JEO Nová evropská organizační struktura. JAPA Zhodnocení roku 2014 Finanční oddělení. Víte, co je to Hanami? Aneb když rozkvetou sakury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEO Nová evropská organizační struktura. JAPA Zhodnocení roku 2014 Finanční oddělení. Víte, co je to Hanami? Aneb když rozkvetou sakury"

Transkript

1 2. ročník JEO Nová evropská organizační struktura JAPA Zhodnocení roku 2014 Finanční oddělení 50. ročník JPS MEETING v Pardubicích Víte, co je to Hanami? Aneb když rozkvetou sakury JTEKT FAMILY DAY 2015 INFO Z HR DESATERO ZDRAVÉ JARNÍ OČISTY ENGLISH CORNER A DALŠÍ Jtekt Automotive Czech Pardubice s.r.o.

2 Úvodní slovo Milí kolegové, po delší odmlce jsme zase zpět a přinášíme Vám nové číslo našeho firemního časopisu Jtekt News, tentokrát s pořadovým číslem 3. Abyste byli v obraze a věděli více o dění ze zákulisí, rádi bychom se s Vámi podělili o tom, co se děje v Office. Dočtete se více informací o konání JPS Meetingu, rekordních tržbách, nové evropské organizační struktuře a spousty dalších zajímavostí. Poprvé se nám zde představí jedno z oddělení. Rádi bychom v tomto představování pokračovali i nadále a vy jste tak mohli nahlédnout do fungování jednotlivých oddělení napříč celou společností. Využití dotací v rámci evropského projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců prof. Ing. Petr Louda, CSc. V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, který navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců, proběhlo v naší společnosti několik odborných školení. Tento projekt je financován prostřednictvím Úřadu práce České republiky z dotací EU. Školení bylo zahájeno v prosinci Hlavním cílem bylo rozšíření a prohloubení odborného vzdělání našich zaměstnanců. Výkladu na téma Tepelné zpracování, Deformace a trhliny v tepleném zpracování, Vady odlitků ze slitin hliníku, Technologie vysokotlakého lití se ujal vážený profesor Technické univerzity v Liberci, prof. Ing. Petr Louda, CSc. Doufáme, že se Vám časopis bude líbit Vaše HR oddělení ŠKOLENÍ V ČÍSLECH: HR Obsah Využití dotací z EU 1 52 Školení se zúčastnilo 52 zaměstnanců ,00 Kč ,00 Kč 50. ročník JPS Meeting 2 JEO nová evropská organizační struktura 3-4 JAPA zhodnocení roku Kč celkem obdrženo v rámci projektu Dotace mzdových nákladů Dotace nákladů na školení Finanční oddělení 6-7 Pozvánka na FAMILY DAY 8 Informace z personálního oddělení 9-10 Desatero zdravé jarní očisty 11 English corner 12 HÁDANKA MĚSÍCE: Pozorně se podívejte na písmena a přijďte na to, jaké písmeno tam chybí: L_BDKČČSZŘLP Víte, co je to Hanami? 13 Řešení: Mezi řadu písmen patří písmeno: Ú (únor). Písmena totiž značí vždy první písmeno měsíců v roce. Strana 1

3 50. ročník JPS MEETING Společnost (neboli JAPA), měla tu čest přivítat v lednu 2015 odborníky ze všech koutů Evropy na již 50. ročník setkání JPS Meeting. 50. ročník JPS Meeting se konal dne 29. ledna Účastnilo se 34 odborníků ze společností JTEKT Europe, JEB, Jtekt Lyon, KBVM Vierzon, KBVM Maromme, KBE, Jtekt Plzeň, JADS, KBDE, KRA, Jtekt United Kingdom, KBCZ. Co to vlastně znamená JPS Meeting? JPS Meeting probíhá napříč všemi společnostmi JTEKT a my jsme byli velice poctěni, že právě tento kulatý ročník mohl probíhat v Pardubicích. Této akce se účastní zástupci výrobních závodů, aby mohli prodiskutovat témata týkající se výroby a postupů daného závodu. Úvodního slova se ujal pan Dechaud, JPS Manager z JEU, následně prezentoval naši společnost prezident pan Kentaro Kudo. Po tomto úvodu se účastníci rozdělili do třech skupin, aby mohli prodiskutovat svá témata. Součástí programu byla prohlídka výrobních prostor společnosti, kde vybraní odborníci JAPA představili jednotlivé operace. Při prohlídce výroby účastníci oceňovali 5S. Po návratu z výroby následovala diskuze všech zúčastněných. Na základě pozorování na hale a diskuze se stanovil akční plán pro zlepšení činností v daných oblastech. Závěrečného slova se ujal pan Ohtsu, JPS Executive Coordinator z JEU a pan Kentaro Kudo, prezident naší společnosti. 50. ročník JPS Meeting v Pardubicích ukončil, stejně jako zahájil, pan Dechaud. Celkové hodnocení této akce bylo velmi pozitivní a setkalo se s velkým úspěchem. HR Z výrobní sféry bylo téma: činnosti Shomiritsu a vylepšení výrobní linky 401. Toto téma prezentoval manager výroby, pan Klempíř. V oblasti tlakového lití, redukci času prezentoval Deputy manager, pan Semrád. A třetí skupinu, v oblasti logistiky na téma operace logistického vláčku měl na starosti manager logistiky, pan Tilkeridis. Strana 2

4 Strana 3

5 Strana 4

6 JAPA: Zhodnocení roku 2014 Rok 2014 je za námi a my bychom se za ním rádi ohlédli v číslech. BMW 1% Přehled tržeb dle automobilek za FY 2014 Toyota 59% Mercedes 13% PSA 13% Renault 12% Nissan 2% V minulém fiskálním roce jsme dosáhli tržeb za naše vyrobené výrobky v celkové výši ,-Kč. Tento výsledek je pro naši společnost rekordní. Tímto děkujeme všem, kteří se na něm podíleli. JAUK 5% TMMP 27% Přehled tržeb dle zákazníků za FY 2014 JADS - Jtekt Automotive Dijon JAPL 44% JADS 23% JALY JAPL JAUK TMMP - Jtekt Automotive Lyon - Jtekt Automotive Czech Plzeň - Jtekt Automotive UK - Toyota Motor Manufacturing Poland JALY 1% Jiří Podaný, GA Manager Strana 5

7 ks PŘEDSTAVENÍ ODDĚLENÍ: FINANČNÍ ODDĚLENÍ V organizační struktuře téměř každé firmy nalezneme finanční (popř. účetní) oddělení. Málokdo má ale představu, co je vlastně náplní práce takovéhoto oddělení. V následujících řádcích se Vám pokusíme nastínit, jaké povinnosti a kompetence má naše finanční oddělení. J ednou z hlavních povinností je vést účetnictví, což vyplývá nejen z platné legislativy, ale i z interních požadavků, jelikož z účetnictví vycházejí i základní reporty pro vedení společnosti. Hlavním požadavkem na vedení účetnictví je zachytit věrný a poctivý obraz skutečnosti. V realitě to znamená, že téměř všechny činnosti vykonávané u nás ve společnosti se nějakým způsobem promítnou do účetnictví (např. nakupovaný materiál, každý vyrobený výrobek, každý vyhozený zmetek, každá odpracovaná hodina zaměstnance, každý nafasovaný díl ze skladu, pohyb peněz na bankovním účtu, pohyb hotovosti v pokladně, atd.). Není samozřejmě v silách finančního oddělení všechny tyto operace přímo zachytit a zaznamenat, proto čerpáme i z ostatních systémů nebo jiné pomocné evidence vedené v naší společnosti. Z toho vyplývá, že podkladem pro účetnictví může být nejenom dokument obdržený od externích zdrojů (např. faktura, bankovní výpis), ale i interní dokument (např. manifest, denní záznam výroby, záznam o výdeji ze skladu náhradních dílů). Časově a objemově nejnáročnější je však zpracování externích dokladů, a to došlých faktur. V souvislosti s rozvojem výroby narůstá jejich objem. Faktury je nutné zaregistrovat, zajistit jejich schválení, zaúčtovat a v neposlední řadě také provést jejich včasnou úhradu. V roce 2014 jsme celkově přijali faktur, což představuje nárůst např. oproti roku 2010 o 74 %, oproti roku 2009 dokonce o 109 %. Neméně důležitou činností, avšak ne již tak časově náročnou, je vystavování faktur našim zákazníkům za odebrané výrobky. Fakturace odběratelům probíhá vždy na konci měsíce, kdy jsou fakturovány dodávky za celý měsíc najednou. Dále vedeme evidenci majetku, provádíme jeho inventarizaci, sledujeme jeho opotřebení prostřednictvím účetních odpisů. Při inventuře skladových zásob zajišťujeme zadání výsledků inventury do skladového systému. Z oblasti, která se týká přímo zaměstnanců, zabezpečujeme vyplácení záloh na služební cesty, zpracování cestovních příkazů a v neposlední řadě také úhradu mezd. PŘIJATÉ FAKTURY Naše oddělení je odpovědné také za interní reporting vedení společnosti. Na denní bázi se připravuje denní výsledovka (Daily P&L), ve které se sledují tržby, spotřeba materiálu a náhradních dílů, náklady na opravu, odpracované hodiny a množství vyrobených výrobků. Dalším důležitým úkolem finančního oddělení je splnění zákonných povinností v daňové oblasti. Podklady pro většinu daňových přiznání získáváme přímo z účetnictví. Takto získaná data se musí přenést (ať už automatizovaně nebo ručně) do předepsaných formulářů a podat na finanční úřad. Některá daňová přiznání se podávají měsíčně (např. přiznání k dani z přidané hodnoty), některá ročně (přiznání k silniční dani, přiznání k dani z příjmů právnických osob, přiznání k dani z nemovitosti ). Rok Strana 6

8 Organizační struktura finančního oddělení Jiří Podaný GA Manager Petra Heyduková Deputy Manager Jan Klecar Head of Controlling Lucie Chmelíková Accountant Zuzana Jozífová Accountant Zákon ukládá i další povinnost, a to provést minimálně jednou ročně účetní závěrku a pro některé společnosti i povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Tuto povinnost nám sice ukládá zákon, nicméně auditorská zpráva není primárně určena pro státní orgány ale především vlastníkům. V souvislosti s reportováním ročních výsledků došlo v roce 2011 ke změně účetního období z kalendářního roku ( ) na rok hospodářský (vždy od do následujícího roku) a tím došlo ke sjednocení účetního období pro všechny společnosti patřící pod mateřskou společnost JTEKT Corporation. Před provedením účetní závěrky je nutné provést inventuru zásob a majetku, kontrolu účetních záznamů, zaúčtování operací, které se účtují pouze na konci účetního období a také prověřit, zda jsou zaúčtovány veškeré náklady a výnosy, které s daným účetním obdobím souvisí. Teprve poté je možné zjistit hospodářský výsledek, který je podkladem nejen pro přiznání k dani z příjmů právnických osob, ale také pro reporting mateřské společnosti. Jak jistě mnozí víte, právě před pár dny jsme provedli účetní závěrku hospodářského roku 2014, tj. za období a proto bych ráda využila této příležitosti a za celé finanční oddělení Vám poděkovala za součinnost při poskytnutí podkladů pro roční závěrku. Odpověď: Nebojíme Otázka: Petra Heyduková, FIN Nebojíte se při odesílání mezd, že uděláte chybu, jde přeci jenom o velkou částku? Platby mezd se nezadávají ručně, protože při zadávání zhruba 400 položek by opravdu pravděpodobnost chyby byla velká. Je to ošetřeno tak, že platební příkaz se generuje automaticky v softwaru, ve kterém se zpracovávají mzdy, a my ho poté naimportujeme do internetového bankovnictví a po kontrole platby odešleme. Strana 7

9 Strana 8

10 HR ODDĚLENÍ: JAPA v číslech Zajímalo by Vás kolik je u nás zaměstnáno mužů/žen? Říkáte si, jaký by mohl být průměrný věk zaměstnance? A kolik se v roce 2014 narodilo dětí? Na tyto otázky a další jsme se snažily odpovědět v následujícím článku. 412 lidí dnes pracuje ve společnosti: 285 mužů a 127 žen. Muži jsou tak v mírné převaze, ovšem jen početní. 36 let je aktuální průměrný věk zaměstnance. Konkrétně u mužů je průměrný věk 35 let, u žen 38 let. 14 dětí neboli Tímto přejeme nově narozeným a jejich rodičům hodně zdraví, lásky a spokojenosti. nově narozených JTEKTáčků V loňském roce se narodilo rodičům, pracujícím v naší společnosti 14 miminek. 17 do převedených zaměstnanců do kmenového stavu. Loni, stejně jako v předchozích letech, došlo k převádění agenturních zaměstnanců kmenového stavu. Celkem došlo k převodu 17 zaměstnanců. 86,41% Národnostní složení zaměstnanců Převážnou většinu v naší společnosti tvoří Češi. Druhá nejpočetnější národnost je slovenská. Mezi dalšími jsou: polská, bulharská, ukrajinská, egyptská, francouzská, maďarská a mongolská. HR 10,68% 0,73% 0,73% 0,49% 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% CZ SK PL BG UA EG FR MD MN Strana 9

11 Malý personální rádce Téma: Nová sleva na dani Odpověď: Vážení zaměstnanci, vyrovnání daně za rok 2014 již sice proběhlo, ale chci Vás informovat o nové slevě na dani, která jistě potěší všechny, kteří mají umístěné dítě v mateřské škole. Někteří z Vás již tuto možnost využili, ale jsou i tací, kteří dítě do předškolního zařízení dají teprve letos. Novou roční slevou, kterou lze uplatnit podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, je sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení. Jedná se o roční slevu poskytnutou jednomu z poplatníků, který žije s vyživovaným dítětem ve společně hospodařící domácnosti. Výše slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školního zákona. Jsou to výdaje za provoz školky, nikoliv za stravu nebo jeho dopravu do školky. Její maximální výše může v letošním roce 2015 činit 9.200,- Kč na jedno dítě. Právní poradna K aždému z nás se může stát, že se dostane do situace, se kterou si nedokáže poradit a pokud ji chce vyřešit, musí vyhledat odborníka. Jak ale najít vhodného právního zástupce? Většina z nás nezná vhodného právníka a obrátit se na někoho bez referencí od blízkých je vždy sázka do loterie. Může se tak stát, že narazíte na právníka, který se nebude snažit najít to opravdu nejlepší řešení, ale bude se zajímat jen o svoji provizi. Setkáváme se s tím, že máte problémy kvůli vydaným exekučním příkazům. V současné době mají stále exekutoři velkou pravomoc, využívají toho a velice často výkony provádí na hranici zákona nebo i za ní. Jak se ale bránit? Kam se odvolat? Pokud jste se také dostali do situace, kdy jste v právu, ale nevíte na koho se obrátit, případně nemáte dost finančních prostředků na právního zástupce, rádi Vám pomůžeme my. Nemusí se to týkat jen výše zmíněných exekučních příkazů, rádi Vám pomůžeme i v jiných oblastech. HR Za vyživované dítě se nepovažuje vnuk (vnučka), pokud nejsou v péči, která nahrazuje péči rodičů. Nárok na slevu doloží poplatník potvrzením zařízení péče o dítě s uvedením jména dítěte a částky, která byla jako výdaj za umístění poplatníkem uhrazena. Edita Čechová, mzdová účetní Strana 10

12 OCHRANA, ZDRAVÍ, BEZPEČNOST Téma: Desatero zdravé jarní očisty Zapomeňte na hladovku a jděte do přírody Zdravá očista těla vyžaduje úsilí a disciplínu. Nečekejte týdenní kúru, kterou přetrpíte a pak se vrátíte k uzeninám a pivu. Změny nebudou dramatické, zato trvalé, odměnou bude lepší zdraví, nálada a vitalita. 1. ŽÁDNÉ HLADOVKY - Hladovění má za následek, že tloustnete. Tělo totiž zareaguje tím, že si do tukových zásob ukládá vše, co dostane. Při hladovkách se navíc zpomaluje metabolismus příště budete hubnout obtížněji. Pokud se pustíte do očistných kúr, kdy přijímáte jen jednostrannou potravu v podobě různých ovocných a zeleninových šťáv, tělu se nedostávají důležité živiny jako vitaminy rozpustné v tucích, minerální látky, bílkoviny. Možná se trápíte ve snaze ozdravit tělo, ale spíš mu pořádně škodíte. Jezte pětkrát denně a zdravě. 2. PROBERTE LEDNIČKU - Nezdravým a nekvalitním jídlem do těla vpravujeme spoustu látek, které nám škodí. Základem je proto úprava jídelníčku. Vynechejte smažené a instantní jídlo, uzeniny, sladkosti, omezte sůl, vyhýbejte se dochucovadlům a snažte se jíst libové maso, kvalitní mléčné výrobky, bílé pečivo vyměňte za celozrnné, vybírejte zdravé tuky, zařaďte luštěniny, ovoce a zeleninu. 7. HLÍDEJTE SI VLÁKNINU - Pro detoxikaci je nepostradatelná. Nerozpustná vláknina posouvá potravu ve střevech, čímž je nutí lépe pracovat, váže na sebe rakovinotvorné látky a toxiny a usnadňuje jejich vylučování z těla. Rozpustná vláknina čistí střeva a posiluje imunitu. Vlákninu najdete v ovoci a zelenině, celozrnném pečivu, ořeších, luštěninách. Doporučená denní dávka je 25 až 30 gramů, což je množství, které odpovídá denní dávce 200 g ovoce plus 400 g zeleniny. 8. ZAŘAĎTE ANTIOXIDANTY - Dodáváním antioxidantů do vašeho těla udržujete imunitní systém v kondici, navíc pomaleji stárnete. Mezi potraviny bohaté na antioxidanty patří borůvky, švestky, jahody, jablka, citrusy, kiwi, kapusta, špenát, zelí, brokolice, červená řepa, česnek, mrkev. Z nápojů je to zelený čaj a z bylinek rozmarýn, máta, šalvěj, tymián. 9. VSAĎTE NA BYLINKY - Zdravých bylinek je spousta, při detoxikaci se však zaměřte na rostlinky, které povzbuzují činnost jater. Je to například ostropestřec mariánský, kopřiva nebo řebříček, který podporuje metabolismus. Játra chrání také popenec obecný a jablečník obecný. 10. POŘÁDNĚ PIJTE - Aby se škodlivé látky nehromadily v těle, je třeba je odplavit, to znamená pořádně pít. Nejlépe čistou vodu, zapomeňte na přeslazené limonády a omezte kávu. 3. NAKUPTE PROBIOTIKA - Možná už jste to udělali v zimě, když jste se probiotiky snažili zmírnit negativní účinky po léčbě antibiotiky. Tyto živé mikroorganismy svým působením ve střevní flóře zvyšují přirozenou imunitu organismu. V přírodní podobě je najdete v kvalitních jogurtech a kefírech, můžete je však koupit i v tabletách. 4. NEPONOCUJTE - Při spánku organismus regeneruje, což je pro zdraví velmi důležité. Kvalitní spánek prodlužuje život, zmírňuje stres, zlepšuje paměť, tělo prostě lépe funguje. 5. JDĚTE VEN - Dostatek pohybu zajistí, abyste byli v kondici a tedy i psychické pohodě, což je pro detoxikaci velmi důležité. Při pohybu spalujete tuky, zpevňujete postavu, snižujete riziko spousty nemocí. 6. OMEZTE ALKOHOL - Dvojka vína nebo malá sklenička piva jsou pro tělo přínosné, větší dávky alkoholu mu škodí. Odbourávání přetěžuje játra, detoxikační centrum organismu. A když už jsme u těch hříchů, přestaňte také kouřit. Zdroj: Strana 11

13 ENGLISH CORNER TOP NEWS How much is one dollar? Czech crown is weaker again. It is as low as it was 11 years ago. For one dollar we pay 26 crowns, What does it mean? We pay more for petrol or holiday. HLAVNÍ ZPRÁVA Kolik stojí jeden dolar? Koruna je znovu slabší. Je tak nízko, jako byla před 11 lety. Za jeden dolar zaplatíme 26 korun. Co to znamená? Zaplatíme víc za benzín nebo za dovolenou. SPORT F1 starts ANGLICKY VÝSLOVNOST ČESKY weaker /wíkr/ slabší low /lou/ nízko petrol /petrol/ benzín F1 startuje Today starts the new season of Formula 1. Dnes startuje nova sezóna Formule 1. The first race is in Melbourne. Hamilton and Rosberg are big favorites. Who will be the fastest today? SPORT První závod je v Melbourne. Hamilton a Rosberg jsou velcí favorite. Kdo dnes bude nejrychlejší? ANGLICKY VÝSLOVNOST ČESKY race /rejs/ závod favorites /fejvrits/ favoriti fastest /fástyst/ nejrychlejší TECHNOLOGY Mikrochips under the skin One Swedish company is very modern. The employees have microchips under the skin. But only if they want. The chips control many things and open doors. TECHNOLOGIE Mikročipy pod kůží Jedna švédská společnost je velmi modern. Zaměstnanci mají mikročipy pod kůží. Ale jen pokud chtějí. Čipy ovládají spoustu věcí a otevírají dveře. ANGLICKY VÝSLOVNOST ČESKY company /kampeny/ společnost, firma employees /implojíz/ zaměstnanci control /kontrol/ ovládají Strana 12

14 Víte, co je to Hanami? Aneb když rozkvetou sakury Už kvetou! Právě na tohle sdělení čeká v posledních dnech celé Japonsko. Zraky většiny Japonců se upínají k sakurám a jejich květům. A až se na přelomu března a dubna objeví první kvítky, propukne v Japonsku doslova šílenství. Pod rozkvetlými stromy budou Japonci hromadně pořádat pikniky, popíjet alkohol a bavit se s přáteli. Tahle oslava jara má i svůj speciální název Hanami. Hanami je jednou z nejpopulárnějších japonských tradic. Ostatně spousta velkých firem si právě na tohle období připravuje speciální sakurové edice svého zboží. A v relacích o počasí se dlouze řeší, kde sakury už odkvetly, kde právě kvetou a kde se sakurová vlna čeká až v dalších týdnech. Slavit pod rozkvetlé stromy se chodí napříč věkovými i sociálními skupinami a bez ohledu na počasí. Důležitostí a mírou úcty se může se sakurou měřit snad jenom císařská chryzantéma. Sakury mimo jiné symbolizují příchod jara a to je potřeba náležitě oslavit. V Tokiu ovšem jaro nastupuje o něco dříve než u nás, takže sakury obvykle začínají kvést zhruba v posledním březnovém týdnu. Záleží ale samozřejmě na aktuálním počasí, takže pokud je chladněji, sakury se o pár dní či o týden zpozdí. Pokud ale sakury ještě nekvetou, tak to chce i trochu "sebeobětování" a na vyhlášená místa se sakurami zajít vícekrát. Sakury totiž kvetou pouze pár dní, takže se klidně může stát, že když se vrátíte za týden, může už být po všem. A nechat si sakury ujít, by byla opravdu škoda. Jednak proto, že nebývalý estetický zážitek musí zaujmout i ty největší cyniky. A také proto, že v té době se v tokijských parcích dějí věci, které značně přesahují běžný provoz. Na některých místech je doslova hlava na hlavě, když si každý chce sednout na deku tak, aby byl alespoň pod jednou malou sakurovou větvičkou. Sedět a jen tak koukat, je ale v Japonsku značně nepopulární, a tak se oslava jara spojuje s nejrůznějšími aktivitami. Stejně jako mnoho dalších věcí v Japonsku je i Hanami kolektivní záležitost. Prakticky nelze zahlédnout nikoho, kdo by přišel sám, otevřel si třeba knížku a pak sám zase odešel. Oslavuje se v tu větších, jinde menších skupinách, které si mimo pití přinesou třeba i improvizovaný kuchyňský kout, kde se na vařičích připravuje jídlo. Dost běžnou rekvizitou jsou i repro-soupravy nejrůznějších výkonů a velikostí, s jejichž pomocí se zpívá v Japonsku tolik oblíbené karaoke. A naproti sedí okolo dlouhého igelitu v sevřené formaci asi 30 lidí, což při bližším průzkumu dává tušit firemní 'večírek'. Jedno oddělení nějaké firmy se zkrátka komplet sebralo a šlo si sednout pod sakury. To by samo o sobě nebylo nic zvláštního, nebýt zrovna všední den. Až takovou mají sakury moc: jsou ještě silnější než typická japonská pracovitost. Zdroj: Strana 13

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

FÓRUM. Valentýnské inspirace. Podnikejme odpovědně

FÓRUM. Valentýnské inspirace. Podnikejme odpovědně FÓRUM ÚNOR 2015 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Valentýnské inspirace Podnikejme odpovědně Ceny hotelových pokojů v roce 2014 PRinASI slunce do vaseho Zivota WWW.STAROPRAMEN.CZ

Více

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12 ročník II., www.retailinfo.cz Člověk na dovolené nenakupuje podle letáků str. 14 Manažerem roku 2011 pro odvětví obchodu se stal Miloš Škrdlík z Brněnky str. 16 Čerstvé potraviny: strašák nebo konkurenční

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII?

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? profi 5 /2013 PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? SOS CONSULTING JAK SE HRAJE V PRVNÍ LIZE FLEXI POD LUPOU PŘÍLOHA PENZIJNÍ FONDY PŘÍLOHA POVINNÉ RUČENÍ Petr Kučera Bude

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014 1/2014 Vyšehrad 3/2014 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Jak vybrat správný kurz pro firmu? Zdenka Vostrovská: K podnikání mě přivedla mizerná školení editorial Hkp slovo z Hkp Se začátkem

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání:

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání: www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce září 2014 Osobnosti tohoto vydání: Petr Zháňal Jan Houdek Jaroslav Kovář Ľuboslav Komár Zdeněk Juračka Pavel Hejzlar Petr Zháňal Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK Vyhodnocení soutěže mezi odděleními zapojených do soutěže - souhrnná tabulka Oddělení KD Počet zaměstnanců 39 Celkem 11 700

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Med je sladké pokušení

Med je sladké pokušení PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY Tradiční recepty na Velikonoce 04/15 29 Kč Duben 2015 Med je sladké pokušení i trpká nástraha Nenechte se v obchodě okrádat Mouka nemusí být jen bílá

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/ číslo 6/ červen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Výstup a nástup bez bariér /strana 12 a 13/ Autobus čistý ze všech stran /strana 16 a 17/ Dvacetiny historické

Více

Vladimír Mikel: Staneme se šiřiteli myšlenek zodpovědného podnikání. Muž, který ví, co chce

Vladimír Mikel: Staneme se šiřiteli myšlenek zodpovědného podnikání. Muž, který ví, co chce www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce duben 2015 Osobnosti tohoto vydání: Vladimír Mikel Miroslav Kotík Jiří Halbrštát Pavel Kusý Tým redakční rady Prosperita Věra Krumphanzlová Vladimír Mikel: Staneme

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice.

Více

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost?

Spolehlivé tipy pro váš e-shop. Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? 2013 e-trend Spolehlivé tipy pro váš e-shop Trendy na trhu odběrných míst Proč měříme zákaznickou spokojenost? Editorial Obsah Trendy E-commerce 2013 pohledem Tomáše Hájka Zeptali jsme se Předních osobností

Více