hájí suverenitu, územní celistvost a politickou nezávislost České republiky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hájí suverenitu, územní celistvost a politickou nezávislost České republiky."

Transkript

1

2 JAK JSEM ZAČAL... Internet je pro mě zábava, bavím se s kamarády na FB, hraju on line hry, jenže teď mám po učňáku, proto slyším na všechno, co souvisí s možností práce. To, že armáda hledá mladé lidi na místa profíků, jsem na netu neobjevil náhodou. Kamárád se svěřil, že byl pozván k výběru, a že když projde, stane se vojákem. Když mluvil o výhodách, které k tomu patří, neznělo to špatně. Jako malý jsem přemýšlel o tom, jaké je to být vojákem, a teď znova, tak jsem to zkusil na stránkách pročetl je a vyplnil registrační formulář. Jsem vyučený, umím řemeslo, a to není k zahození, v armádě to platí určitě dvojnásob. Telefonát z oddělení náboru Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové, bydlím totiž v Jičíně, pak na sebe nenechal dlouho čekat. Domluvil jsem si schůzku. Krajských vojenských velitelství je dohromady čtrnáct, ve všech krajských městech, a chodí tam všichni, co chtějí do armády. Teď jsem rád, že jsem šel rovnou na věc a nenechal to plavat, jak to někdy dělám. Profesní poradce oddělení náboru Krajského vojenského velitelství mně všechno vysvětlil, byl trpělivý. Abych řekl pravdu, zaujalo mě to. Když jsem kývl, že do toho jdu, musel jsem donést rodný list, vyuční list, řidičský průkaz a tak. Mám už jasno v tom, co je to služební poměr a co taková služba obnáší. Do armády se jen tak nechodí, vybírají ty nejlepší, proto musím ještě na oddělení pro výběr personálu v Praze. Vyšetření ve vojenské nemocnici nikoho nemine. Neprojdete a dál ve výběru prostě nepokračujete, přes to vlak nejede. Výběr je také o tom, jakou máte fyzičku. Když nesplníte, odjedete domů s nepořízenou. Vždycky jsem sportoval, tak uvidím, vyplatí se být připravený. Nakonec ještě psychotesty. Jednoduchý to asi fakt nebude, ale předem to nevzdám. Hned, jak vstoupím do armády, tedy když se to podaří, půjdu do Vyškova, kde se ze mě za tři měsíce stane opravdový voják, tedy budu mít aspoň tím směrem našlápnuto. Procházka růžovou zahradou to ale určitě nebude. Pavel, 19 let 1

3 hájí suverenitu, územní celistvost a politickou nezávislost České republiky. VOJENSKÁ KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY je vojenským útvarem ozbrojených sil ČR. Plní úkoly, jež souvisí s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil, a řídí Hradní stráž. Její činnost se řídí Ústavou a zákony České republiky, ale také vojenskými řády a předpisy, rozkazy a nařízeními ministra obrany ČR. Vstupem České republiky do Severoatlantické aliance v roce 1999 se otevřely nové možnosti v zabezpečení obrany naší země v případě ohrožení můžeme počítat s pomocí členských států Aliance. Z mezinárodních smluvních závazků vyplývají pro Českou republiku především úkoly v budování a rozvoji jednotek zařazených do sil rychlé reakce NATO (NRF) včetně účasti v integrovaném systému protivzdušné obrany NATO (NATINADS), a to jak v rámci podílu České republiky na rozvoji Evropské bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie, tak v rámci našeho členství v Alianci. Ozbrojené síly ČR se podílejí i na zajišťování bezpečnostních zájmů v oblasti prevence a připravenosti, a to v souvislosti s nepředvídatelnými živelními, ekologickými či průmyslovými haváriemi a katastrofami. Na zajišťování obrany se podle Vojenské strategie ČR společně s ozbrojenými silami podílejí také ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby v součinnosti se státními orgány, orgány územních samosprávných celků a dalšími právnickými a fyzickými osobami státní správy. Pro naplňování nové strategie obrany České republiky je nezbytné, aby ozbrojené síly postupně a plánovitě dosahovaly požadované úrovně operačních schopností, především v dosažitelnosti sil a prostředků potřebných k plnění úkolů v operacích, v efektivnosti systému velení a řízení, spojení, informatizace, zpravodajství, sledování a průzkumu, přepravitelnosti, prostředky strategické přípravy v celém prostoru možných operací, v účinnosti bojového nasazení a průzkumu, dlouhodobé udržitelnosti sil prostoru nasazení, účinné ochraně nasazených sil a jejich odolnosti vůči úderům protivníka s důrazem na dosažení součinnosti se silami a prostředky NATO. Ozbrojené síly České republiky Armáda České republiky Hradní stráž Vojenská kancelář prezidenta republiky HRADNÍ STRÁŽ je specifickým útvarem ozbrojených sil ČR a je přímo podřízena Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Zabezpečuje vnější ostrahu a obranu objektů užívaných prezidentem republiky a jeho hosty, organizuje a zajišťuje vojenské pocty, a to zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při přijetí zastupitelských misí u prezidenta. 2 3

4 Nedílná součást demokratické společnosti, hlavní a rozhodující složka ozbrojených sil. Vojenská kancelář prezidenta republiky Ministerstvo obrany ČR Vojenské zpravodajství Jako kompaktní, vnitřně vyvážená a efektivní součást aliančních sil je armáda schopna v součinnosti se spojenci reagovat na jakoukoli krizovou situaci vojenského i nevojenského charakteru, která ohrožuje zájmy státu a Aliance na vlastním, spojeneckém a případně i jiném teritoriu. V souladu se strategickými zásadami NATO je nepřetržitou efektivní přípravou rozvíjena operační nezávislost a schopnost součinnosti pozemních a vzdušných sil a ostatních součástí Armády ČR. Současně se armáda podílí na mírových operacích mezinárodního společenství vycvičenými, mobilními a logisticky soběstačnými silami. Od 1. ledna 2005 je armádou plně profesionální. S výrazně nižšími počty osob a díky novému členění, mobilitě, modernizaci a většímu prostoru pro výcvik si zachovává či zvyšuje připravenost a bojovou hodnotu jednotlivých součástí. Armáda je od nepaměti nedílnou součástí existence státu a jedině odpovídající struktura ozbrojených sil, kvalita výzbroje, všestranné zabezpečení a hlavně přípravení a správně motivovaní profesionálové dostojí svému poslání permanentnímu zajišťování vnitřní i vnější bezpečnosti občanů našeho státu. Ozbrojené síly ČR, především armáda, každoročně přijmou stovky mladých lidí. Vojenský personál různého profesního zaměření je to nejcennější, co může armáda mít. Na oplátku armáda nabízí kariérní růst, výhody služebního poměru, stálý plat. Je tedy o co stát. Vojenská policie přímo podřízené úřady, útvary a zařízení 101. spojovací prapor 103. středisko CIMIC/PSYOPS 104. zabezpečovací prapor 14. brigáda logistické podpory Hradní stráž pozemní síly 4. brigáda rychlého nasazení 7. mechanizovaná brigáda 13. dělostřelecká brigáda 102. průzkumný prapor Velitelství společných sil vzdušné síly 21. základna taktického letectva 22. základna letectva 23. základna vrtulníkového letectva 24. základna dopravního letectva Generální štáb AČR Inspekce MO Velitelství výcviku Vojenská akademie přímo podřízené úřady, útvary a zařízení Velitelství sil podpory Nemocniční základna Centrum letecké záchranné služby Spádové vojenské zdravotnické zařízení 7x Veterinární základna Ústřední vojenský veterinární ústav 15. ženijní brigáda 25. protiletadlová raketová brigáda Základna neopravovaného materiálu 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany Správa letiště Pardubice Základna opravovaného materiálu 53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje 26. brigáda velení, řízení a průzkumu Základna munice Základna oprav Základna zdravotnického materiálu Regionální úřad vojenské dopravy 3x Krajské vojenské velitelství 14x Distribuční centrum Rota zabezpečení 5

5 posádka dislokační místo vojenský újezd (vojenský výcvikový prostor) 6 7

6 Každý, kdo se chce stát vojákem a sloužit v ozbrojených silách České republiky, by si měl být vědom, k čemu se složením vojenské přísahy zavazuje. Nosit uniformu, cvičit a být připraven bránit svou zemi to je určitě to první, co nás napadne. Být vojákem však znamená i to, že čest, obětavost, odpovědnost, odvaha, smysl pro povinnost, věrnost a loajalita, které společně tvoří Kodex etiky vojáka a vyjadřují tradiční vojenské hodnoty, nejsou pouhými slovy na papíře. PŘÍSAHA PŘÍSLUŠNÍKŮ OZBROJENÝCH SIL ČR Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice. Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám! OBĚTAVOST Dej všechno, dej víc, než dostáváš, uvědom si, že úspěch celku stojí výš než úspěch tvůj! ODPOVĚDNOST Uvědomuj si své povinnosti, projevuj iniciativu a tvořivý přístup ke službě! ODVAHA Neboj se přijímat rozhodnutí a nové výzvy, měj sílu překonat složité, nebezpečné a riskantní situace! VĚRNOST Buď oddaný své zemi a její armádě a loajální ke svým nadřízeným, respektuj své spolupracovníky a podřízené! ČEST Buď přímý a zásadový, jednej vždy v souladu se svým svědomím, tvé poslání tě zavazuje! 8

7 VOJENSKÉ HODNOSTI Hodnostní označení na služebních a vycházkových stejnokrojích 97 mužstvo poddůstojníci praporčíci nižší důstojníci generálové vojín desátník rotmistr poručík brigádní generál svobodník četař nadrotmistr nadporučík generálmajor rotný praporčík kapitán generálporučík nadpraporčík vyšší důstojníci armádní generál Označení druhů vojsk a služeb na služebních a vycházkových stejnokrojích 97 major štábní praporčík podplukovník vševojskový znak topografická služba ženijní vojsko tankové vojsko služba pohonných hmot a maziv plukovník vzdušné síly vojska protivzdušné obrany spisová služba hudba výsadkové a průzkumné vojsko chemické vojsko dělostřelecké vojsko spojovací vojsko zdravotnická služba vojenská policie 10

8 VOJENSKÉ HODNOSTI Hodnostní označení na stejnokroji 95, letním stejnokroji 95 se zeleným potiskem a letním stejnokroji 95 s béžovým potiskem mužstvo poddůstojníci praporčíci nižší důstojníci generálové vojín desátník rotmistr poručík brigádní generál svobodník četař nadrotmistr nadporučík generálmajor rotný praporčík kapitán generálporučík vyšší důstojníci nadpraporčík armádní generál major štábní praporčík podplukovník plukovník 13

9 Vznik, změnu, zánik a obsah služebního poměru vojáka z povolání řeší zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Nikdo nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících ze služebních vztahů zneužívat k újmě jiného vojáka. Stanoven je také zákaz ponižování lidské důstojnosti vojáka ve služebních vztazích. Výslovně se v zákoně stanoví zákaz postihu nebo znevýhodnění vojáka, který se zákonným způsobem domáhá svých práv a nároků vyplývajících ze služebního poměru. Služební orgány jsou povinny zajišťovat rovný přístup a rovné zacházení se všemi uchazeči o povolání do služebního poměru a se všemi vojáky při vytváření podmínek výkonu služby, zejména pokud jde o odbornou přípravu a dosažení služebního postupu, odměňování a jiná peněžitá plnění. Je zakázána diskriminace uchazečů a vojáků z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, národnosti, etnického původu, majetku, rodu, manželského a rodinného vztahu a povinností k rodině, těhotenství nebo mateřství. VOJÁK JE POVINEN důsledně a přesně plnit úkoly svědomitě a řádně konat službu podle svých sil, znalostí a schopností zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu služby ohlásit svému nadřízenému hrozící škodu, závady a nedostatky, které ohrožují nebo ztěžují výkon služby zvyšovat si své odborné znalosti a prohlubovat svoji kvalifikaci, dbát o svoji fyzickou zdatnost dodržovat pravidla služební zdvořilosti, právní předpisy a rozkazy nadřízených nosit předepsaný stejnokroj Vojákem z povolání, příslušníkem ozbrojených sil, se může stát každý občan, muž i žena, požádá-li o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání a bude-li vybrán. Služební poměr je pracovněprávní vztah, kdy občan vykonává vojenskou činnou službu ve vztahu k České republice podle potřeb OS ČR, a to na území státu nebo v zahraničí. Průběh služby se řídí zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Podle splněných kvalifikačních přepokladů slouží voják v hodnostním sboru mužstvo, poddůstojníci, praporčíci nebo důstojníci. Od prvního dne povolání do služebního poměru se vojákovi odpočítává tříměsíční zkušební doba, ve které může služební poměr bez udání důvodu ukončit, totéž však platí i ze strany ministerstva obrany. Délka trvání služebního poměru je vždy, i v případě jejího dalšího prodloužení, stanovena na dobu určitou, zpravidla na čtyři roky. K prodloužení služebního poměru může dojít pouze se souhlasem vojáka a ve shodě obou zúčastněných stran, a to v rámci personálního pohovoru, který se provádí s dostatečným časovým předstihem před zánikem služebního poměru. V průběhu služby voják plní úkoly podle služebního zařazení a podle rozkazu nadřízeného. Může být také pověřen výkonem služby v jiném služebním zařazení, odvelen nebo přeložen. Základní týdenní doba služby vojáka z povolání činí 42,5 hodin. Za výkon služby náleží vojákovi plat podle zvláštních právních předpisů. Služební poměr vojáka zaniká uplynutím stanovené doby, propuštěním, odnětím hodnosti, zrušením ve zkušební době a z dalších důvodů podle hlavy III zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání

10 Složení a výše platu vojáka je dána zákonem č. 143/1992 Sb. a nařízením vlády č. 565/2006. hodnostní příplatek PŘÍKLADY FUNKCÍ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD S UVEDENÍM MINIMÁLNÍHO VZDĚLÁNÍ platový tarif hodnostní příplatek osobní příplatek zvláštní příplatek příplatek za vedení další příplatky počet let započitatelné praxe platová třída platová třída v platovém stupni, který je závislý na době praxe Kč přiznává velitel, max. 50 % platového tarifu v nejvyšším stupni, od 9. stupně platové třídy až 100 % platového tarifu v nejvyšším stupni podle zvláštností výkonu služby přiznává se v případě, kdy voják vede podřízené, Kč za potápění, ženijní práce apod do 1 roku 9250, 10020, 10870, 11800, 12800, 13880, 15080, 16340, vojín 800, svobodník 1200, desátník 1300, četař 1400, rotný 1600, rotmistr 2000, nadrotmistr 2300, praporčík 2600, nadpraporčík 3100, štábní praporčík 3700, 5. platová třída 6. platová třída 7. platová třída 8. platová třída střední vzdělání s výučním listem střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem střední vzdělání s maturitní zkouškou střední vzdělání s maturitní zkouškou voják v přípravné službě např. kuchař, ženista, průzkumník, odstřelovač, střelec např. starší řidič, střelec-operátor, velitel stanice, správce skladu, mladší pracovník štábu, velitel roje, velitel družstva, starší operátor např. výkonný praporčík, velitel družstva, velitel skupiny odstřelovačů, mladší pracovník štábu, miřič minometu, nabiječ minometu, technik roty, zástupce velitele čety do 6 let 10350, 11210, 12150, 13200, 14310, 15520, 16860, 18260, do 12 let 11150, 12070, 13090, 14220, 15400, 16710, 18160, 19660, do 19 let 12010, 13000, 14090, 15320, 16600, 18000, 19550, 21180, poručík 3100, nadporučík 3300, kapitán 3500, 9. platová třída vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou např. náčelník parku, zdravotník, vedoucí praporčík, velitel čety, důstojník pracoviště, vrchní praporčík, důstojník operační skupiny, instruktor, zdravotní sestra Výňatek ze stupnice platových tarifů. Tabulka obsahuje pouze vybrané údaje z Katalogu prací. čerstvý absolvent civilního učiliště jmenovaný do hodnosti SVOBODNÍK a zařazený na funkci PANCÉŘOVNÍK PŘÍKLAD platový tarif hodnostní příplatek osobní příplatek připlatek za vedení zvláštní příplatky další příplatky celkem 10020, 1200, 800, 0, 500, 0, 12520, 16 17

11 přídavek na bydlení pravidelná a bezplatná zdravotní péče řádná dovolená v délce 37 kalendářních dnů (včetně 5 víkendů) bezplatné výstrojní náležitosti tělesná příprava jako součást pracovní doby náhrady při služebních cestách příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb výsluhové náležitosti při zániku služebního poměru možnost získání náborového příspěvku možnost studia v rámci zaměstnání možnost jazykové přípravy včetně kurzů v zahraničí možnost služby v zahraničí možnost čtrnáctidenní preventivní rehabilitace možnost vojenské výběrové rekreace 18

12 Na zvážení máte dvě cesty, jak se jím stát. Je na vás, kterou z nich zvolíte. 1. cesta je vhodná zejména pro ty, kteří mají aktuální zájem stát se vojákem z povolání. Nemusí studovat na vojenské škole a mohou své civilní vzdělání uplatnit přímo. Pro takové zájemce je oddělení náboru krajských vojenských velitelství tím prvním a jediným místem, odkud vede cesta do uniformy. Profesní poradci jsou zde připraveni poskytovat informace a pomoc při hledání možnosti uplatnění v ozbrojených silách. Tato cesta je určena jen těm, kteří splňují zákonné podmínky a požadavky ozbrojených sil. 2. z cest do ozbrojených sil vede přes některou vojenskou školu. Vstoupit do armády tímto způsobem je vhodné zejména pro ty, kteří chtějí svůj život spojit s vojenskou profesí a získat hned na začátku ucelené vojenské vzdělání. Nejmladší armádní příznivci mohou svou vojenskou kariéru odstartovat studiem vojenské střední školy v Moravské Třebové. Stačí ukončit základní školu a úspěšně absolvovat přijímačky. Po maturitě se pak mohou rozhodnout, zda požádají o povolání do služebního poměru a budou pokračovat ve studiu na vojenské vysoké škole, nebo nastoupí přímo k vojenským útvarům a zařízením. Službu v armádě mohou také odmítnout a najít uplatnění v civilu. Pro ty starší s maturitou z civilní školy je tu příležitost studovat na vysoké škole jako voják. Dveře na jednu ze tří fakult Univerzity obrany nebo na Vojenský obor Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy jsou otevřeny všem, kteří se při studiu nebudou bát ze sebe vydat něco navíc. Stačí si vybrat, podat přihlášku, splnit zákonné podmínky a uspět u přijímacího řízení. Na rozdíl od střední školy se student vojenské vysoké školy stává vojákem z povolání už před zahájením studia. CO JE K TOMU TEDY TŘEBA být občanem České republiky dosáhnout věku 18 let složit vojenskou přísahu nebýt členem politické strany, hnutí ani odborové organizace ke dni povolání a nepodporovat hnutí směřující k potlačování práv a svobod člověka být trestně bezúhonný být zdravotně způsobilý k výkonu služby splňovat kvalifikační předpoklady nutné pro vykonávanou funkci podrobit se výběru podle vyhlášky MO č. 454/2002 Sb. VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINISTERSTVA OBRANY UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu UO Fakulta vojenských technologií UO Fakulta vojenského zdravotnictví UO UNIVERZITA KARLOVA Vojenský obor při Fakultě tělesné výchovy a sportu 20

13 NYNÍ JSTE VOJÁKEM Z POVOLÁNÍ KARIÉRA NAPLNO HLEDÁTE Ukončíte výcvik a jste přeložen Hledáte práci, hledáte změnu nebo prostě chcete být vojákem. k vojenskému útvaru či zařízení. NASKYTLA SE PŘÍLEŽITOST V den povolání do služebního poměru nastoupíte k vykonání přípravné služby u Velitelství výcviku v Nabídka armády vás zaujala ve Vyškově, kde strávíte několik měsíců vojenským výcvikem. byla v novinách, na internetu nebo to byl kamarád. A TEĎ PŘIJATÝM UCHAZEČEM Po vydání Rozhodnutí o povolání uchazeče do služebního poměru budete pozván k jeho převzetí na oddělení náboru KVV. TEĎ JSTE PRÁVĚ ZAŘAZENÝM UCHAZEČEM Na oddělení pro výběr personálu v Praze absolvujete výběr. Když uspějete a budete vybrán na některé z volných míst, poradce vám nabídne služební zařazení. zení. Záleží jen na vás, zda jej přijmete e či ne. JDETE DO TOHO Oddělení náboru je tady pro vás profesní poradce poradí, vysvětlí a posoudí, zda je vaše uplatnění v ozbrojených silách reálné. Pokud ano, pak je rozhodnutí stát se profesionálem jen na vás. TEĎ JSTE UCHAZEČEM STAL JSTE SE ZÁJEMCEM Rozhodl jste se stát vojákem! Poradci na oddělení náboru KVVV začnou prověřovat, zda splňujete stanovené podmínky, pomohou oh vám zpracovat potřebné dokumenty a vy podáte žádost o povolání do služebního poměru

14 Výběr probíhá na oddělení pro výběr personálu v Praze. Zde jsou ze všech uchazečů, kteří mají zájem o službu v ozbrojených silách ČR, vybíráni pro nabízená vojenská místa ti nejvhodnější. U uchazečů se prověřuje nejen jejich zdraví a fyzická zdatnost, ale také jejich psychická odolnost a v neposlední řadě také to, do jaké míry jsou přesvědčeni o službě v ozbrojených silách. Výběr se skládá ze tří částí: LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ Zdravotní stav musí odpovídat požadavkům armády, posuzují jej renomovaní lékaři ve vojenské nemocnici. Bude-li uchazeč po zdravotní stránce shledán nezpůsobilým pro výkon služby vojáka z povolání, výběr je ukončen. TESTOVACÍ ČÁST Fyzická zdatnost uchazečů se ověřuje tzv. testovou baterií fyzického šetření. Existují pouze dvě možnosti hodnocení: splnil a nesplnil. Jestliže je uchazeč č klasifikován jako nevyhovující, dále ve výběru nepokračuje. PORADENSKÁ ČÁST Poslední část výběru čeká na ty, kteří prošli jeho předchozími částmi a splnili všechny dané normy. Jedná se o psychologické vyšetření s motivačním a personálním pohovorem, při němž se posuzují psychické schopnosti uchazeče za pomoci testu rozumových schopností, testu speciálních schopností, projektivních metod, osobnostních dotazníků, pohovoru s psychologem a dalších metod. Při personálním pohovoru je uchazeči nabídnuto volné systemizované místo, na které byl vybrán jako nejvhodnější. V případě, že uchazeč souhlasí s nabízeným místem, obdrží závěrečnou zprávu. Ta se posléze stává podkladem pro vydání Rozhodnutí o povolání uchazeče do služebního poměru. Jestliže v rámci pohovoru nedojde ke shodě, např. z důvodu, že uchazeč o nabízené místo neprojeví zájem, je i v tomto případě s uchazečem výběr ukončen. TESTOVÁ BATERIE FYZICKÉHO ŠETŘENÍ Tabulka výkonových norem (věková kategorie I / II = do 30 / nad 30 let) CVIK / TEST JEDNOTKA MĚŘENÍ POHLAVÍ VĚKOVÁ KATEGORIE ÚROVEŇ NORMY SED-LEH počet opakování provedených za 1 minutu SHYB / VÝDRŽ VE SHYBU počet opakování (doba výdrže) bez časového omezení SKOK DALEKÝ Z MÍSTA odrazem snožmo max. výkon HLOUBKA PŘEDKLONU V SEDU hodnota normy odečtená od 25 cm W 170 dosažený výkon (W) při tepové frekvenci 170 tepů/min opakování opakování sekunda centimetr centimetr W/kg muž žena muž žena muž žena muž žena muž žena I 33 II 31 I 28 II 23 I 4 II 3 I 13 II 11 I 182 II 173 I 144 II 134 I 15 II 13 I 19 II 16 I 1,80 II 1,60 I 1,30 II 1,10 sed-leh dl výdrž ve shybu shyb hloubka předklonu v sedu skok daleký z místa zátěžový test W

15 Na začátku vojenské kariéry, po přijetí do služebního poměru, čeká na každého vojáka základní výcvik u Velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. V průběhu tříměsíčního fyzicky, psychicky i časově náročného základního výcviku absolvuje voják několikrát nepřetržitý vojenský výcvik bez možnosti opuštění prostoru kasáren. Obsahem základního výcviku je to nejdůležitější a nejpodstatnější z vševojskové přípravy to, v čem musí být voják opravdu kovaný: základní řády, pořadová a tělesná příprava, ochrana proti zbraním hromadného ničení a samozřejmě také spojovací, střelecká, taktická, topografická i zdravotnická příprava. Základní výcvik je rozdělen do čtyř fází. V každé z nich získává voják souběžně ze všech oblastí vševojskové přípravy, od základní teorie po praktický výcvik, potřebné znalosti a dovednosti. Každá fáze je zakončena postupovou zkouškou, v níž se posuzují jak průběžné výsledky dosažené ve výcviku, tak i výsledky fázových testů. Po ukončení kurzu základního výcviku následují samotná služba u útvaru či zařízení v hodnosti, která odpovídá služebnímu zařazení. 27

16 Místa, která musí navštívit každý, kdo se chce stát profesionálním vojákem či vojákyní. Oddělení náboru KVV hlavní město Praha Křižíkova 12, Praha 8-Karlín tel , fax Oddělení náboru KVV Praha (Středočeský kraj) Branické náměstí 2, Praha 4-Braník tel , fax Oddělení náboru KVV České Budějovice Žižkova 37, České Budějovice tel , fax Oddělení náboru KVV Brno Štefánikova 53a, Brno tel , fax Oddělení náboru KVV Ostrava Nádražní 119, Ostrava tel , fax Oddělení náboru KVV Plzeň Štefánikovo náměstí 1, Plzeň tel , fax Oddělení náboru KVV Ústí nad Labem Štefánikova 2, Ústí nad Labem tel , fax Oddělení náboru KVV Jihlava Vrchlického 14, Jihlava tel , fax Oddělení náboru KVV Olomouc třída 1. máje 1, Olomouc tel , fax Oddělení náboru KVV Hradec Králové Velké náměstí 33, Hradec Králové tel , fax Oddělení náboru KVV Liberec Na Zápraží 4, Liberec tel , fax Oddělení náboru KVV Pardubice Hůrka 1100, Pardubice tel , fax Oddělení náboru KVV Zlín Štefánikova 167, Zlín tel , fax Oddělení náboru KVV Karlovy Vary Počernická 553/2, Karlovy Vary tel , fax

17 inf formace krajské vojenské velitelství MO ČR Ředitelství personální podpory 10/2011

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV OH ZÁL OÁL ZÁLOÁL Proč jsem se přihlásil do aktivní zálohy? Abych pravdu řekl, rád vzpomínám na dva roky strávené v zeleném, když jsem byl záklaďák. Vojna pro mě byla školou, v tom

Více

odpov dnost ob tavost odvaha v rnost est

odpov dnost ob tavost odvaha v rnost est odpov dnost ob tavost odvaha v rnost est Jak jsem začal Internet je pro mě zábava, bavím se na sociálních sítích, jenže teď mám po učňáku a co dál? Jako malý jsem přemýšlel o tom, jaké je to být vojákem,

Více

AGENTURA PRO NÁBOR A PROFESIONALIZACI OZBROJENÝCH SIL

AGENTURA PRO NÁBOR A PROFESIONALIZACI OZBROJENÝCH SIL 168 Svou činností zajišťuje a podporuje nábor nových uchazečů o službu vojáka z povolání a koordinuje jejich plynulý a kvalitní výběr pro obsazování volných míst v Armádě České republiky. V podřízenosti

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 29. října 2015 Cena Kč 45, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 29. října 2015 Cena Kč 45, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 117 Rozeslána dne 29. října 2015 Cena Kč 45, O B S A H : 282. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3)

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3) 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 362/2003 Sb., č. 586/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 189/2006 Sb., č.

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání

O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání Čl. 3 Podmínky přijetí ke studiu Čl. 4 Účastníci celoživotního vzdělávání

Více

PŘÍPRAVA PERSONÁLU RESORTU OBRANY V KARIÉROVÝCH KURZECH

PŘÍPRAVA PERSONÁLU RESORTU OBRANY V KARIÉROVÝCH KURZECH PŘÍPRAVA PERSONÁLU RESORTU OBRANY V KARIÉROVÝCH KURZECH Němeček, V., Mičánek, F., Kolkus, J., Příprava personálu rezortu obrany v kariérových kurzech, Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 2, s. 117-127,

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012 12 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 12. března 2012 o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské výstroje a drobných stejnokrojových doplňků (stejnokrojový výnos)

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999, o vojácích z povolání,

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999, o vojácích z povolání, 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999, o vojácích z povolání, ve znění zákonů č. 155/2000 Sb., č. 129/2002 Sb., č. 254/2002 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 546/2005 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 261/2007 Sb., č.

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 BRANNÁ LEGISLATIVA OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY ZNAMENÁ DOSÁHNOUT SCHOPNOSTI DŘÍVE, NEŽ NASTANE KRIZE A BÝT PŘIPRAVEN JI ŘEŠIT BRANNÁ POVINNOST NENÍ NOVINKA 1781

Více

Branný zákon a zákon o ozbrojených silách ČR - stav novelizace k 30. 9. 2015

Branný zákon a zákon o ozbrojených silách ČR - stav novelizace k 30. 9. 2015 Branný zákon a zákon o ozbrojených silách ČR - stav novelizace k 30. 9. 2015 (1) V rámci semináře bude poskytnuta informace o obsahu a stavu přípravy novelizace branného zákona a zákona o ozbrojených silách

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta vojenského leadershipu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykového vzdělávání

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta vojenského leadershipu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykového vzdělávání UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jedinou vojenskou vysokou školou v České republice, která zajišťuje přípravu vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky (AČR) a civilních odborníků,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta vojenského leadershipu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykového vzdělávání

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta vojenského leadershipu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykového vzdělávání UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v České republice. Je státní vysokou školou, která profiluje budoucí mladé důstojníky pro potřeby Armády České republiky a civilní odborníky

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 110 Rozeslána dne 12. října 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 110 Rozeslána dne 12. října 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 110 Rozeslána dne 12. října 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 352. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

221/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání

221/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o vojácích z povolání Změna: 155/2000 Sb. Změna: 129/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. (část) Změna: 546/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb. Změna: 261/2007

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 010 Informace o

Více

MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL. Petr NEČAS

MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL. Petr NEČAS MEMORANDUM K BUDOVÁNÍ PLNĚ PROFESIONÁLNÍCH OZBROJENÝCH SIL Petr NEČAS Obsah: Úvod Strategické prostředí a vojenské trendy Systém výcviku, profesionální přípravy a vzdělávání Systém aktivních záloh Struktura

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. října 2003 č. 1010 k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona

Více

Vládní návrh. Zákon ze dne... 1920 o četnictvu.

Vládní návrh. Zákon ze dne... 1920 o četnictvu. Vládní návrh. Zákon ze dne... 1920 o četnictvu. 1. Četnictvo republiky československé jest vojensky organisovaný sbor strážný, jenž určen je k tomu, aby podle platných zákonných ustanovení a podle nařízení

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro zájemce o studium na Univerzitě obrany Brno 2009 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako státní škola zajišťuje přípravu

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 009 Informace o

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

PRŮBĚH A POŽADAVKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ UCHAZEČŮ PRO PŘIJETÍ DO AČR

PRŮBĚH A POŽADAVKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ UCHAZEČŮ PRO PŘIJETÍ DO AČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury PRŮBĚH A POŽADAVKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ UCHAZEČŮ PRO PŘIJETÍ DO AČR Diplomová práce (bakalářská) Autor: František Pliska, učitelství pro základní školy,

Více

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2014

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2014 Souborná informace podíl mužů a žen (genderová kvantitativní analýza) zpracovaná v souladu s ustanoveními čl. 13, 14 a 15 RMO č. 29/2002 Věstníku Prosazování principu rovnosti mužů a žen v působnosti Ministerstva

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA 38/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,

Více

Důvodová zpráva. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA

Důvodová zpráva. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA Důvodová zpráva I. Obecná část Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA 1. Důvod předložení Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY

Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Ministerstvo obrany V Praze dne. dubna 2015 Čj.: Výtisk č. PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Seznam významných veřejných zakázek rezortu Ministerstva obrany za rok 2015 Důvod předložení: Obsah: Bod I., odst. 2 usnesení

Více

Plán spojení. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Část B4.24 Krizového plánu STAROSTA MĚSTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Počet listů: 7

Plán spojení. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Část B4.24 Krizového plánu STAROSTA MĚSTA určené obce Ostrov č.j.: 9-31/BR/09 Počet listů: 7 Spojení a komunikace za SOS a VS bude zajišťována určené obce Ostrov. 1) Systém vyrozumění vybraných osob Systém vyrozumění vybraných osob je stanoven ve Statutu a jednacím řádu krizového štábu, který

Více

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Studijní opora Název předmětu: Andragogika Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Vzdělávací cíl: Seznámit se zásadami plánování edukace v AČR, objasnit místo

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

VELITELSTVÍ SIL PODPORY

VELITELSTVÍ SIL PODPORY VELITELSTVÍ SIL PODPORY Velitelství Sil podpory je operačně taktickým velitelstvím v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR. Je orgánem zabezpečujícím výkon státní správy u krajských vojenských

Více

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky Praha 2012 2 OBSAH Označení Název Strana 1. ÚVOD 6 1.1 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ 6 1.2 POLITICKO-VOJENSKÉ AMBICE České republiky

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o vojácích z povolání Změna: 155/2000 Sb. Změna: 129/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. (část) Změna: 546/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb. Změna: 261/2007

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše

Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století. Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře v 21. století Pistulková Alena Chabrová Světluše Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického záchranáře Cesta k profesi zdravotnického

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více