ŠROUBEK. Průmyslovácký časopis SPŠOA F-M 4.Číslo Červen 2012 Ročník XII. Projekt BEST na naší Úspěchy studentů v soutěžích Rozloučení čtvrťáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠROUBEK. Průmyslovácký časopis SPŠOA F-M 4.Číslo Červen 2012 Ročník XII. Projekt BEST na naší Úspěchy studentů v soutěžích Rozloučení čtvrťáků"

Transkript

1 ŠROUBEK Průmyslovácký časopis SPŠOA F-M 4.Číslo Červen 2012 Ročník XII Projekt BEST na naší Úspěchy studentů v soutěžích Rozloučení čtvrťáků

2 Víte, co je BEST? Projekt s názvem BEST Best Enterprise System for Training aneb Nejlepší podnikový systém vzdělávání je výsledkem snahy EU přímo podpořit spolupráci firem a podniků s odbornými školami tak, aby studenti těchto škol mohli přijít do styku s moderními metodami, vybavením a byli na trhu práce konkurenceschopní. Tento projekt v programu Leonardo da Vinci je dokonce nominován na deset nejlepších projektů EU. Na projektu spolupracuje sedm evropských zemí: Estonsko, Finsko, Polsko, Německo, Itálie, Španělsko a Česká republika. Spolurealizátorem v ČR je společnost Alvit, která se na tomto projektu podílí od října 2010, a zapojena jsou pouze dvě centra z celé ČR: SPŠ elektrotechnická v Ostravě pro oblast elektrotechniky a naše škola pro oblast mechaniky. Koordinátorem celého projektu je Estonsko, Německo (společnost Wisamar) má na starosti management, mobility apod. Itálie vyhodnocuje výsledky projektu. Spolupráce výrobních podniků a odborného vzdělávání vychází z úspěšného inovativního modelu v polském městě Gdaňsk, který se rozvíjí už 12 let a byl nazván Gdaňský model. Cílem je implementovat tento model do škol v Estonsku, Itálii, Španělsku a ČR za spolupráce s partnerskými institucemi z Finska, Polska a Německa. V rámci projektu se již uskutečnilo několik partnerských setkání a nyní byla na řadě Česká republika. Projekt BEST na SPŠOA Naše škola přivítala účastníky projektu BEST v pátek 13. dubna 2012 v aule školy za účasti zástupce společnosti Alvit pana Martina Pokorného. Organizaci akce měl na starosti zástupce ŘŠ Ing. Závodný. Devatenácti expertům odborného vzdělávání z šesti zemí EU (Estonsko, Polsko, Finsko, Německo, Itálie a Španělsko) prezentovala naše škola, jak umí spolupracovat s podniky a jakých výsledků dosahuje v oblasti odborného vzdělávání. Poté, co se zahraniční účastníci projektu představili, prezentoval ŘŠ Mgr. Tobiáš naši školu. Ve svém projevu upozornil na snižující se stavy počtu studentů technických oborů, zvláště oboru hutnictví. Zdůraznil, že technické vzdělávání je klíčové pro tento region a základem pro rozvoj lidských zdrojů. Přitom absolventi školy mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce a dosahují skvělých výsledků v soutěžích regionálních i mezinárodních, o kterých informujeme na dalších stránkách Šroubku. Ředitel školy vyzvedl spolupráci s partnerskými firmami, která je dlouhodobě velmi úspěšná a realizuje se různými formami, např. stáže, exkurze, praxe, granty apod. Účastníky projektu BEST seznámil s realizovanými projekty v letech (EU, ArcelorMittal, VÚHŽ).

3 Další část programu byla věnována prezentaci partnerských firem. Zástupci hovořili pochopitelně nejen o portfoliu své firmy, ale také o formách spolupráce s naší školou. Pozvání přijali zástupci tří firem Ptáček velkoobchod, Ferrit a VÚHŽ. Pan Adamus ze společnosti Ptáček velkoobchod hovořil o podpoře studijního oboru Technická zařízení budov. Firmu Ferrit zastupovali Ing. Biolek a pan Huber. Prezentace výkonného ředitele společnosti VÚHŽ Ing. Zachurczoka byla pro zahraniční hosty dalším příkladem aktivní spolupráce mezi výrobním podnikem a naší školou. Zahraniční hosté si po přestávce prohlédli prostory školy a dílen, kde probíhá odborná výuka. Zástupce ŘŠ Ing. Závodný vysvětlil ke každé učebně, k jakému účelu slouží, poté se představili i samotní studenti a vyučující, kteří v angličtině vysvětlili zahraničním hostům, co právě probíhá ve výuce a k čemu se používá zařízení učebny. Delegace navštívila devět odborných učeben: učebnu TZB, centrální technologickou laboratoř, technologickou laboratoř, metalografickou laboratoř, učebnu ICT, laboratoř pro CNC a CAD/CAM systémy, soustružnu, frézárnu a instalatérskou dílnu. V laboratoři CNC právě probíhala výuka pro zaměstnance firem, kterou naše škola realizuje v rámci projektu Rozvoj dalšího vzdělávání - nový úkol pro školy pro potřeby zaměstnavatelů MSK ve spolupráci s Úřadem práce. V rámci projektu RDV vytvořila škola studijní opory k vzdělávacím programům Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC Hutnictví, Matematické a fyzikální vzdělávání pro techniky. Programy jsou určené pro uchazeče a zájemce o zaměstnání, zaměstnance firem, ženy na mateřské dovolené, příp. další zájemce z řad veřejnosti. Všechny učebny, které si prohlédli zahraniční experti, byly vybaveny s podporou Evropských fondů, MSK a významných firem regionu. Delegace zahraničních expertů se mohla na místecké průmyslovce poučit z úspěšně fungující spolupráce školy s praxí.

4 Názory studentů k projektu BEST na SPŠ Tato akce se mi velmi líbila, setkal jsem se při ní také s přáteli, které jsem poznal díky projektu mobilit společnosti Alvit jednalo se o stáž ve firmě v německém Lipsku. Společně s Honzou Szlauerem jsme měli během dnešního dne možnost vyjádřit se do regionální televize. Myslím si, že pro zahraniční hosty bylo určitě přínosem setkání na naší škole, mohli srovnat vybavenost našich odborných laboratoří se svými a posoudit spolupráci naší školy s firmami. Z rozhovoru s ředitelem španělské školy Xabec, panem Antoniem Mir Montesem, vyplynulo, že počet žen studujících technické obory v jeho zemi je stejně žalostný jako u nás i přes skutečnost, že je tamější vláda podporuje dotacemi, dodává Petr Pospěch (S3.A) V aule školy bylo vše připraveno. Samozřejmě nechyběl ani bohatý raut a už jsme jen nervózně vyčkávali na příjezd hostů. Konečně se otevřely dveře a vážení hosté vstoupili. Po anglicko-českém úvodu a představení hostů přišla řada na naši školu. Pan ředitel měl připravenou anglickou prezentaci a po krátké přestávce došlo na představení přítomných firem. Po 20minutové pauze vyrazila delegace na prohlídku odborných učeben, které podle mého mínění hosty nadchly. Honza Urban, Robin Kočvara (L1) Pozn. red.: O této akci informovala rovněž regionální televize Polar a místní tisk.

5 Významné ocenění ředitele školy Ředitel naší školy Mgr. Martin Tobiáš byl u příležitosti Dne učitelů 27. března 2012 oceněn Moravskoslezským krajem v I. kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku. MSK poděkoval panu řediteli za zvládnutí složitého organizačního úkolu, kterým bylo sloučení tří organizací (SPŠ, OA a JŠ) do jednoho subjektu v roce Škola se zapojila jako partner do mnoha projektů, např. Podpora odborného vzdělávání na SŠ MSK, Střední škola brána k technické kariéře, a sama realizovala úspěšné projekty, např. rozsáhlý projekt Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ F-M. V současné době pokračuje škola s projektem Rozvoj dalšího vzdělávání nový úkol pro školy a zapojila se do projektu MSK Mechatronika, jehož cílem je zmodernizovat výuku automatizace a elektrotechniky za účelem simulace pracovního prostředí. Kraj rovněž ocenil zapojení školy do mnoha odborných soutěží, ve kterých studenti dosahují výborných umístění, a vynikající výsledky u státních maturitních zkoušek. Ocenění předali panu řediteli hejtman MSK a náměstkyně hejtmana pro oblast školství spolu s dalšími osobnostmi kraje. Foto: Veřejná správa Moravskoslezského kraje International Baccalaureate Moto: Kvalitní vzdělání pro lepší svět Učitelé naší školy se v tomto roce zapojili do jedné z aktivit, kterou vyvíjí společnost ArcelorMittal. Kromě mnoha dalších projektů realizuje tato významná společnost program IB (mezinárodní maturita), který je zaměřen na mezioborovu provázanost vyučovaných předmětů a spolupráci škol se zaměstnavateli. Tento program je možné využít pro průmyslové školy a počítá také s kariérním růstem pedagogů. Program se realizuje ve školicím středisku firmy ArcelorMittal Ostrava a probíhá od února 2012 do prosince 2012 formou face-to-face seminářů, on-line kurzů a závěrečného výjezdu na vzorovou školu pracující v režimu IB. Za naši školu se programu IB účastní dva zástupci managementu školy (pan ředitel Mgr. Tobiáš a zástupkyně Ing. Fajkusová), dva učitelé z části SPŠ (Ing. Beňová, Mgr. Volník) a čtyři učitelé z části OA (RNDr. Červenková, Ing. Bradáčová, Ing. Pindurová a Ing. Kocháňová). Projekt zároveň podporuje interkulturalismus a internacionalismus při výuce, dodává Ing. Kocháňová. Více se můžete dozvědět na:

6 Gratulujeme našim studentům! Studenti naší školy zvítězili v mezinárodním klání V krásném podhůří Moravskoslezských Beskyd v Horní Bečvě se ve dnech 29. a 30. března letošního roku uskutečnila mezinárodní soutěž mladých konstruktérů Den strojařů. Klání se zúčastnilo celkem 13 škol ze tří zemí. Práce soutěžících ze všech zúčastněných zemí měly velmi dobrou úroveň a hodnotící komise velmi těžkou práci, podotýká Ing. Suchoň. Dvoučlenný tým SPŠ dokázal obstát v silné konkurenci 40 mladých lidí z Česka, Slovenska a Polska a získal 1. místo. Studenti Václav Otipka a Ondřej Sikora (S3.B) prezentovali své technické řešení konstrukčního zadání firmy Huisman. Hodnotné ceny převzali z rukou zástupců firem, Strojírenského klastru a v neposlední řadě i zástupců Krajského úřadu, dodává prof. Suchoň. O vítězství SPŠ informoval rovněž Český rozhlas Ostrava (pozn. red.). Olympijské hry řemesel 2012 Tým našich studentů, Václav Otipka a Ondřej Sikora, reprezentoval průmyslovku také na Mezinárodních olympijských hrách řemesel, které pořádala SOŠ Třineckých železáren v Třinci ve dnech Tato akce se konala poprvé a přilákala pozornost mnoha základních a středních škol našeho kraje, Slovenska a Polska. Jejich práce s názvem Konstrukční řešení přestavitelného sloupu ve výjezdu do průmyslové haly dokázala přesvědčit porotu svojí kvalitou a náš tým si odnesl 1. místo. Redakce Šroubku při této příležitosti oslovila studenty a zeptala se na jejich názor: Naše práce obsahovala veškerou dokumentaci, jako např. pevnostní výpočty, výkresy apod., tím byla podobná konečnému řešení firmy Huisman. Jsme rádi, že se nám podařilo zvítězit také v silné konkurenci ostatních škol na Olympiádě řemesel a že porota ocenila vedle dalších zajímavých nápadů právě naše výhradně technické řešení, dodávají Václav Otipka a Ondřej Sikora. Náš tým zaznamenal další úspěch v soutěžní přehlídce krajského kola Středoškolské odborné činnosti konané v Ostravě , ve které vybojoval prvenství.

7 Soutěž v programování CNC Naše škola přijala pozvání na účast v soutěži programování CNC frézky s řídicím systémem itnc 530 Heidenhain, kterou pořádala SPŠ Karviná 10. dubna Do 4. ročníku souboje středoškoláků o nejlepší výsledek v programování se zapojili čtyři studenti naší školy. Vynikajícího výsledku dosáhl Lukáš Sigmund (S3.B), který se stal nejlepším programátorem pro rok 2012, upřesňuje pan Pešat. Autodesk Academia Design 2012 Tradičně na stránkách Šroubku informujeme o výsledcích našich strojařů v této prestižní soutěži. Letošní 18. ročník soutěže Autodesk Academia Design pořádala ve dnech SPŠ na Proseku v Praze. Celkem se zúčastnilo 32 středních škol z ČR a Slovenska. Soutěžilo se ve 4 kategoriích: 2D studenti (AutoCAD 2012), 3D studenti (Inventor 2012), 3D učitelé (Inventor 2012) a v kategorii školy, do které se započítávaly výsledky z jednotlivých kategorií. Naše škola obsadila v celkovém hodnocení 3. místo, student Jan Červenka (S4.B) vybojoval 3. místo v kategorii 2D kreslení. Orlovská soutěž v informatice Dne jsme se zúčastnili soutěže v informatice, která se konala na SOŠ Net Office Orlová. Soutěžilo se v 6 kategoriích a zúčastnilo se jí 76 studentů ze SŠ Moravskoslezského kraje a polského Rybniku. Z naší školy se zúčastnili Martin Ševčík z L3 (kategorie grafika), Richard Vašek S3.B a Markéta Mužíková L2 (kategorie Wordprocesing). V kategorii Wordprocesing obsadil Richard Vašek 3. místo a v kategorii grafika se Martin Ševčík umístnil také na 3. místě. Středoškolák roku 2012 v účetnictví David Záděra, student 4. ročníku OA, obor ekonomické lyceum, se nejen probojoval do finále této soutěže, ale prokázal teoretické znalosti i praktické dovednosti v ekonomických disciplínách a stal se Nejlepším středoškolákem České republiky v účetnictví. Finále soutěže proběhlo 3. dubna 2012 ve Znojmě.

8 Ars Poetica Nejen v odborné oblasti dosahují studenti SPŠOA skvělých výsledků, vynikají také ve sportovních disciplínách a v hudebních soutěžích. Tradičně se účastní soutěže Ars Poetica Puškinův památník. Již 46. ročník krajského kola proběhl v Bohumíně. V kategorii hudební projev ruských písní vyhrálo duo Hanka Richterová a Jiří Machálek ze 4. ročníku SPŠ. Hanka Richterová navázala na své loňské úspěšné vystoupení. Svým vítězstvím si pěvecké duo našich studentů vybojovalo postup na celostátní přehlídku do Prahy, které se vzhledem ke svým maturitním povinnostem bohužel nemohli zúčastnit. Celostátní kolo SOČ Úspěchy studentů v tomto školním roce završilo vítězství v celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti, která proběhla ve dnech června 2012 v Kutné Hoře. V silné konkurenci studenti Ondřej Sikora a Václav Otipka obsadili první místo v kategorii Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design. Všem vítězům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy. Redakce Šroubku přeje všem soutěžícím mnoho dalších úspěchů. Rozloučení maturantů Každý student místecké průmyslovky, který se probojoval do 4. ročníku a ze všech sil se dokopal až do předmaturitního období plného stresu, nejistoty a povolených nervů, určitě uvažoval nad tím, jaké byly uplynulé čtyři roky strávené na průmce. Jak jsme jako malí vystrašení bažanti poprvé vstoupili do prostor rozlehlé školy a byli jsme přesvědčeni, že se na zdejších chodbách nikdy nevyznáme. S jakým respektem jsme vzhlíželi k tehdejším studentům čtvrtých ročníků, jak naivní byly naše představy o ukrývání taháků a opisování. Jaká obrovská změna se v našich životech odehrála po příchodu na školu. Vzpomínám si, jak těžké bylo období prvních měsíců na škole nový režim, linkování sešitů a hlavně ta nejistota, jestli vše zvládneme. Postupem doby jsme se všichni otřepali a začali jsme si život na střední škole pořádně užívat. Lyžák, výlet do zahraničí a nesčetné školní akce nás neskutečně

9 stmelily v jeden velký kolektiv. Stávali se z nás kamarádi, nerozluční přátelé a také páry. Jak humorná může být vzpomínka na to, jak kdo s kým kdysi randil. Nesmím opomenout naše drahé profesory, kteří náš život nikdy nezapomněli udělat pestrým a sem tam udělit velice důležité učivo na celé odpoledne, anebo na zkoušející hodiny, ve kterých nepadla lepší známka než 5. Ale i přes všechny vzájemné boje nám všichni přirostli k srdci a myslím, že někteří profesoři nám budou velice chybět. Chtěla bych poděkovat našemu třídnímu profesoru p. Rajnochovi, který se nám vždy snažil pomoci v nepříznivých školních situacích. Stal se naším kamarádem, kterého si vážíme, a který nás dokáže vždy dobře pobavit. A najednou se ocitáme těsně před maturitou. Každý se snaží dohnat poslední dobré známky a myslím, že se všichni těšíme, až zkoušku dospělosti budeme mít za sebou. Tak nám přejte hodně štěstí a pořádně držte pěsti! Romana Golová, A4.S Za pár dní skončí naše studium na škole, kterou jsme si před několika lety zvolili. Dnes se nám zdá, že to byla dobrá volba, pro některé z nás patrně osudová. Mnozí jsme přišli na průmyslovku se svými přáteli a většina z nás si zde našla nové kamarády a vytvořila přátelství, která vydrží roky. Věříme, že jsme naše profesory v jejich očekávání příliš nezklamali. Děkujeme jim za poznání a za příklad, který nám ukázali, že to, co člověk dělá, se dá vykonávat jako zaměstnání, ale také jako poslání. Věřím, že na něj ve svých dalších letech budeme nejen rádi, ale s jistou hrdostí vzpomínat, a že se jím budeme i řídit. Díky tedy patří naší paní profesorce třídní Mgr. Zárubové, díky patří vám, vážení učitelé. Denis Piták, S4.A Šroubek Časopis studentů SPŠOA F-M Číslo 4, 2011/2012 Šéfredaktor: Vojtěch Šebesta (HZ3) Redakce: Jan Szlauer (S3.A), Robin Kočvara (L1), Václav Šťotka (L1), Jan Urban (L1). Vydává: SPŠOA F-M

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Tato výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 byla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 0 1 5 0 1 6 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE obsah Škola a zaměstnavatelé Víno vstoupilo do celoživotního učení - 65-010-H Skvělá spolupráce školy a firmy - 66-002-H Alenka v říši pekařství - 29-012-H Tvrdá práce ve škole

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 4 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Přehled oborů vzdělání

Více

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14

Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 Arabesky č. Vychází u příležitosti třídních schůzek 17. 4. 2013 Milí čtenáři, přeji vám sluníčkové jarní dny a byla bych

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6 Obsah Partnerské školy Autodesk Autodesk Academia... 2 Digitální média... 2 Infrastruktura (GIS)... 2 Stavebnictví... 2 Strojírenství... 3 Profily škol Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice...

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více