HPCG představuje: hpcg. Nabídka inzertního prostoru v odborných časopisech vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HPCG představuje: hpcg. www.hpcg.cz. Nabídka inzertního prostoru v odborných časopisech vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s."

Transkript

1 HPCG představuje: Nabídka inzertního prostoru v odborných časopisech vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. Představení vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. Společnost Wolters Kluwer ČR, a. s., dceřiná společnost nadnárodního koncernu Wolters Kluwer International Company, se zabývá poskytováním právních, daňových, účetních a jiných profesních informací jak v elektronické, tak i tištěné podobě. Mezi nejznámější produkty vydavatelství patří systém právních informací ASPI, který je již dlouhodobě standardním vybavením kanceláří státní správy, samosprávy, advokátů, finančních institucí, obchodních firem i dalších odborníků. Portfolio produktů a služeb společnosti dále zahrnuje odborné knižní publikace, software a on-line produkty (odborné komunitní portály). Významnou součást nabídky představují rovněž odborné časopisy v segmentu B2B. Wolters Kluwer ČR, a. s. je držitelem certifikátu managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a je hluboce zasvěceno poskytování produktů a služeb, které zákazníkům pomáhají činit lepší rozhodnutí. Partnery vydavatelství jsou Česká advokátní komora, Komora Daňových poradců ČR, Institut certifikace účetních, Česká asociace pro finanční řízení, Institut pro veřejnou správu, CEVRO Institut, Liberální institut. Představení inzertních příležitostí ve vybraných odborných časopisech Vizí Wolters Kluwer je být The Professional s First Choice (tj. první volbou profesionálů). V souladu s touto vizí, Wolters Kluwer se opírá o své silné značky a pozici na trhu a poskytuje svým zákazníkům vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím aktuálních, přesných a odborných informací, předních technologií a softwarových řešení a nadstandardních zákaznických služeb. Odborné časopisy nakladatelství Wolters Kluwer nejsou dostupné v běžném prodeji, ale jsou adresně distribuovány výhradně na bázi předplatného ekonomickým subjektům v podnikatelské i nepodnikatelské sféře (veřejná správa, vzdělávací instituce, neziskové organizace). Určeny jsou všem předním představitelům těchto společností (ředitelé, střední a vyšší management, aj.), tedy zejména zástupcům s rozhodovacími pravomocemi. Časopisy jsou svým zaměřením členěny do čtyř oblastí: A) Tituly z oblasti financí a daní B) Tituly z oblasti mezd a hygieny práce C) Tituly z oblasti právní D) Tituly z oblasti řízení školy E: :: T: :: M:

2 Z geografického hlediska jsou nejčastěji distribuovány ekonomickým subjektům v Praze (25%), výrazný je i podíl krajů Jihomoravského, Středočeského a Moravskoslezského (á 10%). Zbývajících ca 45% nákladu pak míří za svými předplatiteli rovnoměrně do zbývajících krajů České republiky, jak je patrné z následujícího grafu. Podíl zastoupení předplatitelů v jednotlivých krajích České republiky PR JM SČ MS JČ ÚS ZL KH OL PL PA VY LI KV 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Odborné časopisy nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. tak představují velmi účinný komunikační nástroj pro všechny, kteří mají zájem oslovit klienty v segmentu B2B a efektivní cestou jim nabídnout své produkty a služby. V případě opakování je pro inzerenty navíc připraven bonusový a slevový program. Pokud budete mít zájem o některý z nabízených inzertních prostorů, případně se dotázat na další možné formáty (jiné rozměry, vklady, přesahy do on-line, atp.), neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám připravíme řešení na míru Vašim potřebám. Kontakt: HP N Media s.r.o. Markéta Nová M: E: :: T: :: M:

3 A) Tituly z oblasti financí a daní Finanční řízení a Controlling v praxi Daně a právo v praxi Účetnictví v praxi Účetnictví, daně a právo v zemědělství 1) Finanční řízení a Controlling v praxi Odborný měsíčník je určen pro zástupce vyššího managementu z oblasti financí, zejména finanční ředitele, manažery, controllery, a dále podnikatele a odborné pracovníky působící ve finančním řízení. Témata, jimž se časopis věnuje: finanční řízení podniků, controlling, kalkulace a analýza nákladů, zdroje financování podniků a finanční trhy, oceňování a znalectví, Evropská unie, vzdělávání a kariéra, daně a právo pro ekonomy, vzory smluv a právních podání, aj. Formát: B5 ( mm), 68 stran 4. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Periodicita: 12 čísel ročně 2. a 3. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Náklad kusů 2) Daně a Právo v praxi Odborný měsíčník je určen pro zástupce vyššího managementu z oblasti daní a financí, zejména finanční ředitele a manažery, kteří řeší daňovou problematiku, a pro segment daňových poradců. Časopis přináší aktuální témata v daňové problematice a je rovněž součástí předplatného komunitního portálu Daňaři online. Formát: A4, 64 stran 4. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Periodicita: 12 čísel ročně 2. a 3. atrana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Náklad: kusů vnitřní listy ,- (1/1) ,- (1/2) E: :: T: :: M:

4 3) Účetnictví v praxi Odborný měsíčník je určen pro zástupce vyššího managementu z oblasti financí a účetnictví, zejména finanční ředitele, ekonomy a vedoucí účetních oddělení, účetní, a to jak v podnikatelských tak neziskových subjektech. Časopis přináší aktuální témata v účetní problematice a je rovněž součástí předplatného komunitního portálu Účetní kavárna. Formát A4, 40 stran 4. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Periodicita: 12 čísel ročně 2. a 3. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Náklad: kusů vnitřní listy ,- (1/1) ,- (1/2) 4) Účetnictví, daně a právo v zemědělství Odborný měsíčník pro všechny, kdo se zabývají účetní, daňovou i pracovně právní problematikou organizací všech právních forem, které podnikají v zemědělství. Předplatitelé v něm naleznou jasně a srozumitelně vysvětlené problémy spolu s mnohými příklady z praxe a užitečné návody včetně např. vzorově vyplněných tiskopisů. Každé číslo obsahuje aktuality z oboru, zodpovězené dotazy čtenářů, nabídku školení a seminářů, aj. Formát: A4, 32 stran 4. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Periodicita: 12 čísel ročně 2. a 3. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Náklad: kusů E: :: T: :: M:

5 B) Tituly z oblasti mezd a hygieny práce Práce a mzda Bezpečnost a hygiena práce 1) Práce a mzda Měsíčník Práce a mzda přináší cenné informace mzdovým účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům, pracovníků státní správy a odborů. Věnuje se nejčastějším problémů z oblasti mezd, daní z příjmů, sociálního, zdravotního a důchodového pojištění, pracovního práva, cestovních náhrad, personálního řízení a personální agendy. Přináší ukázky vzorově vyplněných tiskopisů nejrůznějších typů a vzory smluv z pracovněprávní oblasti. Časopis je rovněž součástí předplatného komunitního portálu Mzdová praxe. Formát: A4, 60 stran 4. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Periodicita: 12 čísel ročně 2. a 3. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Náklad: kusů vnitřní listy ,- (1/1) ,- (1/2) 2) Bezpečnost a hygiena práce Časopis je určen všem profesionálům zabývajícím se bezpečností a hygienou práce, bezpečnostním technikům, managerům firem, státní správě. Informuje o právních předpisech, nařízeních vlády, vyhláškách ČÚBP, normách a dalších závazných předpisech z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, řeší otázky z praxe. Praktickou pomůckou jsou i publikované pracovní úrazy. Formát: A4, 40 stran 4. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Periodicita: 13 čísel ročně 2. a 3. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Náklad: kusů E: :: T: :: M:

6 C) Tituly z oblasti právní Právní fórum Jurisprudence 1) Právní fórum Měsíčník je určen vysokoškolským pedagogům a studentům právnických fakult a vysokých škol právního zaměření, soudcům, asistentům soudců a justičním čekatelům, advokátům a advokátním koncipientům, právníkům v podnikatelské sféře a všem zájemcům o aktuální právní problémy. Časopis se cíleně specializuje na oblast práva soukromého, proto převládají příspěvky vztahující se k problematice občanskoprávní, obchodněprávní, pracovněprávní a stranou nezůstává ani oblast evropského práva, mezinárodního práva soukromého a rodinné právo. Formát: A4, 94 stran 4. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Periodicita: 12 čísel ročně 2. a 3. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Náklad: kusů 2) Jurisprudence Zaměřuje se na oblast mezinárodního práva a komentování judikatury českých i zahraničních soudů. Je respektovaným periodikem zejména v mladší a střední právnické generaci. Formát: A4, 84 stran 4. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Periodicita: 12 čísel ročně 2. a 3. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Náklad: kusů E: :: T: :: M:

7 D) Tituly z oblasti řízení školy Řízení školy Speciály pro MŠ, SŠ, a ZUŠ jako příloha Řízení školy 1) Řízení školy Časopis je určen především ředitelům, ale také všem vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, metodikům prevence sociálně patologických jevů a pedagogům, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v resortu školství, odborům a referátům školství při městských úřadech všem, kteří chtějí být odborně a aktuálně informováni. Zaměřuje se na pravidelné řešení právní, ekonomické, administrativní, personální a výchovně-vzdělávací stránky řízení školy. Je rozdělen do několika tematických oblastí: právní, ekonomická, administrativní, personální, výchovně-vzdělávací a materiálně-technická. Formát: A4, 40 stran 4. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Periodicita: 12 čísel ročně 2. a 3. strana obálky ,- (1/1) ,- (1/2) Náklad: kusů 2) Speciály pro MŠ, SŠ a ZUŠ jako příloha Řízení školy Speciál pro MŠ vychází každý sudý měsíc a je zaměřen na specifickou problematiku škol mateřských. Tematicky je vázán na hlavní číslo Řízení školy a jeho cílem je poskytnout ředitelkám, zástupkyním a vedoucím učitelkám informace nejen z legislativy mateřských škol, ale také nejnovější poznatky psychologické a sociologické, reagovat na aktuální problémy a informovat o novinkách z oblasti školství. Stejně jako hlavní číslo Řízení školy obsahuje Speciál nabídku dalšího vzdělávání pro ředitelky a pedagožky mateřských škol a Právní poradnu. E: :: T: :: M:

8 Speciál pro SŠ přináší informace v oblasti legislativní i pracovně-právní, které se dotýkají střední školy. Představuje projekty, které by mohly být pro střední školy přínosem, a poskytuje šablony pro jejich zpracování. Speciál pro ZUŠ informuje o novinkách v oblasti základního uměleckého vzdělávání a o změnách specifických pro základní umělecké školy. Představuje nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, soutěže a projekty vhodné pro ZUŠ. Formát: A4, 16 stran 4. strana obálky 6.000,- (1/1) 3.000,- (1/2) Periodicita: 6 čísel ročně 2. a 3. strana obálky 5.000,- (1/1) 3.000,- (1/2) Náklad: kusů Kompletní přehled odborných časopisů vydavatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. A) Tituly z oblasti financí a daní B) Tituly z oblasti mezd a hygieny práce C) Tituly z oblasti právní D) Tituly z oblasti řízení školy A) Tituly z oblasti financí a daní Finanční řízení a controlling v praxi Daně a právo v praxi Daňový expert Otázky a odpovědi z praxe Účetnictví v praxi Účetnictví, daně a právo v zemědělství Účetnictví neziskového sektoru E: :: T: :: M:

9 B) Tituly z oblasti mezd a hygieny práce Práce a mzda Bezpečnost a hygiena práce C) Tituly z oblasti právní Právní fórum Jurisprudence Judikatura Evropského soudního dvora Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Soudní judikatura E: :: T: :: M:

10 D) Tituly z oblasti řízení školy Řízení školy Speciály pro MŠ, SŠ a ZUŠ jako příloha Řízení školy E: :: T: :: M:

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE Individuální projekt Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta

Praha a ekologická výchova. Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Praha a ekologická výchova Ekologie Výchova Vzdělávání Osvěta Obsah 1 Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO 8 Obsah PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA B 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou

Více