INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ"

Transkript

1 Karlovarský kraj Krajský úřad Karlovarského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ v okolí objektu SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, právní nástupce, a.s. Zpracovatelská část Vřesová LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o. Výrobní centrum ASU Vřesová / kyslíkárna /

2 Důležitá telefonní čísla Krajský úřad Karlovarského kraje tel.: , Závodní 353/88, Karlovy Vary fax: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje tel.: , Závodní 205, Karlovy Vary fax: KOPIS tel.: Územní odbor Sokolov tel.: HZSP SU a. s. tel.: , Obecní úřad Vřesová tel.: Městský úřad Chodov tel.: Městská policie tel.: , Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. tel.: fax: výrobní ředitel tel.: , 23 centrální dispečink tel.: ; LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. tel.: fax: technik PO tel.: vedoucí provozovny tel.: Linka tísňového volání 112 Tísňová linka HZS 150 Tísňová linka ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 155 Tísňová linka POLICIE ČR

3 Právní rámec Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, řeší: zařazení objektu do skupiny A nebo B dle množství a typu umístěných nebezpečných látek a stanoví systém prevence závažných havárií pro tento objekt zpracování bezpečnostních a havarijních dokumentací pro objekt (analýzy rizik, bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva, vnitřní havarijní plán, vnější havarijní plán, plán fyzické ochrany) stanovení zóny havarijního plánování pro objekt a informování veřejnosti v této zóně o nebezpečí závažné havárie, o bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel Provozovatel objektu zpracovává: analýzu rizik, bezpečnostní program, bezpečnostní zprávu, vnitřní havarijní plán, plán fyzické ochrany, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu Krajský úřad zpracovává: zónu havarijního plánování, informaci pro veřejnost, vnější havarijní plán (ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje) Rozsah a způsob zpracování bezpečnostních dokumentací řeší prováděcí předpisy k zákonu o prevenci závažných havárií 02

4 Zóna havarijního plánování Zóna havarijního plánování je území v okolí objektů, ve kterém krajský úřad uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu a v němž krajský úřad zajišťuje veřejné projednávání stanovených bezpečnostních dokumentů. Forma a způsob vymezení zóny havarijního plánování, zpracování vnějšího havarijního plánu a veřejného projednávání bezpečnostních dokumentů je podrobně stanoven v zákoně o prevenci závažných havárií a v jeho prováděcích předpisech. Obr. 1 Zóna havarijního plánování pro objekty Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. a LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. ve Vřesové 03

5 I. Identifikace objektů nebo zařízení II. Identifikace krajského úřadu a spolupracujících subjektů podávajících informaci I. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová Název společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Sídlo Staré náměstí 69, Sokolov IČ Objekt zařazený do skupiny B Zpracovatelská část Vřesová Spojení ; , 23 Zástupce společnosti pro oblast prevence závažných havárií Ing. Jiří Peterka, výrobní ředitel LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - objekt VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová Název společnosti LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. Sídlo U Technoplynu 1324, Praha 14 - Kyje IČ Objekt zařazený do skupiny B VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová (kyslíkárna) Spojení , , Zástupce společnosti pro oblast prevence závažných havárií Ing. Radek Müller - technik PO II. Krajský úřad Karlovarského kraje Název Krajský úřad Karlovarského kraje Sídlo Závodní 353/88, Karlovy Vary IČ Ústředna Odbor životního prostředí a zemědělství Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Název Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Sídlo Závodní 205, Karlovy Vary IČ Ústředna Ředitel

6 III. Informace o zařazení objektu do skupiny a zpracování bezpečnostních dokumentací Podle zákona o prevenci závažných havárií jsou objekty provozovatelů Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. a LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. provozovatelé zařazení takto: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová do skupiny B LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová do skupiny B Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B zpracovává: analýzu rizik (je součástí bezpečnostní zprávy) bezpečnostní program (je součástí bezpečnostní zprávy) bezpečnostní zprávu a její aktualizace (schvaluje je příslušný krajský úřad) vnitřní havarijní plán (je zasílán krajskému úřadu na vědomí a k evidenci) plán fyzické ochrany (je zasílán krajskému úřadu a Policii ČR na vědomí) podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu (jsou zasílány krajskému úřadu) Krajský úřad zpracovává pro objekt zařazený do skupiny B: zónu havarijního plánování, informaci pro veřejnost, vnější havarijní plán (ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje) Společná dokumentace pro oba objekty: Krajský úřad Karlovarského kraje zpracovává pro objekty provozovatelů Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. a LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. ve Vřesové: společný vnější havarijní plán společnou informaci pro veřejnost Důvody: objekt kyslíkárny VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová je umístěn v těsné blízkosti objektu zpracovatelské části Vřesová z provedených analýz rizika vyplynulo, že dosah havárie v objektu kyslíkárny VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová nepřesáhne hranici zóny havarijního plánování stanovené pro objekt zpracovatelské části Vřesová 05

7 III. Informace o zařazení objektu do skupiny a zpracování bezpečnostních dokumentací Údaje o schválení a předložení bezpečnostní dokumentace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová analýza rizik předložena v 1. aktualizací bezpečnostní zprávy dne bezpečnostní program předložen s 1. aktualizací bezpečnostní zprávy dne bezpečnostní zpráva schválena Krajským úřadem Karlovarského kraje, v současné době je již zrušena a v platnosti je její 1. aktualizace aktualizace bezpečnostní zprávy 1. aktualizace schválena Krajským úřadem Karlovarského kraje vnitřní havarijní plán jeho novelizace zaevidována Krajským úřadem Karlovarského kraje dne plán fyzické ochrany předložen Krajskému úřadu Karlovarského kraje a Policii ČR na vědomí (ze dne ) podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu předloženy v roce 2002 LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová analýza rizik předložena v bezpečnostní zprávě dne bezpečnostní program předložen s bezpečnostní zprávou dne bezpečnostní zpráva schválena Krajským úřadem Karlovarského kraje vnitřní havarijní plán předložen Krajskému úřadu Karlovarského kraje k evidenci v říjnu 2005 plán fyzické ochrany předložen Krajskému úřadu Karlovarského kraje a Policii ČR na vědomí (ze října 2005) podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu předloženy v říjnu 2005 Údaje o provedení kontroly v objektu Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová v objektu je jednou ročně prováděna kontrola prevence závažných havárií. Poprvé byla kontrola provedena v roce LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová v objektu je jednou ročně prováděna kontrola prevence závažných havárií. Poprvé byla kontrola provedena v roce Předmětem kontroly jsou opatření přijatá k prevenci závažných havárií, prostředky zmírňující možné dopady závažné havárie, dodržování preventivních bezpečnostních opatření a bezpečnostní dokumentace poskytnuté provozovatelem krajskému úřadu. Kontrolu u provozovatelů provádí společně: Česká inspekce životního prostředí, OI Ústí nad Labem, odd. ochrany vod Karlovy Vary Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 06

8 IV. Jednoduchý popis výrobní činnosti a částí objektů nebo zařízení provozovatele Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová Předmětem činnosti společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. je dobývání hnědého uhlí a doprovodných surovin, provozování dvou kamenolomů, úprava uhlí a jeho další zušlechťování, výroba elektrické energie a obchod s výslednými produkty společnosti. K dalším činnostem společnosti patří rekultivace ploch zasažených dobýváním a zpracování odpadů včetně jejich likvidace. Základní výrobky: hnědé uhlí pro průmysl a energetiku, tříděné uhlí pro průmysl a obyvatelstvo, elektrická energie, teplo pro centrální vytápění, generátorový plyn (tzv. energoplyn) pro výrobu elektrické energie, chemické produkty vznikající při zplyňování uhlí, brikety, jíly pro výrobu keramzitu. Základní popis objektu Zpracovatelské části Vřesová: Nižšími organizačními celky Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. jsou divize. V objektu jsou zastoupeny divize Zpracování (sekce Generátorovna, Fenolka, Rectisol, Sušárna a výroba briket, Teplárna, PPC, Elektroprovoz), divize Jiří (sekcí Drtírna), divize Družba (sekcí Vlečka, Traťové hospodářství) a divize Služby ( HZSP, sekcí Údržba zpracování, MTZ, Telekomunikace a spoje, Měření a regulace). Hlavním produktem divize Zpracování je tzv. energoplyn využívaný jako palivo v paroplynové elektrárně. Energoplyn je vyráběn technologií tlakového zplyňování hnědého uhlí a jeho čištění Technologie byly do provozu uváděny postupně v letech Paroplynová elektrárna s instalovaným výkonem 2x 200 MW e, byla v objektu dokončena v roce V současné době se v objektu zpracovatelské části ve Vřesové budou využívat také nové technologie využití vedlejších kapalných produktů tlakové plynárny, likvidace zapáchajících plynů a napojení nové kyslíkárny (VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová společnosti LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o.). LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová Hlavní činností provozu kyslíkárny VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová je výroba technických plynů ze vzduchu opakovaným stlačováním a ochlazováním. Vzhledem k tomu, že jednotlivé druhy vzdušných plynů mají rozdílný bod varu, dochází ke zkapalňování při různých teplotách. Oddělení zkapalněné druhy plynů se odvádějí do kryogenních zásobníků, odkud se buď odvádějí do plnírny technických plynů nebo se jimi plní autocisterny a plyny se expedují do jiných výrobních závodů nebo přímo k maloodběratelům. 07

9 V. Seznam hlavních nebezpečných látek v objektech Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová Látka Použití Sekce Max. plnění [t] Kyslík surovina Generátorovna 5 Energoplyn (g) poloprodukt Gener.+Rect. 83 Metanol pomocná látka Rectisol 115 Metanol pomocná látka Rectisol 2x 360 Metanol pomocná látka Rectisol 2x 115 Metanol pomocná látka Rectisol 2x 240 Metanol pomocná látka Rectisol 50 Surový benzin poloprodukt Rectisol 2x 19 Amoniak (I) pomocná látka Rectisol 11 Amoniak (I) pomocná látka Rectisol 11 Amoniak (I) pomocná látka Rectisol 70 Amoniak (I) pomocná látka Rectisol 30 Butylacetát pomocná látka Fenolka 4x 7 Butylacetát pomocná látka Fenolka 4 Butylacetát pomocná látka Fenolka 158 Butylacetát pomocná látka Fenolka 50 Surový benzin poloprodukt Fenolka 3x 360 Surový lehký olej poloprodukt Fenolka 2x 45 Amoniak (I) výrobek Fenolka 135 Amoniak (I) výrobek Fenolka 4x 48 Amoniak (I) výrobek Fenolka 2x 42 BEP poloprodukt Rectisol 0,6 BEP poloprodukt Rectisol 2,2 Hnědouhelný generátorový dehet výrobek Fenolka 4x 1450 Hnědouhelný generátorový dehet výrobek vlečka 55x 50 Hnědouhelný generátorový dehet výrobek Fenolka 4500 Hnědouhelný generátorový dehet výrobek Fenolka 6x 50 Surový lehký olej poloprodukt vlečka 3x 46 (45) Fenolový koncentrát výrobek Fenolka 250 Fenolový koncentrát výrobek Fenolka 2x 500 Fenolový koncentrát výrobek Fenolka 2x 55 Fenolový koncentrát výrobek vlečka 2x 55 LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová Látka Použití Max. plnění [t] Kyslík zásobník 2282 Kyslík rektifikace 4 Kyslík potrubí 2 08

10 VI. Informace o nebezpečných látkách v objektech Název Vlastnosti Příznaky Amoniak Těžko zápalný (nehořlavý), bezbarvý, štiplavě páchnoucí, ve vodě lehce rozpustný, stlačený nebo zkapalněný jedovatý plyn; lehčí než vzduch; uvolněná kapalina přechází rychle do plynné fáze; směsi se vzduchem resp. kyslíkem jsou výbušné. Pálení očí, kůže, nosní a hrtanové sliznice, slzení, kašel, zvracení; při požití bolesti v ústech a hltanu, poruchy střevní a žaludeční; puchýře; nebezpečí šoku při vdechnutí vyšší koncentrace s následkem zástavy srdce. Butylacetát Čirá, bezbarvá, hořlavá kapalina s příjemnou vůní ovoce; páry jsou těžší než vzduch, se kterým tvoří výbušné směsi. Pálení očí, sliznice nosu a hrtanu, kašel, silná nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, závrať, dušnost, bezvědomí. Energoplyn Extrémně hořlavý plyn, toxický při vdechování. Bolesti hlavy, poruchy vidění, ztráta vědomí. Kyslík Nehořlavý, bezbarvý až namodralý, stlačený nebo zkapalněný ve vodě rozpustný plyn, bez zápachu; uvolněná kapalina přechází rychle do plynné fáze; silné oxidační činidlo. Bílé zabarvení omrzlin, puchýře; vdechování odpařeného kyslíku způsobuje bolesti hlavy, nevolnost, závratě, dušení, bezvědomí, křeče. BEP - bohatý expanzní plyn Metanol Hořlavý, bezbarvý, zkapalněný nebo stlačený vysoce toxický plyn páchnoucí po zkažených vejcích; těžší než vzduch, se kterým tvoří výbušné směsi; kapalina přechází velmi rychle do plynné fáze. Hořlavá, lehce vznětlivá, čirá, bezbarvá, po alkoholu páchnoucí, těkavá, jedovatá kapalina; páry jsou těžší než vzduch, se kterým tvoří výbušné směsi; vodné roztoky jsou hořlavé. Dráždivý kašel, bolesti hlavy, dýchací potíže, závratě, zvracení, nevolnost, cyanóza, křeče, bezvědomí, zástava dechu, edém plic, smrt. Bolesti hlavy, slabost, závratě, žaludeční a střevní křeče, kóma, v důsledku ochrnutí dýchání smrt, poruchy zraku, poškození očních nervů (latence několik dnů). Surový benzin Hnědouhelný generátorový dehet Fenolový koncentrát Hořlavý, lehce vznětlivý, páry tvoří se vzduchem výbušné směsi. Je silně aromatický. Směs organických sloučenin, především uhlovodíků a fenolů a relativně velmi malého množství sloučenin síry. Kromě těchto látek obsahuje malé množství vody a pevných látek. HGD je viskózní, tmavá až černá kapalina. Koncentrát je směsí jednomocných a dvojmocných fenolů a dalších extrahovatelných látek. Tmavě hnědá kapalina, silný zápach po fenolu. Závratě, slabost, únava, bolesti hlavy, stav omámení, zvracení, poškození kůže, poruchy srdečního rytmu, bezvědomí, útlum dechu; podezřelý z karcinogenity. Leptá při styku s pokožkou, s očima, při požití, při vdechnutí narušuje sliznice. Symptomy expozice akutní účinky: hučení v uších, zvracení, průjem, zeslabení a zrychlení tepu, smrt. Symptomy expozice dlouhotrvající účinky: záněty plic a ledvin, napadá centrální nervovou soustavu. 09

11 VII. Informace o zdrojích rizika v objektech Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová Metody rizikové analýzy: Guidelines for QRA (selektivní výběr použit pro posouzení vlivů změn na stávající stav) Dow s Fie & Explosion F&E Index (zdroje rizik a ohrožení majetku) IAEA-TECDOC-727 (analýza a ocenění rizika s dopadem na osoby) American Environment Quality and Safety Ltd. (dopad na ŽP) ETA, FTA (pravděpodobnost vzniku havárie) Nejvýznamnější zdroje rizik: Látka Zařízení Energoplyn Potrubí generátorového plynu Energoplyn Hořákový generátor s příslušenstvím Metanol Čisticí řada RS I Metanol Čisticí řada RS II Amoniak Linde 1+2 Amoniak Výparníky RS I Amoniak Výparníky RS II Amoniak Žel. cisterna Butylacetát Destilace I Amoniak C 106A,B + poz. 114 Amoniak Žel. cisterna Zemní plyn Potrubí zemního plynu LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová Metody rizikové analýzy: HAZOP (obecně pro skladování kyslíku v objektech společnosti LINDE TECHNOPLYN a. s.) Nejvýznamnější zdroje rizik: Látka Kyslík Použití Zásobník kyslík bez rizika na okolní objekty, osoby a životní prostředí (pozvolný odpar kyslíku, který se omezí na blízké okolí záchytné jímky 10

12 VIII. Popis opatření provozovatelů k omezení následků závažné havárie v objektech Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová Automatické odstavovací systémy a automatické systémy blokování zařízení všechny výroby v objektu jsou provázané a tvoří jeden funkční celek řízený dispečerským způsobem; všechny technologické celky jsou vybaveny řídícími systémy s náhradními zdroji elektrické energie; vybrané technologie jsou pod nepřetržitou kontrolou systémů svedených na pult centrální ochrany podniku (HZSP) a do příslušných velínů nepřetržité obsluhy s možností odstavování výroby při poruchách zařízení ovládání armatur a dalších technologických prvků je posíleno elektronickými ochrannými čidly; rizikové provozy jsou vybaveny požárními tlačítkovými hlásiči, hydranty, přenosnými hasícími přístroji apod. Detekční a poplachové systémy jednotlivé sekce jsou vybaveny zařízeními k detekci hořlavých plynů a par v ovzduší Automatické systémy ochrany před požárem a výbuchem rizikové sekce jsou vybaveny zařízeními k detekci topných plynů u kotlů, úniku topného plynu z potrubí, plynů u plynové turbíny, požární signalizací, pěnovými a vodními polostabilními hasícími zařízeními, rozvodem požární a chladící vody, hasebními prostředky apod. Automatické systémy ochrany před úniky nebezpečných toxických látek společné se systémy ochrany před požárem a výbuchem Zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím celý objekt je nepřetržitě střežen bezpečnostní službou, je oplocen, v provozu jsou 3 strážná stanoviště, k dispozici je kamerový systém monitorující vybrané plochy Pulty integrované havarijní ochrany včetně indikace funkčnosti ochranných systémů tuto funkci zastává Centrální dispečink Revize, preventivní prohlídky a provozní kontroly, protipožární zabezpečení, hygiena a bezpečnost práce. Zajištění včasného zásahu, vlastní jednotky hasičského záchranného sboru (HZSP) a dostatečná zásoba materiálních, lidských a ekonomických zdrojů. LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová Instalace technických bezpečnostních systémů automatické odstavovací systémy a blokovací zařízení, opatření k zamezení průniku uhlovodíků do technologie, automatické systémy pro odstavení zařízení Detekční poplachové systémy čidla pro snímání nízké koncentrace kyslíku jsou instalována v příslušných částech technologie a signál je veden na velín provozovny Automatické systémy ochrany před požárem a výbuchem čidla jsou instalována v příslušných částech technologie a signál je veden na velín provozovny Opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím ostraha objektu kyslíkárny VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová je provozována smluvně Sokolovskou uhelnou, právním nástupce, a. s. Revize, preventivní prohlídky a provozní kontroly, protipožární zabezpečení, hygiena a bezpečnost práce. Smluvně ošetřena spolupráce se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. v oblasti služeb (využití cizích ochranných a zásahových prostředků, spolupráce při zásahu apod.). 11

13 IX. Spojení provozovatelů na vnější zásahové a záchranné prostředky a služby Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová Nahlašovací povinnost o vzniku průmyslové havárie nebo mimořádného stavu má každý zaměstnanec, který zjistí, zpozoruje událost, která by mohla ohrozit bezpečnost lidí, provozu nebo způsobit škodu na majetku. Tento zaměstnanec je povinen okamžitě zasáhnout na místě podle povahy a stupně případu. Pokud tak může učinit sám a vlastními silami, zajišťuje zdolání nehody, případně se podílí na odstranění příčiny havárie (zejména pokud jsou ohroženy lidské životy). Uvědomí o nebezpečí přítomné zaměstnance včetně svého nadřízeného, popř. zaměstnance centrálního dispe-činku, HZSP a další záchranné složky pokud to charakter nebezpečí vyžaduje. Povinnosti zaměstnanců Centrálního dispečinku: Vyrozumí: dispečera HZSP vedoucího ohrožené sekce zaměstnance ostrahy na hlavní vrátnici (zpracovatelské nebo těžební části) ředitele ohrožené divize, nebo ředitele divize s technologickou návazností PČR Sokolov Informuje: generálního ředitele a. s. výrobního ředitele ředitel DS vedoucího sekce BPPO další určené osoby dle příkasu nadřízených Formy výstrahy a varování: telefonicky, sirénou, radiové spojení LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. - VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová Osoba, která vzniklou havárii zjistila, vyrozumí operátora objektu kyslíkárny VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová, vedoucího výrobního centra nebo přímo Centrální dispečink Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. Operátor uvědomí Centrální dispečink Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. a ten dále uvědomuje další subjekty tak, jako při havárii v objektu Zpracovatelské části Vřesová. Tato spolupráce mezi oběma subjekty je zajištěna smluvně. 12

14 X. Havarijní plánování v zóně havarijního plánování Vnější havarijní plán Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. a LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. Vnější havarijní plán je zpracován jako 1 společný dokument pro oba objekty. Důvody, které vedly k tomuto postupu, jsou popsány v kap. III. Vnější havarijní plán schvaluje starosta obce s rozšířenou působností, tj. starosta města Sokolov. Za zpracování a veřejné projednání vnějšího havarijního plánu zodpovídá Krajský úřad Karlovarského kraje, zpracovává ho Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Na základě scénářů havárií stanovených v bezpečnostních zprávách pro objekty Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. a LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. ve Vřesové jsou ve vnějším havarijním plánu rozpracovány zásady ochrany obyvatelstva a životního prostředí v zóně havarijního plánování. 13

15 XI. Způsob varování lidí v případě vzniku závažné havárie a způsob poskytování dalších informací obyvatelstvu Varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování je zajištěno sirénami: Varovný signál kolísavý tón po dobu 140 vteřin: signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. signál se vyhlašuje při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku. zvuk sirény vyjadřující varovný signál Všeobecná výstraha, znamená vždycky nějaké nebezpečí 140 vteřin Pro místa nepokrytá varovným signálem a při selhání zvoleného způsobu varování je zabezpečen náhradní způsob varování: světelná, zvuková a výstražná zařízení vozidel složek integrovaného záchranného systému (IZS) Činnost a chování obyvatelstva po zaznění signálu: 1. nepřibližovat se k místu havárie; 2. opustit volný nechráněný prostor; 3. vyhledat vhodný uzavřený prostor a ukrýt se v něm; 4. je-li možnost, zajistit poslech rozhlasu, televize a vyčkat vyslechnutí odvysílaných tísňových informací vysílaných na : Rádio DRAGON, frekvence: 90,0 + 94, ,8 MHz; Rádio EGRENSIS, frekvence: 88,3 + 92,5 + 93,2 MHz; Rádio EVROPA 2, frekvence 93,8 MHz; ČESKÝ ROZHLAS studio Plzeň, frekvence: 91,0 + 93,8 + 96, ,8 MHz; 5. respektovat pokyny a nařízení složek IZS; 6. předat ověřené informovat spoluobčanům 14

16 XII. Informace o žádoucím chování lidí v případě vzniku závažné havárie V případě úniku nebezpečné látky Co nejrychleji se ukryjte v uzavřené místnosti budovy. Uzavřete okna a dveře, vypněte ventilaci a utěsněte prostory, kterými mohou škodliviny vniknout do vašeho obydlí, uhaste otevřený oheň. Použijte prostředky improvizované ochrany dýchacích cest (nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě). Bez pokynů záchranářů a pokud to není nezbytně nutné, neopouštějte uzavřený prostor, který jste si sami upravili. V případě nařízené evakuace Dodržujte pokyny orgánů organizujících evakuaci (velitele zásahu, obcí, správních úřadů, zaměstnavatele). Před opuštěním bytu: uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče, uzavřete přívod elektrického proudu, vody a plynu S sebou si vezměte: doklady, peníze, léky, kočky, psy (ostatní zvířata uvolněte, zásobte vodou a potravou) Na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili Dětem dejte do kapsy lísteček se jménem a adresou Dostavte se na místo určené k evakuaci. Zde se dozvíte další informace. Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zajišťujících evakuaci Evakuace při mimořádné události (havárii apod.), která nastane v objektech Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. a LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. ve Vřesové, zpravidla nepřesáhne 24 hodin. 15

17 XIII. Poskytování dalších důležitých informací Důležité informace z oblasti havarijního plánování pro objekty Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. a LINDE SOKOLOVSKÁ s. r. o. ve Vřesové lze obdržet: na Krajském úřadu Karlovarského kraje: odbor životního prostředí a zemědělství odbor krizového řízení na Obecním úřadu Vřesová na Městském úřadu Chodov na Městském úřadu Sokolov u základních složek integrovaného záchranného systému (IZS): Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Zdravotní záchranná služba Policie ČR UPOZORNĚNÍ: Doporučujeme všem občanům v zóně havarijního plánování, aby si uschovali tuto informaci a v případě havárie se chovali podle uvedených návodů. Při mimořádné situaci je důležité, abyste se důsledně řídili pokyny kompetentních orgánů. Můžete tak přispět ke zvýšení ochrany a bezpečnosti nejen vlastní, ale i dalších spoluobčanů. 16

18 Obsah Důležitá telefonní čísla 1 Právní rámec 2 Zóna havarijního plánování 3 I. Identifikace objektů nebo zařízení 4 II. III. Identifikace krajského úřadu a spolupracujících subjektů podávajících informaci Informace o zařazení objektu do skupiny a zpracování bezpečnostních dokumentací 4 5 IV. Jednoduchý popis výrobní činnosti a částí objektů nebo zařízení provozovatele 7 V. Seznam hlavních nebezpečných látek v objektech 8 VI. Informace o nebezpečných látkách v objektech 9 VII. Informace o zdrojích rizika v objektech 10 VIII. Popis opatření provozovatelů k omezení následků závažné havárie v objektech 11 IX. Spojení provozovatelů na vnější zásahové a záchranné prostředky a služby 12 X. Havarijní plánování v zóně havarijního plánování 13 XI. Způsob varování lidí v případě vzniku závažné havárie a způsob poskytování dalších informací obyvatelstvu 14 XII. Informace o žádoucím chování lidí v případě vzniku závažné havárie 15 XIII. Poskytování dalších důležitých informací 16 Obsah 17 17

19 18

20 Název publikace: Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování v okolí objektů Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Zpracovatelská část Vřesová a LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o., VÝROBNÍ CENTRUM ASU Vřesová (kyslíkárna) Editor: Mgr. Andrea Krýzlová Autorský kolektiv: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o. Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje Grafické zpracování: Laika design Počet výtisků: 2000 Karlovy Vary 2006 Neprodejné

Volejte tísňovou linku:

Volejte tísňovou linku: Stali jste se svědky nebo účastníky mimořádné události? Volejte tísňovou linku: Operátorovi oznamte: co se stalo 112 kde se událost stala své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte nezavěšujte jako

Více

BOCHEMIE s.r.o. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení prevence a hodnocení vlivů na životní prostředí

BOCHEMIE s.r.o. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení prevence a hodnocení vlivů na životní prostředí BOCHEMIE s.r.o. I N F O R M A C E U R Č E N Á V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení

Více

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. - Zpracovatelská část Vřesová {phocagallery view=category categoryid=20 imageid=1768 float=right imageshadow=shadow1 bordercolorhov er=#135cae overlib=2 detail=0 displayname=0 displaydetail=0 displaydownload=0}v pátek 1. července začínají

Více

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí intoxikace. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organismu člověka. Při určitém množství toxické látky v organismu nastane jeho otrava. Toxické látky mohou vniknout do organismu

Více

Mimořádná situace a událost

Mimořádná situace a událost Mimořádná situace a událost Mimořádná situace stav, kdy náhle dochází k nahromadění, úbytku či uvolnění určitých hmot, energie či sil, které působí škodlivě a ničivě na obyvatelstvo, jeho majetek, životní

Více

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb:

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb: www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta - září 2012 - - - - - - - - - září 2012 - - - - - - - - - - -

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. I N F O R M A C E U R Č E N Á V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Kateřina Blažková 1 Zásady ochrany obyvatelstva před Z hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství Ar celormittal Ostrava a.s. I N F O R M A C E U R Č E N Á V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství

Více

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií Č E P R O, a. s. P R A H A Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Areál DELTA ARMY, s.r.o., společnost KRALUPOL a.s., Horka nad Moravou www.kr-olomoucky.cz V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Areál DELTA ARMY, s.r.o., společnost KRALUPOL a.s., Horka

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Karlovarský kraj Krajský úřad Karlovarského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ v okolí objektu HEXION SPECIALTY CHEMICALS, a.s. v Tovární

Více

Únik nebezpečných plynů

Únik nebezpečných plynů Strana: 1 z 8 Schválil: Ing. Josef Liška, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování ČEPRO, a. s. sklad Loukov Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Krajský úřad Zlínského kraje 2014 1. Identifikace objektu nebo

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství Nebezpečné látky 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

PRO ROK 2011. Preventista II.

PRO ROK 2011. Preventista II. Preventista II. SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2011 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou

Více

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Požární řád města Nejdek

Požární řád města Nejdek Obecně závazná vyhláška města č. 1 / 2008 Požární řád města Město na základě usnesení č. ZM/244/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008 v souladu s 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

602 586 315 377 595 300 Vedoucí skladu. 602 586 316 353 169 714 Vedoucí oddělení provozní. Jindřich Zemek. 602 438 219 Miloš Miko bezpečnosti

602 586 315 377 595 300 Vedoucí skladu. 602 586 316 353 169 714 Vedoucí oddělení provozní. Jindřich Zemek. 602 438 219 Miloš Miko bezpečnosti SPOJENÍ 1. Odpovědní pracovníci firmy ČEPRO, a.s. Funkční zařazení Jméno a příjmení Telefon Vedoucí střediska Jaroslav Míč 602 586 315 377 595 300 Vedoucí skladu Jindřich Zemek 602 586 316 353 169 714

Více

Prevence a ochrana obyvatel -základní znalosti z oblasti prevence a ochrany obyvatel

Prevence a ochrana obyvatel -základní znalosti z oblasti prevence a ochrany obyvatel Prevence a ochrana obyvatel -základní znalosti z oblasti prevence a ochrany obyvatel 1. K hlavním úkolům ochrany obyvatelstva patří: a) hlásné služby, zatemňování a pohřební služby b) evidence zařízení

Více

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_15_ZDR Specifická poranění Datum tvorby 1.3.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Nebezpečné látky doplňující materiály Hodina: 20. Značení tlakových

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista II. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou skupin

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií AREÁL Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Lučební závody Draslovka a.s. BIOFERM lihovar Kolín, a.s. Informace

Více

EVAKUAČNÍ PLÁN. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 Příloha č. 1: Evakuační plán Vydání 3 Havarijní plán společnosti Změna 0

EVAKUAČNÍ PLÁN. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 Příloha č. 1: Evakuační plán Vydání 3 Havarijní plán společnosti Změna 0 UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 Datum vytištění: 16. 4. 2013 EVAKUAČNÍ PLÁN UNIPETROL RPA, s.r.o. Určeno pouze pro vnitřní potřebu UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 2/9 Seznam změn Upozornění: Změnové řízení

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva Odborná příprava velitelů JPO SDHO Evakuace obyvatelstva 2009 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu jednotky požární ochrany: a) zdolávájí

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol, voda

Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol, voda 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 007 Popis : Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol,

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_10 Název materiálu: Ochrana obyvatel Test znalostí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: Chemický

Více

Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události

Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události OBECNÉ ZÁSADY Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi,

Více

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í

V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í I N F O R M A C E U R Č E N É V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Ústeckého kraje

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Ústeckého kraje ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Ústeckého kraje INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI v zóně havarijního plánování 1. aktualizace Červen 2012 v okolí výrobního areálu Velvěty Czech Aerosol, a.s. Enaspol, a.s. UPOZORNĚNÍ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 1. OZNAČENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Název výrobku: NICEDAY 977261

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY Strana : 1 / 5 ODDÍL 1. Identifikace látky/název přípravku/název firmy Distributor 1.1. Identifikace výrobku Identifikace výrobku Obchodní název Typ produktu : BP 55 Route de Brignais F-69563 Saint Geznis

Více

ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb.

ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb. Strana 1 z 1 27/3/2002 Detekční systém nebezpečných plynů v provozních budovách ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb. Vnější havarijní systémy pro rozsáhlé provozy

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ! 1. OZNAČENÍ LÁTKY RESP. PŘÍPRAVKU A PODNIKU Obchodní název Výrobce/dodavatel LITHOFIN AG Heinrich-Otto-Straße 42, D-73240 Wendlingen Telefon +49 (0)7024 94 03-0 Úsek podávající informace Labor Telefon

Více

Greenmaster Liquid STEP Liquid. Bezpecnostnl List. podle narízení EK 1907/2006/ES. Číslo revize: 4. 1. NÁZEV LÁTKY/PRlPRAVKU A JMÉNO FIRMY/PODNIKU

Greenmaster Liquid STEP Liquid. Bezpecnostnl List. podle narízení EK 1907/2006/ES. Číslo revize: 4. 1. NÁZEV LÁTKY/PRlPRAVKU A JMÉNO FIRMY/PODNIKU Datum vydání: 12/12/2011 Bezpecnostnl List podle narízení EK 1907/2006/ES Číslo revize: 4 1. NÁZEV LÁTKY/PRlPRAVKU A JMÉNO FIRMY/PODNIKU Identifikace látky/přípravku Kód výrobku: 3103.01.42 Název výrobku:

Více

Připomínky a doporučení k návrhu Hodnotícího standardu Pracovník výjezdové skupiny

Připomínky a doporučení k návrhu Hodnotícího standardu Pracovník výjezdové skupiny Připomínky a doporučení k návrhu Hodnotícího standardu Pracovník výjezdové skupiny 1. Provedení výjezdu a) Přijetí pokynu k výjezdu výjezdové skupiny a typu poplachové informace, komunikace s dohledovým

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

R věty. Jednoduché R věty:

R věty. Jednoduché R věty: R věty Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou popsány tzv. R-větami, které stanoví specifickou rizikovost jednotlivých nebezpečných chemických látek. R-věty jsou jednoduché nebo kombinované (podle

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Čistící prostředky. k soukromým účelům.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování

Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování Foto pohled na ZZN Polabí a.s. č.1 Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií ZZN Polabí a.s., Kolín Informace určené veřejnosti v zóně havarijního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Intumex RS. Intumex RS. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 3.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex RS. Intumex RS. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 3.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 012 Doporučené použití látky / přípravku: Manžeta z ocelového plechu vyplněná protipožárním laminátem Intumex L Výrobce: INTUMEX Gmbh

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12 Datum vydání: 14.6.2006 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název přípravku: S-SIL.SE307 (amasan Thermal Compound T12) 1.2.1 Identifikace VÝROBCE: 1.2.2

Více

Bezpečnostní list. clean & green Intenzivní čistič active

Bezpečnostní list. clean & green Intenzivní čistič active Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Intenzivní čistič active Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Plynový litinový kotel Logano G134 multigas Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Kotel odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: : LIGHT BALSAM, LIGHT BLUE SKY, LIGHT BEAUTY DREAM 1.2. Použití směsi Koncentrovaná avivážní

Více

Školení o požární ochraně pro zaměstnance KME a NTIS/P3 Tématický plán

Školení o požární ochraně pro zaměstnance KME a NTIS/P3 Tématický plán Školení o požární ochraně pro zaměstnance KME a NTIS/P3 Tématický plán 1. Organizace a zajištění požární ochrany na ZČU - organizace zabezpečení požární ochrany. 2. Základní povinnosti vyplývající z předpisůo

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Únik nebezpečných plynů

Únik nebezpečných plynů Strana: 1 z: 11 Schválil: Ing. Daniel Tamchyna, MBA, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Základní pojmy. Varování = akustický zvuk (tón) pro všechny obyvatele Vyrozumění = telefonická (jiná) informace

Základní pojmy. Varování = akustický zvuk (tón) pro všechny obyvatele Vyrozumění = telefonická (jiná) informace Systém varování a vyrozumění v České republice Základní pojmy Varování = akustický zvuk (tón) pro všechny obyvatele Vyrozumění = telefonická (jiná) informace určeným osobám (např. krizovým orgánům) Tísňová

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí oddělení technické ochrany životního prostředí ČEPRO, a.s. Středisko

Více

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci Chroman draselný, K 2 CrO 4 T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI

ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI ZÁKLADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V LABORATOŘI Platné pro interní potřebu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze OBSAH: 1. Obecné povinnosti a doporučení..3 2.

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 Počet stran: 6 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1 Název přípravku: KALIF DOGS AND CATS 1.2 Použití přípravku: Postřik zamezující přístupu psů a koček 1.3. Výrobce: Kollant S.p.a., Via C. Colombo,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: NV4500 TRANSMISSION LUBRICANT (75W85) K04874459EA 1. Identifikace přípravku,

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

VY_32_INOVACE_16_IZS - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI_35

VY_32_INOVACE_16_IZS - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI_35 VY_32_INOVACE_16_IZS - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více