Základní informace o knihovnách. Diagramy aktivit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o knihovnách. Diagramy aktivit"

Transkript

1 Tým AKVIZICE Členové týmu : Lenka Kadlecová (vedoucí týmu) Viktor Gleich (zástupce vedoucí) Viktoriia Yemchenko (členka týmu) Bohdana Ivanytsya (členka týmu)

2 Základní informace o knihovnách Diagramy aktivit

3 Hrdličkovo muzeum člověka Velmi malá knihovna sloužící výhradně pro potřeby přírodověděcké fakulty UK, mají přibližně 350 exemplářů (+ některé neevidované svazky). Knihy mají po jednom exempláři, učebnice po dvou exemplářích. Knihy mají značeny signaturou převzatou z antropologické knihovny. Knihovna jako taková je placena z vědeckých projektů. Na svou činnost nemají fond, dostávají granty pro svou činnost, tzn. že knihy kupují dle potřeby ze zbytku peněz z grantů, popř. získávají exempláře formou darů (např. od pana prof. Pospíšila), dalšími přírůstky jsou vyřazené knihy z antropologické knihovny. Vydávají vlastní sborníky (už 3 roky) forma povinného výtisku (ISBN). Odebírají časopisy National Geographic a Vesmír formou předplatného (opět ze zbytků peněz z grantů). Přírůstkový seznam veden od r (pouze na nově zakoupené knihy). Diagram aktivit pro koupi :

4 Diagram aktivit pro dary :

5 Neziskovky.cz Knihovna byla zřízena z dřívější nadace - od poč. 90. let, na začátku zejména zahraniční literatura. Původní nadace se přeměnila na akademické informační centrum, pak Informační centrum neziskových organizací a teprve poté na Neziskovky.cz. Knihovna je neprioritním zájmem, slouží jako podpora pro lektory a účastníky kurzů a veřejnost (studenty, aj.) V roce 2005 byla vyřazena ze sítě veřejných knihoven = soukromá knihovna (má tedy jen doplňující poslání). Knihovna má ± svazků (knihy, brožury, periodika), má (aktivních) čtenářů, kteří platí roční čtenářské poplatky. Evidence čtenářů a výpůjček je zatím vedena pouze papírově. Knihovna využívá knihovní software Clavius. Vydávají měsíčník - dříve v tištěné podobě, dnes už jen v elektronické (PDF). Snaží se monitorovat a na webu zveřejnňovat i ostatní elektronické publikace z oblasti neziskového sektrou. Knihovna má navázanou spolupráci s nakladatelstvími Grada (management, komunikace), ASPI (právní literatura), ANAG (účetnictví, daně, právo) a Portál (pedagogika, psychologie). Knihovna nemá vlastní rozpočet, v minulosti získala publikace nakoupené z grantových peněz. Exempláře získávají občas i formou darů, např. od knihovny Jabok, a výměnou časopisy (dříve za tištěný časopis Neziskovky.cz). Přírůstkový seznam vedou od roku 1993 (od začátku činnosti). Obsahuje tyto údaje : přírůstkové číslo (1-xx), signatura např. V6c (V předmětová skupina, 6 pořadové číslo, c pořadí výtisku), autor, název, rok vydání, nakladatelství, poznámky způsob nabytí, odpisy. Předmětové skupiny : neziskový sektor, legislativa neziskový sektor, management, psychologie, účetnictví, slovníky, public relations, české výroční zprávy, encyklopedie, sociální práce a služby, humanitní vědy, řízení podniku, fundraising, dary, granty a obecně (projekty a žádosti).

6 Diagram aktivit pro koupi : Diagram aktivit pro dary :

7 Diagram aktivit pro výměnu :

8 Jabok Knihovna při VOŠ Jabok. Mají přibližně 600 uživatelů (čtenářů, převážně studentů a profesorů Jaboku), rozdělených do 7 kategorií uživatelů. Knihovna má dokumentů, a to učební literaturu (skripta, apod. - po 6-10 exemplářích), povinnou literaturu (podle zaměření - po 1 exempláři). Knihy získávají koupí a formou darů (z Portálu, od uživatelů, od organizací). Dále zde mají i práce studentů (přibližně 970), časopisy (z darů - z Německa), audiovizuální dokumenty (videokazety, DVD - např. člověk v tísni, nelze je půjčovat, pouze v rámci výuky), CD-ROMy a ALBERTINA IKONE (elektronické dokumenty). Nemají klasickou signaturu, mají tzv. Tématické skupiny. Rozpočet pro letošní rok (1/3 vyčerpají v 1. polovině roku, zbylé 2/3 od září do listopadu) mají ,- na knihy, elektronické knihy a video a ,- na časopisy. Dalšími finančními zdroji jsou granty z projektů (jako literatura k danému projektu). Co se týče akvizice, spolupracují s elektronickým knihkupectvímportál a Grada, organizacemi Neziskovky (dary), Člověk v tísni. Výměnu neprovádí. Vlastní knihy dávají do jiných knihoven. Přírůstkový seznam nevedou, vpřípadě potřeby jej získávají z katalogu knihovny. Nakladatelství : Portál (zadrma + dokoupě), Kosmos, Neoluxor, Grada, Computer Press, Triton, Slon, Sociologické nakladatelství, Dokořán, Vyšehrad, Karolinum, Akademie, C. H. Back, Computer Media, Kalich, Karmelitánské nakladatelství, Levné knihy, Starman Bohemian,... Časopisy, které odebírají : České zemědělství, Děti a my, Můžeš, Moderní vyučování, Gymnasion, Getsemay, Bridge, Agora, Bulletin, Kontakt, Kontexty, Poradce, Nový prostor, The New Presence, Sociální služby, Sociální studia, Sociální péče, Scripta bioethica, Speciální pedagogika.

9 Diagram aktivit pro koupi : Diagram aktivit pro dary :

10 SIC VOŠIS Knihovna VOŠIS má celkem 8338 exemplářů, z toho cca 8030 knih, dále audiovizuální jednotky, bakalařské práce (jsou i ve skladu ve sklepě, kde je umístěný archiv), denni tisk a odborné časopisy. Knihovna má cca 300 uživatelů (z celkového počtu 600 studentů na VOŠIS). Knihovna je financována ze zdrojů školy, vše schvaluje ředitel. Dosavadním systémem je Clavius. Evidence a výpůjčky jsou psány ručně. Za minulý školní rok bylo zaznamenáno cca vypůjček. Přírůstkový seznam je psaný ručně do sešitu. Nemají klasickou signaturu, každá kniha má evidenční číslo. Diagram aktivit pro koupi :

11 Diagram aktivit pro dary :

12 VÚKOZ (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví) Knihovna slouží především pro výzkumné pracovníky ústavu, v menší míře i pro veřejnost (převážně studenty střední a vysokých škol). Knihovní fond je uložen v databázovém systému UNESCO - CDS/ISIS (LatISIS) a WinISIS. Publikace knihovna získává především koupí. Zahraniční, ale i české publikace se kupují z grantů jednotlivých výzkumných pracovníků. Nákup je prováděn převážně přes internet, zahraniční publikace prostřednictvím akademického knihkupectví a velkoobchodu Starman Bohemia, s.r.o.. Periodika jsou nakupována na základě kontinuálních objednávek u jednotlivých distributorů, zahraniční (ale i česká) periodika zajišťuje společnost Dovoz tisku Praha Suweco CZ, s.r.o. Dalším zdrojem získávání publikací (hlavně periodik) he výměna, a to jak s tuzemskými tak i se zahraničními partnery za periodikum Acta Pruhoniciana, vydávané VÚKOZem. Malou část při doplňování forndu tvoří dary, roční přírůstek je cca 300 jednotek. Jednotlivé knihy jsou zapsány do knihy přírůstků, a dále do jednotlivých sešitů podle signatury (tu tvoří písmeno a číslo). Signatura popisuje vzhled dokumentu a zároveň jeho umístění ve skladu knihovny. Diagram aktivit pro koupi :

13 Diagram aktivit pro dary : Diagram aktivit pro výměnu :

14 Akvizice v systému Evergreen

15 Funkce systému Evergreen umožňují zadávat a získávat informace, tykající se všech druhů akvizice (nákup, dary, výměna). Menu Akvizice (Acquisitions) vypadá následovně : Selection List Title search Load Order Record New Brief Record Purchase Orders Funds Funding Sources Providers Currency types Exchange Rates Distribution Formulas Kliknutím na položky Selection List a Title search se spustí funkce vyhledávání, které lze využít v případě, že potřebujeme najít nějaké záznamy o určité akvizici.

16 Spuštěním příkazu Load Order Record lze zadat novou objednávku, která již byla schválena. Je zde možnost uvést takové údaje, jako jsou dodavatel, organizační skupina (objednávky můžeme rozdělit na takové organizační skupiny, jako nákup, dar, yýměna) a přiřazení do tzv. Picklistu. Také lze přidávát nové zápisy o nakoupených knihách, a to pomocí otevření políčka New Brief Record. Zde lze zapsat následující údaje o získané knize: název, autor, jazyk, stránkování, ISBN, ISSN, cena, identifikátor, vydavatel, datum vydání, edice a také tento záznam můžeme přiřadit do Selection List, kde jej pak můžeme vyhledat.

17 Příkaz Purchase Orders Search dává možnost vyhledávat příkazy nákupu. Při vyhledávání se zobrazují ID příkazu, vlastník, agentura, dodavatel, čas vytvoření záznamu a čas jeho upravení, stat. Systém Evergreen umožňuje přednastavit měnu a kurz, ve kterých má být nákupní transakce provedena. Lze vytvořít seznam nejčastějších dodavatelů:

18 A také seznam fondů a jejich zdrojů doplňování :

19 Diagramy pro využití systému Evergreen Use case diagram popisující využití Evergreenu uživatelem : Activity diagram pro přihlašení do systému :

20 Activity diagram pro Nákup :

21 Activity Diagram pro Výměnu : Activity Diagram pro Dary :

22 Naše shrnutí : V průběhu práce na projektu jsme měli možnost nahlédnout do systému Evergreen. Systém je vhodný pro sledování akvizice a lze ho použít pro všechny typy rozšířování fondu knihovny, i když je nejvíce přizpůsoben pro nákup nových publikací. Protože jsme neměli možnost důkládně pracovat s jiným knihovnickým evidenčním systémem, nemůžeme tedy systémy Evergreen objektivně porovnat, ale považujeme jej za velmi dostačující. Práce s ním je přehledná. Po osvojení všech příkazů a možností, které Evergreen nabízí, je práce s ním rychlá a jednoduchá.

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY

ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ANALÝZA FINANČNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVACÍHO A INFORMAČNÍHO STŘEDISKA BÍLÉ KARPATY Autorka: Marie Petrů, DiS. Veselí nad Moravou, prosinec 2010 Prohlašuji,

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014

Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014 Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014 Listopad 2014 1 Vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů v roce 2014. Autoři jednotlivých kapitol: Vladimír Pistorius 1, 2b, 4, 9, 10 Ivo Magera 2a Jiří Vlček 6,

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L

I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Semestrální práce k doktorandskému semináři Metody pedagogického výzkumu I N T E R N E T O V É P R E Z E N T A C E Š K O L Praha, srpen 2004 Ondřej Neumajer Modřanská ZŠ s RVJ Angelovova 3183 Praha 4 Modřany

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy

Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Komparace systémů finanční podpory kultury v ČR s vybranými vyspělými státy Prosinec 2008 Zpracovatel: Projektová a rozvojová agentura, a.s. Obsah: 1. Zadání, cíl a smysl studie... 4 1.1. Identifikace

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

PUBLIC RELATIONS V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

PUBLIC RELATIONS V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena exkluzivně pro Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. PUBLIC RELATIONS V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH únor 2003 MARKET VISION s.r.o. Sokolská 64,

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY PRAHA 2008 2 OBSAH Poslání a činnost knihovny 3 Část I 1 Základní ustanovení 3 2 Uživatelé STK 5 3 Výpůjční řád 7 Část II Práva a povinnosti uživatelů 1 Obecná

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více