ÚVODNÍK... 2 Sázení a sekání na předzahrádkách... 2 Změna v redakci Zpravodaje... 2 Omluva Danielu Landovi... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍK... 2 Sázení a sekání na předzahrádkách... 2 Změna v redakci Zpravodaje... 2 Omluva Danielu Landovi... 2"

Transkript

1

2

3 OBSAH Obsah ÚVODNÍK Sázení a sekání na předzahrádkách Změna v redakci Zpravodaje Omluva Danielu Landovi RADNICE Ze zasedání Zastupitelstva Informace a názory zastupitelů Z NAŠÍ ČTVRTI Změna provozního řádu hřiště u základní školy V Ladech Elektronická podatelna Projekt Czech point Datové schránky kdy, kdo a jak je používat Výsledky voleb do evropského parlamentu Anketa: Jednosměrky ve všech vedlejších komunikacích? Anketa: Chcete zpřístupnit dopravní hřiště u MŠ Šeberov? Velkoobjemový odpad v roce Odvoz nebezpečného odpadu v roce ŠKOLSTVÍ A DĚTI Zprávičky ze školky Základní škola V Ladech SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE Hrnčířští baráčníci Rodinné centrum Baráček Kostel svatého Prokopa v Hrnčířích Sbor Církve bratrské v Šeberově ŽIJEME V PRAZE Světový pohár a Mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu v Praze OPENCARD AUTOBUSY Změna jízdních řádů a změna autobusových linek Revizoři a jízdné ZDRAVÍ Kolorektální karcinom a novinky v roce 2009 ve vyšetřování testem na přítomnost okultního krvácení KONTAKTY Důležité kontakty Podmínky inzerce ve Zpravodaji Šeberov, Hrnčíře INZERCE ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2009 1

4 ÚVODNÍK Sázení a sekání na předzahrádkách Vážení spoluobčané, Množí se nám podněty a případy, kdy majitelé nemovitostí osazují různé stromky, keře, kytičky apod. na předzahrádky. Jakoukoliv sadbu vítáme. Na druhou stranu s sebou přináší řadu komplikací. Většina předzahrádek je však v majetku hl. m. Prahy, svěřeno MČ Praha Šeberov. Také jsou pod velkou částí veřejné zeleně uloženy sítě, nad kterými nemá být nic, případně s ohledem na sítě, vysazováno. Skutečností, že vysazujete např. stromky, keře, zhodnocujete životní prostředí naší MČ, na druhou stranu však zvyšujete náklady na údržbu zeleně veřejného prostranství, které vzrůstají s vyvolaným ručním obsekáváním těchto ploch. Proto, pokud jste si již vysadili zeleň na předzahrádky, žádáme Vás, aby jste se o ni starali. Pokud se chystáte a máte zájem zvýšit úroveň našeho životního prostředí i pohledu na vaši krásnou předzahrádku, oslovte s žádostí o souhlas Úřad MČ. Pokud to jen bude možné, rádi Vám vyjdeme vstříc. Pokud se staráte o vaše předzahrádky již nyní, sekáte je, vadí Vám, že firma starající se o všechnu zeleň seká v delších časových odstupech, občas poseká rostliny, které jsou nízké a nejsou označené, umístěte si prosím na vrátka, případně plot cedulku s nápisem např. Sekám si sám, Starám se sám, Nesekat apod. Zajistíte tím, že rostlinám vysazeným Vámi se nic nestane a zároveň nebudete neúměrně zvyšovat náklady na veřejnou zeleň. Petra Venturová, starostka Změna v redakci Zpravodaje I přes výzvu, která byla zveřejněna v posledním čísle Zpravodaje, přes oslovení několika spoluobčanů se zatím nepodařilo zapojit další naše občany do vytváření Zpravodaje. Přesto se mi podařilo přesvědčit paní Lévovou, občanku sousedního Vestce, že od dalšího čísla bude náš Zpravodaj připravovat právě ona. Kontakt na redakci zůstává stejný, tedy případně své příspěvky můžete posílat na Úřad naší MČ. Petra Venturová, starostka Omluva Danielu Landovi V posledním čísle Zpravodaje, na zadní barevné obálce, byla zveřejněna informace, že pan Daniel Landa se zúčastní dětského odpoledne pořádaného MČ v rámci losování velkých cen. Tato informace nebyla v den uzávěrky potvrzena a tudíž neměla být zveřejněna. Pan Daniel Landa se našeho dětského odpoledne nemohl zúčastnit vzhledem k jeho pracovnímu vytížení. Tímto se panu Landovi omlouváme. Petra Venturová, starostka 2 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

5 RADNICE Ze zasedání Zastupitelstva 31. ZASEDÁNÍ Třicátéprvní zasedání Zastupitelstva městské části se konalo v pondělí od 17 do hodin na Úřadu naší MČ. Přítomni byli 4 zastupitelé. Pan Pařík, paní Hrubá a paní Archalousová byli omluveni. Zasedání se zúčastnili i občané městské části. Program zasedání byl rozšířen o bod R1 Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MŠMT pro ZŠ a MŠ POTVRZENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU ČÁSTI POZEMKU PARC. Č. 656 K. Ú. ŠEBEROV O VELIKOSTI 24,7 M 2 NA PARKOVACÍ MÍSTA Na základě žádosti zájemce o pronájem parkovacích ploch v souvislosti s výstavbou polyfunkčního domu v Hrnčířích požádal pan Veselý o možnost zřízení nájemní smlouvy na část obecních pozemků. V únoru 2009 zastupitelstvo MČ schválilo záměr pronájmu parkovacích míst u multifunkčního domu v Hrnčířích. Záměr byl zveřejněn na úřední desce. V souladu se zákonem o hl. m. Praze se záměr musí znovu schválit po zveřejnění na úřední desce. Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov schválilo záměr pronájmu části pozemku parc. č. 656 o velikosti 24,7 m 2 s vymezením účelu na parkovací plochu související se stavbou polyfunkčního domu na pozemku parc. č. 658/ 1, vše k. ú. Šeberov. Celkové roční nájemné činí Kč plus inflační doložka. V mimo pracovní době budou tato stíní k dispozici občanům naší MČ. Parkovací místa budou označena dodatkovou tabulkou. Doba nájmu je stanovena na neurčito. O tomto záměru jsme informovali již v minulém Zpravodaji, v komentáři k usnesením zastupitelstva, zasedání č. 29, ve Zpravodaji č. 2/2009 str. 5. ZÁMĚR SMĚNY ČÁSTI POZEMKU PARC. Č. 546/5 Na Úřad MČ byla podána žádost manželů Zmeškalových o odprodej části pozemku o velikosti cca 25 m 2 z důvodu narovnání hranice plotu do uličního srovnání se sousedy. Na základě zpracovaného geometrického plánu, který byl vypracován na náklady manželů Zmeškalových, se zjistilo, že na jejich pozemku je sloup veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu je nutné směnit pozemek, kde je sloup veřejného osvětlení umístěn, za část pozemku v majetku MČ a zbývající část (do 25 m 2 ) by manželé Zmeškalovi doplatili. Cena by se měla stanovit podle cenové mapy pro dané území nebo podle znaleckého posudku. Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov schválilo záměr směny pozemků o velikosti 25 m 2 ve prospěch manželů Zmeškalových za 5 m 2 ve prospěch MČ Praha-Šeberov, které se oddělí z parc. č. 546/5 vše k. ú. Šeberov. Dle přiloženého zpracovaného geometrického plánu se jedná o parc. č. 546/12 (25 m 2 ) a parc. č. 556/22 (5 m 2 ), vše k. ú. Šeberov. Rozdíl směny, který činí 20 m 2 ve prospěch manželů Zmeškalových bude doplacen na účet MČ za cenu v souladu s platnou cenovou mapou hl. m. Prahy, která činí 3680 Kč/m 2 pro uvedenou lokalitu. Záměr bude následně vyvěšen na úřední desce a poté se vrátí zpět do zastupitelstva. ZRUŠENÍ USNESENÍ ZE DNE R2 SVĚŘENÍ POZEMKU POD CYKLOS- TEZKOU A JEHO ZNOVUSCHVÁLENÍ Z důvodu chybně uvedeného čísla pozemku v usnesení zastupitelstva ze dne v bodě R2 svěření pozemku pod ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2009 3

6 RADNICE cyklostezkou se toto usnesení musí zrušit a znovu schválit. Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov zrušilo usnesení ze dne bod R2 svěření pozemku pod cyklostezkou. Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov schválilo podání žádosti na MHMP o svěření do majetku MČ Praha-Šeberov pozemku parc. č. 564/26 k. ú. Šeberov o výměře m 2, na kterém MČ vybudovala cyklostezku a který je vydělen z pozemku parc. č. 564/3 k. ú. Šeberov v majetku hl. m. Prahy. * * * ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Z MŠMT PRO ZŠ A MŠ Na základě přidělené účelové neinvestiční dotace přidělené MHMP příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce rozpočtové opatření číslo předložili ředitel ZŠ a ředitelka MŠ návrh na projednání pro ředitel ZŠ Mgr. Střeštíka 14,4 % z přidělené dotace na I. Q a každý další Q, pro ředitelku MŠ Martu Hrubou 21,4 % z přidělené dotace na I. Q a každý další Q. Čtvrtletní odměna bude vyplácena za předpokladu, že nenastanou překážky v práci (nemoc, neplacené volno, ). V tomto případě bude odměna krácena. USNESENÍ NA INTERNETU Zasedání zastupitelstva plánované na se nekonalo. Podle materiálů Zastupitelstva zpracovala Petra Venturová, starostka NEJBLIŽŠÍ DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou měsíčně obvykle v pondělí. Schůze většinou začíná v 17 hodin. Místa zasedání se střídají. Jednou se konají v budově Úřadu městské části v Šeberově (K Hrnčířům 160), podruhé v Baráčnické rychtě v Hrnčířích (K Šeberovu 805). Příští zasedání mají tento rozvrh. Zasedání jsou konána pouze v případě, že se naplní obsahově jejich plánovaný program. Pokud není program zveřejněn min. 7 dní na úřední desce, zasedání se nekoná. Pořadí Datum Místo konání Hrnčíře: Baráčnická rychta Šeberov: Úřad městské části Program najdete vždy v dostatečném předstihu na veřejné desce na internetu i na budově Úřadu městské části a také na jednotlivých vývěskách tu a tam rozmístěných v Šeberově i v Hrnčířích. Aktuální úřední deska na internetu: Petra Venturová, starostka 4 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

7 RADNICE Informace a názory zastupitelů POŘÁDEK A VEŘEJNÁ ZELEŇ Vážení spoluobčané, je hezké, že si mnozí z Vás upravujete zelené pásy před ploty a tím se snažíte vylepšit vzhled naší obce. Přináší to však i problémy s údržbou těchto prostor. Vzhledem k tomu, že se v převážné většině případů jedná o pozemky městské části, je městská část tím, kdo by se o pozemky měl starat. Sekání trávy je díky výsadbě složitější a časově náročnější. Dochází tak v poslední době ke zpožďování seče, hlavně ve vedlejších ulicích. Rád bych proto znovu zopakoval pravidla osazování obecních ploch. Pokud budete chtít cokoliv vysazovat před Vaším plotem, požádejte o povolení vlastníka pozemku, tj. městskou část. Kdo již tyto plochy má osázené, je nejlepší varianta starat se sám o sekání trávy i příslušné rostliny. V tom případě prosím označte na Vašem plotě cedulí, že se o plochu staráte sami. Pokud tak neučiníte, bude trávník posečen v rámci údržby a riskujete tak poškození rostlin. Dalším palčivým problémem je odvážení posekané trávy a dalšího bioodpadu na různé pole, remízky, či na prázdné parcely. Pokud nejste schopni zpracovat svůj odpad ze zahrady vlastními silami, např. v kompostech, jsou Vám již dva roky k dispozici kontejnery na bioodpad, které zajišťují Pražské služby a.s. ( stejná firma, která Vám vyváží popelnice). K tomu vždy na jaře a na podzim přistavujeme velkoobjemové kontejnery na bioodpad, do kterých můžete dát větší množství spadaného listí, odumřelých rostlin, ostříhaných větví atd. Poslední věc, kvůli které se na mě obrací mnoho spoluobčanů jsou kontejnery na tříděný odpad. Stále jsou potíže s nepořádkem kolem stanovišť, přeplněnými kontejnery, potažmo frekvencí svozu obsahu. Stále se setkáváme s reakcemi spoluobčanů, kteří chtějí třídit odpad, ale nechtějí ho mít poblíž svého domu, stejně jako všichni chceme mít ve své obci hospodu, hřiště, zpomalovací prahy, ale vše raději dál od nás, aby nás to nerušilo. Nezbývá nám, než se s takovými věcmi sžít a raději napomoct tomu, aby kolem nás bylo čisto, a občas zvednout tu PET láhev i po někom jiném, sesbírat papíry a kolem těch kontejnerů pořádek udělat. Frekvence svozu je na většině stanovištích maximální, stejně jako počet kontejnerů, velká rezerva je v objemu námi tříděného odpadu. Proto znovu apeluji zmáčkněte PET lahve, a krabice rozeberte na ploché kartony vejde se nám tam toho více!! V nejbližší době plánujeme řešit vzhled stanovišť na tříděný odpad, tak aby nám nekazili vzhled obce a lépe se udržovali v čistotě. Všem kdo se již chováte odpovědně ke svému okolí velice děkuji, a ostatní prosím zapojte se do obecního života alespoň tím, že budete dodržovat tato základní pravidla. Přeji Vám hezké léto Petr Kolek, místostarosta ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2009 5

8 RADNICE PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI PŘI DĚTSKÉM ODPOLEDNI Pořadatelem dětského odpoledne byla MČ Praha-Šeberov ve spolupráci se ZŠ v Šeberově, rodinným centrem Baráček, obcí Baráčníků a dalšími dobrovolníky z řad našich spoluobčanů. Touto cestou bych ještě jednou chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli. Jedná se zejména o všechny tetičky a sousedy z řad Baráčníků rychtářku Pospíšilovou, tetičky Wünschovou, Pavlovskou, Očenáškovou, Hráškovou, Čelichovskou, Kemzovou, souseda Šandu, Kulhavého a Paduchu, dále paní Drskovou, Šťastnou, Aubrechtovou, Pucholtovou, Pálkovou, Dvořákovou, pana Pospíšila, všechny paní učitelky z naší ZŠ, maminky z rodinného centra baráček, slečnu Štruncovou s kamarádkami, paní Krásovou a zejména paní doktorku Kateřinu Kolkovou. Program byl bohatý, v úvodu nám zazpíval Michal David, poté vystoupily se svými vystoupeními aerobiku děvčata ze ZŠ spolu s děvčaty z MŠ, městská policie Prahy 11 nám ukázala jak se bránit v případě útoku, děti ze ZŠ nám předvedly sérii písniček s vlastním hudebním doprovodem a v závěru nám ještě zazpíval Pepa Vojtek, kterým nám v cíli pomohl vylosovat velké ceny. Zahájení probíhalo v Hrnčířích na dětském hřišti a v cíli na fotbalovém hřišti na děti čekal připravený vláček, kolotoč a skákací hrad. Děti si mohly opékat buřty, pít limonádu zdarma, koupit si něco sladkého, prostě se krásně bavit. Přes nepřízeň počasí se nám podařilo nemožné a toto odpoledne se udělalo krásně a na cestu dětem svítilo i sluníčko. Nesmím také zapomenout i na naše sponzory, bez kterých by toto odpoledne nemohlo být pro naše děti tak bohaté : AFK Olympia Šeberov, která nám umožnila závěrečnou část pořádat na jejich stadionu a zajistila finančně skákací hrad. Společnosti v.z.ideastav a.s., Gauff Praha s.r.o. nám zajistily v cíli občerstvení formou buřtů a s tím souvisejících ingrediencích. Oproti loňskému roku jsme změnili přístup 6 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

9 RADNICE k podávání piva zdarma. I letos samozřejmě bylo, ale již za peníze. Pizeria Di Carlo, která již tradičně přispěla poukázkami do losování o větší ceny, Pekařství Prus, díky nimž jste se mohli v cíli posilnit koláčky a ještě vyhrát větší koláč při losování Do balíčků pro děti, který dostaly za splnění úkolů, nám věnovaly ceny Hrnčířský Koloniál, pobočka ČSOB Průhonice, společnost Tesco, Potraviny-velkoobchod Bartoš Velké ceny do slosování nám mimo již zmíněných poukázek Pizzerie Di Carlo věnovala ceny také spol Tesco a solná jeskyně Herink. Stavebniny Izomat, které nám mimo finančního příspěvku půjčily i svého maskota medvěda Dalšími sponzory byly: Stavocentral a.s., Inpros Praha, v.o.s., MK3, Zavos, Archa-projekční ateliér s.r.o., Planet A, Dvořák Miroslav, Kateřina Kolková, OS Šupina. O spokojenosti dětí se můžete přesvědčit sami na zadní straně Zpravodaje, kde fotografie nepotřebují již další komentář. Ještě jednou všem děkuji a věřím, že toto nebyla v letošním roce poslední akce pro děti ani pro dospělé. Petra Venturová, starostka ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2009 7

10 RADNICE VEŘEJNÉ INVESTICE: AKCE DOKONČOVANÉ A ROZESTAVĚNÉ Pokračujeme v pravidelném informovaní občanů o investiční výstavbě v naší MČ. Podrobnější informace možno získat na ÚMČ. Rádi přivítáme připomínky k rozsahu a formě této rubriky, protože pravidelný údiv některých našich obyvatel, že se má zase něco stavět a co se to zase staví přikládáme naší nedostatečnosti. Nebo nečtení a nezájmu do doby kdy se to třeba jen domněle může týkat i MĚ?! REKONSTRUKCE KANALIZACE AMERICKÉ DOMKY Všechny uliční řady jsou dokončeny, v ulici Žluťáskové se dokončují tři domovní přípojky, jejichž realizace je náročná a do jejichž vyřešení je stavba přerušena. Dodavatelská firma provádí závěrečné úpravy povrchů komunikací. Díky této technicky komplikované investici se předpokládá zlepšení funkce podtlakové kanalizace v Hrnčířích. REKONSTRUKCE KANALIZACE ZA ŠMATLÍKEM Stejný efekt by měla mít i dokončená rekonstrukce kanalizace v této ulici. Systém podtlakové kanalizace, který je použit v Hrnčířích, je ovšem i nadále značně choulostivý na provoz, který ovlivňují do značné míry neukáznění uživatelé. Každý pevný předmět, který se dostane do kanalizačního systému a tím neumožní uzavření podtlakového ventilu ve sběrné šachtě u objektů, způsobuje kolaps systému. To se týká i nezákonně vypouštěných srážkových vod a vody z bazénů. Rovněž okamžitě nenahlášené porušení potrubí vlivem provádění výkopových prací znesnadňuje provozovateli kanalizace PVK a.s. zachovat její kapacitu a funkčnost. Po propojení kanalizačních přípojek z jednotlivých RD bude proveden provizorní povrch komunikace. Definitivní povrch komunikace bude realizován po prázdninách. REKONSTRUKCE ULICE ZADNÍ A ZA JEDNOTOU 2.ČÁST Investor OMI HMP prostřednictvím Firmy Zavos s.r.o. provádí výběr dodavatele stavby. Předpokládá se zahájení prací v říjnu Jak již bylo uvedeno, jedná se o obě nezrekonstruované části ulice Zadní (kolmé na ulici K Šeberovu) a ulici Za Jednotou. REKONSTRUKCE MŠ V ŠEBEROVĚ Přesně podle harmonogramu byla zahájena firmou Renix a.s. přestavba MŠ před prvním květnem. V současné době je hotova hrubá stavba a provádí se vnitřní stavební práce. Provoz MŠ bude zahájen od ÚPRAVY ZŠ V LADECH Stavebně technologická úprava některých vnitřních prostor započala. Dokončení se předpokládá Další informace na CYKLOSTEZKY V současné době (uzávěrka Zpravodaje 1.6.) se stavebně rozšiřuje chodník mezi Šeberovem a Hrnčířemi, aby mohl být dle normy využit pro společný provoz pěších i cyklistů. Do trasy bude uložen v rámci výstavby i optický kabel pro kabelovou televizi, který by měl podstatně zkvalitnit TV obraz v Hrnčířích. Ukončení výstavby se předpokládá koncem června. Současně probíhá i výstavba cyklostezky č. 6 spojující ulici Gočárovu s komunikací mezi statkem Drazdy a Rozkoší. Oproti Studii cyklostezek z roku 2007 (Zpravodaj 4/2007) nejsou vybudovány pouze cyklostezky 1, 3, 8, které je však v jejich trasách možno s opatrností projet po vyjetých polních cestách a komunikací V Ladech. Návaznost na výhledově připravované cyk- 8 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

11 Z NAŠÍ ČTVRTI lotrasy v okolí byla a je průběžně konzultována s Komisí RHMP i okolními mimopražskými obcemi. PŘÍČNÉ ZPOMALOVACÍ PRAHY Začátkem května byla zahájena výstavba předpokládáme posledních zpomalovacích prahů v ulici K Labeškám při ulici Babočkové a v ulici K Šeberovu při ulici Za Jednotou. V kombinaci s připravovanou světelnou signalizací věří Zastupitelstvo v bezpečnější a klidnější provoz na páteřních komunikacích. Současně bude na základě reklamace provedena bezplatná oprava všech poškozených prahů na těchto průjezdných komunikacích. CENTRUM HRNČÍŘE Probíhá demolice Kulturního domu, na jehož místě vznikne kvalitní restaurace. V jejím okolí vznikne parková úprava s dětským hřištěm a potřebná parkovací místa. Úprava se dotkne i parkovací plochy u Baráčnické rychty a před obchodem. Investice je zajišťována soukromým investorem. CENTRUM ŠEBEROV Rovněž zde probíhají demoliční práce prováděné soukromým investorem. Realizace Centra Šeberov čeká na vydání územního rozhodnutí, které je v současné době zamítnuto. AKCE PŘIPRAVOVANÉ CHODNÍK V LADECH Platí informace z předchozího čísla Zpravodaje, viz strana 11. REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V HRNČÍŘÍCH Stále přetrvávají problémy s celkovým odvedením srážkových vod, na která jsou navázány projekty většiny ještě nerekonstruovaných komunikací v Hrnčířích. Snaha zrekonstruovat alespoň část těchto ulic, jak bylo avizováno v minulém Zpravodaji, které by teoreticky bylo možno odvodnit do ulice K Šeberovu se po podrobnějším průzkumu ukázala být nereálná. Projekční práce, nenastanou-li komplikace (požadavek EIA, majetkové vztahy ) na odkanalizování Hrnčíř by mohly být dle projednání s investorem ukončeny do konce roku. Pakliže projekční práce na komunikace započnou ihned po projednání dokumentace odkanalizování, může v ideálním případě být výstavba zahájena v druhé polovině roku Vzhledem k této časové prodlevě zvažuje Zastupitelstvo možnost upravit nejhorší úseky těchto komunikací provizorně. Zajímal by nás proto názor občanů. Jiří Ritt, místostarosta Změna provozního řádu hřiště u základní školy V Ladech 6 Vzhledem k narůstajícímu vandalismu na hřišti při ZŠ Šeberov v ulici V Ladech, jsme byli nuceni za spolupráce s panem ředitelem přistoupit ke změně provozního řádu tohoto hřiště. Bohužel i zde se nám potvrdilo, že jakékoliv veřejně přístupné hřiště je nakonec nutné opatřit správcem, který je v dosahu hřiště a dbá na řádné užívání ve- ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2009 9

12 Z NAŠÍ ČTVRTI řejných prostor. Jelikož je hřiště určené pro naše děti, je zarážející, že naše mládež a bohužel někdy i děti za doprovodů rodičů, poškozují herní prvky a užívají je v rozporu s jejich účelem. Žádám Vás proto o dodržování provozního řádu hřiště. jeho dodržování a jeho kontrolu provádí pan Kvasnička, který je správcem tohoto hřiště. V případě, že neuposlechnete jeho pokynů, pokud užíváte hřiště v rozporu s provozním řádem, bude nucen se obracet na městskou policii. Výňatek z organizačního řádu ZŠ, kterým je provozní řád venkovních hracích ploch: 5. Provozní návštěvní řád školního hřiště pro veřejnost Hřiště je majetkem MČ Praha Šeberov, svěřeno do správy ZŠ Šeberov. Venkovní hrací plocha je určena pro děti do 12 let. Jedná se o ohraničené multifunkční hřiště, lezeckou stěnu a lanový jehlan. Na jiné plochy školního pozemku je veřejnosti VSTUP ZAKÁZÁN. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. Návštěvní doba: Pondělí až pátek od 16: hod. Sobota a neděle od 10: hod. Hřiště je přístupné pro veřejnost po ukončení výuky a činnosti školní družiny od 16:40 hodin za podmínek uvedených v provozním řádu. Pro tuto dobu je určen správce hřiště, který dbá na dodržování řádu návštěvníky a po ukončení otvírací doby hřiště zamyká. Přístup na hřiště je možný pouze otevřenou brankou hlavního vchodu před budovou. Přelézání plotů a odstraňování ochranných sítí je zakázáno. V případě, že bude řád hřiště porušen zvláště hrubým způsobem, je správce oprávněn návštěvníka vykázat. Při neuposlechnutí jeho pokynů je oprávněn informovat Městskou policii. Provozovatel hřiště neodpovídá za případné úrazy a nenese zodpovědnost za ztrátu odložených věcí. Správce hřiště: Kvasnička Stanislav V Ladech 93 (domek, který sousedí s pozemkem školy za hřištěm) Multifunkční hřiště lze využít pro: basketbal, volejbal, nohejbal, vybíjenou, fotbal, házenou, přehazovanou, pozemní hokej, tenis, badminton. KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINEN na plochu multifunkčního hřiště vstupovat pouze v čisté sportovní obuvi, respektovat pokyny správce hřiště, chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe, svojí činností nesmí omezovat či obtěžovat nejbližší okolí, dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení (v případě poškození, nebo zničení bude škola vymáhat náhradu), přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky a nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat zařízení hřiště, nahlásit vzniklou škodu neprodleně provozovateli (ZŠ V Ladech 6, tel ). JE ZAKÁZÁNO odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená, odhazovat žvýkačky na umělý povrch multifunkčního hřiště, vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi, která poškozuje povrch sportovní plochy, vodit na sportoviště zvířata, vstupovat v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek, jezdit na hřišti na kole, skateboardu a 10 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

13 Z NAŠÍ ČTVRTI kolečkových bruslích, vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí, jíst, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, využívat hřiště komerčně, užívat herní a sportovní zařízení a nářadí při zjištěném poškození. Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Městská policie 156 Integrovaný záchranný systém 112 Městská policie Praha Strážmistr Petr Flos Strážmistr Antonín Šťastný NEJBLIŽŠÍ TELEFONÍ STANICE v přízemí základní školy v době do 16 hodin. Za úklid hřiště odpovídá Odpovědný pracovník: školník Telefon: Provozní řád, včetně jmenovaného správce bude vyvěšen v prostoru hřiště, k dispozici na Úřadě MČ a na webových stánkách školy. Zpracováno na základě podkladů poskytnutých panem ředitelem ZŠ Mgr. Jaroslavem Střeštíkem. Hřiště bude v provozu i během rekonstrukce ZŠ, která probíhá od poloviny června do poloviny srpna i během letních prázdnin. Prosím všechny, aby se k veřejnému majetku chovali jako ke svému vlastnímu, jelikož slouží nám všem. Petra Venturová, starostka Elektronická podatelna Elektronická podatelna pro příjem datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem. Elektronická podatelna je provozována na základě zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a jeho prováděcích předpisů. Elektronická podatelna přijímá datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem a doručené formou elektronické pošty (včetně příloh) na adresu: Po přijetí podepsaného podání je provedena kontrola jeho elektronického podpisu a odesílateli je automaticky odeslána zpráva o výsledku kontroly podání a jeho přijetí nebo odmítnutí. Akceptovat lze pouze tzv. zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. Podání je považováno za podepsané, je-li zaručeným elektronickým podpisem podepsané celé ové podání nebo alespoň jedna z příloh. Pokud je elektronický podpis v pořádku, předá podatelna podání příslušnému úředníkovi k vyřízení. Na zprávy nepodepsané, infikované virem nebo vyhodnocené jako spam není zpráva o doručení odesílána. Nepodepsané zprávy doručené na adresu elektronické podatelny budou automaticky předány do schránky ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/

14 Z NAŠÍ ČTVRTI Pokud odesílatel neobdrží odpověď potvrzující prvotní doručení, je pravděpodobné, že poslal poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat, případně zprávu, jež nešla doručit. Adresa umístění elektronické podatelny je Městská část Praha-Šeberov, Úřad městské části K Hrnčířům 160, Praha 4, Telefon a fax: , Úřední hodiny nepřetržitý provoz Seznam povolených formátů datových zpráv: Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech: formát *.doc, *.rtf, *.pdf, *.txt, *.xls, *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.tif a *.zip. Maximální velikost podání činí kb. Ivo Novotný, tajemník Úřadu MČ Projekt Czech point O projektu Czech point jste byli informováni obsáhle ve Zpravodaji č. 5/2008 str Pro vaši snazší orientaci upřesňujeme, že tento projekt bude zcela funkční i na Úřadu naší MČ od Ivo Novotný, tajemník Úřadu MČ Datové schránky kdy, kdo a jak je používat Pokud jste právnická osoba, úřad nebo instituce, bude Vám k zřízena datová schránka, která slouží ke komunikaci s úřady. Její používání je pro všechny jmenované povinné. Jedinou výjimku tvoří advokáti a daňoví poradci. A proč vlastně jsou datové schránky zřizovány? Nařizuje to zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č.300/2008 Sb. Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra, provozovatelem informačního systém datových schránek je držitel poštovní licence, u nás tedy Česká pošta, s. p. Jestliže jste fyzická osoba, případně podnikající fyzická osoba a chcete datovou schránku také, není nic jednoduššího, než si o ni požádat Ministerstvo vnitra nebo Českou poštu či další místa, kde je zřízena služba Czech point. Po podání žádosti, případně rovnou po v případě právnických osob, úřadů a institucí, Vám budou dopisem do vlastních rukou zaslány Vaše přihlašovací údaje. Datová schránka Vám umožní zejména komunikaci s veřejnou správou (podání veřejné správě a doručování z její strany). Elektronickým podáním je zaručena bezpečnost 12 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

15 Z NAŠÍ ČTVRTI podání, komunikace je levnější a zejména rychlejší. Datová schránka má za úkol nahradit proužkované obálky s doručenkami, které dostáváte poštou. Odesláním pošty je zaručeno její přijetí ze strany Úřadu, kam má být zpráva podána. Zpráva je vždy doručena. Prostřednictvím datové schránky mohu posílat dokumenty, které to svoji povahou dovolují a umožňují. V praxi to znamená skoro všechny dokumenty psané elektronicky, neskenované apod. Datová schránka však není ovou schránkou. Jejím prostřednictvím není možné komunikovat přímo s konkrétními úředníky, úřadem nebo institucí. Elektronická komunikace skrze datovou schránku není možná ani s jinou fyzickou osobou, podnikající fyz.osobou nebo právnickou osobou. Je určena opravdu pouze pro komunikaci s orgány veřejné moci. Zákon, zřizující datové schránky také zavádí tzv. institut doručené zásilky. V praxi to znamená, že každá zásilka vložená do datové schránky je po lhůtě 10 dnů považována za vyzvednutou. Zákon nám také sděluje, že jak papírové verze, tak i elektronické verze dokumentů jsou si rovnocenné. Již jsem Vám také zmínila, že zpráva je vždy doručena. Jistě si řeknete, jak je to možné. Nebo naopak, že to je zcela nemožné. Opak je pravdou. Zpráva je vždy doručena, jelikož podání klasicky neodesíláte (jako např. em), ale vkládáte dokumenty přímo do datových schránek. Chcete-li například podat žádost na odbor výstavby, následují tyto kroky: Přihlásíte se do své datové schránky Vyberete adresáta, kterému má být žádost odeslána (je neustále aktualizován seznam) Systém připojí k datové zprávě tzv. kvalifikované časové razítko (je to informace o čase odeslání) a dodá ji do datové schránky osoby, kterou jste označil(a) jako adresáta. Systém Vám zároveň oznámí jako odesílateli, že datová zpráva, kterou jste poslali, byla dodána do datové schránky adresáta. Systém dá automaticky vědět adresátovi, že do jeho datové schránky byla dodána nová zpráva. Vyrozumění, že má novou zprávu může být posláno např. prostřednictvím u na jeho elektronickou adresu. Datová zpráva se tedy pohybuje uvnitř systému. Směrem ven, jde pouze zpráva o doručení. Další informace můžete získat na internetech stránkách Ministerstva vnitra na stránkách České pošty přímo na stránkách věnovaných datovým schránkám nebo na bezplatné infolince Podle materiálů Ministerstva vnitra ČR, materiálů České pošty s.p. zpracovala Petra Venturová. Výsledky voleb do evropského parlamentu Právě proběhlé volby do Evropského parlamentu ukázaly, že Vy, občané naší městské části, jste zodpovědní a není Vám lhostejné, kdo bude zvolen do Evropského parlamentu. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny počty zúčastněných voličů, kteří se k volbám dostavili i koho volili. ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 19. 3. 2007 I. Zahájení zasedání - program program zasedání ZMČ jako celek. II. Volba

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Podatelna soudního exekutora mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty)

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

PROVOZ VEŘEJNÉHO HŘIŠTĚ

PROVOZ VEŘEJNÉHO HŘIŠTĚ PROVOZ VEŘEJNÉHO HŘIŠTĚ při Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci (Nábřežní 28/413) / sportoviště otevřeno PRO VEŘEJNOST v období 1.dubna - 31.října / duben+květen: 15 00 20 00 (pracovní dny)

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary 384/OVV/14 Bc. Košíková/223 14. 1. 2014 Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby V souladu s vyhláškou č.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Přítomni: Omluveni: za ÚMČ: Zahájení: Ukončení: pp. Venturová, Lehovcová, Archalousová, Ritt, Kolek, Fajfr p. Hrubá p. Novotný 17.00

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.8.2015 Program: 1.! Řešení dodávky energií 2.! Otevírání obálek prodej pozemku parc.č. st.

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více