NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách"

Transkript

1 NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2

3 ÚVOD Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu NOVÉ VÝZVY Další vzdělávání pedagogů v oblasti zavádění a realizace výuky finanční gramotnosti na středních školách v Pardubickém kraji (CZ.1.07/1.3.12/ ). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten ČR. Projekt NOVÉ VÝZVY je určen pedagogům vyučujícím na gymnáziích, středních školách a SOU v Pardubickém kraji ekonomické a společenskovědní předměty. Partnerem projektu je Sdružení SPES, které se zabývá prevencí a pomocí při předlužení. Publikace, kterou máte před sebou, je základním informačním materiálem, podle kterého probíhají akreditované vzdělávací kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a který je současně koncipován tak, aby sloužil jako pomůcka pro pedagogy při přípravě výuky finanční gramotnosti na středních školách. Důležitou pomůckou pro pedagogy jsou i další dvě publikace, které vznikly v rámci projektu NOVÉ VÝZVY. Jedná se o publikaci s příklady aktivit na podporu praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách a o publikaci s příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti. Obsah všech publikací je rozdělen do šesti kapitol, jejichž názvy korespondují s názvy i obsahem jednotlivých akreditovaných vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Více informací o projektu NOVÉ VÝZVY je možno získat na internetových stránkách projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

4

5 PODĚKOVÁNÍ Realizátoři projektu děkují všem členům konzultační skupiny složené z pedagogů vybraných středních škol v Pardubickém kraji za jejich cenné poznámky a připomínky k obsahu jednotlivých publikací. Členové konzultační skupiny: Ing. Dobromila Hypšmanová Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a SOU, Pardubice PhDr. Renata Jelínková Gymnázium Dašická, Pardubice Mgr. Barbora Nečilová Gymnázium Mozartova, Pardubice Bc. Josef Půlpán Střední zdravotnická škola, Pardubice PaedDr. Zdeňka Sobolová Střední průmyslová škola elektrotechnická, Pardubice Ing. Eva Šimková Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice Ing. Zdeňka Šimůnková Střední průmyslová škola chemická, Pardubice 3

6 Hospodařit je umění 1. Obecné Pojem hospodaření se používá velmi často. Hospodaření je spojováno s činností států, firem, domácností i jednotlivců. Pokud se podíváme na slovo hospodaření do slovníků, zjistíme, že se jedná o ekonomickou činnost, jako je plánování, organizace, výroba, prodej či investování. Pravidlo, že každá domácnost se má naučit hospodařit, platí od pravěku. Již lidé v jeskyních se snažili spravovat svůj majetek tak, aby jim sloužil a zabezpečil jejich každodenní život. V současné době se pojem hospodaření domácností používá především v souvislosti se správou finančních prostředků. Málokdy se hovoří o správě hmotných věcí, organizaci, využití či prodeje stávajícího majetku, se kterým domácnost nakládá a hospodaří. Naši předkové více hospodařili právě s majetkem než s penězi. Dokázali využít svých statků k dobrému hospodaření a zajištění domácností. Majetek domácností tvoří: Hmotné statky, které dále dělíme na movitý a nemovitý majetek Nehmotné statky, kam například řadíme duševní vlastnictví či patentové ochrany Pojem domácnost u nás vymezuje 115 občanského zákoníku. Uvádí se v něm, že domácnost tvoří osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Jinými slovy tedy jde o soužití více osob, které sdílejí společnou domácnost, společně hospodaří, společně uspokojují své potřeby. Ne všichni členové domácnosti však musí finančně přispívat na její chod. Příslušníci jednotlivých domácností chtějí uspokojovat na trhu své potřeby, domácnost lze tedy charakterizovat jako spotřebitele. Tito využívají nákupu zboží či služeb jako konzumenti, tedy spotřebitelé. Pojem potřeby. Rozhodování domácností o nákupu zboží a služeb se vždy odvíjí od jejich potřeb. V literatuře nalezneme pestrou škálu jejich definic. Jako vzor můžeme využít nejznámější dělení potřeb podle Abrahama Maslowa pojmenované jako pyramida potřeb. Zdroj: Maslowova pyramida potřeb Potřeba seberealizace Potřeba uznání, úcty Potřeba lásky, přijetí, spolupatřičnosti Potřeba bezpečí a jistoty Základní tělesné, fyziologické potřeby Potřeby z pohledu spotřebitele Z pohledu spotřebitele uspokojujeme nákupem zboží a služeb naše základní tělesné a fyziologické potřeby. Tím však v žádném případě neříkáme, že ostatní potřeby jsou méně důležité. Spotřebitele může při uspokojování jeho potřeb ovlivňovat mnoho nejrůznějších faktorů. Naše rozdělení uspokojování potřeb je zaměřeno především na zbytnost jednotlivých potřeb, ale také na plánování či neplánování jejich uspokojení. Dělíme je do tří kategorií, které rovněž tvoří pyramidu: Zbytná (neplánovaná) potřeba Občasná potřeba Nezbytné (plánované) potřeby 4

7 1) Nezbytné potřeby jsou tvořeny věcmi, bez jejichž uspokojení není člověk schopen žít každodenní život. Veškeré uspokojení nezbytných potřeb vychází z plánování, tudíž se nejedná o impulzivní jednání. Domácnosti tyto své potřeby znají, vědí, jak je uspokojit, a znají služby a statky, které jim k tomu dopomohou. Nezbytné potřeby dělíme dále do dvou kategorií: a. Pravidelné sem řadíme veškeré náklady spojené s bydlením, které splňuje podmínky pro uspokojení biologických i společenských potřeb. Dále pak potřeby spojené s příjmem potravy. b. Nepravidelné do této kategorie patří služby a statky, které nemusí být pravidelné, ale přesto jsou základní a nezbytné. Jde například o nákup služeb a statků spojených se zdravím jednotlivých členů domácnosti. Dále pak např. nákup ošacení. 2) Občasná potřeba je spojená především s uspokojením potřeb spotřebitele, které vycházejí z určité touhy po nějakém statku či službě. Nejedná se o věci každodenní potřeby, bez jejich uspokojení lze žít. Přestože vychází z tužeb a přání, je předem naplánovaná a je s ní počítáno v rámci rodinného rozpočtu. Tato kategorie by se dala označit za potřeby, které zajišťují důstojný a spokojený život členů domácností. Můžeme je rovněž rozdělit: a. Pravidelné hovoříme především o pravidelných aktivitách jednotlivých členů domácností, např. hobby, sport, kultura, kadeřník. b. Nepravidelné do těchto potřeb řadíme výjimečné situace, které domácnost plánuje dlouhodobě, jedná se např. o dovolenou, výlety či dárky. 3) Zbytná, neboli neplánovaná potřeba, vychází pouze z touhy spotřebitele okamžitě něco vlastnit. Spotřebitel je pod vlivem tlaku okolností či reklamy veden k tomu, aby uspokojil svou momentální touhu po určité službě či statku. I když se může jednat o věc důležitou a nezbytnou pro uspokojování základních potřeb, je neplánovaná a narušuje rodinný rozpočet. Uspokojení těchto potřeb se odvíjí od momentálního stavu spotřebitele, např. hlad, žízeň, zima. V druhém případě se jedná o podlehnutí reklamě a přesvědčení spotřebitele o nutnosti nákupu zbytné věci, např. módní trendy. Je třeba mít na paměti, že lidé musí uspokojovat své potřeby, a k tomu jim slouží nákup statků a služeb. K tomu, aby mohli své potřeby uspokojovat dlouhodobě a kvalitně, je nutná odpovědná správa majetku, hospodaření s peněžními prostředky a především dobré plánování příjmů a výdajů. 2. Rozpočet domácnosti Rozpočet domácnosti je základním přehledem všech příjmů a výdajů. Svůj rozpočet by měla znát a vést každá domácnost. Jistý individuální rozpočet je nezbytností i u jednotlivých členů domácností. K umění zacházet s penězi bychom měli vychovávat i nezletilé děti. Od doby, kdy děti dostávají kapesné, je mají rodiče směrovat k tomu, aby s těmito penězi nakládaly podle určitých pravidel, která jim rodiče nastaví. Především pak mladí lidé na pokraji dospělosti si musí vštípit základní pravidla hospodaření tak, aby při osamostatnění a založení vlastní rodiny dokázali vést dobrý rodinný rozpočet. V praxi se můžeme setkat se třemi druhy rozpočtu: 1) Přebytkový rozpočet příjmy domácnosti jsou vyšší než výdaje. Po zaplacení všech nákladů domácnosti ještě stále peněžní prostředky zbývají. 2) Vyrovnaný rozpočet příjmy domácnosti jsou rovny výdajům. Domácnost hospodaří s takovými prostředky, které odpovídají spotřebě, a po uhrazení veškerých nákladů již žádné finance nezbývají. 3) Schodkový rozpočet příjmy domácnosti jsou nižší než výdaje. Domácnost má nedostatek finančních prostředků, není schopna pokrýt veškeré náklady. 5

8 Vedení rozpočtu spočívá v soupisu všech plánovaných příjmů a výdajů, určení, zda příjmy pokryjí výdaje, přehodnocování a přizpůsobení výdajů podle potřeby a také aktualizaci rozpočtu. Vedení rozpočtu by mělo mít následující pravidla: Najdi si čas! Aby mohl být rozpočet zpracován kvalitně, je potřeba mu věnovat dostatečný prostor. Rozpočtu se věnuj pravidelně! Kvalitní rozpočet se nedá vytvořit v jednom měsíci, je nezbytné mu pravidelně věnovat více času. Rozpočet musíš aktualizovat! Přestože některé výdaje jsou každý měsíc stejné, podstatnou část rozpočtu tvoří nepravidelně se opakující náklady. Ty mohou mít jinou frekvenci placení, či rozdílnou výši v každém měsíci. Rozpočet veď písemně! Na papíře vypadá situace poněkud jinak, než když nosíme rozpočet pouze v hlavě. Zaznamenávej čisté příjmy! Do konečného rozpočtu domácnosti je potřeba zaznamenávat čisté příjmy domácnosti, nikoli hrubý příjem. Všechny výdaje rozpočítej do jednotlivých měsíců! Výdaje, které se opakují například čtvrtletně, je třeba rozpočítat do jednotlivých měsíců, aby rozpočet dával přehled o skutečných nákladech na jeden měsíc. Nezapomeň na nepravidelné výdaje! Nutností je počítat i s výdaji kupříkladu na Vánoce, kde je třeba rozpočítat částku určenou na tuto událost již do předešlých měsíců. Rozděl si výdaje na důležité a ostatní! Výdajová část rozpočtů musí obsahovat rozdělení do dvou kategorií, z nichž bude patrna důležitost jednotlivých výdajů. Součást výdajů tvoří rovněž prostředky určené k úspoře, nebo na splátky pohledávek! Do rodinného rozpočtu zaznamenáváme prostředky, které jsou vyčleněné jako rezerva, i ty, které musíme vynakládat na své dluhy. Zaznamenávej i takzvané výdaje bez účtu! Velkou část měsíčních výdajů mohou tvořit i malé položky, které vynaložíme na věci, ke kterým si nevezmeme účet. Může se jednat o rychlé občerstvení, jednorázovou jízdenku, spropitné, noviny apod. Zvaž dobře všechny své výdaje! Příjmová strana rozpočtu Příjmy domácnosti nejčastěji tvoří: mzda, důchod, systém sociálního zabezpečení. Mohou sem patřit i výnosy a investice. Mzda Mzda je odměna za práci v pracovně právním vztahu, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně. Může se skládat z těchto složek: základní mzda, náhrady mzdy a výkonnostní složky mzdy. Jedná se o peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci. Na rozdíl od platu je vyplácena v soukromém sektoru, zatímco plat náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí. Mzda je složena z pevné a pohyblivé složky: Pevná složka hrubý základ mzdy a další položky v ní pevně zahrnuté. Pohyblivá složka jsou příplatky, osobní ohodnocení, prémie a odměny. Příplatky jsou povinné. Jedná se o práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Osobní ohodnocení vyjadřuje trvaleji kvalitu práce určitého zaměstnance a lze jej odebrat pouze při zhoršení kvality práce zaměstnance. Prémie jsou stanoveny v procentech a slouží ke zvýšení motivace. Odměny se vyplácejí jednorázově. 6

9 Mzdu nebo plat dostávají zaměstnanci od svých zaměstnavatelů. Podíváme se, jaký je v obou pojmech rozdíl, jakou nejnižší mzdu mohou zaměstnanci dostat, a nezapomeneme se podívat také na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tyto dohody jsou většinou využívány právě při zaměstnávání brigádníků, proto se podíváme, jak se postupuje při danění nejen v těchto případech. Výši průměrné měsíční mzdy naleznete na stránkách Českého statistického úřadu (http://www.czso.cz). Mzdové náklady: V roce 2008 byl v ČR zaveden pojem superhrubá mzda. Skládá se z hrubé mzdy zaměstnance, která je navýšena o povinné pojistné. Povinné pojistné je pojistné na sociálním zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecném zdravotním pojištění. Vzorová tabulka nákladu na mzdy v roce 2010: Zaměstnanec Hrubá mzda Čistá mzda Sociální a zdravotní pojištění Daň Zaměstnavatel Superhrubá mzda Sociální a zdravotní pojištění Kč Kč Kč Kč Kč Kč Důchod Nárok na důchod ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodu a podmínky pro výplatu důchodu jsou upraveny zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ze základního důchodového pojištění se poskytují tyto důchody: Starobní Invalidní Vdovský a vdovecký Sirotčí Dávky státní sociální podpory Systém státní sociální podpory upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Jedná se o takové dávky, které jsou poskytovány osobám ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplacení zčásti přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. Jedná se o následující dávky: Přídavek na dítě Porodné Rodičovský příspěvek Pohřebné Sociální příplatek Dávky pěstounské péče Příspěvek na bydlení Systém pomoci v hmotné nouzi Upravuje zákon č 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádných událostí. O hmotné nouzi se hovoří v takovém případě, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení 7

10 základních životních potřeb na úrovni přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivního důvodu zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. Dávky, které řeší hmotnou nouzi, jsou: Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Životní a existenční minimum Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. V roce 2010 činí životní minimum jednotlivce částku Kč. * Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. V roce 2010 činí existenční minimum částku Kč. * * Zdroj: Portál Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz/cs/2) Další příjmy Pronájem do příjmů domácnosti je nutné započítat případné příjmy z pronájmů movitých a nemovitých věcí. Jedná se například o pronájem traktoru na sekání trávy (movitá věc), či o pronájem bytů, domů nebo nebytových prostor (nemovitých věcí). Při sestavování rozpočtu, jehož součástí je i příjem z pronájmů, nesmíme zapomínat na související výdajovou stranu, která musí obsahovat výdaje, které jsou s těmito příjmy spojeny (daně, opravy, údržba). Práce na černo některé domácnosti navyšují své příjmy nelegální prací, a to bez jakékoli smlouvy. Tato práce se jim zdá na první pohled velmi výhodná. Příjem je vyšší, protože z těchto peněz neodvádí daně, ani náklady na sociální a zdravotní pojištění. Touto problematikou se zabývá zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Pokud uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci, může být vyřazen z evidence úřadu práce a může mu být uložena pokuta až do výše Kč. Zaměstnavateli, který umožňuje nelegální práci, může být uložena pokuta až do výše Kč. Výdajová strana rozpočtu V rodinném rozpočtu je větší a důležitější část věnována jednotlivým výdajům domácnosti. Ty jsou z pohledu hospodaření důležitější než příjmy. Naše výdaje můžeme v daném období ovlivnit více než naše příjmy. Většina příjmů je pevně dána a v průběhu roku se příliš nemění. Nakládáme však se svými výdaji, které velmi ovlivňují vyrovnanost rodinného rozpočtu. Nezbytné výdaje nemusí být každoměsíční, ale mohou se opakovat v delších intervalech. Náklady na tyto výdaje by měly být rozděleny do jednotlivých měsíců, a to především z toho důvodu, aby v jednom měsíci nepodaly zkreslený údaj ke konečnému stavu rozpočtu: Základní výdaje: Bydlení: nájemné, elektřina, plyn, voda, fond oprav, komunální odpad Služby: rozhlasové a televizní poplatky, internet, telefon, denní tisk Doprava: jízdné, provoz automobilu Strava: nákup potravin a nápojů Zdraví a hygiena: zdravotnické služby, hygienické potřeby Děti: výživné, kapesné, náklady na vzdělání Volný čas: koníčky, sport, zábava, zvířata 8

11 Ošacení Daně Pojištění Tvorba rezerv Splátky úvěru Další výdaje Informace a doporučení k vybraným položkám: Bydlení často tvoří největší položku v rodinném rozpočtu. Nezbytností je úhrada všech položek týkajících se bydlení, tedy nájemné, elektřina, plyn atd. Pokud nejsou tyto položky pravidelně hrazeny, může dojít k odpojení od dodávek elektrické energie, či k vystěhování z bytu. Při sestavování rozpočtu je důležité dobře odhadnout výši jednotlivých záloh u energií. Domácnost by měla mít vypozorováno, jaká je její měsíční spotřeba, a tomu následně výši záloh přizpůsobit. Vhodnější je hradit o trochu větší měsíční zálohy, které vedou k prevenci vysokého nedoplatku při vyúčtování. Poskytovatelé energií dávají mnoho rad a doporučení, jak jednotlivé energie uspořit. Rovněž velikost bytu a cena nájmu by měla odpovídat potřebám domácnosti. Při sestavování rozpočtu často dochází k opomenutí plateb za komunální odpad. Ve většině případů je tato položka součástí nájmu, nebo je placena samostatně. Služby se staly součástí každoměsíčních nákladů. Při sestavování rozpočtu dochází k opomínání platby rozhlasových a televizních poplatků stanovených podle zákona. V případě, že si domácnost vyřizuje založení služby SIPO na České poště, je na tyto nezbytné poplatky upozorněna. Součástí každodenního života se staly náklady spojené s užíváním telefonu. Zde je možné ušetřit, pokud využíváme kredit, nikoli paušál. Měsíční útrata je v případě kreditu přehlednější. Jestliže uzavřeme smlouvu se společností, je nutné zvolit si vhodný paušál tak, aby nejlépe odpovídal našim potřebám. Vhodné je během měsíce vypozorovat, jaké jsou náklady a které z nabízených služeb jednotlivých operátorů nejčastěji využíváme. Tomuto pozorování pak přizpůsobíme výběr operátora a jeho produktů. Pokud využíváme paušální služby, je nezbytné nastavit si měsíční limit, tedy horní hranici nákladů v daném období. Strava a výdaje na ni se velmi obtížně monitorují. Jedná se sice o pravidelně se opakující položky, přesto se cena každý měsíc liší. Nelze přesně předem určit výši nákladů na potraviny v daném měsíci. Každá domácnost by však měla umět dobře odhadnout, jak vysoké náklady se této položky týkají. Rovněž je vhodné stanovit si horní hranici financí, které v měsíci chceme na tuto položku vynaložit. Tomuto stropu pak přizpůsobit plánování nákupů. I zde existují nejrůznější pravidla a doporučení. Ta základní jsou: Vytvořte si doma seznam toho, co skutečně potřebujete. Nechoďte do obchodu hladoví. Nakupujte méně často. Využijte některých slev a akcí v jednotlivých obchodech, zjistěte si, zda jsou opravdu výhodné. Nenakupujte pouze podle reklamy. Neberte do obchodu děti. Hlavní doporučení: Základní výdaje, jejichž částka není každý měsíc stejná, se obtížně zaznamenávají. Proto je vhodné pořídit si např. krabici, která je určena pro veškeré účty, které jsme zaplatili. Do této krabice přidáváme i lístečky s napsanou částkou, kterou jsme platili a ke které nemáme účet. Na konci měsíce stačí pak věnovat těmto záznamům určitý čas, a tak zachytit veškeré položky, které jsme v daném měsíci hradili. 9

12 Z dřívějších dob víme, že hospodaření domácnosti bylo vždy spojeno s hotovými finančními prostředky, většina rodin využívala tzv. obálkového systému. Každý měsíc po výplatě mzdy či jiných příjmů byly peníze rozděleny do obálek s jednotlivými výdajovými položkami. Dnešní doba nám nabízí hospodaření s virtuálními penězi, k tomu nám nabízí různé produkty, které nahradily obálkové metody a nabízí nám možnosti, jak spravovat svůj rodinný rozpočet. 3. Finanční produkty sloužící k hospodaření domácnosti Běžný účet je základní finanční produkt, který nabízejí bankovní subjekty. Využití běžného účtu je určeno především pro základní hospodaření domácnosti s bezhotovostními finančními prostředky. Běžný účet se stal nezbytnou součástí správy rodinných financí. Zaměstnavatelé ve většině případů vyžadují účty pro zasílání výplat. S běžným účtem se pojí i další produkty, ať už zaměřené na tvorbu rezerv, nebo na možnosti úvěrových nabídek. Běžný účet umožňuje vklad a výběr peněžních prostředků následujícími způsoby: Bezhotovostním převodem z/na jiný účet Osobně vkladem/výběrem na přepážce Výběr hotovosti kartou z bankomatu Tip! Osobní vklad či výběr je drahý, preferujte bezhotovostní platební styk či výběr z bankomatu. Běžný účet není dobře úročen, proto neslouží k úspoře rezerv. Jinak řečeno: jde o produkt, který je průtokový, určitý základ a prvotní produkt pro přijetí a okamžité rozdělení příjmů. Úročení běžného účtu bývá od 0,0 do cca 1 %. Tip! Na běžném účtu nemějte rezervy. S běžným účtem jsou spojeny poplatky. Může se jednat o poplatky za zřízení účtu, měsíční vedení účtu, internetbanking, telebanking, za výpis z účtu, za výběr hotovosti z vlastního/cizího bankomatu, za výběr hotovosti na přepážce, za vklad na účet, za platební kartu, za zřízení/ změnu/ zrušení trvalého příkazu či SIPO. Je potřeba vždy dobře zvážit, které služby nejčastěji využíváme a v jakém rozsahu. Tomu pak přizpůsobujeme výběr vhodného běžného účtu tak, abychom platili skutečně jen ty služby, které využíváme, a nikoli spoustu služeb navíc, které nepotřebujeme. Měsíční poplatky spojené s běžnými účty mohou být velmi vysoké a lidé často platí za služby, které nevyužívají. Tip! Zvažte, které služby a jak často v souvislosti s běžným účtem využíváte a tomu přizpůsobte výběr běžného účtu. Můžete tak ušetřit v řádu stovek korun ročně. Debetní platební karta je nejčastěji spojena s běžným účtem. Jedná se o platební kartu, která umožňuje disponovat s vlastními peněžními prostředky na účtu. Debetní kreditní karta, přesto že název tomu napovídá, není kreditní tedy úvěrová karta. Debetní kartou můžeme provést výběr peněz z bankomatu, či uhradit nákup zboží či služeb přímo v prodejně, která je vybavena zařízením pro bezhotovostní platbu. V souvislosti s debetní kartou existují dvě preventivní doporučení. Nikdy nemějte PIN k Vaší kartě uložen v její blízkosti. Vhodné je i nastavení limitu pro denní či týdenní užívání karty. Při ztrátě karty se tak vyhnete riziku výběru velké hotovosti, nebo alespoň omezení výběru celé částky z vašeho účtu. Tip! Levnější je obvykle platba kartou než výběr hotovosti z bankomatu a následné zaplacení. Moderní doba nabízí a umožňuje ovládání běžného účtu a přidružených produktů z pohodlí domova, a to díky službě Internetbanking. Díky tomuto nástroji můžete sami ovládat svůj účet. Umožní vám nahlédnout do historie plateb, dále správu svých transakcí, tedy přehled o trvalých příkazech, svolení k inkasu či jednorázové příkazy k úhradě. Díky této službě můžete mít své 10

13 prostředky pod kontrolou kdykoli a téměř kdekoli, můžete tak s penězi disponovat 24 hodin denně. Tip! Výpis z účtu v elektronické podobě bývá obvykle zdarma, za tištěnou podobu platíme vysoké poplatky. Běžný účet slouží k běžným měsíčním pevným platbám za služby, které využíváme. Typickým příkladem jsou platby nájemného, energií. Dále běžný učet slouží i k platbám, které nejsou každý měsíc ve stejné výši. Existují dvě možnosti, jak tyto platby zajistit. Úhradová příkaz k úhradě využíváme u pevných plateb, jejichž výše je každý měsíc stejná. Inkasní povolení k inkasu využíváme u plateb, jejichž měsíční výše se liší (např. telefonní paušál). Pokud volíme příkaz k úhradě, zadáváme přesnou částku, která má být zaplacena. Jedná se o příkaz majitele účtu, aby z jeho peněz byla zaplacena služba nebo zboží. Povolení k inkasu je svolení majitele účtu k tomu, aby si dodavatel služby nebo zboží sám z účtu stáhl potřebnou částku. Dovolíme mu, aby si sáhl na náš účet a vzal si v daném měsíci prostředky, které jsme vynaložili na nákup služby nebo zboží. Tip! Pokud dáváte svolení k inkasu, vždy nastavte horní, maximální povolený limit. Studentský účet, dětské konto Bankovní subjekty si velmi dobře uvědomují, že i studenti jsou pro ně velmi zajímavou cílovou skupinou. Nejedná se sice o zaměstnance, ale většina z nich má pravidelný příjem. Ten může být tvořen kapesným od rodičů, přídavkem na děti či příjmem z brigády. V zahraniční literatuře zjistíme, že finanční společnosti se zaměřují právě na mladé lidi a děti, které tvoří významnou cílovou skupinu. Děti dobře ovlivňují své rodiče, zejména v oblasti nákupů. Zároveň disponují finančními prostředky, které tvoří především dary, např. od prarodičů. Rovněž výchova mladých lidí a nabídka produktů již před zahájením aktivního pracovního života často vede k tomu, že tito lidé následně dlouhodobě využívají služeb vybrané instituce, protože jsou na ni zvyklí a mají s ní zkušenosti. Na finančním trhu existuje specializovaná nabídka bankovních účtů zaměřená právě na studenty. Věková hranice majitele účtu je obvykle od 15 let výše. Při založení studentského účtu se nejčastěji dokládá průkaz totožnosti, potvrzení o studiu. U nezletilých je ještě nutná přítomnost zákonného zástupce. Studenti velmi často využívají možnosti čerpat povolený debet, tedy kontokorent. Dětská konta jsou určena pro menší děti, fakticky je ale mohou založit a disponovat s nimi rodiče (nebo zákonní zástupci). Nejčastěji bývají tato konta určena pro děti ve věku 0 15 let, velmi často slouží jako spořicí účty, k nimž ovšem může být vydána i platební karta. Můžeme se setkat s názory, že tyto produkty jsou určeny k tomu, aby se děti naučily hospodařit. Častým motivem bankovních institucí je získání mladých klientů, které učí používat bankovní produkty. Společnosti nabízejí často přechod z dětského účtu na studentský účet. Tip! Dobře zvažte, zda je pro vás výhodné založit si studentský účet a zda máte příjmy na to, abyste pokryli veškeré poplatky s účtem spojené. Spořicí účet je produkt, který v sobě kombinuje výhody dvou jiných produktů, a to běžného účtu a termínovaného vkladu. Již svým názvem napovídá, že se jedná o produkt, který slouží ke spoření, tedy tvorbě a správě rezervy domácností. Spořicí účet nemá tak vysoké úrokové zhodnocení jako 11

14 např. termínovaný účet, ovšem v porovnání s běžným účtem je zúročení vyšší. Poplatky spojené s vedením a správou spořicího účtu nejsou tak vysoké (někdy nulové) jako u běžného účtu. Oproti termínovanému vkladu nebývá časově omezen. Znamená to, že není stanoveno, na jak dlouhé období se zde majitel účtu zavazuje prostředky ponechat, a s penězi je tudíž možno kdykoli disponovat. Spořicí účet je nejvhodnějším produktem pro uložení základní rezervy domácnosti, která má činit 3-5 násobek čistého měsíčního příjmu domácnosti. Řada společností nabízí možnost snadného převodu finančních prostředků mezi běžným a spořicím účtem, a to především prostřednictvím služby Internetbanking. Tyto služby jsou obvykle poskytovány zdarma, stejně jako vedení či výpisy z účtu. Vklady na spořicích účtech jsou rovněž pojištěny. Velkou výhodou tohoto účtu je skutečnost, že k němu není vydávána platební karta. Pokud je tedy odcizena platební karta, nestane se, že by domácnost byla připravena také o svou finanční rezervu. Tip! Spořicí účet je vhodný pro rezervu domácnosti, která by měla být ve výši 3 5 násobků čistého příjmu domácnosti. Termínované vklady zhodnocují peníze, které domácnost nějaký čas zcela jistě nebude potřebovat. Tento produkt slouží k jednorázovému uložení finančních prostředků, kde se majitel účtu zaváže po určitý čas (termín) tyto peníze na účtu ponechat. Bankovní subjekt se pak zavazuje k úročení této částky určitou sazbou. Termínované vklady neslouží jako běžný ani spořicí účet, s prostředky nelze jednoduše manipulovat ani provádět platby. Společnosti vyžadují minimální vklad, který při založení tohoto produktu musí domácnost složit. Prostředky uložené v rámci tohoto produktu jsou chráněny pojištěním. Podle novely zákona o bankách je současná hranice pojištění stanovena na částku EUR. Pokud budete chtít vybrat peníze před uplynutím termínu, na kterém jste se smluvně dohodli, budete muset zaplatit určitý poplatek. Doporučujeme využívat tento produkt nad rámec rezervy domácností, která je vytvořena na spořicím účtu. Příklad vhodného využití termínovaného vkladu: Domácnost má hypotéku a výročí fixace bude za 3 roky. Nečekaně domácnost obdržela vyšší částku peněz. Tyto peníze uložila na termínovaný vklad, a to na 3 roky. Po celou dobu jsou tyto peníze úročeny výhodnou sazbou a po 3 letech, ve výročí fixace hypotéky, jsou peněžní prostředky z termínovaného vkladu užity na úhradu části hypotéky. Tip! Úrokové sazby na termínovaných vkladech jsou v současné době dosti nízké, hradíte navíc 15 % daň. Využijte proto termínované vklady jako krátkodobou úschovu peněz. Stavební spoření je určeno zejména k financování bydlení, ale jeho využití může být mnohem širší. Zároveň se totiž jedná o spořicí produkt, kterým můžete jednou financovat např. studium dětí. Tento produkt je vlastně kombinací spoření s možností získání účelového úvěru a státní podpory. Stavební spoření je poskytováno na základě zákona č. 96/1993 Sb., a smí jej poskytovat pouze stavební spořitelny. Stavební spoření může mít každý, laicky řečeno každé rodné číslo. Výhodnost stavebního spoření není v úrokové sazbě, ta je obdobná jako u jiných spořicích produktů, spočívá ve státní podpoře. Státní podpora se vypočítává z 15 % uspořené částky, maximálně však z Kč, a to vždy ročně. Tedy při vkladu Kč ročně je maximální výnos, a to ve výši Kč, při smlouvě na 6 let. Prostředky uložené na stavebním spoření jsou pojištěny jako vklady v bankách. Výnosy ze stavebního spoření jsou osvobozeny od placení daní z příjmu. Při uzavírání stavebního spoření je dobré si rozmyslet, jak jednou budeme chtít peníze použít, zda využijeme možnosti překlenovacího úvěru, či budeme pouze spořit a prostředky upotřebíme k jinému účelu. Tomu je potřeba následně přizpůsobit výběr produktu a poskytovatele. Velmi důležité je nastavení cílové částky, která vychází z toho, kolik a jak dlouho chceme spořit. Pokud vypovíte stavební spoření před vázací dobou, přicházíte o zálohy státní podpory. Spořitelna také může vyžadovat sankce za předčasné zrušení smlouvy. Tip! Stavební spoření je nejvhodnější produkt, který slouží k zajištění bydlení. Pokud se ve vašem rozpočtu najde ročně Kč, založte si jej. 12

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz.

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz. Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu umožňuje odhalení různých neřestí je základem práce s klientem tvoří základ pro tvorbu rezerv Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME?

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? Plán vyučovací hodiny (č. 2) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Neutrácíme doma více, než vyděláváme? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

Standardy finanční gramotnosti

Standardy finanční gramotnosti Standardy finanční gramotnosti Projekt Rozumíme penězům 1. Hospodaření domácnosti [1] 1.1. Domácnost prostřednictvím definování osobních životních potřeb dojít k poznání možností jak tyto potřeby uspokojit

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem?

Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? Mgr. Petra Skuhrová REMEDIUM Praha občanské sdružení Konference Život 90 8. 11. 2013, Praha I. Rozpočet typy, struktura, pravidla pro sestavení rozpočtu II.

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Osobní půjčka. Kreditní karty

Osobní půjčka. Kreditní karty Osobní půjčka. Kreditní karty HOR_62_INOVACE_8.ZSV.34 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 24. 5. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Osobní půjčka. Kreditní karty. 1 Výukový materiál je připraven

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PÁR RAD K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ. abychom si mohli užívat spokojený důchod?

EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PÁR RAD K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ. abychom si mohli užívat spokojený důchod? EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. ČERVENEC 2011 UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Podle ekonomů stát v budoucnu nebude mít dostatek prostředků na vyplácení důchodů. Politici proto chystají řadu systémových změn. Jsou

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více