Výroèní zpráva Køesťanské misijní spoleènosti za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroèní zpráva Køesťanské misijní spoleènosti za rok 2007"

Transkript

1 Výroèní zpráva Køesťanské misijní spoleènosti za rok 2007 Vize KMS slouží k vzájemnému dorozumění křesťanských pracovníků, kteří usilují o misii a o jednotu křesťanů ve světle Písma. Chce napomáhat k duchovnímu růstu a vzdělávání křesťanů a místních sborů. KMS chce sloužit Božímu lidu. Snaží se o prohloubení vztahů mezi křesťany a usiluje o probuzení. Hodnoty Spolupráce Svoboda Vztahy Pravda Okruhy činnosti Křesťanská konference a ostatní akce Kurzy Alfa Modlitební aktivity Vysílání misionářů Studijní překlad Bible Časopis Život víry Vydavatelská činnost Internetové knihkupectví

2 KMS Pracovníci KMS a Nakladatelství KMS KMS vznikla v roce V současnosti ji tvoří 43 sborů sedmi denominací, 6 křesťanských organizací a desítky individuálních členů. KMS je členem České evangelikální aliance. Užší výbor KMS Jaroslav Šelong, kazatel AC Agapé Český Těšín, předseda KMS Ing. Petr Šimmer, kazatel CB Litvínov, místopředseda KMS Mgr. Jakub Limr, pastor KS Mozaika Hradec Králové Ing. Lubomír Ondráček, pastor KS Praha, tajemník KMS Ing. Lubomír Ondráček tajemník KMS (částečný úvazek) V KMS pracuje od r celková koordinace práce KMS, realizace všech akcí KMS, kontakty KMS s domácími křesťany a církvemi, styk se zahraničím, ekonomické fungování KMS, člen redakční rady Života víry. Kázal a vedl semináře ve sborech různých církví. Sborová příslušnost: KS Praha. Je pastorem sboru. S manželkou Věrou má tři děti: Šimona (1991), Michaelu (1994) a Lukáše (1997). Ing. arch. Tomáš Dittrich šéfredaktor časopisu Život víry V KMS pracuje od roku organizační a redakční zajištění časopisu, hlavní redaktor nakladatelství, tiskový mluvčí KMS, modlitební koordinátor. Pracoval jako předseda rady kurzů Alfa. Je členem Rady ČEA Sborová příslušnost: KS Praha. Je starším sboru, vede pravidelný cyklus přednášek Základy křesťanského života a modlitební skupinu. S manželkou Martou má tři děti: Johanu (1987), Šimona (1989) a Daniele (1994). Lenka Zimová administrace V KMS pracuje od r administrace a distribuce časopisu a kazet, inzerce. Sborová příslušnost: CB Praha 1 S manželem Miroslavem má dvě děti: Veroniku (1989), a Michaelu (1993). Mgr. Tomáš Coufal redaktor V KMS pracuje od r redakční práce, korektury, překlady z angličtiny. Sborová příslušnost: KS Praha S manželkou Kateřinou má syna Tomáše (2005). Věra Ondráčková distribuce (částečný úvazek) V KMS pracuje od r distribuce knih a časopisu. Sborová příslušnost: KS Praha. Je manželkou Lubomíra Ondráčka. Bc. Milena Černá účetní (částečný úvazek) V KMS pracuje od října účetní KMS, Života víry a Nakladatelství KMS. Sborová příslušnost: KS Praha S manželem Milošem má tři děti: Magdalénu (1994), Jáchyma (1996) a Jonáše (2000). Lucie Tloušťová pracovala v KMS jako účetní do konce roku Externí spolupracovníci Ondřej Pumr grafik (pracuje jako OSVČ) V KMS pracuje od června sazba časopisu a knih, technická spolupráce na tvorbě časopisu. Sborová příslušnost: KS Praha S manželkou Martou má dvě děti: Noemi (1992) a Daniele (1995). Vladimír Vácha koordinátor modlitebních aktivit, pomoc při organizaci akcí, správa internetového obchodu Ing. Miloš Poborský vedoucí české kanceláře kurzů Alfa

3 Akce Vedoucí evropských letničních Ingolf Ellssel byl hlavním řečníkem Křesťanské konference 20. Křesťanská konference července, Praha Nejvýznamnější každoroční akce, již dvacátá Křesťanská konference, přilákala přes 700 křesťanů z různých církví a oblastí naší země a oproti roku 2006 zaznamenala nárůst účasti. Vynikajícím hlavním řečníkem byl charismatický vedoucí německých a evropských letničních Ingolf Ellssel. Také čeští řečníci měli vyváženou kvalitu. Jako každým rokem, byla konference také v roce 2006 festivalem českých evangelikálních nakladatelství a aktivit. Ohlasy: Jsou tu lidé, kteří evangelium žijí a čistě ho zvěstují. Milan Satke, farář ČCE Teplá Oba jsme vnímali Boží pří tom nost. Pavel a Júlia Rausovi, oragnizace Paraklétos Smývají se tu denominační rozdíly. Vidím zde Ducha jednoty. Petr Coufal, kazatel BJB Olomouc Potěšilo mě široké generační zastoupení. Karel Řežábek, člen Rady KS Dětská konference července, Praha Paralelní akce ke Křesťanské konferenci se konala poosmé. Účastnilo se jí rekordních 160 dětí a 40 dospělých pracovníků. Seminář kurzů Alfa a Manželské večery 27. ledna, Brno 100 účastníků reprezentovalo 24 společenství devíti církví. Seminář byl přípravou na podzimní kampaň kurzů Alfa v Brně. Křesťan a tvořivost 17. března, Praha Seminář s prominentní uměleckou a vůdčí osobností evropského formátu, Nizozemcem Leenem La Riviere o křesťanském umění. 70 účastníků reprezentovalo průřez českou evangelikální tvorbou různých uměleckých odvětví. Modlitební konference Mokon září, Praha Také každoroční Mokon, celkově 18., zaznamenal svou stovkou účastníků početní nárůst. Konferenci vedl nový tým včele s Jiřím Čihulkou z KS Turnov. Seminář s Janem Eriksenem října, Praha Nor Jan Eriksen, jehož životní příběh vyšel i v českém překladu (kniha Žil jsem v podsvětí ), v semináři o službě pouličním prostitutkám a narkomanům navázal na svůj seminář v Praze v roce Následovala jeho služba v několika českých věznicích ve spolupráci s Vězeňskou duchovenskou službou. Jan každého z účastníků vedl, aby zkoumal své motivy, protože tím nejdůležitějším u takové služby je soucit, uvedla Kelly Prudková z organizace Project Hope. Moc Boží přítomnosti II října, Praha Na konferenci o vnitřním uzdravení s Nizozemkou Tony Kalmovou přijelo přes 200 lidí. U Tony Kalmové oceňuji úžasnou citlivost, řekl nám na konferenci Karel Taschner, bývalý ředitel ETS. Spolu s přednášející se účastníkům věnoval modlitební tým. Seminář kurzů Alfa a rodinných kurzů 3. listopadu, Plzeň Malý seminář pro místní metodistický sbor. Evropská unie a modlitba listopadu, Praha Seminář s významným modlitebním vedoucím a teologem Pieterem Bosem z Nizozemska měl 50 účastníků. Bos překvapil smělostí Jan Eriksen strávil za mřížemi kus života. Dnes se tam vrací s poselstvím o Kristu

4 svých intelektuálních konstrukcí a modlitebních ambicí, ale i měkkým Pieter Bos osvětlil nejhlubší problémy EU srdcem. Je to modlitebník, který miluje Boha i lidi i národy, o jejichž záchranu jde. V tom byl pro mě sám poselstvím. Znamenitě se mu povedlo strhnout, konfrontovat, nadchnout, uvedl člen socio-politické komise ČEA David Floryk. Aktivity Kurzy Alfa Poprvé u nás proběhla na podzim v Brně kampaň kurzů Alfa, na které spolupracovalo šest místních sborů různých církví. Na brněnské kurzy přišlo celkově 200 účastníků. Celkově se konalo 35 kurzů. Rostl zájem o kurz Manželské večery, úspěšně proběhly pilotní běhy kurzu Příprava na manželství. Modlitební aktivity Modlitební konference (Mokon). Modlitebně-postní stráž společenství rozpis je pravidelně uveřejňován na adrese: a v časopise Život víry. Modlitby za poslance a se ná tory k modlitbám je možné se přihlásit na adrese: poslanci. Službu Mešaka Okumu v Keni podporuje NF KMS Brněnští křesťané pozvali na kurzy Alfa celé město Vysílání misionářů Nadační fond KMS, který se zabývá vysíláním a podporou misionářů a humanitární pomocí vydává vlastní výroční zprávu. Studijní překlad Bible KMS iniciovala překlad Nové smlouvy a založila NF Nadační fond překladu Bible, který koordinuje práce na Českém studijním překladu. Překlad Staré smlouvy dospěl v minulém roce do závěrečné fáze. NF Překladu Bible vydává vlastní výroční zprávu. Časopis Život víry a vydávání knih jsou prezentovány samostatně na poslední straně této zprávy. Přehled darů a přijatých členských příspěvků za rok 2007 Členské příspěvky AC Agapé AC Bohumín AC Frýdek-Místek BJB Cvikov ČCE Teplá u Toužimě ECM Jihlava ECM Litoměřice ECM Vilová KS Aš KS Brno KS Děčín KS Horažďovice KS Hradec Králové KS Cheb KS Jindřichův Hradec KS Jirkov KS Krnov 700 KS Kutná Hora KS Nymburk KS Ostrava KS Pardubice KS Plzeň KS Praha KS Rakovník KS Tábor KS Tábor KS Turnov KS Žďár nad Sázavou Opavské společ. Cesarea YWAM ČR Individuální členové Celkem Dary na činnost KMS KS Kladno JB Ústí nad Orlicí o. s. Effatha Praha Sbor Jednoty bratrské (č. ú /0800) 500 Soukromí dárci Celkem Dary na akce KMS Soukromí dárci Dary na mládežnickou přílohu Naplno Soukromí dárci Dary na webovou stránku KMS Soukromí dárci Dary na překlad knihy Ježíšovy ruce KS Děčín KS Juda Mělník KS Liberec Sbor KS Praha Soukromí dárci Celkem Dary na kurzy Alfa Eurovangelism UK (celkem 2250 GBP) Soukromí dárci Celkem

5 Hospodaøení Účetní zpráva KMS za rok 2007 KMS účtuje v podvojném účetnictví a má účetní agendu vedenou střediskově podle jednotlivých druhů činnosti. Tato zpráva je předkládána v zjednodušené formě a jsou uváděny pouze údaje před desetinnou čárkou. K činila aktiva Kč a pasiva Kč. Vlastní jmění organizace činilo Kč. Výnosy roku 2007 činily Kč a náklady činily Kč. KMS dosáhla účetního zisku Kč. Zdaňovaná činnost skončila ziskem Kč a činnost nepodléhající dani skončila ztrátou Kč. Jednotlivá střediska dosáhla následujících hospodářských výsledků: Hospodářská činnost (inzerce, typografické zakázky, prodej zboží) výnosy Kč, náklady Kč, zisk Kč. Režie KMS výnosy Kč, náklady Kč, zisk Kč. Akce KMS výnosy Kč, náklady Kč, ztráta Kč. Křesťanská konference výnosy Kč, dotace Ministerstva kultury Kč, náklady Kč, ztráta Kč. Kurzy Alfa a Manželské večery výnosy Kč, náklady Kč, ztráta Kč. Časopis Život víry výnosy Kč, náklady Kč, ztráta Kč. Zpracovali: Ing. Lubomír Ondráček a Bc. Milena Černá Zpráva revizní komise ve složení: Mgr. Luděk Richter a Ivo Chaloupek Dne 17. dubna 2008 byla provedena kontrola účetnictví KMS. Účetnictví je vedeno v soustavě podvojného účetnictví a nově od roku 2007 v softwaru Xaverius. 1. Předložené doklady a zaměření kontroly účetní závěrka za rok 2007 účetní doklady sestavy majetku 2. Zjištění a) Účetní výkazy Byla kontrolována rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha za rok Byly kontrolovány konečné zůstatky těchto sestav a rozvahových účtů. Všechny zůstatky odpovídají účetnictví a i po formální stránce jsou tyto výkazy v pořádku. b) Účetní doklady Byla provedena kontrola pokladních dokladů za měsíc červenec a srpen 2007 (příjmové doklady č , výdajové doklady č ). Byly zkontrolovány všechny přijaté faktury za rok U těchto dokladů nebyly kontrolou zjištěny žádné nedostatky. c) Sestavy majetku Majetek je evidovaný v souladu s platnými předpisy. 3. Závěr Účetnictví KMS je vedeno v souladu s platnými předpisy, kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky v účetnictví ani v hospodaření KMS. V roce 2007 skončilo hospodaření KMS se ziskem Kč. Stejně jako v roce 2006 skončilo s výraznou ztrátou v hospodaření středisko časopisu Život víry. Tato ztráta byla podobně jako v roce 2006 pokryta ostatními příjmy KMS. Navrhujeme zvážit možnosti řešení pro snížení ztráty tohoto střediska. Mgr. Luděk Richter a Ivo Chaloupek V Praze 17. dubna 2008 Dary na vydávání ŽV KS Krnov CB Praha 4-Šeberov 733 o. s. Effatha Praha World Outreach Soukromí dárci Celkem Dary na technické vybavení ŽV AC Agapé Soukromí dárci 700 Celkem Všem dárcùm za jejich štìdrost dìkujeme! Rekapitulace Členské příspěvky ,24 % Dary na činnost KMS ,65 % Dary na akce KMS ,78 % Dary na mládež. příl. Naplno ,13 % Dary na webovou stránku KMS ,11 % D. na překlad k. Ježíšovy ruce ,45 % Dary na kurzy Alfa ,02 % Dary na vydávání ŽV ,00 % Dary na technické vybavení ŽV ,62 % Celkem v Kč

6 Vydavatelská èinnost Časopis Život víry Život víry četli křesťané ze všech u nás působících církví. Čtenost časopisu v roce 2007 stoupla, podle našich průzkumů měl Život víry kolem devíti tisíc čtenářů. Vydávání knih KMS je 100% vlastníkem Nakladatelství KMS, s. r. o., které se zabývá vydáváním a distribucí knih, CD a DVD. Tituly vydané v roce 2007: Kay Arthurová: Jak studovat svou Bibli pro děti Kay Arthurová: Pane Bože, jak se jmenuješ? Gumbel, Nicky: Alfa otazníky života (3., doplněné vydání) Kateřina Jančaříková: Blues o modrém pokoji Hana Pinknerová: Budu asi lítat Krista Gerloffová: Všední dny začínají nedělí Pieter Bos: Evropská unie a modlitba (CD-ROM ze semináře) Tony Kalmová: Moc Boží přítomnosti II (CD-ROM z konference) Křesťanská misijní společnost Primátorská 41, Praha 8 tel

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Česká pobočka

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Česká pobočka Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Česká pobočka Výroční zpráva za rok 2014 1 2 Úvodem Vážení přátelé, předkládáme vám přehled o činnosti české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788

CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA. www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2013 www.teenchallenge.cz HELPLINE: 733 788 788 2013 Jsme vděčni především Bohu za to, že můžeme tento rok opět prezentovat výroční zprávu, což svědčí o skutečnosti,

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze)

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze) Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2011 (krácená verze) ÚVOD Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Adresa společnosti: Statutární orgán společnosti: Ředitel společnosti Správní rada: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Filharmonie Bohuslava Martinů,

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2014 KLUB PATHFINDER

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2014 KLUB PATHFINDER VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2014 KLUB PATHFINDER Úvodem Vážené čtenářky a čtenáři, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu za rok 2014. Je to již dvacet let ode dne založení Klubu Pathfinder v České republice.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Výroční zpráva - 2003 -

Výroční zpráva - 2003 - Nadace Divoké husy Výroční zpráva - 2003-1 Vážení přátelé, Nadace Divoké husy předkládá zprávu o své činnosti za rok 2003. Tento rok byl pro nadaci, přes všechny úspěchy, poznamenán úmrtím předsedy správní

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 BŘEZEN 2010 1 Úvodem o roce 2009 v ČRDM Milí čtenáři výroční zprávy, Česká rada dětí a mládeže tu byla s Vámi i v roce 2009. Opět jsme se snažili, aby dobrovolnická

Více