I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA"

Transkript

1 I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA

2 DĚKANKA EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA A NADAČNÍ FOND KARLA ENGLIŠE PŘI EKONOMICKÉ FAKULTĚ VŠB - TU OSTRAVA VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA Ekonomické vzdělání na dobré adrese sokolská Hlavní partner Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava On the road 16. REPREZENTAČNÍ PLES PÁTEK 27. ÚNORA 2015 V PROSTORÁCH MAMAISON IMPERIAL HOTEL OSTRAVA OD HODIN Přeji Vám i všem Vašim blízkým pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti v novém roce 2015 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová děkanka EkF 16 5 th International week 2014 PROGRAM Vstupenky v hodnotě 390,- Kč (v ceně vstupenky zahrnuta večeře) lze zakoupit v místnosti E 813 (Havlíčkovo nábřeží) u Markéty Ficelové tel.: , od 20. ledna 2015 vždy do 11:00 hod. Slavnostní zahájení plesu vystoupení tanečního páru Hraje skupina Rivieras Showband Tombola pf 2015 Editorial Interview 4 Martin Melecký Příběh 19 Dobrý den Příběh studentky Ekonomické fakulty, které pomáhá centrum Slunečnice Prezentace výsledků vědecké práce studentů doktorského studia Diář 8 Stručný přehled událostí na fakultě v roce 2014 Pozvánka 17. ročník mezinárodní konference února 2015 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Záštitu nad konferencí převzala prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Odborné sekce konference Ekonomie Podniková ekonomika Management Marketing a obchod Právo Finance a účetnictví Veřejná ekonomika a správa Systémové inženýrství a informatika English Section Jednacími jazyky jsou: čeština, slovenština, angličtina Sny jsou motorem snažení a plnit si je, je tím, co člověka naplňuje. Už dvacet pět let je možné u nás sny proměňovat v realitu bez jakéhokoliv omezení. K cestování není potřeba ani devizového příslibu, ani výjezdní doložky. Prosazení vlastního nápadu je zcela v našich rukách. Chcete studovat nebo pracovat v zahraničí? Stačí se naučit jazyk a podat přihlášku. Ale zároveň to chce kus odvahy, protože realizace snu znamená vstup do neznámého prostředí plného nejistot. Překonání bariéry v sobě samém je sice mnohdy obtížné, avšak krásné a svůdné zároveň. Martin z obálky, který je absolventem naší fakulty, si naplnil svůj American dream. Jak? To si můžete přečíst v následujícím interview. Vojtěch Spáčil Přehled roku 13 Čísla roku 2014 Time-out 22 Kulturní tipy Sokolská 33: časopis EkF VŠB-TU Ostrava, Vydavatel: Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava, ww.ekf.vsb.cz. Editor: Vojtěch Spáčil. Redakce: Pavlína Pawlasová, Vojtěch Klézl, Petra Krbová, Tereza Navrátilová, Tereza Kulihová. Fotograf: Jan Poláček. Grafický design, produkce: Radoslav Duračka MD communications, s. r. o. Uzávěrka: Copyright ISSN

3 Interview Martin Melecký doc. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D. Bratrské povídání se uskutečnilo ve Washingtonu, kam jel Aleš, který působí jako odborný asistent na katedře ekonomie EkF, vyzpovídat Martina, který působí jako expert ve Světové bance. Martin, který se v roce 2013 habilitoval na své alma mater, je držitelem aktuálního ocenění Ceny děkanky za článek v odborném časopise a společně s Alešem i Ceny děkanky za odbornou knihu Aplikované modelování pro potřeby hospodářské politiky. (VS) Proč sis po magisterském studiu na EkF VŠB-TU Ostrava vybral další doktorské studium na University of New South Wales? Ono to nebylo po absolutoriu, ale při doktorském studiu na EkF. Myslím, že to bylo někdy v roce 2001, kdy jsem v létě pocítil naléhavou potřebu jít studovat do zahraničí. Začal jsem se dívat na americké, anglické a posléze i australské univerzity a zjistil jsem, že bez stipendia je tento plán nerealizovatelný. Poté, co jsem nestihnul přihlašovací termíny na americké a anglické univerzity, zbývaly univerzity australské, které mají opačný akademický cyklus vedoucí ekonom, kancelář hlavního ekonoma, jižní Asie, Světová banka 2013 habilitace v oboru Ekonomie (docent) na EkF VŠB-TU Ostrava starší ekonom a ekonom, rozvoj finančního sektoru, Evropa a centrální Asie, Světová banka ekonom, řízení makroekonomiky, Evropa a centrální Asie, Světová banka finanční ekonom, World Bank Treasury, Světová banka 2006 ekonom, oddělení monetární politiky a výzkumu, Holandská centrální banka 2005 konzultant, sekce implementace monetární politiky, Evropská centrální banka odborný asistent, katedra ekonomie, EkF VŠB-TU Ostrava 2004 vítěz soutěže Mladý ekonom, Česká společnost ekonomická doktorské studium, School of Economics, University of New South Wales, Sydney 2002 druhé místo v soutěži Mladý ekonom, Česká společnost ekonomická 2001 Englišova cena, Česká společnost ekonomická 2000 Englišova cena, Česká společnost ekonomická doktorské studium, obor Ekonomie, EkF VŠB-TU Ostrava 1999 absolvent magisterského studia oboru Finance na EkF VŠB-TU Ostrava K rozhodnutí studovat v Austrálii přispělo také to, že jsem měl shodou okolností blízkého kamaráda v Sydney. Rozeslal jsem několik žádostí o stipendia na vybrané prestižní australské univerzity, přičemž UNSW mi přislíbila částečné stipendium a prof. Kingston placenou práci na svém výzkumném grantu. Po zvážení své finanční situace a rizik jsem se rozhodl do zahraničí odcestovat. Když srovnáš doktorské studium v ČR a v Austrálii, v čem vidíš největší rozdíly? Samozřejmě, že se studijní programy liší svou akademickou náročností, která je dána kvalitou pedagogů ve studijních programech a náročností z hlediska specializace. Zajímavé je to, že ačkoliv my vyjadřujeme respekt k vyučujícím vykáním, v Austrálii a na anglosaských univerzitách je běžné vyučujícím tykat. Nicméně to studenty nijak nezbavuje respektu, spíše naopak. Řekl bych, že privilegium tykání respektovaným pedagogům zavazuje a motivuje studenty k větší zodpovědnosti studovat a vykazovat dobré výsledky. Serióznost přístupu je také podmíněna tím, že jsou si studenti vědomi toho, že se ztracená důvěra ze strany pedagoga těžko znovu získává. Je pravda, že na australských universitách je kladen větší důraz na samostatnou práci studentů, než je tomu v ČR? Řekl bych, že to není jenom na australských universitách a nemyslím si, že v ČR je samostatná práce výjimkou. Nicméně počet hodin, které studenti stráví studiem, a požadovaná kvalita samostatné práce se mezi ČR a Austrálií dramaticky liší. Například já a mí kolegové jsme trávili běžně na některých předmětech po několik dnů i 12 hodin denně, abychom dokončili jednotlivé úkoly samostatného studia. Mnohdy jsme vhazovali dokončené úlohy pod dveře profesorům Paganovi nebo Kohnovi před půlnocí, abychom splnili daný úkol v limitu a v co největší kvalitě. Ale v Austrálii jsi nakonec pracovat nezůstal. Jakými cestami se ubírala tvoje kariéra, než jsi zakotvil v USA? Nejprve jsem se snažil dostat práci v centrální bance Austrálie, bohužel brali dva nejlepší a já skončil třetí. Po ukončení studia jsem proto nastoupil jako konzultant do Evropské centrální banky, kde jsem pracoval na hodnocení modelů DSGE a jejich predikčních schopností. Tento krátkodobý úvazek mi pomohl získat práci v Nizozemské centrální bance, pro kterou jsem pracoval v Amsterodamu. Mezitím jsem se ucházel o práci v Mezinárodním měnovém fondu, kde jsem se dostal do posledního kola přijímacího řízení. Do MMF mě nepřijali, ale souběžně jsem se také hlásil do Světové banky, o které jsem toho moc nevěděl. Postupoval jsem jednotlivými koly výběrového řízení, které zahrnovaly eseje, individuální pohovory, hodnotící centrum a posléze hodnocení celého profilu skupinou manažerů ve Světové bance. Někdy na jaře 2006 mi zazvonil telefon, když jsem seděl ve své kanceláři s výhledem na Amsterodam, a dozvěděl jsem se, že jsem byl přijat do programu Young Professionals. S manželkou jsme se těšili na mezinárodní prostředí ve Světové bance a následoval přesun do Washingtonu D.C. v USA. Ve Světové bance pracuješ více než osm let. Jaká oddělení jsi vystřídal a co vůbec práce pro Světovou banku představuje? Zahrnuje mnoho aktivit, na které jsem nebyl z akademického studia připraven. Když jsem nastoupil, tak mi připadalo, že začínám úplně od začátku. Avšak postupem času jsem zjistil, že teorie, výzkum a vůbec nabyté znalosti je něco, co dává člověku pevný a flexibilní základ přenositelný do různých oblastí hospodářské politiky. Ochraňuje člověka před sebou samým, aby se nestal pouhým obchodníkem, který argumentuje ve prospěch jedné či druhé strany tak, jak mu to vyhovuje. Velkou část Washington, D.C., je hlavní město Spojených států amerických, sídlo prezidenta, Kongresu a Nejvyššího soudu. Jméno města vzniklo jako pocta prvnímu prezidentovi USA Georgi Washingtonovi. Zaujímá území federálního distriktu, známého jako District of Columbia nebo zkráceně D.C. svých vědomostí jsem zdárně adaptoval a posléze i aplikoval. Nastoupil jsem nejdříve do World Bank Treasury, což je část banky, která se zabývá vývojem nových finančních produktů a radí státům, jak řídit vládní dluh pomocí alokace do různých měn a dluhových instrumentů. Po svém působení v Treasury jsem přešel do makroekonomické sekce v regionu Evropy a centrální Asie, kde jsem pracoval na diagnostice růstu z pohledu financí, fiskální politiky a infrastruktury. Tento poměrně široký záběr otevře člověku oči, jak se vlastně hospodářská politika v dané zemi dělá, aby Interview Martin Melecký 4 5

4 Interview Martin Melecký bylo využito jejího potenciálu a dosaženo co nejvyššího růstu s maximální mírou udržitelnosti. Následně jsem se chtěl více specializovat. Vzhledem k tomu, že jsem vystudoval obor Finance na EkF VŠB-TU Ostrava, tak se finanční sektor ukázal jako ideální pro spojení mých finančních zkušenosti se zkušenostmi s makroekonomickým modelováním. Přesunul jsem se do sektoru finančního rozvoje, kde jsem začal pracovat na makroprudenčních (makroobezřetnostních) stress testech a regulacích na ochranu spotřebitele ve finančních službách. Prošel jsem výzkumným oddělením banky, kde jsem strávil jeden rok psaním kapitoly o finančních systémech pro World Development Report 2014 zaměřenou na Risk and Opportunity: Managing Risk for Development (www.worldbank. org/wdr2014) a tam jsem měl možnost setkat se s předními akademiky (Stiglitz, Calvo, Shin, Schmit-Hebel a další). Oficiálně sice pracuješ ve Washingtonu, D.C., ale s tvou prací je spojeno také hodně cestování. Kam všude musíš jezdit? Vzhledem k tomu, že pracuji v sekci pro region Evropy a centrální Asie, tak jsem zejména v posledních čtyřech letech procestoval země jako Albánie, Makedonie, Černá Hora, Bulharsko, Rumunsko, Moldávie, Rusko, Turecko, Arménie, Egypt, Kazachstán a další. Když jsem se nedávno díval na svůj Miles and More účet u Lufthansy, tak statistika od roku 2012 ukazovala 57 letů. Co tvoje akademická kariéra a jak to vypadá s tvojí spoluprací s EkF VŠB-TU Ostrava? V rámci práce se výzkumné činnosti věnuji. Mnohdy potřebuji nový výzkum k tomu, abych přesvědčil guvernéry centrálních bank nebo ministry financí v členských zemích, aby podnikli určité prospěšné reformy. Můj výzkum se zabývá tématy, která potřebuji pro svou práci ve Světové bance, a problematikou, kterou rozvíjím se svými kolegy na EkF pro akademické účely. Na EkF vedu již druhý grant grantové agentury České republiky (GAČR) a také se snažím přivést do týmu nové nadějné doktorandy. Jsem však zklamaný tím, že není hlubší zájem o výzkumnou práci a témata, která nabízím. Tento nezájem je i navzdory tomu, jaké příležitosti se v našem grantovém týmu nabízí, například krátkodobé pobyty v USA za účelem vědeckovýzkumné spolupráce a poznávání nových oblastí výzkumu ve Washingtonu, D.C. a slušné finanční hodnocení. Ty sám jsi během magisterského studia patřil mezi poctivé studenty, kteří docházeli na všechny přednášky a plnili důsledně své domácí úkoly? Určitě se během mého studia objevily určité cyklické výkyvy. Kdybych to měl interpretovat z pohledu ekonomické teorie, začal jsem v hluboké recesi. Trávil jsem hodně času ve studentském klubu Vrtule a méně času studiem. Nicméně, jak se dostával do popředí můj zájem o ekonomický výzkum a hospodářskou politiku vůbec, tak jsem trávil více času na přednáškách. V rámci doktorského studia jsem pak trávil velkou část volného času výzkumem a pracoval jsem i přes prázdniny. Co se týká následného studia v Austrálii, tak jsem určitě byl na každé přednášce a v laboratoři jsem byl jeden z prvních a odcházel jsem jako jeden z posledních. Také prostředí v Austrálii se od českého liší v tom, že většina studentů si za své přednášky a za znalosti, které získá, platí. Takže docházka a vůbec zapojení studentů během přednášek je daleko živější a studenti jsou motivovanější tím, že každý má trochu své kůže ve hře. V poslední době se v ČR hojně diskutovalo zavedení školného. Z toho, co říkáš, vyplývá, že bys nebyl úplně proti? Teď, jak nad tím uvažuji, tak bych byl určitě pro. Nicméně zavedení školného má své sociální dopady, které se však dají řešit v rámci programů na snížení důchodové nerovnosti. Veškeré pobídky bych proto směřoval do těchto programů. Pro studenty z průměrně a nadprůměrně vydělávajících rodin bych určitě poplatky za vysokoškolské studium zavedl. Nejenom z toho důvodu, abych je motivoval ke studiu, ale také proto, aby se tím co nejdříve konsolidovala akademická obec a dostali se do ní profesionálové, kteří jsou dobře placeni, dobře hodnoceni a motivováni k tomu, aby naučili studenty co nejvíce a sami sebe udržovali na hranici znalostí ve svém oboru. Investice do vzdělání, ať už časová či peněžní, je největší investicí, kterou lidé za svůj život učiní. Lidé by proto neměli prostředky plýtvat a měli by poptávat kvalitu. Kterých svých publikací si nejvíce ceníš? Dají se někde vyhledat? Většinou to bývá tak, že si člověk cení nejvíce svých posledních publikací. Takovým přelomem mé publikační činnosti byl článek, který je dosud docela často citovaný z oblasti makroekonomie, a to nový keynesiánský model pro Austrálii. Další je pak článek v Journal of Financial Stability popisující makroobezřetnostní zátěžový test (stress test), který jsme s kolegou vyvinuli na základě selhání mikroprudenčních stress testů před finanční krizí. V neposlední řadě je to zatím neotištěný článek ve World Bank Economic Review, který se týká fiskálních opatření v reakci na přírodní katastrofy, a jak může finanční rozvoj v tomto ohledu pomoci. Téměř všechny moje články se dají najít na serveru Ideas, kde jsou články ke stažení v pracovních či publikovaných verzích. Plánuješ návrat do ČR nebo už jsi nadobro zakotvil v USA? Protože máme dva malé syny a prarodiče jsou docela zoufalí z interakcí pouze přes Skype, tak se v horizontu 3-4 let plánujeme vrátit minimálně do Evropy. Kde se ale usadíme, je ve hvězdách. Možná Londýn, Vídeň, ale možná i Praha, pokud by se objevila dobrá pracovní nabídka ve finančním sektoru, ať už privátním nebo veřejném. Je nějaká práce, která by tě přiměla vrátit se zpátky do ČR již nyní? Určitě. Kdyby mi někdo nabídl místo v bankovní radě ČNB, tak bych byl ochotný se vrátit třeba zítra. TOP 5 Top koncert: Vždycky jsem byl zastánce toho, že dobrý koncert se musí prožít v kotli u pódia a co nejblíže kapele. Jeden z posledních koncertů, který jsme si hodně užili, byli Foo Fighters v prosinci 2011, kdy jsme se ženou, která byla v sedmém měsíci těhotenství, usedli v hledišti za pódiem. Foo Fighters s Davidem Grohlem, kteří jsou z D.C., poprvé vyprodali Verizon Arenu. Top skupina: Když to zprůměruji, tak jsou to dlouhodobě U2, ale hodně poslouchám Jimi Hendrixe, Led Zeppelin, Roling Stones a další. Top CD: V poslední době to bylo album od John Mayer Trio Try!, ale poslouchám toho hodně a různé žánry. Top kniha: Pro zábavu až tak moc nečtu. Když mám čas, tak si radši hraji na kytaru a něco skládám. Ale z těch věcí, co jsem přelouskal, je to dlouhodobě kniha Kmotr, kterou napsal Mario Puzo. Top film: Tak těch je spousta. Jelikož se nám rozrostla rodina, tak se teď soustředím i na rodinné žánry a v této oblasti zatím vítězí film August Rush. Najdeš si čas na nějaké koníčky a dokážeš vyvážit práci a volný čas? Sladit práci, volný čas a rodinu během roku je velmi obtížné, takže se snažím alespoň v létě přijet s rodinou minimálně na měsíc do ČR. V průběhu roku realizujeme alespoň jeden nebo dva výlety do cizokrajných oblastí například do Karibiku nebo Latinské Ameriky. Snažím se navázat na staré koníčky jako je hraní s členy mé původní kapely, skládání písniček a pití českého piva. Pokud jde o hudbu, udržuješ ještě vztahy s kapelou? Je možné si někde poslechnout vaše písničky, případně zajít na koncert? Kapelu jsme nikdy nerozpustili, ale funguje nyní flexibilně. Každé léto se snažíme sejít a hrát. Průběžně se také snažíme složit 2-3 písně za léto a zahrát v nějakém místním klubu nebo nahrát demosnímek. Nicméně to, co nahrajeme, sdílíme ve velmi hrubé formě se svými kamarády přes web. Je určitě možné si některé naše skladby poslechnout na nebo na youtube zadáním the Shy Spy do vyhledávače. Není nad vlastní reklamu. Několikrát jsi v tomto rozhovoru zmínil pivo. Jaké pivo máš vlastně rád a dáváš přednost českým nebo zahraničním pivům? České pivo je mé mateřské mléko. Docela mě potěšila česká revoluce proti mainstreamovým pivům, která nastala tak tři roky zpátky a růst mikropivovarů, které jsou také v Americe velmi rozšířené. Mí přátelé v D.C. mě také začali seznamovat se zahraničními pivy. Kamarád z Peru mě vzal na ochutnávku piv a vytáhl speciální edici piva vydanou k seriálu Hra o trůny (pozn. autora: s bratrem jsme velcí fanoušci). Toto pivo má okolo 10 % alkoholu, hodně mi zachutnalo, i když je to jiný druh piva, než na co jsem zvyklý. Mé nejoblíbenější pivo je řezané pivo (Kozel 10 černý s plzní) v hospodě U Rady. Věnuješ se nějakému sportu? Snažím se chodit do posilovny a běhat, protože sedavé zaměstnání je velmi náročné na všechny části těla. V posledních letech se mi také podařilo zaběhnout maraton za 3:10, a od 6. třídy až téměř do mého odjezdu do Austrálie jsem se s přestávkami věnoval lednímu hokeji. Hodně jsi toho ve svém životě procestoval. Měl bys nějaká doporučení, kam se vydat? Přátelé rozbijte prasátka! Určitě bych vás poslal do centra Austrálie podívat se na horu Uluru, protože při západu slunce nic podobného neuvidíte. Dále bych vás poslal do Tanzanie, Jižní Afriky nebo Keni podívat se na safari. Parky Ngoro Ngoro a Serengeti jsou obzvlášť výjimečné. Vidět migrovat několik miliónů zvířat najednou je opravdu zážitek. Doporučil bych rovněž Aljašku, protože zažít ty prostory, hory, medvědy a vše kolem určitě otevře našinci, který vyrůstal na úpatí Jeseníku, oči. Aleš Melecký Interview Martin Melecký 6 7

5 Events Diář DIÁŘ Stručný přehled událostí na fakultě v roce 2014 Leden Investiční fórum Ekonomická fakulta hostila první Investiční fórum konané v Ostravě. Tématem moderovaných diskusních bloků byly investiční strategie. Den otevřených dveří se konala tradiční akce pro zájemce o bakalářské a navazující magisterské studium na naší fakultě. Studentské organizace se postaraly o doprovodný program, který zahrnoval soutěže o drobné dárky. Novoroční setkání akademické obce s děkankou fakulty proběhlo každoroční zhodnocení uplynulého roku na Ekonomické fakultě a prezentace plánů na rok následující. Únor MEKON 2014 Již 16. ročník mezinárodní konference MEKON 2014 se konal od do na EkF. Konference se zúčastnilo 80 studentů doktorského studia, včetně zahraničních účastníků z Itálie, Švýcarska, Polska a Slovenska. Konference probíhala v devíti tematicky oddělených sekcích. Nejlepší příspěvky byly oceněny a otištěny ve vědeckém sborníku. z praxe Během února na Ekonomickou fakultu zavítali se svými přednáškami na aktuální témata Mgr. Jiří Štěpán (Agentura pro regionální rozvoj), Ing. Lada Kratochvílová (CzechInvest), Ing. Eva Šimečková (Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje), Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. (ekonom a politik), PhDr. Ivo Šebestík (bývalý představitel Stálého Zastoupení Moravskoslezského kraje při evropských institucích v Bruselu) a Ing. Ivan Mikloš (exministr financí SR). Praktický workshop Workshop společnosti PwC Financial Challenge se koná na EkF pravidelně. Tentokrát se uskutečnil s podtitulem Use your Knowledge in Practice! INTERNATIONAL DAY Studenti měli možnost se setkat s účastníky projektu ERASMUS+ a získat tak informace o zahraničních studijních pobytech a stážích z první ruky. 15. reprezentační ples Ekonomické fakulty byl uspořádán společenský večer ve spolupráci s Nadačním fondem Karla Engliše. Tentokrát se konal v prostorách Mamaison Imperial hotelu Ostrava. Březen Den auditorské a daňové profese proběhl na Ekonomické fakultě již popáté Den auditorské a daňové profese. Studenti měli možnost se seznámit prostřednictvím workshopů se zástupci společností KPMG Česká republika, EY a Deloitte Czech Republic s obsahem práce auditora. Nejšikovnější studenti byli v závěru dne odměněni hodnotnými cenami. z praxe a pedagogů z partnerských univerzit V březnové sérii přednášek se studentům Ekonomické fakulty představili Ing. Mgr. Jan Michal (Zastoupení Evropské komise v ČR), Ing. Andrea Šimoníková (Krajský úřad Moravskoslezského kraje), Zdeněk Čech (Zastoupení Evropské komise v ČR), JUDr. Richard Hlavatý (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), RNDr. Miloš Kopa, Ph.D. (ÚTIA AV ČR), Dagmara Mika, Ph.D. (The University of Bielsko-Biala, Polsko). Semináře Katedra evropské integrace uspořádala semináře s názvy: Deset let členství v EU zkušenosti a perspektivy, Strategie Evropa 2020 a problematika aktivní politiky zaměstnanosti a reforma trhu práce, Hospodářská, sociální a územní soudržnost kohezní politika v praxi a její budoucnost, Evropské dotace v regionu v soudržnosti Moravskoslezsko. Duben a pedagogů z partnerských univerzit Další přednášky externistů připravili Ing. Radek Neužil (Komora daňových poradců ČR), PhDr. Ivo Šebestík (bývalý představitel Stálého Zastoupení Moravskoslezského kraje při evropských institucích v Bruselu), Ing. Jana Drastíková, Ph.D. (Generální ředitelství pro překlady Evropské komise), Ing. Simona Rosová, Ph.D. (Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj), Dr. Hana Chmielová (Microsoft), JUDr. Zdeněk Krčmář (Nejvyšší soud ČR), doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. (ČNB Praha), Tor Eriksson (Aarhus University, Dánsko), Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (Masarykova universita Brno). Interaktivní workshop Workshop společnosti RWE s názvem Jak uspět u výběrového řízení. Ekonomický seminář proběhl seminář Svazu průmyslu a dopravy ČR na téma Obchodování s Kazachstánem. Úspěch studentky EkF na VŠE v Praze se na VŠE v Praze konal XIX. ročník mezinárodní konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, jejíž součástí je i studentská soutěžní sekce. Jednou z jejich laureátek (2. místo) se stala posluchačka 2. ročníku nav. Mgr. studia EkF oboru Účetnictví a daně Bc. Ivona Hamáčková s prací Ekonomické aspekty legalizace prostituce. MANAŽER ROKU Vyhlášení vítězů 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU se poprvé konalo v České republice. První místo obsadily tři studentky EkF Eva Lisoňová, Jana Pastorčáková a Markéta Řepová s esejí na téma Jaká by měla být role úspěšného manažera v české společnosti. Na 2. místě se umístila rovněž naše studentka Lada Kavanová s prací Jak srovnávat úspěšné manažery? Květen z praxe a pedagogů z partnerských univerzit Dalšími externími přednášejícími byli Dan O Brien (Institute of International and European Affairs, Irsko), Jan Macháček (Hospodářské noviny), Dirk Rochtus (K.U. Leuven/Thomas Moore University, Belgie). Manažerem nanečisto se v Praze uskutečnilo národní finále soutěže Manažerem nanečisto Pořadatelem je Nadace Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s neziskovou vzdělávací organizací Junior Achievement. Dvojice Zuzana Košcová a Martin Kolečkář již podruhé úspěšně reprezentovala naši fakultu. Zatímco loni se Zuzana s Martinem v soutěži umístili na třetí příčce, letos v konkurenci 82 dvoučlenných týmů z třinácti českých vysokých škol zvítězili. Konference Ve dnech 15. a se v Ostravě uskutečnila konference International Conference on European Integration Diář Events 8 9

6 Diář Events Pořádala ji katedra evropské integrace, EkF VŠB-TUO a vedle odborníků na evropskou problematiku z České republiky pozvání přijali zástupci univerzit z Belgie, Itálie, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Japonska a USA. Červen Státní zkoušky proběhly státní zkoušky navazujících magisterských a bakalářských studentů na EkF. Investiční fórum Odborníci na investice diskutovali na téma České akcie aneb jak uspět na pražské burze. Absolventský večírek Již po osmnácté proběhl za účasti děkanky EkF Absolventský večírek oboru Marketing a obchod v prostorách Mamaison Imperial hotelu Ostrava. Magisterští absolventi oboru se loučili v bondovském stylu s tematickým názvem Casino Royal - Netřepat, promíchat. Červenec Promoce inženýrů a bakalářů se uskutečnily v Nové aule VŠB-TUO promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia na Ekonomické fakultě. Promoce čínských studentů proběhla slavnostní promoce prvních osmi čínských absolventů oboru Finance, kteří získali titul inženýr. Slavnostního aktu se zúčastnili i zástupci partnerské Hubei University of Technology (HUT). Září Odborné konference V měsíci září se konaly konference čtyř kateder: katedry financí (Řízení a modelování finančních rizik), katedry managementu a katedry podnikohospodářské (Ekonomika a řízení podniku ve 21. století), katedry národohospodářské (Hospodářská politika v členských zemích EU). Sraz absolventů VŠB-TUO se uskutečnilo historicky první setkání všech absolventů naší univerzity v porubském kampusu. Bývalí i současní studenti si mohli prohlédnout celý areál a užít si bohatého doprovodného programu. Říjen Workshop SGSEKF studenti doktorského a magisterského studia prezentovali průběžné výsledky projektů řešených v rámci Studentské grantové soutěže na Ekonomické fakultě. Příležitost seznámit se s projekty, které se řeší, metodami řešení, způsoby prezentace výsledků a způsoby hodnocení výstupů měli všichni zájemci z řad studentů i pedagogů. Odborným garantem workshopu byl proděkan prof. Zmeškal. Odborné konference V říjnu se konaly dvě odborné konference ročník konference s mezinárodní účastí Informační technologie pro praxi, kterou pořádá katedra aplikované informatiky, a konference katedry práva Právní a ekonomické aspekty volného pohybu zboží v rámci EU. International Week Již popáté se ve dnech konal na Ekonomické fakultě International Week. Studenti mohli navštívit přednášky a semináře bezmála čtyřiceti zahraničních vyučujících ze dvanácti zemí Evropy a Asie. V rámci International Day proběhlo představení zahraničních univerzit, na kterých mohou studenti studovat v rámci programu ERASMUS+. z praxe Odborníky z praxe v měsíci říjnu zastupovali Ing. Jan Jedlička (Česká spořitelna) a nadrotmistr Jaroslav Kaloda (Armáda České republiky). Listopad Veletrh práce: Začni svou kariéru u nás Na Ekonomické fakultě se konal druhý ročník Veletrhu práce. Byl určen zejména firmám a institucím, které hledají své potencionální zaměstnance v řadách našich studentů. Studenti měli možnost se seznámit se zástupci sedmi společností, kteří pro ně připravili praktické workshopy a semináře. Akademie MINERVA se na Ekonomické fakultě uskutečnilo první veřejné setkání úspěšných žen, které se sdružují v hnutí MINERVA 21. V panelové diskuzi a následných workshopech předávaly své zkušenosti s budováním úspěšného profesního života našim studentkám a absolventkám. z praxe Dalšími hosty, kteří přednášeli na Ekonomické fakultě, byli Mgr. Michal Schneider (Exekutorský úřad Ostrava), Ing. Tomáš Prouza, MBA (státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR), Mgr. Rostislav Krhut (Krajský soud v Ostravě), Ing. Ladislav Dvořák, CSc. (Česká spořitelna), RNDr. Martin Bradna, Ph.D. (ÚTIA AV ČR), RNDr. Martin Šmíd, Ph.D. (ÚTIA AV ČR), Ing. Jiří Rusnok (ČNB), Mgr. Bc. Andrea Ristovská (Okresní správa sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku). Prosinec z praxe Na prosincových přednáškách měli naši studenti možnost potkat RNDr. Miloše Kopu, Ph.D. (ÚTIA AV ČR), Ing. Petru Homolovou (Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj) a Ing. Aleše Michla (Raiffeisenbank). Vánoční punč Tradiční adventní setkání zaměstnanců a spolupracovníků fakulty proběhlo dne Vánoční atmosféru podtrhlo vystoupení pěveckého sboru Chorus Ostrava. Plánované akce Den otevřených dveří EkF ročník mezinárodní konference MEKON Zahájení letního semestru reprezentační ples EkF Den auditorské a daňové profese Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu International Conference on DEA in Economics and Finance Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu Magisterské a bakalářské promoce Zahájení zimního semestru th International week ročník Veletrhu práce Začni svou kariéru u nás Diář Events 10 11

7 Veletrh práce na Sokolské Již podruhé proběhl na Ekonomické fakultě v podzimní termínu Veletrh práce ( ). Informace o veletrhu nám poskytla Tereza Kulihová, která je manažerkou marketingu na EkF. ČÍSLA roku Events Veletrh práce na Sokolské Jak vznikla myšlenka Veletrhu práce? První impuls k organizaci této akce dala paní děkanka. Hlavním cílem Veletrhu práce je zprostředkovat našim studentům kontakt se zástupci společností, které mají zájem přednostně o absolventy Ekonomické fakulty. Nechtěli jsme pořádat klasický stánkový veletrh. Rozhodli jsme se pro koncept, kdy si jednotlivé společnosti chystají pro účastníky Veletrhu program workshop, seminář, hru. Personalisté tak mají příležitost vytipovat si vhodné uchazeče pro pozice, které budou nabízet. Studenti zase mají možnost se něco nového dozvědět z praxe a nahlédnout pod pokličku činností firem z různých odvětví. Které společnosti se Veletrhu zúčastnily? Letošního ročníku Veletrhu se zúčastnily společnosti Allianz pojišťovna, Bonatrans Group, Česká spořitelna, KPMG, Lidl a RWE. Navíc jsme pozvali i HR manažerky významných společností Martinu Káňovou a Žanetu Sigmundovou. Obě jsou současně i lektorkami kurzů HR Akademie, které se u nás na fakultě úspěšně rozběhly na podzim roku Jakým způsobem Veletrh probíhá? V dopoledních hodinách probíhají prezentace jednotlivých společností v aule. Tady mají všichni studenti možnost se seznámit s firmami a jejich nabídkou pro potenciální zaměstnance. Pak následují bloky workshopů připravené zúčastněnými firmami. Na workshopy se studenti předem registrují. Studentům rozdáváme při dopolední registraci dotazníky, jejichž vyhodnocením získáváme zpětnou vazbu jak pro nás organizátory, tak i pro zástupce společností. Bohužel, návratnost dotazníků byla u obou ročníků Veletrhu velmi nízká. Nicméně jsme výsledky šetření předali zástupcům zúčastněných firem, aby mohli do příštího ročníku svůj program vyladit. Kolik studentů se Veletrhu zúčastnilo a jak byli spokojeni? Veletrhu se zúčastnilo kolem 200 studentů. Ohlasy byly pozitivní. Studenti hlavně ocenili možnost získat informace o pracovních pozicích, pracovních příležitostech, možných zaměstnavatelích a o průběhu výběrových řízení. Věřím, že kdo se Veletrhu zúčastnil, neodcházel zklamaný. Jak společnosti hodnotily Veletrh práce? Všechny společnosti byly s Veletrhem spokojeny. Vyhovuje jim totiž koncept, kdy mají daleko užší kontakt se studenty. Zástupci firem velmi pozitivně hodnotili aktivitu a znalosti studentů, kteří se jejich workshopů zúčastnili. To je pro nás bezesporu dobrá vizitka. Zároveň nás těší příslib firem, že i v příštím roce náš Veletrh zahrnou do svých plánů akvizice potenciálních zaměstnanců. Vojtěch Spáčil počet absolventů Řešené projekty zahraniční styky Prof. 0 Doc Ph.D. 11 MBA 18 Ing. 706 Bc projektů 54 projektů 6 projektů Grantové agentury ČR 16 projektů Studentské grantové soutěže VŠB-TU Ostrava 2 projekty Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013 (hlavní řešitel VŠB-TUO) 1 projekt Nadačního fondu K. Janečka na podporu VaV 1 projekt Operačního programu Věda a výzkum pro inovaci (hlavní řešitel VŠB-TUO) 6 projektů rozvojových programů MŠMT 6 projektů Fondu rozvoje vysokých škol 7 projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (z toho 1 projekt hlavní řešitel VŠB-TUO) 1 projekt Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 1 projekt LLP/Leonardo da Vinci Jako partneři jsme spolupracovali na projektech: 1 projekt Operačního programu Podnikání a inovace Prof. 1 Doc. 1 Ph.D. 15 MBA 32 Ing. 696 Bc projektů Grantové agentury ČR 1 projekt MŠMT - mobility 14 projektů Studentské grantové soutěže VŠB-TU Ostrava 2 projekty Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 (hlavní řešitel VŠB-TUO) 1 projekt Nadačního fondu K. Janečka na podporu VaV 1 projekt Operačního programu Věda a výzkum pro inovaci (hlavní řešitel VŠB-TUO) 7 projektů rozvojových programů MŠMT 15 projektů IRP, oblast FRVŠ 3 projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (z toho 1 projekt hlavní řešitel VŠB-TUO) 1 projekt LLP/Leonardo da Vinci Jako partneři jsme spolupracovali na projektech: 2 projekty Visegradského fondu, 1 projekt LLP/ERASMUS 308 výměnných pobytů 338 výměnných pobytů Přijelo EkF Vyjelo 24 ERASMUS 52 pedagogové 1 ERASMUS adm. 9 pracovníci 70 ERASMUS studenti jiné smlouvy studenti 35 Z toho 14 řádně studuje v navazujícím magisterském programu Finance a 23 v bakalářském programu Finance. Přijelo EkF Vyjelo 28 ERASMUS 58 pedagogové 10 ERASMUS adm. 7 pracovníci 100 ERASMUS studenti jiné smlouvy studenti 26 Z toho 29 řádně studuje v navazujícím magisterském programu Finance a 18 v bakalářském programu Finance. Přehled roku 12 13

8 Retro Od vrubu k harmonizaci Od vrubu k harmonizaci Historie účetnictví v mnohém poučuje a podoba dnešních účetních zápisů není náhodná. Je výsledkem vývoje několika staletí, kdy podoba účetnictví vznikala a kopírovala potřebu kontroly nad rozvíjejícím se obchodem. Přitom samotná podvojnost účetního zápisu, a tedy i možnost plnit základní poslání účetnictví, je jedním z nejstarších principů, které zůstaly nezměněny od svého prvopočátku. Vývoj účetnictví Ve své historii byl vývoj účetnictví velmi rozmanitý a může čítat i několik tisíc let. Délka vývoje závisí na tom, jakým způsobem budeme účetnictví chápat. Zastánci co nejobecnějšího pojetí účetnictví datují jeho počátky do období let př. n. l. Naproti tomu zastánci vymezení účetnictví jako systému formálně jednotných záznamů v přesně definovaných vzájemných vazbách počítají jeho historii od konce 12. stol. Od doby počátků lidské civilizace účetnictví splývalo s ostatními složkami hospodářské evidence a bylo velmi jednoduché. Jednalo se většinou o zářezy do stromů, kostí, měkkých kamenů. Jelikož větev stromu byla vždy po ruce, stal se vrub od nejstarších dob náhradou za papír. Záznamy dluhů se dělaly zářezy nožem do jeho kůry, kde každý zářez znamenal buď jednotku míry, hmotnosti či peněz. Rovnoměrně s vruby se používalo i uzlů na šňůrách. Tento způsob nejvíce zdokonalili staří Peruánci ve státě Inků, kdy používali uzlovky ve státním účetnictví. Z období starého Sumeru a Babylónie se dochovaly hliněné destičky se záznamy pro sledování hospodaření paláců a chrámů, k odvádění úrody nebo ke sledování smluv a výši vybraných daní. Další prvopočátky účetnictví můžeme sledovat v egyptské civilizaci, kde byly hospodářské záznamy zhotovovány na papyrových svitcích a sledovaly zdroje daňových plátců, včetně jejich daňových povinností. Velmi podobně fungovalo účetnictví i ve starém Řecku a v Římě. K velkému pokroku v účetnictví došlo ve 13. a 14. stol. v Itálii, kde dochází k rozvoji obchodu, manufaktur, bankovnictví a firem. Tento rozvoj dal impuls k důmyslnějšímu propracování systému účetnictví, který vedl ke vzniku podvojného zápisu, zachycujícího úbytek jednoho a přírůstek druhého statku. Nejvýznamnější osobou a zakladatelem podvojného účetnictví byl Luca Pacioli ( /1517), benátský obchodník, matematik, ekonom a mnich, který začal používat oboustranný (podvojný) zápis hospodářských operací. Zároveň vytvořil soustavu několika účtů, pomocí kterých sledoval stav a pohyb majetků a závazků, financí, dlužníků a věřitelů, včetně daňových povinností. Jelikož se většina operací pro jasnou a jednoduchou kontrolu prováděla na dvou účtech, je Luca Pacioli nazýván otcem podvojného účetnictví. Tento jednoduchý princip podvojného zápisu účetních operací ve většině společností je stále zachován, přestože účetní i daňové soustavy světových ekonomik procházejí neustálými změnami a harmonizacemi. Se vznikem první holandské východoindické akciové společnosti v Evropě roku 1602 začala potřeba rozšíření jednoduchého výkaznictví z účetnictví. Začínají se objevovat účetní zápisy o jednotlivých kapitálových vkladech, začíná se objevovat potřeba nákladového účetnictví a stanovení periody výkaznictví. K dalšímu rozvoji účetnictví začíná docházet v průběhu průmyslové revoluce, kdy s rozvojem výroby vzniká potřeba sledování hospodářských kroků. Začínají vznikat první účtové osnovy, které jsou pro podniky závazné, jsou stanovovány odpisové metody, účtování časového rozlišení nákladů a výnosů, oceňovací rozdíly, účtování leasingů, zisků z akcií, účetní vyjádření inflace atd. Průmyslová revoluce tak dala počátek modernímu řízení podniku, se kterým jsou spojována jména Taylor, Mayo, Gilbert, Fayol a další. Rozvoj účetnictví v českých zemích Vývoj podvojného účetnictví v českých zemích do jisté míry kopíroval rozvoj ekonomické situace a s ním i podvojného účetnictví v Evropě. Země Koruny české byly otevřeny novým přínosům z obchodní oblasti a až do roku 1918 zde bylo užíváno účetnictví podle německých vzorů. Ve státní správě se jednalo o tzv. kamerální účetnictví, které kladlo důraz na odbornou způsobilost úředníků k vykonávaným hospodářským úkonům v oblasti daňové a finanční politiky státu. Se vznikem samostatného Československa se přejímají všechny právní předpisy z bývalého Rakouska - Uherska. Za První republiky se účetnictví stalo na Vysoké obchodní škole samostatnou vědou, kde vyšla od autora prof. J. Pazourka první, česky psaná vysokoškolská učebnice o účetnictví Teorie i praxe účetních soustav. Po skončení druhé světové války nastoupilo do ekonomiky Československa centrálně plánované hospodářství a s ním i řada změn. Národní hospodářství v tomto období bylo v kritickém stavu. Průmyslová výroba se v mnohých podnicích úplně zastavila nebo byla omezena na minimum v důsledku válečných škod, nedostatku materiálu a energie a nutnosti převést válečnou výrobu na potřeby mírového budování hospodářství. V podnicích zničených nebo poškozených válkou a opuštěných majiteli vládl zmatek znásobený tím, že z vedoucích funkcí byli odstraněni Němci a Maďaři, ale také zrádci a kolaboranti, a na jejich místa byli dosazeni lidé bez zkušeností a znalostí v řízení podniků. Nová etapa ve vývoji národohospodářské evidence nastala od roku 1966, kdy se začala budovat nová soustava ekonomických informací. Podle této úpravy se zavedlo tzv. základní a vnitropodnikové účetnictví. Celé účetnictví podniku se v podstatě odvozovalo od předepsaných státních účetních výkazů, jejichž vyplňování bylo hlavním posláním účetnictví. Účetnictví přestalo být zrcadlem, které zobrazuje skutečnost o minulosti jako základ řízení budoucnosti. Až po roce 1989, kdy došlo k převratu a přechodu na demokratický systém, účetnictví znovu začalo nabývat svou aktivní funkci, byla snaha koncipovat jej tak, aby poskytovalo informace pro potřeby finančního řízení účetní jednotky. Tvorbu a schvalování nových ekonomických zákonů v tomto období však brzdila závažná politická událost, kterou bylo roztržení federace na Českou a Slovenskou republiku, ke které se přistoupilo od Byla zahájena reforma účetnictví, která vycházela z účetních směrnic Evropské unie a zároveň reagovala na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Reforma se nejvíce přibližovala kontinentálnímu účetnictví a součástí legislativy se staly národní účetní standardy, které se vážou na daňové předpisy a obchodní právo. Nový účetní systém vstupuje v platnost od zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, který je dodnes všeobecně platnou normou, je v něm zakotvena většina světově všeobecně uznávaných účetních zásad. Zákon stanovuje rozsah a vedení účetnictví, jeho průkaznost, povinnost auditovaných a konsolidovaných účetních závěrek. Začíná vznikat manažerské účetnictví, které slouží k vnitřní kontrole podnikových výkonů. V roce 2004 dochází ke zrušení jednoduchého účetnictví, které je nahrazeno daňovou evidencí pro podnikatele. Smyslem tohoto kroku bylo přiblížit se systému okolních evropských zemí, kdy je účetnictví oddělováno od daní. Tímto krokem účetnictví splňuje požadavek na mezinárodní srovnatelnost. Harmonizace účetnictví Při zkoumání problematiky účetnictví je to právě poznání historie, která dovolí opřít se jak o dějinami prověřené postuláty, tak také vyhnout se v historii známým omylům při projektování určitých směrů vývoje účetnictví a jeho systémů v budoucnosti. Budoucí vývoj účetnictví předpokládá především změny obsahové, mělo by reagovat na měnící se informační požadavky většiny skupin uživatelů. Vyvstává naléhavá potřeba sjednotit informační systémy, urychlit komunikaci a zvýšit srovnatelnost a všeobecnou srozumitelnost a spolehlivost ekonomických informací. V centru zájmu se v rámci informačních systémů ocitá zejména harmonizace účetnictví, což znamená sjednocení logiky vykazování tak, aby společnosti nemusely sestavovat dvojí výkazy. Mezi nejvýznamnější účetní systémy ovlivňující celosvětový vývoj finančního účetnictví patří: Mezinárodní účetní standardy, resp. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards), Bilanční direktivy Evropské unie, Všeobecně uznávané účetní principy US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles). Tyto celosvětové dopady harmonizace a integrace účetnictví s sebou v současné době přinášejí výraznější dopady na české firmy. Je zřejmé, že včasné řešení problematiky poskytne v budoucnosti jistou konkurenční výhodu, neboť společnosti neschopné poskytovat správné a srovnatelné informace na bázi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví budou ztrácet důvěru na kapitálových trzích, ale i důvěru obchodních partnerů. Účetní závěrka sestavená na bázi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví slouží a bude sloužit jako vstupenka do výběrových řízení, podobně se často vyžaduje i při sdružování společností, stejně tak ji vyžadují i významní evropští odběratelé při uzavírání dlouhodobých kontraktů. V neposlední řadě i zahraniční banky požadují účetní výkazy sestavené dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Na bázi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví může podnikatelský subjekt přejít i z vlastní motivace, kdy české účetnictví shledává ne zcela smysluplným a sám chce přejít na systém, který podle jeho názoru lépe reprezentuje jeho finanční situaci a výsledky. Závěr Dopady harmonizace českého výkaznictví s mezinárodními standardy na účetní a daňové systémy jednotlivých zemí se projevují nejen v podnikatelské oblasti, ale nezbytně vyžadují pozornost těch, kteří se zabývají touto problematikou na teoretické úrovni. Nestálost tohoto prostředí klade obrovské nároky nejen na samotnou výuku, ale zároveň i na aktivní sledování legislativních změn pedagogem a v neposlední řadě i na přípravu studijní literatury, která se v důsledku toho stává téměř z roku na rok zastaralou. Proto každý z nás, kdo se touto oblastí zabývá, si musí zvyknout na myšlenku, že vývoj účetnictví není a nikdy nebude ukončen. Účetnictví se neustále vyvíjí a bude vyvíjet, zdokonalovat, přizpůsobovat změnám okolního prostředí. A to je dobře! Ing. Hana Bartková, Ph.D. katedra účetnictví EkF Retro Od vrubu k harmonizaci 14 15

9 International week 2014 Focus On the road Pommaalluu Už jste jedli někdy na přednášce čokoládu? Ano? Já vím, vy už jste jedli na přednášce ledacos. Ale já mám na mysli jíst čokoládu řízeně. Pod vedením vyučujícího. Představte si profesora, který přinese plný sáček čokoládových bonbonů. Uprostřed přednášky je začne rozdávat tak, aby se na každého dostalo. Celý přednáškový sál najednou ožije. Pak je ale třeba vytvořit v místnosti absolutní klid. Když říkám absolutní, tak absolutní. To je asi ze všeho nejtěžší úkol. Tak a nyní se můžeme soustředit na obal čokolády. Přestavujte si, co je asi uvnitř. Když už máte pocit, že jste dostatečně koncentrováni, můžete pomalu otevřít obal. Ne rychlým škubnutím, ale pooomaaalluu. Vytáhněte dílek čokolády z obalu a nyní si začněte vychutnávat její vůni. Potom si z dílku čokolády ulomte jednu šestinu a dejte na jazyk a postupně nechte roztopit ve vašich chuťových pohárcích. Pořád se snažíte soustředit na celý proces a uvědomovat si chuť čokolády. Když se dílek pozvolna roztopí ve vašich ústech, můžete odlomit druhou šestinu a zase vložit na okraj jazyka. Když budete takto intenzivně vnímat každý atribut vychutnávání čokolády, může vám trvat sníst jeden dílek čokolády klidně šest minut, jako to trvalo na přednášce nám. Za tu dobu byste byli schopni nevědomky sníst při brouzdání po internetu celou čokoládovou tabulku. To, co jsme právě absolvovali, bylo cvičení na Mindfulness. Plně přeložit tento pojem je obtížné, ale lze říci, že se jedná o psychologický trénink, který učí přistupovat k aktuální situaci, činnosti nebo problému novým alternativním způsobem. Cílem je zlepšit soustředění a pozornost tak, aby bylo dosaženo lepší koncentrace, efektivnější práce, ale třeba i prezentace. Přednáška na téma Mindfulness i následná cvičení proběhla v rámci Jutta Tobias programu International week. Přednášející byla Dr. Jutta Tobias, která je lektorkou na britské postgraduální univerzitě managementu v Cranfieldu. Její jméno prozrazuje jak německý původ, tak maďarské kořeny. Doktorát v sociální psychologii získala na Washingtonské státní univerzitě v USA a mimo jiné absolvovala postgraduální kurs poradenství na univerzitě v Cambridgi. Nejprve pracovala jako senior IT konzultant v mnoha britských společnostech, mimo jiné také v Praze pro Komerční banku. Již během studií lobovala ve veřejném zájmu při představení návrhu zákona na reformu zdravotnictví prezidentem Obamou. Za svou práci obdržela řadu prestižních ocenění, například President s Award za mimořádný přínos akademické obci a rozvoji komunity. Ohledně tématu Mindfulness byla citována v Sunday Times a poskytla interview i pro BBC World Service. Přednášku Jutty Tobias je možné shlédnout prostřednictvím systému Merlingo. Rozhovor s Juttou Tobias je k dispozici na dr-tobias-dechova-cviceni-pomahaji- -priprave-na-zkousky/ Vojtěch Spáčil INTERNATIONAL WEEK 2014 International week je událostí, během níž na Ekonomickou fakultu zavítají vyučující a administrativní pracovníci z partnerských zahraničních vysokých škol, aby v průběhu jednoho týdne prostřednictvím přednášek a seminářů nabídli studentům a českým kolegům své poznatky a odborné zkušenosti. Letošní ročník International Week se konal již popáté. NEJLEPŠÍ LÉTO VAŠEHO ŽIVOTA! WORK & TRAVEL USA 2015 SLEVY PRO SKUPINKY 3 A VÍCE OSOB SLEVY PRO OPAKOVANÉ ÚČASTNÍKY práce až 4 měsíce s možností cestování 30 dnů pozice v národních a zábavních parcích, hotelech, restauracích apod. Ve dnech fakulta hostila bezmála čtyři desítky osobností z dvanácti zemí Evropy i Asie. Tento ročník byl výjimečný i tím, že přilákal zástupce čtyř prestižních britských univerzit (Cranfield University, University of Winchester, Liverpool John Moores University a University of Huddersfield) a dvou univerzit z Japonska (Kyushu University a Bunri University of Hospitality). Součástí programu International week je i International Day, půldenní akce, na níž jednak hosté prezentují možnosti studia na domovských univerzitách, jednak studenti Ekonomické fakulty hovoří o svých osobních zkušenostech se studijními a pracovními pobyty v cizině. REGISTRACE NA NEJVĚTŠÍ JOB FAIRY OTEVŘENA On the road International week USAWorkAndTravel

10 Kariéra Projekt MINERVA S ženami, nikoliv proti mužům 13. listopadu 2014 byl na Ekonomické fakultě VŠB-TUO odstartován projekt Akademie MINERVA. Jednodenní akce začala panelovou diskuzí Žena a kariéra, kde prezentovaly své názory a zkušenosti ženy, které již uspěly v profesním životě. Tématem panelové diskuse bylo postavení žen ve společnosti a byznysu, propojení pracovního a osobního života, překážky, které musejí ženy překonávat. Diskuzi moderovala zakladatelka hnutí MINERVA 21 Rostya Gordon-Smith. Její postřehy komentovaly další účastnice panelové diskuse, děkanka Ekonomické fakulty Dana Dluhošová, personální ředitelka firmy AWT Ilona Urbanová, zakladatelka a jednatelka společností Con- Pro a ŽENY Eva Čejková Vašková, Jana Václavková z firmy IBM a Marcela Hrubošová, autorka a zakladatelka vzdělávacího konceptu FINANCE PRO RADOST. Všechny ženy se shodly na tom, že slovo kariéra nemají rády, protože bývá často používáno v kontextu dělat kariéru. Tyto ženy berou kariéru jako součást života, chtějí dělat to, co je baví. Do debaty panelu se hojně zapojovaly účastnice z řad studentek, absolventek a zástupkyň regionálních firem. V odpolední části proběhly čtyři odborné workshopy pod vedením manažerek, které jsou do hnutí MINERVA 21 aktivně zapojeny. Workshopy se zabývaly takovými tématy, jako například jak zvládnout výběrové řízení nebo jak si vybudovat osobní značku. Po skončení celého modulu obdržely zúčastněné dámy certifikát. Eva Králíková Projekt MINERVA 21 je zaměřen na vytváření hnutí a společenství sebevědomých žen, které na sobě chtějí pracovat a nadále se vzdělávat. Kořeny nápadu jsou v české historii. V roce 1890 založila Eliška Krásnohorská první vzdělávání pro ženy. A členky klubu MINERVA v tom chtějí pokračovat. Název projektu je odvozen od Minervy, která byla bohyní moudrosti, řemesel a vytrvalosti. Zakladatelkou projektu je Rostya Gordon- -Smith, která pochází z Havlíčkova Brodu a v roce 1968 zůstala ve Velké Británii. Absolvovala středoevropská a východní studia a dějiny umění na Eliška Krásnohorská University of London. Pracovala ve firmách Nortel Asia, KPMG, Land & Marine Engineering, Radiomobil, Český Telecom atd. Žila v Brazílii, Kanadě, Hongkongu, Japonsku a Německu, od roku 1996 s rodinou žije v Praze. V roce 2001 založila firmu PeopleImpact s. r. o., poradenskou firmu v rozvoji lidských zdrojů s partnery v USA, Velké Británii, Hongkongu a Nizozemsku. V roce 2001 byla jmenována jednou z 50 vrcholových HR manažerů ve světě a v roce 2006 byla zvolena mezi 20 nejvlivnějších žen České republiky. Je autorkou knihy Úspěšně s kůží na trh. Má čtyři syny a sedm vnoučat. Rostya Gordon-Smith je na Ekonomické fakultě lektorkou v kursech HR Akademie i MBA. Rozhovor s paní Rostyou Gordon-Smith je možné nalézt v internetovém časopise Sokolská 33 (www.sokolska33.cz) v rubrice Interview 33 pod názvem Jsem dobrá, něco umím a čeřím vodu. Jsem Minervanka! autorky Kamily Benkové. Dobrý den Budou to asi dva měsíce, co jsem se znovu narodila, tedy začala plynule mluvit. Ale začnu od začátku. Všechno začalo ve věku tří let. Spouštěcím mechanismem byl příchod Mikuláše a čerta, jichž jsem se jako malá hodně polekala. Z dětství si toho moc nepamatuji, ale jedno vím, že s nástupem na základní školu se to začalo stupňovat. Přibývalo více nových lidí, se kterými bylo třeba komunikovat, ve škole začalo zkoušení u tabule, objevili se i posměváčci. Čím dál jsem intenzivněji cítila, že jsem jiná a moje okolí to vnímalo podobně. Koktavost nade mnou vítězila na plné čáře, rostla a stahovala mě ke dnu. Prožila jsem hodně zatěžkávací období. Kupříkladu jít do pultové prodejny a koupit chleba byl u mě nadlidský výkon. Ano, možná si říkáte taková běžná věc, ale pro mě to znamenalo usilovný domácí trénink slova chleba. Pořád dokola, jenom abych se v dané situaci nezakoktala. Stejně to bylo marné. Dobrý den, smrtící kombinace dvou D po sobě, to byla doslova noční můra. Zprvu mi dělaly problémy jenom tvrdá písmenka jako D, P, B, T. Poté se to nabalovalo a postupně jsem znejistěla i u ostatních písmen. Občas jsem dostávala bloky, kdy jsem neřekla vůbec nic. Mermomocí jsem se snažila, ale marně, po takovém projevu jsem si připadala jako po maratonu, hodně to vysilovalo. Během koktavosti se ve mně mísily různé emoce, stres, napětí, úzkost, zrudnutí, zvýšený tep, stažené hrdlo či tlukot srdce. Paradoxní je, že jsem doma Příběh studentky Ekonomické fakulty, které pomáhá centrum Slunečnice mluvila zcela plynule a bez větších obtíží. Ve styku s cizími lidmi to bylo ovšem znát, jelikož jsem se zakoktala téměř na každém slově. A nejhorší na tom bylo to, že mi nikdo nedokázal pomoci. Navštívili jsme s rodiči logopedy, kineziologa, psychoterapeuta, psychologa, foniatra, léčitele, psychiatra, avšak bez žádného většího efektu. Než jsem objevila NOVOU MLU- VU. Terapii, která mi kompletně změnila život a naučila mě plynule mluvit. To nejlepší, co mě kdy mohlo potkat! Konečně se koktavosti dokážu ubránit a jsem jejím rovnocenným soupeřem. Karta se obrátila, teď dostává na frak, protože já jsem sebevědomější, odhodlanější a silnější, než předtím. Nedělám rozdíly mezi písmenky a konečně řeknu to, co chci. Moje mluva je teď zpočátku ještě volnější a natahuji slabiky, postupně se však budu dostávat do běžné úrovně lidské řeči. Neříkám, že je to procházka růžovou zahradou, vyžaduje to každodenní trénink, snahu, pevnou vůli, hlídání tempa, tvář plnou pohody a v neposlední řadě klid, který je velice důležitý. Každopádně efekt předčil mé očekávání. Mám pocit, že se konečně rozsvítilo světýlko v mém tunelu. Mimochodem jsem na terapii potkala spoustu úžasných lidí, kteří jsou se mnou na jedné lodi. Podporujeme se, dodáváme si odvahu, vnitřní sílu, hodně nás to semknulo. Taktéž jsou úžasní naši terapeuti, kteří jsou naši andělé strážní v lidské podobě. Doopravdy koktavost může pochopit jenom ten, kdo si tím prošel a ví, co je to za peklo. Jsem toho názoru, že tomuto problému se nijak zvlášť nevěnuje pozornost a moc se o tom ani nemluví, ba dokonce se koktavost považuje za neléčitelnou! Omyl, jsem toho jasným důkazem! Co jsem dosud nepochopila, je mezinárodní den koktavosti, který se slaví 22. října. Je to nelogické, a proto by bylo na místě změnit to na Mezinárodní den boje s koktavostí! Je to ubíjející se radovat z něčeho, co vás 18 let ničilo. Chtěla bych vyburcovat ty, co koktají a chtějí s tím začít něco dělat, nikdy není pozdě! Cílová stužka čeká na každého balbutika, co je odhodlaný se s tím poprat. Petra Machovská Slunečnice je centrem pro studenty se specifickými nároky na Ekonomické Fakultě VŠB Technické univerzity Ostrava. Vznikla v roce 2006 jako jeden z výstupů projektu ESF s názvem Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků k handicapovaným studentům. EkF tak naplňuje myšlenku rovných příležitostí v přístupu k vysokoškolskému studiu. Centrum Slunečnice zajišťuje služby pro studenty se zrakovým, sluchovým, pohybovým i kombinovaným postižením, dále pro osoby se specifickými poruchami učení a chování, pro osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami i s chronickými a jinými zdravotními potížemi. Rovněž zabezpečuje individuální přístup při plnění studijních povinností, studijní asistenci, zapůjčení kompenzačních pomůcek a zprostředkovává kontakt s pedagogy. Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Šporková, EkF, VŠB-TU Ostrava Havlíčkovo nábřeží 38a, Ostrava 1 M: , T: Příběh Dobrý den 18 19

11 facebook.com/ekfostrava Zeď Informace Fotky + Střídání stráží Po dvou letech odchází z funkce šéfredaktorky elektronické verze sokolska33.cz Petra Polesová, aby s blížícím se koncem studia předala žezlo Ľubomíre Honíškové. Sdílet: Příspěvek Fotka Odkaz Video On the net Přidej se k nám na facebooku!!! facebook.com/ekfostrava Redakce Facebookové stránky EkF mají rok a půl. Vojtěch Klézl Stránka byla založena koncem srpna 2013, ze začátku v neveřejném módu, abychom mohli doplnit úvodní obsah, fotky a podobně. Pavlína Pawlasová Zpřístupněna byla začátkem září Redakce V současné době se blížíme dvěma tisícům fanoušků. Loni se nám povedlo dosáhnout tisícího fanouška přesně na Štědrý den. Pavlína Pawlasová Třeba to letos bude podobné s tím dvoutisícím :-) Vojtěch Klézl Většina z fanoušků jsou studenti a absolventi EkF. Pavlína Pawlasová Část fanoušků jsou také lidé, kteří aktivně sledují dění na univerzitě a jsou fanoušky jak oficiální stránky VŠB-TU, tak stránek fakult, studentských organizací a dalších pracovišť. Redakce Jaký byl nejúspěšnější příspěvek? Vojtěch Klézl Dlouhodobě se hodně daří příspěvkům s fotogaleriemi, například z poslední doby fotky z International Weeku nebo Veletrhu práce. Pavlína Pawlasová Úspěch tradičně mají i uvolněnější příspěvky s tématikou státnic nebo závěrečných prací. Vojtěch Klézl Velmi dobrá čísla vykazují i placené kampaně, které realizujeme u příspěvku, který chceme zobrazit co nejvíce fanouškům. Zde měl největší počet zhlédnutí příspěvek o online rozhovoru s paní děkankou. Redakce Bude se pokračovat v online rozhovorech? Pavlína Pawlasová Online rozhovory na Facebooku si vyžádali přímo studenti. V letním semestru jsme pořádali rozhovory se zástupci kateder vybraných studenty. Vojtěch Klézl V zimním semestru jsme prozatím realizovali rozhovory s vedoucí International Office Máriou Jaškovou a předsedou Studentské komory AS Rudolfem Mackem. Odezva byla slušná, každému z dotazovaných přišly 3-4 dotazy... Pavlína Pawlasová Trochu nás překvapilo, že se studenti ptají spíše neveřejně do zpráv, než do komentářů k příspěvku. Vojtěch Klézl V současné době běží velká vánoční soutěž, kde mohou studenti vyhrát třeba lístky na Colours of Ostrava a další atraktivní ceny. Pavlína Pawlasová Leden bude tradičně vzhledem ke zkouškovému období klidnějším obdobím. Fanoušci se ale určitě mohou těšit na další online rozhovor. Ľubomíra Honíšková Petro, s jakými pocitem odcházíš? Pocity jsou vesměs smíšené. Není lehké opustit něco, co tři roky budujete. Sokolská se mi dostala do krve a tam kolovala a koluje stále. Stala se součástí mého každodenního bytí. Kdekoliv jsem byla, tak jsem přemýšlela nad tím, zda by se to nedalo nějak použít právě pro naše účely, buďto jako téma k článku nebo třeba fotka, která by se dala posunout na Facebook. Na druhou stranu věřím, že se nám podařilo společně vytvořit něco, na co mohou noví členové dobře navázat. Vím, že je teď portál v dobrých rukou a bude jen vzkvétat. Co ses ve funkci naučila? Hlavně pracovat s větším počtem lidí. Získala jsem ale taky spoustu nových zkušeností v oblasti sociálních sítí a celkově aplikovaného marketingu. Zjistila jsem, jak funguje komplexní redakční činnost, kde bojujete o každého čtenáře. Řekla bych, že je Sokolská ve výsledku takovým simulátorem redakční práce v tržním prostředí. Což si myslím, že je při studiu mého oboru velmi přínosné. Co bylo na práci pro S33 pro Tebe nejobtížnější? Ustanovit celkovou redakční hierarchii, která by fungovala. Ze začátku to bylo těžké, protože nás bylo málo, kteří by se na tom chtěli podílet. Všeobecně je těžké najít mezi studenty ty aktivní, co by rádi dělali něco navíc. Musím ale říct, že se nám to nakonec podařilo a dosáhli jsme toho, že redakce svým způsobem funguje sama, protože každý ví, co má dělat. Díky tomu nemusím mít strach, že by po mém odchodu z vedoucí pozice redakce skončila. Co považuješ za největší úspěch? Právě tu samostatnost celé redakce a vzájemnou spolupráci Petra Polesová našich členů. Díky tomu jsem se nemusela strachovat o to, jestli něco vyjde nebo ne, a mohla se tak zaměřit třeba na akce nad rámec redakční činnosti. A že jich nebylo málo. Předvánoční Free hugs, kde rozdáváme nejen objetí, radost a úsměvy. Oblíbená a hlavně praktická burza knih nebo třeba literární noc. A jednoznačně nesmím zapomenout na naši vánoční charitativní akci, kterou jsme letos pořádali už podruhé a kde jsme opět přispěli prodejem perníčků na dobrou věc. Jaké jsou Tvoje následující plány? Chci se primárně zaměřit na školu a na to, abych ji úspěšně dokončila. Možností, kde se můžu realizovat po absolvování, je nejspíše více, ale sama ještě nemám v hlavě srovnané, jakým směrem bych se chtěla vydat. Ráda se nechám překvapit. Vojtěch Spáčil Ľubomíra Honíšková je studentkou pocházející ze slovenského města Zvolen, která na EkF studuje už čtvrtým rokem. Bakalářský titul získala na oboru Ekonomická žurnalistika, nyní navštěvuje navazující magisterské studium oboru Národní hospodářství. Na portále sokolska33.cz začínala v roce 2012 na pozici redaktorky rubriky Studentský život, po roce se stala její editorkou a od začátku listopadu je novou šéfredaktorkou portálu Sokolská33.cz. Rozhovor s nastupující šéfredaktorkou můžete nalézt na On the net 20 21

12 Kultura Time-out 22 Kam za kulturou 2015 PENDL Rovné tři desítky kapel vystoupí 6. února během jedné noci v šesti klubech v centru Ostravy v rámci nového festivalu Pendl Ostravská klubová noc. Hlavními tahouny prvního ročníku festivalu budou Vypsaná fixa a hip-hopové duo Orikoule, ale také Květy, Ian, Poletíme?, Voxel, Downbelow a mnoho dalších kapel včetně dvou hostů ze Švédska. Do akce se zapojí kluby Barrák, Cooltour, Plan B, Stará Aréna, La Cachimba a nově vznikající Dock. Zdroj: NOHAVICA NA HLUBINĚ Překvapivou informaci zveřejnil ostravský písničkář Jaromír Nohavica. V jedné z budov v areálu bývalého Dolu Hlubina chce v létě začít provozovat nový hudební a divadelní klub. V současné době se budova rekonstruuje a první koncert by se zde měl konat v červnu Malý klub s kavárnou bude sloužit pro koncerty písničkářů a kapel, komorní divadelní představení a kromě toho v něm jeho provozovatel bude sám koncertovat zhruba čtyřikrát měsíčně. Podnik se bude jmenovat Heligonka. Zdroj: Colous of Ostrava Britský popový zpěvák Mika, držitel mnoha hudebních cen zakončí čtrnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava Kromě toho je potvrzena také účast legendárních amerických Swans, kteří se na festival vracejí po čtyřech letech. Přijedou francouzská electroclashová skupina Black Strobe známá z traileru filmu Quentina Tarantina Nespoutaný Django, dánská melancholická formace Choir of Young Believers, jejíž jemná skladba Hollow Talk zní v krimi seriálu Most, britská dvojice úspěšně míchající syrové blues s beatboxem Heymoonshaker, temné garážové bluesrockové trio Johna J Presley, mladá britská indie-rocková kapela The Mispers, pouliční akustická kapela s beatboxerem CoCo & The Butterfields, amsterodamské ska-punk Bazzookas i holandské NO Blues míchající blues s arabskou a africkou hudbou. Klub Parník a 9.2. Vladimír Mišík & ETC 40 let a Kamil Střihavka a BLUE EFFECT Klub GARAGE INÉ KAFÉ TATA BOJS KOMICI s r.o. stand up comedy show Miloš Knor a spol Vojta Dyk & B-SIDE band Scott Bradley & POSTMODERN JUKEBOX / USA 9.4. MŇÁGA A ŽĎORP DOGA a KOMUNÁL 7.5. ŠKWOR DK AKORD ARAKAIN & Lucie Bílá CEZ ARÉNA ROXETTE JUDAS PRIEST BECKOVY EKONOMICKÉ UČEBNICE PRO VAŠE ÚSPĚŠNÉ STUDIUM Ekonomie, 5. vydání n Populární učebnice obsahuje základní kurz ekonomie, určený zejména pro bakalářský stupeň studia na vysokých školách. n Nabízí ilustrativní metodu výkladu, která spojuje teorii s příklady, případovými studiemi a aplikacemi. n Páté vydání přináší úpravu některých kapitol a dodatků a aktualizuje data a reálie české ekonomiky. Robert Holman 2011, vázané, 720 stran cena 930 Kč, obj. číslo EU53 Ekonomie, 5. vydání Sbírka řešených otázek a příkladů Robert Holman 2012, brožované, 176 stran cena 390 Kč, obj. číslo EU53_U Bankovnictví, 2. vydání n Druhé vydání úspěšné učebnice přináší ucelený pohled na problematiku bankovnictví. n Kromě stěžejního tématu se věnuje i dalším oblastem, např. fúzím a akvizicím v bankovním sektoru či nelegálním činnostem v bankovnictví. n Text je bohatě doplněn grafy, tabulkami a obrázky. Stanislav Polouček a kol. 2013, brožované, 496 stran cena 690 Kč, obj. číslo EU59 Dějiny ekonomického myšlení, 3. vydání n Ojedinělá publikace na našem knižním trhu obsahuje ucelený pohled na dějiny ekonomických teorií. n Kombinace historického a teoretického pří - stupu umožňuje sledovat, jak se jednotlivé směry ekonomického myšlení vyvíjely a jaké jsou jejich přínosy a nedostatky. n Třetí vydání knihy je rozšířeno o některé pasáže, jako např. škola Salamanky, škola reálného hospodářského cyklu a ekonomická analýza práva. Robert Holman a kol. 2005, brožované, 576 stran cena 750 Kč, obj. číslo EU33 Mezinárodní správa společností n Kniha obsahuje přehled systémů správy společností prakticky ve všech zemích světa od Severní Ameriky přes Evropu, Japonsko, Čínu až po Austrálii a Nový Zéland. n Jde o nejrozsáhlejší publikaci na toto téma nejen u nás, ale svým rozsahem, hloubkou a kvalitou zpracování daného tématu je srovnatelná například s britskou International Corporate Governance. n Je určena především vlastníkům a manažerům mezinárodních korporací a členům správních orgánů velkých společností, v neposlední řadě studentům VŠ. Zuzana Čvančarová, Miroslav Hučka, Aleš Kubíček, Milan Malý 2014, brožované, 512 stran cena 790 Kč, obj. číslo BEK55 Peníze, banky a finanční trhy n Učebnice poskytuje nejen výklad základních pojmů, ale přináší ucelený pohled na svět financí. n Pozornost je věnována stavebním kamenům finančního systému: finančním dokumentům, finančním institucím a finančním trhům. Stanislav Polouček a kol. 2009, brožované, 440 stran cena 720 Kč, obj. číslo EU49 Podniková ekonomika 6. přepracované a doplněné vydání n Učebnice poskytuje komplexní pohled na podnik a jeho fungování. n Podnikatelům, manažerům, ekonomům i živnostníkům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností, aby tvořil nové hodnoty a obstál v náročném konkurenčním prostředí. Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol. Vázané, obj. číslo EU62 Podniková ekonomika Sbírka příkladů a případových studií Hana Schölleová Brožované, obj. číslo EU63 připravujeme na leden 2015 Objednávejte v eshopu na Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., Jungmannova 34, Praha 1, tel.: ,

13 CHYŤTE SI SVOU ŠANCI! SPECIALISTA KONTAKTU SE ZÁKAZNÍKY Náplň práce vyřizování požadavků zákazníků na zákaznické lince poskytování informací o produktovém portfoliu RWE prodej produktů portfolia RWE příjem a řešení reklamací, stížností směnný provoz na plný nebo částečný úvazek v době od 6:00 do 22:00 hod. Profesní předpoklady min. SŠ vzdělání s maturitou min. 1 rok praxe na obdobné pozici velmi dobrá uživatelská znalost MS Office, znalost SAP CRM, IS-U výhodou prodejní předpoklady odpovídající hlasová dispozice a výslovnost Osobnostní předpoklady velmi dobrá úroveň komunikace energie a vytrvalost pozitivní myšlení flexibilita samostatnost a odpovědnost odolnost vůči stresu Nabízíme stabilní zázemí nadnárodní společnosti zajímavou práci s možností seberealizace provize za uzavřené smlouvy s klienty nadstandardní balíček zaměstnaneckých benefitů příjemné a moderně uzpůsobené pracovní prostředí propracovaný systém zaškolení příležitosti k profesnímu i osobnímu rozvoji kariérní příležitosti 5 týdnů dovolené jídelna v místě pracoviště Další informace na:

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního oboru Účetnictví a daně Studijní obor je nabízen v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním programu prezenční

Více

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Osobnosti EU V této kapitole se dozvíte: Kdo je evropským komisařem. Kdo je členem soudního a účetního dvora. Čím je zabezpečována činnost Evropské komise.

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor

STUDIUM. doc. RNDr. Vladimír Krajčík, PhD. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme tou správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k

Více

VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Studijní program Hospodářská politika a správa

VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Studijní program Hospodářská politika a správa VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Studijní program Hospodářská politika a správa Obor Finance je prestižní, dynamický a perspektivní, nabízí komplexní finanční vzdělání, je prakticky orientován, je průřezovou

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Praha 14. února 2014 Globální finanční krize je nyní v podstatě u konce a víceletý hospodářský rozmach právě začíná. Tímto závěrem podtrhl

Více

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Erasmus+ Info Day Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Program Erasmus mezivládní program při Evropské unii umožňující mobilitu vysokoškolských studentů v r. 2007 ŠAVŠ získala Erasmus Extended University

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta. Studijní program: Hospodářská politika a správa. obor Finance

VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta. Studijní program: Hospodářská politika a správa. obor Finance VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Studijní program: Hospodářská politika a správa obor Finance Obor Finance je prestižní, dynamický a perspektivní, nabízí komplexní finanční vzdělání, je prakticky orientován,

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2013 2. 7. dubna 2013 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Počty absolventů studijního oboru Účetnictví a daně v posledních 10-ti akademických letech Akademický rok Bakalářské studium Navazující magisterské studium 2015/2016

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku, program Ekonomika a management. Magisterský studijní obor Ekonomika a právo v podnikání. Proč studovat právě u nás?

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZE Základy ekonomie vyučující: Ing. Simona Musilová rozsah:

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 2011 Název: Oborová specializace 1 Autoři: Andrea Kolková Vydání: první, 20111 Počet stran:

Více

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE O nás Univerzita s TRADICÍ založena 1999 jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE s řadou významných PARTNERŮ: Apogeo, ČSOB, J&T Banka, Kooperativa pojišťovna, Škoda AUTO, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2014 8. 10. dubna 2014 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání? Jak které 1 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 Obsah Komise pro sociální a ekonomické záležitosti...2 Komise pro vysokoškolskou samosprávu...3 Komise pro doktorské studium...4 Legislativní komise...5 Pracovní skupina

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

EU: novely zákonů o účetnictví a auditu v ČR

EU: novely zákonů o účetnictví a auditu v ČR Regulace účetnictví a auditu v EU: novely zákonů o účetnictví a auditu v ČR Ladislav Mejzlík děkan Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Absolventské středy VŠE v Praze Likešova

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Zpráva o průběhu přijímacího řízení do ZS 2016/2017 Informace o podmínkách přijetí ke studiu Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumenty Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více