Výroční zpráva Č a s o p i s M A D N E O b c h o d M A D N E Šop

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Č a s o p i s M A D N E O b c h o d M A D N E Šop"

Transkript

1 Výroční zpráva Č a s o p i s M A D N E O b c h o d M A D N E Šop Sdružení fyzických osob studentská firma při OA Choceň T. G. Masaryka Choceň 1

2 Výroční zpráva studentské firmy MADNESS ŠOP, MADNESS Na začátku školního roku, ve 3. ročníku, jsme dostali možnost vyzkoušet si běžný chod firmy. Myslíme si, že jsme se svého úkolu nakonec zhostili dobře. Úvodní slovo ředitele firmy: 1. Předmět podnikání V půlených hodinách marketingu jsme z počátku vybírali předmět podnikání. Podle poptávky na naší škole a tradice, jsme se rozhodli pokračovat v provozu prodeje potravin. Mimo to jsme chtěli zkusit i něco jiného a podle hlasování jsme rozhodli pro vydávání časopisu. 2. Název firmy Název vznikl, tak že každý vyslovil své nápady názvů, které jsme zapsali na tabuli a z nich jsme museli vybrat ten nejlepší. Slova jsme se snažili různě kombinovat a vylepšit. Hlasování proběhlo u všech, ale největší počet hlasů získal název od ředitele MADNESS (z anglického slova šílenství) a takto jsme pojmenovali časopis. Pro usnadnění rozdělení různých předmětů podnikání, studentský obchod nesl název MADNESS ŠOP 3. Rozdělení funkcí U obou činností jsme si firmu rozdělili do 3 hlavních sekcí: a. obchodní b. marketingové c. účetní oddělení - přičemž funkce ředitele a zástupce ředitele se rozdělila podle potřeby do jednotlivých sekcí a též jsme sledovali celý průběh chodu firmy 4. Propagace Nejprve jsme vytvořili logo. To mělo na starost oddělení marketingu. Následně jsme vytvořili reklamu, abychom vstoupili do podvědomí našich budoucích zákazníků.. 2

3 Ondřej Winter ředitel Monika Leová zástupce ředitele Finanční oddělení Marketingové oddělení Prodejní oddělení Žaneta Filipová Dominika Janková Andrea Doutnáčová Aneta Kudlíková Vojtěch Vacátko Michaela Knytlová Simona Němcová Veronika Jůzová David Nešpor Daniela Dlouhá MADNESS ŠOP: Náš obchod trval 8 týdnů. Očekávali jsme, že si vyzkoušíme běžný chod firmy například: nákup zboží, příjem zboží, skladování, prodej, marketingové tahy, kdy se snažíme zaujmout zákazníka (průzkumy trhu, anketami, apod..), účetnictví v praxi, které je náplní naší školy a jedním z maturitních předmětů. MADNESS (časopis): Tohoto jsme se zhostili od začátku roku a jeho vydávání bylo nepravidelné. Postup: 1. nejprve jsme vymysleli náplň časopisu 2. pak jsme si jednotlivé části rozdělili a každý se jimi zabýval 3. obsah časopisu tvořil: úvodní část, zajímavosti, rozhovor s učiteli, vtipy, křížovky, články, horoskopy, inzerce, učitelské okénko a závěrečná část 3

4 Zpráva účetního oddělení: členové: Dominika Janková Veronika Jůzová Žaneta Filipová Náplň práce: výběr a správa vkladu správa pokladny zpracování účetních dokladů porovnávání výnosů a nákladů vypočítání celkového zisku 1. Prodej občerstvení Madness Šop Pro obchod jsme vybrali základní kapitál 200,- Kč na jednoho člena. Kapitál sloužil pro nákup prvního zboží, vklady byly po skončení obchodní činnosti vráceny. Během naší činnosti jsme vystavovali pokladní doklady na základě účtenek, paragonů a faktur. Dle všech dokladů jsme účtovali, zapisovali do skladních karet a pokladní knihy. Dále jsme zajišťovali bezpečnost hotovosti v pokladně. Při každé změně prodávajících jsme přepočítali hotovost a zboží a zjistili jsme průběžné výsledky. Výnosy: tržby za zboží ,-- Náklady: kancelářské potřeby 33,- pronájem 300,- nákup zboží ,-- Celkový hospodářský přebytek z prodejní činnosti je 2 736,-- Kč. 2. časopis Madness Ještě pár slov k našemu časopisu Madness - jako základní kapitál se vybíralo 100,-Kč. Časopis se prodával za 10,-Kč, náklady na výrobu jednoho časopisu činily cca 8,-- Kč Výnosy: tržby z prodeje 1 080,-- Náklady: kopírování, tisk 885,-- Celkový hospodářský přebytek z časopisu Madness činí 195,-- Kč. 3. shrnutí Celkový výsledek za obě činnosti tedy byl 2 931,-- Kč, z něhož jsme nakoupily učební pomůcky za 650,-- Kč, zbytek byl věnován na dobročinné účely (viz. závěrečné slovo). 4

5 Zpráva prodejního oddělení členové: Michaela Knytlová Simona Němcová Vojtěch Vacátko Daniela Dlouhá Náplň práce: Náplní naší práce bylo sehnat dodavatele, určit pořadí, v jakém kdo a kdy bude prodávat, určit prodejní dobu a jakým způsobem se bude prodávat. Šli jsme do toho plni nadšení, ale po pár hádkách jsme zjistili, že nebude tak snadné se na všem dohodnout. Vždy převládal hlas většiny. Problémy nastaly při doplňování zboží. Ne každý má auto a možnost dostat se do školy kdy se mu zlíbí, takže občas nebylo co prodávat, ale usilovně jsme pracovali na tom, aby se to změnilo. Nejčastěji dodávala zboží Dominika Janková z finančního oddělení. Bez ní by vážně nebylo co prodávat. Výkaz o prodeji, co se prodávalo, jak se prodávalo, ceník, sortiment, dodavatelé: Prodávalo se v prvním patře školy. Prodejní doba 9:40 10: 00, protože to je hlavní přestávka a v tu dobu jsme očekávali největší příval zákazníků. Střídali jsme se po týdnu. Vždy trojčlenná skupina. Ta měla za úkol shánět bagety a housky. Nebylo to snadné, protože místních nebo lidí, kteří pro ně mohli dojít do blízké pekárny nebylo moc. Obzvláště velké problémy nám dělala skříň, ve které jsme měli uzamknuté zboží. Nedala se otevírat ani zavírat. Když jsme žádali o nápravu, nic se s tím neudělalo. Museli jsme se naučit trpělivost a klidu. Snažili jsme se na zákazníky být milí a vstřícní. Pracovat dobře a efektivně. Především ze začátku to bylo obtížné, ale s praxí se to bez problémů dalo zvládnout. Při prodeji se používala uzamykatelná kasa, která se ukládala do kanceláře školy. Klíč byl také schovaný. Protože se v ní hromadily drobné mince, tak byla velmi těžká a dělalo nám problém ji nosit. Co jsme měli dělat, co jsme dělali a jak to prostě vypadalo a jak to dopadlo: Zjišťovali jsme, co se nejvíce prodává, na co udělat jaké akce. Prostě, co jde nejvíce na odbyt. Na starost jsme také měli zařizování toho,co se mělo dokupovat za zboží. My jsme měli vědět co je potřeba, co dochází, o co je zájem. Co se nejčastěji prodávalo: Nejčastěji se určitě prodávaly bagety a housky, poté hned pití a sušenky (Mila, KinderMaxi). Dodavatelé na bagety a housky jsme si sháněli sami, nejdříve jsme měli problémy v tom, že nám bagety a housky dodávali bez salámu a sýra, jen se zeleninou, to se nám však nelíbilo. Takže jsme to dali dohromady a bylo to už v pořádku, všem velmi chutnalo. 5

6 Prezentace našeho prodeje v časopisu Náš prodej v obchůdku Madness Šop jsme prezentovali v časopise Madness, dělali jsme si v něm reklamu, slevy a akce na zboží. Časopis nám pomáhal propagovat náš obchod. Časopis se prodával vedle našeho krámku za cenu 10 korun. Dala se v něj najít spousta zajímavých věcí slovo redakce, křížovky, články, vtipy, horoskopy, učitelské okýnko. Shrnutí Ze začátku jsme měli obchůdek narvaný k prasknutí výběrem pochutin, ale občas byly i tmavé chvilky, kdy jsme to tam měli vybílené a nebylo, co pořádně na výběr, problémy byly s nákupem nového zboží a hlavně to koupit výhodně. Naše nákupy byly spojené s velkoobchodními domy a jejich akcemi a různými slevami. Neměli jsme pořád stejné zboží a jen ho dokupovali, ale snažili jsme se věci obměňovat za lepší a výhodnější. Samozřejmě nejprodávanější věci jako například brambůrky a sušenky Mila jsme dokupovali stále. Housek a baget se prodalo rekordní množství 397 ks a vypilo se asi 400 l pití, minerálek a vod. Výsledky jsme znázornili graficky. Statistika prodeje baget a housek: Spotřeba baget a housek housky bagety 6

7 Statistika prodeje pití: Spotřeba minerálních vod a ledové kávy v litrech Ledová káva Ledová káva Minerální vody Minerální vody

8 Zpráva marketingového oddělení členové. Andrea Doutnáčová Aneta Kudlíková David Nešpor Náplň naší práce loga. Náplní naší práce byly reklamy, upoutávky na slevy, nástěnná výzdoba, průzkum trhu, 1. reklamy Reklama probíhala formou letáků, kterými jsme chtěli upozornit jednak na slevy v obchodě, ale také na vydání nových čísel našeho časopisu.. 2.Průzkum trhu Průzkum trhu se prováděl ve všech větších obchodních společnostech Tesco, Penny, Plus, Lidl, Makro atd., s cílem porovnat ceny a určit nejlepší místo pro nákup zboží. 3. Slogany, loga, ceny Úkolem našeho oddělení bylo i vymýšlet reklamní slogany, při tvorbě loga jsme se nechali inspirovat některými internetovými stránkami. Ve spolupráci s prodejním oddělením jsme také určovaly cenové strategie v závislosti na tom, jaké zboží šlo nejlépe, resp. nejhůře na odbyt. 8

9 Konečné slovo ředitele firmy Myslíme si, že vedení studentské firmy bylo pro naši zkušenost velmi přínosné. Vyzkoušeli jsme si běžný chod firmy, ovlivnění zákazníka reklamou, cenovou strategií apod. Madness šop: Fungování naší firmy nebylo bezchybné. Měli jsme mezery především v dodávání zboží, s objednávkami apod. V účetnictví jsme se potýkali s problémy v zápisech ve skladních kartách, pokladní knize a doklady od zboží. Také komunikace mezi sebou velmi zaostávala. Klady našeho působení jsou ale i přesto. Neprodělali jsme, z průzkumu jsme si u zákazníků vedli dobře, zanechali jsme pozitivní pocity a my máme velké zkušenosti s vedením firmy. Madness (časopis): Jako negativní část bereme problémy s tiskem, např. nepřehledné písmo, graf, apod. Z prvního vydání časopisu jsme si hodně odnesli. Poznamenané chyby jsme v příštím díle opravili (špatný styl písma, popisku u grafu, nevytisknuté smajliky, ) Klady máme z pozitivních reakcí zákazníků a velké poptávky. Vždy se totiž prodalo více než 60 výtisků. Shrnutí: Úspěch z našeho podnikání jsme si však nenechali pro sebe rozhodli jsme se, že velkou část výdělku věnujeme na pomoc zvířatům v Záchranné stanice Bor u Skutče Pasíčka. K naší velké radosti se k nám přidala i řada studentů z celé školy a tak do Záchranné stanice putuje téměř 3 000,--Kč. Ondřej Winter 9

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK Vyhodnocení soutěže mezi odděleními zapojených do soutěže - souhrnná tabulka Oddělení KD Počet zaměstnanců 39 Celkem 11 700

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE obsah Škola a zaměstnavatelé Víno vstoupilo do celoživotního učení - 65-010-H Skvělá spolupráce školy a firmy - 66-002-H Alenka v říši pekařství - 29-012-H Tvrdá práce ve škole

Více

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání:

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání: www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce září 2014 Osobnosti tohoto vydání: Petr Zháňal Jan Houdek Jaroslav Kovář Ľuboslav Komár Zdeněk Juračka Pavel Hejzlar Petr Zháňal Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské

Více

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci

Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra společenských věd Petr Valenta Finanční analýza a prognóza ekonomického vývoje Waldorfské školy v Olomouci Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

Čerstvý sortiment: kvalita na vlně. Země textilu zaslíbené. Vůně podporují. Snídaňové trendy českého. Nepodceňujte důležitost detailu

Čerstvý sortiment: kvalita na vlně. Země textilu zaslíbené. Vůně podporují. Snídaňové trendy českého. Nepodceňujte důležitost detailu ročník III., www.retailinfo.cz Čerstvý sortiment: kvalita na vlně populismu str. 14 Země textilu zaslíbené str. 20 Vůně podporují prodej str. 26 Snídaňové trendy českého zákazníka str. 30 Nepodceňujte

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9 Chtěl bych poděkovat všem lidem v mém okolí, kteří mě svým přístupem k práci i životu pohánějí k lepším výsledkům a větší efektivitě. I díky nim můžu dělat a zdokonalovat se v tom, co mě baví budování

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI WWW.GRATIASTIBI.CZ KATEGORIE I: ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Bezpečnější

Více

všichni za Hlučínsko

všichni za Hlučínsko Jeden za všechny, všichni za Hlučínsko Jedeme v tom spolu... CESTOVNÍ RUCH: POZNEJTE KRÁSY HLUČÍNSKA- NEJSPECIFIČTĚJŠÍHO REGIONU REPUBLIKY MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: V JEDNOTĚ JE SÍLA, SHODUJÍ SE MÍSTNÍ STAROSTOVÉ

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

LM3 PENĚZŮM NA STOPĚ. Měření vašeho dopadu na místní ekonomiku pomocí LM3

LM3 PENĚZŮM NA STOPĚ. Měření vašeho dopadu na místní ekonomiku pomocí LM3 LM3 PENĚZŮM NA STOPĚ Měření vašeho dopadu na místní ekonomiku pomocí LM3 Brno, 2007 PENĚZŮM NA STOPĚ Text této publikace vychází z příručky The Money Trail, kterou napsal Justin Sacks a vydala New Economics

Více

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12 ročník II., www.retailinfo.cz Člověk na dovolené nenakupuje podle letáků str. 14 Manažerem roku 2011 pro odvětví obchodu se stal Miloš Škrdlík z Brněnky str. 16 Čerstvé potraviny: strašák nebo konkurenční

Více

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014 1/2014 Vyšehrad 3/2014 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Jak vybrat správný kurz pro firmu? Zdenka Vostrovská: K podnikání mě přivedla mizerná školení editorial Hkp slovo z Hkp Se začátkem

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více