ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:... Ing. Jana Porvichová, Ph.D. SŠUAŘ 2013

2 I. ročník I.1 vedení účetnictví a daňové evidence, ekonomická praxe A: ekonomická praxe vypočítejte následující příklady: a) Maminka koupila půlku chleba, 5 rohlíků, 20 dkg šunkového salámu, 0,6 kg jablek a 1 máslo. Ceny v obchodě: chléb 32 Kč, rohlík 2 Kč, 1 kg šunkového salámu 96 Kč, 1 kg jablek 35 Kč, máslo 29 Kč. Spočítej, kolik za nákup zaplatila:. b) Jestliže 1 dm 3 vody je 1 litr a váží 1 kg, kolik litrů je a kolik kg váží 1 m 3 vody?. c) Norma na výrobu jednoho výlisku je 12 s (sekund). Kolik výlisků vyrobí pracovník u lisu za osmihodinovou směnu, pracuje-li přesně podle normy?. d) Kolik lahví minerálky o obsahu 0,7 l musíš otevřít, abys naplnil 15 dvoudecových skleniček?. e) Chceš obložit část stěny o rozměrech 2,2 x 5 m, máš k dispozici obkladačky o rozměru 20 x 20 cm. Kolik jich budeš potřebovat?. f) Na vůz naložili při první jízdě 80 železných prutů, každý o hmotnosti 18 kg, při druhé jízdě nakládají pruty o hmotnosti 15 kg. Kolik jich mohou naložit, má-li být celkový náklad stejný?. g) Dvě ozubená kola zapadají do sebe. Větší kolo má 56 zubů, menší kolo 20 zubů. Kolikrát se otočí menší kolo, otočí-li se větší kolo 15krát?. h) Švýcarský turista chce vyměnit 300 CHF (švýcarských franků) za české koruny. Banka nabízí kurz pro nákup CHF 1 = Kč 22,58 a kurz pro prodej CHF 1 = 23,61. Kolik Kč turista dostane?. i) Spotřeba suroviny na výrobu jednoho výrobku je 32,25 kg. Spočítejte, kolik tun suroviny bude třeba objednat na výrobu výrobků.. Zásady vedení řádného účetnictví 1. nepřetržitost - trvalost podnikání 2. nezávislost účetních období 3. pravdivost 4. průkaznost 5. dokladovost 6. úplnost 2

3 7. kontinuita 8. stálost použitých metod 9. opatrnost 10. jasnost a přehlednost B: Rozhodněte, zda uvedený subjekt povede v daném roce daňovou evidenci či účetnictví (uvedený obrat je v milionech Kč): Podnik Rok Obrat D/Ú Rok Obrat D/Ú Rok Obrat D/Ú MUDr. Jan Hotovík - provozuje činnost praktického lékaře ČEZ, a. s., výrobce a distributor elektrické energie Miroslava Horcová obchodní činnost (nákup a prodej zboží) Jan Jakub, J+J spol. s r. o., jediný společník personální poradenství JUDr. Eliška Maxová občanské a pracovní právo PaedDr. Zdena Lepší výuka cizích jazyků a matematiky Kokeš a syn, v.o.s., - úklidové služby, malování, nátěry mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil ,5 mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil mil. Poznámky: 3

4 I.2 příjmy, výdaje, výnosy, náklady; účetní doklady PŘÍJEM VÝDAJ VÝNOS NÁKLAD A: deník daňové evidence: DE NÍK P Ř ÍJ MŮ A VÝ DAJ Ů Obchodní název (firma) Období: Č. DAT UM DOK L AD T E X T P E NĚ Ž NÍ P R O S T Ř E DK Y V HOTOVOS TI P E NĚ Ž NÍ P R OS T Ř E DK Y NA BANKOVNÍCH ÚČTECH PRŮBĚŽNÉ POLOŽKY příjem výdaj příjem výdaj příjem výdaj P Ř ÍJ MY Z AHR N. DO Z ÁK L ADU DANĚ VÝ DAJ E ODČ IT AT E L. OD Z ÁK L ADU DANĚ P Ř ÍJ MY NE Z AHR N. DO ZD VÝ DAJ E NE ODČ IT. OD ZD P O Č.Z ŮS T AT E K - P Ř E VO D S O UČ E T B: urči, zda níže uvedené položky ovlivní výsledek hospodaření v daňové evidenci, v účetnictví (zaznamenej ANO NE) Účetní případ Daňová evidence Účetnictví 1. Přijata faktura za nákup zboží, které bylo převzato na sklad 2. Zaplacena dodavatelská (přijatá) faktura za nákup zboží 3. Hotově přijata tržba od zákazníka za prodané zboží 4. Odvod tržeb (hotovosti, nadměrného limitu) na běžný účet 5. Úbytek prodaného zboží ze skladu podle výdejky 6. Proplacení cestovních výdajů zaměstnanci v hotovosti Poznámky: 4

5 C: označ X, zda se jedná o příjem či výdaj v daňové evidenci, o výnos či náklad v účetnictví účetní případ (doklad) hotově zakoupeno ruční nářadí (PPD), uloženo ve skladu hotově přijata tržba za opravu nábytku (PPD) vystavena faktura za vyrobené výrobky, odeslána odběrateli (FAV) na běžný účet přišla platba od odběratele uhrazena faktura (BÚ) došla faktura od dodavatele za materiál (FAP) bance zadán příkaz k úhradě došlé faktury (příkaz) z běžného účtu odeslána částka k úhradě došlé faktury (BÚ) hotově uhrazeno předplatné časopisu na příští rok (VPD) spočítány a vyplaceny hotově mzdy pracovníků (VPD, ZVL) uhrazena bezhotovostně faktura za telefonní hovory za listopad (BÚ) daňová účetnictví evidence příjem výdaj výnos náklad Poznámky: D: označ X skutečnosti, o kterých bude proveden záznam v deníku daňové evidence: podnikatel vložil hotově do pokladny Kč z vlastních zdrojů (VPD) podnikatel si založil účet u banky a vložil na něj Kč (smlouva s bankou a stvrzenka) na účet bylo uloženo (VBÚ) podnikatel si objednal materiál za Kč (objednávka) podnikatel uhradil poštovné za odeslání objednávky 13 Kč (VPD) došel objednaný materiál (poštovní průvodka) v balíku byla přiložena faktura na Kč (FAP) podnikatel zadal bance příkaz k úhradě částky (příkaz) z účtu bylo uhrazeno Kč (VBÚ) podnikatel vyrobil výrobky za Kč (vlastní evidence výroby) podnikatel zadal inzerát na své výrobky a zaplatil za něj hotově Kč (VPD) podnikatel přijal tržbu za výrobky v hotovosti Kč podnikatel vystavil fakturu odběrateli za odebrané výrobky Kč došla platba od odběratele Kč (VBÚ) podnikatel si vzal z pokladny Kč pro vlastní potřebu (VPD) podnikatel převedl z běžného účtu do pokladny peníze (PPD) podnikatel spočítal daňovou povinnost Kč a podal daňové přiznání (daň. přiznání) podnikatel uhradil daň hotově na finančním úřadu Kč (VPD) Poznámky: 5

6 Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb ): Daň z příjmů fyzických osob Příjmy a výnosy (dále jen příjmy) ze závislé činnosti a funkční požitky (pracovní poměr apod.) z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (živnost, jiné podnikání) z kapitálového majetku z pronájmu ostatní NE úvěry a půjčky rozšíření, zúžení společného jmění manželů, vypořádání SJM vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku, převod práv v družstvu doplatky za léčiva nad limit od zdravotní pojišťovny prodej bytu, rodinného domu, nebytových prostor, nemovitosti prodej movitých věcí přijaté náhrady škody, plnění z pojištění ceny z loterií a soutěží do určité výše dávky státní sociální podpory, nemocenské, důchody, podpora v nezaměstnanosti, alimenty stipendia S VÝJIMKAMI, nutno číst zákon Výdaje a náklady (dále jen výdaje) prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (materiál, mzdy a související odvody, odpisy dlouhodobého majetku, energie, služby,...) daňové odpisy hmotného majetku, zůstatková cena hmotného majetku pojistné, nájemné, výdaje na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí daň z převodu nemovitostí výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců, provoz vlastního stravovacího a vzdělávacího zařízení výdaje na pracovní cesty škody v důsledku živelných pohrom nebo způsobené neznámým pachatelem zabezpečení požární ochrany nebo uplatněné procentem z příjmů (80 % živnosti řemeslné, 60 % živn. ostatní,...) NE pořízení dlouhodobého majetku, účetní odpis DM, zvýšení základního kapitálu vyplácené podíly na zisku pokuty a penále s výjimkou smluvních, manka a škody přesahující náhrady pojistné SZP hrazené za OSVČ (sám za sebe) výdaje převyšující zákonem stanovené limity (stravné pracovníků apod.) tvorba rezervních fondů splátky úvěrů a půjček ZNOVU - NUTNO ČÍST ZÁKON! 6

7 I.3 účetní doklady vyhotovování, oběh, opravy; převody jednotek DATUM, OZNAČENÍ STRAN, DŮVOD TRANSAKCE, ČÁSTKA, PODPISY jednoznačné označení dokladu, rozpis ceny a DPH PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Č... Ze dne: Firma: Přijato od: Bez DPH: % DPH: Celkem Kč: Slovy Účel platby: Přijal: Schválil: TEXT: ÚČTOVACÍ PŘEDPIS: KČ: Ověřil: Zaúčtoval: Dne: VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Č... Ze dne: Firma: Vydáno komu: Bez DPH: % DPH: Celkem Kč: Slovy Účel platby: Přijal: Vydal: Schválil: TEXT: ÚČTOVACÍ PŘEDPIS: KČ: Ověřil: Zaúčtoval: Dne: 7

8 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.. Dodavatel IČ Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol DIČ Objednávka č. zapsán v peněžní ústav č. účtu Příjemce Č. Položka MJ Množství Cena za MJ Odběratel IČ DIČ Platební podmínky: Způsob úhrady Den uskutečnění zd.plnění Den vystavení dokladu Den splatnosti Cena celkem bez DPH DPH % DPH Cena s DPH CELKEM x x x x K ÚHRADĚ Rekapitulace DPH: Sazba Bez daně DPH S daní Vystavil: Telefon: Fax: razítko a podpis 8

9 INTERNÍ DOKLAD - příjemka / výdejka č... datum dodavatel - příjemce doklad druh příjmu - výdeje číslo název materiálu množství dle dokladu skutečně převzato vydáno MJ cena za MJ Celkem Kč Celkem x x x x Přijal - vydal: Schválil: Zaúčtoval: A: Pan Jiří Hronek podniká v pohostinství a kromě toho doučuje cizí jazyky. Podniká od loňského roku. V prosinci byly v jeho evidenci hospodaření tyto účetní případy: 1. Zaplacena záloha na barmanský kurz pro zaměstnance (VPD), kurz se uskuteční v únoru následujícího roku Kč 2. Nákup zboží za hotové, zboží bylo převzato na sklad, do konce roku nebylo prodáno Kč 3. Došla faktura za nájem veřejného prostranství za prosinec, bude zaplacena v lednu Kč 4. Vystavena faktura odběrateli za jazykové kurzy (proběhly v období září prosinec) Kč 5. Odběratel částečně uhradil fakturu za kurzy viz případ č. 4, dle výpisu z běžného účtu Kč 6. Tržby v hotovosti v pohostinství v prosinci Kč Spočítejte výsledek hospodaření v loňském roce v daňové evidenci, v účetnictví. Výsledek pojmenujte: Účetní případy 1. Záloha na kurz 2. Nákup zboží 3. FAP za pronájem 4. FAV za jazykové kurzy 5. Částečná úhrada FAV 6. Tržby v pohostinství CELKEM DAŇOVÁ EVIDENCE ÚČETNICTVÍ Daňové příjmy Daňové výdaje Výnosy Náklady Výsledek hospodaření v daňové evidenci Výsledek hospodaření v účetnictví.... Poznámky: 9

10 B: Převody jednotek g m l m 3 m 2 h 15 km = dm cl = l 15 km = cm cl =... hl 13,27 q = t dkg =... t q =.. kg dkg = kg 424,5 kg = q 47,8 hl =... cm 3 424,5 kg = g 47,8 hl = m 3 2,76 m 3 = cm 3 152,28 ha =.. m 2 2,76 m 3 = l 152,28 ha =... dm 2 324,5 dm = mm a =... km kg = g 6 km 2 = m q = t 0,6 m 3 = dm 3 12,5 km = cm 15 l = cm mm =... dm l m 3 = l 12 hl = cl 4 a = ha 49 ml = dl 2,5 m 2 = dm 2 8 h = min s = min 2,7 h = s dnů =...roků...dnů 1800 s = h dnů =.... roků 1 h 24 min 15 s =... h 1,2 dne = min 1 h 24 min 15 s =... min 15 měsíců =... dnů 1 h 24 min 15 s =... s 2,7 roku = h Poznámky: 10

11 I.4 majetek podniku A: a) doplňte pojmy v rozvaze majetek majetek zdroje zdroje b) Určete, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví; pokud ano, rozhodněte o jejich zařazení: položka běžný účet dlouhodobý bankovní úvěr profesní struktura zaměstnanců nářadí pohledávka za odběratelem výrobní budova závazek vůči dodavateli cenné papíry obaly výsledek hospodaření - ztráta peníze v pokladně počítač jako dar do podnikání kupní smlouva stravenky pro zaměstnance poštovní známky zaměstnanci dostihový kůň základní kapitál zboží nezaplacená daň z příjmů licence pozemek dodávkový automobil marketingová strategie rezervní fond dlouhodobý majetek oběžný majetek vlastní zdroje cizí zdroje NE 11

12 B: Podnik má v účetnictví ke konci roku následující položky a hodnoty. Sestavte rozvahu, dopočítejte hodnotu chybějící položky: a) budova Kč, pozemek Kč, materiál na skladě Kč, vyrobené zboží na skladě Kč, peníze v pokladně Kč, peníze na běžném účtu Kč, pohledávky za odběrateli Kč, hodnota fondů Kč, zisk Kč, úvěr od banky Kč, závazky vůči dodavatelům Kč, závazky vůči pracovníkům Kč. Vlastní kapitál? b) vlastní vklad Kč, materiál na skladě Kč, závazky vůči dodavatelům Kč, peníze v pokladně Kč, peníze na běžném účtu Kč, zboží na skladě Kč, úvěr od banky Kč, pohledávky za odběrateli Kč. Zisk? c) automobil Kč, dlužné mzdy Kč, dlužné odvody sociálního a zdravotního pojištění Kč, pohledávky za zaměstnanci Kč, pohledávky za odběrateli Kč, peníze v pokladně Kč, peníze na běžném účtu Kč, neuhrazené faktury dodavatelům Kč, autojeřáb Kč, mobilní buňku Kč, nářadí na skladě Kč, poštovní známky 320 Kč, vklady společníků Kč, počítač Kč, účetní software Kč, technický software Kč. Stav rezervního fondu? 12

13 I.5 zdroje financování; procenta, přímá a nepřímá úměra A: sestav počáteční rozvahu a) Paní Malá se rozhodla podnikat, bude doučovat fyziku a chemii. Má odbornou literaturu v hodnotě celkem Kč. Do podnikání vkládá hotovost ve výši Kč. b) Pan Horký zakládá autodílnu, bude podnikat jako OSVČ. Má vlastní garáž v hodnotě Kč, kde bude opravovat vozidla, vlastní automobil v hodnotě Kč, do podnikání vkládá Kč v hotovosti, zřídil si běžný účet a na něj vložil ze svého Kč. Požádal banku o úvěr na nákup dalšího vybavení, banka mu zapůjčila Kč ty mu převedla na jeho běžný účet. c) Pan Kadlec bude nabízet úklidové služby. Zakoupil si počítač za Kč, mobilní telefon za Kč. Dále zakoupil úklidové prostředky v celkové hodnotě Kč. Má automobil, který chce používat pro podnikání, v hodnotě Kč. Do podnikání dále vkládá hotovost ve výši Kč. Poznámky: 13

14 B: spočítej a) Traktoristé překročili denní normu setí obilovin o jednu pětinu a oseli celkem 114 ha polí. Vypočtěte jejich denní normu.. b) Celý koláč váží 500 g. Maminka ho rozkrájela na šestiny. Kolik gramů váží (přibližně) jeden díl?. c) Špatně utěsněným kohoutkem uniká 0,8 litru vody za jednu hodinu. Kolik litrů vody uniklo v bytě s dvěma kohoutky, které netěsnily, když oprava byla provedena až za 10 dní?. d) Pracovník H zhotoví 20 výrobků za směnu. Pracovník K zhotoví za směnu o 5 výrobků více než pracovník H. Kolik výrobků zhotoví oba dohromady za týden, tj. za pět směn?. e) Kolik kg čerstvých jablek je třeba na 120 kg sušených jablek, jestliže z 0.4 t čerstvých jablek získáme 75 kg sušených jablek?. f) Pět sázecích strojů vysází sadbu za 252 hodiny. Za jakou dobu vysází tutéž sadbu osm stejně výkonných strojů?. g) Tři stejně výkonní sklenáři opravili okna školní budovy za 32 hodiny. Za kolik hodin by provedli tutéž opravu 4 stejně výkonní sklenáři?. h) Bronzová socha má hmotnost 7,5 kg. Bronz obsahuje 80 % mědi a 20 % cínu. Kolik kg mědi a kolik kg cínu je obsaženo v této soše?. i) Za odběr většího počtu výrobků poskytl dodavatel odběrateli cenové zvýhodnění ve výši 16,25 %, tj. slevu Kč. Zjistěte původní cenu výrobků a konečnou částku faktury.. j) Vedoucí prodejny je odměňován mzdou ve výši 6,5 % z obratu prodejny. Jak velký musí být obrat prodejny, aby výše mzdy byla Kč za měsíc?. k) Při výrobě určitého druhu výrobku byl odpad 273 kg plechu. Celkem bylo zpracováno kg tohoto materiálu. Vypočtěte kolik procent činil odpad.. l) Na přípravu betonu se spotřebovalo kg cementu, 2,5 t písku a 5 t štěrku. Vypočtěte, jaké procento cementu, písku a štěrku obsahoval vyrobený beton.. m) Jedna tuna černého uhlí vydá přibližně tolik tepla jako 1,6 t hnědého uhlí. Kolik tun hnědého uhlí musí objednat na vytápění skleníku, jestliže v minulém roce spotřebovali 28,5 t černého uhlí?. 14

15 n) Na otázku v anketě odpovědělo kladně účastníků, což představuje 68 % celkového počtu účastníků ankety. Určete, kolik měla anketa celkem účastníků.. o) Množství krve v lidském těle je přibližně 7,6 % hmotnosti těla. Kolik kilogramů krve je v těle dospělého člověka o hmotnosti 75 kg?. Poznámky: I.6 rozvaha A: Zaznamenej následující příklady do deníku daňové evidence, urči výsledek hospodaření. a) Paní Malá doučuje fyziku a chemii, začala podnikat Vložila v hotovosti Kč. Nemá zřízen běžný účet uhradila hotově poplatek za vydání výpisu z rejstříku trestů 100 Kč a poplatek za vydání živnostenského oprávnění Kč převzala od zákazníka úhradu za doučování Kč uhradila pojistné na své sociální a zdravotní pojištění celkově Kč si koupila administrativní potřeby za 340 Kč převzala od zákazníka úhradu za doučování Kč. b) Pan Horký začíná podnikat v autoopravárenství vložil do podnikání Kč v hotovosti a zároveň si zřídil běžný účet vkladem Kč (má výpis z BÚ č. 1) nakoupil pracovní oděvy a obuv za hotové Kč. Zároveň objednal materiál v hodnotě Kč, ten mu byl dodán s fakturou Podle výpisu z účtu č. 2 uhradil tuto fakturu Na konci listopadu spočítal měsíční tržbu za opravy, činila Kč (byla přijata v hotovosti) uhradil zálohu na pojistné na sociální a zdravotní pojištění Kč uhradil hotově platbu za inzerát Kč. Na konci prosince zaznamenal měsíční tržbu v hotovosti Kč. c) Pan Kadlec nabízí úklidové služby. Do pokladny vkládá hotovost Kč. Začíná podnikat na počátku května uhradil poplatek za živnostenské oprávnění Kč zaplatil hotově za inzerci v místních novinách Kč dostal od zákazníka za úklidy Kč v hotovosti nakoupil úklidové prostředky Kč v hotovosti vystavil fakturu odběrateli za své služby v hodnotě Kč, byla mu uhrazena hotově Dále zakoupil úklidové prostředky za Kč vystavenou fakturu uhradil poštovní poukázkou dne , poplatek za služby pošty byl 30 Kč dostal v hotovosti za služby Kč. Poznámky: 15

16 I.7 rovnost rozvahy; odpisy opotřebení odpis účetní odpis daňový rovnoměrný odpis daňový zrychlený oprávky Dlouhodobý hmotný majetek zařazení do skupin podle zákona o dani z příjmu, účetní odpis dle rozhodnutí podnikatele, daňový odpis rovnoměrný nebo zrychlený. Odpis není povinný, odpisování lze přerušit. Neodpisují se pozemky a umělecká díla. Dlouhodobý nehmotný majetek se odpisuje rovnoměrně (přepočet na měsíce): audiovizuální dílo - 18 měsíců software, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - 36 měsíců zřizovací výdaje - 60 měsíců ostatní - 72 měsíců Odpis není povinný, odpisování nelze přerušit. Odpisovat lze i DNM licencovaný. A: a) Podnik pořizuje nové obráběcí centrum za Kč. Předpokládá, že bude tento majetek používat 9 let. Spočítejte roční účetní odpis obráběcího centra:. b) Spočítejte výši odpisu na jednu hodinu práce, jestliže podnik pracuje na dvě směny po 8 hodinách 260 dnů v roce:. c) Spočítejte výši odpisu obráběcího centra na jeden výrobek, jestliže výroba jednoho výrobku v centru trvá 15 minut:. d) Vypočítejte rovnoměrné a zrychlené daňové odpisy tohoto obráběcího centra, bude-li stroj zařazen do 2. odpisové skupiny. Poznámky: Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis Rok Odpis Zůstatková cena Rok Odpis Zůstatková cena

17 B: spočítej roční účetní odpis dlouhodobého majetku, připrav odpisový plán daňového rovnoměrného i zrychleného odpisování na celou dobu životnosti nebo dle zadání: a) stroj - PC Kč, odpisová skupina 1, doba používání 2 roky Daňový rovnoměrný odpis Daňový zrychlený odpis Rok Odpis Zůstatková cena Rok Odpis Zůstatková cena Roční účetní odpis: b) trezor - PC Kč, odp. skupina 3, doba používání 8 let (pro první 4 roky používání, vyčísli zůstatkovou cenu po 4 letech) Daňový rovnoměrný odpis Daňový zrychlený odpis Rok Odpis Zůstatková cena Rok Odpis Zůstatková cena Roční účetní odpis: c) studna PC Kč, odp. sk. 5, doba použ. 35 let (pro prvních 5 let používání, ZC po 5 letech) Daňový rovnoměrný odpis Daňový zrychlený odpis Rok Odpis Zůstatková cena Rok Odpis Zůstatková cena Roční účetní odpis: d) chatka PC Kč, odp. sk. 4, používání 19 let (pro první 4 roky používání, ZC po 4 letech) Daňový rovnoměrný odpis Daňový zrychlený odpis Rok Odpis Zůstatková cena Rok Odpis Zůstatková cena Roční účetní odpis: 17

18 e) kůň PC Kč, odp. sk. 2, životnost 10 let Daňový rovnoměrný odpis Daňový zrychlený odpis Rok Odpis Zůstatková cena Rok Odpis Zůstatková cena Roční účetní odpis: f) grafický program pro počítačové zpracování návrhů nemovitostí Kč, zakoupen , převeden do užívání k Daňový rovnoměrný odpis Daňový zrychlený odpis Rok Odpis Zůstatková cena Rok Odpis Zůstatková cena Roční účetní odpis: Poznámky: 18

19 I.8 odpisování A: Zaznamenej do deníku evidence: byl stav v pokladně Kč a na běžném účtu Kč došla faktura za nový automobil Kč. Automobil byl zařazen do 2. odpisové skupiny, bylo rozhodnuto, že účetní odpisy se budou rovnat daňovým zrychleným odpisům. Automobil byl zařazen do užívání od Podle výpisu z účtu byla faktura uhrazena Dne byla vystavena faktura odběrateli za dopravní služby Kč. Podle výpisu z běžného účtu odběratel uhradil fakturu dne Dne byl pořízen účetní software v hodnotě Kč, faktura byla přijata a uhrazena dle výpisu z BÚ SW byl zařazen do užívání od Dne byla přijata tržba v hotovosti Kč. a) připrav odpisové plány zakoupeného dlouhodobého majetku. b) zaznamenej odpisy prvního roku do deníku evidence k , spočítej výsledek hospodaření Automobil Software Rok Odpis Zůstatková cena Rok Odpis Zůstatková cena DE NÍK P Ř ÍJ MŮ A VÝ DAJ Ů Obchodní název (firma) Období: Č. DAT UM DOK L AD T E X T P E NĚ Ž NÍ P R O S T Ř E DK Y V HOTOVOS TI P E NĚ Ž NÍ P R OS T Ř E DK Y NA BANKOVNÍCH ÚČTECH PRŮBĚŽNÉ POLOŽKY příjem výdaj příjem výdaj příjem výdaj P Ř ÍJ MY Z AHR N. DO Z ÁK L ADU DANĚ VÝ DAJ E ODČ IT AT E L. OD Z ÁK L ADU DANĚ P Ř ÍJ MY NE Z AHR N. DO ZD VÝ DAJ E NE ODČ IT. OD ZD P O Č.Z ŮS T AT E K - P Ř E VO D S O UČ E T Poznámky: 19

20 I.9 daňová evidence, deník příjmů a výdajů A: Pokladní limit v podniku je stanoven na Kč. Zaznamenej v deníku evidence počáteční stavy na listu pokladna Kč, běžný účet Kč. Zapiš následující účetní případy: - PPD příjem tržby v hotovosti Kč - VPD odvod nadlimitu pokladní hotovosti do banky Kč - VPD hotově zakoupeny poštovní známky Kč - BÚ potvrzen příjem z pokladny - VPD hotově zaplacen materiál Kč - PPD doplněna pokladna výběrem z účtu Kč - VPD hotově uhrazeny cestovní náhrady zaměstnanci Kč - BÚ potvrzen výběr hotovosti do pokladny Urči konečný stav pokladny a běžného účtu a výsledek hospodaření. DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Obchodní název (firma) Období: Č. DATUM DOKLAD TEXT PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY V HOTOVOSTI PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH PRŮBĚŽNÉ POLOŽKY příjem výdaj příjem výdaj příjem výdaj PŘÍJMY ZAHRN. DO ZÁKLADU DANĚ VÝDAJE ODČITATEL. OD ZÁKLADU DANĚ PŘÍJMY NEZAHRN. DO ZD VÝDAJE NEODČIT. OD ZD POČ.ZŮSTATEK - PŘEVOD SOUČET B: a) I. Zaznamenejte v deníku daňové evidence: V hotovosti vloženo Kč z vlastních prostředků podnikatele Nakoupeny čisticí prostředky za Kč, placeny hotově Došla faktura za materiál Kč Tržba v hotovosti Kč Z pokladny na běžný účet převedeno Kč Vydána faktura za provedené služby Kč Výpis z běžného účtu: a) b) c) d) e) dodavateli uhrazeno Kč za materiál přijato Kč z pokladny odběratel uhradil fakturu Kč poplatek za vedení účtu 100 Kč úrok 60 Kč Podnikatel zakoupil PC sestavu za Kč, placeno hotově Zaúčtován odpis PC sestavy ve výši daňového zrychleného odpisu v 1. skupině. 20

21 b) I. Zaznamenejte v deníku daňové evidence: V hotovosti vloženo Kč z vlastních prostředků podnikatele Nakoupeny administrativní potřeby za Kč, placeny hotově Tržba v hotovosti Kč Došla faktura za materiál Kč Z pokladny na běžný účet převedeno Kč Vydána faktura za provedené služby Kč Podnikatel zakoupil technický software za Kč, došla faktura Výpis z běžného účtu: a) b) c) d) e) f) přijato... Kč z pokladny odběratel uhradil fakturu... Kč dodavateli uhrazeno... Kč za materiál podnikatel si odeslal na soukromý účet pro vlastní potřebu Kč poplatek za vedení účtu 140 Kč dodavateli uhrazeno Kč za software 9. Zaúčtován odpis SW ve výši daňového rovnoměrného odpisu v 1. skupině. Pozn.: používání nového SW od c) I. Zaznamenejte v deníku daňové evidence: Počáteční stav Kč na běžném účtu a Kč v pokladně Za hotové zakoupena varná konvice Kč Došla faktura za materiál Kč Z běžného účtu doplněna pokladna - převedeno Kč FAP za materiál uhrazena hotově poštovní poukázkou, platba za poukázku 30 Kč Vydána faktura za provedené služby Kč Podnikatel zakoupil automobil za Kč, došla faktura Tržba v hotovosti Kč Výpis z běžného účtu: a) b) d) e) f) vydáno Kč na doplnění pokladny odběratel uhradil fakturu... Kč podnikatel si odeslal na soukromý účet pro vlastní potřebu Kč poplatek za vedení účtu 74 Kč dodavateli uhrazeno Kč za automobil 10. Zaúčtován odpis automobilu ve výši daňového rovnom. odpisu v 2. skupině. 21

22 I.10 DE, záznam DPH Zaznamenej do deníku daňové evidence - počáteční stav hotovosti Kč a BÚ Kč - za hotové zakoupena laminovačka celkem Kč, z toho bez DPH Kč, DPH 252 Kč - hotově přijata tržba Kč, z toho 3000 Kč bez DPH, DPH 630 Kč - podle výpisu z BÚ uhrazena faktura za materiál Kč (bez DPH Kč, DPH Kč) - podle VBÚ došla úhrada faktury za služby Kč (bez DPH Kč, DPH Kč) Spočítej odvod DPH, zaznamenej ho do deníku podle výpisu z BÚ. Obchodní název (firma) Č. DATUM DOKLAD TEXT PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY V HOTOVOSTI DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Období: PRŮBĚŽNÉ POLOŽKY příjem výdaj příjem výdaj příjem výdaj PŘÍJMY ZAHRN. DO ZÁKLADU DANĚ VÝDAJE ODČITATEL. OD ZÁKLADU DANĚ PŘÍJMY NEZAHRN. DO ZD VÝDAJE NEODČIT. OD ZD na výstupu povinnost DPH na vstupu odpočet POČ.ZŮSTATEK - PŘEVOD SOUČET I.11 evidence majetku a závazků, daňová evidence s DPH Kniha pohledávek - vydané faktury Datum Číslo faktury Odběratel Částka Datum splatnosti Úhrada dne Číslo dokladu Pozn. Kniha závazků - přijaté faktury Datum Č. fa interní Č. fa dodav. Dodavatel Částka Datum splatnosti Úhrada dne Číslo dokladu Pozn. 22

23 B: a) Pan Bulín začal podnikat v listopadu, provozuje autoservis. Zaměstnává 1 pracovníka. Předložil vám následující doklady a požádal o vytvoření daňové evidence: Pok ladní dok lady: Datum Doklad Částka 1.11 hotovost - osobní vklad do pokladny Kč 1.11 výpis 1 - osobní vklad na podnikatelský účet Kč Poznámky: výpis 1 - poplatek za založení účtu 200 Kč 8.11 došla faktura za nákup materiálu (náhradní díly na auta) Kč hotovost - zaplaceno vyprání montérek 150 Kč došla faktura za zhotovení reklamního štítu Kč hotovost - zaplacena silniční daň 400 Kč hotovost - tržby za opravy v listopadu Kč 5.12 hotovost - zaplaceno pohoštění při jednání s dodavatelem Kč 6.12 hotovost - nákup pracovního oděvu 800 Kč hotovost - nákup stroje Kč hotovost - nákup odborné publikace 150 Kč výpis 2 - zaplacena faktura za měteriál Kč výpis 2 - částečně uhrazena faktura za reklamní štít výpis 2 - výplata mzdy za listopad výpis 2 - odvod zdravotního pojištění ze mzdy za listopad výpis 2 - odvod sociálního pojištění ze mzdy za listopad výpis 2 - odvod zálohy na daň z příjmů zaměstnance za listopad Kč Kč Kč Kč 40 Kč hotovost - zaplaceno za nájem dílny Kč hotovost - tržba za opravy v prosinci Kč hotovost - výplata cestovného za jízdy pro podnikání Kč hotovost - výběr pro osobní spotřebu Kč odpis stroje v 1. roce používání (rovnoměrný odpis, 2. skupina) výpis 3 - poplatek bance 450 Kč Označte doklady, zaznamenejte jednotlivé hospodářskéoperace do deníku daňové evidence. Dopočítejte výši daňového odpisu stroje. Zjistěte zůstatky v pokladně a na běžném účtu k , vypočtěte rozdílmezi daňovými příjmy a daňovými výdaji: daňové příjmy daňové výdaje rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji 23

24 b) Máte účetní firmu. Přišel podnikatel p. Malý, abyste mu zpracovali daňovou evidenci. Podnikat začal v prosinci, provozuje prodejnu oděvů, přinesl tyto doklady: Pok ladní dok lady: Datum Doklad Částka 7.12 tržby za trička Kč odvod peněz na účet Kč tržby za trička Kč zaplacen účet za telefon (z toho firemní hovory 500 Kč) 600 Kč oslava úspěšného zahájení podnikání - účtenka z restaurace Kč Podnikatel si za sebe platí pojištění Poznámky: zdravotní sociální Kč Kč tržby za džíny Kč výběr pro osobní spotřebu Kč nákup kalkulačky 800 Kč výplata cestovného podle knihy jízd Výpisy z běžného účtu Datum Doklad Částka 2.12 vlastní vklad Kč 9.12 zaplacena faktura za nájem prodejího stánku Kč zaplacena faktura za trička Kč vyúčtování odvodu peněz z pokladny Kč zaplacena faktura za džíny Kč převod na osobní sporožirový účet Kč poplatek bance za vedení účtu Kč Přijaté fak tury Datum Doklad Částka 2.12 nájem prodejního stánku Kč 4.12 nákup triček Kč 6.12 nákup džínových kalhot Kč inzerát Kč Pro dovoz zboží použil soukromé osobní auto, se kerým ujel v prosinci 200 km při služebních cestách. Při výpočtu náhrady cestovného byly použity tyto údaje: průměrná spotřeba banzínu dle technického průkazu 7,0 l/100 km, cena 1 l benzínu 33 Kč/litr, základní sazba (náhrada za opotřebení auta) 3,70 Kč/1 km Dopočítejte cestovné, označte doklady, zapište jednotlivé hospodářské operace do deníku příjmů a výdajů. Vypočtěte konečný stav peněz v pokladně a na běžném účtě. Zjistěte, kolik Kč vykazuje zisku a kolik z něj již podnik atel spotřeboval. 24

25 c) Paní Marcela Kočková začala podnikat v červenci 2011, založila úklidovou firmu. Zaznamenejte účtování v deník u příjmů a výdajů: Datum Doklad Popis operace Částka p1 Osobní vklad do pokladny Kč v1 Nákup úklidových prostředků Kč v2 Hotově zaplacen inzerát v Metru Kč Založen běžný účet u banky v3 Nákup pracovního oděvu Kč p2 Tržby za měsíc červenec Kč fd1 Došla faktura za mobilní telefon Kč p3 Tržby za měsíc srpen Kč v4 Odvod hotovosti na účet Kč fd2 Došla faktura za čistící prostředky Kč b1 Čtvrtletní výpis složeno v hotovosti z pokladny Kč zaplaceno za mobilní telefon Kč zaplaceno za úklidové prostředky Kč poplatek za vedení a transakce 320 Kč p4 Tržby za měsíc září Kč v5 Pro osobní potřebu Kč v6 Oslava úspěšného podnikání s kamarádkami Kč p5 Tržby za měsíc říjen Kč v7 Nákup telefonní karty Kč p6 Tržby za měsíc listopad Kč v8 Odvod hotovosti na účet Kč v9 Pro osobní potřebu Kč fd3 Došla faktura za úklidové prostředky Kč FO1 Odeslána faktura za úklid Kč p7 Tržby za měsíc prosinec Kč b2 Čtvrtletní výpis složeno v hotovosti Kč zaplaceno za úklidové prostředky Kč došlá platba za úklidy Kč poplatek za položky a transakce 350 Kč úrok 220 Kč Zjistěte: zůstatek v pokladně k zůstatek na běžném účtě k daňové příjmy: daňové výdaje: 25

26 d) Paní Marcela Kočková začala podnikat v červenci 2011, založila úklidovou firmu. Zaznamenejte účtování v deník u příjmů a výdajů: Datum Doklad Popis operace Částka p1 Osobní vklad do pokladny Kč v1 Nákup úklidových prostředků Kč v2 Hotově zaplacen inzerát v Metru Kč Založen běžný účet u banky v3 Nákup pracovního oděvu 720 Kč p2 Tržby za měsíc červenec Kč fd1 Došla faktura za mobilní telefon Kč p3 Tržby za měsíc srpen Kč v4 Odvod hotovosti na účet Kč fd2 Došla faktura za čistící prostředky Kč b1 Čtvrtletní výpis složeno v hotovosti z pokladny Kč zaplaceno za mobilní telefon Kč zaplaceno za úklidové prostředky Kč poplatek za vedení a transakce 350 Kč p4 Tržby za měsíc září Kč v5 Pro osobní potřebu Kč v6 Oslava úspěšného podnikání s kamarádkami Kč p5 Tržby za měsíc říjen Kč v7 Nákup telefonní karty 800 Kč p6 Tržby za měsíc listopad Kč v8 Odvod hotovosti na účet Kč v9 Pro osobní potřebu Kč fd3 Došla faktura za úklidové prostředky Kč FO1 Odeslána faktura za úklid Kč p7 Tržby za měsíc prosinec Kč b2 Čtvrtletní výpis složeno v hotovosti Kč zaplaceno za úklidové prostředky Kč došlá platba za úklidy Kč poplatek za položky a transakce 340 Kč úrok 270 Kč Zjistěte: zůstatek v pokladně k zůstatek na běžném účtě k daňové příjmy: daňové výdaje: 26

27 II. ročník II.1 účetnictví, účetní zápisy, rozvaha; opakování odpisy A: a) Podnik se zabývá výrobou nábytku. Má v účetní závěrce k tyto položky: budovu v hodnotě Kč, zásoby materiálu Kč, zásoby hotových výrobků Kč, peníze v pokladně Kč, peníze na BÚ Kč, pohledávky Kč, vlastní kapitál Kč, zisk Kč, úvěr Kč, závazky vůči dodavatelům Kč, závazky vůči pracovníkům Kč. Sestav počáteční rozvahu k dalšího roku: AKTIVA Aktiva celkem Dlouhodobá aktiva celkem Oběžná aktiva celkem POČÁTEČNÍ ROZVAHA ke dni.. Pasiva celkem Vlastní zdroje celkem Cizí zdroje celkem PASIVA b) Za hotové byly prodány výrobky zákazníkovi Kč. Vytvořte rozvahu po tomto účetním případu. AKTIVA Aktiva celkem Dlouhodobá aktiva celkem Oběžná aktiva celkem ROZVAHA ke dni.. Pasiva celkem Vlastní zdroje celkem Cizí zdroje celkem PASIVA c) Podnik požádal o úvěr Kč, banka úvěr přidělila splacením části závazků vůči dodavatelům. Vytvořte rozvahu po tomto účetním případu. AKTIVA Aktiva celkem Dlouhodobá aktiva celkem Oběžná aktiva celkem ROZVAHA ke dni.. Pasiva celkem Vlastní zdroje celkem Cizí zdroje celkem PASIVA 27

28 d) Podnik vyplatil dlužné mzdy zaměstnancům převodem z běžného účtu. Vytvořte rozvahu po tomto účetním případu. AKTIVA Aktiva celkem Dlouhodobá aktiva celkem Oběžná aktiva celkem ROZVAHA ke dni.. Pasiva celkem Vlastní zdroje celkem Cizí zdroje celkem PASIVA e) Byl nakoupen materiál za Kč (FAP). Vytvořte rozvahu po tomto účetním případu. AKTIVA Aktiva celkem Dlouhodobá aktiva celkem Oběžná aktiva celkem ROZVAHA ke dni.. Pasiva celkem Vlastní zdroje celkem Cizí zdroje celkem PASIVA Zaznamenejte do deníku uvedené účetní případy. DENÍK Č. DATUM DOKLAD TEXT KČ MD D Poznámky: 28

29 B: hlavní kniha účty hlavní knihy HLAVNÍ KNIHA - účet Datum Doklad Text Souvztažný účet MD Částka D zůstatek - převod Podle záznamů v deníku rozúčtujte účetní případy na účty hlavní knihy. Nezapomeňte zaznamenat počáteční zůstatky. (použijte schematický záznam do účtů tvaru T) 29

30 II.2 účtování, deník, rozpis rozvahy do účtů, účetní uzávěrka a závěrka, účty tř X otevření účtu počáteční zůstatek Aktivní účet PZ nnn nnn X přírůstky X X úbytky X obrat strany MD (součet) AA BB obrat strany D (součet) Uzávěrka: AA - BB = KZ X přeúčtování KZ uzavření účtu 702 X Pasivní účet PZ otevření účtu počáteční zůstatek 701 X nnn nnn X úbytky X X přírůstky X Uzávěrka: obrat strany MD (součet) CC DD obrat strany D (součet) 702 X přeúčtování KZ uzavření účtu X KZ = DD - CC nnn X zaúčtování nákladu Nákladový účet - tř. 5 nemá PZ (0) X Uzávěrka: obrat účtu (součet položek) KZ X přeúčtování celk. obratu uzavření účtu 710 X Výnosový účet - tř. 6 nemá PZ (0) X zaúčtování výnosu nnn X 710 X přeúčtování celk. obratu uzavření účtu X KZ obrat účtu (součet položek) Uzávěrka: 30

31 A: Zaznamenej změny, ke kterým dojde v rozvaze při následujících účetních případech (použij záznam A+ A-; P+ P-; A + P +; A - P -) a) VPD nákup materiálu za hotové. b) PPD hotově přijata tržba za výrobky. c) FAP nakoupen obráběcí stroj. d) FAV odběrateli účtovány odebrané výrobky. e) ID rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze zisku. f) VPD vyplacení mezd zaměstnancům v hotovosti. g) BÚ přijetí částky úvěru na běžný účet. h) ID zaměstnancům byly z mezd strženy alimenty. Poznámky: B: rozpis rozvahy do účtů na počátku účetního období odpovídá OBRÁCENÉ rozvaze 701 Počáteční účet rozvažný vlastní kapitál dlouhodobý majetek PZ P počáteční zůstatky rozv P rozv A počáteční zůstatky PZ A pasivních účtů aktivních účtů dodavatelé zásoby - materiál, zboží, výrobky, PZ P rozv P rozv A PZ A zaměstnanci pokladna PZ P rozv P rozv A PZ A bankovní úvěry běžné účty PZ P rozv P rozv A PZ A rozv A pohledávky - odběratelé, zaměst., PZ A 1. Do deníku zaznamenejte rozpis rozvahy do účtů hlavní knihy podle příkladu v kap. II.1, zaúčtujte počáteční stavy na účty hlavní knihy. 2. Dále zaznamenejte jednotlivé pohyby na účtech podle účetních případů do deníku, zaúčtujte je na účty hlavní knihy. 3. Zjistěte konečné stavy na jednotlivých účtech. 31

32 C: účetní uzávěrka na konci účetního období 710 Účet zisků a ztrát účty 5. třídy - náklady účty 6. třídy - výnosy KZ X převod ročního X X převod ročního X KZ obratu nákladů obratu výnosů 702 Konečný účet rozvažný X převod hospodářského X KZ výsledku 702 Konečný účet rozvažný odpovídá rozvaze dlouhodobý majetek vlastní kapitál KZ X převod konečného zůstatku X X převod konečného zůstatku X KZ aktivních účtů pasivních účtů zásoby - materiál, zboží, výrobky dodavatelé KZ X X X X KZ KZ pokladna zaměstnanci KZ X X X X KZ běžné účty bankovní úvěry KZ X X X X KZ pohledávky - odběratelé, zaměst., 710 KZ X X X X KZ 4. zaznamenejte do deníku účetní uzavření všech účtů. Zaúčtujte ho na účty hlavní knihy. Sestavte konečnou rozvahu: AKTIVA Aktiva celkem Dlouhodobá aktiva celkem Oběžná aktiva celkem KONEČNÁ ROZVAHA ke dni.. Pasiva celkem Vlastní zdroje celkem Cizí zdroje celkem PASIVA 32

33 II.3 účtování peněžních prostředků v hotovosti, inventarizace pokladny; úroky 701 X otevření účtu počáteční zůstatek 211 Pokladna PZ X X osobní vklad X X výběr pro vlastní potřebu X podnikatele podnikatele 601, 602, , 112, 131, 132 X přijetí tržby X X nákup materiálu X v hotovosti nákup zboží X doplnění pokladny X X odvod nadměrného zůst. X z bankovního účtu na bankovní účet X vrácena záloha X X vyplacena záloha X od zaměstnance zaměstnanci , 569 X při inventarizaci zjištěn X X manko v pokladně X přebytek v pokladně 335 zaviněné 569 nezaviněné (protokol policie) X hotově přijato X X hotově zaplacena X za odeslanou fakturu došlá faktura X kurzový zisk X X kurzová ztráta X při nákupu valut při nákupu valut X nákup cenin za hotové 213 X X zaplaceno poštovné 518 X na konci účetního období: obrat (součet) strany MD konečný zůstatek A A - B X B KZ (A - B) zaměstnanci proplaceno cestovné obrat (součet) strany D převod konečného zůstatku při účetní uzávěrce 512 X 702 X 33

34 A: a) zaznamenej peněžní operace do pokladní knihy - počáteční zůstatek Kč ke dni přijata tržba v hotovosti Kč dne , PPD 27 - hotově uhrazen nákup stravenek Kč dne , VPD 39 - nájemce hotově uhradil nájemné za říjen Kč zakoupena varná konvice za 890 Kč zaměstnanci bylo proplaceno cestovné Kč při inventarizaci pokladny byl zjištěn přebytek 100 Kč pokladna byla doplněna výběrem z běžného účtu Kč hotově byla uhrazena faktura za materiál Kč Spočítejte zůstatek pokladny. Datum Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek Poč.zůstatek - převod Pokladní kniha Součet - převod b) zaúčtujte pokladní operace (mimo počátečního zůstatku) do deníku DENÍK Č. DATUM DOKLAD TEXT KČ MD D 34

35 B: Inventarizace pokladny: Výčetka hotovosti Bankovky Mince Hodnota Ks Částka Hodnota Ks Částka x 50 x Celkem: C: X 261 Peníze na cestě 701 X otevření účtu X PZ podle toho, kde je!!! počáteční zůstatek X PZ X VBÚ X X PPD X výběr z banky na doplnění pokladní hotovosti X VPD X X VBÚ X odvod nadlimitu z pokladny na bankovní účet X VÚÚ X X VBÚ X přijatý úvěr na bankovní účet (banka poskytla penežní prostředky) X VBÚ X X VÚÚ X splátka úvěru - peníze odchází z BÚ, snižuje se ÚÚ X VBÚ1 X X VBÚ2 X převod mezi různými účty téhož podnikatele (např. FKSP) 702 X převod konečného zůstatku X X KZ X při účetní uzávěrce X KZ X podle toho, kde je! 35

36 D: 701 X otevření účtu počáteční zůstatek 213 Ceniny PZ X X nákup cenin hotově X X výdej do spotřeby X (známky, kolky, ) poštovní známky, telefonní karty, jízdenky MHD X nákup cenin na fakturu X X kolky, dálniční známky X (stravenky, ) , 569 X při inventarizaci X X manko cenin X zjištěn přebytek 335 zaviněné 569 nezaviněné (protokol policie) X X Stravenky: 527 vydáno zaměstnancům X 55 % hrazeno zaměstnavatelem (daňový náklad) 528 hrazeno zaměstnavatelem X nad 55 % hodnoty na konci účetního období: obrat (součet) strany MD konečný zůstatek A A - B X B KZ (A - B) předpis k úhradě zaměstnancům obrat (součet) strany D převod KZ při účetní uzávěrce 335 X 702 X Zaúčtujte do deníku: VPD - za hotové zakoupeny poštovní známky Kč ID - poštovní známky vydány do spotřeby 200 Kč FAP zakoupeny stravenky pro zaměstnance Kč (hodnota 1 stravenky 100 Kč) ID stravenky vydány zaměstnancům: vydáno 120 ks, zaměstnavatel hradí 75 % hodnoty stravenky, zbylých 25 % hodnoty předepsáno zaměstnancům k úhradě PPD zaměstnanci uhradili hotově podíl na hodnotě stravenek VPD zakoupena dálniční známka Kč ID při inventarizaci zjištěn přebytek cenin 3 kolky, každý v hodnotě 200 Kč 36

37 II.4 účtování peněz na běžném účtu 701 X otevření účtu počáteční zůstatek 221 Bankovní účty PZ X X úhrada FAV X X úhrada FAP X od odběratele dodavateli (platba ve prospěch, (příkaz, platba na vrub, úhrada, +) úhrada do jiné banky, -) 502 X povolené inkaso X dodavateli (el. energie) X přijatý úrok X X placený úrok X (je-li účet úročen) z úvěru X přijatý úvěr X X splátka úvěru X 261 X přijata vložená hotovost z pokladny na konci účetního období: obrat (součet) strany MD A B konečný zůstatek A - B X KZ (A-B) obrat (součet) strany D převod konečného zůstatku při účetní uzávěrce 702 X A: Zaúčtujte do deníku: BÚ - vklad podnikatele na běžný účet při jeho založení Kč VPD odvod pokladního nadlimitu na běžný účet Kč BÚ přijat odvod hotovosti z pokladny Kč ÚÚ banka přidělila podniku úvěr převodem na účet Kč BÚ na účet připsány prostředky přiděleného úvěru BÚ od odběratele přijata úhrada FAV BÚ bezhotovostně uhrazeno dodavateli za materiál (FAP) Kč BÚ přijatý úrok 360 Kč BÚ uhrazen úrok z úvěru Kč BÚ banka inkasovala poplatky za vedení účtu 760 Kč BÚ odeslána splátka úvěru Kč ÚÚ potvrzena splátka úvěru (snížení úvěru) Kč BÚ podnikatel si odeslal na vlastní účet pro vlastní potřebu Kč 37

38 231 Krátkodobé bankovní úvěry! do 1 roku 701 PZ X otevření účtu X počáteční zůstatek X zúčtování splátky X poskytnutí úvěru X snížení závazku - úvěru (výpis z úvěrového účtu) fakticky peníze odešly z BÚ!! peníze přijdou na BÚ!! 321 X banka za nás uhradila X fakturu dodavateli na konci účetního období: obrat (součet) strany MD A B B - A 702 X převod konečného zůstatku při účetni uzávěrce KZ (B - A) obrat (součet) strany D konečný zůstatek B: Úroky jednoduché úročení složené úročení revolving p.a. 30/360 anuita splátka RPSN a) Vypočtěte úrokovací dobu ve dnech b) Spočítejte, jaký úrok v korunách zaplatí dlužník, který si od banky na půl roku vypůjčil Kč při úrokové míře 12 % p. a.?. c) Vypočtěte 4% úrok (p. a.) z částky Kč za dobu d) Jak se za 5 let zhodnotí vklad Kč uložený na úrok 4 % p.a.?. 38

39 e) Chceš se za 10 let vdát oženit, jako věno chceš mít Kč. Kolik Kč musíš dnes uložit do banky při úroku 2,1 % p.a.?.. f) Pro stejný případ kolik Kč musíš každoročně uložit, abys dosáhl(a) stejného výsledku?. g) Babička založila vnukovi při narození vkladní knížku s vkladem Kč a úročením 3,5 % p. a. Kolik Kč bude vnukovi vyplaceno v den jeho 18. narozenin za předpokladu, že se vklad nebude po celou dobu pohybovat, pouze je sjednána kapitalizace úroků?. za předpokladu, že babička každý další rok vždy v den vnukových narozenin uloží dalších Kč?. h) Podnik si bere úvěr 5 milionů Kč. Kolik Kč musí pravidelně ročně splácet bance, aby při složeném úročení a úrokové míře 16 % p. a. splatil úvěr za 7 let? O kolik Kč bude tento způsob splácení levnější než kdyby splatil celý úvěr včetně úroků naráz?. i) Kolik Kč musíš dnes a pak pravidelně ročně uložit při čistém úroku 14 % p. a. a kapitalizaci úroků, aby sis mohl(a) za 8 let vybrat celou hotovost a koupit dům za Kč?. j) Kolik Kč ti banka vyplatí jako eskontní úvěr při eskontu směnky na splatné za 4 měsíce při úročení eskontních úvěrů 18 % p. a.?. k) Kolik Kč ti banka vyplatí jako eskontní úvěr při eskontu směnky na splatné za 3 měsíce při úročení eskontních úvěrů 16 % p. a.?. l) Kolik Kč ti banka vyplatí jako eskontní úvěr při eskontu směnky na splatné za 6 měsíců při úročení eskontních úvěrů 19 % p. a.?. m) Jak vysoký úvěr si může dovolit vzít podnik na 5 let, je-li schopen při složeném úrokování a úrokové míře 17 % p. a. splácet ročně ze zisku Kč?. Poznámky: 39

40 C: Příklady a) Podnikatel vložil do podníkání Kč v hotovosti z vlastních zdrojů. 1. sestavte rozvahu a otevřete účty VPD - za materiál Kč 3. výdejka - materiál do spotřeby Kč 4. PPD - prodej výrobků Kč 5. uzavřete účetní období a) nákladové a výnosové účty b) b) aktivní a pasivní účty c) VPD1 odvod hotovosti na účet, Kč, FAV1 za konzultace, Kč, d) sestavte konečnou rozvahu Podnikatel má poradenskou firmu; má k v pokladně Kč z vlastních zdrojů, na běžném účtu Kč, které dostal od banky jako úvěr. 1. Sestavte počáteční rozvahu a zaúčtujte počáteční stavy účtů. 2. FAP1 za telefonní hovory, Kč, PPD1 za konzultace, Kč, VPD2 zakoupen diář (ihned k používání), 156 Kč, BÚ1 k : uhrazeno společnosti Telefonica Kč přijat vklad Kč přijato bezhotovostním převodem z jiné banky Kč uhrazena splátka úvěru Kč uhrazen bankovní poplatek za vedení účtu 250 Kč 8. výpis z ÚÚ - přijata splátka úvěru Kč 9. Uzavřete účty k , sestavte výsledovku a konečnou rozvahu c) Příklad: Podnikatel má Kč v hotovosti, s nimi začíná podnikat - vyučuje matematiku. 1. Sestav počáteční rozvahu, rozepiš ji do účtů. 2. Podnikatel nakoupil odbornou literaturu, účtuje ji rovnou do spotřeby Kč (V1) 3. Nakoupil materiál pro administrativu, účtuje rovnou do spotřeby Kč (V2) 4. Přijal v hotovosti za výuku Kč (P1) 5. Pro vlastní potřebu si vzal v hotovosti Kč (V3) 6. Uzavřete nákladové a výnosové účty, zjistěte výsledek hospodaření 7. Uzavřete všechny účty a sestavte konečnou rozvahu. 40

41 d) Podnikatel má poradenskou firmu; má k v pokladně Kč z vlastních zdrojů, na běžném účtu Kč, které dostal od banky jako úvěr. 1. Sestavte počáteční rozvahu a zaúčtujte počáteční stavy účtů. 2. FAP1 za elektřinu, Kč, PPD1 za konzultace, Kč, VPD1 odvod hotovosti na účet, Kč, FAV1 za konzultace, Kč, VPD2 zakoupen diář (ihned k používání), 199 Kč, BÚ1 k : uhrazeno společnosti ČEZ Kč přijat vklad Kč přijato bezhotovostním převodem z jiné banky Kč uhrazena splátka úvěru Kč uhrazen bankovní poplatek za vedení účtu 200 Kč 8. výpis z ÚÚ - přijata splátka úvěru Kč 9. Uzavřete účty k , sestavte výsledovku a konečnou rozvahu Poznámky: II.5 úvěry; výpočet DPH PŘIDANÁ HODNOTA DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY PLÁTCE POPLATNÍK ZÁKLADNÍ SAZBA DPH SNÍŽENÁ SAZBA DPH A: výpočet DPH Cena bez daně 1 000, ,00 Výpočet DPH Cena s daní 21 % 1 210,00 672, ,00 Cena s daní 15 % 1 150, , ,80 41

42 na začátku účetního období: 343 Daň z přidané hodnoty 701 X počáteční zůstatek PZ X je-li pohledávka (nadměrný odpočet) X počáteční zůstatek, je-li závazek PZ X (neodvedená DPH) v průběhu účetního období: FAP za nákup materiálu: cena bez daně + DPH = cena celkem FAV za prodej výrobků: cena bez daně + DPH = cena celkem celkem bez daně bez daně celkem DPH DPH VPD zaplaceno hotově za opravu auta: bez daně + DPH = celkem PPD hotově přijato za prodej zboží: bez daně + DPH = celkem celkem bez daně bez daně celkem DPH DPH součet - obrat strany MD (pohledávka vůči státu) konečný zůstatek - kladný!! 221 A B A - B B - A X odvod závazku FÚ B - A A - B přijetí nadměrného X odpočtu od FÚ součet - obrat strany D (závazek vůči státu)!!jeden z nich 221 na konci účetního období: 702 X uzavření účtu KZ X převod konečného zůstatku je-li závazek (neodvedená DPH) X převod konečného zůstatku KZ X je-li pohledávka (nadměrný odpočet) 42

43 B: a) DPH Poznámky: Doplň tabulku - dopočítej DPH - ceny s daní - ceny bez daně CENA BEZ DPH DPH 15 % CENA S DPH CENA BEZ DPH DPH 21 % CENA S DPH ,00 Kč ,00 Kč 1 340,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 84,00 Kč 403,20 Kč 9 775,00 Kč 5 687,00 Kč ,50 Kč ,40 Kč Doplň tabulku - dopočítej DPH - ceny s daní - ceny bez daně CENA BEZ DPH DPH 15 % CENA S DPH CENA BEZ DPH DPH 21 % CENA S DPH ,00 Kč ,00 Kč 530,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč 119,70 Kč 8,25 Kč 384,30 Kč 6 670,00 Kč 8 833,00 Kč ,50 Kč ,80 Kč Doplň tabulku - dopočítej DPH - ceny s daní - ceny bez daně CENA BEZ DPH DPH 15 % CENA S DPH CENA BEZ DPH DPH 21 % CENA S DPH ,00 Kč ,00 Kč 1 240,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč 56,70 Kč 72,00 Kč 363,30 Kč 8 740,00 Kč 4 477,00 Kč ,50 Kč ,03 Kč 43

44 b) DENÍK Č. DATUM DOKLAD TEXT KČ MD D FAP1 nákup materiálu na sklad ,00 cena bez daně ,00 DPH 21 % , FAV1 tržba za účetní poradenství ,00 cena bez daně ,00 DPH 21 % , P1 Přijato za prodej zboží 968,00 cena bez daně DPH 21 % V1 Hotově uhrazen účet za firemní inzerci 2 299,00 cena bez daně DPH 21 % FAP2 Nákup potravin pro školní jídelnu (do spotřeby) ,00 cena bez daně DPH 15 % FAV2 Tržba za prodej výrobků ,00 cena bez daně DPH 15 % P2 Prodej výrobků za hotové 575,00 cena bez daně DPH 15 % V2 za hotové nákup toaletního papíru (do spotřeby) 230,00 cena bez daně DPH 15 % FAV3 Tržba za prodej zboží ,00 cena bez daně DPH 21 % BÚ 1 Zúčtování DPH s finančním úřadem: Poznámky: 44

45 c) opakování neplátce DPH Č. DATUM DOKLAD TEXT KČ MD D FAV33 Vystavena faktura za poradenské služby , V23 Nákup kancelářských potřeb za hotové 450, V24 Hotově vydáno pro osobní spotřebu ,00 Došla faktura za nákup telefonních karet 20 ks á FAP Kč, nevydány do okamžité spotřeby.. Poznámky: DENÍK ÚÚ1 Přidělen úvěr převodem na běžný účet , P13 Výběr hotovosti z běžného účtu na mzdy , V26 Výplata mezd v hotovosti , BÚ28 Osobní vklad podnikatele na běžný účet , BÚ28 Přijata částka úvěru BÚ28 Uhrazena faktura za telefonní karty BÚ28 Bezhotovostní úhrada mezd na účty zaměstnanců , BÚ28 Vyúčtování výběru hotovosti 11/ P14 Hotově přijato za prodej zboží , V27 Odvod nadlimitu z pokladny na běžný účet , P15 Odběratel uhradil hotově fakturu FAV V28 Nákup poštovních známek v hotovosti - do spotř. 320, BÚ29 Přijatý úrok na běžném účtu 17, BÚ29 Uhrazeny poplatky za vedení běžného účtu 200, BÚ29 Vyúčtování odvodu nadlimitu 19/ BÚ29 Splátka úvěru , BÚ29 Úhrada úroku za úvěr 3 500, ID1 Při inventarizaci zjištěn přebytek cenin 30, ID1 Při inventarizaci zjištěno manko v pokladně 150, ID1 Předpis manka k náhradě pokladní P16 Pokladní uhradila manko hotovosti ID2 Vydány 3 telefonní karty do spotřeby ID3 Hotově zakoupeno 320 EUR, kurz 25 Kč.. 45

46 II.6 daň z přidané hodnoty; kalkulace prostým dělením A: DPH Vymyslete si samostatně 4 účetní případy (doklady FAP, FAV, PPD, VPD) pro plátce DPH; částky i sazby DPH si určete sami dle vlastního uvážení. Zaúčtujte do deníku, případně i na účty. Spočítejte a zaúčtujte odvod DPH (počáteční stav účtu 343 je 0 Kč) - případně přijetí nadměrného odpočtu. DENÍK Č. DATUM DOKLAD TEXT KČ MD D 1 FAP 2 FAV 3 PPD 4 VPD 5 BÚ odvod DPH - přijetí nadměrného odpočtu DPH KALKULAČNÍ VZOREC přímý materiál přímé mzdy ostatní přímé náklady režijní náklady (výrobní, obchodní, správní režie) ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY zisk VÝROBNÍ CENA obchodní přirážky a srážky (DPH) PRODEJNÍ CENA Poznámky: 46

47 B: příklady a) Podnikatel bude vyrábět provázek. Plánuje výrobu 400 t provázku za rok. Předpokládané náklady: přímý materiál 21,20 Kč/1 kg přímé mzdy Kč/1 t (bez SZP - 34 % z mezd) roční odpisy HIM Kč nájemné Kč čtvrtletně měsíční mzdy režijních pracovníků Kč (včetně plateb SZP za zaměstnavatele). Spočítej cenu 1 klubka provázku (350 g) při zisku 13 % a DPH v základní sazbě. b) Spočítej kalkulaci ceny nového výrobku, znáš-li následující údaje: - tvá výrobní kapacita je 2 ks za hodinu - pracovní doba tvého podniku je denně 8 hodin (240 dní v roce) - spotřeba základního materiálu 4800 g na 1 kus - cena 1 kg materiálu je 240 Kč - spotřeba pomocného materiálu na 1 ks je 890 Kč - přímá úkolová mzda je 70 Kč na 1 hodinu (bez odvodů), zaměstnáváš 8 výrobních pracovníků - režijní mzdy Kč měsíčně (bez odvodů) - ostatní výrobní režie bez odpisů Kč za rok - pořizovací cena výrobního zařízení je Kč, účetně chceš toto zařízení odpisovat 6 let - tvá představa zisku je 20 %, DPH v základní sazbě 47

48 c) Spočítej kalkulaci ceny navrhované součástky hřídele převodovky, znáš-li následující údaje: - tvá výrobní kapacita je 3 ks za hodinu - pracovní doba tvého podniku je denně 8 hodin (240 dní v roce) - spotřeba základního materiálu 390 g na 1 kus - cena 1 kg materiálu je 260 Kč - spotřeba pomocného materiálu na 1 ks je Kč - přímá úkolová mzda je 80 Kč na 1 hodinu, zaměstnáváš 7 výrobních pracovníků - režijní mzdy Kč měsíčně - z mezd - odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance - ostatní výrobní režie bez odpisů Kč za rok - pořizovací cena výrobního zařízení je Kč, účetně chceš toto zařízení odpisovat 5 let - tvá představa zisku je 15 % d) Spočítej, jaká musí být na trhu minimálně dosahovaná cena 1 litru mléka, aby pokryla následující náklady a zajistila zemědělci alespoň 5 % zisku (DPH ve snížené sazbě): - krmivo 35 Kč denně na 1 kus - stelivo 15 Kč denně na 1 kus - odpisy (dojicí zařízení, stáj,...) ročně Kč - přímé mzdy 0,70 Kč na 1 litr vyprodukovaného mléka - režijní mzdy Kč měsíčně - odvody sociálního a zdravotního pojištění z mezd - ostatní režie celkem Kč za rok Počítej rok 365 dnů. Předpokládej průměrnou denní produkci mléka na 1 dojnici 15 l a průměrný stav dojnic

49 II.7 kalkulace ZJEDNODUŠENÝ KALKULAČNÍ VZOREC přímé náklady režijní přirážka (včetně zisku a DPH) prodejní cena A: příklady a) Prodejna potravin nakupuje od pekárny chléb 1 ks za 20 Kč. Ke kalkulaci ceny používá režijní přirážku 40 %. Spočítejte prodejní cenu jednoho bochníku chleba. b) Jedna kostka másla (250 g) stojí v obchodě 28,60 Kč. Za kolik Kč nakupuje obchod od mlékárny 1 kg másla, jestliže ke kalkulaci ceny používá režijní přirážku 33 %? c) Autoopravna při stanovení ceny opravy vozidla připočítává režijní přirážku 240 % k hodinové mzdě automechanika; ta je 120 Kč. Kolik Kč zaplatí majitel vozidla za opravu, která trvala dvěma automechanikům 6 hodin? d) Za kolik Kč nakupuje restaurace sud piva (50 l), jestliže za 1 točené pivo účtuje 27 Kč, a ty víš, že používá kalkulační režijní přirážku 50 %? e) Kalkuluj cenu 1 porce krupičné kaše: Pořizovací ceny surovin 1 l mléka 10 Kč, 1 kg dětské krupičky 24 Kč, 1 kg cukru 20 Kč, 1 kg kakaa 520 Kč, 1 kg másla 140 Kč. Normovaná spotřeba na 10 porcí 1,5 l mléka, 0,5 kg krupičky, 120 g cukru, 100 g kakaa, 50 g másla. Režijní přirážka 250 %. 49

50 NÁKLADOVÁ KALKULACE KALKULACE CENY PRO ODBĚRATELE KALKULACE CENY PRO ODBĚRATELE Účtování zboží, materiálu a výrobků - způsob A Prodané zboží Dodavatelé Pořízení zboží A+O A ABC ABCABC ABC +R +Z ABCRZ ABCRZ+D B+O FAP B příjemka výdejka FAV dodávka zboží převzetí zboží do skladu výdej zboží prodej zboží na fakturu + související služby v celkové hodnotě do prodejny, k prodeji (doprava, provize, pojištění,...) pořízení ve skladové hodnotě DPH Zboží na skladě a v prodejnách O D O D Tržby za zboží Odběratelé DPH Pokladna Pokladna C+O C ABCRZ ABCRZ+D VPD PPD nákup zboží za hotové prodej zboží za hotové Spotřeba materiálu Dodavatelé A+O A ABC ABCABC ABC +R +Z B+O FAP B příjemka (doprava, provize, pojištění,...) DPH Pořízení materiálu dodávka materiálu převzetí mtr.do skladu + související služby v celkové hodnotě pořízení Materiál na skladě výdejka výdej materiálu do výroby (spotřeba) ve skladové hodnotě Změna stavu O výrobků Výrobky D O ABCR ABCR D Pokladna ID-příjemka, převzetí Pokladna C+O C hotových výrobků na sklad ABCRZ ABCRZ+D VPD ABCR ABCR PPD nákup zboží za hotové ID - výdejka prodej zboží za hotové výdej hotových výrobků ze skladu k prodeji Tržby za vlastní výrobky Odběratelé ABCRZ ABCRZ+D FAV prodej výrobků na fakturu DPH 50

51 II.8 účtování materiálu způsobem A, evidence a oceňování zásob FIFO, aritmetický průměr A: doplňte chybějící částky, zaúčtujte Č. DOKLAD TEXT KČ MD D FAP1 Účtování zásob - účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A, je plátce DPH: dodaný materiál od firmy Bio (plátce DPH), smluvní přeprava, cena materiálu bez DPH 21 % ,00 Kč VPD1 nákup materiálu na opravy, bez dalších výdajů, cena včetně DPH 21 % 2 178,00 Kč FAP2 od firmy GO za přepravu materiálu Bio včetně DPH 21 % 5 445,00 Kč VPD2 VPD3 ID1-příj. předem uhrazeno pojistné za přepravu zboží od firmy MAY (pojišťovna není plátcem DPH) za zprostředkování nákupu zboží od firmy MAY (neplátci DPH) na sklad převzat materiál Bio 250,00 Kč 2 000,00 Kč FAP3 dodané zboží od firmy MAY, cena včet.dph 15 % ,00 Kč ID2-příj. zboží MAY převzato na sklad BÚ1 úhrada firmě Bio úhrada firmě GO úhrada firmě MAY ID3-výd. vyskladnění materiálu Bio do spotřeby ID4-výd. vyskladnění zboží MAY do prodeje FAV1 prodej zboží MAY, fakturováno vč.dph 15 % ,00 Kč BÚ2 došlá úhrada za prodej zboží MAY Poznámky: 51

52 B: Počáteční stav zásob brambor v restauraci je 70 kg v hodnotě 10 Kč/kg bylo dodáno 150 Kg brambor á 12 Kč/kg bylo vydáno do spotřeby 50 kg brambor, vydáno 40 kg, vydáno 90 kg, bylo dodáno 300 kg brambor á 8 Kč/kg a vydáno 50 kg, dodáno 500 kg brambor á 6 Kč/kg, vydáno 60 kg. a) zaznamenejte pohyby do skladní karty zásob, oceňte vydané zásoby metodou FIFO. Pro první příjem a první výdej zásob vyplňte ID příjemku/výdejku. Určete konečný stav zásob na skladě k SKLADNÍ KARTA Název materiálu - výrobku - zboží Měrná jednotka Číslo karty Datum Doklad Text Množství Jedn. cena příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba Kč Poznámky: INTERNÍ DOKLAD - příjemka / výdejka č... datum doklad číslo název materiálu dodavatel - příjemce druh příjmu - výdeje množství dle dokladu skutečně převzato vydáno MJ cena za MJ Celkem Kč Celkem x x x x Přijal - vydal: Schválil: Zaúčtoval: 52

53 INTERNÍ DOKLAD - příjemka / výdejka č... datum doklad číslo název materiálu dodavatel - příjemce druh příjmu - výdeje množství dle dokladu skutečně převzato vydáno MJ cena za MJ Celkem Kč Celkem x x x x Přijal - vydal: Schválil: Zaúčtoval: b) zaznamenejte pohyby do skladní karty zásob, oceňte vydané zásoby metodou aritmetického průměru počítaného po každém přírůstku. Pro poslední výdej vyplňte výdejku. Určete konečný stav zásob na skladě k SKLADNÍ KARTA Název materiálu - výrobku - zboží Měrná jednotka Číslo karty Datum Doklad Text Množství Jedn. cena příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba Kč Poznámky: 53

54 C: příklady a) Účtování zásob - podnik vyrábí dětské přesnídávky, účtuje zásoby způsobem A: Č. DOKLAD TEXT KČ MD D FAP1 nákup jablek kg Kč bez DPH (21 %) ,00 VPD1 za přepravu jablek Kč bez DPH (21 %) ,00 ID1-př. převzetí kg jablek na sklad ID2-výd. výdej kg jablek do výroby VPD2 nákup kg meruněk Kč bez DPH (21 %) ,00 VPD3 provize za zprostředkování nákupu meruněk (nepl.dph) ,00 ID3-př. převzetí kg meruněk na sklad ID4-výd. výdej kg jablek a kg meruněk do výroby Poznámky: 54

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek Účetní doklady Příklad 1 (určování účetních dokladů) Doplňte účetní doklady k následujícím oblastem účtování: Účtování Doklad (úplný název) Zkratka Pokladna Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

10. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Účetní uzávěrka a závěrka 10. Účetní uzávěrka a závěrka Se provádí ke konci účetního období tj. k 31.12. Musí obsahovat tyto činnosti: Účetní závěrka může být z hlediska času: a) řádná - k poslednímu dni účetního období b) mimořádná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více