ÚVODNÍK... 2 Sázení a sekání na předzahrádkách... 2 Změna v redakci Zpravodaje... 2 Omluva Danielu Landovi... 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍK... 2 Sázení a sekání na předzahrádkách... 2 Změna v redakci Zpravodaje... 2 Omluva Danielu Landovi... 2"

Transkript

1

2

3 OBSAH Obsah ÚVODNÍK Sázení a sekání na předzahrádkách Změna v redakci Zpravodaje Omluva Danielu Landovi RADNICE Ze zasedání Zastupitelstva Informace a názory zastupitelů Z NAŠÍ ČTVRTI Změna provozního řádu hřiště u základní školy V Ladech Elektronická podatelna Projekt Czech point Datové schránky kdy, kdo a jak je používat Výsledky voleb do evropského parlamentu Anketa: Jednosměrky ve všech vedlejších komunikacích? Anketa: Chcete zpřístupnit dopravní hřiště u MŠ Šeberov? Velkoobjemový odpad v roce Odvoz nebezpečného odpadu v roce ŠKOLSTVÍ A DĚTI Zprávičky ze školky Základní škola V Ladech SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE Hrnčířští baráčníci Rodinné centrum Baráček Kostel svatého Prokopa v Hrnčířích Sbor Církve bratrské v Šeberově ŽIJEME V PRAZE Světový pohár a Mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu v Praze OPENCARD AUTOBUSY Změna jízdních řádů a změna autobusových linek Revizoři a jízdné ZDRAVÍ Kolorektální karcinom a novinky v roce 2009 ve vyšetřování testem na přítomnost okultního krvácení KONTAKTY Důležité kontakty Podmínky inzerce ve Zpravodaji Šeberov, Hrnčíře INZERCE ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2009 1

4 ÚVODNÍK Sázení a sekání na předzahrádkách Vážení spoluobčané, Množí se nám podněty a případy, kdy majitelé nemovitostí osazují různé stromky, keře, kytičky apod. na předzahrádky. Jakoukoliv sadbu vítáme. Na druhou stranu s sebou přináší řadu komplikací. Většina předzahrádek je však v majetku hl. m. Prahy, svěřeno MČ Praha Šeberov. Také jsou pod velkou částí veřejné zeleně uloženy sítě, nad kterými nemá být nic, případně s ohledem na sítě, vysazováno. Skutečností, že vysazujete např. stromky, keře, zhodnocujete životní prostředí naší MČ, na druhou stranu však zvyšujete náklady na údržbu zeleně veřejného prostranství, které vzrůstají s vyvolaným ručním obsekáváním těchto ploch. Proto, pokud jste si již vysadili zeleň na předzahrádky, žádáme Vás, aby jste se o ni starali. Pokud se chystáte a máte zájem zvýšit úroveň našeho životního prostředí i pohledu na vaši krásnou předzahrádku, oslovte s žádostí o souhlas Úřad MČ. Pokud to jen bude možné, rádi Vám vyjdeme vstříc. Pokud se staráte o vaše předzahrádky již nyní, sekáte je, vadí Vám, že firma starající se o všechnu zeleň seká v delších časových odstupech, občas poseká rostliny, které jsou nízké a nejsou označené, umístěte si prosím na vrátka, případně plot cedulku s nápisem např. Sekám si sám, Starám se sám, Nesekat apod. Zajistíte tím, že rostlinám vysazeným Vámi se nic nestane a zároveň nebudete neúměrně zvyšovat náklady na veřejnou zeleň. Petra Venturová, starostka Změna v redakci Zpravodaje I přes výzvu, která byla zveřejněna v posledním čísle Zpravodaje, přes oslovení několika spoluobčanů se zatím nepodařilo zapojit další naše občany do vytváření Zpravodaje. Přesto se mi podařilo přesvědčit paní Lévovou, občanku sousedního Vestce, že od dalšího čísla bude náš Zpravodaj připravovat právě ona. Kontakt na redakci zůstává stejný, tedy případně své příspěvky můžete posílat na Úřad naší MČ. Petra Venturová, starostka Omluva Danielu Landovi V posledním čísle Zpravodaje, na zadní barevné obálce, byla zveřejněna informace, že pan Daniel Landa se zúčastní dětského odpoledne pořádaného MČ v rámci losování velkých cen. Tato informace nebyla v den uzávěrky potvrzena a tudíž neměla být zveřejněna. Pan Daniel Landa se našeho dětského odpoledne nemohl zúčastnit vzhledem k jeho pracovnímu vytížení. Tímto se panu Landovi omlouváme. Petra Venturová, starostka 2 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

5 RADNICE Ze zasedání Zastupitelstva 31. ZASEDÁNÍ Třicátéprvní zasedání Zastupitelstva městské části se konalo v pondělí od 17 do hodin na Úřadu naší MČ. Přítomni byli 4 zastupitelé. Pan Pařík, paní Hrubá a paní Archalousová byli omluveni. Zasedání se zúčastnili i občané městské části. Program zasedání byl rozšířen o bod R1 Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MŠMT pro ZŠ a MŠ POTVRZENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU ČÁSTI POZEMKU PARC. Č. 656 K. Ú. ŠEBEROV O VELIKOSTI 24,7 M 2 NA PARKOVACÍ MÍSTA Na základě žádosti zájemce o pronájem parkovacích ploch v souvislosti s výstavbou polyfunkčního domu v Hrnčířích požádal pan Veselý o možnost zřízení nájemní smlouvy na část obecních pozemků. V únoru 2009 zastupitelstvo MČ schválilo záměr pronájmu parkovacích míst u multifunkčního domu v Hrnčířích. Záměr byl zveřejněn na úřední desce. V souladu se zákonem o hl. m. Praze se záměr musí znovu schválit po zveřejnění na úřední desce. Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov schválilo záměr pronájmu části pozemku parc. č. 656 o velikosti 24,7 m 2 s vymezením účelu na parkovací plochu související se stavbou polyfunkčního domu na pozemku parc. č. 658/ 1, vše k. ú. Šeberov. Celkové roční nájemné činí Kč plus inflační doložka. V mimo pracovní době budou tato stíní k dispozici občanům naší MČ. Parkovací místa budou označena dodatkovou tabulkou. Doba nájmu je stanovena na neurčito. O tomto záměru jsme informovali již v minulém Zpravodaji, v komentáři k usnesením zastupitelstva, zasedání č. 29, ve Zpravodaji č. 2/2009 str. 5. ZÁMĚR SMĚNY ČÁSTI POZEMKU PARC. Č. 546/5 Na Úřad MČ byla podána žádost manželů Zmeškalových o odprodej části pozemku o velikosti cca 25 m 2 z důvodu narovnání hranice plotu do uličního srovnání se sousedy. Na základě zpracovaného geometrického plánu, který byl vypracován na náklady manželů Zmeškalových, se zjistilo, že na jejich pozemku je sloup veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu je nutné směnit pozemek, kde je sloup veřejného osvětlení umístěn, za část pozemku v majetku MČ a zbývající část (do 25 m 2 ) by manželé Zmeškalovi doplatili. Cena by se měla stanovit podle cenové mapy pro dané území nebo podle znaleckého posudku. Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov schválilo záměr směny pozemků o velikosti 25 m 2 ve prospěch manželů Zmeškalových za 5 m 2 ve prospěch MČ Praha-Šeberov, které se oddělí z parc. č. 546/5 vše k. ú. Šeberov. Dle přiloženého zpracovaného geometrického plánu se jedná o parc. č. 546/12 (25 m 2 ) a parc. č. 556/22 (5 m 2 ), vše k. ú. Šeberov. Rozdíl směny, který činí 20 m 2 ve prospěch manželů Zmeškalových bude doplacen na účet MČ za cenu v souladu s platnou cenovou mapou hl. m. Prahy, která činí 3680 Kč/m 2 pro uvedenou lokalitu. Záměr bude následně vyvěšen na úřední desce a poté se vrátí zpět do zastupitelstva. ZRUŠENÍ USNESENÍ ZE DNE R2 SVĚŘENÍ POZEMKU POD CYKLOS- TEZKOU A JEHO ZNOVUSCHVÁLENÍ Z důvodu chybně uvedeného čísla pozemku v usnesení zastupitelstva ze dne v bodě R2 svěření pozemku pod ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2009 3

6 RADNICE cyklostezkou se toto usnesení musí zrušit a znovu schválit. Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov zrušilo usnesení ze dne bod R2 svěření pozemku pod cyklostezkou. Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov schválilo podání žádosti na MHMP o svěření do majetku MČ Praha-Šeberov pozemku parc. č. 564/26 k. ú. Šeberov o výměře m 2, na kterém MČ vybudovala cyklostezku a který je vydělen z pozemku parc. č. 564/3 k. ú. Šeberov v majetku hl. m. Prahy. * * * ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Z MŠMT PRO ZŠ A MŠ Na základě přidělené účelové neinvestiční dotace přidělené MHMP příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce rozpočtové opatření číslo předložili ředitel ZŠ a ředitelka MŠ návrh na projednání pro ředitel ZŠ Mgr. Střeštíka 14,4 % z přidělené dotace na I. Q a každý další Q, pro ředitelku MŠ Martu Hrubou 21,4 % z přidělené dotace na I. Q a každý další Q. Čtvrtletní odměna bude vyplácena za předpokladu, že nenastanou překážky v práci (nemoc, neplacené volno, ). V tomto případě bude odměna krácena. USNESENÍ NA INTERNETU Zasedání zastupitelstva plánované na se nekonalo. Podle materiálů Zastupitelstva zpracovala Petra Venturová, starostka NEJBLIŽŠÍ DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou měsíčně obvykle v pondělí. Schůze většinou začíná v 17 hodin. Místa zasedání se střídají. Jednou se konají v budově Úřadu městské části v Šeberově (K Hrnčířům 160), podruhé v Baráčnické rychtě v Hrnčířích (K Šeberovu 805). Příští zasedání mají tento rozvrh. Zasedání jsou konána pouze v případě, že se naplní obsahově jejich plánovaný program. Pokud není program zveřejněn min. 7 dní na úřední desce, zasedání se nekoná. Pořadí Datum Místo konání Hrnčíře: Baráčnická rychta Šeberov: Úřad městské části Program najdete vždy v dostatečném předstihu na veřejné desce na internetu i na budově Úřadu městské části a také na jednotlivých vývěskách tu a tam rozmístěných v Šeberově i v Hrnčířích. Aktuální úřední deska na internetu: Petra Venturová, starostka 4 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

7 RADNICE Informace a názory zastupitelů POŘÁDEK A VEŘEJNÁ ZELEŇ Vážení spoluobčané, je hezké, že si mnozí z Vás upravujete zelené pásy před ploty a tím se snažíte vylepšit vzhled naší obce. Přináší to však i problémy s údržbou těchto prostor. Vzhledem k tomu, že se v převážné většině případů jedná o pozemky městské části, je městská část tím, kdo by se o pozemky měl starat. Sekání trávy je díky výsadbě složitější a časově náročnější. Dochází tak v poslední době ke zpožďování seče, hlavně ve vedlejších ulicích. Rád bych proto znovu zopakoval pravidla osazování obecních ploch. Pokud budete chtít cokoliv vysazovat před Vaším plotem, požádejte o povolení vlastníka pozemku, tj. městskou část. Kdo již tyto plochy má osázené, je nejlepší varianta starat se sám o sekání trávy i příslušné rostliny. V tom případě prosím označte na Vašem plotě cedulí, že se o plochu staráte sami. Pokud tak neučiníte, bude trávník posečen v rámci údržby a riskujete tak poškození rostlin. Dalším palčivým problémem je odvážení posekané trávy a dalšího bioodpadu na různé pole, remízky, či na prázdné parcely. Pokud nejste schopni zpracovat svůj odpad ze zahrady vlastními silami, např. v kompostech, jsou Vám již dva roky k dispozici kontejnery na bioodpad, které zajišťují Pražské služby a.s. ( stejná firma, která Vám vyváží popelnice). K tomu vždy na jaře a na podzim přistavujeme velkoobjemové kontejnery na bioodpad, do kterých můžete dát větší množství spadaného listí, odumřelých rostlin, ostříhaných větví atd. Poslední věc, kvůli které se na mě obrací mnoho spoluobčanů jsou kontejnery na tříděný odpad. Stále jsou potíže s nepořádkem kolem stanovišť, přeplněnými kontejnery, potažmo frekvencí svozu obsahu. Stále se setkáváme s reakcemi spoluobčanů, kteří chtějí třídit odpad, ale nechtějí ho mít poblíž svého domu, stejně jako všichni chceme mít ve své obci hospodu, hřiště, zpomalovací prahy, ale vše raději dál od nás, aby nás to nerušilo. Nezbývá nám, než se s takovými věcmi sžít a raději napomoct tomu, aby kolem nás bylo čisto, a občas zvednout tu PET láhev i po někom jiném, sesbírat papíry a kolem těch kontejnerů pořádek udělat. Frekvence svozu je na většině stanovištích maximální, stejně jako počet kontejnerů, velká rezerva je v objemu námi tříděného odpadu. Proto znovu apeluji zmáčkněte PET lahve, a krabice rozeberte na ploché kartony vejde se nám tam toho více!! V nejbližší době plánujeme řešit vzhled stanovišť na tříděný odpad, tak aby nám nekazili vzhled obce a lépe se udržovali v čistotě. Všem kdo se již chováte odpovědně ke svému okolí velice děkuji, a ostatní prosím zapojte se do obecního života alespoň tím, že budete dodržovat tato základní pravidla. Přeji Vám hezké léto Petr Kolek, místostarosta ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2009 5

8 RADNICE PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI PŘI DĚTSKÉM ODPOLEDNI Pořadatelem dětského odpoledne byla MČ Praha-Šeberov ve spolupráci se ZŠ v Šeberově, rodinným centrem Baráček, obcí Baráčníků a dalšími dobrovolníky z řad našich spoluobčanů. Touto cestou bych ještě jednou chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli. Jedná se zejména o všechny tetičky a sousedy z řad Baráčníků rychtářku Pospíšilovou, tetičky Wünschovou, Pavlovskou, Očenáškovou, Hráškovou, Čelichovskou, Kemzovou, souseda Šandu, Kulhavého a Paduchu, dále paní Drskovou, Šťastnou, Aubrechtovou, Pucholtovou, Pálkovou, Dvořákovou, pana Pospíšila, všechny paní učitelky z naší ZŠ, maminky z rodinného centra baráček, slečnu Štruncovou s kamarádkami, paní Krásovou a zejména paní doktorku Kateřinu Kolkovou. Program byl bohatý, v úvodu nám zazpíval Michal David, poté vystoupily se svými vystoupeními aerobiku děvčata ze ZŠ spolu s děvčaty z MŠ, městská policie Prahy 11 nám ukázala jak se bránit v případě útoku, děti ze ZŠ nám předvedly sérii písniček s vlastním hudebním doprovodem a v závěru nám ještě zazpíval Pepa Vojtek, kterým nám v cíli pomohl vylosovat velké ceny. Zahájení probíhalo v Hrnčířích na dětském hřišti a v cíli na fotbalovém hřišti na děti čekal připravený vláček, kolotoč a skákací hrad. Děti si mohly opékat buřty, pít limonádu zdarma, koupit si něco sladkého, prostě se krásně bavit. Přes nepřízeň počasí se nám podařilo nemožné a toto odpoledne se udělalo krásně a na cestu dětem svítilo i sluníčko. Nesmím také zapomenout i na naše sponzory, bez kterých by toto odpoledne nemohlo být pro naše děti tak bohaté : AFK Olympia Šeberov, která nám umožnila závěrečnou část pořádat na jejich stadionu a zajistila finančně skákací hrad. Společnosti v.z.ideastav a.s., Gauff Praha s.r.o. nám zajistily v cíli občerstvení formou buřtů a s tím souvisejících ingrediencích. Oproti loňskému roku jsme změnili přístup 6 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

9 RADNICE k podávání piva zdarma. I letos samozřejmě bylo, ale již za peníze. Pizeria Di Carlo, která již tradičně přispěla poukázkami do losování o větší ceny, Pekařství Prus, díky nimž jste se mohli v cíli posilnit koláčky a ještě vyhrát větší koláč při losování Do balíčků pro děti, který dostaly za splnění úkolů, nám věnovaly ceny Hrnčířský Koloniál, pobočka ČSOB Průhonice, společnost Tesco, Potraviny-velkoobchod Bartoš Velké ceny do slosování nám mimo již zmíněných poukázek Pizzerie Di Carlo věnovala ceny také spol Tesco a solná jeskyně Herink. Stavebniny Izomat, které nám mimo finančního příspěvku půjčily i svého maskota medvěda Dalšími sponzory byly: Stavocentral a.s., Inpros Praha, v.o.s., MK3, Zavos, Archa-projekční ateliér s.r.o., Planet A, Dvořák Miroslav, Kateřina Kolková, OS Šupina. O spokojenosti dětí se můžete přesvědčit sami na zadní straně Zpravodaje, kde fotografie nepotřebují již další komentář. Ještě jednou všem děkuji a věřím, že toto nebyla v letošním roce poslední akce pro děti ani pro dospělé. Petra Venturová, starostka ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2009 7

10 RADNICE VEŘEJNÉ INVESTICE: AKCE DOKONČOVANÉ A ROZESTAVĚNÉ Pokračujeme v pravidelném informovaní občanů o investiční výstavbě v naší MČ. Podrobnější informace možno získat na ÚMČ. Rádi přivítáme připomínky k rozsahu a formě této rubriky, protože pravidelný údiv některých našich obyvatel, že se má zase něco stavět a co se to zase staví přikládáme naší nedostatečnosti. Nebo nečtení a nezájmu do doby kdy se to třeba jen domněle může týkat i MĚ?! REKONSTRUKCE KANALIZACE AMERICKÉ DOMKY Všechny uliční řady jsou dokončeny, v ulici Žluťáskové se dokončují tři domovní přípojky, jejichž realizace je náročná a do jejichž vyřešení je stavba přerušena. Dodavatelská firma provádí závěrečné úpravy povrchů komunikací. Díky této technicky komplikované investici se předpokládá zlepšení funkce podtlakové kanalizace v Hrnčířích. REKONSTRUKCE KANALIZACE ZA ŠMATLÍKEM Stejný efekt by měla mít i dokončená rekonstrukce kanalizace v této ulici. Systém podtlakové kanalizace, který je použit v Hrnčířích, je ovšem i nadále značně choulostivý na provoz, který ovlivňují do značné míry neukáznění uživatelé. Každý pevný předmět, který se dostane do kanalizačního systému a tím neumožní uzavření podtlakového ventilu ve sběrné šachtě u objektů, způsobuje kolaps systému. To se týká i nezákonně vypouštěných srážkových vod a vody z bazénů. Rovněž okamžitě nenahlášené porušení potrubí vlivem provádění výkopových prací znesnadňuje provozovateli kanalizace PVK a.s. zachovat její kapacitu a funkčnost. Po propojení kanalizačních přípojek z jednotlivých RD bude proveden provizorní povrch komunikace. Definitivní povrch komunikace bude realizován po prázdninách. REKONSTRUKCE ULICE ZADNÍ A ZA JEDNOTOU 2.ČÁST Investor OMI HMP prostřednictvím Firmy Zavos s.r.o. provádí výběr dodavatele stavby. Předpokládá se zahájení prací v říjnu Jak již bylo uvedeno, jedná se o obě nezrekonstruované části ulice Zadní (kolmé na ulici K Šeberovu) a ulici Za Jednotou. REKONSTRUKCE MŠ V ŠEBEROVĚ Přesně podle harmonogramu byla zahájena firmou Renix a.s. přestavba MŠ před prvním květnem. V současné době je hotova hrubá stavba a provádí se vnitřní stavební práce. Provoz MŠ bude zahájen od ÚPRAVY ZŠ V LADECH Stavebně technologická úprava některých vnitřních prostor započala. Dokončení se předpokládá Další informace na CYKLOSTEZKY V současné době (uzávěrka Zpravodaje 1.6.) se stavebně rozšiřuje chodník mezi Šeberovem a Hrnčířemi, aby mohl být dle normy využit pro společný provoz pěších i cyklistů. Do trasy bude uložen v rámci výstavby i optický kabel pro kabelovou televizi, který by měl podstatně zkvalitnit TV obraz v Hrnčířích. Ukončení výstavby se předpokládá koncem června. Současně probíhá i výstavba cyklostezky č. 6 spojující ulici Gočárovu s komunikací mezi statkem Drazdy a Rozkoší. Oproti Studii cyklostezek z roku 2007 (Zpravodaj 4/2007) nejsou vybudovány pouze cyklostezky 1, 3, 8, které je však v jejich trasách možno s opatrností projet po vyjetých polních cestách a komunikací V Ladech. Návaznost na výhledově připravované cyk- 8 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

11 Z NAŠÍ ČTVRTI lotrasy v okolí byla a je průběžně konzultována s Komisí RHMP i okolními mimopražskými obcemi. PŘÍČNÉ ZPOMALOVACÍ PRAHY Začátkem května byla zahájena výstavba předpokládáme posledních zpomalovacích prahů v ulici K Labeškám při ulici Babočkové a v ulici K Šeberovu při ulici Za Jednotou. V kombinaci s připravovanou světelnou signalizací věří Zastupitelstvo v bezpečnější a klidnější provoz na páteřních komunikacích. Současně bude na základě reklamace provedena bezplatná oprava všech poškozených prahů na těchto průjezdných komunikacích. CENTRUM HRNČÍŘE Probíhá demolice Kulturního domu, na jehož místě vznikne kvalitní restaurace. V jejím okolí vznikne parková úprava s dětským hřištěm a potřebná parkovací místa. Úprava se dotkne i parkovací plochy u Baráčnické rychty a před obchodem. Investice je zajišťována soukromým investorem. CENTRUM ŠEBEROV Rovněž zde probíhají demoliční práce prováděné soukromým investorem. Realizace Centra Šeberov čeká na vydání územního rozhodnutí, které je v současné době zamítnuto. AKCE PŘIPRAVOVANÉ CHODNÍK V LADECH Platí informace z předchozího čísla Zpravodaje, viz strana 11. REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V HRNČÍŘÍCH Stále přetrvávají problémy s celkovým odvedením srážkových vod, na která jsou navázány projekty většiny ještě nerekonstruovaných komunikací v Hrnčířích. Snaha zrekonstruovat alespoň část těchto ulic, jak bylo avizováno v minulém Zpravodaji, které by teoreticky bylo možno odvodnit do ulice K Šeberovu se po podrobnějším průzkumu ukázala být nereálná. Projekční práce, nenastanou-li komplikace (požadavek EIA, majetkové vztahy ) na odkanalizování Hrnčíř by mohly být dle projednání s investorem ukončeny do konce roku. Pakliže projekční práce na komunikace započnou ihned po projednání dokumentace odkanalizování, může v ideálním případě být výstavba zahájena v druhé polovině roku Vzhledem k této časové prodlevě zvažuje Zastupitelstvo možnost upravit nejhorší úseky těchto komunikací provizorně. Zajímal by nás proto názor občanů. Jiří Ritt, místostarosta Změna provozního řádu hřiště u základní školy V Ladech 6 Vzhledem k narůstajícímu vandalismu na hřišti při ZŠ Šeberov v ulici V Ladech, jsme byli nuceni za spolupráce s panem ředitelem přistoupit ke změně provozního řádu tohoto hřiště. Bohužel i zde se nám potvrdilo, že jakékoliv veřejně přístupné hřiště je nakonec nutné opatřit správcem, který je v dosahu hřiště a dbá na řádné užívání ve- ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2009 9

12 Z NAŠÍ ČTVRTI řejných prostor. Jelikož je hřiště určené pro naše děti, je zarážející, že naše mládež a bohužel někdy i děti za doprovodů rodičů, poškozují herní prvky a užívají je v rozporu s jejich účelem. Žádám Vás proto o dodržování provozního řádu hřiště. jeho dodržování a jeho kontrolu provádí pan Kvasnička, který je správcem tohoto hřiště. V případě, že neuposlechnete jeho pokynů, pokud užíváte hřiště v rozporu s provozním řádem, bude nucen se obracet na městskou policii. Výňatek z organizačního řádu ZŠ, kterým je provozní řád venkovních hracích ploch: 5. Provozní návštěvní řád školního hřiště pro veřejnost Hřiště je majetkem MČ Praha Šeberov, svěřeno do správy ZŠ Šeberov. Venkovní hrací plocha je určena pro děti do 12 let. Jedná se o ohraničené multifunkční hřiště, lezeckou stěnu a lanový jehlan. Na jiné plochy školního pozemku je veřejnosti VSTUP ZAKÁZÁN. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. Návštěvní doba: Pondělí až pátek od 16: hod. Sobota a neděle od 10: hod. Hřiště je přístupné pro veřejnost po ukončení výuky a činnosti školní družiny od 16:40 hodin za podmínek uvedených v provozním řádu. Pro tuto dobu je určen správce hřiště, který dbá na dodržování řádu návštěvníky a po ukončení otvírací doby hřiště zamyká. Přístup na hřiště je možný pouze otevřenou brankou hlavního vchodu před budovou. Přelézání plotů a odstraňování ochranných sítí je zakázáno. V případě, že bude řád hřiště porušen zvláště hrubým způsobem, je správce oprávněn návštěvníka vykázat. Při neuposlechnutí jeho pokynů je oprávněn informovat Městskou policii. Provozovatel hřiště neodpovídá za případné úrazy a nenese zodpovědnost za ztrátu odložených věcí. Správce hřiště: Kvasnička Stanislav V Ladech 93 (domek, který sousedí s pozemkem školy za hřištěm) Multifunkční hřiště lze využít pro: basketbal, volejbal, nohejbal, vybíjenou, fotbal, házenou, přehazovanou, pozemní hokej, tenis, badminton. KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINEN na plochu multifunkčního hřiště vstupovat pouze v čisté sportovní obuvi, respektovat pokyny správce hřiště, chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe, svojí činností nesmí omezovat či obtěžovat nejbližší okolí, dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení (v případě poškození, nebo zničení bude škola vymáhat náhradu), přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky a nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat zařízení hřiště, nahlásit vzniklou škodu neprodleně provozovateli (ZŠ V Ladech 6, tel ). JE ZAKÁZÁNO odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená, odhazovat žvýkačky na umělý povrch multifunkčního hřiště, vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi, která poškozuje povrch sportovní plochy, vodit na sportoviště zvířata, vstupovat v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek, jezdit na hřišti na kole, skateboardu a 10 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

13 Z NAŠÍ ČTVRTI kolečkových bruslích, vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí, jíst, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, využívat hřiště komerčně, užívat herní a sportovní zařízení a nářadí při zjištěném poškození. Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Městská policie 156 Integrovaný záchranný systém 112 Městská policie Praha Strážmistr Petr Flos Strážmistr Antonín Šťastný NEJBLIŽŠÍ TELEFONÍ STANICE v přízemí základní školy v době do 16 hodin. Za úklid hřiště odpovídá Odpovědný pracovník: školník Telefon: Provozní řád, včetně jmenovaného správce bude vyvěšen v prostoru hřiště, k dispozici na Úřadě MČ a na webových stánkách školy. Zpracováno na základě podkladů poskytnutých panem ředitelem ZŠ Mgr. Jaroslavem Střeštíkem. Hřiště bude v provozu i během rekonstrukce ZŠ, která probíhá od poloviny června do poloviny srpna i během letních prázdnin. Prosím všechny, aby se k veřejnému majetku chovali jako ke svému vlastnímu, jelikož slouží nám všem. Petra Venturová, starostka Elektronická podatelna Elektronická podatelna pro příjem datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem. Elektronická podatelna je provozována na základě zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a jeho prováděcích předpisů. Elektronická podatelna přijímá datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem a doručené formou elektronické pošty (včetně příloh) na adresu: Po přijetí podepsaného podání je provedena kontrola jeho elektronického podpisu a odesílateli je automaticky odeslána zpráva o výsledku kontroly podání a jeho přijetí nebo odmítnutí. Akceptovat lze pouze tzv. zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. Podání je považováno za podepsané, je-li zaručeným elektronickým podpisem podepsané celé ové podání nebo alespoň jedna z příloh. Pokud je elektronický podpis v pořádku, předá podatelna podání příslušnému úředníkovi k vyřízení. Na zprávy nepodepsané, infikované virem nebo vyhodnocené jako spam není zpráva o doručení odesílána. Nepodepsané zprávy doručené na adresu elektronické podatelny budou automaticky předány do schránky ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/

14 Z NAŠÍ ČTVRTI Pokud odesílatel neobdrží odpověď potvrzující prvotní doručení, je pravděpodobné, že poslal poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat, případně zprávu, jež nešla doručit. Adresa umístění elektronické podatelny je Městská část Praha-Šeberov, Úřad městské části K Hrnčířům 160, Praha 4, Telefon a fax: , Úřední hodiny nepřetržitý provoz Seznam povolených formátů datových zpráv: Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech: formát *.doc, *.rtf, *.pdf, *.txt, *.xls, *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.tif a *.zip. Maximální velikost podání činí kb. Ivo Novotný, tajemník Úřadu MČ Projekt Czech point O projektu Czech point jste byli informováni obsáhle ve Zpravodaji č. 5/2008 str Pro vaši snazší orientaci upřesňujeme, že tento projekt bude zcela funkční i na Úřadu naší MČ od Ivo Novotný, tajemník Úřadu MČ Datové schránky kdy, kdo a jak je používat Pokud jste právnická osoba, úřad nebo instituce, bude Vám k zřízena datová schránka, která slouží ke komunikaci s úřady. Její používání je pro všechny jmenované povinné. Jedinou výjimku tvoří advokáti a daňoví poradci. A proč vlastně jsou datové schránky zřizovány? Nařizuje to zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č.300/2008 Sb. Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra, provozovatelem informačního systém datových schránek je držitel poštovní licence, u nás tedy Česká pošta, s. p. Jestliže jste fyzická osoba, případně podnikající fyzická osoba a chcete datovou schránku také, není nic jednoduššího, než si o ni požádat Ministerstvo vnitra nebo Českou poštu či další místa, kde je zřízena služba Czech point. Po podání žádosti, případně rovnou po v případě právnických osob, úřadů a institucí, Vám budou dopisem do vlastních rukou zaslány Vaše přihlašovací údaje. Datová schránka Vám umožní zejména komunikaci s veřejnou správou (podání veřejné správě a doručování z její strany). Elektronickým podáním je zaručena bezpečnost 12 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

15 Z NAŠÍ ČTVRTI podání, komunikace je levnější a zejména rychlejší. Datová schránka má za úkol nahradit proužkované obálky s doručenkami, které dostáváte poštou. Odesláním pošty je zaručeno její přijetí ze strany Úřadu, kam má být zpráva podána. Zpráva je vždy doručena. Prostřednictvím datové schránky mohu posílat dokumenty, které to svoji povahou dovolují a umožňují. V praxi to znamená skoro všechny dokumenty psané elektronicky, neskenované apod. Datová schránka však není ovou schránkou. Jejím prostřednictvím není možné komunikovat přímo s konkrétními úředníky, úřadem nebo institucí. Elektronická komunikace skrze datovou schránku není možná ani s jinou fyzickou osobou, podnikající fyz.osobou nebo právnickou osobou. Je určena opravdu pouze pro komunikaci s orgány veřejné moci. Zákon, zřizující datové schránky také zavádí tzv. institut doručené zásilky. V praxi to znamená, že každá zásilka vložená do datové schránky je po lhůtě 10 dnů považována za vyzvednutou. Zákon nám také sděluje, že jak papírové verze, tak i elektronické verze dokumentů jsou si rovnocenné. Již jsem Vám také zmínila, že zpráva je vždy doručena. Jistě si řeknete, jak je to možné. Nebo naopak, že to je zcela nemožné. Opak je pravdou. Zpráva je vždy doručena, jelikož podání klasicky neodesíláte (jako např. em), ale vkládáte dokumenty přímo do datových schránek. Chcete-li například podat žádost na odbor výstavby, následují tyto kroky: Přihlásíte se do své datové schránky Vyberete adresáta, kterému má být žádost odeslána (je neustále aktualizován seznam) Systém připojí k datové zprávě tzv. kvalifikované časové razítko (je to informace o čase odeslání) a dodá ji do datové schránky osoby, kterou jste označil(a) jako adresáta. Systém Vám zároveň oznámí jako odesílateli, že datová zpráva, kterou jste poslali, byla dodána do datové schránky adresáta. Systém dá automaticky vědět adresátovi, že do jeho datové schránky byla dodána nová zpráva. Vyrozumění, že má novou zprávu může být posláno např. prostřednictvím u na jeho elektronickou adresu. Datová zpráva se tedy pohybuje uvnitř systému. Směrem ven, jde pouze zpráva o doručení. Další informace můžete získat na internetech stránkách Ministerstva vnitra na stránkách České pošty přímo na stránkách věnovaných datovým schránkám nebo na bezplatné infolince Podle materiálů Ministerstva vnitra ČR, materiálů České pošty s.p. zpracovala Petra Venturová. Výsledky voleb do evropského parlamentu Právě proběhlé volby do Evropského parlamentu ukázaly, že Vy, občané naší městské části, jste zodpovědní a není Vám lhostejné, kdo bude zvolen do Evropského parlamentu. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny počty zúčastněných voličů, kteří se k volbám dostavili i koho volili. ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více