Tenda Wireless-N Router - ČESKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tenda Wireless-N Router - ČESKY"

Transkript

1 Tenda Wireless-N Router - ČESKY STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘIRUČKA Určeno pro produkty: W311R+, W311R, W316R, W303R, W308R, W309R, W309R+, W3002R, N150, N3, N30, N301, F300, FH303, FH305, Pro podrobné informace o konfiguraci zařízení použijte podrobnou uživatelskou příručku (CZ) obsaženou na disku CD. Aktualizované verze ovladačů, firmwarů, utilit a manuálů pro zařízení jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách Společnost Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že všechna zařízení uvedená výše jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES, případně 2004/108/EC a 89/336/EEC. Produkty jsou určeny pro prodej v České republice, Slovensku a Polsku. Záruční lhůta na produkty je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu Výrobek lze používat bez omezení v těchto zemích: všechny členské státy EU vyjma Francie a Norska. Výrobek lze používat s omezením v těchto zemích: Francie (pouze pro vnitřní použití) a Norsko (20 km v oblasti s centrem Ny-Ĺlesund). Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení. Použijte pouze přiložený napájecí adaptér. Užití jiného napájecího adaptéru může způsobit zničení zařízení a následnou ztrátu záruky tohoto produktu! Použití jiné než dodané antény může mít za následek porušení zákonem stanovených požadavků pro volný provoz daného zařízení. Také je zakázáno nastavovat na zařízení vyšší výkon (TX Power) než nízký (Low). Celkový vyzářený výkon zařízení do okolí (EIRP) v pásmu 2,4 GHz nesmí přesáhnout hodnotu 100 mw (20 dbm). Výchozí IP adresa Wi-Fi routeru: OBSAH BALENÍ Wi-Fi Router, napájecí adaptér, stručná instalační příručka, CD (kromě N3, N150, N301) Pro modely W311R+, W309R, W309R+, W3002R: externí všesměrová anténa PŘEHLED INDIKACE LED DIOD NA PŘEDNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ LED indikátory Stav Popis POWER / STATE Svítí Zařízení je napájeno a funguje správně SYS (vyjma typu N3) Bliká Signalizuje normální funkčnost systému WAN (vyjma typu N3) Svítí Připojení konektivity do WAN portu je aktivní Bliká WAN port vysílá/přijímá data WLAN (vyjma typu N3) Bliká Bezdrátové rozhraní vysílá/přijímá data LAN (1/2/3/4) (vyjma typu N3) Svítí LAN port je připojen Bliká LAN port vysílá/přijímá data WPS (vyjma typu N3) Bliká Připojení pomocí WPS je povoleno Ozn. T (F300,W3002R, FH305) Svítí Nevyužité OZN. S, G (FH303) Svítí S - silný signál, G - dobrý signál WiFi POPIS PORTŮ A KONEKTORŮ NA ZADNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ Porty / Konektory Popis LAN porty (1-4, různé) Konektory RJ-45 pro připojení síťových zařízení (PC, switch) RESET/WPS/RST Pro nastavení zařízení do továrního nastavení podržte tlačítko stisknuté po dobu 7 s. Pro aktivaci WPS podržte tlačítko stisknuté po dobu 1 s. WAN Konektor RJ-45 pro připojení DSL modemu nebo konektivity od ISP POWER Konektor pro připojení AC napájecího adaptéru TX, WIFI Nastavení výkonu WiFi, dle zákonů nenastavovat KONFIGURACE SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ PC Windows 2000/XP 1) Z nabídky Start vyberte Ovládací panely > Síťová připojení. 1 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

2 Tenda Wireless-N Router - ČESKY 2) Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu Připojení k místní síti a vyberte Vlastnosti. 3) Z nabídky vyberte položku Protokol sítě Internet (TCP/IP) a klikněte na Vlastnosti. 4) V novém okně zvolte položky Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky (jedná se o výchozí nastavení síťové karty ve Windows). Windows Vista/7 1) Z nabídky Start vyberte Ovládací panely > Centrum sítí a sdílení a v levém sloupci tohoto okna klikněte na položku Změnit nastavení adaptéru. 2) Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu Připojení k místní síti a vyberte Vlastnosti. 3) Z nabídky vyberte položku Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4) a klikněte na Vlastnosti. 4) V novém okně zvolte položky Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky (jedná se o výchozí nastavení síťové karty ve Windows). INSTALACE A NASTAVENÍ ROUTERU 1) Do konektoru POWER zařízení připojte napájecí adaptér a zapojte jej do elektrické sítě. LED dioda Power (State) na přední straně zařízení se rozsvítí. 2) Propojte síťovou kartu počítače s LAN portem zařízení (libovolná ze čtyř žlutých zdířek na zadní straně zařízení) prostřednictvím patch kabelu (není součástí balení). 3) Do WAN portu (modrá zdířka na zadní straně zařízení) připojte pomocí ethernetového kabelu konektivitu vašeho poskytovatele Internetu. 4) Spusťte webový prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Mozilla Firefox), jako webovou adresu zadejte výchozí IP adresu zařízení a stiskněte Enter. Zobrazí se webové rozhraní zařízení. Pokud se webové rozhraní nezobrazí, zkontrolujte, zda máte k zařízení připojen přívodní kabel a zda je zařízení správně připojeno patch kabelem k počítači. Odpojte počítač od stávající bezdrátové sítě, je-li již k nějaké připojen může docházet ke kolizi síťových rozhraní. Restartujte zařízení podržením tlačítka RESET/WPS na jeho zadní straně po dobu 7 s. Zařízení lze konfigurovat ve speciálním zjednodušeném režimu tento režim se týká uživatelů s připojením k Internetu s automatickým přidělováním adres pomocí DHCP - více o DHCP v bodu č. 10a. A) ZJEDNODUŠENÁ KONFIGURACE 5) Na hlavní obrazovce webového rozhraní vyberte položku DHCP (v případě, že jsou údaje připojení přidělovány vaším ISP automaticky). 6) Zadejte osmimístné heslo pro přístup do vaší bezdrátové sítě (více o zabezpečení v bodě č. 13). 7) Klikněte na tlačítko OK a nastavení routeru je nyní kompletní. Od tohoto okamžiku začne fungovat Wi-Fi síť podle vámi nastavených parametrů. Nyní se již můžete připojit k Wi-Fi routeru bezdrátově. Pozn.: Typ šifrování je v tomto zjednodušeném režimu automaticky přednastaven na WPA PSK (AES). Název sítě (SSID) je ve výchozím stavu ve formátu Tenda_XXXXXX, kde znak X reprezentuje poslední šestici znaků MAC adresy zařízení, např. Tenda_42F348 (adresa je uvedena na spodní straně zařízení). Pro detailní nastavení vaší sítě pokračujete dále bodem č. 8 tohoto manuálu. B) DETAILNÍ KONFIGURACE 8) Proveďte kroky 1-4, kroky 5-7 přeskočte. 9) Nejprve je potřeba vyplnit údaje vašeho připojení k Internetu - informace o nastavení získáte od vašeho poskytovatele Internetu (dále jen ISP - Internet Service Provider). V hlavním okně webového rozhraní klikněte vpravo nahoře na položku Advanced Settings a na nové stránce z menu zvolte WAN settings. 2 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

3 Tenda Wireless-N Router - ČESKY 10) V první položce Mode zvolte jednu z následujících možností: a) Pokud jsou údaje připojení přidělovány vaším ISP automaticky, vyberte volbu DHCP. b) Přidělil-li vám ISP statickou IP adresu, zvolte položku Static IP a zadejte IP adresu, masku podsítě, bránu a adresy DNS serverů poskytované ISP. c) Připojujete-li zařízení za ADSL PPPoE modem, vyberte volbu PPPoE a zadejte uživatelské jméno a heslo poskytované ISP. d) Jedná-li se o připojení k virtuální privátní síti (VPN) prostřednictvím VPN tunelu použitím protokolu PPTP (méně bezpečné) vyberte volbu PPTP. Zadejte adresu VPN serveru, uživatelské jméno, heslo, IP adresu, masku podsítě, bránu a adresy DNS serverů. Všechny údaje získáte od svého ISP. e) Jedná-li se o připojení k virtuální privátní síti (VPN) prostřednictvím VPN tunelu použitím protokolu L2TP (bezpečnější řešení než PPTP) vyberte volbu L2TP. Zadejte adresu VPN serveru, uživatelské jméno, heslo, IP adresu, masku podsítě, bránu a adresy DNS serverů. Všechny údaje získáte od svého ISP. 11) Vámi vybranou volbu potvrďte tlačítkem OK. 12) Následuje nastavení bezdrátové sítě. Klikněte na položku Wireless Settings > Wireless Basic Settings (základní nastavení). Zvolte si libovolné SSID (název vaší bezdrátové sítě). Pro dosažení maximální přenosové rychlosti a pokrytí bezdrátové sítě doručujeme ponechat ostatní hodnoty beze změny. Konfiguraci uložte kliknutím na tlačítko OK. 13) V tomto kroku společně nastavíme zabezpečení bezdrátové sítě. Zabezpečení je potřeba věnovat maximální pozornost! Pozor - ve výchozím stavu zařízení je zabezpečení vypnuto! Z nabídky Wireless Settings > Wireless Security (zabezpečení) nejprve přepněte položku WPS Settings na hodnotu Disable (vypnuto). Nyní je již možné nastavit položku Security Mode (typ zabezpečení) vyberte volbuwpa2 PSK (bezpečnější varianta). Z nabídky WPA Algorithms (typ šifrování)zvolte raději AES (bezpečnější bloková šifra). Do pole Key (WPA/WPA2 klíč)zadejte řetězec o délce 8 až 63 znaků heslo pro připojení do vaší bezdrátové sítě. Heslo by mělo obsahovat malá i velká písmena, číslice a speciální znaky a mělo by být, pokud možno, co nejdelší. Hesla jako např se nedoporučuje používat toto výchozí heslo je potřeba ihned změnit! Položku Key Renewal Interval (doba platnosti klíče)můžete ponechat beze změny. Po úspěšném nastavení klikněte na tlačítko OK. 14) V posledním kroku doporučujeme provést restart zařízení tento krok však není nezbytný. Restart provedete z menu SystemTools > Reboot the router kliknutím na tlačítko Reboot the router. Kompletní restart zařízení trvá cca 15 s. 15) Nyní je nastavení routeru kompletní a od tohoto okamžiku začne fungovat Wi-Fi síť podle vámi nastavených parametrů. Nyní se již můžete připojit k Wi-Fi routeru bezdrátově. ZMĚNA HESLA PRO PŘÍSTUP Z bezpečnostních důvodů je po konfiguraci zařízení doporučeno změnit přístupové jméno a hlavně heslo k dalším případným nastavením routeru. Zapomenete-li heslo, je možné zařízení resetovat do továrního nastavení podržením tlačítka RESET (na jeho zadní straně) po dobu minimálně 7 s. Přihlaste se do webového rozhraní routeru. Vpravo nahoře klikněte na Advanced Settings. Z nabídky v nově otevřeném okně vyberte položku Systém Tools > Change Password. Zadejte původní heslo (Old password), nové heslo (New password) a ještě jednou potvrďte nové heslo (Confirm new password). Volbu uložte tlačítkem OK. Pozn.: Ve výchozím stavu je zařízení bez přiděleného hesla, políčko Old password tedy zůstane prázdné! PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Zařízení je určeno k použití v těchto podmínkách: Je určeno pro bezdrátové připojení k počítačové síti a vztahuje se na něj generální licence VO-R/12/ Musí být umístěno v prostředí s maximální teplotou 40 C, která nesmí být překročena. 3 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

4 Tenda Wireless-N Router - ČESKY Nesmí být vystaveno přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýváno. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu. Nesmí být instalováno v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje. ČIŠTĚNÍ Při čištění zařízení odpojte od napájení. Na čištění použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přívodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumisťujte ji na místo, kde by po ní mohl někdo chodit či kde by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozena, zařízení nesmíte používat. Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od napájení a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka: Elektrická šňůra nebo zástrčka je poškozená nebo roztřepená. Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda či jiná tekutina. Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl. Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obracejte výhradně na kvalifikované servisní techniky. SERVIS Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Po koupi zařízení doporučujeme provést aktualizaci firmwaru. Aktuální firmware naleznete na stránkách INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu obalu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Výhradní dovozce produktů Tenda: INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, Brno web: 4 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

5 Tenda Wireless-N Router - SLOVENSKY STRUČNÁ INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA Určené pre výrobky: W311R+, W311R, W316R, W303R, W308R, W309R, W309R+, W3002R, N150, N3, N30, N301, F300, FH303, FH305, Pre podrobné informácie o konfigurácii zariadenia použite podrobnú príručku (CZ) obsiahnutú na disku CD. Aktualizované verzie ovládačov, firmwarov, utilít a manuálov pre zariadenia sú k dispozícii na stiahnutie na webových stránkach Spoločnosť Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Týmto prehlasuje, že všetky zariadenia uvedené vyššie sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES, prípadne 2004/108/EC a 89/336/EEC. Produkty sú určené pre predaj v Českej republike, Slovensku a Poľsku. Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inakšie. Prehlásenie o zhode sa dá stiahnuť z webu Výrobok je možné používať bez obmedzenia v týchto krajinách: všetky členské štáty EÚ okrem Francúzska a Nórska. Výrobok je možné používať s obmedzením v týchto krajinách: Francúzsko (len pre vnútorné použitie) a Nórsko (20 km v oblasti s centrom Ny-Ĺlesund). Pred pripojením zariadenia k PC si prosím preštudujte nasledujúce pokyny. Neručíme za škody vzniknuté nedodržaním pokynov k inštalácii a obsluhe zariadenia. Použiť iba priložený napájací adaptér. Užitie iného napájacieho adaptéra môže spôsobiť zničenie zariadenia a následnú stratu záruky tohto produktu! Použitie inej ako dodanej antény môže mať za následok porušenie zákonom stanovených požiadaviek pre voľný prevádzku daného zariadenia. Tiež je zakázané nastavovať na zariadení vyšší výkon (TX Power) ako nízky (Low). Celkový vyžiarený výkon zariadenia do okolia (EIRP) v pásme 2,4 GHz, nesmie prekročiť hodnotu 100 mw (20 dbm). Predvolená IP adresa zariadenia: Obsah balenia: Wi-Fi Router, napájací adaptér, stručná inštalačná príručka, CD (okrem N3, N150, N301) Pre modely W311R+, W309R, W309R+, W3002R: externá všesmerová anténa PREHĽAD INDIKÁCIE LED DIÓD NA PREDNOM PANELI ZARIADENIA LED indikátory Stav Popis POWER/STATE Svieti Zariadenie je napájané a funguje správne SYS (okrem typu N3) Bliká Signalizuje normálnu funkčnosť systému WAN (okrem typu N3) Svieti Pripojenie konektivity do WAN portu je aktívne Bliká WAN port vysiela/prijíma dáta WLAN (okrem typu N3) Bliká Bezdrôtové rozhranie vysiela/prijíma dáta LAN (1/2/3/4) (okrem typu N3) Svieti LAN port je pripojený Bliká LAN port vysiela/prijíma dáta WPS (okrem typu N3) Bliká Pripojenie pomocou WPS je povolené Ozn. "T" ( F300, W3002R,FH305) Svieti Nevyužité Ozn. "S", "G" (FH303) Svieti S - SILNÝ SIGNÁL, G - DOBRÝ SIGNÁL WIFI POPIS PORTOV A KONEKTOROV NA ZADNOM PANELI ZARIADENIA Porty / Konektory Popis LAN porty (1-4, rôzne) Konektory RJ-45 pre pripojenie sieťových zariadení (PC, switch) Prednastavenie zariadenia do továrenského nastavenia podržte tlačidlo stlačené po RESET/WPS/RST dobu 7 s. Pre aktiváciu WPS podržte tlačidlo stlačené po dobu 1 s. WAN Konektor RJ-45 pre pripojenie DSL modemu alebo konektivity od ISP POWER Konektor pre pripojenie AC napájacieho adaptéru TX, WIFI NASTAVENI VÝKONU WI-FI, PODĽA ZÁKONOV NEMENIŤ KONFIGURÁCIE SIEŤOVÉHO PRIPOJENIA PC Z ponuky Štart vyberte Ovládacie panely > Centrum sietí a zdieľania a v ľavom stĺpci tohto okna kliknite na položku Zmeniť nastavenie adaptéru. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Pripojenie k miestnej sieti a vyberte Vlastnosti. Z ponuky vyberte položku Protokol TCP/IPv4 (Internet Protokol verzia 4) a kliknite na Vlastnosti. Overte, že sú vybrané položky Získať adresu IP zo serveru DHCP automaticky a Získať adresu serveru DNS automaticky. INŠTALÁCIA A NASTAVENIE ROUTERU 1) Do konektora POWER zariadenia pripojte napájací adaptér a zapojte ho do elektrickom siete. LED dióda Power na prednej strane zariadenia sa rozsvieti. 2) Prepojte sieťovú kartu počítača s LAN portom zariadenia (ľubovoľná zo štyroch žltých zdierok na zadnej strane zariadenia) prostredníctvom patch kábla (nie je súčasťou balenia). 3) Do WAN portu (modrá zdierka na zadnej strane zariadenia) pripojte pomocou ethernetového kábla konektivitu vášho poskytovateľa Internetu. 4) Spustite webový prehliadač (napr. Internet Explorer alebo Mozilla Firefox), ako webovú adresu zadajte predvolenú IP adresu zariadenia a stlačte Enter. Zobrazí sa webové rozhranie zariadenia. 1 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

6 Tenda Wireless-N Router - SLOVENSKY Ak sa webové rozhranie nezobrazí, skontrolujte, či máte k zariadeniu pripojený prívodný kábel a či je zariadenie správne pripojené patch káblom k počítaču. Odpojte počítač od existujúcej bez drôtovej siete, ak je už k nejakej pripojený môže dochádzať ku kolízii sieťových rozhraní. Reštartujte podržaním tlačidla RESET na jeho zadnej strane po dobu 7 s. Zariadenie je možné konfigurovať v špeciálnom zjednodušenom režime - tento režim sa týka užívateľov s pripojením na Internet s automatickým prideľovaním adries pomocou DHCP - viac o DHCP v bode č 10a v českom manuály. ZJEDNODUŠENÁ KONFIGURÁCIA 1) Na hlavnej obrazovke webového rozhrania vyberte položku DHCP (v prípade, že sú údaje pripojenie prideľované vaším ISP automaticky). 2) Zadajte osemmiestne heslo pre prístup do vašej bezdrôtovej siete (viac o zabezpečení v bode č. 13 v českom manuály). 3) Kliknite na tlačidlo OK a nastavenia routera je teraz kompletné. Od tohto okamihu začne fungovať Wi-Fi sieť podľa vami nastavených parametrov. Teraz sa už môžete pripojiť k Wi-Fi routeru bezdrôtovo. Pozn: Typ šifrovania je v tomto zjednodušenom režime automaticky prednastavený na WPA-PSK (AES). Názov siete (SSID) je v predvolenom stave vo formáte Tenda_XXXXXX, kde znak X reprezentuje poslednú šesticu znakov MAC adresy zariadení, napr. Tenda_42F348 (adresa je uvedená na spondej strane zariadenia). Pre detailné nastavenie vašej siete pokračujete ďalej bodom č. 8 v českom manuály. PODMIENKY POUŽÍVANIA Zariadenie je určené pre bezdrôtové pripojenie k počítačovej sieti. Musí byť umiestnené v prostredí s maximálnou teplotou 40 C, ktorá nesmie byť prekročená. Nesmie byť vystavené priamemu či nadmernému slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakrývané. Nie je určené k používaniu v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne. Nesmie byť inštalované v mieste, kde sa hromadí teplo, v prašnom prostredí a nesmie prísť do styku s vodou ani vodnými parami, ktoré by sa mohli zrážať vo vnútri prístroja. ČISTENIE Pri čistení zariadenie odpojte od napájania. Na čistenie použite vlhkú handričku. Nepoužívajte tekuté, rozprašovacie ani práškové čistiace prostriedky. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Používajte len napájací zdroj dodaný k tomuto zariadeniu. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený len do elektrického rozvodu, ktorého napätie odpovedá údajom na typovom štítku zdroja. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapojujte len do odpovedajúcich elektrických zásuviek. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Prívodnú elektrickú šnúru nezaťažujte žiadnymi predmetmi a neumiestňujte ju na miesto, kde by po nej mohol niekto chodiť, či kde by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Zvláštnu pozornosť venujte zástrčke elektrickej šnúry. Ak je zástrčka poškodená, zariadenie nesmiete používať. Ak nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, odpojte prístroj od napájania a obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka: Elektrická šnúra alebo zástrčka je poškodená alebo rozbitá. Do prístroja napršalo alebo sa do neho dostala voda či iná tekutina. Spozorovali ste výraznú zmenu vo fungovaní prístroja alebo prístroj nefunguje, ako by mal. Prístroj spadol na zem alebo bol inak poškodený. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte na kvalifikovaných servisných technikov. SERVIS Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a dotazov kontaktujte svojho predajcu. INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnom odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu obalu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. 2 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

7 Tenda Wireless-N Router POLSKI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Przeznaczone do produktów: W311R+, W311R, W316R, W303R, W308R, W309R, W309R+, W3002R, N150, N3, N30, N301, F300, FH303, FH305, Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji urządzenia korzystają szczegółowy podręcznik użytkownika (EN) zawartych na płycie CD. Aktualizowane wersje sterowników, firmwarów, użyteczności i manuałów do urządzenia są do dyspozycji do pobrania na stronach internetowych Spółka Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. oświadcza, że wszystkie urządzenia wymienione powyżejsą zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE, lub 2004/108/EC a 89/336/EEC. Produkty są przeznaczone do sprzedaży w Czechach, na Słowacji i w Polsce. Gwarancja na produkty 24 miesięcy, chyba że ustalono inaczej.oświadczenie zgodności można pobrać z Produkt można używać bez ograniczeń w następujących krajach: wszystkie państwa członkowskie EU z wyjątkiem Francji i Norwegii. Produkt można używać z ograniczeniami w następujących krajach: Francja (tylko do użytku wewnętrznego) i Norwegia (20 km w centrum Ny-Ĺlesund). Przed podłączeniem urządzenia do PC prosimy szczegółowo przeczytać następujące instrukcje. Nie gwarantujemy za uszkodzenia powstałe w wyniku nie dotrzymania instrukcji instalacji i obsługi urządzenia. Zastosuj tylko dołączony adapter zasilający. Zastosowanie innego adaptera zasilającego może spowodować zniszczenie urządzenia i następną utratę gwarancji niniejszego produktu! Użycie inne niż dostarczone anteny mogą spowodować naruszenie ustawowych wymogów dotyczących swobodnego działania urządzenia. Ponadto, zabronione jest, aby urządzenie do wyższej mocy (Tx Power) niż niski (Low). Całkowita moc promieniowania obiektów w okolicy (EIRP) w paśmie 2,4 GHz nie może przekraczać 100 mw (20 dbm).zawartość opakowania: Wireless-N Router, adapter zasilający, instrukcja instalacji, CD (oprócz N3, N150, N301). Domyślny adres IP: OPIS PORTÓW I KONEKTORÓW NA TYLNEJ TABLICY URZĄDZENIA Porty / Konektory Opis LAN porty (1-4, rožné) Konektory RJ-45 dla podłączenia urządzeń sieciowych (PC, switch) Dla ustawienia urządzenia do urządzenia fabrycznego przytrzymać przycisk przez RESET/WPS/RST okres 7 s. Dla aktywacji WPS przytrzymać przycisk przez okres 1 s WAN Konektor RJ-45 po podłączeniu DSL modemu lub łączności od ISP POWER Konektor dla podłączenia AC adaptera zasilającego TX, WIFI USTAWIANIE WIFI ZASILANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA NIE OKREŚLAJĄ KONFIGURACJA PODŁĄCZENIA SIECIOWEGO PC Z menu Start wybrać Panele sterowania > Centrum sieci i udostępnienia a w lewej kolumnie tego okna kliknąć na pozycję Zmienić ustawienie adaptera.prawym przyciskiem myszy kliknąć na ikonę Podłączenie do sieci lokalnej i wybrać Właściwości.Z menu wybrać Protokół TCP/IPv4 (Internet Protocol wersja 4) i kliknąć na Właściwości. Sprawdź, czy wybrane pozycje Uzyskać adres IP z serwera DHCP automatycznie i Uzyskać adres serwera DNS automatycznie. INSTALACJA I USTAWIENIE ROUTERA 1) Do konektora POWER podłączyć adapter zasilający i włączyć go do sieci elektrycznej. POWER z przodu urządzenie zaświeci. 2) Sieciową kartę komputera połączyć z LAN portem urządzenia (żółte gniazdko) za pośrednictwem kabli patch. (nie dołączone). 3) Do WAN portu (niebieskie gniazdko) podłączyć łączność twego dostawcy usług Internetu. 4) Uruchomić przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox), jako adres sieciowy podać wyjściowy adres IP urządzenia i nacisnąć Enter. Jeżeli nie dojdzie do podłączenia, sprawdzić, czy jest do urządzenia podłączony kabel zasilający i czy urządzenie jest prawidłowo połączone patch kablem do komputera. Restartować urządzenie naciśnięciem przycisku RESET/WPS na jego tylnej stronie przez okres 7 s. Urządzenie można konfigurować w specjalnym trybie uproszczonym - tryb jest dla użytkowników z dostępem do Internetu z automatycznym przydzielaniem adresów za pomocą DHCP - więcej o DHCP w punkcie nr 10a. KONFIGURACJA UPROSZCZONA 5) Na ekranie głównym interfejsu internetowego wybrać DHCP (jeżeli są dane podłączane udzielane przez twego ISP automatycznie). 6) Wpisać ośmiocyfrowe hasło do sieci bezprzewodowej (więcej na temat bezpieczeństwa w punkcie nr 13). 7) Kliknąć na OK i konfiguracja routera została zakończona. Teraz można już połączyć się z Wi-Fi routerą bezprzewodowo. KONFIGURACJA SZCZEGÓŁOWA 8) Wykonać kroki 1-4. Kroki od 5 do 7 pominąć. 9) Wybrać rodzaj twego podłączenia do Internetu informacje i ustawienie można uzyskać od twego dostawcy usług internetowych (dalej tylko ISP - Internet Service Provider). Na ekranie głównym interfejsu internetowego kliknąć na przycisk Advanced Settings (w prawym górnym rogu) i na nowej stronie wybrać WAN settings. 1 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

8 Tenda Wireless-N Router POLSKI 10) Przycisk Mode - wybrać jedną z następujących możliwości: a. Jeżeli są dane podłączane udzielane przez twego ISP automatycznie, wybrać możliwość DHCP. b. Jeżeli ISP przydzieli statyczny adres IP, wybrać Szerokopasmowe połączenie (Ethernet), stały IP (statyczny IP) Ethernet broadband, fixed IP (static IP)i podać IP adres, maskę podsieci, bramki i adresy DNS serwerów c. Jeżeli jest urządzenie podłączane za ADSL PPPoE modem, wybrać możliwość PPPoE i podać nazwę użytkownika i hasło udzielanej ISP. d. Jeżeli chodzi o podłączanie do wirtualnej sieci prywatnej (WSP) za pośrednictwem WSP tunelu z zastosowaniem protokołu PPTP (mniej bezpieczne) wybrać możliwość PPTP. Wszystkie potrzebne dane można uzyskać od swego ISP. e. Jeżeli chodzi o wirtualne podłączenie do wirtualnej sieci prywatnej (WSP) za pośrednictew WSP tunela z zastosowaniem protokołu L2TP (bardziej bezpieczne rozwiązanie niż PPTP) wybrać możliwość L2TP. Wszystkie potrzebne dane można uzyskać od swego ISP. 11) Wybrany wybór potwierdzić przyciskiem OK. 12) Następujące ustawienia sieci bezprzewodowej. Kliknąć na przycisk Wireless Settings> Wireless Basic Settings (podstawowe ustawienia). Wybrać dowolny SSID (nazwa sieci bezprzewodowej). Aby osiągnąć maksymalną prędkość przesyłania danych i dostarczania zasięgu sieci bezprzewodowej, zachować inne wartości bez zmian. Kliknąć na przycisk OK. 13) Ustawienie zabezpieczenia. Z oferty Zabezpieczenie (Security) Wireless Settings> Wireless Security wybrać możliwość zmienić z pozycji WPS Settings do Disable. Z oferty Security Mode wybrać możliwość WPA2 PSK (bardziej bezpieczny wariant). Z oferty WPA Algorithms (szyfrowanie) wybrać raczej AES (bardziej bezpieczny szyfr blokowy). Do pola WPA/WPA2 klucz (WPA/WPA2 Key)podać łańcuch z długością 8 aż 63znaków hasło do podłączenia do twej sieci bezprzewodowej. Hasło powinno zawierać zarówno małe jak i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne. Domyślne hasło, takich jak jest potrzebne do zmiany! kliknąć na przycisk OK. 14) Zalecamy, aby ponownie restartować urządzenie - ten krok nie jest konieczny. Restart odbywa się z SystemTools > Reboot the router, kliknąć na przycisk Reboot the router. Kompletny restart urządzenia jest przez okres 15 s. 15) Została zakończona i ustawień routera od tego momentu rozpoczęcia pracy sieci wifi jak ustawić parametry. Teraz można już połączyć się z wifi routera bezprzewodowo. Uwaga: Typ szyfrowania jest uproszczone w tym trybie jest automatycznie ustawiona na WPA-PSK (AES). Nazwa sieci (SSID) jest domyślny format Tenda_XXXXXX gdzie X charakter reprezentuje ostatnie sześć znaków, adresy MAC urządzeń, takich jak Tenda_42F348 (adres jest podany na spodzie urządzenia). Szczegółowe konfiguracji sieci w dalszym ciągu jako punkt nr 8 niniejszej instrukcji. WARUNKI STOSOWANIA Urządzenie jest przeznaczone do bezprzewodowego podłączenia do sieci komputerowej. Musi być umieszczone w środowisku z maksymalną temperaturą 40 C, która nie może być przekroczona. Nie może być narażone na bezpośrednie lub nadmierne działanie promieniowania słonecznego lub cieplnego, nie może być zakrywane. Nie jest przeznaczone do stowoania w pobliżu wody, np. obok wanny, umywalki, zmywaka, zlewu, w wilgotnej piwnicy lub przy basenie. Nie może być instalowane w miejscu, gdzie gromadzi się ciepło, w zakurzonym środowisku i nie może przyjść do kontaktu z wodą ani parami wodnymi, które mogły by się kondensować wewnątrz urządzenia.przy czyszczeniu urządzenia wyłączyć urządzenie od zasilania. INSTRUCKJE BEZPIECZEŃSTWA Używać tylko źródło zasilające dołączone do tego urządzenia. Dołączone źródło zasilania może być podłączone tylko do rozprowadzenia elektrycznego, którego napięcie odpowiada danym na tabliczce znamionowej źródła.należy dotrzymywać reguły dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi a przewód elektryczny włączać tylko do odpowiadających gniazdek elektrycznych. Jeżeli jest wtyczka uszkodzona, urządzenia nie wolno stosować.jeżeli pojawi się któraś z wyżej wymienionych sytuacji, urządzenie wyłączyć do zasilania i zwrócić się do kwalifikowanego pracownika serwisu. Przewód elektryczny lub wtyczka jest uszkodzona lub postrzępiona. Do urządzenia napadał deszcz lub przedostała się do niego woda lub inna ciecz. Zauważyłeś wyraźną zmianę w działaniu urządzenia lub urządzenie nie działa, jak powinno. Urządzenie spadło na ziemię lub było inaczej uszkodzone. Użytkownik nie jest uprawniony rozbierać urządzenia ani zmieniać jakąkolwiek z jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłony grozi ryzyko obrażenia prądem elektrycznym. Przy niewłaściwym ułożeniu urządzenia i jego ponownym podłączeniu również grozi ryzyko narażenia obrażenia prądem elektrycznym. W wypadku koniecznej interwencji serwisu zwrócić się do kwalifikowanych techników serwisu. SERWIS Gwarancyjne naprawy urządzenia stosować u swego sprzedawcy. W wypadku problemów technicznych i pytań należy skontaktować się ze sprzedawcą. INFORMACJE O USUWANIU/UTYLIZACJI ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROTECZNICZNYCH URZĄDZEŃ Przedstawiony symbol na produkcie, jego opakowaniu lub dołączonej dokumentacji informuje, że zużyte elektryczne lub elektroniczne produkty nie można usuwać/wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W celu właściwego usuwania/utylizacji produktu należy przekazać go do wyspecjalizowanych punktów zbiórki. Podczas nieprawidłowego usuwania/utylizacji tego rodzaju opakowania mogą być zgodnie z przepisami narodowymi udzielone kary. 2 Copyright 2012 INTELEK spol. s r.o.

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

Vibrační posilovací stroj MASTER G4

Vibrační posilovací stroj MASTER G4 Vibrační posilovací stroj MASTER G4 CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto stroje. Prosíme, pozorně si přečtěte tento návod k použití před tím, než začnete stroj používat. Uchovejte návod pro pozdější potřeby.

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte

CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte CZ - SPORTOVNÍ ČLUN SÉRIE CHEYENNE Návod k použití Důležité bezpečnostní pokyny k použití sportovních člunů Před použitím člunu důkladně prostudujte ISO 6185 BOAT DESIGN CATEGORY D Člun je navržen pro

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru.

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. Obsah Úvod... 4 Důležité upozornění... 5 1. Představení... 6 1.1. Charakteristika... 6 1.2. Specifikace... 7 1.3. Minimální požadavky na systém... 7 2. Rozhraní zařízení... 8 2.1. Čelní pohled... 8 2.2.

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12 CZ Návod k obsluze a údržbě EN Instruction for use and maintenance DE Bedienungsanleitung PL Instrukcja obsługi i konserwacji Výrobce si vyhrazuje právo na změnu Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu. The

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Remote Commander RM-V302T ČESKY. Nastavení ovládače. Dálkový ovládač Návod k použití CZ. Diaľkové ovládanie Návod na použitie SK

Remote Commander RM-V302T ČESKY. Nastavení ovládače. Dálkový ovládač Návod k použití CZ. Diaľkové ovládanie Návod na použitie SK ČEKY POZOR Jakékoli zásahy do výrobku, změny a modifikace, které nejsou výslovně popsány v tomto návodu, mohou být příčinou ztráty vašeho oprávnění výrobek používat a dále ztráty záruky a jakékoli odpovědnosti

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem

Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem Obsah dokumentu DŮLEŢITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 Úvod... 13 Co je

Více

IPCorder KRR-8016/24/32/40

IPCorder KRR-8016/24/32/40 IPCorder KRR-8016/24/32/40 Stručný průvodce instalací Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM a.s. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. Pro další informace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL. BAC 103 Vertou NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL BAC 103 Vertou Elektronická kuchyňská váha s výpočtem nutričních hodnot Elektronická kuchynská váha s výpočtom nutričných hodnôt

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

CZ - BĚŽECKÝ PÁS GALLOP (GLP3202) IN 1153 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email:

Více

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break 1. Popis telefonního přístroje 1.1. Základní součásti telefonního přístroje Návod pro použití telefonního přístroje Propojovací

Více

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business NWA-3160 Bezdrátový přístupový bod 802.11a/b/g třídy Business NWA-3163 Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN

POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG1104D APOLLÓN POSILOVACÍ VĚŽ MASTER POSILOVACIA VEŽA MASTER APOLLÓN ATLAS MASTER APOLLÓN MAS-HG04D APOLLÓN UŽIVATELSKÝ MANUÁL / UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL / INSTRUKCJA OBSŁUGI Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více