Nabízíme vám sezonní brigády i dlouhodobou práci v Itálii na pozicích kuchař, číšník, barista.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabízíme vám sezonní brigády i dlouhodobou práci v Itálii na pozicích kuchař, číšník, barista."

Transkript

1 1. Vývoj a růst v oboru Proč je zapotřebí stále se zajímat o to, co nového se děje ve Vašem oboru/profesi (technologie, materiály, požadavky zákazníků)? Znáte nějaký odborný časopis nebo publikaci z Vašeho oboru? 1. vzrůstají nároky zákazníků na poskytované služby - proto je třeba se zdokonalovat v profesi, a to buď soukromě nebo využít nabídky firem na studium (e-learning), školení nebo kurzy. - velmi vhodné jsou zahraniční stáže, které je možné absolvovat v době studia (Dolomity, Regensburg) nebo po jeho ukončení. Je možné si je vyhledat na webových stránkách, např.igp Italy gastro promotion nabízí práci v zahraničí - gastronomické obory: Nabízíme vám sezonní brigády i dlouhodobou práci v Itálii na pozicích kuchař, číšník, barista. Hledáme především mladé lidi s komunikativní znalostí anglického jazyka, kteří rádi cestují, poznávají nová místa, navazují nové kontakty, nemají závazky a jsou ochotni na delší dobu opustit svůj domov. Výhodou je znalost italštiny, němčina nebo dalších jazyků. Přednost mají lidé vyučení nebo studující v gastronomických oborech. 2. ekonomická situace je složitá, proto je třeba se vzdělávat nejen v odborných ale i finančních otázkách, zvláště pokud chce člověk podnikat (kurzy účetnictví) 3. objevují se nové materiály a technologie, některé velmi výhodné, je třeba se s nimi seznámit na speciálních kurzech (Barman-somelier, gastronomický management) Odborné časopisy a publikace z oboru gastronomie: Food-Service časopis s podtitulem "moderní gastronomie, hotelnictví, společné stravování", obsahuje aktuality z domova a ze zahraničí (informace o vývoji hotelových řetězců) doplněné informacemi z oblastí hygieny, marketingu, gastronomie, veletrhů, hotelnictví, statistiky a managementu. Partnery časopisu jsou Národní federace hotelů a restaurací a Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, součástí předplatného je čtvrtletník Minutka Gastro plus direct mailový vychází celoplošně od roku 1999 v rozsahu cca 60 a nabízí aktuální informace hlavně z oboru gastronomie Gastronom neprodejný informační dvouměsíčník s podtitulem Vending přístrojů a kávovarů Gastronomická revue časopis se zaměřením na gastronomii a barmanské informace Hotel a restaurant ruch revue pro gastronomii, hotelnictví a cestovní

2 Hotel Revue měsíčník s podtitulem "nezávislý odborný magazín pro moderní management" přes svůj název spíše zaměřený na gastronomii, dělený do částí Hotel-Revue, Gastro-journal, Catering-info, Potraviny v praxi a Různé Beverage&Gastro dvouměsíčník o nápojích, gastronomii, gastrovybavení a zábavě (vychází od ) Pekař-cukrář časopis společenstva pekařů a cukrářů v ČR 2. Vzdělávání v profesi Uveďte příklad oboru a odborné školy, ve které byste se mohl/a dále profesně vzdělávat. Nástavbové studium na SŠG Gastronomie Nástavbové studium na jiné SŠ např. VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice n.p. SOŠ Nové Město na Moravě-Bělisko Možnosti studia: denní formou vzdělávání výuka organizovaná pravidelně každý den v pětidenním vyučovacím týdnu v průběhu školního roku, večerní formou vzdělávání výuka organizovaná pravidelně několikrát v týdnu v rozsahu 10 až 18 hodin týdně v průběhu školního roku zpravidla v odpoledních a večerních hodinách, dálkovou formou vzdělávání samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce, distanční formou vzdělávání samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi, kombinovanou formou vzdělávání střídání denní a jiné formy vzdělávání stanovené tímto zákonem. Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše o 1 rok delší než doba vzdělávání v denní formě.ˇ Jak budete postupovat, pokud byste tam chtěl/a studovat? získat potřebné informace na internetu nebo DOD na příslušné škole nebo z internetu získat přihlášku vyplněnou přihlášku v termínu do konce března odevzdat na sekretariátu té školy

3 zúčastnit se přijímacích zkoušek nebo řízení po obdržení rozhodnutí potvrdit zájem o studium do 10 dnů zápisovým lístkem (pokud ANO) nebo se odvolat (pokud NE) Jakými kurzy můžete doplnit svoje vzdělání? someliér barman barista vyřezávání ovoce kurz zpracování karamelu, modelování, čokolády jazykové 3. Výkon profese Co považujete při výkonu Vaší profese za nejdůležitější? Kdybyste byl/a vedoucím, co byste na práci svých podřízených nejvíce sledoval/a? Čím se vyznačuje profese kuchaře, číšníka, cukráře? - zručnost, komunikativnost, vystupování, přehled v oboru, spolehlivost, - docházku, pracovitost, návykové látky, vztahy v kolektivu,. - některé znaky společné, jiné specifické: vyjmenuj. 4. Úřad práce Víte, kde je ve Vašem okolí úřad práce? Jaké rady a informace tam lze získat? Kdy jít na úřad práce? Úřady práce jsou úřady státní správy, které se dělí na obvody podle území kopírujícího bývalé okresy. Místní příslušnost k úřadu práce se pak řídí místem Vašeho bydliště. Informace o možnostech zaměstnání a volných pracovních místech však můžete získat u kteréhokoli úřadu práce. Jeho služby jsou přitom bezplatné. Jaké potřebné doklady je třeba si vzít s sebou na ÚP platný občanský průkaz zápočtový list doklady o dosaženém vzdělání vyplnění žádosti o zprostředkování zaměstnání Podmínky k získání podpory v nezaměstnanosti být v evidenci uchazečů o zaměstnání, mít podanou žádost o poskytnutí příspěvku, v uplynulých třech letech mít odpracováno alespoň 12 měsíců. Možnosti přivýdělku

4 Můžete uzavřít : Pracovní poměr Dohodu o provedení práce (DPP) Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) Můžete si přivydělat max. do výše poloviny minimální mzdy. Do evidence ÚP nemůže být zařazen V jakémkoli pracovněprávním vztahu Ve služebním poměru Osobou samostatně výdělečně činnou Osobou výdělečně činnou v cizině Pěstounem, který za výkon pěstounské péče pobírá odměnu Studentem denního studia Plně invalidní Příjemcem peněžité pomoci v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu Ve vazbě, či vykonává trest odnětí svobody Vyřazen bude ten, kdo: nastoupí do zaměstnání, doručí vlastní žádost o ukončení evidence, nastoupí výkon trestu odnětí svobody, neposkytuje ÚP potřebnou součinnost nebo ji maří Znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání pak můžete být až po dalších 6 měsících, na základě nové písemné žádosti. -viz učebnice Ekonomiky paní učitelky Brožové! Úřad práce České republiky plní úkoly v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory a další úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených jinými předpisy (např. zákoník práce). ÚP poskytuje info v oblasti: skarta Poradenství pro zprostředkování zaměstnání Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Evidence a podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci Rekvalifikace Trh práce Aktivní politika zaměstnanosti Cílené programy k řešení zaměstnanosti

5 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce Zahraniční zaměstnanost a Evropské služby zaměstnanosti (EURES) Informace o volných pracovních místech Poradenství, jak postupovat při uplatnění mzdových nároků, pokud je zaměstnavatel v insolvenci Vybraná ustanovení vztahující se k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Neposkytuje se pracovně-právní poradenství Obecné informace o jednotlivých dávkách státní sociální podpory Kdo, kdy a kde se žádá Obecné informace o existenčním minimu Obecné informace o hmotné nouzi 5. Informace o zaměstnání Kde najdete informace o volných pracovních místech (ve Vaší profesi či mimo profesi)? Znáte nějaké noviny nebo webové stránky s nabídkou volných míst? Veletrhy pracovních příležitostí internet Denní tisk Personální agentury kamarádi známí rodina Velmi dobrou cestou je oslovit přímo zaměstnavatele. Většina velkých podniků má na svých internetových stránkách seznam poptávaných pracovních pozic, nebo alespoň kontakt na personální oddělení Zajímavé internetové adresy: Práce v zahraničí:

6 nebo informace podá ÚP v Jihlavě Brtnická Jihlava 6. Vyhledávání zaměstnání Jak byste postupoval/a při hledání zaměstnání? Jak byste sám/sama dal/a najevo, že hledáte zaměstnání? Co můžete zaměstnavateli nabídnout? Kde hledat práci: - úřad práce - známí, kamarádi - inzeráty - internet - workshopy - pracovní agentury Portál pro zájemce o zaměstnání: Postup: 1. Jít na úřad práce nabídnou, poradí, pomohou, vývěska 2. Ptát se 3. inzeráty dát si i odepsat 4. hledat na speciálních stránkách internetu i na webových stránkách firem připadajících v úvahu 5. zajít do pracovní agentury a stát se jejím klientem 6. pracovní veletrhy, workshopy Jak dám najevo, že hledám práci: 1. na ÚP 2. inzerát-vývěsky, noviny 3. známí 4. obejdu nebo obvolám firmy, pošlu y Co mohu nabídnout 1. vzdělání 2. další dovednosti 3. ŘP 4. jazykové znalosti 5. ochotu pracovat 6. ochotu dále se vzdělávat (DPS, účetnictví, jazyk, )

7 Napište inzerát sami na sebe, který bude vypovídat o vašich přednostech, schopnostech, dovednostech a vlastnostech. 7. Uplatnění v profesi Ve kterých firmách (podnicích) ve Vašem okolí, případně v celé ČR, je možné uplatnit Vaši profesi? (Uveď jména konkrétních firem.) Víte, jaké jsou běžné pracovní a platové podmínky ve Vašem povolání? Pracovní podmínky: Podle katalogu Národní soustavy povolání Cukrář Cukrář samostatně a podle předepsaných technologií vyrábí všechny druhy cukrářských výrobků a těst, případně zpracovává čokoládu na čokoládové výrobky, vyrábí cukrovinky a zmrzliny. Odborný směr: Potravinářství a krmivářství Podřízené typové pozice: Pracovník řemeslné výroby perníků Pracovník řemeslného zpracování čokolády Pracovník výroby a zpracování modelovací a marcipánové hmoty Pracovník výroby jemného pečiva Pracovník výroby karamelových a kandytových výrobků Pracovník výroby nečokoládových cukrovinek Pracovník výroby restauračních moučníků Pracovník výroby zákusků a dortů Pracovník výroby zmrzlin Kvalifikační úroveň: Kvalifikační úroveň NSP 3 Pracovní činnosti Příprava, úprava a zdobení mražených krémů a zmrzlin. Vedení technologických záznamů. Odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů a hotových výrobků. Balení, aranžování a vystavování výrobků. Expediční a hygienicko-sanitační práce. Testování kvality výrobků pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu. Příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu. Výroba cukrářských těst, hmot,náplní a polev, zmrzliny, polotovarů a dalších cukrářských výrobků. Tvarování těsta a pečení a dohotovování výrobků. Příprava a vytváření cukrových, čokoládových, nugátových a marcipánových výrobků.

8 Vytváření receptur a výrobních postupů a navrhování složitějších cukrářských výrobků. Příprava a vytváření slaných sušenek a jiných chuťovek. Skladování, uchovávání, resp. zmrazování výrobků. Řízení a obsluha výrobních linek a zařízení v cukrářské a cukrovinkářské výrobě. Další informace o povolání Pracovní činnosti Příjem surovin a jejich uskladnění. Obsluha příslušných potravinářských strojů. Výroba zákusků a dortů. Příprava náplní a ozdob. Ruční zdobení a dohotovování výrobků. Vedení příslušné dokumentace. Expedice hotových výrobků. Prodej výrobků. CZ-ISCO a mzdy Podrobné údaje o zaměstnáních CZ-ISCO a o hrubé měsíční mzdě u této typové pozice naleznete na stránce CZ-ISCO a mzdy. Hrubé měsíční mzdy v ČR celkem K typové pozici jsou přiřazena následující zaměstnání z číselníku CZ-ISCO: Medián za ČR celkem CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra Cukráři (kromě šéfcukrářů) Kč Kč Pracovní podmínky Člověk není vystaven žádné významné zátěži. Kvalifikační požadavky Odborná příprava a certifikáty Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce a základní vzdělání v oboru základní škola. Zobrazit podrobnosti Měkké kompetence

9 Úroveň Efektivní komunikace Kooperace (spolupráce) Kreativita Flexibilita Uspokojování zákaznických potřeb Výkonnost Samostatnost Řešení problémů Plánování a organizování práce Celoživotní učení Aktivní přístup Zvládání zátěže Objevování a orientace v informacích Vedení lidí (leadership) Ovlivňování ostatních Obecné dovednosti Úroveň Počítačová způsobilost Způsobilost k řízení osobního automobilu Numerická způsobilost Ekonomické povědomí Právní povědomí Jazyková způsobilost v češtině Jazyková způsobilost v angličtině Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce Odborné znalosti Úroveň technologie zpracování mouky technologie výroby pekařských výrobků technologie výroby pečivářských výrobků technologie výroby cukrářských výrobků technologie výroby cukrovinkářských výrobků

10 Odborné dovednosti Úroveň Příjem a uchovávání surovin a polotovarů pro výrobu cukrářských výrobků Volba technologického postupu při výrobě zákusků a dortů Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro přípravu cukrářských výrobků Zhotovování cukrářských těst, hmot a polotovarů Dělení, tvarování, plnění těst a dávkování hmot Příprava a použití základních náplní a polev Dohotovování a zdobení zákusků a dortů Uchovávání, balení a expedice cukrářských výrobků Posuzování jakosti cukrářských surovin, polotovarů a hotových výrobků Prodej cukrářských výrobků Obsluha a seřizování strojů a zařízení na výrobu cukrářských výrobků Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji cukrářských výrobků Zdravotní podmínky Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními: Závažná endokrinní onemocnění. Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením. Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce. Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů. Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu. (http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=162&kod_sm1=18) Číšník Číšník je kvalifikovaný pracovník schopný samostatně prodávat a servírovat pokrmy a nápoje. Odborný směr: Pohostinství, gastronomie, cest. ruch Kvalifikační úroveň: Kvalifikační úroveň NSP 3 Alternativní názvy: Barman Barista Servírka Vrchní číšník

11 Pracovní činnosti Uskladňování a kontrola zboží a předmětů používaných v restauraci. Odborná instruktáž u speciálních pokrmů a nápojů. Péče o používané předměty (sklenice, nádobí, příbory atd.). Inkaso plateb a spolupráce s pokladnou. Přijímání objednávek. Účast na přípravě a obsluze při slavnostních akcích. Ošetřování a nalévání nápojů. Dokončování přípravy jídel u stolu (např. flambování, tranšírování atd.). Přijímání a umísťování hostů, poskytování rady při výběru pokrmů a nápojů. Příprava a aranžování místností a tabulí. Servírování a vydávání pokrmů a nápojů. Úroveň postupy při evidování a účtování pokladních operací obsluha barových zařízení, receptury pro přípravu různých nápojů stolničení, servírování jídel, obsluha hostů Odborné dovednosti Úroveň Obsluha zařízení v odbytovém středisku Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb Obsluha výčepních zařízení Obsluha pokladny a pokladních systémů Podávání pokrmů a nápojů hostům při bufetovém uspořádání Vyřizování objednávek hostů Inkasování plateb od hostů Ošetřování a skladování nápojů Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku Příprava teplých nápojů Výroba míchaných nápojů Příprava a výzdoba tabulí a prostor Platové třídy:

12 OBCHODNÍ PROVOZ CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ KUCHAŘ ČÍŠNÍK 2-6 Kolik se v Česku vydělává ve vybraných profesích Profese Plat v Kč Generální ředitel velké obchodní organizace Druhý pilot letadla Finanční ředitel Ředitel malé banky Primář Gynekolog Analytik finančního trhu Diplomovaný lékárník Asistent vysoké školy Advokátní koncipient Zprostředkovatel úvěrů Fotograf novinář Asfaltér Autoelektrikář Diplomovaná dětská sestra Barman číšník Popelář Kuchař, cukrář Prodavač v kiosku Dámský kadeřník Hlídač aprace.cz - zaostřeno na absolventy, nabídky práce a zaměstnání, volná místa

13 8. Uplatnění mimo profesi Co byste podnikl/a, kdybyste na přechodnou dobu nenalezl/a uplatnění v oboru a chtěl/a pracovat? Znáte nějakou firmu, která by Vás v takovém případě mohla zaměstnat? 1. Rekvalifikace Jedná se o získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. 2. Nezaměstnaný ÚP, veřejně prospěšné práce, 3. Brigády V oboru i mimo ( roznos letáků, sezónní práce v zemědělství, Cooper, ŽĎAS, prodej, pojištění, 4. Velká města (Praha, Brno, Jihlava, ) 5. Zahraniční práce - v oboru i mimo něj, sklizeň ovoce apod. 6. Internetové stránky REKVALIFIKACE Rekvalifikace umožňuje fyzickým osobám získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání. Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání ( 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti záleží na typu rekvalifikace) být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese

14 rekvalifikace musí být potřebná dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání. Úhrada nákladů rekvalifikace Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání pokud je na rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. Uchazeči o zaměstnání může dále poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (např. jízdní výdaje na cestu hromadnými dopravními prostředky, pojištění pro případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání rekvalifikačnímu zařízení). V dohodě o rekvalifikaci je stanovena povinnost, uhradit plně náklady rekvalifikace, pokud uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci Na úhradu nákladů rekvalifikace a nákladů spojených s rekvalifikací není právní nárok. Podpora při rekvalifikaci Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Uchazeči, kterému nelze stanovit vyměřovací základ nebo uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Realizace rekvalifikace Krajské pobočky Úřadu práce zabezpečují rekvalifikaci na základě písemně uzavřené dohody o provedení rekvalifikace s rekvalifikačním zařízením (soukromé vzdělávací zařízení, podnikové zařízení, škola apod.). Rekvalifikace se provádí v rámci dalšího profesního vzdělávání, tj. mimo počáteční vzdělávání. Propojení rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací (zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání) umožňuje účastníkům rekvalifikačních kurzů získat nejen profesní kvalifikaci, ale i úplnou profesní kvalifikaci. Některé úplné profesní kvalifikace se skládají z několika profesních kvalifikací. Získá-li účastník rekvalifikace osvědčení o všech požadovaných profesních kvalifikacích, bude moci na příslušné škole nebo učilišti složit zkoušku předepsanou pro příslušný obor vzdělání (tzn. závěrečnou učňovskou nebo maturitní zkoušku) a získat certifikát o dosažení odpovídajícího stupně vzdělání. Informaci k zaměření a realizaci rekvalifikačních kurzů lze získat na adrese:

15 Výběr a zařazování uchazečů/ zájemců o zaměstnání do rekvalifikace Výběru zájemců o účast v rekvalifikaci předchází profesně-poradenský pohovor, který provádí útvar zaměstnanosti kontaktního pracoviště Úřadu práce. Tento útvar také podává návrh na zařazení do rekvalifikace referátu zprostředkování a poradenství Úřadu práce. Konečné stanovisko k návrhu na zařazení do rekvalifikace má tento referát. K podpisu dohod jsou uchazeči/zájemci o zaměstnání zařazení do rekvalifikačních kurzů zváni útvarem zaměstnanosti kontaktních pracovišť nebo referátem zprostředkování a poradenství Úřadu práce. Zvolená rekvalifikace Podle ustanovení 109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen zájemce o zvolenou rekvalifikaci ) zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí: a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží referátu zprostředkování a poradenství příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR (dále jen Úřad práce ) svůj požadavek na formuláři Zájem o zvolenou rekvalifikaci část A (viz Formuláře pro občany). Žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba alespoň 14 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat. Požadavek bude posuzován v odborné komisi z hlediska, zda zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění zájemce o zvolenou rekvalifikaci na trhu práce a zda je pro něho vzhledem k zdravotnímu stavu vhodná. Cenu rekvalifikace doloží zájemce o zvolenou rekvalifikaci Úřadu práce Potvrzením rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu část C formuláře Zájem o zvolenou rekvalifikaci (viz Formuláře pro občany). Cena rekvalifikace musí obsahovat i náklady za závěrečnou zkoušku. Vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 let přesáhnout celkovou částku Kč. Formulář Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po úspěšném absolvování rekvalifikace obdrží zájemce o zvolenou rekvalifikaci na Úřadu práce. Hrazení zvolené rekvalifikace Úřadem práce není nárokové, je plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí. Úřad práce uhradí cenu zvolené rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení. Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze za dobu, po kterou je zájemce o zvolenou rekvalifikaci veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání. Jiné náklady než cenu zvolené rekvalifikace Úřad práce nehradí. Náklady na případné lékařské vyšetření v souvislosti se zvolenou rekvalifikací si hradí zájemce o zvolenou rekvalifikaci sám. Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci odmítne bez vážných důvodů nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude povinen cenu rekvalifikace Úřadu práce uhradit. Nedokončí-li rekvalifikaci bez vážných důvodů, Úřad práce za něho cenu zvolené rekvalifikace neuhradí. Zájemce podepíše Poučení zájemce o zvolenou rekvalifikaci část B formuláře Zájem o zvolenou rekvalifikaci (viz Formuláře pro občany) a Úřad práce podepsaný formulář založí k dokumentaci. Uchazeči o zaměstnání nevzniká účastí na zvolené rekvalifikaci nárok na podporu při rekvalifikaci. Rekvalifikace zaměstnanců Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou být na základě písemné dohody s příslušným Úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností ( 110 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o

16 zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). V tomto případě lze hradit pouze náklady na realizaci rekvalifikačního kurzu (kurzovné), nikoli náhradu mzdy, která přísluší rekvalifikovanému zaměstnanci po dobu rekvalifikace realizované v pracovní době, ani např. cestovné nebo náklady na ochranné pracovní prostředky. Žádosti zaměstnavatelů o finanční příspěvek na rekvalifikaci zaměstnanců přijímá referát zprostředkování a poradenství Úřadu práce, na kterém je možno obdržet formulář žádosti. Poslední aktualizace: Profesní životopis Co je profesní životopis a k čemu slouží? Co byste v něm měl/a o sobě uvést a co je naopak zbytečné? Lze někde získat formulář pro zpracování profesního životopisu? ŽIVOTOPIS - - jméno a příjmení - osobní údaje datum narození, adresa, stav, kontakt - pracovní zkušenosti od kdy - do kdy jsem pracoval/a a ve kterém podniku pracovní pozice, může se uvést pracovní náplň nebo od kdy do kdy jsem pracoval/a jako živnostník - dosažené vzdělání od kdy - do kdy jsem se učil/a nebo studoval, v které škole, jaké zaměření nebo obor - ostatní znalosti absolvované kurzy odborné, jazykové, počítačové, řidičské - zájmy, koníčky PRŮVODNÍ DOPIS - - dbát maximální pečlivosti - oslovení - uvést pozici nebo pracovní místo, o které se ucházím - co nabízím ( zkušenosti, znalosti, praxi ) - kontakt na sebe - ukončení, pozdrav, podpis REFERENCE posudek o činnosti kontakt na osoby a jejich vyjádření k tvoji pracovní morálce, činnosti, chování a jednání v na pracovišti tyto osoby musí s poskytnutím reference souhlasit - datum a vlastnoruční podpis, pokud neposílám písemnosti em. FirmaUcebnice-Svet_prace.doc str Přijímací pohovor

17 Jak se připravíte na přijímací pohovor do zaměstnání?? Čeho je třeba se při pohovoru vyvarovat?co podle Vašeho názoru bude o Vás zaměstnavatele zajímat? Co byste o zaměstnání ve vybrané firmě měl/a vědět Vy? Chování slušné, vstřícné, příjemné Vystupování ani přehnaně sebevědomé, ani příliš skromné Vzhled upravený- účes i vzhled (oholený, ne příliš parfému, decentní make-up) Oblečení čisté, nepomačkané a neroztrhané oblečení a boty, jednoduchý oblek ( případně kalhoty a vesta),šaty nebo kostým- ne sportovní, nebo velmi společenský, jednoduchá halenka nebo košile, případně kravata Čeho se vyvarovat? - vulgární slova, drzé nebo naopak příliš nesmělé jednání, lží, pomlouvání (minulého zaměstnavatele). Co bude zaměstnavatele zajímat - vaše vzdělání, znalosti, přehled v oboru, ochota na sobě pracovat, vaše finanční požadavky - některé údaje by ho zajímat neměly (počet a věk dětí, sexuální orientace, náboženské a politické přesvědčení, Co si zjistit o firmě - jak dlouho existuje, kdo ji vedl a vede, čím vším se zabývá, kde má pobočky FirmaUcebnice-Svet_prace.doc str.11

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy... 5 1. Úvod, osobnostní předpoklady... 6 2. Životopis,

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V DOSPĚLÉM A SENIORSKÉM VĚKU Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE obsah Škola a zaměstnavatelé Víno vstoupilo do celoživotního učení - 65-010-H Skvělá spolupráce školy a firmy - 66-002-H Alenka v říši pekařství - 29-012-H Tvrdá práce ve škole

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok:

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více