Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Výroční zpráva za rok 2013 Bludov 2013

2 Autor textů: Jan Juránek Hanes, Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jiřího Znoje Cvrčka, Ondřeje Daniela - Rysa a Jaroslava Petříka - Australana Autoři fotografií: členové střediska Grafická úprava: Jiří Znoj Cvrček Bludovské skautské středisko děkuje obci Bludov za velkou finanční podporu v roce Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za poskytnutí finanční podpory na naši činnost

3 Organizační údaje Název: Junák - svaz skautů a skautek České republiky, středisko Františka Pecháčka Bludov Organizační číslo: IČO: DIČ: CZ číslo účtu: /0300 Adresa: Lázeňská 856, Bludov web: kontaktní Charakter organizace Skauting do naší země přivezl z Anglie, kde byl založen v roce 1907, již v roce 1911 středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík. I přesto, že třikrát byly myšlenky skautingu umlčeny totalitními režimy (1940, 1950, 1970 pokaždé se tento zákaz týkal i Bludova), má dnes Junák - svaz skautů a skautek ČR přes členů a je největší výchovnou organizací mladých lidí v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností. Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek sdružující své členy a členky bez ohledu na jejich národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, rasu nebo jiné rozdíly. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé České republice. Sdružují jak chlapce, tak děvčata a dospělé do pěti věkových kategorií. O jejich program se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků. Skauting je určen pro všechny děti a lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje 26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další. Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to: benjamínci (méně než 6 let); světlušky a vlčata (věk 6-10 let); skautky a skauti (věk let); rangers a roveři (věk let); oldskautky a oldskauti (nad 25 let). Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Celkový počet členů organizace činí asi

4 Počet členů k Celkový počet: 62 (oproti roku 2012 došlo k výraznému nárůstu o 10 členů) 1. oddíl Strážkyně přátelství (dívčí): oddíl Bludovit (chlapecký): klub oldskautů Střepy: 16 Složení orgánů skautského střediska na konci roku 2013 vůdce střediska (statutární orgán): Jan Juránek - Hanes zást. vůdce střediska: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. - Ježek hospodář: Jaroslav Frič - Norek pokladník: Petr Juránek - Peťulka člen střediskové rady: Mgr. Jaroslav Petřík, Ph.D. - Australan člen střediskové rady: Helena Juránková - Kuli člen střediskové rady: Jiří Znoj - Cvrček člen střediskové rady: Filip Horký - Samo člen střediskové rady: Bc. Lucie Gronychová - Kometa předseda revizní komise: Bc. Jakub Straka - Špalek člen revizní komise: Ing. Radomír Straka - Tichošlápek Členy střediskové rady jsou z titulu funkce i vůdcové oddílů, zváni jsou i zástupcové. Vedení 1. oddílu Strážkyně přátelství: vedoucí oddílu: Jiří Znoj - Cvrček zástupkyně vedoucího: Bc. Lucie Gronychová - Kometa zástupkyně vedoucího: Helena Juránková - Kuli Vedení 2. oddílu Bludovit: vůdce oddílu: Ondřej Daniel - Rys zástupce vůdce: Petr Juránek Peťulka zástupce vůdce: Jan Juránek - Hanes Vedení 469. roversko-oldskautského oddílu Střepy: vůdce oddílu: Mgr. Jaroslav Petřík Ph.D. Australan zástupce vůdce: Jaroslav Frič - Norek Všichni vůdcové (střediska i oddílů) jsou kvalifikovaní pro práci s dětmi - mají složenou dvoustupňovou vůdcovskou zkoušku, která je uznávána ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jakožto dostačující kvalifikace pro práci s dětským kolektivem a která mj. umožňuje vést tábor dotovaný ze státních prostředků. Velkou událostí v rámci bludovského skautského střediska byla výměna pozice statutárního orgánu a jeho zástupce. Doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. na řádném střediskovém sněmu konaném již nekandidoval na pozici střediskového vůdce, ale ve dvojici s Janem Juránkem jako jeho zástupce

5 Členové sněmu tuto kandidaturu podpořili svými hlasy a tak se po téměř šestnácti velmi úspěšných a tvůrčích letech střediska změnilo jeho vedení. Pro nového vůdce nebude jednoduché navázat ať už kvalitou nebo nasazením na zmíněné období započaté lednem Nový statutární orgán k tomu má ovšem ty nejlepší podmínky - skvěle pracující středisko, množství cenných rad a osobních postřehů. Přehled hospodaření v roce 2013 Příjmy Výdaje členské příspěvky Kč odvod čl. příspěvků Kč dary 100 Kč investice 0 Kč státní dotace Kč opravy vybavení 932 Kč příspěvky obecní Kč drobný hmotný majetek 0 Kč příjem z akcí Kč hlavní činnost Kč ostatní příjmy 2,11 Kč režie Kč celkem ,11 Kč celkem Kč Činnost určená pro členy hnutí v roce 2013 Schůzky, výpravy Základem naší činnosti jsou pravidelné každotýdenní schůzky. V týdnu se konají dva druhy schůzek vlčácká a světluškovská, skautská. Nepravidelně se scházel kmen roverů a rangers. Zhruba jednou měsíčně se schází středisková rada, která plánuje a řídí život střediska. Jednou měsíčně se scházejí oddílové rady, které plánují a řídí život oddílů. Jejich prostřednictvím jsou děti vtahovány do řídící činnosti a učí se přebírat zodpovědnost za život jim svěřených úseků oddílové činnosti

6 Schůzky obvykle vedou vrstevníci dětí (s výjimkou nejmladších věkových kategorií): v případě vlčat a světlušek to je Martin Dostál - Roy (16 let), u skautů Tomáš Musílek (14 let). Od podzimu 2012 došlo ke koedukaci společně probíhají schůzky vlčat a světlušek, dále skautek a skautů. Tento krok lze po více než roce označit za podařený a těží z něj jak středisko jako celek, tak jeho jednotliví členové. Všechny schůzky se konají ve Skautském domě v zahradě za Penzionem, kde máme vybudovány dvě klubovny (dívčí - postavena v roce 1995, chlapecká - postavena v roce 1999). Ovšem za příznivého počasí se převážná část jejich programu koná venku - v parku, Gryngleti, na Brusné apod. Zhruba dvakrát za měsíc se koná také akce o víkendu pokud to není některá z níže uvedených, pak to jsou výpravy do bludovského okolí. Výpravy se konají i v zimě třeba na běžkách. Na těchto výpravách se dětí učí žít v přírodě a v souladu s ní. Klub roverů a oldskautů má akci zhruba jedenkrát měsíčně. Bludovit Již od roku 1995 vydáváme skautský časopis, který se jmenuje Bludovit. Až do června 2003 se jednalo o časopis chlapeckého oddílu (dívčí oddíl vydával svůj občasník Mustang), od září 2003 to je časopis střediskový, jehož redakční radu tvoří členové obou dětských oddílů. Vždy se jednalo o měsíčník, ne v každém roce se ovšem podařilo vydat všech deset čísel. V červnu 2013 končil jeho XVIII. ročník, v září 2013 začal vycházet ročník XIX. Prosincové číslo bylo 159. číslem v celkovém pořadí a s novým rokem tak přišla i nová dekáda. Šéfredaktorem časopisu je Ondřej Daniel. Součástí časopisu, který vychází ve formátu A5 a má obvykle 12 stran, je vždy úvodník psaný vůdcem chlapeckého oddílu, který informuje o budoucích akcích. Časopis tak plní důležitou informační úlohu pro rodiče i členy. Autory dalších částí časopisu jsou převážně mladší členové, kteří píší zprávy z jednotlivých akcí, seznamují své bratry a sestry se zajímavostmi ze skautské praxe a teorie apod. Časopis dostávají všichni členové zdarma

7 Počítačová stanice v klubovně Pro agendu střediskového účetnictví, výrobu časopisu Bludovit a pro potřeby vedení oddílů funguje v klubovně počítačová stanice s tiskárnou a kopírkou. Výpravy Kromě akcí, zmíněných na jiných místech, proběhlo několik výprav. Vlčata se dne 6. dubna 2013 vydala na družinovou výpravu a všichni společně pak na začátek skautského roku na výpravu Zahajovací. Na ni okamžitě navazoval zahajovací táborový oheň, který je důležitým prvkem nejen ve skautském duchovním rozvoji. Sportovní akce Středisko a její členové se účastní poměrně velkého množství sportovních akcí, nebo je sami pořádají. Ostatně pohyb je mimořádně důležitou složkou vývoje dětí a u vlčat a světlušek představuje značnou část programu schůzek. Skauti a skautky se tak vydali v lednu sáňkovat, v únoru na horolezeckou stěnu do Šumperka, v březnu na hokej na bludovské multifunkční hřiště a dále na sportovní turnaje do Šumperka a Rudy. Vaření na sněhu Na konci února proběhla oblíbená akce, která vyžaduje jak kuchařské, tak tábornické znalosti. Její účastníci, kterých bylo kolem patnácti, musí během dopoledne připravit pokrm dle předem daných kritérií. Ivančena Okolo svátku svatého Jiří, který je patronem skautů, se více než deset členů střediska vypravilo na vzdálenou Ivančenu (sedlo nedaleko Lysé hory v Beskydech). Ivančena patří mezi významná skautská poutní místa. Kamenná mohyla, na kterou každý z poutníků přináší kámen, slouží jako upomínka na nelehké období války a skautské odhodlání po svobodě a pravdě, které se nezastavilo před strachem nebo rizikem. Plavba Morava Hrstka členů 3. oddílu bludovského střediska se na jaře vydala na společnou akci sjezd části řeky Moravy. Počátek cesty byl v Hanušovicích a ukončení akce proběhlo u chromečského mostu

8 Letní tábor chlapeckého oddílu V roce 2013 uspořádalo středisko letní tábor a to jak pro chlapce, tak i dívky. Tábor proběhl ve dnech 29. června 12. července 2013 za účasti více než třicítky členů střediska poblíž obce Jedlí v Přírodním parku Březná. Tábor dostal název Bez deště, a to díky mimořádně suchému počasí, které navázalo na deštivé předtáborové týdny. Účastníci si procvičili skautské a tábornické znalosti získané činností během celého roku a naučili se spoustu zajímavých věcí. K táboru patří neodmyslitelně práce, námaha, zodpovědnost, kterou se mladší i starší členové učí přijímat a snášet. Táboru předcházela jedna červnová sobota, při níž členové chystali vybavení a materiál. Svojsíkův závod Svojsíkův závod, který je pořádán jednou za dva roky, prověřuje kvalitu a semknutost skautských družin. Jedná se o závod, při kterém dojde na fyzické i logické úkoly, při kterých je hodnoceno chování i spolupráce. Akce, která od svých účastníků vyžaduje dlouhou a nelehkou přípravu. Bludovská družina Lišáků tuto výzvu přijala a pod vedením Martina Dostála Roye bezkonkurenčně vyhrála jak okresní, tak krajské kolo a zajistila si tak účast na kole celostátním. Na něm se v areálu skautské základny Kaprálův mlýn poblíž Brna setkala s dalšími 14 špičkovými družinami z celé republiky a zapsala se do historie nejen bludovského skautingu úžasným 10. místem

9 Dobývání hradu Symbolizované dobývání hradu si zvláště mladší členové střediska vyzkoušeli 12. října Po krátké výpravě do bludovských lesů si zahráli náročnou dobývací hru plnou běhání. Podzimní chata V rámci podzimních prázdnin se uskutečnil vícedenní skautský podnik Podzimní chata. Skauti a skautky se vydali do bludovských lesů k chatě pod Hájem, aby zde strávili hned několik dnů. Akce se vydařila a nejen díky poutavému programu se řadí mezi nejoblíbenější podniky celého roku. Přespání v klubovně Dne 22. listopadu 2013 proběhlo oblíbené přespání v klubovně. Členové střediska se nejprve vydali na kopec Brusná a následně se společně setkali nad deskovými hrami. Mikulášská besídka Dne 6. prosince 2013 uspořádalo středisko svoji tradiční mikulášskou besídku, kdy nadělování od sv. Mikuláše předcházely divadelní a scénická vystoupení mladších členů. Obzvláště podařené byly scénky nejmladších členů, tedy vlčat a světlušek. Vánoční nadílka Dne 21. prosince 2013 uspořádaly chlapecký a dívčí oddíl dohromady svoji tradiční vánoční nadílku, které předcházel roznos Betlémského světla (viz níže). Členové oddílů společně zdobí vánoční stromeček, vzájemně se obdarovávají, zpívají koledy. Skautské vzdělávání V roce 2013 se hned tři členové druhého oddílu zařadili mezi účastníky rádcovského kurzu, který slouží jako skvělá škola pro vedení dalších členů a hlavně jako základ pro další stupně skautského vzdělání. Rádcovský kurz byl a je pořádán pod záštitou okresní rady. Členství ve vyšších skautských strukturách Stanislav Balík byl po celý rok vůdcem Jesenické lesní školy, což je instituce, která zajišťuje skautské vzdělání (zdravotnické, čekatelské, vůdcovské zkoušky, lesní škola) nejen pro Olomoucký kraj, ale má i přesah celostátní. Jaroslav Petřík byl stálým instruktorem Jesenické lesní školy. Jaroslav Frič vykonával funkci krajského zpravodaje kmene dospělých, z titulu této funkce je členem celostátního náčelnictva kmene dospělých. Jaroslav Petřík působil jako volený člen ORJ Šumperk, ve funkci tajemníka

10 Činnost určená pro veřejnost v roce 2013 Tříkrálová sbírka V roce 2013 naše středisko potřinácté poskytlo své síly pro Tříkrálovou sbírku, kterou celostátně organizuje Česká katolická charita. Sbírku jsme zajišťovali celou Petr Juránek byl koordinátorem, všichni koledníci byli skauti. Výše zmíněný rok 2013 v rámci sbírky překvapil. Podařilo se navzdory proklamované krizi vybrat Kč pro potřeby lidí v nouzi v Česku i zahraničí (jen o 253 Kč méně než loni). Obecní ples Dne 12. ledna 2013 vedení jednotlivých oddílů vypomohlo s organizováním devátého ročníku obecního plesu. Přednáška V roce 2013 jsme podesáté uspořádali přednášku pro veřejnost a pro žáky devátých tříd základní školy. Proběhla na základní škole 14. února 2013 u příležitosti připomenutí si šedesátého čtvrtého smutného výročí tzv. vítězného února Přednášku s názvem Číhošťský zázrak a umučení P. Josefa Toufara proslovil doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., vedoucí Katedry politologie FSS MU a vůdce našeho skautského střediska. Zúčastnilo se jí cca 40 žáků a občanů. Prostřednictvím podobných přednášek chceme pomáhat udržovat ve společnosti historickou paměť, a to zvláště u mladé generace. Čestné stráže u pomníku padlých Od roku 1995 stavíme každoročně čestnou stráž k pomníku padlých při obecních slavnostech, kdy představitelé obce kladou k pomníku věnec. V roce 2013 bludovští skauti a skautky vyrazili jako obvykle dvakrát na sice krátkou, ale o to důležitější pouť k pomníku padlých. Poprvé u příležitosti výročí konce druhé světové války a následně u výročí založení první samostatné československé republiky. Při říjnovém termínu drželo čestnou stráž rovných 40 zástupců střediska. Touto cestou vyjadřují přináležitost k obci, ukazují, že jim nejsou lhostejné pojmy jako svoboda, oběť, mír

11 Charitní pouť Dne 11. května 2013 pomáhalo několik členů s organizací Charitní pouti u kostelíčka na poděkování tříkrálovým koledníkům. Akce se zhostili i přes velký liják, který toho dne panoval. Návštěva Zoo Na začátku skautského roku uspořádalo středisko 7. září 2013 v zámeckém parku zábavné odpoledne pro děti, spojené s náborem. Tentokrát bylo pásmo deseti zábavných a poučných disciplín spojeno s prohlídkou imaginární zoologické zahrady. Děti se tak mohly seznámit nejen s běžnou činností skautů a skautek, ale i se zajímavými fakty o zvířatech. Každá disciplína pak byla pojata jako výběh konkrétního zvířete. V pavilonu opic tak účastníci museli překonat množství náročných překážek, pavilon sov vyžadoval velké soustředění apod. Mimo disciplín si děti mohly prohlédnout střediskový časopis nebo kroniky jednotlivých oddílů. Byl pro ně taktéž připraven doprovodný program, který sestával z několika zábavných stanovišť. Zároveň se poprvé mohly podívat do typické skautské podsady stanu, ve kterém skauti tráví letní tábory. Svatováclavská drakiáda XVIII. ročník tradiční Svatováclavské drakiády se odehrál 28. září Akce za krásného, ale bohužel jen mírně větrného počasí na kopci Brusná se zúčastnila široká veřejnost. Na akci tak bylo mimo skautů vidět velké množství návštěvníků, kteří soutěžili s kupovanými i ručně vyráběnými draky o hlavní ceny tří kategorií. Betlémské světlo Již počtrnácté se pro bludovské skauty nesly Vánoce ve znamení pomoci a potěšení druhých. 21. prosince 2013 roznesli bludovští skauti a skautky Betlémské světlo, které do Bludova připutovalo skautskou štafetou až z Betléma. Rozděleni do tří skupin zazvonili u více než čtyřicítky bludovských domů, ve kterých bydlí staří, nemocní, či opuštění lidé. Betlémské světlo skauti navíc dopravili i do bludovského kostela Sv. Jiří, kde bylo přístupné až do samotného Štědrého dne

12 O podstatné části své činnosti pro členy i veřejnost pravidelně středisko informuje psanou i elektronickou formou. Obyvatelé Bludova se tak na stránkách obecního časopisu mohou setkat s poutavými články o výpravách, táboru nebo skautských závodech. Zajímavé informace, postřehy a hlavně fotky pak mohou nalézt na internetové fotogalerii nebo veřejném Facebook profilu střediska

Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720

Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720 Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah: 1. Činnost Zlínského JK v roce 2005 2. Vedení Krajské rady Junáka Zlínského kraje v roce 2005 3. Skautská činnost v okresech Kroměříž,

Více

odem Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11

odem Co je skauting 4 Statistiky 5  Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Úvodem 2 Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Středisko 5.KVĚTEN 12 Středisko ICHTHYS 13 Středisko STŘELA 14 Středisko KROKODÝL 15 Středisko

Více

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007 3.1 Velká Duha 3.2 Duhovka 3.3 Malá Duha

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM Naše téma: Nejen podsady a kotlík číslo 1/2011 ARCHA Zpravodaj o výchove a využití volného casu detí a mládeže Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou Představujeme: Český svaz chovatelů foto Marek Krajči

Více

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David

Naše téma: Jaro v dětských spolcích. číslo 3/2015 ARCHA. Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže. foto Dominik David Naše téma: Jaro v dětských spolcích číslo 3/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Dominik David Představujeme: Kondor SAFE mapoval dobrovolníky s dětmi a mládeží Sametky

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 9 DUBEN 2011 HLAVNÍ TÉMA: DOBROVOLNICTVÍ PRÁCE PLACENÁ ZÁŽITKY A PŘÁTELSTVÍM ŽIVOTABĚH NA MODRÉM DOMĚ ORIGAMI V TVAROŽCE STRÁŽCI PŘÍRODY JAK SE DĚLÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 2. ročník č. 3 / září 2013 www.smrzice.cz Vítání prázdnin bylo novou akcí, na kterou pozvala obec děti a jejich rodiče 4. července. Ve Vývoze bylo ten den hodně veselo. Veselo

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Podpora družin vedením oddílu

Podpora družin vedením oddílu Podpora družin vedením oddílu Tato oblast je třetím a posledním pilířem, na němž stojí družinový systém.pár slov o struktuře oddílu nám pomůže najít možnosti, jak družiny podporovat. Struktura oddílu Strukturou

Více