ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ"

Transkript

1 ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úč etnictví 3.č íslo roč ník 2012 Vydejte se s námi na cestu za poznáním!

2 Úvodní slovo šéfredaktorky Vážení čtenáři, po uplynulých letních dnech se nyní na podzim opět vracíme s naším časopisem Fakulty financí a účetnictví Cesta za poznáním, abychom vám tak zprostředkovali nejrůznější informace. Hřejivé letní dny přinesly mnohdy velmi rozmanité nápady a nové myšlenky redakční rady, které budeme postupně přenášet do budoucích čísel časopisu. Těšilo by nás, pokud byste i vy v případě vašeho zájmu s námi navázali spolupráci ve smyslu zasílání svých námětů či přání, ze kterých bychom vytvořili pro vás více zajímavých a užitečných témat. Tento nový směr, tato nová cesta by tak posílila vaše nové poznání. V tomto čísle jsme pro vás připravili různorodé informace. Budoucí maturanty jistě zaujmou výsledky studentské ankety, kterou jsme uskutečnili na začátku října mezi studenty 1. ročníku Fakulty, s cílem zjistit jejich hlavní motivy pro studium na Fakultě financí a účetnictví a první dojmy ze studijního systému. Toto číslo nabízí i zajímavosti ze světa manažerského účetnictví, aktuality pro učitele ekonomických předmětů v souvislosti s finálem soutěže Nejlepší studentská společnost JA, které se uskutečnilo na Vysoké škole ekonomické. Celá akce byla zajištěna organizací Junior Achievement. Dozvíte se bližší informace o studentské společnosti jako výukovém předmětu. Naleznete také rekapitulaci uskutečněných událostí pořádaných Fakultou a mnoho dalšího. Nepřehlédněte zajímavý příspěvek naší členky redakce o asertivitě v každodenní praxi, který přináší vhled do různorodých asertivních technik. Věříme, že společnými silami můžeme posunout časopis do roviny přinášející prospěch všem našim čtenářům příznivcům! Za redakci Ing. Kateřina Berková, Ph.D. šéfredaktorka 2

3 Manuál studenta, aneb jak funguje studijní systém na VŠE autor: Ing. Libor Klvaňa Dne 28. srpna 2012 proběhly na naší Fakultě financí a účetnictví (dále jen Fakulta nebo F1 ) přijímací zkoušky do magisterského stupně. Pokud uvažujete do budoucna o studiu navazujícího magisterského stupně, pak další přijímací zkoušky proběhnou až za rok 27. srpna Podmínky budou pravděpodobně obdobné jako u přijímacích zkoušek v srpnu 2012, kdy bylo možné získat maximálně 200 bodů (z testu z ekonomie + z testu z prvního oboru nebo z testu z ekonomie + z testu z druhého oboru). Vodítkem pro intenzitu vaší přípravy vám mohou být minimální bodové hranice pro jednotlivé hlavní studijní obory (hlavní specializace) F1 v roce 2012 v níže uvedené tabulce (přičemž vždy bylo potřeba dosáhnout z každého testu minimálně 50 bodů). Do 4. září 2012 proběhly na bakalářském a magisterském studijním stupni registrace studijních předmětů pro zimní Studijní obor (hlavní specializace) Minimální počet bodů (potřebných pro přijetí) Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy 130 Finance a oceňování podniku 135 Účetnictví a finanční řízení podniku 140 Finance 140 Zdanění a daňová politika 150 Bankovnictví a pojišťovnictví 155 Finanční inženýrství 160 Celá VŠE v Praze (mimo doktorského studia) realizuje studijní programy v rámci systému ECTS, což je kreditní systém založený na Evropském systému převodu a akumulace kreditů. V rámci tohoto systému je každý předmět ohodnocen určitým počtem kreditů, které by měly odrážet náročnost studia daného předmětu. Pokud požadavky, které jsou pro daný předmět stanoveny, student řádně zvládne, pak ve většině případů získává za úspěšně absolvovaný předmět příslušné kredity. Výjimkou jsou dva zápočty z tělesné výchovy, které musí studenti bakaláři povinně získat, ale neobdrží po jejich absolvování žádné kredity. Většina předmětů (mimo např. cizích jazyků) bývá zakončena zkouškou. Pokud ji student řádně složí, získává dle počtu dosažených bodů hodnocení 1, 2 nebo 3 a současně i příslušný počet kreditů daného předmětu bez ohledu na to, jakou známku ze zkoušky obdržel. Aby si student vůbec mohl předmět zapsat, musí mít dostatek volných kreditních poukázek. Jak celý kreditní systém na F1 funguje, na co je dobré se při studiu zaměřit a čeho se vyvarovat, se dozvíte více v příštím čísle. semestr 2012/2013 (více viz Harmonogram registrací na: které byly následně vyhodnoceny v rámci tří automatizovaných kol. Budoucí zájemci o studium na F1 se mohou již nyní seznámit s tím, na jakých principech funguje registrace předmětů (http://f1.vse.cz/ wp-content/uploads/2010/06/navod_registrace.pdf). Abyste měli již nyní přehled, jaké předměty si můžete na F1 registrovat, doporučujeme vám navštívit níže uvedené internetové odkazy pro bakalářské a magisterské studium dle studijních plánů E (starší studijní plány již nově začínající studenti nemohou studovat). Pokud vás zajímají studijní obory bakalářského studia F1 a příslušné bakalářské předměty, najdete je na: magisterské studijní obory F1 a příslušné magisterské předměty na: magisterske-studium/. Rovněž si můžete na adrese: (informační systém ISIS VŠE v Praze) v rámci skupiny Studijní informace prohlédnout Veřejný katalog předmětů, kde najdete ke každému předmětu maximum potřebných informací, včetně počtu přidělených kreditů. Ing. Libor Klvaňa katedra didaktiky ekonomických předmětů 3

4 Ekonomické aktuality Aktuální vývojové trendy v manažerském účetnictví autor: Ing. Zbyněk Halíř Díky skutečnosti, že manažerské účetnictví není (a ze své podstaty ani nemůže být) předmětem žádné mimopodnikové regulace, je jeho vývoj nejen neustálý, ale zároveň velmi dynamický. Řada moderních a úspěšných podniků souhlasí, že k jejich pozici významně přispívá kvalitní informační systém, jehož jazykem je manažersky orientované účetnictví. Nástroje a metody manažerského účetnictví jsou neustále formovány aktuálními podmínkami v ekonomickém prostředí, které dopadají na život podniků a posléze ovlivňují i požadavky vedoucích pracovníků na manažerské řídicí systémy. Jednou z velmi zřetelných vývojových tendencí je v tomto kontextu stále sílící snaha o interdisciplinární nadhled. Systémy řízení jsou stále šířeji zaměřeny a na významu nabývají příčinné souvislosti a systémové vazby mezi jednotlivými nástroji a obory. Manažerské účetnictví se tak dostává na hranice marketingu (při řízení vztahů se zákazníky), logistiky (při řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů a výroby), managementu, ale třeba také psychologie (při motivačním působení na zaměstnance) a dlouhé řady dalších odborných disciplín. Dalším markantním trendem, který se aktuálně prosazuje, je využívání manažerského účetnictví v dlouhodobém horizontu strategického řízení. Středobodem zájmu je v této oblasti měření a řízení výkonnosti. Důraz je aktuálně kladen zejména na ty nástroje, které pomáhají transformovat strategické cíle na kratší časové úseky a podrobnější výkonové, odpovědnostní a procesní cesty jejich dosažení. Stále většího významu nabývají otázky spojené s řízením nehmotných aktiv, intelektuálního kapitálu a dalších prvků, které jsou vnímány jako zdroj potenciálu budoucího růstu. Vědeckovýzkumné aktivity na poli manažerského účetnictví jdou pochopitelně ruku v ruce s praxí. To dokumentuje například tradiční zářijová konference pořádaná katedrou manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví (letos proběhl již její 8. ročník), která se věnuje inovativním přístupům v oblasti řízení výkonnosti a jejich informační podpoře. Konference je platformou pro spolupráci vědecké komunity a zástupců praxe. Na půdě Vysoké školy ekonomické se při této příležitosti setkávají top manažeři významných českých i nadnárodních firem s celosvětově uznávanými experty na manažerské otázky řízení výkonnosti (letos např. prof. Chris Ittner z Wharton University of Pennsylvania, USA). Studentská anketa určená 1. ročníkům Fakulty financí a účetnictví Ing. Zbyněk Halíř katedra manažerského účetnictví 1. Jaké byly vaše hlavní motivy pro výběr Fakulty financí a účetnictví? 2. Jaké jsou vaše první dojmy ze studia a studijního systému na Fakultě financí a účetnictví? studentka 1. ročníku FFÚ 1. Můj zájem o předmět účetnictví - je to jeden z mých nejoblíbenějších předmětů. 2. Systém je dost složitý, kdybych neměla přítele ve vyšším ročníku, který mi pomáhá, neporozuměla bych mu. Jinak studium je podle očekávání náročné, ale zajímavé. student 1. ročníku FFÚ 1. O Fakultě financí a účetnictví a vlastně i o VŠE jsem se dozvěděl od referencí svých známých, kteří tuto školu studovali. Takže jsem se rozhodoval na základě informací od kamarádů, ale taky rozhodlo, že tato škola je jedna z nejlepších ekonomických vysokých škol v České republice a vždycky jsem chtěl studovat v Praze. To jsou moje motivy. studentka 1. ročníku FFÚ 1. Účetnictví mě bavilo již na střední škole, proto jsem chtěla v jeho studiu pokračovat. V budoucnu bych ráda pracovala pro některou z auditorských společností velké čtyřky a studium Fakulty financí a účetnictví mi přijde jako dobrá volba pro přiblížení se ke splnění tohoto cíle. 2. První týden na vysoké škole byl jedno velké překvapení, ale rozhodně ne zklamání. Je to rozhodně něco úplně jiného než na střední škole. Zatím si to tu pořád stále užívám. studentka 1. ročníku FFÚ 1. Moje motivy byly celkem prosté, rozhodla jsem se věnovat účetnictví a FFÚ byla tedy jasná volba Oproti střední škole bude toto studium náročnější. Na dlouhých přednáškách je těžké udržet pozornost až do konce, ale jsou zajímavé. Bodový systém bude vyžadovat důkladnou přípravu během celého semestru. Doufám, že to zvládnu, a úspěšně zakončím všechny zapsané předměty. 2. První dojmy jsou zatím pozitivní, až na vyčerpání po každém dni stráveném výukou, neboť ta se odehrává od rána do večera. Co se studijního systému týče, ještě nechci příliš brzy soudit, nicméně zatím jsem taktéž spokojená. 5

5 Novinky na fakultě Celoživotní vzdělávání zajišťováno Fakultou financí a účetnictví. Nabídka odborných kurzů pro akademický rok 2012/2013: Peněžní ekonomie a bankovnictví Finanční účetnictví pro pokročilé Mezinárodně uznávané účetní standardy Využití účetních informací v řízení podniku Doplňující pedagogické studium Písemná a elektronická komunikace (pro střední a vyšší odborné školy ekonomického zaměření) Oceňování nemovitostí Oceňování podniku Podrobnější informace o charakteristice odborných kurzů jsou uvedeny na: Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) nabízí ve spolupráci s Českou asociací pro finanční řízení (CAFIN) a katedrou manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze nové MBA studium primárně zaměřené na rozvoj vědomostí v oblasti finančního řízení podniku a jeho informační podporu. Bližší informace naleznete na této stránce: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví otevírá v zimním semestru 2012/2013 nový kurz Odborná praxe 1BP599 (3 kredity), který je určen studentům magisterského programu. Katedra didaktiky ekonomických předmětů otevírá v akademickém roce 2012/2013 nové volitelné kurzy určené studentům bakalářského programu Systémy managementu kvality v ekonomickém vzdělávání 1DP048 (3 kredity) a Prezentační a komunikační technologie v moderních koncepcích vzdělávání 1DP522 (6 kreditů). Katedra veřejných financí zařadila do výuky několik nových předmětů (již od letního semestru 2011/2012): v rámci bakalářského studia Praktika ze zdanění 1VF329 a v rámci magisterského programu Odborná praxe 1VF599 a Taxation of international employment 1VF462. Více informací na: v sekci Informace o nových předmětech. Odborná literatura vydaná v roce 2012 na F1: Skripta: Müllerová, L., Skálová, J. Případové studie a testy na daně v účetnictví. Praha: VŠE, 1. vyd ISBN (118 stran, A4, 147 Kč) Šmídová, R. Finanční analýza a plánování podniku. Sbírka neřešených příkladů. Praha: VŠE, 3. vyd ISBN (54 stran, A4, 81 Kč) Randáková, M. a kol. Finanční účetnictví pro podnikatele v příkladech. Praha: VŠE, 4. přeprac. vyd ISBN (134 stran, A4, 142 Kč) Více informací o nově vydaných publikacích či slevách na odborné knihy naleznete na: Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší publikace děkanem Fakulty financí a účetnictví Nejlepší článek v časopise s oponentním řízením: - Ing. Tepperová a doc. Klazar Vliv sociálních systémů a jejich koordinace na ekonomickou migraci vydaný v Politické ekonomii. - Ing. Buus Daně z příjmů versus daň z přidané hodnoty v malé otevřené ekonomice vydaný v Politické ekonomii. Nejlepší odborná knižní publikace: - prof. Mařík a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy) Nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia: - Mgr. Baran a doc. Witzany A Comparison of EVT and Standard VaR Estimations vydaný v Bulletin of the Czech Econometric Society 5

6 STALO SE NA F1 V předchozím čtvrtletí se na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnilo opět několik zajímavých společenských událostí: 5. června 2012 se v prostorách atria Rajské budovy Vysoké školy ekonomické v Praze konalo národní finále soutěže Nejlepší Studentská společnost JA 2011/2012, kterou pořádala organizace Junior Achievement. Ve dnech 6. a 7. září 2012 pořádala katedra finančního účetnictví a auditingu v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze 8th Workshop on European Financial Reporting. Podrobnější informace o tomto workshopu a organizaci EUFIN jsou uvedeny na webových stránkách katedry finančního účetnictví a auditingu: Připravuje se na F1 Ve dnech července 2012 pořádala katedra didaktiky ekonomických předmětů kvalifikační a koordinační meeting v rámci projektu Tempus IV., který nese název Entwicklung und Implementierung nachhaltig wirksamer Strukturen zur Entrepreneurship Erziehung in Russland und Tadschikistan. Meetingu se zúčastnilo kolem 70 představitelů z významných vzdělávacích institucí a ministerstev z Vídně, německé Universität Paderbon, Ruské federace zastoupené institucemi z Moskvy, Petrohradu, Nižniho Novgorodu, Barnaulu. Účastnily se také vzdělávací instituce z Dushanbe z Tádžikistánu.Více informací o meetingu a jeho programu naleznete na: https://kdep.vse.cz/mezinarodni-kvalifikacnia-koordinacni-meeting-v-ramci-projektutempus/ se uskutečnilo v prostorách Vysoké školy ekonomické setkání učitelů fiktivních firem u příležitosti 20 let působení fiktivních firem v ČR. Setkání se vztahovalo k tématům historie a současnost fiktivních firem a přínos zahraniční spolupráce. Vystoupili např. Ing. Lukáš Hůla z Národního ústavu pro vzdělávání, doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. a Ing. Alena Králová, Ph.D. z katedry didaktiky ekonomických předmětů Fakulty financí a účetnictví, dále zástupci NÚV a MŠMT a další. Katedra finančního účetnictví a auditingu pořádá 2. ročník Účetní olympiády pro střední školy, která opět bude organizována dvoukolovým způsobem. Na vítězné týmy studentů čekají hodnotné odměny. Nejlepší týmy postoupí do druhého kola, které se uskuteční 23. listopadu 2012 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Vyhlášení výsledků a předání cen bude součástí programu 12. ročníku Pedagogické konference dne 24. listopadu Podrobnější informace o organizaci olympiády, zadání modelové studie 1. kola, kontaktních osobách naleznete na: Katedra didaktiky ekonomických předmětů pořádá 23. listopadu 2012 workshop Řízená pedagogická praxe na téma Optimalizace řízených pedagogických praxí na fakultních školách. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách katedry kdep.vse.cz/. 24. listopadu 2012 se uskuteční 12. ročník Pedagogické konference pořádané katedrou finančního účetnictví a auditingu pod záštitou děkana Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. na téma Nové požadavky na účetní výkazy v ČR. Bližší informace naleznete na: 7th Biennial Conference of the Czech Economic Society 24. listopadu 2012 se uskuteční v prostorách Vysoké školy ekonomické 7. ročník bienální konference, kterou pořádá Česká společnost ekonomická. Informace o této konferenci jsou k dispozici na: 11. ledna 2013 se uskuteční Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví den-otevrenych-dveri/. 86

7 Zajímavosti z praxe pro učitele ekonomických předmětů Studentská společnost Junior Achievement autor: Markéta Ředinová Studentská společnost Junior Achievement (JA) je výukový předmět pro studenty SŠ a VOŠ ve věku let. Studenti v rámci výuky tohoto programu založí vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a případně i konzultanta po dobu jednoho školního roku. Studentská společnost umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti (firmy) od jejího založení až po likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní. V průběhu činnosti si studenti zvolí management své společnosti, vyberou si výrobek nebo službu, kterou bude firma poskytovat. Dále sestaví právní rámec studentské společnosti, vytvoří podnikatelský plán, získají kapitál, a následně realizují výrobu a prodej svého výrobku či služby. Studenti si rovněž pro svou propagaci vytvoří webové stránky své společnosti. Nedílnou součástí po celou dobu fungování Studentské společnosti JA je vedení účetnictví. Na závěr školního roku svou společnost zlikvidují a sestaví výroční zprávu. Jako součást výuky Studentské společnosti je zařazován také program Etika v podnikání, ve kterém se studenti zapojují do diskuzí z oblasti etiky v podnikání. Strukturu programu tvoří 12 případových studií, kdy každá je zaměřena na jeden tematický celek. Obsahem případových studií jsou eticky sporné příběhy z reálných firem. Cílem programů Junior Achievement je rozvoj přenositelných dovedností, které vyžaduje trh práce. Například schopnost studentů pracovat v týmu, komunikovat, samostatně organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Pro studenty a učitele připravuje v průběhu školního roku Junior Achievement ve spolupráci se svými partnery akademie a workshopy, které jsou zaměřeny na rozvoj dovedností potřebných nejen k podnikatelské činnosti, ale i k osobnímu rozvoji. Do výuky programů Junior Achievement se rovněž zapojují konzultanti z řad manažerů a zaměstnanců partnerských firem. Studenti tak mají jedinečnou možnost být v kontaktu s představiteli obchodního světa. Vyvrcholením celoročního úsilí je pro ty nejaktivnější studenty z celé České republiky soutěž Nejlepší Studentská společnost JA, kde studenti v rámci prezentace a interview před odbornou porotou prezentují výsledky své práce, úspěchy, ale i nezdary či nesnáze, se kterými se v průběhu roku museli vypořádat, a díky kterým se mnohému naučili. Od školního roku 2011/12 je součástí soutěže rovněž veletrh, kde mají studenti možnost obchodovat nejen mezi svými Studentskými společnostmi JA. Studenti zde mají jedinečnou možnost vyzkoušet si nabyté znalosti v praxi prezentovat své výrobky či služby zákazníkům, komunikovat s nimi a přesvědčit zákazníky o kvalitě a jedinečnosti studenty nabízené služby či výrobku. Programy Junior Achievement rovněž rozvíjí řadu kompetencí dle potřeb Rámcových vzdělávacích programů (RVP). Ke všem programům Junior Achievement obdrží učitelé metodického průvodce. Markéta Ředinová Vedoucí programová manažerka / Senior Program Manager Junior Achievement, o.p.s. Jindřišská 20, P.O.Box 571, Praha 1 Czech Republic 7

8 Asertivita v každodenní praxi autor: Ing. Lenka Holečková zda je skutečně nutné jet. Je totiž třeba šetřit a v den odjezdu bychom se navíc měli zúčastnit důležité porady. Pokud odpovíme: Když myslíte, tak nepojedu, jedná se o reakci pasivní. Nicméně můžeme odpovědět následovně: Myslíte si skutečně, že bych měl cestu odložit? Jak to ale uděláme se zamluvenou jízdenkou? Musíme taky oznámit druhé straně, že nepřijedu a co když mají kvůli mé přítomnosti už předem připravený program? Tyto úvahy musí náš nadřízený odsouhlasit a nabídnout nějaké řešení. Pokud nakonec rozhodne, že připravená služební cesta je důležitější než účast na poradě, bude to považovat za svůj nápad a vlastní správné řešení. Minulé číslo přineslo nastínění pojmu asertivita. Vysvětlili jsme si, co asertivita znamená a jaký je rozdíl mezi chováním asertivním, agresivním a pasivním. Jak ale využít asertivitu v každodenní komunikaci? Odpověď na tuhle otázku přináší právě dnešní článek! Existuje několik asertivních technik, které pomohou člověku se v každé situaci zdravě prosadit. My si zde představíme následující tři: sebeotevření, kompromis, pokaženou gramofonovou desku. Při technice sebeotevření sdělíme druhé osobě svůj jasný vztah k věcem, událostem, lidem či situaci. Přitom nesmíme trpět pocitem viny ani obavami z toho, co si o nás druzí pomyslí. Představme si například následující situaci: Dobrý přítel nás požádá o půjčení určité finanční částky, kterou ale zrovna tento měsíc potřebujeme. Navíc si nemyslíme, že půjčování peněz mezi přáteli je ideální pro vzájemné vztahy. Pokud svému příteli řekneme: Samozřejmě, že ti peníze půjčím, s tím, že vše už přece nějak vyřešíme, pravděpodobně se brzy dostaví stres a další negativní pocity ze situace, do níž jsme se sami dostali. Jednalo se v zásadě o pasivní reakci. Přitom asertivní reakci bychom mohli vyjádřit následovně: Nezlob se, rád bych ti pomohl, ale s půjčováním peněz nemám dobrou zkušenost. Navíc tuhle částku nyní potřebuji. Pokažená gramofonová deska je technikou, v níž poklidně opakujeme svůj požadavek, aniž použijeme argumentů, a to bez sebemenšího náznaku zloby, nervozity či lítosti. Pokaženou gramofonovou deskou tak zastavíme manipulativní chování druhých. Ilustrujme si to na následujícím příkladu: Stojíme ráno ve frontě u novinového stánku a již pospícháme do práce na důležitou schůzku. Prodavač nás zvýšeným nervózním hlasem žádá o drobnější hotovost. Pokud mu odpovíme: To přece není moje starost!, půjde o agresivní reakci. Asertivní technika by byla následující. Drobné opravdu nemám... Rád bych vám je dal, ale nemám je... Podobné věty je třeba opakovat tak dlouho, dokud si prodavač s danou situací neporadí sám. Nesmíme se přitom nechat odradit ani případnými nevraživými poznámkami lidí, kteří stojí za námi. Příští číslo naváže na asertivitu a nabídne konkrétní návody, jak se vypořádat s kritikou a to jak s kritikou oprávněnou, tak neoprávněnou. Těšíme se na vás v příštím čísle při dalším rozvoji komunikačních dovedností! Ing. Lenka Holečková katedra didaktiky ekonomických předmětů Co se týče kompromisu, jde o řešení, v němž nabídneme druhé straně střední cestu. Přitom je ideální, když partner bude přesvědčen, že výsledný kompromis byl jeho nápadem. 8 Konkrétní příklad je následující: Čeká nás dlouho plánovaná služební cesta. Těsně před jejím konáním si nás však zavolá nadřízený a významně se zeptá,

9 Připomínáme: VŠE představí od 30. října do 2. listopadu 2012 nabídku všech studijních oborů na veletrhu Gaudeamus na výstavišti Brno v pavilonu F. 23. listopadu 2012 bude probíhat 2. kolo účetní olympiády pro střední školy. Rovněž se bude konat workshop pro fakultní cvičné školy Řízená pedagogická praxe pořádaný katedrou didaktiky ekonomických předmětů. 24. listopadu 2012 se uskuteční 12. ročník Pedagogické konference katedry finančního účetnictví a auditingu. 11. ledna 2013 se uskuteční Den otevřených dveří Fakulty. V příštím čísle naleznete: Zajímavosti z ekonomického světa 10 rad, jak studovat s úspěchem! Zaostřeno na osobní rozvoj se zaměřením na kritiku Stalo se na F1 A mnoho dalšího... Příští číslo 4/2012 vychází v prosinci Členové redakční rady Ing. Kateřina Berková, Ph.D., šéfredaktorka Ing. Lenka Holečková Ing. Libor Klvaňa Bc. Jan Bubeníček Vaše případné náměty či přání zasílejte na adresu: Obálku navrhl a graficky zpracoval Bc. Jan Bubeníček:

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management

Specializace Finance podniku Studijní obor Podniková ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Katedra financí a účetnictví PROČ SI VYBRAT SPECIALIZACI FINANCE PODNIKU? Můžete ji studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Porozumíte složitému

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úč etnictví 2.č íslo roč ník 2012 Vydejte se s námi na cestu za poznáním! Slovo šéfredaktorky Vážení čtenáři, s potěšením

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 2011 Název: Oborová specializace 1 Autoři: Andrea Kolková Vydání: první, 20111 Počet stran:

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Magisterské studium Garant předmětu:. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. Vyučující:.. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. PhDr. Marie Hamplová Typ studijního předmětu:

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS 1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Datum vydání: 19. 5. 2014 Účinnost od: 8. 9. 2014 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004084/2013

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost Harmonogram akademického roku 2014/2015 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Company LOGO Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Úvod do studia pro 1. ročník studentů katedry sociální geografie. Kdo je kdo? Vedoucí katedry

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2012/2013 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Č. j. 25900/11/97 vyhlašuje podle

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy ERASMUS+ 23.11.2015 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy Erasmus+ 27.11.2013 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Studijní obor BANKOVNICTVÍ

Studijní obor BANKOVNICTVÍ Studijní obor BANKOVNICTVÍ Proč studovat Bankovnictví v Karviné? Obor Bankovnictví je na českých vysokých školách ojedinělý. V ucelené podobě na bakalářském i navazujícím stupni se kromě Vysoké školy ekonomické

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 3/2016 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Podnikání v malé a střední firmě

Podnikání v malé a střední firmě 3MA113 Podnikání v malé a střední firmě Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroven studia Podnikání v malé a střední firmě Enterprising with Small and Medium Company Unternehmen in der kleinen und mittleren

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU Číslo: 215/2013 České Budějovice, dne 15. 10. 2013 PODMÍNKY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/15

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Začátek akademického roku 1. 9. 2013 Období výuky 23. 9. 20. 12. 2013 Zápis studentů do 1. roč. Bc. a NMg. studia pro akademický rok do 4. 10.

Více

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon:

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon: Podniková ekonomika I 1. ročník prezenční studium, akademický rok 2011/12 Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č. 6.21 telefon: 545 13 26 00 e-mail: martinov@node.

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Druh: PD/03/2013 Název: Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2012/2013 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ) Organizační závaznost: Fakulta technologická

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více