Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 strana 2 2/2014 Sportovní hala na Slovanech je po rekonstrukci opět v provozu Most Hradecká přes rondel strana 7 strana 9

2 obsah 2/2014 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok Rekonstrukce lázní Juliska byla dokončena Sportovní hala na Slovanech je po rekonstrukci opět v provozu 7 Most Hradecká přes rondel Náš export je vidět 13 5 Konference zón Zahraničí a Rusko 6 9 Zimní vodohospodářská třicítka 12 Foto na titulní straně: Betonáž rozštěpu dvoukomorového mostu na ulici Hradecká v Brně Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Jana Chocholová, Jana Botková Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R 19/75 ze dne 31. října 1995.

3 2/2014 úvodník Z krize vyjdeme JAKO VÍTĚZOVÉ Zatímco celosvětová hospodářská krize Čeho si v tuto nelehkou dobu cením nejvíce, pomalu doznívá a všechny sektory ekono jsou zaměstnanci naší společnosti. Bez jejich miky se vrací do kladných hodnot, podle osobního nasazení a odborných kvalit by aktuálních údajů Českého statistického úřadu nebylo možné dosahovat každoročně tak zůstává stavebnictví v ČR hluboko pod oče dobrých výsledků a za to jim patří velký dík káváním a stále mu v ruce zůstává pomyslný a uznání. I z tohoto důvodu jsme letos slav Černý Petr. Stavební produkce v roce 2013 nostně ocenili největší počet zaměstnanců klesla meziročně reálně o 8,3 %. Počet vyda v historii společnosti, o čemž se můžete ných stavebních povolení meziročně klesl dočíst hned na následující straně. o 13,2 % a orientační hodnota těchto staveb v porovnání se stejným obdobím roku 2012 V průběhu krize jsme nejen racionalizovali klesla o 19,1 %. všechny procesy a reorganizovali společ nost do optimální teritoriální struktury, ale Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva a finanční ředitel OHL ŽS, a.s. Naše společnost již od počátku poklesu nastavili jsme i strategický směr a tempo. stavebního trhu v regionu střední Evropy pod Díky nim se naše společnost v této náročné nikala kroky k maximálnímu zmírnění jeho době stabilizovala a v nejbližších letech by již dopadů na hospodářské výsledky. Význam měla objemem tržeb patřit mezi tři největší ným strategickým rozhodnutím byla masivní stavební firmy v České republice. Růst všech podpora zahraničního obchodu. Ta nám segmentů trhu ČR a také nová vláda kladoucí v současné době přináší natolik významné důraz na veřejné investice jsou známkou tržby, že jsme v rámci České republiky toho, že stavební trh v regionu střední Evropy stavební společností s největším objemem bude brzy v kladných číslech. Vydržme to tedy exportu. V tomto čísle firemního časopisu se ještě chvíli, z krize rozhodně vyjdeme jako dozvíte o úspěších naší společnosti v sou vítězové. těži Exportér roku a o uspořádání I. konfe rence závodů Zóna Zahraničí a Zóna Rusko, která měla za cíl podpořit zahraniční obchod OHL ŽS a definovat jasnou strategii vedoucí k dalšímu růstu v jednotlivých teritoriích. Paolo Bee, MBA 2. místopředseda představenstva, finanční ředitel 1

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS úspěchy OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ OHL ŽS, a.s. za rok 2013 V prostorách Městského divadla Brno se 17. ledna uskutečnilo šesté Podnikatelské setkání Krajské hospodářské komory jižní Moravy. Akciová společnost OHL ŽS, jako člen ředitel Ing. Jan Komárek, výkonný ředi a aktivní přístup k řešení úkolů v oblasti komory, využila této příležitosti pro veřejné tel závodu Zóna ČR Ing. Tomáš Nossek provozního financování společnosti ocenění zaměstnanců, kteří se významnou a výkonný ředitel závodu Železnice v tuzemsku i zahraničí měrou podíleli na hospodářských výsledcích Ing. Josef Rezek. a na plnění cílů společnosti v roce Oceněným zaměstnancům pogratulovali na pódiu členové vedení společnosti předseda představenstva a generální Ing. Anna Králová, Za osobní přínos pro společnost byli oce vedoucí útvaru Hlavní účetní, něni tito zaměstnanci: za dlouhodobě kvalitní práci při vedení Ředitelství společnosti účetnictví firmy v pozici Hlavní účetní ředitel Ing. Michal Štefl, 2. místopřed Ing. Ludmila Filová, MBA, Mgr. Jana Hajdová, seda představenstva a finanční ředitel vedoucí útvaru Inkasa a platby, referent právník, Paolo Bee, MBA, obchodní a technický za dlouhodobě vysoce profesionální za trvale aktivní přístup k práci útvaru

5 2/2014 Nejlepší zaměstnanci roku 2013 krátce před převzetím ocenění Tuzemské právo, výjimečný přínos Ing. Petr Mikolášek, změny Akademie věd ČR, Rekonstrukce v rámci koordinace právní pomoci pro manažer zakázky a obchodu, zámecké jízdárny Lednice, FN u sv. Anny stavební projekty v teritoriu ČR v roce za dlouhodobé vysoké pracovní nasa v Brně ICRC, II. etapa, za jeho odborné 2013, osobní přínos při implementaci zení a vysokou odbornost při zpracování a organizační schopnosti a pozitivní změn, které přináší rekodifikace soukro nabídek v širokém spektru stavebních přínos k vytváření firemní kultury a šíření mého práva zakázek dobrého jména společnosti OHL ŽS Eliška Popelová, Ing. Ivan Nejeschleba, Ing. Martin Polášek, referent mzdová účetní, vedoucí útvaru Technická kancelář, vedoucí projektu, za vysokou odbornost ve mzdové pro za dlouholeté úspěšné působení při za úspěšné dokončení tří technolo blematice, příkladné pracovní nasazení řízení projektů a vytvoření funkční kon gických staveb v roce 2013 pro Biocel a dlouholeté působení u společnosti cepce práce Technické kanceláře Paskov, a.s. Ing. Jan Ledabyl, Závod Zóna ČR Ing. Martin Neplech, vedoucí útvaru Marketing a obchod, Ing. Radim Machula, stavbyvedoucí, za profesionální přístup a vysoké pra vedoucí projektu, za včasné dokončení stavby Hotelu covní nasazení při přípravě zahraničních za příkladně zvládnuté vedení svěřených u sportovního areálu Véska a to v poža projektů projektů: Centrum výzkumu globální dované kvalitě i nákladech 3

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Ing. Karel Mazánek, vedoucí projektu, za úspěšné dokončení stavby Rekonstrukce budovy Lázní Juliska v Praze, kde uplatnil řídicí schopnosti, umění jednat se zákazníkem, důslednost a loajalitu k firmě Václav Šálený, vedoucí projektu, za velké osobní nasazení a pracovitost, bez ohledu na svůj osobní volný čas ve prospěch společnosti OHL ŽS. Ocenění je uděleno s ohledem na úspěšnou realizaci zakázky Nemocnice Jindřichův Hradec Zbyněk Rauš, vedoucí střediska, za vedení týmu provádějícího živičné povrchy a vrstvy aktivní zóny vozovek a za zavádění technologie pokládky do naší firmy Ivana Bergmanová, asistentka ředitele, za profesionální přístup, pečlivost a důslednost při plnění svěřených úkolů, za pozitivní vliv na chod Divize 1 a brněnské kanceláře výkonného ředitele závodu ČR a za loajalitu ke společnosti OHL ŽS, kterou denně dokazuje svým vysokým pracovním nasazením Závod Železnice Ing. Oldřich Zlámal, ředitel výstavby, za úspěšné vedení stavby Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín a odvahu zapojit se do řízení polské stavby Ing. Josef Mravec, ředitel výstavby, za úspěšné dokončení stavby Optimalizace trati st. hr. SR Mosty u Jablunkova Bystřice nad Olší pan Roman Dostálek, ředitel divize, po převzetí divize Technologie pokračuje v úspěšném trendu získávání zakázek Ing. Kamil Uher, specialista tvorby cen, za poctivou, pečlivou a svědomitou práci při přípravě zakázek v oboru silnoproudých technologií Ing. Hana Bejčková, specialista ekonom, za dlouhodobé kvalitní ekonomické vedení staveb Ing. Pavlína Hýžová, specialista ekonom, za kvalitní ekonomické vedení staveb Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba a Modernizace trati Veselí nad Lužnicí Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora Tábor Závod Mechanizace a produkční centra Ing. Stanislav Krist, manažer technické přípravy, za dlouholetý přínos v technické oblasti pro opravárenství a mechanizaci a za zpracování a implementaci informačního systému modulu Mechanizace, jehož je gestorem Teritorium Slovensko + Maďarsko Ing. Viera Kadúchová, vedoucí technické přípravy, za stabilizaci a progresivní systémová opatření v oblasti přípravy výroby Zvláštní ocenění za výjimečný přínos pro společnost obdrželi: Ing. Zdeňka Kvasničková, PhD., ředitel divize 1, za vynikající pracovní i ekonomické výsledky divize 1 závodu Česká republika a zvládnutí procesu implementace moderního způsobu řízení vedoucího mj. k posílení týmové spolupráce, transparentních pracovních vztahů a k vytváření loajality mezi zaměstnanci a společností Ing. Vladimír Macík, ředitel výstavby, za úspěšné dokončení stavby Silnice I/42 Brno, VMO, Dobrovského B Všem oceněným gratulujeme k získání ocenění. Bez jejich osobního nasazení v řadě oblastí by se společnosti nepodařilo dosahovat plnění našich strategických cílů. Bylo to právě jejich úsilí, které umožnilo OHL ŽS obstát navzdory bariérám externího prostředí i komplikované situaci v mnoha segmentech stavebního trhu, jichž jsme byli v roce 2013 svědky. Mgr. Jan Rupp a útvar Kancelář GŘ

7 2/2014 naše stavby REKONSTRUKCE LÁZNÍ JULISKA byla dokončena V lednu byla za účasti českých olympioniků slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova lázní Juliska v Praze. Projekt sestával ze dvou zásadních částí rekonstrukce historické budovy Lázní a pří stavby moderní budovy Sauny. Oba pavi lony byly navzájem propojeny a s budovou atletů je nyní pojí lávka. Vznikl tak moderní sportovní komplex s výhledem na stadion a tribunu. Časový harmonogram rekonstrukce jsme museli přizpůsobit potřebám sportovců, zejména pak jejich přípravě na londýnské olympijské hry, přiblížil vedoucí projektu Ing. Karel Mazánek, MBA. Proto jsme Zrekonstruované Lázně Juliska nejprve postavili nový pětipodlažní pavilon sauny a teprve po skončení přípravy na Lázně poskytují rekreační a léčebné a ukončené v prosinci loňského roku, je Olympiádu jsme se v srpnu 2012 pustili do služby příslušníkům armády i výkon Vojenská ubytovací a stavební správa samotné rekonstrukce budovy lázní. nostním a vrcholovým sportovcům Praha. Rekonstrukci, jejíž náklady byly Dukly Praha. Investorem celkové rekon 247,8 mil. Kč bez DPH, provedla divize 4 Budova lázní, která je součástí sportov strukce objektu, zahájené v dubnu 2011 Praha OHL ŽS, a.s. ního areálu Dukly Praha, byla uvedena Zleva: Josef Dostál, kajakář, Ing. Marie Kousalíková, starostka Prahy 6, moderní pětibojař David Svoboda, ředitel ASC DUKLA plk. Ing. Jaroslav Priščák, Ph.D., generálporučík Ing. Petr Pavel, M.A., náčelník Generálního štábu AČR, Ing. Petr Hankovec, ředitel divize 2, teritorium Česká republika, OHL ŽS a.s., generál Ing. Vlastimil Picek, koulař Ladislav Prášil a veslař kpt. Ondřej Synek. 5

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Technologicky náročnou částí rekon strukce lázní byla především oprava plaveckého bazénu, u kterého bylo z ekonomicko provozních důvodů potřeba zvednout dno a snížit tak hloubku vody. To si vyžádalo kompletní sanaci stávajících železobetonových konstrukcí vany bazénu. Kromě bazénu je lázeňská budova vybavena moderním wellness centrem, šatnami a sociálním zařízením. Dále jsou prostory využity pro kanceláře a technologická zařízení. Spor tovci by měli začít opravené prostory využívat začátkem února. V nové pětipodlažní přístavbě sauny je umístěna speciální místnost s trenažéry, šatny a umývárny. Již od března roku 2013 slouží všem vrcholovým i výkon do provozu ve druhé polovině padesá však areál musel počkat více než půl tých let. Od té doby na Julisce probíhaly století. Nevyhovující už byl jak stavebně pouze drobné rekonstrukce a běžná konstrukční stav objektu, tak jeho dispo údržba, na generální rekonstrukci si ziční řešení. nostním sportovcům Dukly Praha. Útvar Kancelář GŘ z domova Konference zón ZAHRANIČÍ A RUSKO První konference závodů Zóna Zahraničí a Zóna Rusko se uskutečnila pod metodickým vedením 1. místopředsedy představenstva OHL ŽS, a.s. Ing. Manuela Viciany 16. ledna v brněnském hotelu Avanti. Poprvé se tak na jednom místě setkali čle zahraniční obchod přináší. Michal Štefl majoritního vlastníka naší společnosti. nové vedení společnosti se všemi řediteli zmínil, že podíl zahraničního obchodu na OHL má, jakožto velká španělská stavební jednotlivých zahraničních teritorií. tržbách společnosti by měl tvořit nejméně skupina, reálnou zkušenost jak v rozvoji 60 %. Této hranici se velmi blíží objem aktivit v zahraničí, tak s řízením zahranič Konferenci uvedl krátkým příspěvkem práce v zahraničí, který k 31. prosinci ního obchodu. Ve svém projevu se mimo předseda představenstva a generální ředi 2013 tvořil 58 % veškeré zásoby práce jiné Manuel Viciana věnoval podmínkám tel Ing. Michal Štefl. Na začátku svého pří OHL ŽS, a.s. životaschopnosti zahraničních dceřiných společností a organizačních složek. spěvku připomněl důvody vstupu OHL ŽS na zahraniční trhy před 10 lety a pokra Manuel Viciana, ředitel oblasti Evropa čoval zhodnocením současných aktivit v OHL Construcción, kam je začleněna Ředitelé jednotlivých teritorií uvedli včetně upozornění na rizika, která s sebou naše společnost, představil pohled specifika zemí, ve kterých působí,

9 2/2014 rekapitulovali svoje výsledky a předsta vili vlastní střednědobé strategie. Velkou příležitostí zůstává trvající poptávka po rozvoji dopravní infrastruktury všech zemí východní a jihovýchodní Evropy a států bývalého Sovětského svazu. Mgr. Daniela Musilová, ředitelka úseku Právo, představila jeho práci v rámci projektů realizovaných v zahraničí včetně řešení claimů, věnovala se změnám v kom petenčním řádu společnosti týkajících se zahraničního obchodu a také uvedla prak tické zkušenosti s uplatňováním podmínek FIDIC Red Book OHL ŽS se v současné době věnuje zahra Účastníci konference zahraničních zón. V popředí Ing. Zdeněk Zedníček, výkonný ředitel teritoria G - Balkán. ničnímu obchodu na Slovensku, v Polsku, Srbsku, Rusku, Kazachstánu a Ázerbáj zahraničí tvoří téměř 30 procent na celko Bulharsku, Rumunsku, Černé Hoře, Chor džánu. Objem exportu OHL ŽS dosáhl za vých tržbách společnosti. vatsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, rok 2013 téměř 2,5 mld. Kč, podíl tržeb ze Útvar Kancelář GŘ naše stavby SPORTOVNÍ HALA NA SLOVANECH je po rekonstrukci opět v provozu Rekonstrukce sportovní haly v Plzni na Slovanech byla dokončena 12. prosince 2013 divizí 5, OHL ŽS a.s, pod vedením Štěpána Robka, vedoucího projektu. Ke stejnému dni byl vydán i kolaudační Na základě toho musela být neprodleně na přestavbě musely být přerušeny a bylo souhlas. Za zhruba devět měsíců byla postavena podpůrná ocelová konstrukce, nutné navrhnout novou koncepci zalo vyměněna nosná konstrukce a plášť která zajistila další bezpečné provozování žení. Kdyby nedošlo k ověření únosnosti nadzemní části haly. Hala dostala novou sportoviště. základových patek, mohlo by v budoucnu dojít k nežádoucím poruchám kon střechu a opravena jsou rovněž vnitřní technická zařízení a rozvody pro vytápění, Čtrnáct sloupů, jimiž byla konstrukce strukcí, pohybům základové půdy a tím elektřinu a větrání. podepřena, se v rámci rekonstrukce i k následné deformaci nejen konstrukce, odstranilo a nová nosná konstrukce je ale celé stavby. Obnovu nosné konstrukce připravovalo postavena v kombinaci železobetonových město od konce roku 2010, kdy byla prefabrikovaných sloupů a ocelových V rámci rekonstrukce byl řešen nejen sportovní hala na základě výsledků sta střešních vazníků. Při rekonstrukci byly prostor stávající haly, ale i prostory na tického posouzení s okamžitou platností provedeny zkoušky pevnosti základových stávající halu navazující tj. objekt šaten, na tři týdny uzavřena. Dřevěná kostra patek z původní stavby. Ty prokázaly, že propojovací chodba do tréninkové haly již nebyla schopna bezpečně přenášet patky bez provedení dodatečných úprav a vstupní část. V těchto prostorách byly zatížení předepsané platnými normami. pro novou konstrukci nelze využít. Práce zejména prováděny stavební úpravy 7

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Odstranění starého obvodového pláště a střechy haly související s demolicí konstrukce stávající haly a s vedením nových instalací pro objekt haly. Městská sportovní hala na Slovanech byla uvedena do provozu již v roce 1974 a v současné době patří k největším krytým sportovním halám na západě Čech. Má kvalitní hrací plochu s rozměry metrů a je využívána jednak pro tradiční sporty, jako je basketbal, házená, fotbal, volejbal, ale také pro florbal nebo ultimate frisbee. Certifikáty evropských halových soutěží a turnajů garantují nej lepší podmínky pro halové sporty. Díky kvalitní zvukové aparatuře se zde konají Základní informace o stavbě také kulturní a jiné společenské akce. Provozovatelem sportovní haly je TJ Loko Název projektu Městská sportovní hala Plzeň Slovany, Rekonstrukce nosné konstrukce sportovní haly motiva Plzeň. Hodnota stavební části Kč bez DPH Projektant Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o. Investor Statutární město Plzeň, zastoupené Odborem správy infrastruktury Magistrátu města Plzně Dodavatel OHL ŽS, a.s. divize 5 Termín zahájení Termín dokončení Jana Chocholová, referent obchodního provozu První treninky na nové palubovce s proskleným výhledem

11 2/2014 naše stavby MOST HRADECKÁ přes rondel Most Hradecká je součástí nově budované části Velkého městského okruhu v Brně, označované jako Tunely Dobrovského podle dominantního objektu stavby. Stavba Silnice I/42 Brno, VMO Dob Přemosťuje úrovňovou městkou křižo 1 m v patě. Delší křídlo opěry přímé větve rovského B obdržela v roce 2013 řadu vatku ve tvaru silničního rondelu a dvě je navrženo jako atypické v délce 22,5 m, ocenění. Získala titul Stavba roku 2013, podzemní tunelové roury určené pro neboť překlenuje dodatečně ražený tunel. Dopravní stavba roku a Stavba roku Jiho tranzitní dopravu a vytváří tak třetí patro moravského kraje. Výjimečná je i samotná této mimoúrovňové křižovatky. Při návrhu Podpěry jsou navrženy jako bodové, umís konstrukce mostu s názvem Most na větvi mostu Hradecká muselo být zohledněno těné vždy pod středem nosné konstrukce. H3 a H4, Hradecká přes rondel. i to, že se v této oblasti v důsledku ražby Pouze podpěra v místě rozštěpu je tvořena tunelů projeví poklesové kotliny. dvojicí stojek. Ve spodní části jsou podpěry Nový most Hradecká je postavený upro konstantního průřezu vepsané do obdél střed hustě obydleného sídliště v místě Spodní stavba původního mostního objektu, který byl Opěry jsou navrženy s oboustrannými 2,9 m dochází k obloukovitému rozšíření před započetím výstavby po částech rovnoběžnými vetknutými křídly. Horní podpěry na rozměr 2,5 1,5 m. Vnější rohy demolován. Předpjatý dvoukomorový povrch křídel je upraven pro osazení beto podpěr jsou zaobleny. Po stranách podpěr most Hradecká je charakteristický rozště nových svodidel. Křídla jsou tedy po výšce jsou niky pro svody a efektní zaoblené pem na přímou rampu a rampu v oblouku. stupňovitě odskákána z 0,4 m v hlavě po prolisy. Most uprostřed sídliště níku 1,6 1,5 m. V horní části na délce 9

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Rozpětí polí přímé větve je od společné opěry 20, ,5 m, roz pětí polí obloukové větve je od rozštěpu 37,55+29,2+18,77 m. Spojení samostatných konstrukcí do společné části je realizováno na nadpod porovém příčníku šířky 2,25 m uloženém na společné dvoustojkové podpěře. Nosná konstrukce je zhotovena ve tvaru dvouko morového nosníku výšky 1,5 m s kruhovým podhledem o poloměru 4,5 m přechá zejícím v přímkové konzoly. Šířka nosné konstrukce přímé větve je 7,8 m, oblou kové větve 8,4 m. Horní deska má v příč ném směru tloušťku 0,25 m, dolní deska (vzpěry) má tloušťku 0,2 m. Na nosnou Zárodek obloukové větve konstrukci je použit vnitřní a podporový (zesílený) průřez. Délky jednotlivých prů řezů jsou odlišné v závislosti na umístění v nosné konstrukci. Šířka střední stojiny podporového průřezu je 2 m, šířka dutiny je 2,2 m (oblouk) a 1,9 m (přímá větev). Dutiny jsou syme trické k ose nosné konstrukce. Vnitřní průřez má zvětšenou dutinu oproti podpo rovému o šířku 0,4 m. Šířka stojiny v poli je 1,2 m. Vnitřní dutiny obou ramp jsou ukončeny na nadpodporovém příčníku. Za tímto příčníkem pokračuje v navazují cím poli pouze jedna velká vnitřní dutina, která má trojúhelníkový půdorysný tvar. V krajním společném poli pokračuje průřez pouze s vnějšími dutinami a jednou vnitřní Výstavba obloukové rampy stojinou proměnné šířky 3,8 až 2,4 m. Na horní ploše podpěr jsou vedle nálitku Nosná konstrukce Nosná konstrukce je omezeně předpjatá pro ložiska umístěny čtyři nálitky pro lisy Obě rampy nového mostu jsou navrženy za použití předpínacího systému BBV. určené pro přizvedávání nosné konstrukce. jako pětipolové spojité nosníky z betonu Předepnutí bylo provedeno podélně zdvi Při návrhu založení byla volbou velmi dlou C30/37-XF1 spojující se ze dvou na sebe hanými kabely 12 Ls15,7 1860, MPA, hých pilot (až 25 m) zohledněna poklesová kolmých směrů do jedné konstrukce. umístěnými ve stojinách nosné kon kotlina vzniklá následným budováním tune Oblouková rampa je vedena ve směrovém strukce. Horní deska byla předepnuta lových trub pod mostem. oblouku o poloměru 71,2 m. Rampy mají podélnými kabely 7 Ls15,7 1860, MPA. společnou jednu opěru a dvě podpěry. Koncové příčníky šířky 1,35 m byly

13 2/ Technické informace o stavbě Typ konstrukce spojitý dvoukomorový nosník z předpjatého betonu Celková délka 168 m (přímá) +145 m (oblouk) Rozpětí přímá 20, ,5 m oblouk 18,8+29,2+37,6+28,9+20,5 m Šířka mostu 8,2 m (přímá) / 8,8 m (oblouk) / 9,7 m (spojená) Plocha mostu 1980 m 2 Použité materiály celkem na 1 m 2 Beton NK 1385 m 3 0,70 m 3 Předpínací výztuž NK 54 t 27 kg Betonářská výztuž NK 322 t 163 kg Základní informace o stavbě Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Projektant mostu DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. Zhotovitel mostu OHL ŽS, a.s., divize Mosty Doba výstavby Náklady na realizaci stavby Kč tj Kč/m2 předepnuty kabely 7 Ls15,7 1860, MPA. Kabely se napínaly vždy z čela pracovní spáry etapy. Pouze v první etapě byly kabely napínány oboustranně z obou konců mostu. Vzhledem k půdorysnému rozšiřování nosné konstrukce a tedy nutnosti zvětšení počtu kabelů, jsou přídavné kabely na nenapínané straně kotveny pomocí cibulových kotev. Nosná konstrukce mostu je navržena jako jeden dilatační celek uložený na hrncových ložiscích nosnosti 3,5-13 MN. Dilatační závěry jsou povrchové. Na samostatných opěrách je osazen typ Mageba LR2 pro celkový posun 160 mm, na společné opěře je umístěn jednoduchý závěr Mageba RS80 pro posun 80 mm. Na tomto mostě byla poprvé použita kotvená betonová svodidla MSK2007 vyráběná firmou Skanska Prefa a.s. Tento typ svodidel umožňuje následné osazení odrazných protihlukových stěn. Výstavba mostu Postup i délka výstavby mostu byly významně limitovány dopravním řešením pro zachování průjezdnosti stávajících významných dopravních tras (E 461) a stavebními postupy vyplývajícími z technického řešení stavby VMO jako celku. Pro betonáž spodní stavby bylo pro základy a opěry využito panelové rámové bednění a pro betonáž podpěr s ohledem na tvar byla vytvořena dřevěná dvoudílná forma, vsazená do rámu z nosníkového systému Vario. Betonáž podpěr proběhla v jednom taktu. Nosná konstrukce byla betonována na pevné, prostorové skruži a bednění bylo zhotoveno z dřevěných ramenátů, nosníkového systému Vario a vodovzdorné překližky. V příčném směru betonáž probíhala ve dvou fázích. Nejprve spodní část průřezu (stojina a konzoly), následně po sedmi dnech horní deska nosné konstrukce. Betonáž nosné konstrukce probíhala v pěti etapách od opěry č. 6, nejprve společná část větve H3 a větve H4 (rozštěp) a následně ve dvou etapách byla dokončena přímá větev H3. Stavební postupy jednotlivých etap ovlivnily natolik délku výstavby, že bylo nutné se dvakrát vypořádat s nástrahami zimního období, a proto byly v době zhoršených klimatických podmínek do nosné konstrukce před betonáží instalovány topné kabely a teploměry pro kontrolu teploty uložené betonové směsi. Pro měření napjatosti betonu nosné konstrukce v průřezech nad podpěrami a uprostřed rozpětí byly osazeny tenzometry se systémem sběru dat. Po převedení provozu byla po zbourání zbylé části původního mostu ve dvou etapách zhotovena i oblouková část nosné konstrukce, větev H4. Po dokončení mostu a navazujících částí stavby byl v rámci stavebních postupů spuštěn provoz i zde. Most Hradecká výrazně ovlivnil tranzitní i místní dopravu a urbanisticky značně oživil dotčenou oblast. Stal se tak novou dominantou, která svým tvarem nejen symbolicky propojuje hlavní dopravní tahy města Brna. Tento charakteristický dvoukomorový průřez s páteřním nosníkem (stojinou) u mostních konstrukcí nacházíme i na dalších stavbách Velkého městského okruhu v Brně, a tak se toto konstrukční řešení zcela jistě zařadilo mezi typické architektonické prvky dopravních tras moravské metropole. Petr Zbraněk, ředitel divize Ing. Jiří Zahrada, CSc., specialista technolog Ing. Ondřej Doubek, manažer výrobní

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS z domova Zimní vodohospodářská TŘICÍTKA V sobotu 25. ledna 2014 jsem se zúčastnil v Rejvízu 39. ročníku závodu ZVH 30. Tento třicetikilometrový běh na lyžích se vypisuje výhradně pro závodníky z oboru vodního hospodářství, kteří běží za svého zaměstnavatele. Pro nedostatek sněhu bylo pořadateli rozhodnuto závod provést jako přespolní (či spíše přeslesní) běh délky kolem 16 km s hromadným startem všech kategorií. Sobota byla hodně mrazivá, teplota vzdu chu dosahovala -14 C, zataženo, padaly jemné vločky a byly tři centimetry sněhu. Při teplotě -15 C by se závod pro akutní nebezpečí omrzlin musel zrušit. K tomu naštěstí nedošlo a bylo odstartováno výstřelem z děla. Závodu se zúčastnilo celkem pouze 270 běžců (176 mužů a 94 žen). Protože jsem se registroval až v sobotu ráno po Ing. Karel Majkút repretentoval v závodě naší společnost s číslem 329 mém příjezdu do Rejvízu, a protože někteří V mé kategorii Muži nad 40 let věku jsem Po vyhlášení vítězů a pozvání všech účast závodníci pro sobotní velmi mrazivé počasí se umístil z 88 účastníků na 36. místě. níků na nadcházející jubilejní 40. zimní nakonec raději neběželi, měl jsem star Mé pořadí mohlo být o asi 20 minut lepší, vodohospodářskou třicítku následoval tovní číslo 329. ale na druhém kilometru se přede mnou společenský večer účastníků závodu. Na sesypala mladá závodnice. Po zjištění pří večerním posezení jsme se nakonec jako Každý závodník se musel snažit vdecho činy jsem bolestí plačícímu děvčeti č. 308 vždycky každý rozpovídali o své práci. vat mrazivý vzduch nosem a vydecho opatrně strhl těsné rukavice, rozmasíroval Kolegy z Algomanu, SmVaKu, Povodí vat ústy, našlapovat mimo šutry, mimo omrzlé prsty, navlékl jí své rukavice a za Moravy a Povodí Odry udivil rozsah vodo kořeny a ledové plotny. Na občerstvova soustavné slovní podpory ji doprovázel na hospodářských staveb, které za poslední cích bodech je třeba při tomto extrémním nejbližší kontrolu s občerstvením (na pátém tři roky Olomoucká divize OHL ŽS se ctí počasí pít teplý čaj s doplněním minerálů kilometru), kde jí půjčili rukavice náhradní. zrealizovala a já se všech v pozici stavbyve a rychlé energie. V prstech se jí do té doby rozproudila doucího zúčastnil. krev, už zase je cítila a mohla pokračo Trasa byla členitá, do kopce ve spádnici vat v závodě. Postupně mi pak poodběhla Hoši z Povodí Moravy se přiznali, že přes neběžel nikdo. Po absolvování vrcholovky a nepodařilo se mi už k ní dotáhnout. Já řeku den po dni sledovali činnost na Koberštejn (ze 710 na 933 výškových metrů jsem zdržením totiž trošku vytuhl a po zby stavbě Protipovodňových opatření Moravy na jednom kilometru) už každý bojoval jen tek závodu jsem se pak potýkal s křečemi v Olomouci, etapa 2 A mou organizaci s mrazivým vzduchem a nástupem křečí vnitřních svalů stehen. Ale doběhl jsem! výstavby opěrných zdí (s pomocnou břeho v podchlazených svalech nohou. Běh z kopce Děvče mě čekalo v cíli, s jejími slovy díků za vou staveništní komunikací), protipovodňo hodně bolí, jen nevytuhnout, špatně nešláp pomoc v nouzi jsem hned dostal od pořada vých hrází, hradidlového jezu a doprovod nout a konečně dorazit do cíle! telů rum s teplým čajem. ných objektů. Nechtěli uvěřit, že výstavbu

15 2/ atypického hradidlového jezu na Mlýnském potoce za (oproti projektu nesníženého!) průtoku vody cca 8 vteřinových kubíků jsem o vánočních svátcích naplánoval a pak vlastní realizaci do konce května řídil jen já sám. Jako školáčci s otevřenou pusou poslouchali má slova o technologii výstavby a nevratných krocích činnosti člověka při souboji s vodním tokem. Vysvětlil jsem jim nezbytnost mého zlepšováku řešení mezietapou výstavby mezi 1. a 2. larzenovou jímkou v toku, totiž použití jílového špuntu mezi larzenovými stěnami a levobřežním pilířem jezu. To abych zabránil zalití druhé jámy vodou po převedení toku přes hotový stupeň jezu, zároveň mohl vytáhnout štětovnice levé larzenové stěny a konečně mohl provést ve druhé larzenové jímce levobřežní zavazovací křídla. A to jsem ještě musel odstranit časovou vatu v harmonogramu a zrychlit jednotlivé etapy realizace jezu, protože naši firmu město Olomouc tlačilo na nepoužívání pravého břehu Mlýnského potoka pro naši realizaci kvůli souběhu zdejší pravobřežní výstavby tramvajové trati s komunikačním napojením nákupního centra Šantovka. Paradoxem bylo, že na levý poloostrov (do bývalého areálu MILO) mezi Moravou a Mlýnským potokem se dalo dostat jen po mostu z toho předmětného pravého břehu Mlýnského potoka. Byl to plodný den. Zjistil jsem, že ještě nepatřím po fyzické stránce do starého železa a potěšilo mne velice uznání práce našeho Olomouckého OHL ŽS od cizích odborně vzdělaných lidí. Závěrem bych chtěl tímto poděkovat za materiální zabezpečení mé účasti na této sportovní akci řediteli Olomoucké divize panu Ing. Jaromíru Pelinkovi a mému současnému vedoucímu projektového týmu Ing. Radkovi Pazderovi. Ing. Karel Majkút, stavbyvedoucí úspěchy NÁŠ EXPORT JE VIDĚT Vyvrcholení 19. ročníku soutěže Exportér roku 2013 proběhlo 16. prosince 2013 v Kaiserštejnském paláci v Praze. Slavnostního vyhlášení výsledků a předávání ocenění vítězům se zhostili pan prezident Miloš Zeman, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, předseda vlády Jiří Rusnok, ministr vnitra Martin Pecina a další zástupci vlády ČR. Akciová společnost OHL ŽS obsadila v silné konkurenci tradičních exportních společností tato místa (podle objemu tržeb): 2. místo Exportér roku Jihomoravského kraje (1. místo připadlo FEI Czech Republic s.r.o.) 9. místo Kategorie Nárůst exportu (velcí exportéři nad 500 mil. Kč) 27. místo Kategorie Objem exportu 2012 (velcí exportéři nad 500 mil. Kč) Soutěž pořádá Střední podnikatelský stav a Asociace na podporu podnikání ČR pod záštitou Hospodářské komory ČR. Útvar Kancelář GŘ BLAHOPŘÁNÍ V únoru 2014 oslaví někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 40 let pracují u společnosti Ján Grňák, zámečník kolejových konstrukcí (středisko 5421) Josef Pešta, obsluha zemních a příbuzných strojů (středisko A212) 25 let pracuje u společnosti Jiří Dörrich, prov. elektrikář (středisko 54T5) 20 let pracuje u společnosti Zbyněk Kylián, mistr střediska Stavební stroje, Doprava (středisko 6145) Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Teritorium Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Závod Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: ,

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Jak ušetřit za elektřinu

Jak ušetřit za elektřinu T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 0 R o č n í k X V I I 1 1. b ř e z n a 2 0 1 0 C e n a 5 K č Elektronickou verzi Železničáře čtěte také na intranetu Českých drah. Oslavy

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE

OBSAH CONTENTS ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE MAGAZINE OF CZECH SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY ÚVOD / LEADING ARTICLE Úvodník - Ing. Ivan Demjan, Talpa-RPF... 2 Konference NO DIG v Madridu / - Ing. Stanislav Lovecký, předseda CzSTT...2 Tři příspěvky k 20. výročí CzSTT / - Ing. Vladimír Král, Ing. Karel Franczyk, PhD.,

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum 6. 7. 2015 7 2015 Ročník: 15 Ochrana životního prostředí strana 5 6 Poradna Gabriely Kroupové strana 20 Pracovní nabídky strana 23 26 Stíny horkého léta strana 33 Oblíbený zábavní park u Chamu, NSR strana

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 novinky ze světa obráběcích strojů DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery www.kovosvit.cz MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ:

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ: ZPRAVODAJ SKUPINY MVV news / září 2009 Představujeme Uherské Hradiště a CTZ s.r.o. Miroslav Kovářík o projektech MVV Energie CZ Tisková zpráva: Forenzní audit potvrdil oprávněnost ceny tepla Projekt EPC:

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více