A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech"

Transkript

1 A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s , (2002). ISBN Olej V.: Prediction of Gross Domestic Product Development byfrontal Neural Networks with Learning Process on the Basis Genetic and Eugenic Algorithms. Predikcia hrubého domáceho produktu pomocou frontálnych neurónových sietí s učením na báze genetických a eugenických algoritmov. Neural Network World, International Journal on Non-Standard Computing and Artificial Intelligence, Vol.12, No.3, editor: M.Novák, Czech Republic, pp , (2002). ISSN Światnicki Z., Olej V.: Generation and Optimization of FuzzyNeural Networks Structure. Generovanie a optimalizácia štruktúry fuzzy neurónových sietí. BIULETYN of WAT, Vol.LI, No.9, Warsaw, Poland, pp , (2002). ISSN Šilhánková V.: Public Spaces in the Urban Planning Process. European Urban Research Association Newsletter, 10, s.8-9, (2002). A2. Publikace v národních odborných časopisech (Publications in Local Scientific Journals) 1. Bartoníček T., Komárková J.: Dálkový přístup k databázovým a prostorovým datům. E+M.Mimořádné číslo, V, s.81-84, (2002). ISSN Ba a R.: Grenzüberschreitende Umweltprojekte. E+M, V, s.8-10, (2002). ISSN

2 3.Ba a R.: Úvod do výukypomocí projektů. Sci.Pap.Univ.Pardubice Ser.D,7, s.5-8, (2002). ISBN Ba a R.: Studium v projektových skupinách. Sci.Pap.Univ.Pardubice Ser.D,7, s.9-17, (2002) ISBN Brodský Z., Kaplanová A.: Finance nejen pro zemědělce. Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 4, s.22-25, (2002). ISSN Brodský Z., Kaplanová A.: Finance nejen pro zemědělce 2. Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 4, s.9-13, (2002). ISSN Brodský Z.: Měření efektivnosti propagace. Sci.Pap.Univ.Pardubice Ser.B2.s.10-15, (2002). 8. Brychtová Š., Duplinský J.: Postoje občanů a komunikace ve veřejné správě. Sci.Pap.Univ.Pardubice, Ser.D, 7, s.18-22, (2002). ISBN ISSN X. 9.Čapek J., Šilhánková V. O výuce Urbanismu na Ekonomicko-správní fakultě UniversityPardubice. Urbanismus a územní rozvoj, 5, s.38-40, (2002). ISSN Černohorský J.: Využívání bankovních služeb studentyuniverzitypardubice. E+M Ekonomie a Management, 5, s.12-15, (2002). ISSN Fabián P., Čapek J.: Data Quality, e-goverment and e-commerce. Sci.Pap.of the Univ.Pardubice Ser.D 7, s.29-34, (2002). ISBN

3 12.Charbuský M.: Agrární politik František Udržal v roce ustavení Československa. Sci.Pap.Univ.Pardubice, Ser.C, Fakulty of Humanities 7, s , (2002). ISBN ISSN Charbuský M.: Krizové plánování. Moderní obec.2.s.v, (2002). ISSN Charbuský M.: Vztah jedinečného a modelového v politickém působení F. Udržala. Sci.Pap.Univ.Pardubice, Ser.D, 7 s.42-48, (2002). ISSN X. ISBN Charbuský M.: Podpora podnikatelů ze stranymunicipalit. E+M 4, s.66-70, (2002). ISSN Charbuský M., Vlasák T.: The citizen s relationship to staretgic planning on the municipal level. E+M, Special Issue 2002 s.41-44, (2002). ISSN Jonášová H.: Úloha manažera při řízení firmy. E+M, 5, mimořádné číslo, s.48-51, (2002). ISSN Klavík J., Klavíková B.: Držba a věcná práva k věci cizí. Profesionál, 2, s.56-59, (2002). ISSN Kožená M.: Některé nástroje implementace strategie udržitelného rozvoje do podnikatelského prostředí. In Sborník Sci.Pap.Univ.Pardubice Ser.D, 7, s.49-53, (2002). ISSN X. ISBN

4 20. Kraják V., Prouza L., Obršálová I., Souček E., Auterská P.: Pokus o stanovení míryobtěžování obyvatel pachovými látkami v jedné lokalitě města. Pardubice (Pilotní měření). Ochrana ovzduší 34, č.6, s.21-24,(2002). ISBN Kraftová I.: Vliv účetnictví na nákladyfirmy. Profesionál měsíčník pro ekonomiku, finance, daně, účetnictví a právo, 2, č.5, s.48-51, (2002). ISSN Kraftová I.: Majetek financovaný prostřednictvím leasingu v účetnictví. Účetnictví v praxi, VI, č.5, s.20-24, (2002). ISSN Kraftová I.: Rezervyna restrukturalizaci v českém účetnictví. Účetnictví v praxi, VI, č.7, s.8-10, (2002). ISSN Kraftová I.: Zásobyjako účetní a finanční problém. Účetnictví v praxi, VI, č.10, s.3-9, (2002). ISSN Kraftová I.: K dialektickému vztahu ekonomické rovnováhya růstu: Statický model rovnováhy firem. E+M.Ekonomie a Management, č.4, V, s.6-12,(2002). ISSN Kraftová I., Kubanová J.: Využití shlukové analýzy při deskripci firem regionu s akcentem na jejich velikostní charakteristiky. E+M, č.4, V, s.89-94, (2002). ISSN Krpata, P.: Soudní poplatek v řízení o prodeji zástavy. Soudní rozhledy 2, s.42.c.h.beck, Praha, (2002). ISSN

5 28.Krpata, P.: Vynětí určitého prohlášení z kontextu směnky jeho umístěním v rámečku. Soudní rozhledy 11, s.398.c.h.beck.praha, (2002). ISSN Kubanová J.: Ověření normálního rozdělení - méně běžné testy. Sci.Pap.Univ.Pardubice Ser.D, s.54-57, (2002). ISBN , ISSN X. 30.Lacina K.: Vývoj představ o demokratickém soužití a spolupráci evropských národů jako jeden z předpokladů rozvoje evropského integrovaného procesu. Sci.Pap.Univ.Pardubice, Ser.D, 7, s.65-76, (2002). ISBN ISSN X. 31.Lacina K.: Some Topical Problems of Interrelationship between ContemporaryEuropean Public Administration and Public EconomyDevelopment. Sci.Pap.Univ.Pardubice, Ser.D, 7, s.58-64, (2002). ISBN ISSN X. 32.Lacina K.: Regionální politika státu jako jeden ze základních předpokladů úspěšnosti úsilí o dynamičtější rozvoj národní ekonomiky. E+M, č.3, s.56-61, (2002). ISSN Lacina K.: Aplikace vybraných zásad managementu v moderním řízení českých a moravských měst. E+Mč.4, s.62-66, (2002). ISSN Linda B.: Rozhodování s podporou diskriminační analýzy. Sci.Pap.Univ.Pardubice Ser.D, s.77-80, Pardubice (2002). ISBN , ISSN X.

6 35.Mandysová I.: Globální paradigma managementu a jeho změna. Sci.Pap.Univ.Pardubice, Series D, 7, s.87-90, (2002). ISSN X. ISBN Myšková R., Brodský Z.: Lze zvyšovat výkonnost zemědělského podniku zkvalitněním marketingového procesu? Díl IV. Účetnictví, daně a právo v zemědělství, ČZT Praha, 4, č.3, s.15-20, (2002). ISSN Obršálová I.: Environmental Investments Appraisal - Some Problems of Efficiency Calculation. E+M, Special Issue, s.23-28, (2002). ISSN Obršálová I., Vacková A.: Příspěvek k oceňování škod na lesích. Sci.Pap.Univ.Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ser.D, 7, s.91-98, (2002). ISSN X. ISBN Obršálová I., Kukeňová P.: Kompetence ve veřejné správě a možnosti sledování efektivnosti vložených prostředků k ochraně životního prostředí. Sci.Pap.Univ.Pardubice, Ser.D, 7, s , (2002). ISSN X. ISBN Pomahač R.: Plná jurisdikce správních soudů. Soudní rozhledy 3, s.77-81, (2002). ISSN Pomahač R.: K nebezpečí dvojího soudního trestání. Trestně-právní revue 5, s , (2002). ISSN Pomahač R.: Volný pohyb rozsudků. Právní rozhledy - Evropské právo 3, s.1-6, (2002). ISSN

7 43.Pomahač R.: Správní soudnictví a účinná ochrana. Správní právo č.4, 33, s , (2002). ISSN Pomahač R.: Modalityobecné správní žaloby. Justiční praxe 3, s , (2002). ISSN Prachař O.: Zamyšlení nad strukturovaným studiem. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 7, 2002, s ISBN Siegl M.: Management obecné pojetí a veřejný sektor. Sci.Pap.Univ.Pardubice Ser.D, 7, s , (2002). ISBN Šilhánková V.: Územní plánování po Kosovsku. Urbanismus a územní rozvoj, 5, s.36-37, (2002). ISSN Šilhánková V.: Veřejné prostorya život města. Urbanismus a územní rozvoj, 5, s.38-40, (2002). ISSN Šimonová S., Komárková J.: Lifelong Education in Public Administration. Sci.Pap.Univ.Pardubice Ser.D.7, s , (2002). ISBN ISSN X. 50.Teplá L.: Bankovní transformační instituce. E+M,5, s.18-21, (2002). ISSN Teplá L.: Komunální leasing. Příručka pro starostu.verlag Dashofer, 1, s.1-12, (2002). ISBN

8 52.Tetřevová L.: Issurance of Corporate Bonds in the Czech Republic. Ekonomie a management, V., Special Issue, s (2002). ISSN Tetřevová L., Hyršlová J.: Rozhodování o refundaci podnikových dluhopisů. Účetnictví v praxi, VI., č.8, s.9-11.(2002). ISSN Veselá J.: Sociální analýza Královéhradeckého kraje. E+M,3, s.62-69, (2002). ISSN Veselá J.: Sociální a demografická analýza Královehradeckého kraje. Sci.Pap.Univ.Pardubice, Ser.D, 7, s , (2002) ISSN X. ISBN Veselá J.: Mezinárodní migrace a migrace v České republice. Sci.Pap.Univ.Pardubice, ser.d, 7, s , (2002). ISSN X. ISBN Volejníková J., Provazníková R.: Etická východiska islámského bankovnictví. Časopis E + M, s (2002). ISSN Volejníková J.: Cílování inflace v ČR. Sci.Pap.Univ.Pardubice, Ser.D, 7, s , (2002). ISBN Zahrádka J.: Geometrie nastavení kotoučové frézypro výrobu tvarové plochyna tříosé frézce. Sci.Pap.Univ.Pardubice, Ser.D, 7, , (2002). ISSN X, ISBN

9 B1. Příspěvky prezentované na mezinárodních vědeckých konferencích (Papers Presented at International Scientific Conferences) 1.Bartoníček T.: Neurčitost dat v databázových systémech. Zborník 8.medzinárodnej vedeckej konferencie Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí.fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej Univerzity v Bratislave, sekcia: Tvorba a aplikácie informačných, znalostných a databázových systémov, s.67-72, Bratislava, (2002). ISBN Ba a R.: Stavebnictví v souladu s přírodou v EU. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Public Administration and Informatics within Public Administration FES UPa, s.5-8, Lázně Bohdaneč (2002). ISBN Brychtová Š.: Cykloturistika nadějná forma šetrného cestovního ruchu? Sborník referátů ze 7.mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství, Tábor, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta katedra cestovního ruchu Tábor, s (2002). ISBN X. 4.Brychtová Š., Duplinský J.: Turistické využití venkovského prostoru dle subjektivních pohledů místního obyvatelstva. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Public Administration and Informatics within Public Administration FES UPa, s Lázně Bohdaneč (2002). ISBN Brychtová Š., Charbuský M.: Děti třetího světa v době globalizace. Sborník abstraktů z 3.mezinárodní konference: Ekonomika a občan v procesu integrace.ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E.Purkyně, s (2002). ISBN

10 6.Čapek J.: Bezpečnost a věrohodnost informací. Kybernetika - história, perspektívy, teória a prax.žilinská univerzita v Žiline, Žilina, s , (2002). ISBN Čapek J., Fabián P.: Teorie a praxe, úkolya etapyzavádění jednotlivých složek e-governmentu v rámci projektu informační společnosti v Evropě a role geografické informace v nich. Sborník referátů konference GIS SEČ 2002, s.33.invence Litomyšl, (2002). ISBN Čapek J., Fabián P.: Geografická informace ve veřejné správě. Sborník příspěvků z konference Public Administration & Informatics within Public Administration 2002, Lázně Bohdaneč pp.33-37, UPa (2002). ISBN Čapek J., Fabián P.: An Overview of the TEMPUS Point European Project PARD. TEMPUS JEP Workshop Proceedings.Universita Pardubice 2002, s.5-34, (2002). ISBN Čapek J., Kraftová I.: I/O Model Suitable for Financial Management in Small Spa. Sborník příspěvků 8.mezinárodní vědecké konference Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí Bratislava, FHI EU Bratislava, s.17-22, (2002). ISBN Čapek J., Kraftová I.: Modelling of the I/O Processes for the Financial Management. Annals of DAAAM for 2002 & Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium.Wien: DAAAM International Viena, s , (2002). ISBN Čapek J., Kraftová I.: posouzení možnosti aplikace modelu I/O ve finančním řízení podniku. Sborník z mezinárodní konference Systémové inženýrství.brno: MU a ČKVŘ, s.49-55, (2002). ISBN

11 13.Černohorský J.: Komunikační kanálymezi bankou a klientem. Sborník příspěvků z 2.mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů,liberec, 2, s.21, (2002). ISBN Černohorský J.: Adaptace bankovního sektoru České republikypodmínkám EU. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Mena, bankovníctvo, finančné trhy, Bratislava, 1, s.11, (2002). ISBN X. 15.Černohorský J.: Transformace bankovního sektoru. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách, Ostrava, 3, s.23-26, (2002). ISBN Dytrt Z.: Globalizace potřebuje etické manažery. Sborník referátů: Mezinárodní vědecká konference Fakulty sociálně ekonomické Ústí nad Labem, (2002). ISBN (na sborníku neuvedeno). 17. Fabián P., Čapek J.: Web Learning Environments. TEMPUS JEP Workshop Proceedings.Universita Pardubice 2002, s , (2002). ISBN Fabián P.,Čapek J.: TEMPUS PHARE Institution Building Projects. TEMPUS JEP Workshop Proceedings.Universita Pardubice, s (2002). ISBN Charbuský M.: Obec a strategické plánování. V.mezinárodní kolokvium O regionálních vědách, uspořádané Ekonomicko-správní fakultou MU Brno, s.25-35, Brno, (2002). ISBN

12 20.Charbuský M.: Pojetí družstevnictví v ustavujícím programu České stranyagrární. Sborník příspěvků Osudy zemědělského družstevnictví ve 20.století, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum U.Hradiště s.53-56, (2002). ISBN Charbuský M., Stejskal J.: Směry, možnosti a cíle rozvoje obcí. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Public Administration and Informatics within Public Administration 2002, s.65-69, Lázně Bohdaneč, FES UPa, (2002). ISBN Charbuský M., Stejskal,J.: Veřejné službyposkytované na municipální úrovni. Sborník příspěvků mezinárodní konference Regio 2002/IPMA 2002, Karlovy Vary října 2002.Západočeská univerzita v Plzni, (2002). ISBN neuvedeno. 23.Janáková H.: Peculiarityof Information Systems in Public Administration (ISPA). TEMPUS JEP Workshop Proceedings. Pardubice: University of Pardubice, s , (2002). ISBN Janáková H.: Návrh metodikyvytváření informačních center na internetu. Sborník z III.vedecké konferencie doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.Fakulta prírodných vied, s , (2002). ISBN Janáková H.: Regionální informační centrum - problematika vytváření, správy a aktualizace dat. Kvantitatívne metódy v ekonomii a podnikání - metodológia a prax v novom tisícročí.sborní z 8.mezinárodní vědecké konference.bratislava: University of Economics Bratislava.Faculty of Economic Informatics, s , (2002). ISBN Jonášová H.: S veřejnou správou elektronicky. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Public Administration and Informatics within Public Administration 2002, Lázně Bohdaneč, Univerzita Pardubice, s.75-78, (2002). ISBN

13 27.Kašparová M.: Návrh na identifikaci občanů v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. IMEA 2002, 2.mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, Liberec, CD-R, TU Liberec (2002). ISBN Kašparová M.: Průkopníci elektronizace veřejné správy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Public Administration & Informatics within Public Administration, Lázně Bohdaneč., s , UPa, (2002). ISBN Kašparová M.: Využití umělé inteligence v oblasti informačních systémů veřejné správy. Zborník 8.medzinárodnej vedeckej konferencie Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí.bratislava Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej Univerzity v Bratislave, 1.sekcia: Tvorba a aplikácie informačných, znalostných a databázových systémov, s , (2002). ISBN Komárková J.: Mapové servery prostředek pro podporu managementu regionů. Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra.zborník medzinárodnej vedeckej konferencie , Banská Bystrica.Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, (2002).[CD-ROM]. ISBN Komárková J.: Internetové portálya veřejná správa. Public Administration & Informatics within Public Administration.Lázně Bohdaneč. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, s , UPa (2002). ISBN Komárková J.: Implementace služeb internetových mapových serverů - teorie a praxe. Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí.zborník 8.medzinárodnej vedeckej konferencie.fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej Univerzity v Bratislave, 1.sekcia: Tvorba a aplikácie informačných, znalostných a databázových systémov, s (2002). ISBN

14 33. Komárková J., Bartoníček T., Dušek V.: Interaktivní prezentace prostorových a databázových dat v distančním studiu. Sborník konference GIS Seč 2002.GIS ve veřejné správě.seč u Chrudimi Invence Litomyšl s.34, UPa (2002). ISBN ISSN Komárková J., Čapek J.: Use of Map Servers in Czech Public Administration. Proceedings of the ISPRS Commission VII Symposium Resource and Environmental Monitoring, 3-6 December, 2002, Hyderabad, India.Hyderabad: National Remote Sensing Agency, Department of Space, Government of India, (The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, 34, part7,s (2002)). ISSN Komárková J., Dušek V.: Interaktivní přístup k prostorovým datům. Ekonomika a občan v procesu integrace.sborník příspěvků ze III.mezinárodní konference , Ústí n.l.fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, (2002).[CD-ROM]. ISBN Komárková J., Šimonová S.: E-Learning na Univerzitě Pardubice, rok: 0. E-Learn 2002.Zborník príspevkov.žilinská univerzita, Žilina, s.69-73, (2002). ISBN Komárková J., Šimonová S.: Strucured Education in Public Administration. Pardubice TEMPUS JEP 14304_1999.Workshop Proceedings, Pardubice, s.83-88, (2002). ISBN Kraftová I.: Posouzení vývojových tendencí rozvoje regionu jako celku a jeho podniků (nástin metodického přístupu). Sborník z mezinárodní konference Nové trendy rozvoje průmyslu, Brno: Vysoké učení technické v Brně, anotace s.16 + plný text na CD, (2002). ISBN

15 39.Kraftová I.: Model BAMF pro hodnocení bonitymunicipální firmy. Acta oeconomia No.10, Ekonomická teória a prax dnes a zajtra, Banská Bystrica, EF UMB, s.41-46, (2002). ISBN Kraftová I.: Dichotomie nebo soulad mezi finančním řízení podniku lázní a rozvojem mikroregionu? Sborník příspěvků 7.mezinárodní konference Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství Tábor: JčU v Českých Budějovicích, ZF KTC Tábor, s , (2002). ISBN X. 41.Kraftová I.: Posouzení vývoje VK podniků Pardubického kraje ve 2. etapě transformace. Sborník z mezinárodní konference National and Regional Economics IV. Košice: TU v Košiciach, s , (2002). ISBN Kraftová I.: Řízení růstu firmya jeho vazba na tvorbu regionálního bohatství (východiska analýzy). Sborník příspěvků mezinárodní konference Public Administration & Informatics within Public Administration 2002, Lázně Bohdaneč, FES Univerzita Pardubice: Pardubice, s , (2002). ISBN Kraftová I.: Oceňování v účetnictví determinanta tvorbyvěrného a poctivého obrazu. Sborník příspěvků 8.mezinárodní vědecké konference Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní metodológia a prax v novom tisicročí Bratislava, FHI EU Bratislava, s , (2002). ISBN Kraják V., Prouza L., Obršálová I., Souček E.: Některé souvislosti sledování pachové zátěže území podle nového zákona o ochraně ovzduší. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Public Administration and Informatics within Public Administration, Lázně Bohdaneč, s , FES UPa, (2002). ISBN

16 45.Křupka J., Olej V.: Analytic Hierarchyand FuzzyAnalytic HierarchyProcess Application in Military Systems. Použitie analytického hierarchického a fuzzy analytického hierarchického procesu vo vojenských systémoch. Proceedings of 8th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2002, Brno, Czech Republic, pp , (2002). ISBN Křupka J., Olej V.: Analytic HierarchyProcess and FuzzyAnalytic HierarchyProcess in Military Systems. Analytický hierarchický a fuzzy analytický hierarchický proces vo vojenských systémoch. Proceedings of 6th International Conference on Fuzzy Sets, Theory and Its Applications, FSTA 02, Liptovský Ján, Slovak Republic, pp.86, (2002). 47.Kubanová J.: Metoda projektů ve výuce předmětu matematické metodyv ekonomii. Sborník 11.slovenské štatistické konferencie Štatistické metódy v praxi. Nitra 2002, SŠDS Bratislava, s , (2002). ISBN Kubanová J.: Užití shlukové analýzypři porovnání nezaměstnanosti v okresech ČR. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Public Administration & Informatics within Public Administration 2002".Lázně Bohdaneč, UPa, s , (2002). ISBN Kubanová J.: Netradiční přístupyke konstrukcím intervalů spolehlivosti. Sborník 8.mezinárodní vědecké konference Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikání - metodológia a prax v novom tisícročí, Bratislava, Ekonomická univerzita Bratislava, s , (2002). ISBN Kubanová J.: BCa confidence intervals obtained with Unistat. Sborník 11.medzinárodný seminár Výpočtová štatistika.bratislava, TU Košice, SŠDS Bratislava, s.51-53, (2002). ISBN , EAN

17 51.Kubanová J., Linda B.: Confidence intervals based on bootstrap method. 7th International Scientific Conference, Proceedings Section 1: Applied Mathematics.Košice, s.35-40, (2002). ISBN Lacina K.: Aplikace vybraných zásad managementu v moderním řízení obcí a krajů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Public Administration and Informatics within Public Administration, Lázně Bohdaneč, s , FES UPa, (2002). ISBN: Lacina K.: Poznámkyk roli regionálního marketingu v plánování rozvoje území. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Public Administration and Informatics within Public Administration Lázně Bohdaneč, s , FES UPa, (2002). ISBN Linda B.: Neparametrickybootstrapový odhad standardní chybykoeficientů jednoduché lineární regrese. Sborník 11.slovenské štatistické konferencie Štatistické metódy v praxi. Nitra, SŠDS Bratislava, s , (2002). ISBN Linda B.: Testování hypotéz metodou Monte Carlo. Sborník 8.mezinárodní vědecké konference Kvantitatíne metódy v ekonómii a podnikání - metodológia a prax v novom tisícročí, Bratislava, Ekonomická univerzita Bratislava, s , (2002). ISBN Linda B.: O Unistatu a jeho využití ve výuce. Sborník 11.medzinárodný seminár Výpočtová štatistika.bratislava, SŠDS Bratislava, s.59-61, (2002). ISBN , EAN

18 57.Mandysová I.: Současné trendyvariantního zvažování managementu podniku při lokalizaci podniku. Public Administration and informatics within Public Administration, s Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Lázně Bohdaneč (2002). ISBN: Mandysová I.: Možné směrybudoucího uspořádání regionální politikyevropské unie po přistoupení kandidátských zemí. Odborný seminář Regionální management otázky teorie, praxe a edukace, Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, (2002). ISBN neuvedeno. 59.Myšková R: Hodnocení výkonnosti podniku s akcentem na lidské zdroje. Sborník z mezinárodní konference Systémové řízení, Masarykova univerzita Brno, s , Brno, (2002). ISBN Obršálová I.: Problematika systémových přístupů k indikátorům udržitelného rozvoje. Sborník příspěvků z konference SI 02 Hradec Králové s.9-95, UHK, (2002). ISBN Obršálová I.: Options of Transfer of Results When Calculating Environmental Damages under Various Conditions. International Conference Regional Development 2002, Kaunas October 3-4 (2002). ISBN neuvedeno. 62. Obršálová I., Chýlková J.: Problems Concerning Assessment of Effectiveness of Environmental Investments and Measures. 6th Conference on Environment and Mineral Processing Part I, TUVŠB Ostrava, s , (2002). ISBN Obršálová I., Souček E., Ježdík V.: Ekonomické indikátoryudržitelného rozvoje území. Sborník mezinárodní konference Ekonomické a adaptační procesy 2002 pro české průmyslové regiony před vstupem do EU.TU VŠB Ostrava, s , (2002). ISBN

19 64.Olej V.: Prediction of Gross Domestic Product Development on the Basis of Frontal Neural Networks, Genetic and Eugenic Algorithms. Predikcia vývoja hrubého domáceho produktu na na báze frontálnych neurónových sietí, genetických a eugenických algoritmov. 2nd Euro-International Symposium on Computational Intelligence, E-ISCI 2002, Intelligent Technologies Theory and Applications, New Trend in Intelligent Technologies, IOS Press Ohmsha, Netherlands, pp , (2002). ISSN , ISBN IOS Press, ISBN Ohmsha. 65.Olej V.: Prediction of Gross Domestic Product Development on the Basis of Neural Networks, Genetic and Eugenic Algorithms. Predikcia hrubého domáceho produktu na báze neurónových sietí, genetických a eugenických algoritmov. Proceedings of 8th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2002, Brno, Czech Republic, pp , (2002). ISBN Olej V., Fedurco M.: Prediction of the Index Found on the Basis FuzzyInference Systems. Predikcia indexového fondu na báze fuzzy inferenčných systémov. 2nd Euro-International Symposium on Computational Intelligence, E-ISCI 2002, Intelligent Technologies Theory and Applications, New Trend in Intelligent Technologies, IOS Press Ohmsha, Netherlands, pp , (2002). ISSN , ISBN IOS Press, ISBN Ohmsha. 67. Olej V., Fedurco M., Daniel P.: Návrh fuzzy inferenčného systému typu Sugeno na predikciu v pasívnych investičných stratégiách. (Plenárna prednáška), Zborník z 1.medzinárodnej konferencie APLIMAT 2002, Brastislava, s.39-46, (2002). ISBN Pešek A.: Pracovní postupyv peněžních institucích. Sborník z mezinárodní konference Systémové řízení, Masarykova univerzita Brno, s , Brno, (2002). ISBN

20 69.Petr P.: Optimalizace rozmístění orgánů veřejné správyz pohledu kraje. Sborník z mezinárodní konference GIS Seč 2002 GIS ve veřejné správě, 18 s., Invence Litomyšl, (2002). ISBN , ISSN Petr P.: Struktura veřejné správya možnosti její optimalizace. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Public Administration & Informatics within Public Administration 2002, Lázně Bohdaneč, 1, s , UPa (2002). ISBN Petr P., Jonášová H., Šára M.: Výuka GIS pro potřebyveřejné správy. Sborník příspěvků z konference GIS Seč GIS ve veřejné správě, 8 s., Invence Litomyšl, (2002). ISBN Pilný J.: Bonita vybraných obcí v oblasti severovýchod. Sborník příspěvků mezinárodní konference Public Administration & Informatics within Public Administration 2002, Lázně Bohdaneč, FES UPa, s , (2002). ISBN Pilný J.: Rozvoj kraje Pardubice. Sborník příspěvků z V.mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, ESF MU Brno, s , (2002). ISBN Pomahač R.: Transforming Administrative Justice: An indispensable ingredient of the administrative and judicial reform in the Czech Republic, European Group of Public Administration, Potsdam (2002). ISBN neuvedeno. 75.Prachař O.: Překážkyv rozvíjení tvůrčích schopností studenta ve výuce a učení matematice na vysoké škole. Sborník příspěvků X.mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu, II.část, Vyškov, VVŠ PV Vyškov, s (2002). ISBN

21 76.Prachař O.: Pojetí a didaktická koncepce vyučování matematice ve strukturovaném studiu na vysoké škole technického zaměření. Sborník 27.mezinárodní konference O matematice na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských, Matematika v inženýrském vzdělávání Hejnice 2002 s , ČVUT Praha, (2002). ISBN Provazníková R.: Vzdělávání úředníků na Fakultě-ekonomicko správní UniverzityPardubice a jeho perspektivy. Sborník z IV.mezinárodní konference Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě, Univ.Palackého Olomouc, s.54-62, (2002). ISBN Provazníková R.: Vývoj a význam přímých zahraničních investic pro ČR. Sborník z mezinárodního vědeckého semináře Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách III.,Ostrava, VŠB TU Ostrava,s (2002). ISBN Provazníková R.: Představuje obecní dluh problém? Sborník z mezinárodní konference Acta oeconomica No 10 Institutional and Economic Aspects of Regional Development in European Context, Banská Bystrica, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, s.58-62, (2002). ISBN Provazníková R., Volejníková J.: Benchmarking ve veřejné správě. Sborník Mezinárodní vědecké konference Public Administration Informatics within Public Administration 2002, Lázně Bohdaneč UPa, FES, s , (2002). ISBN Provazníková R.: Veřejný dluh ČR a jeho komparace s vybranými zeměmi. Sborník abstraktů z mezinárodní konference Ekonomika a občan v procesu integrace, UJEP Ústí nad Labem, s.87-88, + CD s , (2002). ISBN Roudný R.: Pojetí a výuka krizového managementu. Sborník konference Současnost a budoucnost krizového managementu, s.25, (2002). ISBN X.

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X. Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X. Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VĚDECKÉ SPISY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ČERVEN 2007 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Environmentální analýza udržitelnosti zemědělských systémů na základě finančních dat

Environmentální analýza udržitelnosti zemědělských systémů na základě finančních dat Environmentální analýza udržitelnosti zemědělských systémů na základě finančních dat Ladislav Hanuš Sociální Ekonomická Ekologická dimenze Ústav krajinné ekologie Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009 Autorský kolektiv prof. Ing. Jiří Fotr, CSc., autor kapitoly

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Regionální a územní rozvoj v ČR

Regionální a územní rozvoj v ČR Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: mdamborsky@centrum.cz

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 0 1/2015 C I V I T A S P E R P O P U L I /VY S O K Á Š K O L A R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E ÚVOD EDITORIAL Vážení čtenáři, přicházíme za Vámi s dalším ročníkem

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje

Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS VIII 1/2014 Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje Dana HÜBELOVÁ Abstract: The economy of developed countries

Více