ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání SVĚT JE DOBRÝ

2 DOKUMENT Počet stran: 35 Počet příloh: - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DO-14 č. j.: DO-14/ Platnost dokumentu od: OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ÚVOD OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VĚCNÉ PODMÍNKY ŽIVOTOSPRÁVA PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍZENÍ MŠ PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ WMŠ SPOLUÚČAST RODIČŮ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÉ BLOKY VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A JEJICH ČLENĚNÍ OBDOBÍ DOZRÁVÁNÍ OBDOBÍ SVĚTEL OBDOBÍ PROBOUZENÍ OBDOBÍ SLUNCE EVALUACE WALDORFSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY A HODNOCENÍ DĚTÍ str. 1 z 35

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace Sídlo školy: Plovdivská 8, Brno Žabovřesky Zřizovatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Právní forma: Příspěvková organizace IČO: Telefon: Webové stránky: Počet tříd: 3 Kapacita školy: 75 dětí Ředitel školy: Mgr. Tomáš Jedlička (od ) Zpracovatelé ŠVP: Jana Kytnerová (zástupkyně ředitele pro MŠ) Monika Žůrková Martina Holubová Marie Matyášková Jana Petříková Jitka Pavlíčková ŠVP projednán na kolegiu dne ředitel školy str. 2 z 35

4 2 ÚVOD Waldorfská mateřská škola Brno pracuje podle vzdělávacího programu Waldorfská mateřská škola, který vychází z principů pedagogiky Rudolfa Steinera. Tento vzdělávací program má již dlouholetou tradici, skvěle se osvědčil i v zemích Evropské Unie. V současné době je v ČR 7 mateřských škol, které získaly statut waldorfská mateřská škola, a 10 pracujících na principech waldorfské pedagogiky. Kvalita realizace vzdělávacího programu WMŠ je garantována Asociací waldorfských mateřských škol a Českým sdružením pro waldorfskou pedagogiku. str. 3 z 35

5 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola byla zřízena v roce 1991 Statutárním městem Brno, Úřadem městské části Brno Královo Pole, sídlila v budově bývalé MŠ na ulici Božetěchova 15 a začala pracovat na principech waldorfské pedagogiky. Do konce školního roku 1992/1993 byla jednotřídní, pak byla pro velký zájem rozšířena na dvě třídy. V roce 2002, tedy po devíti letech aktivní činnosti, byl brněnské mateřské škole na její žádost sdružením Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten ve Stuttgartu udělen mezinárodní statut Waldorfská mateřská škola (dále jen WMŠ ). V současné době je do programu IVW zapojeno mateřských škol z 52 zemí světa. I brněnská WMŠ byla přijata do tohoto světového společenství a zavázala se s ním kooperovat. V městě Brně je to jediná MŠ s waldorfskou pedagogikou. Od září 2009 je Waldorfská mateřská škola součástí Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace. Škola se nachází v části panelového sídliště Brno Žabovřesky, sestává ze tří pavilónů. Mateřská škola je umístěna v pavilonu B, spolu s CVČ Lata, které není součástí školy. V současné době má WMŠ tři třídy s celkovou kapacitou 75 dětí. Pro výlety do nejbližšího okolí využíváme lokalitu Palackého vrchu, medláneckého kopce, obory v Jundrově a oblasti Komína. Pro delší výlety využíváme les v blízkosti pracoviště školského zařízení pro environmentální výchovu Lipka pracoviště jezírko, Jehnice, Řečkovice a Mokrou horu. Za budovou školy se nachází školní zahrada, která slouží dětem při pobytu venku. V roce 2010 jsme započali společně s rodiči přetvářet tento pozemek na přírodní zahradu smyslů. Inspiraci jsme si přivezli z návštěvy dvou mateřských škol v Kremži, kde jsme měli možnost vidět děti v akci na tamní přírodní zahradě. Naše nadšení bylo základním kamenem projektu Přírodní zahrada smyslů. V roce 2012 bylo naše společné úsilí oceněno na konferenci k environmentální výchově plaketou přírodní zahrada. Naší snahou je praktické provozování environmentální výchovy a vzdělávání a také prožitkové poznávání zákonitostí přírody. str. 4 z 35

6 4 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 VĚCNÉ PODMÍNKY Interiér tříd Snažíme se, aby prostředí, které děti obklopuje, bylo co možná nejútulnější a proteplené. Nábytek je výhradně dřevěný a odpovídá věkovému rozlišení dětí. Bavlna, hedvábí, vlna, len v jemných pastelových barvách nejvhodnější materiály, ze kterých jsou ušity doplňky - závěsy, prostírky, ubrusy. Převládající barvou interiéru je barva světle růžová, která je barvou prvního sedmiletí. Významné místo zaujímá v každé třídě roční stůl, který charakterizuje právě probíhající roční období. Záměr: realizace kuchyňského koutu do každé třídy Hračky Pro svůj přirozený vývoj potřebují děti hračky, které podněcují jejich myšlení, fantazii a kde se samy mohou projevit tvůrčím způsobem. Proto jsou hračky často vyrobeny ručně, z přírodních materiálů. Nedílnou součástí jsou i přírodniny mušle, kameny, šišky apod. Ve všech třídách je koutek pro práci se dřevem, který je vybaven ponkem, svěrákem a nářadím pro děti. Všechny hračky jsou uloženy na dostupném místě tak, aby si je děti mohly kdykoli vzít. Děti po celý rok provází skřítek, typický pro každou třídu. Záměr: rozšíření nabídky didaktických pomůcek pro děti starší šesti let. Doplnění hracích domečků o potřebné vybavení Vybavení zahrady Na jaře roku 2011 začala přestavba původní zanedbané zahrady na tzv. přírodní zahradu. Díky aktivnímu přístupu rodičů a pomoci sponzorů se dosud podařilo vybudovat 3 vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny, bylinkovou spirálu, kamenný amfiteátr, který slouží nejen ke hraní divadla, ale uprostřed skryté ohniště umožňuje např. vaření na ohni. Z přebytečné hlíny vznikl kopec s lanovým výstupem, nerezovou skluzavkou a tunel k prolézání. Pod dohledem pracovníků Tomových parků tatínci instalovali 2 hrazdy s pískovým dopadem a 2 houpačky s kamínkovým dopadem, Místo pro budoucí posezení jsme opatřili sluneční plachtou. str. 5 z 35

7 Na jaře roku 2012 se dočkal svého zprovoznění koutek s vodou a dětskou ruční pumpou, mokrým pískem a jezírko. Byla vyseta nová tráva a zbudovány dva hliněné valy. Žáci z waldorfské ZŠ ze dřeva vyřezali velikého brněnského draka sloužícího na naší zahradě jako překážková dráha nebo romantické posezení pod borovicemi. Práce na zahradě stále pokračují. Habrové domečky zatím nemají konečný tvar, vysadili jsme je v květnu V plánu je zbudování vyhlídkové věže, dřevěného domku nízko v koruně stromu, koloběžkové dráhy, králíkárny pro králíky. Žáci ZŠ vytvořili hmatový chodníček plný přírodnin, hudební nástroje (bambusový dendrofon) a hmyzí hotel. Pracujeme i na zútulnění prostoru pro posezení. Tuto část plánujeme zastřešit a vybavit dřevěnými stoly a lavičkami, abychom zde mohli s dětmi nejenom svačit, ale také se věnovat různým pracovním či výtvarným činnostem. V roce 2014 jsme vysadili vrbový tunel a keře s jedlými bobulemi. Započala se práce na stavbě hliněné pece. Záměr: vybudování hliněné pece, realizace vyhlídkové věže, výměna zahradního nábytku, dokončení habrových domečků 4.2 ŽIVOTOSPRÁVA Stravování V současné době je jídlo do WMŠ dodáváno firmou Vitalité Zdravý Restaurant. Od ledna 2016 bude stravování zajišťovat vlastní školní kuchyně při WZŠMŠ. Individuální stravování je umožněno dětem s vážným zdravotním handicapem po dohodě s vedením školy. V průběhu celého dne mají děti k dispozici čaj nebo vodu, vše ve skleněných nebo porcelánových džbánech. Děti používají vlastní hrníčky přinesené z domu, pouze u oběda pijí ze skleniček. Velmi důležitá je pro nás kultura stolování. Při jídle sedíme všichni u jednoho stolu, začínáme společným přáním a končíme poděkováním. S prostřením stolu k dopolední a odpolední svačině pomáhají děti. Záměr: vlastní zdravá kuchyně WZŠMŠ Pohyb Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Vhodným způsobem pečujeme o duševní a fyzickou pohodu dětí. str. 6 z 35

8 Záměr: obohacení přirozeného pohybu dětí začleněním pravidelných návštěv venkovního školního hřiště 4.3 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se učíme vzájemné důvěře, toleranci, ohleduplnosti a zdvořilosti, solidaritě, vzájemné pomoci a podpoře. Především důvěryhodnost a spolehlivost (autenticita) je základem našeho soužití. Volnost a osobní svoboda dětí by měla být dobře vyvážená s nezbytnou mírou pravidel, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Při zařazování dětí do tříd respektujeme sourozenecké dvojice a současně se snažíme, aby v každé třídě bylo rovnoměrné zastoupení všech věkových skupin a pohlaví. Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na prostředí školy za přítomnosti svých rodičů. Pedagogický styl a vzdělávací nabídka odpovídá zásadám waldorfské pedagogiky a antroposofického učení. Děti jsou vedeny přímou a vstřícnou komunikací. Věnujeme se vztahům dětí ve třídě a celkovému klimatu třídy. Prosociální práce pedagogů směřuje k prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí. Záměr: přiměřená zátěž dětí bez negativního vlivu spěchu, podpořená omezením zájmových kroužků, které neúměrně narušují průběh dění v MŠ 4.4 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Provoz školy: 7:00 16:30 Počet tříd: 3 (Sluníčka, Sedmikrásky a Hvězdičky) Počet dětí na třídu: 25 Počet pedagogických zaměstnanců: 6 Počet provozních zaměstnanců: 3 Do všech tří tříd chodí děti ve věku od 3 do 7 let. Třídy pracují podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Svět je dobrý. Kritéria pro přijetí dítěte do WMŠ: str. 7 z 35

9 Průběh dne ve WMŠ: 7:00 8:00 příchod dětí do jedné z ranních tříd, hry a činnosti dle vlastní volby dětí 8:00 9:10 rozdělení dětí do tříd, hry a činnosti dle vlastní volby dětí, úklid hraček 9:10 9:35 ranní kruh 9:35 10:55 hygiena, svačina 10:55 10:15 řízená činnost 10:15 12:35 hygiena, převlékání, pobyt venku, pohádka 12:35 13:00 oběd 13:00 13:15 hygiena, příprava na odpolední odpočinek, odchod dětí po obědě domů 13:15 14:15 odpolední odpočinek, od února práce s předškoláky 14:15 14:30 vstávání, hygiena, převlékání 14:30 odchod dětí domů 14:30 15:00 odpolední kroužek, svačina 15:00 16:30 hry a činnosti dle volby dětí, odchod dětí domů Naše waldorfská mateřská škola sestává ze tří tříd - Sluníček, Sedmikrásek a Hvězdiček. Děti jsou zde ve smíšených kolektivech. Scházejí se od 7:00 hod do 8:00 hod v jedné ze tříd, potom odcházejí se svými učitelkami do jednotlivých tříd. V každé třídě je 25 dětí. Mateřská škola má svůj pravidelný denní rytmus a řád, který děti naplňuje potřebným pocitem bezpečí a jistoty a je základní motivací pro jejich samostatné jednání. Proto se také každý den strávený v mateřské škole odvíjí tak, že se střídají fáze volných činností s fázemi, v nichž děti pod vedením učitelky dosáhnou koncentrace či zklidnění. V průběhu ranních her si děti samy spontánně hrají. Přitom mohou pozorovat, čemu se věnuje učitelka například připravuje potřebné věci na kreslení, zalévá květiny, uklízí, připravuje těsto na pečení, věnuje se ručním pracím a podobně. Děti sledují smysluplnou činnost dospělého, kterou mohou napodobit. Nevybízíme a neříkáme: Teď budeme dělat to či ono. Děti se samy postupně přidávají a podle své chuti se do činnosti zapojují. Po veselých a dynamických hrách přichází zklidnění, kdy je každé dítě samo za sebe a zároveň součástí společenství ranní kroužek. Děti jsou koncentrované samy v sobě a společně vítají nový den a probouzejí třídní skřítky. V této části je prostor pro společné povídání, sdělování zážitků a pro rozpočítání na pomocníky, kteří se věnují přípravě stolu pro společnou svačinu. Po společném zklidnění přichází rytmická část kroužku. Tady je místo pro hudebně-pohybové hry, říkadla, písničky a to vše spojené s pohybem a snahou o umocnění vnitřního prožitku z právě probíhajícího období koloběhu roku. Ranní kroužek je pravidelně se opakujícím rituálem, kterým u nás začíná každý den. Svačina je dalším prostorem společného setkání a možností upevňovat správné návyky při stolování. Poté následuje společná činnost řízená učitelkou. Každý den je věnovaný jiné str. 8 z 35

10 činnosti. Děti pracují společně a jsou pozitivně motivovány učitelkou. Jejich výkony nesrovnáváme. Po těchto řízených činnostech vyrážíme ven na přírodní zahradu, kde si děti spontánně volí svoji činnost, a dospělý se věnuje zahradním pracím, nebo chodíme na procházky, kde pozorujeme nekonečné zázraky v neustále se měnící přírodě. Každá třída může také navštívit sportovní hřiště před školou, kde děti mohou využít sportovní náčiní, školní koloběžky a jiná vozítka. Po návratu z pobytu venku následuje ztišení dětí v kroužku u pohádky, která má ve waldorfské mateřské škole specifické místo. Je pečlivě a vhodně volená, vztahuje se k určitému právě prožívanému období a provází nás delší čas. Nejprve děti naslouchají vyprávění pohádky, poté může být i dramaticky ztvárněna. Hloubka a moudrost pohádky pronikne hluboko do jejich podvědomí. Po společném obědě se děti odeberou k odpočinku. Od února se předškolní děti po krátkém odpočinku věnují činnostem řízeným učitelkou. Odpoledne se všichni opět setkáme v kroužku, pak si děti spontánně hrají. Je-li pěkné počasí, jdeme na zahradu. Odpolední čas je také velkým prostorem pro individuální práci s dětmi. Průběh týdne ve WMŠ má také svůj pravidelný rytmus: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: modelování ze včelího vosku výlety, návštěvy divadel, muzeí, výstav malování, kreslení pečení oslavy narozenin Modelování K modelování se používá ve WMŠ výhradně včelí vosk. Jeho přírodní barvy a typická vůně pomáhají dětem tvořit opravdu všemi smysly. Práce se včelím voskem podporuje též dětskou trpělivost, fantazii a soustředění. Děti musí nejprve teplem svých dlaní vosk rozehřát, a to je práce nelehká! Společně pak v kroužku vytvářejí jednoduché tvary, které se vztahují k určitému právě prožívanému období. Dětem neříkáme, že budeme modelovat to či ono, ale tichým vyprávěním či zpěvem se je snažíme jemně a nenásilně inspirovat. Výtvory dětí nikterak nehodnotíme. str. 9 z 35

11 Výlety Příroda je nejlepší učebnicí, tak není divu, že v ní pravidelně listujeme. Děti dokáží s nekonečnou trpělivostí a radostí pozorovat broučky pod lupou, stavět lesním skřítkům domečky, objevovat zajímavé kytičky, nalézat všelijaké pokroucené samorosty, dřevíčka a kamínky. A tak se zpět do MŠ vracíme vždy obtěžkáni různými lesními poklady. Výlety nás nejen učí vnímat, poznávat a porozumět přírodě, ale také vnímat sebe navzájem a utužovat naše přátelství. Nenahraditelné prožitky z výletů nás vzájemně velmi propojují. Je-li příležitost, využíváme také tento den k návštěvám divadel, muzeí a výstav. Malování a kreslení Malujeme akvarelovými barvami žlutou, červenou a modrou, technikou mokré do mokrého. Kreslíme bločky z včelího vosku. Děti většinou svoláváme k malování i kreslení písničkou, potom si vyprávíme krátký příběh o barvách nebo pohádku. Učitelka často dotváří atmosféru zpíváním písniček k tématu. Není důležitý výsledek, ale samotný proces tvoření, kreslení a malování, kdy děti pozorují s úžasem, co jim na obrázku vzniká. Pečení Každý čtvrtek se s dětmi těšíme na dary ze zlatých polí a s radostí se stáváme pekaři. Děti prožívají život zrnka obilí v koloběhu celého roku. V létě nasbírané klásky obilí společně vymlátíme, a tak vidíme, kde se úroda ukrývá. Také mouku si děti namelou ze zrníček samy na ručním mlýnku. Ráno společně zaděláme na těsto z celozrnné mouky a necháme nakynout. Po svačině si oblékneme zástěry a jedeme do mlýna. Za doprovodu písniček a říkanek si rozdělíme těsto v kroužku u stolečků. Každé dětské ručky si mohou měkké těsto prohníst, pohladit nebo přivonět a ochutnat. Za chvíli se pod našima rukama objevují chlebánky, preclíky nebo pletýnky. Upečené výrobky každý týden provoní celou školku. Oslavy narozenin Blíží-li se narozeniny někoho z dětí, nese se tento den ve znamení velké oslavy. Narození člověka je velká událost, kterou s dětmi krásně prožíváme. A tak se malý oslavenec stává králem či královnou dne. Navštíví nás i jeho rodiče a povídáme si o jeho narození i o tom, jak vyrůstal. Nechybí ani vlastnoručně zhotovené dárečky nebo malá dobrůtka, kterou oslavenec se svojí maminkou pro ostatní připravil. Záměr: společně s rodiči dbát na dodržování průběhu dne, zaměřit se a organizačně podchytit přechod předškoláků str. 10 z 35

12 4.5 ŘÍZENÍ MŠ Vedení MŠ je zcela podřízeno řediteli školy. Ředitel úzce spolupracuje s vedením školy, které se schází pravidelně 1x týdně na poradě. Kolegium pedagogických zaměstnanců MŠ má poradní hlas. Informační systém je nastaven následovně: Vnitřní přenos informací: mezi zaměstnanci Setkání s ředitelem na kolegiu MŠ Kolegium - zástupce ředitele pro MŠ Vzájemná komunikace ve třídách Elektronicky Vnější přenos informací: zaměstnanci rodiče Osobně Třídní schůzky Elektronicky Webové stránky školy Před začátkem nového školního roku se vždy jasně a srozumitelně vymezí povinnosti a úkoly všech zaměstnanců. Písemný záznam je součástí zápisu z pedagogické konference. Záměr: jasné a srozumitelné vymezení povinností, úkolů a kompetencí, za které nese zaměstnanec zodpovědnost, nastavení kompetencí kolegia MŠ 4.6 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ WMŠ Do týmu pedagogických zaměstnanců jsou přednostně přijímáni uchazeči s potřebnou odbornou kvalifikací, což jasně vymezuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění. Vzhledem ke specifickému zaměření školy je u všech pedagogů žádoucí tříleté studium waldorfského semináře pro učitelky MŠ, který pořádá Asociace waldorfských mateřských škol v Praze. Při výběru nových členů týmu však zohledňujeme také osobnostní předpoklady a zájem o waldorfskou pedagogiku. Při naší práci je důležité ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Každý čtvrtek se od 17:00 do 19:00 pravidelně setkáváme na společných konferencích kolegia učitelek. Naše setkání má tři části: metodickou, pedagogickou a provozní. V metodické části se věnujeme sdílení zkušeností a poznatků ze seminářů, pedagogická část je věnována rozhovorům o dětech, dalším postupům ve výchově a vzdělávání jednotlivých dětí. V provozní části řešíme aktuální provozní problémy a organizaci měsíčních slavností. Služby jednotlivých pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. str. 11 z 35

13 Vzhledem ke vzrůstající potřebě integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou do našeho týmu přijímáni pracovníci na pozici asistenta pedagoga. Při výběru těchto pracovníků vycházíme také z požadavků na kvalifikovanost a ze zkušeností jednotlivých uchazečů. Při škole pracuje výchovný poradce. Záměr: úplná kvalifikovanost pedagogických zaměstnanců a podpora dalšího vzdělávání v oblasti waldorfské pedagogiky, inovace ŠVP. 4.7 SPOLUÚČAST RODIČŮ Waldorfská mateřská škola je postavena na vzájemné důvěře a spolupráci rodičů. Rodiče mají možnost spoluvytvářet prostředí, ve kterém děti vyrůstají, společně s pedagogy organizovat a zároveň se dle možností účastnit slavností, které probíhají v průběhu celého roku, narozeninových oslav svých dětí, mají možnost setkávat se při společných výletech. Pedagogové podle zájmu a potřeb informují rodiče o dětech, o jejich individuálních pokrocích a potřebách, domlouvají se s rodiči na společném postupu při jejich výchově a vzdělání, a to v průběhu celého roku či při individuálních hovorech o dětech. Rodiče mají rovněž možnost účastnit se pravidelných třídních schůzek (3x 4x ročně). V roce 1993 bylo založeno občanské sdružení, nyní spolek W alternativa, který se věnuje propagaci waldorfské myšlenky, podporuje vzdělání a osvětu rodičů a veřejnosti, propaguje myšlenky waldorfské pedagogiky formou kurzů, seminářů, přednášek, exkurzí, stáží, výstav, koncertů, výletů a dalších souvisejících činností. Usiluje o realizaci střední waldorfské školy v Brně. Od roku 2014 funguje nová struktura organizace a spolupráce rodičů a pedagogů školy. Vznikl Kruh rodičů, ve kterém jsou jak zástupci pedagogů, tak zástupci rodičů všech tříd mateřské i základní školy, Tento kruh se schází pravidelně 4x ročně a projednává aktuální témata. Současně vznikají i Kruhy aktivit, které se cíleně zaměřují na různé oblasti spolupráce. Záměr: ve vztazích mezi pedagogy a učiteli podpořit a rozvíjet v rámci setkávání na třídních schůzkách a jiných společných akcích oboustrannou důvěru a otevřenost, porozumění a respekt str. 12 z 35

14 5 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Naši Waldorfskou mateřskou školu navštěvují také děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle stupně a druhu jejich postižení (tělesné či smyslové postižení, mentální postižení, porucha pozornosti a vnímání, logopedické vady, zdravotní nebo sociální znevýhodnění) a z něj vyplývajících individuálních potřeb a možností dítěte, je ve spolupráci asistenta pedagoga, SPC, PPP, třídních učitelek a rodičů vytvořen plán osobního rozvoje, podle kterého jsou děti vzdělávány. Do každé třídy MŠ zařazujeme maximálně jedno integrované dítě. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá souběžně s ostatními dětmi za vydatné pomoci asistenta pedagoga. Tyto děti tak mohou být začleněny do běžného života mateřské školy. Soužití s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami se stalo přirozenou součástí každého dne v naší mateřské škole a přináší obohacení jak pro ně samotné, tak pro kolektiv zdravých dětí i kolegium učitelek. str. 13 z 35

15 6 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Waldorfská pedagogika vychází z myšlenek rakouského filozofa Rudolfa Steinera. Steinerova pedagogika bývá často označována jako výchova ke svobodě. Tím však není míněna vnější svoboda a to, že děti v takovém zařízení mohou dělat, co se jim právě zachce. Opak je pravdou. Pevný a neměnný řád poskytuje dítěti přesné mantinely v jeho každodenních činnostech, a tím mu dává prostor k vnitřní svobodě, k jeho rozvíjení a prožívání. Metody práce ve waldorfské MŠ vycházejí z antroposofie - duchovní vědy, jejímž cílem je člověk chápaný ve své celistvosti jako bytost tělesná, duševní a duchovní. Každý člověk z tohoto pohledu prochází jednotlivými fázemi osobitým způsobem a v každé vývojové fázi jsou možnosti pro optimální rozvoj rozmanitých lidských vlastností a sil. Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka právě v jeho celistvosti. Výchova a vzdělávání vycházejí z vývojových potřeb dítěte a zaměřuje se především na utváření vztahu ke světu. Výrazným prvkem je pěstování humanity a lidskosti, tolerance a porozumění druhým stejně tak jako pěstování osobního vnitřně angažovaného a proměnlivého přístupu k životu a okolnímu světu. Při koncipování waldorfských mateřských škol uvedl Steiner jen málo forem, které vytvářejí jejich identitu. Všechny mají své zdůvodnění v poznání člověka a v sociální úloze škol. V prvním sedmiletí je dítě zcela v zajetí smyslových vjemů, schopnost identifikace je v této fázi největší. S vědomím těchto vývojových zákonitostí jsou organizovány některé výchovně vzdělávací metody a formy v MŠ. V MŠ tedy dochází k vzdělávání několika metodami: - prožitkové a kooperativní učení hrou, založené na přímých zážitcích dítěte. Celá bytost malého dítěte je připravena učit se skrze emoce. Předškolní věk je nejvhodnějším obdobím pro vyprávění příběhů, tvořivý pohyb, hudbu, zpěv, divadlo, ruční a umělecké práce všeho druhu. Tyto činnosti povzbuzují představivost, probouzejí zájem o učení a pomáhají poznávat okolní svět. - spontánní sociální učení, které je založeno na principu přirozené nápodoby. Waldorfská pedagogika přihlíží k přibližně sedmiletým periodám ve vývoji člověka. V prvních sedmi letech se dítě učí napodobováním a vzorem. Proto mu mají dospělí poskytovat vhodný vzor. Dítě napodobuje všechno, co se projevuje v jeho blízkém okolí. V prvních sedmi letech vedeme a řídíme dítě tím, co sami děláme a vyvarujeme se napomínání a zákazů. Dítě vedeme také tím, co pociťujeme a co si myslíme. Použitá forma výchovy k výtvarným a uměleckým činnostem nespočívá v pěstování uměleckých dovedností dítěte, ale v umělecky pojímaném přístupu k životu. V pěstování schopnosti živě a tvořivě zacházet se sebou samým, se svou životní skutečností a str. 14 z 35

16 nezabydlovat se v již ověřených stereotypech. Tato schopnost umožňuje neustálou vnitřní proměnu, vnitřní pohyb na své cestě životem. Dále uplatňujeme vzdělávací metodu rytmu a opakování. Dítě má přirozenou potřebu rytmu, nejen co se týče spánku a bdění, klidu a aktivity, ale i opakování pohybu, zvuku a rytmu. Proto je důležité rozdělení dne, týdne, měsíce i roku. Všechno se opakuje v pevném rytmu, střídá se napětí s uvolněním. Aktivity spontánní i řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené. Řízená činnost bývá ve waldorfské MŠ preferována v rámci celé třídy, přičemž si děti spontánně osvojují a prohlubují své sociální cítění a dovednosti, na které je ve waldorfské pedagogice kladem velký důraz. Samozřejmou součástí vzdělávacího programu je individuální péče o děti v rámci společenství třídy a integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro učitele platí následující formy: - učitel zodpovídá za výchovu a vzdělávání dětí na základě nauky o člověku, vztahu k dětem a na základě svých sociálních a odborných kompetencí - učitelé si udržují prostřednictvím společných pravidelných pedagogických konferencí mezi sebou vzájemný vnější i vnitřní vztah a dále se tak vzdělávají - rodiče a učitelé tvoří společenství zodpovědné za školu str. 15 z 35

17 7 VZDĚLÁVACÍ OBSAH str. 16 z 35

18 7.1 INTEGROVANÉ BLOKY jsou voleny v souladu s koloběhem roku a propojeny měsíčními slavnostmi. Jednotlivé bloky jsou závazné pro všechny třídy mateřské školy. Učivo bloků je zpracováváno vždy pro celou věkovou skupinu dětí, každý blok obsahuje všechny vzdělávací oblasti. Pedagog volí vzdělávací nabídku tak, aby byla pestrá a umožňovala dětem získávat potřebné dovednosti, užitečné poznatky a podporovala vytváření samostatných postojů. 7.2 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A JEJICH ČLENĚNÍ Dítě a jeho tělo (oblast biologická) Fyzický rozvoj a pohybová koordinace Jemná motorika, koordinace ruky a oka Sebeobsluha Zdraví, bezpečí Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) Jazyk a řeč Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace Vnímání Pozornost, soustředění, paměť Tvořivost, vynalézavost, fantazie Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování Časoprostorová orientace Základní počáteční matematické představy, početní a číselné pojmy a operace Řešení problémů, učení Sebepojetí, city, vůle Sebevědomí, sebeuplatnění Sebeovládání, přizpůsobivost Sebepojetí, city, vůle Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) Komunikace s dospělým Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech Sociabilita str. 17 z 35

19 Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) Společenská pravidla a návyky Zařazení do společenství Kultura, umění Dítě a svět (oblast environmentální) Poznatky, sociální informovanost Adaptabilita ke změnám Vztah k životnímu prostředí 7.3 OBDOBÍ DOZRÁVÁNÍ Záměr: Seznámit děti s prostředím MŠ, s rytmem dne a týdne. Adaptovat a vytvářet sociální vztahy. Rozvíjet smyslové vnímání a poznatky o podzimní přírodě. Podtéma: Svatováclavská slavnost Michaelská slavnost Doba realizace: 2 měsíce Charakteristika období: Uvědomění si významu podzimu jako období sklizně úrody. Svatováclavská slavnost a počátek procesu odumírání života v přírodě. Sv. Michael jako symbol boje s těmito silami. Skřítci jako symbol životní síly přírody stahující se do nitra Země. Nabízené činnosti: * Tvoření s přírodninami * Zpracovávání obilí * Práce na zahradě * Zpracovávání ovoce a zeleniny * Výroba a pouštění draků * Malování, kreslení str. 18 z 35

20 Dílčí vzdělávací cíle (z RVP PV) - co pedagog u dítěte podporuje Oblast biologická (dítě a jeho tělo) rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj fyzické i psychické zdatnosti vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu kompetence k učení Oblast psychologická (dítě a jeho psychika) rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) získání relativní citové samostatnosti rozvoj schopnosti sebeovládání kompetence komunikativní Oblast interpersonální (dítě a ten druhý) seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému posilování pro-sociálního chování ve vztahu k ostatním lidem rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních kompetence sociální a personální Oblast sociálně-kulturní (dítě a společnost) poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociálně-kulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny kompetence k řešení problémů Oblast environmentální (dítě a svět) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém str. 19 z 35

21 prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách kompetence činnostní a občanské 7.4 OBDOBÍ SVĚTEL Záměr: Vnímat a pochopit procesy se změnami probíhajícími nejen v přírodě. Vnímat vzájemnou sounáležitost ve vztahu ke kulturním kořenům a tradicím a také vnímat a cítit teplo v lidských vztazích. Podtéma: Martinská slavnost Adventní spirála Vánoce Tříkrálová slavnost Hromnice Doba realizace: 3 měsíce Charakteristika období: Prožitek zkracujícího se dne prostřednictvím tradičních lidských činností uprostřed kruhu blízkých lidí, prožitek vzájemnosti. Svatý Martin jako symbol lidského soucítění, vzájemné pomoci a úcty. Prožitek nálady adventního času s jeho aspekty. Vánoce jako symbol příchodu nového života po období odumření. Doznívání zážitků vánoc při Tříkrálové hře. Nový rok jako symbol optimismu a nové perspektivy. Prožitek vrcholného období zimy v jeho tradičním pojetí jako období začátku pronikání životních sil z nitra Země na povrch. Masopust jako symbol živelnosti, opaku adventního období cesta sebevyjádření, seberealizace. Nabízené činnosti: * Výroba lucerniček * Práce s voskem výroba svíček * Práce s těstem martinské rohlíčky, vánoční cukroví * Tvoření z ovčí vlny, tkaní * Rukodělné činnosti - výroba vánočních dárků * Malování, kreslení str. 20 z 35

22 Dílčí vzdělávací cíle (z RVP PV) co pedagog u dítěte podporuje Oblast biologická (dítě a jeho tělo) osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí Kompetence k řešení problémů Oblast psychologická (dítě a jeho psychika) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální posilování přirozených poznávacích citů rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) vytváření základů pro práci s informacemi poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání Kompetence k učení Oblast interpersonální (dítě a ten druhý) osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem vytváření pro-sociálních vztahů ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi nebo dospělými Kompetence sociální a personální Oblast sociálně-kulturní (dítě a společnost) vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností rozvoj společenského i estetického vkusu Kompetence komunikativní str. 21 z 35

23 Oblast environmentální (dítě a svět) rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Kompetence činnostní a občanské 7.5 OBDOBÍ PROBOUZENÍ Záměr: rozvíjet elementární poznatky o jarní přírodě, vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou. Podtéma: Masopust Vynášení Morény Semínková slavnost Velikonoce Doba realizace: 3 měsíce Charakteristika období: Zahájení prací na zahradě jako prostředek poznávání a pozorování probouzející se přírody. Tradiční dětské hry a činnosti jako symbol radosti, činorodosti a nových sil. Pomocí rytmizace opakování vnitřního řádu v období všeobecného vnějšího pohybu a změn v přírodě. Velikonoční zajíc jako symbol překonání vlastních potřeb. Vejce jako symbol nového života. Proutí jako symbol proudící životní síly. Nabízené činnosti: * Výroba masopustních masek * Hudebně-pohybové činnosti tradiční veselí v duchu masopustního průvodu * Výroba Morény symbolu zimy a její vynášení (Morénu vhazujeme do vody nebo pálíme) * Práce na zahradě pozorování probouzející se přírody a setí prvních semínek * Práce s těstem příprava velikonočních tradičních pokrmů * Malování, kreslení, zdobení vajíček str. 22 z 35

24 Dílčí vzdělávací cíle (z RVP PV) co pedagog u dítěte podporuje Oblast biologická (dítě a jeho tělo) rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky Kompetence k učení Oblast psychologická (dítě a jeho psychika) rozvoj řečových a jazykových dovedností receptivních i produktivních rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti posilování přirozených poznávacích citů rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit Kompetence komunikativní Oblast interpersonální (dítě a ten druhý) rozvoj kooperativních dovedností Kompetence k řešení problémů Oblast sociálně-kulturní (dítě a společnost) seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat rozvoj společenského i estetického vkusu Kompetence sociální a personální Oblast environmentální (dítě a svět) pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou Kompetence činnostní a občanské str. 23 z 35

25 7.6 OBDOBÍ SLUNCE Záměr: Rozvíjet mezilidské vztahy s důrazem na rodinu, uvědomovat si pocit bezpečí v rodinném kruhu. Rozvíjet všechny smysly. Poznávat a prožívat kulturní a náboženské tradice. Podtéma: Den matek Otevírání studánek Letniční slavnost Svatojánská slavnost Pasování na školáky Doba realizace: 2 měsíce Charakteristika období: Navázání na předchozí období prožitím vztahu k nejbližší osobě (svátek matek), starosti o ni, pocitu péče o ni, poděkování. Otvírání studánek, Letnice královničky jako symbol uvolnění léčivých sil Země, pták jako symbol svobodného ducha a svobodné vůle. Prostřednictvím sběru léčivých bylin a péče o zahradu prožitek síly nastávajícího léta v jeho plnosti. Svatý Jan jako obraz zralosti a obratu kvalitativní změny v přírodě i v nitru člověka (nejen já, ale i druzí). Nabízené činnosti: * Rukodělné činnosti výroba dárků pro maminky * Pobyt v přírodě čištění studánek * Práce na zahrádce péče o bylinkovou spirálu * Tvoření z papíru příprava korunek pro královničky * Zpracování první sklizně jahod a třešní * Tkaní Dílčí vzdělávací cíle (z RVP PV) co pedagog u dítěte podporuje Oblast biologická (dítě a jeho tělo) uvědomění si vlastního těla osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Kompetence k učení str. 24 z 35

26 Oblast psychologická (dítě a jeho psychika) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat Kompetence komunikativní Oblast interpersonální (dítě a ten druhý) osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Kompetence k řešení problémů Oblast sociálně-kulturní (dítě a společnost) vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách rozvoj společenského i estetického vkusu Kompetence sociální a personální Oblast environmentální (dítě a svět) poznávání jiných kultur pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy Kompetence činnostní a občanské Svátek svatého Václava a Michaela Prvním velkým svátkem je období konce září svátek svatého Václava a svatého Michaela. Jedná se vlastně o dvě vzájemně blízké slavnosti, přičemž první z nich lze vnímat jako slavnost podzimní rovnodennosti, druhou spíše jako slavnost křesťanskou. V přírodě v té době vrcholí sklizeň úrody, v rostlinné říši se počínají projevovat procesy odumírání života nesklizené plody padají a začínají uhnívat, rostliny naplnily svůj úkol a dále ve svém vývoji nepokračují, cyklus tohoto roku je u konce, zrno je uloženo v sýpkách. Úroda tohoto roku je hodnocena, je vybíráno to nejsilnější a nejkvalitnější, co může být str. 25 z 35

27 použito pro příští cyklus. I člověk může takto hodnotit, která zkušenost získaná v první půli roku je použitelná pro čas budoucí a ke které je lépe se již nevracet. Hlavním symbolem se v životě mateřské školy stává plod zrno, jablko apod., jako symbol naplnění formy, uzavření cyklu. Děti se účastní sklizně plodů, u obilí pak jeho vymlácení a semletí na mouku. Z této mouky je potom upečen první chléb. Pravidelné mletí obilí a pečení chleba nebo pečiva k jednotlivým slavnostem roku se později stanou trvale obnovovanou činností. Podobnými obrazy lze uskutečnit první z obou svátků. Druhý svátek rozvíjí motiv předcházející slavnosti, v níž děti mohou prožívat, že je o ně postaráno a že jim nic nechybí. V podobných okamžicích člověk obvykle ztrácí schopnost pozornosti a bdělosti a může snadno přehlédnout případné hrozící nebezpečí nebo být lhostejný vůči svému okolí. Křesťanský obraz archanděla Michaela bojujícího s drakem nás upozorňuje na důležitost pěstování schopnosti bdělé pozornosti, jasného myšlení, odvahy a statečnosti. Archanděl Michael je v křesťanském pojetí světa nejvyšší hierarchickou bytostí, pro děti může být rytířem, jak jej znají z různých pohádek a vyprávění. Tento rytíř se za pomoci typicky rytířských ctností pouští do boje s drakem pro dospělé může být tento boj obrazem boje se sebou samým, se svou malomyslností, beznadějí, sobectvím vlastně všemi silami, které nás ochromují v našich úsilích. I proto je nálada vrcholícího podzimu ochromení až k odumírání a zániku. Pouze vlastní aktivní účast na okolním dění může být vyhraným rytířským kláním. Martinské období Období od poloviny listopadu je přípravou na svátek svatého Martina. I pro dospělé je důležité vědět, že bitva je dohrána: co mělo být ztraceno, je ztraceno, co má být zachováno, je třeba ochránit. Týká se to nejen přírody, ale i lidí. Zrno zapadlé do hlíny i všichni živočichové potřebují a přijímají ochranu a teplo matky Země. Kvalita života se mění stahuje se dovnitř. Do mateřské školy přicházejí v pohádkách skřítkové se svými světélky jako symboly ochrany a jakéhosi hledání vnitřního světla. Do života lidí vstupoval v tomto období svatý Martin, nikoliv už pouze jako rytíř, ale jako symbol hluboké spoluúčasti na lidském utrpení. V dávné legendě svým pláštěm nejen ochránil ubožáka před zimou, ale učinil velice významné lidské gesto. Martinský motiv je však i motivem dělení, rozdělení a soucitu. str. 26 z 35

28 Advent Ještě o kousek dále jde advent. Přichází jedno z nejkrásnějších období ve waldorfské mateřské škole, jedna z nejkrásnějších slavností. Lidé v minulosti citlivě přijímali krátící se den a spánek přírody jako výzvu pro člověka ke bdění a zamýšlení. Snažili se proto co nejvíce se vzájemně přiblížit a ztišit a ztišením otevřít v duši prostor pro příchod něčeho nového zrození nové kvality. Celé adventní období má zcela výjimečný ráz život probíhá v rytmu odlišném od ostatních období. Postupné stavění jesliček vyvolává atmosféru napětí a očekávání, a doplňují je přírodní aranžmá symbolizující přírodní svět - v prvním týdnu minerální svět, ten se v dalších týdnech rozšiřuje o svět rostlinný a říši zvířat, aby nakonec dospěl až k člověku. Současně na počátku adventu při adventní slavnosti vytváříme na zemi spirálu z větviček. Tato spirála, kterou děti procházejí, aby si v jejím středu zapálily svíčku, navozuje motiv ztišení, cesty, která má být cestou do vlastního nitra, do svých vlastních hlubin. Ve waldorfské mateřské škole se v tomto období provádějí především činnosti náročné na přesnost provedení a vyžadující zvýšenou pozornost dětí a schopnost se soustředit. Tříkrálové období a Hromnice Proti předvánočnímu a vánočnímu období má počátek roku zcela jiné poslání můžeme se obrátit pohledem zpět a bilancovat, můžeme však také vyhlížet nové horizonty nastupujícího roku. V tomto duchu probíhají i dvě menší slavnosti slavnost Tří králů a Hromnice. V obou doznívá vánoční čas a obě jakoby potvrzují naději obsaženou ve vánoční události. Tři králové, představitelé světové moudrosti, přinášejí své nadčasové dary: zlato jako symbol své královské hodnosti a nejvyššího poznání, kadidlo jako symbol oběti, látku, která v ohni přeměňuje transformuje svou kvalitu, a myrhu jako symbol Kristova člověčenství v jeho nesmrtelnosti a nekončícím působení. Slavnost Hromnic je už potom jenom tečkou za celým obdobím, které lze nazývat obdobím světel. Zbytky všech svíček se za účasti dětí symbolicky slévají do jedné veliké, které se potom jako symbolu užívá při různých dalších školních oslavách. str. 27 z 35

29 Období masopustu Vládu nad zemí opět získává navracející se Slunce. Tato skutečnost má velký vliv na proměny prožívání přírodních procesů. Již během února je možno zaznamenat proměnu ve volné přírodě - tajícím sněhem se dostává do půdy velké množství vody a dochází zde k mnoha chemickým reakcím. Jarní půda vydává pronikavou vůni. Z nitra země počínají pronikat životní síly, probouzí se vše, co několik měsíců odpočívalo. Proudící voda uvádí vše do pohybu, rozpouští minerály, a s nimi proniká do rostlin, ty obnovují činnost kořenů. Probouzená aktivita rostlin vytváří pocit, jakoby se rostliny znovu za nových podmínek spojovaly se Zemí. Nastává nová situace všudypřítomný pohyb otevírá vše, co bylo dosud uzavřeno, a člověk se ocitá v období, které má právě opačnou kvalitu, než měl adventní čas. Čas zdlouhavého rozjímání končí a nastává čas činů, ke slovu se dostává probuzená vůle. Přichází nejlepší chvíle pro uspořádání masopustního reje, při kterém v minulosti lidé ve své probuzené tělesnosti oslavovali příchod nových sil. V mateřské škole může tedy masopust probíhat ve znamení zvířátek a dobrého jídla, pocitu dostatku a nového sebe naplnění. Proces probouzení přírody přináší mnoho nových zážitků, všechny jarní dětské hry jsou výrazem právě takové radostnosti, pohybu, činorodosti a čistoty. Velikonoce Při prožitku pocitu naplnění a hojnosti člověk přirozeně vnímal, že se jedná pouze o dar, který nedostává vždy automaticky, většinou spíše pouze výjimečně. V tom cítíme velkou podobnost s podzimním obdobím, konkrétně s martinskými a michaelskými motivy. Vrcholící jaro má symbolů více, jedním z nich je vedle vajíčka symbolu nově se rodícího života, právě velikonoční zajíc symbol altruismu, skromnosti, pokory, čistoty a překonání tělesného pokušení (býval zobrazován u nohou Panny Marie). Podobností s podzimem je mnohem více, z určitého hlediska se i ve velikonočním mystériu jedná o překonání svazujících a ochromujících sil. Jakoby impuls, který od vánočního období žije uvnitř v srdci člověka, dostal nyní možnost své vnější realizace ve prospěch ostatních. Ne náhodou se vždy v těsné blízkosti velikonoc objevuje v kalendáři svátek svatého Jiří (Svatý Jiří býval zobrazován na koni jako rytíř zabíjející kopím saň). Postava tohoto rytíře symbolizovala bojovníka za víru, posla pevnosti na cestě k dosažení cíle. Saň je symbolem zla a nebezpečí působících na této cestě.). Nás, lidi současnosti, mohou tyto svátky, s nimiž se setkáváme v období všeobecného jarního bujení a pohybu, podněcovat také ke snaze o nalezení vnitřního řádu a konkretizaci dříve stanovených cílů. Všechny obrazy, které nám poskytují tradiční činnosti tohoto období, str. 28 z 35

30 jakoby vyprávěly o tomtéž vynášení smrtky, pečení jidášů, pletení pomlázek, otloukání píšťaliček, zasazení semínka své vlastní rostlinky, o niž je nutno pečovat, aby nezahynula. Semínková slavnost Po rozloučení s paní zimou nastal čas otevřít náruč novému životu a přivítat probouzející se jaro. V tomto čase matička země vysílá své živé síly na povrch země a přichází nové vzejití přírody (zmrtvýchvstání v křesťanské symbolice). V teplé náruči země odpočívala loňská semínka pod sněhovou přikrývkou a nyní nastalo období rozhodování. Která semínka přežila tuto zimu a co dobrého nám v letošním roce vyroste? S dětmi se těšíme na pozorování okolní přírody, vše roste jakoby zázrakem. S dětmi zpíváme písničky o sluníčku, které svými paprsky šimrá zem a o dešti, který vytahuje rostlinky ze země ven... Zasadíme si za oknem řeřichu a společně ji zaléváme a v polévce nebo na chlebáncích ochutnáváme. Letnice a svatý Ján V čase, kdy se jaro pomalu mění v léto, se slaví s dětmi ještě dva velké svátky. Jedná se o svatodušní svátky (letnice), které se u nás neslaví tak jako jiné svátky roku, a na samém konci školního roku potom svátek svatého Jana. V přírodě se v tuto dobu odehrávají zajímavé věci. Slunce vede intenzivní rozhovor se Zemí, Země se nechává přemluvit a uvolňuje všechny síly ze svého nitra na povrch. Dává je volně k dispozici všemu živému a jde ještě kousek dál, jakoby se chtěla spojit se svým slunečním druhem a celým kosmem. Přichází období, pro které naši předkové měli podobenství v laických lidových hrách v jízdách králů pozemská nevěsta, nebeský ženich. Křesťanství zase připomíná, že přesně toto je chvíle, kdy učedníci pocítili určitou osamělost, neboť Kristus se již svému fyzickému bytí vzdálil a nyní oni sami musí najít sílu obhájit myšlenky, které v sobě nesou. Snad proto bývá zobrazována v této souvislosti ve svatodušní svátky holubice symbol svobodného ducha, který tak jako ona, může vzlétnout k oblakům. Četné obrazy zobrazující Kristovy žáky s barevnými plameny nad hlavami nazývají tento okamžik svátkem seslání Ducha svatého. Co nám takový obraz chce sdělit? Všichni jsme ve svém životě dlouho žáky, těmi, kdo se učí, sbírají zkušenosti a respektují danou autoritu. Tento stav však není konečným stavem, přijde čas kdy se žák musí stát učitelem, procitá k jednání z plného vědomí sebe sama, s odpovědností za svůj životní prostor a z vědomí důsledků svého působení. Z nevědoucího, neuvědomujícího se stává vědoucí. Z toho, kdo je obdarován, se stává ten, kdo obdarovává. To je motiv, který proniká činnostmi v mateřské škole v tomto období. str. 29 z 35

31 S dětmi lze obnovovat i jinou tradici nacházející se v období letnic tradici otevírání studánek, v níž lze najít podobné kořeny. Aby Země mohla opravdu vydechnout, přichází lidé se svou pomocí a vyčistí jeden z možných průchodů nebo otvorů, aby ozdravná síla mohla volně proudit ven. Strážcem takové síly je pro děti víla ze studánky. Dary, jež od ní dostanou nejen v podobě vody, ale především čerstvých lesních bylin, je později přenesou rovnou do svatojánské doby. Konec června je obdobím prožívání nejhlubšího výdechu Země, kdy zemské síly jsou zcela uvolněny, rostliny planou ohněm květů a některé z nich disponují zvláštní, snad čarovnou mocí. Oheň v květech jakoby završil letošní vývoj rostliny, a ta se mění v plod, dílo tohoto roku je téměř dokonáno. Staré brzy uvolní místo novému. Tento motiv je rovněž motivem křesťanským, a charakterizuje přicházející čas: Já se musím zmenšovati, aby ty ses mohl zvětšiti. Oheň květů a sílu tohoto motivu vyjadřují svatojánské ohně, při nichž se připravují s dětmi posilující bylinné čaje, dary od strážkyně pramenů zemské síly... Pasování na školáky Konec června, doba, kdy země září barvami a začíná vydávat to nejlepší, co má. A právě to nejlepší promění později v plody. Staré umírá, aby mohlo přijít něco nového. Pro naše předškoláky právě končí jedna z etap životní pouti a otevírá se nová. Na cestě k pomyslnému prahu je doprovází paní učitelky společně s rodiči. Na druhé straně je čeká nejen něco nového, ale také někdo nový. Pro děti samotné je v tuto chvíli nejdůležitějším krokem odvaha opustit to staré, dobře známé, a udělat krok vstříc něčemu novému a neznámému. str. 30 z 35

32 8 EVALUACE WALDORFSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY A HODNOCENÍ DĚTÍ Cílem naší mateřské školy je naplnit děti potřebným pocitem bezpečí a jistoty. Vytvořit takové prostředí, kde se budou děti cítit přijímány, rodiče budou s důvěrou předávat své děti pedagogům a kolegium pedagogů bude vyrovnané a naplněné vnitřním klidem. Provádění pravidelných evaluačních procesů nám přináší zpětnou vazbu o naplňování cílů naší mateřské školy, poskytuje přehled o prováděné pedagogické práci, upozorňuje na nedostatky v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Realizace systematické evaluace pomáhá k nalezení příčin těchto nedostatků a přispívá ke zvolení nových, vhodnějších metod a postupů. Záměrem evaluace je dosáhnutí efektivního výchovně vzdělávacího procesu v rámci celé waldorfské mateřské školy probíhajícího ve spolupráci s rodiči a vedeného ke spokojenosti dětí, rodičů i kolegia učitelek. Evaluace v naší mateřské škole probíhá na dvou úrovních, na úrovni vnitřního hodnocení, kde jsou hlavními aktéry pedagogové MŠ a vedoucí učitelka MŠ. Vnitřní hodnocení probíhá převážně formou pravidelných týdenních konferencí celého kolegia a pedagogických rad, jež probíhají čtyřikrát do roka, vždy po ukončení daného období (Dozrávání, Světel, Probouzení, Slunce). Konference kolegia je členěna na tři části, kterými jsou část metodická, pedagogická a část provozní. Z každé konference se pořizuje zápis. Na úrovni vnějšího hodnocení se podílí vedení ZŠ, rodiče a další pověření pedagogičtí pracovníci. 1) Podmínky vzdělávání v mateřské škole Věcné podmínky MŠ kvantita výtvarného a spotřebního materiálu kvalita vybavení vnitřních a venkovních prostor MŠ (třídy, šatny, přírodní zahrada) Metoda: vizuální kontrola, debata, rozhovor Zhodnocení: týdenní konference kolegia Časový horizont: začátek školní roku, průběžně v průběhu školního roku Garant: Jitka Pavlíčková (učitelka) Psychosociální podmínky Věkově smíšené třídy Přítomnost rodičů ve třídě Respektování sourozeneckých dvojic Metoda: analýza dokumentů dětí, rozhovor s rodiči Zhodnocení: týdenní konference kolegia, pedagogická rada Časový horizont: začátek školního roku (srpen, září) Garant: Vedoucí učitelka str. 31 z 35

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání SVĚT JE DOBRÝ projednán na kolegiu dne 3.1.2013 č.j. DO-14/ 2013-01-03 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 3. PODMÍNKY

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí

Školní vzdělávací program přípravná třída. Do školy s radostí ZŠ Veronské náměstí, Praha 10 Školní vzdělávací program přípravná třída Do školy s radostí 1. Charakteristika vzdělávacího programu Legislativní a pedagogické dokumenty platné pro přípravné třídy základní

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více