NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách"

Transkript

1 NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2

3 ÚVOD Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu NOVÉ VÝZVY Další vzdělávání pedagogů v oblasti zavádění a realizace výuky finanční gramotnosti na středních školách v Pardubickém kraji (CZ.1.07/1.3.12/ ). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočten ČR. Projekt NOVÉ VÝZVY je určen pedagogům vyučujícím na gymnáziích, středních školách a SOU v Pardubickém kraji ekonomické a společenskovědní předměty. Partnerem projektu je Sdružení SPES, které se zabývá prevencí a pomocí při předlužení. Publikace, kterou máte před sebou, je základním informačním materiálem, podle kterého probíhají akreditované vzdělávací kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a který je současně koncipován tak, aby sloužil jako pomůcka pro pedagogy při přípravě výuky finanční gramotnosti na středních školách. Důležitou pomůckou pro pedagogy jsou i další dvě publikace, které vznikly v rámci projektu NOVÉ VÝZVY. Jedná se o publikaci s příklady aktivit na podporu praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách a o publikaci s příklady pracovních listů pro studenty středních škol k procvičení vybraných témat z finanční gramotnosti. Obsah všech publikací je rozdělen do šesti kapitol, jejichž názvy korespondují s názvy i obsahem jednotlivých akreditovaných vzdělávacích kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Více informací o projektu NOVÉ VÝZVY je možno získat na internetových stránkách projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

4

5 PODĚKOVÁNÍ Realizátoři projektu děkují všem členům konzultační skupiny složené z pedagogů vybraných středních škol v Pardubickém kraji za jejich cenné poznámky a připomínky k obsahu jednotlivých publikací. Členové konzultační skupiny: Ing. Dobromila Hypšmanová Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a SOU, Pardubice PhDr. Renata Jelínková Gymnázium Dašická, Pardubice Mgr. Barbora Nečilová Gymnázium Mozartova, Pardubice Bc. Josef Půlpán Střední zdravotnická škola, Pardubice PaedDr. Zdeňka Sobolová Střední průmyslová škola elektrotechnická, Pardubice Ing. Eva Šimková Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice Ing. Zdeňka Šimůnková Střední průmyslová škola chemická, Pardubice 3

6 Hospodařit je umění 1. Obecné Pojem hospodaření se používá velmi často. Hospodaření je spojováno s činností států, firem, domácností i jednotlivců. Pokud se podíváme na slovo hospodaření do slovníků, zjistíme, že se jedná o ekonomickou činnost, jako je plánování, organizace, výroba, prodej či investování. Pravidlo, že každá domácnost se má naučit hospodařit, platí od pravěku. Již lidé v jeskyních se snažili spravovat svůj majetek tak, aby jim sloužil a zabezpečil jejich každodenní život. V současné době se pojem hospodaření domácností používá především v souvislosti se správou finančních prostředků. Málokdy se hovoří o správě hmotných věcí, organizaci, využití či prodeje stávajícího majetku, se kterým domácnost nakládá a hospodaří. Naši předkové více hospodařili právě s majetkem než s penězi. Dokázali využít svých statků k dobrému hospodaření a zajištění domácností. Majetek domácností tvoří: Hmotné statky, které dále dělíme na movitý a nemovitý majetek Nehmotné statky, kam například řadíme duševní vlastnictví či patentové ochrany Pojem domácnost u nás vymezuje 115 občanského zákoníku. Uvádí se v něm, že domácnost tvoří osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Jinými slovy tedy jde o soužití více osob, které sdílejí společnou domácnost, společně hospodaří, společně uspokojují své potřeby. Ne všichni členové domácnosti však musí finančně přispívat na její chod. Příslušníci jednotlivých domácností chtějí uspokojovat na trhu své potřeby, domácnost lze tedy charakterizovat jako spotřebitele. Tito využívají nákupu zboží či služeb jako konzumenti, tedy spotřebitelé. Pojem potřeby. Rozhodování domácností o nákupu zboží a služeb se vždy odvíjí od jejich potřeb. V literatuře nalezneme pestrou škálu jejich definic. Jako vzor můžeme využít nejznámější dělení potřeb podle Abrahama Maslowa pojmenované jako pyramida potřeb. Zdroj: Maslowova pyramida potřeb Potřeba seberealizace Potřeba uznání, úcty Potřeba lásky, přijetí, spolupatřičnosti Potřeba bezpečí a jistoty Základní tělesné, fyziologické potřeby Potřeby z pohledu spotřebitele Z pohledu spotřebitele uspokojujeme nákupem zboží a služeb naše základní tělesné a fyziologické potřeby. Tím však v žádném případě neříkáme, že ostatní potřeby jsou méně důležité. Spotřebitele může při uspokojování jeho potřeb ovlivňovat mnoho nejrůznějších faktorů. Naše rozdělení uspokojování potřeb je zaměřeno především na zbytnost jednotlivých potřeb, ale také na plánování či neplánování jejich uspokojení. Dělíme je do tří kategorií, které rovněž tvoří pyramidu: Zbytná (neplánovaná) potřeba Občasná potřeba Nezbytné (plánované) potřeby 4

7 1) Nezbytné potřeby jsou tvořeny věcmi, bez jejichž uspokojení není člověk schopen žít každodenní život. Veškeré uspokojení nezbytných potřeb vychází z plánování, tudíž se nejedná o impulzivní jednání. Domácnosti tyto své potřeby znají, vědí, jak je uspokojit, a znají služby a statky, které jim k tomu dopomohou. Nezbytné potřeby dělíme dále do dvou kategorií: a. Pravidelné sem řadíme veškeré náklady spojené s bydlením, které splňuje podmínky pro uspokojení biologických i společenských potřeb. Dále pak potřeby spojené s příjmem potravy. b. Nepravidelné do této kategorie patří služby a statky, které nemusí být pravidelné, ale přesto jsou základní a nezbytné. Jde například o nákup služeb a statků spojených se zdravím jednotlivých členů domácnosti. Dále pak např. nákup ošacení. 2) Občasná potřeba je spojená především s uspokojením potřeb spotřebitele, které vycházejí z určité touhy po nějakém statku či službě. Nejedná se o věci každodenní potřeby, bez jejich uspokojení lze žít. Přestože vychází z tužeb a přání, je předem naplánovaná a je s ní počítáno v rámci rodinného rozpočtu. Tato kategorie by se dala označit za potřeby, které zajišťují důstojný a spokojený život členů domácností. Můžeme je rovněž rozdělit: a. Pravidelné hovoříme především o pravidelných aktivitách jednotlivých členů domácností, např. hobby, sport, kultura, kadeřník. b. Nepravidelné do těchto potřeb řadíme výjimečné situace, které domácnost plánuje dlouhodobě, jedná se např. o dovolenou, výlety či dárky. 3) Zbytná, neboli neplánovaná potřeba, vychází pouze z touhy spotřebitele okamžitě něco vlastnit. Spotřebitel je pod vlivem tlaku okolností či reklamy veden k tomu, aby uspokojil svou momentální touhu po určité službě či statku. I když se může jednat o věc důležitou a nezbytnou pro uspokojování základních potřeb, je neplánovaná a narušuje rodinný rozpočet. Uspokojení těchto potřeb se odvíjí od momentálního stavu spotřebitele, např. hlad, žízeň, zima. V druhém případě se jedná o podlehnutí reklamě a přesvědčení spotřebitele o nutnosti nákupu zbytné věci, např. módní trendy. Je třeba mít na paměti, že lidé musí uspokojovat své potřeby, a k tomu jim slouží nákup statků a služeb. K tomu, aby mohli své potřeby uspokojovat dlouhodobě a kvalitně, je nutná odpovědná správa majetku, hospodaření s peněžními prostředky a především dobré plánování příjmů a výdajů. 2. Rozpočet domácnosti Rozpočet domácnosti je základním přehledem všech příjmů a výdajů. Svůj rozpočet by měla znát a vést každá domácnost. Jistý individuální rozpočet je nezbytností i u jednotlivých členů domácností. K umění zacházet s penězi bychom měli vychovávat i nezletilé děti. Od doby, kdy děti dostávají kapesné, je mají rodiče směrovat k tomu, aby s těmito penězi nakládaly podle určitých pravidel, která jim rodiče nastaví. Především pak mladí lidé na pokraji dospělosti si musí vštípit základní pravidla hospodaření tak, aby při osamostatnění a založení vlastní rodiny dokázali vést dobrý rodinný rozpočet. V praxi se můžeme setkat se třemi druhy rozpočtu: 1) Přebytkový rozpočet příjmy domácnosti jsou vyšší než výdaje. Po zaplacení všech nákladů domácnosti ještě stále peněžní prostředky zbývají. 2) Vyrovnaný rozpočet příjmy domácnosti jsou rovny výdajům. Domácnost hospodaří s takovými prostředky, které odpovídají spotřebě, a po uhrazení veškerých nákladů již žádné finance nezbývají. 3) Schodkový rozpočet příjmy domácnosti jsou nižší než výdaje. Domácnost má nedostatek finančních prostředků, není schopna pokrýt veškeré náklady. 5

8 Vedení rozpočtu spočívá v soupisu všech plánovaných příjmů a výdajů, určení, zda příjmy pokryjí výdaje, přehodnocování a přizpůsobení výdajů podle potřeby a také aktualizaci rozpočtu. Vedení rozpočtu by mělo mít následující pravidla: Najdi si čas! Aby mohl být rozpočet zpracován kvalitně, je potřeba mu věnovat dostatečný prostor. Rozpočtu se věnuj pravidelně! Kvalitní rozpočet se nedá vytvořit v jednom měsíci, je nezbytné mu pravidelně věnovat více času. Rozpočet musíš aktualizovat! Přestože některé výdaje jsou každý měsíc stejné, podstatnou část rozpočtu tvoří nepravidelně se opakující náklady. Ty mohou mít jinou frekvenci placení, či rozdílnou výši v každém měsíci. Rozpočet veď písemně! Na papíře vypadá situace poněkud jinak, než když nosíme rozpočet pouze v hlavě. Zaznamenávej čisté příjmy! Do konečného rozpočtu domácnosti je potřeba zaznamenávat čisté příjmy domácnosti, nikoli hrubý příjem. Všechny výdaje rozpočítej do jednotlivých měsíců! Výdaje, které se opakují například čtvrtletně, je třeba rozpočítat do jednotlivých měsíců, aby rozpočet dával přehled o skutečných nákladech na jeden měsíc. Nezapomeň na nepravidelné výdaje! Nutností je počítat i s výdaji kupříkladu na Vánoce, kde je třeba rozpočítat částku určenou na tuto událost již do předešlých měsíců. Rozděl si výdaje na důležité a ostatní! Výdajová část rozpočtů musí obsahovat rozdělení do dvou kategorií, z nichž bude patrna důležitost jednotlivých výdajů. Součást výdajů tvoří rovněž prostředky určené k úspoře, nebo na splátky pohledávek! Do rodinného rozpočtu zaznamenáváme prostředky, které jsou vyčleněné jako rezerva, i ty, které musíme vynakládat na své dluhy. Zaznamenávej i takzvané výdaje bez účtu! Velkou část měsíčních výdajů mohou tvořit i malé položky, které vynaložíme na věci, ke kterým si nevezmeme účet. Může se jednat o rychlé občerstvení, jednorázovou jízdenku, spropitné, noviny apod. Zvaž dobře všechny své výdaje! Příjmová strana rozpočtu Příjmy domácnosti nejčastěji tvoří: mzda, důchod, systém sociálního zabezpečení. Mohou sem patřit i výnosy a investice. Mzda Mzda je odměna za práci v pracovně právním vztahu, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně. Může se skládat z těchto složek: základní mzda, náhrady mzdy a výkonnostní složky mzdy. Jedná se o peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci. Na rozdíl od platu je vyplácena v soukromém sektoru, zatímco plat náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí. Mzda je složena z pevné a pohyblivé složky: Pevná složka hrubý základ mzdy a další položky v ní pevně zahrnuté. Pohyblivá složka jsou příplatky, osobní ohodnocení, prémie a odměny. Příplatky jsou povinné. Jedná se o práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Osobní ohodnocení vyjadřuje trvaleji kvalitu práce určitého zaměstnance a lze jej odebrat pouze při zhoršení kvality práce zaměstnance. Prémie jsou stanoveny v procentech a slouží ke zvýšení motivace. Odměny se vyplácejí jednorázově. 6

9 Mzdu nebo plat dostávají zaměstnanci od svých zaměstnavatelů. Podíváme se, jaký je v obou pojmech rozdíl, jakou nejnižší mzdu mohou zaměstnanci dostat, a nezapomeneme se podívat také na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tyto dohody jsou většinou využívány právě při zaměstnávání brigádníků, proto se podíváme, jak se postupuje při danění nejen v těchto případech. Výši průměrné měsíční mzdy naleznete na stránkách Českého statistického úřadu (http://www.czso.cz). Mzdové náklady: V roce 2008 byl v ČR zaveden pojem superhrubá mzda. Skládá se z hrubé mzdy zaměstnance, která je navýšena o povinné pojistné. Povinné pojistné je pojistné na sociálním zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecném zdravotním pojištění. Vzorová tabulka nákladu na mzdy v roce 2010: Zaměstnanec Hrubá mzda Čistá mzda Sociální a zdravotní pojištění Daň Zaměstnavatel Superhrubá mzda Sociální a zdravotní pojištění Kč Kč Kč Kč Kč Kč Důchod Nárok na důchod ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodu a podmínky pro výplatu důchodu jsou upraveny zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ze základního důchodového pojištění se poskytují tyto důchody: Starobní Invalidní Vdovský a vdovecký Sirotčí Dávky státní sociální podpory Systém státní sociální podpory upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Jedná se o takové dávky, které jsou poskytovány osobám ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplacení zčásti přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. Jedná se o následující dávky: Přídavek na dítě Porodné Rodičovský příspěvek Pohřebné Sociální příplatek Dávky pěstounské péče Příspěvek na bydlení Systém pomoci v hmotné nouzi Upravuje zákon č 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádných událostí. O hmotné nouzi se hovoří v takovém případě, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení 7

10 základních životních potřeb na úrovni přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivního důvodu zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. Dávky, které řeší hmotnou nouzi, jsou: Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Životní a existenční minimum Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. V roce 2010 činí životní minimum jednotlivce částku Kč. * Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. V roce 2010 činí existenční minimum částku Kč. * * Zdroj: Portál Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz/cs/2) Další příjmy Pronájem do příjmů domácnosti je nutné započítat případné příjmy z pronájmů movitých a nemovitých věcí. Jedná se například o pronájem traktoru na sekání trávy (movitá věc), či o pronájem bytů, domů nebo nebytových prostor (nemovitých věcí). Při sestavování rozpočtu, jehož součástí je i příjem z pronájmů, nesmíme zapomínat na související výdajovou stranu, která musí obsahovat výdaje, které jsou s těmito příjmy spojeny (daně, opravy, údržba). Práce na černo některé domácnosti navyšují své příjmy nelegální prací, a to bez jakékoli smlouvy. Tato práce se jim zdá na první pohled velmi výhodná. Příjem je vyšší, protože z těchto peněz neodvádí daně, ani náklady na sociální a zdravotní pojištění. Touto problematikou se zabývá zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Pokud uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci, může být vyřazen z evidence úřadu práce a může mu být uložena pokuta až do výše Kč. Zaměstnavateli, který umožňuje nelegální práci, může být uložena pokuta až do výše Kč. Výdajová strana rozpočtu V rodinném rozpočtu je větší a důležitější část věnována jednotlivým výdajům domácnosti. Ty jsou z pohledu hospodaření důležitější než příjmy. Naše výdaje můžeme v daném období ovlivnit více než naše příjmy. Většina příjmů je pevně dána a v průběhu roku se příliš nemění. Nakládáme však se svými výdaji, které velmi ovlivňují vyrovnanost rodinného rozpočtu. Nezbytné výdaje nemusí být každoměsíční, ale mohou se opakovat v delších intervalech. Náklady na tyto výdaje by měly být rozděleny do jednotlivých měsíců, a to především z toho důvodu, aby v jednom měsíci nepodaly zkreslený údaj ke konečnému stavu rozpočtu: Základní výdaje: Bydlení: nájemné, elektřina, plyn, voda, fond oprav, komunální odpad Služby: rozhlasové a televizní poplatky, internet, telefon, denní tisk Doprava: jízdné, provoz automobilu Strava: nákup potravin a nápojů Zdraví a hygiena: zdravotnické služby, hygienické potřeby Děti: výživné, kapesné, náklady na vzdělání Volný čas: koníčky, sport, zábava, zvířata 8

11 Ošacení Daně Pojištění Tvorba rezerv Splátky úvěru Další výdaje Informace a doporučení k vybraným položkám: Bydlení často tvoří největší položku v rodinném rozpočtu. Nezbytností je úhrada všech položek týkajících se bydlení, tedy nájemné, elektřina, plyn atd. Pokud nejsou tyto položky pravidelně hrazeny, může dojít k odpojení od dodávek elektrické energie, či k vystěhování z bytu. Při sestavování rozpočtu je důležité dobře odhadnout výši jednotlivých záloh u energií. Domácnost by měla mít vypozorováno, jaká je její měsíční spotřeba, a tomu následně výši záloh přizpůsobit. Vhodnější je hradit o trochu větší měsíční zálohy, které vedou k prevenci vysokého nedoplatku při vyúčtování. Poskytovatelé energií dávají mnoho rad a doporučení, jak jednotlivé energie uspořit. Rovněž velikost bytu a cena nájmu by měla odpovídat potřebám domácnosti. Při sestavování rozpočtu často dochází k opomenutí plateb za komunální odpad. Ve většině případů je tato položka součástí nájmu, nebo je placena samostatně. Služby se staly součástí každoměsíčních nákladů. Při sestavování rozpočtu dochází k opomínání platby rozhlasových a televizních poplatků stanovených podle zákona. V případě, že si domácnost vyřizuje založení služby SIPO na České poště, je na tyto nezbytné poplatky upozorněna. Součástí každodenního života se staly náklady spojené s užíváním telefonu. Zde je možné ušetřit, pokud využíváme kredit, nikoli paušál. Měsíční útrata je v případě kreditu přehlednější. Jestliže uzavřeme smlouvu se společností, je nutné zvolit si vhodný paušál tak, aby nejlépe odpovídal našim potřebám. Vhodné je během měsíce vypozorovat, jaké jsou náklady a které z nabízených služeb jednotlivých operátorů nejčastěji využíváme. Tomuto pozorování pak přizpůsobíme výběr operátora a jeho produktů. Pokud využíváme paušální služby, je nezbytné nastavit si měsíční limit, tedy horní hranici nákladů v daném období. Strava a výdaje na ni se velmi obtížně monitorují. Jedná se sice o pravidelně se opakující položky, přesto se cena každý měsíc liší. Nelze přesně předem určit výši nákladů na potraviny v daném měsíci. Každá domácnost by však měla umět dobře odhadnout, jak vysoké náklady se této položky týkají. Rovněž je vhodné stanovit si horní hranici financí, které v měsíci chceme na tuto položku vynaložit. Tomuto stropu pak přizpůsobit plánování nákupů. I zde existují nejrůznější pravidla a doporučení. Ta základní jsou: Vytvořte si doma seznam toho, co skutečně potřebujete. Nechoďte do obchodu hladoví. Nakupujte méně často. Využijte některých slev a akcí v jednotlivých obchodech, zjistěte si, zda jsou opravdu výhodné. Nenakupujte pouze podle reklamy. Neberte do obchodu děti. Hlavní doporučení: Základní výdaje, jejichž částka není každý měsíc stejná, se obtížně zaznamenávají. Proto je vhodné pořídit si např. krabici, která je určena pro veškeré účty, které jsme zaplatili. Do této krabice přidáváme i lístečky s napsanou částkou, kterou jsme platili a ke které nemáme účet. Na konci měsíce stačí pak věnovat těmto záznamům určitý čas, a tak zachytit veškeré položky, které jsme v daném měsíci hradili. 9

12 Z dřívějších dob víme, že hospodaření domácnosti bylo vždy spojeno s hotovými finančními prostředky, většina rodin využívala tzv. obálkového systému. Každý měsíc po výplatě mzdy či jiných příjmů byly peníze rozděleny do obálek s jednotlivými výdajovými položkami. Dnešní doba nám nabízí hospodaření s virtuálními penězi, k tomu nám nabízí různé produkty, které nahradily obálkové metody a nabízí nám možnosti, jak spravovat svůj rodinný rozpočet. 3. Finanční produkty sloužící k hospodaření domácnosti Běžný účet je základní finanční produkt, který nabízejí bankovní subjekty. Využití běžného účtu je určeno především pro základní hospodaření domácnosti s bezhotovostními finančními prostředky. Běžný účet se stal nezbytnou součástí správy rodinných financí. Zaměstnavatelé ve většině případů vyžadují účty pro zasílání výplat. S běžným účtem se pojí i další produkty, ať už zaměřené na tvorbu rezerv, nebo na možnosti úvěrových nabídek. Běžný účet umožňuje vklad a výběr peněžních prostředků následujícími způsoby: Bezhotovostním převodem z/na jiný účet Osobně vkladem/výběrem na přepážce Výběr hotovosti kartou z bankomatu Tip! Osobní vklad či výběr je drahý, preferujte bezhotovostní platební styk či výběr z bankomatu. Běžný účet není dobře úročen, proto neslouží k úspoře rezerv. Jinak řečeno: jde o produkt, který je průtokový, určitý základ a prvotní produkt pro přijetí a okamžité rozdělení příjmů. Úročení běžného účtu bývá od 0,0 do cca 1 %. Tip! Na běžném účtu nemějte rezervy. S běžným účtem jsou spojeny poplatky. Může se jednat o poplatky za zřízení účtu, měsíční vedení účtu, internetbanking, telebanking, za výpis z účtu, za výběr hotovosti z vlastního/cizího bankomatu, za výběr hotovosti na přepážce, za vklad na účet, za platební kartu, za zřízení/ změnu/ zrušení trvalého příkazu či SIPO. Je potřeba vždy dobře zvážit, které služby nejčastěji využíváme a v jakém rozsahu. Tomu pak přizpůsobujeme výběr vhodného běžného účtu tak, abychom platili skutečně jen ty služby, které využíváme, a nikoli spoustu služeb navíc, které nepotřebujeme. Měsíční poplatky spojené s běžnými účty mohou být velmi vysoké a lidé často platí za služby, které nevyužívají. Tip! Zvažte, které služby a jak často v souvislosti s běžným účtem využíváte a tomu přizpůsobte výběr běžného účtu. Můžete tak ušetřit v řádu stovek korun ročně. Debetní platební karta je nejčastěji spojena s běžným účtem. Jedná se o platební kartu, která umožňuje disponovat s vlastními peněžními prostředky na účtu. Debetní kreditní karta, přesto že název tomu napovídá, není kreditní tedy úvěrová karta. Debetní kartou můžeme provést výběr peněz z bankomatu, či uhradit nákup zboží či služeb přímo v prodejně, která je vybavena zařízením pro bezhotovostní platbu. V souvislosti s debetní kartou existují dvě preventivní doporučení. Nikdy nemějte PIN k Vaší kartě uložen v její blízkosti. Vhodné je i nastavení limitu pro denní či týdenní užívání karty. Při ztrátě karty se tak vyhnete riziku výběru velké hotovosti, nebo alespoň omezení výběru celé částky z vašeho účtu. Tip! Levnější je obvykle platba kartou než výběr hotovosti z bankomatu a následné zaplacení. Moderní doba nabízí a umožňuje ovládání běžného účtu a přidružených produktů z pohodlí domova, a to díky službě Internetbanking. Díky tomuto nástroji můžete sami ovládat svůj účet. Umožní vám nahlédnout do historie plateb, dále správu svých transakcí, tedy přehled o trvalých příkazech, svolení k inkasu či jednorázové příkazy k úhradě. Díky této službě můžete mít své 10

13 prostředky pod kontrolou kdykoli a téměř kdekoli, můžete tak s penězi disponovat 24 hodin denně. Tip! Výpis z účtu v elektronické podobě bývá obvykle zdarma, za tištěnou podobu platíme vysoké poplatky. Běžný účet slouží k běžným měsíčním pevným platbám za služby, které využíváme. Typickým příkladem jsou platby nájemného, energií. Dále běžný učet slouží i k platbám, které nejsou každý měsíc ve stejné výši. Existují dvě možnosti, jak tyto platby zajistit. Úhradová příkaz k úhradě využíváme u pevných plateb, jejichž výše je každý měsíc stejná. Inkasní povolení k inkasu využíváme u plateb, jejichž měsíční výše se liší (např. telefonní paušál). Pokud volíme příkaz k úhradě, zadáváme přesnou částku, která má být zaplacena. Jedná se o příkaz majitele účtu, aby z jeho peněz byla zaplacena služba nebo zboží. Povolení k inkasu je svolení majitele účtu k tomu, aby si dodavatel služby nebo zboží sám z účtu stáhl potřebnou částku. Dovolíme mu, aby si sáhl na náš účet a vzal si v daném měsíci prostředky, které jsme vynaložili na nákup služby nebo zboží. Tip! Pokud dáváte svolení k inkasu, vždy nastavte horní, maximální povolený limit. Studentský účet, dětské konto Bankovní subjekty si velmi dobře uvědomují, že i studenti jsou pro ně velmi zajímavou cílovou skupinou. Nejedná se sice o zaměstnance, ale většina z nich má pravidelný příjem. Ten může být tvořen kapesným od rodičů, přídavkem na děti či příjmem z brigády. V zahraniční literatuře zjistíme, že finanční společnosti se zaměřují právě na mladé lidi a děti, které tvoří významnou cílovou skupinu. Děti dobře ovlivňují své rodiče, zejména v oblasti nákupů. Zároveň disponují finančními prostředky, které tvoří především dary, např. od prarodičů. Rovněž výchova mladých lidí a nabídka produktů již před zahájením aktivního pracovního života často vede k tomu, že tito lidé následně dlouhodobě využívají služeb vybrané instituce, protože jsou na ni zvyklí a mají s ní zkušenosti. Na finančním trhu existuje specializovaná nabídka bankovních účtů zaměřená právě na studenty. Věková hranice majitele účtu je obvykle od 15 let výše. Při založení studentského účtu se nejčastěji dokládá průkaz totožnosti, potvrzení o studiu. U nezletilých je ještě nutná přítomnost zákonného zástupce. Studenti velmi často využívají možnosti čerpat povolený debet, tedy kontokorent. Dětská konta jsou určena pro menší děti, fakticky je ale mohou založit a disponovat s nimi rodiče (nebo zákonní zástupci). Nejčastěji bývají tato konta určena pro děti ve věku 0 15 let, velmi často slouží jako spořicí účty, k nimž ovšem může být vydána i platební karta. Můžeme se setkat s názory, že tyto produkty jsou určeny k tomu, aby se děti naučily hospodařit. Častým motivem bankovních institucí je získání mladých klientů, které učí používat bankovní produkty. Společnosti nabízejí často přechod z dětského účtu na studentský účet. Tip! Dobře zvažte, zda je pro vás výhodné založit si studentský účet a zda máte příjmy na to, abyste pokryli veškeré poplatky s účtem spojené. Spořicí účet je produkt, který v sobě kombinuje výhody dvou jiných produktů, a to běžného účtu a termínovaného vkladu. Již svým názvem napovídá, že se jedná o produkt, který slouží ke spoření, tedy tvorbě a správě rezervy domácností. Spořicí účet nemá tak vysoké úrokové zhodnocení jako 11

14 např. termínovaný účet, ovšem v porovnání s běžným účtem je zúročení vyšší. Poplatky spojené s vedením a správou spořicího účtu nejsou tak vysoké (někdy nulové) jako u běžného účtu. Oproti termínovanému vkladu nebývá časově omezen. Znamená to, že není stanoveno, na jak dlouhé období se zde majitel účtu zavazuje prostředky ponechat, a s penězi je tudíž možno kdykoli disponovat. Spořicí účet je nejvhodnějším produktem pro uložení základní rezervy domácnosti, která má činit 3-5 násobek čistého měsíčního příjmu domácnosti. Řada společností nabízí možnost snadného převodu finančních prostředků mezi běžným a spořicím účtem, a to především prostřednictvím služby Internetbanking. Tyto služby jsou obvykle poskytovány zdarma, stejně jako vedení či výpisy z účtu. Vklady na spořicích účtech jsou rovněž pojištěny. Velkou výhodou tohoto účtu je skutečnost, že k němu není vydávána platební karta. Pokud je tedy odcizena platební karta, nestane se, že by domácnost byla připravena také o svou finanční rezervu. Tip! Spořicí účet je vhodný pro rezervu domácnosti, která by měla být ve výši 3 5 násobků čistého příjmu domácnosti. Termínované vklady zhodnocují peníze, které domácnost nějaký čas zcela jistě nebude potřebovat. Tento produkt slouží k jednorázovému uložení finančních prostředků, kde se majitel účtu zaváže po určitý čas (termín) tyto peníze na účtu ponechat. Bankovní subjekt se pak zavazuje k úročení této částky určitou sazbou. Termínované vklady neslouží jako běžný ani spořicí účet, s prostředky nelze jednoduše manipulovat ani provádět platby. Společnosti vyžadují minimální vklad, který při založení tohoto produktu musí domácnost složit. Prostředky uložené v rámci tohoto produktu jsou chráněny pojištěním. Podle novely zákona o bankách je současná hranice pojištění stanovena na částku EUR. Pokud budete chtít vybrat peníze před uplynutím termínu, na kterém jste se smluvně dohodli, budete muset zaplatit určitý poplatek. Doporučujeme využívat tento produkt nad rámec rezervy domácností, která je vytvořena na spořicím účtu. Příklad vhodného využití termínovaného vkladu: Domácnost má hypotéku a výročí fixace bude za 3 roky. Nečekaně domácnost obdržela vyšší částku peněz. Tyto peníze uložila na termínovaný vklad, a to na 3 roky. Po celou dobu jsou tyto peníze úročeny výhodnou sazbou a po 3 letech, ve výročí fixace hypotéky, jsou peněžní prostředky z termínovaného vkladu užity na úhradu části hypotéky. Tip! Úrokové sazby na termínovaných vkladech jsou v současné době dosti nízké, hradíte navíc 15 % daň. Využijte proto termínované vklady jako krátkodobou úschovu peněz. Stavební spoření je určeno zejména k financování bydlení, ale jeho využití může být mnohem širší. Zároveň se totiž jedná o spořicí produkt, kterým můžete jednou financovat např. studium dětí. Tento produkt je vlastně kombinací spoření s možností získání účelového úvěru a státní podpory. Stavební spoření je poskytováno na základě zákona č. 96/1993 Sb., a smí jej poskytovat pouze stavební spořitelny. Stavební spoření může mít každý, laicky řečeno každé rodné číslo. Výhodnost stavebního spoření není v úrokové sazbě, ta je obdobná jako u jiných spořicích produktů, spočívá ve státní podpoře. Státní podpora se vypočítává z 15 % uspořené částky, maximálně však z Kč, a to vždy ročně. Tedy při vkladu Kč ročně je maximální výnos, a to ve výši Kč, při smlouvě na 6 let. Prostředky uložené na stavebním spoření jsou pojištěny jako vklady v bankách. Výnosy ze stavebního spoření jsou osvobozeny od placení daní z příjmu. Při uzavírání stavebního spoření je dobré si rozmyslet, jak jednou budeme chtít peníze použít, zda využijeme možnosti překlenovacího úvěru, či budeme pouze spořit a prostředky upotřebíme k jinému účelu. Tomu je potřeba následně přizpůsobit výběr produktu a poskytovatele. Velmi důležité je nastavení cílové částky, která vychází z toho, kolik a jak dlouho chceme spořit. Pokud vypovíte stavební spoření před vázací dobou, přicházíte o zálohy státní podpory. Spořitelna také může vyžadovat sankce za předčasné zrušení smlouvy. Tip! Stavební spoření je nejvhodnější produkt, který slouží k zajištění bydlení. Pokud se ve vašem rozpočtu najde ročně Kč, založte si jej. 12

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více