Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3"

Transkript

1 Uživatelská příručka IS Argis Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0

2 Uživatelská příručka IS Argis Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Zpracovala: Ing. Miloslava Hrdličková Copyright T-SOFT, leden Všechna práva vyhrazena. T-SOFT a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 Lhotka, tel.: /62, fax: ČSN EN ISO 10006:2004 2/124 id:

3 OBSAH 1. Úvodní ustanovení Určení dokumentu Krajský správce účtů Uživatelé typu Kraj Architektura IS Argis Cvičná verze IS Argis Modul Argis/NH Možnosti dodavatelů Plán nezbytných dodávek Přístupy Popis přihlášení Přihlášení k IS Argis Přihlášení do cvičné verze IS Argis Přihlášení z informačního webu IS Argis Přístupy k editaci záznamů Design, pravidla Záhlaví okna IS Argis Levá lišta okna IS Argis Prohlížení tabulek v IS Argis Práce s mapou Podmínky pro přihlášení do IS Argis Přihlášení krajského správce účtů Úvodní obrazovka Správa účtů krajským správcem účtů Nový uživatelský účet Problémy při založení účtu Editace parametrů existujících krajských účtů Změna hesla uživatelského účtu Změna hesla účtu správce Změna hesla účtu obce Přihlášení uživatele typu KRAJ Úvodní obrazovka Vstup do systému Přihlášení do cvičné verze IS Argis Přihlášení krajského správce účtů do cvičné verze id: /124

4 7.2 Přihlášení uživatele typu Kraj do cvičné verze Možnosti dodavatelů Dodavatelé nezbytných dodávek Dodavatelé nezbytných dodávek výběr Číselník CZ-NACE Detail dodavatele ND Detail dodavatele ND dodavatel nezbytných dodávek Detail dodavatele ND organizační složka podniku Nezbytné dodávky poskytované dodavatelem Smlouvy uzavřené dodavatelem Organizační složky podniku Nezbytné dodávky Nezbytné dodávky výběr Číselník nezbytných dodávek Seznam dodavatelů nezbytných dodávek Seznam dodavatelů nezbytné dodávky Detail nezbytné dodávky Adresa nezbytné dodávky Smlouvy Nová smlouva Detail smlouvy Nasmlouvané nezbytné dodávky Plán ND Správní úřady Správní úřad Nový Oslovení SÚ Účet k úlohám ORP Správní úřad Detail Požadované nezbytné dodávky Nezbytné dodávky Celková rozvaha požadovaných ND kraje Vyřadit ND od ORP Aktualizovat ND od ORP Nezbytné dodávky dodavatelé Nezbytné dodávky Nový Nezbytné dodávky detail Navržení dodavatelé Navržení dodavatelé výběr /124 id:

5 9.3.2 Návrh dodavatelů Nový Registr ekonomických subjektů RES Návrh dodavatelů Detail Přidání požadovaných nezbytných dodávek dodavateli Zkopírování požadovaných nezbytných dodávek k dalšímu dodavateli Navržení dodavatelé Noví dodavatelé Bilance zajištění Bilance souhrn Bilance Souhrn Žadatelé nezbytné dodávky Bilance dodavatelé Nezbytné dodávky dodavatele Bilance nezajištěné nezbytné dodávky Stav zpracování Správa číselníků Zobrazení číselníku nezbytných dodávek CND Vytvoření sestavy Číselník nezbytných dodávek Číselník okolních krajů Návrhy nových číselníkových položek Výstupní sestavy Územní filtr Zobrazení a tisk sestav DODZDR Přehled nezbytných dodávek podle dodavatelů ZDRDOD Přehled nezbytných dodávek podle zdrojů SPND Seznam požadovaných nezbytných dodávek SNND Seznam nezajištěných nezbytných dodávek PDND Přehled dodavatelů nezbytných dodávek DODDET Podklady pro plán nezbytných dodávek CND Číselník nezbytných dodávek Nápověda Práce s mapou Vykreslení objektů do mapy Dodavatelé ND Nezbytné dodávky Stránky IS Argis zobrazující mapu Stránka Mapa Mapa (ČÚZK) Stránka Mapa adresa Mapa adresa (ČÚZK) id: /124

6 13.3 Zobrazení map z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Posun mapy Změna měřítka Zmenšení mapy Zvětšení mapy Informace o dodavateli, resp. nezbytné dodávce Užité zkratky a doporučená dokumentace Provozní řády /124 id:

7 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Určení dokumentu První část dokumentu slouží jako úvodní materiál pro uživatele IS Argis verze 2.3 typu Kraj v rolích Správce, Recenzent a Redaktor. Je zde popsána přihlašovací procedura pro uživatele typu Kraj a správa uživatelských účtů krajským správcem účtů. V další části tento dokument slouží jako uživatelská příručka IS Argis verze 2.3 pro uživatele typu Kraj. 1.2 Krajský správce účtů Po instalaci IS Argis jsou vygenerovány a připraveny k použití účty krajských správců účtů. Uživatelský účet krajského správce účtů slouží pro správu uživatelských účtů příslušného kraje. Jeho prostřednictvím je možné v modulu Správa účtů zakládat nové a editovat stávající uživatelské účty v rolích Recenzent nebo Redaktor. 1.3 Uživatelé typu Kraj Po přihlášení k systému mohou tito uživatelé typu Kraj v rolích Recenzent nebo Redaktor pracovat v modulech Nouzové hospodářství (včetně části Plán nezbytných dodávek), Správa číselníků a Objekty. Uživatelé typu Kraj přistupují do aplikace prostřednictvím uživatelských účtů vygenerovaných krajským správcem účtů v modulu Správa účtů. 1.4 Architektura IS Argis IS Argis umožňuje práci s daty prostřednictvím internetu. Data jsou uložena na centrálním webovském serveru na SSHR. K IS Argis uživatelé přistupují pomocí prohlížeče Microsoft Internet Explorer (MSIE). Uživatelé krajů mají pro přístup k datům přidělen svým správcem účtů kraje účet, tj. uživatelské jméno a heslo, kterým se do systému přihlašují. Po přihlášení mají zároveň přístup i k mapám uloženým v Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním. Částí IS Argis je modul Argis/NH (Nouzové hospodářství), který obsahuje data o nezbytných dodávkách a data pro přípravu plánu nezbytných dodávek. Uživatelé krajů mají k dispozici data ze svého správního obvodu. Na základě rozhodnutí krizových orgánů jim mohou být zpřístupněna i data z okolních krajů (přístup k datům okolních krajů nastavuje správce číselníků na SSHR). Uživatelé krajů mohou informace prohlížet a případně aktualizovat data ze svého správního obvodu v části Plán nezbytných dodávek. id: /124

8 Pro práci s daty jsou využívány číselníky, které lze také samostatně prohlížet pomocí modulu Argis/SC (Správa číselníků). V části Návrhy je možno také navrhovat nové číselníkové hodnoty, návrh podléhá schválení SSHR. Práce s modulem Objekty je popsána v samostatné příručce (Uživatelská příručka IS Argis 2.3, Modul Objekty, verze 1.0.) Cvičná verze IS Argis Cvičná verze IS Argis je využívána především pro školení práce se systémem a je všem přístupná prostřednictvím internetu. Uživatelé zde mohou zadávat zcela libovolná data, bez ohledu na skutečnost pouze za účelem procvičení práce se systémem. Data zde pořízená se nepřevádějí do provozní verze IS Argis pracující s daty uloženými na centrálním webovském serveru na SSHR. Pro přihlášení do cvičné verze musí správce účtů uživateli přidělit uživatelské jméno a heslo. Ve cvičné verzi je vždy vygenerováno jednotné heslo password a je vhodné, aby toto heslo uživatelé neměnili. 1.5 Modul Argis/NH Modul Nouzové hospodářství je členěn na 2 části: Možnosti dodavatelů a Plán nezbytných dodávek Možnosti dodavatelů Tato část je určena pro práci s dodavateli ND a daty určenými pro nouzové hospodářství prohlížení, vyhledávání, vytváření přehledů dat, výběrů dat a tiskových sestav. Umožňuje vyhledávání nezbytných dodávek, zjišťování jejich vlastností a množství, případně zjišťování kontaktů na dodavatele apod. V přehledech části Možnosti dodavatelů se zobrazují data o dodavatelích, kteří mají sídlo v přihlášeném kraji (případně i v krajích okolních), a o nezbytných dodávkách dodávaných těmito dodavateli. Zobrazují se tyto základní přehledy: Dodavatelé nezbytných dodávek, Nezbytné dodávky a Smlouvy. Tato data jsou určena pouze na prohlížení, aktualizovat lze pouze Smlouvy. V uvedených přehledech části Možnosti dodavatelů se zobrazují nezbytné dodávky, spadající do působnosti přihlášeného kraje (případně i krajů okolních), s uvedením konkrétního množství potvrzeného jejich dodavateli, a tito dodavatelé. Jsou to údaje, které do IS Argis vložili sami dodavatelé oslovení z úrovně HZS krajů, nebo údaje, které do IS Argis vložily HZS krajů za tyto dodavatele. 8/124 id:

9 1.5.2 Plán nezbytných dodávek Část Plán nezbytných dodávek (na levé liště IS Argis označena jako Plán ND) je určena uživatelům IS Argis pro zpracování Plánu nezbytných dodávek (PND). Zobrazují se přehledy správních úřadů, přehledy požadovaných nezbytných dodávek, přehledy navržených dodavatelů, bilance zajištění nezbytných dodávek a poznámky ke zpracování. V přehledech požadovaných nezbytných dodávek se zobrazují jak požadované nezbytné dodávky přihlášeného krajského úřadu (KÚ), tak i nezbytné dodávky požadované obecními úřady obcí s rozšířenou působností (OÚ ORP) tohoto kraje. V přehledech navržených dodavatelů jsou obsaženi dodavatelé se sídlem v přihlášeném kraji, kteří byli některým ze správních úřadů navrženi pro dodávku některých požadovaných nezbytných dodávek neznamená to, že tyto nezbytné dodávky skutečně dodávají, ale že byli nebo budou z úrovně HZS kraje osloveni, aby dodávku těchto požadovaných nezbytných dodávek potvrdili anebo zamítli. Bilance zajištění nezbytných dodávek jsou vytvářeny na základě přehledů požadovaných nezbytných dodávek (z části Plán nezbytných dodávek) a nezbytných dodávek a jejich dodavatelů (z části Možnosti dodavatelů). Plán nezbytných dodávek se skládá ze: seznamu požadovaných nezbytných dodávek, seznamu nezajištěných nezbytných dodávek, přehledu dodavatelů nezbytných dodávek. Zpracování plánu nezbytných dodávek se skládá ze zpracování vlastního plánu požadovaných nezbytných dodávek, návrhu možných dodavatelů a sběru dat o dostupných nezbytných dodávkách, bilance zajištění a následujícího vyhotovení výstupních sestav k pokrytí požadovaných nezbytných dodávek. Pro potřeby zpracování Plánu nezbytných dodávek se zavádějí pojmy: požadovaná nezbytná dodávka plánovaný požadavek na nezbytnou dodávku výrobků, prací a služeb, vyhodnocený na základě sil a prostředků stanovených v postupech pro řešení konkrétních druhů hrozících KS identifikovaných v analýze ohrožení, možnosti dodavatele schopnost dodavatele dodat předmět nezbytné dodávky. id: /124

10 2. PŘÍSTUPY Modul Nouzové hospodářství IS Argis slouží pro vlastní přístup ke kumulovaným datům o nouzovém hospodářství pro uživatele správních úřadů. Dle role přihlášeného uživatele a nastavených přístupových práv diferencuje přístup k jednotlivým záznamům. K serveru, kde je umístěna aplikace hlavního modulu IS Argis, přistupují uživatelé pomocí internetu prostřednictvím přiděleného účtu. Správce účtů musí nejprve v rámci svého správního úřadu nadefinovat účty uživatelů, kteří mají s modulem pracovat. Systém je navržen tak, aby na úrovni kteréhokoliv správního úřadu mohlo se systémem pracovat více uživatelů (s výjimkou správních úřadů obcí, kterým generují účty příslušné krajské úřady každá obec může mít jen jeden účet). Správce účtů musí nejprve v rámci svého správního úřadu nadefinovat účty uživatelů, kteří mají s modulem pracovat. Tito uživatelé mohou zastávat role recenzent nebo redaktor (výjimkou jsou účty obcí, které mají vždy roli redaktor). Recenzent má v souladu s přístupovými právy vymezenými uživatelským účtem přístup ke všem datům pouze pro čtení. Redaktor má v souladu s přístupovými právy vymezenými uživatelským účtem a podle pravidel daných u uživatelského účtu právo pro čtení i pro zápis. Uživatelé v roli recenzenta nebo redaktora vstupují po přihlášení do základní obrazovky hlavního modulu Argis. Zde jim jsou k dispozici moduly Nouzové hospodářství (s částmi Možnosti dodavatelů a Plán nezbytných dodávek), modul Objekty a modul Správa číselníků. 2.1 Popis přihlášení Přihlášení k IS Argis Uživatel přistupuje k IS Argis prostřednictvím internetu spustí prohlížeč Microsoft Internet Explorer, do pole Adresa zapíše adresu a stiskne Enter, v následně zobrazeném okně přihlašovací obrazovky vyplní položky Uživatelské jméno a Heslo a stiskne OK. Záhlaví okna po přihlášení do systému na server SSHR má následující vzhled: 10/124 id:

11 V pravém rohu záhlaví je uveden název přihlášeného správního úřadu, jeho stav (viz kapitola Plán ND), uživatelské jméno přihlášeného uživatele a jeho role (redaktor nebo recenzent) Přihlášení do cvičné verze IS Argis Uživatelům je prostřednictvím internetu umožněn přístup i do tzv. cvičné verze IS Argis. Uživatelé mají do cvičné verze přístup pouze tehdy, pokud jim jejich správce účtů vygeneruje a předá uživatelské jméno a heslo pro cvičnou verzi. Uživatel spustí prohlížeč Microsoft Internet Explorer, do pole Adresa zapíše adresu cvičného serveru argis-c.sshr.cz (resp. https://argis-c.sshr.cz/) a stiskne Enter, v následně zobrazeném okně přihlašovací obrazovky vyplní položky Uživatelské jméno a Heslo (obojí pro cvičnou verzi) a stiskne OK. Po vstupu do systému bude v záhlaví obrazovky uveden text cvičný server. V pravém rohu záhlaví je uveden název přihlášeného správního úřadu, jeho stav, uživatelské jméno přihlášeného uživatele a po najetí kurzoru myši v bublinové nápovědě také role uživatele (redaktor nebo recenzent). Uživatelé mohou ve cvičné verzi zadávat zcela libovolná data, pouze za účelem svého procvičení práce se systémem. Tato data jsou uložena na cvičném serveru a nikam se nepřenášejí. Pozn.: Data vytvořená ve cvičné verzi byla využita i pro tvorbu této příručky proto mají všechny následující obrazovky v příručce záhlaví cvičného serveru Přihlášení z informačního webu IS Argis Uživatelům IS Argis je k dispozici tzv. informační web. Po spuštění prohlížeče MSIE a zápisu adresy se uživatel dozví, co je v systému nového, získá informace o provozu systému, možných problémech a kontaktech. Z levé lišty se pomocí odkazů může přihlásit do provozní verze (odkaz Vstup do systému) nebo do cvičné verze (odkaz Vstup do cvičné verze). id: /124

12 2.2 Přístupy k editaci záznamů Editovat záznamy smí pouze uživatel s rolí redaktor. Může editovat záznamy o smlouvách v části Možnosti dodavatelů a záznamy o požadovaných nezbytných dodávkách a navržených dodavatelích v části Plán nezbytných dodávek. Ostatní údaje má určeny pouze na čtení. Vedle těchto pravidel pro aktualizaci záznamu platí, že záznamy, jejichž platnost je nastavena na A Aktualizováno subjektem (uvedeno v zápatí detailu záznamu), nelze editovat. Tyto záznamy byly zpřístupněny pro editaci dodavateli ND a správní úřad je může jen prohlížet. Až dodavatel ukončí práci s daty, budou jeho záznamy zase správnímu úřadu přístupné i na zápis. Záznamy, které nelze editovat, tj. které jsou zobrazené jenom na čtení, nemají aktivní odkazy Ulož a Zruš tyto odkazy jsou zobrazeny šedým písmem. 12/124 id:

13 3. DESIGN, PRAVIDLA 3.1 Záhlaví okna IS Argis Záhlaví stránek V pravém rohu záhlaví je uveden název přihlášeného správního úřadu, jeho stav (viz kapitola Plán ND), uživatelské jméno přihlášeného uživatele a jeho role (redaktor nebo recenzent). Při práci ve cvičné verzi je v záhlaví uveden text cvičný server a informace o aktuální verzi zobrazuje se číslo verze a datum aktualizace této verze. Čekání na zobrazení volané stránky po klepnutí na zvolený odkaz může chvíli trvat, než se volaná stránka zobrazí během tohoto čekání se vzhled kurzoru nemění. Po klepnutí na odkaz se během čekání změní barva pozadí stránky, a to na stejnou barvu, jako má levá lišta menu IS Argis. Znamená to, že je nutné vyčkat na zobrazení volané stránky, tj. dokud se barva pozadí stránky nevrátí k barvě původní. 3.2 Levá lišta okna IS Argis Ve všech obrazovkách jsou v levé liště k dispozici odkazy, pomocí nichž lze přecházet mezi jednotlivými moduly, jejich částmi a přehledy. Po vstupu do systému se na levé liště nejprve zobrazí odkazy pro přístup do modulů Nouzové hospodářství, Správa číselníků a Objekty. Klepnutím na zvolený odkaz se postupně rozbaluje nabídka vnořených odkazů (např. Nouzové hospodářství Plán ND Požadované nezbytné dodávky ). Klepnutím na odkaz nejnižší úrovně v dané větvi se zobrazí požadovaný přehled (např. Nezbytné dodávky - dodavatelé). id: /124

14 3.3 Prohlížení tabulek v IS Argis Přehledy jsou řešeny formou tabulky, ve které je možno stránkovat pomocí lišty nad tabulkou. Jsou zde tlačítka pro přechod na další nebo předchozí stránku a číselné odkazy pro přímý přechod na zvolenou stránku (číslo právě zobrazené stránky je barevně odlišeno). V případě velkého počtu záznamů (a tím i velkého počtu stránek) se na lištu všechna čísla stránek už nevejdou a místo některých čísel stránek budou na liště jen tečky. V takovém případě se vpravo na liště zobrazí políčko (Stránka č.), kam lze pro přechod na jinou stránku zapsat její číslo a stisknout tlačítko Jdi. Tabulku lze setřídit vzestupně podle zvoleného sloupce klepnutím na jeho záhlaví. Sloupec, podle kterého je tabulka setříděna, je označen žlutou šipkou u jeho názvu. Ukážeme-li kurzorem na zvolené číslo stránky, u kurzoru se zobrazí tooltip (bublinová nápověda) s údajem o prvním záznamu na této stránce. Zobrazí se údaj z prvního řádku zvolené stránky z toho sloupce, podle kterého je tabulka aktuálně setříděna. Také je možné nastavit počet řádků na jedné stránce vlevo v políčku řádků/str. šipkou rozbalíte nabídku a zvolíte počet řádků úměrný velikosti obrazovky Vašeho monitoru (v případě většího počtu řádků využíváte rolovací lištu). Odkazy platné pouze pro konkrétní stránku nerolují jsou stále k dispozici v záhlaví stránky: 14/124 id:

15 Odkaz kurzívou znamená, že výběr záznamu a použití tohoto odkazu má stejnou funkci jako poklepání na zvolený záznam (např. v přehledu záznamů lze klepnout na zvolený záznam a potom na odkaz Detail, anebo rovnou poklepat na zvolený záznam, v obou případech se zobrazí detail tohoto záznamu). Odkaz šedým písmem znamená, že odkaz není právě aktivní. Takový odkaz nelze použít v případě, že přihlášený uživatel má omezená přístupová práva (záleží na roli uživatele redaktor, recenzent). Se záznamem nelze také pracovat, pokud je konkrétní záznam právě aktualizován dodavatelem ND, který pořizuje data o svých poskytovaných nezbytných dodávkách (Platnost záznamu: Aktualizováno subjektem). Teprve až dodavatel ND svou práci ukončí, bude se záznamem možné v modulu Argis/NH pracovat (odkaz bude opět aktivní, modrým písmem). Červená tečka u názvu položky znamená, že vyplnění položky je povinné, tj. bez vyplnění této položky nelze záznam uložit. Šedé písmo v položce znamená, že do této položky nelze psát a je vyplňována automaticky podle přihlášeného uživatele nebo na základě vyplnění některé jiné položky (případně je automaticky načtena z nějakého číselníku). Zápatí stránky zde je vždy uvedeno, kdo data vložil, kdo data naposledy aktualizoval, datum a čas pořízení záznamu a datum a čas poslední aktualizace. Pokud je v položce Platnost uveden text Aktualizováno subjektem, znamená to, že zobrazený záznam je právě zpřístupněn dodavateli pro editaci, tj. přihlášený správní úřad může záznam jen prohlížet. 3.4 Práce s mapou Odkaz Mapa zobrazuje značky dodavatelů resp. nezbytných dodávek na mapách Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze (ČÚZK) a je přístupný všem uživatelům cestou Možnosti dodavatelů => Dodavatelé ND nebo Nezbytné dodávky. Odkaz Mapa je nepřístupný v případě, že není vyplněna adresa v detailu nezbytné dodávky nebo dodavatele ND. id: /124

16 4. PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO IS ARGIS Předpokladem pro úspěšné přihlášení uživatelů typu Kraj včetně krajského správce účtů k aplikaci je splnění základních (minimálních) softwarových podmínek na klientské straně (počítač uživatele) a bezpečné nastavení IE a proxy serveru. Přihlášení je povoleno jenom uživatelům, kteří přistupují pomocí Internet Exploreru (verze 7.0 a vyšší). Vstup uživatelů pomocí jiných internetových prohlížečů není podporován, uživatelé jsou odhlášeni a přesměrováni mimo IS Argis. Před vstupem do IS Argis musí uživatel provést specifické nastavení Internet Exploreru. Návod je umístěn na na stránce Pomoc uživatelům naleznete odkaz ke stažení. Uživatelé Internet Exploreru (verze 8.0 a vyšší) musí zapnout nastavení zpětné kompatibility prohlížeče. Návod je umístěn rovněž na odkaz ke stažení naleznete také na stránce Pomoc uživatelům. Pro práci v prostředí neprovozním je vytvořeno cvičné prostředí, kde data nejsou reálná a nemůže v něm dojít ke zničení platných údajů (prostředí je určeno pro školení a ověřování aplikace). Cvičné prostředí je dostupné na adrese https://argis-c.sshr.cz/. Doporučujeme nastavení IE provést i pro tuto internetovou adresu. 16/124 id:

17 5. PŘIHLÁŠENÍ KRAJSKÉHO SPRÁVCE ÚČTŮ Spuštění prohlížeče MSIE. Vepsání cesty k aplikačnímu serveru do adresního řádku MSIE. Vyplnění přihlašovacích údajů uživatelské jméno a heslo. Potvrzení vložených údajů kliknutím na tlačítko OK. Následuje načtení úvodní obrazovky uživatele typu krajský správce účtů. Poznámka: další obrazovky jsou sejmuty ze cvičné verze, která je z hlediska ovládání IS totožná. id: /124

18 5.1 Úvodní obrazovka Vstup do provozního systému IS Argis vyžaduje instalaci elektronického identifikačního certifikátu, o jehož vystavení můžete požádat odkazem na této stránce. Do cvičného prostředí IS Argis a pro aktualizaci dat dodavatelem nezbytných dodávek není elektronický certifikát vyžadován. Kliknutím na odkaz Vystavení certifikátu se uživatel přesune na stránku, z níž může podat žádost o vystavení certifikátu. Certifikát je nutné nainstalovat pouze před prvním vstupem do systému a dále až po vypršení roční platnosti certifikátu. Postup je popsán na informačním webu stránka Pomoc uživatelům. Odkazy Správa účtů a vstoupit do správy účtů slouží jako vstupní brána krajského správce účtů pro vstup do modulu Správa účtů. 18/124 id:

19 5.2 Správa účtů krajským správcem účtů Kliknutím na odkaz Správa účtů (nebo vstoupit do správy účtů) se správci účtů zobrazí základní přehled uživatelských účtů v jeho kraji. Před vygenerováním prvního účtu bude seznam účtů prázdný. Odkaz Zpět na vstup slouží pro přesměrování na vstupní obrazovku aplikace. Šipkou lze rozbalit položku pro volbu mezi zobrazením účtů kraje a obcí. Odkaz Nápověda otevírá nové okno s nápovědou pro krajské správce účtů, odkaz Konec zavírá otevřené okno MSIE s aplikací. id: /124

20 5.2.1 Nový uživatelský účet Kliknutím na odkaz Nový účet ve zvoleném kraji se správci účtů načte do okna prohlížeče formulář pro zadání parametrů nového uživatelského účtu. Pole: Účet (všechny položky jsou povinné) Kraj předvyplněný kód kraje (nelze editovat) Název účtu název nového uživatelského účtu (jméno a příjmení) Uživatelské jméno přihlašovací jméno účtu (jedno slovo) Role aplikační role nového uživatele zvolte roli Recenzent nebo Redaktor Adresa (všechny položky jsou nepovinné) Ulice ulice P.O.BOX P.O.BOX Město město Stát stát Kontaktní údaje (všechny položky jsou nepovinné) 20/124 id:

21 Úřad úřad (pole pro doplnění názvu) Telefon telefon Mail ová adresa URL odkaz na URL uživatele Heslo (položka je povinná) Heslo pole pro zadání hesla účtu Heslo (znovu) pole pro opětovné zadání hesla Pole Účet po založení slouží pro případné ruční znepřístupnění účtu (zablokování), následkem čehož se uživatel nepřihlásí do systému. Existující účet může krajský správce účtů opět kdykoliv zpřístupnit (odblokovat). Kliknutím na odkaz Uložit účet vygeneruje správce účtů nový uživatelský účet, o čemž je informován hlášením: Současně je přesměrován na obrazovku Správa uživatelů kraje, kde v seznamu existujících uživatelských účtů uvidí nově vygenerovaný účet. id: /124

22 Problémy při založení účtu Zakládaný účet musí být v IS Argis unikátní, tj. každý Název účtu a každé Uživatelské jméno lze použít jen jednou v rámci celé republiky (to znamená, že i když takový účet není v seznamu uživatelů kraje, přesto nemusí jít vygenerovat, protože mohl být použit jinde. V takovém případě se zobrazí hlášení: V hlášení je uvedeno, zdali byl v systému již použit Název účtu nebo Uživatelské jméno. Po odklepnutí OK následuje návrat do obrazovky Založení účtu kraj, kde musí uživatel změnit buď Název účtu, nebo Uživatelské jméno podle předchozího hlášení, pak ještě znovu zapsat heslo a uložit účet Editace parametrů existujících krajských účtů Parametry vygenerovaných krajských účtů je možné prohlížet a editovat prostřednictvím odkazu Detail účtu. Po kliknutí na odkaz Detail účtu (nebo 22/124 id:

23 poklepáním na libovolný řádek s uživatelským účtem) se správci účtů zobrazí parametry účtu. Editovatelné parametry jsou zvýrazněny tučně. Odkaz Zpět na výběr účtu vrátí správce účtů obrazovku se základním přehledem účtů. Odkaz Uložit změny slouží k uložení parametrů uživatelského účtu. Kliknutím na odkaz Zablokovat účet může správce účtů kterýkoli uživatelský účet znepřístupnit či odkazem Odblokovat účet může uživatelský účet zpřístupnit. Aktuální stav účtu je vidět v pravé horní části okna coby parametr pole Účet (odblokován, zablokován) Změna hesla uživatelského účtu Prostřednictvím okna Detail účtu je možné měnit heslo vygenerovaného účtu, a to bez znalosti současného hesla. Nové heslo vepíše správce účtů do polí Nové heslo a Nové heslo (znovu) a uloží jej kliknutím na odkaz Uložit změny. id: /124

24 5.2.4 Změna hesla účtu správce Odkazem Účet správce v okně Správa uživatelů kraje lze zobrazit okno Detail účtu správce (shodné s oknem Detail účtu), ve kterém lze zapsat nové heslo správce a uložit je odkazem Uložit změny Změna hesla účtu obce Přepnutím z krajů na obce v okně Správa uživatelů kraje lze zobrazit tabulku s přehledem určených obcí kraje. Obce jsou uváděny pouze svým kódem dle UIR. Pro zvolenou obec lze zobrazit okno Detail účtu obce má stejný vzhled jako okno Detail účtu kraje. Zde můžete případně doplnit kontaktní údaje, zapsat nové heslo a uložit je odkazem Uložit změny. 24/124 id:

25 6. PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE TYPU KRAJ Uživatelské účty typu Kraj generuje prostřednictvím modulu Správa účtu krajský správce účtů. Prostřednictvím vygenerovaného účtu je možné vstoupit do systému. Spuštění prohlížeče MSIE. Vepsání cesty k aplikačnímu serveru do adresního řádku MSIE. Vyplnění přihlašovacích údajů uživatelské jméno a heslo. Potvrzení vložených údajů kliknutím na tlačítko OK. V souvislosti s úpravami bezpečnostní politiky systému bude vyžadována změna vašeho uživatelského hesla, a to při prvním přihlášení do systému a po každé změně hesla správcem. Pokud budete vyzváni ke změně hesla, zvolte si nové heslo, které musí být minimálně 8 znaků dlouhé a bez mezer (horní hranice je 20 znaků). Doporučujeme nepoužívat diakritiku. Heslo je citlivé na malá a velká písmena, může obsahovat číslice a všechny tisknutelné znaky kromě mezery. id: /124

26 Načtení úvodní obrazovky uživatele typu kraj. 26/124 id:

27 6.1 Úvodní obrazovka Vstup do provozního systému IS Argis vyžaduje instalaci elektronického identifikačního certifikátu, o jehož vystavení můžete požádat odkazem na této stránce. Do cvičného prostředí IS Argis a pro aktualizaci dat dodavatelem nezbytných dodávek není elektronický certifikát vyžadován. Kliknutím na odkaz Vystavení certifikátu se uživatel přesune na stránku, z níž může podat žádost o vystavení certifikátu. Postup je popsán na informačním webu odkaz Pomoc uživatelům. Certifikát je nutné nainstalovat pouze před prvním vstupem do systému a dále až po vypršení roční platnosti certifikátu. Odkaz Vstup do systému slouží jako vstupní brána uživatele do IS Argis Vstup do systému Po splnění všech nutných předpokladů může uživatel vstoupit do systému prostřednictvím odkazu Vstup do systému. Následně je požádán o výběr certifikátu. Po kliknutí na OK (kurzor na řádku s příslušným certifikátem) ověří systém oprávnění uživatele vstupovat do systému. Obecným předpokladem je platný certifikát a vygenerovaný (a zpřístupněný) uživatelský účet. Po ověření údajů systémem bude v pozitivním případě uživatel přesměrován na vstupní rozcestí aplikace IS Argis, ze kterého jsou dostupné moduly Nouzové hospodářství, Správa číselníků, Objekty a další. id: /124

28 28/124 id:

29 7. PŘIHLÁŠENÍ DO CVIČNÉ VERZE IS ARGIS Uživatelům IS Argis je umožněn přístup i do tzv. cvičné verze. Zde mohou uživatelé zadávat zcela libovolná data, pouze za účelem svého procvičení práce se systémem. 7.1 Přihlášení krajského správce účtů do cvičné verze Spustí se prohlížeč MSIE, zapíše se adresa cvičného serveru argis-c.sshr.cz (resp. https://argis-c.sshr.cz) a vyplní uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno krajského správce účtů na cvičném serveru je shodné s uživatelským jménem krajského správce účtů na serveru SSHR, ale před uživatelským jménem musí být navíc ještě uvedeno c-. Heslo je vygenerováno pro všechny stejné password. Správce účtů si může heslo změnit stejným postupem jako na serveru SSHR. 7.2 Přihlášení uživatele typu Kraj do cvičné verze Uživatelé typu Kraj mají do cvičné verze přístup pouze tehdy, pokud jim krajský správce účtů vygeneruje a předá uživatelské jméno a heslo pro cvičnou verzi. Uživatel typu Kraj spustí prohlížeč MSIE, zapíše adresu cvičného serveru argisc.sshr.cz a vyplní uživatelské jméno a heslo pro cvičnou verzi. Uživatelské jméno na cvičném serveru je shodné s uživatelským jménem na serveru SSHR, ale před uživatelským jménem musí být navíc ještě uvedeno c-. Heslo je vygenerováno pro všechny stejné password. Toto heslo je doporučeno na cvičném serveru neměnit. id: /124

30 8. MOŽNOSTI DODAVATELŮ 8.1 Dodavatelé nezbytných dodávek Odkaz Dodavatelé na levé svislé liště zobrazuje jen ty dodavatele, kteří mají vyplněné nezbytné dodávky a jejich množství. Tyto údaje mohou vkládat do systému sami dodavatelé. Mohou je také poskytnout HZS kraje, aby je vložil do systému místo nich. Tabulku lze třídit podle zvoleného sloupce klepnutím na jeho záhlaví. Má-li tabulka více stránek, je možno nalistovat další stránky pomocí lišty nad tabulkou. Položky v tabulce: Název název dodavatele nezbytných dodávek. IČ IČ dodavatele nezbytných dodávek. Kat kategorie dodavatel nezbytných dodávek (DND) nebo organizační složka podniku (OSP). Kraj kraj, kde sídlí dodavatel nezbytných dodávek. Obec obec, kde sídlí dodavatel nezbytných dodávek. Předmět podnikání název předmětu podnikání dodavatele nezbytných dodávek. Stav stav přípravy plánu nezbytných dodávek (Návrh, Oslovení, Příprava, Ukončení). Dostupné odkazy: Výběr zobrazí nebo skryje masku pro zadání výběrových kritérií. 30/124 id:

31 Detail zobrazí detail zvýrazněného záznamu o dodavateli nezbytných dodávek, tj. stránku Detail dodavatele ND. Tutéž stránku zobrazíte poklepáním na záznam. Mapa dodavatele nezbytných dodávek z tabulky zobrazí jako značky na mapových podkladech z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) podle adresy a hlavního předmětu podnikání. Nezbytné dodávky zobrazuje nezbytné dodávky poskytované označeným dodavatelem (zvýrazněný řádek). Údaje o množství vyplnil buď dodavatel v modulu Argis/SD nebo je za něj vyplnil HZS kraje v modulu Argis/NH. Smlouvy zobrazí seznam smluv pro zvýrazněného dodavatele. Tisk dat pro zvýrazněného dodavatele vytvoří tiskovou sestavu, kterou lze zobrazit a vytisknout odkazem Výstupní sestavy z levé svislé lišty. Po provedení aktualizace databáze novými údaji z RESu se zobrazí v přehledu dodavatelů odlišnou barvou záznamy těch dodavatelů, kteří byli zrušeni nebo změnili své sídlo (místo podnikání) tak, že nespadají do správního obvodu přihlášeného KÚ. Zrušení dodavatelé se zobrazují červenou barvou, přestěhovaní se zobrazují modře. Nastavením kurzoru na příslušný záznam se zobrazí bublinová nápověda (tooltip). Přihlášený KÚ si může prohlédnout všechny související záznamy a případné nezbytné dodávky požadované po tomto dodavateli (v části Plán ND) zadat jiným dodavatelům Dodavatelé nezbytných dodávek výběr Odkaz Výběr zobrazí nebo skryje tzv. masku výběru, do které zapíšete výběrová kritéria. (pro rychlé hledání podle zadaných kritérii v masce výběru). Při vyplňování kritérií lze využívat tzv. hvězdičkovou konvenci (příklad: pokud se v názvu hledaných dodavatelů vyskytuje text auto, do položky Název zapíšete *auto* a v nalezených záznamech budou dodavatelé s názvem AAA AUTO PRAHA, AUTOSALON apod.). id: /124

32 Položky ve výběrovém kritériu: IČ pole, kam lze zapsat IČ hledaného dodavatele. Název pole pro zápis názvu dodavatele. Kraj pole pro výběr kraje, v jehož správním obvodu sídlí dodavatel (výběr má smysl pouze v případě, že přihlášený uživatel má právo zobrazovat údaje z okolních krajů, nebo k zobrazení dodavatelů odstěhovaných do jiného kraje). Klepnutím do políčka zobrazíte číselník krajů, poklepete na položku číselníku a tím ji zapíšete do políčka. Do prázdného políčka v záhlaví číselníku lze rovněž zapsat začátek textu a stisknout Enter nabídka číselníku se omezí na záznamy začínající zapsaným textem. ORP pole pro výběr obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu leží obec, kde sídlí dodavatel. Lze použít až po předchozím výběru kraje. Klepnutím do políčka zobrazíte číselník ORP, poklepete na položku číselníku a tím ji zapíšete do políčka. Do prázdného políčka v záhlaví číselníku lze rovněž zapsat začátek textu a stisknout Enter nabídka číselníku se omezí na záznamy začínající zapsaným textem. Obec pole pro výběr obce, kde sídlí dodavatel. Lze použít až po předchozím výběru ORP. Klepnutím do políčka zobrazíte číselník obcí, poklepete na položku číselníku a tím ji zapíšete do políčka. Do prázdného políčka v záhlaví číselníku lze rovněž zapsat začátek textu a stisknout Enter nabídka číselníku se omezí na záznamy začínající zapsaným textem. Kód předmětu podnikání klepnutím do políčka zobrazíte číselník CZ- NACE pro výběr podle kódu předmětu podnikání. Popis číselníku CZ- NACE je uveden dále v tomto dokumentu. 32/124 id:

33 Předmět podnikání pole pro zápis názvu předmětu podnikání hledaného dodavatele. Při zápisu lze využívat hvězdičkovou konvenci. Názvy předmětů podnikání si lze prohlédnout po zobrazení číselníku CZ-NACE z políčka Kód předmětu podnikání. Stav klepnutím do políčka zobrazíte číselník pro výběr dodavatele podle jeho stavu zpracování dat, poklepáním na zvolenou položku ji zapíšete do políčka. K vyřazení klepnutím na šipku rozbalíte nabídku. Volba Odstěhovaní zobrazí odstěhované dodavatele ND, volba Zaniklí vybere zaniklé dodavatele ND. Prázdná volba vybere z přehledu všechny dodavatele ND. Přistěhovaní zaškrtnutím nastavíte výběr dodavatelů, kteří po změně adresy přísluší do správního obvodu vašeho kraje. Odkazy pro výběr: Proveď výběr po zadání výběrových kritérií stiskněte tento odkaz, tím se do přehledu načtou pouze záznamy, které tato kritéria splňují. Vyčisti výběr tímto odkazem zrušíte zadaná výběrová kritéria. Odkazem Proveď výběr načtete znovu úplný přehled záznamů, nebo zadejte nová kritéria a pak odkazem Proveď výběr načtete nový výběr záznamů. id: /124

34 Číselník CZ-NACE Po klepnutí na odkaz Kód předmětu podnikání se uživateli zobrazí tabulka s přehledem položek číselníku CZ-NACE Oborová klasifikace ekonomických činností. Zobrazí se položky základní úrovně (kód xx0000): Položky v tabulce: Zn značka, kterou se dodavatelé s tímto předmětem podnikání zobrazují na mapě. Kód zobrazuje šestimístný kód předmětu podnikání. Položky základní úrovně mají kód začínající dvojčíslím a následovaný čtyřmi nulami (xx0000), ostatní kódy přísluší položkám rozbalené (vnořené) úrovně. Název zobrazuje název předmětu podnikání. Odkazy nad tabulkou: Zpět zavře okno s číselníkem. Výběr funkce zobrazí nebo skryje tzv. masku výběru, do které zapíšete výběrová kritéria. Vyhledávat lze prostřednictvím polí Kód a Název. Při vyplňování kritérií lze využívat tzv. hvězdičkovou konvenci. Označení pole Výběr v obou úrovních definuje úroveň (vrstvu) prohledávaných položek (bez zaškrtnutí prohledává jen základní úroveň; se zaškrtnutím prohledává všechny úrovně základní i vnořené). Po zadání výběrových kritérií stiskněte odkaz Proveď výběr tím se do přehledu načtou pouze záznamy, které tato kritéria splňují. Odkazem Vyčisti výběr zrušíte zadaná výběrová kritéria a odkazem Proveď výběr načtete znovu úplný přehled záznamů. 34/124 id:

35 Přiřaď záznam zvýrazněný záznam přiřadí do výběrového kritéria předchozí obrazovky. Rozbal úroveň dostupné pouze při zobrazení základní úrovně pro aktuálně označenou (zvýrazněnou) položku zobrazí číselníkové položky její vnořené úrovně (tj. s kódy xxx000, xxxx00, xxxxx0). Základní úroveň dostupné pouze při zobrazení rozbalené úrovně zobrazí zpět základní úroveň (položky s kódem xx0000) Detail dodavatele ND Tisk otevře nové okno pro tisk aktuální úrovně číselníku CZ-NACE. Pro zvýrazněný záznam v přehledu dodavatelů lze zobrazit jeho detail. Pro dodavatele nezbytných dodávek se zobrazí stránka Detail dodavatele ND, pro organizační složku podniku stránka Detail dodavatele ND s vyznačenou volbou Organizační složka podniku. Detail dodavatele ND dodavatel nezbytných dodávek Odkazem Detail lze pro dodavatele nezbytných dodávek zvýrazněný v přehledu dodavatelů zobrazit jeho detail, tj. stránku Detail dodavatele ND, na které bude vyznačena volba Dodavatel nezbytných dodávek. id: /124

36 Položky na stránce: IČ IČ dodavatele nezbytných dodávek. Název zkrácený název dodavatele nezbytných dodávek (zobrazuje se také v ASW Krizdata). SHM subjekt hospodářské mobilizace, je zaškrtnuto pouze v případě, že jím oslovený dodavatel ND je. 36/124 id:

37 Obchodní název úplný název dodavatele nezbytných dodávek, dotahuje se z RES. Právní forma např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, družstvo apod. dotahuje se z RES. Adresa podle RES jak je adresa dodavatele zapsána v RES. Adresa položky adresy dodavatele, jak je uložena v IS Argis (zobrazuje se také v ASW Krizdata). Kraj, Obec, Část obce, Ulice byly vyplněny z číselníků. Hlavní předmět podnikání dotahuje se z RES. Další předměty podnikání dotahuje se z RES (pokud existují). Poznámka text v maximální délce 40 znaků (zobrazuje se také v ASW Krizdata). Poznámka 2 zobrazuje další text s neomezenou délkou (zobrazuje se také v ASW Krizdata). Statutární zástupce (1) položka zobrazuje údaje o statutárním zástupci dodavatele nezbytných dodávek (zobrazuje se také v ASW Krizdata). Statutární zástupce (2) položka zobrazuje údaje o statutárním zástupci dodavatele nezbytných dodávek (zobrazuje se také v ASW Krizdata). Pověřený pracovník (1) položka zobrazuje údaje o pracovníkovi pověřeném poskytnutím údajů pro zpracování Plánu ND (zobrazuje se také v ASW Krizdata). Pověřený pracovník (2) položka zobrazuje údaje o pracovníkovi pověřeném poskytnutím údajů pro zpracování Plánu ND (zobrazuje se také v ASW Krizdata). Dostupné odkazy: Nezbytné dodávky zobrazí seznam nezbytných dodávek, které poskytuje tento dodavatel. Smlouvy zobrazí seznam smluv, které uzavřel tento dodavatel. Organizační složky podniku zobrazí seznam organizačních složek tohoto dodavatele. Zpět návrat na stránku Přehled dodavatelů nezbytných dodávek. Mapa dodavatele nezbytných dodávek zobrazí jako značku na mapových podkladech z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) podle adresy a hlavního předmětu podnikání. Tisk dat dodavatele pro zobrazeného dodavatele vytvoří tiskovou sestavu, kterou lze zobrazit a vytisknout odkazem Výstupní sestavy z levé svislé lišty. Detail dodavatele ND organizační složka podniku Odkazem Detail lze pro organizační složku podniku zvýrazněnou v přehledu dodavatelů zobrazit její detail, tj. stránku Detail dodavatele ND, na které bude vyznačena volba Organizační složka podniku. id: /124

38 Položky na stránce: IČ IČ dodavatele nezbytných dodávek nadřazeného této organizační složce podniku. Název název organizační složky podniku, většinou je uveden zkrácený název nadřazeného dodavatele nezbytných dodávek doplněný názvem organizační složky podniku. SHM subjekt hospodářské mobilizace, je zaškrtnuto pouze v případě, že jím oslovený dodavatel ND je. Typ OSP typ organizační složky podniku. 38/124 id:

39 Obchodní název nadřízeného DND obchodní název nadřízeného dodavatele nezbytných dodávek, dotahuje se z RES. Adresa položky adresy. Kraj, Obec, Část obce, Ulice se vyplňují z číselníků. Klepnutím do políčka zobrazíte číselník, poklepete na položku číselníku a tím ji zapíšete do políčka. V číselníku lze rovněž vybírat záznamy tak, že do prázdného políčka v záhlaví číselníku zapíšete začátek textu a stisknete Enter nabídka číselníku se omezí na záznamy začínající zapsaným textem. Předmět podnikání předmět podnikání organizační složky podniku (jeden z předmětů podnikání nadřízeného dodavatele nezbytných dodávek). Poznámka text v maximální délce 40 znaků. Poznámka 2 zobrazuje další text s neomezenou délkou. Vedoucí OSP (statutární zástupce 1) položka zobrazuje údaje o statutárním zástupci dodavatele nezbytných dodávek. Vedoucí OSP (statutární zástupce 2) položka zobrazuje údaje o statutárním zástupci dodavatele nezbytných dodávek. Pověřený pracovník (1) položka zobrazuje údaje o pracovníkovi pověřeném poskytnutím údajů pro zpracování Plánu ND. Pověřený pracovník (2) položka zobrazuje údaje o pracovníkovi pověřeném poskytnutím údajů pro zpracování Plánu ND. Dostupné odkazy: Nezbytné dodávky zobrazí seznam nezbytných dodávek, které poskytuje tento dodavatel. Smlouvy zobrazí seznam smluv, které uzavřel tento dodavatel. Zpět návrat na stránku Přehled dodavatelů nezbytných dodávek. Mapa dodavatele nezbytných dodávek zobrazí jako značku na mapových podkladech z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) podle adresy a hlavního předmětu podnikání. Tisk dat dodavatele pro zobrazeného dodavatele vytvoří tiskovou sestavu, kterou lze zobrazit a vytisknout odkazem Výstupní sestavy z levé svislé lišty. id: /124

40 8.1.3 Nezbytné dodávky poskytované dodavatelem V této tabulce se zobrazují nezbytné dodávky poskytované dodavatelem, jehož záznam jsme zvýraznili v přehledu dodavatelů a použili odkaz Nezbytné dodávky, nebo jehož detail jsme zobrazili a použili odkaz Nezbytné dodávky. Tabulku lze třídit podle zvoleného sloupce klepnutím na jeho záhlaví. Má-li tabulka více stránek, je možno nalistovat další stránky pomocí lišty nad tabulkou. Položky v tabulce: Kód úrovně a Název označení nezbytné dodávky podle interního číselníku CND (Číselník nezbytných dodávek). MJ měrná jednotka. Množství konkrétní množství nezbytné dodávky dodávané vybraným dodavatelem. Aktualizace dat Provedl autor provedené revize. Aktualizace dat Datum datum provedené revize. Dostupné odkazy: Zpět návrat na předchozí stránku. Výběr zobrazí nebo skryje masku pro zadání výběrových kritérií. Detail zobrazí detail zvýrazněného záznamu o nezbytné dodávce, tj. stránku Detail nezbytné dodávky. Tutéž stránku zobrazíte poklepáním na záznam. Viz kapitola Detail nezbytné dodávky. Mapa nezbytné dodávky z tabulky zobrazí jako značky na mapových podkladech z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) podle adresy svého dodavatele, případně adresy vlastní. 40/124 id:

41 8.1.4 Smlouvy uzavřené dodavatelem V této tabulce se zobrazují smlouvy uzavřené dodavatelem, jehož záznam jsme zvýraznili v přehledu dodavatelů. Tyto smlouvy vkládají do systému buď sami dodavatelé, nebo jimi poskytnuté údaje vkládají HZS kraje, nebo je může vložit přihlášený správní úřad kraje. Zobrazí se tabulka Smlouvy výběr s výběrovým kritériem vyplněným pro výběr podle konkrétního dodavatele. Tabulku lze třídit podle zvoleného sloupce klepnutím na jeho záhlaví. Má-li tabulka více stránek, je možno nalistovat další stránky pomocí lišty nad tabulkou. Položky v tabulce: Číslo smlouvy specifikace smlouvy. Dodavatel název dodavatele nezbytné dodávky. Odběratel název odběratele nezbytné dodávky krajského úřadu. Nezbytná dodávka: Kód úrovně, Název a MJ označení nezbytné dodávky a měrná jednotka podle interního číselníku CND (Číselník nezbytných dodávek). Nasmlouvané množství konkrétní množství nezbytné dodávky nasmlouvané vybranou smlouvou. Dostupné odkazy: Zpět návrat na stránku Detail dodavatele nezbytných dodávek. Výběr skryje nebo zobrazí masku pro zadání výběrových kritérií. Nový zobrazí stránku pro zadání nové smlouvy, tj. stránku Nová smlouva (aktivní pouze pro dodavatele z přihlášeného kraje). Dodavatel je na stránce předvyplněn. Viz kapitola Detail smlouvy. id: /124

42 Detail zobrazí detail zvýrazněného záznamu o smlouvě, tj. stránku Detail smlouvy. Viz kapitola Detail smlouvy. Zruš zruší zvýrazněný záznam o smlouvě Organizační složky podniku Tento odkaz je dostupný na stránce detailu dodavatele nezbytných dodávek. Aktivací odkazu zobrazíte pro tohoto dodavatele seznam jeho organizačních složek z celé republiky Na stránce detailu organizační složky podniku není tento odkaz dostupný. Položky nad tabulkou Dodavatel: IČ IČ nadřízeného dodavatele nezbytných dodávek. Název název nadřízeného dodavatele nezbytných dodávek. Položky v tabulce: Název název organizační složky podniku. Předmět podnikání název předmětu podnikání organizační složky podniku. Typ typ organizační složky podniku. Kraj kraj, kde sídlí organizační složka podniku. Obec obec, kde sídlí organizační složka podniku. Dostupné odkazy: Zpět návrat na stránku Přehled dodavatelů nezbytných dodávek. Detail zobrazí stránku Detail dodavatele ND pro zvýrazněný záznam. Tutéž stránku zobrazíte poklepáním na záznam. Viz kapitola Detail dodavatele ND organizační složka podniku. 42/124 id:

43 8.2 Nezbytné dodávky Zobrazí přehled dostupných nezbytných dodávek z přihlášeného kraje (a pokud správce číselníků nastaví přístup, tak i z okolních krajů). Tyto údaje vkládají do systému buď sami dodavatelé, nebo jimi poskytnuté údaje vkládají HZS kraje. Má-li tabulka více stránek, je možno nalistovat další stránky pomocí lišty nad tabulkou. Položky v tabulce: Kód úrovně a Název označení nezbytné dodávky podle interního číselníku CND (Číselník nezbytných dodávek). MJ měrná jednotka. Množství součet množství, které jednotliví dodavatelé uvedli jako možnost dodat předmět ND. Z přehledu nezbytných dodávek lze provádět výběry záznamů, které splňují zadaná kritéria, pro vybranou nezbytnou dodávku lze zobrazit seznam jejích dodavatelů, nezbytné dodávky zobrazené v přehledu (nebo výběru) lze zobrazit na mapovém podkladě. Dostupné odkazy: Výběr tímto odkazem zobrazíte tzv. masku výběru, do jejíchž položek zapíšete kritéria výběru (viz Přehled nezbytných dodávek výběr). Seznam dodavatelů nezbytné dodávky pro zvolenou nezbytnou dodávku zobrazí seznam jejích dodavatelů (stránka Seznam dodavatelů nezbytné dodávky). id: /124

44 Mapa nezbytné dodávky zobrazené v přehledu nebo výběru zobrazí jako značky na mapových podkladech z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) podle adresy svého dodavatele, případně adresy vlastní (pokud ji mají vyplněnou) Nezbytné dodávky výběr Odkaz Výběr zobrazí nebo skryje tzv. masku výběru, do které zapíšete výběrová kritéria. Při vyplňování kritérií lze využívat tzv. hvězdičkovou konvenci. Nezbytná dodávka položky Kód úrovně a Název umožňují výběr nezbytných dodávek zadáním jejich kódu nebo názvu (nebo jejich části). Adresa ND položky pro výběr nezbytných dodávek podle adresy (pokud nezbytné dodávky nemají adresu vlastní, vyhledávají se podle adresy jejich dodavatelů). Položky Kraj, ORP a Obec pole pro výběr kraje, obce s rozšířenou působností a obce (výběr podle kraje má smysl pouze v případě, že přihlášený uživatel má právo zobrazovat údaje z okolních krajů, nebo k zobrazení nezbytných dodávek dodavatelů odstěhovaných do jiného kraje). Položky vybíráte z číselníků. Dodavatel položky IČ a Název pro zápis IČ a názvu dodavatele nezbytných dodávek. 44/124 id:

45 Adresa položky Kraj a Obec pro výběr kraje, resp. obce, kde sídlí dodavatel (výběr podle kraje má smysl pouze v případě, že přihlášený uživatel má právo zobrazovat údaje z okolních krajů, nebo k zobrazení dodavatelů odstěhovaných do jiného kraje). Položky vybíráte z číselníků. Výběr položek z číselníků: Klepnutím do políčka zobrazíte číselník, poklepete na položku číselníku a tím ji zapíšete do políčka. V číselníku lze rovněž vybírat záznamy tak, že do prázdného políčka v záhlaví číselníku zapíšete začátek textu a stisknete Enter nabídka číselníku se omezí na záznamy začínající zapsaným textem. Odkazy pro výběr: Proveď výběr po zadání výběrových kritérií stiskněte tento odkaz, tím se do přehledu načtou pouze záznamy, které tato kritéria splňují. Vyčisti výběr tímto odkazem zrušíte zadaná výběrová kritéria. Odkazem Proveď výběr načtete znovu úplný přehled záznamů, nebo zadejte nová kritéria a pak odkazem Proveď výběr načtete nový výběr záznamů. CND umožní vyplnit položky Kód úrovně a Název pomocí stránky Číselník nezbytných dodávek. Seznam dodavatelů nezbytných dodávek slouží k vyplnění údajů o dodavateli. Zobrazí číselník Seznam dodavatelů nezbytných dodávek, ve kterém vyberete záznam o dodavateli a pomocí odkazu Přiřaď záznam ho přiřadíte k položkám IČ a Název v masce výběru. Číselník nezbytných dodávek Zobrazí položky nejvyšší úrovně. Pro zadávání nezbytných dodávek slouží pouze položky z koncové úrovně. Položky vyšších úrovní jenom tematicky seskupují záznamy a je nutné je rozbalit až k nejnižší úrovni. Položky vnořených úrovní zobrazíte poklepáním na znaménko + u příslušného záznamu. Výběrová kritéria zobrazíte odkazem Výběr. id: /124

46 Položky ve výběrovém kritériu: Kód úrovně kód položky číselníku CND. Název název položky číselníku CND. Dostupné odkazy: Zpět návrat na předchozí stránku. Výběr zobrazí položky pro zápis výběrových kritérií. Při zápisu lze využívat hvězdičkovou konvenci. Po zadání výběrových kritérií stiskněte odkaz Proveď výběr, tím se do přehledu načtou pouze záznamy, které tato kritéria splňují. Zobrazí se opět položky nejvyšší úrovně, položky vnořených úrovní zobrazíte poklepáním na znaménko +. Vyčisti výběrové kritérium tímto odkazem zrušíte zadaná výběrová kritéria. Odkazem Proveď výběr načtete znovu úplný přehled záznamů, nebo zadejte nová kritéria a pak odkazem Proveď výběr načtete nový výběr záznamů. Přiřaď záznam zvýrazněný záznam přiřadíte do stránky Přehled nezbytných dodávek výběr. Totéž provedete poklepáním na zvolený záznam. 46/124 id:

47 Seznam dodavatelů nezbytných dodávek Slouží k vyplnění údajů o dodavateli na stránce Nezbytné dodávky výběr. Na jmenované stránce použijete odkaz Seznam dodavatelů nezbytných dodávek, tím zobrazíte tento seznam, ve kterém vyberete záznam o dodavateli a pomocí odkazu Přiřaď záznam ho přiřadíte do pole Dodavatel na stránce Nezbytné dodávky výběr. V případě, že přihlášený uživatel má právo zobrazovat údaje z okolních krajů, zobrazí se kromě záznamů z přihlášeného kraje i záznamy z těchto okolních krajů. Položky v tabulce: Název název dodavatele nezbytných dodávek. IČ IČ dodavatele nezbytných dodávek. Kat kategorie dodavatel nezbytných dodávek (DND) nebo organizační složka podniku (OSP). Kraj kraj, kde sídlí dodavatel nezbytných dodávek (výběr má smysl pouze v případě, že přihlášený uživatel má právo zobrazovat údaje z okolních krajů). Obec obec, kde sídlí dodavatel nezbytných dodávek. Předmět podnikání název předmětu podnikání dodavatele nezbytných dodávek. id: /124

48 Dostupné odkazy: Zpět návrat na předchozí stránku. Výběr zobrazí položky pro zápis výběrových kritérií. Při zápisu lze využívat hvězdičkovou konvenci. Po zadání výběrových kritérií stiskněte odkaz Proveď výběr, tím se do přehledu načtou pouze záznamy, které tato kritéria splňují. Většina položek kritérií výběru (kromě názvu) se vyplňuje z číselníků. Klepnutím do políčka zobrazíte číselník, poklepete na položku číselníku a tím ji zapíšete do políčka. V číselníku lze rovněž vybírat záznamy tak, že do prázdného políčka v záhlaví číselníku zapíšete začátek textu a stisknete Enter nabídka číselníku se omezí na záznamy začínající zapsaným textem. Vyčisti výběr tímto odkazem zrušíte zadaná výběrová kritéria. Odkazem Proveď výběr načtete znovu úplný přehled záznamů, nebo zadejte nová kritéria a pak odkazem Proveď výběr načtete nový výběr záznamů. Přiřaď záznam zvýrazněný záznam přiřadíte do stránky Přehled nezbytných dodávek výběr. Totéž provedete poklepáním na zvolený záznam Seznam dodavatelů nezbytné dodávky V přehledu nezbytných dodávek zvýrazníte záznam o nezbytné dodávce a odkazem Seznam dodavatelů nezbytné dodávky zobrazíte tuto stránku, kde je v záhlaví uveden Kód úrovně a Název zvolené nezbytné dodávky a v tabulce seznam všech dodavatelů této nezbytné dodávky. 48/124 id:

49 Dostupné odkazy: Detail nezbytné dodávky zobrazí stránku Detail nezbytné dodávky s údaji o zvoleném záznamu o nezbytné dodávce. Tutéž stránku zobrazíte poklepáním na záznam. Detail dodavatele zobrazí stránku Detail dodavatele ND s údaji o dodavateli ze zvoleného záznamu o nezbytné dodávce. Mapa zobrazí značky dodavatelů podle jejich adresy na mapových podkladech z geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Detail nezbytné dodávky Na tuto stránku se dostanete ze stránky Seznam dodavatelů nezbytné dodávky odkazem Detail nezbytné dodávky nebo poklepáním na záznam zobrazíte údaje pro vybranou nezbytnou dodávku. Zobrazené údaje: Kód úrovně, Název, Název 2. část a Měrná jednotka tyto položky zobrazují údaje pro nezbytnou dodávku z číselníku nezbytných dodávek. Množství množství nezbytné dodávky v uvedených měrných jednotkách. Upřesňující parametry tyto parametry slouží k detailnějšímu zatřídění zobrazené (zadávané) nezbytné dodávky pro účely krizového řízení id: /124

50 a v případě krizové situace mají sloužit ke snazšímu zvolení vhodné nezbytné dodávky. Dodavatel dodavatel zobrazené nezbytné dodávky. Odkazy na stránce Detail nezbytné dodávky: Zpět návrat na předchozí stránku (bez uložení). Adresa zobrazí adresu nezbytné dodávky. Údaje jsou vyplněny pouze v případě, že adresa nezbytné dodávky je jiná než adresa jejího dodavatele. V části Smlouvy v dolní části stránky se zobrazí tabulka smluv od příslušného dodavatele, které obsahují záznam o zobrazené nezbytné dodávce. Adresa nezbytné dodávky Odkazem Adresa zobrazíte stránku s adresou nezbytné dodávky. Adresa nezbytné dodávky se zobrazuje pouze v případě, že se liší od adresy dodavatele. Pokud údaje nejsou vyplněny, adresa nezbytné dodávky je shodná s adresou dodavatele. Dostupné odkazy: Zpět návrat na předchozí stránku (bez uložení). Mapa aktivní pouze v případě, že je adresa vyplněna. Zobrazí stránku Mapa adresa se značkou zobrazené nezbytné dodávky na mapových podkladech z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Značka bude automaticky umístěna na souřadnicích obce, umístění může dodavatel nebo HZS kraje dále ručně opravovat. 50/124 id:

51 Značka pro nezbytnou dodávku je definována v Číselníku nezbytných dodávek. id: /124

52 8.2.4 Smlouvy Zobrazí přehled smluv mezi odběratelem správním úřadem přihlášeného kraje a dodavateli z přihlášeného kraje. Tyto smlouvy vkládají do systému buď sami dodavatelé, nebo jimi poskytnuté údaje vkládají HZS kraje, nebo je může vložit přihlášený správní úřad kraje jako odběratel. Tabulku lze třídit podle zvoleného sloupce klepnutím na jeho záhlaví. Sloupec, podle kterého je tabulka setříděna, je vždy v záhlaví označen malým trojúhelníčkem. Má-li tabulka více stránek, je možno nalistovat další stránky pomocí lišty nad tabulkou. Dostupné odkazy: Výběr zobrazí nebo skryje masku pro zadání výběrových kritérií. Nový zobrazí stránku pro zadání nové smlouvy, tj. stránku Nová smlouva. Detail zobrazí detail zvýrazněného záznamu o smlouvě, tj. stránku Detail smlouvy. Zruš zruší zvýrazněný záznam o smlouvě (lze jen v případě, že dodavatel není ve stavu Aktualizace dat). 52/124 id:

53 Odkaz Výběr zobrazí nebo skryje tzv. masku výběru, do které zapíšete výběrová kritéria. Při vyplňování kritérií lze využívat tzv. hvězdičkovou konvenci. Odkazy ve výběrovém kritériu: Proveď výběr po zadání výběrových kritérií stiskněte tento odkaz, tím se do přehledu načtou pouze záznamy, které tato kritéria splňují. Vyčisti výběrové kritérium tímto odkazem zrušíte zadaná výběrová kritéria. Odkazem Proveď výběr načtete znovu úplný přehled záznamů, nebo zadejte nová kritéria a pak odkazem Proveď výběr načtete nový výběr záznamů Nová smlouva Stránku pro vyplnění nové smlouvy zobrazíte ze seznamu smluv na stránce Smlouvy odkazem Nová. Dostupné odkazy: Zpět návrat na předchozí stránku, bez uložení. Ulož uloží záznam o smlouvě a zobrazí stránku Detail smlouvy (lze jen v případě, že dodavatel není ve stavu Aktualizace dat). Storno zruší zapsané a neuložené změny. Zruš zruší zobrazený záznam o nové smlouvě. id: /124

54 Vyplnění položky Dodavatel: Pro vyplnění dodavatele použijete odkaz Registr ekonomických subjektů. Použitím vhodného výběrového kritéria upřesníte výběr subjektů, dodavatele vyberete klepnutím na záznam a ke smlouvě přiřadíte odkazem Přiřaď záznam (dodavatele také vyberete a přiřadíte poklepáním na záznam). Tím vyplníte položky IČ a Název. Záznam o dodavateli lze přiřadit pouze v případě, že jeho sídlo je v přihlášeném kraji. Pokud chcete přiřadit organizační složku podniku, která má sídlo v přihlášeném kraji, vyberte v Registru ekonomických subjektů jejího nadřízeného dodavatele (ten může mít adresu kdekoliv v ČR). Nadřízeného dodavatele vybíráte podle IČ nebo podle ostatních výběrových kritérií. Pokud má vybraný dodavatel organizační složky podniku se sídlem v přihlášeném kraji, po přiřazení záznamu se v položce Název zobrazí text: Vyberte subjekt. Rozbalením položky zobrazíte seznam, ve kterém je název zvoleného dodavatele a jeho organizační složky (vybrané jsou pouze záznamy se sídlem v přihlášeném kraji týká se jak dodavatele, tak organizačních složek). Z nabízených záznamů jeden vyberete klepnutím na zvolený název. V případě, že přiřazovaný dodavatel nebo jeho přiřazovaná organizační složka nemají sídlo v přihlášeném kraji, nelze přiřazení provést zobrazí se hlášení: 54/124 id:

55 8.2.6 Detail smlouvy Tato stránka se zobrazí po uložení stránky Nová smlouva. Stránku Detail smlouvy zobrazíte také ze seznamu smluv na stránce Smlouvy odkazem Detail nebo poklepáním na zvolenou smlouvu. Na této stránce opravíte údaje existující smlouvy. Dostupné odkazy: Zpět návrat na předchozí stránku, bez uložení. Ulož uloží záznam o smlouvě (lze jen v případě, že dodavatel není ve stavu Aktualizace dat). Storno zruší zapsané a neuložené změny. Zruš zruší zobrazený záznam o smlouvě (lze jen v případě, že dodavatel není ve stavu Aktualizace dat). id: /124

56 Nasmlouvané nezbytné dodávky Vyplnění tabulky Nasmlouvané nezbytné dodávky na stránce Detail smlouvy: Nový záznam o nezbytné dodávce nejprve vyplňte do políček Kód úrovně, Název a Množství. Chcete-li opravit existující záznam, vyberte ho klepnutím na řádek. Seznam poskytovaných nezbytných dodávek zobrazí seznam nezbytných dodávek, které poskytuje vybraný dodavatel. Nezbytnou dodávku vyberete klepnutím na záznam a do stránky Detail smlouvy přiřadíte odkazem Přiřaď záznam (nezbytnou dodávku také vyberete a přiřadíte poklepáním na záznam). 56/124 id:

57 Tím vyplníte položky Kód úrovně a Název, a poté ručně opravíte hodnotu Množství.). Přidej tímto odkazem k zobrazené smlouvě přiřadíte novou nezbytnou dodávku a nasmlouvané množství pokryté smlouvou. Ulož uloží opravu nasmlouvaného množství pro existující nezbytnou dodávku přiřazenou ke smlouvě. Zruš zruší přiřazení vybrané nezbytné dodávky k zobrazené smlouvě. Přidání vybrané nezbytné dodávky ke smlouvě: Klepnete na odkaz Seznam poskytovaných nezbytných dodávek, poklepete na zvolený záznam, tím jeho údaje zapíšete do 3 prázdných políček nad seznamem nasmlouvaných dodávek. Předvyplní se poskytované množství zmenšené o množství využité v jiných smlouvách tohoto dodavatele. Údaj o množství lze opravit (snížit), záznam přidáte ke smlouvě odkazem Přidej. Oprava množství vybrané nezbytné dodávky: V části Nasmlouvané nezbytné dodávky poklepete na zvolený záznam, tím záznam zvýrazníte a jeho údaje se zapíší do 3 políček nad tabulkou. Přepíšete údaj množství a uložíte odkazem Ulož. Při ukládání se kontroluje, zdali množství nepřevyšuje možnosti dodavatele. id: /124

58 9. PLÁN ND 9.1 Správní úřady Funkce je volána odkazem Správní úřady. Volání funkce zobrazí tabulku Správní úřady. Volba Vlastní SÚ zobrazí přihlášený KÚ a HZS kraje. Volbou Všechny SÚ lze zobrazit úplný seznam všech obcí z přihlášeného kraje. V přehledu jsou vedle názvu SÚ zobrazeny i informace o průběhu zpracování dat. 58/124 id:

59 V přehledu jsou vedeny údaje: Název SÚ název obce či kraje. Dotahuje se z kódu v UIR. Typ může nabývat hodnot obec (tj. obec s rozšířenou působností), HZS kraje, kraj. Kraj název kraje, do kterého obec patří. Jméno jméno pověřené osoby z SÚ. Telefon telefon na pověřenou osobu z příslušného SÚ. na pověřenou osobu z příslušného SÚ. Stav vyjadřuje, v jaké fázi zpracování dat se SÚ nachází. Pole se bude plnit automaticky dle toho, jakou etapu zpracování tento SÚ vykoná. Stavy plnění mohou být následující: Návrh implicitní hodnota při zavedení kraje a HZS kraje do systému. Určen implicitní hodnota při zavedení obce do systému obec dosud nebyla oslovena. Oslovení pro obec stav nastavuje krajský úřad vyvoláním funkce Oslovení SÚ. Příprava nastaví se v okamžiku, když se SÚ přihlásil do systému. Ukončení SÚ dokončil vyplňování svých požadovaných nezbytných dodávek a navrhování dodavatelů. Určení zrušeno pro obec, která dříve zpracování dat vykonávala, ale pro danou etapu zpracování nebyla znovu určena. Nezbytné dodávky, které si tato obec dříve nárokovala, si lze v systému prohlédnout, ale nezapracovávají se do bilance. Stav může změnit příslušný krajský úřad. Datum datum změny stavu uvedeného v předcházejícím sloupci. Ve stavu Určen je datum rovno datu založení záznamu. Nad tabulkou jsou realizovány funkce: Vlastní SÚ zobrazí přihlášený KÚ a HZS kraje. Všechny SÚ zobrazí úplný seznam všech obcí z přihlášeného kraje, HZS kraje a přihlášený KÚ. Současně se zobrazí odkaz Výběr. Nový tímto odkazem lze zadat do systému novou obec. Zobrazí se stránka Správní úřad Nový. Oslovení SÚ pro vybranou obec vyvolá funkci Oslovení SÚ, která změní stav obce na Oslovení viz dále. Účet k úlohám ORP vytvoření účtu (recenzent - na čtení) pro náhled do PND vybrané obce. Výběr funkce je dostupná při volbě Všechny SÚ. Zobrazí nebo skryje tzv. masku výběru, do které zapíšete výběrová kritéria. Při vyplňování kritérií lze id: /124

60 využívat tzv. hvězdičkovou konvenci. Po zadání výběrových kritérií stiskněte odkaz Proveď výběr tím se do přehledu načtou pouze záznamy, které tato kritéria splňují. Odkazem Vyčisti výběrové kritérium zrušíte zadaná výběrová kritéria a odkazem Proveď výběr načtete znovu úplný přehled záznamů. Detail tímto odkazem je možno přejít na detail odpovídajícího SÚ v detailu se zobrazují případné kontakty na SÚ, různé poznámky. Platí, že přihlášený KÚ edituje pouze svůj záznam a své kontakty. Poznámky zobrazí text poznámek ke zpracování dat, které zadává SÚ kraje při oslovení. Zrušení určení u vybraného záznamu změní stav na Určení zrušeno. Odkaz smí volat vždy vyšší SÚ nad záznamy nižších SÚ, případně správce systému. Nezbytné dodávky požadované tímto SÚ nejsou dále uvažovány ve zpracování PND. Zruš zruší záznam o obci, jejíž stav je Určen (po oslovení obce již nelze záznam zrušit) Správní úřad Nový Odkazem Nový z Přehledu SÚ vyvoláte stránku Správní úřad Nový. Umožňuje zadat novou obec určenou pro zpracování dat. 60/124 id:

61 Na stránce vyplníte údaje: Správní úřad název obce či kraje. Dotahuje se z kódu v UIR. Vyplníte pomocí odkazu Číselník obcí najdete v seznamu obec a poklepáním ji zapíšete do položky Správní úřad. Položku v číselníku můžete vyhledat i tak, že do prázdného políčka v číselníku zapíšete začátek názvu a stisknete Enter, potom poklepáním na název v seznamu ho zapíšete do položky Správní úřad. Typ správního úřadu nabývá automaticky hodnoty obec. Stav při zavedení obce do systému se automaticky nastaví na Určen. Další možnosti jsou Oslovení, Příprava, Ukončení, Určení zrušeno. Datum datum změny stavu uvedeného v předcházející položce. Ve stavu Určen je datum rovno datu založení záznamu. Adresa (Kraj, Obec, Část obce, Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, PSČ) poklepáním na pole zobrazíte nabídku a poklepete na zvolenou položku. Pokud chcete zúžit výběr, do prázdného pole nad nabídkou zapíšete několik prvních znaků a stisknete Enter, pak poklepete na zvolenou položku. Je předvyplněn kraj a obec, tyto položky nelze měnit. Podle vybrané obce se nabízejí části obce a ulice v obci. Podle části obce se předvyplní PSČ, které lze ručně opravit. Číslo popisné a orientační vyplňte ručně. Pověřený pracovník údaje o pracovníkovi pověřeném zpracováním Plánu ND za obec. Zahrnuje položky Jméno, Příjmení, Telefon, Fax, , Mobil. Tyto údaje může vyplnit i sám pověřený pracovník poté, co mu krajský úřad vygeneruje uživatelské jméno a heslo pro přístup do systému viz dále (funkce Oslovení SÚ). Poznámka místo pro připojení libovolného textu či vysvětlujícího komentáře. Aktualizoval informace o uživateli, který zapisoval údaje do databáze, tj. je garantem vkládaných dat: Uživatel přihlašovací jméno (kód přihlášené obce dle UIR). Datum aktualizace datum poslední aktualizace. K dispozici jsou odkazy: Zpět návrat na stránku Správní úřady. Oslovení SÚ pro zobrazenou obec vyvolá funkci Oslovení SÚ, která změní stav obce na Oslovení viz dále. Ulož uloží zapsané změny. Storno zruší zapsané a dosud neuložené změny. Poznámky ke zpracování zobrazí text či vysvětlující komentář ke zpracování dat, který zadává KÚ při oslovení. id: /124

62 9.1.2 Oslovení SÚ Po zobrazení tabulky Správní úřady vyberete záznam klepnutím myši a použijete odkaz Oslovení SÚ (tentýž odkaz najdete na stránce Správní úřad Detail). Krajský úřad pomocí funkce Oslovení SÚ vyzývá obec k poskytnutí informací pro zpracování Plánu ND Opakovaným oslovením je možno obec požádat o upřesnění či doplnění informací. Při vyvolání funkce je zobrazena obrazovka pro zadání upřesňujícího textu výzvy: Poté znovu stisknete odkaz Oslovení SÚ, tím vygenerujete pro obec uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno obce je vždy rovno jejímu kódu dle číselníku UIR (je zobrazen i na stránce Správní úřad Detail). Zobrazuje se pouze při prvním oslovení obce v následujícím okně: Do pole Stav se vyplní hodnota Oslovení, do pole Datum se vyplní aktuální datum projeví se v tabulce Správní úřady. 62/124 id:

63 Při dalších osloveních téže obce není generováno nové uživatelské jméno a heslo, ale zpřístupní se již existující. V takovém případě se zobrazí hlášení: Pokud v Poznámce ke zpracování již existoval nějaký text, nově zadaný text při oslovení se připojí na jeho začátek. V případě, že pověřený pracovník obce zapomene své heslo, může se obrátit na správce účtů KÚ, který mu přidělí heslo nové Účet k úlohám ORP Tento odkaz slouží k vytvoření účtu recenzenta (pouze na čtení) pro náhled do PND vybrané obce. Po zobrazení tabulky Správní úřady a volbě Všechny SÚ vyberete záznam obce klepnutím myši a použijete odkaz Účet k úlohám ORP. Zobrazí se kontrolní výzva: Stisknutím tlačítka OK vygenerujete uživatelské jméno a heslo recenzenta pro vybranou obec. Tyto údaje se zobrazují v následujícím okně: id: /124

64 Uživatelské jméno je vždy rovno kódu obce dle číselníku UIR a doplněno písmenem K. Údaje si poznamenejte, zobrazují se pouze při vygenerování účtu. V případě problémů se obraťte na správce systému, který pro váš účet vygeneruje nové heslo Správní úřad Detail Odkazem Detail v Přehledu SÚ je možno přejít na detail odpovídajícího SÚ v detailu se zobrazují případné kontakty na SÚ, různé poznámky. Platí, že přihlášený krajský úřad edituje pouze záznam o vlastním KÚ a své vlastní kontakty. 64/124 id:

65 Na stránce se zobrazují údaje: Správní úřad název obce či kraje. Dotahuje se z kódu v UIR. Typ správního úřadu nabývá hodnot kraj, HZS kraje, obec. Stav vyjadřuje, v jaké fázi zpracování dat se SÚ nachází. Pole se plní automaticky dle toho, jakou etapu zpracování přihlášený SÚ vykonal. Stavy plnění mohou být následující: Návrh implicitní hodnota při zavedení kraje a HZS kraje do systému. Určen automaticky se nastaví při zavedení obce do systému. Oslovení nastavuje kraj vyvoláním funkce Oslovení SÚ. Příprava po přihlášení SÚ do systému. Ukončení SÚ dokončil vyplňování svých požadovaných nezbytných dodávek a navrhování dodavatelů. Pokud SÚ kraje provede změny v Plánu ND, stav bude změněn zpět na Příprava. Pokud SÚ kraje znovu osloví SÚ obce, stav bude změněn na Oslovení. Datum datum změny stavu uvedeného v předcházející položce. Ve stavu Určen je datum rovno datu založení záznamu. Adresa (Kraj, Obec, Část obce, Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, PSČ) lze vyplnit jen pro přihlášený KÚ. Poklepáním na pole zobrazíte nabídku a poklepete na zvolenou položku. Pokud chcete zúžit výběr, do prázdného pole nad nabídkou zapíšete několik prvních znaků a stisknete Enter, pak poklepete na zvolenou položku. Je předvyplněn kraj a obec, tyto položky nelze měnit. Podle vybrané obce se nabízejí části obce a ulice v obci. Podle části obce se předvyplní PSČ, které lze ručně opravit. Číslo popisné a orientační vyplňte ručně. Pověřený pracovník údaje o pracovníkovi pověřeném zpracováním Plánu ND za zobrazený SÚ. Lze vyplnit jen pro přihlášený KÚ. Zahrnuje položky Jméno, Příjmení, Telefon, Fax, , Mobil. Poznámka libovolný text či vysvětlující komentář v neomezené délce. K dispozici jsou odkazy: Zpět návrat na stránku Správní úřady. Oslovení SÚ pro zobrazenou obec vyvolá funkci Oslovení SÚ, která změní stav obce na Oslovení viz dále. Ulož uloží zapsané údaje (aktivní jen pro přihlášený KÚ). Storno zruší zapsané a dosud neuložené změny (aktivní jen pro přihlášený KÚ). Poznámky ke zpracování zobrazí text či vysvětlující komentář ke zpracování dat, který zadává KÚ při oslovení. id: /124

66 9.2 Požadované nezbytné dodávky Funkce je přístupná z modulu Plán ND po zavolání odkazu Požadované nezbytné dodávky se na levé liště zpřístupní odkazy Nezbytné dodávky a Nezbytné dodávky dodavatelé Nezbytné dodávky Volání funkce Nezbytné dodávky zobrazí tabulku Požadované nezbytné dodávky, ve které si přihlášený KÚ určuje své požadované nezbytné dodávky a zobrazuje nezbytné dodávky, které požadovaly ORP. V přehledech se nezobrazují nezbytné dodávky požadované těmi ORP, které mají v poli Stav v tabulce Správní úřady hodnotu Určení zrušeno. Dle přihlášeného KÚ se v tabulce zobrazí příslušný seznam požadovaných nezbytných dodávek: Primárně se zobrazí nezbytné dodávky požadované přihlášeným krajem (Vlastní ND). Odkazem Výběr zobrazíte položky pro zadání výběrového kritéria: V tomto přehledu se mohou zobrazovat také nezbytné dodávky s nulovým požadovaným množstvím, které jsou barevně odlišeny. Zelené záznamy signalizují, že pro tuto nezbytnou dodávku existuje požadavek některé obce na zajištění, takže tyto záznamy je nutno v přehledu zachovat. 66/124 id:

67 Pro hnědé záznamy platí, že požadavek obce na zajištění již byl zrušen, takové záznamy může uživatel smazat. Pomocí odkazu ND nižších SÚ jsou v seznamu zobrazeny všechny nezbytné dodávky, které požadovaly ORP ve správním obvodu přihlášeného kraje). Množství, které požadovala příslušná ORP, mohlo být ze strany SÚ kraje již upraveno. Zaškrtnutím položky Zařadit nezařazené ND ve výběrovém kritériu zobrazíte také požadované nezbytné dodávky obcí, kterým KÚ tyto požadavky do plánu ND nezahrnul (tj. požadované množství vynuloval). Záznamy v tabulce lze třídit klepnutím na záhlaví sloupce dle požadované nezbytné dodávky a podle žádajícího SÚ. Má smysl hlavně u přehledů, kde jsou zobrazeny i nezbytné dodávky požadované nižšími SÚ. Nad přehledem požadovaných nezbytných dodávek jsou vedle výše definovaných odkazů navíc realizovány odkazy: Výběr umožní výběr záznamů pořízených jedním SÚ, výběr záznamů konkrétní nezbytné dodávky. Funkce zobrazí nebo skryje tzv. masku výběru, do které zapíšete výběrová kritéria. Při vyplňování kritérií lze využívat tzv. hvězdičkovou konvenci. Po zadání výběrových kritérií stiskněte odkaz Proveď výběr tím se do přehledu načtou pouze záznamy, které tato kritéria splňují. Odkazem Vyčisti výběrové kritérium zrušíte zadaná výběrová kritéria a odkazem Proveď výběr načtete znovu úplný přehled záznamů. Při přepínání mezi vlastními požadovanými nezbytnými dodávkami a nezbytnými dodávkami požadovanými nižšími SÚ je výběr zachováván, stejně tak i po následné volbě Nezbytné dodávky-dodavatelé. id: /124

68 Nový zadání nové požadované nezbytné dodávky do přehledu aktivní jen při zobrazení tabulky s vlastními požadovanými nezbytnými dodávkami přihlášeného KÚ (Vlastní ND). Zobrazí se stránka Požadované nezbytné dodávky Nový. Nová položka požadované nezbytné dodávky se vybírá z číselníku nezbytných dodávek (CND), uživatel definuje požadované množství a může zadat poznámku. Detail zobrazení zadaných hodnot včetně poznámky na stránce Požadované nezbytné dodávky Detail. Detail umožňuje opravu záznamu (množství, poznámku). Opravovat lze pouze záznamy, které pořídil přihlášený KÚ. Celková rozvaha požadovaných ND kraje zobrazuje se jen při volbě ND nižších SÚ. Pro zvolenou nezbytnou dodávku zobrazí požadovaná množství jednotlivých obcí a požadavek vlastní. KÚ pak může tato množství upravit pro plán ND. Vyřadit ND od ORP zobrazuje se jen při volbě ND nižších SÚ. Umožňuje vyřazení požadovaných ND od všech ORP najednou z PND kraje. Aktualizovat ND od ORP zobrazuje se jen při volbě ND nižších SÚ. Navrací dříve krajem upravené ND na aktuální množství zadané ORP. Zruš zrušení požadované nezbytné dodávky z přehledu aktivní jen při zobrazení tabulky s vlastními požadovanými nezbytnými dodávkami přihlášeného KÚ (Vlastní ND). Záznam smí zrušit pouze její autor, tj. lze zrušit nezbytnou dodávku, kterou nárokoval kraj, nelze zrušit nezbytnou dodávku požadovanou ÚSÚ k zajištění. Při ukládání změn vyvolaných funkcí Nový nebo Detail nad tabulkou Požadované nezbytné dodávky je v záznamu přihlášeného KÚ současně změněno pole Stav na Příprava. 68/124 id:

69 Celková rozvaha požadovaných ND kraje Funkce je aktivní jen při volbě ND nižších SÚ. Pro zvolenou požadovanou nezbytnou dodávku umožňuje zobrazit přehled obcí, které tuto nezbytnou dodávku požadují, a rovněž i požadavek vlastní. Všechna zobrazená množství (tj. vložená obcemi i KÚ) je možno editovat a uložit odkazem Ulož. Změny se projeví přihlášenému KÚ, nikoliv přihlášené obci té zůstanou původní údaje tak, jak je do IS Argis sama zadala. Vyřadit ND od ORP Odkaz je aktivní pouze při volbě ND nižších SÚ. Aktivací odkazu se zobrazí hláška: id: /124

70 Tlačítkem OK nastavíte u všech požadovaných ND nulové hodnoty množství, čímž je vyřadíte z Plánu ND kraje. Aktualizovat ND od ORP Odkaz je aktivní pouze při volbě ND nižších SÚ. Aktivací odkazu se zobrazí hláška: Tlačítkem OK nastavíte u všech požadovaných ND původní hodnoty množství, které ORP zadaly pro svůj Plán ND. Tím jejich požadované ND zařadíte beze změny do Plánu ND kraje Nezbytné dodávky dodavatelé Tabulka je přístupná z modulu Nouzové hospodářství z části Plán ND po zavolání odkazu Požadované nezbytné dodávky se na levé liště zpřístupní odkaz Nezbytné dodávky dodavatelé. Volání funkce zobrazí tabulku Požadované nezbytné dodávky dodavatelé. V přehledu se zobrazují požadované nezbytné dodávky s uvedením dodavatelů navržených pro jednotlivé položky. Ostatní funkce jsou stejné jako u tabulky volané odkazem Nezbytné dodávky. Tabulka obsahuje dodavatele, kteří mají v položce Stav hodnotu Návrh, Oslovení, Příprava anebo Ukončení. Po dodavatelích uvedených u konkrétní nezbytné dodávky byla některým ze správních úřadů tato nezbytná dodávka požadována neznamená to, že tuto nezbytnou dodávku skutečně poskytují, ale že tuto dodávku měli, mají nebo budou mít možnost po oslovení potvrdit anebo zamítnout. Zároveň jsou zde uvedeni i dodavatelé, po kterých tato nezbytná dodávka požadována nebyla, ale kteří ji nabízejí. 70/124 id:

71 Primárně se zobrazí nezbytné dodávky požadované přihlášeným KÚ (Vlastní ND). ND vyšších SÚ zobrazí všechny požadované nezbytné dodávky všech ÚSÚ, s konkrétním množstvím, které požadoval příslušný ÚSÚ. Ve sloupci SÚ je vyplněn žádající ÚSÚ. ND nižších SÚ pomocí tohoto odkazu se v seznamu zobrazí všechny požadované nezbytné dodávky obcí ze správního obvodu přihlášeného KÚ, s konkrétním množstvím, které požadovala příslušná obec. Ve sloupci SÚ je vyplněna žádající obec. Údaje o dodavatelích se vztahují souhrnně k požadované nezbytné dodávce a přímo nesouvisejí s žádajícím SÚ, proto jsou sloupce týkající se dodavatelů odděleny dvojitou čarou od sloupců týkajících se žádajících SÚ. id: /124

72 9.2.3 Nezbytné dodávky Nový Odkazem Nový na stránce Požadované nezbytné dodávky nebo Požadované nezbytné dodávky dodavatelé (odkaz je přístupný pouze při volbě Vlastní ND) vyvoláte stránku s názvem Požadované nezbytné dodávky Nový pro zadání nové požadované nezbytné dodávky. Odkazem Číselník nezbytných dodávek zobrazíte interní číselník CND a přiřazením vybrané nezbytné dodávky vyplníte položky Kód úrovně, Název a Měrná jednotka. V závislosti na měrné jednotce vyplníte položku Množství. Záznam uložíte odkazem Ulož. 72/124 id:

73 9.2.4 Nezbytné dodávky detail Po vyplnění stránky Požadované nezbytné dodávky Nový a jejím uložení se zobrazí stránka Požadované nezbytné dodávky Detail. Tuto stránku zobrazíte rovněž odkazem Detail ze stránky Požadované nezbytné dodávky (nebo Požadované nezbytné dodávky dodavatelé). Zde můžete opravit pouze položku Množství. K dispozici jsou odkazy: Zpět návrat na stránku Požadované nezbytné dodávky. Ulož uloží zapsané údaje (aktivní jen pro ND nižších SÚ a vlastní ND). 9.3 Navržení dodavatelé Funkce je přístupná z každé obrazovky modulu NH v části Plán ND po zavolání odkazu Navržení dodavatelé. Slouží k návrhu dodavatelů ND, kteří mohou (dle znalosti KÚ) případně zajistit požadované nezbytné dodávky. Na základě tohoto návrhu potom HZS kraje provádí oslovení jednotlivých organizací. Při ukládání změn vyvolaných funkcí Nový dodavatel nebo Detail nad tabulkou Návrh dodavatelů je současně změněno pole Stav na Příprava pro záznam přihlášeného KÚ. Volání funkce Navržení dodavatelé zobrazí stejnojmennou tabulku Navržení dodavatelé, ve které se zobrazí navrhovaní dodavatelé z příslušného kraje. Záznamy v tabulce lze třídit klepnutím na záhlaví sloupce dle dodavatele, žádajícího SÚ, dle kraje apod. id: /124

74 Nad tabulkou Navržení dodavatelé jsou realizovány odkazy: Výběr funkce zobrazí nebo skryje tzv. masku výběru, do které zapíšete výběrová kritéria. Při vyplňování kritérií lze využívat tzv. hvězdičkovou konvenci. Po zadání výběrových kritérií stiskněte odkaz Proveď výběr tím se do přehledu načtou pouze záznamy, které tato kritéria splňují. Odkazem Vyčisti výběrové kritérium zrušíte zadaná výběrová kritéria a odkazem Proveď výběr načtete znovu úplný přehled záznamů. Nový dodavatel zadání nového dodavatele na stránce Návrh dodavatelů Nový. Dodavatel se vybírá z číselníku RES. Jsou nabídnuti pouze ti dodavatelé, kteří místně spadají pod KÚ. Po uložení záznamu o dodavateli lze zadávat požadované nezbytné dodávky, které jsou po něm požadovány. Noví dodavatelé hromadné zadání nových dodavatelů výběrem z číselníku RES. Detail zobrazení zadaných hodnot včetně poznámky na stránce Návrh dodavatelů Detail. Detail umožňuje opravu záznamu (kontaktu, poznámky, adresy, názvu OSP). Opravovat lze všechny záznamy, zobrazené přihlášenému KÚ. Zruš dodavatele zruší návrh vybraného dodavatele z tohoto přehledu. Nelze zrušit v případě, že od tohoto dodavatele jsou požadovány nějaké nezbytné dodávky. Záznam smí zrušit pouze uživatel toho správního úřadu, který záznam založil (HZS kraje, do jehož správního obvodu dodavatel patří, může záznam zrušit vždy). Poznámky ke zpracování slouží pro informování osloveného dodavatele. Zobrazí text poznámek ke zpracování, které zadává HZS kraje při oslovení. 74/124 id:

75 Tisk dat dodavatele pro zvýrazněný záznam o dodavateli vytvoří tiskovou sestavu Podklady pro Plán nezbytných dodávek Navržení dodavatelé výběr Odkaz Výběr zobrazí nebo skryje tzv. masku výběru, do které zapíšete výběrová kritéria. Při vyplňování kritérií lze využívat tzv. hvězdičkovou konvenci. Položky ve výběrovém kritériu: Dodavatel: IČ, Název pole pro zápis IČ a (nebo) názvu dodavatele. Adresa: Kraj, ORP, Obec pole pro zadání adresy, kde sídlí dodavatel. Zadáváte ve výše uvedeném pořadí. Klepnutím do políčka zobrazíte číselník, poklepete na položku číselníku a tím ji zapíšete do políčka. Do prázdného políčka v záhlaví číselníku lze rovněž zapsat začátek textu a stisknout Enter nabídka číselníku se omezí na záznamy začínající zapsaným textem. Kód předmětu podnikání klepnutím do políčka zobrazíte číselník CZ- NACE pro výběr podle kódu předmětu podnikání. Předmět podnikání pole pro zápis názvu předmětu podnikání hledaného dodavatele. (Na možné názvy předmětů podnikání se lze podívat v číselníku CZ-NACE zobrazeném z políčka Kód předmětu podnikání). Stav klepnutím do políčka zobrazíte číselník pro výběr dodavatele podle jeho stavu zpracování dat, poklepáním na zvolenou položku ji zapíšete do políčka. id: /124

76 K vyřazení klepnutím na šipku rozbalíte nabídku. Volba Odstěhovaní zobrazí odstěhované dodavatele ND, volba Zaniklí vybere zaniklé dodavatele ND. Prázdná volba vybere z přehledu všechny dodavatele ND. Přistěhovaní zaškrtnutím nastavíte výběr dodavatelů, kteří po změně adresy přísluší do vašeho kraje. Odkazy pro výběr: Proveď výběr po zadání výběrových kritérií stiskněte tento odkaz, tím se do přehledu načtou pouze záznamy, které tato kritéria splňují. Vyčisti výběr tímto odkazem zrušíte zadaná výběrová kritéria. Odkazem Proveď výběr načtete znovu úplný přehled záznamů, nebo zadejte nová kritéria a pak odkazem Proveď výběr načtete nový výběr záznamů Návrh dodavatelů Nový Tato stránka se zobrazí z obrazovky Navržení dodavatelé odkazem Nový dodavatel. Při zadávání nového dodavatele se nejprve volí mezi možnostmi Dodavatel nezbytné dodávky a Organizační složka podniku. Nabídne se číselník RES (viz kapitola Registr ekonomických subjektů), ze kterého se vybere příslušný dodavatel. Pro volbu Dodavatel nezbytné dodávky jsou nabídnuti pouze ti dodavatelé, kteří místně spadají pod přihlášený KÚ. 76/124 id:

77 V případě volby Organizační složka podniku je dodavatel vybraný z číselníku RES veden jako nadřazený DND (zkrácený název tohoto nadřazeného DND je zkopírován do pole název OSP) a je třeba do tohoto pole navíc doplnit úplné jméno OSP a její adresu. Při přidávání dodavatele ND, tj. po stisknutí Ulož, se provádí kontrola, zda již nebyl vložen stejný dodavatel, případně organizační složka podniku (pro porovnání duplicity dodavatele slouží IČ, pro porovnání duplicity organizační složky podniku slouží IČ nadřazeného DND, kraj, obec a název OSP). Při duplicitě se zobrazí upozornění: V tom případě na levé liště klepněte na odkaz Dodavatelé, pomocí Výběru najděte příslušného dodavatele a zobrazte jeho Detail. Poznámka: při vkládání nové OSP může docházet k nerozpoznaným duplicitám, pokud její název zadáte pozměněný např. použitím zkratky, vložením nebo vynecháním mezery apod. Proto se ještě před vložením nové OSP přesvědčte, že tato OSP v databázi skutečně není, a to tak, že ve výběrovém kritériu zadáte IČ a ve výsledku zkontrolujete, jestli se v databázi tato OSP již nevyskytuje. id: /124

78 Registr ekonomických subjektů RES Pro výběr dodavatelů nezbytných dodávek je použit číselník RES obdržený z Českého statistického úřadu. Protože RES obsahuje značné množství dat, nelze ho načíst celý a je nutné omezit přenášený objem dat, tj. počet záznamů přenášených ze serveru na lokální stanici. Po zobrazení RES je načteno prvních 1000 záznamů z databáze. Následuje popis vyplňování kritérií pro výběr. Kritéria výběru pro RES Číselník RES se vždy zobrazuje s výběrovými kritérii tato kritéria mohou být různě nastavena podle toho, z jaké obrazovky je číselník volán: Lokalita: Kraj pokud je tato položka zobrazena, rozbalte nabídku a vyberte kraj (tato položka je zobrazena pouze v případě, že je zadávána organizační složka podniku, pro výběr jejího nadřízeného subjektu; pokud je zadáván dodavatel nezbytných dodávek, zobrazují se záznamy pouze pro přihlášený kraj). ES: IČ jednoznačně určuje ekonomický subjekt. Znáte-li IČ, není třeba zadávat žádná další kritéria. Pouze zkontrolujte, souhlasí-li Typ ES (právnická nebo fyzická osoba), případně Kraj. Pokud subjekt nenaleznete, IČ vymažte a zkuste vyhledání pomocí jiných kritérií (podle obce, části názvu apod.). Název název subjektu. Název je nutné zadat přesně tak, jak je uveden v RES, s dodržením zkratek, mezer a diakritiky, naopak není nutné dodržovat psaní malých a velkých písmen. Protože ne vždy znáte přesné znění názvu, je výhodné zadávat název s využitím hvězdičkové konvence (např. subjekt ARTUS,SRO,NEVEKLOV zadejte jako artus*). 78/124 id:

79 Kód předmětu podnikání lze využít hvězdičkové konvence, např. zadáte-li 45*, vyhledáte subjekty, jejichž předmět podnikání spadá pod stavebnictví, zadáte-li 17*, vybíráte subjekty podnikající v textilním průmyslu. Existující kódy zobrazíte klepnutím na odkaz Kód předmětu podnikání, čímž zobrazíte externí číselník CZ-NACE. Předmět podnikání lze rovněž využít hvězdičkové konvence, např. zadáte-li *stav*, vyhledáte subjekty, jejichž předmět podnikání obsahuje textový řetězec stav (stavba, stavební, výstavba ). Existující názvy předmětů podnikání zobrazíte klepnutím na odkaz Kód předmětu podnikání, čímž zobrazíte externí číselník CZ-NACE. Adresa: Obec zapište název obce. Lze využít hvězdičkové konvence, např. *Lhota najde záznamy patřící do obcí Nová Lhota, Vysoká Lhota apod. Existující názvy obcí ve zvoleném kraji zobrazíte klepnutím na odkaz Obec, čímž zobrazíte číselník obcí. Typ subjektu rozbalením nabídky vybíráte z možností: právnická osoba, fyzická osoba nebo nerozhoduje. Vyhledat včetně zaniklých po zaškrtnutí se budou prohledávat existující i zaniklé subjekty. Zaniklé subjekty se budou zobrazovat šedým písmem a nepůjdou přiřadit. Pokyny pro zadávání kritérií výběru: Pokud počet záznamů dosáhl 1000 (viz červený text vpravo nad tabulkou), hledaný subjekt se mezi nimi nemusí vyskytovat je nutné upřesnit zadání výběrových kritérií. Zcela jednoznačný je výběr pomocí IČ, který nevyžaduje žádné další upřesnění (souhlasí-li Kraj a Typ subjektu). Neznáte-li IČ, pak vyberte správný kraj (není-li již přednastaven správně), zadejte část názvu subjektu (lze využít hvězdičkovou konvenci), nebo upřesněte předmět podnikání, nebo lze kritéria kombinovat. Proveď výběr tento odkaz načte záznamy podle vyplněných výběrových kritérií. Vyčisti výběrové kritérium tímto odkazem zrušíte zadaná výběrová kritéria, potom zadejte nová kritéria a odkazem Proveď výběr načtěte nový výběr záznamů. Přiřaď záznam v nalezených záznamech klepnete na požadovaný řádek a použijete odkaz Přiřaď záznam. Vybraný záznam se načte do údajů pro dodavatele. Podle hlavního předmětu podnikání se nastaví mapová značka, kterou se dodavatel ND bude zobrazovat na mapě, a podle údajů o adrese se určí souřadnice pro zobrazování dodavatele ND na mapě. Pokud údaje v adrese nebudou dostatečné, bude při ukládání dat o dodavateli ND vyžádáno jejich doplnění. id: /124

80 Detail tímto odkazem se pro zvýrazněný záznam zobrazují další údaje o subjektu, obchodní název, právní forma, adresa a kromě hlavního předmětu podnikání i další možné předměty podnikání. Odkazy: Zpět návrat na stránku Registr ekonomických subjektů - výběr Návrh dodavatelů Detail Po uložení nového záznamu o dodavateli se pole Stav plní implicitně jako Návrh. Zobrazí se stránka Návrh dodavatelů Detail (stejná stránka se zobrazí z tabulky Navržení dodavatelé odkazem Detail). 80/124 id:

81 id: /124

82 Zobrazují se pole: IČ převzato z RES. Název je převzat zkrácený název z RES možno ho opravit do přesnější podoby. Obchodní název převzato z RES. Adresa (Kraj, Obec, Část obce, Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, PSČ) je dekódováno z RES. Doporučujeme tyto údaje zkontrolovat s údaji z RES zobrazíte je z této stránky odkazem Další údaje. Adresu je možno opravovat poklepáním na pole zobrazíte nabídku a poklepete na zvolenou položku. Pokud chcete zúžit výběr, do prázdného pole nad nabídkou zapíšete několik prvních znaků a stisknete Enter, pak poklepete na zvolenou položku. Nejdříve opravujete kraj, podle zvoleného kraje se nabízejí příslušné obce, pokračujete výběrem části obce a ulice. Poznámka pole, kam lze zapsat text v maximální délce 40 znaků. Poznámka 2 pole, kam lze zapsat libovolně dlouhý text, u delšího textu se po pravé straně zobrazí posouvací lišta. Statutární zástupce (1) jméno, příjmení, , telefon, fax, mobil. Kontakty vyplňuje oslovený dodavatel v modulu Argis/SD. Pokud tak neučiní, může je za něj vyplnit HZS kraje v modulu Argis/NH v části Možnosti dodavatelů. Statutární zástupce (2) jméno, příjmení, , telefon, fax, mobil. Kontakty vyplňuje oslovený dodavatel v modulu Argis/SD. Pokud tak neučiní, může je za něj vyplnit HZS kraje v modulu Argis/NH v části Možnosti dodavatelů. Pověřený pracovník (1) jméno, příjmení, , telefon, fax, mobil. Kontakty vyplňuje oslovený dodavatel v modulu Argis/SD. Pokud tak neučiní, může je za něj vyplnit HZS kraje v modulu Argis/NH v části Možnosti dodavatelů. Pověřený pracovník (2) jméno, příjmení, , telefon, fax, mobil. Kontakty vyplňuje oslovený dodavatel v modulu Argis/SD. Pokud tak neučiní, může je za něj vyplnit HZS kraje v modulu Argis/NH v části Možnosti dodavatelů. Dostupné odkazy: Zpět návrat na stránku Návrh dodavatelů. Ulož uloží zapsané změny. Nový zobrazí stránku Návrh dodavatelů Nový pro návrh nového dodavatele. Storno stornuje zapsané a dosud neuložené změny. Další údaje zobrazí stránku Registr ekonomických subjektů detail s dalšími údaji o dodavateli (obchodní název, právní forma, adresa a kromě hlavního předmětu podnikání i další možné předměty podnikání, pokud existují). S adresou zde uvedenou lze porovnat adresu na stránce Návrh dodavatelů Detail a případně ji opravit. 82/124 id:

83 Registr ekonomických subjektů odkaz volá číselník RES pro výběr jiného dodavatele. Poznámky ke zpracování slouží pro oslovený DND. Zobrazí text poznámek ke zpracování, které zadává HZS kraje při oslovení. Tisk dat dodavatele pro zobrazený záznam o dodavateli vytvoří tiskovou sestavu Podklady pro Plán nezbytných dodávek. V tabulce Požadované nezbytné dodávky mohou být již položky, které tomuto dodavateli navrhl jiný SÚ. Položky navržené přihlášeným krajem jsou zobrazeny tučným písmem, položky navržené ostatními SÚ jsou zobrazeny normálním písmem. Zruš pokud chceme některou položku ze seznamu požadovaných nezbytných dodávek odstranit, zvýrazníme ji klepnutím myši a použijeme tento odkaz (odstranit lze pouze požadované nezbytné dodávky zobrazené tučně tj. vložené přihlášeným krajem). Zruš vše odebere všechny požadované nezbytné dodávky. Zkopíruj ND funkce, která umožní uživateli zkopírovat do paměti nezbytné dodávky požadované po zobrazeném dodavateli. Tytéž nezbytné dodávky lze poté požadovat i po dalších dodavatelích. Přidej požadované nezbytné dodávky funkce, která zobrazí seznam požadovaných nezbytných dodávek, kde zaškrtnete nezbytné dodávky, které budete požadovat po zobrazeném dodavateli. Přidání požadovaných nezbytných dodávek dodavateli Odkazem Přidej požadované nezbytné dodávky zobrazíte tabulku Seznam požadovaných nezbytných dodávek, ve které zaškrtnete konkrétní položky ND, jejichž dodávku požadujete po zobrazeném dodavateli. id: /124

84 Zde se zobrazí seznam požadovaných nezbytných dodávek, který jste předtím zobrazovali (a také vytvářeli) v tabulce volané odkazem Požadované nezbytné dodávky na levé liště. Zobrazují se pole: Kód úrovně kód nezbytné dodávky položky číselníku CND, označující úroveň vnoření. Název název nezbytné dodávky položky číselníku CND. MJ měrná jednotka. Dostupné odkazy: Zpět návrat na předchozí stránku. Výběr zobrazí položky pro zápis výběrových kritérií. Při zápisu lze využívat hvězdičkovou konvenci. Po zadání výběrových kritérií stiskněte odkaz Proveď výběr, tím se do přehledu načtou pouze záznamy, které tato kritéria splňují. Vyčisti výběr tímto odkazem zrušíte zadaná výběrová kritéria. Odkazem Proveď výběr načtete znovu úplný přehled záznamů, nebo zadejte nová kritéria a pak odkazem Proveď výběr načtete nový výběr záznamů. Vlož ND k DND vybrané (zaškrtnuté) záznamy přiřadíte do stránky Návrh dodavatelů Detail do části Požadované nezbytné dodávky. Přiřazujete vždy jen záznamy zaškrtnuté na právě zobrazené stránce. Další zdroje nad rámec ND (celý CND) tímto odkazem lze přidat do tohoto seznamu další nezbytnou dodávku (není to ale nezbytná dodávka požadovaná pro plán ND). Nabídne se celý číselník nezbytných dodávek. 84/124 id:

85 Vybrané nezbytné dodávky se odkazem Vlož ND k DND přidají do stránky Návrh dodavatelů Detail do části Požadované nezbytné dodávky. Položky přidané přihlášeným KÚ budou zobrazeny tučně. Zkopírování požadovaných nezbytných dodávek k dalšímu dodavateli Pokud budete chtít nezbytné dodávky, požadované po jednom dodavateli, požadovat i po dalších dodavatelích, pak v detailu dodavatele v tabulce Požadované nezbytné dodávky použijete odkaz Zkopíruj ND. Zobrazí se zpráva, že nezbytné dodávky zobrazeného dodavatele budou zkopírovány do paměti, zprávu potvrdíte tlačítkem OK. Po zkopírování požadovaných nezbytných dodávek do paměti se v části Požadované nezbytné dodávky zpřístupní další odkaz Vlož ND od DND IČ: xxxxxxxx. Tento odkaz ale použijete teprve poté, co zobrazíte detail dalšího dodavatele, ke kterému chcete požadované ND zkopírovat. Odkaz zobrazí tabulku Seznam id: /124

86 nezbytných dodávek dodavatele IČ: xxxxxxxx (tj. předchozího dodavatele), kde zaškrtnutím vyberete záznamy, které chcete vložit dalšímu (právě zobrazenému) dodavateli. Zobrazují se pole: Kód úrovně kód nezbytné dodávky položky číselníku CND, označující úroveň vnoření. Název název nezbytné dodávky položky číselníku CND. MJ měrná jednotka. Dostupné funkce: Vše zaškrtávací políčko v levém rohu záhlaví tabulky, pomocí kterého můžete zaškrtnout všechny záznamy na zobrazené stránce (nebo zrušit zaškrtnutí všech aktuálně zobrazených záznamů). Zavřít zavře okno bez uložení. Vlož ND k DND IČ: xxxxxxxx funkce, která k zobrazenému dodavateli. zkopíruje zaškrtnuté položky. Zobrazí se informativní zpráva, kterou potvrdíte tlačítkem OK. 86/124 id:

87 Zkopírují se údaje zaškrtnuté na aktuální stránce. Z nezbytných dodávek zkopírovaných do paměti lze provádět výběr opakovaně. Pokud chcete provést výběr ze všech nezbytných dodávek najednou, načtěte si všechny záznamy na jednu stránku. Z paměti lze přidávat nezbytné dodávky i dalším dodavatelům. Pokud do paměti zkopírujete seznam nezbytných dodávek jiného dodavatele, původní údaje o nezbytných dodávkách budou přepsány údaji novými Navržení dodavatelé Noví dodavatelé Odkaz Noví dodavatelé na stránce Navržení dodavatelé slouží k hromadnému návrhu dodavatelů nezbytných dodávek z RESu. Odkaz nelze použít pro návrh organizačních složek podniku. Odkaz vyvolá číselník RES, ve kterém nastavte dostatečně velký počet záznamů na stránce, vyplňte výběrová kritéria, proveďte výběr a zaškrtnutím označte příslušné dodavatele. id: /124

88 Dostupné odkazy: Zpět zavře číselník bez výběru. Navrhni vybrané dodavatele navrhne všechny zaškrtnuté dodavatele z této obrazovky. Zaškrtni vše zaškrtne všechny dodavatele v seznamu. Odškrtni vše zruší všechna zaškrtnutí dodavatelů v seznamu. Odkazem Navrhni vybrané dodavatele zobrazíte stránku Hromadný návrh dodavatelů, kde budou v tabulce vybráni všichni zaškrtnutí dodavatelé. 88/124 id:

89 Zpět návrat zpět k výběru z číselníku RES. Navrhni dodavatele tímto odkazem se dodavatelé uvedení na této stránce dostanou do tabulky Návrh dodavatelů. Hromadně provedený návrh nelze vrátit zpět, navržené dodavatele lze rušit pouze jednotlivě proto se ještě zobrazí kontrolní dotaz, který je nutno tlačítkem OK potvrdit: Tisk ještě před provedením návrhu lze tuto stránku vytisknout. 9.4 Bilance zajištění Tabulka bilancí vyjadřuje stav pokrytí požadovaných nezbytných dodávek v porovnání s možnostmi jednotlivých oslovených dodavatelů, kteří o svých možnostech poskytli konkrétní údaje. Je možno ji zobrazit několika způsoby: Souhrn zobrazí tabulku bilancí jako souhrn požadovaných nezbytných dodávek. Dodavatelé zobrazí seznam nezbytných dodávek a všech jejich dodavatelů. Nezajištěné nezbytné dodávky zobrazí seznam nezajištěných nezbytných dodávek. id: /124

90 9.4.1 Bilance souhrn Funkce je přístupná prostřednictvím odkazu Bilance zajištění souhrn. Volání funkce zobrazí tabulku Bilance souhrn. Dle přihlášeného KÚ se v tabulce zobrazí příslušný seznam požadovaných nezbytných dodávek a jejich dodavatelů. Zobrazí se kumulovaný přehled nezbytných dodávek požadovaných přihlášeným KÚ, přehled nezbytných dodávek požadovaných obcemi ve správním obvodu kraje a údaje o dodavatelích z přihlášeného kraje. Nad tabulkou Bilance souhrn jsou realizovány odkazy: Výběr zobrazí položky pro zápis výběrových kritérií. Při zápisu lze využívat hvězdičkovou konvenci. Po zadání výběrových kritérií stiskněte odkaz Proveď výběr, tím se do přehledu načtou pouze záznamy, které tato kritéria splňují. Vyčisti výběr tímto odkazem zrušíte zadaná výběrová kritéria. Odkazem Proveď výběr načtete znovu úplný přehled záznamů, nebo zadejte nová kritéria a pak odkazem Proveď výběr načtete nový výběr záznamů. Dodavatelé nezbytné dodávky pro jednotlivé požadované nezbytné dodávky se zobrazí jejich dodavatelé výběr z tabulky Bilance Dodavatelé pro zvýrazněnou nezbytnou dodávku. Totéž zobrazíte také poklepáním na záznam o požadované nezbytné dodávce. Žadatelé nezbytné dodávky pomocí odkazu je možno pro vybranou nezbytnou dodávku rozepsat, jaká množství požadují jednotlivé SÚ zajistit zobrazí se výběr z tabulky Bilance Žadatelé. 90/124 id:

91 Tabulky jsou určeny pouze na prohlížení, nelze v nich aktualizovat žádná data. V tabulce jsou vedeny údaje: Požadovaná nezbytná dodávka údaje převzaté z Číselníku nezbytných dodávek (CND). Kód úrovně kód úrovně zajišťované nezbytné dodávky (její zařazení v CND). Název název zajišťované nezbytné dodávky. MJ měrná jednotka přiřazená zajišťované nezbytné dodávce. Požadované množství množství dané komodity požadované nezbytné dodávky, tj. součet množství požadovaného krajem a množství za všechny obce ze správního obvodu přihlášeného kraje. Množství požadované obcemi je již upraveno krajem pro plán ND. Možnosti dodavatelů schopnost dodat předmět ND od všech dodavatelů ve správním obvodu přihlášeného kraje. Pro HM + AČR součet všech vyčleněných množství pro HM a AČR ode všech dodavatelů. % pokrytí automaticky se dopočítává udává procentuálně pokrytí požadované nezbytné dodávky (Možnosti dodavatelů / Požadované množství * 100). Nezajištěno automaticky se dopočítává jako Požadované množství minus Možnosti dodavatelů. Je-li výsledek záporný, dosadí se nula. Stav DND Ukončení/Návrh automaticky se dopočítává. Udává poměr, kolik DND navržených jako dodavatelé nezbytné dodávky již potvrdilo vyplnění dat k celkovému počtu navržených dodavatelů dané nezbytné dodávky. Vyjadřuje, v jakém stavu se nachází zpracování dat pro jednotlivé nezbytné dodávky (tj. sběr dat od stanovených DND). Bilance Souhrn Žadatelé nezbytné dodávky Odkaz Žadatelé nezbytné dodávky z přehledu Bilance - Souhrn rozepíše požadované nezbytné dodávky jednotlivých žadatelů, tj. přihlášeného kraje a jeho obcí. Pro každou nezbytnou dodávku jsou uvedeni její žadatelé, jimi požadované množství a jimi požadované nezajištěné množství (množství k zajištění). Pro obce je požadované množství již upraveno krajem pro Plán ND. id: /124

92 Nad tabulkou jsou realizovány odkazy: Výběr zobrazí položky pro zápis výběrových kritérií. Při zápisu lze využívat hvězdičkovou konvenci. Po zadání výběrových kritérií stiskněte odkaz Proveď výběr, tím se do přehledu načtou pouze záznamy, které tato kritéria splňují. Vyčisti výběr tímto odkazem zrušíte zadaná výběrová kritéria. Odkazem Proveď výběr načtete znovu úplný přehled záznamů, nebo zadejte nová kritéria a pak odkazem Proveď výběr načtete nový výběr záznamů. Dodavatelé nezbytné dodávky pro jednotlivé nezbytné dodávky se zobrazí jejich dodavatelé výběr z tabulky Bilance dodavatelé pro zvýrazněnou nezbytnou dodávku. Položky v tabulce Bilance žadatelé - výběr: Požadovaná nezbytná dodávka údaje převzaté z Číselníku nezbytných dodávek (CND). Kód úrovně kód úrovně zajišťované nezbytné dodávky (její zařazení v CND). Název název zajišťované nezbytné dodávky. MJ měrná jednotka přiřazená zajišťované nezbytné dodávce. Žádající SÚ. Typ typ žádajícího SÚ (obec, kraj). Název název SÚ žádajícího o příslušnou nezbytnou dodávku. Požadované množství součet množství ND požadovaného přihlášeným krajem a všemi obcemi ve správním obvodu přihlášeného kraje. Požadované množství obcí je již upraveno krajem pro Plán ND. V řádku Celkem se zobrazuje součet těchto množství. Požadované k zajištění obsahuje množství, které jednotlivé SÚ uplatnily jako množství, které budou požadovat zajistit od svého nadřízeného SÚ. 92/124 id:

93 V řádku Celkem se zobrazuje množství, které přihlášený KÚ požaduje zajistit od věcně příslušného ÚSÚ (nesčítá se s požadavky obcí na zajištění od přihlášeného KÚ). Možnosti dodavatele schopnost dodat předmět ND od všech dodavatelů ze správního obvodu přihlášeného KÚ zobrazuje se v řádku Celkem. Pro HM + AČR součet Množství pro HM a pro AČR za jednotlivé dodavatele zobrazuje se v řádku Celkem. % pokrytí automaticky se dopočítává udává procentuálně zajištění nezbytné dodávky (možnosti dodavatelů / požadované množství * 100) zobrazuje se v řádku Celkem. Celkem v řádku Celkem jsou provedeny součty předchozích údajů o požadované nezbytné dodávce ve sloupcích Požadované množství, Možnosti dodavatelů a Pro HM + AČR Bilance dodavatelé Odkaz Dodavatelé na levé liště dotahuje do tabulky údaje o jednotlivých dodavatelích. Nad tabulkou jsou realizovány odkazy: Výběr zobrazí položky pro zápis výběrových kritérií. Při zápisu lze využívat hvězdičkovou konvenci. Po zadání výběrových kritérií stiskněte odkaz Proveď výběr, tím se do přehledu načtou pouze záznamy, které tato kritéria splňují. Vyčisti výběr tímto odkazem zrušíte zadaná výběrová kritéria. Odkazem Proveď výběr načtete znovu úplný přehled záznamů, nebo id: /124

94 zadejte nová kritéria a pak odkazem Proveď výběr načtete nový výběr záznamů. Nezbytné dodávky dodavatele pomocí tohoto odkazu se přejde do obrazovky seznamu nezbytných dodávek od vybraného dodavatele. Byla-li požadovaná nezbytná dodávka zadána jako záznam vyšší úrovně, dodavatel dodává vždy koncový záznam z příslušné větve z CND. Položky v tabulce Bilance Dodavatelé: Požadovaná nezbytná dodávka údaje převzaté z Číselníku nezbytných dodávek (CND). Kód úrovně kód úrovně zajišťované nezbytné dodávky (její zařazení v CND). Název název zajišťované nezbytné dodávky. MJ měrná jednotka přiřazená zajišťované nezbytné dodávce. Požadované množství součet množství požadovaného přihlášeným krajem a všemi obcemi spadajícími pod přihlášený kraj. Požadované množství obcí je již upraveno krajem pro Plán ND. Požadované k zajištění obsahuje množství, které přihlášený KÚ požaduje zajistit od věcně příslušného ÚSÚ. Dodavatel uvedený dodavatel má sídlo ve správním obvodu přihlášeného KÚ. Možnosti dodavatele schopnost dodavatele poskytnout předmět ND. Pro HM + AČR součet množství poskytovaného daným dodavatelem pro HM a pro AČR. Celkem v řádku Celkem jsou provedeny součty předchozích údajů o požadované nezbytné dodávce ve sloupcích Požadované množství, Dodávané množství a Pro HM + AČR. 94/124 id:

95 Nezbytné dodávky dodavatele Pro vybraný záznam v tabulce Bilance dodavatelé zobrazí přehled nezbytných dodávek tohoto dodavatele s uvedením poskytovaného množství Bilance nezajištěné nezbytné dodávky Volání prostřednictvím odkazu Nezajištěné nezbytné dodávky nad přehledem Bilance zajištění. Pomocí tohoto odkazu si uživatel kraje zobrazí přehled nezajištěných nezbytných dodávek. Tento přehled slouží k tomu, aby kraj na základě rozvahy doplnil pro nezajištěné ND množství, které bude požadovat u příslušného ÚSÚ. Funkce zobrazí tabulku Bilance - nezajištěné nezbytné dodávky, kde budou jen ty záznamy z tabulky Bilance - souhrn, kde pole Nezajištěno > 0. id: /124

96 Nad tabulkou jsou realizovány odkazy: Výběr zobrazí položky pro zápis výběrových kritérií. Při zápisu lze využívat hvězdičkovou konvenci. Po zadání výběrových kritérií stiskněte odkaz Proveď výběr, tím se do přehledu načtou pouze záznamy, které tato kritéria splňují. Vyčisti výběr tímto odkazem zrušíte zadaná výběrová kritéria. Odkazem Proveď výběr načtete znovu úplný přehled záznamů, nebo zadejte nová kritéria a pak odkazem Proveď výběr načtete nový výběr záznamů. Ulož požadavek odkaz uloží číselné hodnoty, které zapíšete do editovatelných polí ve sloupci Požadavek na zajištění od ÚSÚ. Pokud požadavek na zajištění překročí požadované množství, položka nepůjde uložit. Pokud již byla uložena a požadované množství se poté snížilo, bude barevně zvýrazněna. Storno odkaz vymaže číselné hodnoty, které jste zapsali do editovatelných polí ve sloupci Požadavek na zajištění od ÚSÚ, pokud jste je dosud neuložili. Dodavatelé nezbytné dodávky pro jednotlivé nezbytné dodávky se zobrazí jejich dodavatelé výběr z tabulky Bilance dodavatelé pro zvýrazněnou nezbytnou dodávku. Žadatelé nezbytné dodávky zobrazí se výběr z tabulky Bilance Žadatelé pro zvýrazněnou nezbytnou dodávku, tj. o jaké množství žádal přihlášený kraj a jeho obce. Celkem za kraj zobrazí se požadované ND pouze za kraj a je zde možné vkládat údaj o požadavku na zajištění od ÚSÚ (nezajištěné ND). Celkem za kraj a ÚSÚ zobrazí se obrazovka s požadovanými ND kraje i ÚSÚ a vložené údaje o požadavku na zajištění od ÚSÚ (zde pouze na čtení). 96/124 id:

97 V tabulce jsou zobrazeny údaje: Požadovaná nezbytná dodávka údaje převzaté z Číselníku nezbytných dodávek (CND). Kód úrovně kód úrovně zajišťované nezbytné dodávky (její zařazení v CND). Název název zajišťované nezbytné dodávky. MJ měrná jednotka přiřazená zajišťované nezbytné dodávce. Požadované množství celkové množství nezbytné dodávky, které žádal přihlášený kraj a jeho obce. Množství požadované obcemi je již upraveno krajem pro Plán ND. Možnosti dodavatele součet odpovídajících možností od všech dodavatelů ve správním obvodu přihlášeného kraje. Nezajištěno automaticky se dopočítává jako Požadované množství minus Možnosti dodavatele. Stav DND Ukončení/Návrh automaticky se dopočítává. Udává poměr, kolik DND navržených jako dodavatelé požadované nezbytné dodávky již potvrdilo vyplnění dat ku celkovému počtu navržených dodavatelů dané nezbytné dodávky. Vyjadřuje, v jakém stavu se nachází zpracování dat pro jednotlivé nezbytné dodávky (tj. sběr dat od stanovených DND). Požadavek na zajištění od ÚSÚ množství ND, které bude přihlášený KÚ požadovat u věcně příslušného ÚSÚ. V úlohách bilance se porovnávají celkové součty požadovaného množství ND za všechny SÚ ve správním obvodu přihlášeného kraje proti možnostem, které uvedli oslovení dodavatelé se sídlem v tomto správním obvodu. Do tabulky Nezajištěné nezbytné dodávky se vybírají pouze ty nezbytné dodávky, kde celkové možnosti zcela anebo částečně nepokrývají celkové požadované množství nezbytných dodávek. Pokud byl uplatněn požadavek na zajištění, ale dodatečně se sníží nezajištěné množství (případně pokryje požadované množství), je na to uživatel upozorněn a množství je třeba ručně upravit. Kontrola zadaného množství se provádí při každém ukládání stránky, a to pro všechny položky na stránce upozornění se tedy může týkat jiné položky, než kterou právě měníte. id: /124

98 9.5 Stav zpracování Volání prostřednictvím odkazu Stav zpracování. Funkce zobrazí tabulku Stav zpracování, ve které je zobrazena statistika průběhu zpracování dat. Krajský úřad získá v této tabulce přehled o počtech dodavatelů, kteří byli navrženi v jeho správním obvodu, a dále které dodavatele HZS kraje již oslovil, kolik se jich přihlásilo do systému a kolik jich ukončilo zadávání dat. Krajský úřad zde má také přehled o počtech obcí, které byly určeny ke zpracování dat, kolika obcím již oslovením vygeneroval účet pro přihlášení do systému, kolik obcí již zadává do systému své požadavky a kolik jich už zadávání dat ukončilo. Poklepáním (případně odkazem) na položce v daném řádku (Obce nebo Dodavatelé nezbytných dodávek) a sloupci se zobrazí seznam obcí nebo dodavatelů ND, které se nacházejí v daném stavu, včetně jména pověřené osoby a spojení na ni (telefon, mail). Řádek Kraj místo Kraj je vždy uveden název přihlášeného KÚ. Zobrazuje stav přihlášeného KÚ (jeden záznam). Poklepáním (případně odkazem) na položce v daném řádku a sloupci se zobrazí údaje o KÚ včetně jména pověřené osoby a spojení na ni (telefon, mail). Řádek Obce pro uváděná množství a zobrazovaný seznam je výchozí tabulka Správní úřady, kde Typ = obec, která je ve správním obvodu kraje, a Stav = Určen, Oslovení, Příprava nebo Ukončení. V celkovém množství nejsou zahrnuty obce ve stavu Určení zrušeno. Příklad klepnutím na množství ve sloupci Příprava se zobrazí výběr obcí, které pracují na zadávání svých požadovaných nezbytných dodávek. 98/124 id:

99 Řádek Dodavatelé nezbytných dodávek pro uváděná množství a zobrazovaný seznam je výchozí tabulka Návrh dodavatelů ND, kde dodavatel je z příslušného kraje a Stav = Návrh, Oslovení, Příprava nebo Ukončení. Příklad klepnutím na množství ve sloupci Ukončení se zobrazí výběr navržených dodavatelů, kteří již ukončili zadávání dat. id: /124

100 10. SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ Odkazem Správa číselníků na levé liště zobrazíte stejnojmenný modul Správa číselníků. Tento modul slouží pro prohlížení externích a interních číselníkových položek a podávání návrhů na nové položky. Podrobný popis k tomuto modulu najdete v příručce Uživatelská příručka IS Argis 2.3 Správa číselníků pro uživatele SÚ (popis můžete také vyvolat odkazem Nápověda na levé svislé liště) Zobrazení číselníku nezbytných dodávek CND Číselník nezbytných dodávek vytvářený správcem číselníků na Správě státních hmotných rezerv lze zobrazit v modulu Správa číselníků odkazy Správa číselníků Interní číselníky CND. 100/124 id:

101 Vytvoření sestavy Číselník nezbytných dodávek Tiskovou sestavu Číselník nezbytných dodávek lze vytvořit v modulu Správa číselníků. Položky jsou rozbaleny do nejnižších úrovní a je u nich uveden kód resortů, do jejichž působnosti jednotlivé položky patří. Stránku pro vytvoření tiskové sestavy vyvoláte odkazy Správa číselníků Interní číselníky CND a dále odkazem Vytvoření sestavy. Vytvořenou sestavu CND lze otevřít ve formátu Excel nebo ve formátu HTML na stránce Výstupní sestavy (stejnojmenným odkazem z levé lišty) podrobný popis viz samostatná kapitola Výstupní sestavy. Na této stránce lze sestavu CND také generovat. V tiskové sestavě jsou položky rozbaleny do nejnižších úrovní a je u nich uveden kód resortů, do jejichž působnosti jednotlivé položky patří. id: /124

102 Číselník okolních krajů V modulu Správa číselníků Interní číselníky se můžete podívat do číselníku Okolní kraje a zjistit nastavení, podle kterého se v modulu Nouzové hospodářství v části Nezbytné dodávky zobrazují údaje o dodavatelích a nezbytných dodávkách z krajů sousedících s přihlášeným krajem. Pole Výběr kraje rozbalíte šipkou, vyberete Váš kraj a v tabulce se zobrazí kraje, které Vám správce číselníků přiřadil jako kraje okolní. Tuto tabulku může editovat pouze správce číselníků Návrhy nových číselníkových položek Pomocí modulu Správa číselníků lze rovněž podávat návrhy na nové číselníkové položky podrobný popis najdete v samostatné příručce Správa číselníků pro uživatele SÚ. 102/124 id:

103 11. VÝSTUPNÍ SESTAVY Volání prostřednictvím odkazu Výstupní sestavy z levé svislé lišty. Stránka Výstupní sestavy je členěna na 2 základní části: v horní části stránky jsou seznamy kódů a názvů sestav, ve kterých volíme sestavy pro vygenerování, a v dolní části stránky je seznam již vytvořených souborů. id: /124

104 Generování sestavy spustíte tak, že klepnete na název zvolené sestavy a pak v záhlaví stránky na odkaz Vytvořit sestavu. Pro vytvoření některých sestav je nutno zadat doplňkové informace tyto sestavy mají ikonku v 1. sloupci. Klepnutím na ikonku rozbalíte nabídku, klepnete na zvolenou položku a pak na odkaz Vytvořit sestavu. Do sestav jsou zahrnuty všechny požadované nezbytné dodávky přihlášeného KÚ a všichni dodavatelé ze správního obvodu přihlášeného KÚ, kteří byli osloveni ze strany HZS kraje a potvrdili alespoň některé z požadovaných nezbytných dodávek, a všechny nezbytné dodávky těmito dodavateli již potvrzené. Dodavatelé, kteří žádnou nezbytnou dodávku dosud nepotvrdili, v těchto sestavách zahrnuti nejsou. Pomocí odkazu je možno volat tyto základní přehledy: DODZDR Přehled nezbytných dodávek podle dodavatelů, ZDRDOD Přehled nezbytných dodávek podle zdrojů, SPND Seznam požadovaných nezbytných dodávek, SNND Seznam nezajištěných nezbytných dodávek, PDND Přehled dodavatelů nezbytných dodávek. Sestavy pro modul Objekty jsou popsány v samostatné příručce k modulu Objekty. V seznamu dostupných souborů se sestavami se zobrazují i sestavy vytvořené v části Nezbytné dodávky Dodavatelé (v přehledu dodavatelů nebo v detailu dodavatele) odkazem Tisk dat, nebo v části Plán ND v Návrhu dodavatelů nebo v detailu dodavatele ND odkazem Tisk dat dodavatele: DODDET podklady pro plán nezbytných dodávek. Dále se zobrazuje i sestava vytvořená v modulu Správa číselníků: CND Číselník nezbytných dodávek. 104/124 id:

105 Odkazy na stránce: Vytvořit sestavu klepnutím myši zvýrazníte záznam s požadovanou sestavou (např. ZDRDOD), zvolíte třídění (podle názvů, IČ nebo obcí ZDRDOD) a odkazem Vytvořit sestavu spustíte vytváření sestavy ve 2 formátech.htm a.xls. Informace o vytváření sestav lze sledovat v samostatném okně, po vytvoření lze sestavu zobrazit odkazem Excel nebo odkazem HTML. Vytvořené sestavy se zobrazí v tabulce Seznam dostupných souborů se sestavami. V tabulce jsou zobrazeny názvy vytvořených souborů. Název vytvořené sestavy sestává z kódu sestavy a zvoleného řazení (např. ZDRDOD_A.xls). Obnovit zobrazení sestav vytvořené sestavy se zobrazí v tabulce Seznam dostupných souborů se sestavami s určitou časovou prodlevou. Odkaz Obnovit zobrazení sestav načte aktuální stav. Označit všechny sestavy všechny vytvořené sestavy zobrazené v tabulce Seznam dostupných souborů se sestavami označí ke smazání. Klepnutím na označení (zatržítko) před názvem sestavy lze označení zrušit, opětovným klepnutím označení obnovíte. Smazat označené sestavy označené soubory budou vymazány ze serveru. Sestavy lze označovat jednotlivě klepnutím do políčka před názvem souboru bude sestava označena zatržítkem nebo lze odkazem Označit všechny sestavy určit ke smazání všechny sestavy, označení lze jednotlivě rušit klepnutím na zatržítko před názvem souboru. id: /124

106 Územní filtr Na stránce Výstupní sestavy můžete v části Územní filtr nastavit omezení výběru dodavatelů na zvolené území. Nastavení provedete ještě před vytvářením sestav. Klepnutím na ikonku zobrazíte okno pro nastavení výběru. V levé části okna se zobrazí nabídka ORP z přihlášeného kraje, pro zvýrazněnou ORP se ve vedlejším okně zobrazí nabídka obcí z této ORP. Dvojklikem na zvolenou ORP nebo obec přemístíte tuto položku do filtru v pravé části okna. Odebrání položky z filtru provedete rovněž dvojklikem. 106/124 id:

107 Zobrazení a tisk sestav Tiskovou sestavu zobrazíte z tabulky Seznam dostupných souborů se sestavami klepnutím na název souboru (např. klepnutím na soubor DODZDR_A.xls zobrazíte sestavu Přehled nezbytných dodávek podle dodavatelů v programu Excel, kde je možno sestavu dále upravovat). Pokud nemáte k dispozici Excel, je možno otevřít soubor.htm a sestavu vytisknout z tohoto formátu. Ve formátu.htm již nelze provádět dodatečné úpravy. Po najetí kurzoru na ikonku nebo odkaz v řádku příslušné sestavy se zobrazí bublinová nápověda. Klepnutím na odkaz s názvem sestavy se sestava zobrazí v okně Internet Exploreru, a to jak sestava ve formátu.htm, tak i sestava ve formátu.xls. Pokud chcete sestavu zobrazit v okně Microsoft Excel, klepněte na odkaz sestavy pravým tlačítkem, v místní nabídce zvolte Uložit cíl jako. Zobrazí se okno Uložit jako, ve kterém před ukládáním vložíte název sestavy pomocí Ctrl V, sestavu uložíte jako list aplikace Microsoft Excel do zvoleného adresáře a pak zvolíte Otevřít. Sestavu ve formátu.xls můžete před vytištěním upravit a nastavit tak, aby se vešla na velikost stránky podle tiskárny, kterou máte k dispozici. id: /124

108 DODZDR Přehled nezbytných dodávek podle dodavatelů Klepnutím na ikonku odkaz Vytvořit sestavu. rozbalte nabídku, zvolte jednu z možností a použijte Vytvořenou sestavu zobrazíte z tabulky Seznam dostupných souborů se sestavami klepnutím na název souboru. 108/124 id:

109 ZDRDOD Přehled nezbytných dodávek podle zdrojů Klepnutím na ikonku odkaz Vytvořit sestavu. rozbalte nabídku, zvolte jednu z možností a použijte Vytvořenou sestavu zobrazíte z tabulky Seznam dostupných souborů se sestavami klepnutím na název souboru. id: /124

110 SPND Seznam požadovaných nezbytných dodávek Klepnutím na ikonku odkaz Vytvořit sestavu. rozbalte nabídku, zvolte jednu z možností a použijte Vytvořenou sestavu zobrazíte z tabulky Seznam dostupných souborů se sestavami klepnutím na název souboru. 110/124 id:

111 SNND Seznam nezajištěných nezbytných dodávek Vytvořenou sestavu zobrazíte z tabulky Seznam dostupných souborů se sestavami klepnutím na název souboru. PDND Přehled dodavatelů nezbytných dodávek Klepnutím na ikonku odkaz Vytvořit sestavu. rozbalte nabídku, zvolte jednu z možností a použijte Vytvořenou sestavu zobrazíte z tabulky Seznam dostupných souborů se sestavami klepnutím na název souboru. id: /124

112 DODDET Podklady pro plán nezbytných dodávek Tato sestava se vytvoří v přehledu dodavatelů ND, v návrhu dodavatelů ND nebo v detailu dodavatele ND odkazem Tisk dat dodavatele. Sestavu vytváří a využívá především HZS kraje pro dodavatele, který nemá přístup k internetu. DODDET Základní údaje o dodavateli nezbytných dodávek Záložka Detail 112/124 id:

113 DODDET Požadované nezbytné dodávky Záložka Poptávka DODDET Nabídka nezbytných dodávek nad požadovaný sortiment Záložka Nabídka id: /124

114 CND Číselník nezbytných dodávek Tuto sestavu vytvoříte buď na stránce Výstupní sestavy nebo také v modulu Správa číselníků (Interní číselníky CND Tisk). Sestava bude vytvořena v rozvinutém tvaru, tj. až do konkrétních komodit. 114/124 id:

115 12. NÁPOVĚDA Odkazem Nápověda na levé liště vyvoláte okno s nápovědou. Na požadované téma nápovědy se nastavíte tak, že klepnete na příslušný odkaz v menu na levé svislé liště tohoto okna. id: /124

116

117 13. PRÁCE S MAPOU Odkaz Mapa zobrazuje značky dodavatelů resp. nezbytných dodávek na mapách z Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) a je přístupný všem uživatelům. Adresu dodavatelů resp. nezbytných dodávek je možno zadávat bez mapy. Při prvním zadávání jejich adresy se značky automaticky umístí podle zadané adresy na souřadnice obce. Při pozdějších změnách adresy se už značka automaticky nepřemisťuje a je nutno ji v mapě přemístit ručně (nutné zejména při každé změně obce v adrese, protože aplikace nekontroluje, jestli umístění značky spadá do katastru obce, která je vyplněná v adrese). Při umisťování značek do mapy nebo při jejich přemisťování v mapě se souřadnice umístění uloží do databáze IS Argis a značka se podle nich zobrazuje podle přístupových práv i ostatním uživatelům na mapách z ČÚZK Vykreslení objektů do mapy Dodavatelé ND Dodavatelé ND mají podle svého hlavního předmětu podnikání přiřazenu značku, která je uvedena u tohoto předmětu podnikání v číselníku CZ-NACE. Dodavatelé se stejným hlavním předmětem podnikání se tedy vykreslují pomocí stejné značky. Značky dodavatelů se zobrazují podle jejich adresy na souřadnicích obce. Znamená to, že dodavatelé ze stejné obce budou automaticky umístěni na tytéž souřadnice, budou tedy ležet na sobě. HZS kraje si může zobrazit podrobnější mapu a jednotlivé značky ručně rozmístit (je to vhodné zejména u větších měst, především v Praze). Dodavatel si může rovněž opravit umístění své vlastní značky Nezbytné dodávky U vykreslování nezbytných dodávek platí, že v číselníku CND je u nezbytné dodávky uvedena značka, která je použita při vykreslování nezbytné dodávky daného typu do mapy. Značky nezbytných dodávek se zobrazují automaticky na adrese svého dodavatele. HZS kraje může k záznamu o nezbytné dodávce vložit jinou adresu, značky se pak zobrazují na této adrese. id: /124

118 13.2 Stránky IS Argis zobrazující mapu Stránka Mapa Stránka Mapa zobrazí na mapových podkladech značky dodavatelů nezbytných dodávek z přehledu, výběru nebo seznamu dodavatelů, nebo značky nezbytných dodávek z přehledu, výběru nebo seznamu nezbytných dodávek. Při volání této stránky odkazem Mapa se zobrazují mapové podklady z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Mapa (ČÚZK) Odkaz Mapa zobrazí na mapových podkladech z Geoportálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního značky dodavatelů nezbytných dodávek z přehledu dodavatelů, nebo značky nezbytných dodávek z přehledu nezbytných dodávek NH. Zobrazují se vždy jen dodavatelé nebo nezbytné dodávky, které byly při volání tohoto odkazu zobrazeny v tabulce přehledu nebo výběru, popřípadě detailu. Přemístěním kurzoru myši na zvolenou značku zobrazíte název dodavatele nebo nezbytné dodávky. V případě blikající značky se na stejné adrese nachází celá skupina dodavatelů nebo nezbytných dodávek. 118/124 id:

119 Dostupné odkazy: Základní zobrazuje základní mapu Foto zobrazuje fotomapu (pouze pro měřítko 1: a podrobnější) Zpět návrat na předchozí obrazovku. Označíte-li tažením myši výsek zobrazené mapy, zvětší se označená část na celé mapové okno. Mapa se zobrazí v takovém měřítku, aby se na ní zobrazily všechny značky dodavatelů nebo nezbytných dodávek z předchozího seznamu nebo výběru (na mapě s dodavateli lze vidět např. značky,, nebo, blikající značka znamená, že na stejné souřadnice bylo umístěno více subjektů). Klepnutím na značku zobrazíte detail záznamu příslušného dodavatele nebo nezbytné dodávky. Klepnutím na blikající značku zobrazíte okno se seznamem subjektů nebo dodávek, zde klepnutím na zvolený záznam opět zobrazíte jeho detail. Další popis ovládání mapy najdete v příslušné části tohoto dokumentu. id: /124

Příručka ke školení IS ARGIS 2.1

Příručka ke školení IS ARGIS 2.1 SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.1 pro krajské úřady verze 1.0 Informační systém ARGIS ÚVOD Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR) vyvíjí a provozuje Informační systém

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

ROBIS - uživatelská příručka

ROBIS - uživatelská příručka SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ROBIS - uživatelská příručka ROBIS Modul ropné bezpečnosti verze 1.2 ROBIS ROBIS Modul ropné bezpečnosti verze 1.2 Zpracovali: Vlastimil Jozefko Radek Holiš Copyright T-SOFT

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Internetový informační portál INTEGRI INFO

Internetový informační portál INTEGRI INFO Internetový informační portál INTEGRI INFO 09.06.2010 Obsah: Internetový informační portál INTEGRI INFO... 2 1. Přihlášení... 3 2. Struktura informačního portálu... 5 2.1 Lišta hlavního menu... 5 2.2 Rychlé

Více

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje OKsystem a.s. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: APV OKnouze/OKslužby Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje Ing. Radomír Martinka

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Přihlášení uživatele

Přihlášení uživatele Přihlášení uživatele 1 Portál B2B 3.0 1.1 O portálu Cílem Portálu B2B je zprostředkovávat zaměstnancům ŠKODA AUTO a jejich obchodním partnerům (importérům, dealerům atd.) důležité informace a umožňovat

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Příručka pro plánovače IS MPP

Příručka pro plánovače IS MPP Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Příručka pro plánovače IS MPP Modul plánování

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

MANUÁL PRO VÝDEJ / VÝROBU KARTY HOSTA LIPNO CARD

MANUÁL PRO VÝDEJ / VÝROBU KARTY HOSTA LIPNO CARD Pro elektronickou akceptaci je třeba být připojen na internet a případně mít příslušné akceptační / čtecí zařízení. Kartový systém se neinstaluje, jedná se o webovou aplikaci, která se otevře v libovolném

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Školící dokumentace uživatelů IS KRIZKOM (úroveň ORP)

Školící dokumentace uživatelů IS KRIZKOM (úroveň ORP) Školící dokumentace uživatelů IS KRIZKOM (úroveň ORP) (role reader, editor, supervizor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více