Tenda Wireless-N Router - ČESKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tenda Wireless-N Router - ČESKY"

Transkript

1 Tenda Wireless-N Router - ČESKY STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘIRUČKA Určeno pro produkty: W311R+, W311R, W316R, W303R, W308R, W309R, W309R+, W3002R, N150, N3, N30, N301, F300, FH303, FH305, Pro podrobné informace o konfiguraci zařízení použijte podrobnou uživatelskou příručku (CZ) obsaženou na disku CD. Aktualizované verze ovladačů, firmwarů, utilit a manuálů pro zařízení jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách Společnost Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že všechna zařízení uvedená výše jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES, případně 2004/108/EC a 89/336/EEC. Produkty jsou určeny pro prodej v České republice, Slovensku a Polsku. Záruční lhůta na produkty je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu Výrobek lze používat bez omezení v těchto zemích: všechny členské státy EU vyjma Francie a Norska. Výrobek lze používat s omezením v těchto zemích: Francie (pouze pro vnitřní použití) a Norsko (20 km v oblasti s centrem Ny-Ĺlesund). Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení. Použijte pouze přiložený napájecí adaptér. Užití jiného napájecího adaptéru může způsobit zničení zařízení a následnou ztrátu záruky tohoto produktu! Použití jiné než dodané antény může mít za následek porušení zákonem stanovených požadavků pro volný provoz daného zařízení. Také je zakázáno nastavovat na zařízení vyšší výkon (TX Power) než nízký (Low). Celkový vyzářený výkon zařízení do okolí (EIRP) v pásmu 2,4 GHz nesmí přesáhnout hodnotu 100 mw (20 dbm). Výchozí IP adresa Wi-Fi routeru: OBSAH BALENÍ Wi-Fi Router, napájecí adaptér, stručná instalační příručka, CD (kromě N3, N150, N301) Pro modely W311R+, W309R, W309R+, W3002R: externí všesměrová anténa PŘEHLED INDIKACE LED DIOD NA PŘEDNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ LED indikátory Stav Popis POWER / STATE Svítí Zařízení je napájeno a funguje správně SYS (vyjma typu N3) Bliká Signalizuje normální funkčnost systému WAN (vyjma typu N3) Svítí Připojení konektivity do WAN portu je aktivní Bliká WAN port vysílá/přijímá data WLAN (vyjma typu N3) Bliká Bezdrátové rozhraní vysílá/přijímá data LAN (1/2/3/4) (vyjma typu N3) Svítí LAN port je připojen Bliká LAN port vysílá/přijímá data WPS (vyjma typu N3) Bliká Připojení pomocí WPS je povoleno Ozn. T (F300,W3002R, FH305) Svítí Nevyužité OZN. S, G (FH303) Svítí S - silný signál, G - dobrý signál WiFi POPIS PORTŮ A KONEKTORŮ NA ZADNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ Porty / Konektory Popis LAN porty (1-4, různé) Konektory RJ-45 pro připojení síťových zařízení (PC, switch) RESET/WPS/RST Pro nastavení zařízení do továrního nastavení podržte tlačítko stisknuté po dobu 7 s. Pro aktivaci WPS podržte tlačítko stisknuté po dobu 1 s. WAN Konektor RJ-45 pro připojení DSL modemu nebo konektivity od ISP POWER Konektor pro připojení AC napájecího adaptéru TX, WIFI Nastavení výkonu WiFi, dle zákonů nenastavovat KONFIGURACE SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ PC Windows 2000/XP 1) Z nabídky Start vyberte Ovládací panely > Síťová připojení. 1 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

2 Tenda Wireless-N Router - ČESKY 2) Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu Připojení k místní síti a vyberte Vlastnosti. 3) Z nabídky vyberte položku Protokol sítě Internet (TCP/IP) a klikněte na Vlastnosti. 4) V novém okně zvolte položky Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky (jedná se o výchozí nastavení síťové karty ve Windows). Windows Vista/7 1) Z nabídky Start vyberte Ovládací panely > Centrum sítí a sdílení a v levém sloupci tohoto okna klikněte na položku Změnit nastavení adaptéru. 2) Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu Připojení k místní síti a vyberte Vlastnosti. 3) Z nabídky vyberte položku Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4) a klikněte na Vlastnosti. 4) V novém okně zvolte položky Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky (jedná se o výchozí nastavení síťové karty ve Windows). INSTALACE A NASTAVENÍ ROUTERU 1) Do konektoru POWER zařízení připojte napájecí adaptér a zapojte jej do elektrické sítě. LED dioda Power (State) na přední straně zařízení se rozsvítí. 2) Propojte síťovou kartu počítače s LAN portem zařízení (libovolná ze čtyř žlutých zdířek na zadní straně zařízení) prostřednictvím patch kabelu (není součástí balení). 3) Do WAN portu (modrá zdířka na zadní straně zařízení) připojte pomocí ethernetového kabelu konektivitu vašeho poskytovatele Internetu. 4) Spusťte webový prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Mozilla Firefox), jako webovou adresu zadejte výchozí IP adresu zařízení a stiskněte Enter. Zobrazí se webové rozhraní zařízení. Pokud se webové rozhraní nezobrazí, zkontrolujte, zda máte k zařízení připojen přívodní kabel a zda je zařízení správně připojeno patch kabelem k počítači. Odpojte počítač od stávající bezdrátové sítě, je-li již k nějaké připojen může docházet ke kolizi síťových rozhraní. Restartujte zařízení podržením tlačítka RESET/WPS na jeho zadní straně po dobu 7 s. Zařízení lze konfigurovat ve speciálním zjednodušeném režimu tento režim se týká uživatelů s připojením k Internetu s automatickým přidělováním adres pomocí DHCP - více o DHCP v bodu č. 10a. A) ZJEDNODUŠENÁ KONFIGURACE 5) Na hlavní obrazovce webového rozhraní vyberte položku DHCP (v případě, že jsou údaje připojení přidělovány vaším ISP automaticky). 6) Zadejte osmimístné heslo pro přístup do vaší bezdrátové sítě (více o zabezpečení v bodě č. 13). 7) Klikněte na tlačítko OK a nastavení routeru je nyní kompletní. Od tohoto okamžiku začne fungovat Wi-Fi síť podle vámi nastavených parametrů. Nyní se již můžete připojit k Wi-Fi routeru bezdrátově. Pozn.: Typ šifrování je v tomto zjednodušeném režimu automaticky přednastaven na WPA PSK (AES). Název sítě (SSID) je ve výchozím stavu ve formátu Tenda_XXXXXX, kde znak X reprezentuje poslední šestici znaků MAC adresy zařízení, např. Tenda_42F348 (adresa je uvedena na spodní straně zařízení). Pro detailní nastavení vaší sítě pokračujete dále bodem č. 8 tohoto manuálu. B) DETAILNÍ KONFIGURACE 8) Proveďte kroky 1-4, kroky 5-7 přeskočte. 9) Nejprve je potřeba vyplnit údaje vašeho připojení k Internetu - informace o nastavení získáte od vašeho poskytovatele Internetu (dále jen ISP - Internet Service Provider). V hlavním okně webového rozhraní klikněte vpravo nahoře na položku Advanced Settings a na nové stránce z menu zvolte WAN settings. 2 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

3 Tenda Wireless-N Router - ČESKY 10) V první položce Mode zvolte jednu z následujících možností: a) Pokud jsou údaje připojení přidělovány vaším ISP automaticky, vyberte volbu DHCP. b) Přidělil-li vám ISP statickou IP adresu, zvolte položku Static IP a zadejte IP adresu, masku podsítě, bránu a adresy DNS serverů poskytované ISP. c) Připojujete-li zařízení za ADSL PPPoE modem, vyberte volbu PPPoE a zadejte uživatelské jméno a heslo poskytované ISP. d) Jedná-li se o připojení k virtuální privátní síti (VPN) prostřednictvím VPN tunelu použitím protokolu PPTP (méně bezpečné) vyberte volbu PPTP. Zadejte adresu VPN serveru, uživatelské jméno, heslo, IP adresu, masku podsítě, bránu a adresy DNS serverů. Všechny údaje získáte od svého ISP. e) Jedná-li se o připojení k virtuální privátní síti (VPN) prostřednictvím VPN tunelu použitím protokolu L2TP (bezpečnější řešení než PPTP) vyberte volbu L2TP. Zadejte adresu VPN serveru, uživatelské jméno, heslo, IP adresu, masku podsítě, bránu a adresy DNS serverů. Všechny údaje získáte od svého ISP. 11) Vámi vybranou volbu potvrďte tlačítkem OK. 12) Následuje nastavení bezdrátové sítě. Klikněte na položku Wireless Settings > Wireless Basic Settings (základní nastavení). Zvolte si libovolné SSID (název vaší bezdrátové sítě). Pro dosažení maximální přenosové rychlosti a pokrytí bezdrátové sítě doručujeme ponechat ostatní hodnoty beze změny. Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko OK. 13) V tomto kroku společně nastavíme zabezpečení bezdrátové sítě. Zabezpečení je potřeba věnovat maximální pozornost! Pozor - ve výchozím stavu zařízení je zabezpečení vypnuto! Z nabídky Wireless Settings > Wireless Security (zabezpečení) nejprve přepněte položku WPS Settings na hodnotu Disable (vypnuto). Nyní je již možné nastavit položku Security Mode (typ zabezpečení) vyberte volbuwpa2 PSK (bezpečnější varianta). Z nabídky WPA Algorithms (typ šifrování)zvolte raději AES (bezpečnější bloková šifra). Do pole Key (WPA/WPA2 klíč)zadejte řetězec o délce 8 až 63 znaků heslo pro připojení do vaší bezdrátové sítě. Heslo by mělo obsahovat malá i velká písmena, číslice a speciální znaky a mělo by být, pokud možno, co nejdelší. Hesla jako např se nedoporučuje používat toto výchozí heslo je potřeba ihned změnit! Položku Key Renewal Interval (doba platnosti klíče)můžete ponechat beze změny. Po úspěšném nastavení klikněte na tlačítko OK. 14) V posledním kroku doporučujeme provést restart zařízení tento krok však není nezbytný. Restart provedete z menu SystemTools > Reboot the router kliknutím na tlačítko Reboot the router. Kompletní restart zařízení trvá cca 15 s. 15) Nyní je nastavení routeru kompletní a od tohoto okamžiku začne fungovat Wi-Fi síť podle vámi nastavených parametrů. Nyní se již můžete připojit k Wi-Fi routeru bezdrátově. ZMĚNA HESLA PRO PŘÍSTUP Z bezpečnostních důvodů je po konfiguraci zařízení doporučeno změnit přístupové jméno a hlavně heslo k dalším případným nastavením routeru. Zapomenete-li heslo, je možné zařízení resetovat do továrního nastavení podržením tlačítka RESET (na jeho zadní straně) po dobu minimálně 7 s. Přihlaste se do webového rozhraní routeru. Vpravo nahoře klikněte na Advanced Settings. Z nabídky v nově otevřeném okně vyberte položku Systém Tools > Change Password. Zadejte původní heslo (Old password), nové heslo (New password) a ještě jednou potvrďte nové heslo (Confirm new password). Volbu uložte tlačítkem OK. Pozn.: Ve výchozím stavu je zařízení bez přiděleného hesla, políčko Old password tedy zůstane prázdné! PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Zařízení je určeno k použití v těchto podmínkách: Je určeno pro bezdrátové připojení k počítačové síti a vztahuje se na něj generální licence VO-R/12/ Musí být umístěno v prostředí s maximální teplotou 40 C, která nesmí být překročena. 3 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

4 Tenda Wireless-N Router - ČESKY Nesmí být vystaveno přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýváno. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu. Nesmí být instalováno v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje. ČIŠTĚNÍ Při čištění zařízení odpojte od napájení. Na čištění použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přívodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumisťujte ji na místo, kde by po ní mohl někdo chodit či kde by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozena, zařízení nesmíte používat. Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od napájení a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka: Elektrická šňůra nebo zástrčka je poškozená nebo roztřepená. Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda či jiná tekutina. Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl. Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obracejte výhradně na kvalifikované servisní techniky. SERVIS Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Po koupi zařízení doporučujeme provést aktualizaci firmwaru. Aktuální firmware naleznete na stránkách INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu obalu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Výhradní dovozce produktů Tenda: INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, Brno web: 4 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

5 Tenda Wireless-N Router - SLOVENSKY STRUČNÁ INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA Určené pre výrobky: W311R+, W311R, W316R, W303R, W308R, W309R, W309R+, W3002R, N150, N3, N30, N301, F300, FH303, FH305, Pre podrobné informácie o konfigurácii zariadenia použite podrobnú príručku (CZ) obsiahnutú na disku CD. Aktualizované verzie ovládačov, firmwarov, utilít a manuálov pre zariadenia sú k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach Spoločnosť Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Týmto prehlasuje, že všetky zariadenia uvedené vyššie sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES, prípadne 2004/108/EC a 89/336/EEC. Produkty sú určené pre predaj v Českej republike, Slovensku a Poľsku. Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inakšie. Prehlásenie o zhode sa dá stiahnuť z webu Výrobok je možné používať bez obmedzenia v týchto krajinách: všetky členské štáty EÚ okrem Francúzska a Nórska. Výrobok je možné používať s obmedzením v týchto krajinách: Francúzsko (len pre vnútorné použitie) a Nórsko (20 km v oblasti s centrom Ny-Ĺlesund). Pred pripojením zariadenia k PC si prosím preštudujte nasledujúce pokyny. Neručíme za škody vzniknuté nedodržaním pokynov k inštalácii a obsluhe zariadenia. Použiť iba priložený napájací adaptér. Užitie iného napájacieho adaptéra môže spôsobiť zničenie zariadenia a následnú stratu záruky tohto produktu! Použitie inej ako dodanej antény môže mať za následok porušenie zákonom stanovených požiadaviek pre voľný prevádzku daného zariadenia. Tiež je zakázané nastavovať na zariadení vyšší výkon (TX Power) ako nízky (Low). Celkový vyžiarený výkon zariadenia do okolia (EIRP) v pásme 2,4 GHz, nesmie prekročiť hodnotu 100 mw (20 dbm). Predvolená IP adresa zariadenia: Obsah balenia: Wi-Fi Router, napájací adaptér, stručná inštalačná príručka, CD (okrem N3, N150, N301) Pre modely W311R+, W309R, W309R+, W3002R: externá všesmerová anténa PREHĽAD INDIKÁCIE LED DIÓD NA PREDNOM PANELI ZARIADENIA LED indikátory Stav Popis POWER/STATE Svieti Zariadenie je napájané a funguje správne SYS (okrem typu N3) Bliká Signalizuje normálnu funkčnosť systému WAN (okrem typu N3) Svieti Pripojenie konektivity do WAN portu je aktívne Bliká WAN port vysiela/prijíma dáta WLAN (okrem typu N3) Bliká Bezdrôtové rozhranie vysiela/prijíma dáta LAN (1/2/3/4) (okrem typu N3) Svieti LAN port je pripojený Bliká LAN port vysiela/prijíma dáta WPS (okrem typu N3) Bliká Pripojenie pomocou WPS je povolené Ozn. "T" ( F300, W3002R,FH305) Svieti Nevyužité Ozn. "S", "G" (FH303) Svieti S - SILNÝ SIGNÁL, G - DOBRÝ SIGNÁL WIFI POPIS PORTOV A KONEKTOROV NA ZADNOM PANELI ZARIADENIA Porty / Konektory Popis LAN porty (1-4, rôzne) Konektory RJ-45 pre pripojenie sieťových zariadení (PC, switch) Prednastavenie zariadenia do továrenského nastavenia podržte tlačidlo stlačené po RESET/WPS/RST dobu 7 s. Pre aktiváciu WPS podržte tlačidlo stlačené po dobu 1 s. WAN Konektor RJ-45 pre pripojenie DSL modemu alebo konektivity od ISP POWER Konektor pre pripojenie AC napájacieho adaptéru TX, WIFI NASTAVENI VÝKONU WI-FI, PODĽA ZÁKONOV NEMENIŤ KONFIGURÁCIE SIEŤOVÉHO PRIPOJENIA PC Z ponuky Štart vyberte Ovládacie panely > Centrum sietí a zdieľania a v ľavom stĺpci tohto okna kliknite na položku Zmeniť nastavenie adaptéru. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Pripojenie k miestnej sieti a vyberte Vlastnosti. Z ponuky vyberte položku Protokol TCP/IPv4 (Internet Protokol verzia 4) a kliknite na Vlastnosti. Overte, že sú vybrané položky Získať adresu IP zo serveru DHCP automaticky a Získať adresu serveru DNS automaticky. INŠTALÁCIA A NASTAVENIE ROUTERU 1) Do konektora POWER zariadenia pripojte napájací adaptér a zapojte ho do elektrickom siete. LED dióda Power na prednej strane zariadenia sa rozsvieti. 2) Prepojte sieťovú kartu počítača s LAN portom zariadenia (ľubovoľná zo štyroch žltých zdierok na zadnej strane zariadenia) prostredníctvom patch kábla (nie je súčasťou balenia). 3) Do WAN portu (modrá zdierka na zadnej strane zariadenia) pripojte pomocou ethernetového kábla konektivitu vášho poskytovateľa Internetu. 4) Spustite webový prehliadač (napr. Internet Explorer alebo Mozilla Firefox), ako webovú adresu zadajte predvolenú IP adresu zariadenia a stlačte Enter. Zobrazí sa webové rozhranie zariadenia. 1 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

6 Tenda Wireless-N Router - SLOVENSKY Ak sa webové rozhranie nezobrazí, skontrolujte, či máte k zariadeniu pripojený prívodný kábel a či je zariadenie správne pripojené patch káblom k počítaču. Odpojte počítač od existujúcej bez drôtovej siete, ak je už k nejakej pripojený môže dochádzať ku kolízii sieťových rozhraní. Reštartujte podržaním tlačidla RESET na jeho zadnej strane po dobu 7 s. Zariadenie je možné konfigurovať v špeciálnom zjednodušenom režime - tento režim sa týka užívateľov s pripojením na Internet s automatickým prideľovaním adries pomocou DHCP - viac o DHCP v bode č 10a v českom manuály. ZJEDNODUŠENÁ KONFIGURÁCIA 1) Na hlavnej obrazovke webového rozhrania vyberte položku DHCP (v prípade, že sú údaje pripojenie prideľované vaším ISP automaticky). 2) Zadajte osemmiestne heslo pre prístup do vašej bezdrôtovej siete (viac o zabezpečení v bode č. 13 v českom manuály). 3) Kliknite na tlačidlo OK a nastavenia routera je teraz kompletné. Od tohto okamihu začne fungovať Wi-Fi sieť podľa vami nastavených parametrov. Teraz sa už môžete pripojiť k Wi-Fi routeru bezdrôtovo. Pozn: Typ šifrovania je v tomto zjednodušenom režime automaticky prednastavený na WPA-PSK (AES). Názov siete (SSID) je v predvolenom stave vo formáte Tenda_XXXXXX, kde znak X reprezentuje poslednú šesticu znakov MAC adresy zariadení, napr. Tenda_42F348 (adresa je uvedená na spondej strane zariadenia). Pre detailné nastavenie vašej siete pokračujete ďalej bodom č. 8 v českom manuály. PODMIENKY POUŽÍVANIA Zariadenie je určené pre bezdrôtové pripojenie k počítačovej sieti. Musí byť umiestnené v prostredí s maximálnou teplotou 40 C, ktorá nesmie byť prekročená. Nesmie byť vystavené priamemu či nadmernému slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakrývané. Nie je určené k používaniu v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne. Nesmie byť inštalované v mieste, kde sa hromadí teplo, v prašnom prostredí a nesmie prísť do styku s vodou ani vodnými parami, ktoré by sa mohli zrážať vo vnútri prístroja. ČISTENIE Pri čistení zariadenie odpojte od napájania. Na čistenie použite vlhkú handričku. Nepoužívajte tekuté, rozprašovacie ani práškové čistiace prostriedky. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Používajte len napájací zdroj dodaný k tomuto zariadeniu. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený len do elektrického rozvodu, ktorého napätie odpovedá údajom na typovom štítku zdroja. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapojujte len do odpovedajúcich elektrických zásuviek. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Prívodnú elektrickú šnúru nezaťažujte žiadnymi predmetmi a neumiestňujte ju na miesto, kde by po nej mohol niekto chodiť, či kde by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Zvláštnu pozornosť venujte zástrčke elektrickej šnúry. Ak je zástrčka poškodená, zariadenie nesmiete používať. Ak nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, odpojte prístroj od napájania a obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka: Elektrická šnúra alebo zástrčka je poškodená alebo rozbitá. Do prístroja napršalo alebo sa do neho dostala voda či iná tekutina. Spozorovali ste výraznú zmenu vo fungovaní prístroja alebo prístroj nefunguje, ako by mal. Prístroj spadol na zem alebo bol inak poškodený. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte na kvalifikovaných servisných technikov. SERVIS Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a dotazov kontaktujte svojho predajcu. INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnom odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu obalu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. 2 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

7 Tenda Wireless-N Router POLSKI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Przeznaczone do produktów: W311R+, W311R, W316R, W303R, W308R, W309R, W309R+, W3002R, N150, N3, N30, N301, F300, FH303, FH305, Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji urządzenia korzystają szczegółowy podręcznik użytkownika (EN) zawartych na płycie CD. Aktualizowane wersje sterowników, firmwarów, użyteczności i manuałów do urządzenia są do dyspozycji do pobrania na stronach internetowych Spółka Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. oświadcza, że wszystkie urządzenia wymienione powyżejsą zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE, lub 2004/108/EC a 89/336/EEC. Produkty są przeznaczone do sprzedaży w Czechach, na Słowacji i w Polsce. Gwarancja na produkty 24 miesięcy, chyba że ustalono inaczej.oświadczenie zgodności można pobrać z Produkt można używać bez ograniczeń w następujących krajach: wszystkie państwa członkowskie EU z wyjątkiem Francji i Norwegii. Produkt można używać z ograniczeniami w następujących krajach: Francja (tylko do użytku wewnętrznego) i Norwegia (20 km w centrum Ny-Ĺlesund). Przed podłączeniem urządzenia do PC prosimy szczegółowo przeczytać następujące instrukcje. Nie gwarantujemy za uszkodzenia powstałe w wyniku nie dotrzymania instrukcji instalacji i obsługi urządzenia. Zastosuj tylko dołączony adapter zasilający. Zastosowanie innego adaptera zasilającego może spowodować zniszczenie urządzenia i następną utratę gwarancji niniejszego produktu! Użycie inne niż dostarczone anteny mogą spowodować naruszenie ustawowych wymogów dotyczących swobodnego działania urządzenia. Ponadto, zabronione jest, aby urządzenie do wyższej mocy (Tx Power) niż niski (Low). Całkowita moc promieniowania obiektów w okolicy (EIRP) w paśmie 2,4 GHz nie może przekraczać 100 mw (20 dbm).zawartość opakowania: Wireless-N Router, adapter zasilający, instrukcja instalacji, CD (oprócz N3, N150, N301). Domyślny adres IP: OPIS PORTÓW I KONEKTORÓW NA TYLNEJ TABLICY URZĄDZENIA Porty / Konektory Opis LAN porty (1-4, rožné) Konektory RJ-45 dla podłączenia urządzeń sieciowych (PC, switch) Dla ustawienia urządzenia do urządzenia fabrycznego przytrzymać przycisk przez RESET/WPS/RST okres 7 s. Dla aktywacji WPS przytrzymać przycisk przez okres 1 s WAN Konektor RJ-45 po podłączeniu DSL modemu lub łączności od ISP POWER Konektor dla podłączenia AC adaptera zasilającego TX, WIFI USTAWIANIE WIFI ZASILANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA NIE OKREŚLAJĄ KONFIGURACJA PODŁĄCZENIA SIECIOWEGO PC Z menu Start wybrać Panele sterowania > Centrum sieci i udostępnienia a w lewej kolumnie tego okna kliknąć na pozycję Zmienić ustawienie adaptera.prawym przyciskiem myszy kliknąć na ikonę Podłączenie do sieci lokalnej i wybrać Właściwości.Z menu wybrać Protokół TCP/IPv4 (Internet Protocol wersja 4) i kliknąć na Właściwości. Sprawdź, czy wybrane pozycje Uzyskać adres IP z serwera DHCP automatycznie i Uzyskać adres serwera DNS automatycznie. INSTALACJA I USTAWIENIE ROUTERA 1) Do konektora POWER podłączyć adapter zasilający i włączyć go do sieci elektrycznej. POWER z przodu urządzenie zaświeci. 2) Sieciową kartę komputera połączyć z LAN portem urządzenia (żółte gniazdko) za pośrednictwem kabli patch. (nie dołączone). 3) Do WAN portu (niebieskie gniazdko) podłączyć łączność twego dostawcy usług Internetu. 4) Uruchomić przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox), jako adres sieciowy podać wyjściowy adres IP urządzenia i nacisnąć Enter. Jeżeli nie dojdzie do podłączenia, sprawdzić, czy jest do urządzenia podłączony kabel zasilający i czy urządzenie jest prawidłowo połączone patch kablem do komputera. Restartować urządzenie naciśnięciem przycisku RESET/WPS na jego tylnej stronie przez okres 7 s. Urządzenie można konfigurować w specjalnym trybie uproszczonym - tryb jest dla użytkowników z dostępem do Internetu z automatycznym przydzielaniem adresów za pomocą DHCP - więcej o DHCP w punkcie nr 10a. KONFIGURACJA UPROSZCZONA 5) Na ekranie głównym interfejsu internetowego wybrać DHCP (jeżeli są dane podłączane udzielane przez twego ISP automatycznie). 6) Wpisać ośmiocyfrowe hasło do sieci bezprzewodowej (więcej na temat bezpieczeństwa w punkcie nr 13). 7) Kliknąć na OK i konfiguracja routera została zakończona. Teraz można już połączyć się z Wi-Fi routerą bezprzewodowo. KONFIGURACJA SZCZEGÓŁOWA 8) Wykonać kroki 1-4. Kroki od 5 do 7 pominąć. 9) Wybrać rodzaj twego podłączenia do Internetu informacje i ustawienie można uzyskać od twego dostawcy usług internetowych (dalej tylko ISP - Internet Service Provider). Na ekranie głównym interfejsu internetowego kliknąć na przycisk Advanced Settings (w prawym górnym rogu) i na nowej stronie wybrać WAN settings. 1 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

8 Tenda Wireless-N Router POLSKI 10) Przycisk Mode - wybrać jedną z następujących możliwości: a. Jeżeli są dane podłączane udzielane przez twego ISP automatycznie, wybrać możliwość DHCP. b. Jeżeli ISP przydzieli statyczny adres IP, wybrać Szerokopasmowe połączenie (Ethernet), stały IP (statyczny IP) Ethernet broadband, fixed IP (static IP)i podać IP adres, maskę podsieci, bramki i adresy DNS serwerów c. Jeżeli jest urządzenie podłączane za ADSL PPPoE modem, wybrać możliwość PPPoE i podać nazwę użytkownika i hasło udzielanej ISP. d. Jeżeli chodzi o podłączanie do wirtualnej sieci prywatnej (WSP) za pośrednictwem WSP tunelu z zastosowaniem protokołu PPTP (mniej bezpieczne) wybrać możliwość PPTP. Wszystkie potrzebne dane można uzyskać od swego ISP. e. Jeżeli chodzi o wirtualne podłączenie do wirtualnej sieci prywatnej (WSP) za pośrednictew WSP tunela z zastosowaniem protokołu L2TP (bardziej bezpieczne rozwiązanie niż PPTP) wybrać możliwość L2TP. Wszystkie potrzebne dane można uzyskać od swego ISP. 11) Wybrany wybór potwierdzić przyciskiem OK. 12) Następujące ustawienia sieci bezprzewodowej. Kliknąć na przycisk Wireless Settings> Wireless Basic Settings (podstawowe ustawienia). Wybrać dowolny SSID (nazwa sieci bezprzewodowej). Aby osiągnąć maksymalną prędkość przesyłania danych i dostarczania zasięgu sieci bezprzewodowej, zachować inne wartości bez zmian. Kliknąć na przycisk OK. 13) Ustawienie zabezpieczenia. Z oferty Zabezpieczenie (Security) Wireless Settings> Wireless Security wybrać możliwość zmienić z pozycji WPS Settings do Disable. Z oferty Security Mode wybrać możliwość WPA2 PSK (bardziej bezpieczny wariant). Z oferty WPA Algorithms (szyfrowanie) wybrać raczej AES (bardziej bezpieczny szyfr blokowy). Do pola WPA/WPA2 klucz (WPA/WPA2 Key)podać łańcuch z długością 8 aż 63znaków hasło do podłączenia do twej sieci bezprzewodowej. Hasło powinno zawierać zarówno małe jak i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne. Domyślne hasło, takich jak jest potrzebne do zmiany! kliknąć na przycisk OK. 14) Zalecamy, aby ponownie restartować urządzenie - ten krok nie jest konieczny. Restart odbywa się z SystemTools > Reboot the router, kliknąć na przycisk Reboot the router. Kompletny restart urządzenia jest przez okres 15 s. 15) Została zakończona i ustawień routera od tego momentu rozpoczęcia pracy sieci wifi jak ustawić parametry. Teraz można już połączyć się z wifi routera bezprzewodowo. Uwaga: Typ szyfrowania jest uproszczone w tym trybie jest automatycznie ustawiona na WPA-PSK (AES). Nazwa sieci (SSID) jest domyślny format Tenda_XXXXXX gdzie X charakter reprezentuje ostatnie sześć znaków, adresy MAC urządzeń, takich jak Tenda_42F348 (adres jest podany na spodzie urządzenia). Szczegółowe konfiguracji sieci w dalszym ciągu jako punkt nr 8 niniejszej instrukcji. WARUNKI STOSOWANIA Urządzenie jest przeznaczone do bezprzewodowego podłączenia do sieci komputerowej. Musi być umieszczone w środowisku z maksymalną temperaturą 40 C, która nie może być przekroczona. Nie może być narażone na bezpośrednie lub nadmierne działanie promieniowania słonecznego lub cieplnego, nie może być zakrywane. Nie jest przeznaczone do stowoania w pobliżu wody, np. obok wanny, umywalki, zmywaka, zlewu, w wilgotnej piwnicy lub przy basenie. Nie może być instalowane w miejscu, gdzie gromadzi się ciepło, w zakurzonym środowisku i nie może przyjść do kontaktu z wodą ani parami wodnymi, które mogły by się kondensować wewnątrz urządzenia.przy czyszczeniu urządzenia wyłączyć urządzenie od zasilania. INSTRUCKJE BEZPIECZEŃSTWA Używać tylko źródło zasilające dołączone do tego urządzenia. Dołączone źródło zasilania może być podłączone tylko do rozprowadzenia elektrycznego, którego napięcie odpowiada danym na tabliczce znamionowej źródła.należy dotrzymywać reguły dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi a przewód elektryczny włączać tylko do odpowiadających gniazdek elektrycznych. Jeżeli jest wtyczka uszkodzona, urządzenia nie wolno stosować.jeżeli pojawi się któraś z wyżej wymienionych sytuacji, urządzenie wyłączyć do zasilania i zwrócić się do kwalifikowanego pracownika serwisu. Przewód elektryczny lub wtyczka jest uszkodzona lub postrzępiona. Do urządzenia napadał deszcz lub przedostała się do niego woda lub inna ciecz. Zauważyłeś wyraźną zmianę w działaniu urządzenia lub urządzenie nie działa, jak powinno. Urządzenie spadło na ziemię lub było inaczej uszkodzone. Użytkownik nie jest uprawniony rozbierać urządzenia ani zmieniać jakąkolwiek z jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłony grozi ryzyko obrażenia prądem elektrycznym. Przy niewłaściwym ułożeniu urządzenia i jego ponownym podłączeniu również grozi ryzyko narażenia obrażenia prądem elektrycznym. W wypadku koniecznej interwencji serwisu zwrócić się do kwalifikowanych techników serwisu. SERWIS Gwarancyjne naprawy urządzenia stosować u swego sprzedawcy. W wypadku problemów technicznych i pytań należy skontaktować się ze sprzedawcą. INFORMACJE O USUWANIU/UTYLIZACJI ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROTECZNICZNYCH URZĄDZEŃ Przedstawiony symbol na produkcie, jego opakowaniu lub dołączonej dokumentacji informuje, że zużyte elektryczne lub elektroniczne produkty nie można usuwać/wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W celu właściwego usuwania/utylizacji produktu należy przekazać go do wyspecjalizowanych punktów zbiórki. Podczas nieprawidłowego usuwania/utylizacji tego rodzaju opakowania mogą być zgodnie z przepisami narodowymi udzielone kary. 2 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna

WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna WELL NeoGate TE100, VoIP brána ústředna CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VoIP/PRI (E1/T1) brány WELL NeoGate TE100 byl zcela jistě dobrou

Více

WELL Gate2504, VoIP brána

WELL Gate2504, VoIP brána WELL Gate2504, VoIP brána Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre užívateľov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia Pozn. V tomto návode je ako príklad inštalácie a obsluhy popísaný model. 1. Pripojenie zariadenia Pozn. Pri konfigurácií

Více

WELL Gate3802/3804, VoIP brána

WELL Gate3802/3804, VoIP brána WELL Gate3802/3804, VoIP brána Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre užívateľov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

Tenda W541R Wireless Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Tenda W541R Wireless Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Tenda W541R Wireless Broadband Router OBSAH DŮLEŽITÉ INFORMACE 3 OBSAH BALENÍ 3 PŘEHLED INDIKACE LED DIOD NA PŘEDNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ 3 POPIS PORTŮ NA ZADNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ 3 KONFIGURACE SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ

Více

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express

Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Stručný návod na inštaláciu Smerovač PCI Express Gratulujeme vám k zakúpeniu smerovača PCI Express. Tento výrobok bol navrhnutý pre všetkých, ktorí potrebujú pripojenie k sieti Internet aj mimo kancelárie

Více

WELL ST100, WiFi VoIP tel.

WELL ST100, WiFi VoIP tel. WELL ST100, WiFi VoIP tel. Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Milesight MS-C4462-FPB

Milesight MS-C4462-FPB SK Milesight MS-C4462-FPB Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup IP SIP kamery Milesight MS-C4462-FPB byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet Instalace a obsluha IP telefonu Well 8820 IP Upozornění: Než zařízení IP telefon WELL 8820IP připojíte

Více

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient

WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient WELL WCU150N / WCU300N WiFi klient CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi klienta WELL WCU150N/WCU300N byl zcela jistě dobrou volbou a

Více

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU LP 302. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU LP 302. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU LP 302 SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet Instalace a obsluha IP telefonu LP 302 Upozornění: Než zařízení IP telefon LP 302 připojíte k počítači,

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Naše podpora nekončí prodejem, chceme, abyste byli se zařízením plně spokojeni po celou dobu jeho používání.

Naše podpora nekončí prodejem, chceme, abyste byli se zařízením plně spokojeni po celou dobu jeho používání. WELL DA-150N ADSL2/2+ Router CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ADSL Routeru WELL DA-150N byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že s ním

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet 1. Postup inštalácie Pripojenie Wi-Fi routra k vašej sieti Upozornenie: NEPRIPÁJAJTE Wi-Fi router k zdroju napájania skôr, ako dokončíte

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

WELL Gate2626, VoIP ústředna

WELL Gate2626, VoIP ústředna WELL Gate2626, VoIP ústředna Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre užívateľov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Návod na používanie. Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router

Návod na používanie. Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router Návod na používanie Leadtek 7FD5 Flash-OFDM WiFi router Úvod Gratulujeme vám k zakúpeniu Flash-OFDM routera DTM Leadtek 7FD5. Jedná sa o WiFi router so zabudovaným Flash-OFDM modulom. Podporuje NAT, smerovanie,

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL Zyxel VMG1312 - bezdrátový N300 xdsl modem Obsah 1. Obsah balení 3 2. Zapojení a základní nastavení směrovače 4 1. Jak zapojit směrovač

Více

TP-Link TD-W8901GB Inštalácia

TP-Link TD-W8901GB Inštalácia TP-Link TD-W8901GB Inštalácia 1. Pripojenie zariadenia Poznámka: Na konfiguráciu routra používajte prosím iba káblové sieťové pripojenia. 1. Vypnite vaše všetky sieťové zariadenia, vrátane vášho počítača

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Wireless-N Range Extender WAP Rychlá instalační příručka

Wireless-N Range Extender WAP Rychlá instalační příručka Wireless-N Range Extender WAP-5884 Rychlá instalační příručka A. Obsah balení a důležitá upozornění Před použitím tohoto Wireless-N Range Extenderu, prosím zkontrolujte obsah balení. * 1 - Wireless-N Range

Více

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HN-T3A Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Bezpečnostní upozornění Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

EW-7438APn Príručka rýchlou inštaláciou

EW-7438APn Príručka rýchlou inštaláciou EW-7438APn Príručka rýchlou inštaláciou 07-2013 / v1.0 I. Informácie o produkte I-1. Obsah balenia - Prístupový bod EW-7438APn - Disk CD s viacjazyčnou rýchlou inštalačnou príručkou a používateľskou príruč

Více

ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber routera

ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber routera ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber routera Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 ZyXEL FSG1100HN Príručka k rýchlej inštalácii bezdrôtového aktívneho fiber

Více

WELL Milesight MS-C3263-PNA

WELL Milesight MS-C3263-PNA SK WELL Milesight MS-C3263-PNA Balení obsahuje: Kamera Tištěné dokumenty Hmoždinky Šroubky Imbus Location Sticker OBSAH VYSVĚTLENÍ POJMŮ 3 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY 3 POPIS HARDWARU 4 ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 5 ZPROVOZNĚNÍ

Více

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HW-T3 v2 Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel

DSL-G684T ADSL směrovač. CD-ROM (obsahující návod) 2x Ethernetový (CAT5 UTP) kabel Toto zařízení lze nastavit pomocí aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6x nebo Netscape Navigator 7x DSL-G684T Bezdrátový ADSL2 směrovač Než začnete Pro konfiguraci bezdrátového ADSL

Více

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Wireless-N Range Extender WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Copyright 2012 A. Obsah balení a důležitá upozornění Před použitím tohoto Wireless-N Range Extenderu, prosím zkontrolujte obsah balení. Wireless-N

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Magio router Zyxel P-2612HNU

Magio router Zyxel P-2612HNU Postup inštalácie zariadenia Magio router Zyxel P-2612HNU V prípade otázok počas inštalácie kontaktujte: Technickú podporu 0900 211 111 V prípade akýchkoľvek problémov pri inštalácii je vám k dispozícii

Více

Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL. Zyxel VMG1312-B30A. Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/

Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL. Zyxel VMG1312-B30A. Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/ Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL Zyxel VMG1312-B30A Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/20 82 82 08 Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL Zyxel VMG1312-B30A 2 Obsah 3 1 Obsah balenia...4 2 Postup inštalácie

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM K dispozici jsou dvě verze manuálu: A) Stručný manuál B) Podrobný manuál včetně printscreenů A) Stručný manuál Nastavení AP2: 1) Změňte IP adresu

Více

TP-LINK TL-WR741N. Zapojení routeru. LED indikace

TP-LINK TL-WR741N. Zapojení routeru. LED indikace TP-LINK TL-WR741N Velkou výhodou routeru od společnosti TP-LINK je, že všechny jejich modely mají prakticky stejné administrační rozhraní, proto se dá říct, že tento návod bude platit na všechny jejich

Více

Príručka k rýchlej inštalácii Wifi Modemu DX WiMax (samoinštalačný manuál)

Príručka k rýchlej inštalácii Wifi Modemu DX WiMax (samoinštalačný manuál) Príručka k rýchlej inštalácii Wifi Modemu DX WiMax (samoinštalačný manuál) Obsah 1 Popis a základné nastavenia 3 1.1 Popis zariadenia... 3 1.2 Nastavenie základných parametrov pre prihlásenie do siete...

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

WELL Gate2608, VoIP brána

WELL Gate2608, VoIP brána CZ WELL Gate2608, VoIP brána Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre užívateľov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

WELL Mairdi MRD-M9 Bluetooth headset

WELL Mairdi MRD-M9 Bluetooth headset WELL Mairdi MRD-M9 Bluetooth headset 5 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup náhlavní soupravy WELL Mairdi MRD-M9 byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Zjištění nezbytných údajů před instalací Tento krok je důležitý pouze pokud je Vaše připojení závislé

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DSL-G664T Bezdrátový ADSL Router

DSL-G664T Bezdrátový ADSL Router Tento produkt je možné nastavit za použití jakéhokoliv aktuálního internetového prohlížeče, tj. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL Router Předtím, než začnete

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

WELL RTX4024 repeater k RTX8660 base

WELL RTX4024 repeater k RTX8660 base WELL RTX4024 repeater k RTX8660 base CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup Repeateru WELL RTX4024 byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací EW-7438APn Průvodce rychlou instalací 07-2013 / v1.0 I. Informace o výrobku I-1. Obsah balení - Přístupový bod EW-7438APn - Disk CD s vícejazyčným průvodcem rychlou instalací a uživatelskou příručkou -

Více

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone break

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone break Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone break 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Zjištění nezbytných údajů před instalací Tento krok je důležitý pouze pokud je Vaše připojení

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

NBG-419N. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtový router N-lite pre domáce použitie

NBG-419N. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtový router N-lite pre domáce použitie Bezdrôtový router N-lite pre domáce použitie Východiskové nastavenie: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Príručka pre rýchlu inštaláciu Verzia 1.00 Apríl 2009 Vydanie 1 Copyright

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Naše podpora nekončí prodejem, chceme, abyste byli se zařízením plně spokojeni po celou dobu jeho používání.

Naše podpora nekončí prodejem, chceme, abyste byli se zařízením plně spokojeni po celou dobu jeho používání. Yeastar TA200 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup brány Yeastar TA200 byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že s ní budete opravdu spokojen.

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Zyxel VMG1312. Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL. Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/

Zyxel VMG1312. Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL. Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/ Zyxel VMG1312 Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL Volajte na našu Zákaznícku linku: 02/20 82 82 08 Zyxel VMG1312 Príručka na rýchlu inštaláciu VDSL 2 Obsah 3 1 Obsah balenia...4 2 Postup inštalácie VDSL

Více

Užívateľská príručka k zariadeniu ADB VV3212

Užívateľská príručka k zariadeniu ADB VV3212 Užívateľská príručka k zariadeniu ADB VV3212 OBSAH A.) pripojenie Magio Wi-Fi routra cez telefónnu zásuvku A.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra cez telefónnu zásuvku 3 B.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra do

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

WELL SIP-T20, VoIP tel.

WELL SIP-T20, VoIP tel. WELL SIP-T20, VoIP tel. Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem WELL

Více

WELL VP-2009 POE, VoIP tel.

WELL VP-2009 POE, VoIP tel. WELL VP-2009 POE, VoIP tel. Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Yeastar modul 4G LTE pro Yeastar PBX S-série

Yeastar modul 4G LTE pro Yeastar PBX S-série Yeastar modul 4G LTE pro Yeastar PBX S-série CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup produktu Yeastar 4G LTE Modul byl zcela jistě dobrou volbou

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

WELL SIP-T18P, VoIP tel.

WELL SIP-T18P, VoIP tel. WELL SIP-T18P, VoIP tel. Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

WELL DECT Repeater RT10

WELL DECT Repeater RT10 WELL DECT Repeater RT10 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup Repeateru WELL RT10 byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že s ním budete opravdu

Více

Nastavení a zapojení routeru Netis WF2419

Nastavení a zapojení routeru Netis WF2419 Nastavení a zapojení routeru Netis WF2419 Zapojení routeru Přívodní internetový kabel zapojte do portu označený WAN. Váš počítač připojte dalším kabelem do portu LAN1 až LAN4. Je jedno, který z portu LAN

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

P-660HN-TxA. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtová brána n ADSL2+ so 4 portami

P-660HN-TxA. Príručka pre rýchlu inštaláciu. Bezdrôtová brána n ADSL2+ so 4 portami Bezdrôtová brána 802.11n ADSL2+ so 4 portami Firmware v3.0 Vydanie 1, 6/2010 Východiskové nastavenie: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Príručka pre rýchlu inštaláciu Copyright 2010. Všetky práva

Více