INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ"

Transkript

1 INFORMAČNÍ INFORMAČNÍ LIST LIST OBCE OBCE VNOROVY VNOROVY JAKÉ BYLY OSLAVY 600 LET LIDÉŘOVIC? Především byly hodně horké. Extrémně teplé počasí, které koncem června přišlo, bylo spíše lákadlem pro pobyt někde u vody, než pro účast na oslavách. Slunce nemilosrdně rozpalovalo celý areál za lidéřovskou hospodou. Už v sobotu dopoledne, když se dokončovaly poslední přípravy, teplota na slunci přesahovala 30 C. A odpoledne bylo ještě hůř. Přesto už od 15:00 hodin, kdy byly dle programu zahájeny výstavy spolků rybářů a myslivců, kteří mají v areálu svá sídla, bylo v areálu dosti účastníků. Přidali se také hasiči, kteří na vedlejším parkovišti předvedli ukázku hasičských vozidel a techniky. V sále hospody naši vinaři zorganizovali ochutnávku vín s možností zakoupit si pamětní skleničku k tomuto výročí. Když mělo začít v 16:00 vystoupení Spiritual Kvintetu, bál jsem se, že prostranství před podiem zůstane bez posluchačů, protože beton zde přímo sálal. Místa ve stínu byla obsazena už předem, ale jakmile Spiritual začal zpívat a hrát, bylo plno i na slunci. Po koncertu mi několik lidí sdělilo své nadšení, že si mohli tuto výbornou skupinu poslechnout naživo. Slyšel jsem i názor, proč jsme nepozvali někoho jiného. Jistě, mohli jsme pozvat třeba i Karla Gotta, a zase by se našel někdo, komu se líbí jiný druh muziky. Dále bylo v programu vystoupení salonního orchestu Milana Všetuly, bývalého ředitele LŠU Veselí nad Moravou. Tento orchestr se smyčcovou i žesťovou sekcí hrál pohodové sklady, úpravy dechovek i populárních skladeb českých autorů i světových hitů. V tomto orchestru hrálo také několik hudebníků ze Vnorov, a to byl také jeden z důvodů, proč jsme pozvali tento orchestr, který určitě přispěl k navození příjemné nálady. Následovalo vyhlášení výsledků fotosoutěže, o které se v tomto listu také dočtete. Poté už probíhala taneční zábava, při které hrála dechová hudba Vnorovjané pod vedením absolventa Janáčkovy akademie múzických umění Stanislava Čajky

2 mladšího, dále hrála skupina Sextons 012 vedená dalším občanem Vnorov Karlem Všetulou a v sále hospody hrála vnorovská cimbálová muzika Růža, kde tentokrát jako primáš zaskakoval Martin Klásek ze Sudoměřic. Zábava se rozproudila, areál byl plný, žízeň někdy větší než kapacita výčepu. Také o výborné rybářské i myslivecké speciality byl velký zájem. V záloze byli ještě hasiči s uzeninami a čepičkami, které šly také k duhu. Pozornost návštěvníků také upoutávaly historické videonahrávky, které byly promítány v sále hospody. Myslím si, že kdo přišel, mohl se příjemně bavit. Hudební produkce skončila okolo druhé hodiny po půlnoci, tak jak to ukládá naše obecně závazná vyhláška. Kdo přišel včas, mohl se vytancovat do sytosti. Totéž musí platit i pro jiné letní venkovní zábavy. Musíme dodržovat určitou míru vzájemné tolerance pro ty, kdo se chtějí bavit, i pro ty, kdo v noci chtějí spát. V neděli opět v parném počasí bylo dopoledne procesí od zvonice k soše sv. Floriána, kde byla sloužena mše svatá za živé a zemřelé farníky a rodáky z Lidéřovic. V poledne byl v hospodě AJAX slavnostní oběd pro členy zastupitelstva obce, kulturní komisi, zástupce spolků zapojených do oslav a zvané hosty. Hlavní chod bylo starodávné jídlo řízky, šišky, křen, což někteří jedli po letech, někteří poprvé, ale chutnalo všem. Odpoledne ještě proběhl koncert hudby žáků ZUŠ Veselí nad Moravou vedené Jiřím Šticou, kde také hráli někteří žáci ze Vnorov a Lidéřovic. Po oba dny bylo také otevřeno naše muzeum, kde je nyní část expozice věnována Lidéřovicím a jsou zde ke shlédnutí také všechny fotografie z fotosoutěže. Součástí oslav byla také rekonstrukce areálu za hospodou. Technické služby Vnorovy provedly dláždění prostoru ve spodní části areálu. Firma pana Ladislava Balažoviče provedla stavbu kamenné zdi dělící spodní a horní část areálu a opravu fasády uvnitř i vně areálu. Byla vydlážděna a obložena bývalá stáj, která tak získala zcela novou tvář a možnosti využití. V horní části areálu bylo zvětšeno podium pro hudbu a tesařství pana Pavla Chudíka zhotovilo nový přístřešek. Zcela nový a větší je také taneční parket z hlazeného betonu. Rybáři také přiložili ruce k dílu při opravě fasády na jejich klubovně, na které také provedli nové nátěry. Myslivci pomohli s novými rozvody vody v bývalé stáji a namontovali nové palubkové podhledy. Český zahrádkářský svaz Vnorovy získal prostřednictvím MAS Strážnicko dotaci na zakoupení chladicích boxů na výstavu vína a také úpravu prostor pro spolkovou

3 činnost, ze které byla část finančních prostředků použita právě na úpravu bývalé stáje, přístřešku nad podiem a vybudování nového tanečního parketu. Kolik to tedy všechno obec stálo? Oslavy: - hudby (Spiritual Kvintet, Salonní orchestr, DH Vnorovjané, Sextons 012, CM Růža, ZUŠ Veselí nad Moravou) ,- Kč - propagace (brožura, plakáty, cedule, fotopráce, květinová výzdoba) ,- Kč - občerstvení (víno, koláčky, večeře účinkující, slavnostní oběd) ,- Kč Opravy areálu: - dláždění zámková dlažba ,- Kč - oprava schodiště ,- Kč - kamenná zeď (kámen vlastní, původně z Kostelní uličky) ,- Kč - zednické práce (oprava podia, parketu, bývalé stáje) ,- Kč - zednické práce (fasáda uvnitř i vně areálu, budova hospody) ,- Kč - bourací práce + materiál ,- Kč Jak jsem již uvedl, část nákladů byla hrazena z dotace, kterou získala MO ČZS Vnorovy. Obec zahrádkářům v této fázi půjčila peníze na realizaci a po vyúčtování a obdržení dotačních peněz zahrádkáři půjčku obci vrátí. Jsem přesvědčen, že uvedené prostředky byly vynaloženy účelně. Důstojným způsobem jsme tak mohli oslavit výročí první písemné zmínky o Lidéřovicích, přitom jsme opravili a zvelebili obecní majetek a zázemí pro spolkovou činnost. Děkuji členům kulturní komise, která oslavy připravovala, ale také všem dalším, kdo se zapojili do přípravy i vlastního průběhu oslav, zvláště myslivcům (Ing. Pavel Kačer) a rybářům, kteří připravili krásné výstavy, také hasičům a zahrádkářům a jejich prezentaci. Zvláštní poděkování patří panu Josefu Dvorskému, který věnoval hodně času a poskytl cenné podklady o historii Lidéřovic a mnoho fotografií. Poděkování patří také Vám všem, kdo jste na oslavy přišli a společně jsme oslavu prožívali. Ing. Antonín Gazárek, starosta obce FOTOSOUTĚŽ Ten, kdo se zúčastnil oslav v Lidéřovicích nebo navštívil muzeum o víkendu na přelomu června a července, mohl zjistit, jak dopadla fotosoutěž Naše obec očima fotografa. Přikládám malé shrnutí. Fotosoutěže se zúčastnilo 26 občanů, kteří byli ochotni se podělit o své snímky. Celkový počet hodnocených fotografií byl 49 ks. Porota byla tříčlenná a z důvodu nepodjatosti ji tvořili občané přespolní a to grafik Josef Žajdlík, výtvarník Petr Kryštof a fotograf Jaroslav Uherka.

4 Při hodnocení byl nejprve proveden užší výběr cca 10 ks fotografií, a z nich následně vybrány tři fotografie, u kterých byla nejlépe vyhodnocena technika provedení i soulad s tématem soutěže. Výsledky jsou tedy takovéto: Na třetím místě skončila fotografie s názvem V zajetí přírody jejímž autorem je Petr Sovka, druhé místo obsadila fotografie Západ slunce autorky Růženy Štípské a vítěznou fotografií byl vybrán snímek s názvem Před bouřkou - taktéž od Petra Sovky. Pro mě osobně bylo poučné být přítomen hodnocení, poslouchat co by snad mohlo být na které fotce lépe umístěné, tmavší, světlejší, bližší či vzdálenější. Kde se stala chyba a čeho si víc všímat. Výtka byla určena i nám, pořadatelům, že minimální formát by měl být pro příště aspoň A4. Jisté ale je, že jsem rád, že hodnocení nebylo na mně. Každý vidíme jinak, vkládáme do fotky své pocity a líbí se nám jiné věci a to je dobře. Nepotřebovali bychom rozmanitost a v té je přece krása. Možná nevyhrála právě ta fotografie, která byla vaším favoritem nebo máte třeba podobnou fotografii doma v šuplíku a teď vás mrzí, že jste do toho nešli. V tom případě už se nedá nic dělat, jedině si počkat na nějakou další podobnou soutěž a zkusit štěstí. Na závěr moc děkuji všem, kteří se zapojili, podpořili tuto akci poskytnutím svých děl a dodali si odvahu představit své umění veřejnosti. Bez nich by nebylo možné vůbec akci uskutečnit. A když jim chuť vydrží, snad se jednou usměje štěstí i na ně. Pavel Chudík, místostarosta VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne 21. června 2012 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu letošní třetí vítání občánků. Starosta obce, Ing. Antonín Gazárek, tentokrát přivítal deset dětí, přesně půl na půl pět párů. Níže jsou jejich sólo fotografie a jedna společná s rodiči. Beáta Blahová Terezie Kočišová

5 Štěpán Macháček Šimon Symerský Petr Okénka Jindřich Pavka Patrik Hála Sára Grabcová Dominika Jurásková Patrik Hála Klára Vítková

6 ZASTUPITELSTVO OBCE VNOROVY ( ) Výpisy usnesení z 8. jednání Zastupitelstva obce Vnorovy. Zastupitelstvo obce: určuje ověřovateli zápisu Josefa Motyčku a Ing. Jaromíra Celnera schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva obce včetně doplnění bodu: Počet žáků v 1. třídě ZŠ Vnorovy pro školní rok 2012/2013 schvaluje prodej části pozemku p.č. 548 a 549/1 o výměře asi 176 m2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě za cenu 70,- Kč/m2 panu Igoru Kostrunkovi schvaluje prodej části pozemku p.č. 227 o výměře cca 5m2 v k.ú. Vnorovy za cenu 1000,- Kč/m2 panu Luďkovi Mokrému schvaluje změnu Zřizovací listiny Technických služeb Vnorovy (příloha č. 2) schvaluje úpravu Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu a ponechání článku 5 v původním znění (příloha č. 3) schvaluje uhrazení mzdových nákladů na učitele první třídy pro školní rok 2012/2013 pro počet dětí v první třídě 28 a více schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2012 provedené radou obce dne (příloha č. 4) schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 ( příloha č. 5) projednalo závěrečný účet Obce Vnorovy za rok 2011 a schvaluje hospodaření obce za rok 2011 s výsledkem bez výhrad schvaluje Smlouvu o půjčce s MAS Strážnicko na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši ,- Kč do schvaluje v případě nelegální stavby na obecním pozemku možnost prodeje za cenu 1000,- Kč/m2 Neschválené návrhy usnesení: schvaluje Veřejnoprávní smlouvou o výkonu působnosti na úseku obecní policie s Městem Veselí nad Moravou - neschváleno

7 MŠ ŠKOLNÍ ROK UPLYNUL A NASTAL ČAS LOUČENÍ. Měsíc červen je v naší mateřské škole vždy ve znamení oslav dne dětí. Letos kromě jiného jsme měli na návštěvě místní hasiče. Děti byly nadšené z ukázek jejich techniky, mohly si prohlédnout požární auto a jeho vybavení. Největší radost měly, když viděly proudy vody, které stříkaly do velké dálky. Tímto patří velký dík za krásné dopoledne místním hasičům pod vedením pana Tomečka, kteří se nám věnovali ve svém vlastním volnu. Jako každoročně, tak i letos jsme měli rozloučení s dětmi, které po prázdninách nastupují do první třídy základní školy. Ale rozmařilé počasí ve formě pořádné spršky nám naši slavnost překazilo právě v době pasování předškoláků na školáky. Děti dostaly drobné dárečky, připily si "opravdovým" šampaňským a s přáním všeho nejlepšího do nového života si pospíchaly k ohýnku opékat špekáčky. Rodiče mohli vidět v krátkém vystoupení p. Vajdíkové, co se jejich děti naučily během školního roku v kroužku angličtiny. I když trochu promoklí, prožili jsme hezké odpoledne. V měsíci červenci máme v provozu jednu třídu. Školku v této době navštěvuje 20 dětí. V době prázdnin jako každoročně bude probíhat velký úklid celé budovy, mezitím budeme ještě dokončovat ve dvou třídách rekonstrukci umýváren, jejich malování, malování sociálního zařízení pro pobyt dětí venku. Proběhnou přesuny některého nábytku, stolků a židliček, protože budeme mít od 1. září tzv. smíšené třídy, ve kterých budou děti všech věkových kategorií rovnoměrně rozděleny. Než se nadějeme bude tu začátek školního roku. Jaký asi bude? Věřme, že alespoň tak dobrý jako ten minulý. Bez úrazů, bez větších problémů a školka bude plná spokojených dětí i jejich rodičů. Helena Benedíková, ředitelka MŠ Vnorovy ZŠ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 SKONČIL. JAKÝ BYL? Vážení spoluobčané, nedávno jsme slavnostně zakončili školní rok 2011/2012. Pokud máte chuť, zvu vás nyní na malé ohlédnutí za jeho průběhem. V 10 třídách jsme letos učili celkem 216 žáků. Pro vás, kteří máte rádi čísla, uvádím stručný přehled prospěchu žáků ve 2. pololetí: ve 2. pololetí prospělo na 1. stupni s vyznamenáním 106 žáků, z toho se samými jedničkami 64 žáků. Na druhém stupni je výuka již náročnější, a tak řady vyznamenaných žáků prořídly a s vyznamenáním prospělo 36 žáků, z toho se samými jedničkami 7 žákyň, a to Petra Crhonková, Adéla Otrubová a Lucie Zubatá ze 6. třídy, Viola Kolaciová a Tereza Větříčková ze 7. třídy a Kateřina Smiešková a Anna Stojaspalová z 8. třídy. Absence se nám tradičně v 2. pololetí zvýšila, v 1.pololetí žáci zameškali v průměru 30,9 hodin na žáka, zato ve 2. pololetí to bylo 47,1 hodin na žáka. I nepřítomnost žáků ve škole s sebou pochopitelně přináší riziko problémů při zvládání učiva, což se projevilo při hodnocení některých žáků zhoršením prospěchu. Naštěstí máme ve škole i žáky, kteří v celém pololetí nezameškali ani jednu hodinu a jejich účast ve

8 škole byla stoprocentní. Jsou to: Kateřina Hochová, Kateřina Ivanová, Alžběta Janoušková a Kristýna Nálepová z 1. třídy, Šimon Hulín a Jan Váverka ze 2.třídy, Adam Grabec, Jakub Grabec, Tereza Stehlíková a Martin Slavík ze 3.třídy, Jakub Poštolka z 5.B a Vendula Říhová z 6. třídy. Tradičně jsme se v průběhu celého roku zapojovali do nejrůznějších vědomostních i sportovních soutěží. Nejvýraznější úspěchy v okresních kolech vědomostních olympiád zaznamenaly dvě žákyně. Kateřina Smiešková z 8. třídy, která získala 1. místo v okresním kole Biologické olympiády, uspěla rovněž v krajském kole stejné soutěže, v okresním kole Zeměpisné olympiády získala 4. místo a bodovala také v okresním kole matematické olympiády. Dále je to Petra Crhonková z 6. třídy, která získala 3. místo v okresním kole ZeO a stala se úspěšnou řešitelkou okresního kola Pythagoriády. K dalším úspěchům vnorovské školy patří i 7. místo Adély Otrubové v okr. kole BiO. Adéla se rovněž stala úspěšnou řešitelkou okresního kola Pythagoriády, 6. místo Kateřiny Chabičové v okresním kole Biologické olympiády, 9. místo v okr. kole OAJ Martina Svobody, který dále získal v silné konkurenci okr. kola OČJ místo. Pěkné 8. místo v okr. kole OAJ obsadila Michaela Rozbrojová a do 10. místa v okrese se dostala i Lenka Sasínová, která skončila v okr. kole BiO devátá. Úspěšná byla i Veronika Janoušková, která si vyzpívala v okresním kole mladých zpěváčků stříbrnou příčku. Dařilo se i některým našim sportovcům. K těm největším úspěchům patří 3. místo v okr. kole Poháru rozhlasu Anny Stojaspalové ve vrhu koulí. Tradičně přední místa sbírali žáci v okresním kole v plavání v Ratíškovicích. Takže 1. místo získal Jakub Grabec, 2. místo patří Elišce Vítkové, 3. místo patří Barboře Říhové, Natálii Šmachové, Michaele Rozbrojové a Adamu Konečnému a štafetě st. žákyň ve složení Anna Petruchová, Dominika Volková, Michaela Rozbrojová a Dominika Prášková. Poděkování patří i všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě všech žáků na vědomostní i sportovní soutěže. Ale nejsou to pouze soutěže, čím žila v průběhu roku naše škola. Společně s ostatními zaměstnanci jsme usilovali o to, aby ze všech žáků vyrostli lidé vzdělaní, ale i čestní, pracovití, skromní, ochotní pomáhat si navzájem, tolerantní, spolehliví a kamarádští. Toto všechno snad splňují osobnosti tříd, které si i letos žáci zvolili ve třídách. V 1. třídě tyto vlastnosti zosobňuje Alžběta Janoušková, ve 2. třídě Nikol Barboříková, ve 3. třídě Ema Slaninová, ve 4. třídě Veronika Pavková, v 5.A Karel Polách, v 5.B Kristýna Plívová, v 6. tř. Kateřina Chabičová, v 7. tř. Michaela Rozbrojová, v 8.tř. Kateřina Smiešková a v 9.tř. Martin Svoboda. V průběhu celého roku jsme nejen pro žáky, ale i pro veřejnost pořádali spoustu zajímavých a pěkných akcí a určitě si i vy, rodiče i babičky či dědečkové, budete dlouho pamatovat Pasování na čtenáře, budete vzpomínat na ples SRPŠ, školní akademii na Lidovém domě nebo Den v zeleném se členy místního mysliveckého sdružení. Již druhým rokem probíhá projekt EU Peníze školám, který využíváme pro zlepšení kvality vzdělávání především tvorbou digitálních učebních materiálů. V pololetí příštího roku tento projekt končí. Rovněž jsme žádali o dotaci JMK v rámci podpory minimálních preventivních programů, výsledky výběrového řízení však dosud kraj nezveřejnil.

9 Poděkování za pomoc, spolupráci a za podporu naší škole patří zřizovateli školy, Obci Vnorovy, výboru SRPŠ, členům Školské rady, rodičům i místním organizacím, všem kolegům a správním zaměstnancům. Na závěr všem přeji zasloužené, dlouhé a prosluněné prázdniny prožité ve zdraví a v pohodě. Mějte se hezky a na shledanou 3. září 2012 při zahájení nového školního roku. PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy SPORTÍK Začátkem letošního kalendářního roku jsme zahájili činnost kroužku s pohybovými aktivitami pro děti od 5 do 8 let. Nazvali jsme jej Sportík. Tréninky probíhali vždy v pátek od do hodin ve sportovní hale a tělocvičně ZŠ Vnorovy. Z důvodu zabezpečení pojištění jsme požádali o záštitu Orel jednotu Vnorovy a naši malí cvičenci po podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku 100 Kč se stali členy této tělovýchovné organizace. S početním naplněním jsme měli zpočátku obavy, ale ty brzy odpadly. Účast byla hojná (někdy až nad hlavu). Protože se nám rozptyl ve věku cvičenců mírně rozšířil, což nese velké rozdíly fyziologické i mentální, rozhodli jsme se o upřesnění věkových hranic. Téměř 9 let a něco málo po dovršení 4 roku dělá v součtu skoro pětiletý rozdíl a to je znát. Proto jsme se rozhodli dát opravdu věkový strop. Uvítáme děti, které dosáhnou v srpnu 2012 věku 5 let a horní hranici budou tvořit děti, které se dočkají svých osmých narozenin nejpozději v srpnu Po prázdninách plánujeme zahájit páteční tréninky ve stejném čase a to od 14. září. Zveme všechny nové zájemce, kteří budou mít chuť a těšíme se na ty již ostřílené z předprázdninového období. Josef Korvas a Pavel Chudík PODĚKOVÁNÍ OBCI VNOROVY Soubor Spinek v roce 2011 požádal prostřednictvím MAS Strážnicko,SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) o dotaci na krojové vybavení. Tyto dotace jsou z Evropských fondů, a v našem případě pro podporu a rozvoj kultury. Celková částka projektu byla ,- Kč a z toho 10 % byla spoluúčast Spinku. Abychom tento projekt mohli uskutečnit, musel soubor Spinek celkovou částku uhradit a po kontrole SZIF Brno mohl soubor požádat o proplacení. Spinek proto požádal Obec Vnorovy o zapůjčení částky ,- Kč na úhradu projektu. Zastupitelstvo schválilo bezúročnou půjčku na dobu do 1 roku na profinancování projektu a to do Kontrolou nebyly shledány žádné závady. Peníze byly dva měsíce před termínem proplaceny a vráceny Obci Vnorovy.

10 Tímto O.S. Spinek vyslovuje poděkování Obci Vnorovy a všem zastupitelům za umožnění úspěšné realizace projektu. Za tyto peníze byly pořízeny zimní součásti krojů, 8 párů rekonstruovaných krojů a hudební nástroje: cimbál a gajdy. POZVÁNÍ : Soubor Spinek pořádá ve dnech Slavnosti na Mlatě, na které Vás všechny srdečně zveme. V sobotu bude začátek programu v a v neděli v hodin. Letošním zahraničním hostem bude soubor z Nového Zélandu a představí tradiční Maurské tance a zpěvy. Těšíme se na Vaši účast. Jana Smutná, vedoucí souboru Vydává OÚ Vnorovy, Hlavní 750, Vnorovy pod reg. číslem MK ČR E 12379

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 26.3.2012 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 26.3.2012 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 26.3.2012 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 26.3.2012 se konalo 7. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.6.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.6.2007 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 3.10.2011 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Milan Němeček, Ing.

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 29. 6. 2015, Vítězná Přítomni: Omluveni: Hosté: P. Hrubý, E. Rezková, P. Červený, M. Klapka, Vl. Lukeš, M. Linková, R. Cermanová, B. Volfová

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.3.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.3.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.3.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.3.2006 se konalo 15. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 11 zastupitelů

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 02. 2014 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Jan Dvořák, Hana Halamová,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Domanínský zpravodaj

Domanínský zpravodaj OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce...1 Informace z obecního úřadu...2 Příspěvky od občanů...3 Domanínské zajímavosti...5 Víte, že...6 Kultura...7 Co se chystá...7 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 23.6.2011 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava.

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. USNESENÍ č.09/09/2010 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. Zastupitelstvo městyse schvaluje: Zakoupení pohárů pro soutěžní akci

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2013

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2013 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2013 Návrh na udělení Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Patrik

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. č. 2/2013 SLOVO STAROSTY Zdálo se, že zima přejde rovnou do léta, ale poslední chladné a deštivé dny nás opět přesvědčují o podivném průběhu letošního počasí. To ale nebrání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z osmé schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 16. října 2013 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů: 0 Ověřovatelé: Ing. Krčmářová Zdeňka

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 19. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Mgr. Zuzana Šídlová, Alena Losová, Bc. Barbora Hlobeňová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 1/2012

INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 1/2012 INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY č. 1/2012 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v roce 2012 uplyne 600 let od první známé písemné zmínky o obci Lidéřovice. Komise pro mládež, sport a kulturu ve spolupráci a

Více

Zápis OZ z 6. 2. 2014

Zápis OZ z 6. 2. 2014 Zápis OZ z 6. 2. 2014 Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 6. 2. 2014 Přítomní: 8 členů OZ Omluven: p. Bošková Hana Hosté: Bošková Miloslava, Bláhová Zuzana -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více