hájí suverenitu, územní celistvost a politickou nezávislost České republiky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hájí suverenitu, územní celistvost a politickou nezávislost České republiky."

Transkript

1

2 JAK JSEM ZAČAL... Internet je pro mě zábava, bavím se s kamarády na FB, hraju on line hry, jenže teď mám po učňáku, proto slyším na všechno, co souvisí s možností práce. To, že armáda hledá mladé lidi na místa profíků, jsem na netu neobjevil náhodou. Kamárád se svěřil, že byl pozván k výběru, a že když projde, stane se vojákem. Když mluvil o výhodách, které k tomu patří, neznělo to špatně. Jako malý jsem přemýšlel o tom, jaké je to být vojákem, a teď znova, tak jsem to zkusil na stránkách pročetl je a vyplnil registrační formulář. Jsem vyučený, umím řemeslo, a to není k zahození, v armádě to platí určitě dvojnásob. Telefonát z oddělení náboru Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové, bydlím totiž v Jičíně, pak na sebe nenechal dlouho čekat. Domluvil jsem si schůzku. Krajských vojenských velitelství je dohromady čtrnáct, ve všech krajských městech, a chodí tam všichni, co chtějí do armády. Teď jsem rád, že jsem šel rovnou na věc a nenechal to plavat, jak to někdy dělám. Profesní poradce oddělení náboru Krajského vojenského velitelství mně všechno vysvětlil, byl trpělivý. Abych řekl pravdu, zaujalo mě to. Když jsem kývl, že do toho jdu, musel jsem donést rodný list, vyuční list, řidičský průkaz a tak. Mám už jasno v tom, co je to služební poměr a co taková služba obnáší. Do armády se jen tak nechodí, vybírají ty nejlepší, proto musím ještě na oddělení pro výběr personálu v Praze. Vyšetření ve vojenské nemocnici nikoho nemine. Neprojdete a dál ve výběru prostě nepokračujete, přes to vlak nejede. Výběr je také o tom, jakou máte fyzičku. Když nesplníte, odjedete domů s nepořízenou. Vždycky jsem sportoval, tak uvidím, vyplatí se být připravený. Nakonec ještě psychotesty. Jednoduchý to asi fakt nebude, ale předem to nevzdám. Hned, jak vstoupím do armády, tedy když se to podaří, půjdu do Vyškova, kde se ze mě za tři měsíce stane opravdový voják, tedy budu mít aspoň tím směrem našlápnuto. Procházka růžovou zahradou to ale určitě nebude. Pavel, 19 let 1

3 hájí suverenitu, územní celistvost a politickou nezávislost České republiky. VOJENSKÁ KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY je vojenským útvarem ozbrojených sil ČR. Plní úkoly, jež souvisí s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil, a řídí Hradní stráž. Její činnost se řídí Ústavou a zákony České republiky, ale také vojenskými řády a předpisy, rozkazy a nařízeními ministra obrany ČR. Vstupem České republiky do Severoatlantické aliance v roce 1999 se otevřely nové možnosti v zabezpečení obrany naší země v případě ohrožení můžeme počítat s pomocí členských států Aliance. Z mezinárodních smluvních závazků vyplývají pro Českou republiku především úkoly v budování a rozvoji jednotek zařazených do sil rychlé reakce NATO (NRF) včetně účasti v integrovaném systému protivzdušné obrany NATO (NATINADS), a to jak v rámci podílu České republiky na rozvoji Evropské bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie, tak v rámci našeho členství v Alianci. Ozbrojené síly ČR se podílejí i na zajišťování bezpečnostních zájmů v oblasti prevence a připravenosti, a to v souvislosti s nepředvídatelnými živelními, ekologickými či průmyslovými haváriemi a katastrofami. Na zajišťování obrany se podle Vojenské strategie ČR společně s ozbrojenými silami podílejí také ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby v součinnosti se státními orgány, orgány územních samosprávných celků a dalšími právnickými a fyzickými osobami státní správy. Pro naplňování nové strategie obrany České republiky je nezbytné, aby ozbrojené síly postupně a plánovitě dosahovaly požadované úrovně operačních schopností, především v dosažitelnosti sil a prostředků potřebných k plnění úkolů v operacích, v efektivnosti systému velení a řízení, spojení, informatizace, zpravodajství, sledování a průzkumu, přepravitelnosti, prostředky strategické přípravy v celém prostoru možných operací, v účinnosti bojového nasazení a průzkumu, dlouhodobé udržitelnosti sil prostoru nasazení, účinné ochraně nasazených sil a jejich odolnosti vůči úderům protivníka s důrazem na dosažení součinnosti se silami a prostředky NATO. Ozbrojené síly České republiky Armáda České republiky Hradní stráž Vojenská kancelář prezidenta republiky HRADNÍ STRÁŽ je specifickým útvarem ozbrojených sil ČR a je přímo podřízena Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Zabezpečuje vnější ostrahu a obranu objektů užívaných prezidentem republiky a jeho hosty, organizuje a zajišťuje vojenské pocty, a to zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při přijetí zastupitelských misí u prezidenta. 2 3

4 Nedílná součást demokratické společnosti, hlavní a rozhodující složka ozbrojených sil. Vojenská kancelář prezidenta republiky Ministerstvo obrany ČR Vojenské zpravodajství Jako kompaktní, vnitřně vyvážená a efektivní součást aliančních sil je armáda schopna v součinnosti se spojenci reagovat na jakoukoli krizovou situaci vojenského i nevojenského charakteru, která ohrožuje zájmy státu a Aliance na vlastním, spojeneckém a případně i jiném teritoriu. V souladu se strategickými zásadami NATO je nepřetržitou efektivní přípravou rozvíjena operační nezávislost a schopnost součinnosti pozemních a vzdušných sil a ostatních součástí Armády ČR. Současně se armáda podílí na mírových operacích mezinárodního společenství vycvičenými, mobilními a logisticky soběstačnými silami. Od 1. ledna 2005 je armádou plně profesionální. S výrazně nižšími počty osob a díky novému členění, mobilitě, modernizaci a většímu prostoru pro výcvik si zachovává či zvyšuje připravenost a bojovou hodnotu jednotlivých součástí. Armáda je od nepaměti nedílnou součástí existence státu a jedině odpovídající struktura ozbrojených sil, kvalita výzbroje, všestranné zabezpečení a hlavně přípravení a správně motivovaní profesionálové dostojí svému poslání permanentnímu zajišťování vnitřní i vnější bezpečnosti občanů našeho státu. Ozbrojené síly ČR, především armáda, každoročně přijmou stovky mladých lidí. Vojenský personál různého profesního zaměření je to nejcennější, co může armáda mít. Na oplátku armáda nabízí kariérní růst, výhody služebního poměru, stálý plat. Je tedy o co stát. Vojenská policie přímo podřízené úřady, útvary a zařízení 101. spojovací prapor 103. středisko CIMIC/PSYOPS 104. zabezpečovací prapor 14. brigáda logistické podpory Hradní stráž pozemní síly 4. brigáda rychlého nasazení 7. mechanizovaná brigáda 13. dělostřelecká brigáda 102. průzkumný prapor Velitelství společných sil vzdušné síly 21. základna taktického letectva 22. základna letectva 23. základna vrtulníkového letectva 24. základna dopravního letectva Generální štáb AČR Inspekce MO Velitelství výcviku Vojenská akademie přímo podřízené úřady, útvary a zařízení Velitelství sil podpory Nemocniční základna Centrum letecké záchranné služby Spádové vojenské zdravotnické zařízení 7x Veterinární základna Ústřední vojenský veterinární ústav 15. ženijní brigáda 25. protiletadlová raketová brigáda Základna neopravovaného materiálu 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany Správa letiště Pardubice Základna opravovaného materiálu 53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje 26. brigáda velení, řízení a průzkumu Základna munice Základna oprav Základna zdravotnického materiálu Regionální úřad vojenské dopravy 3x Krajské vojenské velitelství 14x Distribuční centrum Rota zabezpečení 5

5 posádka dislokační místo vojenský újezd (vojenský výcvikový prostor) 6 7

6 Každý, kdo se chce stát vojákem a sloužit v ozbrojených silách České republiky, by si měl být vědom, k čemu se složením vojenské přísahy zavazuje. Nosit uniformu, cvičit a být připraven bránit svou zemi to je určitě to první, co nás napadne. Být vojákem však znamená i to, že čest, obětavost, odpovědnost, odvaha, smysl pro povinnost, věrnost a loajalita, které společně tvoří Kodex etiky vojáka a vyjadřují tradiční vojenské hodnoty, nejsou pouhými slovy na papíře. PŘÍSAHA PŘÍSLUŠNÍKŮ OZBROJENÝCH SIL ČR Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice. Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám! OBĚTAVOST Dej všechno, dej víc, než dostáváš, uvědom si, že úspěch celku stojí výš než úspěch tvůj! ODPOVĚDNOST Uvědomuj si své povinnosti, projevuj iniciativu a tvořivý přístup ke službě! ODVAHA Neboj se přijímat rozhodnutí a nové výzvy, měj sílu překonat složité, nebezpečné a riskantní situace! VĚRNOST Buď oddaný své zemi a její armádě a loajální ke svým nadřízeným, respektuj své spolupracovníky a podřízené! ČEST Buď přímý a zásadový, jednej vždy v souladu se svým svědomím, tvé poslání tě zavazuje! 8

7 VOJENSKÉ HODNOSTI Hodnostní označení na služebních a vycházkových stejnokrojích 97 mužstvo poddůstojníci praporčíci nižší důstojníci generálové vojín desátník rotmistr poručík brigádní generál svobodník četař nadrotmistr nadporučík generálmajor rotný praporčík kapitán generálporučík nadpraporčík vyšší důstojníci armádní generál Označení druhů vojsk a služeb na služebních a vycházkových stejnokrojích 97 major štábní praporčík podplukovník vševojskový znak topografická služba ženijní vojsko tankové vojsko služba pohonných hmot a maziv plukovník vzdušné síly vojska protivzdušné obrany spisová služba hudba výsadkové a průzkumné vojsko chemické vojsko dělostřelecké vojsko spojovací vojsko zdravotnická služba vojenská policie 10

8 VOJENSKÉ HODNOSTI Hodnostní označení na stejnokroji 95, letním stejnokroji 95 se zeleným potiskem a letním stejnokroji 95 s béžovým potiskem mužstvo poddůstojníci praporčíci nižší důstojníci generálové vojín desátník rotmistr poručík brigádní generál svobodník četař nadrotmistr nadporučík generálmajor rotný praporčík kapitán generálporučík vyšší důstojníci nadpraporčík armádní generál major štábní praporčík podplukovník plukovník 13

9 Vznik, změnu, zánik a obsah služebního poměru vojáka z povolání řeší zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Nikdo nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících ze služebních vztahů zneužívat k újmě jiného vojáka. Stanoven je také zákaz ponižování lidské důstojnosti vojáka ve služebních vztazích. Výslovně se v zákoně stanoví zákaz postihu nebo znevýhodnění vojáka, který se zákonným způsobem domáhá svých práv a nároků vyplývajících ze služebního poměru. Služební orgány jsou povinny zajišťovat rovný přístup a rovné zacházení se všemi uchazeči o povolání do služebního poměru a se všemi vojáky při vytváření podmínek výkonu služby, zejména pokud jde o odbornou přípravu a dosažení služebního postupu, odměňování a jiná peněžitá plnění. Je zakázána diskriminace uchazečů a vojáků z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, národnosti, etnického původu, majetku, rodu, manželského a rodinného vztahu a povinností k rodině, těhotenství nebo mateřství. VOJÁK JE POVINEN důsledně a přesně plnit úkoly svědomitě a řádně konat službu podle svých sil, znalostí a schopností zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu služby ohlásit svému nadřízenému hrozící škodu, závady a nedostatky, které ohrožují nebo ztěžují výkon služby zvyšovat si své odborné znalosti a prohlubovat svoji kvalifikaci, dbát o svoji fyzickou zdatnost dodržovat pravidla služební zdvořilosti, právní předpisy a rozkazy nadřízených nosit předepsaný stejnokroj Vojákem z povolání, příslušníkem ozbrojených sil, se může stát každý občan, muž i žena, požádá-li o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání a bude-li vybrán. Služební poměr je pracovněprávní vztah, kdy občan vykonává vojenskou činnou službu ve vztahu k České republice podle potřeb OS ČR, a to na území státu nebo v zahraničí. Průběh služby se řídí zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Podle splněných kvalifikačních přepokladů slouží voják v hodnostním sboru mužstvo, poddůstojníci, praporčíci nebo důstojníci. Od prvního dne povolání do služebního poměru se vojákovi odpočítává tříměsíční zkušební doba, ve které může služební poměr bez udání důvodu ukončit, totéž však platí i ze strany ministerstva obrany. Délka trvání služebního poměru je vždy, i v případě jejího dalšího prodloužení, stanovena na dobu určitou, zpravidla na čtyři roky. K prodloužení služebního poměru může dojít pouze se souhlasem vojáka a ve shodě obou zúčastněných stran, a to v rámci personálního pohovoru, který se provádí s dostatečným časovým předstihem před zánikem služebního poměru. V průběhu služby voják plní úkoly podle služebního zařazení a podle rozkazu nadřízeného. Může být také pověřen výkonem služby v jiném služebním zařazení, odvelen nebo přeložen. Základní týdenní doba služby vojáka z povolání činí 42,5 hodin. Za výkon služby náleží vojákovi plat podle zvláštních právních předpisů. Služební poměr vojáka zaniká uplynutím stanovené doby, propuštěním, odnětím hodnosti, zrušením ve zkušební době a z dalších důvodů podle hlavy III zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání

10 Složení a výše platu vojáka je dána zákonem č. 143/1992 Sb. a nařízením vlády č. 565/2006. hodnostní příplatek PŘÍKLADY FUNKCÍ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD S UVEDENÍM MINIMÁLNÍHO VZDĚLÁNÍ platový tarif hodnostní příplatek osobní příplatek zvláštní příplatek příplatek za vedení další příplatky počet let započitatelné praxe platová třída platová třída v platovém stupni, který je závislý na době praxe Kč přiznává velitel, max. 50 % platového tarifu v nejvyšším stupni, od 9. stupně platové třídy až 100 % platového tarifu v nejvyšším stupni podle zvláštností výkonu služby přiznává se v případě, kdy voják vede podřízené, Kč za potápění, ženijní práce apod do 1 roku 9250, 10020, 10870, 11800, 12800, 13880, 15080, 16340, vojín 800, svobodník 1200, desátník 1300, četař 1400, rotný 1600, rotmistr 2000, nadrotmistr 2300, praporčík 2600, nadpraporčík 3100, štábní praporčík 3700, 5. platová třída 6. platová třída 7. platová třída 8. platová třída střední vzdělání s výučním listem střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem střední vzdělání s maturitní zkouškou střední vzdělání s maturitní zkouškou voják v přípravné službě např. kuchař, ženista, průzkumník, odstřelovač, střelec např. starší řidič, střelec-operátor, velitel stanice, správce skladu, mladší pracovník štábu, velitel roje, velitel družstva, starší operátor např. výkonný praporčík, velitel družstva, velitel skupiny odstřelovačů, mladší pracovník štábu, miřič minometu, nabiječ minometu, technik roty, zástupce velitele čety do 6 let 10350, 11210, 12150, 13200, 14310, 15520, 16860, 18260, do 12 let 11150, 12070, 13090, 14220, 15400, 16710, 18160, 19660, do 19 let 12010, 13000, 14090, 15320, 16600, 18000, 19550, 21180, poručík 3100, nadporučík 3300, kapitán 3500, 9. platová třída vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou např. náčelník parku, zdravotník, vedoucí praporčík, velitel čety, důstojník pracoviště, vrchní praporčík, důstojník operační skupiny, instruktor, zdravotní sestra Výňatek ze stupnice platových tarifů. Tabulka obsahuje pouze vybrané údaje z Katalogu prací. čerstvý absolvent civilního učiliště jmenovaný do hodnosti SVOBODNÍK a zařazený na funkci PANCÉŘOVNÍK PŘÍKLAD platový tarif hodnostní příplatek osobní příplatek připlatek za vedení zvláštní příplatky další příplatky celkem 10020, 1200, 800, 0, 500, 0, 12520, 16 17

11 přídavek na bydlení pravidelná a bezplatná zdravotní péče řádná dovolená v délce 37 kalendářních dnů (včetně 5 víkendů) bezplatné výstrojní náležitosti tělesná příprava jako součást pracovní doby náhrady při služebních cestách příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb výsluhové náležitosti při zániku služebního poměru možnost získání náborového příspěvku možnost studia v rámci zaměstnání možnost jazykové přípravy včetně kurzů v zahraničí možnost služby v zahraničí možnost čtrnáctidenní preventivní rehabilitace možnost vojenské výběrové rekreace 18

12 Na zvážení máte dvě cesty, jak se jím stát. Je na vás, kterou z nich zvolíte. 1. cesta je vhodná zejména pro ty, kteří mají aktuální zájem stát se vojákem z povolání. Nemusí studovat na vojenské škole a mohou své civilní vzdělání uplatnit přímo. Pro takové zájemce je oddělení náboru krajských vojenských velitelství tím prvním a jediným místem, odkud vede cesta do uniformy. Profesní poradci jsou zde připraveni poskytovat informace a pomoc při hledání možnosti uplatnění v ozbrojených silách. Tato cesta je určena jen těm, kteří splňují zákonné podmínky a požadavky ozbrojených sil. 2. z cest do ozbrojených sil vede přes některou vojenskou školu. Vstoupit do armády tímto způsobem je vhodné zejména pro ty, kteří chtějí svůj život spojit s vojenskou profesí a získat hned na začátku ucelené vojenské vzdělání. Nejmladší armádní příznivci mohou svou vojenskou kariéru odstartovat studiem vojenské střední školy v Moravské Třebové. Stačí ukončit základní školu a úspěšně absolvovat přijímačky. Po maturitě se pak mohou rozhodnout, zda požádají o povolání do služebního poměru a budou pokračovat ve studiu na vojenské vysoké škole, nebo nastoupí přímo k vojenským útvarům a zařízením. Službu v armádě mohou také odmítnout a najít uplatnění v civilu. Pro ty starší s maturitou z civilní školy je tu příležitost studovat na vysoké škole jako voják. Dveře na jednu ze tří fakult Univerzity obrany nebo na Vojenský obor Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy jsou otevřeny všem, kteří se při studiu nebudou bát ze sebe vydat něco navíc. Stačí si vybrat, podat přihlášku, splnit zákonné podmínky a uspět u přijímacího řízení. Na rozdíl od střední školy se student vojenské vysoké školy stává vojákem z povolání už před zahájením studia. CO JE K TOMU TEDY TŘEBA být občanem České republiky dosáhnout věku 18 let složit vojenskou přísahu nebýt členem politické strany, hnutí ani odborové organizace ke dni povolání a nepodporovat hnutí směřující k potlačování práv a svobod člověka být trestně bezúhonný být zdravotně způsobilý k výkonu služby splňovat kvalifikační předpoklady nutné pro vykonávanou funkci podrobit se výběru podle vyhlášky MO č. 454/2002 Sb. VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINISTERSTVA OBRANY UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu UO Fakulta vojenských technologií UO Fakulta vojenského zdravotnictví UO UNIVERZITA KARLOVA Vojenský obor při Fakultě tělesné výchovy a sportu 20

13 NYNÍ JSTE VOJÁKEM Z POVOLÁNÍ KARIÉRA NAPLNO HLEDÁTE Ukončíte výcvik a jste přeložen Hledáte práci, hledáte změnu nebo prostě chcete být vojákem. k vojenskému útvaru či zařízení. NASKYTLA SE PŘÍLEŽITOST V den povolání do služebního poměru nastoupíte k vykonání přípravné služby u Velitelství výcviku v Nabídka armády vás zaujala ve Vyškově, kde strávíte několik měsíců vojenským výcvikem. byla v novinách, na internetu nebo to byl kamarád. A TEĎ PŘIJATÝM UCHAZEČEM Po vydání Rozhodnutí o povolání uchazeče do služebního poměru budete pozván k jeho převzetí na oddělení náboru KVV. TEĎ JSTE PRÁVĚ ZAŘAZENÝM UCHAZEČEM Na oddělení pro výběr personálu v Praze absolvujete výběr. Když uspějete a budete vybrán na některé z volných míst, poradce vám nabídne služební zařazení. zení. Záleží jen na vás, zda jej přijmete e či ne. JDETE DO TOHO Oddělení náboru je tady pro vás profesní poradce poradí, vysvětlí a posoudí, zda je vaše uplatnění v ozbrojených silách reálné. Pokud ano, pak je rozhodnutí stát se profesionálem jen na vás. TEĎ JSTE UCHAZEČEM STAL JSTE SE ZÁJEMCEM Rozhodl jste se stát vojákem! Poradci na oddělení náboru KVVV začnou prověřovat, zda splňujete stanovené podmínky, pomohou oh vám zpracovat potřebné dokumenty a vy podáte žádost o povolání do služebního poměru

14 Výběr probíhá na oddělení pro výběr personálu v Praze. Zde jsou ze všech uchazečů, kteří mají zájem o službu v ozbrojených silách ČR, vybíráni pro nabízená vojenská místa ti nejvhodnější. U uchazečů se prověřuje nejen jejich zdraví a fyzická zdatnost, ale také jejich psychická odolnost a v neposlední řadě také to, do jaké míry jsou přesvědčeni o službě v ozbrojených silách. Výběr se skládá ze tří částí: LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ Zdravotní stav musí odpovídat požadavkům armády, posuzují jej renomovaní lékaři ve vojenské nemocnici. Bude-li uchazeč po zdravotní stránce shledán nezpůsobilým pro výkon služby vojáka z povolání, výběr je ukončen. TESTOVACÍ ČÁST Fyzická zdatnost uchazečů se ověřuje tzv. testovou baterií fyzického šetření. Existují pouze dvě možnosti hodnocení: splnil a nesplnil. Jestliže je uchazeč č klasifikován jako nevyhovující, dále ve výběru nepokračuje. PORADENSKÁ ČÁST Poslední část výběru čeká na ty, kteří prošli jeho předchozími částmi a splnili všechny dané normy. Jedná se o psychologické vyšetření s motivačním a personálním pohovorem, při němž se posuzují psychické schopnosti uchazeče za pomoci testu rozumových schopností, testu speciálních schopností, projektivních metod, osobnostních dotazníků, pohovoru s psychologem a dalších metod. Při personálním pohovoru je uchazeči nabídnuto volné systemizované místo, na které byl vybrán jako nejvhodnější. V případě, že uchazeč souhlasí s nabízeným místem, obdrží závěrečnou zprávu. Ta se posléze stává podkladem pro vydání Rozhodnutí o povolání uchazeče do služebního poměru. Jestliže v rámci pohovoru nedojde ke shodě, např. z důvodu, že uchazeč o nabízené místo neprojeví zájem, je i v tomto případě s uchazečem výběr ukončen. TESTOVÁ BATERIE FYZICKÉHO ŠETŘENÍ Tabulka výkonových norem (věková kategorie I / II = do 30 / nad 30 let) CVIK / TEST JEDNOTKA MĚŘENÍ POHLAVÍ VĚKOVÁ KATEGORIE ÚROVEŇ NORMY SED-LEH počet opakování provedených za 1 minutu SHYB / VÝDRŽ VE SHYBU počet opakování (doba výdrže) bez časového omezení SKOK DALEKÝ Z MÍSTA odrazem snožmo max. výkon HLOUBKA PŘEDKLONU V SEDU hodnota normy odečtená od 25 cm W 170 dosažený výkon (W) při tepové frekvenci 170 tepů/min opakování opakování sekunda centimetr centimetr W/kg muž žena muž žena muž žena muž žena muž žena I 33 II 31 I 28 II 23 I 4 II 3 I 13 II 11 I 182 II 173 I 144 II 134 I 15 II 13 I 19 II 16 I 1,80 II 1,60 I 1,30 II 1,10 sed-leh dl výdrž ve shybu shyb hloubka předklonu v sedu skok daleký z místa zátěžový test W

15 Na začátku vojenské kariéry, po přijetí do služebního poměru, čeká na každého vojáka základní výcvik u Velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. V průběhu tříměsíčního fyzicky, psychicky i časově náročného základního výcviku absolvuje voják několikrát nepřetržitý vojenský výcvik bez možnosti opuštění prostoru kasáren. Obsahem základního výcviku je to nejdůležitější a nejpodstatnější z vševojskové přípravy to, v čem musí být voják opravdu kovaný: základní řády, pořadová a tělesná příprava, ochrana proti zbraním hromadného ničení a samozřejmě také spojovací, střelecká, taktická, topografická i zdravotnická příprava. Základní výcvik je rozdělen do čtyř fází. V každé z nich získává voják souběžně ze všech oblastí vševojskové přípravy, od základní teorie po praktický výcvik, potřebné znalosti a dovednosti. Každá fáze je zakončena postupovou zkouškou, v níž se posuzují jak průběžné výsledky dosažené ve výcviku, tak i výsledky fázových testů. Po ukončení kurzu základního výcviku následují samotná služba u útvaru či zařízení v hodnosti, která odpovídá služebnímu zařazení. 27

16 Místa, která musí navštívit každý, kdo se chce stát profesionálním vojákem či vojákyní. Oddělení náboru KVV hlavní město Praha Křižíkova 12, Praha 8-Karlín tel , fax Oddělení náboru KVV Praha (Středočeský kraj) Branické náměstí 2, Praha 4-Braník tel , fax Oddělení náboru KVV České Budějovice Žižkova 37, České Budějovice tel , fax Oddělení náboru KVV Brno Štefánikova 53a, Brno tel , fax Oddělení náboru KVV Ostrava Nádražní 119, Ostrava tel , fax Oddělení náboru KVV Plzeň Štefánikovo náměstí 1, Plzeň tel , fax Oddělení náboru KVV Ústí nad Labem Štefánikova 2, Ústí nad Labem tel , fax Oddělení náboru KVV Jihlava Vrchlického 14, Jihlava tel , fax Oddělení náboru KVV Olomouc třída 1. máje 1, Olomouc tel , fax Oddělení náboru KVV Hradec Králové Velké náměstí 33, Hradec Králové tel , fax Oddělení náboru KVV Liberec Na Zápraží 4, Liberec tel , fax Oddělení náboru KVV Pardubice Hůrka 1100, Pardubice tel , fax Oddělení náboru KVV Zlín Štefánikova 167, Zlín tel , fax Oddělení náboru KVV Karlovy Vary Počernická 553/2, Karlovy Vary tel , fax

17 inf formace krajské vojenské velitelství MO ČR Ředitelství personální podpory 10/2011

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY

STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY STRUKTURY ARMÁDY ČR VE ZMĚNĚNÝCH ZDROJOVÝCH PODMÍNKÁCH A JEJICH ÚKOLY Ing. Miroslav HREBÍČEK, CSc. Anotace: AČR v návaznosti na výrazné transformační změny vytváří nové organizační prvky, které odrážejí

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999, o vojácích z povolání,

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999, o vojácích z povolání, 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999, o vojácích z povolání, ve znění zákonů č. 155/2000 Sb., č. 129/2002 Sb., č. 254/2002 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 546/2005 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 261/2007 Sb., č.

Více

60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro zájemce o studium na Univerzitě obrany Brno 2009 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako státní škola zajišťuje přípravu

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky

MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky MINISTERSTVO OBRANY III. Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky Praha 2012 2 OBSAH Označení Název Strana 1. ÚVOD 6 1.1 BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ 6 1.2 POLITICKO-VOJENSKÉ AMBICE České republiky

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o vojácích z povolání Změna: 155/2000 Sb. Změna: 129/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. (část) Změna: 546/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb. Změna: 261/2007

Více

Důvodová zpráva. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA

Důvodová zpráva. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA Důvodová zpráva I. Obecná část Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA 1. Důvod předložení Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

VELITELSTVÍ SIL PODPORY

VELITELSTVÍ SIL PODPORY VELITELSTVÍ SIL PODPORY Velitelství Sil podpory je operačně taktickým velitelstvím v přímé podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR. Je orgánem zabezpečujícím výkon státní správy u krajských vojenských

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012. MUDr. Petr NAVRÁTIL

VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012. MUDr. Petr NAVRÁTIL VOJENSKÁ HYGIENICKO - PROTIEPIDEMICKÁ SLUŽBA AKTUÁLNÍ ÚKOLY A ORGANIZACE 2012 MUDr. Petr NAVRÁTIL Organizační struktura Odboru vojenského zdravotnictví MO zastoupení VHPS HH MO 21 Ředitel odboru Asistent

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 009 Informace o

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení... 4 Čl. 4 Tajemník komise... 4 Čl. 5 Povinnost

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 010 Informace o

Více

Coherent Preparation of HR Provázaná příprava personalistů

Coherent Preparation of HR Provázaná příprava personalistů Coherent Preparation of HR Provázaná příprava personalistů Stanislav Simbartl Abstract: Thinking about education and vocational training of HR (HR experts) in the range of more skill levels. The possibilities

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti)

Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Záměr koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2000 s výhledem do roku 2005 (zkrácená verze neobsahující utajované skutečnosti) Cíl, ke kterému tento materiál směřuje, spočívá v rozhodnutí a následné

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 83 Rozeslána dne 27. srpna 2009 Cena Kč 31, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 83 Rozeslána dne 27. srpna 2009 Cena Kč 31, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 83 Rozeslána dne 27. srpna 2009 Cena Kč 31, O B S A H : 272. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,

Více

(3) Příslušník je ve služebním poměru k České republice. Práva a povinnosti České republiky vůči příslušníkovi plní příslušný bezpečnostní sbor.

(3) Příslušník je ve služebním poměru k České republice. Práva a povinnosti České republiky vůči příslušníkovi plní příslušný bezpečnostní sbor. 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Změna: 186/2004 Sb., Změna: 436/2004 Sb., Změna: 586/2004 Sb., 626/2004 Sb., Změna: 253/2005 Sb., Změna: 169/2005

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení...

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce Odbor pro válečné veterány - 16. prosince 2014 Péče poskytovaná válečným veteránům Válečný veterán voják

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více

219/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Vymezení některých pojmů

219/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Vymezení některých pojmů Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 147/2010 Sb. Změna: 375/2011 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14.

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen "náčelník"). 219/1999 Sb.

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen náčelník). 219/1999 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Parlament

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky

TRANSFORMACE. resortu Ministerstva obrany České republiky TRANSFORMACE resortu Ministerstva obrany České republiky PRAHA 2007 I. Úvod Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky (MO) je zpracována na základě rozhodnutí vlády vyjádřeného v jejím usnesení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky

Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky Úvod Koncepce výstavby profesionální Armády ČR a mobilizace ozbrojených sil ČR se snaží odpovědět na

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I. Článek

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU Katedra logistiky OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU Katedra logistiky OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU Katedra logistiky OTÁZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (magisterské vojenské studium) Logistika 2012 KÓD UCHAZEČE: ODBORNÝ BLOK L a SL 1. Notifikace přesunu je prováděna za účelem:

Více

1. Definice a kategorie pěchoty

1. Definice a kategorie pěchoty Praporčík Dušan Rovenský Palebný tým - Základní organizační prvek pěších družstev moderních armád Ujasněme si pár věcí: Zaprvé, veškeré bitvy a veškeré války nakonec vždy rozhodne pěchota. Zadruhé, pěchota

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb.

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb. MANUÁL Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Adresář krajských pracovišť úřadů práce České republiky

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Vláda nařizuje podle 145 odst. 1, 146 odst. 2 a 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

ZÁKLADNÍ ŘÁD OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

ZÁKLADNÍ ŘÁD OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Prezident republiky Václav Havel Praha 21. června 2001 Předseda vlády Ing. Miloš Zeman Praha 26. června 2001 ZÁKLADNÍ ŘÁD OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04

Metodický pokyn č. 2. Kurzy k OZ D-04 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 2 Kurzy k OZ D-04 Číslo jednací 36 751/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 586/2004 Sb., 626/2004 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 169/2005

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2014

Ročenka. Ministerstva obrany České republiky. Praha 2014 Ročenka Ministerstva obrany České republiky 2013 Praha 2014 Ministerstvo obrany České republiky VHÚ Praha, 2014 ISBN 978-80-7278-630-5 Obsah Jednání, usnesení a rozhodnutí prezidenta republiky, vlády a

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

(3) Pro rotmistry, praporčíky, důstojníky a generály v záloze se použijí hodnosti stanovené pro vojáky z povolání. 7)

(3) Pro rotmistry, praporčíky, důstojníky a generály v záloze se použijí hodnosti stanovené pro vojáky z povolání. 7) Zákon č. 220/1999 Sb. ze dne 14. září 1999, o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 413/2005

Více