Časovo-tematický plán pre špecializačný študijný odbor maxilofaciálna chirurgia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časovo-tematický plán pre špecializačný študijný odbor maxilofaciálna chirurgia"

Transkript

1 Časovo-tematický plán pre špecializačný študijný odbor maxilofaciálna chirurgia. rok štúdia. absolvovanie odbornej praxe a zdravotných výkonov v rámci chirurgického kmeňa oddelenie dĺžka praxe lektor praktickej časti, pracovisko. všeobecné chirurgické 4 mesiace doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. pracovisko prof. Chirurgická klinika JLF UK a UNM 2. oddelenie úrazovej chirurgie 2 mesiace MUDr. Libor Nečas, PhD., Ortopedická klinika JLF Uk a UNM 3. oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny mesiac prof. MUDr. Beáta Sániová, PhD., Klinika Anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM 4. oddelenie plastickej chirurgie 3 mesiace MUDr. Igor Homola, PhD., Oddelenie plastickej chirurgie UNM 5. oddelenie neurochirurgie 2 mesiace doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, Neurochirurgická klinika JLF UK a UNM zodpovední: školitelia na jednotlivých pracoviskách 2. Školiaci kurz na záver chirurgického kmeňa Podmienky pre účasť: absolvovaná odborná prax v rámci chirurgického kmeňa realizované povinné zdravotnícke výkony Rozsah programu: 5 hodín na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK Spôsob ukončenia: kontrola absolvovanj praxe a zápis o absolvovaní kurzu

2 NÁPLŃ ŠKOLIACEHO KURZU Teoretická časť: Tematický plán/ lektor. Zásady predoperačnej a pooperačnej starostlivosti, podávanie liekov (intramuskulárne, intravenózne, infúzne), obväzovej techniky, transfúznej terapie a terapie pooperačný komplikácií 2. Znalosti z predoperačnej prípravy a pooperačnej starostlivosti, výživy a intenzívnej starostlivosti 3. Zásady pobytu na operačnom trakte, ošetrenie a šitie rán 4. Lekárska prvá pomoc 5. Práca s kostnými a mäkkými tkanivami, rekonštrukcia kostných defektov, dlahovanie 6. Celková a miestna anestézia 7. Zaistenie dýchania intubácia, tracheotómia, konikotómia 8. Alergicko-toxické reakcie, šokové stavy 9. Farmakologické zvládnutie anestézie a resuscitácie 0. Manipulácia s mäkkými tkanivami (sutúra, plastické šitie rán, úprava jaziev, prekrývanie defektov lalokmi). Rázštepy 2. Liečba frontonazálnych úrazov, komplikovaných úrazov očnice, frontálnych sínusov 3. Liečba bolesti tváre, neuralgie n. trigemini Počet hodín,5,5,5,5 2. rok štúdia. absolvovanie odbornej praxe a realizácia zdravotníckych výkonov na klinickom rozsah: 0 mesiacov 2. Školiaci pobyt na Klinike otorinolaryngológie JLF UK a UNM rozsah: 2 mesiace zodpovedný: prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

3 ukončenie: zápis do indexu odbornosti o realizovanej odbornej praxi 3. Rozsah teoretických vedomostí v rámci odboru maxilofaciálna chirurgia. topografická anatómia hlavy a krku, fyziológie, patofyziológie a patológie, diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky ochorení hlavy, krku a detailne orofaciomaxilárneho systému (prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.) 2. problematika zlomenín nosa, maxilárnych sínusov, oroantrálnych a oronazálnych komunikácií, ochorení temporomandibulárneho kĺbu, tumorov v oblasti hlavy a krku, ochorení tvárových a krčných lymfatických uzlín, krčné disekcie 3. operačné postupy a metódy riešenia chirurgických, onkologických ochorení, traumatických poškodení, 4. ochorenia slinných žliaz 3. rok štúdia. absolvovanie odbornej praxe a realizácia zdravotníckych výkonov na klinickom rozsah: mesiacov 2. Školiaci pobyt na Onkologickom centre UNM rozsah: mesiac zodpovedný: MUDr. Eva Hajtmanová 3. Rozsah teoretických vedomostí v rámci odboru maxilofaciálna chirurgia. vedenie dokumentácie na lôžkovom oddelení, 2. právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti, (MUDr. Igor Malachovský, PhD., doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.) 3. problematika zápalových, onkologických, traumatologických ochorení, cýst, čeľustnoortopedických anomálií, ochorenia temporo-mandibulárneho kĺbu, slinných žliaz, postextrakčných komplikácií, neuralgií, farmakoterapiu, farmakokinetiku používaných liečiv, princípy aktinoterapie a onkochemoterapie 4. predoperačná a pooperačná starostlivosť, liečba pooperačných komplikácií, zásady infúznej intervencie, dietetiky a rehabilitácie v maxilofaciálnej chirurgii,

4 4. rok štúdia. absolvovanie odbornej praxe a realizácia zdravotníckych výkonov na klinickom rozsah: 2 mesiacov 2. Rozsah teoretických vedomostí v rámci odboru maxilofaciálna chirurgia. problematika indikácie a osadzovania implantátov, konštrukcie supraštruktúr, 2. styčná problematika maxilofaciálnej chirurgie a otorinolaryngológie z oblasti traumatológie, ochorení prínosových dutín, tumorov, temporo-mandibulárneho kĺbu, 3. posudzovanie práceneschopnosti, bolestného a zníženého spoločenského uplatnenia, 4. resuscitácia, indikácia a praktické riešenie problémov preprotetickej chirurgie, 3. Záverečný školiaci pobyt na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM miesto konania: rozsah: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM mesiac (4 týždne, 60 hodín) v uvedenej štruktúre: 20 hodín praktická časť (oddelenie a operačné sály) 40 hodín teoretická časť (konzultácie a odborné semináre) podmienky pre prihlásenie sa:. zaradenie do špecializačného štúdia v odbore 2. splnená náplň študijného programu (povinná prax a zdravotnícke výkony) 3. odovzdaná špecializačná práca. 3. týždeň NÁPLŇ práca na lôžkovom oddelení a operačných sálach pod dohľadom lektorov praktickej časti 4. týždeň. a 2. deň

5 h práca na lôžkovom oddelení a operačných sálach pod dohľadom lektorov praktickej časti h - konzultácie odborné semináre (doc. MUDr. D. Statelová, PhD., mim. prof.) 3. deň h. - Nácvik techník komunikácie. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie, 2. verbálna a neverbálna komunikácia, 3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov. (doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.) 4. 5 deň ŠPECIALIZAČNÁ SKÚŠKA Prvý deň praktická časť skúšky rozbor ochorenia pacienta, návrh chirurgickej liečby, operácia, pooperačný stav pacienta Druhý deň teoretická časť skúšky pred skúšobnou komisiou ústnou formou: vyhodnotenie praktickej časti skúšky, teoretické vedomosti z odboru maxilofaciálna chirurgia, obhajoba špecializačnej práce

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE LEKÁRSKA FAKULTA Špitálska 24, Bratislava 1

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE LEKÁRSKA FAKULTA Špitálska 24, Bratislava 1 ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 1. Maxilofaciálna chirurgia je špecializačný

Více

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA Maxilofaciálna chirurgia 1 ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia Maxilofaciálna

Více

MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA

MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA Špecializačný študijný program v špecializačnom odbore MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA pre podmienky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného

Více

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická biochémia rozpracovaný na 5 rokov

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická biochémia rozpracovaný na 5 rokov Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická biochémia rozpracovaný na 5 rokov 1. rok štúdia 1. Realizácia povinnej odbornej praxe na oddelení klinickej biochémie 3 mesiace 2. Realizácia

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR PLASTICKÁ CHIRURGIA a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného

Více

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM ANESTEZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM ANESTEZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA Anestéziológia a intenzívna medicína 1. kurz 7. 9. 11. 9. 2015 ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM ANESTEZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA Dĺžka trvania: 5 rokov Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta

Více

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017. Výučba v jazyku anglickom

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017. Výučba v jazyku anglickom Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017 Výučba v jazyku anglickom študijný poradca: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. kód 1. r o k pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity prerekvizitné

Více

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 1. Maxilofaciálna chirurgia je špecializačný

Více

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR OTORINOLARYNGOLÓGIA

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR OTORINOLARYNGOLÓGIA ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR OTORINOLARYNGOLÓGIA Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 1. Otorinolaryngológia je špecializačný odbor, ktorý

Více

GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO

GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO 1 ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia Gynekológia a pôrodníctvo je špecializačný

Více

História vzniku a činnosti Univerzity Komenského. História a súčasnosť JLF UK Martin.

História vzniku a činnosti Univerzity Komenského. História a súčasnosť JLF UK Martin. I. ročník - všeobecná medicína Vedúci učiteľ: Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.,Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., Zanovitová, PhD. 11.10. Otvorenie. Organizácia štúdia. Práca s digitálnymi informáciami.

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická imunológia a alergológia rozpracovaný na 5 rokov

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu klinická imunológia a alergológia rozpracovaný na 5 rokov UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov Malá Hora 4A, 036 01 Martin Časovo-tematický plán špecializačného študijného

Více

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR OTORINOLARYNGOLÓGIA č. A 045

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR OTORINOLARYNGOLÓGIA č. A 045 ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR OTORINOLARYNGOLÓGIA č. A 045 a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia Otorinolaryngológia je špecializačný

Více

ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE

ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Specializační vzdělávání je určeno pro absolventy akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu zubní lékařství nebo

Více

ZUBNÉ LEKÁRSTVO. zimný semester. 2/2 S 5 Všeobecná a orálna biológia 1 2/2 4 2/3 S 6 3/4/1* 7 2/2/1* 4 0/2 S 2 1/3 3. letný semester 2/3 5 2/2 S 5

ZUBNÉ LEKÁRSTVO. zimný semester. 2/2 S 5 Všeobecná a orálna biológia 1 2/2 4 2/3 S 6 3/4/1* 7 2/2/1* 4 0/2 S 2 1/3 3. letný semester 2/3 5 2/2 S 5 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Lekárska biofyzika pre zubné lekárstvo doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. biológia 1 prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Lekárska chémia prof. Ing. Juraj Guzy, CSc. anatómia

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

XV. SLOVENSKO-ČESKÚ KONFERENCIU O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

XV. SLOVENSKO-ČESKÚ KONFERENCIU O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu Národné centrum hemostázy a trombózy v Martine Spolek pro trombózu a hemostázu, Česká republika

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE LEKÁRSKA FAKULTA Špitálska 24, Bratislava 1

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE LEKÁRSKA FAKULTA Špitálska 24, Bratislava 1 ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE GERIATRIA a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 1. Geriatria je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou,

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu Študijný program: zubné lekárstvo 1. rok S- skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie Anatómia 1 doc. Kubíková 48/36 HK - 6 Anatómia 2 doc. Kubíková - 48/60 S 9 Biológia

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM Gynekológia a pôrodníctvo na LF UPJŠ v Košiciach

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM Gynekológia a pôrodníctvo na LF UPJŠ v Košiciach ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM Gynekológia a pôrodníctvo na LF UPJŠ v Košiciach a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 1. Gynekológia a pôrodníctvo je špecializačný

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Úvod Scdacc vc stomatologické chiru rgii... 45

Úvod Scdacc vc stomatologické chiru rgii... 45 OBSAH Úvod...11 1 Vyšetrení pacienta vc stomatologické chirurgii...13 1.1 Anamnéza... 13 1.2 Objektivní vyšetrení pacienta...14 1.3 Stanovení diagnózy a léčebného plánu. Informovaný souhlas pacienta...

Více

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník rádiologický technik

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník rádiologický technik Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník rádiologický technik Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho

Více

PLÁN PREDNÁŠOK: Pondelok: 13,00 14,30 h Miesto: Ústav ošetrovateľstva, Malá Hora 5 (veľká prednášková miestnosť)

PLÁN PREDNÁŠOK: Pondelok: 13,00 14,30 h Miesto: Ústav ošetrovateľstva, Malá Hora 5 (veľká prednášková miestnosť) Názov predmetu : Chirurgia a ošetrovateľstvo 1 Odbor, forma štúdia: ošetrovateľstvo, denné bakalárske štúdium Ročník: II. Akademický rok: 2015/2016 Semester: zimný Rozsah výučby: 2/4 PH 1, 50 KPV 2 ECTS:

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo I. rok Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 2 0 2s Zoológia 5 2 2s Biochémia * 2 3z Biomedicínska štatistika a informatika 4 1 2s Anatómia I. * 6 2 3s Krmoviny a jedovaté

Více

6. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - krvácení

6. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - krvácení Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Zlomeniny členka v našom materiáli

Zlomeniny členka v našom materiáli Zlomeniny členka v našom materiáli MUDr.Chlebec, MUDr.Šperka Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS Nemocnica Poprad Kongres VLD Vysoké Tatry, október 2011 Úvod patria medzi najčastejšie zlomeniny DK cca 9%

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE KARDIOCHIRURGIA

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE KARDIOCHIRURGIA ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE KARDIOCHIRURGIA a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 1. Kardiochirurgia je špecializačný odbor, ktorý

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru OTORINOLARYNGOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru OTORINOLARYNGOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru OTORINOLARYNGOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je příprava odborníka v oboru ORL, který ovládá diferenciální diagnostiku nosních, ušních

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 7 Zdravotníctvo a sociálne služby. Čeľustný ortopéd

Kód kvalifikácie U Úroveň SKKR 7 Zdravotníctvo a sociálne služby. Čeľustný ortopéd Názov kvalifikácie: Čeľustný ortopéd Kód kvalifikácie U2261002-01334 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 2261002 Čeľustný ortopéd SK NACE Rev.2 Q ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA

Více

VÝVOJ MEDIN. Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014

VÝVOJ MEDIN. Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014 VÝVOJ MEDIN Ing. Luboš Žilka, 27.6.2014 PŘEDSTAVENÍ FIRMY MEDIN, a.s. Český výrobce zdravotnických prostředků s tradicí výroby v Novém Městě na Moravě od roku 1949 PŘEDSTAVENÍ FIRMY MEDIN GROUP: MEDIN,

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ORL

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ORL Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ORL I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium 1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium Název předmětu P/C P/C počet kreditů Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biologie a genetika RNDr. M. Pešta, Ph.D.,

Více

11. Slovensko-český. kongres detskej anestézie a intenzívnej medicíny Hotel SOREA TRIGAN Vysoké Tatry, Štrbské Pleso. 1.

11. Slovensko-český. kongres detskej anestézie a intenzívnej medicíny Hotel SOREA TRIGAN Vysoké Tatry, Štrbské Pleso. 1. 1. informácia 11. Slovensko-český kongres detskej anestézie a intenzívnej medicíny 21. 22. 10. 2016 Hotel SOREA TRIGAN Vysoké Tatry, Štrbské Pleso Detská fakultná nemocnica Košice Slovenská pediatrická

Více

Otázky z predmetu Zdravotnícke pomôcky pre ŠS bakalárskeho štúdia

Otázky z predmetu Zdravotnícke pomôcky pre ŠS bakalárskeho štúdia Otázky z predmetu Zdravotnícke pomôcky pre ŠS bakalárskeho štúdia 1. Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok. Príprava sterilnej zdravotníckej pomôcky na opakované použitie. Možnosti a druhy

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní neurologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s Povinné predmety I. ročník Krmovinárstvo 5 2 2s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 3 0 2s Štatistika a základy výpočtovej techniky 4 1 2s Histológia a embryológia 13 2 3z 2 3s Anatómia I. * 6 2 3s Biofyzika

Více

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 1. Čeľustná ortopédia je špecializačný odbor,

Více

Sluch zlepšujúce operácie Milan Profant, Zuzana Kabátová

Sluch zlepšujúce operácie Milan Profant, Zuzana Kabátová Sluch zlepšujúce operácie Milan Profant, Zuzana Kabátová I.Otolaryngologická klinika LFUK, FNsP Bratislava 2009 Chirurgické riešenie Prevodová porucha sluchu Chronický zápal stredného ucha Tympanoplastika

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v ORL. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v ORL. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v ORL Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15.

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. února 2013 Specializační vzdělávání nově na LF od r. 2011 27.9.2011 podpis veřejnoprávní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Nabídka vzdělávacích akcí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Nabídka vzdělávacích akcí 2016 Obsah Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Obsah 1 Vzdělávací akce dle zákona č. 96/2004 Sb...3 1.1 Specializační vzdělávání...3 1.1.1

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE LEKÁRSKA FAKULTA. Plán špecializačného štúdia otorinolaryngológie Lekárska fakulta UK, Bratislava

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE LEKÁRSKA FAKULTA. Plán špecializačného štúdia otorinolaryngológie Lekárska fakulta UK, Bratislava Plán špecializačného štúdia otorinolaryngológie Lekárska fakulta UK, Bratislava Špecializačné štúdium z ORL je 5-ročné. Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu.

Více

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky

Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy. Detailní vymezení předmětu zakázky Příloha č. 7 Část II Vzdělávání a podpora lékařského personálu odborné vzdělání lékařů Otevřené kurzy Detailní vymezení předmětu zakázky Požadavky Zadavatele na všechny části zakázky: - součástí nabídkové

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu pre odbor všeobecné lekárstvo v trvaní 3 roky

Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu pre odbor všeobecné lekárstvo v trvaní 3 roky Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu pre odbor všeobecné lekárstvo v trvaní 3 roky 1. rok štúdia 1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe na oddelení vnútorného lekárstva 12 mesiacov

Více

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO 1) Sexuálne prenosné ochorenia -rozdelenie, osobitosti klinických prejavov -Kvapavka, trichomoniáza,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚRAZOVÁ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚRAZOVÁ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ÚRAZOVÁ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem přípravy je vychovat specializovaného lékaře, který umí ošetřovat nejen poranění končetinová, ale i dutinová. Je schopen

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více

Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie

Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie Kód kvalifikácie U1342999-01377 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 1342999 Riadiaci pracovník

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru paliativní medicína a léčba bolesti je získání specializované způsobilosti

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Európsky imunizačný týždeň 2014 15.4.2014 MUDr. Marta Špániková, všeobecný lekár pre deti a dorast, Petržalka Očkovanie v ambulancii

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE LEKÁRSKA FAKULTA Špitálska 24, Bratislava 1

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE LEKÁRSKA FAKULTA Špitálska 24, Bratislava 1 ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE SUBŠPECIALIZAČNÝ ODBOR MATERNO FETÁLNA MEDICÍNA 1. Charakteristika subšpecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia Materno-fetálna medicína je subšpecializačný

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Názov kvalifikácie: Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov

Názov kvalifikácie: Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov Názov kvalifikácie: Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných Kód kvalifikácie U2221005-00643 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 2221005

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

Vzdělávací program oboru ORTOPEDIE

Vzdělávací program oboru ORTOPEDIE Vzdělávací program oboru ORTOPEDIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní ortopedický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Cílem specializačního vzdělávání v dětské chirurgii je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015

Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 Pořadatel Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Kurz chirurgie ruky Traumatologie II. 11. - 12. 11. 2015 ČESKÁ SPOLEČNOST CHIRURGIE RUKY

Více

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OPATŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař... 1 OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í V Praze dne 25.11.2016 Č. j.: MZDR 59330/2015-4/VLP *MZDRX00WU6EM* MZDRX00WU6EM Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný k

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR RÁDIOLÓGIA

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR RÁDIOLÓGIA ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR RÁDIOLÓGIA a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia Je to samostatný špecializačný odbor liečebno-preventívnej

Více

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie Posudek oponenta odborného materiálu na jmenovací řízení profesorem Doc. MUDr. Michala Javorku, Ph.D. Z Fyziologického ústavu Jesseniova Lékařská fakulta UK v Martine Studijní obor 7.1.3 normální a patologická

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma

ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) Študijný program: Sociálna práca práca s deťmi a mládežou 1.stupeň (bakalársky) externá forma Príloha 1 ŠTUDIJNÝ PLÁN (Bakalárske externé štúdium) 1. ročník zimný semester (1. semester) Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 8 P 8 prof. PhDr. A. Mrázová, PhD., MPH. Základy filozofie 3 P 8 PhDr.

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

Chirurgické obory a OPTIMED. Ladislav Plánka, Lenka Veverková

Chirurgické obory a OPTIMED. Ladislav Plánka, Lenka Veverková Chirurgické obory a OPTIMED Ladislav Plánka, Lenka Veverková Rozdělení výuky do sekcí Interní lékařství Chirurgické vědy Teoretické vědy DIA a neurovědy Rozdělení výuky do sekcí Interní lékařství Chirurgické

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více