ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ"

Transkript

1 ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úč etnictví 3.č íslo roč ník 2012 Vydejte se s námi na cestu za poznáním!

2 Úvodní slovo šéfredaktorky Vážení čtenáři, po uplynulých letních dnech se nyní na podzim opět vracíme s naším časopisem Fakulty financí a účetnictví Cesta za poznáním, abychom vám tak zprostředkovali nejrůznější informace. Hřejivé letní dny přinesly mnohdy velmi rozmanité nápady a nové myšlenky redakční rady, které budeme postupně přenášet do budoucích čísel časopisu. Těšilo by nás, pokud byste i vy v případě vašeho zájmu s námi navázali spolupráci ve smyslu zasílání svých námětů či přání, ze kterých bychom vytvořili pro vás více zajímavých a užitečných témat. Tento nový směr, tato nová cesta by tak posílila vaše nové poznání. V tomto čísle jsme pro vás připravili různorodé informace. Budoucí maturanty jistě zaujmou výsledky studentské ankety, kterou jsme uskutečnili na začátku října mezi studenty 1. ročníku Fakulty, s cílem zjistit jejich hlavní motivy pro studium na Fakultě financí a účetnictví a první dojmy ze studijního systému. Toto číslo nabízí i zajímavosti ze světa manažerského účetnictví, aktuality pro učitele ekonomických předmětů v souvislosti s finálem soutěže Nejlepší studentská společnost JA, které se uskutečnilo na Vysoké škole ekonomické. Celá akce byla zajištěna organizací Junior Achievement. Dozvíte se bližší informace o studentské společnosti jako výukovém předmětu. Naleznete také rekapitulaci uskutečněných událostí pořádaných Fakultou a mnoho dalšího. Nepřehlédněte zajímavý příspěvek naší členky redakce o asertivitě v každodenní praxi, který přináší vhled do různorodých asertivních technik. Věříme, že společnými silami můžeme posunout časopis do roviny přinášející prospěch všem našim čtenářům příznivcům! Za redakci Ing. Kateřina Berková, Ph.D. šéfredaktorka 2

3 Manuál studenta, aneb jak funguje studijní systém na VŠE autor: Ing. Libor Klvaňa Dne 28. srpna 2012 proběhly na naší Fakultě financí a účetnictví (dále jen Fakulta nebo F1 ) přijímací zkoušky do magisterského stupně. Pokud uvažujete do budoucna o studiu navazujícího magisterského stupně, pak další přijímací zkoušky proběhnou až za rok 27. srpna Podmínky budou pravděpodobně obdobné jako u přijímacích zkoušek v srpnu 2012, kdy bylo možné získat maximálně 200 bodů (z testu z ekonomie + z testu z prvního oboru nebo z testu z ekonomie + z testu z druhého oboru). Vodítkem pro intenzitu vaší přípravy vám mohou být minimální bodové hranice pro jednotlivé hlavní studijní obory (hlavní specializace) F1 v roce 2012 v níže uvedené tabulce (přičemž vždy bylo potřeba dosáhnout z každého testu minimálně 50 bodů). Do 4. září 2012 proběhly na bakalářském a magisterském studijním stupni registrace studijních předmětů pro zimní Studijní obor (hlavní specializace) Minimální počet bodů (potřebných pro přijetí) Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy 130 Finance a oceňování podniku 135 Účetnictví a finanční řízení podniku 140 Finance 140 Zdanění a daňová politika 150 Bankovnictví a pojišťovnictví 155 Finanční inženýrství 160 Celá VŠE v Praze (mimo doktorského studia) realizuje studijní programy v rámci systému ECTS, což je kreditní systém založený na Evropském systému převodu a akumulace kreditů. V rámci tohoto systému je každý předmět ohodnocen určitým počtem kreditů, které by měly odrážet náročnost studia daného předmětu. Pokud požadavky, které jsou pro daný předmět stanoveny, student řádně zvládne, pak ve většině případů získává za úspěšně absolvovaný předmět příslušné kredity. Výjimkou jsou dva zápočty z tělesné výchovy, které musí studenti bakaláři povinně získat, ale neobdrží po jejich absolvování žádné kredity. Většina předmětů (mimo např. cizích jazyků) bývá zakončena zkouškou. Pokud ji student řádně složí, získává dle počtu dosažených bodů hodnocení 1, 2 nebo 3 a současně i příslušný počet kreditů daného předmětu bez ohledu na to, jakou známku ze zkoušky obdržel. Aby si student vůbec mohl předmět zapsat, musí mít dostatek volných kreditních poukázek. Jak celý kreditní systém na F1 funguje, na co je dobré se při studiu zaměřit a čeho se vyvarovat, se dozvíte více v příštím čísle. semestr 2012/2013 (více viz Harmonogram registrací na: které byly následně vyhodnoceny v rámci tří automatizovaných kol. Budoucí zájemci o studium na F1 se mohou již nyní seznámit s tím, na jakých principech funguje registrace předmětů (http://f1.vse.cz/ wp-content/uploads/2010/06/navod_registrace.pdf). Abyste měli již nyní přehled, jaké předměty si můžete na F1 registrovat, doporučujeme vám navštívit níže uvedené internetové odkazy pro bakalářské a magisterské studium dle studijních plánů E (starší studijní plány již nově začínající studenti nemohou studovat). Pokud vás zajímají studijní obory bakalářského studia F1 a příslušné bakalářské předměty, najdete je na: magisterské studijní obory F1 a příslušné magisterské předměty na: magisterske-studium/. Rovněž si můžete na adrese: (informační systém ISIS VŠE v Praze) v rámci skupiny Studijní informace prohlédnout Veřejný katalog předmětů, kde najdete ke každému předmětu maximum potřebných informací, včetně počtu přidělených kreditů. Ing. Libor Klvaňa katedra didaktiky ekonomických předmětů 3

4 Ekonomické aktuality Aktuální vývojové trendy v manažerském účetnictví autor: Ing. Zbyněk Halíř Díky skutečnosti, že manažerské účetnictví není (a ze své podstaty ani nemůže být) předmětem žádné mimopodnikové regulace, je jeho vývoj nejen neustálý, ale zároveň velmi dynamický. Řada moderních a úspěšných podniků souhlasí, že k jejich pozici významně přispívá kvalitní informační systém, jehož jazykem je manažersky orientované účetnictví. Nástroje a metody manažerského účetnictví jsou neustále formovány aktuálními podmínkami v ekonomickém prostředí, které dopadají na život podniků a posléze ovlivňují i požadavky vedoucích pracovníků na manažerské řídicí systémy. Jednou z velmi zřetelných vývojových tendencí je v tomto kontextu stále sílící snaha o interdisciplinární nadhled. Systémy řízení jsou stále šířeji zaměřeny a na významu nabývají příčinné souvislosti a systémové vazby mezi jednotlivými nástroji a obory. Manažerské účetnictví se tak dostává na hranice marketingu (při řízení vztahů se zákazníky), logistiky (při řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů a výroby), managementu, ale třeba také psychologie (při motivačním působení na zaměstnance) a dlouhé řady dalších odborných disciplín. Dalším markantním trendem, který se aktuálně prosazuje, je využívání manažerského účetnictví v dlouhodobém horizontu strategického řízení. Středobodem zájmu je v této oblasti měření a řízení výkonnosti. Důraz je aktuálně kladen zejména na ty nástroje, které pomáhají transformovat strategické cíle na kratší časové úseky a podrobnější výkonové, odpovědnostní a procesní cesty jejich dosažení. Stále většího významu nabývají otázky spojené s řízením nehmotných aktiv, intelektuálního kapitálu a dalších prvků, které jsou vnímány jako zdroj potenciálu budoucího růstu. Vědeckovýzkumné aktivity na poli manažerského účetnictví jdou pochopitelně ruku v ruce s praxí. To dokumentuje například tradiční zářijová konference pořádaná katedrou manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví (letos proběhl již její 8. ročník), která se věnuje inovativním přístupům v oblasti řízení výkonnosti a jejich informační podpoře. Konference je platformou pro spolupráci vědecké komunity a zástupců praxe. Na půdě Vysoké školy ekonomické se při této příležitosti setkávají top manažeři významných českých i nadnárodních firem s celosvětově uznávanými experty na manažerské otázky řízení výkonnosti (letos např. prof. Chris Ittner z Wharton University of Pennsylvania, USA). Studentská anketa určená 1. ročníkům Fakulty financí a účetnictví Ing. Zbyněk Halíř katedra manažerského účetnictví 1. Jaké byly vaše hlavní motivy pro výběr Fakulty financí a účetnictví? 2. Jaké jsou vaše první dojmy ze studia a studijního systému na Fakultě financí a účetnictví? studentka 1. ročníku FFÚ 1. Můj zájem o předmět účetnictví - je to jeden z mých nejoblíbenějších předmětů. 2. Systém je dost složitý, kdybych neměla přítele ve vyšším ročníku, který mi pomáhá, neporozuměla bych mu. Jinak studium je podle očekávání náročné, ale zajímavé. student 1. ročníku FFÚ 1. O Fakultě financí a účetnictví a vlastně i o VŠE jsem se dozvěděl od referencí svých známých, kteří tuto školu studovali. Takže jsem se rozhodoval na základě informací od kamarádů, ale taky rozhodlo, že tato škola je jedna z nejlepších ekonomických vysokých škol v České republice a vždycky jsem chtěl studovat v Praze. To jsou moje motivy. studentka 1. ročníku FFÚ 1. Účetnictví mě bavilo již na střední škole, proto jsem chtěla v jeho studiu pokračovat. V budoucnu bych ráda pracovala pro některou z auditorských společností velké čtyřky a studium Fakulty financí a účetnictví mi přijde jako dobrá volba pro přiblížení se ke splnění tohoto cíle. 2. První týden na vysoké škole byl jedno velké překvapení, ale rozhodně ne zklamání. Je to rozhodně něco úplně jiného než na střední škole. Zatím si to tu pořád stále užívám. studentka 1. ročníku FFÚ 1. Moje motivy byly celkem prosté, rozhodla jsem se věnovat účetnictví a FFÚ byla tedy jasná volba Oproti střední škole bude toto studium náročnější. Na dlouhých přednáškách je těžké udržet pozornost až do konce, ale jsou zajímavé. Bodový systém bude vyžadovat důkladnou přípravu během celého semestru. Doufám, že to zvládnu, a úspěšně zakončím všechny zapsané předměty. 2. První dojmy jsou zatím pozitivní, až na vyčerpání po každém dni stráveném výukou, neboť ta se odehrává od rána do večera. Co se studijního systému týče, ještě nechci příliš brzy soudit, nicméně zatím jsem taktéž spokojená. 5

5 Novinky na fakultě Celoživotní vzdělávání zajišťováno Fakultou financí a účetnictví. Nabídka odborných kurzů pro akademický rok 2012/2013: Peněžní ekonomie a bankovnictví Finanční účetnictví pro pokročilé Mezinárodně uznávané účetní standardy Využití účetních informací v řízení podniku Doplňující pedagogické studium Písemná a elektronická komunikace (pro střední a vyšší odborné školy ekonomického zaměření) Oceňování nemovitostí Oceňování podniku Podrobnější informace o charakteristice odborných kurzů jsou uvedeny na: Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) nabízí ve spolupráci s Českou asociací pro finanční řízení (CAFIN) a katedrou manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze nové MBA studium primárně zaměřené na rozvoj vědomostí v oblasti finančního řízení podniku a jeho informační podporu. Bližší informace naleznete na této stránce: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví otevírá v zimním semestru 2012/2013 nový kurz Odborná praxe 1BP599 (3 kredity), který je určen studentům magisterského programu. Katedra didaktiky ekonomických předmětů otevírá v akademickém roce 2012/2013 nové volitelné kurzy určené studentům bakalářského programu Systémy managementu kvality v ekonomickém vzdělávání 1DP048 (3 kredity) a Prezentační a komunikační technologie v moderních koncepcích vzdělávání 1DP522 (6 kreditů). Katedra veřejných financí zařadila do výuky několik nových předmětů (již od letního semestru 2011/2012): v rámci bakalářského studia Praktika ze zdanění 1VF329 a v rámci magisterského programu Odborná praxe 1VF599 a Taxation of international employment 1VF462. Více informací na: v sekci Informace o nových předmětech. Odborná literatura vydaná v roce 2012 na F1: Skripta: Müllerová, L., Skálová, J. Případové studie a testy na daně v účetnictví. Praha: VŠE, 1. vyd ISBN (118 stran, A4, 147 Kč) Šmídová, R. Finanční analýza a plánování podniku. Sbírka neřešených příkladů. Praha: VŠE, 3. vyd ISBN (54 stran, A4, 81 Kč) Randáková, M. a kol. Finanční účetnictví pro podnikatele v příkladech. Praha: VŠE, 4. přeprac. vyd ISBN (134 stran, A4, 142 Kč) Více informací o nově vydaných publikacích či slevách na odborné knihy naleznete na: Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší publikace děkanem Fakulty financí a účetnictví Nejlepší článek v časopise s oponentním řízením: - Ing. Tepperová a doc. Klazar Vliv sociálních systémů a jejich koordinace na ekonomickou migraci vydaný v Politické ekonomii. - Ing. Buus Daně z příjmů versus daň z přidané hodnoty v malé otevřené ekonomice vydaný v Politické ekonomii. Nejlepší odborná knižní publikace: - prof. Mařík a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy) Nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia: - Mgr. Baran a doc. Witzany A Comparison of EVT and Standard VaR Estimations vydaný v Bulletin of the Czech Econometric Society 5

6 STALO SE NA F1 V předchozím čtvrtletí se na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnilo opět několik zajímavých společenských událostí: 5. června 2012 se v prostorách atria Rajské budovy Vysoké školy ekonomické v Praze konalo národní finále soutěže Nejlepší Studentská společnost JA 2011/2012, kterou pořádala organizace Junior Achievement. Ve dnech 6. a 7. září 2012 pořádala katedra finančního účetnictví a auditingu v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze 8th Workshop on European Financial Reporting. Podrobnější informace o tomto workshopu a organizaci EUFIN jsou uvedeny na webových stránkách katedry finančního účetnictví a auditingu: Připravuje se na F1 Ve dnech července 2012 pořádala katedra didaktiky ekonomických předmětů kvalifikační a koordinační meeting v rámci projektu Tempus IV., který nese název Entwicklung und Implementierung nachhaltig wirksamer Strukturen zur Entrepreneurship Erziehung in Russland und Tadschikistan. Meetingu se zúčastnilo kolem 70 představitelů z významných vzdělávacích institucí a ministerstev z Vídně, německé Universität Paderbon, Ruské federace zastoupené institucemi z Moskvy, Petrohradu, Nižniho Novgorodu, Barnaulu. Účastnily se také vzdělávací instituce z Dushanbe z Tádžikistánu.Více informací o meetingu a jeho programu naleznete na: https://kdep.vse.cz/mezinarodni-kvalifikacnia-koordinacni-meeting-v-ramci-projektutempus/ se uskutečnilo v prostorách Vysoké školy ekonomické setkání učitelů fiktivních firem u příležitosti 20 let působení fiktivních firem v ČR. Setkání se vztahovalo k tématům historie a současnost fiktivních firem a přínos zahraniční spolupráce. Vystoupili např. Ing. Lukáš Hůla z Národního ústavu pro vzdělávání, doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. a Ing. Alena Králová, Ph.D. z katedry didaktiky ekonomických předmětů Fakulty financí a účetnictví, dále zástupci NÚV a MŠMT a další. Katedra finančního účetnictví a auditingu pořádá 2. ročník Účetní olympiády pro střední školy, která opět bude organizována dvoukolovým způsobem. Na vítězné týmy studentů čekají hodnotné odměny. Nejlepší týmy postoupí do druhého kola, které se uskuteční 23. listopadu 2012 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Vyhlášení výsledků a předání cen bude součástí programu 12. ročníku Pedagogické konference dne 24. listopadu Podrobnější informace o organizaci olympiády, zadání modelové studie 1. kola, kontaktních osobách naleznete na: Katedra didaktiky ekonomických předmětů pořádá 23. listopadu 2012 workshop Řízená pedagogická praxe na téma Optimalizace řízených pedagogických praxí na fakultních školách. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách katedry kdep.vse.cz/. 24. listopadu 2012 se uskuteční 12. ročník Pedagogické konference pořádané katedrou finančního účetnictví a auditingu pod záštitou děkana Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. na téma Nové požadavky na účetní výkazy v ČR. Bližší informace naleznete na: 7th Biennial Conference of the Czech Economic Society 24. listopadu 2012 se uskuteční v prostorách Vysoké školy ekonomické 7. ročník bienální konference, kterou pořádá Česká společnost ekonomická. Informace o této konferenci jsou k dispozici na: 11. ledna 2013 se uskuteční Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví den-otevrenych-dveri/. 86

7 Zajímavosti z praxe pro učitele ekonomických předmětů Studentská společnost Junior Achievement autor: Markéta Ředinová Studentská společnost Junior Achievement (JA) je výukový předmět pro studenty SŠ a VOŠ ve věku let. Studenti v rámci výuky tohoto programu založí vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a případně i konzultanta po dobu jednoho školního roku. Studentská společnost umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti (firmy) od jejího založení až po likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv fiktivní. V průběhu činnosti si studenti zvolí management své společnosti, vyberou si výrobek nebo službu, kterou bude firma poskytovat. Dále sestaví právní rámec studentské společnosti, vytvoří podnikatelský plán, získají kapitál, a následně realizují výrobu a prodej svého výrobku či služby. Studenti si rovněž pro svou propagaci vytvoří webové stránky své společnosti. Nedílnou součástí po celou dobu fungování Studentské společnosti JA je vedení účetnictví. Na závěr školního roku svou společnost zlikvidují a sestaví výroční zprávu. Jako součást výuky Studentské společnosti je zařazován také program Etika v podnikání, ve kterém se studenti zapojují do diskuzí z oblasti etiky v podnikání. Strukturu programu tvoří 12 případových studií, kdy každá je zaměřena na jeden tematický celek. Obsahem případových studií jsou eticky sporné příběhy z reálných firem. Cílem programů Junior Achievement je rozvoj přenositelných dovedností, které vyžaduje trh práce. Například schopnost studentů pracovat v týmu, komunikovat, samostatně organizovat a rozhodovat, nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Pro studenty a učitele připravuje v průběhu školního roku Junior Achievement ve spolupráci se svými partnery akademie a workshopy, které jsou zaměřeny na rozvoj dovedností potřebných nejen k podnikatelské činnosti, ale i k osobnímu rozvoji. Do výuky programů Junior Achievement se rovněž zapojují konzultanti z řad manažerů a zaměstnanců partnerských firem. Studenti tak mají jedinečnou možnost být v kontaktu s představiteli obchodního světa. Vyvrcholením celoročního úsilí je pro ty nejaktivnější studenty z celé České republiky soutěž Nejlepší Studentská společnost JA, kde studenti v rámci prezentace a interview před odbornou porotou prezentují výsledky své práce, úspěchy, ale i nezdary či nesnáze, se kterými se v průběhu roku museli vypořádat, a díky kterým se mnohému naučili. Od školního roku 2011/12 je součástí soutěže rovněž veletrh, kde mají studenti možnost obchodovat nejen mezi svými Studentskými společnostmi JA. Studenti zde mají jedinečnou možnost vyzkoušet si nabyté znalosti v praxi prezentovat své výrobky či služby zákazníkům, komunikovat s nimi a přesvědčit zákazníky o kvalitě a jedinečnosti studenty nabízené služby či výrobku. Programy Junior Achievement rovněž rozvíjí řadu kompetencí dle potřeb Rámcových vzdělávacích programů (RVP). Ke všem programům Junior Achievement obdrží učitelé metodického průvodce. Markéta Ředinová Vedoucí programová manažerka / Senior Program Manager Junior Achievement, o.p.s. Jindřišská 20, P.O.Box 571, Praha 1 Czech Republic 7

8 Asertivita v každodenní praxi autor: Ing. Lenka Holečková zda je skutečně nutné jet. Je totiž třeba šetřit a v den odjezdu bychom se navíc měli zúčastnit důležité porady. Pokud odpovíme: Když myslíte, tak nepojedu, jedná se o reakci pasivní. Nicméně můžeme odpovědět následovně: Myslíte si skutečně, že bych měl cestu odložit? Jak to ale uděláme se zamluvenou jízdenkou? Musíme taky oznámit druhé straně, že nepřijedu a co když mají kvůli mé přítomnosti už předem připravený program? Tyto úvahy musí náš nadřízený odsouhlasit a nabídnout nějaké řešení. Pokud nakonec rozhodne, že připravená služební cesta je důležitější než účast na poradě, bude to považovat za svůj nápad a vlastní správné řešení. Minulé číslo přineslo nastínění pojmu asertivita. Vysvětlili jsme si, co asertivita znamená a jaký je rozdíl mezi chováním asertivním, agresivním a pasivním. Jak ale využít asertivitu v každodenní komunikaci? Odpověď na tuhle otázku přináší právě dnešní článek! Existuje několik asertivních technik, které pomohou člověku se v každé situaci zdravě prosadit. My si zde představíme následující tři: sebeotevření, kompromis, pokaženou gramofonovou desku. Při technice sebeotevření sdělíme druhé osobě svůj jasný vztah k věcem, událostem, lidem či situaci. Přitom nesmíme trpět pocitem viny ani obavami z toho, co si o nás druzí pomyslí. Představme si například následující situaci: Dobrý přítel nás požádá o půjčení určité finanční částky, kterou ale zrovna tento měsíc potřebujeme. Navíc si nemyslíme, že půjčování peněz mezi přáteli je ideální pro vzájemné vztahy. Pokud svému příteli řekneme: Samozřejmě, že ti peníze půjčím, s tím, že vše už přece nějak vyřešíme, pravděpodobně se brzy dostaví stres a další negativní pocity ze situace, do níž jsme se sami dostali. Jednalo se v zásadě o pasivní reakci. Přitom asertivní reakci bychom mohli vyjádřit následovně: Nezlob se, rád bych ti pomohl, ale s půjčováním peněz nemám dobrou zkušenost. Navíc tuhle částku nyní potřebuji. Pokažená gramofonová deska je technikou, v níž poklidně opakujeme svůj požadavek, aniž použijeme argumentů, a to bez sebemenšího náznaku zloby, nervozity či lítosti. Pokaženou gramofonovou deskou tak zastavíme manipulativní chování druhých. Ilustrujme si to na následujícím příkladu: Stojíme ráno ve frontě u novinového stánku a již pospícháme do práce na důležitou schůzku. Prodavač nás zvýšeným nervózním hlasem žádá o drobnější hotovost. Pokud mu odpovíme: To přece není moje starost!, půjde o agresivní reakci. Asertivní technika by byla následující. Drobné opravdu nemám... Rád bych vám je dal, ale nemám je... Podobné věty je třeba opakovat tak dlouho, dokud si prodavač s danou situací neporadí sám. Nesmíme se přitom nechat odradit ani případnými nevraživými poznámkami lidí, kteří stojí za námi. Příští číslo naváže na asertivitu a nabídne konkrétní návody, jak se vypořádat s kritikou a to jak s kritikou oprávněnou, tak neoprávněnou. Těšíme se na vás v příštím čísle při dalším rozvoji komunikačních dovedností! Ing. Lenka Holečková katedra didaktiky ekonomických předmětů Co se týče kompromisu, jde o řešení, v němž nabídneme druhé straně střední cestu. Přitom je ideální, když partner bude přesvědčen, že výsledný kompromis byl jeho nápadem. 8 Konkrétní příklad je následující: Čeká nás dlouho plánovaná služební cesta. Těsně před jejím konáním si nás však zavolá nadřízený a významně se zeptá,

9 Připomínáme: VŠE představí od 30. října do 2. listopadu 2012 nabídku všech studijních oborů na veletrhu Gaudeamus na výstavišti Brno v pavilonu F. 23. listopadu 2012 bude probíhat 2. kolo účetní olympiády pro střední školy. Rovněž se bude konat workshop pro fakultní cvičné školy Řízená pedagogická praxe pořádaný katedrou didaktiky ekonomických předmětů. 24. listopadu 2012 se uskuteční 12. ročník Pedagogické konference katedry finančního účetnictví a auditingu. 11. ledna 2013 se uskuteční Den otevřených dveří Fakulty. V příštím čísle naleznete: Zajímavosti z ekonomického světa 10 rad, jak studovat s úspěchem! Zaostřeno na osobní rozvoj se zaměřením na kritiku Stalo se na F1 A mnoho dalšího... Příští číslo 4/2012 vychází v prosinci Členové redakční rady Ing. Kateřina Berková, Ph.D., šéfredaktorka Ing. Lenka Holečková Ing. Libor Klvaňa Bc. Jan Bubeníček Vaše případné náměty či přání zasílejte na adresu: Obálku navrhl a graficky zpracoval Bc. Jan Bubeníček:

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ ČASOPIS FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úč etnictví 1.č íslo roč ník 2012 Vydejte se s námi na cestu za poznáním! ÚVODNÍ SLOVO Vydejte se s námi na cestu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO STUDIA 1. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Proces zpracování bakalářské práce ( BP ) začíná výběrem vhodného tématu. Posluchač může volit mezi tématy, která na ISISu ( systém ) vypsali

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci

Oslavy 60 let Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a 440 let UP v Olomouci Pondělník 20 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 20. číslem Pondělníku a přeji Vám úspěšný týden. Irena Smolová

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

Kurzy celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2014/2015 Fakulta managementu. Vysoká škola ekonomická v Praze

Kurzy celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2014/2015 Fakulta managementu. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Kurzy celoživotního vzdělávání v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola ekonomická v Praze Introduction to Management Cílem je zvýšit teoretické vzdělání v oboru management.

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zpracoval: doc. Ing. Josef Weigel, CSc. hlavní řešitel projektu Hodnocené studijní programy: - Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie v prezenční

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULTY 2008 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ FAKULTY V ROCE 2008... 4

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2012/2013 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium 5 Finance

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ HLAVNÍ CÍL STUDIA OBORU: znalost právního rámce regulujícího počínání ekonoma OJEDINĚLOST OBORU: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava jako první ekonomická

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více