INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ LIST OBCE VNOROVY INFORMAČNÍ"

Transkript

1 INFORMAČNÍ INFORMAČNÍ LIST LIST OBCE OBCE VNOROVY VNOROVY JAKÉ BYLY OSLAVY 600 LET LIDÉŘOVIC? Především byly hodně horké. Extrémně teplé počasí, které koncem června přišlo, bylo spíše lákadlem pro pobyt někde u vody, než pro účast na oslavách. Slunce nemilosrdně rozpalovalo celý areál za lidéřovskou hospodou. Už v sobotu dopoledne, když se dokončovaly poslední přípravy, teplota na slunci přesahovala 30 C. A odpoledne bylo ještě hůř. Přesto už od 15:00 hodin, kdy byly dle programu zahájeny výstavy spolků rybářů a myslivců, kteří mají v areálu svá sídla, bylo v areálu dosti účastníků. Přidali se také hasiči, kteří na vedlejším parkovišti předvedli ukázku hasičských vozidel a techniky. V sále hospody naši vinaři zorganizovali ochutnávku vín s možností zakoupit si pamětní skleničku k tomuto výročí. Když mělo začít v 16:00 vystoupení Spiritual Kvintetu, bál jsem se, že prostranství před podiem zůstane bez posluchačů, protože beton zde přímo sálal. Místa ve stínu byla obsazena už předem, ale jakmile Spiritual začal zpívat a hrát, bylo plno i na slunci. Po koncertu mi několik lidí sdělilo své nadšení, že si mohli tuto výbornou skupinu poslechnout naživo. Slyšel jsem i názor, proč jsme nepozvali někoho jiného. Jistě, mohli jsme pozvat třeba i Karla Gotta, a zase by se našel někdo, komu se líbí jiný druh muziky. Dále bylo v programu vystoupení salonního orchestu Milana Všetuly, bývalého ředitele LŠU Veselí nad Moravou. Tento orchestr se smyčcovou i žesťovou sekcí hrál pohodové sklady, úpravy dechovek i populárních skladeb českých autorů i světových hitů. V tomto orchestru hrálo také několik hudebníků ze Vnorov, a to byl také jeden z důvodů, proč jsme pozvali tento orchestr, který určitě přispěl k navození příjemné nálady. Následovalo vyhlášení výsledků fotosoutěže, o které se v tomto listu také dočtete. Poté už probíhala taneční zábava, při které hrála dechová hudba Vnorovjané pod vedením absolventa Janáčkovy akademie múzických umění Stanislava Čajky

2 mladšího, dále hrála skupina Sextons 012 vedená dalším občanem Vnorov Karlem Všetulou a v sále hospody hrála vnorovská cimbálová muzika Růža, kde tentokrát jako primáš zaskakoval Martin Klásek ze Sudoměřic. Zábava se rozproudila, areál byl plný, žízeň někdy větší než kapacita výčepu. Také o výborné rybářské i myslivecké speciality byl velký zájem. V záloze byli ještě hasiči s uzeninami a čepičkami, které šly také k duhu. Pozornost návštěvníků také upoutávaly historické videonahrávky, které byly promítány v sále hospody. Myslím si, že kdo přišel, mohl se příjemně bavit. Hudební produkce skončila okolo druhé hodiny po půlnoci, tak jak to ukládá naše obecně závazná vyhláška. Kdo přišel včas, mohl se vytancovat do sytosti. Totéž musí platit i pro jiné letní venkovní zábavy. Musíme dodržovat určitou míru vzájemné tolerance pro ty, kdo se chtějí bavit, i pro ty, kdo v noci chtějí spát. V neděli opět v parném počasí bylo dopoledne procesí od zvonice k soše sv. Floriána, kde byla sloužena mše svatá za živé a zemřelé farníky a rodáky z Lidéřovic. V poledne byl v hospodě AJAX slavnostní oběd pro členy zastupitelstva obce, kulturní komisi, zástupce spolků zapojených do oslav a zvané hosty. Hlavní chod bylo starodávné jídlo řízky, šišky, křen, což někteří jedli po letech, někteří poprvé, ale chutnalo všem. Odpoledne ještě proběhl koncert hudby žáků ZUŠ Veselí nad Moravou vedené Jiřím Šticou, kde také hráli někteří žáci ze Vnorov a Lidéřovic. Po oba dny bylo také otevřeno naše muzeum, kde je nyní část expozice věnována Lidéřovicím a jsou zde ke shlédnutí také všechny fotografie z fotosoutěže. Součástí oslav byla také rekonstrukce areálu za hospodou. Technické služby Vnorovy provedly dláždění prostoru ve spodní části areálu. Firma pana Ladislava Balažoviče provedla stavbu kamenné zdi dělící spodní a horní část areálu a opravu fasády uvnitř i vně areálu. Byla vydlážděna a obložena bývalá stáj, která tak získala zcela novou tvář a možnosti využití. V horní části areálu bylo zvětšeno podium pro hudbu a tesařství pana Pavla Chudíka zhotovilo nový přístřešek. Zcela nový a větší je také taneční parket z hlazeného betonu. Rybáři také přiložili ruce k dílu při opravě fasády na jejich klubovně, na které také provedli nové nátěry. Myslivci pomohli s novými rozvody vody v bývalé stáji a namontovali nové palubkové podhledy. Český zahrádkářský svaz Vnorovy získal prostřednictvím MAS Strážnicko dotaci na zakoupení chladicích boxů na výstavu vína a také úpravu prostor pro spolkovou

3 činnost, ze které byla část finančních prostředků použita právě na úpravu bývalé stáje, přístřešku nad podiem a vybudování nového tanečního parketu. Kolik to tedy všechno obec stálo? Oslavy: - hudby (Spiritual Kvintet, Salonní orchestr, DH Vnorovjané, Sextons 012, CM Růža, ZUŠ Veselí nad Moravou) ,- Kč - propagace (brožura, plakáty, cedule, fotopráce, květinová výzdoba) ,- Kč - občerstvení (víno, koláčky, večeře účinkující, slavnostní oběd) ,- Kč Opravy areálu: - dláždění zámková dlažba ,- Kč - oprava schodiště ,- Kč - kamenná zeď (kámen vlastní, původně z Kostelní uličky) ,- Kč - zednické práce (oprava podia, parketu, bývalé stáje) ,- Kč - zednické práce (fasáda uvnitř i vně areálu, budova hospody) ,- Kč - bourací práce + materiál ,- Kč Jak jsem již uvedl, část nákladů byla hrazena z dotace, kterou získala MO ČZS Vnorovy. Obec zahrádkářům v této fázi půjčila peníze na realizaci a po vyúčtování a obdržení dotačních peněz zahrádkáři půjčku obci vrátí. Jsem přesvědčen, že uvedené prostředky byly vynaloženy účelně. Důstojným způsobem jsme tak mohli oslavit výročí první písemné zmínky o Lidéřovicích, přitom jsme opravili a zvelebili obecní majetek a zázemí pro spolkovou činnost. Děkuji členům kulturní komise, která oslavy připravovala, ale také všem dalším, kdo se zapojili do přípravy i vlastního průběhu oslav, zvláště myslivcům (Ing. Pavel Kačer) a rybářům, kteří připravili krásné výstavy, také hasičům a zahrádkářům a jejich prezentaci. Zvláštní poděkování patří panu Josefu Dvorskému, který věnoval hodně času a poskytl cenné podklady o historii Lidéřovic a mnoho fotografií. Poděkování patří také Vám všem, kdo jste na oslavy přišli a společně jsme oslavu prožívali. Ing. Antonín Gazárek, starosta obce FOTOSOUTĚŽ Ten, kdo se zúčastnil oslav v Lidéřovicích nebo navštívil muzeum o víkendu na přelomu června a července, mohl zjistit, jak dopadla fotosoutěž Naše obec očima fotografa. Přikládám malé shrnutí. Fotosoutěže se zúčastnilo 26 občanů, kteří byli ochotni se podělit o své snímky. Celkový počet hodnocených fotografií byl 49 ks. Porota byla tříčlenná a z důvodu nepodjatosti ji tvořili občané přespolní a to grafik Josef Žajdlík, výtvarník Petr Kryštof a fotograf Jaroslav Uherka.

4 Při hodnocení byl nejprve proveden užší výběr cca 10 ks fotografií, a z nich následně vybrány tři fotografie, u kterých byla nejlépe vyhodnocena technika provedení i soulad s tématem soutěže. Výsledky jsou tedy takovéto: Na třetím místě skončila fotografie s názvem V zajetí přírody jejímž autorem je Petr Sovka, druhé místo obsadila fotografie Západ slunce autorky Růženy Štípské a vítěznou fotografií byl vybrán snímek s názvem Před bouřkou - taktéž od Petra Sovky. Pro mě osobně bylo poučné být přítomen hodnocení, poslouchat co by snad mohlo být na které fotce lépe umístěné, tmavší, světlejší, bližší či vzdálenější. Kde se stala chyba a čeho si víc všímat. Výtka byla určena i nám, pořadatelům, že minimální formát by měl být pro příště aspoň A4. Jisté ale je, že jsem rád, že hodnocení nebylo na mně. Každý vidíme jinak, vkládáme do fotky své pocity a líbí se nám jiné věci a to je dobře. Nepotřebovali bychom rozmanitost a v té je přece krása. Možná nevyhrála právě ta fotografie, která byla vaším favoritem nebo máte třeba podobnou fotografii doma v šuplíku a teď vás mrzí, že jste do toho nešli. V tom případě už se nedá nic dělat, jedině si počkat na nějakou další podobnou soutěž a zkusit štěstí. Na závěr moc děkuji všem, kteří se zapojili, podpořili tuto akci poskytnutím svých děl a dodali si odvahu představit své umění veřejnosti. Bez nich by nebylo možné vůbec akci uskutečnit. A když jim chuť vydrží, snad se jednou usměje štěstí i na ně. Pavel Chudík, místostarosta VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne 21. června 2012 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu letošní třetí vítání občánků. Starosta obce, Ing. Antonín Gazárek, tentokrát přivítal deset dětí, přesně půl na půl pět párů. Níže jsou jejich sólo fotografie a jedna společná s rodiči. Beáta Blahová Terezie Kočišová

5 Štěpán Macháček Šimon Symerský Petr Okénka Jindřich Pavka Patrik Hála Sára Grabcová Dominika Jurásková Patrik Hála Klára Vítková

6 ZASTUPITELSTVO OBCE VNOROVY ( ) Výpisy usnesení z 8. jednání Zastupitelstva obce Vnorovy. Zastupitelstvo obce: určuje ověřovateli zápisu Josefa Motyčku a Ing. Jaromíra Celnera schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva obce včetně doplnění bodu: Počet žáků v 1. třídě ZŠ Vnorovy pro školní rok 2012/2013 schvaluje prodej části pozemku p.č. 548 a 549/1 o výměře asi 176 m2 v k.ú. Lidéřovice na Moravě za cenu 70,- Kč/m2 panu Igoru Kostrunkovi schvaluje prodej části pozemku p.č. 227 o výměře cca 5m2 v k.ú. Vnorovy za cenu 1000,- Kč/m2 panu Luďkovi Mokrému schvaluje změnu Zřizovací listiny Technických služeb Vnorovy (příloha č. 2) schvaluje úpravu Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu a ponechání článku 5 v původním znění (příloha č. 3) schvaluje uhrazení mzdových nákladů na učitele první třídy pro školní rok 2012/2013 pro počet dětí v první třídě 28 a více schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2012 provedené radou obce dne (příloha č. 4) schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 ( příloha č. 5) projednalo závěrečný účet Obce Vnorovy za rok 2011 a schvaluje hospodaření obce za rok 2011 s výsledkem bez výhrad schvaluje Smlouvu o půjčce s MAS Strážnicko na poskytnutí bezúročné půjčky ve výši ,- Kč do schvaluje v případě nelegální stavby na obecním pozemku možnost prodeje za cenu 1000,- Kč/m2 Neschválené návrhy usnesení: schvaluje Veřejnoprávní smlouvou o výkonu působnosti na úseku obecní policie s Městem Veselí nad Moravou - neschváleno

7 MŠ ŠKOLNÍ ROK UPLYNUL A NASTAL ČAS LOUČENÍ. Měsíc červen je v naší mateřské škole vždy ve znamení oslav dne dětí. Letos kromě jiného jsme měli na návštěvě místní hasiče. Děti byly nadšené z ukázek jejich techniky, mohly si prohlédnout požární auto a jeho vybavení. Největší radost měly, když viděly proudy vody, které stříkaly do velké dálky. Tímto patří velký dík za krásné dopoledne místním hasičům pod vedením pana Tomečka, kteří se nám věnovali ve svém vlastním volnu. Jako každoročně, tak i letos jsme měli rozloučení s dětmi, které po prázdninách nastupují do první třídy základní školy. Ale rozmařilé počasí ve formě pořádné spršky nám naši slavnost překazilo právě v době pasování předškoláků na školáky. Děti dostaly drobné dárečky, připily si "opravdovým" šampaňským a s přáním všeho nejlepšího do nového života si pospíchaly k ohýnku opékat špekáčky. Rodiče mohli vidět v krátkém vystoupení p. Vajdíkové, co se jejich děti naučily během školního roku v kroužku angličtiny. I když trochu promoklí, prožili jsme hezké odpoledne. V měsíci červenci máme v provozu jednu třídu. Školku v této době navštěvuje 20 dětí. V době prázdnin jako každoročně bude probíhat velký úklid celé budovy, mezitím budeme ještě dokončovat ve dvou třídách rekonstrukci umýváren, jejich malování, malování sociálního zařízení pro pobyt dětí venku. Proběhnou přesuny některého nábytku, stolků a židliček, protože budeme mít od 1. září tzv. smíšené třídy, ve kterých budou děti všech věkových kategorií rovnoměrně rozděleny. Než se nadějeme bude tu začátek školního roku. Jaký asi bude? Věřme, že alespoň tak dobrý jako ten minulý. Bez úrazů, bez větších problémů a školka bude plná spokojených dětí i jejich rodičů. Helena Benedíková, ředitelka MŠ Vnorovy ZŠ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 SKONČIL. JAKÝ BYL? Vážení spoluobčané, nedávno jsme slavnostně zakončili školní rok 2011/2012. Pokud máte chuť, zvu vás nyní na malé ohlédnutí za jeho průběhem. V 10 třídách jsme letos učili celkem 216 žáků. Pro vás, kteří máte rádi čísla, uvádím stručný přehled prospěchu žáků ve 2. pololetí: ve 2. pololetí prospělo na 1. stupni s vyznamenáním 106 žáků, z toho se samými jedničkami 64 žáků. Na druhém stupni je výuka již náročnější, a tak řady vyznamenaných žáků prořídly a s vyznamenáním prospělo 36 žáků, z toho se samými jedničkami 7 žákyň, a to Petra Crhonková, Adéla Otrubová a Lucie Zubatá ze 6. třídy, Viola Kolaciová a Tereza Větříčková ze 7. třídy a Kateřina Smiešková a Anna Stojaspalová z 8. třídy. Absence se nám tradičně v 2. pololetí zvýšila, v 1.pololetí žáci zameškali v průměru 30,9 hodin na žáka, zato ve 2. pololetí to bylo 47,1 hodin na žáka. I nepřítomnost žáků ve škole s sebou pochopitelně přináší riziko problémů při zvládání učiva, což se projevilo při hodnocení některých žáků zhoršením prospěchu. Naštěstí máme ve škole i žáky, kteří v celém pololetí nezameškali ani jednu hodinu a jejich účast ve

8 škole byla stoprocentní. Jsou to: Kateřina Hochová, Kateřina Ivanová, Alžběta Janoušková a Kristýna Nálepová z 1. třídy, Šimon Hulín a Jan Váverka ze 2.třídy, Adam Grabec, Jakub Grabec, Tereza Stehlíková a Martin Slavík ze 3.třídy, Jakub Poštolka z 5.B a Vendula Říhová z 6. třídy. Tradičně jsme se v průběhu celého roku zapojovali do nejrůznějších vědomostních i sportovních soutěží. Nejvýraznější úspěchy v okresních kolech vědomostních olympiád zaznamenaly dvě žákyně. Kateřina Smiešková z 8. třídy, která získala 1. místo v okresním kole Biologické olympiády, uspěla rovněž v krajském kole stejné soutěže, v okresním kole Zeměpisné olympiády získala 4. místo a bodovala také v okresním kole matematické olympiády. Dále je to Petra Crhonková z 6. třídy, která získala 3. místo v okresním kole ZeO a stala se úspěšnou řešitelkou okresního kola Pythagoriády. K dalším úspěchům vnorovské školy patří i 7. místo Adély Otrubové v okr. kole BiO. Adéla se rovněž stala úspěšnou řešitelkou okresního kola Pythagoriády, 6. místo Kateřiny Chabičové v okresním kole Biologické olympiády, 9. místo v okr. kole OAJ Martina Svobody, který dále získal v silné konkurenci okr. kola OČJ místo. Pěkné 8. místo v okr. kole OAJ obsadila Michaela Rozbrojová a do 10. místa v okrese se dostala i Lenka Sasínová, která skončila v okr. kole BiO devátá. Úspěšná byla i Veronika Janoušková, která si vyzpívala v okresním kole mladých zpěváčků stříbrnou příčku. Dařilo se i některým našim sportovcům. K těm největším úspěchům patří 3. místo v okr. kole Poháru rozhlasu Anny Stojaspalové ve vrhu koulí. Tradičně přední místa sbírali žáci v okresním kole v plavání v Ratíškovicích. Takže 1. místo získal Jakub Grabec, 2. místo patří Elišce Vítkové, 3. místo patří Barboře Říhové, Natálii Šmachové, Michaele Rozbrojové a Adamu Konečnému a štafetě st. žákyň ve složení Anna Petruchová, Dominika Volková, Michaela Rozbrojová a Dominika Prášková. Poděkování patří i všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě všech žáků na vědomostní i sportovní soutěže. Ale nejsou to pouze soutěže, čím žila v průběhu roku naše škola. Společně s ostatními zaměstnanci jsme usilovali o to, aby ze všech žáků vyrostli lidé vzdělaní, ale i čestní, pracovití, skromní, ochotní pomáhat si navzájem, tolerantní, spolehliví a kamarádští. Toto všechno snad splňují osobnosti tříd, které si i letos žáci zvolili ve třídách. V 1. třídě tyto vlastnosti zosobňuje Alžběta Janoušková, ve 2. třídě Nikol Barboříková, ve 3. třídě Ema Slaninová, ve 4. třídě Veronika Pavková, v 5.A Karel Polách, v 5.B Kristýna Plívová, v 6. tř. Kateřina Chabičová, v 7. tř. Michaela Rozbrojová, v 8.tř. Kateřina Smiešková a v 9.tř. Martin Svoboda. V průběhu celého roku jsme nejen pro žáky, ale i pro veřejnost pořádali spoustu zajímavých a pěkných akcí a určitě si i vy, rodiče i babičky či dědečkové, budete dlouho pamatovat Pasování na čtenáře, budete vzpomínat na ples SRPŠ, školní akademii na Lidovém domě nebo Den v zeleném se členy místního mysliveckého sdružení. Již druhým rokem probíhá projekt EU Peníze školám, který využíváme pro zlepšení kvality vzdělávání především tvorbou digitálních učebních materiálů. V pololetí příštího roku tento projekt končí. Rovněž jsme žádali o dotaci JMK v rámci podpory minimálních preventivních programů, výsledky výběrového řízení však dosud kraj nezveřejnil.

9 Poděkování za pomoc, spolupráci a za podporu naší škole patří zřizovateli školy, Obci Vnorovy, výboru SRPŠ, členům Školské rady, rodičům i místním organizacím, všem kolegům a správním zaměstnancům. Na závěr všem přeji zasloužené, dlouhé a prosluněné prázdniny prožité ve zdraví a v pohodě. Mějte se hezky a na shledanou 3. září 2012 při zahájení nového školního roku. PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy SPORTÍK Začátkem letošního kalendářního roku jsme zahájili činnost kroužku s pohybovými aktivitami pro děti od 5 do 8 let. Nazvali jsme jej Sportík. Tréninky probíhali vždy v pátek od do hodin ve sportovní hale a tělocvičně ZŠ Vnorovy. Z důvodu zabezpečení pojištění jsme požádali o záštitu Orel jednotu Vnorovy a naši malí cvičenci po podání přihlášky a zaplacení členského příspěvku 100 Kč se stali členy této tělovýchovné organizace. S početním naplněním jsme měli zpočátku obavy, ale ty brzy odpadly. Účast byla hojná (někdy až nad hlavu). Protože se nám rozptyl ve věku cvičenců mírně rozšířil, což nese velké rozdíly fyziologické i mentální, rozhodli jsme se o upřesnění věkových hranic. Téměř 9 let a něco málo po dovršení 4 roku dělá v součtu skoro pětiletý rozdíl a to je znát. Proto jsme se rozhodli dát opravdu věkový strop. Uvítáme děti, které dosáhnou v srpnu 2012 věku 5 let a horní hranici budou tvořit děti, které se dočkají svých osmých narozenin nejpozději v srpnu Po prázdninách plánujeme zahájit páteční tréninky ve stejném čase a to od 14. září. Zveme všechny nové zájemce, kteří budou mít chuť a těšíme se na ty již ostřílené z předprázdninového období. Josef Korvas a Pavel Chudík PODĚKOVÁNÍ OBCI VNOROVY Soubor Spinek v roce 2011 požádal prostřednictvím MAS Strážnicko,SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) o dotaci na krojové vybavení. Tyto dotace jsou z Evropských fondů, a v našem případě pro podporu a rozvoj kultury. Celková částka projektu byla ,- Kč a z toho 10 % byla spoluúčast Spinku. Abychom tento projekt mohli uskutečnit, musel soubor Spinek celkovou částku uhradit a po kontrole SZIF Brno mohl soubor požádat o proplacení. Spinek proto požádal Obec Vnorovy o zapůjčení částky ,- Kč na úhradu projektu. Zastupitelstvo schválilo bezúročnou půjčku na dobu do 1 roku na profinancování projektu a to do Kontrolou nebyly shledány žádné závady. Peníze byly dva měsíce před termínem proplaceny a vráceny Obci Vnorovy.

10 Tímto O.S. Spinek vyslovuje poděkování Obci Vnorovy a všem zastupitelům za umožnění úspěšné realizace projektu. Za tyto peníze byly pořízeny zimní součásti krojů, 8 párů rekonstruovaných krojů a hudební nástroje: cimbál a gajdy. POZVÁNÍ : Soubor Spinek pořádá ve dnech Slavnosti na Mlatě, na které Vás všechny srdečně zveme. V sobotu bude začátek programu v a v neděli v hodin. Letošním zahraničním hostem bude soubor z Nového Zélandu a představí tradiční Maurské tance a zpěvy. Těšíme se na Vaši účast. Jana Smutná, vedoucí souboru Vydává OÚ Vnorovy, Hlavní 750, Vnorovy pod reg. číslem MK ČR E 12379

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

organizací, abychom se dohodli a ujasnili celou organizaci připravované akce, co kdo udělá, co zajistí, čím se dá to či ono změnit či vylepšit.

organizací, abychom se dohodli a ujasnili celou organizaci připravované akce, co kdo udělá, co zajistí, čím se dá to či ono změnit či vylepšit. Vážení spoluobčané, V těchto dnech, kdy se Vám dostává do rukou třetí číslo letošního Malohoštického zpravodaje, schází již jen pár dnů do konce čtvrtletí a začnou nám ubíhat poslední měsíce, týdny a dny

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem

ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08. z osady Račné. Mše svatá byla sloužená duchovním otcem Pavlem Obecní úřad Lidečko 3. 7. 2015 ZPRAVODAJ II. L ID EČ KO - VE SN IC E RO KU 20 08 O SLAVA DĚTSKÉHO DNE V neděli dne 7. června 2015 proběhla v Lidečku v Račném oslava Dětského dne. Pořadateli byly Obec Lidečko

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

www.mesto-modrice.cz 2/2012 vložená příloha - Obnova zeleně na ulici Příční anketní lístek pro veřejnou anketu města č.2

www.mesto-modrice.cz 2/2012 vložená příloha - Obnova zeleně na ulici Příční anketní lístek pro veřejnou anketu města č.2 www.mesto-modrice.cz 2/202 vložená příloha - Obnova zeleně na ulici Příční anketní lístek pro veřejnou anketu města č.2 2 Zpravodaj 2/202 www.mesto-modrice.cz 3 Informace pro občany o Obsah Zprávy z radnice

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013 1/2013 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LEDEN 2013 Vážení čtenáři Hulíňanu, mayské výpočty konce světa se naštěstí nepotvrdily, tak mi dovolte prostřednictvím tohoto úvodníku popřát vám všem šťastný nový rok 2013. Určitě

Více

Informace občanům obce

Informace občanům obce Informace občanům obce 2011 Vážení spoluobčané, uplynul rok 2011, ve kterém jsme společně s obcí Stavěšice začali budovat čistírnu odpadních vod. Tato akce je jistě největší pro obě obce, především po

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více