V nedeľu 24. decembra 2006 minister pre štátnu správu a lokálnu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V nedeľu 24. decembra 2006 minister pre štátnu správu a lokálnu"

Transkript

1 INFORMATÍVNY MESAČNÍK * INFORMATIVNI MESEČNIK Republika Srbsko * AP Vojvodina * Obec Báčsky Petrovec * Ročník 3, číslo 13 ( 16 ), január 2007 * Bezplatný exemplár * Republika Srbija * AP Vojvodina * Opština Bački Petrovac Godina III, broj 13 ( 16 ), januar Besplatan primerak ŠTEDROSŤ V ŠTEDRÝ DEŇ V nedeľu 24. decembra 2006 minister pre štátnu správu a lokálnu samosprávu vo vláde Republiky Srbsko Zoran Lončar priniesol dôs- tojnému biskupovi SEAVC v Srbsku Samuelovi Vrbovskému rozhodnutie o vyčlenení eur na líčenie petrovského chrámu božieho. Petrovský chrám je najväčší zo slovenských kostolov vo Vojvodine. Jeho stavba bola zakončenároku 1825 a od čias Jozefa II., keď viedenský dvor vyčlenil prostriedky na túto stavbu, zo štátnych prostriedkov sa na jeho vybavenie a údržbu nedostali žiadne peniaze. Kostol je zaradený medzi 50 kultúrnych pamiatok vo Vojvodine a posledný raz jeho vnútro bolo líčené po zemetrasen í, roku Ministra Zorana Lončara v Petrovci privítal dôstojný biskup SEAVC Samuel Vrbovsk ý, poslanec v Zhromaždení Vojvodiny Pavel Severíni, cirkevníhodnostári petrovského cirkevného zboru SEAVC a početnínovinári. Pri tej príležitosti minister Zoran Lončar vyhlásil: Posebno mi je zadovoljstvo što sam na ovakav značajan dan, pred svakako najveći verski praznik svake verske zajednice ovde u Bačkom Petrovcu i što sam imao priliku da vrlo brzo, posle nekih nepunih mesec dana kada sam na poziv prvi put posetio biskupa u B. Petrovcu i ovu prelepu slovačku evangelističku crkvu i u prilici da ispunim ono što sam tada obećao. A to je da pomognem sredstvima Vlade Republike Srbije i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu na čijem čelu se nalazim u iznosu od evra, odnosno 4 miliona dinara za podršku projekta sanacije zdanja ove crkve u Bačkom Petrovcu. Zaista se nadam da će sa ovim sredstvima moći da otpočnu ti nekoliko decenija očekivani neophodni radovi na rekonstrukciji ove crkve. Nigde se u svojstvu ministra ne pojavljujem bez poziva i kao lepo vaspitan čovek ne dolazim praznih ruku. Imao sam poslednjih nekoliko meseci zadovoljstvo da upoznam gosp. Pavela Severinjija, poslanika u Skupštini APV i da mi ukaže na razvojne potrebe i ove opštine i da na njegov poziv najpre dođem u ovu opštinu, da se upoznam sa projektima i razvojnim potrebama ove opštine i nakon toga sa mogućnostima sa kojima Vlada i ministarstvo na čijem sam čelu raspolagalo, svaki put sam dolazio, čini mi se da je to do sada četvrti put, svaki put su u pitanju, narovno, neka sredstva, jer mi u Vladi Republike Srbije ne služimo da obilazimo opštine i gradove da se slikamo bez obzira što je ovo sad izborna kampanja, već pre svega da pomažemo građanima ma gde oni to živeli, u bilo kojoj opštini. Pošto sam Novosa- Bački Petrovac mi nije daleko, g. Pavel Severinji zna da predstavi đanin, koji su to projekti i zato je uvek razlog moje posete bio neki konkretan projekat i određena novčana sredstva. Poseban značaj Bački Petrovac je dobio u vladi Republike Srbije u okviru Nacionalnog investicionog programa koji je Vlada usvojila. Opštinsko rukovodstvo je opredelilo zaista one projekte koji bi po njihovom mišljenju bili najbolji za razvojne potencijale ove opštine. I zato nekoliko miliona evra koliko je dobila ova opština iz NIP, svi ti projekti su manje-više izabrani od strane opštinskog rukovodstva. Znači to je posebna vrednost u odnosu na neke druge opštine gde je Vlada Srbije ulagala sredstva iz želje da rovnomerno razvija čitavu državu, ali bez konsultacija sa opštinskim rukovodstvom. Dôst. biskup SEAVC Samuel Vrbovskýďakoval za dar a vyzdvihol: Som rád, že práve dnes, keď máme Štedrý de ň sám názov tohto dňa hovor íž, e sa ľudia v tento deňjeden druhému snažia niečo da ť, je medzi nami i pán minister Lončar. Bol pred takým mesiacom tu u nás, my sa poznáme uždlhšie, prišiel na moje pozvanie a sľúbil hneďpomoc, ktorú potrebujeme pre tento náš chrám bo ží. Nikdy som nepochyboval, že sa to nestane, lebo som mal podporu Pavla Severíniho, ktorý keď kandidoval na poslanca do Zhromaždenia APV medziiným sľúbil, že sa postará aj o to, aby bol opravený chrám bo ží... Pánovi ministrovi, ktorý si skutočne spĺňa svoje sľuby, chcem sa poďakovať v mene cirkevníkov, v mene cirkevného zboru, v mene celej cirkvi a vo svojom vlastnom mene. Dnes som skutočne šťastný a môžem poveda ť, že tie prostriedky budú použité na ten cie ľ, aby sme tento chrám boží skutočne upravili tak, aby sme mohli ďalších 50, 100 či 200 rokov doň chodi ť, teda naši potomkovia. S Ministerstvom pre šá t tnu správu a lokálnu samosprávu budeme vyvíjať aj naďalej spoluprácu pre dobro našich cirkevníkov, našich ľudía vôbec celej našej obce.

2 SPOJENÝOSUD MNOHÝCH ĽUDÍ Dňa 12. decembra na návšteve u nás pobudol Jeho Excelencia veľvyslanec SR v Belehrade Igor Furdík. Najprv ho vo svojom kabinete privítal predseda obce Dr. Ján Sabo. Potom hostia a hostiteľ navštívili Kníhtlačiareň Kultúra. Tam ho privítali riadite ľ Ján Križan, predseda Správnej rady kníhtlačiarne a riaditeľpre marketing a strategickýrozvoj martinskej Neografie in ž. Vladimír Šrobák. Jeho Excelencia navší t vil aj Dom zdravia Petrovec, kde ho privítal a s aktivitami oboznámil riaditeľtejto ustanovizne Dr. Ján Rybovi č. Návšteva sa skončila v Klube poľnohospodárov v Petrovci. Vladimír Šrobák pri tej príležitosti vyzdvihol, že uplynul rok ako Neografia kúpila Kultúru: Urobila sa dôkladnáanalýza všetkých procesov, bol postavenýplán, podnikateľskýzámer na tento rok, boli uskutočnenéniek- toré zmluvy, ktoré tu v minulosti neboli podpísan é, bol menovaný manaž- ment, zmenila sa organizačnáštruktúra, bolo valné zhromaždenie a popri tom sme sa pravda snažili plniťten podnikateľskýplán, zámer na tento rok. Práve v tomto obdobísme hodnotili ten rok 2006 a prijali sme návrh plánu pre rok 2007, ktoré prejednajú orgány Neografie v Martine a na základe toho ako to tam dopadne, oznámime to kolegom tu, v Petrovci, aj aké sú očakávania Neografie na tento rok. Samozrejme, pri tomto treba zobrať aj druhé hľadisko, že tu nie je pohľad Neografie a majiteľa Matice slovenskej len na tú ekonomickú čas ť, nepozeráme sa na tento subjekt len po tej ekonomickej stránke, cez čísla, cez zisky, obrat a cez všetky ekonomickéveličiny, ale tu je pohľad trošku aj in ý. V tomto kraji je veľkáskupina Slovákov žijúcich v zahrani čí, vo Vojvodine, takže je tu aj táto podpora, podpora ich zamestnanosti, ich vedomost í, odbornosti... Jeho Excelencia Igor Furdík pre médiá pri tej príležitosti vyhlásil: Niekedy sa zd á, že kúpa, to je niečo ako malé nešťastie. Ja by som bol strašne nerád, aby sa to takto videlo. Skorej sa mi zd á, že je toto niečo, čo by malo byť veľmi dobrým signálom, pozitívom, príspevkom pre samotnú Kultúru, pre ľudí tu, nakoniec aj pre Srbsko, Vojvodinu, že sa tu aj slovenské firmy aktivizuj ú, aby prispeli k tomu, čo sa nazýva technický a technologickýpokrok. Ja sa prílišnerozumiem do tlačiarenstva, ale to čo som tu počul a čo mi tu ukázali páni, je to naozaj dokladom toho, že Neografia pristupuje k svojej investícii tu nie z nejakých len úzkych, profitných alebo ziskových hľadísk, ale že sa usiluje o to, aby tu bolo založenéniečo, čo je nadlho, s čím bude spojený osud mnohých ľud í, a to je, myslím si, to najcennejšie. Ja by som chcel popriaťkultúre a Neografii, aby sa všetky tie zámery realizovali, aby v tej priemyselnej zóne, kde je vyše tých 5 ha, tá investícia tu bola. Z druhej strany chcem poveda ť, že toto nie je výroba vec í, ktoré sa len fyzicky spotrebovávaj ú, toto je produkcia niečoho, čo nasycuje aj duchovno, másúvis s intelektom. O to viac ma to te ší, že Kultúra a Neografia sú pritom, pomáhajúaj v tejto oblasti šírenia duchovna, bohatosti, vedomost í, poznatkov, znalostía je to, myslím si, dobre a perspektívne... Predseda obce Dr. Ján Sabo záverom vyzdvihol: Dnes som príjemne, a to dvakrát prekvapen ý. Najprv tým, že Neografia ako majite ľ myslím si, že je to rarita v tomto podneb í investovala viacej do Kultúry ako mala záä v zok pri kúpe. Takých prípadov je málo v Srbsku a vo Vojvodine. Po druh é, ja som myslel, že lokálna samospráva, ktoráza tieto dva roky zohnala nejakých 5 miliónov eur do rôznych investíciísújedinéa počujem, že Neografia vložila šiesty milión do tejto spoločnej firmy. Toto prostredie je teda bohatšie aj vďaka Neografii. My sa budeme snažť i vyjsťkultúre a Neografii maximálne v ústrety, aby tá hala a tlačiareňčím skôr fungovala a aby sa tu zamestnalo čím skorej a čím viacej našich ľud í. 2 KULPÍNSKA AMBULANCIA PLYNOFIKOVANÁ Vo štvrtok 28. decembra v ambulancii v Kulpíne dali do prevádzky ústrednévykurovanie plynom. Úvodom sa prihovoril riaditeľdomu zdravia v Petrovci Dr. Ján Rybovič, a potom sa slova ujal predseda obce Dr. Ján Sabo, ktorýdal ústrednévykurovanie plynom aj do prevádzky. Riaditeľ Rybovič vyzdvihol: Týmto sme vlastne zaokrúhlili jeden proces, ktorý sme začali pred pár rokmi. Ide o plynofikáciu domov zdravia a toto bola posledná ambulancia, kde sa doteraz kúrilo elektrinou a nebolo ani ústredné kúrenie. Teraz sme to všetko vďaka obci a pánovi predsedovi urobili. Na túto plynofikáciu a ústredné kúrenie vyčlenenené je zhruba niečo viac ako 540-tisíc dinárov. Touto plynofikáciou sme umožnili nielen našim pracovníkom v dome zdravia, aby sa lepšie cítili tu, v ambulancii, ale aj všetkým na- občanom, ktorí budú navštevovať ambulanciu, aby im nebolo chladno, šim aby neochoreli, keďprídu do ambulancie sa liečť i. Predseda Sabo na uvedenej slávnosti vyhlásil: Na tento spôsob sme splnili sľub so začiatku tohto roku, keď sme pri prezentácii rozpočtu občanom sľúbili menšie alebo väčšie prekvapenia. Toto je jedno z tých menších prekvapen í, ale nie menej dôležitých, zvlášťpre občanov Kulpína, aby sa teraz mohli bezstarostne liečť i, zvlášť v zime a aby zamestnaní mali dobré podmienky pre prácu. Okrem tohto malého prekvapenia plynofikácie ambulancie v Kulpíne vďaka prostriedkom, ktoré obec ešte zohnala, zaplatený je aj veľý k dlh obci voči Novi Sad-gasu. Ide o 9 miliónov dinárov, čo bolo schvá- lenépri schvaľovanírozpočtu. Takže plynofikácia, možno poveda ť, je viac-menej ukončenána územínašej obce. Občania, ktorísa ešte nepripojili na plynové potrubie, môžu to bez obáv urobi ť. Možno o spomenutom dlhu ani nevedeli, lebo my sme sa ich snažili neobťažova ť. Plynofikácia je tým zaokrúhlen á. Začali sme aj kanalizáciu v Kulpíne, takisto aj táto bude skončen á. Ja by som zamestnaným, pánovi riaditeľovi, jeho kolektívu, občanom a Kulpínu poprial, aby sa tu dobre cítili, aby im vykurovanie dlho slúžilo a aby plyn nebol drah ý. Z KABINETU PREDSEDU OBCE 9. decembra Ivana Dulićová-Markovićová, podpredsedníčka Strany G17+ navší t vila Hložany: Michala a Jána Bohušovcov a Vojvodinskú oázu Stevu Pandurova; vo veľkej sieni obce bola založenáasociácia slovenských ženských spolkov, na slávnostnom snemovaní sa prihovoril aj predseda obce Dr. Ján Sabo; 12. decembra na návšteve obce pobudol Jeho Excelencia veľvyslanec SR v Belehrade Igor Furdík a oboznámil sa s prácou AS Kultúra a Domu zdravia Báčsky Petrovec; 14. decembra kabinet predsedu obce navší t vil pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo Danijel Petrović; 19. decembra na návšteve obce pobudol bývalý minister poľnohospo- dárstva Goran Živkov; v organizácii predsedu obce Dr. Jána Sabu a predsedu Rady MS Petrovec Jána Brnu uskutočnilo sa zhromaž- denie občanov na tému Kreujme rozpočet na rok 2007; 20. decembra u organizaciji predsednika opštine dr Jana Saba i predsednika Saveta MZ Maglić Radomira Zotovića održan je zbor građana Maglića na temu Kreirajmo budžet za godinu; 21. decembra v organizácii predsedu obce Dr. Jána Sabu a predsedu Rady MS Kulpín Jána Lačoka uskutočnilo sa zhromaž- denie občanov na tému Kreujme rozpočet na rok 2007; 22. decembra zasadnutie ObZ; 28. decembra riaditeľ domu zdravia Dr. Ján Rybovič a predseda obce Dr. Ján Sabo zúčastnili sa malej slávnosti v ambulancii v Kulpíne, kde predseda obce dal do prevádzky ústredné vykurovanie plynom; na návšteve PU Včielka pobudol Mlađan Dinkić a otvoril nové tenisové kurty v Maglići; 29. decembra zasadnutie ObZ.

3 KREIRAJMO BUDŽET ZA GODINU Poslednje dve i po godine postala je praksa da predsednik opštine dr Jan Sabo, zajedno sa svojim saradnicima, pred kraj godine obiđe sve mesne zajednice opštine B. Petrovac i tom prilikom razgovara sa građanima o svemu onome što je obećano da će se uraditi, ali i o svim planovima koji tek treba da se realizuju. Tokom decembra protekle godine organizovane su javne tribine u sve četiri mesne zajednice na kome su pored prezentacije budžeta za godinu bile prezentovane i sve investicije koje su realizovane ili započete tokom prethodne godine, a čiji je investitor dobrim delom bila opština. I tokom godine nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacione mreže, najvrednije investicije u opštini Bački Petrovac, čija je ukupna vrednost iznosila ,00 din. Planirani prihodi opštine Bački Petrovac za godinu iznose preko 230 miliona dinara, time je opština dostigla nivo od 3 miliona eura za finansiranje svojih potreba rekao je načelnik za finansije Boško Bogunović. I ove godine najveći deo sredstava iz budžeta biće usmeren na investicije (40%) i to prvenstveno na Direkciju za gra- zemljište. Suma od ,00 din. biće namenjena za đevinsko investiranje i komunalno opremanje industrijskih zona u opštini. Jedan deo sredstava iz budžeta Republike Srbije biće usmeren na obele- naziva ulica u svim naseljenim mestima. Što se tiče MZ žavanje Magli ć, prioritet je da se opštinska deponija što pre dovede do funkcionalnog stanja, tako da je i najveći deo novca namenjen ovoj investiciji rekao je direktor Direkcije Vladimir Turan. Predsednik Saveta Radomir Zotović upoznao je prisutne sa svim aktivnostima koje su realizovane tokom godine u MZ Magli ć. To je pre svega nastavak radova na izgradnji II faze kanalizacije, izgradnja dubinskog bunara za vodosnabdevanje, započeta je rekonstrukcija ulice I.L. Ribara, završeni su teniski tereni u sklopu Sportskog centra, urađen je projekat parternog uređenja mesta kao i projekat raskrsnice kod čarde, postavljeni su temelji za izgradnju srpske pravoslavne crkve svetog Kneza Lazara. Problem zagađivanja životne sredine od strane Marbo produkta, je napokon rešen, izgradnjom deponije za odlaganje otpada za potrebe fabrike. Član Saveta MZ Maglić i odbornik u SO B. Petrovac, Rajko Perić rekao je da je neophodno u što skorije vreme pristupiti sanaciji PU Včielka u Magliću kao i izgradnji staze od mlina do groblja. Inače građani Maglića, smatraju da u budžetu za narednu godinu treba više novca da se izdvoji na otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje mladih. U razgovoru sa predsednikom opštine građani su ukazali i na problem podzemnih voda u Novom naselju kao i problem plaćanja znatno viših medicinskih usluga u Domu zdravlja u B. Petrovcu nego u drugim zdravstvenim ustanovama. Na Zboru građana koji je održan u B. Petrovcu građani su izrazili potrebu za izdvajanjem veće sume novca na socijalnu zaštitu, kao i re- problema Doma za socijalno ugrožene porodice ''Chudobi- šavanje njec''. Oni su takođe izrazili potrebu da se dovede struja i izgradi put u vikend naselju Vinjičke. Inače od novembra prošle godine zvanično je i osnovan Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac, a ove godine iz budžeta opštine za njegov rad izdvojeno je 5 miliona dinara rekla je direktorka Centra Biljana Drakulić. Sa invensticijama koje su se realizovale tokom protekle godine, prisutne je upoznao predsednik Saveta MZ Jan Brna. Nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacije u Bačkom Petrovcu, započeto je ure- Begeja, a rešen je i dugoročni problem Vrbare rekao je Brna. đenje Što se tiče ulaganja u godini u MZ B. Petrovac, najviše novca iz budžeta, pored Direkcije, biće usmereno u osnovno i srednje obrazovanje, PU ''Včielka'', Kulturni centar i Biblioteku '' Štefana Homolu''. 3 KALKULAČKA V HRSTI, ČIARA POD ROZPOČET Verejná prezentácia plánovaného rozpočtu Obce vyvrcholila vo štvrtok, 21. decembra v Kulpíne v miestnostiach KUS Zvolen. Spoloč- ne ju zorganizovali Obec Báčsky Petrovec a rada MS Kulpín. Málopo- občanov (zo 20) privítal predseda Rady Ján Lačok. Rozpočet začal prezentovaťpredseda obce Dr. Ján Sabo, pokračoval náčelník pre financie Boško Bogunović a zakončil riaditeľdirekcie Vladimír Turan. Nasledovali pripomienky a sugescie občanov a odpovede četných kompetentných predstaviteľov Obce. Záverom tejto prezentácie prítomných oslovil i zástupca predsedu obce Radomir Zotović. Nasledujúčasti z jeho príhovoru. " U godini u Kulpinu je na 1 dinar građana došlo 10 dinara sa strane. To znači da ova država stvara fondove za razvoj, pre svega infrastrukture.'' Potom hovoril o priemyselnej zóne v Petrovci ( čo bola jedna z otá- zok prítomných), a o potrebách jestvovania takých zón aj v ostatných dedinách, lebo jestvuje potreba, aby hospodárstvo vyšlo von z osady. Ďalej vysvetľoval program NIP a peniaze, ktoré by sa mali dostať z APV. " Mi smo tražili 10 projekata za našu opštinu. Vrednost tih projekata je oko 550 mil. din. Realno je očekivati bar 2 mil. Od tih 10 projekata, Kulpin se nalazi u samo dva. To su izgradnja kanalizacione mreže u iznosu od 37 mil. din., a drugi projekat je vezan samo za Kulpin. To je rekonstrukcija vodovodne mreže u iznosu od 35 mil. din. Treći projekat je privremeno odlaganje i saniranje smetlišta, a on je vezan za celu opštinu, u vrednosti od 71 mil. din". Tu dal odpoveďna ďalšiu otázku, a to je, že sa nemôže sľúbiť asfaltovanie cesty do smetiska, keďže je plánované smetiskázatvori ť, sanovaťa premiestniťo rok-dva, pretože sa začala výstavba obecnej depónie pri Maglići. Pán Zotović sa dotkol aj samého MS Kulpín a povedal, že "MS Kulpin mora bolje da funkcioniše. Mi ovo ne radimo da bi pričali sebi, već radi informisanja građana, da bi znali gde se troše njihove pare, i da ne bi slušali gluposti koje se čuju i sa govornice skupštine, i sa TV o neravnomernom razvoju, o neravnomernom ulaganju i sl. Predlažem, da se Kulpinčani bolje organizuju, savetu MZ da sedne i vidi gde škripi i šta su bili propusti u radu." Záverom bol optimistick ý: "Budućnost sve četiri MZ u opštini je daleko, daleko bolja i lepša nego što običan građanin može da vidi. Ali, zato treba da radimo jošviše i da odgovaramo za svoj posao." Keďže otázky prítomných boli zamerané na bežné problémy v osade, navrhnuté je, aby sa znova porozmýšlalo o starej praxi verejných zhromažden í, kde by takéto otázky občania mohli položť i vedúcim ľuďom v dedine. Aaj žiadať odpoveď na ne. Číslo pripravili: Katarína Melegová - Melichová Mirjana Krajinović Viera Dorčová-Babiaková Olgica Tordajiová Jasminka Činčuráková - Galambošová Anna Moráveková Vladimír Petráš Ján Nôta Ján Černák Andrej Varga asnímkyzarchívuarchívu Hlasu ľudu

4 XXIV SEDNICA SO-e BAČKI PETROVAC Dana 22. decembra godine je održana XXIV sednica SO-e B. Petrovac na kojoj su odbornici razmatrali o pet tačaka koje su se našle na dnevnom redu. Sednicu su postavljanjem odborničkih pitanja otvorili: odbornica Branka Ševićkoja je tražila odgovor na piatnje vezano za kanalizaciju, konkretno, koliko je ljudi do sada sklopilo Ugovore za izgradnju kanalizacije u Bačkom Petrovcu? Odbornik Jan Benda je pitao ko je odgovoran za sudbinu radnika zaposlenih u Tatranu koji godinu dana nisu dobili plate, a ne uplaćuje im se ni zdravstveno osiguranje. Ondrej Stupavski je pitao da li će Ambulanta u Gložanu konačno dobiti lekara koji će raditi i drugu smenu ili ne i kada će to biti. Odbornik Pavel Marčok je posta-vio nekoliko pitanja, jedno od njih se odnosilo na to, da li dipl. ing. Juraj Červenak, zamenik predsednika SO-e B. Petrovac ima nadoknadu i po kojoj Odluci je on dobio tu apanažu? Odbornik Marčok pitao je i ko su autori opštinskog informatora Naša re č i zašto se ne potpisuju ispod tekstova. U okviru prve tačke dnevnog reda koja se odnosila na predlog i dono- Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za god. govorio je Boško Bogunović, načelnik za šenje finansije i tom prilikom istakao da su ukupni prihodi budžeta uvećani za 23, dinara. Planirani prihodi su raspoređeni na sledeći način: najveće povećanje rashoda je kod Direkcije za građevinsko zemjište, putnu privredu i komunalne delatnosti gde je povećanje rashoda 19,35 miliona, a namenjeno je : - vraćanju duga opštine DP ''Novi Sad gasu'' iz ranijeg perioda u iznosu 9 miliona: - otkupu zemljišta u industrijskoj zoni u B. Petrovcu u iznosu od 8 milona; - i izradi urbanističkih planova u iznosu od 2,35 miliona. Ova tačka je usvojena većinom glasova. Što se tiče druge tačke dnevnog reda, a koja se odnosila na razmatranje predloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o organizaciji Opštin- ske uprave B. Petrovac, zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano je da jedinica lokalne samouprave u celosti utvrđuje, naplaćuje i kontroliše javne prihode pomenutog Zakona počev od 1. januara god. rekao je načelnik za finansije Boško Bogunovi ć. Na XXIV sednici SO-e B. Petrovac većinom glasova je donešena Odluka o utvrđivanju prava i uslova za sticanje studentskih stipendija. Obrazloženje zbog kog se pristupilo prečšć i enju novog teksta Odluke dao je Dušan Govorčin, načelnik Opšte uprave i tom prilikom istakao da će dodela stipendija svakako stvoriti povoljnije uslove za studiranje, a samim tim će se stvoriti i bolje materijalne pretpostavke za jačanje kadrovske baze u opštini B. Petrovac. U raspravi vezanoj za ovu tačku dnevnog reda učestovao je i odbornik Ondrej Koroš koji je podržao pomenuti predlog i predložio da se izvrši bodovanje materijalne situacije učesnika konkursa, odnosno prihodi po članu domaćinstva. Informaciju o stanju u oblasti životne sredine na teritoriji opštine Bački Petrovac, u okviru četvrte tačke dnevnog reda je iznela inspektorka za zaštitu životne sredine Tatiana Milina Turanova i tom prilikom rekla da se u godini intezivno sprovodio Zakon o proceni uticaja projekta na životnu sredinu po kome je predviđeno da za svaki objekat investitor podnosi zahtev o potrebi izrade studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu. U okviru ove tačke govorila je odbornica Branka Ševićkoja je pitala da li je moguće na teritoriji opštine postaviti kontejnere namenjene za reciklažu otpada. Odbornik Tihomir Ćetkovićje pohvalio izvršnu vlast koja je u dosadašnjem periodu uložila velike napore što se tiče očuvanja životne sredine. Jan Bohuš je ovom prilikom istakao da velikoj zagađe-nosti životne sredine u Gložanu doprinosi rad silosa i sušare. Odbornik Jan Balca je pohvalio dobru akciju ozelenjavanja u cilju zaštite životne sredine koju su sproveli Udruženje ''Zelenih'' i Klub poljoprivrednika. Informaciju o stanju u oblasti životne sredine za koju su glasali odbornici, prihvaćena je većinom glasova. U okviru poslednje tačke dnevnog reda, većinom glasova, je data saglasnost na Statut ''Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac''. 4 USVOJEN BUDŽET ZA GODINU Na poslednjoj XXV sednici SO-e Bački Petrovac u godini koja je održana u petak 29. decembra usvojen je dnevni red sa samo dve tač- ke. Sednicu su kao i obično otvorila odbornička pitanja. Odbornik Jaroslav Popović postavio je nekoliko pitanja. On je izme- ostalog ukazao na način na koji se očitavaju električna brojila kao đu i na lošu saobraćajnu signalizaciju na teritoriji opštine. Takođe je pitao koliko je poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine B. Petrovac koja je u državnom vlasništvu i ko ga koristi. Odbornik Jan Kolar se osvrnuo na incident koji se desio tokom decembra i pitao da li su primenjene adekvatne kaznene mere za lica koja su odgovorna za ovakve incidente. Pavel Marčok postavio je pitanje kada će osnovne škole dobiti kompjutere koje je obećala Vlada Srbije. I na ovoj sednici je odbornik Ondrej Stupavski tražio odgovor na pitanje da li će Gložanci imati lekara sa više radnog vremena ili ne. U okviru prve tačke dnevnog reda koja se odnosila na predlog i donošenje Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za godinu, Boško Bogunović, načelnik za finansije je rekao da je budžet za godinu formiran na 233 miliona dinara. On je istakao da se u raspodeli sredstava polazilo od nekoliko elemenata koji su uticali na samu Odluku o njegovom formiranju, to su pre svega novi korisnici: Centar za socijalni rad, Turistička organizacija opštine B. Petrovac i mesne zajednice (od 1. januara godine mesni samodoprinos treba da se uključi u prihode budžeta). Najveći deo sredstava iz budžeta, ove godine biće usmeren na Direkciju za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti (40%), zatim na osnovno i srednje obrazovanje i PU Včielka (17%). U raspravi povodom ove tačke dnevnog reda kojom su bili objedinjeni i podneseni amandmani su učestvovali odbornici: Jaroslav Popovi ć, Rajko Perić, Branka Šević, Jan Kolar, Tihomir Ćetković, Siniša Stanivuk, Đorđo Šarić, Ondrej Stupavski, Štefan Abraham, Pavel Marčok, zamenik predsednika opštine Radomir Zotović, predsednik opštine dr Jan Sabo.Na kraju višesatne rasprave, donesena je jednoglasna Odluka o budžetu opštine Bački Petrovac za godinu. U okviru ove tačke dnevnog reda usvojen amndman koji je podnela odbornica SO-e mr sci. med. Ana Boldocki-Ilić, a koji se odnosi na izmeštaj Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Višeglasno je usvojena i druga tačka dnevnog reda XXV sednice SOe B. Petrovac, koja se odnosila na Razmatranje predloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu koja stupa na snagu od 1. januara godine. JAVNI UVID U PLAN OPŠTEG UREĐENJA NASELJA GLOŽAN Planom je obuhvaćeno područje površine 234,64 ha od čega gra- rejon naselja čini 223,68 ha. đevinski OBRAĐIVA Č: JP Zavod za urbanizam Vojvodine Novi Sad, pod br. E Javni uvid traje od do godine u vremenu od 8 12 časova. Predlog plana se izlaže u opštini Bački Petrovac i u holu MZ Gložan. Nakon završetka javnog uvida Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, Predlog plana zajedno sa Izveštajem Komisije za planove dostaviće Skupštini opštine Bački Petrovac, kao organu nadležnom za njegovo donošenje. Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac

5 V SEDNICA SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA Na V sednici Socijalno-ekonomskog Saveta opštine Bački Petrovac koja je održana 20. decembra godine razmatrana je izme- ostalog realizacija projekata izvođenja Javnih radova u opštini B. đu Petrovac, situacija u preduzećima na teritoriji opštine i dr. Izveštaj o početku realizacije projekta izvođenja Javnih radova u opštini dala je Miluška Ponjigerova, rukovodilac Nacionalne služ- be za zapošljavanje u našoj opštini i tom prilikom je istakla da su projekti Za sredinu u kojoj vredi živeti i projekat koji je vezan za kopanje atmosferskih kanala, naišli na dobar odziv i da teku prema predviđe- nom planu. U okviru pomenutih projekata zaposleno je ukupno 44 radnika sa evidencije Nacionalne službe na period od tri, odnosno šest meseci. Povodom ove tačke dnevnog reda govorili su i predsednik opštine dr Jan Sabo, direktor Direkcije Vladimir Turan i direktor JKP Progres Ondrej Benka. U okviru treće tačke dnevnog reda predsedavajuća Saveta, Vlasta Triaškova je iznela informaciju o trenutnoj situaciji u preduzećima na teritoriji opštine B. Petrovac i tom prilikom istakla da je neophodno što pre sazvati sastanak Komisije za praćenje postupka privatizacije u opštini. Na ovoj sednici između ostalog je razmatran predlog VSSSO B. Petrovac i rečeno je da je u okviru izdavanja poljoprivrednog zemljiš- ta u zakup planirano da se realizuju neka sredstva u lokalnoj samoupravi. Takođe Sindikat smatra i predlaže da se formira radno telo koje će utvrditi obim mogućeg socijalnog udara i da se iz tih sredstava koja se budu dobijala iz zakupa zemljišta oformi Fond koji će pomagati radnicima koji budu ostali bez posla. Na V sednici Socijalno-ekonomskog Saveta ispred Unije poslodavaca za predsedavajućeg Savetom u narednih godinu dana predložen je Jan Kovač. Ovaj predlog je usvojen, a na narednoj sednici Saveta predstoji da se predlog i verifikuje. VEREJNÉ NAHLIADNUTIE DO PLÁNU VŠEOBECNEJ ÚPRAVY SÍDLISKA HLOŽANY Plánom sa zahrnulo územie rozhlohy 234,64 ha, z čoho je stavebnýrajón rozlohy 223,68 ha. Spracovate ľ: VP Ústav pre urbanizmus Vojvodiny Nový Sad, pod č. E Verejné nahliadnutie trvá od do v čase od h. Návrh plánu je vystavený v obci Báčsky Petrovec a v chodbe MS Hložany. PO skončení verejného nahliadnutia Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, Návrh plánu spolu so Správou Komisie pre plánovanie doručízhromaždeniu obce Báčsky Petrovec ako orgá- nu príslušnému pre jeho schválenie. Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus,komunálno-bytové a inšpekčnéúkony Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec 5 VEĆE INVESTICIJE U SELO Prilikom posete opštini Bački Petrovac, doskorašnji ministar poljoprivrede, Goran Živkov je rekao da su planovi Ministarstva za narednu godinu orjentisani ka porodičnim gazdinstvima, investicijama u selo i njegovo unapređenje. Sve mere koje sada postoje u Ministarstvu poljoprivrede biće nastavljene, ali će se i povećavati. U planu je premiranje kvalitetnijeg mleka, a podsticajna sredstva će se davati i za izgradnju objekata za uzgoj stoke. Davanje dinara za regresirano đubrivo i gorivo, važć i e za sve rekao je Živkov. Prilikom susreta Živ- kov je naglasio da će se u narednom periodu više raditi i na zaštiti domaćih proizvoda na tržš i tu. U razgovoru sa poljoprivrednim proizvođačima u Bačkom Petrovcu, Živkov je rekao da državna zemlja treba da se da u zakup individualnim poljoprivrednim proizvođačima i da će na taj način vlasnici porodičnih gazdinstava po prvi put biti u prilici da obrađuju državnu zemlju. Doskorašnji ministar poljoprivrede ovom prilikom obišao je i upoznao se sa radom dva poljoprivredna kombinata, AD Petrovec i DPPD Magli ć. AKCIA VYSÁDZANIA STROMKOV Hložany sú bohatšie o ďalších zhruba nedekoratívnych autochtónnych, resp. medonosných sadeníc stromkov. Vyvrcholilo to akciou ozeleňovania, ktorábola realizovaná12. decembra minulého roku. Sadenice zabezpečila obecná Direkcia pre stavebnýpozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti, sprostredkovateľom stromkov bolo Miestne spoločenstvo a koordinátorom akcie bolo Ekologické združenie Ekos. V akcii sa zúčastnili okrem ekológov i vče- lári, poľovníci, Komunálny podnik Gloakvalis, žiaci ZŠJ. M. Dragutina ( žiaci vyšších ročníkov k akcii prispeli v značnej miere). Podľa vopred dohodnutého rozvrhu, ekológovia spolu s 20 žiakmi V. ročníka vysadili 80 stromkov na Ulici Ľ. Dudka a m. Tita. Na zodpovedajúcich miestach na Ulici osloboditeľskej ekológovia odovzdali sadenice jednotlivým domácnostiam, aby ich zasadili na priedomie. Včelári vôkol nového cintorína, domu smútku a parkoviska zasadili zhruba 400 evodi í, kým členovia Hložianskeho poľovníckeho spolku s posilou chlapcov žiakov VI., VII. a VIII. ročníka na parcele, ktorá je daná na používanie Poľov- níckemu spolku v rámci chotára (tzv. Glíšovka ) vysadili 200 sadeníc sibírskych brestov a 400 kusov sadeníc agáta. Zamestnanci KP Gloakvalis v rámci mokrého poľa I. a II. v tzv. Ríte vysadili viac stovák sadeníc topoľa a vŕby. Ako úvod k realizácii ozeleňovania dediny a častíhložianskeho chotára, žiaci a učitelia základnej školy ešte 8. decembra zorganizovali akciu pod názvom Ekologickýde ň, v ktorej na školskom nád- vorí vysadili 60 kusov stromkov sibírskeho bresta, evodií a javora. Zároveň upravili okolie školy.

6 KNIŽNÍ NOVORODENCI RODNÝ PETROVEC BARDOVI K 80-TKE V organizácii MOMS Petrovec 19. decembra v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára odznel literárny večierok k 80-tke spisovateľa Jána Labátha. O Labáthovom literárnom opuse hovoril literárny kritik Samuel Boldocký v príspevku pod názvom Domov, čas a svet a spisovateľka Viera Benková predniesla Reminiscencia jubilantovi Jánovi Labáthovi. Záverom sa jubilant Ján Labáth poďakoval za večie- rok. Labáthove verše a prozaické texty čítali Anna Hansmanová, Stanislava Sládečeková, Rastislav Labát a Katarína Melegová-Meli- chováa hudbou a piesňou večierok dotvoril Samuel Kováč. Samuel Boldockýúvodom o oslávencovi povedal: Jeden z básni- kov, ktorístáli pri zrode našej súčasnej poézie, je i nášoslávenec Ján Labáth, ktorý začal prekonávať jej lokálne, národnostné a iné medze ešte v časoch, kým svet nebol veľkou dedinou, ale dedina bola dedinou, malomesto malomestom, mesto mestom a svet svetom, aj to obrazne povedan é svetom veľmi ďalekým, a jeho literárne dielo je sčasti i reflexiou tém a dilem priam celej našej doterajšej básnickej tvorby. Tento n áš, a nie iba n áš, popredný spisovate ľ, básnik, prozaik a prekladate ľ, i bývalý redaktor časopisu Novýživot a trojnásobný nositeľ jeho ceny, ktorého si ja osobne vážim a uctievam, nielen ako spisovateľa, ale i ako priateľa a človeka, s ktorým si výborne rozumieme, i ako matičného spolupracovníka, má za sebou bohaté dielo a literárnu činnosť a jeho dielo je aj náležite kriticky zhodnoten é. Viera Benkovávo svojej reminiscencii zdôraznila: Dnes, keď sa spamäá t m ako sme sa stretali to ako vtedajšia redakcia Nového života v Novom Sade a v novom byte u profesora a šéfredaktora časopisu Nový život Jána Kmeťa a vymieňali si veru aj ostréa kriticképostrehy, mám pocit, že vtedajšia klíma takých stretanísa predsa len niesla v duchu môjho postrehu, že dvaja staršíkolegovia mne najmladšej predsa len dôverovali, čo som nepobadala v posledných rokoch u teraz už bývalého šéfredaktora Nového života, čím si zavrel dvere pred mladou začínajúcou generáciou (ak takávôbec aj je )......Dnes kolegovi, básnikovi Jánovi Labáthovi doprial osud, čo aj po rokoch mnohých úskalí a sklaman í, dokráčať k životnému jubileu, ktorého sa v plnej tvorivej sile a zdravímálokto dožíva. Preto mu venujem aj túto moju skromnúreminiscenciu na tie naše začiatky a chcem mu zapriaťešte veľa dobrých kníh a tvorčích síl v plnom zdrav í. TEPLÝPRÍHOVOR K SVIATKU Večer 29. decembra v Café Nová v Hložanoch odznel prednovoročnývečierok v organizácii Miestnej organizácie Matice slovenskej v Hložanoch, za pomoci KUS Jednota a ZŠJozefa Marčoka Dragutina a za podpory podniku Agroplod a Komunálneho podniku Gloakvalis. V programe vystúpili speváci: Vladimír Kriška, Ema Gažová, Ivan Struhár, Elena Vršková, Marína Korčoková, Maja Rojková, Annamária Lovásová, Marína Zahorcová, Tatiana Makanová, Anna Haš- 6 V piatok 22. decembra vo vydavateľstve Kultúry bolo slávnostné udelenie autorských výtlačkov najnovších kníh, a to zbierky básní Anny Dudášovej Otvorený čas a zbierky jazykovedných príspevkov Dr. Márie Myjavcovej State o našej slovenčine, ktoré vyšli v edícii Živý prúd. O knihách hovoril redaktor knižných vydaní Víťazoslav Hronec, ktorý pri tej príležitosti o nových knihách povedal aj toto: Zbierka básni Otvorený čas Anny Dudášovej je vlastne súborom, okrem dvoch básn í, slovenskej básnickej tvorby tejto autorky, ktorá doteraz vydala okolo 15 básnických kníh po srbsky a stala sa poprednou srbskou poetkou... Pri príležitosti jej 70. narodenín sme sa rozhodli prehodnotiť jej slovenskú tvorbu, najmä z literárno-historického aspektu, aby sa do zorného poľa dostali všetky súvislosti, ktorétúto poetku viažu s naším prostredím. A ukázalo sa, že jej slovenskébásne, ktorénadväzujúna nášbásnický kontext a na našu básnickú tradíciu, veľmi podnetne ovplyvnili autorkinu srbskú tvorbu, najmä tú z 80-tych rokov minulého storočia... Druhá kniha, ktorej sa dnes venujeme, je jazykovedné pásmo pod názvom State o našej slovenčine Dr. Márie Myjavcovej. Je to úplne inakšia kniha ako esejistická zbierka Bolo, ako nebude spred dvoch rokov. Táto terajšia knižka z jednej strany nezapadácelkom ani do edície Vedeckézošity, aj keďsúv nej i vyslovene vedecky uspôsobenétexty a z druhej strany bezo zvyšku ani do edície Živý prúd, lebo obsahuje vedecky podložené referáty, ktoré majú za cieľ edukatívne pôsobiť na čitateľov. Spomenuli sme si, že v 90- tych rokoch sme tejto našej lingvistke k 60-tinám vlastne nevydali nijakú knihu, takto sme tento súbor jej textov o našej slovenčine zaradili do tej kolekcie kníh, kde svojho času vyšli k 60-tinám knižky Miroslava Kriváka, Pavla Grňu a Viery Benkovej. Prvotnú grafickú úpravu Michala Kiráľa sme trochu modifikovali a vyšla nám z toho podľa vzhľadu strohá kniha, ktorádo bodky zodpovedá svojmu vedeckému, edukatívnemu obsahu. Dr. Mária Myjavcová vyslovila pri tejto prílež itosti aj toto:...nejde len o pravopis pri vyučovaníslovenčiny, omnoho hlbšia je to problematika pestovať slovenčinu v našom prostred í. Takže tieto state som ja takto vlastne zhrnula, tu je to z rozličných oblastí nášho života a úmyselne som tam dosť aj tak žánrovo, štýlovo rozmanité texty dala. Človek sa vlastne, ktokoľvek, či spisovate ľ, básnik, alebo aj vedec, každýsa tou svojou knihou vlastne predstavuje niekomu. Tak ja som sa tu predstavila, vlastne, čo všetko ma zaujímalo, kde som ja tú nejakú svoju intelektuálnu energiu trovila. Teraz, z pohľadu týchto rokov, v ktorých som, aj z pohľadu situácie aká je už pomerne dlho v našej spoločnosti, stále mi to vychod í, že márnosť sveta nad vše márnosti. ková, Alexandra Benková, Beata Lovásová, Jana Uramová, Katarína Dobríková, Jasna Makišová, Iveta Dorčová, Adam Vladislav Stupavský, Jaroslav Kriška, Vesna Murtinová, Andrea Hrubíková, Zuzana Kukučková, Mária Turanská, Juraj Súdi a Rastislav Struhár, doprevádzal ich orchester v zložen í: Ivan Galamboš, Miroslav Hemela, Vladimír Čáni a vedúci Rastislav Struhár; recitátorky Ivana Valová a Jasna Čipkárová. Program moderovala Darina Kráľová. Úvodom sa prítomným prihovoril predseda MOMS Hložany Mr. Samuel Fekete, ktorývyzdvihol význam súdržnosti medzi ľuďmi, lebo len tak sa ľahšie a krajšie kráča životom. Chceme sa vám prihovoriť teplo a nežne v tento lyrický večierok na- slovenských ľudových, lyrických a tanečných piesn í, ľúbostných a iných veršov obľúbených básnikov. Chceme sa vám prihovoriť srdečne a s láskou, priateľstvom a s najlepším prianím k Novému roku 2007, aby ste šich všetci, mladšía star ší, boli zdravía šťastn í, aby sa vám dobre viedlo, aby ste boli jednotnía svornía šľachetn í, aby ste iným odovzdávali lásku, a potom sa jej hádam aj vám dostane. Jeden filozof hovor í: Nemusíme byť miliardármi, ale môžeme a musíme sa staťbohatými na lásku. Veďpred láskou sa všetko ostatné stráca... V týchto úvodných slovách je obsiahnuté posolstvo tohto prekrásneho večierka, ktorý bol príkladným darčekom Hložančanom k novému roku od jeho organizátorov.

7 VYJADRUJE HODNOTY ŽIVOTA NIE IBA CHLEBOM BUDE SÝTE ĽUDSTVO... V nedeľu 17. decembra v preplnenej sieni SVD odznel predvianočno-novoročný koncert v organizácii Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci, v ktorom k nadchádzajúcim vianočno-novoročným sviatkom svoje piesne návštevníkom zo srdca ponúkli: Komorný zbor Musica Viva s dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou a hostia zo Selenče Komorný zbor Zvony s dirigentom Jurajom Sú- dim, sólistka Leonóra Súdiová, trio Zvončeky, naši sólisti Božena Bažíková, Elena Demrovská, Anna Bovdišová, Olivera Gabríni- ová, Ondrej Pavčok a spevácka skupina B-tón s vedúcim Ondrejom Maglovským a hudobníčka Marína Kaňová. Miluška Anušiaková- Majerová prostredníctvom veršov Pavla Mučajiho divákov voviedla do žiarivých vianočných chv íľ. K jedinečnosti týchto sviatkov aj naša spisovateľka Viera Benková venovala divákom pod vianočný strom- svoj príhovor, ktorý predniesla Katarína Melegová-Melichová a v ktorom naša spisovateľka svojim súčasníkom odkazuje: Ľudstvo od nepamäti víta príchod svetla do temravých kútov sveta; ono rozhŕňa tmu a prebúdza nádej, že všetko dobrésa prejavíaj v teple a úprimnosti nášho slova i konania, v láske k najbližším, k rodine, deťom, nemohú- cim... Ono je aj v daroch, ktoré sme pre nich pripravili pod vianočný stromček a ktoré majúpripomen úť, že úprimná láska je večná a hrejivá ako každépravéslovo vyslovenézo srdca. Prebýva v nej i láska k svojeti, ček ku ktorej patríme telom a duchom, ako k nim patrili aj naši rodičia a ich predkovia. A prebýva v tom aj všeľudskádobrota, ktorúsme získali dáva- ním a prijímaním i v tom je podstata života a Vianoc... Dnes si piesňou a slovom pripomeňme krásu týchto zázračných vianočných dn í, ktorénám klopúna dvere a pred ktorými by sme sa mali stať všetci vari ľudskejší a otvorenej ší, aby sme nezabudli ani na tých opustených a osamelých, ktoríz krutosti osudu či života zostali bez nehy a pozornosti. Venujme aj im teplo sviatkov I celému tvorstvu vôkol nás, čo nám je zverené do opatery Veď najmä v tom je veľavýznamné posolstvo Vianoc nie iba chlebom bude sýte ľudstvo. Občas treba i teplého slova a veľa lásky a porozumenia... V mene Spolku petrovských žien predsedníčka Katarína Arňašo- vá sa všetkým kyticou a úprimným slovom vďaky poďakovala za krás- ne chvíle. Výstava usporiadaná v nedeľu 17. decembra 2006 v kulpínskom kaštieli predstavuje výtvarnýprofil Stanislava Harangoza, na pozadí kvalitnej kolekcie vybratých diel. Docent, akademický maliar Stanislav Harangoz ó, sa narodil 19. novembra 1946 v Komjaticiach. Vyštu- doval v r Vysokúškolu výt- varných umenív Bratislave (prof. D. Millý a V. Hložník). Absolvoval na oddeleníúžitkovej a dekoratívnej maľby prof. Oresta Dubaya, a na oddelení voľnej grafiky, kde do roku 1990 aj pedagogicky pôsobil. V súčasnosti pôsobína Pedagogickej fakulte Uni- verzity Komenského v Bratislave na Katedre výtvarnej výchovy. Je členom Umeleckej besedy Slovenska a člen Klubu výtvarných umelcov a teoretikov. V tvorbe sa zaoberá voľnou maľbou, kresbou, grafikou a realizoval i rozsiahly súbor monumentálno-dekoratívnych diel v architektúre sklenená a kamenná mozaika, leptané sklo a maľba na dreve. Od roku 1976 mal vyše 50 individuálnych výstav na Slovensku a v zahraničí a zúčastňuje sa aj na početných kolektívnych výsta- vách. Za prítomnosti vzácnych host í, návštevníkom sa naprv prihovoril Dr. Ján Kišgeci v mene Poľnohospodárskeho múzea, a potom kurá- tor výstavy Ladislav Straka vyzdvihol, že "majster Harangozó reprezentuje slovenskú národnú výtvarnú kultúru a že je vynikajúcim pionierom slovenskej bratislavskej krásy. V jeho tvorbe ide o vyjadrovanie kvalít, hodnôž t ivota. Výstavu, ako obyčajne, otvoril Vladimír Valentík. V rámci tejto expozície sútri celky. PrvýpatríBratislave, kde je viditeľnýemočnývzťah k tomuto mestu. Druhýcelok súvýjavy z vidieka, hlavne motívy z Oravy, ktoré umelec stváň r uje so zmyslom pre monumentalitu tvaru a prenikavý farebnývýraz. Tretiu a najväčšiu časťtvoria obrazy, ktorémajúsilnejšiu metafyzickúčrtu. Všetky tieto obrazy obsahujúženskýakt, náznakovo poddan ý, zakomponovaný s inými elementmi, ktoré môžeme chápať v podobe symbolu, archetypu krásy. " Predseda MS na Slovensku Jozef Markuš sa hlavne zmienil o položeníms na Slovensku, ktor á, ako povedal, po dlhšom čase znovu prežíva normálne časy. Záverom sa autor poďakoval všetkým na organizácii, návšteve, darčekoch. "Pastelu sa venujem už 35 rokov. Táto technika umožnila môjmu naturelu vari najviac prejaviť sa, a to svojou sviežosťou, pohotovosťou a ohromnou farebnosťou. V poslednom období techniku pastelu kombinujem s akrylom, ktorý dáva väčšiu razanciu, a podľa mňa, aj dynamiku tejto maliarskej technike. Tematické zameranie je od civilizovanej krajiny, cez konštrukciu architektúry mesta, cez komponovanie kompozícií figurálnym motívom, krásou ženského tela, ažpo šty- lizovanézátišia." 7

8 VERŠ V DIVADLE Dňa 17. decembra v kulpínskom kaštieli sa uskutočnila verejná skúška adeptov Šú t dia hereckej tvorby po treťom semestri školenia. V tomto semestri si na konkrétnom dramatickom texte, resp. na fragmentoch z diel uchádzači overili základné postupy veršovaného dramatického textu a vytvárali konkrétny divadelnýtvar. Dôraz sa pritom kládol na verbál- nu zložku divadelného diela a na zdolanie javiskovej reči. Predmetom bolo spracovanie témy a idey dramatického diela, analýza a prednes rôz- nych typov veršov v divadle, umeleckýprednes, technika javiskovej reči, technika hlasu a základnýrozdiel medzi typom a charakterom dramatických postáv. Etudy, ktorými sa predstavili štu- denti Šú t dia hereckej tvorby, súz diel Faidra J. Racinea (ktoré mal na sta- rosti vedúci tohto projektu SVD Ján Makan) a Škola žien J. B. Moliéra ( Ľuboslav Majera). Javiskovúrečmala na starosti Milina Florianováa odbornú asistenciu Miroslav Fábry. Režisér Ján Makan, vedúci projektu: "V tomto semestri sme začali pestovať vzťahy, emotívne predovšetkým, a robiť na osobných motiváciách. Teda, začali sme sa baviť charakterológiou. V podstate, tieto ukážky študenti urobili sami, všetko je plod ich kreácie. Pritom sme si povedali, že nás zaujíma len konvenciálna, funkčná situácia, ktorá nám umožní prejaviť tie základné emócie, základnévzťahy." Prítomným sa prihovoril i režisér Ľuboslav Majera: "Vzhľadom na to, že plánom a programom bolo naplánovan é, aby sa študenti stretli s rôznymi žán- rami, v tomto semestri to boli komédia a tragédia, ale veršovan é. Prízvuk je daný na zdolávanie štylizovaného básnicko-dramatického textu, ktorý sa musípodať vierohodne a čím prirodzenej šie, čím zaujímavej šie, lebo on už sám po sebe nie je tak ý. Škola žien je komplikovaný text, a dbať na ver š, na pohyb, obdobie, vzťahy, emočné situácie, dané okolnosti a pritom zadržať charakter samého básnického diela je obťažnávec. Toto treba braťako upozornenie na veci, s ktorými herec v svojej budúcnosti a praxi musí počítať a musí rozmýšľať o nich." Záverom, mená študentov Štúdia hereckej tvorby: Danka Hriešiková, Ján Jambrich, Anna Kovárová, Aleksandra Lender, Igor Piskla, Andrea Speváková a Andrej Vereský. Možno ich spoznáte v niektorom budúcom predstaven í. IN MEMORIAM VLADIMÍR MAJERA ( ) Dňa 26. decembra opustil naše rady učiteľ vo výslužbe Vladimír Majera, ktorý sa narodil v Petrovci roku 1919, kde skončil Z Š. Učiteľskú školu navštevoval v Novom Sade, Vršci a v Banja Luke, kde aj diplomoval. Roku 1941 v Hložanoch začal pôsobiť ako učite ľ. Po založení 14. VÚSB vstúpil do jej radov a po demobilizovanípokračo- val v Hložanoch v učiteľovaní až do roku Popri zamestnaní skončil zemepis a dejepis na Vyššej pedagogickej škole v Novom Sade. V rokoch 1953 až1958 pôsobil ako riaditeľuč- ňovskej školy v Petrovci. Odvtedy aždo odchodu do výslužby roku 1980 prednášal geografiu na ZŠ Jána Čajaka v Petrovci. Okrem učiteľskej práce Vladimír Majera spolu s Andrejom Feketem bol zostavovateľom prvej slovenskej čítanky pre slovenské školy v Juhoslávii po II. svetovej vojne, s manželkou Máriou zostavil čítanku pre 2. ročník Z Š, prekladal učebnice do slovenčiny, mal osvetovéprednášky, pracoval na poli divadelného ochotníctva, podieľal sa na založeníkos Jednota v Hložanoch a 30 rokov bol vo funkcii tajomníka Červeného kríža, bol členom Rady MS Petrovec v piatich mandátoch, výborníkom v obecnom zhromaždení a vše- stranne činný vo svojom prostred í. Bol pasionovaným včelárom. Za také všestranné pôsobenie získal celýrad uznanítak Červeného krí- ža Juhoslávie (Striebornýodznak, Zlatýodznak, rad ďakovných listín a diplomov), ako aj iných spolkov a združen í. Medailou zásluh za národ prezident Juhoslávie vyznamenal ho roku 1965 a Októbrovúcenu Báčskopetrovskej obce mu udelili roku Jeho telesné pozostatky do matky zeme uložili 27. decembra. Príle- pohrebnú slávnosť odbavoval dôstojný biskup SEAVC Samuel žitostnú Vrbovský. Česťjeho pamiatke. 8 DIVADELNÍCKE VAVRÍNY V prvej polovici decembra v Kysáči prebiehal 3. festival Zuzany Kardelisovej, na ktorom sa zúčastnili aj petrovskí divadelní ochotníci s veselohrou Štyri svadby na jednom pohrebe v réžii Ivana Hansmana. Petrovčania sa od ustanovenia festivalu zúčastnili na každom ročníku festivalu ako sa aj patrína dobrých susedov. V tomto roku sa festivalu zúčastnili slovenské divadelné súbory z Nového Sadu, Vojlovice, Petrovca a Kysáčania vystúpili mimo konkurencie. Petrovčania pochodili tradične dobre: dostali cenu za najlepšie predstavenie, Ondrej Brna získal hereckú cenu a cenu Zuzany Kardelisovej získala Zuzana Tárnociová. Podľa propozícií festivalu, s obdržaním prvého uznania Štyri svadby na jednom pohrebe získali právo v tomto roku zúčastniť sa na Festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom v Slovenskej republike, ktorýbýva koncom apríla či za- mája. Okrem toho v druhej polovici roka by sa mali zúčastniťdiva- delného festivalu v Brezne a v Podtatranskej bráne. Keďže účasť na regio- čiatkom nálnych prehliadkach u nás ešte len čaká tento divadelnýsúbor, dá sa predpoklada ťž, e tú-ktorú odmenu si prinesú aj odtia ľ. Okrem toho obdržali aj výzvu z Prahy, takže je možn é, že selektor aj tamojšieho festivalu ich zvolíza účastníkov. Vidno, že bude treba vynaložť i nemaléúsilie a zabezpečť i prostriedky aspoň pre účasť na tých najdôležitejších festivaloch. K tomu ani práca na ďalších predstaveniach nemá byťzabrzdenáúčasťou na festivaloch. Naopak, má to byťvzpruhou aj v tomto roku pripraviťdobr é, divácke predstavenie. Nemenej dôležité je však pokračovať aj v úspešnej práci s deťmi, lebo bez toho nieto budúcnosti dosiek, ktoré život znamenaj ú. ZA PRIEHRŠŤ TALENTOV V podvečerných hodinách 20. decembra v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Petrovci bol koncert žiakov Hudobnej školy Josipa Slavenského v Novom Sade, ktorej vysunuté oddelenie pôsobív našom prostredíod tohto školského roka. Vystúpili na ňom klaviristi, huslisti a flautistka. Úvodom host í: predsedu obce Dr. Jána Sabu, náčelníka Dušana Govorčina a vedenie Hudobnej školy Josipa Slavenského, účastníkov a divá- kov privítal riaditeľgjk Paľo Belička, a potom sa užk sebe radili výstupy nádejných hudobných talentov. Vystúpili: Martin Krajčík, Andrej Durgala, Petra Topoľská, Tamara-Suzan Nôtová, Marína Horvátová, Veronika Budimská, Jasmina Benšová, Kristína Kreková, Emília Melegová, Benjamín Kreko, Tabita-Sára Eliášová, Debora-Hana Eliášová, Rebeka Čižmanská, Irena Ilićová, Peter Krstić, Nataša Rybárová, Iveta Ili- Marína Bohušová, Miriam-Rút Eliášováa Peter Mocko. Program ćová, moderovala Nataša Rybárov á. Koncert bol potvrdením správnosti konania vedenia obce, ktoréumož- nilo fungovanie vysunutého oddelenia tejto školy v Petrovci a pochopenia vedenia ZŠJána Čajaka, ktoré im umožnilo prácu vo svojich priestoroch, lebo koncert bol prejavom sľubných hudobných talentov, ktorým sa treba cibriťa zušľachťova ť, čo bez odborného vedenia nie je možnéa akurát toho sa im v rámci tejto školy dostáva.

9 VYSPIEVAL SI POČÍTAČ Na 14. festivale Spievajže si, spievaj... v Petrovci v novembri lanského roka Martin Krajčík, žiak prvého ročníka ZŠ Jána Čajaka, bol prvým účastníkom a zároveň patril medzi tých najmladších (možno bol aj najmlad ší) a spieval ľudo- vú pesničku Pod bučkom, za bučkom, ktorú mu pre túto príležitosť zvolila mama a nacvičila ju s ním hudobnápedago- gička Mariena Stankovićová-Kriváko- vá. Martin Krajčík je petrovskému obecenstvu a nielen petrovskému už známy z javiska. Totiž bol zapojený do práce KUS Petrovská družina a tam získal prvéjaviskovéskúsenosti aj ako herec aj ako spevák. Odbornápo- rota na 14. festivale rozhodla, že Martin Krajčík a Marína Demrovská ako predstavitelia Petrovca postúpia na medzinárodnýspevácky detskýfes- tival v Srbobrane, ktorýsa uskutočnil 17. decembra. Pravdaže, naši predstavitelia sa uvedeného festivalu zúčastnili a Martin Krajčík si tam vyspieval vo svojej vekovej kategórii prvú cenu odbornej poroty a počíta č. Martin nám prezradil, že prácu na počítači už ovláda, že hráva rôzne hry, hľadí kreslené filmy, a všetko to na bratovom počítači. Teraz každý bude maťsvoj počíta č, Martinko si svoj vyspieval. Martinko je okrem toho aj výborným žiakom, v žiackej knižke na polroku mal samy pätorky. Márád nielen spev, ale aj hudbu a paralelne s prvým roč- níkom základnej školy začal navštevovať aj Hudobnú školu Josipa Slavenského, vysunuté oddelenie v Petrovci, kde sa učí hre na klavíri v triede Jovany Milojevićovej. Aj ako klavirista sa už predstavil publiku na koncerte žiakov uvedenej hudobnej školy 20. decembra v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára. Tiežako prv ý, čž i e najmladšía veru sa ani tam nezahanbil, keď zahral Petrovićove Tri pesničky Zajko, Dobré ráno a Zvončeky. UBEDLJIVA POBEDA NA FESTIVALU Na II Međunarodnom festivalu dečije vojvođanske pesme koji je odr- 17. decembra ove godine u Srbobranu, prvo mesto u kategoriji mla- žan đih izvođača je osvojio Martin Krajčik učenik prvog razreda O Š Jan Čajak iz B. Petrovca sa pesmom Pod bučkom (Pod bukvom). Drugo mesto osvojila je pesma Đuvegije gde ste, da ste učenika O Š Petar Drapšin iz Turije, a trećeplasirana je bila Kiš Hana iz O Š J.J. Zmaj iz Srbobrana. U kategoriji starijih izvođača prvo mesto je osvojila pesma Tiho no- u izvođenju Andree Milovanović iz O Š Danilo Zelenovi ć, drugo mes- ći to zauzela je pesma Grožđe zri Žemlje Ženete iz O Š J.J. Zmaj iz Srbobrana, a trećeplasirana je bila pesma Odlazim, odlazim u interpretaciji Považanski Čile i KerekešŽuži iz O Š Adi Endre iz Malog Iđoša. Najbolji izvođači II Međunarodnog festivala dečije vojvođanske pesme nagrađeni su vrednim poklonima. Tako su prvoplasiranini u obe kategorije dobili kompjutere, drugoplasirani televizore, a trećeplasirani DVD plejere. Pored takmičarskog ovaj Festival je imao revijalni deo u kom su se publici predstavili specijalni gosti Umetničke škole Lajta iz Janoš Halme iz Mađarske i KUD Petrovska družina iz Bačkog Petrovca. Organizator Festivala bio je Centar za sport i turizam u saradnji sa Domom kulture, a glavni pokrovitelj je bila opština Srbobran. KRÁSA ROZLIČNOSTI V nedeľu 24. decembra v CaféAlibi otvorili výstavu neafirmovaných mladých výtvarníkov pod názvom Krása rozličnosti. Tento projekt realizovala Asociá- cia pre rozvoj obce B. Petrovec za podpory Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie a kultúru a NRSNM. Projekt zorganizovali Andrea, Marína a Ondrej Spevákovci. Väčšina mladých výtvarníkov po prvýkrát vystavovala svoje práce a výstavy sa zú- častnili: Ján Bohuš, Marcela Čániová, Miroslava Čániová, Miroslav Červený, Timotej Majerský, Zdeno Makovník, Anna Máľachová, Igor Novak, Elizabeth Novaková, Tatiana Poni- gerová, Milota Slavková, Ivana Stošićováa Tatiana Šusterová, všetci z Petrovca, Alena Plachtinská z Kulpínu, Lidija Sakalová z Báčskej Topoli a Jana Uramová z Hložian. Práce posúdila odbornákomisia (Mr. Pavel Čáni, akademickí maliari Đula Šanta a Jozef Klátik a výtvarný kritik Vladimír Valentík) a rozhodla prvú cenu udeliť Lidiji Sakalovej, druhúale- ne Plachtinskej, tretiu Miroslave Čániovej a cenu pre originalitu výtvar- ného prejavu porota udelila Jane Uramovej. Všetci účastníci dostali pamätnýdiplom a lepšie práce získali pochvalné uznania. Zámer afirmovať mladých výtvarníkov na jednom takomto podujatí je pochvalyhodn ý. Na margo tohto podujatia však možno poznamenať to, že sa organizovalo v Štedrý večer, čo je prinajmenej nemiestne, a po druh é, v materiáloch pre výstavu sú neprípustné chyby. Dobre je, že mladí ľudia sa chopili práce na kultúrnom poli, ale údaje, ktoré nevedia, alebo v ktoré nie sú si istí treba aby si preverili a netlačili s podporou pokrajinských a celonárodnostných inštitúcií nepodarky. OTVORME OČI Obecná organizácia Červeného kríža Báčsky Petrovec v spolupráci so Strediskom pre sociálnu prácu konkurovala na prostriedky do Pokrajinského sekretariátu pre zdravotníctvo a sociálnu ochranu s projektom pod názvom U NAS SU UPRTE ZATVORENE OČI OTVORITE IH (Na nás sú upriamené zatvorené oči otvorte ich). Ide o projekt socializácie detís osobitnými potrebami, ktoré navštevujú základúškolu. Cieľom tohto projektu bolo spoločné niekoľkohodinové podujatie priatelenie rodičov a det í, ktorémajúťažkosti vo vývoji so zdravou populá- ciou detía rodičov. Projekt vyzeral nasledovne: najprv sa v aule školy rodičom a deťom prihovorila predsedníčka Červeného kríža Katarína Zorňanová, potom zástupca riaditeľa ZŠ Jána Čajaka Pavel Marčok a úradujúca riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu v Báčskom Petrovci Biljana Drakulićová. Po privítaní hostí sa všetci spoločne premiestnili na nádvorie základnej školy, kde sa deti, rodičia a vedúci ustanovizní spoločne podieľali pod vedením architektky Dany Majerovej na ozeleňovaníškolskeho dvora okolo nového amfiteatra. Akcia sa skončila slávnostným odovzdaním pamätnej tabule riaditeľovi ZŠ Jánovi Brnovi tajomníčkou Červeného kríža Annou Morávekovou. Tabuľa má odkaz budúcim generáciám det í ZA KRAJŠÍ ŽIVOT DET Í a bude upevnená na nádvor í, keď to poveternostné podmienky dovolia. Po spoločnom umývanírúk a havranke sa v programe pokračovalo hudobnou dielňou pod vedením Marieny Stankovićovej-Krivákovej, kde sa všetci spoločne učili spievaťpieseňo šťast í, čo potrvalo asi pol hodiny. Po spoločnom hudobno-tanečnom programe jedni druhým zaželali šťast- nésviatky a projekt bol ukončen ý. 9

10 RADOSŤPRE SOCIÁLNE OHROZENÉ DETI VIERA, POKOJ, LÁSKA, NÁDEJ... V pondelok 18. decembra v Spolku petrovských žien kaplán cirkevného zboru SEAVC v Petrovci Juraj Nímet spolkárkam hovoril o výz- name adventného venca. Úvodom prítomných privítala tajomníčka spolku Mária Gašparovská a po prednáške p. kaplán ochotne odpovedal na otázky spolkárok späté s vianočnými sviatkami. Kaplán Juraj Nímet hovoril o tom, čo symbolizuje adventný veniec a na ňom štyri horiace sviečky. Súto: viera, pokoj, láska a nádej. Pán kaplán ozrejmil aj vznik adventného venca: Tieto adventné vence si pomaly začínajú nachádzať cestu aj do našich domov. Prvý adventný veniec pred viac ako sto rokmi na severe Nemecka urobil jeden evanjelický farár chudobným deťom vo svojom cirkevnom zbore. Chcel tým ich nedočkavé srdcia posilniťnádejou, že skoro prídu Vianoce a s nimi aj tak túžobne oča- kávanédarčeky. Štyri sviečky znamenajú štyri adventné nedele. Prvá sa zapáli v prvú adventnúnedeľu a jej svetlo mávzbudiťv srdciach ľudí vieru. Druhú nedeľu už horia dve sviece. Teraz popri viere do temnoty adventného večera má zasvietiť aj pokoj. Tretí večer sa k viere a pokoju pridáva aj láska. V tú poslednúštvrtú nedeľu sa rozsvieti štvrtá svieca, ktorá symbolizuje nádej......vznik viery v srdci človeka je božím darom, ktorý prijímame cez slovo božie. Aj keďnikdy nie je neskoro začaťveri ť, omnoho je ľahšie prijaťvieru v detstve ako v rokoch dospelosti. Detskésrdce je čisté a je otvorené pre božie pravdy. Preto by základ duchovného života mal byťpoloženýdo takého srdca. Potom tá viera, s ktorou dieťa vyrastá od útleho detstva, má možnosťspolu s ním rásťpri počúvaníslova božieho. Ešte jedna akcia OO Červeného kríža sa uskutočnila koncom decembra, presnejšie 21. decembra o 11. hodine vo veľkej sieni Obce B. Petrovec Červený kríž za pomoci sponzorov prichystal a rozdelil asi 230 balíkov sociálne ohrozeným deťom v našej obci. V mene Obce Báčsky Petrovec príjemné prežitie blížiacich sa vianočných a novoročných sviatkov im popriala náčelníčka Obecnej správy Dipl. práv. Milina Labátová a predsedníčka Obecnej organizácie Červeného kríža Katarína Zorňa- nová. O pekné pobavenie detí a rodičov sa postarali KUS Petrovská družina s Danielou Legíňovou-Sabovou a dedkom Mrázom Ondrejom Brnom ako aj s našimi mladými volontérkami, žiačkami prvého ročníka Gymnázia Jána Kollára. Zoznamy detípripravili miestne spoločenstvá a ambulancie z našich dedín. Nemožeme nenapočítať všetkých, ktorí pomohli, aby obsah balíka bol priliehav ý. Sú to: Obec Báčsky Petrovec, KES, Stavba projekt Petrovec, Blox Petrovec, Miluška Benková z Petrovca, Branka Ševićová z Petrovca, Komunalac Magli ć, Spolky žien z Petrovca, Kulpína a Hložian. Obecná organizácia Červeného kríža nezabudla ani na deti s osobitnými potrebami, navštívila ich s košíkom vianočných dobrôt v ich miestnostiach. MOP HLOŽANY DELILA BALÍKY PIVNICKÉNÁDEJE V HLOŽANOCH Spevácka skupina Nádeje z Pivnice sa hložianskym cirkevníkom predstavila prvý raz v nedeľu 17. decembra v chráme božom SEAVC. Vedúcou Nádejí je Anna Stojnevová a na výbere piesní sa podieľala pani farárov á Anna Valášeková. Bol to príjemný zážitok, zhruba hodinový program pod názvom Predvianočný duchovný koncert s pás- mom slova. Je to zvyklosť poriadať takýto večierok v hložianskom kostole, zdôraznil farár hložiansky Jaroslav Kopčok v úvodnom prívete. Ná- deje spievali priliehavé piesne, kde sa spomínal príchod božieho syna Ježš i a Krista, vykupiteľa ľudských du ší, zároveň spevom vzdali chválu Bohu. Tiež boli prečítané príležitostné texty s biblickou náplňou. 10 Miestna organizácia penzistov v Hložanoch tradične na sklonku roka, tesne pred Vianocami, daruje svojim členom symbolické darčeky balíky, v ktorých je zopár potravinových čá l nkov a hygienických prostriedkov. Týmto spôsobom organizácia chce svojim dlhodobým členom, spomedzi najstarších, ktorí si pravidelne platia člensk é, venovať malú pozornos ť. Tohto roku predsedníctvo a členovia správneho výboru darovali balíky týmto desiatim penzistom: Jánovi Ďurišovi (1935), Zuzane Stupavskej (1929), Pavlovi Kolárovi (1932), Ondrejovi Korčokovi (1935), Anne Turociovej (1926), Samuelovi Salajimu (1923), Alžbete Dudkovej (1934), Emílii Dudkovej (1924), Anne Dudkovej (1924) a Zuzane Vitézovej (1928). Náš fotoobjektív zaznamenal návštevu členov predsedníctva MOP Ondreja Pavčoka a Štefana Kukučku u Samuela Salajiho, 83-ročného starobného penzistu. V spoločnom rozhovore S. Salaji si spomenul na zašéč l asy, keďpracoval v zadrugi v Petrovci 16 rokov ako traktorista. Spolu s manželkou zaoberal sa i záhradníctvom a poľnohospodárstvom. Je horlivým športovým rybá- rom, dlhodobým pestovateľom rôzných vtákov, v súčasnosti len holubov a kanárikov, poľovníkom celých 54 rokov a čestným členom PS Hložany. Jeho veľkou záľubou je i včelárstvo, ktorému sa venuje od mladi, už 70 rokov. Nateraz ho zdravie slúži a cíti sa tak ako musí by ť, či ako je príznačné pre jeho vek, je pomalší a nie je tak šikovný ako voľakedy. Žije v manželstve a životný chlieb delí s manželkou Máriou.

11 VEČIEROK PENZISTOV A ŽIEN Miestna organizácia penzistov a Spolok žien Slovenka z Hložian v pondelok 18. decembra poriadali po druhýkrát spoločné posedenie v miestnostiach Café Nov á. Spoločná družba predvianočný večierok patrila ako sprievodná udalosť k záveru osláv jubilea 250. výročia prícho- du Slovákov do Hložian. Prvétakéto posedenie pod názvom Posedenie pri čaji bolo v januári a patrilo do štartu osláv. Aj teraz navštívenosť bola hojná a zoskupilo sa zhruba 110 penzistov a členiek Slovenky. Pre prí- tomných bol pripravený kratší program, v ktorom účinkovali žiačky III. ročníka hložianskej základnej školy, ale i učiteľka Anna Zahorcová a učiteľka vo výslužbe Mária Miškovicová, ktoré prečítali priliehavé texty spisovateľky Viery Benkovej o význame Vianoc a o zvykoch, ktoré s nimi súvisia. Prítomní si spoločne zaspievali príležitostnú pieseňtichá noc a k dobrej nálade prispela živá hudba. Jedlo, ktoré bolo na menu, tiež bolo príležitostn é, tradičn é, a to makové opekance s medom a orechmi. TICHÁ NOC, SVÄTÁ NOC... V nedeľu 17. decembra koncert vianočných piesní v predvedení mládežníckeho spevokolu Slovenskej jednoty baptistov nadšene privítal a pripravil vianočnú atmosféru v srdciach mnohých prítomných. O týždeň neskôr na Štedrý večer aj deti predniesli vianočné posolstvo rodičom, starým rodičom a celému obecenstvu. Ich jednoduchý, ale úprimný a kvalitný prednes piesní, recitálov, básní a scénky jasne zvestoval pravý význam príchodu Božieho Syna na túto zem. Záverom tohto "vianočného maratónu" bol koncert duchovných vianočných piesní v predvedení domáceho chóru a niekoľkých mladých hudobníkov zo zboru. Staršie i novšie piesne a svetoznámy vianočný evergreen Tichá noc odzneli nielen z úst spevákov, ale takmer celého obecenstva. Všetky tieto výstupy, piesne, recitály a príhovory z božieho slova, boli iba "vďakou Bohu za Jeho dar, ktorý sa nedá vyrozprávať" (II. list Korintským 9, 15) a jasným posolstvom všetkým, že "Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal večný život" (Ev. Jána 3, 16). VIANOČNÉ DARČEKY LÁSKY Vianoce sú sviatkom o najväčšom bezpodmienečnom Dare z neba hriešnemu človečenstvu. Boh daroval tento najväčší dar svojho Syna, a tak nám zjavil svoju večnúlásku a svetlo. Aj naše vzájomné darčeky stali sa akoby súčasťou Vianoc. Jedny z nich s ú, mnohým užznáme, darčeky, ktorým sa tešia aj naše deti. Je to uždesiaty rok ako prostredníctvom Kresťanského evanjelizačného strediska v Petrovci prichádzajú transporty týchto vianočných balíkov zo zahraničia. Chystajúich zbory veriacich, deti, rodičia, starí rodičia, ľudia dobrej vôle z viacero štátov Európy, Ameriky, Kanady, Austrálie. Túto kresťanskú organizáciu vedie pán Franklin Graham, syn svetoznámeho evanjelistu Dr. Billyho Grahama. Takto sa detskévianočnébalíky dostá- vajú do mnohých krajín Východnej Európy, Ázie, Afriky. Radosť detí nikde nevystane. Do týchto akciísa každoročne zapája aj Baptistický zbor Providence z Raleigh, hlavného mesta Severnej Karolíny, USA (každý rok priprávajú balíčkov), ich dobrovoľný tím už siedmy rok prichádza do Petrovca, aby sa zúčastnil týždennej akcie delenia balíkov tak v našej obci, ako aj v iných dedinách či obciach. Každý rok sa odchádza aspoň do jedného nového prostredia, kde sa buďv školách, škôlkach alebo domoch kultúry a pod. prednesie krátky vianočný program, a potom sa deťom odovzdajú balíčky. Takto sa skutočnos ť, že Vianoce neznamenajú iba prijímanie, ale aj dávanie, prakticky potvrdzuje ZVOLENOVCI KONCERTOVALI V piatok 29. decembra v preplnenom kulpínskom dome kultúry odznel tradičnýštefanovskýčž i e novoročnýprogram. Predviedli ho členo- via KUS Zvolen a hostia Slovenskýumeleckýsúbor Krajan Vojvodina. Najprv sa obecenstvu predstavili najmladší Kulpínčania, a to škôl- kári a žiaci nižších ročníkov Z Š, a potom aj žiaci vyšších ročníkov tancami a sólo spevom: Saška Jagošová, Sandra Dobrovoľská, Daniel Zelenák, Alexandra Hašková, Kristína a Michaela Čiliakove, Andrea Šimová, Anna Škodáková, Andrea Vidová amartina Ga- Šô k lkári a prváci zatancovali tanec Kolo, kolo mlynsk éž, iaci 2., 3. žová. a 4. triedy Tancuj, tancuj a piataci Dievča, dievča. Členovia FS KUS Zvolen predviedli Spievaj diovča a Uždozreli zelenéjahody. Aj keď Krajanovci neboli v kompletnom zložen í, zanechali veľmi pekný dojem s horehronskými dupákmi a tancami zo Zemplína. Program bol poprepletaný veselými výstupmi adresovanými na petrovskútv a na kulpínsku každodennos ť, zvlášťna aktuálnu kanalizáciu, pripravili ich Ján Chalupka a Miroslav Benka. Obecenstvo tieto kúsky prijalo s veľkým oduševnením a silným potleskom vyprevádzalo mladých hercov. Program pripravil Michal Čiliak, ktorýbol i vedúcim orchestra. Zdá sa, že je v Kulpíne takýchto podujatímálo a že sú ich občania žiadostiv í. KUS Zvolen v tomto zimnom období znovu rozprúdil svoju činnosťa pozýva potenciálnych spolkárov, aby navštívili ich miestnosti. DARCOVSTVO KRVI Ani tento rok nebol výnimkou, lebo sa začal odberom krvi v Hložanoch, čo je užtradíciou. Pracovníkov Ústavu pre transfúziu z Nového Sadu privítali v priestoroch CaféNováuž3. januára tohto roku, keďväčšina našich obča- nov ešte oddychovala v sviatočnej atmosfére po silvestrovan í. Hložančania aj tentokrát dokázali, že sú humánni ľudia a krv ponúklo až46 občanov. Z toho počtu dvaja boli odmietnutízo zdravotných dôvodov, takže krv darovali 44. Najviac však potešil fakt, že rok 2007 sa rozhodli začaťhumánnym skutkom ažtraja mladíhložančania. Kiežby ich príklad nasledovali viacerímladí ľudia.

12 BIFE KOD Ć OLE:Stanojković Boban, Stošć i Mića, Nikolić Bojan, PopovićAleksandar, Bogdanović Dobrivoje, CvetkovićAleksandar, Šunjka Lazar, Budakov Saša. NOVOGODIŠNJI TURNIR U periodu od godine u Magliću u Sportskoj hali odigran je VII Novogodišnji turnir u malom fudbalu Maglić Svake večeri takmičili su se znalci malog fudbala uz prisustvo oko gledalaca. Uplata po ekipi je bila dinara, a učešće je prijavilo 28 ekipa iz Novog Sada, Stepanovićeva, Kulpina, Beočina, Bačkog Petrovca, Gložana, Rumenke, Temerina, Veternika, Paraga, Kisača, Futoga i Maglića.Takmičenje se odvijalo u osam grupa, a po dve prvoplasirane ekipe iz grupa su nastavile takmičenje po kup sistemu do pobednika. Za posetioce je bila organizovana tombola. Osmina finala: Krojačka radnja KUM - Prgavi Velšani 4 : 2 F K - Cafe SPORT 3 : 1 Pečenjara VRANJE - Cafe MARKOVIĆ 6 : 2 Bife kod ĆOLE - Caffe Caffe 5 : 3 Teh. pregled B M B - JKP PUT 1 : 2 Cafe BEST - SAO TAO 5 : 2 OSTROG IMPEX - MIM šlep služba 1 : 0 STEPTRANS - ČEPSI 6 : 0 Četvrtfinale: JKP PUT - F K 1 : 1 pen. 3 : 2 Cafe BEST - OSTROG IMPEX 0 : 0 pen. 3 : 2 Bife kod ĆOLE - Pečenjara VRANJE 4 : 1 STEPTRANS - Kroja č. radnja KUM 2 : 0 Polufinale: OSTROG IMPEX - Krojačka radnja KUM0:5 JKP PUT - Bife kod ĆOLE 0:0 pen. 2 : 3 Za treće mesto: OSTROG IMPEX JKP PUT 6:2 FINALE: Krojačka radnja KUM- Bife kod ĆOLE 0:3 Prvoplasirana ekipa je osvojila , druga i četvrta din , treća Proglašeni su i najbolji pojedinci koji su dobili prigodne nagrade: Najbolji igra č Bogdanović Dobrivoje, ekipa Bife Kod Ćole Najbolji golman Stanojković Boban, ekipa Bife Kod Ćole Najbolji strelac Cvetković Aleksandar, ekipa Bife Kod Ćole Suđenje je bilo odlično a obavile su ga sudije iz Novosadskog saveza. 12 ZO SILVESTROVANIA V HLOŽANOCH Na hložianskom námestí už niekoľko rokov komunálny podnik Gloakvalis a Miestne spoločenstvo Hložany organizujú verejné silvestrovanie pre svojich občanov. Tak bolo aj tentoraz. Kratšiu súvahu zo silvestrovania v Hložanoch pre naše noviny urobil v mene organizá- torov riaditeľ KP Gloakvalis Dipl. Ing. Ondrej Srnka. V ponuke bolo pobavenie sa v Café Nov á, kde vstup bol voľn ý, ako i nekaždodenná príležitostná udalos ť, bohatý polnočný ohňostroj. Na dobrú náladu prí- tomným návštevníkom bola k dispozícii živá hudba. Zdarma organizátori podávali čaj a varenévíno a za peniažky sa dali zadovážťš i peciality z roš- tu, nealkoholické a alkoholické nápoje, tiež lístky pre bohatú tombol, ktorú sme poriadali po prvýkrát. K organizácii dobrovoľne prispeli i súk- romnípodnikatelia manželia Grňovci a Bohušovci z Hložian ako i J. Sýko- ra z Petrovca. Navší t venosť na námestí bola hojn á, neoficiálne odhadujeme, že spoločne vyprevadilo posledný deň v roku 2006 a vítalo nový deň v roku 2007 asi 1000 osôb, z Hložian, ale i z Petrovca, Kulpína, Maglića, Čelareva, Lugu, Boľoviec, N. Sadu... Ohňostroj, ktorýpozostával z asi 900 rakiet, zabezpečilo MS, na čo vyčlenilo dinárov. Prvé tri ceny na tombole boli TV prijíma č, bicykel a DVD premieta č. Predaných bolo okolo 170 lístkov tomboly, čo svedčí o tom, že v Café Nová neustále bolo 200 do 300 osôb, ktor é cirkulovali v objekte aj na jeho terase. Nevýhoda bola v tom, že bolo málo miest na sedenie. Čo je pochvalyhodn é, neboli žiadne verbálne konflikty, zranenia vô- bec, ale ani žiadna streľba v objekte Café Nov á. Dohliadali, podobne ako i doteraz, niekoľíč k lenovia Dobrovoľé n ho hasičského družstva, ktorí na- nemali intervencie. šťastie Keď ide o naše gazdovani, finančne sme sa zaokryli. Dojmy našich občanov sú na výborn ú. Ako organizátori môžeme byť nanajvýš spokojn í, keďže reakcia návštevníkov bola pozitívna. ZVOLENOVCI SILVESTROVALI Nový rok 2007 veselo privítali aj členovia KUS Zvolen vo svojich priestoroch. Prítomných host í(alebo v tomto prípade domácich, dvoch Hložančanov a jednu Petrovčanku) privítal podpredseda spolku Vladislav Medovarský. Asi 20 ľudísa zabávalo pri karaokách, ktoré mal na starosti Vladimír Petráš. Zvolenovci si o polnoci zatancovali valčík, ponúkalo sa šampansk é. Spievali sa hlavne srbské a chorvátske zá- bavné pesničky väčšinou z osemdesiatych rokov minulého storočia, evergreeny, ale aj tá-ktorá folk pesnička. Nálada ako aj všade: jedla príš li, pijatiky akurát. Na dôvažok ešte informácia, že spolu silvestrovali rozličnégenerácie od 23 do 60 rokov. VESELO AJ V SKŽ Od chvíle, keď sa zorganizovali a založili svoj spolok, kulpínske ženy novýrok nevítaj ú, ale ho oslavujú v prvýjanuárovývečer. V miestnostiach základnej školy sa zoskupilo zo 30 členiek a pripojili sa k nim aj hostky z Hložian a Kysáča. Podľa slov žien, nálada bola na výborn ú, pesničky, o výber ktorých sa postarala Branka Kolarská, boli akurátne, sárma vynikajúca, chutná bola aj torta a ostatné cukrovinky. Spolku kulpínskych žien sa v minulom roku darilo a pevne veríme, že aj v tomto bude tak. Informatívny mesačník Obce Báčsky Petrovec Zodpovedná redaktorka: Katarína Melegová-Melichová, jazyková redaktorka: Jarmila Stojimirovićová a Mirjana Krajnovićová technická redaktorka: Olgica Tordajiová, vydavateľ: Obec Báčsky Petrovec Báčsky Petrovec, Kollárova 6, telefón/fax: 021/ Tlačí: Pol, tel. 021/ **** * Informativni mesečnik Opštine Bački Petrovac Odgovorni urednik: Katarina Melegova-Melihova, jezički urednik: Jarmila Stojimirović i Mirjana Krajnović tehnički urednik: Olgica Tordaji, izdavač: Opština Bački Petrovac Bački Petrovac, Kolarova 6, telefon/faks: 021/ Štampa: " Pol ", tel. 021/

Číslo: 9 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 16. júna ,00.- dinárov O B S A H I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 9 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 16. júna ,00.- dinárov O B S A H I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Číslo: 9 Ročné predplatné Ročník: XLIV 16. júna 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H 67. - Uznesenie o potvrdení mandátov výborníkov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, 68. -

Více

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen

Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen Ružové obrázkové slová skladanie slov z písmen Obrázkové slová slúžia na skladanie slov podľa začiatočných písmeniek z obrázkov. Montessori postupuje od skladania slov k ich čítaniu. Keď sa dieťa naučí

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Podpísanie Dohody o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Lubuským vojvodstvom

Podpísanie Dohody o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Lubuským vojvodstvom Podpísanie Dohody o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Lubuským vojvodstvom V reprezentačných priestoroch Župného domu v Nitre prijal predseda NSK Milan Belica v piatok 21. augusta 2015

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE ŠÍRENIE A VYUŽÍVANIE VÝSLEDKOV PROJEKTOV HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE Názov projektu: Dobrou praxou k dobrej práci Kľúčová akcia: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Typ akcie: KA102

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke volebného obdobia v kancelárii starostu obce.

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke volebného obdobia v kancelárii starostu obce. 1 Z Á P I S N I C A z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke na volebné obdobie 2014-2018, ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2014 v kancelárii starostu obce Prítomní : Novozvolení poslanci :

Více

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre Prezentácia projektu Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní pod názvom: Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Projekt: Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije!

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije! Máte doma šikovníčku alebo šikovníka a chcete, aby boli čo najlepšie pripravení na život? Dajte im príležitosť učiť sa jeden zo svetových jazykov, ktorým hovorí až 100 miliónov Európanov. Voľba nemčiny

Více

V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e O b c e H l i n í k n a d H r o n o m č. 42/2000

V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e O b c e H l i n í k n a d H r o n o m č. 42/2000 V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e O b c e H l i n í k n a d H r o n o m č. 42/2000 Udeľovanie čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien Obce Hliník nad Hronom. Obecné zastupiteľstvo

Více

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie Číslo: PREDS-868/2014 1201 N á v r h na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami

Více

DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš Hollého 4, Liptovský Mikuláš

DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš Hollého 4, Liptovský Mikuláš DOM KULTÚRY Liptovský Mikuláš Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš (k programovému rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš, podprogramu č. 13.4., prvku 13.4.5.) Program 1: Kultúra a spoločenské aktivity Zámer

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Uvedenie knihy Podzemie Malých Karpát. Marianka,

Uvedenie knihy Podzemie Malých Karpát. Marianka, Uvedenie knihy Podzemie Malých Karpát Marianka, 1. 5. 2013 Kroky niekoľkých desiatok ľudí v popoludňajších hodinách 1. mája 2013 viedli do Marianky, kde sa pri Kaplnke sv. Barbory konalo uvedenie novej

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Zápisnica zo zasadnutia AS FSEV dňa 28.02. 2016 Program:. 1. Otvorenie 2. Schválenie programu 3. Voľba zapisovateľa/ky a overovateľov zápisnice 4. Zriadenie stálych komisií AS FSEV UK a voľba ich predsedov/níčok

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 6. novembra 2012 Materiál číslo: 125 /2012 Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 09.04.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 32 Z Á K O N zo 4. februára 2015, ktorým

Více

Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v MKS v Turanoch

Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v MKS v Turanoch Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.12.2014 v MKS v Turanoch Prítomní : starosta obce - Ing. Miroslav Blahušiak poslanci OZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.9.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat

Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava - Schwechat MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.03.2017 Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod

Více

Spojená škola Červenej armády 25, Martin. Zaostri na školu

Spojená škola Červenej armády 25, Martin. Zaostri na školu Spojená škola Červenej armády 25, 036 01 Martin Zaostri na školu Mgr. Dana Ochodnická, Ľubomír Štrba Jana Čičmancová, Alexandra Hanusová, Lucia Čičmancová, Peter Skuhra, Róbert Sochuliak Prvé sídlo školy

Více

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 ... aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 VOĽTE 23 Strana Sloboda a Solidarita dlhodobo zastáva názor, že právo rozhodovať o smerovaní

Více

Aktivity MAS Horná Topla. Výtvarná sútaz. Zelený týzden. Hornotopliansky jarmok. Journal. Vianoce - najkrajšie sviatky v roku.

Aktivity MAS Horná Topla. Výtvarná sútaz. Zelený týzden. Hornotopliansky jarmok. Journal. Vianoce - najkrajšie sviatky v roku. Aktivity MAS Horná Topla Výtvarná sútaz December 2015 Vianoce - najkrajšie sviatky v roku V novembri 2014 bola vyhlásená výtvarná súťaž pod záštitou MAS Horná Topľa pre žiakov základných a materských škôl.

Více

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal.

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal. Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku 1992 Autorka frontispicu akad. mal. Viera Hložníková Slovenská liturgická komisia, 1992 Vytlačili Tlačiarne BB, š. p., Banská

Více

OBEC VLACHY, Obecný úrad Vlachy Tel.: 044/ , IČO , DIČ Zápisnica č.

OBEC VLACHY, Obecný úrad Vlachy Tel.: 044/ , IČO , DIČ Zápisnica č. OBEC VLACHY, Obecný úrad 032 13 Vlachy Tel.: 044/55 93 121, obecvlachy@citycom.sk IČO 315 877, DIČ 2020598497 -- Zápisnica č.18/2010/06r z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlachy,

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 24. júna 2014 Materiál číslo: 529 /2014 Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 148 a 149 k.ú.

Více

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a 3 3 2 2 9 4 5 0 1 K O M Á R N O VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti,

Medzitrh práce. Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, Michal Páleník Inštitút zamestnanosti, www.iz.sk Medzitrh práce 26. novembra 2013 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného program Zamestnanosť a sociálna

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava Základná škola, Ostredková ul. č. 14, 821 02 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Ružinov dňa 15.10.2014 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v

Více

2. Overovateľov zápisnice v zložení: JUDr. Danica Džačková Bc. Bohuš Jenčík. 3. Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Nagyová

2. Overovateľov zápisnice v zložení: JUDr. Danica Džačková Bc. Bohuš Jenčík. 3. Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Nagyová U z n e s e n i e č. 1/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír konaného dňa 11.02.2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ:

Združenie pre francúzsku školu v Bratislave, Cádrova 23, , Bratislava IČO: , DIČ: PREAMBULA PLATOBNÉ PODMIENKY - Každý zápis dieťaťa do Súkromnej francúzsko-slovenskej školy v Bratislave podlieha schváleniu vedenia školy (riaditeľa / riaditeľky školy). - Nevyhnutnou podmienkou na potvrdenie

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

Anatex,s.r.o Ing.Vladislav Klajban Kuzmányho 5 Banská Bystrica Poďakovanie

Anatex,s.r.o Ing.Vladislav Klajban Kuzmányho 5 Banská Bystrica Poďakovanie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná organizácia Myjava 14.marca 2011 Anatex,s.r.o Ing.Vladislav Klajban 974 01 Dovoľte poďakovať sa Vám za poskytnutie Vášho sponzorského daru. Váš dar nám

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s.

Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 31.5.2011 Materiál číslo: 51 /2011 Návrh na odpredaj akcií Dexia banka a.s. Predkladateľ: Miroslav

Více

Environmentálne projekty pre deti

Environmentálne projekty pre deti Environmentálne projekty pre deti Skupina Veolia Energia na Slovensku SKUPINA VEOLIA ENERGIA NA SLOVENSKU 2 Naše služby Energetická efektívnosť Centrálne zásobovanie teplom Služby pre priemysel Veolia

Více

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 Typové úlohy z matematiky - PS EGJT LM - 8-ročné bilingválne štúdium Bez použitia kalkulačky 1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 2.

Více

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ

STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ STO INŠPÍRÁCIÍ NA OPAKOVANIE A PRECVIČOVANIE UČIVA PRE DETI V 3. A 4. ROČNÍKU ZŠ CD Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ, vydavateľstvo INFRA Slovakia pre Vás pripravilo nové CD, na ktorom nájdete rozmanité

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 27.04.2017 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Jozef Pančo a manželka Nora Pančová, č. 249, Drnava - priamy predaj pozemku

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. októbra 2011 N á v r h na odvolanie a vymenovanie riaditeľa

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r.

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. 2008/2009 - V súlade so znením paragrafu 41a, ods. 4, zákona NR SR č. 216/2001

Více

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA MAAG MAAG - Program na zvýšenie adaptability žiakov stredných škôl pri vstupe na trh práce Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Kód projektu 13120120211 maag.euba.sk maag@euba.sk OBCHOD MARKETING

Více

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti žiaci Zameranie: Využívanie notebookov, multimediálnej učebne, interaktívnej tabule, portálu Class Server, virtuálnej knižnice, didaktických

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka Obsah Ročníkový cieľ Ročníková téma Ročníkový symbol Kompetencie žiaka Ročníkový cieľ Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi

Více

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014 VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - Komunálne voľby 2014 Vyhlásenie volieb Predseda NR SR Rozhodnutím 191/2014 Z. z. zo dňa 7. júla vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a deň ich konania určil na sobotu

Více

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation)

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Mgr. Jakub Birka Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: - Inkluzívne spoločnosti - Rozšírenie účasti a šírenie

Více

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008.

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008. WinJU ročná uzávierka a prechod na euro Postup prechodu na EURO Vo Win aplikáciách nie je kvôli euru zakladané nové dátové prostredie, ale pokračuje sa v pôvodnej dátovej štruktúre do konca roku 2008 budú

Více

Z á p i s n i c a. z 28. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Z á p i s n i c a. z 28. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove. Z á p i s n i c a z 28. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 16.10.2014 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove. Na 28. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli

Více

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Projekt: Vianočné video Október 2012 Podstata a fázy projektu I. fáza - zozbierame videí s vopred zadaným scenárom - 10 najlepších z týchto videí vyhrá stavebnicu

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčkach, konaného dňa

Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčkach, konaného dňa Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčkach, konaného dňa 02.01.2015 - Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci

Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci Návod na postúpenie podania orgánom verejnej moci Dátum zverejnenia: 1. 6. 2015 Verzia dokumentu: 3 Dátum aktualizácie: 22. 8. 2017 Popis: Tento dokument je určený pre vedúcich orgánov verejnej moci (štatutárnych

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

1) Moje dieťa chodí do školy rado

1) Moje dieťa chodí do školy rado VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA NA HODNOTENIE KVALITY ZŠ RODIČMI ŽIAKOV Na triednych schôdzkach rodičovského združenia sme požiadali rodičov o vyplne dotazníka. Naším zámerom bolo zistiť názory rodičov na kvalitu

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA 2011-1- 1. Základné údaje 2. Členovia orgánov 3. O Nadácii Ta3 4. Ročná účtovná závierka a správa audítora za rok 2011-2- 1. Základné údaje Názov nadácie: Sídlo nadácie: Právna forma: Gagarinova

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 12. 2011 N á v r h na schválenie prípadu hodného osobitného

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra

Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Postup pri aktivácii elektronickej schránky na doručovanie pre právnické osoby, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra Dátum platnosti: 1. 2. 2014 Verzia dokumentu: 9 Dátum zverejnenia: 19. 1. 2017

Více

č Ž ž Ť Ť č Ž ů ž Ť Ť Ť Ť Ť ž č Ť ň ž Ďč č č č ť Ě Ťž Ť č Ž ž Ť Ť Ž ž ž Ž ž ž Ť žď Ť ŽĎ Ť č Ť č Ž ž č ž Ž ŤÍ ň Ž č Í ň Í Í ů ž č ž ž Ž Ť ž Ž Ť ž Ť ž ž

č Ž ž Ť Ť č Ž ů ž Ť Ť Ť Ť Ť ž č Ť ň ž Ďč č č č ť Ě Ťž Ť č Ž ž Ť Ť Ž ž ž Ž ž ž Ť žď Ť ŽĎ Ť č Ť č Ž ž č ž Ž ŤÍ ň Ž č Í ň Í Í ů ž č ž ž Ž Ť ž Ž Ť ž Ť ž ž Ť ž Ť č č Ť ž ž Ú č Ť č Ž Ť Ť č ž Ť Ť Ř Ž Ž ň Ž ž č Ž č č Ž Ť Ž ň č Ť č Ž ž Ť Ť č Ž ů ž Ť Ť Ť Ť Ť ž č Ť ň ž Ďč č č č ť Ě Ťž Ť č Ž ž Ť Ť Ž ž ž Ž ž ž Ť žď Ť ŽĎ Ť č Ť č Ž ž č ž Ž ŤÍ ň Ž č Í ň Í Í ů ž č ž

Více

CENNÍK. Základný cenník. Reklamné spoty vysielané na LED TV obrazovkách. reklamný 10 sekundový spot - 3x za hodinu, až 33x za deň na jednej obrazovke,

CENNÍK. Základný cenník. Reklamné spoty vysielané na LED TV obrazovkách. reklamný 10 sekundový spot - 3x za hodinu, až 33x za deň na jednej obrazovke, CENNÍK Základný cenník Reklamné spoty vysielané na LED TV obrazovkách reklamný 10 sekundový spot - 3x za hodinu, až 33x za deň na jednej obrazovke, až 990x za deň pri balíku C (21.780x za mesiac spolu)

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

S TN EN EUROKÓD 3: NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. ČASŤ 1-5 NOSNÉ STENOVÉ PRVKY

S TN EN EUROKÓD 3: NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. ČASŤ 1-5 NOSNÉ STENOVÉ PRVKY S TN EN 1993-1-5 EUROKÓD 3: NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. ČASŤ 1-5 NOSNÉ STENOVÉ PRVKY Dňa 21. 4. 2008 sa uskutočnila na Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF STU vbratislave schôdza TK 4 Kovové

Více

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie)

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 04. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.05.2015 Voľba miestneho kontrolóra

Více

OBEC BECKOV zoznam ocenených občanov

OBEC BECKOV zoznam ocenených občanov OBEC BECKOV zoznam ocenených občanov 1995 2015 CENA STAROSTU za rok 1995: p. Antonovi Strakovi za obetavú prácu pre rozvoj telovýchovy a športu v našej obci sr. Cecílii Márii Kosecovej za obetavú prácu

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více