TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI obsah čísla Editorial... 2 Tým Motorpalu: Facility Motorpal nespí ani o dovolených... 5 Tržby plníme... 5 Nové kanceláře pro Logistiku, MPS a Výrobu I Partner Motorpalu: firma Navláčil... 8 Stavební úpravy v Motorpalu Zájem o technické obory roste Historie Motorpalu 3. díl...12 Motorpal se připravuje na možný krizový scénář v Rusku...14 Jídlo na Vysočině...15 Do práce na kole má vítěze

2 2 TRYSKA 03/2014 motorpal bulletin 3 Představujeme tým motorpalu Facility Karel Báča Technický ředitel Editorial Vážení spolupracovníci, červenec 2014 přinesl z pohledu vývoje výrobků Motorpalu významný historický mezník. Ve státní zkušebně TÜV v Roztokách u Prahy byl po úspěšném zvládnutí složité procedury zkoušek podle direktivy EU homologován motor Zetor Z1717 pro emisní stupeň Stage IV. Tato nově vznikající řada motorů je osazena vstřikovacím systémem Motorpal VERMI, tedy klasickými vstřikovači a osvědčeným vstřikovacím čerpadlem Mi s elektronickým regulátorem doplněným oddělenou elektronickou řídicí jednotkou. Podle dostupných informací je tento motor jediný ve světové produkci, který s klasickým mechanickým vstřikováním a systémy dodatečné úpravy výfukových plynů (filtrem pevných částic DPF a systémem katalytické redukce SCR) splňuje nejpřísnější platný emisní předpis Stage IV pro kategorii off-road (nesilniční aplikace) a má proti systému Common Rail znatelně menší nároky na servisní infrastrukturu a požadavky na kvalitu paliva, což jsou významné předpoklady pro uplatnění nejen na méně rozvinutých trzích. Pro Motorpal má úspěšná homologace tohoto systému zásadní význam hlavně ve dvou oblastech. První je jasná informace pro naše stávající i potenciální zákazníky, že jsme schopni držet krok s konkurenčními výrobci vstřikovacích systémů a nabídnout zákazníkům vstřikovací systém umožňující splnit nejpřísnější emisní předpisy. A druhá zásadní skutečnost je, že tento úspěch potvrdil životaschopnost před několika lety znovu nastolené koncepce vycházející z tradice Motorpalu jít cestou samostatného vývoje našich výrobků. Systém VERMi je prvním větším výsledkem této koncepce, který je v současnosti (ve verzi Stage3B) uváděný do sériové výroby. Při zrodu nového vstřikovacího systému bylo samozřejmě nutné překonat řadu problémů i v oblastech, kde jsme měli jen minimální zkušenosti. Nejzásadnějším bylo vybudování celého nového oddělení vývoje elektroniky. Na pracovnících tohoto oddělení ležela největší tíha vývojových prací na vlastním výrobku a mnohdy, vzhledem k velké rozsáhlosti řešených problémů, velmi komplikovaná spolupráce se zákazníkem i dalšími dodavateli. Při této příležitosti se chci připojit k oficiálnímu poděkování vedoucího představitele vývoje motorů Zetor, které adresoval všem spolupracovníkům Motorpalu. Aniž bych chtěl snižovat podíl ostatních, kteří se podíleli na úspěšném ukončení této etapy vývoje, musím zvlášť vyzdvihnout významný přínos Bohumila Fojta a Ladislava Vítka, jejichž zarputilost a vytrvalost překonala řadu překážek a problémů. Před námi je dokončení vývoje dalších výkonových variant a startující ověřovací série. Zetor zahájil dlouhodobou 2800 hodinovou zkoušku k ověření stability úrovně emisí, která je nutná pro uvedení na trh USA a Kanady. Předpokladem pro využití potenciálu tohoto technického řešení a tím zachování tradiční spolupráce s firmou Zetor i dalšími výrobci dieselových motorů je i překonání vrozené nedůvěry při zavádění sériové výroby nového systému. Věřím, že i pracovníci technologie, výrobních středisek, kvality a také našich servisních služeb k tomuto nelehkému úkolu přistoupí s potřebnou dávkou iniciativy. Protože jen tak může Motorpal zvládnout přechod na novou generaci vstřikovacích systémů s mnohem větším podílem nových komponent a elektroniky. Všechny tyto zkušenosti jak z oblasti vývoje vlastního systému VERMI, tak i související požadavek na zvládnutí elektronického řízení, CAN komunikace a OBD diagnostiky, a samozřejmě i poznatky ze sériové výroby budou vítanou podporou při uvádění na trh souběžně vyvíjeného, ještě sofistikovanějšího systému Common Rail Motorpal. Co má vůbec tým facility na starosti? Zjednodušeně řečeno jde o vše, co sice přímo nesouvisí s výrobou, ale podniky, jako je Motorpal, by se bez těchto činností neobešly. Patří sem energetika, správa majetku, stravování, péče o archivy, o hladký průběh veškerých poštovních služeb, realizace projektů nebo péče o ekologii. Tyto všechny oblasti patří do útvaru facility, který vede Peter Žilák, respektive jeho nadřízený viceprezident Pavel Nový. Smyslem článku je představit vám jednotlivá oddělení, jejich pracovníky a poskytnout vám návod, na koho se s konkrétní věcí obrátit. Energetika Za veškeré rozvody elektřiny, plynu, tepla, vody, stlačeného vzduchu, odpadů nebo klimatizace je zodpovědný vedoucí energetik Josef Kovář. Má na starosti i rozúčtování nákladů mezi jednotlivá střediska. Momentálně ale nejčastěji řeším, aby byly vším potřebným vybaveny nové prostory. Samozřejmě se starám o opravy, v letních měsících to byl hlavně servis klimatizačních zařízení. V době celozávodní dovolené jsme museli stihnout servis a revize rozvoden, vypočítává. V Motorpalu Josef Kovář pracuje od roku 1990, kdy sem nastoupil hned po ukončení školy. Začínal na provozní elektroúdržbě B17 a od března letošního roku je vedoucím energetikem. Ve volném čase, kterého nemá moc, se věnuje například turistice, in-line bruslím, lyžování a především rodině. S jeho prací mu pomáhá hlavně mistr energetiky Václav Indra, který je v naší firmě přes dva roky. Jeho úkolem v poslední době bylo postupné zlepšení stavu horkovodních rozvoden nebo úspěšné zprovoznění kotle K3, který prošel velkou opravou. O týmu facility jsme informovali už v předchozích číslech Trysky. V současné době má před sebou i za sebou spoustu úkolů, které souvisejí s řadou přestaveb v rámci kanceláří a provozů Motorpalu, ale i například s banalitou, jakou jsou celozávodní dovolené. V jejich době totiž má tým facility na rozdíl od většiny ostatních útvarů nejvíc práce. Správa majetku Milan Franz je vedoucím správy majetku a zastřešuje správu jak budov, tak i strojů a zařízení ve všech lokalitách v Jihlavě, Batelově, Jemnici i ve Velkém Meziříčí. Při zajištění této činnosti úzce spolupracujeme hlavně s oddělením účetnictví a financování, ale samozřejmě i s ostatními odděleními při řešení úkolů, které jsou na nás kladeny, říká Milan Franz. Nově pod správu majetku spadá i zajištění poštovních služeb, archivní služby, osobní doprava a některé externí služby, zejména ostraha, úklidové služby nebo stravování. Milan Franz nastoupil do Motorpalu také v roce 1990, po absolvování VUT v Brně. Původně byl projektantem staveb, později byl vedoucím stavebním technikem. Nyní před námi stojí úkol připravit podklady pro inventarizaci majetku v rámci akciové společnosti, aby mohla ve čtvrtém čtvrtletí hladce proběhnout, připomíná. I on většinu volného času věnuje rodině a sportu kolu nebo lyžování. Spravovat všechen majetek Motorpalu by jeden člověk nezvládl. Součástí týmu, který má na starosti Milan Franz, jsou také Petr Pospíchal (technický pracovník správy majetku Jihlava), František Oliva (technický pracovník správy majetku Velké Meziříčí), Jaroslav Vohlídal (technický pracovník správy majetku Batelov) a Karel Trojan (technický pracovník správy majetku Jemnice). Jak už vyplývá z funkcí v závorkách, každý z těchto pracovníků má na starosti jednu lokalitu. Jak jsme psali o pár řádků výše, pod správu majetku nyní patří i archiv nebo

3 4 TRYSKA 03/2014 motorpal bulletin 5 poštovní služby. Archiv má na starosti pan Karel Pípa, jehož úkolem je zabezpečit hladký a bezproblémový chod administrativních činností při odborné správě dokumentů vzniklých z běžného provozu firmy a jejich právních předchůdců. U pana Pípy stojí za zmínku bezpochyby skutečnost, že v Motorpalu pracuje již 45 let. Po absolvování SPŠS v Jihlavě začínal jako frézař ve vývojové dílně, pak pracoval jako plánovač a vedoucí ochrany podniku. Archiv má na starosti už 10 let. Referentkou poštovních služeb, které rovněž spadají pod správu majetku, je Věra Vyhnanovská. Ta má na starosti nejen klasické poštovní zásilky, ale i obsluhu datových schránek nebo zpracování elektronických faktur. V Motorpalu je Věra Vyhnanovská od roku 1989 a od začátku působí jako referentka poštovních služeb. Osobní dopravu přidělování vozů na služební cesty, péči o bezvadný technický stav nebo zajištění servisních prohlídek pak obhospodařuje Helena Vondráková (rovněž referentka poštovních služeb). Ta pracuje v naší firmě už od roku 1973, tedy přes 40 let. Začínala zde jako telefonistka, ale od roku 1979 je její doménou doprava. Realizace projektů Mužem, který má na starosti projekty umisťování a přemísťování strojů a zařízení, úpravy prostorů a podobné akce, je vedoucí projekce Jaroslav Ryšavý. Zabývá se vedením těchto činností včetně výběrových řízení a jednání s externími dodavateli. V Motorpalu je s malou přestávkou již od roku 1979, přičemž po celou kariéru se zabýval činnostmi, které s jeho stávající funkcí těsně souvisejí. Aktuálními mými pracovními úkoly bylo vytvoření odpovídajícího funkčního pracovního prostředí pro administrativní pracovníky v budově B20 pro kvalitní řízení výroby, dále v budově B17 vytvořit podmínky pro činnost oddělení nákupu a následně dořešit funkční prostorové uspořádání útvarů Kvalita a Facility. Dalším cílem je připravit a zrealizovat vzorové pracoviště čisté montáže vstřikovacích zařízení v budově B20 s následnou vizí vybudování montážních pracovišť ve zcela nové hale, vypočítává současné úkoly Jaroslav Ryšavý. Ve volném čase se věnuje rodině, zahrádce a úpravám rodinného domu a okolí. Rád si rekreačně zahraje volejbal nebo tenis a pracuje i v obecním zastupitelstvu. Jeho pravou rukou je Vlastimil Zejda, který pracuje jako samostatný projektant. Obhospodařuje například koordinaci úklidu, ostrahy, EZS a stavební údržby. Ekologie Na ekologii je kladen stále větší důraz a spolu s tím roste i role ekologa Zdeňka Andrleho. V Motorpalu zajišťuje oblast vodního hospodářství, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami, eliminuje případné zdroje znečištění ovzduší a zabývá se deratizační činností. V naší firmě je Zdeněk Andrle od roku 1986, odkdy už prošel výrobou, údržbou nebo oblastí energetiky. Motorpal ani v době dovolených nespí Ani v době celozávodní plánované dovolené nebylo v Motorpalu zdaleka mrtvo. Bylo potřeba provést spoustu úkonů, které za provozu nelze uskutečnit. Své o tom ví útvar facility, kterému se věnujeme v dalších článcích. Zastavit však nešlo třeba ani administrativní procesy účetnictví, fakturace, obchod, to vše se točilo na plné obrátky. Letošní celozávodní dovolená vytvořila vítaný prostor pro řadu stavebních prací, údržbu strojů, zařízení, rozvodů a podobně. Jindy by si některé z těchto prací vyžádaly zastavení výroby, proto byl právě v této době vhodný okamžik udělat vše potřebné. Času nebylo nazbyt. Rozsáhlejším zásahům se nevyhnula například kotelna, úpravna vody nebo rozvod technických plynů. Samozřejmostí bylo i plánované sečení všech travnatých ploch v areálu. V kotelně proběhla údržba čerpadel, šoupat a ventilů, stejně tak jako kontrola, údržba a úklid na jednotlivých horkovodních rozvodnách. Vyčistit potřebovala také úpravna vody, což by za běžného provozu způsobilo značné komplikace. Zbavit nečistot se musely jímky pod chladicími věžemi, chladicí věže samotné, podobně se čistily i další jímky na vodu, akumulační nádrže nebo odpadní jímky. Nový nátěr dostaly také dveře na úpravně vod, pročistil se a doplnil štěrk Rochova dna ve studni, stejně tak se provedla údržba čerpadel na studni. Údržbě se nevyhnuly ani rozvody technických plynů. Při technologické odstávce na kalírně probíhaly práce na stanici propanu, čpavku a dusíku. Do jednoho dne bylo nutné vměstnat také kontrolu rozvoden elektrické energie včetně transformátorů, akumulátorů a kabeláže. Vše bylo proměřeno, případně opraveno, aby mohl Motorpal do příští dovolené zase bez větších zásahů fungovat. Zleva jsou na fotografii členové týmu facility: Peter Žilák, Milan Franz, Jaroslav Ryšavý, Zdeněk Andrle, Helena Vondráková, Petr Pospíchal, Věra Vyhnanovská, Vlastimil Zejda, Karel Pípa, Václav Indra, Jaroslav Vohlídal, František Oliva, Karel Trojan a Josef Kovář. První letošní pololetí potvrdilo naši stabilní pozici na trhu To, jak se daří naší firmě dosahovat plánovaných výsledků, se odráží i ve finančním hodnocení zaměstnanců. Jak na tom byl Motorpal v letošním prvním pololetí? Pro naši firmu bylo toto období mírně nepříznivé z pohledu tržeb, z pohledu tvorby hospodářského výsledku jsme plán překonali. Bylo to z velké části i díky pozitivnímu vývoji kurzu CZK/EUR a USD. Plnění plánu tržeb bylo na 98,5 % při plnění výkonů na 96,7 %. Za první pololetí Motorpal vytvořil hospodářský výsledek tis. Kč, proti plánu tis. Kč. Ukazatel EBITDA byl splněn na 118,1 %. Meziročně jsou tržby na úrovni 99,4 % a hospodářský výsledek vzrostl ze ztráty 8 mil. v roce 2013 na zisk téměř 23 mil. v roce K výraznému nárůstu hospodářského výsledku pomohl zejména kurz cizích měn, který se na něm projevil částkou 16 mil. Kč. Z uvedených výsledků je zřejmé, že první pololetí roku 2014 dopadlo v mezích očekávání. EBITDA (L), která je klíčová pro odměňování, byla stanovena po vyhodnocení 1. kvartálu Její kumulativní hodnota k 30. červnu 2014 na úrovni 76 mil. Kč nebyla dosažena. Skutečnost ve výši 63,3 mil. Kč byla negativně ovlivněna nižšími výkony ve druhém čtvrtletí Finanční údaje (tis. Kč) Skutečnost Plán Rozdíl Index Výkony ,7% Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ,5% Výkonová spotřeba ,2% Osobní náklady ,3% Hospodářský výsledek za účetní období ,4% EBITDA ,1% EBITDA (L) ,4%

4 6 TRYSKA 03/2014 motorpal bulletin 7 Logistika, MPS a Výroba I. mají nové kanceláře Na začátku srpna převzali zbrusu nové kanceláře do užívání zaměstnanci oddělení logistiky, MPS (Motorpal Production System) a vedení Výroby I. Přitom logistika bude užívat dosud největší tzv. openspace v rámci firmy. Nové prostory budou sloužit celkem třiceti zaměstnancům, přičemž nejvíce lidí, jak už jsme zmínili, bude v místnosti, kde sídlí logistika (celkem sedmnáct pracovníků). Jsou plně vybavené veškerým nábytkem, sítěmi, osvětlením a dalším příslušenstvím, které je pro práci potřebné. K dispozici je i vybavená kuchyňka. Kanceláře odpovídají moderním požadavkům pro příjemné pracovní prostředí. Samozřejmostí je tedy například i to, že veškeré přívody k počítačům, telefonům a pracovním zásuvkám jsou vedeny podlahou, osvětlení je řešené rovněž s ohledem na maximální efektivitu, komfort pro zaměstnance a zároveň energetické úspory. Sedm měsíců přestavby O tom, že se budou nové kanceláře budovat, rozhodlo vedení společnosti v lednu letošního roku. Od toho okamžiku se začaly hledat vhodné prostory a možnosti řešení. Nakonec se zvolila varianta umístění do druhého nadzemního podlaží přístavku v budově 20. Toto řešení s sebou neslo i některá omezení. Zmenšila se například výdejna nářadí, dočasně se zrušila svačinárna, s dočasným azylem a menším komfortem se spokojili mistři z výroby I. Všichni dotčení zaměstnanci projevili velmi vstřícný postoj, za což jim děkuji, uvedl ředitel facility Peter Žilák. Po zpracování projektu se do práce pustili dodavatelé. Byla jich celá řada, a to jak externích, tak i interních. V květnu byla vyměněna okna firmou DAFE PLAST, zároveň pracovníci oddělení facility demontovali elektroinstalaci a firma PJD Plynoservis Dobrovolný odstranila staré topení. Samotné stavební úpravy vypukly 16. června, jejich aktérem byla zlínská firma Nevláčil. Oddělení facility muselo přitom zkoordinovat veškeré činnosti mezi topenáři a instalatéry (PJD), malíři a natěrači (firma Papoušek), podlaháři (Barevný svět), vlastními elektrikáři (facility a údržba) i s dodavateli nábytku (ARTSPECT). Díky spolupráci a nasazení všech zúčastněných se kompletní dílo podařilo zrealizovat bez zpoždění v plánovaném termínu 31. července, a to včetně závěrečného úklidu (firma Housler) nebo např. provedení přípojek telekomunikačních zařízení (Jaroslav Fejfar). Výsledek stojí za to! Zaměstnanci se do nových prostor nastěhovali hned 1. srpna, přičemž těžší věci jim stěhovací firma přenesla na nové pracovní místo v pondělí 4. srpna. Celkem vznikly čtyři nové místnosti. Kancelář pro pracovníky MPS, kancelář pro vedoucího výroby spolu s mistry a administrativním personálem, kancelář pro ředitele logistiky a již v úvodu zmíněná největší tzv. otevřená kancelář pro logistiku. Jde o trend, který k nám přišel ze zámoří. My jsme ovšem vyhodnotili, že jeho realizace má smysl jen pro některá oddělení. Příkladem je právě logistika, kde je účelné, aby pracovníci byli v přímém kontaktu. Pro jiná oddělení se toto řešení naopak nemusí hodit vůbec, uvedl předseda představenstva a generální ředitel Motorpalu Milan Medonos. Věříme, že se zaměstnanci v nových prostorech dobře zabydlí a zlepšení jejich pracovních podmínek firmě přinese zlepšení pracovních výsledků jejich týmů a následně výsledků celé společnosti.

5 8 TRYSKA 03/2014 motorpal bulletin 9 Stavební úpravy v rámci Motorpalu Partner Motorpalu: stavební firma Navláčil Na stavebních úpravách, které v rámci Motorpalu v současné době probíhají, se významným způsobem podílí zlínská firma Navláčil. Mimo jiné měla na starosti stavební práce ve výrobní hale B20. Ve druhém podlaží proběhla rekonstrukce bývalých šaten, zázemí a výdejny. Měnila se dispozice, dělala se nová elektroinstalace, zdravotechnika, popisuje marketingový manažer firmy Navláčil Vít Mach. Rekonstrukce prostorů v ML v budově B29 Opraví se provozní prostor Měrové laboratoře, která slouží k zajištění měrové služby dle potřeb naší firmy. Rekonstrukce umožní rozdělení prostoru Měrové laboratoře na dvě části: speciální měření (provádění vysoce přesných měření) a běžná měření (provádění méně přesných měření, administrativa, temperování dílců). Nová vzduchotechnika i klimatizační jednotky zajistí stabilitu teploty prostředí (minimalizaci teplotního spádu). Počítá se s dovybavením o další 3D souřadnicový stroj, vysoce přesný kruhoměr a profiloměr. Sekundární serverovna v budově B17 Harmonogram prací Vyklizení potřebného prostoru v části ML, zakrytí měřidel fólií Demontáž stávající vzduchotechnické jednotky Nástup stavební firmy průraz stěnou, navezení materiálu Demontáž podlahy, nová betonová podlaha Demontáž a montáž hliníkové stěny Elektroinstalace úprava, přívody ke vzduchotechnice, klimatizaci Demontáž a montáž klimatizace a vzduchotechniky Stěrka a PVC na podlahu Obnovení provozu ML Harmonogram prací Společnost Navláčil je rodinnou firmou ze Zlína. Její historie sahá až do roku 1992, kdy její zakladatel Martin Navláčil začal podnikat jako fyzická osoba. Postupně se do firmy připojila manželka Jaroslava a synové Jakub a Pavel. Jde o specifický typ firmy, kdy si musí každý uvědomit své silné stránky i chyby, dodává Mach. Z malé firmičky vyrostl specialista na průmyslové stavby, které nyní tvoří 80 procent objemu všech prací. Pro investory realizujeme stavby, ve kterých lidé pracují. Především jsou to rozličné průmyslové haly, které slouží pro výrobní, skladovací, logistické a další potřeby. Mezi důležitými stavbami jsou také administrativní budovy či betonové monolity, jako například nádrže nebo základy pod lisovací stroje. Pomyslnou třešničkou na dortu jsou nadstandardní rodinné domy, často oceňované v odborných soutěžích, vypočítává dále Vít Mach. Právě v odborných soutěžích je firma Navláčil zkušeným sběratelem ocenění. V posledních šesti letech jsme získali tři hlavní ceny a tři čestná uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. V minulém roce jsme získali titul Baumit Fasáda roku České republiky za realizaci obvodového pláště na rodinném domě ve Zlíně, upřesňuje marketingový manažer. V porovnání s firmami napříč všemi obory dosáhl Navláčil druhého místa v soutěži Vodafone Firma roku 2012 ve Zlínském kraji. Všech těchto ocenění si velmi vážíme, jsou pro nás vyjádřením odborníků o kvalitě naší práce. I přesto je ale pro nás nejdůležitější spokojenost každého zákazníka. Díky tomu můžeme stále používat slogan stavíme na referencích, dodává dále Mach. Podle Macha firma považuje za zcela unikátní především zakázky rekonstrukcí zchátralých historických staveb. Příkladem jsou oprava budovy ze 17. století, ze které vzniklo sídlo firmy, sýpky z roku 1862, z níž se stala provozní budova reklamní agentury s největším fotoateliérem na Moravě, nebo starý sklad cukru přerozený na kongresové centrum ve Starém Městě. Investor měl v tomto případě vztah a obdiv k průmyslové tradici zdejšího kraje, zamítl zřejmě jednodušší a možná i levnější variantu demolice a výstavby. Namísto toho se rozhodl zachránit historickou budovu cukrovaru z roku 1868 a vdechnout tomuto původně průmyslovému prostoru novou funkci, uzavírá Mach. S Motorpalem spolupracuje firma Navláčil na několika stavebních projektech. Věříme, že se stane kvalitním a dlouhodobě spolehlivým partnerem naší společnosti. Sekundární serverovna bude sloužit jako místo ukládání záloh, postupně se rozšíří na místo, odkud bude možné provést obnovu systémů pro případ totální havárie prostor v budově B20 (požár, voda, blesk, atp.). Výhledově lze počítat s umístěním i provozních serverů, tak aby bylo distribuováno riziko výpadku, případně redundantní řešení. V prostoru dále vznikne nový rozvaděč strukturované kabeláže, pro rozšíření přenosové kapacity sítě. Původně byly tyto místnosti využívány jako skladovací prostor. Využití těchto prostor pro potřeby Informatiky vycházelo z doporučení auditů o bezpečnějším uložení dat pro případ havárie. Úprava kanceláří v nákupu Stávající kancelář byla rozdělena na tři samostatné místnosti. V tuto chvíli je velká kancelář rozdělena na 3 menší, navíc vybudovaných 12 kancelářských míst přináší možnost budoucího posílení nákupního týmu na plánovaný stav. Rekonstrukce také umožní rozdělení prostoru Nákupu na: Nákup a Global sourcing Stavební úpravy (zděná příčka, omítka, dveře) Úprava radiátoru topení Úprava elektroinstalace Demontáž a montáž antistatické PVC podlahy Montáž klimatizací Uložení optického a silového kabelu Předání místnosti k montáži technologie cca do Montáž technologie Harmonogram prací Vyklizení části stáv. kanceláře, vystěhování nábytku Nové dvě sádrokartonové příčky včetně dveří Úprava elektroinstalace Výmalba sádrokartonových příček a nátěr zárubně Montáž klimatizace Úklid a nastěhování nábytku zpět

6 1 0 TRYSKA 03/2014 motorpal bulletin 1 1 Zájem o technické obory mezi mladými roste Spolupráce mezi jihlavskou střední technickou školou a Motorpalem je již tradiční a navazuje na dobu, kdy byla tato škola naším učilištěm. V současné době studenti této školy chodí do Motorpalu na praxi a řada z nich po ukončení studia k nám přichází pracovat. Od tohoto školního roku vzniká po sloučení několika vzdělávacích zařízení Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. Na to, co spojení přinese, jsme se zeptali zástupce ředitele nově vznikající školy a bývalého ředitele Střední školy technické Jihlava Josefa Vácy. Střední škola technická Jihlava se sloučila s dalšími školami a vznikla Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. Co spojení přinese? Co spojení přinese, ukáže teprve čas. Osobně si od něj slibuji možnost prostupnosti mezi obory v rámci jednoho celku, tedy možnost přestupu z průmyslovkových oborů přes čtyřleté učební obory s maturitou až po obory tříleté a opačně. Navíc se staneme možná největší školou v regionu momentálně máme 171 zaměstnanců a od nového školního roku u nás bude studovat zhruba 1300 žáků. Navíc větší celek si zřejmě bude moci dovolit více investovat do strojního parku, elektrotechnického vybavení i do zařízení pro výuku automobilových oborů. tentokrát půjde? Vše je otázkou nové smlouvy mezi SŠ PTA (Střední škola průmyslová, technická a automobilní) a Motorpalem. Jelikož bude mít praxe studentů ve firmách ve své gesci zástupce ředitele pro řízení jakosti a vnější vztahy, budu se snažit uspokojit praxemi žáků co nejvíce firem. Prioritou však musí zůstat jejich vzdělávání v rámci teorie i odborného výcviku či praxe. Jak hodnotí studenti praxi v Motorpalu? Jaký zájem o praxi v Motorpalu mají? Každoročně jsme si dělali průzkum, jak studenti hodnotí praxi ve firmách, a z něj vplývá především kladné hodnocení. Výsledky průzkumu obdržely všechny spolupracující firmy. Od některých jsme obdrželi i zpětnou vazbu. Žáky jsme se snažili střídat, aby i firma měla možnost poznat více chlapců a dívek, kteří by pak mohli ve firmě po vyučení či maturitě pracovat. A finanční motivace žáci jsou na základě svých výsledků na praxi odměňováni nesporně zájem chodit na praxe do firem nesnižuje, ba naopak. Takže je na praxe nutit rozhodně nemusíme, naopak žáky se špatným přístupem stahujeme zpět do našich dílen. Spolupráce mezi Motorpalem a vaší školou je tradiční. Dá se říci, že vaše škola je nástupcem bývalého motorpalováckého učiliště. Jak hodnotíte vy tuto spolupráci i z dlouhodobého hlediska? Máte pravdu, dodnes se mluví o pupeční šňůře mezi naší školou a Motorpalem. Spolupráce zpočátku vyplývala skutečně z toho, že jsme patřili pod Motorpal. Po přechodu školy pod JmKNV a následně pod náš kraj se součinnost značně omezila, ale v posledních letech se ustálila na úrovni, která vyhovovala a vyhovuje oběma stranám. Jsem velmi rád, že kromě praxí žáků Motorpal podpořil školu i v projektech Enersol a IQ auto, a věřím, že naše spolupráce i v rámci nového vzdělávacího subjektu bude pokračovat. Je mezi vašimi studenty zájem o práci v Motorpalu? Jakou mívají o této práci představu? Co by nejčastěji rádi dělali v rámci svého prvního povolání? Co očekávají? To byste se měl zeptat samotných studentů. Já osobně vítám, když v jakékoliv firmě potkám našeho absolventa, hlásí se k naší škole a jsou mezi nimi i tací, kteří například v samotném Motorpalu pracují od ukončení studia. Posledním příkladem je Pavel Prudek, jemuž jsem dělal třídního učitele v oboru mechanik seřizovač a nyní u nás působil v roli odborníka z praxe při závěrečných zkouškách. Představy mladých lidí o prvním povolání se zřejmě dosti často rozcházejí s realitou, což je ovšem obecný trend. Studenti často očekávají zajímavou, ale nenáročnou práci, 20 tisíc korun základní mzdu plus další benefity. Jakou pověst má Motorpal mezi vašimi studenty? Opět asi otázka pro samotné studenty, nicméně se domnívám, že vnímají firmu Motorpal jako tradiční, známou, stabilní a s námi spolupracující. Vědí o jejím výrobním programu a díky praxím, ať už v Jihlavě nebo v letošním roce v Batelově, si někteří z nich udělali i obrázek o práci v této firmě. Jaký je zájem o technické obory mezi mladými? Kolik žáků měla pro představu SŠTJ? Střední škola technická Jihlava měla posledních deset let plus minus 400 žáků, nejméně v roce žáků, nejvíce v roce žáků. A na tu první otázku rád konstatuji, že zájem o technické obory mezi mladými roste. Hlavní příčinu nevidím jen v krajských stipendiích pro žáky tříletých oborů či v rozvojovém programu MŠMT podporujícím technické vzdělávání. Osobně se ale domnívám, že je to i díky současné poptávce po absolventech námi vyučovaných oborů a také množstvím strojírenských, elektrotechnických firem v regionu, servisů či firem, které se zabývají technologiemi obrábění plastů. Hlad například po nástrojařích či mechanicích seřizovačích je značný. Vaši studenti v říjnu opět nastoupí na praxi do Motorpalu. O kolik studentů Mgr. Josef Váca je aprobací učitel ČJ a ON. Na obrázku jako zkoušející u maturitní zkoušky. Zlepšování organizace, bezpečnosti a čistoty na výrobních pracovištích K hlavním úkolům oddělení MPS patří podpora kontinuálního zlepšování a projektové činnosti v oblasti výroby a logistiky. Vznikl tedy pilotní projekt, jehož cílem bylo zlepšit pořádek ve výrobních prostorách společnosti, zapojila se do něj střediska montáž čerpadel a výroba těles vstřikovačů. Práce směřující ke zlepšení organizace, čistotě a bezpečnosti probíhaly souběžně na obou střediscích zhruba měsíc formou workshopů přímo na pracovištích. Podíleli se na ní operátoři, seřizovači, vedoucí výrob a především mistři, kteří se i nadále úspěšně zaměřují na udržení stavu pracovišť podle nové metodiky. Měsíční kontrola stavu pracovišť, která proběhla již dvakrát, skončila vždy s výborným výsledkem. Jsem přesvědčený, že hodnocení dopadne stejně dobře i na dalších pracovištích, říká vedoucí projektu Ondřej Zápotočný. Ten zároveň vyjádřil poděkování všem zaměstnancům, kteří se na projektu účastní, za to, že ke svým úkolům přistupují odpovědně a se zaujetím. V současné době pokračuje projekt na dalších pracovištích a během několika následujících měsíců bude dokončen ve všech výrobních prostorách jihlavského závodu. V návaznosti jsou samozřejmě v plánu i závody v Batelově, Jemnici a Velkém Meziříčí.

7 1 2 TRYSKA 03/2014 motorpal bulletin 1 3 Historie Motorpalu pod křídly státu (3. díl) Druhý díl seriálu o historii Motorpalu jsme skončili v době, kdy se rodil samostatný Motorpal. Základy dnešní firmy byly položeny v říjnu 1946, za pár dní tedy oslavíme již 68 let od tohoto okamžiku. Nový strojírenský podnik vznikl v Jihlavě v říjnu 1946, na počátku však nesl ještě jméno své matky PAL Jihlava. Tehdy byl ještě dceřinou společností podniku PAL ( Průmysl automobilů a letectví), sídlícího v Českých Budějovicích. K úplnému osamostatnění došlo 26. července 1949 a následně se od ledna 1950 změnila tato tehdy státní firma i název na Motorpal Jihlava, národní podnik. Výrobní program Motorpalu zahrnoval od počátku výrobu vstřikovacích zařízení pro vznětové motory, tedy zhruba stejnou oblast, která je nyní hlavní výrobní náplní Motorpalu. Samozřejmě s ohledem na jiné technické a kvalitativní požadavky, které byly na výrobky kladeny tehdy. Po překonání prvních překážek a ustálení velmi přesné výroby, se kterou v tehdejší době neměl v České republice nikdo moc zkušeností, se výroba začínala rozrůstat. Začaly se zvyšovat kapacity nejen v Jihlavě, ale přibývaly i pobočné závody. Z Jihlavy, Telče a Havlíčkova Brodu se Motorpal rozrostl i do dalších měst, a to nejen na Vysočině. Postupně se připojily nejen tři stávající závody v Batelově (1956), ve Velkém Meziříčí (1956) a v Jemnici (1968), ale i například provozovny v Liberci, Praze, ve Znojmě nebo Kraslicích. Celkem bylo logo trysky v době největšího rozmachu na výrobních halách v jedenácti obcích a městech. Mezi významné mezníky v historii firmy patří rozšíření jihlavského závodu o první dvě zcela nové haly, jejichž výstavba byla zahájena v letech 1958 a Předtím se však jihlavská továrna rozrostla o provozovnu MAG (mechaniza- ce, automatizace a generální opravy). Tím dostával hlavní závod Motorpalu v podstatě podobu, ve které je areál na Starých horách dnes. Druhá část nově postavené výrobní haly byla předána do užívání v červnu Historii Motorpalu však nedoprovázely jen světlé dny. Mezi ty černé patřilo pondělí 19. září 1977, kdy vypukl v budově vstřikovacích trysek rozsáhlý požár. Jeden z nožů soustružících tělesa trysek se tehdy zasekl a od vzniklé vysoké teploty vzplál olej. Požár se pak šířil velmi rychle a úplně zničil celý provoz výroby vstřikovacích trysek DOP. Proto musela být vybudována zcela nová hala, ve které by ve výrobním programu bylo možné pokračovat. Nová hala byla dokončena v roce 1984, disponovala plochou přes 15 tisíc metrů čtverečních a její výstavba stála na tehdejší dobu téměř astronomickou částku 242 milionů korun. Tato budova byla poslední větší investicí do podniku až do roku 1989, kdy se z národního podniku stal státní podnik, aby mohl být později privatizován. Tím se ale začala psát další kapitola historie, o které se dočtete v příštím čísle Trysky. V době, kdy vlastníkem firmy byl stát, Motorpal dodával především tuzemským firmám Zetoru, Tatře nebo Škodě. Partnery firmy však byly další, zejména východní země. Vstřikovací zařízení z Jihlavy putovala i do tehdejšího SSSR, NDR, ale i například do Indie.

8 1 4 TRYSKA 03/2014 motorpal bulletin 1 5 Motorpal se připravuje na možný krizový scénář v Rusku Motorpal rozhodně nechystá hromadné propouštění na počátku příštího roku, jak současnou situaci ve společnosti mylně interpretují některá média. Skutečnost je taková, že vedení společnosti pouze informovalo v souladu se svou informační povinností odborovou organizaci a jihlavský Úřad práce, že v případě propadu exportu může propustit až 340 zaměstnanců. Jde však o krizovou variantu pro případ drastického dopadu sankcí uvalených EU na vývoz do Ruska, který by se projevil na ekonomické situaci firmy. Naším cílem je naopak stabilizovat počty zaměstnanců. Propouštění je až poslední krok, ke kterému bychom sáhli, říká předseda představenstva společnosti Milan Medonos. Důkazem toho je skutečnost, že i v době krize automobilového průmyslu, kdy odbyt firmy zaznamenal také značný propad, přistoupilo vedení raději ke zkrácení pracovního týdne, než aby hromadně propouštělo. V současné době firma zaměstnává zhruba 1700 zaměstnanců. Protože však firma chce být připravena i na ty nejhorší možné scénáře, zvažuje zmíněné opatření pro případ, že by konflikt na Ukrajině měl dlouhodobé trvání a sankční opatření pro vývoz do Ruska by se protáhla. Ruská federace je totiž pro Motorpal a jeho zákazníky jedním z velmi významných zahraničních trhů. Nepřímo mají sankce dopad i na celou řadu finálních odběratelů, kteří v souvislosti s krizí na Ukrajině utrpí finanční ztráty. Velký vliv má i omezení finančních zdrojů ze stran zahraničních bank pro ruské firmy, které nemají v důsledku sankcí potřebný kapitál. Motorpal po krizi v automobilovém průmyslu začal postupně navyšovat obrat. V poslední době dokončil vývoj vlastního řešení pro vstřikovací zařízení, které dovoluje splňovat přísné evropské emisní normy a významně pokročil ve vývoji vlastního systému Common Rail, čímž se řadí mezi špičkové světové dodavatele ve svém oboru. Motorpal má v současné době připraveny významné projekty pro krátkodobý i dlouhodobý odbyt s firmami z Německa, USA, Číny, Ruska i Indie. Zakládá si tedy na dlouhodobém rozvoji, prosperitě a perspektivě. Jídlo na Vysočině Gastronomie v současnosti hýbe Českem. Na internetu se mezi nejvyhledávanější hesla řadí recepty, kuchařky se stávají bestsellery v knihkupectvích a gastronomická show trhají rekordy sledovanosti v tuzemských televizích. Z kuchařů, jako je Zdeněk Pohlreich, Jiří Babica, Roman Paulus nebo Láďa Hruška, se stávají celebrity. Odborníci na výživu pak radí, abychom se při vaření vraceli ke kořenům. Co se tedy jedlo dříve u nás na Vysočině? Jaké jsou zdejší tradiční pokrmy? Jemnice s vlastním stravováním V Jemnici došlo ke změně způsobu přípravy jídel. Poté co skončil vyvařující závod Eurestu v Dačicích, začalo se připravovat jídlo na místě v nové jemnické kuchyni. Jedná se celkem zhruba o 120 jídel denně, přičemž kapacita jídelny je 80 míst. Motorpal nám vyšel vstříc a provedl drobné stavební úpravy, Eurest dodal lednice, nářezový stroj a další technologii potřebnou pro vaření, říká vedoucí motorpaláckého Eurestu Yvona Trnková. Jídla jsou nabízena ve čtyřech druzích, tři hotová jídla a jedno výběrové. Další zlepšení stravování se týká jihlavských zaměstnanců. Počítáme s tím, že nejpozději na podzim využijeme chladicí vitríny a zřídíme salátový bar. Hosté si tak budou moci utvořit saláty a zeleninové talíře sami dle vlastního uvážení, říká Yvona Trnková. Ze světa dieselů První nákladní vozidlo MAN s dieselovým motorem s přímým vstřikováním nafty bylo postaveno před 90 lety Doprava a silnice, Nové technologie dovolily zkonstruovat vznětový motor natolik lehký a kompaktní, aby se mohl stát pohonem nákladního automobilu. Dvanáctého března 1924 vyjeli na cestu z továrny v Augsburgu do Norimberku dva zkušení inženýři společnosti MAN s novým nákladním vozidlem M. A. N. Saurer. Čtyřtunový valník byl poháněn experimentálním vznětovým motorem, který byl vybaven, poprvé v historii automobilového průmyslu, systémem přímého vstřikování motorové nafty do spalovacích prostorů válců. S motorem o výkonu okolo 40 koní bylo vozidlo schopno zdolat 140ti kilometrovou trasu za zhruba pět a půl hodiny. Úspěšná zkušební jízda byla dokladem nástupu nové technologie, která dovolila zabudovat vysoce ekonomický vznětový motor do nákladního vozidla. Stalo se tak poprvé v historii výroby silničních vozidel. Chystá Zetor nový elektrický traktor? Ekobonus, Známý výrobce stavebních a farmářských strojů, společnost New Holland, už dříve prezentovala vodíkový traktor NH2. Český Zetor by podle zákulisních informací dokonce mohl uvažovat o vlastním elektrickém traktoru. Hlavní překážkou ve vývoji takového stroje ale zatím zůstávají baterie. Plně elektrický traktor by jich s sebou musel táhnout třeba i více než jednu tunu místo pouhých několika desítek kilogramů nafty. 25 let TDI: úsporný bestseller Autoroad.cz, Audi slaví mimořádné jubileum. Před 25 lety představila společnost se sídlem v Ingolstadtu poprvé motor TDI, který se od té doby vypracoval na nejúspěšnější hospodárnou technologii pro běžný silniční provoz i závodní dráhu. Dodnes bylo prodáno na celém světě 7,5 milionu automobilů Audi s motorem TDI a v závodě 24 hodin Le Mans projely závodní vozy se čtyřmi kruhy a agregátem TDI již osmkrát vítězně cílem. Sportovní hospodárností se vyznačují také oba nejnovější plody vývoje v jedné z hlavních inovačních oblastí značky Audi: nová generace úsporných motorů 3.0 V6 TDI a studie Audi RS 5 TDI concept s elektricky poháněným turbodmychadlem. V hlavní roli brambory Říká se, a není to jen reklamní slogan, že nejlepší brambory jsou z Vysočiny. A jak by také ne, když jejich pěstování má u nás tak dlouhou tradici! Skoro se stává záhadou, co se u nás jedlo, než byly dovezeny ze zámoří. Přinášíme vám některé vybrané recepty z Vysočiny tak, jak přežily do současnosti (zdroj receptů Folklorní kaleidoskop.cz). Jihlavská kyselka Co je potřeba: 1 l podmáslí, 1 l vody, 500 g brambor, 60 g másla, 40 g hladké mouky, 2 3 vejce, sůl, kmín. Postup: Oškrábané a na kostičky nakrájené brambory zalijeme vroucí osolenou vodou a vaříme doměkka. Vývar zahustíme jíškou připravenou z poloviny másla a mouky a přidáme podmáslí. Za stálého míchání polévku povaříme, přidáme kmín, druhou polovinu čerstvého másla a nakonec do polévky rozklepneme vejce. Krátce povaříme a podáváme. Kočičí tanec Co je potřeba: 200 g čočky, 200 g krup, sádlo či olej, 2 mladé cibule, sůl a pepř, naťovou cibuli či petržel, anglickou slaninu nebo klobásu. Postup: Čočku a kroupy uvaříme zvlášť, obojí scedíme a necháme dobře okapat. Na trošce sádla či oleje zpěníme drobně nakrájené cibule, vmícháme čočku a kroupy, podle chuti osolíme, opepříme a posypeme nasekanou naťovou cibulí nebo petrželkou. Nakonec vše obložíme osmaženou anglickou slaninou, nebo klobásou. Pučálka Co je potřeba: neloupaný hrách, sádlo, med, sůl, pepř. Postup: Celý neloupaný hrách namočíme do vlažné vody. Když po několika hodinách nabobtná, rozprostřeme jej na teplé místo, aby naklíčil (podle teploty za 2 3 dny). Naklíčený hrách se buď nasucho opraží, nebo na sádle osmaží a podává na sladko s medem, nebo se solí a pepřem. Bramborové placky se škvarky Co je třeba: 500 g vařených brambor, 500 g hrubé mouky, sůl, 120 g vepřových škvarků, 2 vejce, tuk na opečení. Postup: Brambory najemno nastrouháme, smícháme s moukou, nasekanými škvarky a osolíme. Vejci zaděláme tužší těsto, které dobře zpracujeme a rozválíme na plát. Z těsta vykrájíme placičky a upečeme je v troubě na vymaštěném plechu nebo na pánvi na rozpáleném tuku. Tradiční bramboráky z Vysočiny Co je potřeba: 1 kg oloupaných brambor, 2 3 vejce, 130 g hladké mouky, 1 dl mléka, 3 stroužky česneku, sůl, pepř černý mletý, olej na smažení, majoránka na dochucení. Postup: Oloupané, očištěné brambory nastrouháme polovinu najemno a polovinu na hrubém struhadle. Necháme několik minut odstát a následně slijeme vodu. Hmotu ochutíme solí a pepřem, dále přidáme vejce, rozmačkaný česnek, dle potřeby mouku a mléko těsto by nemělo být tuhé. Hmotu dobře promícháme. Bramborovou směs v malých dávkách nalijeme na pánev a smažíme na rozpáleném oleji z obou stran dozlatova.

9 Soutěž Do práce na kole má vítěze z Motorpalu Do soutěže Do práce na kole, o které jsme informovali v předchozích číslech Trysky, se aktivně zapojila i řada zaměstnanců Motorpalu. A jednomu z nich se to vyplatilo. Lukáš Tichý z výroby těles získal celkovou hlavní cenu trekingové kolo Superior. Vedení Motorpalu v zastoupení viceprezidenta Pavla Nového předalo úspěšným účastníkům soutěže dárky, které se pochopitelně vztahovaly k cyklistické tématice. Ze setkání, které vedení naší firmy uspořádalo pro motorpalácké cyklisty, však bylo cítit především nadšení a vřelý vztah ke kolu. Řada jezdců soutěž pojala hlavně jako vítané zpestření, na kole totiž jezdí do práce celoročně. Důvody jsou minimálně dva zdravý pohyb na čerstvém vzduchu spojený s posílením fyzické kondice a pak také zkrácení času věnovaného cestě do práce. Výjimkou nebylo, že se oproti cestování autem čas zkrátil na třetinu. Zvláště ráno, kdy je každá minuta dobrá, je znát, pokud do práce pojedete na kole 12 minut, nebo tři čtvrtě hodiny autem. Účastníci soutěže v průměru najezdili za květen celkově něco mezi 200 a 300 kilometry. Do tohoto rozmezí se vešel i vítěz hlavní ceny Lukáš Tichý. I on jezdí celoročně a nejen do práce. Abych se doma nenudil, říká s úsměvem. Většina soutěžících měla v nohách za dobu soutěže kolem 200 kilometrů. Shodují se na tom, že spojili příjemné s užitečným. Kolo je pro ně sportem číslo jedna i zdrojem řady kuriózních zážitků. Někdo se musel smířit s přítomností divokých prasat, která uháněla pět metrů před jeho předním kolem, jiní se zapletli do drobných konfliktů s bezohlednými řidiči. V některých případech k pozitivnímu vztahu ke kolu přispěla i náhoda a Motorpal. Šárka Vacková, jedna z aktivních účastnic a propagátorek soutěže, na setkání například připomněla, že kolo vyhrála před lety na firemním plese. Neuvěznila ho však v garáži, jak by mohla také udělat, ale prohání ho po jihlavských silnicích. Zkušeným matadorem mezi cyklisty je Miloslav Cmunt, který do práce jezdí už dvanáct let. Denně si tak díky této cestě na svůj účet připíše zhruba deset kilometrů. Problém cyklisté nevidí ani v tom, že přijedou do práce ve sportovním a musí se převléknout. Ale není výjimkou, že kratší cesty zvládnou i v pracovním. Účastníci soutěže z řad našich kolegů se shodli také na tom, že vítají vybudování míst pro zaparkování bicyklů, které je navíc zastřešené a zabezpečené proti krádežím. Na dotaz, zda do soutěžení půjdou příští rok, zašuměl jako odpověď jednoznačný souhlas. Všichni doufají, že k provětrání na kole zlákají alespoň na dobu soutěže i další spolupracovníky a kamarády. Účastníci soutěže Do práce na kole z řad našich kolegů Rozloučení s Karlem Menouškem Dlouholetý pracovník kvality ve výrobě vstřikovacích trysek Karel Menoušek odešel k věčnému odpočinku 4. srpna 2014 ve věku úctyhodných 87 let. Karel Menoušek byl respektovaným a oblíbeným kolegou. Svůj profesní život zasvětil Motorpalu a odvedl spoustu poctivé práce, připomněl svého spolupracovníka nynější prezident Motorpalu Antonín Policar. Všem, kdo mu věnují tichou vzpomínku, děkuji, napsala v oznámení o úmrtí pana Menouška Petra Svobodová. TRYSKA TRYSKA čtvrtletní bulletin pro zaměstnance společnosti MOTORPAL, a. s. Chata Farářka Redakční rada: Pavel Nový, Milan Medonos, Miroslav Čižík, Karel Jiravský, Petr Matějka, Michal Medonos, Jan Nováček Tisk: Jiprint s. r. o. Grafické zpracování: Open Idea s. r. o. Vydává: 4JAN Public Relations, s. r. o., Varšavská 40/345, Praha 2, tel.: , fax: , Novinová sazba povolena MK ev. č. E ze dne

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Úspěch původního výrobce zařízení Již v roce 1990 si divize Delphi

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1:5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme. Šablona: 11. Sada: 3 DUM: 05.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1:5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme. Šablona: 11. Sada: 3 DUM: 05. VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1:5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona: 11 Sada: 3 DUM: 05 Ověření ve výuce: Technologie Třída: K 1, KČ 1 Datum vytvoření:

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková do polévek Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Zavářky a vložky

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20 Plodnice hlívy ústřičné mají všestranné využití.jsou vhodné do polévek, omáček, pod maso ale i do salátů a především k nakládání. Ke kulinářským účelům využíváme především klobouky, které mají přímé využití.

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 3. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 3. ročník Téma: Odborné gastronomické soutěže příprava pokrmů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-51-H/01 Kuchař-číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 3. ročník Téma: Odborné

Více

Tisková informace. září 2002 PI3766

Tisková informace. září 2002 PI3766 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava 75 let naftového vstřikování Bosch: sériová výroba vstřikovacích čerpadel způsobila revoluci ve výrobě dieselových motorů září 2002 PI3766 Právě si připomínáme

Více

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky.

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky. Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou Svíčková na smetaně Krkovice na cibulce Karlovarské knedlíky Špekové knedlíky Jablkový závin Zelná polévka s klobásou 400 g kysaného zelí klobása 250 ml zakysané

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa

Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa 1. Rozdělení projektu na části : Část

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

MOTORY. Síla. Efektivita

MOTORY. Síla. Efektivita MOTORY Síla Odolnost Efektivita Motory ZETOR TRACTORS a.s., vyrábí nejvíce vznětových motorů v České republice. Tradice této výroby sahá až do dvacátých let minulého století. Od roku 1924 se zde vyráběly

Více

Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.cz. Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.

Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.cz. Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt. Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.cz Aleš Fodor 28. 5. 2012 1 / 6 1 Stav minulý Se společností Tepelná čerpadla IVT spolupracujeme na zlepšování obchodních výsledků webu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dle ustanovení 156 odst. 2 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále je ZVZ ) Zadavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku

Více

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY ORIENTACE NA MAPĚ VÝUKOVÉ CENTRUM NOVÝ BYDŽOV teoretické vyučování budova č. 1 Dr. M. Tyrše, NB budova č. 2 Masarykovo náměstí, NB

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Polévky Společná pro celou sadu DUM č.

Více

Centrum technického vzdělávání Ostrov

Centrum technického vzdělávání Ostrov Centrum technického vzdělávání Ostrov Základní popis projektu V roce 2006 došlo v rámci optimalizace krajského školství ke sloučení Střední průmyslové školy Ostrov a Středního odborného učiliště automobilního

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště. Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště. Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Obory vzdělávání pro školní rok 2014/2015 zdravotnický asistent 53-41-M/01 čtyřletý obor, maturitní vysvědčení Určený pro dívky i chlapce 9.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

STROJÍRENSKÉ VZDĚLÁNÍ SE VYPLATÍ

STROJÍRENSKÉ VZDĚLÁNÍ SE VYPLATÍ STROJÍRENSKÉ VZDĚLÁNÍ SE VYPLATÍ SMC INDUSTRIAL AUTOMATION Matka: Japonsko Sídlo: Tokyo Založeno: 27.4.1959 Prezident: Jošijuki Takada Největší výrobní závody: Japonsko, Čína Obor průmyslové automatizace:

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů Zdenka Horecká Vladimír Horecký Pomazánky A Saláty 150 receptů ÚVoD Pomazánky jsou velmi oblíbenou součástí studené kuchyně. Můžeme je podávat jako předkrm, k snídani a některé i jako večeři. Bez pomazánky

Více

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342. Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Tavírna 342 Nabídka oborů vzdělávání ve školním roce 2015/2016 sociální činnost 75-41-M/01 čtyřletý obor, maturitní vysvědčení Absolvent se

Více

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový SLANÉ BEZMASÉ POKRMY Bramborák jáhlový 6 středně velkých uvařených brambor šálek vařených jáhel vejce hrubá mouka 3 stroužky česneku drcený kmín majoránka sůl mletý pepř olej na smažení Brambory uvařené

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Dopravní fakulta Jana Pernera Název projektu: Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou Těstoviny (apetit) Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou 150 g vařených těstovin, 40 g tuku Ceres soft, 2 lžíce sójové omáčky, 2 rajčata, 1 zelená paprika, 50 g eidamu, mletý pepř, sůl Sýr

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

DOCK V1 PŘEDVÁNOČNÍ GREEN WALK GREEN TALK V CERTIFIKOVANÉ BUDOVĚ

DOCK V1 PŘEDVÁNOČNÍ GREEN WALK GREEN TALK V CERTIFIKOVANÉ BUDOVĚ DOCK V1 PŘEDVÁNOČNÍ GREEN WALK GREEN TALK V CERTIFIKOVANÉ BUDOVĚ Zdroj: Česká rada pro šetrné budovy http://www.czgbc.org/zpravy/zprava/314/dock-v1- predvanocni-green-walk-green-talk-v-certifikovane-budove

Více

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová KUŘECÍ MASO NA JEHLI ½ kg kuřecích prs Marináda: 1 cibule, 1 stroužek česneku, lžíce zázvoru, chilli paprika, šťáva z citrónu, 2 lžíce oleje, 2 lžičky papriky, pepř, kmín, 150g bílý jogurt - vše rozmixovat

Více

Katalog školení I. pololetí 2014

Katalog školení I. pololetí 2014 Katalog školení I. pololetí 2014 Přehled školení 1. pololetí 2014 Datum Místo konání Název Cena (Kč bez DPH)* 19. 2. Hostivice Sériová diagnostika 1 1.200,- 20. 2. Olomouc Sériová diagnostika 1 1.200,-

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti

Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti S krizí o závodz Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti Základní údaje 50 % 50 % Výrobní systém, technologie Logistika, dodavatelé ROZDĚLENÍ HLAVNÍCH ZODPOVĚDNOSTÍ Základní údaje 2001 Investice:

Více

Česká kuchyně II. Bramborová polévka. Houskové knedlíky. Pečená kachna s červeným zelím. Rajská omáčka. Vdolečky

Česká kuchyně II. Bramborová polévka. Houskové knedlíky. Pečená kachna s červeným zelím. Rajská omáčka. Vdolečky Česká kuchyně II. Bramborová polévka Houskové knedlíky Pečená kachna s červeným zelím Rajská omáčka Vdolečky Bramborová polévka 40 g cibule 300 g kořenové zeleniny 1 středně velká cibule hrst sušených

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Aktuální nabídka volných nemovitostí společnosti SCHOTT ve Valašském Meziříčí

Aktuální nabídka volných nemovitostí společnosti SCHOTT ve Valašském Meziříčí Aktuální nabídka volných nemovitostí společnosti SCHOTT ve Valašském Meziříčí ČESKÁ REPUBLIKA PL DE SK A Vydání třetí, květen 205 SCHOTT je mezinárodní technologický koncern s hlavním sídlem v Mainzu (Německo),

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. HORIZONT - ročník 16 číslo 7 (248) - 25. 10. 2012 Speciální vydání Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Horizont 248 - strana 2 Další

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Máme stále co nabídnout

Máme stále co nabídnout Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Máme stále co nabídnout Termín pro podání přihlášek do prvních ročníků středních škol se nezadrţitelně blíţí. Ţáci vycházejících ročníků základních škol

Více

Francouzská kuchyně II.

Francouzská kuchyně II. Francouzská kuchyně II. Salát Nicoise Quiche Lorraine Šetrně pečená kachní prsa na pomeranči Ratatouille Flambované palačinky Salát Nicoise 1 ks římského salátu 2 větší brambory 100 g čerstvých zelených

Více

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ 1. DÍL SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ ZDE POVEDOU NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ TO BYL TESKO OBJEKT ROZEBÍRÁME HALU TAK TO BY NÁM ZATÍM ŠLO PŘÍPRAVA NOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DRCENÍ ZBYTKŮ HALY ZDE BÝVALO SILO A TOTO

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

Rámcové podmínky směny objektů nám. Republiky č.p. 1037/3, Praha 1 a Hybernská bez č.p./1, Praha 1*

Rámcové podmínky směny objektů nám. Republiky č.p. 1037/3, Praha 1 a Hybernská bez č.p./1, Praha 1* VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 28. dubna 2008 č. 500 Rámcové podmínky směny objektů nám. Republiky č.p. 1037/3, Praha 1 a Hybernská bez č.p./1, Praha 1* A. Nabídka I. Nemovitosti,

Více

listopad prosinec 2013

listopad prosinec 2013 listopad prosinec 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu Jak jsme slibovali na konci 6. čísla, přinášíme drobnou obrazovou

Více

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový Technická data Platná pro modelový rok 2017 Crafter Nový Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon [kw (k)] při otáčkách

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9

PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ. HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 PROJEKT VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ HORNÍ POČERNICE IV. Praha 9 Klient: Připravil: Canaba development, s.r.o. Zdeněk Špetlík Akropolis reality s.r.o. tel.: +420 731 303 055 e-mail: zdenek.spetlik@akropolisreality.cz

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (vyhl. č. 499/2006 Sb) kde bude odborně vypracované BPŘ.!!!!!!HHfl!

Vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (vyhl. č. 499/2006 Sb) kde bude odborně vypracované BPŘ.!!!!!!HHfl! NÁVRH PŘEMĚNY BÝVALÉHO SKLADU NA ARCHIV ADRESA : ELIŠKY MALÉ 995, PRAHA 11 OPATOV HALA: Přípravná fáze : Vytvoření projektové dokumentace pro stavební povolení (vyhl. č. 499/2006 Sb) kde bude odborně vypracované

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání v perspektivních oborech Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a Středí odborné učiliště dopravní a technické Tento projekt je spolufinancován

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Na Průhoně 4800 430 11 CHOMUTOV Zpráva o hospodaření s energiemi

Více

Tisková informace. Autopříslušenství Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla se vznětovým motorem do budoucna moci splnit emisní limity

Tisková informace. Autopříslušenství Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla se vznětovým motorem do budoucna moci splnit emisní limity Tisková informace Autopříslušenství Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla se vznětovým motorem do budoucna moci splnit emisní limity Duben 2001 Čisté motory díky nové technice:jak budou vozidla

Více

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny TISKOVÁ INFORMACE Kvasiny, 21. 10. 2014 Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny Zástupci renomovaných zaměstnavatelů ocenili v hlasování

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem. Vepřová krkovička na černém pivu. Bramborové rösti

Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem. Vepřová krkovička na černém pivu. Bramborové rösti Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem Vepřová krkovička na černém pivu Bramborové rösti Vepřová panenka ve slanině pečená vcelku s hříbkovou omáčkou Tvarohový mousse

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední

Více