I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA. www.sokolska33.cz ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA"

Transkript

1 I. ČÍSLO, PROSINEC 2014 DISTRIBUCE ZDARMA ČASOPIS EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA

2 DĚKANKA EKONOMICKÉ FAKULTY VŠB - TU OSTRAVA A NADAČNÍ FOND KARLA ENGLIŠE PŘI EKONOMICKÉ FAKULTĚ VŠB - TU OSTRAVA VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA Ekonomické vzdělání na dobré adrese sokolská Hlavní partner Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava On the road 16. REPREZENTAČNÍ PLES PÁTEK 27. ÚNORA 2015 V PROSTORÁCH MAMAISON IMPERIAL HOTEL OSTRAVA OD HODIN Přeji Vám i všem Vašim blízkým pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti v novém roce 2015 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová děkanka EkF 16 5 th International week 2014 PROGRAM Vstupenky v hodnotě 390,- Kč (v ceně vstupenky zahrnuta večeře) lze zakoupit v místnosti E 813 (Havlíčkovo nábřeží) u Markéty Ficelové tel.: , od 20. ledna 2015 vždy do 11:00 hod. Slavnostní zahájení plesu vystoupení tanečního páru Hraje skupina Rivieras Showband Tombola pf 2015 Editorial Interview 4 Martin Melecký Příběh 19 Dobrý den Příběh studentky Ekonomické fakulty, které pomáhá centrum Slunečnice Prezentace výsledků vědecké práce studentů doktorského studia Diář 8 Stručný přehled událostí na fakultě v roce 2014 Pozvánka 17. ročník mezinárodní konference února 2015 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Záštitu nad konferencí převzala prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Odborné sekce konference Ekonomie Podniková ekonomika Management Marketing a obchod Právo Finance a účetnictví Veřejná ekonomika a správa Systémové inženýrství a informatika English Section Jednacími jazyky jsou: čeština, slovenština, angličtina Sny jsou motorem snažení a plnit si je, je tím, co člověka naplňuje. Už dvacet pět let je možné u nás sny proměňovat v realitu bez jakéhokoliv omezení. K cestování není potřeba ani devizového příslibu, ani výjezdní doložky. Prosazení vlastního nápadu je zcela v našich rukách. Chcete studovat nebo pracovat v zahraničí? Stačí se naučit jazyk a podat přihlášku. Ale zároveň to chce kus odvahy, protože realizace snu znamená vstup do neznámého prostředí plného nejistot. Překonání bariéry v sobě samém je sice mnohdy obtížné, avšak krásné a svůdné zároveň. Martin z obálky, který je absolventem naší fakulty, si naplnil svůj American dream. Jak? To si můžete přečíst v následujícím interview. Vojtěch Spáčil Přehled roku 13 Čísla roku 2014 Time-out 22 Kulturní tipy Sokolská 33: časopis EkF VŠB-TU Ostrava, Vydavatel: Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava, ww.ekf.vsb.cz. Editor: Vojtěch Spáčil. Redakce: Pavlína Pawlasová, Vojtěch Klézl, Petra Krbová, Tereza Navrátilová, Tereza Kulihová. Fotograf: Jan Poláček. Grafický design, produkce: Radoslav Duračka MD communications, s. r. o. Uzávěrka: Copyright ISSN

3 Interview Martin Melecký doc. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D. Bratrské povídání se uskutečnilo ve Washingtonu, kam jel Aleš, který působí jako odborný asistent na katedře ekonomie EkF, vyzpovídat Martina, který působí jako expert ve Světové bance. Martin, který se v roce 2013 habilitoval na své alma mater, je držitelem aktuálního ocenění Ceny děkanky za článek v odborném časopise a společně s Alešem i Ceny děkanky za odbornou knihu Aplikované modelování pro potřeby hospodářské politiky. (VS) Proč sis po magisterském studiu na EkF VŠB-TU Ostrava vybral další doktorské studium na University of New South Wales? Ono to nebylo po absolutoriu, ale při doktorském studiu na EkF. Myslím, že to bylo někdy v roce 2001, kdy jsem v létě pocítil naléhavou potřebu jít studovat do zahraničí. Začal jsem se dívat na americké, anglické a posléze i australské univerzity a zjistil jsem, že bez stipendia je tento plán nerealizovatelný. Poté, co jsem nestihnul přihlašovací termíny na americké a anglické univerzity, zbývaly univerzity australské, které mají opačný akademický cyklus vedoucí ekonom, kancelář hlavního ekonoma, jižní Asie, Světová banka 2013 habilitace v oboru Ekonomie (docent) na EkF VŠB-TU Ostrava starší ekonom a ekonom, rozvoj finančního sektoru, Evropa a centrální Asie, Světová banka ekonom, řízení makroekonomiky, Evropa a centrální Asie, Světová banka finanční ekonom, World Bank Treasury, Světová banka 2006 ekonom, oddělení monetární politiky a výzkumu, Holandská centrální banka 2005 konzultant, sekce implementace monetární politiky, Evropská centrální banka odborný asistent, katedra ekonomie, EkF VŠB-TU Ostrava 2004 vítěz soutěže Mladý ekonom, Česká společnost ekonomická doktorské studium, School of Economics, University of New South Wales, Sydney 2002 druhé místo v soutěži Mladý ekonom, Česká společnost ekonomická 2001 Englišova cena, Česká společnost ekonomická 2000 Englišova cena, Česká společnost ekonomická doktorské studium, obor Ekonomie, EkF VŠB-TU Ostrava 1999 absolvent magisterského studia oboru Finance na EkF VŠB-TU Ostrava K rozhodnutí studovat v Austrálii přispělo také to, že jsem měl shodou okolností blízkého kamaráda v Sydney. Rozeslal jsem několik žádostí o stipendia na vybrané prestižní australské univerzity, přičemž UNSW mi přislíbila částečné stipendium a prof. Kingston placenou práci na svém výzkumném grantu. Po zvážení své finanční situace a rizik jsem se rozhodl do zahraničí odcestovat. Když srovnáš doktorské studium v ČR a v Austrálii, v čem vidíš největší rozdíly? Samozřejmě, že se studijní programy liší svou akademickou náročností, která je dána kvalitou pedagogů ve studijních programech a náročností z hlediska specializace. Zajímavé je to, že ačkoliv my vyjadřujeme respekt k vyučujícím vykáním, v Austrálii a na anglosaských univerzitách je běžné vyučujícím tykat. Nicméně to studenty nijak nezbavuje respektu, spíše naopak. Řekl bych, že privilegium tykání respektovaným pedagogům zavazuje a motivuje studenty k větší zodpovědnosti studovat a vykazovat dobré výsledky. Serióznost přístupu je také podmíněna tím, že jsou si studenti vědomi toho, že se ztracená důvěra ze strany pedagoga těžko znovu získává. Je pravda, že na australských universitách je kladen větší důraz na samostatnou práci studentů, než je tomu v ČR? Řekl bych, že to není jenom na australských universitách a nemyslím si, že v ČR je samostatná práce výjimkou. Nicméně počet hodin, které studenti stráví studiem, a požadovaná kvalita samostatné práce se mezi ČR a Austrálií dramaticky liší. Například já a mí kolegové jsme trávili běžně na některých předmětech po několik dnů i 12 hodin denně, abychom dokončili jednotlivé úkoly samostatného studia. Mnohdy jsme vhazovali dokončené úlohy pod dveře profesorům Paganovi nebo Kohnovi před půlnocí, abychom splnili daný úkol v limitu a v co největší kvalitě. Ale v Austrálii jsi nakonec pracovat nezůstal. Jakými cestami se ubírala tvoje kariéra, než jsi zakotvil v USA? Nejprve jsem se snažil dostat práci v centrální bance Austrálie, bohužel brali dva nejlepší a já skončil třetí. Po ukončení studia jsem proto nastoupil jako konzultant do Evropské centrální banky, kde jsem pracoval na hodnocení modelů DSGE a jejich predikčních schopností. Tento krátkodobý úvazek mi pomohl získat práci v Nizozemské centrální bance, pro kterou jsem pracoval v Amsterodamu. Mezitím jsem se ucházel o práci v Mezinárodním měnovém fondu, kde jsem se dostal do posledního kola přijímacího řízení. Do MMF mě nepřijali, ale souběžně jsem se také hlásil do Světové banky, o které jsem toho moc nevěděl. Postupoval jsem jednotlivými koly výběrového řízení, které zahrnovaly eseje, individuální pohovory, hodnotící centrum a posléze hodnocení celého profilu skupinou manažerů ve Světové bance. Někdy na jaře 2006 mi zazvonil telefon, když jsem seděl ve své kanceláři s výhledem na Amsterodam, a dozvěděl jsem se, že jsem byl přijat do programu Young Professionals. S manželkou jsme se těšili na mezinárodní prostředí ve Světové bance a následoval přesun do Washingtonu D.C. v USA. Ve Světové bance pracuješ více než osm let. Jaká oddělení jsi vystřídal a co vůbec práce pro Světovou banku představuje? Zahrnuje mnoho aktivit, na které jsem nebyl z akademického studia připraven. Když jsem nastoupil, tak mi připadalo, že začínám úplně od začátku. Avšak postupem času jsem zjistil, že teorie, výzkum a vůbec nabyté znalosti je něco, co dává člověku pevný a flexibilní základ přenositelný do různých oblastí hospodářské politiky. Ochraňuje člověka před sebou samým, aby se nestal pouhým obchodníkem, který argumentuje ve prospěch jedné či druhé strany tak, jak mu to vyhovuje. Velkou část Washington, D.C., je hlavní město Spojených států amerických, sídlo prezidenta, Kongresu a Nejvyššího soudu. Jméno města vzniklo jako pocta prvnímu prezidentovi USA Georgi Washingtonovi. Zaujímá území federálního distriktu, známého jako District of Columbia nebo zkráceně D.C. svých vědomostí jsem zdárně adaptoval a posléze i aplikoval. Nastoupil jsem nejdříve do World Bank Treasury, což je část banky, která se zabývá vývojem nových finančních produktů a radí státům, jak řídit vládní dluh pomocí alokace do různých měn a dluhových instrumentů. Po svém působení v Treasury jsem přešel do makroekonomické sekce v regionu Evropy a centrální Asie, kde jsem pracoval na diagnostice růstu z pohledu financí, fiskální politiky a infrastruktury. Tento poměrně široký záběr otevře člověku oči, jak se vlastně hospodářská politika v dané zemi dělá, aby Interview Martin Melecký 4 5

4 Interview Martin Melecký bylo využito jejího potenciálu a dosaženo co nejvyššího růstu s maximální mírou udržitelnosti. Následně jsem se chtěl více specializovat. Vzhledem k tomu, že jsem vystudoval obor Finance na EkF VŠB-TU Ostrava, tak se finanční sektor ukázal jako ideální pro spojení mých finančních zkušenosti se zkušenostmi s makroekonomickým modelováním. Přesunul jsem se do sektoru finančního rozvoje, kde jsem začal pracovat na makroprudenčních (makroobezřetnostních) stress testech a regulacích na ochranu spotřebitele ve finančních službách. Prošel jsem výzkumným oddělením banky, kde jsem strávil jeden rok psaním kapitoly o finančních systémech pro World Development Report 2014 zaměřenou na Risk and Opportunity: Managing Risk for Development (www.worldbank. org/wdr2014) a tam jsem měl možnost setkat se s předními akademiky (Stiglitz, Calvo, Shin, Schmit-Hebel a další). Oficiálně sice pracuješ ve Washingtonu, D.C., ale s tvou prací je spojeno také hodně cestování. Kam všude musíš jezdit? Vzhledem k tomu, že pracuji v sekci pro region Evropy a centrální Asie, tak jsem zejména v posledních čtyřech letech procestoval země jako Albánie, Makedonie, Černá Hora, Bulharsko, Rumunsko, Moldávie, Rusko, Turecko, Arménie, Egypt, Kazachstán a další. Když jsem se nedávno díval na svůj Miles and More účet u Lufthansy, tak statistika od roku 2012 ukazovala 57 letů. Co tvoje akademická kariéra a jak to vypadá s tvojí spoluprací s EkF VŠB-TU Ostrava? V rámci práce se výzkumné činnosti věnuji. Mnohdy potřebuji nový výzkum k tomu, abych přesvědčil guvernéry centrálních bank nebo ministry financí v členských zemích, aby podnikli určité prospěšné reformy. Můj výzkum se zabývá tématy, která potřebuji pro svou práci ve Světové bance, a problematikou, kterou rozvíjím se svými kolegy na EkF pro akademické účely. Na EkF vedu již druhý grant grantové agentury České republiky (GAČR) a také se snažím přivést do týmu nové nadějné doktorandy. Jsem však zklamaný tím, že není hlubší zájem o výzkumnou práci a témata, která nabízím. Tento nezájem je i navzdory tomu, jaké příležitosti se v našem grantovém týmu nabízí, například krátkodobé pobyty v USA za účelem vědeckovýzkumné spolupráce a poznávání nových oblastí výzkumu ve Washingtonu, D.C. a slušné finanční hodnocení. Ty sám jsi během magisterského studia patřil mezi poctivé studenty, kteří docházeli na všechny přednášky a plnili důsledně své domácí úkoly? Určitě se během mého studia objevily určité cyklické výkyvy. Kdybych to měl interpretovat z pohledu ekonomické teorie, začal jsem v hluboké recesi. Trávil jsem hodně času ve studentském klubu Vrtule a méně času studiem. Nicméně, jak se dostával do popředí můj zájem o ekonomický výzkum a hospodářskou politiku vůbec, tak jsem trávil více času na přednáškách. V rámci doktorského studia jsem pak trávil velkou část volného času výzkumem a pracoval jsem i přes prázdniny. Co se týká následného studia v Austrálii, tak jsem určitě byl na každé přednášce a v laboratoři jsem byl jeden z prvních a odcházel jsem jako jeden z posledních. Také prostředí v Austrálii se od českého liší v tom, že většina studentů si za své přednášky a za znalosti, které získá, platí. Takže docházka a vůbec zapojení studentů během přednášek je daleko živější a studenti jsou motivovanější tím, že každý má trochu své kůže ve hře. V poslední době se v ČR hojně diskutovalo zavedení školného. Z toho, co říkáš, vyplývá, že bys nebyl úplně proti? Teď, jak nad tím uvažuji, tak bych byl určitě pro. Nicméně zavedení školného má své sociální dopady, které se však dají řešit v rámci programů na snížení důchodové nerovnosti. Veškeré pobídky bych proto směřoval do těchto programů. Pro studenty z průměrně a nadprůměrně vydělávajících rodin bych určitě poplatky za vysokoškolské studium zavedl. Nejenom z toho důvodu, abych je motivoval ke studiu, ale také proto, aby se tím co nejdříve konsolidovala akademická obec a dostali se do ní profesionálové, kteří jsou dobře placeni, dobře hodnoceni a motivováni k tomu, aby naučili studenty co nejvíce a sami sebe udržovali na hranici znalostí ve svém oboru. Investice do vzdělání, ať už časová či peněžní, je největší investicí, kterou lidé za svůj život učiní. Lidé by proto neměli prostředky plýtvat a měli by poptávat kvalitu. Kterých svých publikací si nejvíce ceníš? Dají se někde vyhledat? Většinou to bývá tak, že si člověk cení nejvíce svých posledních publikací. Takovým přelomem mé publikační činnosti byl článek, který je dosud docela často citovaný z oblasti makroekonomie, a to nový keynesiánský model pro Austrálii. Další je pak článek v Journal of Financial Stability popisující makroobezřetnostní zátěžový test (stress test), který jsme s kolegou vyvinuli na základě selhání mikroprudenčních stress testů před finanční krizí. V neposlední řadě je to zatím neotištěný článek ve World Bank Economic Review, který se týká fiskálních opatření v reakci na přírodní katastrofy, a jak může finanční rozvoj v tomto ohledu pomoci. Téměř všechny moje články se dají najít na serveru Ideas, kde jsou články ke stažení v pracovních či publikovaných verzích. Plánuješ návrat do ČR nebo už jsi nadobro zakotvil v USA? Protože máme dva malé syny a prarodiče jsou docela zoufalí z interakcí pouze přes Skype, tak se v horizontu 3-4 let plánujeme vrátit minimálně do Evropy. Kde se ale usadíme, je ve hvězdách. Možná Londýn, Vídeň, ale možná i Praha, pokud by se objevila dobrá pracovní nabídka ve finančním sektoru, ať už privátním nebo veřejném. Je nějaká práce, která by tě přiměla vrátit se zpátky do ČR již nyní? Určitě. Kdyby mi někdo nabídl místo v bankovní radě ČNB, tak bych byl ochotný se vrátit třeba zítra. TOP 5 Top koncert: Vždycky jsem byl zastánce toho, že dobrý koncert se musí prožít v kotli u pódia a co nejblíže kapele. Jeden z posledních koncertů, který jsme si hodně užili, byli Foo Fighters v prosinci 2011, kdy jsme se ženou, která byla v sedmém měsíci těhotenství, usedli v hledišti za pódiem. Foo Fighters s Davidem Grohlem, kteří jsou z D.C., poprvé vyprodali Verizon Arenu. Top skupina: Když to zprůměruji, tak jsou to dlouhodobě U2, ale hodně poslouchám Jimi Hendrixe, Led Zeppelin, Roling Stones a další. Top CD: V poslední době to bylo album od John Mayer Trio Try!, ale poslouchám toho hodně a různé žánry. Top kniha: Pro zábavu až tak moc nečtu. Když mám čas, tak si radši hraji na kytaru a něco skládám. Ale z těch věcí, co jsem přelouskal, je to dlouhodobě kniha Kmotr, kterou napsal Mario Puzo. Top film: Tak těch je spousta. Jelikož se nám rozrostla rodina, tak se teď soustředím i na rodinné žánry a v této oblasti zatím vítězí film August Rush. Najdeš si čas na nějaké koníčky a dokážeš vyvážit práci a volný čas? Sladit práci, volný čas a rodinu během roku je velmi obtížné, takže se snažím alespoň v létě přijet s rodinou minimálně na měsíc do ČR. V průběhu roku realizujeme alespoň jeden nebo dva výlety do cizokrajných oblastí například do Karibiku nebo Latinské Ameriky. Snažím se navázat na staré koníčky jako je hraní s členy mé původní kapely, skládání písniček a pití českého piva. Pokud jde o hudbu, udržuješ ještě vztahy s kapelou? Je možné si někde poslechnout vaše písničky, případně zajít na koncert? Kapelu jsme nikdy nerozpustili, ale funguje nyní flexibilně. Každé léto se snažíme sejít a hrát. Průběžně se také snažíme složit 2-3 písně za léto a zahrát v nějakém místním klubu nebo nahrát demosnímek. Nicméně to, co nahrajeme, sdílíme ve velmi hrubé formě se svými kamarády přes web. Je určitě možné si některé naše skladby poslechnout na nebo na youtube zadáním the Shy Spy do vyhledávače. Není nad vlastní reklamu. Několikrát jsi v tomto rozhovoru zmínil pivo. Jaké pivo máš vlastně rád a dáváš přednost českým nebo zahraničním pivům? České pivo je mé mateřské mléko. Docela mě potěšila česká revoluce proti mainstreamovým pivům, která nastala tak tři roky zpátky a růst mikropivovarů, které jsou také v Americe velmi rozšířené. Mí přátelé v D.C. mě také začali seznamovat se zahraničními pivy. Kamarád z Peru mě vzal na ochutnávku piv a vytáhl speciální edici piva vydanou k seriálu Hra o trůny (pozn. autora: s bratrem jsme velcí fanoušci). Toto pivo má okolo 10 % alkoholu, hodně mi zachutnalo, i když je to jiný druh piva, než na co jsem zvyklý. Mé nejoblíbenější pivo je řezané pivo (Kozel 10 černý s plzní) v hospodě U Rady. Věnuješ se nějakému sportu? Snažím se chodit do posilovny a běhat, protože sedavé zaměstnání je velmi náročné na všechny části těla. V posledních letech se mi také podařilo zaběhnout maraton za 3:10, a od 6. třídy až téměř do mého odjezdu do Austrálie jsem se s přestávkami věnoval lednímu hokeji. Hodně jsi toho ve svém životě procestoval. Měl bys nějaká doporučení, kam se vydat? Přátelé rozbijte prasátka! Určitě bych vás poslal do centra Austrálie podívat se na horu Uluru, protože při západu slunce nic podobného neuvidíte. Dále bych vás poslal do Tanzanie, Jižní Afriky nebo Keni podívat se na safari. Parky Ngoro Ngoro a Serengeti jsou obzvlášť výjimečné. Vidět migrovat několik miliónů zvířat najednou je opravdu zážitek. Doporučil bych rovněž Aljašku, protože zažít ty prostory, hory, medvědy a vše kolem určitě otevře našinci, který vyrůstal na úpatí Jeseníku, oči. Aleš Melecký Interview Martin Melecký 6 7

5 Events Diář DIÁŘ Stručný přehled událostí na fakultě v roce 2014 Leden Investiční fórum Ekonomická fakulta hostila první Investiční fórum konané v Ostravě. Tématem moderovaných diskusních bloků byly investiční strategie. Den otevřených dveří se konala tradiční akce pro zájemce o bakalářské a navazující magisterské studium na naší fakultě. Studentské organizace se postaraly o doprovodný program, který zahrnoval soutěže o drobné dárky. Novoroční setkání akademické obce s děkankou fakulty proběhlo každoroční zhodnocení uplynulého roku na Ekonomické fakultě a prezentace plánů na rok následující. Únor MEKON 2014 Již 16. ročník mezinárodní konference MEKON 2014 se konal od do na EkF. Konference se zúčastnilo 80 studentů doktorského studia, včetně zahraničních účastníků z Itálie, Švýcarska, Polska a Slovenska. Konference probíhala v devíti tematicky oddělených sekcích. Nejlepší příspěvky byly oceněny a otištěny ve vědeckém sborníku. z praxe Během února na Ekonomickou fakultu zavítali se svými přednáškami na aktuální témata Mgr. Jiří Štěpán (Agentura pro regionální rozvoj), Ing. Lada Kratochvílová (CzechInvest), Ing. Eva Šimečková (Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje), Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. (ekonom a politik), PhDr. Ivo Šebestík (bývalý představitel Stálého Zastoupení Moravskoslezského kraje při evropských institucích v Bruselu) a Ing. Ivan Mikloš (exministr financí SR). Praktický workshop Workshop společnosti PwC Financial Challenge se koná na EkF pravidelně. Tentokrát se uskutečnil s podtitulem Use your Knowledge in Practice! INTERNATIONAL DAY Studenti měli možnost se setkat s účastníky projektu ERASMUS+ a získat tak informace o zahraničních studijních pobytech a stážích z první ruky. 15. reprezentační ples Ekonomické fakulty byl uspořádán společenský večer ve spolupráci s Nadačním fondem Karla Engliše. Tentokrát se konal v prostorách Mamaison Imperial hotelu Ostrava. Březen Den auditorské a daňové profese proběhl na Ekonomické fakultě již popáté Den auditorské a daňové profese. Studenti měli možnost se seznámit prostřednictvím workshopů se zástupci společností KPMG Česká republika, EY a Deloitte Czech Republic s obsahem práce auditora. Nejšikovnější studenti byli v závěru dne odměněni hodnotnými cenami. z praxe a pedagogů z partnerských univerzit V březnové sérii přednášek se studentům Ekonomické fakulty představili Ing. Mgr. Jan Michal (Zastoupení Evropské komise v ČR), Ing. Andrea Šimoníková (Krajský úřad Moravskoslezského kraje), Zdeněk Čech (Zastoupení Evropské komise v ČR), JUDr. Richard Hlavatý (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), RNDr. Miloš Kopa, Ph.D. (ÚTIA AV ČR), Dagmara Mika, Ph.D. (The University of Bielsko-Biala, Polsko). Semináře Katedra evropské integrace uspořádala semináře s názvy: Deset let členství v EU zkušenosti a perspektivy, Strategie Evropa 2020 a problematika aktivní politiky zaměstnanosti a reforma trhu práce, Hospodářská, sociální a územní soudržnost kohezní politika v praxi a její budoucnost, Evropské dotace v regionu v soudržnosti Moravskoslezsko. Duben a pedagogů z partnerských univerzit Další přednášky externistů připravili Ing. Radek Neužil (Komora daňových poradců ČR), PhDr. Ivo Šebestík (bývalý představitel Stálého Zastoupení Moravskoslezského kraje při evropských institucích v Bruselu), Ing. Jana Drastíková, Ph.D. (Generální ředitelství pro překlady Evropské komise), Ing. Simona Rosová, Ph.D. (Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj), Dr. Hana Chmielová (Microsoft), JUDr. Zdeněk Krčmář (Nejvyšší soud ČR), doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. (ČNB Praha), Tor Eriksson (Aarhus University, Dánsko), Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (Masarykova universita Brno). Interaktivní workshop Workshop společnosti RWE s názvem Jak uspět u výběrového řízení. Ekonomický seminář proběhl seminář Svazu průmyslu a dopravy ČR na téma Obchodování s Kazachstánem. Úspěch studentky EkF na VŠE v Praze se na VŠE v Praze konal XIX. ročník mezinárodní konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, jejíž součástí je i studentská soutěžní sekce. Jednou z jejich laureátek (2. místo) se stala posluchačka 2. ročníku nav. Mgr. studia EkF oboru Účetnictví a daně Bc. Ivona Hamáčková s prací Ekonomické aspekty legalizace prostituce. MANAŽER ROKU Vyhlášení vítězů 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU se poprvé konalo v České republice. První místo obsadily tři studentky EkF Eva Lisoňová, Jana Pastorčáková a Markéta Řepová s esejí na téma Jaká by měla být role úspěšného manažera v české společnosti. Na 2. místě se umístila rovněž naše studentka Lada Kavanová s prací Jak srovnávat úspěšné manažery? Květen z praxe a pedagogů z partnerských univerzit Dalšími externími přednášejícími byli Dan O Brien (Institute of International and European Affairs, Irsko), Jan Macháček (Hospodářské noviny), Dirk Rochtus (K.U. Leuven/Thomas Moore University, Belgie). Manažerem nanečisto se v Praze uskutečnilo národní finále soutěže Manažerem nanečisto Pořadatelem je Nadace Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s neziskovou vzdělávací organizací Junior Achievement. Dvojice Zuzana Košcová a Martin Kolečkář již podruhé úspěšně reprezentovala naši fakultu. Zatímco loni se Zuzana s Martinem v soutěži umístili na třetí příčce, letos v konkurenci 82 dvoučlenných týmů z třinácti českých vysokých škol zvítězili. Konference Ve dnech 15. a se v Ostravě uskutečnila konference International Conference on European Integration Diář Events 8 9

6 Diář Events Pořádala ji katedra evropské integrace, EkF VŠB-TUO a vedle odborníků na evropskou problematiku z České republiky pozvání přijali zástupci univerzit z Belgie, Itálie, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Japonska a USA. Červen Státní zkoušky proběhly státní zkoušky navazujících magisterských a bakalářských studentů na EkF. Investiční fórum Odborníci na investice diskutovali na téma České akcie aneb jak uspět na pražské burze. Absolventský večírek Již po osmnácté proběhl za účasti děkanky EkF Absolventský večírek oboru Marketing a obchod v prostorách Mamaison Imperial hotelu Ostrava. Magisterští absolventi oboru se loučili v bondovském stylu s tematickým názvem Casino Royal - Netřepat, promíchat. Červenec Promoce inženýrů a bakalářů se uskutečnily v Nové aule VŠB-TUO promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia na Ekonomické fakultě. Promoce čínských studentů proběhla slavnostní promoce prvních osmi čínských absolventů oboru Finance, kteří získali titul inženýr. Slavnostního aktu se zúčastnili i zástupci partnerské Hubei University of Technology (HUT). Září Odborné konference V měsíci září se konaly konference čtyř kateder: katedry financí (Řízení a modelování finančních rizik), katedry managementu a katedry podnikohospodářské (Ekonomika a řízení podniku ve 21. století), katedry národohospodářské (Hospodářská politika v členských zemích EU). Sraz absolventů VŠB-TUO se uskutečnilo historicky první setkání všech absolventů naší univerzity v porubském kampusu. Bývalí i současní studenti si mohli prohlédnout celý areál a užít si bohatého doprovodného programu. Říjen Workshop SGSEKF studenti doktorského a magisterského studia prezentovali průběžné výsledky projektů řešených v rámci Studentské grantové soutěže na Ekonomické fakultě. Příležitost seznámit se s projekty, které se řeší, metodami řešení, způsoby prezentace výsledků a způsoby hodnocení výstupů měli všichni zájemci z řad studentů i pedagogů. Odborným garantem workshopu byl proděkan prof. Zmeškal. Odborné konference V říjnu se konaly dvě odborné konference ročník konference s mezinárodní účastí Informační technologie pro praxi, kterou pořádá katedra aplikované informatiky, a konference katedry práva Právní a ekonomické aspekty volného pohybu zboží v rámci EU. International Week Již popáté se ve dnech konal na Ekonomické fakultě International Week. Studenti mohli navštívit přednášky a semináře bezmála čtyřiceti zahraničních vyučujících ze dvanácti zemí Evropy a Asie. V rámci International Day proběhlo představení zahraničních univerzit, na kterých mohou studenti studovat v rámci programu ERASMUS+. z praxe Odborníky z praxe v měsíci říjnu zastupovali Ing. Jan Jedlička (Česká spořitelna) a nadrotmistr Jaroslav Kaloda (Armáda České republiky). Listopad Veletrh práce: Začni svou kariéru u nás Na Ekonomické fakultě se konal druhý ročník Veletrhu práce. Byl určen zejména firmám a institucím, které hledají své potencionální zaměstnance v řadách našich studentů. Studenti měli možnost se seznámit se zástupci sedmi společností, kteří pro ně připravili praktické workshopy a semináře. Akademie MINERVA se na Ekonomické fakultě uskutečnilo první veřejné setkání úspěšných žen, které se sdružují v hnutí MINERVA 21. V panelové diskuzi a následných workshopech předávaly své zkušenosti s budováním úspěšného profesního života našim studentkám a absolventkám. z praxe Dalšími hosty, kteří přednášeli na Ekonomické fakultě, byli Mgr. Michal Schneider (Exekutorský úřad Ostrava), Ing. Tomáš Prouza, MBA (státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR), Mgr. Rostislav Krhut (Krajský soud v Ostravě), Ing. Ladislav Dvořák, CSc. (Česká spořitelna), RNDr. Martin Bradna, Ph.D. (ÚTIA AV ČR), RNDr. Martin Šmíd, Ph.D. (ÚTIA AV ČR), Ing. Jiří Rusnok (ČNB), Mgr. Bc. Andrea Ristovská (Okresní správa sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku). Prosinec z praxe Na prosincových přednáškách měli naši studenti možnost potkat RNDr. Miloše Kopu, Ph.D. (ÚTIA AV ČR), Ing. Petru Homolovou (Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj) a Ing. Aleše Michla (Raiffeisenbank). Vánoční punč Tradiční adventní setkání zaměstnanců a spolupracovníků fakulty proběhlo dne Vánoční atmosféru podtrhlo vystoupení pěveckého sboru Chorus Ostrava. Plánované akce Den otevřených dveří EkF ročník mezinárodní konference MEKON Zahájení letního semestru reprezentační ples EkF Den auditorské a daňové profese Státní závěrečné zkoušky v magisterském studiu International Conference on DEA in Economics and Finance Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studiu Magisterské a bakalářské promoce Zahájení zimního semestru th International week ročník Veletrhu práce Začni svou kariéru u nás Diář Events 10 11

7 Veletrh práce na Sokolské Již podruhé proběhl na Ekonomické fakultě v podzimní termínu Veletrh práce ( ). Informace o veletrhu nám poskytla Tereza Kulihová, která je manažerkou marketingu na EkF. ČÍSLA roku Events Veletrh práce na Sokolské Jak vznikla myšlenka Veletrhu práce? První impuls k organizaci této akce dala paní děkanka. Hlavním cílem Veletrhu práce je zprostředkovat našim studentům kontakt se zástupci společností, které mají zájem přednostně o absolventy Ekonomické fakulty. Nechtěli jsme pořádat klasický stánkový veletrh. Rozhodli jsme se pro koncept, kdy si jednotlivé společnosti chystají pro účastníky Veletrhu program workshop, seminář, hru. Personalisté tak mají příležitost vytipovat si vhodné uchazeče pro pozice, které budou nabízet. Studenti zase mají možnost se něco nového dozvědět z praxe a nahlédnout pod pokličku činností firem z různých odvětví. Které společnosti se Veletrhu zúčastnily? Letošního ročníku Veletrhu se zúčastnily společnosti Allianz pojišťovna, Bonatrans Group, Česká spořitelna, KPMG, Lidl a RWE. Navíc jsme pozvali i HR manažerky významných společností Martinu Káňovou a Žanetu Sigmundovou. Obě jsou současně i lektorkami kurzů HR Akademie, které se u nás na fakultě úspěšně rozběhly na podzim roku Jakým způsobem Veletrh probíhá? V dopoledních hodinách probíhají prezentace jednotlivých společností v aule. Tady mají všichni studenti možnost se seznámit s firmami a jejich nabídkou pro potenciální zaměstnance. Pak následují bloky workshopů připravené zúčastněnými firmami. Na workshopy se studenti předem registrují. Studentům rozdáváme při dopolední registraci dotazníky, jejichž vyhodnocením získáváme zpětnou vazbu jak pro nás organizátory, tak i pro zástupce společností. Bohužel, návratnost dotazníků byla u obou ročníků Veletrhu velmi nízká. Nicméně jsme výsledky šetření předali zástupcům zúčastněných firem, aby mohli do příštího ročníku svůj program vyladit. Kolik studentů se Veletrhu zúčastnilo a jak byli spokojeni? Veletrhu se zúčastnilo kolem 200 studentů. Ohlasy byly pozitivní. Studenti hlavně ocenili možnost získat informace o pracovních pozicích, pracovních příležitostech, možných zaměstnavatelích a o průběhu výběrových řízení. Věřím, že kdo se Veletrhu zúčastnil, neodcházel zklamaný. Jak společnosti hodnotily Veletrh práce? Všechny společnosti byly s Veletrhem spokojeny. Vyhovuje jim totiž koncept, kdy mají daleko užší kontakt se studenty. Zástupci firem velmi pozitivně hodnotili aktivitu a znalosti studentů, kteří se jejich workshopů zúčastnili. To je pro nás bezesporu dobrá vizitka. Zároveň nás těší příslib firem, že i v příštím roce náš Veletrh zahrnou do svých plánů akvizice potenciálních zaměstnanců. Vojtěch Spáčil počet absolventů Řešené projekty zahraniční styky Prof. 0 Doc Ph.D. 11 MBA 18 Ing. 706 Bc projektů 54 projektů 6 projektů Grantové agentury ČR 16 projektů Studentské grantové soutěže VŠB-TU Ostrava 2 projekty Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013 (hlavní řešitel VŠB-TUO) 1 projekt Nadačního fondu K. Janečka na podporu VaV 1 projekt Operačního programu Věda a výzkum pro inovaci (hlavní řešitel VŠB-TUO) 6 projektů rozvojových programů MŠMT 6 projektů Fondu rozvoje vysokých škol 7 projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (z toho 1 projekt hlavní řešitel VŠB-TUO) 1 projekt Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 1 projekt LLP/Leonardo da Vinci Jako partneři jsme spolupracovali na projektech: 1 projekt Operačního programu Podnikání a inovace Prof. 1 Doc. 1 Ph.D. 15 MBA 32 Ing. 696 Bc projektů Grantové agentury ČR 1 projekt MŠMT - mobility 14 projektů Studentské grantové soutěže VŠB-TU Ostrava 2 projekty Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014 (hlavní řešitel VŠB-TUO) 1 projekt Nadačního fondu K. Janečka na podporu VaV 1 projekt Operačního programu Věda a výzkum pro inovaci (hlavní řešitel VŠB-TUO) 7 projektů rozvojových programů MŠMT 15 projektů IRP, oblast FRVŠ 3 projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (z toho 1 projekt hlavní řešitel VŠB-TUO) 1 projekt LLP/Leonardo da Vinci Jako partneři jsme spolupracovali na projektech: 2 projekty Visegradského fondu, 1 projekt LLP/ERASMUS 308 výměnných pobytů 338 výměnných pobytů Přijelo EkF Vyjelo 24 ERASMUS 52 pedagogové 1 ERASMUS adm. 9 pracovníci 70 ERASMUS studenti jiné smlouvy studenti 35 Z toho 14 řádně studuje v navazujícím magisterském programu Finance a 23 v bakalářském programu Finance. Přijelo EkF Vyjelo 28 ERASMUS 58 pedagogové 10 ERASMUS adm. 7 pracovníci 100 ERASMUS studenti jiné smlouvy studenti 26 Z toho 29 řádně studuje v navazujícím magisterském programu Finance a 18 v bakalářském programu Finance. Přehled roku 12 13

8 Retro Od vrubu k harmonizaci Od vrubu k harmonizaci Historie účetnictví v mnohém poučuje a podoba dnešních účetních zápisů není náhodná. Je výsledkem vývoje několika staletí, kdy podoba účetnictví vznikala a kopírovala potřebu kontroly nad rozvíjejícím se obchodem. Přitom samotná podvojnost účetního zápisu, a tedy i možnost plnit základní poslání účetnictví, je jedním z nejstarších principů, které zůstaly nezměněny od svého prvopočátku. Vývoj účetnictví Ve své historii byl vývoj účetnictví velmi rozmanitý a může čítat i několik tisíc let. Délka vývoje závisí na tom, jakým způsobem budeme účetnictví chápat. Zastánci co nejobecnějšího pojetí účetnictví datují jeho počátky do období let př. n. l. Naproti tomu zastánci vymezení účetnictví jako systému formálně jednotných záznamů v přesně definovaných vzájemných vazbách počítají jeho historii od konce 12. stol. Od doby počátků lidské civilizace účetnictví splývalo s ostatními složkami hospodářské evidence a bylo velmi jednoduché. Jednalo se většinou o zářezy do stromů, kostí, měkkých kamenů. Jelikož větev stromu byla vždy po ruce, stal se vrub od nejstarších dob náhradou za papír. Záznamy dluhů se dělaly zářezy nožem do jeho kůry, kde každý zářez znamenal buď jednotku míry, hmotnosti či peněz. Rovnoměrně s vruby se používalo i uzlů na šňůrách. Tento způsob nejvíce zdokonalili staří Peruánci ve státě Inků, kdy používali uzlovky ve státním účetnictví. Z období starého Sumeru a Babylónie se dochovaly hliněné destičky se záznamy pro sledování hospodaření paláců a chrámů, k odvádění úrody nebo ke sledování smluv a výši vybraných daní. Další prvopočátky účetnictví můžeme sledovat v egyptské civilizaci, kde byly hospodářské záznamy zhotovovány na papyrových svitcích a sledovaly zdroje daňových plátců, včetně jejich daňových povinností. Velmi podobně fungovalo účetnictví i ve starém Řecku a v Římě. K velkému pokroku v účetnictví došlo ve 13. a 14. stol. v Itálii, kde dochází k rozvoji obchodu, manufaktur, bankovnictví a firem. Tento rozvoj dal impuls k důmyslnějšímu propracování systému účetnictví, který vedl ke vzniku podvojného zápisu, zachycujícího úbytek jednoho a přírůstek druhého statku. Nejvýznamnější osobou a zakladatelem podvojného účetnictví byl Luca Pacioli ( /1517), benátský obchodník, matematik, ekonom a mnich, který začal používat oboustranný (podvojný) zápis hospodářských operací. Zároveň vytvořil soustavu několika účtů, pomocí kterých sledoval stav a pohyb majetků a závazků, financí, dlužníků a věřitelů, včetně daňových povinností. Jelikož se většina operací pro jasnou a jednoduchou kontrolu prováděla na dvou účtech, je Luca Pacioli nazýván otcem podvojného účetnictví. Tento jednoduchý princip podvojného zápisu účetních operací ve většině společností je stále zachován, přestože účetní i daňové soustavy světových ekonomik procházejí neustálými změnami a harmonizacemi. Se vznikem první holandské východoindické akciové společnosti v Evropě roku 1602 začala potřeba rozšíření jednoduchého výkaznictví z účetnictví. Začínají se objevovat účetní zápisy o jednotlivých kapitálových vkladech, začíná se objevovat potřeba nákladového účetnictví a stanovení periody výkaznictví. K dalšímu rozvoji účetnictví začíná docházet v průběhu průmyslové revoluce, kdy s rozvojem výroby vzniká potřeba sledování hospodářských kroků. Začínají vznikat první účtové osnovy, které jsou pro podniky závazné, jsou stanovovány odpisové metody, účtování časového rozlišení nákladů a výnosů, oceňovací rozdíly, účtování leasingů, zisků z akcií, účetní vyjádření inflace atd. Průmyslová revoluce tak dala počátek modernímu řízení podniku, se kterým jsou spojována jména Taylor, Mayo, Gilbert, Fayol a další. Rozvoj účetnictví v českých zemích Vývoj podvojného účetnictví v českých zemích do jisté míry kopíroval rozvoj ekonomické situace a s ním i podvojného účetnictví v Evropě. Země Koruny české byly otevřeny novým přínosům z obchodní oblasti a až do roku 1918 zde bylo užíváno účetnictví podle německých vzorů. Ve státní správě se jednalo o tzv. kamerální účetnictví, které kladlo důraz na odbornou způsobilost úředníků k vykonávaným hospodářským úkonům v oblasti daňové a finanční politiky státu. Se vznikem samostatného Československa se přejímají všechny právní předpisy z bývalého Rakouska - Uherska. Za První republiky se účetnictví stalo na Vysoké obchodní škole samostatnou vědou, kde vyšla od autora prof. J. Pazourka první, česky psaná vysokoškolská učebnice o účetnictví Teorie i praxe účetních soustav. Po skončení druhé světové války nastoupilo do ekonomiky Československa centrálně plánované hospodářství a s ním i řada změn. Národní hospodářství v tomto období bylo v kritickém stavu. Průmyslová výroba se v mnohých podnicích úplně zastavila nebo byla omezena na minimum v důsledku válečných škod, nedostatku materiálu a energie a nutnosti převést válečnou výrobu na potřeby mírového budování hospodářství. V podnicích zničených nebo poškozených válkou a opuštěných majiteli vládl zmatek znásobený tím, že z vedoucích funkcí byli odstraněni Němci a Maďaři, ale také zrádci a kolaboranti, a na jejich místa byli dosazeni lidé bez zkušeností a znalostí v řízení podniků. Nová etapa ve vývoji národohospodářské evidence nastala od roku 1966, kdy se začala budovat nová soustava ekonomických informací. Podle této úpravy se zavedlo tzv. základní a vnitropodnikové účetnictví. Celé účetnictví podniku se v podstatě odvozovalo od předepsaných státních účetních výkazů, jejichž vyplňování bylo hlavním posláním účetnictví. Účetnictví přestalo být zrcadlem, které zobrazuje skutečnost o minulosti jako základ řízení budoucnosti. Až po roce 1989, kdy došlo k převratu a přechodu na demokratický systém, účetnictví znovu začalo nabývat svou aktivní funkci, byla snaha koncipovat jej tak, aby poskytovalo informace pro potřeby finančního řízení účetní jednotky. Tvorbu a schvalování nových ekonomických zákonů v tomto období však brzdila závažná politická událost, kterou bylo roztržení federace na Českou a Slovenskou republiku, ke které se přistoupilo od Byla zahájena reforma účetnictví, která vycházela z účetních směrnic Evropské unie a zároveň reagovala na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Reforma se nejvíce přibližovala kontinentálnímu účetnictví a součástí legislativy se staly národní účetní standardy, které se vážou na daňové předpisy a obchodní právo. Nový účetní systém vstupuje v platnost od zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, který je dodnes všeobecně platnou normou, je v něm zakotvena většina světově všeobecně uznávaných účetních zásad. Zákon stanovuje rozsah a vedení účetnictví, jeho průkaznost, povinnost auditovaných a konsolidovaných účetních závěrek. Začíná vznikat manažerské účetnictví, které slouží k vnitřní kontrole podnikových výkonů. V roce 2004 dochází ke zrušení jednoduchého účetnictví, které je nahrazeno daňovou evidencí pro podnikatele. Smyslem tohoto kroku bylo přiblížit se systému okolních evropských zemí, kdy je účetnictví oddělováno od daní. Tímto krokem účetnictví splňuje požadavek na mezinárodní srovnatelnost. Harmonizace účetnictví Při zkoumání problematiky účetnictví je to právě poznání historie, která dovolí opřít se jak o dějinami prověřené postuláty, tak také vyhnout se v historii známým omylům při projektování určitých směrů vývoje účetnictví a jeho systémů v budoucnosti. Budoucí vývoj účetnictví předpokládá především změny obsahové, mělo by reagovat na měnící se informační požadavky většiny skupin uživatelů. Vyvstává naléhavá potřeba sjednotit informační systémy, urychlit komunikaci a zvýšit srovnatelnost a všeobecnou srozumitelnost a spolehlivost ekonomických informací. V centru zájmu se v rámci informačních systémů ocitá zejména harmonizace účetnictví, což znamená sjednocení logiky vykazování tak, aby společnosti nemusely sestavovat dvojí výkazy. Mezi nejvýznamnější účetní systémy ovlivňující celosvětový vývoj finančního účetnictví patří: Mezinárodní účetní standardy, resp. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards), Bilanční direktivy Evropské unie, Všeobecně uznávané účetní principy US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles). Tyto celosvětové dopady harmonizace a integrace účetnictví s sebou v současné době přinášejí výraznější dopady na české firmy. Je zřejmé, že včasné řešení problematiky poskytne v budoucnosti jistou konkurenční výhodu, neboť společnosti neschopné poskytovat správné a srovnatelné informace na bázi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví budou ztrácet důvěru na kapitálových trzích, ale i důvěru obchodních partnerů. Účetní závěrka sestavená na bázi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví slouží a bude sloužit jako vstupenka do výběrových řízení, podobně se často vyžaduje i při sdružování společností, stejně tak ji vyžadují i významní evropští odběratelé při uzavírání dlouhodobých kontraktů. V neposlední řadě i zahraniční banky požadují účetní výkazy sestavené dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Na bázi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví může podnikatelský subjekt přejít i z vlastní motivace, kdy české účetnictví shledává ne zcela smysluplným a sám chce přejít na systém, který podle jeho názoru lépe reprezentuje jeho finanční situaci a výsledky. Závěr Dopady harmonizace českého výkaznictví s mezinárodními standardy na účetní a daňové systémy jednotlivých zemí se projevují nejen v podnikatelské oblasti, ale nezbytně vyžadují pozornost těch, kteří se zabývají touto problematikou na teoretické úrovni. Nestálost tohoto prostředí klade obrovské nároky nejen na samotnou výuku, ale zároveň i na aktivní sledování legislativních změn pedagogem a v neposlední řadě i na přípravu studijní literatury, která se v důsledku toho stává téměř z roku na rok zastaralou. Proto každý z nás, kdo se touto oblastí zabývá, si musí zvyknout na myšlenku, že vývoj účetnictví není a nikdy nebude ukončen. Účetnictví se neustále vyvíjí a bude vyvíjet, zdokonalovat, přizpůsobovat změnám okolního prostředí. A to je dobře! Ing. Hana Bartková, Ph.D. katedra účetnictví EkF Retro Od vrubu k harmonizaci 14 15

9 International week 2014 Focus On the road Pommaalluu Už jste jedli někdy na přednášce čokoládu? Ano? Já vím, vy už jste jedli na přednášce ledacos. Ale já mám na mysli jíst čokoládu řízeně. Pod vedením vyučujícího. Představte si profesora, který přinese plný sáček čokoládových bonbonů. Uprostřed přednášky je začne rozdávat tak, aby se na každého dostalo. Celý přednáškový sál najednou ožije. Pak je ale třeba vytvořit v místnosti absolutní klid. Když říkám absolutní, tak absolutní. To je asi ze všeho nejtěžší úkol. Tak a nyní se můžeme soustředit na obal čokolády. Přestavujte si, co je asi uvnitř. Když už máte pocit, že jste dostatečně koncentrováni, můžete pomalu otevřít obal. Ne rychlým škubnutím, ale pooomaaalluu. Vytáhněte dílek čokolády z obalu a nyní si začněte vychutnávat její vůni. Potom si z dílku čokolády ulomte jednu šestinu a dejte na jazyk a postupně nechte roztopit ve vašich chuťových pohárcích. Pořád se snažíte soustředit na celý proces a uvědomovat si chuť čokolády. Když se dílek pozvolna roztopí ve vašich ústech, můžete odlomit druhou šestinu a zase vložit na okraj jazyka. Když budete takto intenzivně vnímat každý atribut vychutnávání čokolády, může vám trvat sníst jeden dílek čokolády klidně šest minut, jako to trvalo na přednášce nám. Za tu dobu byste byli schopni nevědomky sníst při brouzdání po internetu celou čokoládovou tabulku. To, co jsme právě absolvovali, bylo cvičení na Mindfulness. Plně přeložit tento pojem je obtížné, ale lze říci, že se jedná o psychologický trénink, který učí přistupovat k aktuální situaci, činnosti nebo problému novým alternativním způsobem. Cílem je zlepšit soustředění a pozornost tak, aby bylo dosaženo lepší koncentrace, efektivnější práce, ale třeba i prezentace. Přednáška na téma Mindfulness i následná cvičení proběhla v rámci Jutta Tobias programu International week. Přednášející byla Dr. Jutta Tobias, která je lektorkou na britské postgraduální univerzitě managementu v Cranfieldu. Její jméno prozrazuje jak německý původ, tak maďarské kořeny. Doktorát v sociální psychologii získala na Washingtonské státní univerzitě v USA a mimo jiné absolvovala postgraduální kurs poradenství na univerzitě v Cambridgi. Nejprve pracovala jako senior IT konzultant v mnoha britských společnostech, mimo jiné také v Praze pro Komerční banku. Již během studií lobovala ve veřejném zájmu při představení návrhu zákona na reformu zdravotnictví prezidentem Obamou. Za svou práci obdržela řadu prestižních ocenění, například President s Award za mimořádný přínos akademické obci a rozvoji komunity. Ohledně tématu Mindfulness byla citována v Sunday Times a poskytla interview i pro BBC World Service. Přednášku Jutty Tobias je možné shlédnout prostřednictvím systému Merlingo. Rozhovor s Juttou Tobias je k dispozici na dr-tobias-dechova-cviceni-pomahaji- -priprave-na-zkousky/ Vojtěch Spáčil INTERNATIONAL WEEK 2014 International week je událostí, během níž na Ekonomickou fakultu zavítají vyučující a administrativní pracovníci z partnerských zahraničních vysokých škol, aby v průběhu jednoho týdne prostřednictvím přednášek a seminářů nabídli studentům a českým kolegům své poznatky a odborné zkušenosti. Letošní ročník International Week se konal již popáté. NEJLEPŠÍ LÉTO VAŠEHO ŽIVOTA! WORK & TRAVEL USA 2015 SLEVY PRO SKUPINKY 3 A VÍCE OSOB SLEVY PRO OPAKOVANÉ ÚČASTNÍKY práce až 4 měsíce s možností cestování 30 dnů pozice v národních a zábavních parcích, hotelech, restauracích apod. Ve dnech fakulta hostila bezmála čtyři desítky osobností z dvanácti zemí Evropy i Asie. Tento ročník byl výjimečný i tím, že přilákal zástupce čtyř prestižních britských univerzit (Cranfield University, University of Winchester, Liverpool John Moores University a University of Huddersfield) a dvou univerzit z Japonska (Kyushu University a Bunri University of Hospitality). Součástí programu International week je i International Day, půldenní akce, na níž jednak hosté prezentují možnosti studia na domovských univerzitách, jednak studenti Ekonomické fakulty hovoří o svých osobních zkušenostech se studijními a pracovními pobyty v cizině. REGISTRACE NA NEJVĚTŠÍ JOB FAIRY OTEVŘENA On the road International week USAWorkAndTravel

10 Kariéra Projekt MINERVA S ženami, nikoliv proti mužům 13. listopadu 2014 byl na Ekonomické fakultě VŠB-TUO odstartován projekt Akademie MINERVA. Jednodenní akce začala panelovou diskuzí Žena a kariéra, kde prezentovaly své názory a zkušenosti ženy, které již uspěly v profesním životě. Tématem panelové diskuse bylo postavení žen ve společnosti a byznysu, propojení pracovního a osobního života, překážky, které musejí ženy překonávat. Diskuzi moderovala zakladatelka hnutí MINERVA 21 Rostya Gordon-Smith. Její postřehy komentovaly další účastnice panelové diskuse, děkanka Ekonomické fakulty Dana Dluhošová, personální ředitelka firmy AWT Ilona Urbanová, zakladatelka a jednatelka společností Con- Pro a ŽENY Eva Čejková Vašková, Jana Václavková z firmy IBM a Marcela Hrubošová, autorka a zakladatelka vzdělávacího konceptu FINANCE PRO RADOST. Všechny ženy se shodly na tom, že slovo kariéra nemají rády, protože bývá často používáno v kontextu dělat kariéru. Tyto ženy berou kariéru jako součást života, chtějí dělat to, co je baví. Do debaty panelu se hojně zapojovaly účastnice z řad studentek, absolventek a zástupkyň regionálních firem. V odpolední části proběhly čtyři odborné workshopy pod vedením manažerek, které jsou do hnutí MINERVA 21 aktivně zapojeny. Workshopy se zabývaly takovými tématy, jako například jak zvládnout výběrové řízení nebo jak si vybudovat osobní značku. Po skončení celého modulu obdržely zúčastněné dámy certifikát. Eva Králíková Projekt MINERVA 21 je zaměřen na vytváření hnutí a společenství sebevědomých žen, které na sobě chtějí pracovat a nadále se vzdělávat. Kořeny nápadu jsou v české historii. V roce 1890 založila Eliška Krásnohorská první vzdělávání pro ženy. A členky klubu MINERVA v tom chtějí pokračovat. Název projektu je odvozen od Minervy, která byla bohyní moudrosti, řemesel a vytrvalosti. Zakladatelkou projektu je Rostya Gordon- -Smith, která pochází z Havlíčkova Brodu a v roce 1968 zůstala ve Velké Británii. Absolvovala středoevropská a východní studia a dějiny umění na Eliška Krásnohorská University of London. Pracovala ve firmách Nortel Asia, KPMG, Land & Marine Engineering, Radiomobil, Český Telecom atd. Žila v Brazílii, Kanadě, Hongkongu, Japonsku a Německu, od roku 1996 s rodinou žije v Praze. V roce 2001 založila firmu PeopleImpact s. r. o., poradenskou firmu v rozvoji lidských zdrojů s partnery v USA, Velké Británii, Hongkongu a Nizozemsku. V roce 2001 byla jmenována jednou z 50 vrcholových HR manažerů ve světě a v roce 2006 byla zvolena mezi 20 nejvlivnějších žen České republiky. Je autorkou knihy Úspěšně s kůží na trh. Má čtyři syny a sedm vnoučat. Rostya Gordon-Smith je na Ekonomické fakultě lektorkou v kursech HR Akademie i MBA. Rozhovor s paní Rostyou Gordon-Smith je možné nalézt v internetovém časopise Sokolská 33 (www.sokolska33.cz) v rubrice Interview 33 pod názvem Jsem dobrá, něco umím a čeřím vodu. Jsem Minervanka! autorky Kamily Benkové. Dobrý den Budou to asi dva měsíce, co jsem se znovu narodila, tedy začala plynule mluvit. Ale začnu od začátku. Všechno začalo ve věku tří let. Spouštěcím mechanismem byl příchod Mikuláše a čerta, jichž jsem se jako malá hodně polekala. Z dětství si toho moc nepamatuji, ale jedno vím, že s nástupem na základní školu se to začalo stupňovat. Přibývalo více nových lidí, se kterými bylo třeba komunikovat, ve škole začalo zkoušení u tabule, objevili se i posměváčci. Čím dál jsem intenzivněji cítila, že jsem jiná a moje okolí to vnímalo podobně. Koktavost nade mnou vítězila na plné čáře, rostla a stahovala mě ke dnu. Prožila jsem hodně zatěžkávací období. Kupříkladu jít do pultové prodejny a koupit chleba byl u mě nadlidský výkon. Ano, možná si říkáte taková běžná věc, ale pro mě to znamenalo usilovný domácí trénink slova chleba. Pořád dokola, jenom abych se v dané situaci nezakoktala. Stejně to bylo marné. Dobrý den, smrtící kombinace dvou D po sobě, to byla doslova noční můra. Zprvu mi dělaly problémy jenom tvrdá písmenka jako D, P, B, T. Poté se to nabalovalo a postupně jsem znejistěla i u ostatních písmen. Občas jsem dostávala bloky, kdy jsem neřekla vůbec nic. Mermomocí jsem se snažila, ale marně, po takovém projevu jsem si připadala jako po maratonu, hodně to vysilovalo. Během koktavosti se ve mně mísily různé emoce, stres, napětí, úzkost, zrudnutí, zvýšený tep, stažené hrdlo či tlukot srdce. Paradoxní je, že jsem doma Příběh studentky Ekonomické fakulty, které pomáhá centrum Slunečnice mluvila zcela plynule a bez větších obtíží. Ve styku s cizími lidmi to bylo ovšem znát, jelikož jsem se zakoktala téměř na každém slově. A nejhorší na tom bylo to, že mi nikdo nedokázal pomoci. Navštívili jsme s rodiči logopedy, kineziologa, psychoterapeuta, psychologa, foniatra, léčitele, psychiatra, avšak bez žádného většího efektu. Než jsem objevila NOVOU MLU- VU. Terapii, která mi kompletně změnila život a naučila mě plynule mluvit. To nejlepší, co mě kdy mohlo potkat! Konečně se koktavosti dokážu ubránit a jsem jejím rovnocenným soupeřem. Karta se obrátila, teď dostává na frak, protože já jsem sebevědomější, odhodlanější a silnější, než předtím. Nedělám rozdíly mezi písmenky a konečně řeknu to, co chci. Moje mluva je teď zpočátku ještě volnější a natahuji slabiky, postupně se však budu dostávat do běžné úrovně lidské řeči. Neříkám, že je to procházka růžovou zahradou, vyžaduje to každodenní trénink, snahu, pevnou vůli, hlídání tempa, tvář plnou pohody a v neposlední řadě klid, který je velice důležitý. Každopádně efekt předčil mé očekávání. Mám pocit, že se konečně rozsvítilo světýlko v mém tunelu. Mimochodem jsem na terapii potkala spoustu úžasných lidí, kteří jsou se mnou na jedné lodi. Podporujeme se, dodáváme si odvahu, vnitřní sílu, hodně nás to semknulo. Taktéž jsou úžasní naši terapeuti, kteří jsou naši andělé strážní v lidské podobě. Doopravdy koktavost může pochopit jenom ten, kdo si tím prošel a ví, co je to za peklo. Jsem toho názoru, že tomuto problému se nijak zvlášť nevěnuje pozornost a moc se o tom ani nemluví, ba dokonce se koktavost považuje za neléčitelnou! Omyl, jsem toho jasným důkazem! Co jsem dosud nepochopila, je mezinárodní den koktavosti, který se slaví 22. října. Je to nelogické, a proto by bylo na místě změnit to na Mezinárodní den boje s koktavostí! Je to ubíjející se radovat z něčeho, co vás 18 let ničilo. Chtěla bych vyburcovat ty, co koktají a chtějí s tím začít něco dělat, nikdy není pozdě! Cílová stužka čeká na každého balbutika, co je odhodlaný se s tím poprat. Petra Machovská Slunečnice je centrem pro studenty se specifickými nároky na Ekonomické Fakultě VŠB Technické univerzity Ostrava. Vznikla v roce 2006 jako jeden z výstupů projektu ESF s názvem Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků k handicapovaným studentům. EkF tak naplňuje myšlenku rovných příležitostí v přístupu k vysokoškolskému studiu. Centrum Slunečnice zajišťuje služby pro studenty se zrakovým, sluchovým, pohybovým i kombinovaným postižením, dále pro osoby se specifickými poruchami učení a chování, pro osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami i s chronickými a jinými zdravotními potížemi. Rovněž zabezpečuje individuální přístup při plnění studijních povinností, studijní asistenci, zapůjčení kompenzačních pomůcek a zprostředkovává kontakt s pedagogy. Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Šporková, EkF, VŠB-TU Ostrava Havlíčkovo nábřeží 38a, Ostrava 1 M: , T: Příběh Dobrý den 18 19

11 facebook.com/ekfostrava Zeď Informace Fotky + Střídání stráží Po dvou letech odchází z funkce šéfredaktorky elektronické verze sokolska33.cz Petra Polesová, aby s blížícím se koncem studia předala žezlo Ľubomíre Honíškové. Sdílet: Příspěvek Fotka Odkaz Video On the net Přidej se k nám na facebooku!!! facebook.com/ekfostrava Redakce Facebookové stránky EkF mají rok a půl. Vojtěch Klézl Stránka byla založena koncem srpna 2013, ze začátku v neveřejném módu, abychom mohli doplnit úvodní obsah, fotky a podobně. Pavlína Pawlasová Zpřístupněna byla začátkem září Redakce V současné době se blížíme dvěma tisícům fanoušků. Loni se nám povedlo dosáhnout tisícího fanouška přesně na Štědrý den. Pavlína Pawlasová Třeba to letos bude podobné s tím dvoutisícím :-) Vojtěch Klézl Většina z fanoušků jsou studenti a absolventi EkF. Pavlína Pawlasová Část fanoušků jsou také lidé, kteří aktivně sledují dění na univerzitě a jsou fanoušky jak oficiální stránky VŠB-TU, tak stránek fakult, studentských organizací a dalších pracovišť. Redakce Jaký byl nejúspěšnější příspěvek? Vojtěch Klézl Dlouhodobě se hodně daří příspěvkům s fotogaleriemi, například z poslední doby fotky z International Weeku nebo Veletrhu práce. Pavlína Pawlasová Úspěch tradičně mají i uvolněnější příspěvky s tématikou státnic nebo závěrečných prací. Vojtěch Klézl Velmi dobrá čísla vykazují i placené kampaně, které realizujeme u příspěvku, který chceme zobrazit co nejvíce fanouškům. Zde měl největší počet zhlédnutí příspěvek o online rozhovoru s paní děkankou. Redakce Bude se pokračovat v online rozhovorech? Pavlína Pawlasová Online rozhovory na Facebooku si vyžádali přímo studenti. V letním semestru jsme pořádali rozhovory se zástupci kateder vybraných studenty. Vojtěch Klézl V zimním semestru jsme prozatím realizovali rozhovory s vedoucí International Office Máriou Jaškovou a předsedou Studentské komory AS Rudolfem Mackem. Odezva byla slušná, každému z dotazovaných přišly 3-4 dotazy... Pavlína Pawlasová Trochu nás překvapilo, že se studenti ptají spíše neveřejně do zpráv, než do komentářů k příspěvku. Vojtěch Klézl V současné době běží velká vánoční soutěž, kde mohou studenti vyhrát třeba lístky na Colours of Ostrava a další atraktivní ceny. Pavlína Pawlasová Leden bude tradičně vzhledem ke zkouškovému období klidnějším obdobím. Fanoušci se ale určitě mohou těšit na další online rozhovor. Ľubomíra Honíšková Petro, s jakými pocitem odcházíš? Pocity jsou vesměs smíšené. Není lehké opustit něco, co tři roky budujete. Sokolská se mi dostala do krve a tam kolovala a koluje stále. Stala se součástí mého každodenního bytí. Kdekoliv jsem byla, tak jsem přemýšlela nad tím, zda by se to nedalo nějak použít právě pro naše účely, buďto jako téma k článku nebo třeba fotka, která by se dala posunout na Facebook. Na druhou stranu věřím, že se nám podařilo společně vytvořit něco, na co mohou noví členové dobře navázat. Vím, že je teď portál v dobrých rukou a bude jen vzkvétat. Co ses ve funkci naučila? Hlavně pracovat s větším počtem lidí. Získala jsem ale taky spoustu nových zkušeností v oblasti sociálních sítí a celkově aplikovaného marketingu. Zjistila jsem, jak funguje komplexní redakční činnost, kde bojujete o každého čtenáře. Řekla bych, že je Sokolská ve výsledku takovým simulátorem redakční práce v tržním prostředí. Což si myslím, že je při studiu mého oboru velmi přínosné. Co bylo na práci pro S33 pro Tebe nejobtížnější? Ustanovit celkovou redakční hierarchii, která by fungovala. Ze začátku to bylo těžké, protože nás bylo málo, kteří by se na tom chtěli podílet. Všeobecně je těžké najít mezi studenty ty aktivní, co by rádi dělali něco navíc. Musím ale říct, že se nám to nakonec podařilo a dosáhli jsme toho, že redakce svým způsobem funguje sama, protože každý ví, co má dělat. Díky tomu nemusím mít strach, že by po mém odchodu z vedoucí pozice redakce skončila. Co považuješ za největší úspěch? Právě tu samostatnost celé redakce a vzájemnou spolupráci Petra Polesová našich členů. Díky tomu jsem se nemusela strachovat o to, jestli něco vyjde nebo ne, a mohla se tak zaměřit třeba na akce nad rámec redakční činnosti. A že jich nebylo málo. Předvánoční Free hugs, kde rozdáváme nejen objetí, radost a úsměvy. Oblíbená a hlavně praktická burza knih nebo třeba literární noc. A jednoznačně nesmím zapomenout na naši vánoční charitativní akci, kterou jsme letos pořádali už podruhé a kde jsme opět přispěli prodejem perníčků na dobrou věc. Jaké jsou Tvoje následující plány? Chci se primárně zaměřit na školu a na to, abych ji úspěšně dokončila. Možností, kde se můžu realizovat po absolvování, je nejspíše více, ale sama ještě nemám v hlavě srovnané, jakým směrem bych se chtěla vydat. Ráda se nechám překvapit. Vojtěch Spáčil Ľubomíra Honíšková je studentkou pocházející ze slovenského města Zvolen, která na EkF studuje už čtvrtým rokem. Bakalářský titul získala na oboru Ekonomická žurnalistika, nyní navštěvuje navazující magisterské studium oboru Národní hospodářství. Na portále sokolska33.cz začínala v roce 2012 na pozici redaktorky rubriky Studentský život, po roce se stala její editorkou a od začátku listopadu je novou šéfredaktorkou portálu Sokolská33.cz. Rozhovor s nastupující šéfredaktorkou můžete nalézt na On the net 20 21

12 Kultura Time-out 22 Kam za kulturou 2015 PENDL Rovné tři desítky kapel vystoupí 6. února během jedné noci v šesti klubech v centru Ostravy v rámci nového festivalu Pendl Ostravská klubová noc. Hlavními tahouny prvního ročníku festivalu budou Vypsaná fixa a hip-hopové duo Orikoule, ale také Květy, Ian, Poletíme?, Voxel, Downbelow a mnoho dalších kapel včetně dvou hostů ze Švédska. Do akce se zapojí kluby Barrák, Cooltour, Plan B, Stará Aréna, La Cachimba a nově vznikající Dock. Zdroj: NOHAVICA NA HLUBINĚ Překvapivou informaci zveřejnil ostravský písničkář Jaromír Nohavica. V jedné z budov v areálu bývalého Dolu Hlubina chce v létě začít provozovat nový hudební a divadelní klub. V současné době se budova rekonstruuje a první koncert by se zde měl konat v červnu Malý klub s kavárnou bude sloužit pro koncerty písničkářů a kapel, komorní divadelní představení a kromě toho v něm jeho provozovatel bude sám koncertovat zhruba čtyřikrát měsíčně. Podnik se bude jmenovat Heligonka. Zdroj: Colous of Ostrava Britský popový zpěvák Mika, držitel mnoha hudebních cen zakončí čtrnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava Kromě toho je potvrzena také účast legendárních amerických Swans, kteří se na festival vracejí po čtyřech letech. Přijedou francouzská electroclashová skupina Black Strobe známá z traileru filmu Quentina Tarantina Nespoutaný Django, dánská melancholická formace Choir of Young Believers, jejíž jemná skladba Hollow Talk zní v krimi seriálu Most, britská dvojice úspěšně míchající syrové blues s beatboxem Heymoonshaker, temné garážové bluesrockové trio Johna J Presley, mladá britská indie-rocková kapela The Mispers, pouliční akustická kapela s beatboxerem CoCo & The Butterfields, amsterodamské ska-punk Bazzookas i holandské NO Blues míchající blues s arabskou a africkou hudbou. Klub Parník a 9.2. Vladimír Mišík & ETC 40 let a Kamil Střihavka a BLUE EFFECT Klub GARAGE INÉ KAFÉ TATA BOJS KOMICI s r.o. stand up comedy show Miloš Knor a spol Vojta Dyk & B-SIDE band Scott Bradley & POSTMODERN JUKEBOX / USA 9.4. MŇÁGA A ŽĎORP DOGA a KOMUNÁL 7.5. ŠKWOR DK AKORD ARAKAIN & Lucie Bílá CEZ ARÉNA ROXETTE JUDAS PRIEST BECKOVY EKONOMICKÉ UČEBNICE PRO VAŠE ÚSPĚŠNÉ STUDIUM Ekonomie, 5. vydání n Populární učebnice obsahuje základní kurz ekonomie, určený zejména pro bakalářský stupeň studia na vysokých školách. n Nabízí ilustrativní metodu výkladu, která spojuje teorii s příklady, případovými studiemi a aplikacemi. n Páté vydání přináší úpravu některých kapitol a dodatků a aktualizuje data a reálie české ekonomiky. Robert Holman 2011, vázané, 720 stran cena 930 Kč, obj. číslo EU53 Ekonomie, 5. vydání Sbírka řešených otázek a příkladů Robert Holman 2012, brožované, 176 stran cena 390 Kč, obj. číslo EU53_U Bankovnictví, 2. vydání n Druhé vydání úspěšné učebnice přináší ucelený pohled na problematiku bankovnictví. n Kromě stěžejního tématu se věnuje i dalším oblastem, např. fúzím a akvizicím v bankovním sektoru či nelegálním činnostem v bankovnictví. n Text je bohatě doplněn grafy, tabulkami a obrázky. Stanislav Polouček a kol. 2013, brožované, 496 stran cena 690 Kč, obj. číslo EU59 Dějiny ekonomického myšlení, 3. vydání n Ojedinělá publikace na našem knižním trhu obsahuje ucelený pohled na dějiny ekonomických teorií. n Kombinace historického a teoretického pří - stupu umožňuje sledovat, jak se jednotlivé směry ekonomického myšlení vyvíjely a jaké jsou jejich přínosy a nedostatky. n Třetí vydání knihy je rozšířeno o některé pasáže, jako např. škola Salamanky, škola reálného hospodářského cyklu a ekonomická analýza práva. Robert Holman a kol. 2005, brožované, 576 stran cena 750 Kč, obj. číslo EU33 Mezinárodní správa společností n Kniha obsahuje přehled systémů správy společností prakticky ve všech zemích světa od Severní Ameriky přes Evropu, Japonsko, Čínu až po Austrálii a Nový Zéland. n Jde o nejrozsáhlejší publikaci na toto téma nejen u nás, ale svým rozsahem, hloubkou a kvalitou zpracování daného tématu je srovnatelná například s britskou International Corporate Governance. n Je určena především vlastníkům a manažerům mezinárodních korporací a členům správních orgánů velkých společností, v neposlední řadě studentům VŠ. Zuzana Čvančarová, Miroslav Hučka, Aleš Kubíček, Milan Malý 2014, brožované, 512 stran cena 790 Kč, obj. číslo BEK55 Peníze, banky a finanční trhy n Učebnice poskytuje nejen výklad základních pojmů, ale přináší ucelený pohled na svět financí. n Pozornost je věnována stavebním kamenům finančního systému: finančním dokumentům, finančním institucím a finančním trhům. Stanislav Polouček a kol. 2009, brožované, 440 stran cena 720 Kč, obj. číslo EU49 Podniková ekonomika 6. přepracované a doplněné vydání n Učebnice poskytuje komplexní pohled na podnik a jeho fungování. n Podnikatelům, manažerům, ekonomům i živnostníkům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností, aby tvořil nové hodnoty a obstál v náročném konkurenčním prostředí. Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol. Vázané, obj. číslo EU62 Podniková ekonomika Sbírka příkladů a případových studií Hana Schölleová Brožované, obj. číslo EU63 připravujeme na leden 2015 Objednávejte v eshopu na Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., Jungmannova 34, Praha 1, tel.: ,

13 CHYŤTE SI SVOU ŠANCI! SPECIALISTA KONTAKTU SE ZÁKAZNÍKY Náplň práce vyřizování požadavků zákazníků na zákaznické lince poskytování informací o produktovém portfoliu RWE prodej produktů portfolia RWE příjem a řešení reklamací, stížností směnný provoz na plný nebo částečný úvazek v době od 6:00 do 22:00 hod. Profesní předpoklady min. SŠ vzdělání s maturitou min. 1 rok praxe na obdobné pozici velmi dobrá uživatelská znalost MS Office, znalost SAP CRM, IS-U výhodou prodejní předpoklady odpovídající hlasová dispozice a výslovnost Osobnostní předpoklady velmi dobrá úroveň komunikace energie a vytrvalost pozitivní myšlení flexibilita samostatnost a odpovědnost odolnost vůči stresu Nabízíme stabilní zázemí nadnárodní společnosti zajímavou práci s možností seberealizace provize za uzavřené smlouvy s klienty nadstandardní balíček zaměstnaneckých benefitů příjemné a moderně uzpůsobené pracovní prostředí propracovaný systém zaškolení příležitosti k profesnímu i osobnímu rozvoji kariérní příležitosti 5 týdnů dovolené jídelna v místě pracoviště Další informace na:

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Studijní program Hospodářská politika a správa

VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Studijní program Hospodářská politika a správa VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Studijní program Hospodářská politika a správa Obor Finance je prestižní, dynamický a perspektivní, nabízí komplexní finanční vzdělání, je prakticky orientován, je průřezovou

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2013 2. 7. dubna 2013 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2014 8. 10. dubna 2014 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Historie veřejné správy Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny. Je absolventem

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GLE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Úvodní slovo GLE o.p.s. zažilo zajímavý a přínosný rok. Uspořádali jsme několik kurzů a seminářů v oblasti projektového managementu a sociálního podnikání, docházelo k výměně

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání? Jak které 1 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Více

Jednání se zúčastnili: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o. Tomáš Sokolovský Pavel Löffelmann Martina Brinzíková

Jednání se zúčastnili: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o. Tomáš Sokolovský Pavel Löffelmann Martina Brinzíková ZÁPIS ZE SCHŮZKY konané v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Od doby vzniku Evropského společenství a podepsání tzv. Římských dohod, v padesátých letech bylo

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum.

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. 4 2010 Training centrum Kvalitní kurz manažerské přípravy Managing v praxi Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. Editorial Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu Manažer

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze

Barevné hraní. Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com. na volné noze Barevné hraní Ivana Hrubá Eliášová e-mail: eliasovaivana@gmail.com na volné noze Klíčová slova mateřská škola; interaktivní tabule; spolupráce; tvoření; digitální výukové materiály Úvod Pobyt ve školce

Více

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena 22.1.2013 Agenda Představení nás Informace o škole, fakultách, oborech a studiu Fotky prostředí školy Trocha chvály FIS Přijímačky Informační

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Část I Úvod do účetních souvztažností US_2010_01.indd 1 9.4.2010 9:35:07 US_2010_01.indd 2 9.4.2010 9:35:07 úvod do účetních souvztažností 1000 1017 Obsah kapitola 1 Předmět a význam účetnictví... 1000

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více