Název časopisu/sbor níku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název časopisu/sbor níku"

Transkript

1 Seznam publikační akademických pracovníků VŠO Autoři Typ publikace Název knihy/článku/p říspěvku Název časopisu/sbor níku Nakladatel Název Rozsah (počet/r ozmezí stran) ISBN/ ISSN Místo vydání Benešová Petra Ing. Benešová Petra Ing. Benešová Petra Ing. Beňo Luděk doc. Ing. CSc. Děkan Tomáš Ing. letecké letecké Vědecký časopis monografie - příspěvek Aplikace y Montessori v práci vysokoškolského učitele Alternativní využití zaniklých lázeňských míst Význam subjektivního vnímání kvality služeb účastníky lázeňského CR pro hotelové řetězce v lázeňských místech The potential of the Czech Republic in the licensing of the flight crew Behaviorální analýza cestujících při bezpečnostních kontrolách na letištích Cross-border Journal of Social and Economics Studies Sborník ch příspěvků z ecké Hotelnictví, turismus a Zbornik prispevkov z III. Konference doktorandov EuMotion VŠ Hotelová UJAK EDIS Technická univerzita v Košiciach, letecká fakulta Hotelnictví, turismus a Marketing a management CR na národní a regionální úrovni INAIR - Conference on Air Transport. III. Vedecká konferencia doktorandov 15 stran (10-26) 9 stran (30-39) 5 stran Německo Praha, ČR Praha, ČR Žilina, SR Košice, SR

2 Děkan Tomáš Ing. Děkan Tomáš, Ing Drozen František, doc., Ing., CSc. Durmanová Marie PhDr. CSc. letecké letecké Future System for Behavioral Analysis During the Securicy Checks at Airports Moderní technologie jako prostředek pro behaviorální analýzu cestujících a jejich následnou profilaci Sustainable Tourism - a Case Study Approach K odborů na konci existence protektorátu Čechy a Morava Acta Avionica XI. Mezinárodní - Nové trendy rozvoja letectva Journal of Tourism and Service Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach Letecká fakulty Technickej univerzity v Košiciach VŠO KEY Publishing XI. Mezinárodní - Nové trendy rozvoja letectva Období nesvobody 13 stran (45-58) 11 stran ( ) Košice, SR Košice, SR Praha, ČR Ostrava, ČR Durmanová Marie PhDr. CSc. Ferencová Jana Ing., PhD. Ferencová Jana Ing., PhD. Ferencová Jana Ing., PhD. letecké letecké letecké Vědecký časopis Turistika na Rychnovsku mezi dvěma válkami Ground handling of wide body aircraft The runway safety incursion prevention Lease and privatization of airports Časopis národního muzea, řada historická New Trends in Aviation Development New Trends in Aviation Development New Trends in Aviation Development Národní muzeum 6str (39-44) The XI. Conference NTAD ) 8stran The XI. Conference NTAD ) 6stran The XI. Conference NTAD ) 8stran Praha, ČR Košice, SR Košice, SR Košice, SR Jsme Galijci, nejsme Španělé 3str (58-60)

3 Velkovévodství přeje byznysu 3str (58-60), Zamykalová Miroslava Hájková Hana Ing. Maroko. Dá-li Bůh, uzavřeme obchod Černá hora - tvrdé vyjednávání Mekka a ráj Uzbeků Turci - orientální mistři obchodu Malta - stát, město i pevnost zároveň Role času a dalších kulturních odlišností v m Scientia et obchodním jednání Societas Angola - Země poháněná ropu Nizozemsko. Co Skot zahodí, Holanďan zvdne Tchaj-wan - nejlepší obchod uzavřený v roce koně Súdán - obchod řízený Alláhem a pýchou Možnosti využití značky,,vysočina - regionální produkt" Ekonomický rozvoj a management regionů NEWTON College, a. s. Gaudeamus, Univerzita Hradec Hradecké ekonomické dny 4str (58-61) 3str (56-58) 3 str (58-60) 3str (58-60) 2str (60-61) 11str ( str (60-63) 4str (60-63) 4str (60-63) 4str (60-63) 11 stran ( ) Praha, ČR Hradec Králové, ČR

4 v cestovním ruchu Králové Hájková Hana Ing. Zichová Jitka Ing, Jíšová Markéta Ing. Přístup ke kvalitě v ubytovacích službách na Vysočině Aktuální problémy. Cestovní ruch a jeho dopady na společnost VŠ polytechnická, Jihlava Aktuální problémy. Cestovní ruch a jeho dopady na společnost 12 stran (42-53) Jihlava, ČR Hamarneh Iveta Ing. Hamarneh Iveta Ing. Hamarneh Iveta Ing. Hamarneh Iveta Ing. Horáková Helena doc., Švarcová Marie, Ing.,, Romova Hana průvodcovské průvodcovské ekonomiky ekonomiky Middle East: Destination for European Tourists Potenciál ve vybraných zemích Středního východu Marketingová strategie destinace Jordánsko Middle East and its potential for future developmnet of tourism Marketing and communication Journal of Tourism and Service Sborník ch příspěvků Marketing a marketingová komunikácia II. (vybrané aspekty, pohl ady a trendy),, and Social Science Research/R. Štefko, M. Frankovský, J. Vravec Mezinárodní ecká IMPROFORUM VŠO Slezská univerzita v Opavě Východoevro pská agentúra pre rozvoj n.o. Bookman s.r.o. Jihočeská univerzita 3. Mezinárodní ecká cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle eckého výzkumu v praxe V. Scientific Conference:,, and Social Science Research 19 stran (30-49) 11 stran ( ) 24stran (52-75) 8 stran ( ) Mezinárodní ecká IMPROFORUM 6 stran Praha, ČR Opava, ČR Podhájská, SR Prešov, SR České Budějovice, ČR

5 Horáková Helena doc. Kiráľová Alžběta doc. Ing. Kiráľová Alžběta doc. Ing. Kiráľová Alžběta doc. Ing. Kiráľová Alžběta doc. Ing., Malec Lukáš Ing. Kiráľová Alžběta doc. Ing., Malachovský Andrej, Skripta Marketingové strategie IDEA SERVIS 103 stran Social Media as a IDIMT - 22nd Tool of Tourism Networking Em.o.Univ.- Interdisciplinary Destinations Societies - Prof., Johanes Marketing Cooperation and Kepler Talks 9 stran Campaign Conflict Universitat (IDIMT) ( ) Medical Spa And Wellness Spa Where Are They Heading? The Case Of The Czech Republic. Preconditions for Using Marketing Communication on Social Networks in Religious and Pilgrimage Tourism in the Prešov Region Communication And Managerial Competencies As A Prerequisite For Employability Of Graduates In Tourism Developing Destination Marketing Strategy for Success (The Case of the Czech Republic) Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning and Smart Implementation/ Khalid S. Soliman Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning and Smart Implementation/ Khalid S. Soliman Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning and Smart Implementation/ Khalid S. Soliman Journal on Strategic Innovative Marketing (IBIMA) (IBIMA) (IBIMA) The 24 Conference The 24 Conference The 24 Conference 10 stran ( ) 12 stan ( ) 10 stran ( ) Praha, ČR Linz, Rakousko Miláno, Itálie Miláno, Itálie Miláno, Itálie Řecko

6 , Kulhánek Antonín, doc. CSc., Kadaňová Eva, PhDr. financí a financí a financí a financí a financí a financí a financí a financí a monografie impaktovaný Skripta monografie Teoretické aspekty racionalizace ekonomického Press21, s.r.o. 534 stran Integrace problematiky financí do podnikové ekonomiky Possibilities to Support Entrepreneurship in the Czech Republic and Slovakia Organizační formy, kvalita a evaluace ve vysokoškolském Efektivní styl práce vysokoškolského učitele Význam integrace podnikavosti pro rozvoj lidských zdrojů Lesson Planning in Preparation of Future Teachers Skúsenosti s výučbou nového predmetu Komunikačné a Integrace ekonomického Universal Journal of Industrial and Oeconomica Horizon Research Publishing Corp. Pedagocická příprava pro začínající vysokoškolské učitele a doktorandy na VŠE Oeconomica Ohře Média, s.r.o. Integrace ekonomického Integrace ekonomického Oeconomica KDEP FFÚ VŠE 19. ročník ecké - Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů Medzinárodná vedecká konferencia "Inovácie v Univerzita Hradec Králové KP NHF EU Modernizace vysokoškolské výuky technických předrmětů Inovácie v ekonomickom 5stran ( ) 8stran ( ) 19stran (56-75) 100stran 5stran (95-100) 4strany (71-74) 6stran Praha, ČR Praha, ČR Alhambra, Spojené státy americké Praha, ČR Žatec, ČR Praha, ČR Hradec Králové, ČR Bratislava, SR

7 , Vacínová Tereza, PhDr, Kubelková Jana, RNDr., financí a financí a Vědecký časopis prezetačné technológie v moderných koncepciách vyučovania študentov učiteľstva na VŠE v Prahe Koncepcia vzdelávania začínajúcich vysokoškolských učiteľov Případová studie Staff development na Vysoké škole obchodní v Praze Nerovná pravidla globální hry ekonomickom " 10. medzinárodná vedecká konferencia SCHOLA. Inovácie vo výchove a vzdelavani - Trendy v odbornej didaktike Konkurenceschop nost ekonomiky - problémy a faktory jejího zvyšování Bulletin pro školy Varianty / Alena Felcmanová, Jana Kubelková Dubnický technologický inštitút Tribun, a.s. Člověk v tísni 10. medzinárodná vedecká konferencia SCHOLA. Inovácie vo výchove a vzdelavani - Trendy v odbornej didaktike Konkurenceschop nost ekonomiky - problémy a faktory jejího zvyšování 8stran ( ) 10stran ( ) 1 strana (7) Dubnica nad Váhom, SR Brno, ČR není Praha, ČR uveden o Kubelková Jana, RNDr., Výzkumná zpráva The Baseline Analysis of Development Education Implementation at Teacher Training Universities in the Czech Republic Člověk v tísni 27 není uveden o Praha, ČR

8 Křížek Felix, JUDr., Neufus Josef, Mgr. Malec Lukáš Ing. Malec Lukáš Ing. Malec Lukáš Ing., Pavlíček Antonín, Poživil Jaroslav Malec Lukáš Ing. Palatková Monika doc. Ing., Zichová Jitka,Ing., Hrubcová Gabriela ekonomiky monografie - učebnice Moderní hotelový management Electrode and Electrode-Less Impedance Measurement for Determination of Orange Juice Parameters Studying Economics and Tourism Industry Relations by Smooth Partial Least Squeres Method Depending on Parameter Studying Covariance and Variance Components in the Czech Regions Arrival Tourism Data Electrode and electrode-less impedance measurement for determination of orange juices parameters Tourism Cometitiveness of the Czech Republic Regions and the Possibility of the Marketing Measures Performance Proceedings od the 41th Conference of Slovak Society of Chemical Engineering 17th Applications of Mathematics and Statistics in Economics Acta Universitatis Danubis Proceedings Grada Publishing, a.s. Slovak Society of Chemical Engineering Oeconomica AXIMA Graphigs Design and Printing Service Conference of Slovak Society of Chemical Engineering Applications of Mathematics and Statistics in Economics 41st Conference of Slovak Society of Chemical Engineering 200 stran 13 stran ( ) 7 stran ( ) 30 stran ( ) Praha, ČR Bratislava, SR Wroclaw, Polsko Danubius, Rumunsko Bratislava, SR OECD - 12th Global Forum on Tourism Statistics 13 stran Praha, ČR

9 Evaluation Using the BSC Method Paták Milan doc. Ing. CSc., Bendová Šárka Ploch Jindřich doc., Žihla Zdeněk prof. Ploch Jindřich doc., Žihla Zdeněk prof., Bína Ladislav, doc. Ing. CSc., Bínová Helena, Ing. Ploch Jindřich doc. Ploch Jindřich doc., Děkan Tomáš Ing. Poživil Jaroslav doc. letecké letecké letecké letecké monografie - učebnice Skripta Employer Branding - A Threat or Your Advantage in National knowledge Air Transportation Security Centre and its Relation tp Other Transportation Modes Journal of Tourism and Service Journal of Tourism and Service VŠO VŠO 11stran (6-17) 17 stran (52-68) Provozování letecké a logistika CERM 314 stran leteckých podniků - pořizování velkých letadel VŠO v Praze 253 stran Design the Technology for behavioural analysis of passengers due to profiling in perms New Trends in The XI. of thoroughness in Aviation security checks at Development Conference NTAD airport 5 stran Projektování cesty robotu s použitím algoritmu založeného na mravenčích koloniích AUTOMA, časopis pro automatizační techniku COMPAS automatizace, spol. s.r.o. 3 strany (30-33) Praha, ČR Praha, ČR Brno, ČR Praha, ČR Košice, SR Praha, ČR

10 Pudlák Jan doc. Ing. CSc. Romová Hana PhDr. Mgr. Romová Hana PhDr. Mgr. Štemberk Jan doc. JUDr. PhDr. Štemberk Jan doc. JUDr. PhDr. Švarcová Marie Ing., Horáková Helena, doc. Ing. Švarcová Marie Ing., Horáková Helena, doc. Ing. financí a cizích jazyků cizích jazyků monografie - učebnice Vědecký časopis Vědecký časopis Finanční gramotnost v podniku. Základní ekonomické pojmy podnikové ekonomiky Mamaloca 157 4th Week at Kodolányi János University Székesféhervár in Budapest Kultur in der Zeit der Globalisierung und Migration Journal of Tourism and Service Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu 2013/ Ed. Pavel Knápek, Bianca Beníšková Česká turistika jako možnost úniku od protektorátní reality Období nesvobody Dělnická turistika v meziválečném Československu Teoretické aspekty marketingového řízení a význam jejich pochopení a zobecnění pro firemní praxi Mezinárodní marketing v podmínkách české ekonomické praxe Časopis národního muzea, řada historická Sborník Obchod a finance /Ing. Štefan Toth VŠO cizích jazyků, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice KEY Publishing Národní muzeum Česká zemědělská unverzita v Praze Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu 2013 Období nesvobody 13 stran ( ) 10str (55-64) 12 stran Praha, ČR Pardubice, ČR Brno, ČR Praha, ČR Bratislava, SR Obchod a finance Praha, ČR

11 Zýka Jan Ing. Zýka Jan Ing. Zýka Jan Ing. Zýka Jan Ing. letecké letecké letecké letecké Air Security Staff in Relation to Appropriate Working Environment The Security Checks in Airports and the Function of Modern Systems in the Process Faktory ovlivňující pracovní prostředí pracovníků bezpečnostní kontroly na letištích Faktory pracovního prostředí ovlivňující výkonnost a chybovost pracovníka bezpečnostní kontroly Zbornik prispevkov z III. Konference doktorandov Acta Avionica New Trends in Aviation Development Air Transport Security Technická univerzita v Košiciach, letecká fakulta Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach III. Vedecká konferencia doktorandov 4 strany The XI. Conference NTAD ) 3strany Air Transport Security 5stran ( ) Košice, SR Košice, SR Košice, SR Praha, ČR

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 19. 20. září 2006 Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Více

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FEL A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ 2 STRUKTURA FEL 5 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 6 KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FEL

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jednota českých matematiků a fyziků za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti RNDr. Josef Kubát Počet členů 2100 Počet kolektivních členů

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung ESKÉ BUD JOVICE

Výro ní mezinárodní v decká konference Vysoké školy evropských a regionálních studií a Konrad-Adenauer-Stiftung ESKÉ BUD JOVICE PROGRAM MEZINÁRODNÍ V DECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj III. Funkce moderního evropského státu: rozkv t nebo úpadek ve prosp ch soukromého sektoru? (12. 13. 4. 2012) ESKÉ BUD JOVICE Pod záštitou hejtmana

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Jihlava

konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Jihlava konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Jihlava Česká asociace sester SBORNÍK z konference Regionální rozvoj a cestovní ruch 1. a 2. 12. 2011 Tato konference je organizována v rámci

Více

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X. Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X. Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VĚDECKÉ SPISY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 171 ISSN 1213-418X Petr Pirožek MANAGEMENT ZISKOVÝCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta

Více

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Odborný životopis: Datum narození: 20. 5. 1965 v Praze Rodinný stav: Ženatý prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Vzdělání: 1. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, inženýr v oboru Finance

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Česká společnost chemická za rok 2013

Česká společnost chemická za rok 2013 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost chemická za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof.Ing.Jan John, CSc. Počet členů 2300 Členský příspěvek Členský

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Media4u Magazine. 12. ročník 2/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 12. ročník 2/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 12. ročník 2/2015 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009 Autorský kolektiv prof. Ing. Jiří Fotr, CSc., autor kapitoly

Více

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž)

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž) Mgr. Barbora Benešová Email: bbenesov@ujp.zcu.cz Vzdělání od září 2011 PhD. studium K.U. Leuven, Belgie, anglická lingvistika a metodologie 2001-2006 Mgr. - Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická

Více