within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN , 145 str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN 978-3-659-54698-3, 145 str."

Transkript

1 Biblografie Petr Jakubík A vědecké monografie [1] JAKUBÍK, P. Financial Stability and Stress Testing: Risk Identification and Assessment within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN , 145 str. [2] JAKUBÍK, P., KOMÁRKOVÁ, Z., KOMÁREK, L. Zranitelnost českého bankovního sektoru. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 2012, č.10. ISBN , 103 str. (spoluautorský podíl 35 %) [3] JAKUBÍK, P., SCHMIEDER, CH. Stress Testing Credit Risk: Comparison of the Czech Republic and Germany. Financial Stability Institute, Bank for International Settlements, 2008, FSI Award 2008 Winning Paper. ISSN , 57 str. (spoluautorský podíl 50 %) B kapitoly v monografiích [4] JAKUBÍK, P., TEPLÝ, P. An Alternative Assessment of Entrepreneurs Activities in Terms of Financial Stability A Case Study. In Entrepreneurship and development, edited by G.R. Krishna et al., Sita Publications, Mumbai, India, 2011, str , ISSN (spoluautorský podíl 50 %) [5] JAKUBÍK, P., SEIDLER, J. Loss Given Default as a Crucial Risk Parameter in Entrepreneurship Management. In Entrepreneurship and development, edited by G.R. Krishna et al., Sita Publications, Mumbai, India, 2011, str , ISSN (spoluautorský podíl 50 %) C C1 původní vědecké práce články v časopisech s impakt faktorem [6] JAKUBÍK, P., GERŠL, A., KONEČNÝ, T., SEIDLER, J. Dynamic Stress Testing: The Framework for Assessing the Resilience of the Banking Sector Used by the Czech National Bank. Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 2013, sv. 63, č. 6, str , ISSN (spoluautorský podíl 25 %) [7] JAKUBÍK, P., FUNGAČOVÁ, Z. Bank Stress Tests as an Information Device for Emerging Markets: The case of Russia. Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 2013, sv. 63, č. 1, str ISSN (spoluautorský podíl 50 %) [8] JAKUBÍK, P., GERŠL, A. How Important Is the Adverse Feedback Loop for the Banking Sector? Ekonomický časopis/journal of Economics, 2012, sv. 60, č. 1, str , ISSN (spoluautorský podíl 50 %) 1

2 [9] JAKUBÍK, P., GERŠL, A. Relationship Lending in Emerging Markets: Evidence from the Czech Republic. Comparative Economic Studies, 2011, sv. 53, č. 4, str , ISSN (spoluautorský podíl 50 %) [10] JAKUBÍK, P., HOLÁ, V. Evropské systémy pojištění vkladů: důsledky změn z roku Politická ekonomie, 2011, sv. 59, č. 5, str , ISSN (spoluautorský podíl 40 %) [11] JAKUBÍK, P., TEPLÝ, P. The JT Index as an Indicator of Financial Stability of Corporate Sector, Prague Economic Papers, 2011, č. 2, str , ISSN (spoluautorský podíl 50 %) [12] JAKUBÍK, P., SEIDLER, J. Insolvence podniků a její makroekonomické determinanty. Ekonomický časopis/journal of Economics, 2009, sv. 57, č. 7, str , ISSN (spoluautorský podíl 70 %) [13] JAKUBÍK, P., SEIDLER, J. Implied Market Loss Given Default structural-model approach. Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 2009, sv. 59, č. 1, str ISSN (spoluautorský podíl 30 %) [14] JAKUBÍK, P., HEŘMÁNEK, J. Stress Testing of the Czech Banking Sector. Prague Economic Papers, 2008, č. 3, str , ISSN (spoluautorský podíl 60 %) [15] JAKUBÍK, P. The Macroeconomic Environment and Credit Risk, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 2007, sv. 57, č. 1-2, str , ISSN C2 články v zahraničních recenzovaných časopisech [16] JAKUBÍK, P., SEIDLER, J., HORVÁTH, R. Estimating Expected Loss Given Default in an Emerging Economy: The Case of Czech Republic. Journal of Financial Transformation, 2009, č. 27, str , ISSN X. (spoluautorský podíl 33 %) [17] JAKUBÍK, P., REININGER, T. Determinants of Nonperforming Loans in Central, Eastern and Southeastern Europe. Focus on European Economic Integration, Oesterreichische Nationalbank, 2013, č. 3, str , ISSN (spoluautorský podíl 50 %) [18] JAKUBÍK, P., SLAČÍK, T. Measuring Financial (In)Stability in Emerging Europe: A New Index-Based Approach. In Financial Stability Report, Oesterreichische Nationalbank, Vienna, 2013 (June), sv. 25, str , ISBN (spoluautorský podíl 50 %) C3 články v českých recenzovaných časopisech [19] JAKUBÍK, P. Household balance sheets and economic crisis. Ekonomická revue - Central European Review of Economics Issues, 2014, sv. 17, č. 2, str , ISSN [20] JAKUBÍK, P., ŠKERLÍKOVÁ, T. Makroekonomické determinanty úpadku firem v ČR. Český finanční a účetní časopis, ISSN , v tisku. (spoluautorský podíl 50 %) [21] JAKUBÍK, P. Credit risk and stress testing of the Czech Banking Sector. Acta VŠFS, 2

3 2008, sv. 2, č. 1, str , ISSN X. [22] JAKUBÍK, P. Credit Risk and Finnish Economy. Czech Economic Review - Acta Universitatis Carolinae Oeconomica, 2007, sv. 1, č. 3, str , ISSN [23] JAKUBÍK, P. Úloha skóringu při řízení kreditního rizika, Acta Oeconomica Pragensia Financial crises, 2003, sv. 1, str , ISSN C4 stať v rec. Sborníku [24] JAKUBÍK, P., ŠKERLÍKOVÁ, T. Makroekonomické determinanty úpadku firem v ČR. Sborník z mezinárodní vědecké konference, Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům. Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2014, str , ISBN (spoluautorský podíl 50 %) [25] JAKUBÍK, P., GERŠL, A., KONEČNÝ, T., SEIDLER, J. Dynamic Stress Testing: The Framework for Testing Banking Sector Resilience Used by the Czech National Bank. Praha, CNB Economic Research Bulletin, 2014 (August), sv. 12, č. 1, str. 2-5, ISSN (spoluautorský podíl 25 %) [26] JAKUBÍK, P., GALUŠČÁK, K., HLAVÁČ, P. Stress Testing the Private Household Sector Using Micro Data. Praha, CNB Economic Research Bulletin, 2014 (August), sv. 12, č. 1, str. 2-5, ISSN (spoluautorský podíl 33 %) [27] JAKUBÍK, P. Financial Stability Challenges in Emerging Europe. Studies of Socio- Economics & Humanities / Socioekonomické a Humanitní Studie, 2013, sv. 3, č. 1, str , ISSN [28] JAKUBÍK, P., GALUŠČÁK, K., HLAVÁČ, P. Household stress tests using microdata. In Financial Stability Report 2012/2013, Czech National Bank, Prague, 2013, str , ISBN (spoluautorský podíl 33 %) [29] JAKUBÍK, P., SUTTON, G. Thoughts on the proper design of macro stress tests. Macroprudential regulation and policy, Bank for International Settlements, BIS Papers, č. 60, 2011, str , ISSN (spoluautorský podíl 50 %) [30] JAKUBÍK, P. Household Response to the Economic Crisis: Micro-simulation for the Czech Economy. Irving Fischer Committee on Central Bank Statistics, Bank for International Settlements, IFC Working Papers, č. 6, 2010 (December). ISSN , 12 str. [31] JAKUBÍK, P, GERŠL, A. Procyclicality of the Financial System and Simulation of the Feedback Effect. In Financial Stability Report 2009/2010, Czech National Bank, Prague, 2010, str , ISBN (spoluautorský podíl 50 %) [32] JAKUBÍK, P, SEIDLER, J. The Estimate of Expected Loss Given Default. In Financial Stability Report 2008/2009, Czech National Bank, Prague, 2009, str , ISBN (spoluautorský podíl 50 %) 3

4 [33] JAKUBÍK, P, GERŠL, A.. Models of bank financing of Czech corporations and credit risk. In Financial Stability Report 2008/2009, Czech National Bank, Prague, 2009, str , ISBN (spoluautorský podíl 50 %) [34] JAKUBÍK, P., SCHMIEDER, CH. Stress Testing Credit Risk: Is the Czech republic Different from Germany? Praha, CNB Economic Research Bulletin, 2009 (November), sv. 7, č. 2, str. 2-4, ISSN (spoluautorský podíl 50 %) [35] JAKUBÍK, P., TEPLÝ, P. Scoring as an indicator of financial stability. In Financial Stability Report 2007, Czech National Bank, Prague, 2008, str , ISBN (spoluautorský podíl 50 %) [36] JAKUBÍK, P., HEŘMÁNEK, J. Credit risk and stress testing of the banking sector in the Czech Republic. In Financial Stability Report 2006, Czech National Bank, Prague, 2007, str , ISBN (spoluautorský podíl 60 %) [37] JAKUBÍK, P., HEŘMÁNEK, J., HLAVÁČEK, M. Credit Risk, Credit Growth Models and Stress Testing. Praha, CNB Economic Research Bulletin, 2007 (August), sv. 5, č. 1, str. 2-5, ISSN (spoluautorský podíl 33 %) [38] JAKUBÍK, P. Macroeconomic Credit Risk Model. In Financial Stability Report 2005, Czech National Bank, Prague, 2006, str , ISBN E E1 různé závažné práce stať v nerecenzovaném sborníku [39] JAKUBÍK, P., CHRISTOPHERSEN, C. Insurance and the Macroeconomic Environment. In Financial Stability Report, EIOPA, Frankfurt am Main, 2014, str (spoluautorský podíl 50 %) [40] JAKUBÍK, P. Household Financial Distress and Economic Policy Implications. In International Proceedings of Economic Development and Research, 3rd International Conference on Information and Financial Engineering, sv. 12, 2011, IACSIT Press, Singapore, str , ISSN [41] JAKUBÍK, P. Household Response to the Economic Crisis. In Global Conference on Business and Finance Proceedings, sv. 6, č. 2, 2011, San Jose, Costa Rica, str , ISSN (online). [42] JAKUBÍK, P. Household Response to the Economic Crisis. In Proceedings of the 2010 The International Conference on Organizational Innovation, 2010, Bangkok, str , ISBN [43] JAKUBÍK, P., SEIDLER, J. Loss Given Default. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Financial Economics, 2009, Samos, ISBN / (spoluautorský podíl 50 %) [44] JAKUBÍK, P., TEPLÝ, P. The JT index as a Predictor of the Economy s Financial Stability. In Global Conference on Business and Finance Proceedings, sv. 4, č. 2, 2009, San Jose, Costa Rica, str , ISSN (online). (spoluautorský podíl 50 %) 4

5 [45] JAKUBÍK, P. Kreditní skóring a problém odmítnutých klientů. In Sborník 5. konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví, VŠE, [46] JAKUBÍK, P. Skóring a problémy spojené s ukazateli skóringových funkcí. In Sborník 4. konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví, VŠE, E2 working papers [47] JAKUBÍK, P.,. ŽIGRAIOVÁ, D. Systemic Event Prediction by Early Warning Systems. Praha, IES FSV, Univerzita Karlova, IES Working Papers, 2014, č. 1. (spoluautorský podíl 30 %) [48] JAKUBÍK, P., GALUŠČÁK, K., HLAVÁČ, P. Stress Testing the Private Household Sector Using Microdata. Praha, Czech National Bank, Working Papers, 2014, č. 2. (spoluautorský podíl 33 %) [49] JAKUBÍK, P., SLAČÍK, T. How to Measure Financial (In)Stability in Emerging Europe? Praha, IES FSV, Univerzita Karlova, IES Working Papers, 2013, č. 13. (spoluautorský podíl 50 %) [50] JAKUBÍK, P., BECK R., PILOIU, A. Non-performing loans: What matters in addition to the economic cycle? Frankfurt am Main, European Central Bank, Working Papers, 2012 (February), č (spoluautorský podíl 33 %) [51] JAKUBÍK, P., FUNGAČOVÁ Bank Stress Tests as an Information Device for Emerging Markets: The case of Russia. Praha, IES FSV, Univerzita Karlova, IES Working Papers, 2012, č. 4. (spoluautorský podíl 50 %) [52] JAKUBÍK, P., GERŠL, A., ONGENA, S., KOWALCZYK, D., PEYDRÓ, J.L. Monetary Conditions and Banks Behaviour in the Czech Republic. Praha, Czech National Bank, Working Papers, 2012, č. 2. (spoluautorský podíl 25 %) [53] JAKUBÍK, P., FUNGAČOVÁ Bank Stress Tests as an Information Device for Emerging Markets: The case of Russia. Praha, Bank of Finland, BOFIT Discussion Papers, 2012, č. 3. (spoluautorský podíl 50 %) [54] JAKUBÍK, P. Household Balance Sheets and Economic Crisis. Praha, IES FSV, Univerzita Karlova, IES Working Papers, 2011, č. 20. [55] JAKUBÍK, P. Households response to economic crisis. Bank of Finland, BOFIT Discussion Papers, 2011, č. 7. [56] JAKUBÍK, P., HOLÁ, V. Dopady změn parametrů pojištění vkladů v roce Praha, IES FSV, Univerzita Karlova, IES Working Papers, 2011, č. 5. (spoluautorský podíl 40 %) [57] JAKUBÍK, P., GERŠL, A. Adverse Feedback Loop in the Bank-Based Financial Systems. Praha, IES FSV, Univerzita Karlova, IES Working Papers, 2010, č. 14. (spoluautorský podíl 50 %) 5

6 [58] JAKUBÍK, P., GERŠL, A. Relationship Lending in the Czech Republic. Praha, Czech National Bank, Working Papers, 2010, č. 1. (spoluautorský podíl 50 %) [59] JAKUBÍK, P., GERŠL, A. Relationship Lending, Firms Behaviour and Credit Risk: Evidence from the Czech Republic. Praha, IES FSV, Univerzita Karlova, IES Working Papers, 2010, č. 22. (spoluautorský podíl 50 %) [60] JAKUBÍK, P., SEIDLER, J. The Merton Approach to Estimating Loss Given Default: Application to the Czech Republic. Praha, Czech National Bank, Working Papers, 2009, č. 13. (spoluautorský podíl 30 %) [61] JAKUBÍK, P., SCHMIEDER, CH. Stress Testing Credit Risk: Is the Czech Republic Different from Germany? Praha, Czech National Bank, Working Papers, 2008, č. 9. (spoluautorský podíl 50 %) [62] JAKUBÍK, P., TEPLÝ, P. The Prediction of Corporate Bankruptcy and Czech Economy s Financial Stability through Logit Analysis. Praha, IES FSV, Univerzita Karlova, IES Working Papers, 2008, č. 19. (spoluautorský podíl 50 %) [63] JAKUBÍK, P., HEŘMÁNEK, J. Stress testing of the Czech banking sector. Praha, IES FSV, Univerzita Karlova, IES Working Papers, 2008, č. 2. (spoluautorský podíl 60 %) [64] JAKUBÍK, P. Exekuce, bankroty a jejich makroekonomické determinanty. Praha, IES FSV, Univerzita Karlova, IES Working Papers, 2007, č. 29. [65] JAKUBÍK, P. Credit Risk in the Czech Economy. Praha, IES FSV, Univerzita Karlova, IES Working Papers, 2007, č. 11. [66] JAKUBÍK, P. Does Credit Risk Vary with Economic Cycles? The Case of Finland. Praha, IES FSV, Univerzita Karlova, IES Working Papers, 2006, č. 11. E3 národohospodářské studie [67] HÁJKOVÁ, D. (ed.) Analyses of the Czech Republic's current economic alignment with the euro area Prague, Czech National Bank, (spoluautorský podíl 5 %) [68] HÁJKOVÁ, D. (ed.) Analyses of the Czech Republic's current economic alignment with the euro area Prague, Czech National Bank, (spoluautorský podíl 5 %) F přednášky typu "invited speaker" [69] JAKUBÍK, P. Financial stability and macroprudential policymaking. Financial Stability, Economic analysis and forecasting for macroprudential and monetary policy. Christ s College, Cambridge, [70] JAKUBÍK, P. Insurance and the macroeconomic environment. Financial Stability, Economic analysis and forecasting for macroprudential and monetary policy. Christ s 6

7 College, Cambridge, [71] JAKUBÍK, P. Econometric modelling of the crucial balance sheets and profit & loss items. Financial Stability, EIOPA Seminar Macro-prudential framework for the insurance sector (přednáška a moderátor celé akce). EIOPA and Financial and Capital Market Commission, Riga, [72] JAKUBÍK, P. Financial stability and challenges. Financial Stability, Systemic Risk and Macroprudentialpolicy Workshop. Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main, [73] JAKUBÍK, P. Stress Testing Exercises as Crisis Prevention and Financial Stability Tools. Cross-sector Seminar Crisis Prevention, Management and Resolution, Joint Committee of The European Supervisory Authorities and Bank of Lithuania, Vilnius, [74] JAKUBÍK, P. Panel discussion on stress testing for crisis prevention. Cross-sector Seminar Crisis Prevention, Management and Resolution, Joint Committee of The European Supervisory Authorities and Bank of Lithuania, Vilnius, [75] JAKUBÍK, P. Future Research on Systemic Risk and the Interconnectedness between Banking and Insurance. SAFE ICIR Workshop on Banking, Insurance - Interconnectedness, Systemic Risk and Regulation, Goethe University, Frankfurt am Main, [76] JAKUBÍK, P. Panel Discussion: Ready for growth - but what about the risks ahead? Moody's 8th Annual CEE Credit Risk Conference, Prague, [77] JAKUBÍK, P. Banking Regulation. Economics for Foreign Policy Training Course, UK embassy, Prague, [78] JAKUBÍK, P. Financial Stability and Stress Testing. Finacial Stability Policy Coordination in Promoting Financial Stability Workshop, Center of Excellence in Finance, Ljubljana, [79] JAKUBÍK, P. Measuring financial (in)stability in Emerging Europe: A new index-based approach. III. Investment Forum, VŠFS and the Investment Web, Praha, [80] JAKUBÍK, P. Financial Stability Challenges in Emerging Europe. Vědecká konference Ekonomický růst, očekávání a nástroje, Prague, [81] JAKUBÍK, P. Financial Stability Challenges. OeNB Seminar, Österreichische Nationalbank, Vienna, [82] JAKUBÍK, P. Bank Stress Tests as an Information Device for Emerging Markets: The case of Russia, 2012 Conference on East Asia Finance: Crisis and Recovery of Financial Markets. Taipei, [83] JAKUBÍK, P. Bank Stress Tests as an Information Device for Emerging Markets: The case of Russia. Workshop on Forecasting and Analysing the Russian Economy, European Central Bank, Frankfurt am Main,

8 I habilitační práce [84] JAKUBÍK, P. Macroprudential Frameworks and Financial Stability. Habilitační spis. Praha, IES FSV, Univerzita Karlova, 2014, 146 str. J disertační práce [85] JAKUBÍK, P. Four Essays on Financial Stability. Disertační práce, Praha, IES FSV, Univerzita Karlova, 2012, 116 str. [86] JAKUBÍK, P. Úloha skóringu při řízení kreditního rizika. Disertační práce, Praha, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2004, 108 str. L účast na řešení grantů [87] The nexus between sovereign and bank crises (GAČR S), spoluřešitel JAKUBÍK, P. Household balance sheets and economic crisis. Ekonomická revue - Central European Review of Economics Issues, 2014, sv. 17, č. 2, str , ISSN [88] Institutional Responses to Financial Market Failures (GACR 403/10/1235), spoluřešitel Výsledky řešeného grantu: JAKUBÍK, P., FUNGAČOVÁ, Z. Bank Stress Tests as an Information Device for Emerging Markets: The case of Russia. Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 2013, sv. 63, č. 1, str ISSN JAKUBÍK, P., HOLÁ, V. Evropské systémy pojištění vkladů: důsledky změn z roku Politická ekonomie, 2011, sv. 59, č. 5, str , ISSN [89] Stress Testing the Household Sector Using Micro Data (CNB Research Project C1/11), řešitel JAKUBÍK, P., GALUŠČÁK, K., HLAVÁČ, P. Stress Testing the Private Household Sector Using Microdata. Praha, Czech National Bank, Working Papers, 2014, č. 2. [90] Dynamic Stress-testing of the Banking System (CNB Research Project C1/10), spoluřešitel JAKUBÍK, P., GERŠL, A., KONEČNÝ, T., SEIDLER, J. Dynamic Stress Testing: The Framework for Assessing the Resilience of the Banking Sector Used by the Czech National Bank. Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 2013, sv. 63, č. 6, str , ISSN

9 [91] Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových", Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky (10/2012), spoluřešitel JAKUBÍK, P., KOMÁRKOVÁ, Z., KOMÁREK, L. Zranitelnost českého bankovního sektoru. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 2012, č.10. ISBN , 103 str. [92] Monetary Policy and Banks Behaviour in the Czech Republic (CNB Research Project C4/09), spoluřešitel JAKUBÍK, P., GERŠL, A., ONGENA, S., KOWALCZYK, D., PEYDRÓ, J.L. Monetary Conditions and Banks Behaviour in the Czech Republic. Praha, Czech National Bank, Working Papers, 2012, č. 2. [93] Relationship banking in the Czech Republic: Evidence from the Credit Register (CNB Research Project C7/07), spoluřešitel JAKUBÍK, P., GERŠL, A. Relationship Lending in Emerging Markets: Evidence from the Czech Republic. Comparative Economic Studies, 2011, sv. 53, č. 4, str , ISSN [94] Macroeconomic Credit Risk Models (CNB Research Project C2/07), řešitel JAKUBÍK, P., SCHMIEDER, CH. Stress Testing Credit Risk: Is the Czech Republic Different from Germany? Praha, Czech National Bank, Working Papers, 2008, č. 9. [95] Efficiency of Financial Markets and New Basel Capital Accord (GAČR 402/05/2123), spoluřešitel JAKUBÍK, P. The Macroeconomic Environment and Credit Risk, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 2007, sv. 57, č. 1-2, str , ISSN M ostatní publikace [96] JAKUBÍK, P. Jak krize změnila vnímání systémového rizika? Bankovnictví, 2013, č. 1 ( ), str [97] JAKUBÍK, P. ČSE udělila tradiční ocenění. Bankovnictví, 2012, č. 12 ( ), str. 9

10 42. [98] JAKUBÍK, P. SKOŘEPA, M. ČSE udělila tradiční ocenění mladým ekonomům. Bankovnictví, 2011, č. 11 ( ), str. 40. (spoluautorský podíl 80 %) [99] JAKUBÍK, P., SKOŘEPA, M. Ocenění mladých ekonomů. Bankovnictví, 2010, č. 12 ( ), str. 41. (spoluautorský podíl 80 %) [100] JAKUBÍK, P. Domácnosti ohrožují dluhy. Ekonom, 2009, č. 32 ( ), str. 58. [101] JAKUBÍK, P., FRAIT, J. Firmy ještě nejsou v suchu. Euro, 2010, č. 30 ( ), str (spoluautorský podíl 50 %) [102] JAKUBÍK, P. Podnikový sektor versus krize. Bankovnictví, 2009, č. 11 ( ), str. 25. [103] JAKUBÍK, P. Propad mezd jako riziko pro finanční stabilitu. Bankovnictví, 2009, č. 8 ( ), str. 25. [104] JAKUBÍK, P. Polovina dlužníků může mít problémy. Mladá fronta E15, 2009 ( ), str. 7. [105] JAKUBÍK, P., RICHTER, T. Předlužené domácnosti dostaly šanci. Mladá fronta E15, 2009 ( ), str (spoluautorský podíl 50 %) [106] JAKUBÍK, P. Už 900 miliard korun. Euro, 2008, č. 42 ( ), str [107] JAKUBÍK, P. Zadlužených přibývá. Ekonom, 2008, č. 25 ( ), str. 50. [108] JAKUBÍK, P. Je osobní bankrot řešením? Ekonom, 2007, č. 49 ( ), str. 60. [109] JAKUBÍK, P. Drobní dlužníci se rozrůstají. Ekonom, 2007, č. 39 ( ), str [110] JAKUBÍK, P., GERŠL, A. Zdravé podniky - Vlastnické propojení českého podnikového sektoru se zahraničím zatím nese pozitiva. Ekonom, 2007, č. 32 ( ), str. 60. (spoluautorský podíl 50 %) [111] JAKUBÍK, P. Hrozí domácnostem dluhová past?. Ekonom, 2007, č. 28 ( ), str

NADMĚRNÝ RŮST ÚVĚRŮ JAKO INDIKÁTOR FINANČNÍ (NE)STABILITY A JEHO VYUŽITÍ V MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITICE

NADMĚRNÝ RŮST ÚVĚRŮ JAKO INDIKÁTOR FINANČNÍ (NE)STABILITY A JEHO VYUŽITÍ V MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITICE 111 Adam Geršl, Jakub Seidler Nadměrný růst úvěrů je často považován za indikátor budoucích problémů ve finančním sektoru. Tento článek se věnuje otázce, jak nejlépe určit, zda pozorované zadlužení privátního

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

VERIFIKACE ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ JAKO SOUČÁST POKROČILÉHO RÁMCE ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ

VERIFIKACE ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ JAKO SOUČÁST POKROČILÉHO RÁMCE ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ 88 JAKO SOUČÁST POKROČILÉHO RÁMCE ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ Adam Geršl, Jakub Seidler Předkládaný článek shrnuje inovovanou metodologii zátěžových testů bankovního sektoru a prezentuje výsledky verifikace této

Více

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Odborný životopis: Datum narození: 20. 5. 1965 v Praze Rodinný stav: Ženatý prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Vzdělání: 1. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, inženýr v oboru Finance

Více

GRAVITAČNÍ A FISKÁLNÍ MODELY STÁTNÍ PODPORY EXPORTNÍCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE

GRAVITAČNÍ A FISKÁLNÍ MODELY STÁTNÍ PODPORY EXPORTNÍCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE GRAVITAČNÍ A FISKÁLNÍ MODELY STÁTNÍ PODPORY EXPORTNÍCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Karel Janda, VŠE v Praze; Eva Michalíková, FSV UK Praha; Věra Potácelová, VŠE v Praze* 1. Úvod Státní podpora exportu prováděná

Více

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey

trend report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey trend 2014 report Přehled českého nemovitostního trhu Czech Real Estate Market Survey Generální partner ARTN AREMD General Partner Partneři ARTN AREMD Partners Obsah publikace Trend Report 2014 je založen

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně

No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně 2004 1 Úvod Tato výzkumná práce navazuje na working paper: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti přímé daně

Více

ROLE ZAHRANIČNÍHO VLASTNICTVÍ Z HLEDISKA TVORBY PRACOVNÍCH MÍST A FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ

ROLE ZAHRANIČNÍHO VLASTNICTVÍ Z HLEDISKA TVORBY PRACOVNÍCH MÍST A FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ ROLE ZAHRANIČNÍHO VLASTNICTVÍ Z HLEDISKA TVORBY PRACOVNÍCH MÍST A FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ Kateřina Duspivová, VŠE v Praze a TREXIMA, spol. s r.o. 1. Úvod Současná ekonomická krize nezasáhla Českou republiku

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 32 (3/2014) Vol. XXI SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

MODELY BANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ ČESKÝCH PODNIKŮ A ÚVĚROVÉ RIZIKO

MODELY BANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ ČESKÝCH PODNIKŮ A ÚVĚROVÉ RIZIKO 90 MODELY BANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ MODELY BANKOVNÍHO FINANCOVÁNÍ Adam Geršl a Petr Jakubík Tento článek prezentuje výsledky analýzy dat o jednotlivých bankovních úvěrech nefinančním podnikům v ČR z centrálního

Více

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic Minutes of the Interim Workshop Czech Republic D6.8 of WP6 from Entranze Project 25 th June 2013, Prague Written by: Jiří Karásek, Petr Zahradník (SEVEn) The Energy Efficiency Center Minutes of the Interim

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU

VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU VYUŽITÍ EKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ A OPCÍ K SESTAVENÍ FINANČNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE PODNIKU Autoreferát disertační práce Studijní program: Studijní obor: Autor práce: Školitel: P6208 Ekonomika a management

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Konzultační materiál Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Účel konzultace Cílem tohoto konzultačního materiálu je (1) představit připravovaný

Více

REGULATORNÍ OPATŘENÍ SOLVENCY II V KONTEXTU SOUČASNÉ FINAČNÍ KRIZE

REGULATORNÍ OPATŘENÍ SOLVENCY II V KONTEXTU SOUČASNÉ FINAČNÍ KRIZE REGULATORNÍ OPATŘENÍ SOLVENCY II V KONTEXTU SOUČASNÉ FINAČNÍ KRIZE Eva Vávrová Klíčová slova: finanční krize, regulace, pojišťovnictví, solventnost, dohledová instituce, komerční pojišťovna, riziko, kapitálový

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

INTERPRETATION OF LOCAL POLITICAL CONFLICTS

INTERPRETATION OF LOCAL POLITICAL CONFLICTS INTERPRETATION OF LOCAL POLITICAL CONFLICTS Václav Bubeníček, Assistant Professor, Department of Humanities, Faculty of Economics, Czech University of Life Sciences, Kamýcká 129, 165 21 Prague 6 Suchdol,

Více

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X. Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X. Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VĚDECKÉ SPISY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta

Více

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE

IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DUŠAN DRBOHLAV IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE DRBOHLAV, D. (2011): Immigration

Více

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009 Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report text CZ text EN Forum 2000 je názorová, intelektuální křižovatka, kde lidé nejrůznějších profesí, z nejrůznějších zemí,

Více

DETERMINANTY KAPITÁLOVÉ STRUKTURY âesk CH PODNIKÒ

DETERMINANTY KAPITÁLOVÉ STRUKTURY âesk CH PODNIKÒ DETERMINANTY KAPITÁLOVÉ STRUKTURY âesk CH PODNIKÒ Pavlína Prá ilová Úvod V roce 1958 publikovali Miller a Modigliani zcela zásadní práci pro v voj teorie kapitálové struktury. Za urãit ch pfiedpokladû,

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DITA ČERMÁKOVÁ, SOŇA SCHOVÁNKOVÁ, KLÁRA FIEDLEROVÁ PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ ČERMÁKOVÁ, D., SCHOVÁNKOVÁ, S., FIEDLEROVÁ, K. (2011): Entrepreneurship

Více

Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score Financial Statements According to IFRS and the Bankruptcy Model Z-score

Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score Financial Statements According to IFRS and the Bankruptcy Model Z-score Účetní výkazy dle IFRS a ní model Z-score Financial Statements According to IFRS and the Bankruptcy Model Z-score Kubíčková Dana Abstrakt Finanční výkazy sestavené dle IFRS podávají jinou výpověď o finanční

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více