INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ"

Transkript

1 Karlovarský kraj Krajský úřad Karlovarského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ v okolí objektu SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a.s. Zpracovatelská část Vřesová LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o. Výrobní centrum ASU Vřesová / kyslíkárna /

2 Důležitá telefonní čísla Krajský úřad Karlovarského kraje tel.: , Závodní 353/88, Karlovy Vary fax: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje tel.: , Závodní 205, Karlovy Vary fax: KOPIS tel.: Územní odbor Sokolov tel.: HZSP SU a. s. tel.: , Obecní úřad Vřesová tel.: Městský úřad Chodov tel.: Městská policie tel.: , Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. tel.: fax: výrobní ředitel tel.: , 23 centrální dispečink tel.: ; LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. tel.: fax: technik PO tel.: vedoucí provozovny tel.: Linka tísňového volání 112 Tísňová linka HZS 150 Tísňová linka ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 155 Tísňová linka POLICIE ČR

3 Právní rámec Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, řeší: zařazení objektu do skupiny A nebo B dle množství a typu umístěných nebezpečných látek a stanoví systém prevence závažných havárií pro tento objekt zpracování bezpečnostních a havarijních dokumentací pro objekt (analýzy rizik, bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva, vnitřní havarijní plán, vnější havarijní plán, plán fyzické ochrany) stanovení zóny havarijního plánování pro objekt a informování veřejnosti v této zóně o nebezpečí závažné havárie, o bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel Provozovatel objektu zpracovává: analýzu rizik, bezpečnostní program, bezpečnostní zprávu, vnitřní havarijní plán, plán fyzické ochrany, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu Krajský úřad zpracovává: zónu havarijního plánování, informaci pro veřejnost, vnější havarijní plán (ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje) Rozsah a způsob zpracování bezpečnostních dokumentací řeší prováděcí předpisy k zákonu o prevenci závažných havárií 02

4 Zóna havarijního plánování Zóna havarijního plánování je území v okolí objektů, ve kterém krajský úřad uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu a v němž krajský úřad zajišťuje veřejné projednávání stanovených bezpečnostních dokumentů. Forma a způsob vymezení zóny havarijního plánování, zpracování vnějšího havarijního plánu a veřejného projednávání bezpečnostních dokumentů je podrobně stanoven v zákoně o prevenci závažných havárií a v jeho prováděcích předpisech. Obr. 1 Zóna havarijního plánování pro objekty Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. a LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. ve Vřesové 03

5 I. Identifikace objektů nebo zařízení II. Identifikace krajského úřadu a spolupracujících subjektů podávajících informaci I. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová Název společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Sídlo Staré náměstí 69, Sokolov IČ Objekt zařazený do skupiny B Zpracovatelská část Vřesová Spojení ; , 23 Zástupce společnosti pro oblast prevence závažných havárií Ing. Jiří Peterka, výrobní ředitel LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - objekt VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová Název společnosti LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. Sídlo U Technoplynu 1324, Praha 14 - Kyje IČ Objekt zařazený do skupiny B VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová (kyslíkárna) Spojení , , Zástupce společnosti pro oblast prevence závažných havárií Ing. Radek Müller - technik PO II. Krajský úřad Karlovarského kraje Název Krajský úřad Karlovarského kraje Sídlo Závodní 353/88, Karlovy Vary IČ Ústředna Odbor životního prostředí a zemědělství Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Název Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Sídlo Závodní 205, Karlovy Vary IČ Ústředna Ředitel

6 III. Informace o zařazení objektu do skupiny a zpracování bezpečnostních dokumentací Podle zákona o prevenci závažných havárií jsou objekty provozovatelů Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. a LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. provozovatelé zařazení takto: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová do skupiny B LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová do skupiny B Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B zpracovává: analýzu rizik (je součástí bezpečnostní zprávy) bezpečnostní program (je součástí bezpečnostní zprávy) bezpečnostní zprávu a její aktualizace (schvaluje je příslušný krajský úřad) vnitřní havarijní plán (je zasílán krajskému úřadu na vědomí a k evidenci) plán fyzické ochrany (je zasílán krajskému úřadu a Policii ČR na vědomí) podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu (jsou zasílány krajskému úřadu) Krajský úřad zpracovává pro objekt zařazený do skupiny B: zónu havarijního plánování, informaci pro veřejnost, vnější havarijní plán (ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje) Společná dokumentace pro oba objekty: Krajský úřad Karlovarského kraje zpracovává pro objekty provozovatelů Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. a LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. ve Vřesové: společný vnější havarijní plán společnou informaci pro veřejnost Důvody: objekt kyslíkárny VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová je umístěn v těsné blízkosti objektu zpracovatelské části Vřesová z provedených analýz rizika vyplynulo, že dosah havárie v objektu kyslíkárny VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová nepřesáhne hranici zóny havarijního plánování stanovené pro objekt zpracovatelské části Vřesová 05

7 III. Informace o zařazení objektu do skupiny a zpracování bezpečnostních dokumentací Údaje o schválení a předložení bezpečnostní dokumentace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová analýza rizik předložena v 1. aktualizací bezpečnostní zprávy dne bezpečnostní program předložen s 1. aktualizací bezpečnostní zprávy dne bezpečnostní zpráva schválena Krajským úřadem Karlovarského kraje, v současné době je již zrušena a v platnosti je její 1. aktualizace aktualizace bezpečnostní zprávy 1. aktualizace schválena Krajským úřadem Karlovarského kraje vnitřní havarijní plán jeho novelizace zaevidována Krajským úřadem Karlovarského kraje dne plán fyzické ochrany předložen Krajskému úřadu Karlovarského kraje a Policii ČR na vědomí (ze dne ) podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu předloženy v roce 2002 LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová analýza rizik předložena v bezpečnostní zprávě dne bezpečnostní program předložen s bezpečnostní zprávou dne bezpečnostní zpráva schválena Krajským úřadem Karlovarského kraje vnitřní havarijní plán předložen Krajskému úřadu Karlovarského kraje k evidenci v říjnu 2005 plán fyzické ochrany předložen Krajskému úřadu Karlovarského kraje a Policii ČR na vědomí (ze října 2005) podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu předloženy v říjnu 2005 Údaje o provedení kontroly v objektu Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová v objektu je jednou ročně prováděna kontrola prevence závažných havárií. Poprvé byla kontrola provedena v roce LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová v objektu je jednou ročně prováděna kontrola prevence závažných havárií. Poprvé byla kontrola provedena v roce Předmětem kontroly jsou opatření přijatá k prevenci závažných havárií, prostředky zmírňující možné dopady závažné havárie, dodržování preventivních bezpečnostních opatření a bezpečnostní dokumentace poskytnuté provozovatelem krajskému úřadu. Kontrolu u provozovatelů provádí společně: Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem, odd. ochrany vod Karlovy Vary Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 06

8 IV. Jednoduchý popis výrobní činnosti a částí objektů nebo zařízení provozovatele Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová Předmětem činnosti společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. je dobývání hnědého uhlí a doprovodných surovin, provozování dvou kamenolomů, úprava uhlí a jeho další zušlechťování, výroba elektrické energie a obchod s výslednými produkty společnosti. K dalším činnostem společnosti patří rekultivace ploch zasažených dobýváním a zpracování odpadů včetně jejich likvidace. Základní výrobky: hnědé uhlí pro průmysl a energetiku, tříděné uhlí pro průmysl a obyvatelstvo, elektrická energie, teplo pro centrální vytápění, generátorový plyn (tzv. energoplyn) pro výrobu elektrické energie, chemické produkty vznikající při zplyňování uhlí, brikety, jíly pro výrobu keramzitu. Základní popis objektu Zpracovatelské části Vřesová: Nižšími organizačními celky Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. jsou divize. V objektu jsou zastoupeny divize Zpracování (sekce Generátorovna, Fenolka, Rectisol, Sušárna a výroba briket, Teplárna, PPC, Elektroprovoz), divize Jiří (sekcí Drtírna), divize Družba (sekcí Vlečka, Traťové hospodářství) a divize Služby ( HZSP, sekcí Údržba zpracování, MTZ, Telekomunikace a spoje, Měření a regulace). Hlavním produktem divize Zpracování je tzv. energoplyn využívaný jako palivo v paroplynové elektrárně. Energoplyn je vyráběn technologií tlakového zplyňování hnědého uhlí a jeho čištění Technologie byly do provozu uváděny postupně v letech Paroplynová elektrárna s instalovaným výkonem 2x 200 MW e, byla v objektu dokončena v roce V současné době se v objektu zpracovatelské části ve Vřesové budou využívat také nové technologie využití vedlejších kapalných produktů tlakové plynárny, likvidace zapáchajících plynů a napojení nové kyslíkárny (VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová společnosti LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o.). LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová Hlavní činností provozu kyslíkárny VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová je výroba technických plynů ze vzduchu opakovaným stlačováním a ochlazováním. Vzhledem k tomu, že jednotlivé druhy vzdušných plynů mají rozdílný bod varu, dochází ke zkapalňování při různých teplotách. Oddělení zkapalněné druhy plynů se odvádějí do kryogenních zásobníků, odkud se buď odvádějí do plnírny technických plynů nebo se jimi plní autocisterny a plyny se expedují do jiných výrobních závodů nebo přímo k maloodběratelům. 07

9 V. Seznam hlavních nebezpečných látek v objektech Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová Látka Použití Sekce Max. plnění [t] Kyslík surovina Generátorovna 5 Energoplyn (g) poloprodukt Gener.+Rect. 83 Metanol pomocná látka Rectisol 115 Metanol pomocná látka Rectisol 2x 360 Metanol pomocná látka Rectisol 2x 115 Metanol pomocná látka Rectisol 2x 240 Metanol pomocná látka Rectisol 50 Surový benzin poloprodukt Rectisol 2x 19 Amoniak (I) pomocná látka Rectisol 11 Amoniak (I) pomocná látka Rectisol 11 Amoniak (I) pomocná látka Rectisol 70 Amoniak (I) pomocná látka Rectisol 30 Butylacetát pomocná látka Fenolka 4x 7 Butylacetát pomocná látka Fenolka 4 Butylacetát pomocná látka Fenolka 158 Butylacetát pomocná látka Fenolka 50 Surový benzin poloprodukt Fenolka 3x 360 Surový lehký olej poloprodukt Fenolka 2x 45 Amoniak (I) výrobek Fenolka 135 Amoniak (I) výrobek Fenolka 4x 48 Amoniak (I) výrobek Fenolka 2x 42 BEP poloprodukt Rectisol 0,6 BEP poloprodukt Rectisol 2,2 Hnědouhelný generátorový dehet výrobek Fenolka 4x 1450 Hnědouhelný generátorový dehet výrobek vlečka 55x 50 Hnědouhelný generátorový dehet výrobek Fenolka 4500 Hnědouhelný generátorový dehet výrobek Fenolka 6x 50 Surový lehký olej poloprodukt vlečka 3x 46 (45) Fenolový koncentrát výrobek Fenolka 250 Fenolový koncentrát výrobek Fenolka 2x 500 Fenolový koncentrát výrobek Fenolka 2x 55 Fenolový koncentrát výrobek vlečka 2x 55 LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová Látka Použití Max. plnění [t] Kyslík zásobník 2282 Kyslík rektifikace 4 Kyslík potrubí 2 08

10 VI. Informace o nebezpečných látkách v objektech Název Vlastnosti Příznaky Amoniak Těžko zápalný (nehořlavý), bezbarvý, štiplavě páchnoucí, ve vodě lehce rozpustný, stlačený nebo zkapalněný jedovatý plyn; lehčí než vzduch; uvolněná kapalina přechází rychle do plynné fáze; směsi se vzduchem resp. kyslíkem jsou výbušné. Pálení očí, kůže, nosní a hrtanové sliznice, slzení, kašel, zvracení; při požití bolesti v ústech a hltanu, poruchy střevní a žaludeční; puchýře; nebezpečí šoku při vdechnutí vyšší koncentrace s následkem zástavy srdce. Butylacetát Čirá, bezbarvá, hořlavá kapalina s příjemnou vůní ovoce; páry jsou těžší než vzduch, se kterým tvoří výbušné směsi. Pálení očí, sliznice nosu a hrtanu, kašel, silná nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, závrať, dušnost, bezvědomí. Energoplyn Extrémně hořlavý plyn, toxický při vdechování. Bolesti hlavy, poruchy vidění, ztráta vědomí. Kyslík Nehořlavý, bezbarvý až namodralý, stlačený nebo zkapalněný ve vodě rozpustný plyn, bez zápachu; uvolněná kapalina přechází rychle do plynné fáze; silné oxidační činidlo. Bílé zabarvení omrzlin, puchýře; vdechování odpařeného kyslíku způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, závratě, dušení, bezvědomí, křeče. BEP - bohatý expanzní plyn Metanol Hořlavý, bezbarvý, zkapalněný nebo stlačený vysoce toxický plyn páchnoucí po zkažených vejcích; těžší než vzduch, se kterým tvoří výbušné směsi; kapalina přechází velmi rychle do plynné fáze. Hořlavá, lehce vznětlivá, čirá, bezbarvá, po alkoholu páchnoucí, těkavá, jedovatá kapalina; páry jsou těžší než vzduch, se kterým tvoří výbušné směsi; vodné roztoky jsou hořlavé. Dráždivý kašel, bolesti hlavy, dýchací potíže, závratě, zvracení, nevolnost, cyanóza, křeče, bezvědomí, zástava dechu, edém plic, smrt. Bolesti hlavy, slabost, závratě, žaludeční a střevní křeče, kóma, v důsledku ochrnutí dýchání smrt, poruchy zraku, poškození očních nervů (latence několik dnů). Surový benzin Hnědouhelný generátorový dehet Fenolový koncentrát Hořlavý, lehce vznětlivý, páry tvoří se vzduchem výbušné směsi. Je silně aromatický. Směs organických sloučenin, především uhlovodíků a fenolů a relativně velmi malého množství sloučenin síry. Kromě těchto látek obsahuje malé množství vody a pevných látek. HGD je viskózní, tmavá až černá kapalina. Koncentrát je směsí jednomocných a dvojmocných fenolů a dalších extrahovatelných látek. Tmavě hnědá kapalina, silný zápach po fenolu. Závratě, slabost, únava, bolesti hlavy, stav omámení, zvracení, poškození kůže, poruchy srdečního rytmu, bezvědomí, útlum dechu; podezřelý z karcinogenity. Leptá při styku s pokožkou, s očima, při požití, při vdechnutí narušuje sliznice. Symptomy expozice akutní účinky: hučení v uších, zvracení, průjem, zeslabení a zrychlení tepu, smrt. Symptomy expozice dlouhotrvající účinky: záněty plic a ledvin, napadá centrální nervovou soustavu. 09

11 VII. Informace o zdrojích rizika v objektech Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová Metody rizikové analýzy: Guidelines for QRA (selektivní výběr použit pro posouzení vlivů změn na stávající stav) Dow s Fie & Explosion F&E Index (zdroje rizik a ohrožení majetku) IAEA-TECDOC-727 (analýza a ocenění rizika s dopadem na osoby) American Environment Quality and Safety Ltd. (dopad na ŽP) ETA, FTA (pravděpodobnost vzniku havárie) Nejvýznamnější zdroje rizik: Látka Zařízení Energoplyn Potrubí generátorového plynu Energoplyn Hořákový generátor s příslušenstvím Metanol Čisticí řada RS I Metanol Čisticí řada RS II Amoniak Linde 1+2 Amoniak Výparníky RS I Amoniak Výparníky RS II Amoniak Žel. cisterna Butylacetát Destilace I Amoniak C 106A,B + poz. 114 Amoniak Žel. cisterna Zemní plyn Potrubí zemního plynu LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová Metody rizikové analýzy: HAZOP (obecně pro skladování kyslíku v objektech společnosti LINDE TECHNOPLYN a. s.) Nejvýznamnější zdroje rizik: Látka Kyslík Použití Zásobník kyslík bez rizika na okolní objekty, osoby a životní prostředí (pozvolný odpar kyslíku, který se omezí na blízké okolí záchytné jímky 10

12 VIII. Popis opatření provozovatelů k omezení následků závažné havárie v objektech Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová Automatické odstavovací systémy a automatické systémy blokování zařízení všechny výroby v objektu jsou provázané a tvoří jeden funkční celek řízený dispečerským způsobem; všechny technologické celky jsou vybaveny řídícími systémy s náhradními zdroji elektrické energie; vybrané technologie jsou pod nepřetržitou kontrolou systémů svedených na pult centrální ochrany podniku (HZSP) a do příslušných velínů nepřetržité obsluhy s možností odstavování výroby při poruchách zařízení ovládání armatur a dalších technologických prvků je posíleno elektronickými ochrannými čidly; rizikové provozy jsou vybaveny požárními tlačítkovými hlásiči, hydranty, přenosnými hasícími přístroji apod. Detekční a poplachové systémy jednotlivé sekce jsou vybaveny zařízeními k detekci hořlavých plynů a par v ovzduší Automatické systémy ochrany před požárem a výbuchem rizikové sekce jsou vybaveny zařízeními k detekci topných plynů u kotlů, úniku topného plynu z potrubí, plynů u plynové turbíny, požární signalizací, pěnovými a vodními polostabilními hasícími zařízeními, rozvodem požární a chladící vody, hasebními prostředky apod. Automatické systémy ochrany před úniky nebezpečných toxických látek společné se systémy ochrany před požárem a výbuchem Zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím celý objekt je nepřetržitě střežen bezpečnostní službou, je oplocen, v provozu jsou 3 strážná stanoviště, k dispozici je kamerový systém monitorující vybrané plochy Pulty integrované havarijní ochrany včetně indikace funkčnosti ochranných systémů tuto funkci zastává Centrální dispečink Revize, preventivní prohlídky a provozní kontroly, protipožární zabezpečení, hygiena a bezpečnost práce. Zajištění včasného zásahu, vlastní jednotky hasičského záchranného sboru (HZSP) a dostatečná zásoba materiálních, lidských a ekonomických zdrojů. LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová Instalace technických bezpečnostních systémů automatické odstavovací systémy a blokovací zařízení, opatření k zamezení průniku uhlovodíků do technologie, automatické systémy pro odstavení zařízení Detekční poplachové systémy čidla pro snímání nízké koncentrace kyslíku jsou instalována v příslušných částech technologie a signál je veden na velín provozovny Automatické systémy ochrany před požárem a výbuchem čidla jsou instalována v příslušných částech technologie a signál je veden na velín provozovny Opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím ostraha objektu kyslíkárny VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová je provozována smluvně Sokolovskou uhelnou, právním nástupce, a. s. Revize, preventivní prohlídky a provozní kontroly, protipožární zabezpečení, hygiena a bezpečnost práce. Smluvně ošetřena spolupráce se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. v oblasti služeb (využití cizích ochranných a zásahových prostředků, spolupráce při zásahu apod.). 11

13 IX. Spojení provozovatelů na vnější zásahové a záchranné prostředky a služby Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová Nahlašovací povinnost o vzniku průmyslové havárie nebo mimořádného stavu má každý zaměstnanec, který zjistí, zpozoruje událost, která by mohla ohrozit bezpečnost lidí, provozu nebo způsobit škodu na majetku. Tento zaměstnanec je povinen okamžitě zasáhnout na místě podle povahy a stupně případu. Pokud tak může učinit sám a vlastními silami, zajišťuje zdolání nehody, případně se podílí na odstranění příčiny havárie (zejména pokud jsou ohroženy lidské životy). Uvědomí o nebezpečí přítomné zaměstnance včetně svého nadřízeného, popř. zaměstnance centrálního dispe-činku, HZSP a další záchranné složky pokud to charakter nebezpečí vyžaduje. Povinnosti zaměstnanců Centrálního dispečinku: Vyrozumí: dispečera HZSP vedoucího ohrožené sekce zaměstnance ostrahy na hlavní vrátnici (zpracovatelské nebo těžební části) ředitele ohrožené divize, nebo ředitele divize s technologickou návazností PČR Sokolov Informuje: generálního ředitele a. s. výrobního ředitele ředitel DS vedoucího sekce BPPO další určené osoby dle příkasu nadřízených Formy výstrahy a varování: telefonicky, sirénou, radiové spojení LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová Osoba, která vzniklou havárii zjistila, vyrozumí operátora objektu kyslíkárny VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová, vedoucího výrobního centra nebo přímo Centrální dispečink Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. Operátor uvědomí Centrální dispečink Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. a ten dále uvědomuje další subjekty tak, jako při havárii v objektu Zpracovatelské části Vřesová. Tato spolupráce mezi oběma subjekty je zajištěna smluvně. 12

14 X. Havarijní plánování v zóně havarijního plánování Vnější havarijní plán Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. a LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. Vnější havarijní plán je zpracován jako 1 společný dokument pro oba objekty. Důvody, které vedly k tomuto postupu, jsou popsány v kap. III. Vnější havarijní plán schvaluje starosta obce s rozšířenou působností, tj. starosta města Sokolov. Za zpracování a veřejné projednání vnějšího havarijního plánu zodpovídá Krajský úřad Karlovarského kraje, zpracovává ho Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Na základě scénářů havárií stanovených v bezpečnostních zprávách pro objekty Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. a LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. ve Vřesové jsou ve vnějším havarijním plánu rozpracovány zásady ochrany obyvatelstva a životního prostředí v zóně havarijního plánování. 13

15 XI. Způsob varování lidí v případě vzniku závažné havárie a způsob poskytování dalších informací obyvatelstvu Varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování je zajištěno sirénami: Varovný signál kolísavý tón po dobu 140 vteřin: signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. signál se vyhlašuje při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku. zvuk sirény vyjadřující varovný signál Všeobecná výstraha, znamená vždycky nějaké nebezpečí 140 vteřin Pro místa nepokrytá varovným signálem a při selhání zvoleného způsobu varování je zabezpečen náhradní způsob varování: světelná, zvuková a výstražná zařízení vozidel složek integrovaného záchranného systému (IZS) Činnost a chování obyvatelstva po zaznění signálu: 1. nepřibližovat se k místu havárie; 2. opustit volný nechráněný prostor; 3. vyhledat vhodný uzavřený prostor a ukrýt se v něm; 4. je-li možnost, zajistit poslech rozhlasu, televize a vyčkat vyslechnutí odvysílaných tísňových informací vysílaných na : Rádio DRAGON, frekvence: 90,0 + 94, ,8 MHz; Rádio EGRENSIS, frekvence: 88,3 + 92,5 + 93,2 MHz; Rádio EVROPA 2, frekvence 93,8 MHz; ČESKÝ ROZHLAS studio Plzeň, frekvence: 91,0 + 93,8 + 96, ,8 MHz; 5. respektovat pokyny a nařízení složek IZS; 6. předat ověřené informovat spoluobčanům 14

16 XII. Informace o žádoucím chování lidí v případě vzniku závažné havárie V případě úniku nebezpečné látky Co nejrychleji se ukryjte v uzavřené místnosti budovy. Uzavřete okna a dveře, vypněte ventilaci a utěsněte prostory, kterými mohou škodliviny vniknout do vašeho obydlí, uhaste otevřený oheň. Použijte prostředky improvizované ochrany dýchacích cest (nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě). Bez pokynů záchranářů a pokud to není nezbytně nutné, neopouštějte uzavřený prostor, který jste si sami upravili. V případě nařízené evakuace Dodržujte pokyny orgánů organizujících evakuaci (velitele zásahu, obcí, správních úřadů, zaměstnavatele). Před opuštěním bytu: uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče, uzavřete přívod elektrického proudu, vody a plynu S sebou si vezměte: doklady, peníze, léky, kočky, psy (ostatní zvířata uvolněte, zásobte vodou a potravou) Na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili Dětem dejte do kapsy lísteček se jménem a adresou Dostavte se na místo určené k evakuaci. Zde se dozvíte další informace. Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zajišťujících evakuaci Evakuace při mimořádné události (havárii apod.), která nastane v objektech Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. a LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. ve Vřesové, zpravidla nepřesáhne 24 hodin. 15

17 XIII. Poskytování dalších důležitých informací Důležité informace z oblasti havarijního plánování pro objekty Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. a LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. ve Vřesové lze obdržet: na Krajském úřadu Karlovarského kraje: odbor životního prostředí a zemědělství odbor krizového řízení na Obecním úřadu Vřesová na Městském úřadu Chodov na Městském úřadu Sokolov u základních složek integrovaného záchranného systému (IZS): Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Zdravotní záchranná služba Policie ČR UPOZORNĚNÍ: Doporučujeme všem občanům v zóně havarijního plánování, aby si uschovali tuto informaci a v případě havárie se chovali podle uvedených návodů. Při mimořádné situaci je důležité, abyste se důsledně řídili pokyny kompetentních orgánů. Můžete tak přispět ke zvýšení ochrany a bezpečnosti nejen vlastní, ale i dalších spoluobčanů. 16

18 Obsah Důležitá telefonní čísla 1 Právní rámec 2 Zóna havarijního plánování 3 I. Identifikace objektů nebo zařízení 4 II. III. Identifikace krajského úřadu a spolupracujících subjektů podávajících informaci Informace o zařazení objektu do skupiny a zpracování bezpečnostních dokumentací 4 5 IV. Jednoduchý popis výrobní činnosti a částí objektů nebo zařízení provozovatele 7 V. Seznam hlavních nebezpečných látek v objektech 8 VI. Informace o nebezpečných látkách v objektech 9 VII. Informace o zdrojích rizika v objektech 10 VIII. Popis opatření provozovatelů k omezení následků závažné havárie v objektech 11 IX. Spojení provozovatelů na vnější zásahové a záchranné prostředky a služby 12 X. Havarijní plánování v zóně havarijního plánování 13 XI. Způsob varování lidí v případě vzniku závažné havárie a způsob poskytování dalších informací obyvatelstvu 14 XII. Informace o žádoucím chování lidí v případě vzniku závažné havárie 15 XIII. Poskytování dalších důležitých informací 16 Obsah 17 17

19 18

20 Název publikace: Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování v okolí objektů Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Zpracovatelská část Vřesová a LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová (kyslíkárna) Editor: Mgr. Andrea Krýzlová Autorský kolektiv: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o. Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje Grafické zpracování: Laika design Počet výtisků: 2000 Karlovy Vary 2006 Neprodejné

BOCHEMIE s.r.o. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení prevence a hodnocení vlivů na životní prostředí

BOCHEMIE s.r.o. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení prevence a hodnocení vlivů na životní prostředí BOCHEMIE s.r.o. I N F O R M A C E U R Č E N Á V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení

Více

Volejte tísňovou linku:

Volejte tísňovou linku: Stali jste se svědky nebo účastníky mimořádné události? Volejte tísňovou linku: Operátorovi oznamte: co se stalo 112 kde se událost stala své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte nezavěšujte jako

Více

INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Karlovarský kraj Krajský úřad Karlovarského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ v okolí objektu HEXION SPECIALTY CHEMICALS, a.s. v Tovární

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_15_ZDR Specifická poranění Datum tvorby 1.3.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci Chroman draselný, K 2 CrO 4 T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Právní rámec Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, řeší: zařazení objektu do skupiny A nebo B dle množství a typu umístěných nebezpečných

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií AREÁL Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Lučební závody Draslovka a.s. BIOFERM lihovar Kolín, a.s. Informace

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Foto pohled na ZZN Polabí a.s. č.1 Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií ZZN Polabí a.s., Kolín Informace určené veřejnosti v zóně havarijního

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Závod vlečka Semtín

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Závod vlečka Semtín STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA Informace veřejnosti o zónách vnějšího havarijního plánování V souladu s ustanovením 25 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_10 Název materiálu: Ochrana obyvatel Test znalostí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany životního prostředí ČEPRO, a.s. Středisko

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ 2 2 PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 3 3 VICHŘICE/TORNÁDA 4 4 POŽÁR LEŠNÍ / V OBCI 5 5 DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

Více

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil

Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Varovné a vyrozumívací systémy v ochraně před povodněmi pplk. Ing. Pavel Musil Ministerstvo ivotního prost edí Státní fond ivotního prost edí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz SYSTÉM

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Č.j.: ZŠ/ 248 /2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V souladu s ustanovením 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob

Více

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC Úvod: Zajištění bezpečného provozu na čerpacích stanicích patří mezi základní priority provozovatelů čerpacích stanic sdružených v ČAPPO. V následujícím příspěvku

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií SPOLANA a. s., Neratovice UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Lach-Ner, s.r.o. Informace určené veřejnosti v zóně

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Průmyslová 367, 252 42 Vestec u Prahy Tel.: +420 272 084 611 Fax:+420 272 084 624 Email: info.cz@aliaxis.com www.nicoll.cz BEZPEČNOSTNÍ LIST

Průmyslová 367, 252 42 Vestec u Prahy Tel.: +420 272 084 611 Fax:+420 272 084 624 Email: info.cz@aliaxis.com www.nicoll.cz BEZPEČNOSTNÍ LIST Výrobek: Speciální lepidlo Marley Datum vydání: 23.06.2006 Datum revize: 25.6.2013 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1 Označení látky / přípravku a firmy Údaje k produktu Obchodní název: Speciální lepidlo Marley Použití

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ objektu Poličské strojírny a.s. Krajský úřad Pardubického kraje Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Prevence závažných havárií

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje

Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje Ing. Kateřina Blažková, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje oddělení ochrany obyvatelstva a krizového

Více

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 30844 / 30845 Identifikace výrobce, dovozce,

Více

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á.

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á. Testové otázky 2014 Správná odpověď je Á. Požární taktika oblast a 1. Lokalizace požáru znamená, že: A) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci B) požár je uhašen

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Extrémně dráždivé, avšak relativně málo toxické otravné látky s

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R

Nebezpečné obsahové látky (Úplné znění uvedených vět R viz kapitola 16) č. ES č. CAS Název látky Obsah Symboly Věty R CMC PLUS 1. Označení látky/přípravku a označení firmy Materiálové číslo: 1.1 Obchodní název CMC PLUS Použití látky/přípravku Produkt ke stabilizaci vinného kamene ve víně. 1.2 Údaje o výrobci/dodavateli

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 10275 / 10276 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku: Identifikace společnosti nebo podniku Firma: Název ulice: Místo: 10275 / 10276 FINO GmbH

Více

Druh dokumentu: instrukce Vydání: 1 QI 63-03-01

Druh dokumentu: instrukce Vydání: 1 QI 63-03-01 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 63-03-01 Výtisk číslo:1 OPATŘENÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Identifikace krajského úřadu včetně spolupracujících subjektů

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Identifikace krajského úřadu včetně spolupracujících subjektů UPOZORNĚNÍ Doporučujeme všem občanům žijícím v zóně havarijního plánování, aby si uschovali tuto informaci a v případě havárie se chovali podle uvedených návodů. Správným chováním při mimořádné situaci

Více

I. část. 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2

I. část. 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2 I. část 1/ jak dlouhá je doba služby u příslušníků HZS ČR, kteří slouží ve směnách (tj. výjezdoví hasiči) a/ 24h 0 b/ 12h 1 c/ 8h 2 2/ jak dlouhá je zkušební doba (poměr na dobu určitou) příslušníků HZS

Více

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Více

-dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím)

-dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) P O Ž Á R N Í Ř Á D -dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) 1. Stručný popis vykonávané činnosti

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení (ES) č. 1907/2006. (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) Vytvořeno dne: 10.04.2012. Přepracováno dne: 02.07.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení (ES) č. 1907/2006. (změněno nařízením (EU) č. 453/2010) Vytvořeno dne: 10.04.2012. Přepracováno dne: 02.07. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Přepracováno dne: 02.07.2013 Platné od: 10.04.2012 Verze: 1.3 Nahrazuje verzi: 1.2 Změna verze 1.0 adresa firmy, telefon a fax Změna verze 1.1 e-mailová

Více

Hlásiče požáru a detekce nebezpečných plynů

Hlásiče požáru a detekce nebezpečných plynů Česká asociace hasičských důstojníků Hasičský záchranný sbor České republiky Hlásiče požáru a detekce nebezpečných plynů Jak se účinně chránit proti přítomnosti nebezpečných plynů a požárům v domácnostech.

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně

Obecně závazná vyhláška města Kadaně Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D M Ě S T A Zastupitelstvo města Kadaně se dne 1. dubna 2004 usneslo usnesením č. 315/2004 v souladu s ustanoveními 10

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

1. Identifikace látky a výrobce

1. Identifikace látky a výrobce FTIR Equalizer Bezpečnostní list P/N 1010516, 1010883, 537811 Datum revize: 02.12.2008 1. Identifikace látky a výrobce Název: Použití: FTIR Equalizer Referenční roztok pro kontrolu kalibrace spektrofotometrů.

Více

Honeywell NOVÉ HLÁSIČE CO X-SERIES

Honeywell NOVÉ HLÁSIČE CO X-SERIES X-Series Obchodní prezentace NOVÉ HLÁSIČE CO X-SERIES Vážený zákazníku! Prosím, přečtěte si tento přehled o naší nové řadě hlásičů CO! věří, že otravě oxidem uhelnatým (CO) se lze vyhnout především tím,

Více