový záměr Požadovaná částka Přidělený grant 1. Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích Komunikujeme s klienty 246 534 Kč 0 2. Kongregace Milosrdných

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 ZÁMEK ŠTĚDRÁ ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 a návrh presentace místností 209 a 210, které navrhujeme spojit v jednu MÍSTNOST 211 Restaurování a presentace klasicistní

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Současný plán pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami:

Současný plán pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami: BRK--205-09, př. počet stran: 6 Aktualizace plánu pokrytí Kraje Vysočina výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace s účinností od roku 205 Úvodní informace:

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

MINISTERSTVO KULTURY. Členění předpisů podle věcných hesel:

MINISTERSTVO KULTURY. Členění předpisů podle věcných hesel: MINISTERSTVO KULTURY Členění předpisů podle věcných hesel: I. Umění a knižní kultura II. Státní památková péče III. Ochrana movitého kulturního dědictví, muzea a galerie IV. Hromadné sdělovací prostředky

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011

ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad květen 2011 ČESKÝ BETLÉM I. POSTUP PRACÍ NA BUDOVĚ Č.P. 30 Listopad 2010 - květen 2011 Slavnostní otevření novoměstské knihovny proběhlo 1. listopadu 2010 za účasti řady hostů. V odpoledních hodinách proběhla vernisáž

Více

Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce movité kulturní památky

Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce movité kulturní památky Souhrnný přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 - movité kulturní památky STATISTIKA dle žádosti OPP Komise RHMP Výbor ZHMP NÁKLADY Sestavit

Více

Mimograntové dotace na památky - 2008

Mimograntové dotace na památky - 2008 193 Alena Bláhová, Markvartice 98; Marcela Šebková, Maštálkova 533, Dolní Bousov Mimograntové dotace na památky - 8 Mrkvojedy - dvě hospodářská stavení u čp. 8 kompletní výměna střešní krytiny, oprava

Více

Zdravý kraj Vysočina kraj bez bariér

Zdravý kraj Vysočina kraj bez bariér Zdravý kraj Vysočina kraj bez bariér Zdravý kraj Vysočina =neustálé zvyšování kvality života obyvatel = této snaze patří i úsilí věnované systematickému zlepšování podmínek pro plnohodnotný život zdravotně

Více

I N F O R M A C E. k nabídkovému řízení na P R O D E J objektu v k.ú. Frýdlant, v obci Frýdlant. Předmět prodeje:

I N F O R M A C E. k nabídkovému řízení na P R O D E J objektu v k.ú. Frýdlant, v obci Frýdlant. Předmět prodeje: I N F O R M A C E k nabídkovému řízení na P R O D E J objektu v k.ú. Frýdlant, v obci Frýdlant. Předmět prodeje: - p.p.č. 9 o výměře 886 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 46

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

Název materiálu: Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Název materiálu: Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Podklady na zasedání ZM dne: 25. 4. 2019 Název materiálu: Rozdělení dotace Ministerstva kultury - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Předkládá: Ing. Tomáš Hocke

Více

INVESTICE MĚSTA POLNÁ V ROCE. Město Polná

INVESTICE MĚSTA POLNÁ V ROCE. Město Polná Město Polná INVESTICE MĚSTA POLNÁ V ROCE 1 Město Polná Investice roku Obsah: Investiční akce ve městě Polná za rok : Obnova Sieberových varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie Oprava věžních hodin na

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

C) MINISTERSTVO KULTURY. Členění předpisů podle věcných hesel:

C) MINISTERSTVO KULTURY. Členění předpisů podle věcných hesel: C) MINISTERSTVO KULTURY Členění předpisů podle věcných hesel: I. UMĚNÍ A KNIŽNÍ KULTURA II. STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE III. OCHRANA MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, MUZEA A GALERIE IV. HROMADNÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 IROP Praha

SPECIFICKÝ CÍL 3.1 IROP Praha SPECIFICKÝ CÍL 3.1 IROP 7. 12. 2016 Praha Souhrnný stav IROP (k 5. 12. 2016) Počet vyhlášených výzev: 62 za 84,2 mld. Kč EFRR Počet zaregistrovaných žádostí: 2 873 Objem zaregistrovaných žádostí: 47 mld.

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: 0023687/2009/INV/MHe Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

ZADAVATEL: OBEC POLICE zastoupená starostou obce, panem Karlem Janouškem Police 1, Police u Jemnice IČ:

ZADAVATEL: OBEC POLICE zastoupená starostou obce, panem Karlem Janouškem Police 1, Police u Jemnice IČ: DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 39/23 ze dne 29.5.2014 k návrhu na udělení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více