Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS"

Transkript

1 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 strana 2 2/2014 Sportovní hala na Slovanech je po rekonstrukci opět v provozu Most Hradecká přes rondel strana 7 strana 9

2 obsah 2/2014 Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok Rekonstrukce lázní Juliska byla dokončena Sportovní hala na Slovanech je po rekonstrukci opět v provozu 7 Most Hradecká přes rondel Náš export je vidět 13 5 Konference zón Zahraničí a Rusko 6 9 Zimní vodohospodářská třicítka 12 Foto na titulní straně: Betonáž rozštěpu dvoukomorového mostu na ulici Hradecká v Brně Vydává: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří, tel.: , fax: Předseda redakční rady: Mgr. Jan Rupp Členové redakční rady: PhDr. Taťjana Pelíšková, Ing. Soňa Krajčová, Oldřich Sobol, Ing. Tomáš Psota, Jana Chocholová, Jana Botková Registrováno Odborem kultury Magistrátu města Brna pod č. R 19/75 ze dne 31. října 1995.

3 2/2014 úvodník Z krize vyjdeme JAKO VÍTĚZOVÉ Zatímco celosvětová hospodářská krize Čeho si v tuto nelehkou dobu cením nejvíce, pomalu doznívá a všechny sektory ekono jsou zaměstnanci naší společnosti. Bez jejich miky se vrací do kladných hodnot, podle osobního nasazení a odborných kvalit by aktuálních údajů Českého statistického úřadu nebylo možné dosahovat každoročně tak zůstává stavebnictví v ČR hluboko pod oče dobrých výsledků a za to jim patří velký dík káváním a stále mu v ruce zůstává pomyslný a uznání. I z tohoto důvodu jsme letos slav Černý Petr. Stavební produkce v roce 2013 nostně ocenili největší počet zaměstnanců klesla meziročně reálně o 8,3 %. Počet vyda v historii společnosti, o čemž se můžete ných stavebních povolení meziročně klesl dočíst hned na následující straně. o 13,2 % a orientační hodnota těchto staveb v porovnání se stejným obdobím roku 2012 V průběhu krize jsme nejen racionalizovali klesla o 19,1 %. všechny procesy a reorganizovali společ nost do optimální teritoriální struktury, ale Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva a finanční ředitel OHL ŽS, a.s. Naše společnost již od počátku poklesu nastavili jsme i strategický směr a tempo. stavebního trhu v regionu střední Evropy pod Díky nim se naše společnost v této náročné nikala kroky k maximálnímu zmírnění jeho době stabilizovala a v nejbližších letech by již dopadů na hospodářské výsledky. Význam měla objemem tržeb patřit mezi tři největší ným strategickým rozhodnutím byla masivní stavební firmy v České republice. Růst všech podpora zahraničního obchodu. Ta nám segmentů trhu ČR a také nová vláda kladoucí v současné době přináší natolik významné důraz na veřejné investice jsou známkou tržby, že jsme v rámci České republiky toho, že stavební trh v regionu střední Evropy stavební společností s největším objemem bude brzy v kladných číslech. Vydržme to tedy exportu. V tomto čísle firemního časopisu se ještě chvíli, z krize rozhodně vyjdeme jako dozvíte o úspěších naší společnosti v sou vítězové. těži Exportér roku a o uspořádání I. konfe rence závodů Zóna Zahraničí a Zóna Rusko, která měla za cíl podpořit zahraniční obchod OHL ŽS a definovat jasnou strategii vedoucí k dalšímu růstu v jednotlivých teritoriích. Paolo Bee, MBA 2. místopředseda představenstva, finanční ředitel 1

4 2 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS úspěchy OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ OHL ŽS, a.s. za rok 2013 V prostorách Městského divadla Brno se 17. ledna uskutečnilo šesté Podnikatelské setkání Krajské hospodářské komory jižní Moravy. Akciová společnost OHL ŽS, jako člen ředitel Ing. Jan Komárek, výkonný ředi a aktivní přístup k řešení úkolů v oblasti komory, využila této příležitosti pro veřejné tel závodu Zóna ČR Ing. Tomáš Nossek provozního financování společnosti ocenění zaměstnanců, kteří se významnou a výkonný ředitel závodu Železnice v tuzemsku i zahraničí měrou podíleli na hospodářských výsledcích Ing. Josef Rezek. a na plnění cílů společnosti v roce Oceněným zaměstnancům pogratulovali na pódiu členové vedení společnosti předseda představenstva a generální Ing. Anna Králová, Za osobní přínos pro společnost byli oce vedoucí útvaru Hlavní účetní, něni tito zaměstnanci: za dlouhodobě kvalitní práci při vedení Ředitelství společnosti účetnictví firmy v pozici Hlavní účetní ředitel Ing. Michal Štefl, 2. místopřed Ing. Ludmila Filová, MBA, Mgr. Jana Hajdová, seda představenstva a finanční ředitel vedoucí útvaru Inkasa a platby, referent právník, Paolo Bee, MBA, obchodní a technický za dlouhodobě vysoce profesionální za trvale aktivní přístup k práci útvaru

5 2/2014 Nejlepší zaměstnanci roku 2013 krátce před převzetím ocenění Tuzemské právo, výjimečný přínos Ing. Petr Mikolášek, změny Akademie věd ČR, Rekonstrukce v rámci koordinace právní pomoci pro manažer zakázky a obchodu, zámecké jízdárny Lednice, FN u sv. Anny stavební projekty v teritoriu ČR v roce za dlouhodobé vysoké pracovní nasa v Brně ICRC, II. etapa, za jeho odborné 2013, osobní přínos při implementaci zení a vysokou odbornost při zpracování a organizační schopnosti a pozitivní změn, které přináší rekodifikace soukro nabídek v širokém spektru stavebních přínos k vytváření firemní kultury a šíření mého práva zakázek dobrého jména společnosti OHL ŽS Eliška Popelová, Ing. Ivan Nejeschleba, Ing. Martin Polášek, referent mzdová účetní, vedoucí útvaru Technická kancelář, vedoucí projektu, za vysokou odbornost ve mzdové pro za dlouholeté úspěšné působení při za úspěšné dokončení tří technolo blematice, příkladné pracovní nasazení řízení projektů a vytvoření funkční kon gických staveb v roce 2013 pro Biocel a dlouholeté působení u společnosti cepce práce Technické kanceláře Paskov, a.s. Ing. Jan Ledabyl, Závod Zóna ČR Ing. Martin Neplech, vedoucí útvaru Marketing a obchod, Ing. Radim Machula, stavbyvedoucí, za profesionální přístup a vysoké pra vedoucí projektu, za včasné dokončení stavby Hotelu covní nasazení při přípravě zahraničních za příkladně zvládnuté vedení svěřených u sportovního areálu Véska a to v poža projektů projektů: Centrum výzkumu globální dované kvalitě i nákladech 3

6 4 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Ing. Karel Mazánek, vedoucí projektu, za úspěšné dokončení stavby Rekonstrukce budovy Lázní Juliska v Praze, kde uplatnil řídicí schopnosti, umění jednat se zákazníkem, důslednost a loajalitu k firmě Václav Šálený, vedoucí projektu, za velké osobní nasazení a pracovitost, bez ohledu na svůj osobní volný čas ve prospěch společnosti OHL ŽS. Ocenění je uděleno s ohledem na úspěšnou realizaci zakázky Nemocnice Jindřichův Hradec Zbyněk Rauš, vedoucí střediska, za vedení týmu provádějícího živičné povrchy a vrstvy aktivní zóny vozovek a za zavádění technologie pokládky do naší firmy Ivana Bergmanová, asistentka ředitele, za profesionální přístup, pečlivost a důslednost při plnění svěřených úkolů, za pozitivní vliv na chod Divize 1 a brněnské kanceláře výkonného ředitele závodu ČR a za loajalitu ke společnosti OHL ŽS, kterou denně dokazuje svým vysokým pracovním nasazením Závod Železnice Ing. Oldřich Zlámal, ředitel výstavby, za úspěšné vedení stavby Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín a odvahu zapojit se do řízení polské stavby Ing. Josef Mravec, ředitel výstavby, za úspěšné dokončení stavby Optimalizace trati st. hr. SR Mosty u Jablunkova Bystřice nad Olší pan Roman Dostálek, ředitel divize, po převzetí divize Technologie pokračuje v úspěšném trendu získávání zakázek Ing. Kamil Uher, specialista tvorby cen, za poctivou, pečlivou a svědomitou práci při přípravě zakázek v oboru silnoproudých technologií Ing. Hana Bejčková, specialista ekonom, za dlouhodobé kvalitní ekonomické vedení staveb Ing. Pavlína Hýžová, specialista ekonom, za kvalitní ekonomické vedení staveb Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba a Modernizace trati Veselí nad Lužnicí Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora Tábor Závod Mechanizace a produkční centra Ing. Stanislav Krist, manažer technické přípravy, za dlouholetý přínos v technické oblasti pro opravárenství a mechanizaci a za zpracování a implementaci informačního systému modulu Mechanizace, jehož je gestorem Teritorium Slovensko + Maďarsko Ing. Viera Kadúchová, vedoucí technické přípravy, za stabilizaci a progresivní systémová opatření v oblasti přípravy výroby Zvláštní ocenění za výjimečný přínos pro společnost obdrželi: Ing. Zdeňka Kvasničková, PhD., ředitel divize 1, za vynikající pracovní i ekonomické výsledky divize 1 závodu Česká republika a zvládnutí procesu implementace moderního způsobu řízení vedoucího mj. k posílení týmové spolupráce, transparentních pracovních vztahů a k vytváření loajality mezi zaměstnanci a společností Ing. Vladimír Macík, ředitel výstavby, za úspěšné dokončení stavby Silnice I/42 Brno, VMO, Dobrovského B Všem oceněným gratulujeme k získání ocenění. Bez jejich osobního nasazení v řadě oblastí by se společnosti nepodařilo dosahovat plnění našich strategických cílů. Bylo to právě jejich úsilí, které umožnilo OHL ŽS obstát navzdory bariérám externího prostředí i komplikované situaci v mnoha segmentech stavebního trhu, jichž jsme byli v roce 2013 svědky. Mgr. Jan Rupp a útvar Kancelář GŘ

7 2/2014 naše stavby REKONSTRUKCE LÁZNÍ JULISKA byla dokončena V lednu byla za účasti českých olympioniků slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova lázní Juliska v Praze. Projekt sestával ze dvou zásadních částí rekonstrukce historické budovy Lázní a pří stavby moderní budovy Sauny. Oba pavi lony byly navzájem propojeny a s budovou atletů je nyní pojí lávka. Vznikl tak moderní sportovní komplex s výhledem na stadion a tribunu. Časový harmonogram rekonstrukce jsme museli přizpůsobit potřebám sportovců, zejména pak jejich přípravě na londýnské olympijské hry, přiblížil vedoucí projektu Ing. Karel Mazánek, MBA. Proto jsme Zrekonstruované Lázně Juliska nejprve postavili nový pětipodlažní pavilon sauny a teprve po skončení přípravy na Lázně poskytují rekreační a léčebné a ukončené v prosinci loňského roku, je Olympiádu jsme se v srpnu 2012 pustili do služby příslušníkům armády i výkon Vojenská ubytovací a stavební správa samotné rekonstrukce budovy lázní. nostním a vrcholovým sportovcům Praha. Rekonstrukci, jejíž náklady byly Dukly Praha. Investorem celkové rekon 247,8 mil. Kč bez DPH, provedla divize 4 Budova lázní, která je součástí sportov strukce objektu, zahájené v dubnu 2011 Praha OHL ŽS, a.s. ního areálu Dukly Praha, byla uvedena Zleva: Josef Dostál, kajakář, Ing. Marie Kousalíková, starostka Prahy 6, moderní pětibojař David Svoboda, ředitel ASC DUKLA plk. Ing. Jaroslav Priščák, Ph.D., generálporučík Ing. Petr Pavel, M.A., náčelník Generálního štábu AČR, Ing. Petr Hankovec, ředitel divize 2, teritorium Česká republika, OHL ŽS a.s., generál Ing. Vlastimil Picek, koulař Ladislav Prášil a veslař kpt. Ondřej Synek. 5

8 6 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Technologicky náročnou částí rekon strukce lázní byla především oprava plaveckého bazénu, u kterého bylo z ekonomicko provozních důvodů potřeba zvednout dno a snížit tak hloubku vody. To si vyžádalo kompletní sanaci stávajících železobetonových konstrukcí vany bazénu. Kromě bazénu je lázeňská budova vybavena moderním wellness centrem, šatnami a sociálním zařízením. Dále jsou prostory využity pro kanceláře a technologická zařízení. Spor tovci by měli začít opravené prostory využívat začátkem února. V nové pětipodlažní přístavbě sauny je umístěna speciální místnost s trenažéry, šatny a umývárny. Již od března roku 2013 slouží všem vrcholovým i výkon do provozu ve druhé polovině padesá však areál musel počkat více než půl tých let. Od té doby na Julisce probíhaly století. Nevyhovující už byl jak stavebně pouze drobné rekonstrukce a běžná konstrukční stav objektu, tak jeho dispo údržba, na generální rekonstrukci si ziční řešení. nostním sportovcům Dukly Praha. Útvar Kancelář GŘ z domova Konference zón ZAHRANIČÍ A RUSKO První konference závodů Zóna Zahraničí a Zóna Rusko se uskutečnila pod metodickým vedením 1. místopředsedy představenstva OHL ŽS, a.s. Ing. Manuela Viciany 16. ledna v brněnském hotelu Avanti. Poprvé se tak na jednom místě setkali čle zahraniční obchod přináší. Michal Štefl majoritního vlastníka naší společnosti. nové vedení společnosti se všemi řediteli zmínil, že podíl zahraničního obchodu na OHL má, jakožto velká španělská stavební jednotlivých zahraničních teritorií. tržbách společnosti by měl tvořit nejméně skupina, reálnou zkušenost jak v rozvoji 60 %. Této hranici se velmi blíží objem aktivit v zahraničí, tak s řízením zahranič Konferenci uvedl krátkým příspěvkem práce v zahraničí, který k 31. prosinci ního obchodu. Ve svém projevu se mimo předseda představenstva a generální ředi 2013 tvořil 58 % veškeré zásoby práce jiné Manuel Viciana věnoval podmínkám tel Ing. Michal Štefl. Na začátku svého pří OHL ŽS, a.s. životaschopnosti zahraničních dceřiných společností a organizačních složek. spěvku připomněl důvody vstupu OHL ŽS na zahraniční trhy před 10 lety a pokra Manuel Viciana, ředitel oblasti Evropa čoval zhodnocením současných aktivit v OHL Construcción, kam je začleněna Ředitelé jednotlivých teritorií uvedli včetně upozornění na rizika, která s sebou naše společnost, představil pohled specifika zemí, ve kterých působí,

9 2/2014 rekapitulovali svoje výsledky a předsta vili vlastní střednědobé strategie. Velkou příležitostí zůstává trvající poptávka po rozvoji dopravní infrastruktury všech zemí východní a jihovýchodní Evropy a států bývalého Sovětského svazu. Mgr. Daniela Musilová, ředitelka úseku Právo, představila jeho práci v rámci projektů realizovaných v zahraničí včetně řešení claimů, věnovala se změnám v kom petenčním řádu společnosti týkajících se zahraničního obchodu a také uvedla prak tické zkušenosti s uplatňováním podmínek FIDIC Red Book OHL ŽS se v současné době věnuje zahra Účastníci konference zahraničních zón. V popředí Ing. Zdeněk Zedníček, výkonný ředitel teritoria G - Balkán. ničnímu obchodu na Slovensku, v Polsku, Srbsku, Rusku, Kazachstánu a Ázerbáj zahraničí tvoří téměř 30 procent na celko Bulharsku, Rumunsku, Černé Hoře, Chor džánu. Objem exportu OHL ŽS dosáhl za vých tržbách společnosti. vatsku, Slovinsku, Bosně a Hercegovině, rok 2013 téměř 2,5 mld. Kč, podíl tržeb ze Útvar Kancelář GŘ naše stavby SPORTOVNÍ HALA NA SLOVANECH je po rekonstrukci opět v provozu Rekonstrukce sportovní haly v Plzni na Slovanech byla dokončena 12. prosince 2013 divizí 5, OHL ŽS a.s, pod vedením Štěpána Robka, vedoucího projektu. Ke stejnému dni byl vydán i kolaudační Na základě toho musela být neprodleně na přestavbě musely být přerušeny a bylo souhlas. Za zhruba devět měsíců byla postavena podpůrná ocelová konstrukce, nutné navrhnout novou koncepci zalo vyměněna nosná konstrukce a plášť která zajistila další bezpečné provozování žení. Kdyby nedošlo k ověření únosnosti nadzemní části haly. Hala dostala novou sportoviště. základových patek, mohlo by v budoucnu dojít k nežádoucím poruchám kon střechu a opravena jsou rovněž vnitřní technická zařízení a rozvody pro vytápění, Čtrnáct sloupů, jimiž byla konstrukce strukcí, pohybům základové půdy a tím elektřinu a větrání. podepřena, se v rámci rekonstrukce i k následné deformaci nejen konstrukce, odstranilo a nová nosná konstrukce je ale celé stavby. Obnovu nosné konstrukce připravovalo postavena v kombinaci železobetonových město od konce roku 2010, kdy byla prefabrikovaných sloupů a ocelových V rámci rekonstrukce byl řešen nejen sportovní hala na základě výsledků sta střešních vazníků. Při rekonstrukci byly prostor stávající haly, ale i prostory na tického posouzení s okamžitou platností provedeny zkoušky pevnosti základových stávající halu navazující tj. objekt šaten, na tři týdny uzavřena. Dřevěná kostra patek z původní stavby. Ty prokázaly, že propojovací chodba do tréninkové haly již nebyla schopna bezpečně přenášet patky bez provedení dodatečných úprav a vstupní část. V těchto prostorách byly zatížení předepsané platnými normami. pro novou konstrukci nelze využít. Práce zejména prováděny stavební úpravy 7

10 8 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Odstranění starého obvodového pláště a střechy haly související s demolicí konstrukce stávající haly a s vedením nových instalací pro objekt haly. Městská sportovní hala na Slovanech byla uvedena do provozu již v roce 1974 a v současné době patří k největším krytým sportovním halám na západě Čech. Má kvalitní hrací plochu s rozměry metrů a je využívána jednak pro tradiční sporty, jako je basketbal, házená, fotbal, volejbal, ale také pro florbal nebo ultimate frisbee. Certifikáty evropských halových soutěží a turnajů garantují nej lepší podmínky pro halové sporty. Díky kvalitní zvukové aparatuře se zde konají Základní informace o stavbě také kulturní a jiné společenské akce. Provozovatelem sportovní haly je TJ Loko Název projektu Městská sportovní hala Plzeň Slovany, Rekonstrukce nosné konstrukce sportovní haly motiva Plzeň. Hodnota stavební části Kč bez DPH Projektant Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o. Investor Statutární město Plzeň, zastoupené Odborem správy infrastruktury Magistrátu města Plzně Dodavatel OHL ŽS, a.s. divize 5 Termín zahájení Termín dokončení Jana Chocholová, referent obchodního provozu První treninky na nové palubovce s proskleným výhledem

11 2/2014 naše stavby MOST HRADECKÁ přes rondel Most Hradecká je součástí nově budované části Velkého městského okruhu v Brně, označované jako Tunely Dobrovského podle dominantního objektu stavby. Stavba Silnice I/42 Brno, VMO Dob Přemosťuje úrovňovou městkou křižo 1 m v patě. Delší křídlo opěry přímé větve rovského B obdržela v roce 2013 řadu vatku ve tvaru silničního rondelu a dvě je navrženo jako atypické v délce 22,5 m, ocenění. Získala titul Stavba roku 2013, podzemní tunelové roury určené pro neboť překlenuje dodatečně ražený tunel. Dopravní stavba roku a Stavba roku Jiho tranzitní dopravu a vytváří tak třetí patro moravského kraje. Výjimečná je i samotná této mimoúrovňové křižovatky. Při návrhu Podpěry jsou navrženy jako bodové, umís konstrukce mostu s názvem Most na větvi mostu Hradecká muselo být zohledněno těné vždy pod středem nosné konstrukce. H3 a H4, Hradecká přes rondel. i to, že se v této oblasti v důsledku ražby Pouze podpěra v místě rozštěpu je tvořena tunelů projeví poklesové kotliny. dvojicí stojek. Ve spodní části jsou podpěry Nový most Hradecká je postavený upro konstantního průřezu vepsané do obdél střed hustě obydleného sídliště v místě Spodní stavba původního mostního objektu, který byl Opěry jsou navrženy s oboustrannými 2,9 m dochází k obloukovitému rozšíření před započetím výstavby po částech rovnoběžnými vetknutými křídly. Horní podpěry na rozměr 2,5 1,5 m. Vnější rohy demolován. Předpjatý dvoukomorový povrch křídel je upraven pro osazení beto podpěr jsou zaobleny. Po stranách podpěr most Hradecká je charakteristický rozště nových svodidel. Křídla jsou tedy po výšce jsou niky pro svody a efektní zaoblené pem na přímou rampu a rampu v oblouku. stupňovitě odskákána z 0,4 m v hlavě po prolisy. Most uprostřed sídliště níku 1,6 1,5 m. V horní části na délce 9

12 10 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS Rozpětí polí přímé větve je od společné opěry 20, ,5 m, roz pětí polí obloukové větve je od rozštěpu 37,55+29,2+18,77 m. Spojení samostatných konstrukcí do společné části je realizováno na nadpod porovém příčníku šířky 2,25 m uloženém na společné dvoustojkové podpěře. Nosná konstrukce je zhotovena ve tvaru dvouko morového nosníku výšky 1,5 m s kruhovým podhledem o poloměru 4,5 m přechá zejícím v přímkové konzoly. Šířka nosné konstrukce přímé větve je 7,8 m, oblou kové větve 8,4 m. Horní deska má v příč ném směru tloušťku 0,25 m, dolní deska (vzpěry) má tloušťku 0,2 m. Na nosnou Zárodek obloukové větve konstrukci je použit vnitřní a podporový (zesílený) průřez. Délky jednotlivých prů řezů jsou odlišné v závislosti na umístění v nosné konstrukci. Šířka střední stojiny podporového průřezu je 2 m, šířka dutiny je 2,2 m (oblouk) a 1,9 m (přímá větev). Dutiny jsou syme trické k ose nosné konstrukce. Vnitřní průřez má zvětšenou dutinu oproti podpo rovému o šířku 0,4 m. Šířka stojiny v poli je 1,2 m. Vnitřní dutiny obou ramp jsou ukončeny na nadpodporovém příčníku. Za tímto příčníkem pokračuje v navazují cím poli pouze jedna velká vnitřní dutina, která má trojúhelníkový půdorysný tvar. V krajním společném poli pokračuje průřez pouze s vnějšími dutinami a jednou vnitřní Výstavba obloukové rampy stojinou proměnné šířky 3,8 až 2,4 m. Na horní ploše podpěr jsou vedle nálitku Nosná konstrukce Nosná konstrukce je omezeně předpjatá pro ložiska umístěny čtyři nálitky pro lisy Obě rampy nového mostu jsou navrženy za použití předpínacího systému BBV. určené pro přizvedávání nosné konstrukce. jako pětipolové spojité nosníky z betonu Předepnutí bylo provedeno podélně zdvi Při návrhu založení byla volbou velmi dlou C30/37-XF1 spojující se ze dvou na sebe hanými kabely 12 Ls15,7 1860, MPA, hých pilot (až 25 m) zohledněna poklesová kolmých směrů do jedné konstrukce. umístěnými ve stojinách nosné kon kotlina vzniklá následným budováním tune Oblouková rampa je vedena ve směrovém strukce. Horní deska byla předepnuta lových trub pod mostem. oblouku o poloměru 71,2 m. Rampy mají podélnými kabely 7 Ls15,7 1860, MPA. společnou jednu opěru a dvě podpěry. Koncové příčníky šířky 1,35 m byly

13 2/ Technické informace o stavbě Typ konstrukce spojitý dvoukomorový nosník z předpjatého betonu Celková délka 168 m (přímá) +145 m (oblouk) Rozpětí přímá 20, ,5 m oblouk 18,8+29,2+37,6+28,9+20,5 m Šířka mostu 8,2 m (přímá) / 8,8 m (oblouk) / 9,7 m (spojená) Plocha mostu 1980 m 2 Použité materiály celkem na 1 m 2 Beton NK 1385 m 3 0,70 m 3 Předpínací výztuž NK 54 t 27 kg Betonářská výztuž NK 322 t 163 kg Základní informace o stavbě Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Projektant mostu DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. Zhotovitel mostu OHL ŽS, a.s., divize Mosty Doba výstavby Náklady na realizaci stavby Kč tj Kč/m2 předepnuty kabely 7 Ls15,7 1860, MPA. Kabely se napínaly vždy z čela pracovní spáry etapy. Pouze v první etapě byly kabely napínány oboustranně z obou konců mostu. Vzhledem k půdorysnému rozšiřování nosné konstrukce a tedy nutnosti zvětšení počtu kabelů, jsou přídavné kabely na nenapínané straně kotveny pomocí cibulových kotev. Nosná konstrukce mostu je navržena jako jeden dilatační celek uložený na hrncových ložiscích nosnosti 3,5-13 MN. Dilatační závěry jsou povrchové. Na samostatných opěrách je osazen typ Mageba LR2 pro celkový posun 160 mm, na společné opěře je umístěn jednoduchý závěr Mageba RS80 pro posun 80 mm. Na tomto mostě byla poprvé použita kotvená betonová svodidla MSK2007 vyráběná firmou Skanska Prefa a.s. Tento typ svodidel umožňuje následné osazení odrazných protihlukových stěn. Výstavba mostu Postup i délka výstavby mostu byly významně limitovány dopravním řešením pro zachování průjezdnosti stávajících významných dopravních tras (E 461) a stavebními postupy vyplývajícími z technického řešení stavby VMO jako celku. Pro betonáž spodní stavby bylo pro základy a opěry využito panelové rámové bednění a pro betonáž podpěr s ohledem na tvar byla vytvořena dřevěná dvoudílná forma, vsazená do rámu z nosníkového systému Vario. Betonáž podpěr proběhla v jednom taktu. Nosná konstrukce byla betonována na pevné, prostorové skruži a bednění bylo zhotoveno z dřevěných ramenátů, nosníkového systému Vario a vodovzdorné překližky. V příčném směru betonáž probíhala ve dvou fázích. Nejprve spodní část průřezu (stojina a konzoly), následně po sedmi dnech horní deska nosné konstrukce. Betonáž nosné konstrukce probíhala v pěti etapách od opěry č. 6, nejprve společná část větve H3 a větve H4 (rozštěp) a následně ve dvou etapách byla dokončena přímá větev H3. Stavební postupy jednotlivých etap ovlivnily natolik délku výstavby, že bylo nutné se dvakrát vypořádat s nástrahami zimního období, a proto byly v době zhoršených klimatických podmínek do nosné konstrukce před betonáží instalovány topné kabely a teploměry pro kontrolu teploty uložené betonové směsi. Pro měření napjatosti betonu nosné konstrukce v průřezech nad podpěrami a uprostřed rozpětí byly osazeny tenzometry se systémem sběru dat. Po převedení provozu byla po zbourání zbylé části původního mostu ve dvou etapách zhotovena i oblouková část nosné konstrukce, větev H4. Po dokončení mostu a navazujících částí stavby byl v rámci stavebních postupů spuštěn provoz i zde. Most Hradecká výrazně ovlivnil tranzitní i místní dopravu a urbanisticky značně oživil dotčenou oblast. Stal se tak novou dominantou, která svým tvarem nejen symbolicky propojuje hlavní dopravní tahy města Brna. Tento charakteristický dvoukomorový průřez s páteřním nosníkem (stojinou) u mostních konstrukcí nacházíme i na dalších stavbách Velkého městského okruhu v Brně, a tak se toto konstrukční řešení zcela jistě zařadilo mezi typické architektonické prvky dopravních tras moravské metropole. Petr Zbraněk, ředitel divize Ing. Jiří Zahrada, CSc., specialista technolog Ing. Ondřej Doubek, manažer výrobní

14 12 MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS z domova Zimní vodohospodářská TŘICÍTKA V sobotu 25. ledna 2014 jsem se zúčastnil v Rejvízu 39. ročníku závodu ZVH 30. Tento třicetikilometrový běh na lyžích se vypisuje výhradně pro závodníky z oboru vodního hospodářství, kteří běží za svého zaměstnavatele. Pro nedostatek sněhu bylo pořadateli rozhodnuto závod provést jako přespolní (či spíše přeslesní) běh délky kolem 16 km s hromadným startem všech kategorií. Sobota byla hodně mrazivá, teplota vzdu chu dosahovala -14 C, zataženo, padaly jemné vločky a byly tři centimetry sněhu. Při teplotě -15 C by se závod pro akutní nebezpečí omrzlin musel zrušit. K tomu naštěstí nedošlo a bylo odstartováno výstřelem z děla. Závodu se zúčastnilo celkem pouze 270 běžců (176 mužů a 94 žen). Protože jsem se registroval až v sobotu ráno po Ing. Karel Majkút repretentoval v závodě naší společnost s číslem 329 mém příjezdu do Rejvízu, a protože někteří V mé kategorii Muži nad 40 let věku jsem Po vyhlášení vítězů a pozvání všech účast závodníci pro sobotní velmi mrazivé počasí se umístil z 88 účastníků na 36. místě. níků na nadcházející jubilejní 40. zimní nakonec raději neběželi, měl jsem star Mé pořadí mohlo být o asi 20 minut lepší, vodohospodářskou třicítku následoval tovní číslo 329. ale na druhém kilometru se přede mnou společenský večer účastníků závodu. Na sesypala mladá závodnice. Po zjištění pří večerním posezení jsme se nakonec jako Každý závodník se musel snažit vdecho činy jsem bolestí plačícímu děvčeti č. 308 vždycky každý rozpovídali o své práci. vat mrazivý vzduch nosem a vydecho opatrně strhl těsné rukavice, rozmasíroval Kolegy z Algomanu, SmVaKu, Povodí vat ústy, našlapovat mimo šutry, mimo omrzlé prsty, navlékl jí své rukavice a za Moravy a Povodí Odry udivil rozsah vodo kořeny a ledové plotny. Na občerstvova soustavné slovní podpory ji doprovázel na hospodářských staveb, které za poslední cích bodech je třeba při tomto extrémním nejbližší kontrolu s občerstvením (na pátém tři roky Olomoucká divize OHL ŽS se ctí počasí pít teplý čaj s doplněním minerálů kilometru), kde jí půjčili rukavice náhradní. zrealizovala a já se všech v pozici stavbyve a rychlé energie. V prstech se jí do té doby rozproudila doucího zúčastnil. krev, už zase je cítila a mohla pokračo Trasa byla členitá, do kopce ve spádnici vat v závodě. Postupně mi pak poodběhla Hoši z Povodí Moravy se přiznali, že přes neběžel nikdo. Po absolvování vrcholovky a nepodařilo se mi už k ní dotáhnout. Já řeku den po dni sledovali činnost na Koberštejn (ze 710 na 933 výškových metrů jsem zdržením totiž trošku vytuhl a po zby stavbě Protipovodňových opatření Moravy na jednom kilometru) už každý bojoval jen tek závodu jsem se pak potýkal s křečemi v Olomouci, etapa 2 A mou organizaci s mrazivým vzduchem a nástupem křečí vnitřních svalů stehen. Ale doběhl jsem! výstavby opěrných zdí (s pomocnou břeho v podchlazených svalech nohou. Běh z kopce Děvče mě čekalo v cíli, s jejími slovy díků za vou staveništní komunikací), protipovodňo hodně bolí, jen nevytuhnout, špatně nešláp pomoc v nouzi jsem hned dostal od pořada vých hrází, hradidlového jezu a doprovod nout a konečně dorazit do cíle! telů rum s teplým čajem. ných objektů. Nechtěli uvěřit, že výstavbu

15 2/ atypického hradidlového jezu na Mlýnském potoce za (oproti projektu nesníženého!) průtoku vody cca 8 vteřinových kubíků jsem o vánočních svátcích naplánoval a pak vlastní realizaci do konce května řídil jen já sám. Jako školáčci s otevřenou pusou poslouchali má slova o technologii výstavby a nevratných krocích činnosti člověka při souboji s vodním tokem. Vysvětlil jsem jim nezbytnost mého zlepšováku řešení mezietapou výstavby mezi 1. a 2. larzenovou jímkou v toku, totiž použití jílového špuntu mezi larzenovými stěnami a levobřežním pilířem jezu. To abych zabránil zalití druhé jámy vodou po převedení toku přes hotový stupeň jezu, zároveň mohl vytáhnout štětovnice levé larzenové stěny a konečně mohl provést ve druhé larzenové jímce levobřežní zavazovací křídla. A to jsem ještě musel odstranit časovou vatu v harmonogramu a zrychlit jednotlivé etapy realizace jezu, protože naši firmu město Olomouc tlačilo na nepoužívání pravého břehu Mlýnského potoka pro naši realizaci kvůli souběhu zdejší pravobřežní výstavby tramvajové trati s komunikačním napojením nákupního centra Šantovka. Paradoxem bylo, že na levý poloostrov (do bývalého areálu MILO) mezi Moravou a Mlýnským potokem se dalo dostat jen po mostu z toho předmětného pravého břehu Mlýnského potoka. Byl to plodný den. Zjistil jsem, že ještě nepatřím po fyzické stránce do starého železa a potěšilo mne velice uznání práce našeho Olomouckého OHL ŽS od cizích odborně vzdělaných lidí. Závěrem bych chtěl tímto poděkovat za materiální zabezpečení mé účasti na této sportovní akci řediteli Olomoucké divize panu Ing. Jaromíru Pelinkovi a mému současnému vedoucímu projektového týmu Ing. Radkovi Pazderovi. Ing. Karel Majkút, stavbyvedoucí úspěchy NÁŠ EXPORT JE VIDĚT Vyvrcholení 19. ročníku soutěže Exportér roku 2013 proběhlo 16. prosince 2013 v Kaiserštejnském paláci v Praze. Slavnostního vyhlášení výsledků a předávání ocenění vítězům se zhostili pan prezident Miloš Zeman, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, předseda vlády Jiří Rusnok, ministr vnitra Martin Pecina a další zástupci vlády ČR. Akciová společnost OHL ŽS obsadila v silné konkurenci tradičních exportních společností tato místa (podle objemu tržeb): 2. místo Exportér roku Jihomoravského kraje (1. místo připadlo FEI Czech Republic s.r.o.) 9. místo Kategorie Nárůst exportu (velcí exportéři nad 500 mil. Kč) 27. místo Kategorie Objem exportu 2012 (velcí exportéři nad 500 mil. Kč) Soutěž pořádá Střední podnikatelský stav a Asociace na podporu podnikání ČR pod záštitou Hospodářské komory ČR. Útvar Kancelář GŘ BLAHOPŘÁNÍ V únoru 2014 oslaví někteří naši zaměstnanci významné pracovní jubileum patnácti a více let nepřetržitého pracovního poměru v naší společnosti. 40 let pracují u společnosti Ján Grňák, zámečník kolejových konstrukcí (středisko 5421) Josef Pešta, obsluha zemních a příbuzných strojů (středisko A212) 25 let pracuje u společnosti Jiří Dörrich, prov. elektrikář (středisko 54T5) 20 let pracuje u společnosti Zbyněk Kylián, mistr střediska Stavební stroje, Doprava (středisko 6145) Děkujeme za Vaši dosavadní práci, k výročí gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů. Mgr. Jan Rupp, vedoucí odboru ŘLZ

16 Ředitelství společnosti Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: IDS: xbicgdt Teritorium Česká republika Kancelář Brno Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Kancelář Praha Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 1 Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: Divize 2 Hlávkova 1, Ostrava tel.: Divize 3 Tovačovského 22, Olomouc tel.: Divize 4 Olšanská 1a, Praha 3 tel.: Divize 5 Vrbenská 2, České Budějovice tel.: Závod Železnice Burešova 938/17, Brno, Veveří tel.: , fax: Závod Mechanizace a produkční centra divize Mechanizace a doprava Kulkova 946/ Brno Maloměřice středisko Doprava a mechanizace tel.: , fax.: středisko Půjčovna drobné mechanizace tel.: ,

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014

Silnicei/11. Oldřichovice Bystřice T57. informační leták, stav k 08/2014 Silnicei/11 Oldřichovice Bystřice informační leták, stav k 08/2014 T57 Dopravní význam stavby Stavba I/11 Oldřichovice Bystřice navazuje na přímo související stavbu I/11 Nebory Oldřichovice a je tedy součástí

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

12 / 01 019. Investiční záměr. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ARCH.Č.SÚS JMK 12 / 01 019 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Název stavby II/377 Rájec Jestřebí, most 377-008 Evidenční

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3 Ing. Tomáš Landa PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Lukáš Klačer SMP CZ a.s. Ing. Pavel Poláček SMP CZ a.s. Bridge over River Lužnice Veselí nad Lužnicí The highway

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

SILNICE II/480 STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 480-001 PŘES POTOK SÝKOREČKU V KOPŘIVNICI LUBINĚ DSP+RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA

SILNICE II/480 STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 480-001 PŘES POTOK SÝKOREČKU V KOPŘIVNICI LUBINĚ DSP+RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNICE II/480 STAVEBNÍ ÚPRAVY - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 480-001 PŘES POTOK SÝKOREČKU V KOPŘIVNICI LUBINĚ DSP+RDS TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracováno podle TKP-D staveb pozemních komunikací E ZÁSADY ORGANIZACE

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice ("GAGARIN")

Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice (GAGARIN) Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín Ostrava Kunčice ("GAGARIN") Ing. Jan Šedivý, SUDOP BRNO, spol. s r.o. Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s.o., OMT Ing. Lumír Dobiáš, SŽDC,

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského. Brno, Komárov (611026) Dominikánské nám.1 601 67 Brno. Dominikánské nám.

Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského. Brno, Komárov (611026) Dominikánské nám.1 601 67 Brno. Dominikánské nám. OBLOUKOVÁ LÁVKA PŘES SVRATKU V BRNĚ SO 201 - LÁVKA PŘES SVRATKU - EV. Č. BM-756 V LOKALITĚ HNĚVKOVSKÉHO Stavba : Katastrální území (ČR) : Kraj (ČR) : Objednatel : Investor projektu : Budoucí vlastník :

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah

2.2.4. www.velox.cz VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ. Zpět na obsah 2.2.4.1 POPIS STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění 1.1 s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů osové vzdálenosti žeber - 00 mm s šířkou

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Příloha k výzvě pro podání nabídky za zakázku Revitalizace zázemí pro výuku lesního školkařství na stanici Truba Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Investor: Česká zemědělská univerzita v

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES MOST NA RAMPĚ

Více

Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského. Brno, Komárov (611026) Dominikánské nám.1 601 67 Brno. Dominikánské nám.

Lávka přes řeku Svratku v lokalitě Hněvkovského. Brno, Komárov (611026) Dominikánské nám.1 601 67 Brno. Dominikánské nám. SO 201 - LÁVKA PŘES SVRATKU - EV. Č. BM-756 V LOKALITĚ HNĚVKOVSKÉHO Stavba : Katastrální území (ČR) : Kraj (ČR) : Objednatel : Investor projektu : Budoucí vlastník : Lávka přes řeku Svratku v lokalitě

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Trans-evropský koridor č. IV

Trans-evropský koridor č. IV Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Trans-evropský koridor č. IV 1. Číslo multimodálního koridoru TEN a mezinárodní značení: Trans-evropský koridor

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice Staré Město u Uherského hradiště

Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice Staré Město u Uherského hradiště Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice Staré Město u Uherského hradiště Ing. Jiří Borovička, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Článek popisuje průběh projektování a výstavbu železničního mostu o vysoké

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Prioritní cíle Ministerstva dopravy Zajištění dočerpání OPD Pokračování v přípravě

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Doporučeně VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MěÚT/49467/2014/SŘaÚP/Vi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014

Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014 Workshop 2014 VUT FAST Brno 02. 12. 2014 KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2 2_3 Pevná jízdní dráha Budování pevné jízdní dráhy při rekonstrukci tunelu Příspěvek byl zpracován za podpory programu

Více

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ Modernizace traťového úseku Přerov (mimo) Olomouc (mimo) - Celková délka stavby: 17,385 km Termín realizace první části - Zahájení stavby: 04/2004 - Ukončení stavby:

Více

Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu

Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu Propracovaný systém pro zachycení povodňových vod chrání od loňského roku město Jablonec nad Nisou.

Více

Informace související s ražbou tunelu stavby

Informace související s ražbou tunelu stavby Informace související s ražbou tunelu stavby Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B Vážení občané, v zastoupení investora stavby Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B, kterým je Ředitelství silnic a dálnic

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

stavba 0134.1/II dálnice D1 Mořice Kojetín, II.etapa 09/2009 uvedeno do provozu

stavba 0134.1/II dálnice D1 Mořice Kojetín, II.etapa 09/2009 uvedeno do provozu stavba 0134.1/II dálnice D1 Mořice Kojetín, II.etapa 09/2009 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Trasa dálnice D1 v úseku Mořice Kojetín, řešená v rámci stavby 0134.1/II (II. etapa) je součástí budované

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV

PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV Ing. Libor Mařík, ILF Consulting Engineers, s. r. o. 1 ÚVOD Příspěvek pojednává o technickém řešení

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

vysoce plastické jíly, s výrazně thixotropními vlastnostmi, které jsou nepravidelně proloženy čočkami písků a siltů.

vysoce plastické jíly, s výrazně thixotropními vlastnostmi, které jsou nepravidelně proloženy čočkami písků a siltů. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz OPTIMALIZACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VÝSTAVBY STARTOVACÍ

Více

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1

Conclusions from Rehabilitation of Existing Timber Roof Structures 1 Stavby pro plnění funkcí lesa Odborný seminář Brno, 14. října j a 2010 0 doc.ing. Bohumil STRAKA, CSc. Charakteristický příčný řez lávky: 1-podlaha, 2-trámové hlavní nosníky, 3-zábradlí Konstrukční skladba

Více

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz Partner ústeckého sportu Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) byla postavena v letech 1972-1974. V následujícím období se zde uskutečnila řada významných sportovních a

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace:

Průvodní zpráva. Investor: Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891. Zpracovatel dokumentace: (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(12) Průvodní zpráva 1. Investor: Firma: Adresa: IČO: DIČ: 2. Obec Libštát Libštát 198, 512 03 Libštát 00275891 CZ00275891 Zpracovatel dokumentace: Firma:

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace v zastoupení: DOSING Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o. Kounicova 271/13 602 00 Brno

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace v zastoupení: DOSING Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o. Kounicova 271/13 602 00 Brno Odbor stavebních a dopravních řízení oddělení dopravně správních řízení Magistrát města Zlína, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín tel.: 577 630 199, fax: 577 630 266, e-mail: hanavecerkova@zlin.eu VÁŠ DOPIS

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH MĚSTO ČESKÁ LÍPA PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ DOKONČENÝCH V ROCE 2011 V lednu 2012 zpracoval odbor rozvoje, majetku a investic, MěÚ Česká Lípa Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, prostřednictvím

Více

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje

Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Jihočeský kraj Hlavní investice do dopravní infrastruktury v rámci Jihočeského kraje Diskusní setkání Stavebního fóra Hotel Zvon České Budějovice - 17. dubna 2008 Jihočeský kraj OBSAH PREZENTACE 1. Silniční

Více

Funkce PPP Centra a jeho projekty. Stavební fórum, Ostrava únor 2008

Funkce PPP Centra a jeho projekty. Stavební fórum, Ostrava únor 2008 Funkce PPP Centra a jeho projekty Stavební fórum, Ostrava únor 2008 PPP Centrum a.s. Akciová společnost vlastněná ze 100 % MF ČR. Poskytování úplatné asistence výhradně veřejnému sektoru. Jediná společnost

Více

Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1

Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1 Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1 Téma kolektory kolektory Rozdělení kolektorů K čemu slouží kolektory Všeobecné informace Hlubinné kolektory Kolektor CENTRUM I Ražba a

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více