články o společnosti GTL GTL přestěhovala provozovnu do Říčan u Prahy 2 GTL spolupracuje s dceřinou firmou 2 KAE INTERNATIONAL MOVERS s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "články o společnosti GTL GTL přestěhovala provozovnu do Říčan u Prahy 2 GTL spolupracuje s dceřinou firmou 2 KAE INTERNATIONAL MOVERS s.r.o."

Transkript

1

2 články o společnosti GTL GTL přestěhovala provozovnu do Říčan u Prahy 2 GTL spolupracuje s dceřinou firmou 2 KAE INTERNATIONAL MOVERS s.r.o. GTL vydala novou zprávu o společenské odpovědnosti 3 a etický kodex zaměstnanců GTL se podruhé zůčastnila veletrhu FOR LOGISTIC 3-4 GTL podporuje umělce 4 GTL partnerem další výstavy 4 GTL má nový vizuální styl 5 Užší spolupráce s dceřinou firmou CZECHTRA 5-6 GTL: adopce na dálku prostřednictvím sdružení ACET 6 GTL podpořila fond ohrožených dětí 6 GTL i v letošním roce podporuje DMO pobyty 6-7 GTL jedním ze sponzorů sdružení FOKUS Mladá Boleslav 7 GTL a její zaměstnanci podpořily dětský domov 7 v Jablonné v Podještědí rozhovory se zaměstnanci - představení Radky Memis s Martinem Grusem, vedoucím vnitrostátní dopravy 8-9 a logistiky Představení dceřiných firem 10 Základní informace o zemích na které se GTL specializuje Bulharsko 11 Rumunsko 12 Řecko 13 Turecko 14 články o společnosti GTL - pokračování Dopisy Ježíškovi: GTL, COUNTRY RADIO a OC EUROPARK 15 ŠTĚRBOHOLY znovu partnery NADACE NAŠE DÍTĚ GTL potřetí v tomto roce podpořila umělce 15 Vlastník: GTL, spol. s r. o. Podklady připravil: Lenka Čargová, Grafika: Martin Vinař Tisk: FINAL EXIT tisková produkce Typ publikace: ročenka 1

3 GTL PŘESTĚHOVALA PROVOZOVNU DO ŘÍČAN U PRAHY Na konci roku 2011 se celá firma včetně skladu přestěhovala z původního místa v Praze 10 Hostivaři do nově zrekonstruovaných moderních prostor na ulici Černokostelecká v Říčanech u Prahy. skladování, ale i vnitrostátní a mezinárodní dopravu, uvádí Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel firmy GTL. Procesy sběrné služby byly díky přestěhování do nového areálu optimalizovány. Více nakládacích ramp a větší skladové prostory pro manipulaci a dočasné uložení zásilek umožnily zefektivnit cross-dock sběrných zásilek, vysvětluje Anastasia Michailidisová, provozní ředitelka firmy GTL. GTL SPOLUPRACUJE S DCEŘINOU FIRMOU KAE INTERNATIONAL MOVERS s.r.o. Jednalo se o strategický krok, jehož cílem bylo nejen větší zefektivnění stávajících služeb v portfoliu firmy (sběrné služby), ale také úspěšné zavedení nové služby Logistika na trh. Logistika je přirozeným rozšířením naší nabídky zákazníkům o služby, které dřívější malá skladová kapacita neumožňovala. Jedná se o skladování, distribuci, balení a úpravu zboží a vedení paletových kont. V roce 2012 se nám podařilo získat několik významných zákazníků, kteří využívají nejen Firma GTL od začátku roku úspěšně spolupracuje s dceřinou společností KAE INTERNATIONAL MOVERS v oblasti mezinárodního stěhování. Činnost mezinárodního stěhování byla rozšířena o stěhování uměleckých předmětů. Spolupracujeme s českými umělci a galeriemi. Společnost KAE INTERNATIONAL MOVERS ve spolupráci s GTL realizovala přepravu obrazů, příslušenství a materiálu panu Dušanovi Mravcovi, vítězi loňského Pařížského bienále 2011, na tříměsíční stáž mladých umělců v Paříži a zpět do ČR. Společnost KAE poskytla odbornou konzultaci a následnou realizaci kompletního stěhování, do budoucna bychom se rádi více zaměřili na stěhování a dopravu uměleckých děl, uvádí Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel firmy GTL. 2

4 GTL VYDALA ZPRÁVU O SPOLEČENSKÉ ODPO- VĚDNOSTI A ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Na začátku roku byly vydány dva zásadní dokumenty, které deklarují, že firma GTL je společensky odpovědnou firmou, která myslí mimo jiné na své okolí, stakeholdery a životní prostředí. Zpráva o společenské odpovědnosti se věnuje image firmy, dále její identitě, komunikaci s klíčovými stakeholdery, nechybí v ní popis vztahů se zákazníky a dodavateli, přístup firmy k zaměstnancům, popis managementu kvality a vztah firmy k životnímu prostředí. Na tuto zprávu plynule navazuje Etický kodex zaměstnanců. Etický kodex zaměstnanců firmy GTL řeší poctivou hospodářskou soutěž, chování zaměstnanců vůči zákazníkům a partnerům, loajalitu a střet zájmů, iniciativu zaměstnanců, zákaz diskriminace, bezpečnost práce, využití pracovní doby a standardy oblékání zaměstnanců. Jedná se o klíčové otázky, které musí každý zaměstnanec pochopit a vzít za své, vysvětluje Lenka Čargová, manažer kvality a marketingu. GTL SE PODRUHÉ ÚČASTNILA VELETRHU FOR LOGISTIC Ve dnech března se ve veletržním areálu PVA Letňany v Praze konal veletrh For Logistic. Firma GTL byla již podruhé jedním z vystavovatelů. Zaměstnanci firmy na stánku zodpovídali dotazy z oblasti dopravy a logistiky a představovali služby firmy. Prezentace byla doplněna o video reportáž. 3

5 V oboru dopravy a logistiky není zvykem, aby se kontrakty, resp. rámcové smlouvy dojednávaly již v rámci veletrhu. Nemůžeme být proto zklamaní, když na veletrhu neuzavřeme žádnou smlouvu. Je však důležité dostat se do povědomí firem, navázat kontakty, moci po veletrhu odeslat cílenou nabídku a komunikovat svoji značku, uvádí Lenka Čargová, manažer kvality a marketingu. Kromě prezentace firmy GTL byla část expozice věnovaná i dceřiné firmě Kae International Movers, která na veletrhu navázala mnoho kontaktů pro služby mezinárodního stěhování. O stěhovací služby projevili zájem především zástupci technických vysokých škol, které vysílají své studenty na zahraniční stáže, doplnila Petra Vlčková, obchodní zástupce firmy GTL. Mravec a Petr Písařík, si dala za cíl obnovit ideu renesance. Hlavním rysem renesance je důraz na člověka, jakožto jedince, a jeho organické myšlení. A přesně o to autorům šlo. Každý z nich se věnuje jinému oboru - fotografii, objektům, abstraktním a reálným obrazům - nesourodost sebevyjádření a společné názory je v tomto unikátním prostoru spojily. GTL PODPORUJE UMĚLCE Firma GTL se stala jedním ze sponzorů výstavy Jan z Radňovic a Jindra ze Sovince, kterou pořádalo sdružení výtvarných kritiků a teoretiků Galerie kritiků ve dnech března. Výstava byla zajímavým dialogem olejomaleb Jana Svobody a fotografií světoznámého fotografa Jindřicha Štreita, popisuje Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel firmy GTL. Na fotografiích Jindřicha Štreita mohli návštěvníci obdivovat detaily v podobě otisků a stop a u obrazů Jana Svobody zase jeho linie, body, kruhy a čtverce v přírodních barvách. GTL PARTNEREM DALŠÍ VÝSTAVY Firma GTL se stala jedním z partnerů výstavy Renesance NOW, která se konala od 20. dubna do 3. června na Novoměstské radnici v Praze. Výstava, na které se poprvé společně představili čtyři umělci: Vilém Kabzan, Dominik Mareš, Dušan 4

6 GTL MÁ NOVÝ JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL Od července používá firma GTL nový jednotný vizuální styl, který spočívá ve sjednocení interní a externí písemné komunikace. Jednotný vizuální styl má za cíl zlepšení komunikace firmy se všemi klíčovými stakeholdery a dosažení ještě vyšší kvality služeb a spokojenosti zákazníků, partnerů a dodavatelů. V červnu byl vypracován manuál, který slouží zaměstnancům k získávání informací o správném používání značky, písma, barvy a ostatních atributů. Jako příloha tohoto manuálu byly vypracovány nové hlavičkové papíry, formuláře ceníků, formuláře pro tiskové zprávy a nový formát podpisu v ové komunikaci, dodává Lenka Čargová, manažer kvality a marketingu. Cílem tohoto sjednocení je posílení firemní značky, upevnění její pozice v myslích zákazníků a posílení firemní kultury, která je součástí corporate identity, vysvětluje Alexandros Koranis, generální ředitel firmy GTL. UŽŠÍ SPOLUPRÁCE GTL S DCEŘINOU FIRMOU CZECHTRA Od září probíhá užší spolupráce firem GTL a Czechtra v rámci vnitrostátní dopravya distribuce. Nejedná se o propojení oddělení vnitrostátní dopravy těchto firem, ale o kooperaci, která má za cíl zvýšení efektivity vytěžování vlastních 5

7 vozidel, resp. vozového parku smluvních dopravců obou firem. Hlavním cílem, proč jsme se rozhodli pro užší spolupráci, je zvýšení tržeb ze spedičních činností oddělení vnitrostátní dopravy obou firem, a také snížení výdajů za svozy a rozvozy pro oddělení mezinárodní sběrné služby, vysvětluje Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel firmy GTL. Pro zákazníky firem se nic nemění, v prvních měsících by neměli pocítit, že došlo k této změně. Do budoucna však očekáváme, že dostanou zákazníci flexibilnější a komplexnější servis za příznivé ceny, dodává Anastasia Michailidu, provozní ředitelka firmy GTL. GTL: ADOPCE NA DÁLKU PROSTŘEDNICTVÍM SDRUŽENÍ ACET Firma GTL je jedním ze sponzorů občanského sdružení ACET ČR, o. s., které se mimo jiné zaměřuje na humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí a hledá cesty jak zabránit šíření HIV / AIDS. Dívka se jmenuje Mirimkosi a chtěla by se stát učitelkou. Chlapec se jmenuje Brasl a mezi jeho koníčky patří mimo jiné psaní básní. Oběma je 14 let. Naše pomoc umožňuje těmto dětem najít správnou cestu, která povede k naplnění jejich snů např. o budoucím povolání, dodává Anastasia Michailidu, provozní ředitelka firmy. GTL PODPOŘILA FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ Firma GTL podpořila i v letošním roce Fond ohrožených dětí prostřednictvím spolupráce se společností A-B help. Smyslem akce je pronájem části reklamní plochy na vozidle A-B help naší firmou, což pomůže realizovat nákup automobilu pro dětský domov, vysvětluje Lenka Čargová, manažer kvality a marketingu firmy GTL. Společnost A-B help zprostředkovává kontakt mezi neziskovou sférou a soukromými firmami Společnost odkoupí od automobilky vůz, který zaplatí reklama soukromých firem umístěná na voze. Tento vůz je posléze předán potřebným, dodává Anastasia Michailidisová, provozní ředitelka firmy GTL. Od roku 2012 pomáháme dvěma dětem ze Zimbabwe, kterým naše adopce umožňuje zaplacení školného, pořízení školní uniformy a školních potřeb a zpřístupnění odpovídající zdravotní péče, uvádí Lenka Čargová, manažer kvality a marketingu. GTL I V LETOŠNÍM ROCE PODPORUJE DMO POBYTY Jedním z charitativních projektů, který firma GTL každoročně podporuje, jsou DMO pobyty. Jedná se o sdružení, jehož cílem je ukázat handicapovaným cestu k osamostatnění a aktivnímu způsobu života, který jim umožní, aby se zařadili do společnosti. Každý rok pořádá sdružení rehabilitační pobyty pro dospělé s dětskou mozkovou obrnou. Sdružení DMO pobyty zajišťuje, aby se postiže- 6

8 ným v průběhu pobytů věnovali fyzioterapeuti, kteří jsou kvalifikováni pro rehabilitaci prostřednictvím Vojtovy metody, uvádí Anastasia Michailidu, provozní ředitelka firmy GTL. GTL JEDNÍM ZE SPONZORŮ SDRUŽENÍ FOKUS MLADÁ BOLESLAV Firma GTL je i v letošním roce jedním ze sponzorů sdružení Fokus Mladá Boleslav. Fokus Mladá Boleslav je občanské sdružení, které poskytuje sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným. Jedná se o komplexní psychiatrickou rehabilitaci, jejímž cílem je zvýšení kvality života klientů, zlepšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. Fokus je dobrovolným sdružením odborníků, uživatelů služeb a jejich příbuzných, vysvětluje Anastasia Michailidisová, provozní ředitelka firmy GTL. GTL A JEJÍ ZAMĚSTNANCI PODPOŘILI DĚTSKÝ DOMOV JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ GTL dlouhodobě podporuje dětský domov v Jablonném v Podještědí. Kromě finančního daru se do této charitativní akce v letošním roce zapojili i dobrovolníci z řad zaměstnanců firmy a do sbírky na dětský domov darovali hračky, oblečení a finanční příspěvky. V tomto dětském domově jsou děti rozděleny do tzv. rodinných skupin, ve kterých jsou chlapci i dívky různého věku. Velký důraz je kladen na školní přípravu dětí, ale mimo to nabízí dětský domov mnoho volnočasových aktivit, kroužků a výletů, uvádí Anastasia Michailidu, provozní ředitelka firmy GTL. ROZHOVOR: PŘEDSTAVENÍ RADKY MEMIS Mgr. Radka Memis nastoupila do firmy GTL v roce 2012 na pozici disponent mezinárodní dopravy Turecko. Velkou výhodou pro firmu je její výborná znalost turečtiny a turecké mentality. Rozhovor připravila Ing. Lenka Čargová, manažer kvality a marketingu Jak jste se k práci ve firmě GTL dostala? Standardní cestou přes známou, která pracuje v personální agentuře a jí se dostala do rukou tato pracovní příležitost. Nicméně jsem samozřejmě musela projít několika koly výběrového řízení. Měla jste nějaké zkušenosti s dopravou nebo logistikou? S dopravou ani logistikou jsem doposud zkušenosti neměla. Brala jsem to tedy i jako svou osobní výzvu zkusit ještě něco nového a poznat pro mě nový perspektivní obor. Jaká byla Vaše dosavadní praxe? Jsem vystudovaná učitelka jazyků, což jsem ale dělala pouze při svém tříletém pobytu v Turecku. Předtím a potom jsem pracovala na různých pozicích většinou ve velkých nadnárodních společnostech. Ale také jsem si vyzkoušela např. práci v malé cestovní agentuře. Jaký byl Váš první měsíc v GTL? Pamatujete si ho ještě? První měsíc nebyl až tak náročný, to jsem se v podstatě učila základy práce v logistice a zjišťovala, jak to v takové dopravní společnosti 7

9 funguje. O dost náročnější byly pak následující měsíce, kdy už jsem začala pracovat na reálných nakládkách a vykládkách, reagovat na nenadálé situace, změny atd. Bylo pro Vás těžké zapojit se do procesu sběrné služby, dopravy a logistiky v GTL? Tím, že jsem s tímto oborem neměla žádné zkušenosti, tak to pro mne docela těžké bylo. Dost mi ale pomohlo, že znám zblízka tureckou mentalitu, takže dokážu odhadnout a předvídat jejich reakce a postoje, což bylo ze začátku něco, čeho jsem se mohla chytnout. Nicméně teď po 9 měsících se cítím o mnoho jistěji, ale samozřejmě je stále co zlepšovat a učit se. Jak vnímáte firemní kulturu GTL? Mám ráda prostředí menších firem, kde se většina zaměstnanců osobně zná a denně potkává, kde se komunikuje tváří v tvář a ne jen em z patra do patra. Co se Vám na tureckém oddělení v letošním roce povedlo? Jsem ve firmě krátce, takže nemám srovnání z minulých let, ale myslím, že jsme společně vytvořili stabilní, dobře spolupracující a komunikující tým. V případě potřeby jsme schopni jeden druhého plnohodnotně zastoupit, což v tomto odvětví, kde se situace může změnit několikrát za hodinu, je dle mého názoru nepostradatelné. Jaké jsou Vaše koníčky? Mám malé dítě, takže po práci na koníčky už moc času nezbývá, ale pokud přece jen nějaký zbude, tak ráda aktivně sportuji. V létě kolo, brusle, turistika a v zimě lyže, plavání. Snažím se i při současné časové vytíženosti stále aktivně působit v mé domovské organizaci Sokol jako cvičitelka dětí a mládeže. Co si přejete do budoucna? Osobní i pracovní přání mám spolu provázané - pokud je zdraví, spokojenost a vnitřní vyrovnanost v osobním životě, odráží se to i v tom pracovním a naopak. VIZITKA Mgr. Radka Memis Vystudovala obchodní akademii a následně Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor angličtina-ruština. Již při studiu získala praxi v administrativě a doučování cizích jazyků. Po ukončení studia nastoupila do developerské společnosti na pozici office managera. Následně při svém tříletém pobytu v turecké Adaně působila jako lektorka angličtiny. Po návratu pracovala jako koordinátor mezinárodní spolupráce v softwarové společnosti. Později byla spoluzakladatelkou cestovní agentury, kde působila nejen jako průvodce, ale měla na starosti i administrativu a účetnictví. ROZHOVOR: S MARTINEM GRUSEM, VEDOUCÍM VNITROSTÁTNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY Rozhovor připravila Ing. Lenka Čargová, manažer kvality a marketingu Představte prosím sklad firmy GTL v Říčanech u Prahy. V čem se liší oproti původnímu skladu v Hostivaři? Sklad v Říčanech u Prahy funguje od listopadu 2011 a má rozlohu 2600 m 2. V paletových místech to představuje kapacitu přibližně 1500 paletových míst. Rozlišujeme dvě části skladu. V první části skladujeme zboží, které vlastně naším skladem jen prochází a není zde uskladněno více než 3 dny. Jedná se především o zásilky mezinárodní sběrné služby. Druhá část slouží k dlouhodobému skladování. V tom je právě rozdíl oproti původnímu skladu firmy v Hostivaři, kde nebyla z důvodu malé kapacity skladu možnost nabízet zákazníkům firmy dlouhodobé skladování ve větší míře. 8

10 Část skladu tedy funguje jako cross-dock? Ano a historicky byl sklad GTL založen právě na cross-docku jako jednom z článků řetězu sběrné služby. Sklad obdrží avizaci od disponentů mezinárodní sběrné služby o příjezdu sběrných zásilek a následně nakládá dle připravených loading plánů tyto zásilky na sběrné kamiony, resp. rozvozová auta. V této části skladu jsou zásilky rozděleny dle destinací sběrné služby, které firma GTL nabízí, tj. Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Turecko a dle toho zda se jedná o export nebo import. Základem je kvalitní systém vychystávání zboží. Jaký software, resp. jakou techniku využíváte? Používáme vlastní software Sklad 2010, který prochází neustálým vývojem dle aktuálních potřeb zákazníků, partnerů a zaměstnanců firmy. V současné době se připravuje propojení tohoto skladového software s dalšími programy firmy. Toto propojení má za cíl zvýšení efektivity logistických procesů firmy. To znamená, že do budoucna uvažujete i o on-line nahlížení do skladové evidence? V současné době nemají naši zákazníci tyto požadavky. Samozřejmě se nebudeme bránit rozšíření našich služeb i o tuto ve velkých distribučních skladech běžnou záležitost, pokud by to pro nás znamenalo příliv nových dlouhodobých zákazníků. Používáte pouze standardní regálové systémy. Uvažujete do budoucna o automatizovaných systémech? Rozloha našeho skladu není tak velká, aby se investice do automatizovaných systémů v reálném čase vrátila. Používáme regálové systémy a manipulační techniku, přičemž považujeme náš současný systém práce za dostatečně efektivní. Kolik kamionů a dodávek denně přijíždí do skladu GTL na nakládku, resp. vykládku? Přesně na den to nelze určit. Týdně se pohybujeme okolo kamionů a menších aut. Jaké druhy zboží se ve skladu GTL dlouhodobě skladují? Druh skladovaného zboží se odvíjí od skladby našich současných zákazníků a tato skladba se samozřejmě v čase mění. Převážně se jedná o potravinové doplňky, stavební materiály, hygienické potřeby, nábytek a textil. Jaké všechny služby sklad GTL nabízí? Jedná se o uskladňování, vychystávání zboží, jeho balení a úpravy, vedení paletových kont, skladovou evidenci. Sklad je ale v podstatě součástí celého systému logistiky, což znamená, že plynule navazuje na vnitrostátní, resp. mezinárodní dopravu a distribuci. Jak dlouho působíte na pozici vedoucího vnitrostátní dopravy a logistiky? Co byste doporučil těm, kteří o podobné pozici uvažují? Na této pozici působím od roku Zájemcům bych doporučil být důsledný, prozíravý, trpělivý, umět (naučit se) plánovat. Dále mít minimálně povědomí o každém článku v procesu, jelikož jsem měl možnosti si tyto všechny články projít nebo minimálně vyzkoušet, beru to jako velké plus. VIZITKA Martin Grus, Dis. Vystudoval Vyšší odbornou školu dopravní v Praze. Již v průběhu studia nastoupil na praxi do firmy GTL. Pracoval na pozici disponenta vnitrostátní dopravy, následně na pozici manažera dopravy. Od roku 2008 je vedoucím vnitrostátní dopravy a logistiky. 9

11 GTL: PŘEDSTAVENÍ DCEŘINÝCH FIREM BTL MORAVIA s.r.o. Firma BTL Moravia s.r.o. byla založena v roce Jedná se o dopravní firmu, která poskytuje služby mezinárodní dopravy a zasilatelství do zemí Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Turecko. Provozovna firmy je umístěna ve Vrbně pod Pradědem. Spolupráce firem GTL a BTL spočívá ve sběrných linkách do výše uvedených destinací a ve využívání vozového parku firmy BTL. GTL pokrývá úspěšně oblast Čech a jižní Moravy a úkolem firmy BTL je pokrývat obchodně i provozně oblast severní a východní Moravy, vysvětluje Alexandros Koranis, generální ředitel firmy GTL. CZECHTRA s.r.o. Firma Czechtra s.r.o. působí na českém spedičním trhu od roku 2006 a poskytuje služby v oblasti vnitrostátní dopravy, mezinárodní dopravy a logistiky. Od roku 2011 má firma provozovnu ve stejném areálu jako GTL na ulici Černokostelecká v Říčanech u Prahy. S dceřinou firmou Czechtra probíhá od září užší spolupráce v rámci vnitrostátní dopravy a distribuce s cílem zvýšení tržeb ze spedičních činností oddělení vnitrostátní dopravy obou firem a snížení výdajů za svozy a rozvozy pro oddělení mezinárodní sběrné služby firmy GTL, vysvětluje Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel firmy GTL. KAE INTERNATIONAL MOVERS, spol. s.r.o. Firma Kae International Movers, spol. s. r. o. se zabývá mezinárodním stěhováním. Tato společnost byla založena v roce 2011 jako franšíza řecké firmy Kae International Movers. V portfoliu služeb firmy je stěhování domácností i firem, uměleckých děl, doprava, balení a skladování osobních věcí. Spolupráce s firmou Kae International Movers spočívá v napojení stěhovacích služeb na systém mezinárodní dopravy a sběrné služby GTL, dále využívání skladových prostor, distribuční sítě v ČR a služeb zahraničních partnerů firmy GTL i pro potřeby stěhování, vysvětluje Anastasia Michailidu, provozní ředitelka firmy GTL. 10

12 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZEMÍCH, NA KTERÉ SE GTL SPECIALIZUJE BULHARSKO Bulharsko je od roku 2007 členem Evropské unie. V této republice, která má rozlohu 111 tisíc km 2, žije 7,5 milionů obyvatel. Česká republika je v Bulharsku dlouhodobě považována za kvalitního a cenově příznivého výrobce. I když je Bulharsko v současnosti jednou z nejméně rozvinutých zemí Evropské unie, roste jeho ekonomický potenciál díky čínským investicím. Čínské společnosti se v Bulharsku soustředí především na automobilový průmysl, stavebnictví a zemědělství a stávají se významnou součástí bulharské ekonomiky. Česko-bulharské obchodní vztahy mají dlouholetou tradici. České strojírenské a elektrotechnické produkty jsou do Bulharska dováženy již několik desetiletí. Z hlediska budoucnosti můžeme za další perspektivní odvětví považovat chemický průmysl. 11

13 RUMUNSKO Rumunsko vstoupilo do Evropské unie v roce V Rumunsku žije 19 milionů obyvatel a má rozlohu 238 tisíc km 2. Tento stát je významným odbytištěm pro české výrobky, a to nejen z důvodu velikosti trhu, ale i díky tradici českých produktů na tomto trhu. Česko je třináctým největším dovozcem zboží do Rumunska. Mezi nejvýznamnější dovozce však v současnosti patří Německo, Francie, Itálie, Maďarsko a Turecko. Největší položky českého vývozu do Rumunska tvoří automobily a náhradní díly, elektrická zařízení, elektrospotřebiče, plastové výrobky, železo a farmaceutické produkty. Významnými dovozními komoditami jsou kabely, dráty, vodiče a telekomunikace. Do budoucna můžeme za perspektivní odvětví v Rumunsku pro český export považovat zemědělství, zemědělskou techniku, moderní technologie, zpracování a recyklaci odpadů a čističky odpadních vod. 12

14 ŘECKO Řecko zaujímá nejjižnější cíp Balkánského poloostrova a Peloponés. V zemi žije 11 milionů obyvatel a rozloha této republiky je 132 tisíc km 2. Vzájemný obchod České republiky a Řecka má dlouholetou tradici. Nejvýznamnějšími českými vývozními položkami jsou osobní automobily, průmyslové stroje a zařízení, elektrická zařízení, spotřebiče a přístroje a zařízení pro telekomunikaci. Hlavními dovozními komoditami z Řecka do České republiky jsou ovoce a zelenina, hliník, měď, léčiva, potraviny, nápoje a tabák. Do budoucna můžeme za perspektivní komodity v Řecku pro české exportéry považovat kamna a kotle na dřevo či biopaliva, zemědělské stroje a recyklaci odpadu. 13

15 TURECKO Turecko je 16. největší ekonomikou na světě a jedním z nejperspektivnějších rozvojových trhů. V této zemi žije 72 milionů obyvatel a má rozlohu 780 tisíc km 2. Mezi silné stránky tureckého obchodu patří především automobilový průmysl, textilní a chemický průmysl, železo a ocel, zemědělství, elektronika a bílá technika a stavebnictví. Důvody, proč je pro české firmy zajímavé obchodovat s Tureckem, jsou prosté: Jedná se o velký, dynamicky se rozvíjející trh, který je relativně blízký a dosažitelný i pro střední a malé podniky. Turecká legislativa je navíc postupně sjednocována s právními normami Evropské unie. Největší položky českého exportu do Turecka tvoří výrobky automobilového průmyslu, televizory, monitory, baterie, kompresory a čerpadla. Zajímavý růstový potenciál má keramické zboží pro technické použití. Významnými dovozními komoditami jsou výrobky ze železa, automobily, oděvy, ostatní technické výrobky, bílá technika a elektrospotřebiče a potraviny. Do budoucna můžeme za perspektivní odvětví pro české exportéry do Turecka považovat moderní technologie s vysokou přidanou hodnotou (environmentální technologie, nanotechnologie). 14

16 DOPISY JEŽÍŠKOVI: GTL, COUNTRY RADIO A OC EUROPARK ŠTĚRBOHOLY ZNOVU PARTNERY NADACE NAŠE DÍTĚ Firma GTL dopravila vánoční dárky do čtrnácti dětských domovů. U vánočního stromu v obchodním centru Europark v Praze - Štěrboholy byl v listopadu a prosinci umístěn stojan s fotografiemi dětí z dětských domovů, jejich jmény a osobními dopisy Ježíškovi. Ten, kdo se rozhodl splnit konkrétní přání, zakoupil dárek a přinesl ho zpět hostesce, tak znal jméno i tvář dítka, kterému vánoční přání splnil. Nadace Naše dítě a její partneři OC Europark a GTL dárky před Štědrým dnem slavnostně zabalili a dovezli do všech dětských domovů. Mediálním partnerem projektu bylo Country radio. Dopisy Ježíškovi podporuje již řadu let zpěvačka Helena Vondráčková. Každoročně se do tohoto projektu zapojují další známé osobnosti, OC Europark vždy připraví zábavný program, na kterém se tyto osobnosti představí, dodává Lenka Čargová, manažer kvality a marketingu. GTL POTŘETÍ V TOMTO ROCE PODPOŘILA UMĚLCE Firma GTL se stala jedním z partnerů výstavy obrazů Dominika Mareše a soch Stefana Milkova. Výstava se konala v Galerii Ars v Brně od 6. do 30. listopadu. Malíř Dominik Mareš se věnuje strukturální abstrakci. Robustní sochy Stefana Milkova námětově čerpají z pohan-ských mytologií a křesťanské ikonografie. Spojení děl odlišných umělců do jedné výstavy je pro mě vždy zajímavé a nové. I tentokrát šlo o skutečný kulturní zážitek a jsem velmi rád, že jsme mohli být partnerem tohoto projektu a přepravit díla obou autorů do galerie a zpět, uvádí Atanasios Iliopulos, obchodní ředitel firmy GTL. 15

17 Snadná cesta na Balkán Společnost GTL provozuje pravidelnou přepravu celovozových i kusových zásilek na Balkánský poloostrov a zpět. Zaměřuje se především na sběrnou službu - sběrné kamiony jezdí na pravidelných týdenních linkách export-import na následujícíh destinacích: Turecko, Řecko, Rumunsko, Bulharsko, Kypr, Makedonie, Moldávie. Můžete využít možnost přeprav od jednoho kartonu door to door až po kompletní kamion. GTL nabízí i přepravy nebezpečného zboží (ADR) pod dohledem kvalifikovaného pracovníka dle nově přijatých vyhlášek o bezpečnostních poradcích. V zahraničí má firma GTL dlouholeté partnery, kteří se postarají o bezproblémové vyzvednutí/ doručení zásilek od odesílatelů/k příjemcům. Výhodou je znalost tamní mentality a jazyka. Stejnou kvalitu jako firma GTL v tuzemsku tedy nabízejí i její zahraniční partneři. GTL sídlí v areálu v Říčanech u Prahy, kde poskytuje své logistické služby jako skladování, manipulace se zbožím a kompletování zásilek. V současnosti nabízí volné skladové prostory v tomto logistickém areálu. Společnost je certifikována normou ČSN EN ISO 9001:2009. GTL, spol. s r. o. Černokostelecká 1701/ Říčany u Prahy Tel:

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim - zima 2010 Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Rozhovor o nových trendech na trhu a službách pro zákazníky 4-5 Námořní přeprava

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12 ročník II., www.retailinfo.cz Člověk na dovolené nenakupuje podle letáků str. 14 Manažerem roku 2011 pro odvětví obchodu se stal Miloš Škrdlík z Brněnky str. 16 Čerstvé potraviny: strašák nebo konkurenční

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

Čerstvý sortiment: kvalita na vlně. Země textilu zaslíbené. Vůně podporují. Snídaňové trendy českého. Nepodceňujte důležitost detailu

Čerstvý sortiment: kvalita na vlně. Země textilu zaslíbené. Vůně podporují. Snídaňové trendy českého. Nepodceňujte důležitost detailu ročník III., www.retailinfo.cz Čerstvý sortiment: kvalita na vlně populismu str. 14 Země textilu zaslíbené str. 20 Vůně podporují prodej str. 26 Snídaňové trendy českého zákazníka str. 30 Nepodceňujte

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

ČTĚTE. xxxxx. Veletrhy: Sen o Dakaru: LIAZ opět u Růžového jezera. Reportáž z družstva: Dřevojas Svitavy. Spielwarenmesse Styl a Kabo

ČTĚTE. xxxxx. Veletrhy: Sen o Dakaru: LIAZ opět u Růžového jezera. Reportáž z družstva: Dřevojas Svitavy. Spielwarenmesse Styl a Kabo 3/2015 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 61 CENA 20 Kč ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV xxxxx ČTĚTE Sen o Dakaru: LIAZ opět u Růžového jezera Veletrhy: Spielwarenmesse Styl a Kabo Reportáž z družstva: Dřevojas

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014 1/2014 Vyšehrad 3/2014 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Jak vybrat správný kurz pro firmu? Zdenka Vostrovská: K podnikání mě přivedla mizerná školení editorial Hkp slovo z Hkp Se začátkem

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA 1 obsah # VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU SLOVO MINISTRA SLOVO GENERÁLNÍ ŘEDITELKY CZECHTRADE / VAŠE AGENTURA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V CZECHTRADE VÝSLEDKY

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 2012 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY ČSOB V ROCE 0 0 patří mezi přední poskytovatele finančních služeb v České republice. Obsluhuje fyzické osoby, malé a střední podniky, velké korporace a institucionální

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Sborník příkladů dobré praxe Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Obsah Sborník příkladů dobré praxe Úspěšné metody a praxe na poli sociálního začleňování z Belgie a Nizozemska Praha, Karviná,

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více