ÚVODNÍK... 2 Sázení a sekání na předzahrádkách... 2 Změna v redakci Zpravodaje... 2 Omluva Danielu Landovi... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍK... 2 Sázení a sekání na předzahrádkách... 2 Změna v redakci Zpravodaje... 2 Omluva Danielu Landovi... 2"

Transkript

1

2

3 OBSAH Obsah ÚVODNÍK Sázení a sekání na předzahrádkách Změna v redakci Zpravodaje Omluva Danielu Landovi RADNICE Ze zasedání Zastupitelstva Informace a názory zastupitelů Z NAŠÍ ČTVRTI Změna provozního řádu hřiště u základní školy V Ladech Elektronická podatelna Projekt Czech point Datové schránky kdy, kdo a jak je používat Výsledky voleb do evropského parlamentu Anketa: Jednosměrky ve všech vedlejších komunikacích? Anketa: Chcete zpřístupnit dopravní hřiště u MŠ Šeberov? Velkoobjemový odpad v roce Odvoz nebezpečného odpadu v roce ŠKOLSTVÍ A DĚTI Zprávičky ze školky Základní škola V Ladech SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE Hrnčířští baráčníci Rodinné centrum Baráček Kostel svatého Prokopa v Hrnčířích Sbor Církve bratrské v Šeberově ŽIJEME V PRAZE Světový pohár a Mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu v Praze OPENCARD AUTOBUSY Změna jízdních řádů a změna autobusových linek Revizoři a jízdné ZDRAVÍ Kolorektální karcinom a novinky v roce 2009 ve vyšetřování testem na přítomnost okultního krvácení KONTAKTY Důležité kontakty Podmínky inzerce ve Zpravodaji Šeberov, Hrnčíře INZERCE ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2009 1

4 ÚVODNÍK Sázení a sekání na předzahrádkách Vážení spoluobčané, Množí se nám podněty a případy, kdy majitelé nemovitostí osazují různé stromky, keře, kytičky apod. na předzahrádky. Jakoukoliv sadbu vítáme. Na druhou stranu s sebou přináší řadu komplikací. Většina předzahrádek je však v majetku hl. m. Prahy, svěřeno MČ Praha Šeberov. Také jsou pod velkou částí veřejné zeleně uloženy sítě, nad kterými nemá být nic, případně s ohledem na sítě, vysazováno. Skutečností, že vysazujete např. stromky, keře, zhodnocujete životní prostředí naší MČ, na druhou stranu však zvyšujete náklady na údržbu zeleně veřejného prostranství, které vzrůstají s vyvolaným ručním obsekáváním těchto ploch. Proto, pokud jste si již vysadili zeleň na předzahrádky, žádáme Vás, aby jste se o ni starali. Pokud se chystáte a máte zájem zvýšit úroveň našeho životního prostředí i pohledu na vaši krásnou předzahrádku, oslovte s žádostí o souhlas Úřad MČ. Pokud to jen bude možné, rádi Vám vyjdeme vstříc. Pokud se staráte o vaše předzahrádky již nyní, sekáte je, vadí Vám, že firma starající se o všechnu zeleň seká v delších časových odstupech, občas poseká rostliny, které jsou nízké a nejsou označené, umístěte si prosím na vrátka, případně plot cedulku s nápisem např. Sekám si sám, Starám se sám, Nesekat apod. Zajistíte tím, že rostlinám vysazeným Vámi se nic nestane a zároveň nebudete neúměrně zvyšovat náklady na veřejnou zeleň. Petra Venturová, starostka Změna v redakci Zpravodaje I přes výzvu, která byla zveřejněna v posledním čísle Zpravodaje, přes oslovení několika spoluobčanů se zatím nepodařilo zapojit další naše občany do vytváření Zpravodaje. Přesto se mi podařilo přesvědčit paní Lévovou, občanku sousedního Vestce, že od dalšího čísla bude náš Zpravodaj připravovat právě ona. Kontakt na redakci zůstává stejný, tedy případně své příspěvky můžete posílat na Úřad naší MČ. Petra Venturová, starostka Omluva Danielu Landovi V posledním čísle Zpravodaje, na zadní barevné obálce, byla zveřejněna informace, že pan Daniel Landa se zúčastní dětského odpoledne pořádaného MČ v rámci losování velkých cen. Tato informace nebyla v den uzávěrky potvrzena a tudíž neměla být zveřejněna. Pan Daniel Landa se našeho dětského odpoledne nemohl zúčastnit vzhledem k jeho pracovnímu vytížení. Tímto se panu Landovi omlouváme. Petra Venturová, starostka 2 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

5 RADNICE Ze zasedání Zastupitelstva 31. ZASEDÁNÍ Třicátéprvní zasedání Zastupitelstva městské části se konalo v pondělí od 17 do hodin na Úřadu naší MČ. Přítomni byli 4 zastupitelé. Pan Pařík, paní Hrubá a paní Archalousová byli omluveni. Zasedání se zúčastnili i občané městské části. Program zasedání byl rozšířen o bod R1 Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MŠMT pro ZŠ a MŠ POTVRZENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU ČÁSTI POZEMKU PARC. Č. 656 K. Ú. ŠEBEROV O VELIKOSTI 24,7 M 2 NA PARKOVACÍ MÍSTA Na základě žádosti zájemce o pronájem parkovacích ploch v souvislosti s výstavbou polyfunkčního domu v Hrnčířích požádal pan Veselý o možnost zřízení nájemní smlouvy na část obecních pozemků. V únoru 2009 zastupitelstvo MČ schválilo záměr pronájmu parkovacích míst u multifunkčního domu v Hrnčířích. Záměr byl zveřejněn na úřední desce. V souladu se zákonem o hl. m. Praze se záměr musí znovu schválit po zveřejnění na úřední desce. Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov schválilo záměr pronájmu části pozemku parc. č. 656 o velikosti 24,7 m 2 s vymezením účelu na parkovací plochu související se stavbou polyfunkčního domu na pozemku parc. č. 658/ 1, vše k. ú. Šeberov. Celkové roční nájemné činí Kč plus inflační doložka. V mimo pracovní době budou tato stíní k dispozici občanům naší MČ. Parkovací místa budou označena dodatkovou tabulkou. Doba nájmu je stanovena na neurčito. O tomto záměru jsme informovali již v minulém Zpravodaji, v komentáři k usnesením zastupitelstva, zasedání č. 29, ve Zpravodaji č. 2/2009 str. 5. ZÁMĚR SMĚNY ČÁSTI POZEMKU PARC. Č. 546/5 Na Úřad MČ byla podána žádost manželů Zmeškalových o odprodej části pozemku o velikosti cca 25 m 2 z důvodu narovnání hranice plotu do uličního srovnání se sousedy. Na základě zpracovaného geometrického plánu, který byl vypracován na náklady manželů Zmeškalových, se zjistilo, že na jejich pozemku je sloup veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu je nutné směnit pozemek, kde je sloup veřejného osvětlení umístěn, za část pozemku v majetku MČ a zbývající část (do 25 m 2 ) by manželé Zmeškalovi doplatili. Cena by se měla stanovit podle cenové mapy pro dané území nebo podle znaleckého posudku. Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov schválilo záměr směny pozemků o velikosti 25 m 2 ve prospěch manželů Zmeškalových za 5 m 2 ve prospěch MČ Praha-Šeberov, které se oddělí z parc. č. 546/5 vše k. ú. Šeberov. Dle přiloženého zpracovaného geometrického plánu se jedná o parc. č. 546/12 (25 m 2 ) a parc. č. 556/22 (5 m 2 ), vše k. ú. Šeberov. Rozdíl směny, který činí 20 m 2 ve prospěch manželů Zmeškalových bude doplacen na účet MČ za cenu v souladu s platnou cenovou mapou hl. m. Prahy, která činí 3680 Kč/m 2 pro uvedenou lokalitu. Záměr bude následně vyvěšen na úřední desce a poté se vrátí zpět do zastupitelstva. ZRUŠENÍ USNESENÍ ZE DNE R2 SVĚŘENÍ POZEMKU POD CYKLOS- TEZKOU A JEHO ZNOVUSCHVÁLENÍ Z důvodu chybně uvedeného čísla pozemku v usnesení zastupitelstva ze dne v bodě R2 svěření pozemku pod ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2009 3

6 RADNICE cyklostezkou se toto usnesení musí zrušit a znovu schválit. Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov zrušilo usnesení ze dne bod R2 svěření pozemku pod cyklostezkou. Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov schválilo podání žádosti na MHMP o svěření do majetku MČ Praha-Šeberov pozemku parc. č. 564/26 k. ú. Šeberov o výměře m 2, na kterém MČ vybudovala cyklostezku a který je vydělen z pozemku parc. č. 564/3 k. ú. Šeberov v majetku hl. m. Prahy. * * * ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Z MŠMT PRO ZŠ A MŠ Na základě přidělené účelové neinvestiční dotace přidělené MHMP příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce rozpočtové opatření číslo předložili ředitel ZŠ a ředitelka MŠ návrh na projednání pro ředitel ZŠ Mgr. Střeštíka 14,4 % z přidělené dotace na I. Q a každý další Q, pro ředitelku MŠ Martu Hrubou 21,4 % z přidělené dotace na I. Q a každý další Q. Čtvrtletní odměna bude vyplácena za předpokladu, že nenastanou překážky v práci (nemoc, neplacené volno, ). V tomto případě bude odměna krácena. USNESENÍ NA INTERNETU Zasedání zastupitelstva plánované na se nekonalo. Podle materiálů Zastupitelstva zpracovala Petra Venturová, starostka NEJBLIŽŠÍ DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou měsíčně obvykle v pondělí. Schůze většinou začíná v 17 hodin. Místa zasedání se střídají. Jednou se konají v budově Úřadu městské části v Šeberově (K Hrnčířům 160), podruhé v Baráčnické rychtě v Hrnčířích (K Šeberovu 805). Příští zasedání mají tento rozvrh. Zasedání jsou konána pouze v případě, že se naplní obsahově jejich plánovaný program. Pokud není program zveřejněn min. 7 dní na úřední desce, zasedání se nekoná. Pořadí Datum Místo konání Hrnčíře: Baráčnická rychta Šeberov: Úřad městské části Program najdete vždy v dostatečném předstihu na veřejné desce na internetu i na budově Úřadu městské části a také na jednotlivých vývěskách tu a tam rozmístěných v Šeberově i v Hrnčířích. Aktuální úřední deska na internetu: Petra Venturová, starostka 4 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

7 RADNICE Informace a názory zastupitelů POŘÁDEK A VEŘEJNÁ ZELEŇ Vážení spoluobčané, je hezké, že si mnozí z Vás upravujete zelené pásy před ploty a tím se snažíte vylepšit vzhled naší obce. Přináší to však i problémy s údržbou těchto prostor. Vzhledem k tomu, že se v převážné většině případů jedná o pozemky městské části, je městská část tím, kdo by se o pozemky měl starat. Sekání trávy je díky výsadbě složitější a časově náročnější. Dochází tak v poslední době ke zpožďování seče, hlavně ve vedlejších ulicích. Rád bych proto znovu zopakoval pravidla osazování obecních ploch. Pokud budete chtít cokoliv vysazovat před Vaším plotem, požádejte o povolení vlastníka pozemku, tj. městskou část. Kdo již tyto plochy má osázené, je nejlepší varianta starat se sám o sekání trávy i příslušné rostliny. V tom případě prosím označte na Vašem plotě cedulí, že se o plochu staráte sami. Pokud tak neučiníte, bude trávník posečen v rámci údržby a riskujete tak poškození rostlin. Dalším palčivým problémem je odvážení posekané trávy a dalšího bioodpadu na různé pole, remízky, či na prázdné parcely. Pokud nejste schopni zpracovat svůj odpad ze zahrady vlastními silami, např. v kompostech, jsou Vám již dva roky k dispozici kontejnery na bioodpad, které zajišťují Pražské služby a.s. ( stejná firma, která Vám vyváží popelnice). K tomu vždy na jaře a na podzim přistavujeme velkoobjemové kontejnery na bioodpad, do kterých můžete dát větší množství spadaného listí, odumřelých rostlin, ostříhaných větví atd. Poslední věc, kvůli které se na mě obrací mnoho spoluobčanů jsou kontejnery na tříděný odpad. Stále jsou potíže s nepořádkem kolem stanovišť, přeplněnými kontejnery, potažmo frekvencí svozu obsahu. Stále se setkáváme s reakcemi spoluobčanů, kteří chtějí třídit odpad, ale nechtějí ho mít poblíž svého domu, stejně jako všichni chceme mít ve své obci hospodu, hřiště, zpomalovací prahy, ale vše raději dál od nás, aby nás to nerušilo. Nezbývá nám, než se s takovými věcmi sžít a raději napomoct tomu, aby kolem nás bylo čisto, a občas zvednout tu PET láhev i po někom jiném, sesbírat papíry a kolem těch kontejnerů pořádek udělat. Frekvence svozu je na většině stanovištích maximální, stejně jako počet kontejnerů, velká rezerva je v objemu námi tříděného odpadu. Proto znovu apeluji zmáčkněte PET lahve, a krabice rozeberte na ploché kartony vejde se nám tam toho více!! V nejbližší době plánujeme řešit vzhled stanovišť na tříděný odpad, tak aby nám nekazili vzhled obce a lépe se udržovali v čistotě. Všem kdo se již chováte odpovědně ke svému okolí velice děkuji, a ostatní prosím zapojte se do obecního života alespoň tím, že budete dodržovat tato základní pravidla. Přeji Vám hezké léto Petr Kolek, místostarosta ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2009 5

8 RADNICE PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI PŘI DĚTSKÉM ODPOLEDNI Pořadatelem dětského odpoledne byla MČ Praha-Šeberov ve spolupráci se ZŠ v Šeberově, rodinným centrem Baráček, obcí Baráčníků a dalšími dobrovolníky z řad našich spoluobčanů. Touto cestou bych ještě jednou chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli. Jedná se zejména o všechny tetičky a sousedy z řad Baráčníků rychtářku Pospíšilovou, tetičky Wünschovou, Pavlovskou, Očenáškovou, Hráškovou, Čelichovskou, Kemzovou, souseda Šandu, Kulhavého a Paduchu, dále paní Drskovou, Šťastnou, Aubrechtovou, Pucholtovou, Pálkovou, Dvořákovou, pana Pospíšila, všechny paní učitelky z naší ZŠ, maminky z rodinného centra baráček, slečnu Štruncovou s kamarádkami, paní Krásovou a zejména paní doktorku Kateřinu Kolkovou. Program byl bohatý, v úvodu nám zazpíval Michal David, poté vystoupily se svými vystoupeními aerobiku děvčata ze ZŠ spolu s děvčaty z MŠ, městská policie Prahy 11 nám ukázala jak se bránit v případě útoku, děti ze ZŠ nám předvedly sérii písniček s vlastním hudebním doprovodem a v závěru nám ještě zazpíval Pepa Vojtek, kterým nám v cíli pomohl vylosovat velké ceny. Zahájení probíhalo v Hrnčířích na dětském hřišti a v cíli na fotbalovém hřišti na děti čekal připravený vláček, kolotoč a skákací hrad. Děti si mohly opékat buřty, pít limonádu zdarma, koupit si něco sladkého, prostě se krásně bavit. Přes nepřízeň počasí se nám podařilo nemožné a toto odpoledne se udělalo krásně a na cestu dětem svítilo i sluníčko. Nesmím také zapomenout i na naše sponzory, bez kterých by toto odpoledne nemohlo být pro naše děti tak bohaté : AFK Olympia Šeberov, která nám umožnila závěrečnou část pořádat na jejich stadionu a zajistila finančně skákací hrad. Společnosti v.z.ideastav a.s., Gauff Praha s.r.o. nám zajistily v cíli občerstvení formou buřtů a s tím souvisejících ingrediencích. Oproti loňskému roku jsme změnili přístup 6 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

9 RADNICE k podávání piva zdarma. I letos samozřejmě bylo, ale již za peníze. Pizeria Di Carlo, která již tradičně přispěla poukázkami do losování o větší ceny, Pekařství Prus, díky nimž jste se mohli v cíli posilnit koláčky a ještě vyhrát větší koláč při losování Do balíčků pro děti, který dostaly za splnění úkolů, nám věnovaly ceny Hrnčířský Koloniál, pobočka ČSOB Průhonice, společnost Tesco, Potraviny-velkoobchod Bartoš Velké ceny do slosování nám mimo již zmíněných poukázek Pizzerie Di Carlo věnovala ceny také spol Tesco a solná jeskyně Herink. Stavebniny Izomat, které nám mimo finančního příspěvku půjčily i svého maskota medvěda Dalšími sponzory byly: Stavocentral a.s., Inpros Praha, v.o.s., MK3, Zavos, Archa-projekční ateliér s.r.o., Planet A, Dvořák Miroslav, Kateřina Kolková, OS Šupina. O spokojenosti dětí se můžete přesvědčit sami na zadní straně Zpravodaje, kde fotografie nepotřebují již další komentář. Ještě jednou všem děkuji a věřím, že toto nebyla v letošním roce poslední akce pro děti ani pro dospělé. Petra Venturová, starostka ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2009 7

10 RADNICE VEŘEJNÉ INVESTICE: AKCE DOKONČOVANÉ A ROZESTAVĚNÉ Pokračujeme v pravidelném informovaní občanů o investiční výstavbě v naší MČ. Podrobnější informace možno získat na ÚMČ. Rádi přivítáme připomínky k rozsahu a formě této rubriky, protože pravidelný údiv některých našich obyvatel, že se má zase něco stavět a co se to zase staví přikládáme naší nedostatečnosti. Nebo nečtení a nezájmu do doby kdy se to třeba jen domněle může týkat i MĚ?! REKONSTRUKCE KANALIZACE AMERICKÉ DOMKY Všechny uliční řady jsou dokončeny, v ulici Žluťáskové se dokončují tři domovní přípojky, jejichž realizace je náročná a do jejichž vyřešení je stavba přerušena. Dodavatelská firma provádí závěrečné úpravy povrchů komunikací. Díky této technicky komplikované investici se předpokládá zlepšení funkce podtlakové kanalizace v Hrnčířích. REKONSTRUKCE KANALIZACE ZA ŠMATLÍKEM Stejný efekt by měla mít i dokončená rekonstrukce kanalizace v této ulici. Systém podtlakové kanalizace, který je použit v Hrnčířích, je ovšem i nadále značně choulostivý na provoz, který ovlivňují do značné míry neukáznění uživatelé. Každý pevný předmět, který se dostane do kanalizačního systému a tím neumožní uzavření podtlakového ventilu ve sběrné šachtě u objektů, způsobuje kolaps systému. To se týká i nezákonně vypouštěných srážkových vod a vody z bazénů. Rovněž okamžitě nenahlášené porušení potrubí vlivem provádění výkopových prací znesnadňuje provozovateli kanalizace PVK a.s. zachovat její kapacitu a funkčnost. Po propojení kanalizačních přípojek z jednotlivých RD bude proveden provizorní povrch komunikace. Definitivní povrch komunikace bude realizován po prázdninách. REKONSTRUKCE ULICE ZADNÍ A ZA JEDNOTOU 2.ČÁST Investor OMI HMP prostřednictvím Firmy Zavos s.r.o. provádí výběr dodavatele stavby. Předpokládá se zahájení prací v říjnu Jak již bylo uvedeno, jedná se o obě nezrekonstruované části ulice Zadní (kolmé na ulici K Šeberovu) a ulici Za Jednotou. REKONSTRUKCE MŠ V ŠEBEROVĚ Přesně podle harmonogramu byla zahájena firmou Renix a.s. přestavba MŠ před prvním květnem. V současné době je hotova hrubá stavba a provádí se vnitřní stavební práce. Provoz MŠ bude zahájen od ÚPRAVY ZŠ V LADECH Stavebně technologická úprava některých vnitřních prostor započala. Dokončení se předpokládá Další informace na CYKLOSTEZKY V současné době (uzávěrka Zpravodaje 1.6.) se stavebně rozšiřuje chodník mezi Šeberovem a Hrnčířemi, aby mohl být dle normy využit pro společný provoz pěších i cyklistů. Do trasy bude uložen v rámci výstavby i optický kabel pro kabelovou televizi, který by měl podstatně zkvalitnit TV obraz v Hrnčířích. Ukončení výstavby se předpokládá koncem června. Současně probíhá i výstavba cyklostezky č. 6 spojující ulici Gočárovu s komunikací mezi statkem Drazdy a Rozkoší. Oproti Studii cyklostezek z roku 2007 (Zpravodaj 4/2007) nejsou vybudovány pouze cyklostezky 1, 3, 8, které je však v jejich trasách možno s opatrností projet po vyjetých polních cestách a komunikací V Ladech. Návaznost na výhledově připravované cyk- 8 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

11 Z NAŠÍ ČTVRTI lotrasy v okolí byla a je průběžně konzultována s Komisí RHMP i okolními mimopražskými obcemi. PŘÍČNÉ ZPOMALOVACÍ PRAHY Začátkem května byla zahájena výstavba předpokládáme posledních zpomalovacích prahů v ulici K Labeškám při ulici Babočkové a v ulici K Šeberovu při ulici Za Jednotou. V kombinaci s připravovanou světelnou signalizací věří Zastupitelstvo v bezpečnější a klidnější provoz na páteřních komunikacích. Současně bude na základě reklamace provedena bezplatná oprava všech poškozených prahů na těchto průjezdných komunikacích. CENTRUM HRNČÍŘE Probíhá demolice Kulturního domu, na jehož místě vznikne kvalitní restaurace. V jejím okolí vznikne parková úprava s dětským hřištěm a potřebná parkovací místa. Úprava se dotkne i parkovací plochy u Baráčnické rychty a před obchodem. Investice je zajišťována soukromým investorem. CENTRUM ŠEBEROV Rovněž zde probíhají demoliční práce prováděné soukromým investorem. Realizace Centra Šeberov čeká na vydání územního rozhodnutí, které je v současné době zamítnuto. AKCE PŘIPRAVOVANÉ CHODNÍK V LADECH Platí informace z předchozího čísla Zpravodaje, viz strana 11. REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V HRNČÍŘÍCH Stále přetrvávají problémy s celkovým odvedením srážkových vod, na která jsou navázány projekty většiny ještě nerekonstruovaných komunikací v Hrnčířích. Snaha zrekonstruovat alespoň část těchto ulic, jak bylo avizováno v minulém Zpravodaji, které by teoreticky bylo možno odvodnit do ulice K Šeberovu se po podrobnějším průzkumu ukázala být nereálná. Projekční práce, nenastanou-li komplikace (požadavek EIA, majetkové vztahy ) na odkanalizování Hrnčíř by mohly být dle projednání s investorem ukončeny do konce roku. Pakliže projekční práce na komunikace započnou ihned po projednání dokumentace odkanalizování, může v ideálním případě být výstavba zahájena v druhé polovině roku Vzhledem k této časové prodlevě zvažuje Zastupitelstvo možnost upravit nejhorší úseky těchto komunikací provizorně. Zajímal by nás proto názor občanů. Jiří Ritt, místostarosta Změna provozního řádu hřiště u základní školy V Ladech 6 Vzhledem k narůstajícímu vandalismu na hřišti při ZŠ Šeberov v ulici V Ladech, jsme byli nuceni za spolupráce s panem ředitelem přistoupit ke změně provozního řádu tohoto hřiště. Bohužel i zde se nám potvrdilo, že jakékoliv veřejně přístupné hřiště je nakonec nutné opatřit správcem, který je v dosahu hřiště a dbá na řádné užívání ve- ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/2009 9

12 Z NAŠÍ ČTVRTI řejných prostor. Jelikož je hřiště určené pro naše děti, je zarážející, že naše mládež a bohužel někdy i děti za doprovodů rodičů, poškozují herní prvky a užívají je v rozporu s jejich účelem. Žádám Vás proto o dodržování provozního řádu hřiště. jeho dodržování a jeho kontrolu provádí pan Kvasnička, který je správcem tohoto hřiště. V případě, že neuposlechnete jeho pokynů, pokud užíváte hřiště v rozporu s provozním řádem, bude nucen se obracet na městskou policii. Výňatek z organizačního řádu ZŠ, kterým je provozní řád venkovních hracích ploch: 5. Provozní návštěvní řád školního hřiště pro veřejnost Hřiště je majetkem MČ Praha Šeberov, svěřeno do správy ZŠ Šeberov. Venkovní hrací plocha je určena pro děti do 12 let. Jedná se o ohraničené multifunkční hřiště, lezeckou stěnu a lanový jehlan. Na jiné plochy školního pozemku je veřejnosti VSTUP ZAKÁZÁN. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. Návštěvní doba: Pondělí až pátek od 16: hod. Sobota a neděle od 10: hod. Hřiště je přístupné pro veřejnost po ukončení výuky a činnosti školní družiny od 16:40 hodin za podmínek uvedených v provozním řádu. Pro tuto dobu je určen správce hřiště, který dbá na dodržování řádu návštěvníky a po ukončení otvírací doby hřiště zamyká. Přístup na hřiště je možný pouze otevřenou brankou hlavního vchodu před budovou. Přelézání plotů a odstraňování ochranných sítí je zakázáno. V případě, že bude řád hřiště porušen zvláště hrubým způsobem, je správce oprávněn návštěvníka vykázat. Při neuposlechnutí jeho pokynů je oprávněn informovat Městskou policii. Provozovatel hřiště neodpovídá za případné úrazy a nenese zodpovědnost za ztrátu odložených věcí. Správce hřiště: Kvasnička Stanislav V Ladech 93 (domek, který sousedí s pozemkem školy za hřištěm) Multifunkční hřiště lze využít pro: basketbal, volejbal, nohejbal, vybíjenou, fotbal, házenou, přehazovanou, pozemní hokej, tenis, badminton. KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINEN na plochu multifunkčního hřiště vstupovat pouze v čisté sportovní obuvi, respektovat pokyny správce hřiště, chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe, svojí činností nesmí omezovat či obtěžovat nejbližší okolí, dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení (v případě poškození, nebo zničení bude škola vymáhat náhradu), přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky a nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat zařízení hřiště, nahlásit vzniklou škodu neprodleně provozovateli (ZŠ V Ladech 6, tel ). JE ZAKÁZÁNO odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená, odhazovat žvýkačky na umělý povrch multifunkčního hřiště, vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi, která poškozuje povrch sportovní plochy, vodit na sportoviště zvířata, vstupovat v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek, jezdit na hřišti na kole, skateboardu a 10 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

13 Z NAŠÍ ČTVRTI kolečkových bruslích, vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí, jíst, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, využívat hřiště komerčně, užívat herní a sportovní zařízení a nářadí při zjištěném poškození. Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Městská policie 156 Integrovaný záchranný systém 112 Městská policie Praha Strážmistr Petr Flos Strážmistr Antonín Šťastný NEJBLIŽŠÍ TELEFONÍ STANICE v přízemí základní školy v době do 16 hodin. Za úklid hřiště odpovídá Odpovědný pracovník: školník Telefon: Provozní řád, včetně jmenovaného správce bude vyvěšen v prostoru hřiště, k dispozici na Úřadě MČ a na webových stánkách školy. Zpracováno na základě podkladů poskytnutých panem ředitelem ZŠ Mgr. Jaroslavem Střeštíkem. Hřiště bude v provozu i během rekonstrukce ZŠ, která probíhá od poloviny června do poloviny srpna i během letních prázdnin. Prosím všechny, aby se k veřejnému majetku chovali jako ke svému vlastnímu, jelikož slouží nám všem. Petra Venturová, starostka Elektronická podatelna Elektronická podatelna pro příjem datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem. Elektronická podatelna je provozována na základě zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a jeho prováděcích předpisů. Elektronická podatelna přijímá datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem a doručené formou elektronické pošty (včetně příloh) na adresu: Po přijetí podepsaného podání je provedena kontrola jeho elektronického podpisu a odesílateli je automaticky odeslána zpráva o výsledku kontroly podání a jeho přijetí nebo odmítnutí. Akceptovat lze pouze tzv. zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb. Podání je považováno za podepsané, je-li zaručeným elektronickým podpisem podepsané celé ové podání nebo alespoň jedna z příloh. Pokud je elektronický podpis v pořádku, předá podatelna podání příslušnému úředníkovi k vyřízení. Na zprávy nepodepsané, infikované virem nebo vyhodnocené jako spam není zpráva o doručení odesílána. Nepodepsané zprávy doručené na adresu elektronické podatelny budou automaticky předány do schránky ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/

14 Z NAŠÍ ČTVRTI Pokud odesílatel neobdrží odpověď potvrzující prvotní doručení, je pravděpodobné, že poslal poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat, případně zprávu, jež nešla doručit. Adresa umístění elektronické podatelny je Městská část Praha-Šeberov, Úřad městské části K Hrnčířům 160, Praha 4, Telefon a fax: , Úřední hodiny nepřetržitý provoz Seznam povolených formátů datových zpráv: Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech: formát *.doc, *.rtf, *.pdf, *.txt, *.xls, *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.tif a *.zip. Maximální velikost podání činí kb. Ivo Novotný, tajemník Úřadu MČ Projekt Czech point O projektu Czech point jste byli informováni obsáhle ve Zpravodaji č. 5/2008 str Pro vaši snazší orientaci upřesňujeme, že tento projekt bude zcela funkční i na Úřadu naší MČ od Ivo Novotný, tajemník Úřadu MČ Datové schránky kdy, kdo a jak je používat Pokud jste právnická osoba, úřad nebo instituce, bude Vám k zřízena datová schránka, která slouží ke komunikaci s úřady. Její používání je pro všechny jmenované povinné. Jedinou výjimku tvoří advokáti a daňoví poradci. A proč vlastně jsou datové schránky zřizovány? Nařizuje to zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č.300/2008 Sb. Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra, provozovatelem informačního systém datových schránek je držitel poštovní licence, u nás tedy Česká pošta, s. p. Jestliže jste fyzická osoba, případně podnikající fyzická osoba a chcete datovou schránku také, není nic jednoduššího, než si o ni požádat Ministerstvo vnitra nebo Českou poštu či další místa, kde je zřízena služba Czech point. Po podání žádosti, případně rovnou po v případě právnických osob, úřadů a institucí, Vám budou dopisem do vlastních rukou zaslány Vaše přihlašovací údaje. Datová schránka Vám umožní zejména komunikaci s veřejnou správou (podání veřejné správě a doručování z její strany). Elektronickým podáním je zaručena bezpečnost 12 3/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

15 Z NAŠÍ ČTVRTI podání, komunikace je levnější a zejména rychlejší. Datová schránka má za úkol nahradit proužkované obálky s doručenkami, které dostáváte poštou. Odesláním pošty je zaručeno její přijetí ze strany Úřadu, kam má být zpráva podána. Zpráva je vždy doručena. Prostřednictvím datové schránky mohu posílat dokumenty, které to svoji povahou dovolují a umožňují. V praxi to znamená skoro všechny dokumenty psané elektronicky, neskenované apod. Datová schránka však není ovou schránkou. Jejím prostřednictvím není možné komunikovat přímo s konkrétními úředníky, úřadem nebo institucí. Elektronická komunikace skrze datovou schránku není možná ani s jinou fyzickou osobou, podnikající fyz.osobou nebo právnickou osobou. Je určena opravdu pouze pro komunikaci s orgány veřejné moci. Zákon, zřizující datové schránky také zavádí tzv. institut doručené zásilky. V praxi to znamená, že každá zásilka vložená do datové schránky je po lhůtě 10 dnů považována za vyzvednutou. Zákon nám také sděluje, že jak papírové verze, tak i elektronické verze dokumentů jsou si rovnocenné. Již jsem Vám také zmínila, že zpráva je vždy doručena. Jistě si řeknete, jak je to možné. Nebo naopak, že to je zcela nemožné. Opak je pravdou. Zpráva je vždy doručena, jelikož podání klasicky neodesíláte (jako např. em), ale vkládáte dokumenty přímo do datových schránek. Chcete-li například podat žádost na odbor výstavby, následují tyto kroky: Přihlásíte se do své datové schránky Vyberete adresáta, kterému má být žádost odeslána (je neustále aktualizován seznam) Systém připojí k datové zprávě tzv. kvalifikované časové razítko (je to informace o čase odeslání) a dodá ji do datové schránky osoby, kterou jste označil(a) jako adresáta. Systém Vám zároveň oznámí jako odesílateli, že datová zpráva, kterou jste poslali, byla dodána do datové schránky adresáta. Systém dá automaticky vědět adresátovi, že do jeho datové schránky byla dodána nová zpráva. Vyrozumění, že má novou zprávu může být posláno např. prostřednictvím u na jeho elektronickou adresu. Datová zpráva se tedy pohybuje uvnitř systému. Směrem ven, jde pouze zpráva o doručení. Další informace můžete získat na internetech stránkách Ministerstva vnitra na stránkách České pošty přímo na stránkách věnovaných datovým schránkám nebo na bezplatné infolince Podle materiálů Ministerstva vnitra ČR, materiálů České pošty s.p. zpracovala Petra Venturová. Výsledky voleb do evropského parlamentu Právě proběhlé volby do Evropského parlamentu ukázaly, že Vy, občané naší městské části, jste zodpovědní a není Vám lhostejné, kdo bude zvolen do Evropského parlamentu. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny počty zúčastněných voličů, kteří se k volbám dostavili i koho volili. ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE 3/

Provozní řád. Víceúčelové sportovní hřiště Martinov

Provozní řád. Víceúčelové sportovní hřiště Martinov Provozní řád Víceúčelové sportovní hřiště Martinov Vydáno dne: 7. června 2010 Čl. 1 Využívání hřiště 1. Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je SMO Městský obvod Martinov. 2. Hřiště je určeno

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 19. 3. 2007 I. Zahájení zasedání - program program zasedání ZMČ jako celek. II. Volba

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 9/2014 Provozní řád zahrady mateřské školy Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV. schvaluje

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV. schvaluje ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ č. 2/2006 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 21. 12. 2006 I. Programové prohlášení ZMČ společné programové prohlášení koncipované

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY Článek 1 Úvodní ustanovení Areálem Výletiště se pro účely tohoto řádu rozumí oplocený pozemek s provozní budovou, sportovním skladem, hudebním altánem,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Kpt. Nálepky

Provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Kpt. Nálepky Provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Kpt. Nálepky Tento provozní řád vydává Městský obvod Pardubice V za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže

Více

Zásady provozního řádu pro výuku na DDH

Zásady provozního řádu pro výuku na DDH PROVOZNÍ ŘÁD DDH Zásady provozního řádu pro výuku na DDH dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Zařízení pro výchovu a vzdělání upravují režim

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ Zastupitelstvo města Březnice schválilo a vydalo dne 10.12.2013 v souladu s ust. 10, 35

Více

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s.

Datové schránky. únor Jana Kratinová SIKS a.s. Datové schránky únor 2009 Jana Kratinová SIKS a.s. Obsah Základní informace Datové schránky Informační systém datových schránek Informace o datových schránkách Základní informace Strategie rozvoje služeb

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Kpt. Nálepky

Provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Kpt. Nálepky Provozní řád sportovně rekreačního areálu v ulici Kpt. Nálepky Tento provozní řád vydává Městský obvod Pardubice V za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze A) Směsný komunální odpad Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 12.8. 2014 Přítomni: Jaroslav Jarý, Josef Šimonovský, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Petr Kozohorský Omluveni: Mgr. Martina Volfová Schválený

Více

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis Vydání č.: 5 Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Účinnost od: 12.8.2014 Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Elektronická podatelna. Nabídky školení a nabídky od firem zasílejte na . adresu:

Elektronická podatelna. Nabídky školení a nabídky od firem zasílejte na  . adresu: Směrnice č. 3/2010 Elektronická podatelna Elektronická podatelna obce Podolí je určena pro příjem datových zpráv podle nařízení vlády ČR č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 14.12.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík,

Více

STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN

STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB ÚKLIDU OBECNÍCH PLOCH A PÉČE O ZELEŇ ZAJIŠŤOVANÝCH OBCÍ JENŠTEJN Aktivity vykonávané zaměstnanci obce/externí firma: 1 Úklid sněhu Priorita: Jarní úklid obecních ploch listopad

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Sportovně rekreační areál v Javornici

PROVOZNÍ ŘÁD. Sportovně rekreační areál v Javornici PROVOZNÍ ŘÁD Sportovně rekreační areál v Javornici Čl. I. Základní ustanovení 1. Majitelem a provozovatelem sportovního areálu je Obec Javornice, Javornice čp. 3, Javornice 517 11, IČ: 274 933 2. Sportovní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Elektronická podatelna Elektronická komunikace umožňuje provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií formou dálkového přístupu. Používání elektronického podpisu, elektronické

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Co přinesl čas - leden 2011

Co přinesl čas - leden 2011 Co přinesl čas - leden 2011 Vzhledem k tomu, že nevydáváme žádný časopis o naší činnosti, rozhodli jsme se Vám přiblížit každodenní činnost práci v úřadu, zastupitelů, zaměstnanců či jiné podněty, které

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 18. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 22. června 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.6. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Datové schránky a spisové služby ve správním území ORP Jihlava

Datové schránky a spisové služby ve správním území ORP Jihlava Datové schránky a spisové služby ve správním území ORP Jihlava Vladimír Křivánek Vedoucí odboru informatiky Květen 2009 Aktuální informace Výzva Czech Point stav čerpání dotací Czech Point nové funkcionality

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Pravda o (ne)realizaci zákazu vozítek segway

Pravda o (ne)realizaci zákazu vozítek segway Pravda o (ne)realizaci zákazu vozítek segway Postup zavedení zákazu užívání osobního přepravníku dle Nařízení RHMP č.14/2016 kterým se vymezují místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku,

Více

Zápis z 16. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 16. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 16. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 20. 1. 2014 Místo jednání: velká zasedací místnost, přízemí ÚMČ Praha 21 Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora, p. Samec,

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. ávrh programu zastupitelstva, které se uskuteční dne 30.9.2009 1.I. doporučila Program Zastupitelstva

Více

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 12. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 23.1. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 802/1 (část), 776/7

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Usnášení schopná: ANO - NE. Program jednání:

Usnášení schopná: ANO - NE. Program jednání: Zápis z 2. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 3. 2. 2016 od 18.00 do 19.15 hod. v MŠ Na Výšinách 1075/3, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa předseda,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku!

Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku! Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku! Odložte jarní úklid a přijďte se odreagovat do Baráčku - u nás Vás nikdo nutit uklízet nebude:-) Havran Pírko Kdy: 18.3.2009 16.30 h

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více