ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání SVĚT JE DOBRÝ

2 DOKUMENT Počet stran: 35 Počet příloh: - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DO-14 č. j.: DO-14/ Platnost dokumentu od: OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ÚVOD OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VĚCNÉ PODMÍNKY ŽIVOTOSPRÁVA PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍZENÍ MŠ PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ WMŠ SPOLUÚČAST RODIČŮ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ OBSAH INTEGROVANÉ BLOKY VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A JEJICH ČLENĚNÍ OBDOBÍ DOZRÁVÁNÍ OBDOBÍ SVĚTEL OBDOBÍ PROBOUZENÍ OBDOBÍ SLUNCE EVALUACE WALDORFSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY A HODNOCENÍ DĚTÍ str. 1 z 35

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace Sídlo školy: Plovdivská 8, Brno Žabovřesky Zřizovatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Právní forma: Příspěvková organizace IČO: Telefon: Webové stránky: Počet tříd: 3 Kapacita školy: 75 dětí Ředitel školy: Mgr. Tomáš Jedlička (od ) Zpracovatelé ŠVP: Jana Kytnerová (zástupkyně ředitele pro MŠ) Monika Žůrková Martina Holubová Marie Matyášková Jana Petříková Jitka Pavlíčková ŠVP projednán na kolegiu dne ředitel školy str. 2 z 35

4 2 ÚVOD Waldorfská mateřská škola Brno pracuje podle vzdělávacího programu Waldorfská mateřská škola, který vychází z principů pedagogiky Rudolfa Steinera. Tento vzdělávací program má již dlouholetou tradici, skvěle se osvědčil i v zemích Evropské Unie. V současné době je v ČR 7 mateřských škol, které získaly statut waldorfská mateřská škola, a 10 pracujících na principech waldorfské pedagogiky. Kvalita realizace vzdělávacího programu WMŠ je garantována Asociací waldorfských mateřských škol a Českým sdružením pro waldorfskou pedagogiku. str. 3 z 35

5 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola byla zřízena v roce 1991 Statutárním městem Brno, Úřadem městské části Brno Královo Pole, sídlila v budově bývalé MŠ na ulici Božetěchova 15 a začala pracovat na principech waldorfské pedagogiky. Do konce školního roku 1992/1993 byla jednotřídní, pak byla pro velký zájem rozšířena na dvě třídy. V roce 2002, tedy po devíti letech aktivní činnosti, byl brněnské mateřské škole na její žádost sdružením Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten ve Stuttgartu udělen mezinárodní statut Waldorfská mateřská škola (dále jen WMŠ ). V současné době je do programu IVW zapojeno mateřských škol z 52 zemí světa. I brněnská WMŠ byla přijata do tohoto světového společenství a zavázala se s ním kooperovat. V městě Brně je to jediná MŠ s waldorfskou pedagogikou. Od září 2009 je Waldorfská mateřská škola součástí Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace. Škola se nachází v části panelového sídliště Brno Žabovřesky, sestává ze tří pavilónů. Mateřská škola je umístěna v pavilonu B, spolu s CVČ Lata, které není součástí školy. V současné době má WMŠ tři třídy s celkovou kapacitou 75 dětí. Pro výlety do nejbližšího okolí využíváme lokalitu Palackého vrchu, medláneckého kopce, obory v Jundrově a oblasti Komína. Pro delší výlety využíváme les v blízkosti pracoviště školského zařízení pro environmentální výchovu Lipka pracoviště jezírko, Jehnice, Řečkovice a Mokrou horu. Za budovou školy se nachází školní zahrada, která slouží dětem při pobytu venku. V roce 2010 jsme započali společně s rodiči přetvářet tento pozemek na přírodní zahradu smyslů. Inspiraci jsme si přivezli z návštěvy dvou mateřských škol v Kremži, kde jsme měli možnost vidět děti v akci na tamní přírodní zahradě. Naše nadšení bylo základním kamenem projektu Přírodní zahrada smyslů. V roce 2012 bylo naše společné úsilí oceněno na konferenci k environmentální výchově plaketou přírodní zahrada. Naší snahou je praktické provozování environmentální výchovy a vzdělávání a také prožitkové poznávání zákonitostí přírody. str. 4 z 35

6 4 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 VĚCNÉ PODMÍNKY Interiér tříd Snažíme se, aby prostředí, které děti obklopuje, bylo co možná nejútulnější a proteplené. Nábytek je výhradně dřevěný a odpovídá věkovému rozlišení dětí. Bavlna, hedvábí, vlna, len v jemných pastelových barvách nejvhodnější materiály, ze kterých jsou ušity doplňky - závěsy, prostírky, ubrusy. Převládající barvou interiéru je barva světle růžová, která je barvou prvního sedmiletí. Významné místo zaujímá v každé třídě roční stůl, který charakterizuje právě probíhající roční období. Záměr: realizace kuchyňského koutu do každé třídy Hračky Pro svůj přirozený vývoj potřebují děti hračky, které podněcují jejich myšlení, fantazii a kde se samy mohou projevit tvůrčím způsobem. Proto jsou hračky často vyrobeny ručně, z přírodních materiálů. Nedílnou součástí jsou i přírodniny mušle, kameny, šišky apod. Ve všech třídách je koutek pro práci se dřevem, který je vybaven ponkem, svěrákem a nářadím pro děti. Všechny hračky jsou uloženy na dostupném místě tak, aby si je děti mohly kdykoli vzít. Děti po celý rok provází skřítek, typický pro každou třídu. Záměr: rozšíření nabídky didaktických pomůcek pro děti starší šesti let. Doplnění hracích domečků o potřebné vybavení Vybavení zahrady Na jaře roku 2011 začala přestavba původní zanedbané zahrady na tzv. přírodní zahradu. Díky aktivnímu přístupu rodičů a pomoci sponzorů se dosud podařilo vybudovat 3 vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny, bylinkovou spirálu, kamenný amfiteátr, který slouží nejen ke hraní divadla, ale uprostřed skryté ohniště umožňuje např. vaření na ohni. Z přebytečné hlíny vznikl kopec s lanovým výstupem, nerezovou skluzavkou a tunel k prolézání. Pod dohledem pracovníků Tomových parků tatínci instalovali 2 hrazdy s pískovým dopadem a 2 houpačky s kamínkovým dopadem, Místo pro budoucí posezení jsme opatřili sluneční plachtou. str. 5 z 35

7 Na jaře roku 2012 se dočkal svého zprovoznění koutek s vodou a dětskou ruční pumpou, mokrým pískem a jezírko. Byla vyseta nová tráva a zbudovány dva hliněné valy. Žáci z waldorfské ZŠ ze dřeva vyřezali velikého brněnského draka sloužícího na naší zahradě jako překážková dráha nebo romantické posezení pod borovicemi. Práce na zahradě stále pokračují. Habrové domečky zatím nemají konečný tvar, vysadili jsme je v květnu V plánu je zbudování vyhlídkové věže, dřevěného domku nízko v koruně stromu, koloběžkové dráhy, králíkárny pro králíky. Žáci ZŠ vytvořili hmatový chodníček plný přírodnin, hudební nástroje (bambusový dendrofon) a hmyzí hotel. Pracujeme i na zútulnění prostoru pro posezení. Tuto část plánujeme zastřešit a vybavit dřevěnými stoly a lavičkami, abychom zde mohli s dětmi nejenom svačit, ale také se věnovat různým pracovním či výtvarným činnostem. V roce 2014 jsme vysadili vrbový tunel a keře s jedlými bobulemi. Započala se práce na stavbě hliněné pece. Záměr: vybudování hliněné pece, realizace vyhlídkové věže, výměna zahradního nábytku, dokončení habrových domečků 4.2 ŽIVOTOSPRÁVA Stravování V současné době je jídlo do WMŠ dodáváno firmou Vitalité Zdravý Restaurant. Od ledna 2016 bude stravování zajišťovat vlastní školní kuchyně při WZŠMŠ. Individuální stravování je umožněno dětem s vážným zdravotním handicapem po dohodě s vedením školy. V průběhu celého dne mají děti k dispozici čaj nebo vodu, vše ve skleněných nebo porcelánových džbánech. Děti používají vlastní hrníčky přinesené z domu, pouze u oběda pijí ze skleniček. Velmi důležitá je pro nás kultura stolování. Při jídle sedíme všichni u jednoho stolu, začínáme společným přáním a končíme poděkováním. S prostřením stolu k dopolední a odpolední svačině pomáhají děti. Záměr: vlastní zdravá kuchyně WZŠMŠ Pohyb Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Vhodným způsobem pečujeme o duševní a fyzickou pohodu dětí. str. 6 z 35

8 Záměr: obohacení přirozeného pohybu dětí začleněním pravidelných návštěv venkovního školního hřiště 4.3 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se učíme vzájemné důvěře, toleranci, ohleduplnosti a zdvořilosti, solidaritě, vzájemné pomoci a podpoře. Především důvěryhodnost a spolehlivost (autenticita) je základem našeho soužití. Volnost a osobní svoboda dětí by měla být dobře vyvážená s nezbytnou mírou pravidel, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Při zařazování dětí do tříd respektujeme sourozenecké dvojice a současně se snažíme, aby v každé třídě bylo rovnoměrné zastoupení všech věkových skupin a pohlaví. Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na prostředí školy za přítomnosti svých rodičů. Pedagogický styl a vzdělávací nabídka odpovídá zásadám waldorfské pedagogiky a antroposofického učení. Děti jsou vedeny přímou a vstřícnou komunikací. Věnujeme se vztahům dětí ve třídě a celkovému klimatu třídy. Prosociální práce pedagogů směřuje k prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí. Záměr: přiměřená zátěž dětí bez negativního vlivu spěchu, podpořená omezením zájmových kroužků, které neúměrně narušují průběh dění v MŠ 4.4 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Provoz školy: 7:00 16:30 Počet tříd: 3 (Sluníčka, Sedmikrásky a Hvězdičky) Počet dětí na třídu: 25 Počet pedagogických zaměstnanců: 6 Počet provozních zaměstnanců: 3 Do všech tří tříd chodí děti ve věku od 3 do 7 let. Třídy pracují podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Svět je dobrý. Kritéria pro přijetí dítěte do WMŠ: str. 7 z 35

9 Průběh dne ve WMŠ: 7:00 8:00 příchod dětí do jedné z ranních tříd, hry a činnosti dle vlastní volby dětí 8:00 9:10 rozdělení dětí do tříd, hry a činnosti dle vlastní volby dětí, úklid hraček 9:10 9:35 ranní kruh 9:35 10:55 hygiena, svačina 10:55 10:15 řízená činnost 10:15 12:35 hygiena, převlékání, pobyt venku, pohádka 12:35 13:00 oběd 13:00 13:15 hygiena, příprava na odpolední odpočinek, odchod dětí po obědě domů 13:15 14:15 odpolední odpočinek, od února práce s předškoláky 14:15 14:30 vstávání, hygiena, převlékání 14:30 odchod dětí domů 14:30 15:00 odpolední kroužek, svačina 15:00 16:30 hry a činnosti dle volby dětí, odchod dětí domů Naše waldorfská mateřská škola sestává ze tří tříd - Sluníček, Sedmikrásek a Hvězdiček. Děti jsou zde ve smíšených kolektivech. Scházejí se od 7:00 hod do 8:00 hod v jedné ze tříd, potom odcházejí se svými učitelkami do jednotlivých tříd. V každé třídě je 25 dětí. Mateřská škola má svůj pravidelný denní rytmus a řád, který děti naplňuje potřebným pocitem bezpečí a jistoty a je základní motivací pro jejich samostatné jednání. Proto se také každý den strávený v mateřské škole odvíjí tak, že se střídají fáze volných činností s fázemi, v nichž děti pod vedením učitelky dosáhnou koncentrace či zklidnění. V průběhu ranních her si děti samy spontánně hrají. Přitom mohou pozorovat, čemu se věnuje učitelka například připravuje potřebné věci na kreslení, zalévá květiny, uklízí, připravuje těsto na pečení, věnuje se ručním pracím a podobně. Děti sledují smysluplnou činnost dospělého, kterou mohou napodobit. Nevybízíme a neříkáme: Teď budeme dělat to či ono. Děti se samy postupně přidávají a podle své chuti se do činnosti zapojují. Po veselých a dynamických hrách přichází zklidnění, kdy je každé dítě samo za sebe a zároveň součástí společenství ranní kroužek. Děti jsou koncentrované samy v sobě a společně vítají nový den a probouzejí třídní skřítky. V této části je prostor pro společné povídání, sdělování zážitků a pro rozpočítání na pomocníky, kteří se věnují přípravě stolu pro společnou svačinu. Po společném zklidnění přichází rytmická část kroužku. Tady je místo pro hudebně-pohybové hry, říkadla, písničky a to vše spojené s pohybem a snahou o umocnění vnitřního prožitku z právě probíhajícího období koloběhu roku. Ranní kroužek je pravidelně se opakujícím rituálem, kterým u nás začíná každý den. Svačina je dalším prostorem společného setkání a možností upevňovat správné návyky při stolování. Poté následuje společná činnost řízená učitelkou. Každý den je věnovaný jiné str. 8 z 35

10 činnosti. Děti pracují společně a jsou pozitivně motivovány učitelkou. Jejich výkony nesrovnáváme. Po těchto řízených činnostech vyrážíme ven na přírodní zahradu, kde si děti spontánně volí svoji činnost, a dospělý se věnuje zahradním pracím, nebo chodíme na procházky, kde pozorujeme nekonečné zázraky v neustále se měnící přírodě. Každá třída může také navštívit sportovní hřiště před školou, kde děti mohou využít sportovní náčiní, školní koloběžky a jiná vozítka. Po návratu z pobytu venku následuje ztišení dětí v kroužku u pohádky, která má ve waldorfské mateřské škole specifické místo. Je pečlivě a vhodně volená, vztahuje se k určitému právě prožívanému období a provází nás delší čas. Nejprve děti naslouchají vyprávění pohádky, poté může být i dramaticky ztvárněna. Hloubka a moudrost pohádky pronikne hluboko do jejich podvědomí. Po společném obědě se děti odeberou k odpočinku. Od února se předškolní děti po krátkém odpočinku věnují činnostem řízeným učitelkou. Odpoledne se všichni opět setkáme v kroužku, pak si děti spontánně hrají. Je-li pěkné počasí, jdeme na zahradu. Odpolední čas je také velkým prostorem pro individuální práci s dětmi. Průběh týdne ve WMŠ má také svůj pravidelný rytmus: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: modelování ze včelího vosku výlety, návštěvy divadel, muzeí, výstav malování, kreslení pečení oslavy narozenin Modelování K modelování se používá ve WMŠ výhradně včelí vosk. Jeho přírodní barvy a typická vůně pomáhají dětem tvořit opravdu všemi smysly. Práce se včelím voskem podporuje též dětskou trpělivost, fantazii a soustředění. Děti musí nejprve teplem svých dlaní vosk rozehřát, a to je práce nelehká! Společně pak v kroužku vytvářejí jednoduché tvary, které se vztahují k určitému právě prožívanému období. Dětem neříkáme, že budeme modelovat to či ono, ale tichým vyprávěním či zpěvem se je snažíme jemně a nenásilně inspirovat. Výtvory dětí nikterak nehodnotíme. str. 9 z 35

11 Výlety Příroda je nejlepší učebnicí, tak není divu, že v ní pravidelně listujeme. Děti dokáží s nekonečnou trpělivostí a radostí pozorovat broučky pod lupou, stavět lesním skřítkům domečky, objevovat zajímavé kytičky, nalézat všelijaké pokroucené samorosty, dřevíčka a kamínky. A tak se zpět do MŠ vracíme vždy obtěžkáni různými lesními poklady. Výlety nás nejen učí vnímat, poznávat a porozumět přírodě, ale také vnímat sebe navzájem a utužovat naše přátelství. Nenahraditelné prožitky z výletů nás vzájemně velmi propojují. Je-li příležitost, využíváme také tento den k návštěvám divadel, muzeí a výstav. Malování a kreslení Malujeme akvarelovými barvami žlutou, červenou a modrou, technikou mokré do mokrého. Kreslíme bločky z včelího vosku. Děti většinou svoláváme k malování i kreslení písničkou, potom si vyprávíme krátký příběh o barvách nebo pohádku. Učitelka často dotváří atmosféru zpíváním písniček k tématu. Není důležitý výsledek, ale samotný proces tvoření, kreslení a malování, kdy děti pozorují s úžasem, co jim na obrázku vzniká. Pečení Každý čtvrtek se s dětmi těšíme na dary ze zlatých polí a s radostí se stáváme pekaři. Děti prožívají život zrnka obilí v koloběhu celého roku. V létě nasbírané klásky obilí společně vymlátíme, a tak vidíme, kde se úroda ukrývá. Také mouku si děti namelou ze zrníček samy na ručním mlýnku. Ráno společně zaděláme na těsto z celozrnné mouky a necháme nakynout. Po svačině si oblékneme zástěry a jedeme do mlýna. Za doprovodu písniček a říkanek si rozdělíme těsto v kroužku u stolečků. Každé dětské ručky si mohou měkké těsto prohníst, pohladit nebo přivonět a ochutnat. Za chvíli se pod našima rukama objevují chlebánky, preclíky nebo pletýnky. Upečené výrobky každý týden provoní celou školku. Oslavy narozenin Blíží-li se narozeniny někoho z dětí, nese se tento den ve znamení velké oslavy. Narození člověka je velká událost, kterou s dětmi krásně prožíváme. A tak se malý oslavenec stává králem či královnou dne. Navštíví nás i jeho rodiče a povídáme si o jeho narození i o tom, jak vyrůstal. Nechybí ani vlastnoručně zhotovené dárečky nebo malá dobrůtka, kterou oslavenec se svojí maminkou pro ostatní připravil. Záměr: společně s rodiči dbát na dodržování průběhu dne, zaměřit se a organizačně podchytit přechod předškoláků str. 10 z 35

12 4.5 ŘÍZENÍ MŠ Vedení MŠ je zcela podřízeno řediteli školy. Ředitel úzce spolupracuje s vedením školy, které se schází pravidelně 1x týdně na poradě. Kolegium pedagogických zaměstnanců MŠ má poradní hlas. Informační systém je nastaven následovně: Vnitřní přenos informací: mezi zaměstnanci Setkání s ředitelem na kolegiu MŠ Kolegium - zástupce ředitele pro MŠ Vzájemná komunikace ve třídách Elektronicky Vnější přenos informací: zaměstnanci rodiče Osobně Třídní schůzky Elektronicky Webové stránky školy Před začátkem nového školního roku se vždy jasně a srozumitelně vymezí povinnosti a úkoly všech zaměstnanců. Písemný záznam je součástí zápisu z pedagogické konference. Záměr: jasné a srozumitelné vymezení povinností, úkolů a kompetencí, za které nese zaměstnanec zodpovědnost, nastavení kompetencí kolegia MŠ 4.6 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ WMŠ Do týmu pedagogických zaměstnanců jsou přednostně přijímáni uchazeči s potřebnou odbornou kvalifikací, což jasně vymezuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění. Vzhledem ke specifickému zaměření školy je u všech pedagogů žádoucí tříleté studium waldorfského semináře pro učitelky MŠ, který pořádá Asociace waldorfských mateřských škol v Praze. Při výběru nových členů týmu však zohledňujeme také osobnostní předpoklady a zájem o waldorfskou pedagogiku. Při naší práci je důležité ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Každý čtvrtek se od 17:00 do 19:00 pravidelně setkáváme na společných konferencích kolegia učitelek. Naše setkání má tři části: metodickou, pedagogickou a provozní. V metodické části se věnujeme sdílení zkušeností a poznatků ze seminářů, pedagogická část je věnována rozhovorům o dětech, dalším postupům ve výchově a vzdělávání jednotlivých dětí. V provozní části řešíme aktuální provozní problémy a organizaci měsíčních slavností. Služby jednotlivých pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. str. 11 z 35

13 Vzhledem ke vzrůstající potřebě integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou do našeho týmu přijímáni pracovníci na pozici asistenta pedagoga. Při výběru těchto pracovníků vycházíme také z požadavků na kvalifikovanost a ze zkušeností jednotlivých uchazečů. Při škole pracuje výchovný poradce. Záměr: úplná kvalifikovanost pedagogických zaměstnanců a podpora dalšího vzdělávání v oblasti waldorfské pedagogiky, inovace ŠVP. 4.7 SPOLUÚČAST RODIČŮ Waldorfská mateřská škola je postavena na vzájemné důvěře a spolupráci rodičů. Rodiče mají možnost spoluvytvářet prostředí, ve kterém děti vyrůstají, společně s pedagogy organizovat a zároveň se dle možností účastnit slavností, které probíhají v průběhu celého roku, narozeninových oslav svých dětí, mají možnost setkávat se při společných výletech. Pedagogové podle zájmu a potřeb informují rodiče o dětech, o jejich individuálních pokrocích a potřebách, domlouvají se s rodiči na společném postupu při jejich výchově a vzdělání, a to v průběhu celého roku či při individuálních hovorech o dětech. Rodiče mají rovněž možnost účastnit se pravidelných třídních schůzek (3x 4x ročně). V roce 1993 bylo založeno občanské sdružení, nyní spolek W alternativa, který se věnuje propagaci waldorfské myšlenky, podporuje vzdělání a osvětu rodičů a veřejnosti, propaguje myšlenky waldorfské pedagogiky formou kurzů, seminářů, přednášek, exkurzí, stáží, výstav, koncertů, výletů a dalších souvisejících činností. Usiluje o realizaci střední waldorfské školy v Brně. Od roku 2014 funguje nová struktura organizace a spolupráce rodičů a pedagogů školy. Vznikl Kruh rodičů, ve kterém jsou jak zástupci pedagogů, tak zástupci rodičů všech tříd mateřské i základní školy, Tento kruh se schází pravidelně 4x ročně a projednává aktuální témata. Současně vznikají i Kruhy aktivit, které se cíleně zaměřují na různé oblasti spolupráce. Záměr: ve vztazích mezi pedagogy a učiteli podpořit a rozvíjet v rámci setkávání na třídních schůzkách a jiných společných akcích oboustrannou důvěru a otevřenost, porozumění a respekt str. 12 z 35

14 5 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Naši Waldorfskou mateřskou školu navštěvují také děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle stupně a druhu jejich postižení (tělesné či smyslové postižení, mentální postižení, porucha pozornosti a vnímání, logopedické vady, zdravotní nebo sociální znevýhodnění) a z něj vyplývajících individuálních potřeb a možností dítěte, je ve spolupráci asistenta pedagoga, SPC, PPP, třídních učitelek a rodičů vytvořen plán osobního rozvoje, podle kterého jsou děti vzdělávány. Do každé třídy MŠ zařazujeme maximálně jedno integrované dítě. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá souběžně s ostatními dětmi za vydatné pomoci asistenta pedagoga. Tyto děti tak mohou být začleněny do běžného života mateřské školy. Soužití s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami se stalo přirozenou součástí každého dne v naší mateřské škole a přináší obohacení jak pro ně samotné, tak pro kolektiv zdravých dětí i kolegium učitelek. str. 13 z 35

15 6 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Waldorfská pedagogika vychází z myšlenek rakouského filozofa Rudolfa Steinera. Steinerova pedagogika bývá často označována jako výchova ke svobodě. Tím však není míněna vnější svoboda a to, že děti v takovém zařízení mohou dělat, co se jim právě zachce. Opak je pravdou. Pevný a neměnný řád poskytuje dítěti přesné mantinely v jeho každodenních činnostech, a tím mu dává prostor k vnitřní svobodě, k jeho rozvíjení a prožívání. Metody práce ve waldorfské MŠ vycházejí z antroposofie - duchovní vědy, jejímž cílem je člověk chápaný ve své celistvosti jako bytost tělesná, duševní a duchovní. Každý člověk z tohoto pohledu prochází jednotlivými fázemi osobitým způsobem a v každé vývojové fázi jsou možnosti pro optimální rozvoj rozmanitých lidských vlastností a sil. Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka právě v jeho celistvosti. Výchova a vzdělávání vycházejí z vývojových potřeb dítěte a zaměřuje se především na utváření vztahu ke světu. Výrazným prvkem je pěstování humanity a lidskosti, tolerance a porozumění druhým stejně tak jako pěstování osobního vnitřně angažovaného a proměnlivého přístupu k životu a okolnímu světu. Při koncipování waldorfských mateřských škol uvedl Steiner jen málo forem, které vytvářejí jejich identitu. Všechny mají své zdůvodnění v poznání člověka a v sociální úloze škol. V prvním sedmiletí je dítě zcela v zajetí smyslových vjemů, schopnost identifikace je v této fázi největší. S vědomím těchto vývojových zákonitostí jsou organizovány některé výchovně vzdělávací metody a formy v MŠ. V MŠ tedy dochází k vzdělávání několika metodami: - prožitkové a kooperativní učení hrou, založené na přímých zážitcích dítěte. Celá bytost malého dítěte je připravena učit se skrze emoce. Předškolní věk je nejvhodnějším obdobím pro vyprávění příběhů, tvořivý pohyb, hudbu, zpěv, divadlo, ruční a umělecké práce všeho druhu. Tyto činnosti povzbuzují představivost, probouzejí zájem o učení a pomáhají poznávat okolní svět. - spontánní sociální učení, které je založeno na principu přirozené nápodoby. Waldorfská pedagogika přihlíží k přibližně sedmiletým periodám ve vývoji člověka. V prvních sedmi letech se dítě učí napodobováním a vzorem. Proto mu mají dospělí poskytovat vhodný vzor. Dítě napodobuje všechno, co se projevuje v jeho blízkém okolí. V prvních sedmi letech vedeme a řídíme dítě tím, co sami děláme a vyvarujeme se napomínání a zákazů. Dítě vedeme také tím, co pociťujeme a co si myslíme. Použitá forma výchovy k výtvarným a uměleckým činnostem nespočívá v pěstování uměleckých dovedností dítěte, ale v umělecky pojímaném přístupu k životu. V pěstování schopnosti živě a tvořivě zacházet se sebou samým, se svou životní skutečností a str. 14 z 35

16 nezabydlovat se v již ověřených stereotypech. Tato schopnost umožňuje neustálou vnitřní proměnu, vnitřní pohyb na své cestě životem. Dále uplatňujeme vzdělávací metodu rytmu a opakování. Dítě má přirozenou potřebu rytmu, nejen co se týče spánku a bdění, klidu a aktivity, ale i opakování pohybu, zvuku a rytmu. Proto je důležité rozdělení dne, týdne, měsíce i roku. Všechno se opakuje v pevném rytmu, střídá se napětí s uvolněním. Aktivity spontánní i řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené. Řízená činnost bývá ve waldorfské MŠ preferována v rámci celé třídy, přičemž si děti spontánně osvojují a prohlubují své sociální cítění a dovednosti, na které je ve waldorfské pedagogice kladem velký důraz. Samozřejmou součástí vzdělávacího programu je individuální péče o děti v rámci společenství třídy a integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro učitele platí následující formy: - učitel zodpovídá za výchovu a vzdělávání dětí na základě nauky o člověku, vztahu k dětem a na základě svých sociálních a odborných kompetencí - učitelé si udržují prostřednictvím společných pravidelných pedagogických konferencí mezi sebou vzájemný vnější i vnitřní vztah a dále se tak vzdělávají - rodiče a učitelé tvoří společenství zodpovědné za školu str. 15 z 35

17 7 VZDĚLÁVACÍ OBSAH str. 16 z 35

18 7.1 INTEGROVANÉ BLOKY jsou voleny v souladu s koloběhem roku a propojeny měsíčními slavnostmi. Jednotlivé bloky jsou závazné pro všechny třídy mateřské školy. Učivo bloků je zpracováváno vždy pro celou věkovou skupinu dětí, každý blok obsahuje všechny vzdělávací oblasti. Pedagog volí vzdělávací nabídku tak, aby byla pestrá a umožňovala dětem získávat potřebné dovednosti, užitečné poznatky a podporovala vytváření samostatných postojů. 7.2 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A JEJICH ČLENĚNÍ Dítě a jeho tělo (oblast biologická) Fyzický rozvoj a pohybová koordinace Jemná motorika, koordinace ruky a oka Sebeobsluha Zdraví, bezpečí Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) Jazyk a řeč Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace Vnímání Pozornost, soustředění, paměť Tvořivost, vynalézavost, fantazie Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování Časoprostorová orientace Základní počáteční matematické představy, početní a číselné pojmy a operace Řešení problémů, učení Sebepojetí, city, vůle Sebevědomí, sebeuplatnění Sebeovládání, přizpůsobivost Sebepojetí, city, vůle Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) Komunikace s dospělým Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech Sociabilita str. 17 z 35

19 Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) Společenská pravidla a návyky Zařazení do společenství Kultura, umění Dítě a svět (oblast environmentální) Poznatky, sociální informovanost Adaptabilita ke změnám Vztah k životnímu prostředí 7.3 OBDOBÍ DOZRÁVÁNÍ Záměr: Seznámit děti s prostředím MŠ, s rytmem dne a týdne. Adaptovat a vytvářet sociální vztahy. Rozvíjet smyslové vnímání a poznatky o podzimní přírodě. Podtéma: Svatováclavská slavnost Michaelská slavnost Doba realizace: 2 měsíce Charakteristika období: Uvědomění si významu podzimu jako období sklizně úrody. Svatováclavská slavnost a počátek procesu odumírání života v přírodě. Sv. Michael jako symbol boje s těmito silami. Skřítci jako symbol životní síly přírody stahující se do nitra Země. Nabízené činnosti: * Tvoření s přírodninami * Zpracovávání obilí * Práce na zahradě * Zpracovávání ovoce a zeleniny * Výroba a pouštění draků * Malování, kreslení str. 18 z 35

20 Dílčí vzdělávací cíle (z RVP PV) - co pedagog u dítěte podporuje Oblast biologická (dítě a jeho tělo) rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj fyzické i psychické zdatnosti vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu kompetence k učení Oblast psychologická (dítě a jeho psychika) rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) získání relativní citové samostatnosti rozvoj schopnosti sebeovládání kompetence komunikativní Oblast interpersonální (dítě a ten druhý) seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému posilování pro-sociálního chování ve vztahu k ostatním lidem rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních kompetence sociální a personální Oblast sociálně-kulturní (dítě a společnost) poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociálně-kulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny kompetence k řešení problémů Oblast environmentální (dítě a svět) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém str. 19 z 35

21 prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách kompetence činnostní a občanské 7.4 OBDOBÍ SVĚTEL Záměr: Vnímat a pochopit procesy se změnami probíhajícími nejen v přírodě. Vnímat vzájemnou sounáležitost ve vztahu ke kulturním kořenům a tradicím a také vnímat a cítit teplo v lidských vztazích. Podtéma: Martinská slavnost Adventní spirála Vánoce Tříkrálová slavnost Hromnice Doba realizace: 3 měsíce Charakteristika období: Prožitek zkracujícího se dne prostřednictvím tradičních lidských činností uprostřed kruhu blízkých lidí, prožitek vzájemnosti. Svatý Martin jako symbol lidského soucítění, vzájemné pomoci a úcty. Prožitek nálady adventního času s jeho aspekty. Vánoce jako symbol příchodu nového života po období odumření. Doznívání zážitků vánoc při Tříkrálové hře. Nový rok jako symbol optimismu a nové perspektivy. Prožitek vrcholného období zimy v jeho tradičním pojetí jako období začátku pronikání životních sil z nitra Země na povrch. Masopust jako symbol živelnosti, opaku adventního období cesta sebevyjádření, seberealizace. Nabízené činnosti: * Výroba lucerniček * Práce s voskem výroba svíček * Práce s těstem martinské rohlíčky, vánoční cukroví * Tvoření z ovčí vlny, tkaní * Rukodělné činnosti - výroba vánočních dárků * Malování, kreslení str. 20 z 35

22 Dílčí vzdělávací cíle (z RVP PV) co pedagog u dítěte podporuje Oblast biologická (dítě a jeho tělo) osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí Kompetence k řešení problémů Oblast psychologická (dítě a jeho psychika) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální posilování přirozených poznávacích citů rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) vytváření základů pro práci s informacemi poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání Kompetence k učení Oblast interpersonální (dítě a ten druhý) osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem vytváření pro-sociálních vztahů ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi nebo dospělými Kompetence sociální a personální Oblast sociálně-kulturní (dítě a společnost) vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností rozvoj společenského i estetického vkusu Kompetence komunikativní str. 21 z 35

23 Oblast environmentální (dítě a svět) rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Kompetence činnostní a občanské 7.5 OBDOBÍ PROBOUZENÍ Záměr: rozvíjet elementární poznatky o jarní přírodě, vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou. Podtéma: Masopust Vynášení Morény Semínková slavnost Velikonoce Doba realizace: 3 měsíce Charakteristika období: Zahájení prací na zahradě jako prostředek poznávání a pozorování probouzející se přírody. Tradiční dětské hry a činnosti jako symbol radosti, činorodosti a nových sil. Pomocí rytmizace opakování vnitřního řádu v období všeobecného vnějšího pohybu a změn v přírodě. Velikonoční zajíc jako symbol překonání vlastních potřeb. Vejce jako symbol nového života. Proutí jako symbol proudící životní síly. Nabízené činnosti: * Výroba masopustních masek * Hudebně-pohybové činnosti tradiční veselí v duchu masopustního průvodu * Výroba Morény symbolu zimy a její vynášení (Morénu vhazujeme do vody nebo pálíme) * Práce na zahradě pozorování probouzející se přírody a setí prvních semínek * Práce s těstem příprava velikonočních tradičních pokrmů * Malování, kreslení, zdobení vajíček str. 22 z 35

24 Dílčí vzdělávací cíle (z RVP PV) co pedagog u dítěte podporuje Oblast biologická (dítě a jeho tělo) rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky Kompetence k učení Oblast psychologická (dítě a jeho psychika) rozvoj řečových a jazykových dovedností receptivních i produktivních rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti posilování přirozených poznávacích citů rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit Kompetence komunikativní Oblast interpersonální (dítě a ten druhý) rozvoj kooperativních dovedností Kompetence k řešení problémů Oblast sociálně-kulturní (dítě a společnost) seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat rozvoj společenského i estetického vkusu Kompetence sociální a personální Oblast environmentální (dítě a svět) pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou Kompetence činnostní a občanské str. 23 z 35

25 7.6 OBDOBÍ SLUNCE Záměr: Rozvíjet mezilidské vztahy s důrazem na rodinu, uvědomovat si pocit bezpečí v rodinném kruhu. Rozvíjet všechny smysly. Poznávat a prožívat kulturní a náboženské tradice. Podtéma: Den matek Otevírání studánek Letniční slavnost Svatojánská slavnost Pasování na školáky Doba realizace: 2 měsíce Charakteristika období: Navázání na předchozí období prožitím vztahu k nejbližší osobě (svátek matek), starosti o ni, pocitu péče o ni, poděkování. Otvírání studánek, Letnice královničky jako symbol uvolnění léčivých sil Země, pták jako symbol svobodného ducha a svobodné vůle. Prostřednictvím sběru léčivých bylin a péče o zahradu prožitek síly nastávajícího léta v jeho plnosti. Svatý Jan jako obraz zralosti a obratu kvalitativní změny v přírodě i v nitru člověka (nejen já, ale i druzí). Nabízené činnosti: * Rukodělné činnosti výroba dárků pro maminky * Pobyt v přírodě čištění studánek * Práce na zahrádce péče o bylinkovou spirálu * Tvoření z papíru příprava korunek pro královničky * Zpracování první sklizně jahod a třešní * Tkaní Dílčí vzdělávací cíle (z RVP PV) co pedagog u dítěte podporuje Oblast biologická (dítě a jeho tělo) uvědomění si vlastního těla osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Kompetence k učení str. 24 z 35

26 Oblast psychologická (dítě a jeho psychika) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat Kompetence komunikativní Oblast interpersonální (dítě a ten druhý) osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Kompetence k řešení problémů Oblast sociálně-kulturní (dítě a společnost) vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách rozvoj společenského i estetického vkusu Kompetence sociální a personální Oblast environmentální (dítě a svět) poznávání jiných kultur pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy Kompetence činnostní a občanské Svátek svatého Václava a Michaela Prvním velkým svátkem je období konce září svátek svatého Václava a svatého Michaela. Jedná se vlastně o dvě vzájemně blízké slavnosti, přičemž první z nich lze vnímat jako slavnost podzimní rovnodennosti, druhou spíše jako slavnost křesťanskou. V přírodě v té době vrcholí sklizeň úrody, v rostlinné říši se počínají projevovat procesy odumírání života nesklizené plody padají a začínají uhnívat, rostliny naplnily svůj úkol a dále ve svém vývoji nepokračují, cyklus tohoto roku je u konce, zrno je uloženo v sýpkách. Úroda tohoto roku je hodnocena, je vybíráno to nejsilnější a nejkvalitnější, co může být str. 25 z 35

27 použito pro příští cyklus. I člověk může takto hodnotit, která zkušenost získaná v první půli roku je použitelná pro čas budoucí a ke které je lépe se již nevracet. Hlavním symbolem se v životě mateřské školy stává plod zrno, jablko apod., jako symbol naplnění formy, uzavření cyklu. Děti se účastní sklizně plodů, u obilí pak jeho vymlácení a semletí na mouku. Z této mouky je potom upečen první chléb. Pravidelné mletí obilí a pečení chleba nebo pečiva k jednotlivým slavnostem roku se později stanou trvale obnovovanou činností. Podobnými obrazy lze uskutečnit první z obou svátků. Druhý svátek rozvíjí motiv předcházející slavnosti, v níž děti mohou prožívat, že je o ně postaráno a že jim nic nechybí. V podobných okamžicích člověk obvykle ztrácí schopnost pozornosti a bdělosti a může snadno přehlédnout případné hrozící nebezpečí nebo být lhostejný vůči svému okolí. Křesťanský obraz archanděla Michaela bojujícího s drakem nás upozorňuje na důležitost pěstování schopnosti bdělé pozornosti, jasného myšlení, odvahy a statečnosti. Archanděl Michael je v křesťanském pojetí světa nejvyšší hierarchickou bytostí, pro děti může být rytířem, jak jej znají z různých pohádek a vyprávění. Tento rytíř se za pomoci typicky rytířských ctností pouští do boje s drakem pro dospělé může být tento boj obrazem boje se sebou samým, se svou malomyslností, beznadějí, sobectvím vlastně všemi silami, které nás ochromují v našich úsilích. I proto je nálada vrcholícího podzimu ochromení až k odumírání a zániku. Pouze vlastní aktivní účast na okolním dění může být vyhraným rytířským kláním. Martinské období Období od poloviny listopadu je přípravou na svátek svatého Martina. I pro dospělé je důležité vědět, že bitva je dohrána: co mělo být ztraceno, je ztraceno, co má být zachováno, je třeba ochránit. Týká se to nejen přírody, ale i lidí. Zrno zapadlé do hlíny i všichni živočichové potřebují a přijímají ochranu a teplo matky Země. Kvalita života se mění stahuje se dovnitř. Do mateřské školy přicházejí v pohádkách skřítkové se svými světélky jako symboly ochrany a jakéhosi hledání vnitřního světla. Do života lidí vstupoval v tomto období svatý Martin, nikoliv už pouze jako rytíř, ale jako symbol hluboké spoluúčasti na lidském utrpení. V dávné legendě svým pláštěm nejen ochránil ubožáka před zimou, ale učinil velice významné lidské gesto. Martinský motiv je však i motivem dělení, rozdělení a soucitu. str. 26 z 35

28 Advent Ještě o kousek dále jde advent. Přichází jedno z nejkrásnějších období ve waldorfské mateřské škole, jedna z nejkrásnějších slavností. Lidé v minulosti citlivě přijímali krátící se den a spánek přírody jako výzvu pro člověka ke bdění a zamýšlení. Snažili se proto co nejvíce se vzájemně přiblížit a ztišit a ztišením otevřít v duši prostor pro příchod něčeho nového zrození nové kvality. Celé adventní období má zcela výjimečný ráz život probíhá v rytmu odlišném od ostatních období. Postupné stavění jesliček vyvolává atmosféru napětí a očekávání, a doplňují je přírodní aranžmá symbolizující přírodní svět - v prvním týdnu minerální svět, ten se v dalších týdnech rozšiřuje o svět rostlinný a říši zvířat, aby nakonec dospěl až k člověku. Současně na počátku adventu při adventní slavnosti vytváříme na zemi spirálu z větviček. Tato spirála, kterou děti procházejí, aby si v jejím středu zapálily svíčku, navozuje motiv ztišení, cesty, která má být cestou do vlastního nitra, do svých vlastních hlubin. Ve waldorfské mateřské škole se v tomto období provádějí především činnosti náročné na přesnost provedení a vyžadující zvýšenou pozornost dětí a schopnost se soustředit. Tříkrálové období a Hromnice Proti předvánočnímu a vánočnímu období má počátek roku zcela jiné poslání můžeme se obrátit pohledem zpět a bilancovat, můžeme však také vyhlížet nové horizonty nastupujícího roku. V tomto duchu probíhají i dvě menší slavnosti slavnost Tří králů a Hromnice. V obou doznívá vánoční čas a obě jakoby potvrzují naději obsaženou ve vánoční události. Tři králové, představitelé světové moudrosti, přinášejí své nadčasové dary: zlato jako symbol své královské hodnosti a nejvyššího poznání, kadidlo jako symbol oběti, látku, která v ohni přeměňuje transformuje svou kvalitu, a myrhu jako symbol Kristova člověčenství v jeho nesmrtelnosti a nekončícím působení. Slavnost Hromnic je už potom jenom tečkou za celým obdobím, které lze nazývat obdobím světel. Zbytky všech svíček se za účasti dětí symbolicky slévají do jedné veliké, které se potom jako symbolu užívá při různých dalších školních oslavách. str. 27 z 35

29 Období masopustu Vládu nad zemí opět získává navracející se Slunce. Tato skutečnost má velký vliv na proměny prožívání přírodních procesů. Již během února je možno zaznamenat proměnu ve volné přírodě - tajícím sněhem se dostává do půdy velké množství vody a dochází zde k mnoha chemickým reakcím. Jarní půda vydává pronikavou vůni. Z nitra země počínají pronikat životní síly, probouzí se vše, co několik měsíců odpočívalo. Proudící voda uvádí vše do pohybu, rozpouští minerály, a s nimi proniká do rostlin, ty obnovují činnost kořenů. Probouzená aktivita rostlin vytváří pocit, jakoby se rostliny znovu za nových podmínek spojovaly se Zemí. Nastává nová situace všudypřítomný pohyb otevírá vše, co bylo dosud uzavřeno, a člověk se ocitá v období, které má právě opačnou kvalitu, než měl adventní čas. Čas zdlouhavého rozjímání končí a nastává čas činů, ke slovu se dostává probuzená vůle. Přichází nejlepší chvíle pro uspořádání masopustního reje, při kterém v minulosti lidé ve své probuzené tělesnosti oslavovali příchod nových sil. V mateřské škole může tedy masopust probíhat ve znamení zvířátek a dobrého jídla, pocitu dostatku a nového sebe naplnění. Proces probouzení přírody přináší mnoho nových zážitků, všechny jarní dětské hry jsou výrazem právě takové radostnosti, pohybu, činorodosti a čistoty. Velikonoce Při prožitku pocitu naplnění a hojnosti člověk přirozeně vnímal, že se jedná pouze o dar, který nedostává vždy automaticky, většinou spíše pouze výjimečně. V tom cítíme velkou podobnost s podzimním obdobím, konkrétně s martinskými a michaelskými motivy. Vrcholící jaro má symbolů více, jedním z nich je vedle vajíčka symbolu nově se rodícího života, právě velikonoční zajíc symbol altruismu, skromnosti, pokory, čistoty a překonání tělesného pokušení (býval zobrazován u nohou Panny Marie). Podobností s podzimem je mnohem více, z určitého hlediska se i ve velikonočním mystériu jedná o překonání svazujících a ochromujících sil. Jakoby impuls, který od vánočního období žije uvnitř v srdci člověka, dostal nyní možnost své vnější realizace ve prospěch ostatních. Ne náhodou se vždy v těsné blízkosti velikonoc objevuje v kalendáři svátek svatého Jiří (Svatý Jiří býval zobrazován na koni jako rytíř zabíjející kopím saň). Postava tohoto rytíře symbolizovala bojovníka za víru, posla pevnosti na cestě k dosažení cíle. Saň je symbolem zla a nebezpečí působících na této cestě.). Nás, lidi současnosti, mohou tyto svátky, s nimiž se setkáváme v období všeobecného jarního bujení a pohybu, podněcovat také ke snaze o nalezení vnitřního řádu a konkretizaci dříve stanovených cílů. Všechny obrazy, které nám poskytují tradiční činnosti tohoto období, str. 28 z 35

30 jakoby vyprávěly o tomtéž vynášení smrtky, pečení jidášů, pletení pomlázek, otloukání píšťaliček, zasazení semínka své vlastní rostlinky, o niž je nutno pečovat, aby nezahynula. Semínková slavnost Po rozloučení s paní zimou nastal čas otevřít náruč novému životu a přivítat probouzející se jaro. V tomto čase matička země vysílá své živé síly na povrch země a přichází nové vzejití přírody (zmrtvýchvstání v křesťanské symbolice). V teplé náruči země odpočívala loňská semínka pod sněhovou přikrývkou a nyní nastalo období rozhodování. Která semínka přežila tuto zimu a co dobrého nám v letošním roce vyroste? S dětmi se těšíme na pozorování okolní přírody, vše roste jakoby zázrakem. S dětmi zpíváme písničky o sluníčku, které svými paprsky šimrá zem a o dešti, který vytahuje rostlinky ze země ven... Zasadíme si za oknem řeřichu a společně ji zaléváme a v polévce nebo na chlebáncích ochutnáváme. Letnice a svatý Ján V čase, kdy se jaro pomalu mění v léto, se slaví s dětmi ještě dva velké svátky. Jedná se o svatodušní svátky (letnice), které se u nás neslaví tak jako jiné svátky roku, a na samém konci školního roku potom svátek svatého Jana. V přírodě se v tuto dobu odehrávají zajímavé věci. Slunce vede intenzivní rozhovor se Zemí, Země se nechává přemluvit a uvolňuje všechny síly ze svého nitra na povrch. Dává je volně k dispozici všemu živému a jde ještě kousek dál, jakoby se chtěla spojit se svým slunečním druhem a celým kosmem. Přichází období, pro které naši předkové měli podobenství v laických lidových hrách v jízdách králů pozemská nevěsta, nebeský ženich. Křesťanství zase připomíná, že přesně toto je chvíle, kdy učedníci pocítili určitou osamělost, neboť Kristus se již svému fyzickému bytí vzdálil a nyní oni sami musí najít sílu obhájit myšlenky, které v sobě nesou. Snad proto bývá zobrazována v této souvislosti ve svatodušní svátky holubice symbol svobodného ducha, který tak jako ona, může vzlétnout k oblakům. Četné obrazy zobrazující Kristovy žáky s barevnými plameny nad hlavami nazývají tento okamžik svátkem seslání Ducha svatého. Co nám takový obraz chce sdělit? Všichni jsme ve svém životě dlouho žáky, těmi, kdo se učí, sbírají zkušenosti a respektují danou autoritu. Tento stav však není konečným stavem, přijde čas kdy se žák musí stát učitelem, procitá k jednání z plného vědomí sebe sama, s odpovědností za svůj životní prostor a z vědomí důsledků svého působení. Z nevědoucího, neuvědomujícího se stává vědoucí. Z toho, kdo je obdarován, se stává ten, kdo obdarovává. To je motiv, který proniká činnostmi v mateřské škole v tomto období. str. 29 z 35

31 S dětmi lze obnovovat i jinou tradici nacházející se v období letnic tradici otevírání studánek, v níž lze najít podobné kořeny. Aby Země mohla opravdu vydechnout, přichází lidé se svou pomocí a vyčistí jeden z možných průchodů nebo otvorů, aby ozdravná síla mohla volně proudit ven. Strážcem takové síly je pro děti víla ze studánky. Dary, jež od ní dostanou nejen v podobě vody, ale především čerstvých lesních bylin, je později přenesou rovnou do svatojánské doby. Konec června je obdobím prožívání nejhlubšího výdechu Země, kdy zemské síly jsou zcela uvolněny, rostliny planou ohněm květů a některé z nich disponují zvláštní, snad čarovnou mocí. Oheň v květech jakoby završil letošní vývoj rostliny, a ta se mění v plod, dílo tohoto roku je téměř dokonáno. Staré brzy uvolní místo novému. Tento motiv je rovněž motivem křesťanským, a charakterizuje přicházející čas: Já se musím zmenšovati, aby ty ses mohl zvětšiti. Oheň květů a sílu tohoto motivu vyjadřují svatojánské ohně, při nichž se připravují s dětmi posilující bylinné čaje, dary od strážkyně pramenů zemské síly... Pasování na školáky Konec června, doba, kdy země září barvami a začíná vydávat to nejlepší, co má. A právě to nejlepší promění později v plody. Staré umírá, aby mohlo přijít něco nového. Pro naše předškoláky právě končí jedna z etap životní pouti a otevírá se nová. Na cestě k pomyslnému prahu je doprovází paní učitelky společně s rodiči. Na druhé straně je čeká nejen něco nového, ale také někdo nový. Pro děti samotné je v tuto chvíli nejdůležitějším krokem odvaha opustit to staré, dobře známé, a udělat krok vstříc něčemu novému a neznámému. str. 30 z 35

32 8 EVALUACE WALDORFSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY A HODNOCENÍ DĚTÍ Cílem naší mateřské školy je naplnit děti potřebným pocitem bezpečí a jistoty. Vytvořit takové prostředí, kde se budou děti cítit přijímány, rodiče budou s důvěrou předávat své děti pedagogům a kolegium pedagogů bude vyrovnané a naplněné vnitřním klidem. Provádění pravidelných evaluačních procesů nám přináší zpětnou vazbu o naplňování cílů naší mateřské školy, poskytuje přehled o prováděné pedagogické práci, upozorňuje na nedostatky v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Realizace systematické evaluace pomáhá k nalezení příčin těchto nedostatků a přispívá ke zvolení nových, vhodnějších metod a postupů. Záměrem evaluace je dosáhnutí efektivního výchovně vzdělávacího procesu v rámci celé waldorfské mateřské školy probíhajícího ve spolupráci s rodiči a vedeného ke spokojenosti dětí, rodičů i kolegia učitelek. Evaluace v naší mateřské škole probíhá na dvou úrovních, na úrovni vnitřního hodnocení, kde jsou hlavními aktéry pedagogové MŠ a vedoucí učitelka MŠ. Vnitřní hodnocení probíhá převážně formou pravidelných týdenních konferencí celého kolegia a pedagogických rad, jež probíhají čtyřikrát do roka, vždy po ukončení daného období (Dozrávání, Světel, Probouzení, Slunce). Konference kolegia je členěna na tři části, kterými jsou část metodická, pedagogická a část provozní. Z každé konference se pořizuje zápis. Na úrovni vnějšího hodnocení se podílí vedení ZŠ, rodiče a další pověření pedagogičtí pracovníci. 1) Podmínky vzdělávání v mateřské škole Věcné podmínky MŠ kvantita výtvarného a spotřebního materiálu kvalita vybavení vnitřních a venkovních prostor MŠ (třídy, šatny, přírodní zahrada) Metoda: vizuální kontrola, debata, rozhovor Zhodnocení: týdenní konference kolegia Časový horizont: začátek školní roku, průběžně v průběhu školního roku Garant: Jitka Pavlíčková (učitelka) Psychosociální podmínky Věkově smíšené třídy Přítomnost rodičů ve třídě Respektování sourozeneckých dvojic Metoda: analýza dokumentů dětí, rozhovor s rodiči Zhodnocení: týdenní konference kolegia, pedagogická rada Časový horizont: začátek školního roku (srpen, září) Garant: Vedoucí učitelka str. 31 z 35

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

PRELÁT. Identifikační údaje. Adresa: Rodinné centrum Čtyřlístek Hlavní 313/100, 353 01 Mariánské Lázně IČ: 22713875

PRELÁT. Identifikační údaje. Adresa: Rodinné centrum Čtyřlístek Hlavní 313/100, 353 01 Mariánské Lázně IČ: 22713875 Vzdělávací program PRELÁT Přírodní školky Identifikační údaje Adresa: Rodinné centrum Čtyřlístek Hlavní 313/100, 353 01 Mariánské Lázně IČ: 22713875 zastoupený předsedkyní Mgr. Lucií Strakovou ved.učitelka

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání SVĚT JE DOBRÝ projednán na kolegiu dne 3.1.2013 č.j. DO-14/ 2013-01-03 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 3. PODMÍNKY

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více