Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Municipality v KB Municipální finance od A do Z"

Transkript

1 Municipality v KB Municipální finance od A do Z

2 Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality Běžný účet Fondu rozvoje bydlení a účelový účet půjčky Tuzemský platební styk Zahraniční platební styk Elektronické bankovnictví Platební karty Platební terminály pro municipality Dohoda o správě kupní ceny Financování Postupy dle zákona č. 37/26 Sb., o veřejných zakázkách Náležitosti Zadávací dokumentace pro úvěrové obchody Faktory ovlivňující cenu úvěru Požadované finanční výkazy a podklady pro zhodnocení klienta Produkty určené k financování Povolený debet na běžném účtu Kontokorentní úvěr Charge karty Municipální úvěr Úvěrový program Ponte II Hypoteční úvěr v Kč nebo cizí měně Syndikovaný úvěr/klubová půjčka Forfaiting pohledávek Vydávání dluhopisů KB Leasing Splátkový prodej KB FleetLease

3 Zajištění rizik Zajištění úrokových rizik Zajištění měnových rizik KB EU Point Služby KB EU Point Poradenství Dotační průzkum KB EU Point specialisté Poradenské firmy Financování Úvěrový program Ponte II Příslib úvěru Úvěr na předfinancování dotace EU Úvěr na spolufinancování projektu Informační podpora Zhodnocování volných finančních prostředků Produkty určené ke zhodnocování Termínovaný účet v Kč Termínovaný vklad s individuální sazbou v Kč i cizí měně Automatický overnight vklad v Kč Depozitní směnka Tradingu Cash pooling Individuální správa aktiv Podílové fondy Produkty a služby pro zaměstnance Penzijní připojištění Životní pojištění Program Zaměstnavatel Pojištění Pojištění měst a obcí

4

5 Úvod Představení Komerční banky Komerční banka, a. s. (dále též KB ), je osvědčeným a silným partnerem municipalit v České republice, pro více než polovinu měst a obcí v ČR je hlavní bankou. Přízeň a důvěru klientů si získáváme díky dobré znalosti municipální problematiky, kvalifikovanému finančnímu poradenství, individuálnímu přístupu a speciální nabídce finančních produktů a služeb. V rámci municipálního bankovnictví poskytujeme komplexní finanční servis, který zahrnuje zprostředkování platebního styku, podporu financování prostřednictvím dotovaných i nedotovaných úvěrů, zajištění rizik, zhodnocování volných finančních prostředků, produkty a služby pro zaměstnance či neživotní pojištění. Při financování projektů s dotacemi EU lze využít podporu a poradenství specialistů z KB EU Point a speciální úvěrový program Ponte II. Naši regionální EU Point specialisté jsou rovněž připraveni poskytnout služby malým municipalitám v oblastech předběžného posouzení možností rozpočtu k přijetí nového financování či konzultace v oblasti zákona o veřejných zakázkách na financování. Středním a velkým municipalitám jsou tyto a další expertní služby poskytovány vysoce specializovaným týmem na úrovni centrály. Spolupracujeme také s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropskou investiční bankou (EIB). Nedílnou součástí nabízených produktů a služeb je i municipální pojištění nabízené Českou pojišťovnou, jež KB zprostředkovává za zvýhodněných podmínek. 5 důvodů, proč být s Komerční bankou. Jsme hlavní bankou pro více než polovinu měst a obcí v ČR. 2. Nabízíme ucelenou škálu produktů a služeb pro municipální klienty doplněnou o poradenství ke všem aspektům municipálního financování. 3. Věříme v přínosy dlouhodobé spolupráce a individuálního přístupu, proto každý klient má u nás svého bankovního poradce, který mu poskytuje profesionální poradenství. 4. Naši KB EU Point specialisté působí ve všech regionech České republiky a poskytují veškeré poradenství ohledně financování dotovaných projektů a konzultace finančních potřeb malých municipalit. 5. Disponujeme týmem vysoce kvalifikovaných specialistů na úrovni centrály, schopných nabídnout nadstandardní služby středním a velkým municipalitám a v případě složitějších obchodních případů i malým municipalitám. Přehled všech produktů a služeb Komerční banky pro municipality přináší tato brožura. Za pozornost stojí zejména kapitola Financování, která radí, jak pro výběr banky podle zákona o veřejných zakázkách co nejlépe vypracovat zadávací dokumentaci, aby výběrové řízení proběhlo co nejjednodušeji a nejrychleji, aby zadávací podmínky byly pro banky jednoznačné a transparentní a aby zadavatel dosáhl co nejnižších finančních nákladů. Naším cílem je dokonale rozumět potřebám municipálních klientů a poskytovat takové služby a produkty, které podporují jejich úspěšný rozvoj, neboť každé město i obec je pro nás hlavní.

6

7 Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality Balíček municipality obsahuje finanční produkty a služby, které zajistí spolehlivou a efektivní správu municipálních financí. Kromě standardních bankovních služeb nabízí přístup k řadě užitečných volitelných služeb určených nejen pro město, obec či kraj, ale i pro představitele samosprávy. Základní nabídka obsahuje: Běžný korunový účet, který je založen i veden zdarma, včetně bezplatného zasílání měsíčních výpisů poštou nebo elektronicky. Výběr jedné ze služeb přímého bankovnictví na jeden rok zdarma: PC bankovnictví Profibanka, internetové bankovnictví MojeBanka Business, telefonní bankovnictví Expresní linka KB. Variabilní nabídka obsahuje: Cash pooling evidenční umožňuje efektivněji zhodnocovat volné finanční prostředky na různých běžných účtech v rámci jednoho právního subjektu. Automatické overnight vklady v korunách (ATVIS) termínovaný vklad přes noc, vytvářený automaticky z nadměrného zůstatku na běžném účtu po zaúčtování všech platebních operací dne. Termínovaný vklad v korunách nebo v EUR či USD termínovaný vklad na pevný termín s jednorázovou splatností nebo s automatickým obnovením. Běžný účet s povoleným debetem za zvýhodněných podmínek. Municipální úvěry se zvýhodněnými cenami za zpracování, realizaci a spravování úvěru. Premium konto, Extra konto nebo Perfekt konto pro zaměstnance i management. Program zaměstnaneckých výhod cenově zvýhodněné běžné účty, penzijní připojištění a životní pojištění. Fondy IKS efektivní zhodnocení volných finančních prostředků. Leasingové produkty financování aut, dopravní nebo stavební techniky, technologických zařízení a nemovitostí. Pojištění Komerční pojišťovny, a. s. Výhody individuální nastavení dle konkrétních potřeb, výhodné úročení kreditních zůstatků na běžném účtu, úspora finančních nákladů zásluhou výhod a slev obsažených v balíčku, nepřetržitý přístup do banky prostřednictvím přímého bankovnictví, překlenutí přechodného nedostatku prostředků čerpáním povoleného debetu, nižší úroková sazba povoleného debetu než u podnikatelských subjektů. Podmínky zřízení Balíček municipality mohou založit oprávnění zástupci obcí, měst, svazků obcí nebo krajských úřadů, kteří k založení potřebují: originál, případně notářsky ověřenou kopii zápisu z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva o volbě starosty a jeho zástupce (i způsob jejich podepisování vč. razítka v případech, kdy je banka ještě nemá k dispozici), zřízení a vedení jednotlivých částí se řídí podmínkami stanovenými k těmto produktům a službám. Běžný účet Fondu rozvoje bydlení (dále jen FRB ) a účelový účet půjčky Finanční podpora z FRB je určena městům a obcím a jejich prostřednictvím i soukromým vlastníkům domů na péči o stávající bytový fond. Z tohoto fondu je možné kromě modernizace obecních bytových domů poskytovat i úvěry soukromým vlastníkům bytového fondu v obci a majitelům bytů. Prostředky státní půjčky lze použít až po nabytí účinnosti vyhlášky obce a po uzavření smlouvy s peněžním ústavem.

8 Platební styk Běžný účet FRB je určen municipalitám, kterým jsou na tento účet převáděny finanční prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení. Účelový účet půjčky je určen fyzickým osobám či právnickým osobám, které mají podepsanou smlouvu s municipalitou o poskytnutí úvěru z FRB. Půjčka je splatná jednorázově do let od jejího poskytnutí. Výhody běžného účtu FRB jednoduchá správa získané finanční podpory, bezpečnost finančních prostředků, kontrola účelu čerpání z navázaných účelových účtů půjček a kontrola termínů pro dočerpání půjček, x měsíčně zpracování zprávy pro municipalitu o jednotlivých klientech, kteří v daném měsíci neprovedli splátku a jsou v prodlení se splácením půjček. Výhody účelového účtu půjčky přijímání finanční podpory z FRB od municipality, jednoduchá správa získané finanční podpory, účelové čerpání podpory z účtu formou proplácení faktur. Podmínky zřízení originál, případně notářsky ověřená kopie zápisu z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva o volbě starosty a jeho zástupce (i způsob jejich podepisování vč. razítka v případech, kdy je KB ještě nemá k dispozici), rozhodnutí municipality o zřízení FRB (v souladu s Nařízením vlády ČR č. 396/2 Sb., v platném znění, o použití prostředků FRB na opravy a modernizaci bytů), podepsaná smlouva o spolupráci při použití prostředků z FRB mezi municipalitou a KB, založení účtu FRB municipalitou v KB, podepsané smlouvy mezi municipalitou a jednotlivými příjemci půjček z FRB, vedení běžných účtů jednotlivých příjemců půjček z FRB v KB. Tuzemský platební styk tuzemského hotovostního platebního styku Tuzemský hotovostní platební styk umožňuje provádět: vklady hotovosti v korunách nebo cizí měně na účty vedené v KB, na účty klientů ČNB a na vybrané účty vedené v jiných bankách na účty Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s., a účty Penzijního fondu Komerční banky, a. s., výběr hotovosti z účtů vedených v KB výběrním lístkem nebo šekem, případně výběr platební kartou klientům i neklientům KB, tzv. Cash advance, výměnu hotovosti v Kč, směnárenské služby. tuzemského bezhotovostního platebního styku Zajišťuje převody peněžních prostředků mezi účty v KB v Kč nebo v cizí měně a do jiných bank v ČR v Kč prostřednictvím Zúčtovacího centra ČNB. Pokud jsou převody prováděny mezi účty v KB, lze převádět jak Kč, tak cizí měnu. Do jiné banky v ČR je umožněno přes Zúčtovací centrum ČNB provádět pouze převody Kč. Cizí měna do jiné banky v ČR musí být zaslána některým z produktů zahraničního platebního styku. 7

9 Produkty/služby tuzemského bezhotovostního platebního styku: Jednorázové příkazy Příkazy k úhradě: jednotlivé (pouze pro jeden převod) nebo hromadné (kdy jde o několik jednorázových příkazů, které debetují stejný účet). Expresní platby v korunách do jiných bank v tuzemsku: KB zaručuje připsání bance příjemce v den její splatnosti. Příkazy k expresním platbám v písemné formě musí být předány osobně pracovníkovi banky. KB rozeznává dva typy expresní platby při zadání písemnou formou: expres (předložení příkazu jeden pracovní den před splatností, nejpozději do 6: hodin, se zřetelným označením platby slovem EXPRES ), super expres (předložení příkazu v den splatnosti, nejpozději do :3 hodin, se zřetelným označením platby slovy SUPER EXPRES ). Prostřednictvím přímého bankovnictví KB lze příkaz předat jako expres nebo potvrzený expres (se SWIFTovou zprávou pro banku příjemce). Příkaz musí být předán v den splatnosti do 2: hodin. Neodvolatelná platba v Kč: příkaz předkládá příkazce osobně, k provedené platbě je příkazci vytisknuta stvrzenka potvrzená bankou, platbu příkazce nemůže odvolat. Příkazy k inkasu K platbě dochází z podnětu příjemce platby (nikoli plátce); platba proběhne tehdy, pokud plátce zadal povolení inkasa; příkazy mohou být zadány papírovými příkazy na kterékoli pobočce banky nebo prostřednictvím přímého bankovnictví; účet plátce a účet příjemce musí být ve stejné měně. Mezi účty v KB lze zadat příkazy k inkasu v jiné měně než Kč. Trvalé příkazy/automatické převody Trvalý příkaz k úhradě Jde o opakující se platby pevně stanovených částek v pevném termínu. Na pobočce banky lze zadat trvalý příkaz k úhradě v jakékoli měně, ale účet plátce a účet příjemce musí být ve stejné měně. V přímém bankovnictví lze zadat jen trvalý příkaz k úhradě v Kč. Převod nadměrného zůstatku bez pevného termínu Slouží pro převod části nebo celého kreditního zůstatku na jiný účet. Lze sjednat pouze na pobočce banky. Převod pro zajištění minimálního zůstatku na účtu Umožňuje dotování jednoho účtu převodem prostředků z jiného účtu. Systém provede transfer prostředků na jiný účet v pracovním dni, pokud zůstatek klesne pod stanovenou částku. Jako účet na vrub a ve prospěch může být stanoven jen účet v KB. Lze sjednat pouze na pobočce banky. Převod nadměrného zůstatku s pevným termínem Jedná se o převod části nebo celého kreditního zůstatku účtu na jiný účet v požadovaném termínu (datum a den). Trvalý příkaz k úhradě a automatické převody je nutné předat písemně minimálně 2 pracovní dny před datem první platby a oba účty musí být vedeny ve stejné měně, v přímém bankovnictví lze zadat pouze trvalý příkaz k úhradě. Lze sjednat pouze na pobočce banky. Povolení inkasa Pro ochranu prostředků na účtu klienta je nutné stanovit limit pro jednotlivou inkasní platbu a frekvenci platby (počet dnů mezi inkasními platbami). Úhrada probíhá z podnětu příjemce platby, který zadává příkaz k inkasu (viz výše). Povolení inkasa lze zadat i na účtech v jiných měnách než Kč. Typy povolení inkas: obecné inkaso lze zadat nejen na účtech v Kč, ale i na účetch v jiné měně, povolení inkasa pro Telefónica O 2 (pevná linka) pouze na účtech v Kč. Připisování poštovních poukázek na účty klientů KB Klient KB může mít na účtu jeden ze dvou způsobů připisování peněžních částek: Položkový: každá platba poštovní poukázkou A je připsána samostatnou položkou na účet příjemce. Kumulovaný: poštovní poukázky, které byly Českou poštou zpracovány v jeden den, jsou na účet klienta připsány jednou položkou (kumulovaně). Informace o jednotlivých platbách poštovními poukázkami zašle Česká pošta v soupisu převodů na adresu majitele účtu; tato adresa je stejná, kterou má klient k danému účtu sjednanou v bance jako adresu pro zasílání výpisů.

10 Časové limity pro zpracování plateb v KB Platba předaná prostřednictvím Podmínky přijetí příkazu Zpracování příkazu mezi účty v KB Zpracování příkazu do jiné banky papírových nosičů na pobočce v tuzemsku Zpracování standardního příkazu na pobočce V pracovní době pobočky. V den splatnosti: - odepsání částky z účtu plátce a připsání na účet příjemce v KB. Účty mohou být v libovolné měně. V den splatnosti: - odepsání částky z účtu plátce. Následující pracovní den: - předání do zúčtovacího centra ČNB. Do jiné banky v tuzemsku lze zaslat platbu pouze Kč. Zpracování expresní platby do jiné banky před splatností Přijetí příkazu do 6: hod. den před uvedenou splatností. V den splatnosti: - odepsání částky z účtu plátce a jeho předání do zúčtovacího centra ČNB. Do jiné banky v tuzemsku lze zaslat platbu pouze Kč. Zpracování superexpresní platby do jiné banky v den splatnosti Přijetí příkazu do :3 hod. v den splatnosti. V den splatnosti: - odepsání částky z účtu plátce a jeho předání do zúčtovacího centra ČNB. Do jiné banky v tuzemsku lze zaslat platbu pouze Kč. Neodvolatelná platba v Kč s potvrzením Přijetí příkazu do 6: hod. v den splatnosti. V den splatnosti: - odepsání částky z účtu plátce a připsání na účet příjemce v KB. Účty mohou být pouze v Kč. V den splatnosti: - odepsání částky z účtu plátce. Následující pracovní den: - předání do zúčtovacího centra ČNB. Standardní příkazy k úhradě vhozené do samoobslužného boxu V pracovní době pobočky s tím, že příkaz bude zpracován nejdříve následující pracovní den. V den splatnosti: - odepsání částky z účtu plátce a připsání na účet příjemce v KB. Účty mohou být v libovolné měně. V den splatnosti: - odepsání částky z účtu plátce. Následující pracovní den: - předání do zúčtovacího centra ČNB. Do jiné banky v tuzemsku lze zaslat platbu pouze Kč. Příkaz k inkasu v Kč V pracovní době pobočky. Příkazy jsou vhozeny do samoobslužného boxu. Uvedená splatnost je den, kdy má být platba odepsána z účtu plátce v KB nebo v jiné bance. V den splatnosti: - odepsání částky z účtu plátce a připsání na účet příjemce v KB. KB odesílá požadavky na inkaso tak, aby v den splatnosti byly v jiné bance, pokud byla splatnost zadána alespoň D-. KB zúčtuje došlou platbu na účet příjemce v den, kdy platbu získala ze zúčtovacího centra ČNB. Platba předaná elektronicky Podmínky přijetí příkazu Zpracování příkazu mezi účty v KB Zpracování příkazu do jiné banky v tuzemsku Příkaz k úhradě Příkazy on-line lze zadávat do 2:3 hod. ( jednotlivé nebo v dávkovém režimu), do 8:3 hod. probíhá tzv. vícekolové zpracování. Dávkové příkazy se splatností na stejný den lze zadávat do 7: hod. V případě nezaúčtování se druhý den opakuje zaúčtování. V den splatnosti: - odepsání částky z účtu plátce a připsání na účet příjemce v KB. V den splatnosti: - odepsání částky z účtu plátce. Následující pracovní den: - předání do zúčtovacího centra ČNB. Do jiné banky v tuzemsku lze zaslat platbu pouze Kč. Expresní tuzemské příkazy Přijetí příkazu do 3: hod. Datum splatnosti je možné zadat jen na den předání příkazu. Odepsání částky z účtu plátce a připsání na účet příjemce v KB. Odepsání částky z účtu plátce a jeho předání do zúčtovacího centra ČNB. Do jiné banky v tuzemsku lze zaslat platbu pouze Kč. Příkazy k inkasu (zadává příjemce platby) Příkaz lze zpracovat jen mezi účty ve stejné měně. Do jiné banky v ČR je příkaz zaslán pouze z účtu v Kč. Příkazy lze zasílat on-line a v dávce. V den splatnosti: - odepsání částky z účtu plátce a připsání na účet příjemce v KB. KB odesílá požadavky na inkaso tak, aby v den splatnosti byly v jiné bance, pokud byla splatnost zadána alespoň D-. KB zúčtuje došlou platbu na účet příjemce v den, kdy platbu získala ze zúčtovacího centra ČNB. 9

11 Služby platebního styku je možné využívat samostatně prostřednictvím běžného účtu v Kč nebo jiných měnách (EUR, USD) nebo v Balíčku municipality. Výhody tuzemského hotovostního platebního styku okamžité připsání vkladu na účet klienta KB, potvrzená pokladní složenka slouží jako doklad o úhradě, možnost vkládat prostřednictvím nočního trezoru nebo uzavřeným obalem klient se vyhne případné frontě u pokladní přepážky, vklad uzavřeným obalem lze sjednat na všech prodejních místech KB, vklad nočním trezorem může klient provést i mimo provozní dobu prodejního místa. Výhody tuzemského bezhotovostního platebního styku jednoduchost: trvalé příkazy k úhradě a zadání povolení inkasa omezují nutnost docházet do banky nebo opakovaně zadávat příkazy, spolehlivost: KB používá spolehlivý systém kontrol platebních příkazů, bezpečnost: KB nabízí i nadstandardní zabezpečovací prostředky, jako je karta optického klíče, při použití on-line systémů přímého bankovnictví může klient okamžitě sledovat změnu stavu na účtu po provedení on-line operace. Zahraniční platební styk KB v rámci zahraničního platebního styku provádí převody v měnách AUD, BGN, CAD, CNY, CZK, CHF, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, JPY, NOK, PLN, RUB, RON, SEK, TRY nebo USD. Platby v uvedených měnách je možno převádět na účty vedené v tuzemské i cizí měně. Druhy úhrad: úhrady ze zahraničí v cizí měně nebo v Kč došlo, úhrady do zahraničí v cizí měně nebo v Kč vyšlo, úhrady v tuzemsku v cizí měně došlo/vyšlo. V rámci členství ČR v EU poskytuje KB tzv. přeshraniční platby, které vyhovují standardům dle příslušného nařízení Evropského parlamentu a rady (ES). KB EuroPlatba: platba v rámci zemí EU a EHP, která je poukázána v měně EUR, do výše 5 včetně. Účet plátce i příjemce musí být veden v členském státu Evropské unie nebo ve státu tvořícím EHP. Platba musí obsahovat číslo účtu příjemce ve formátu IBAN spolu s identifikačním kódem BIC banky příjemce. Platba nesmí obsahovat žádné zvláštní instrukce a nesmí být označena jako Urgent. Ceny spojené s převodem jsou hrazeny zčásti plátcem a zčásti příjemcem. SEPA EuroPlatba: bezhotovostní převod v měně EUR, který je možno provádět v rámci zemí EHP a států, které akceptují pravidla SEPA (Single Euro Payments Area Jednotná oblast pro platby v eurech). Banka plátce i příjemce musí být účastníkem SEPA systému. SEPA prostor: EU 27 + Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, dále pravidla SEPA dobrovolně akceptují banky Francouzské Guayany, Guadeloupe, Martinique, Reunionu a Gibraltaru. Hlavní rysy SEPA plateb: převod prováděn vždy v měně EUR, výše převodu ani měny účtů nejsou omezeny, účty příkazce i příjemce musí být uvedeny ve formátu IBAN spolu s identifikačním kódem BIC banky příjemce, částka převedena mezi klientskými účty v plné výši, transakční poplatky společně sdílí příkazce i příjemce, částka převedena nejpozději obchodní den po dni, kdy nastal okamžik účinnosti příkazu (na účet banky příjemce, která má za povinnost tento den platbu připsat na účet příjemce), možnost předání doplňujících údajů k platbě (4 znaků), data předávána Banka Banka ve formátu XML (dle ISO 222). Časové limity pro zpracování plateb v KB Došlé platby Platby ze zahraničí jsou připisovány ve prospěch účtu klienta neprodleně poté, kdy KB peněžní prostředky obdrží, tj. jsou připsány na její účet a KB obdrží od banky plátce všechny podklady potřebné pro připsání částky na účet klienta. Platby jsou připisovány na účet během dne a průběžně zvyšují disponibilní zůstatek na klientských účtech.

12 Odchozí platby do zahraničí zasílané prostřednictvím elektronického bankovnictví Druh platby Měny Limitní čas pro Doručení na doručení v rámci účet banky dne splatnosti příjemce Expres Všechny použitelné měny kromě JPY, 5: D+ CNY a AUD CZK, DKK, EUR, GBP, CHF, NOK, SEK, USD 2: Urgent D+ Do BDSK všechny 4: použitelné měny Expres v EUR EUR 7: D+ do zemí EHP SEPA EuroPlatba EUR 7: D+ D den doručení příkazu KB; BDSK (Business Division Slovakia) Obchodná divízia Slovensko, vykonávajúca činnosť v Slovenskej republike jako Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky Výhody rozsáhlá síť poboček (více než 3 prodejních míst), on-line systém podporující všechna prodejní místa, on-line zpracování prostřednictvím PC bankovnictví Profibanka nebo internetového bankovnictví MojeBanka Business, široká sít korespondenčních bank, široká nabídka rychlostí převodů u plateb do zahraničí. Elektronické bankovnictví V rámci elektronického bankovnictví nabízí KB následující možnosti: Profibanka: PC home banking určená pro klienty s měsíčním objemem transakcí do 4 položek. Přímý kanál: určený pro klienty s měsíčním objemem transakcí nad 4 položek (současně s MojeBanka Business a/nebo Profibanka). MojeBanka Business (internet banking): určená pro management firem jako nástroj i pro vzdálenou autorizaci transakcí nebo pro menší společnosti s nižším objemem transakcí. Pro klienty z řad municipální sféry je nejvhodnější kombinace systémů Profibanka a MojeBanka Business. Profibanka, jejíž vývoj probíhá na základě nejmodernějších technologií, je aplikace přímého bankovnictví instalovaná na klientských PC stanicích. Profibanka poskytuje rychlé a podrobné informace včetně on-line komunikace. Umožňuje klientovi přímý vstup k účtům do banky z jeho pracoviště, domova nebo dočasného působiště. Profibanka může být instalována na kancelářských stanicích (zaměstnanci finančního oddělení, účetní). Kombinace Profibanka + MojeBanka Business umožňuje pomocí internetu spojení pro představitele samospráv po celém světě. Profibanka komunikuje se všemi účetními systémy používanými našimi klienty. KB etrading: umožňuje realizovat obchody finančního trhu, a to konkrétně spoty a depozita přímo prostřednictvím klientova počítače. Služba etrading je součástí služby MojeBanka Business/Profibanka. Před prvním použitím služby etrading je nutné uzavřít smlouvu o využívání služby etrading. Poté jsou klientovi zpřístupněny příslušné položky v základním menu MojeBanka Business/Profibanka. Telefonické bankovnictví Expresní linka KB: umožní klientům z řad municipální sféry využívání bankovních služeb kdykoli a kdekoli prostřednictvím telefonické linky Mojeplatba: určená pro příjem plateb na internetu. Umožňuje municipalitě přijímat bezhotovostní platby přímo při placení služeb klientem na internetu. Poskytovatel služby (klient z řad municipální sféry) umístí na své internetové stránky tlačítko MojePlatba. Nakupující, který se rozhodne platit prostřednictvím služby MojePlatba, je pak přesměrován do internetového bankovnictví MojeBanka Business, na předvyplněný platební příkaz, který podepíše svým elektronickým podpisem. Poskytovatel služby po úspěšné autorizaci dostává zprávu. Služba funguje na principu tzv. Garantované platby, kdy je platba blokována až do okamžiku zaúčtování. Je tak zaručeno, že poskytovatel služby dostane za služby zaplaceno. Výhody elektronického bankovnictví vysoká bezpečnost, spolehlivost, stabilita a operativnost systému, okamžité zaúčtování a připsání převáděných finančních prostředků adresátovi v rámci banky bez časové prodlevy, možnost přístupu do banky 24 hodin denně po celý rok, jednoduché a přehledné ovládání, úspora nákladů, automatizované propojení mezi účetním systémem klienta a bankou bez nutnosti trvalého připojení na internet a bezplatná telefonická podpora, možnost zaškolení a instalace aplikací pracovníky KB zdarma.

13 Výhody služby MojePlatba okamžité provedení platby (má-li klient účet v KB, bude mít prostředky k dispozici v řádu minut a může okamžitě poskytnout službu), garance platby, snížení nákladů na platební styk, v kombinaci se službami přímého bankovnictví (Přímý kanál) má klient možnost automatizace procesu kontroly uskutečněných plateb. Podmínky zřízení elektronického bankovnictví Balíček municipality nebo samostatný běžný účet v Kč vedený KB, počítač, který splňuje technické podmínky a je připojený k internetu, osobní certifikát vydaný KB (žádost zašlete z uzavření smlouvy o využívání přímého bankovnictví na pobočce KB. Podmínky zřízení služby MojePlatba firemní certifikát vydaný KB (žádost zašlete z uzavření smlouvy o přijímání plateb na internetu. Platební karty KB vydává mezinárodní čipové platební karty. KB jako jeden z největších vydavatelů služebních platebních karet v ČR nabízí širokou škálu prestižních mezinárodních karet následujících asociací: MasterCard, VISA, Diners Club (další informace také v části Financování Charge karty). Komplexní pojistné programy k embosovaným nebo stříbrným a zlatým platebním kartám, jež mohou chránit i přímé rodinné příslušníky cestující spolu s držitelem karty. Cestovní pojištění je užitečnou součástí platební karty. Umožní cestování bez starostí a přispěje k pohodě o dovolené i k úspěchu pracovní cesty. Pojištění, které vstupuje v platnost automaticky po překročení hranice, hradí například výdaje za lékařské ošetření v zahraničí, náklady spojené se zpožděním letu, ztrátou zavazadel či s odpovědností za škodu na zdraví a majetku třetí osoby. Asistenční služby pro motoristy zahrnující tuzemské i mezinárodní služby technické pomoci (např. silniční a odtahové služby, zapůjčení náhradního automobilu), specifické služby (např. poskytování základních dopravních a mototuristických informací) a dále služby poskytované se slevami nebo za zvýhodněných podmínek (autopůjčovny, ubytovací, stravovací a rekreační zařízení na území ČR a dalších evropských zemí). Výhody snadný a okamžitý přístup k finančním prostředkům, pohodlí při bezhotovostních platbách nebo v široké síti obchodníků přijímajících platební karty včetně internetu, výběr hotovosti na pobočkách bank a ve směnárnách, stálý přístup k hotovosti v síti bankomatů po celém světě, zvýšení bezpečnosti, odbourání manipulace s hotovostí, mezinárodní cestovní pojištění a pojištění zneužití. Podmínky zřízení vedení běžného účtu v KB. Pro představitele samospráv nabízí KB elektronické, embosované i prestižní platební karty s vysokými limity dle jejich potřeb pro platby doma i v zahraničí, výběry hotovosti, cestovní pojištění a doplňkové služby. Doplňkové služby Pojištění Profi Merlin chrání před následky ztráty, odcizení a zneužití služebních platebních karet vydaných KB, před krádeží hotovosti vybrané z účtu u KB a také v případě krádeže hotovosti, kterou do KB nese klient uložit.

14 Platební terminály pro municipality Platební terminály umožňují občanům municipalit využívat platební karty při placení na úřadech za služby, nutné poplatky nebo vzniklé pokuty. Na základě jediné smlouvy s KB může municipalita přijímat všeobecně známé platební karty všech karetních asociací vydané jakoukoli bankou v ČR i v zahraničí. KB přijímá jak magnetické, tak i čipové karty. Úřadům jsou platební terminály poskytovány zdarma včetně zajištění servisu, základního školení a poskytnutí veškerých informačních materiálů a manuálu ( jediným nákladem, který úřadům vzniká, je transakční poplatek z každé platby kartou). Výhody možnost nabídnout občanům novou službu, omezení manipulace a potřeby hotovosti v pokladnách, paušální a oddělené vyúčtování transakčního poplatku z každé platby, jednoduchá identifikace plátce a identifikace účelu platby, přehlednost a lepší kontrola provedených plateb. Podmínky zřízení uzavřená smlouva o přijímání platebních karet s KB, technická připravenost klienta pro instalaci platebního terminálu. Dohoda o správě kupní ceny Dohoda o správě kupní ceny je jedinečnou službou pro klienty, z nichž jeden je prodávajícím a druhý kupujícím přesně definované nemovitosti na území ČR, a tato skutečnost je podložena kupní smlouvou. Dohoda o správě kupní ceny poskytuje jistotu prodávajícímu i kupujícímu, že při splnění předem dohodnutých podmínek získá prodávající peníze za svou nemovitost a kupující nemovitost za své peníze. Podstatou Dohody je složení kupní ceny kupujícím ve výši vyplývající z kupní smlouvy, závazek banky kupní cenu převzít do správy a za sjednaných podmínek kupní cenu (spravovanou částku) vyplatit prodávajícímu, případně vrátit kupujícímu. Podmínkou pro vyplacení kupní ceny prodávajícímu je předložení v Dohodě specifikovaných dokumentů bance, případně splnění dohodnutých podmínek, a to ve lhůtě uvedené v Dohodě. Výhody jednoduchý proces zajišťující bezpečnost finančních prostředků určených pro nákup/prodej nemovitosti, Dohodu o správě kupní ceny lze uzavřít na všech obchodních místech KB, není třeba mít účet u KB, aby klient mohl uzavřít Dohodu o správě kupní ceny. Podmínky zřízení identifikační doklady, kupní smlouva, výpis/y z katastru nemovitostí. 3

15 Financování Postupy dle zákona č. 37/26 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) S ohledem na skutečnost, že v mnoha případech musí municipality postupovat podle ZVZ, připravili jsme pro ně následující části, které blíže pojednávají o skupinách zadavatelů veřejných zakázek, typech veřejných zakázek podle druhu a rozsahu, povinných místech zveřejňování vyhlašovaných veřejných zakázek, náležitostech zadávací dokumentace tak, jak požaduje ZVZ, rovněž o faktorech, které ovlivňují cenu úvěru, a o finančních výkazech a podkladech potřebných pro zhodnocení klienta na straně banky. Věříme, že následující části pomohou všem municipalitám v jejich reálných potřebách. Zákon definuje tři skupiny zadavatelů veřejných zakázek (dále jen VZ ): veřejní zadavatelé mimo jiné územní samosprávné celky, jejich příspěvkové organizace a některé jimi zřízené právnické osoby, dotovaní zadavatelé, sektoroví zadavatelé, kteří zadávají VZ v rozlišení dle předmětu: VZ na dodávky, VZ na stavební práce, VZ na služby mimo jiné VZ na bankovní a finanční služby, a dále dle rozsahu v závislosti na výši předpokládané hodnoty VZ: VZ malého rozsahu (předpokládaná hodnota <, Kč), VZ podlimitní (předpokládaná hodnota, Kč < stanovený limit), VZ nadlimitní (předpokládaná hodnota stanovený limit). Poznámka:. Předpokládaná hodnota VZ na bankovní a finanční služby se stanoví jako souhrn úroků, poplatků a jakýchkoli dalších odměn souvisejících s těmito službami za dobu: účinnosti smlouvy, má-li být smlouva uzavřena na dobu určitou (např. smlouva o úvěru), 48 měsíců, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž trvání nelze přesně vymezit. 2. Limit je stanoven podle typu zadavatele a předmětu VZ nařízením vlády (limit platný pro veřejného zadavatele pro VZ na služby na období je ,00 Kč). Veřejný zadavatel může zadávat VZ v různých typech zadávacích řízení. Níže předkládáme jejich přehled spolu s určením, který typ zadávacího řízení se hodí ke konkrétní VZ podle rozsahu (v rozlišení vždy nikdy pouze za určitých podmínek ). Tabulka je dále doplněna o povinné místo zveřejnění vybraného typu zadávacího řízení (varianta Věstník veřejných zakázek nebo profil zadavatele ). Typ zadávacího Otevřené Užší Jednací řízení Jednací řízení Soutěžní Zjednodušené řízení \ VZ řízení 1) řízení 1) s uveřejněním 1) bez uveřejnění dialog 1) podlimitní řízení 2) podle rozsahu Nadlimitní VZ vždy vždy pouze za určitých pouze za určitých vždy nikdy podmínek podmínek Podlimitní VZ vždy vždy pouze za určitých pouze za určitých vždy vždy podmínek podmínek VZ malého rozsahu mimo uvedené druhy zadávacích řízení; zadávání při dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ) povinnost zadavatelů zveřejňovat VZ ve Věstníku veřejných zakázek 2) povinnost zveřejnění na profilu zadavatele

16 5 Financování

17 Náležitosti Zadávací dokumentace pro úvěrové obchody ZVZ stanoví obecné, základní požadavky na obsah Zadávací dokumentace. V následující části tyto základní požadavky dále specifikujeme pro oblast úvěrových obchodů. Našim cílem je v této části a v části Faktory ovlivňující cenu úvěru předložit všem, kteří se při výběru finančního domu řídí ZVZ (ale i těm, kterým tuto povinnost ZVZ nepředepisuje), návod, jak zadávací dokumentaci připravit tak, aby zadávací podmínky byly pro uchazeče jednoznačné a transparentní a současně aby umožnily zadavateli dosažení co nejnižších finančních nákladů plynoucích z úvěru. Dle ZVZ musí Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) obsahovat: Vymezení předmětu VZ. Je nutno vymezit předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, včetně požadovaného množství. KB doporučuje vymezit: předmět zadávané VZ na služby s užitím kódu dle CPV: Poskytování úvěrů, účel úvěru, výši úvěru, dobu čerpání úvěru, dobu splácení úvěru, podklady týkající se požadovaného účelu úvěru a doklady nezbytné pro posouzení bonity zadavatele a návratnosti úvěru (do přílohy k zadávací dokumentaci). Obchodní podmínky včetně platebních podmínek, případně též objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny. Zejména informace o: požadované úrokové sazbě: jaký typ (pohyblivá/pevná), s jakou dobou fixace (resp. obdobím úrokové sazby), časovém harmonogramu čerpání úvěru včetně předpokládaných objemů čerpání (pro účely výpočtu nabídkové ceny a srovnatelnosti nabídek), časovém harmonogramu splácení jistiny úvěru: typ splátek (rovnoměrné, nerovnoměrné, anuitní), frekvence splátek, počátek a konec období splácení, požadavek na možnost předčasných splátek, frekvenci úhrady úroků, dalších požadavcích zadavatele na úvěrový obchod: přípustné zajištění úvěru apod. Možnosti překročení nabídkové ceny v případě: změn výše pohyblivé úrokové sazby v důsledku změny výchozí hodnoty (M IBOR) užité pro účely kalkulace nabídkové ceny, odchylek od předpokládaných termínů čerpání a splácení úvěru uvedených v časovém harmonogramu čerpání a splácení pro účely výpočtu nabídkové ceny, změn ve zdanění služeb banky daní z přidané hodnoty. KB dále doporučuje: volit typ úrokové sazby (pevná/pohyblivá) podle požadovaného druhu úvěru (typy úrokových sazeb, které se používají pro jednotlivé druhy úvěrů, jsou vymezeny u jejich popisu), volit frekvenci změny pohyblivé úrokové sazby odvozené od IBOR v souladu se zvolenou splatností pohyblivé sazby (např. M PRIBOR přeceňovat měsíčně), přizpůsobovat frekvenci splácení jistiny a úroků zvolené splatnosti pohyblivé sazby, a to tak, že jistina je splácena ke dni změny pohyblivé sazby (např. při 3M PRIBOR splácet jistinu čtvrtletně) a úroky buď se stejnou frekvencí, s jakou je měněna pohyblivá sazba, nebo častěji. Technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem VZ. Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připustil. Varianty nabídky jsou přípustné, je-li VZ zadávána na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny. Nabídková cena = souhrn úroků a všech cen, provizí a poplatků, jež budou hrazeny zadavatelem v souvislosti s úvěrem, za celou dobu trvání úvěru. Zadavatel může nabídku hodnotit pouze dle nejnižší nabídkové ceny anebo podle ekonomické výhodnosti nabídky (nabídková cena v takovém případě již není povinným dílčím kritériem). Požadavky na zpracování nabídkové ceny je nutno stanovit tak, aby nabídky byly srovnatelné, tj. aby uchazeči spočetli nabídkovou cenu na základě stejných výchozích údajů. ZD by měla obsahovat: modelovou situaci předpokládaného čerpání včetně výše jednotlivých čerpání a dále pak splácení úvěru (skutečné čerpání a splácení nemusí proběhnout podle tohoto vzorového plánu ), úrokovou metodu (např. skutečný počet dnů, tzv. ACT/36),

18 upevných sazeb s dobou fixace kratší, než je doba splacení úvěru, určení, jaká sazba bude užita pro přepočet úroků na celou dobu trvání úvěru (tj. zda budou úroky za celou dobu trvání úvěru kalkulovány s užitím sazby navržené bankou pro. období fixace nebo jinak), upohyblivých sazeb odvozených od IBOR určení, jaká sazba bude dosazena jako výchozí hodnota za účelem propočtu úroků na celou dobu trvání úvěru. KB doporučuje: z hlediska srovnatelnosti nabídek vyžadovat vždy pouze typ úrokové sazby. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky. Zadavatel je povinen stanovit v ZD požadavky na obsah a strukturu nabídky a na vzhled a úpravu nabídky. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií. Zadavatel je povinen uvést základní hodnotící kritéria (ekonomická výhodnost nabídky nebo nejnižší nabídková cena) a způsob hodnocení. Rozhodne-li se zadavatel pro zadání VZ podle ekonomické výhodnosti nabídky, musí poté stanovit dílčí hodnotící kritéria a váhu jednotlivých dílčích kritérií vyjádřenou v %. Pozn.: Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky a musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčím kritériem nemusí být vždy nabídková cena, prakticky ale bude cena plnění vždy nějakým způsobem vyjádřena s ohledem na skutečnost, že dílčí hodnotící kritéria musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny. Váha jednotlivých dílčích kritérií se vyjadřuje v procentech nebo jiným matematickým vztahem mezi dílčími kritérii. Váha může být u jednotlivých dílčích kritérií shodná. Jestliže zadavatel není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvede dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu, který jim přisuzuje. KB doporučuje: v případě hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky stanovit jako jedno z dílčích kritérií možnost zprostředkování dalších dotačních prostředků, jejichž objem bude vyjádřen v Kč. Jiné požadavky zadavatele na plnění VZ, např.: podrobná specifikace údajů uvedených v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, specifikace a omezení týkající se subdodavatelů. Faktory ovlivňující cenu úvěru (většinově obsaženo v části Náležitosti Zadávací dokumentace pro úvěrové obchody ) Z pohledu úrokového rizika mezi hlavní faktory, které ovlivňují výši úrokové sazby, patří: Aktuální úroveň tržních úrokových sazeb (PRIBOR, EURIBOR, LIBOR, úrokové swapy). (Jedná se o cenu peněz na mezibankovním trhu, za kterou banka peníze nakupuje.) Plán čerpání. (Pokud klient žádá pevnou úrokovou sazbu a čerpání úvěru je odložené, tzn. úvěrové prostředky lze čerpat až za nějakou dobu po podepsání úvěrové smlouvy, banka použije forwardové sazby, což při rostoucích tržních sazbách zvyšuje cenu úvěru => čím delší je doba mezi uzavřením smlouvy a čerpáním úvěru, tím vyšší je sazba.) Délka trvání úvěru, jeho splátkový plán a charakter splácení (pravidelné, nepravidelné, jednorázové). Vpřípadě pevné úrokové sazby může být splátkový plán libovolný, ale čím delší je splátkový plán, tím vyšší je sazba. Vpřípadě pohyblivé úrokové sazby odvozené od IBOR by splátky měly respektovat zvolenou periodu, neboť sazba IBOR předpokládá splátku jistiny i úroku ke konci dané periody. Např. pokud chce klient splácet jistinu i úroky měsíčně, měl by si zvolit M PRIBOR. Při volbě např. 6M PRIBOR (šestiměsíční) musí banka zohlednit riziko, které z takové konstrukce vyplývá. Přeceňovací perioda musí být totožná se zvolenou sazbou. (Pokud chce klient přeceňovat jistinu např. každý půlrok, měl by si zvolit sazbu 6M PRIBOR.) Rozsah poskytovaného zajištění. Výsledné hodnocení klienta stanovené bankou. Další požadavky: např. právo na předčasné splacení jistiny bez postihu či možnost nedočerpání úvěru. 7

19 Požadované finanční výkazy a podklady pro zhodnocení klienta před poskytnutím příslušného úvěru Z pohledu kreditního rizika banka hodnotí minulé hospodaření a výhled rozpočtu na další období. Pro získání nižší úrokové sazby je vhodné bance nabídnout následující finanční výkazy a poklady: výkaz pro plnění rozpočtu územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za uplynulý rok (výkaz Fin 2 2M), aktuální výkaz plnění rozpočtu, rozpočet na běžný rok schválený zastupitelstvem, rozvaha územně samosprávných celků/příspěvkových organizací za uplynulý rok, přehled o závazcích obce/města/kraje/svazku obcí vůči bankám i ostatním subjektům a podrozvahové závazky včetně splátkových kalendářů, rozpočtový výhled na alespoň 2 následující roky, investiční výhled na alespoň 2 následující roky, v případě financování investičních projektů stručný popis předmětu financování, celkových nákladů, zdrojů financování a informace o stavu žádosti o dotaci, resp. smlouvy o přijetí dotace, dodavatelské smlouvy. U právnických osob založených municipalitou klasické finanční výkazy ve formě účetní závěrky a aktuálního výkazu zisku a ztrát a rozvahy + další podklady vyžadované u municipalit (viz výše popsané). Podmínky pro poskytnutí úvěrů (platí pro všechny typy úvěrů popsané v části Financování Produkty určené k financování ): Předložení originálu zápisu (příp. výpisu ze zápisu) z jednání zastupitelstva, z něhož je zřejmé, že zastupitelé schválili přijetí příslušného úvěru. Dále pak: včetně zápisu o volbě starosty/primátora/hejtmana a jeho zástupce a způsobu podepisování (nemá-li již KB k dispozici). Svazky obcí Předložení smlouvy o vytvoření svazku obcí včetně přílohy obsahující stanovy. Předložení potvrzení o zápisu do registru sdružení vedeného krajským úřadem příslušným dle sídla sdružení. Předložení dokladu o přidělení identifikačního čísla. Příspěvkové organizace zřízené municipalitami Předložení zřizovací listiny schválené zastupitelstvem municipality. Právnické osoby založené municipalitami Předložení zakladatelské listiny/zakladatelské smlouvy/společenské smlouvy a stanov schválených zastupitelstvem municipality. Produkty určené k financování KB nabízí celou řadu produktů, které umožňují profinancovat veškeré municipální potřeby. V následujících částech předkládáme souhrn nejčastěji využívaných. Nelze se však omezovat jen na tyto produkty, municipality mohou využívat i další typy, jež jsou standardně nabízeny klientům podnikatelům. Povolený debet na běžném účtu Specifická forma krátkodobého kontokorentního úvěru, která umožňuje čerpat finanční prostředky na běžném účtu do předem sjednaného limitu záporného zůstatku (tzv. limit povoleného debetu). Povolený debet je poskytován na účtu vedeném v českých korunách. Čerpání finančních prostředků do limitu povoleného debetu je možné po dobu max. 8 kalendářních dnů. Po vyrovnání účtu může municipalita opětovně čerpat povolený debet po dobu dalších 8 kalendářních dnů. Obce, města, kraje Předložení originálu (příp. notářsky ověřené kopie) zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce/města/kraje

20 Úroková sazba je vyhlašována Oznámením KB, oproti povolenému debetu pro právnické či fyzické osoby je municipalitám povolený debet poskytován za nižší sazbu. Povolený debet mohou využívat i příspěvkové organizace zřízené municipalitami. Výhody rychlá a administrativně nenáročná forma financování, bezúčelové čerpání, čerpání a splácení úvěru podle aktuálních potřeb a možností klienta ( jistota finanční rezervy na neočekávané výdaje), nižší úroková sazba oproti povolenému debetu pro právnické a fyzické osoby. Kontokorentní úvěr v Kč nebo cizí měně Úvěr určený zejména k profinancování krátkodobých časových nesouladů v municipálních rozpočtech. Kontokorentní úvěr je poskytován na běžném účtu municipality, na kterém se sjednává možnost čerpání peněžních prostředků do debetního zůstatku (kontokorentní úvěr) po určitou dobu a do určité výše za sjednanou úrokovou sazbu a sjednaných podmínek. Úvěr lze čerpat v několika měnách. Úroková sazba z debetního zůstatku je pohyblivá, sjednaná individuálně, úroky klient hradí měsíčně či čtvrtletně. Výhody každou došlou úhradou ve prospěch běžného kontokorentního účtu se debetní zůstatek snižuje, a znovu se tak obnovuje možnost nového čerpání až do výše sjednaného limitu, umožňuje operativně reagovat na výkyvy v oběžných prostředcích municipality, běžný kontokorentní účet je možné zřídit rovněž organizačním složkám municipality. Charge karty Vedle široké nabídky debetních platebních karet lze pro služební nebo soukromé účely představitelům a zaměstnancům municipalit nabídnout také: Diners Club Corporate Card Platební a úvěrový produkt. Karta je určena pro představitele municipalit nebo jejich vybrané zaměstnance v obsluze obchodních center. Karta není propojena s běžným ani úvěrovým účtem. Při použití karty municipalita nebo držitel karty čerpá prostředky společnosti Diners Club a následně je pak splácí na její účet vedený u KB. Finanční prostředky vyčerpané v rámci zúčtovacího období municipalita hradí společnosti Diners Club v plné výši, a to nejpozději do 25 dnů po skončení zúčtovacího období. Jedná se o kartu s firemní odpovědností, kdy za úhradu transakcí provedených prostřednictvím karty je odpovědná municipalita žadatel. Základní parametry: mezinárodně platná embosovaná služební charge karta Diners Club, platnost 2 roky s obnovou v rámci automatické obnovy karet, úvěr bez ručitele, možnost čerpání finančních prostředků až do výše úvěrového limitu, bezhotovostní platba za zboží a služby na označených místech u obchodních organizací přijímajících karty Diners Club doma ivzahraničí, klientský telefonní servis. 9

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Platí od 1. 6. 2015 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem, (dále jen Banka ) vydává v souladu s ustanovením 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a v souladu se zákonem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby OBSAH strana BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 4 Běžné účty 4 Spořicí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Platí od 1. 1. 2015 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část Small Business

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více