Valná hromada ČAT. 28. ledna Zpráva o činnosti za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada ČAT. 28. ledna 2011. Zpráva o činnosti za rok 2010"

Transkript

1 Valná hromada ČAT 28. ledna 2011 Zpráva o činnosti za rok 2010 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost Prezidia během hodnoceného období se soustředila zejména na plnění cílů, které si asociace při svém vzniku vytkla, a které jsou publikovány na internetových stránkách ČAT: udržení členské základny v současnosti má ČAT okolo 120 řádných členů pravidelné měsíční odborné treasury semináře každé poslední úterý v měsíci diskusní semináře praktických treasury činností a workshopy info systémů rozsáhlejší informovanost o aktivitách ČAT na webových stránkách Asociace zapojení se do problematiky návrhů legislativy a protikrizového procesu v úzké spolupráci s Ministerstvem financí a domácími i světovými asociacemi Prezidium zasedalo v loňském roce 3-krát, a jako minulé roky šlo o organizačně náročný rok. Z jiných evropských asociací lze vysledovat, že nejsme zdaleka jediní, kde není funkce v Prezidiu honorovanou činností. Naše asociace má co se týče personálního obsazení poměrně stabilní tým, avšak i v ČAT již nastává potřeba doplnění vedení o nové lidi ochotné věnovat se rozvoji Asociace. Prezidium pracuje nyní ve složení : Ing. Ivan Haco Lukoil, Ing. Vít Sigmund ČGS, Ing. Ondrej Simon ČEZ, JUDr. Zdeněk Radil, Ing. Rudolf Bureš AWT, Ing. Michal Ebrle, Ing. Petr Polák VŠB, Ing. Radomír Daněk a Ing. Karel Semerák. V Evropě jsme vnímáni jako malá Asociace, počet členů se pohybuje kolem čísla 120 s tím, že se postupně rozšiřujeme, což snad přesvědčí o významu a úspěšnosti Asociace i další zájemce. V následující tabulce je uvedeno několik údajů o stavu členské základny od vzniku Asociace v roce 2001:

2 stav k Podle druhu členství : firmy fyzické osoby celkem členů Plnění cílů presentovaných na loňské lednové VH zabezpečovaly v průběhu roku 2010 odborné komise asociace organizováním odborných seminářů, workshopů a akcí podle vnitřního plánu činností, schváleného Prezidiem ČAT. V průběhu roku jsme museli zareagovat na vývoj prohlubující se celosvětové hospodářské krize formou seminářů v oblasti řízení rizik, pohledávek a v listopadu nastupující SEPA. Rád bych při této příležitosti vzpomenul aktivity, které se podařilo uskutečnit či podpořit : Semináře, workshopy a ostatní uskutečněné akce ČAT v roce 2010 leden: únor: březen: duben: Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT Commodity Hedging -Reval's Round Table Webinar Seminář: Jaká řídí rizika český treasurer a jaký zvolit přístup k nim ACT Annual Cash Management Conference Making cash pay Cyklus Řízení cashflow - topvision Seminář: Commodity Risk management TalkingTreasury diskusní akce Mnichov Conference Cash and liquidity management for companies Amsterdam - EF podpora EACT aktivit k chystaným změnám v legislativě OTC Seminář: Technická analýza pro treasurery jarní běh certifikačního treasury e-learningového kurzu britské asociace ACT Treasury Manager s certifikátem - IIR průzkum EACT a ISDA v rámci lobbingu k OTC derivátů 2

3 květen: červen: červenec: srpen: září: říjen: listopad: prosinec: leden 2011: Seminář: Zajištovací účetnictví v podniku konference Corporate Cash and Treasury Management - Vídeň - Jacob Fleming dotazník k připravenosti užívání IBAN a BIC EPC/CSF setkání Národních výborů SEPA Konference ČAT Treasury Management Fórum + ocenění Treasurer roku dotazník hodnocení současné krize v oblasti úvěrování EACT Global Corporate Treasurers Forum Europe Londýn AFP 3. Broadridge Swift Update Meeting SEPA Survey 2010, pořádaná EACT připomínkování konzultačního návrhu regulace OTC derivátů spolupráce fin.asociací v rámci Národního koordinačního výboru SEPA EuroFinance s Summer School on International Treasury Management Konference SEPA, Platební služby pro evropany - ČNB Seminář : Platební systémy v bankách Studie JPMorgan Cash Management SEPA CT a Direct Debit konzultace EACT Seminář: Transfer pricing podzimní běh certifikačního treasury e-learningového kurzu ACT Konference International Cash and treasury management - Ženeva - EF podpora EACT aktivit k chystaným změnám v legislativě OTC Seminář: Hedging - celodenní seminář o zajišťování conference call na téma OTC derivatives Treasury Manager s certifikátem - IIR průzkum Zajišťování rizik v podnikové praxi jako sočást diplomové práce Hedge Accounting Exposure Draft - Reval's Round Table Webinar Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT V souladu se snahou nabízet členům nejen vlastní aktivity, se kromě výše uvedeného programu ČAT spolupodílela na programech českých vzdělávacích společností : své jméno propůjčila ČAT certifikačnímu programu od IIR pro týdenní vzdělávací treasury kurz se závěrečnou zkouškou, na které se ČAT spolupodílela. Podpořili jsme kurzy Řízení finančních rizik firem pořádané společností ARM, stejně jako několik menších vzdělávacích projektů v treasury. Oboustranně prospěšně se rozvíjela celoroční spolupráce se společností top vision, kde ČAT vystupovala jako garant cyklu treasury vzdělávacích seminářů a 3

4 společnými silami jsme připravovali dnes již největší mezinárodní treasury konferenci v ČR Treasury Management Fórum - se zaměřením na treasury management a řízení rizik s návštěvou 140ti účastníků (oproti loňským 120ti účastníkům). V době nastupující krize, kdy se rušily konference, jsme se také obávali zájmu, ale výsledek ukázal sílu asociace a podporu členů. V rámci TMF proběhl také 2.ročník vyhlášení Treasurera roku, který byl doprovázen diskusním stolem za účasti nejvýše hodnocených odborníků. Spolupráce s topvision se ukazuje jako odborně i ekonomicky výhodné řešení a lze na ní navázat další chystané aktivity, vyžadující spolupartnerství i do budoucnosti (např. ocenění za treasury projekty, či studentské diplomové práce) V roce 2010 jsme tentokrát vynechali studii o treasury v ČR se společností Ernst & Young, která porovnává české a evropské standardy využívané v treasury oboru. Důvodem byl příslib účasti na několika dalších studiích; již potřetí se naši členové zúčastnili studie celoevropského korporátního prostředí zpracovávané bankou JPMorgan, pořádané ve spolupráci s EACT. Další studie pod záštitou EACT proběhly průzkum na téma SEPA ve spolupráci s Deloitte, dotazník hodnocení současné krize v oblasti úvěrování (který ukázal že banky se ještě zdaleka nevráily k předkrizovým sazbám a ani kreditní linky nedostane firma jako dříve). Novinkou byl dotazník k připravenosti užívání IBAN a BIC, pořádaný Evropskou platební komisí a Customer Stakeholder Forem (CSF). V neposlední řadě jsme pomohli průzkumu Zajišťování rizik v podnikové praxi jako sočást diplomové práce V roce 2010 došlo v rámci výhodného partnerství se světovou vzdělávací agenturou EuroFinance (pod hlavičkou Economist Group Business), orientující se na oblast treasury, ke spolupráci na více aktivitách (loňská studie o tom jak fungují treasury oddělení v rámci holdingů a treasury center, bude opakována až v roce 2011). ČAT se v průběhu roku stala spolupartnerem na mezinárodních konferencích Treasury a Cash Management v Evropě (především na největší evropské treasury konferenci v říjnu v Ženevě) a na tyto konference jsme získali pro členy ČAT speciální slevy. Středoevropská konference se tentokrát asi z důvodu krize nekonala (po Vídni chceme za rok pomoci dostat akci do Prahy, pokud budou vyhovovat konferenční prostory pro cca 2000 účastníků). Dohoda Mezi EACT a EuroFinance dává ČAT finanční příležitosti - za podporu s pořádáním či marketingem EF konferencí, dostanou členské země 2700 eur, a za pořadatelství výroční konference v ČR by šlo až o 6500 euro. Členství ČAT v EACT napomáhá i spolupráci se vzdělávací společností TMI (Treasury Management International), která nabídla již šestým rokem za sebou členům ČAT zdarma roční předplatné mezinárodně uznávaného treasury časopisu! Mezinárodní pohled na ČR je zprostředkováno členstvím a účastí ČAT na oficiálních akcích EACT (evropské asociace korporátních treasurerů) - organizace, která sdružuje asociace a kluby již z 19 evropských zemí a zaměřuje se na skutečně evropskou problematiku, jako je především harmonizace platebního systému v Evropě (NLF a SEPA - Credit transfer, Direct debit), IAS a zajišťovací účetnictví. Loni se k tématům přidaly i problémy finanční krize a především nové regulace OTC derivátů. Členské země EACT se schází 2xročně, diskutují se a 4

5 odsouhlasují další kroky asociace. V roce 2010 proběhla společná jednání v Praze a v Ženevě za přítomnosti zástupce ČAT. V roce 2011 budou schůzky v Bruselu a v Římě. Po dohodě s EACT jsme předložili zprávu o stavu cash poolingu v ČR s tím, že již loni byly slíbené dostupné zprávy z ostatních zemí Evropy, zatím je nemáme. Podpůrnou aktivitou mezi firmami se stal dotazník hodnocení současné krize v oblasti úvěrování (členské firmy ČAT se zúčastnily také), který posloužil pro EACT na půdě centrálních bankéřů k jednání ohledně neúměrně zvýšených úvěrových marží a dostupnosti úvěrů firmám v zemích EU. Asi nejviditelnější aktivitou EACT v roce 2010 (a protože se jedná o zásadní záležitost, bude pokračovat i v roce 2011) se stala podpora korporací k chystaným změnám v legislativě OTC. Pod hlavičkou EACT byl konzultován návrh legislativy a s tím související dopisy pro Evropskou Komisi, podepsané cca 200 velkými evropskými firmami, jako nesouhlas s návrhem zajištovací transakce evidovat v clearingovém centru, přeceňovat je a omezit kreditní riziko tím, že by korporace byla povinna v centru složit fin.prostředky (v současnosti banky poskytují na transakce kreditní linku). Firmy by tím vázali svou likviditu, nebo by musely ukončovat hedgingové operace. ČAT se na uvedené téma OTC derivatives zúčastnila i dílčích jednání. Pokračovala spolupráce s britskou asociací ACT bezplatným zasíláním The Treasurer Magazine (vydávaného měsíčně přímo ACT) pro členy ČAT, nabídkou účasti na nejvýznamnější konferenci pořádané národní asociací, a důležitou podporou poskytovanou v oblasti certifikačního vzdělávacího treasury programu. Pro zájemce o zahraniční treasury kurzy jsme podpořili nabídku ve spolupráci s asociací ACT Basic Treasury and Financial courses, pořádané v Londýně. V zahraničním odborném tisku se ČAT, jako stabilní člen EACT, tentokrát neprezentovala individuálními příspěvky. Z domácích mediálních aktivit ČAT můžeme zmínit účast asociace na jednání Výboru pro finanční trh při ČNB a Ministerstvu financí, a odkazy v ekonomických časopisech. Spolupráce s příbuznými asociacemi a finančními institucemi pokračovala koordinace činností s Bankovní Asociací, se kterou spolupracujeme již od vzniku ČAT. V tomto období jsme s BA, coby členem Evropské platební komise, konzultovali dokumenty k platebnímu styku. Nově jsme kontaktovali controllingovou asociaci, zatím bez konkrétních výsledků. Své zástupce jsme vysílali do Národního koordinačního výboru SEPA, který vznikl jako součást Bruselského NKV a řešil především oblasti přechodu ze zahraničních plateb na SCT, a Zákon o platebním styku. V aktivním přístupu k problematice regulace OTC derivátů, který považujeme za nejdůležitější současný problém v treasury oblasti, jsme našli velmi silného domácího partnera v Ministerstvu Financí, se kterým jsme konzultovali a podpořili připomínkováním dokumentů postoj korporátů v ČR. Oni pak v Bruselu a EK tlumočili naše názory 5

6 Při organizování seminářů se zaměřujeme stále více na formát diskusních seminářů na vybrané treasury téma s prezentací kolegů z ČAT a následnou diskusí o praktických zkušenostech ze života. Důraz klademe na oblast cash managementu, platební styk, a aktuální problematiku treasury oblastí (vývoj kurzů, zajišťovací techniky či účetní pohledy), loni bylo tím nejvíce aktuálním tématem řízení pohledávek v době krize. Více prostoru v post krizovém roce 2010 a 2011 chceme věnovat tématům řízení likvidity, ale i IT podpora a TMS, jelikož správné monitorování a řízení finanční situace v treasury každé větší společnosti vyžaduje specializovaná treasury IT řešení. Nové kontakty jak odborné, tak sponsorské, jsme získali spoluprací s JPM, kteří mají zájem v ČR přes ČAT o presentaci jejich asset managementu na výjezdním zasedání, na TMF i o spolupráci na benchmarkingové studii V oblasti rozvoje vzdělávání jsme vloni odstartovali další 2 běhy programu mezinárodní certifikace treasury. ČAT podepsala dohodu s britskou asociací ACT ohledně treasury e-learningového studia se závěrečnou mezinárodně uznávanou zkouškou dle zavedené certifikace a k loňsku již ukončilo certifikaci 14 českých treasurerů (přihlášených přes ČAT). V březnu očekáváme přihlášky k dalšímu běhu, které bude možné podávat od loňska již s možností prodloužení délky studia. Z ostatních aktivit Prezidia ČAT bych rád vzpomenul vyjednávání výhod pro členy, které jsou uvedeny na webu asociace, hlavně výrazné slevy na pořádané treasury akce, konference v ČR i v Evropě, slevy na předplatné odborných finančních časopisů připomínám že platí pro členy ČAT možnost získat zdarma celoroční předplatné treasury časopisů TMI a The Treasurer Magazine. Chceme zde připomenout i slevu na pravidelný treasury Handbook, "Corporate Derivatives for Risk Books" a časopis Journal of Corporate Treasury Management. Průběžně ČAT informuje o free trial nabídkách softwarových společností (např. Kyriba, ARKO) a možnostech návštěvy webových seminářů či videokonferencí. Nezbytnou součástí, která nám pomáhá komunikovat se členskou základnou, a všemi zájemci o činnost ČAT, jsou internetové stránky Asociace, a dále pak pravidelný měsíční newsletter, rozesílaný elektronickou poštou. Po úpravě webu umožňujeme autorizovaný přístup pro členy, nabízíme stahování všech prezentací ze seminářů a workshopů od založení asociace, tzn. od roku 2001, najdete zde anketní hlasování či diskusní fórum pro členy. Jednáme o rozšíření části, kde by se členi mohli seznámit s nabídkou a poptávkou pracovních míst v oboru a interně měli možnost se přednostně dostat k novým nabídkám zaměstnání. Výše uvedené formy výměny informací považujeme za interaktivní způsob jak ČAT může členům předávat informace a zpět získávat jejich reakce a tak hájit zájmy korporátů v ČR. 6

7 Zahraniční aktivity České asociace treasury v roce ) členství v EACT (http://www.eact-group.com) oficiálně od května 2005 Evropská asociace podnikového treasury, sdružuje nyní 20 asociací ze členských zemí EU. ČAT se zapojila do pracovní skupiny EACT - Platební styk, připomínkujeme SEPA aktivity (Credit transfer a Direct Debit roolbook) a jednání o harmonizaci platebního styku a nové legislativy v Evropě. Konzultujeme návrhy dopisů v rámci regulace OTC derivátů, kde je EACT hlavním partnerem EK. ČAT se zúčastnila výročních zasedání EACT : * půlročního zasedání EACT v Praze v květnu 2010 * půlročního zasedání EACT v Ženevě v říjnu 2010 na kterých se projednávalo m.j. : - borrowing studie byla úspěšná, ½ ročně se bude opakovat u 55% firem se zvýšila cena kreditních linek! ČR velmi úspěšná v počtu odpovědí (29 respondentů) - TMI prezentovali nový EACT web, kde ČAT má svůj link pomocí vlajky. - Členské země Polsko + SAF + Slovinsko + Maďarsko + ČAT projevily zájem uspořádat cash management společný seminář - na webu EACT budou pro všechny členské země pravidla CM regulace a daně v zemích EACT - IAS leasing evropský standard v rozpočet : utratilo se poprvé víc než příjmy...nejvíce za právní náklady (OTC derivatives), EACT odsouhlasilo další peníze na lobby pro poradce, ostatní finance je třeba získat od firem. - nový sponzor EACT je Wall Street na 3 roky - bude publikována CAST studie. Pro ČAT jsme dohodli možnost uspořádat seminář, prezentaci na konferenci, či zapojení do PRSK. Výsledky: velké evropské společnosti přechází na e-invoicing, e-signature potvrzen s potřebou zajistit bezpečnost e- documentů. Více o projektech, financování a možnosti sponzorování firmami, které mají zájem o treasury lobby, najdete zde : Další aktivity EACT byly již zmíněny výše v části popisu spolupráce ČAT s EACT - rád bych vyzdvihl účast ČAT na JPMorgan Cash Management Studii za účasti poměrně velkého množství respondentů z ČR, což vyneslo navíc peníze, které byly předány na humanitární účely. 7

8 2) členství v IGTA (www.igta.org) od července 2002 aktivity ČAT v rámci IGTA v roce 2010 byly stejně jako u ostatních asociací nevýznamné, a tak se uskutečnila pouze jediná oficiální akce : * výroční zasedání IGTA v Ženevě v říjnu (společně s EACT akcí) na kterém se projednávalo m.j. : - CoC =Code of Conduct...na Board meetingu v Bruselu 2011 bude schváleno a poté přeneseno do NTA...ČAT informoval, že takový dokument nepřijmeme - novým prezidentem byl zvolen Jimmy Doyle z Irska 3) spolupráce s EuroFinance - : Ze společných aktivit či podpory akcí největší vzdělávací společnosti pořádající treasury konference a další tréninkové semináře byly po dohodě ČAT a EF vybrány : Cash and liquidity management for companies, Amsterdam Konference International Cash and Treasury Management v Ženevě, kde ČAT byla spolugarantem a partnerem EF konference. Prezidium zajistilo distribuci brožur, ovou nabídku a pomoc s presentátory konference.. V rámci spolupráce EF a EACT vyfakturovala ČAT za akci příspěvek 2700 eur. ČAT se s EF jakožto zajímavým partnerem v oblasti treasury nyní domlouvá na podpoře středoevropské mezinárodní konference (v roce 2012 bychom rádi pomohli dostat konferenci do Prahy), partnerství při vyhlašování Treasurera roku a předběžně na uspořádání workshopu Cash forecasting (v plánu na podzim). Od členství v EACT si do budoucna slibujeme další rozšiřování podpory zahraničních asociací, což praktickou formou naplňujeme spolupořádáním prestižních bezplatných diskusních akcí treasury talking stolů za účasti treasurerů ze všech zemí EACT. Kromě kontaktů jde o příležitost probrat současná nejzajímavější treasury témata s kolegy treasurery. Závěrem rekapitulace minulého roku bych rád poděkoval všem, kdo nám pomáhají na seminářích a workshopech jako prezentátoři či diskutující. Rád bych připomněl, že kolegiální zájem podělit se s ostatními členy asociace o své zkušenosti je Prezidiem ČAT finančně oceněn (jde pouze o částku do výše Kč, ale vyjadřujeme tím ohodnocení pro ty z nás, kdo připraví něco pro ostatní členy ČAT). 8

9 Plány ČAT na rok 2011 Zaměření našeho sdružení treasurerů na následující období vidí Prezidium ČAT zejména v těchto oblastech: pokračovat v přípravě seminářů a workshopů dle zájmu členů další zapojení se do legislativního a daňového procesu v úzké spolupráci s ČNB, Bankovní a dalšími asociacemi, Min.financí, parlamentním výborem, apod. (jde o problematiku SEPA, Direct debit, hedgingu, OTC derivátů, IAS aj.) aktivně se účastnit v rámci Národního koordinačního výboru pokračovat ve spolupráci se zahraničními asociacemi v rámci EACT a IGTA, ale i s jednotlivými asociacemi bilaterálně (např. při vzdělávání, návrzích společného postupu, regionálních akcích, atd.) zapojit se do procesu přípravy a připomínkování v rámci platební komise EACT hájit postavení treasurera ve firmě a jeho možnosti přínosu pro svůj podnik (příkladem mohou být benchmark studie, které letos opětovně chystáme) vzdělávání podpořit mezinárodní certifikační program ACT, spolupracujeme na dílčích vzdělávacích akcích typu treasury certifikace, apod. další spolupráce s vysokými školami, vzdělávacími agenturami a především s asociacemi pracujícími ve finanční oblasti v ČR zajištění rozvoje odborných komisí vybídnout kolegy z oboru do činnosti komisí zahájení podpůrného job recruitment treasury programu pro členy rozvoj dalších služeb na webu ČAT Semináře, workshopy a ostatní připravované akce ČAT pro rok 2011 leden: únor: a dále: Valná hromada ČAT Seminář: Aktuální vývoj na měnových trzích a predikce vývoje Seminář: Comodity Risk management 2,5 denní simulace řízení podniku (BPP) Seminář: FX hedging + novinky v řízení rizik a regulací (IFRS) workshop: excel pro finance Seminář: restrukturalizace hedgingových a dalších transakcí Seminář: Zajišťování rizik v praxi a řízení a vymáhání pohledávek Seminář: Praktické zkušenosti s řízením cash poolingu Seminář: úvěry a zajištění financování společnosti Seminář: cash management - platební systémy Seminář: platební karty, cash collections, inkaso Seminář: Plánování a optimalizace nákladů skupiny, snižování nákladů Seminář: Účtování zajišťovacích a spekulativních transakcí workshop: on-line prezentace webového TMS 9

10 další aktivity : Seminář: Praktické aplikace řízení RM ve společnosti Seminář: PSD (Payment Services Directive), dopad na Treasury Seminář: Implementace "platební směrnice" EU do české praxe workshop: Praktické zavádění TMS ve firmě Seminář: Správa volných fin.prostředků, dluhopisy workshop: Využití informační platformy při Treasury aktivitách Seminář: Hedgingové účetnictví příklady z firemní praxe Seminář: Výběr banky a vztahy mezi bankou a klientem Seminář: Exportní financování a pojištění se státní podporou EGAP workshop: Data v reálném čase Seminář: Jak připravit, odsouhlasit a zavést Treasury Policy Seminář: Uplatňování IAS standardů Seminář: Back Office jakožto podpora Treasury v podnicích Seminář: Platební styk v bance workshop: TMS XRT, Trema, Sincorp, aj. Seminář: Produkty leasingových společností Seminář: Tvorba a zaměření RM politiky ve společnosti Seminář: Zkušenosti s RM systémy, efektivita a IT podpora RM workshop: Project management, systémová integrace a řízení kvality Seminář: Faktoring a forfaiting Seminář: Daňová optimalizace v Treasury Seminář: Potřeba informačního systému treasurera a výběr TMS - Konference Treasury Management Fórum - Cyklus diskusních seminářů o zkušenostech členů ČAT - podpora benchmarkové studie korporátního treasury v ČR Z Vašich námětů : - tenisový turnaj jako součást oslav 10.výročí ČAT - časopis s fotografiemi a zkrácenými prezentacemi z TMF, akce na 2011, novinky z jednání o regulaci OTC derivátů - ocenění za přínos korporát. financím 10

11 Závěrečné slovo : Za námi je velmi úspěšný rok v období hospodářské krize, která dopadla i na naší ekonomiku, získala Asociace zatím nejvyšší počet členů za celou svou historii. Je nepravděpodobné, že by v rámci šetření nákladů firem členů letos dále přibývalo, na druhou stranu však mohu slíbit všem členům, kteří s námi půjdou do jubilejního roku v němž oslavíme 10. výročí založení ČAT, že tento rok si společně užijeme a vývoj naší společné asociace posuneme opět o kousek dopředu. Věřte, že Vaše ocenění v podobě velké účasti na seminářích, konferencích a dalších akcích je pro nás odměna, kvůli které to děláme už celých 10 let. ČAT se stala známým pojmem doma, ale neztratila se ani v zahraničí, kde je součástí aktivit pořádaných evropskou asociací, což jsme si předsevzali před lety jako náš úkol. Tak jako přední evropské státy, i ČAT již má mezi sebou odborníky, kteří mají schopnosti, zájem se dále vzdělávat, a také předávat zkušenosti kolegům z oboru, a to již nejen v domácím prostředí ale i za hranicemi. Úplně na závěr si dovolím jménem Prezidia Asociace poděkovat Vám všem, členům ČAT a popřát si společně hodně úspěchů i v roce za Prezidium ČAT Vám děkuji Ivan Haco Prezident ČAT 11

12 Zpráva o hospodaření ČAT za rok 2009 a 2010 Dovolte mi prosím informovat Vás nyní v krátkosti o hospodaření Asociace. Vzhledem k faktu, že na minulé VH jsme Vás seznámili pouze s předběžnými výsledky hospodaření za rok 2009, je naší povinností tento rok uzavřít a proto Vám jej předkládáme k odsouhlasení. Oproti předběžným číslům došlo pouze k drobným úpravám. Současně se s Vámi chceme podělit o předběžné výsledky hospodaření za rok 2010, jehož výsledky budou zpracovány v březnu (resp. červnu) t.r. Z předložených dokladů a výkazů (Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz příjmů a výdajů) vyplynulo, že asociace vykázala za rok 2009 výsledek z hospodaření ztrátu Kč. Upozorňuji, že jde o daňovou ztrátu podle pravidel pro sdružení a ta byla způsobena především vyfakturovanou částkou cca 75tis.Kč, zaplacenou až v lednu následujícího roku. Hospodaření s hotovostí je popsáno dále! Prezidium ČAT navrhuje zmíněný výsledek roku 2009 uhradit ze zisků minulých období. Zpráva o hospodaření za rok 2009 : V roce 2009 hospodaření ČAT pokračovalo (vzhledem k vysokému zůstatku na účtu) v aktivitách, které nepřinášeli přímý a okamžitý zisk, ale sloužily ke zviditelnění a zvýšení prestiže naší asociace. Mohli jsme si dovolit pro členy akce zcela bez finančních nákladů, a také méně komerčně zaměřených seminářů. V průběhu roku došlo jako loni k obměně členské základny, kdy se počet nově příchozích členů ČAT rovnal počtu odchozích (či spíše neaktivních) členů. Koncem roku 2009 měla ČAT více než cca Kč, z čehož většina byla vedena na lépe úročeném termínovaném účtu, který na úrocích vynesl Kč. V detailnějším pohledu získala ČAT na členských příspěvcích Kč, na příspěvcích za pořádané semináře - od návštěvníků Kč, od pořádajících bank a společností Kč. Významnou příjmovou položkou bývá částka za TMF konferenci, v roce 2009 šlo o zisk cca Kč. Opět se mezi příjmy objevily částky za refundaci cestovních nákladů od EACT za Kč, a již podruhé příjem za provizi z certifikace od ACT za Kč (zaplaceno až v lednu 2010). Do rozpočtu se povedlo vyinkasovat podporu konference EuroFinance dle rámcové smlouvy s EACT ve výši cca Kč (a dalších 70 tisíc se povedlo připsat na účet v lednu Na straně nákladů jsme hospodařili s již odzkoušeným schematem, kdy se ČAT podílela na financování speciálního semináře. Asociaci se navýšily náklady související s pořádáním seminářů (např. o překladatelské služby), nezvyšovaly se 12

13 náklady za provoz webových stránek, a podařilo se udržet i výdaje na Valnou hromadu ve výši zhruba Kč. Celkově jsme pak na provozní účely použili zhruba Kč, z nichž se velká část týkala administrativy asociace. Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji činil ,- Kč (i bez platby z EF a ACT). Zpráva o hospodaření za rok 2010 jde o předběžná čísla : V roce 2010 hospodařila ČAT nadále s cílem rozvíjet své aktivity pro členy formou bezplatných akcí. S tím souvisela i vzrůstající poptávka o akce asociace od nečlenů, která se projevila následně zvýšením členské základny. Rozpočet na kalendářní rok 2010 byl zpracován Prezidiem jako ziskový, čerpaný hospodárně se snahou akumulovat prostředky na větší výdaje u akcí, kde budeme prezentovat Asociaci či pořádat akce finančně náročnějšího charakteru. Zmiňovanou položkou, výrazně převyšující ostatní částky, byly finanční prostředky související s konferencí TMF i díky tomu spravovala ČAT k celkem více než cca Kč. Větší část peněz byla převáděna postupně z revolvingového termínovaného účtu (t.č. za 0,3% p.a.) na fixní terminovaný vklad za 3,5% p.a. (1,2 mil. Kč) a do likvidního fondu peněžního trhu (1,6 mil. Kč). V detailnějším pohledu získala ČAT na členských příspěvcích Kč, na příspěvcích za pořádané semináře - od návštěvníků Kč a od pořádajících bank a společností Kč. Nejvýznamnější příjmovou položkou je již každoročně částka za TMF konferenci, v roce 2010 šlo o zisk cca Kč. Opět se mezi příjmy objevily částky za refundaci cestovních nákladů od EACT za Kč, a do rozpočtu se povedlo vyinkasovat i podporu konference EuroFinance dle rámcové smlouvy s EACT ve výši cca Kč (a dalších 70 tisíc se povedlo připsat na účet v lednu 2010 ještě za rok předcházející). Na straně nákladů jsme hospodařili s variantou, kdy se ČAT podílela jako host Board meetingu EACT na financování akce v Praze částkou cca Kč (což jsme financovali z obdržené částky od EF viz příjmy výše). Asociaci se nezvyšovaly náklady za provoz webových stránek i účetnictví, a podařilo se udržet i výdaje na Valnou hromadu ve výši zhruba Kč. Celkově jsme pak na provozní účely použili zhruba Kč, z nichž se velká část týkala administrativy asociace (srážková daň bude zaplacena až vlednu 2011). Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji předběžně činí ,- Kč. Návrh rozpočtu na rok stejně jako v minulých letech, jsme nuceni se přizpůsobit legislativním úpravám ve zdanění neziskových organizací. Pokud bude 13

14 pokračovat hospodářská krize, což se dá očekávat, v roce 2011 předpokládáme nulovou daňovou povinnost z hospodaření. Na počátek roku 2010 připravujeme řešení s komentářem jednotlivých položek na tento rok, které se však nebude příliš lišit od stavu hospodaření v roce 2008 či Dodržení rozpočtu bude záviset nejvíce od úhrady členských příspěvků, kde vidíme největší riziko, a pak v úspěšnosti pravidelné konference Treasury Fórum. Z výše zmíněných důvodů navrhujeme letos rozpočet jako neutrální, což však vzhledem k nezapočítávání členských poplatků do daňové kalkulace, znamená rozpočet stále cashově vysoce kladný. 14

15 Rozpočet za rok 2009 (stav k ) Členské přísp- rok Členské přísp-1/2 Semináře 90 x x x Příjmy Výdaje x Semináře 10x curling x2t 0x1t x Reklama 6000 x překlad účetnictví Poštovné Kancelář. potřeby Sponzoring 0 ostatní Sekret,DPP Prezidium DPP Dary 0 0 Cestovné Ostatní Ostatní 10x x x 5500 Web až do 5/ x 1500 Reklama +časopis Úrok bank IGTA fee 300eur 0 Konf EF 2700eur Konf EF 0 EACT 1000eur VH ACT certif 500 GBP 0 Popl.bank 8000 vč.sráž.daň 6479 TMF konf TMF Celkem příjmy Celkem výdaje Předběžný rozpočet za rok 2010 (stav k ) 15

16 Členské přísp- rok Členské přísp-1/2 Semináře 80 x x x Příjmy x x2t 0x1t x Reklama 0 0 x Výdaje Semináře 10x účetnictví Poštovné Kancelář. potřeby Sponzoring 0 0 ostatní Sekret,DPP Prezidium DPP Dary 0 0 Cestovné Ostatní Ostatní 20x 500 5x x 2000 Web x Reklama +časopis dárky 1323 Úrok bank IGTA fee 300eur 0 Konf EF 2700eur 2x Konf EF EACT Board May EACT 400eur VH ACT certif 300 GBP 5748 Popl.bank 7000 vč. sráž.daně TMF konf TMF- tv Celkem příjmy Celkem výdaje

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Výroční zpráva 2014 2014

Výroční zpráva 2014 2014 2014 Výroční zpráva 2014 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele mil. Kč 2014 2013 2012 2011 2010 Bilanční suma 902

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA

Státní pokladna a platební styk. RNDr. Pavel Štalmach. MBA Státní pokladna a platební styk RNDr. Pavel Štalmach. MBA Listopad 2008 1 Obsah : strana 1. Úvod 3 2. Státní pokladna 5 2.1 Koncept Státní pokladny 5 2.2 Koncept dalšího rozvoje státní pokladny České republiky

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII?

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? profi 5 /2013 PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? SOS CONSULTING JAK SE HRAJE V PRVNÍ LIZE FLEXI POD LUPOU PŘÍLOHA PENZIJNÍ FONDY PŘÍLOHA POVINNÉ RUČENÍ Petr Kučera Bude

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více