TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI obsah čísla Editorial... 2 Tým Motorpalu: Facility Motorpal nespí ani o dovolených... 5 Tržby plníme... 5 Nové kanceláře pro Logistiku, MPS a Výrobu I Partner Motorpalu: firma Navláčil... 8 Stavební úpravy v Motorpalu Zájem o technické obory roste Historie Motorpalu 3. díl...12 Motorpal se připravuje na možný krizový scénář v Rusku...14 Jídlo na Vysočině...15 Do práce na kole má vítěze

2 2 TRYSKA 03/2014 motorpal bulletin 3 Představujeme tým motorpalu Facility Karel Báča Technický ředitel Editorial Vážení spolupracovníci, červenec 2014 přinesl z pohledu vývoje výrobků Motorpalu významný historický mezník. Ve státní zkušebně TÜV v Roztokách u Prahy byl po úspěšném zvládnutí složité procedury zkoušek podle direktivy EU homologován motor Zetor Z1717 pro emisní stupeň Stage IV. Tato nově vznikající řada motorů je osazena vstřikovacím systémem Motorpal VERMI, tedy klasickými vstřikovači a osvědčeným vstřikovacím čerpadlem Mi s elektronickým regulátorem doplněným oddělenou elektronickou řídicí jednotkou. Podle dostupných informací je tento motor jediný ve světové produkci, který s klasickým mechanickým vstřikováním a systémy dodatečné úpravy výfukových plynů (filtrem pevných částic DPF a systémem katalytické redukce SCR) splňuje nejpřísnější platný emisní předpis Stage IV pro kategorii off-road (nesilniční aplikace) a má proti systému Common Rail znatelně menší nároky na servisní infrastrukturu a požadavky na kvalitu paliva, což jsou významné předpoklady pro uplatnění nejen na méně rozvinutých trzích. Pro Motorpal má úspěšná homologace tohoto systému zásadní význam hlavně ve dvou oblastech. První je jasná informace pro naše stávající i potenciální zákazníky, že jsme schopni držet krok s konkurenčními výrobci vstřikovacích systémů a nabídnout zákazníkům vstřikovací systém umožňující splnit nejpřísnější emisní předpisy. A druhá zásadní skutečnost je, že tento úspěch potvrdil životaschopnost před několika lety znovu nastolené koncepce vycházející z tradice Motorpalu jít cestou samostatného vývoje našich výrobků. Systém VERMi je prvním větším výsledkem této koncepce, který je v současnosti (ve verzi Stage3B) uváděný do sériové výroby. Při zrodu nového vstřikovacího systému bylo samozřejmě nutné překonat řadu problémů i v oblastech, kde jsme měli jen minimální zkušenosti. Nejzásadnějším bylo vybudování celého nového oddělení vývoje elektroniky. Na pracovnících tohoto oddělení ležela největší tíha vývojových prací na vlastním výrobku a mnohdy, vzhledem k velké rozsáhlosti řešených problémů, velmi komplikovaná spolupráce se zákazníkem i dalšími dodavateli. Při této příležitosti se chci připojit k oficiálnímu poděkování vedoucího představitele vývoje motorů Zetor, které adresoval všem spolupracovníkům Motorpalu. Aniž bych chtěl snižovat podíl ostatních, kteří se podíleli na úspěšném ukončení této etapy vývoje, musím zvlášť vyzdvihnout významný přínos Bohumila Fojta a Ladislava Vítka, jejichž zarputilost a vytrvalost překonala řadu překážek a problémů. Před námi je dokončení vývoje dalších výkonových variant a startující ověřovací série. Zetor zahájil dlouhodobou 2800 hodinovou zkoušku k ověření stability úrovně emisí, která je nutná pro uvedení na trh USA a Kanady. Předpokladem pro využití potenciálu tohoto technického řešení a tím zachování tradiční spolupráce s firmou Zetor i dalšími výrobci dieselových motorů je i překonání vrozené nedůvěry při zavádění sériové výroby nového systému. Věřím, že i pracovníci technologie, výrobních středisek, kvality a také našich servisních služeb k tomuto nelehkému úkolu přistoupí s potřebnou dávkou iniciativy. Protože jen tak může Motorpal zvládnout přechod na novou generaci vstřikovacích systémů s mnohem větším podílem nových komponent a elektroniky. Všechny tyto zkušenosti jak z oblasti vývoje vlastního systému VERMI, tak i související požadavek na zvládnutí elektronického řízení, CAN komunikace a OBD diagnostiky, a samozřejmě i poznatky ze sériové výroby budou vítanou podporou při uvádění na trh souběžně vyvíjeného, ještě sofistikovanějšího systému Common Rail Motorpal. Co má vůbec tým facility na starosti? Zjednodušeně řečeno jde o vše, co sice přímo nesouvisí s výrobou, ale podniky, jako je Motorpal, by se bez těchto činností neobešly. Patří sem energetika, správa majetku, stravování, péče o archivy, o hladký průběh veškerých poštovních služeb, realizace projektů nebo péče o ekologii. Tyto všechny oblasti patří do útvaru facility, který vede Peter Žilák, respektive jeho nadřízený viceprezident Pavel Nový. Smyslem článku je představit vám jednotlivá oddělení, jejich pracovníky a poskytnout vám návod, na koho se s konkrétní věcí obrátit. Energetika Za veškeré rozvody elektřiny, plynu, tepla, vody, stlačeného vzduchu, odpadů nebo klimatizace je zodpovědný vedoucí energetik Josef Kovář. Má na starosti i rozúčtování nákladů mezi jednotlivá střediska. Momentálně ale nejčastěji řeším, aby byly vším potřebným vybaveny nové prostory. Samozřejmě se starám o opravy, v letních měsících to byl hlavně servis klimatizačních zařízení. V době celozávodní dovolené jsme museli stihnout servis a revize rozvoden, vypočítává. V Motorpalu Josef Kovář pracuje od roku 1990, kdy sem nastoupil hned po ukončení školy. Začínal na provozní elektroúdržbě B17 a od března letošního roku je vedoucím energetikem. Ve volném čase, kterého nemá moc, se věnuje například turistice, in-line bruslím, lyžování a především rodině. S jeho prací mu pomáhá hlavně mistr energetiky Václav Indra, který je v naší firmě přes dva roky. Jeho úkolem v poslední době bylo postupné zlepšení stavu horkovodních rozvoden nebo úspěšné zprovoznění kotle K3, který prošel velkou opravou. O týmu facility jsme informovali už v předchozích číslech Trysky. V současné době má před sebou i za sebou spoustu úkolů, které souvisejí s řadou přestaveb v rámci kanceláří a provozů Motorpalu, ale i například s banalitou, jakou jsou celozávodní dovolené. V jejich době totiž má tým facility na rozdíl od většiny ostatních útvarů nejvíc práce. Správa majetku Milan Franz je vedoucím správy majetku a zastřešuje správu jak budov, tak i strojů a zařízení ve všech lokalitách v Jihlavě, Batelově, Jemnici i ve Velkém Meziříčí. Při zajištění této činnosti úzce spolupracujeme hlavně s oddělením účetnictví a financování, ale samozřejmě i s ostatními odděleními při řešení úkolů, které jsou na nás kladeny, říká Milan Franz. Nově pod správu majetku spadá i zajištění poštovních služeb, archivní služby, osobní doprava a některé externí služby, zejména ostraha, úklidové služby nebo stravování. Milan Franz nastoupil do Motorpalu také v roce 1990, po absolvování VUT v Brně. Původně byl projektantem staveb, později byl vedoucím stavebním technikem. Nyní před námi stojí úkol připravit podklady pro inventarizaci majetku v rámci akciové společnosti, aby mohla ve čtvrtém čtvrtletí hladce proběhnout, připomíná. I on většinu volného času věnuje rodině a sportu kolu nebo lyžování. Spravovat všechen majetek Motorpalu by jeden člověk nezvládl. Součástí týmu, který má na starosti Milan Franz, jsou také Petr Pospíchal (technický pracovník správy majetku Jihlava), František Oliva (technický pracovník správy majetku Velké Meziříčí), Jaroslav Vohlídal (technický pracovník správy majetku Batelov) a Karel Trojan (technický pracovník správy majetku Jemnice). Jak už vyplývá z funkcí v závorkách, každý z těchto pracovníků má na starosti jednu lokalitu. Jak jsme psali o pár řádků výše, pod správu majetku nyní patří i archiv nebo

3 4 TRYSKA 03/2014 motorpal bulletin 5 poštovní služby. Archiv má na starosti pan Karel Pípa, jehož úkolem je zabezpečit hladký a bezproblémový chod administrativních činností při odborné správě dokumentů vzniklých z běžného provozu firmy a jejich právních předchůdců. U pana Pípy stojí za zmínku bezpochyby skutečnost, že v Motorpalu pracuje již 45 let. Po absolvování SPŠS v Jihlavě začínal jako frézař ve vývojové dílně, pak pracoval jako plánovač a vedoucí ochrany podniku. Archiv má na starosti už 10 let. Referentkou poštovních služeb, které rovněž spadají pod správu majetku, je Věra Vyhnanovská. Ta má na starosti nejen klasické poštovní zásilky, ale i obsluhu datových schránek nebo zpracování elektronických faktur. V Motorpalu je Věra Vyhnanovská od roku 1989 a od začátku působí jako referentka poštovních služeb. Osobní dopravu přidělování vozů na služební cesty, péči o bezvadný technický stav nebo zajištění servisních prohlídek pak obhospodařuje Helena Vondráková (rovněž referentka poštovních služeb). Ta pracuje v naší firmě už od roku 1973, tedy přes 40 let. Začínala zde jako telefonistka, ale od roku 1979 je její doménou doprava. Realizace projektů Mužem, který má na starosti projekty umisťování a přemísťování strojů a zařízení, úpravy prostorů a podobné akce, je vedoucí projekce Jaroslav Ryšavý. Zabývá se vedením těchto činností včetně výběrových řízení a jednání s externími dodavateli. V Motorpalu je s malou přestávkou již od roku 1979, přičemž po celou kariéru se zabýval činnostmi, které s jeho stávající funkcí těsně souvisejí. Aktuálními mými pracovními úkoly bylo vytvoření odpovídajícího funkčního pracovního prostředí pro administrativní pracovníky v budově B20 pro kvalitní řízení výroby, dále v budově B17 vytvořit podmínky pro činnost oddělení nákupu a následně dořešit funkční prostorové uspořádání útvarů Kvalita a Facility. Dalším cílem je připravit a zrealizovat vzorové pracoviště čisté montáže vstřikovacích zařízení v budově B20 s následnou vizí vybudování montážních pracovišť ve zcela nové hale, vypočítává současné úkoly Jaroslav Ryšavý. Ve volném čase se věnuje rodině, zahrádce a úpravám rodinného domu a okolí. Rád si rekreačně zahraje volejbal nebo tenis a pracuje i v obecním zastupitelstvu. Jeho pravou rukou je Vlastimil Zejda, který pracuje jako samostatný projektant. Obhospodařuje například koordinaci úklidu, ostrahy, EZS a stavební údržby. Ekologie Na ekologii je kladen stále větší důraz a spolu s tím roste i role ekologa Zdeňka Andrleho. V Motorpalu zajišťuje oblast vodního hospodářství, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami, eliminuje případné zdroje znečištění ovzduší a zabývá se deratizační činností. V naší firmě je Zdeněk Andrle od roku 1986, odkdy už prošel výrobou, údržbou nebo oblastí energetiky. Motorpal ani v době dovolených nespí Ani v době celozávodní plánované dovolené nebylo v Motorpalu zdaleka mrtvo. Bylo potřeba provést spoustu úkonů, které za provozu nelze uskutečnit. Své o tom ví útvar facility, kterému se věnujeme v dalších článcích. Zastavit však nešlo třeba ani administrativní procesy účetnictví, fakturace, obchod, to vše se točilo na plné obrátky. Letošní celozávodní dovolená vytvořila vítaný prostor pro řadu stavebních prací, údržbu strojů, zařízení, rozvodů a podobně. Jindy by si některé z těchto prací vyžádaly zastavení výroby, proto byl právě v této době vhodný okamžik udělat vše potřebné. Času nebylo nazbyt. Rozsáhlejším zásahům se nevyhnula například kotelna, úpravna vody nebo rozvod technických plynů. Samozřejmostí bylo i plánované sečení všech travnatých ploch v areálu. V kotelně proběhla údržba čerpadel, šoupat a ventilů, stejně tak jako kontrola, údržba a úklid na jednotlivých horkovodních rozvodnách. Vyčistit potřebovala také úpravna vody, což by za běžného provozu způsobilo značné komplikace. Zbavit nečistot se musely jímky pod chladicími věžemi, chladicí věže samotné, podobně se čistily i další jímky na vodu, akumulační nádrže nebo odpadní jímky. Nový nátěr dostaly také dveře na úpravně vod, pročistil se a doplnil štěrk Rochova dna ve studni, stejně tak se provedla údržba čerpadel na studni. Údržbě se nevyhnuly ani rozvody technických plynů. Při technologické odstávce na kalírně probíhaly práce na stanici propanu, čpavku a dusíku. Do jednoho dne bylo nutné vměstnat také kontrolu rozvoden elektrické energie včetně transformátorů, akumulátorů a kabeláže. Vše bylo proměřeno, případně opraveno, aby mohl Motorpal do příští dovolené zase bez větších zásahů fungovat. Zleva jsou na fotografii členové týmu facility: Peter Žilák, Milan Franz, Jaroslav Ryšavý, Zdeněk Andrle, Helena Vondráková, Petr Pospíchal, Věra Vyhnanovská, Vlastimil Zejda, Karel Pípa, Václav Indra, Jaroslav Vohlídal, František Oliva, Karel Trojan a Josef Kovář. První letošní pololetí potvrdilo naši stabilní pozici na trhu To, jak se daří naší firmě dosahovat plánovaných výsledků, se odráží i ve finančním hodnocení zaměstnanců. Jak na tom byl Motorpal v letošním prvním pololetí? Pro naši firmu bylo toto období mírně nepříznivé z pohledu tržeb, z pohledu tvorby hospodářského výsledku jsme plán překonali. Bylo to z velké části i díky pozitivnímu vývoji kurzu CZK/EUR a USD. Plnění plánu tržeb bylo na 98,5 % při plnění výkonů na 96,7 %. Za první pololetí Motorpal vytvořil hospodářský výsledek tis. Kč, proti plánu tis. Kč. Ukazatel EBITDA byl splněn na 118,1 %. Meziročně jsou tržby na úrovni 99,4 % a hospodářský výsledek vzrostl ze ztráty 8 mil. v roce 2013 na zisk téměř 23 mil. v roce K výraznému nárůstu hospodářského výsledku pomohl zejména kurz cizích měn, který se na něm projevil částkou 16 mil. Kč. Z uvedených výsledků je zřejmé, že první pololetí roku 2014 dopadlo v mezích očekávání. EBITDA (L), která je klíčová pro odměňování, byla stanovena po vyhodnocení 1. kvartálu Její kumulativní hodnota k 30. červnu 2014 na úrovni 76 mil. Kč nebyla dosažena. Skutečnost ve výši 63,3 mil. Kč byla negativně ovlivněna nižšími výkony ve druhém čtvrtletí Finanční údaje (tis. Kč) Skutečnost Plán Rozdíl Index Výkony ,7% Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ,5% Výkonová spotřeba ,2% Osobní náklady ,3% Hospodářský výsledek za účetní období ,4% EBITDA ,1% EBITDA (L) ,4%

4 6 TRYSKA 03/2014 motorpal bulletin 7 Logistika, MPS a Výroba I. mají nové kanceláře Na začátku srpna převzali zbrusu nové kanceláře do užívání zaměstnanci oddělení logistiky, MPS (Motorpal Production System) a vedení Výroby I. Přitom logistika bude užívat dosud největší tzv. openspace v rámci firmy. Nové prostory budou sloužit celkem třiceti zaměstnancům, přičemž nejvíce lidí, jak už jsme zmínili, bude v místnosti, kde sídlí logistika (celkem sedmnáct pracovníků). Jsou plně vybavené veškerým nábytkem, sítěmi, osvětlením a dalším příslušenstvím, které je pro práci potřebné. K dispozici je i vybavená kuchyňka. Kanceláře odpovídají moderním požadavkům pro příjemné pracovní prostředí. Samozřejmostí je tedy například i to, že veškeré přívody k počítačům, telefonům a pracovním zásuvkám jsou vedeny podlahou, osvětlení je řešené rovněž s ohledem na maximální efektivitu, komfort pro zaměstnance a zároveň energetické úspory. Sedm měsíců přestavby O tom, že se budou nové kanceláře budovat, rozhodlo vedení společnosti v lednu letošního roku. Od toho okamžiku se začaly hledat vhodné prostory a možnosti řešení. Nakonec se zvolila varianta umístění do druhého nadzemního podlaží přístavku v budově 20. Toto řešení s sebou neslo i některá omezení. Zmenšila se například výdejna nářadí, dočasně se zrušila svačinárna, s dočasným azylem a menším komfortem se spokojili mistři z výroby I. Všichni dotčení zaměstnanci projevili velmi vstřícný postoj, za což jim děkuji, uvedl ředitel facility Peter Žilák. Po zpracování projektu se do práce pustili dodavatelé. Byla jich celá řada, a to jak externích, tak i interních. V květnu byla vyměněna okna firmou DAFE PLAST, zároveň pracovníci oddělení facility demontovali elektroinstalaci a firma PJD Plynoservis Dobrovolný odstranila staré topení. Samotné stavební úpravy vypukly 16. června, jejich aktérem byla zlínská firma Nevláčil. Oddělení facility muselo přitom zkoordinovat veškeré činnosti mezi topenáři a instalatéry (PJD), malíři a natěrači (firma Papoušek), podlaháři (Barevný svět), vlastními elektrikáři (facility a údržba) i s dodavateli nábytku (ARTSPECT). Díky spolupráci a nasazení všech zúčastněných se kompletní dílo podařilo zrealizovat bez zpoždění v plánovaném termínu 31. července, a to včetně závěrečného úklidu (firma Housler) nebo např. provedení přípojek telekomunikačních zařízení (Jaroslav Fejfar). Výsledek stojí za to! Zaměstnanci se do nových prostor nastěhovali hned 1. srpna, přičemž těžší věci jim stěhovací firma přenesla na nové pracovní místo v pondělí 4. srpna. Celkem vznikly čtyři nové místnosti. Kancelář pro pracovníky MPS, kancelář pro vedoucího výroby spolu s mistry a administrativním personálem, kancelář pro ředitele logistiky a již v úvodu zmíněná největší tzv. otevřená kancelář pro logistiku. Jde o trend, který k nám přišel ze zámoří. My jsme ovšem vyhodnotili, že jeho realizace má smysl jen pro některá oddělení. Příkladem je právě logistika, kde je účelné, aby pracovníci byli v přímém kontaktu. Pro jiná oddělení se toto řešení naopak nemusí hodit vůbec, uvedl předseda představenstva a generální ředitel Motorpalu Milan Medonos. Věříme, že se zaměstnanci v nových prostorech dobře zabydlí a zlepšení jejich pracovních podmínek firmě přinese zlepšení pracovních výsledků jejich týmů a následně výsledků celé společnosti.

5 8 TRYSKA 03/2014 motorpal bulletin 9 Stavební úpravy v rámci Motorpalu Partner Motorpalu: stavební firma Navláčil Na stavebních úpravách, které v rámci Motorpalu v současné době probíhají, se významným způsobem podílí zlínská firma Navláčil. Mimo jiné měla na starosti stavební práce ve výrobní hale B20. Ve druhém podlaží proběhla rekonstrukce bývalých šaten, zázemí a výdejny. Měnila se dispozice, dělala se nová elektroinstalace, zdravotechnika, popisuje marketingový manažer firmy Navláčil Vít Mach. Rekonstrukce prostorů v ML v budově B29 Opraví se provozní prostor Měrové laboratoře, která slouží k zajištění měrové služby dle potřeb naší firmy. Rekonstrukce umožní rozdělení prostoru Měrové laboratoře na dvě části: speciální měření (provádění vysoce přesných měření) a běžná měření (provádění méně přesných měření, administrativa, temperování dílců). Nová vzduchotechnika i klimatizační jednotky zajistí stabilitu teploty prostředí (minimalizaci teplotního spádu). Počítá se s dovybavením o další 3D souřadnicový stroj, vysoce přesný kruhoměr a profiloměr. Sekundární serverovna v budově B17 Harmonogram prací Vyklizení potřebného prostoru v části ML, zakrytí měřidel fólií Demontáž stávající vzduchotechnické jednotky Nástup stavební firmy průraz stěnou, navezení materiálu Demontáž podlahy, nová betonová podlaha Demontáž a montáž hliníkové stěny Elektroinstalace úprava, přívody ke vzduchotechnice, klimatizaci Demontáž a montáž klimatizace a vzduchotechniky Stěrka a PVC na podlahu Obnovení provozu ML Harmonogram prací Společnost Navláčil je rodinnou firmou ze Zlína. Její historie sahá až do roku 1992, kdy její zakladatel Martin Navláčil začal podnikat jako fyzická osoba. Postupně se do firmy připojila manželka Jaroslava a synové Jakub a Pavel. Jde o specifický typ firmy, kdy si musí každý uvědomit své silné stránky i chyby, dodává Mach. Z malé firmičky vyrostl specialista na průmyslové stavby, které nyní tvoří 80 procent objemu všech prací. Pro investory realizujeme stavby, ve kterých lidé pracují. Především jsou to rozličné průmyslové haly, které slouží pro výrobní, skladovací, logistické a další potřeby. Mezi důležitými stavbami jsou také administrativní budovy či betonové monolity, jako například nádrže nebo základy pod lisovací stroje. Pomyslnou třešničkou na dortu jsou nadstandardní rodinné domy, často oceňované v odborných soutěžích, vypočítává dále Vít Mach. Právě v odborných soutěžích je firma Navláčil zkušeným sběratelem ocenění. V posledních šesti letech jsme získali tři hlavní ceny a tři čestná uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. V minulém roce jsme získali titul Baumit Fasáda roku České republiky za realizaci obvodového pláště na rodinném domě ve Zlíně, upřesňuje marketingový manažer. V porovnání s firmami napříč všemi obory dosáhl Navláčil druhého místa v soutěži Vodafone Firma roku 2012 ve Zlínském kraji. Všech těchto ocenění si velmi vážíme, jsou pro nás vyjádřením odborníků o kvalitě naší práce. I přesto je ale pro nás nejdůležitější spokojenost každého zákazníka. Díky tomu můžeme stále používat slogan stavíme na referencích, dodává dále Mach. Podle Macha firma považuje za zcela unikátní především zakázky rekonstrukcí zchátralých historických staveb. Příkladem jsou oprava budovy ze 17. století, ze které vzniklo sídlo firmy, sýpky z roku 1862, z níž se stala provozní budova reklamní agentury s největším fotoateliérem na Moravě, nebo starý sklad cukru přerozený na kongresové centrum ve Starém Městě. Investor měl v tomto případě vztah a obdiv k průmyslové tradici zdejšího kraje, zamítl zřejmě jednodušší a možná i levnější variantu demolice a výstavby. Namísto toho se rozhodl zachránit historickou budovu cukrovaru z roku 1868 a vdechnout tomuto původně průmyslovému prostoru novou funkci, uzavírá Mach. S Motorpalem spolupracuje firma Navláčil na několika stavebních projektech. Věříme, že se stane kvalitním a dlouhodobě spolehlivým partnerem naší společnosti. Sekundární serverovna bude sloužit jako místo ukládání záloh, postupně se rozšíří na místo, odkud bude možné provést obnovu systémů pro případ totální havárie prostor v budově B20 (požár, voda, blesk, atp.). Výhledově lze počítat s umístěním i provozních serverů, tak aby bylo distribuováno riziko výpadku, případně redundantní řešení. V prostoru dále vznikne nový rozvaděč strukturované kabeláže, pro rozšíření přenosové kapacity sítě. Původně byly tyto místnosti využívány jako skladovací prostor. Využití těchto prostor pro potřeby Informatiky vycházelo z doporučení auditů o bezpečnějším uložení dat pro případ havárie. Úprava kanceláří v nákupu Stávající kancelář byla rozdělena na tři samostatné místnosti. V tuto chvíli je velká kancelář rozdělena na 3 menší, navíc vybudovaných 12 kancelářských míst přináší možnost budoucího posílení nákupního týmu na plánovaný stav. Rekonstrukce také umožní rozdělení prostoru Nákupu na: Nákup a Global sourcing Stavební úpravy (zděná příčka, omítka, dveře) Úprava radiátoru topení Úprava elektroinstalace Demontáž a montáž antistatické PVC podlahy Montáž klimatizací Uložení optického a silového kabelu Předání místnosti k montáži technologie cca do Montáž technologie Harmonogram prací Vyklizení části stáv. kanceláře, vystěhování nábytku Nové dvě sádrokartonové příčky včetně dveří Úprava elektroinstalace Výmalba sádrokartonových příček a nátěr zárubně Montáž klimatizace Úklid a nastěhování nábytku zpět

6 1 0 TRYSKA 03/2014 motorpal bulletin 1 1 Zájem o technické obory mezi mladými roste Spolupráce mezi jihlavskou střední technickou školou a Motorpalem je již tradiční a navazuje na dobu, kdy byla tato škola naším učilištěm. V současné době studenti této školy chodí do Motorpalu na praxi a řada z nich po ukončení studia k nám přichází pracovat. Od tohoto školního roku vzniká po sloučení několika vzdělávacích zařízení Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. Na to, co spojení přinese, jsme se zeptali zástupce ředitele nově vznikající školy a bývalého ředitele Střední školy technické Jihlava Josefa Vácy. Střední škola technická Jihlava se sloučila s dalšími školami a vznikla Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. Co spojení přinese? Co spojení přinese, ukáže teprve čas. Osobně si od něj slibuji možnost prostupnosti mezi obory v rámci jednoho celku, tedy možnost přestupu z průmyslovkových oborů přes čtyřleté učební obory s maturitou až po obory tříleté a opačně. Navíc se staneme možná největší školou v regionu momentálně máme 171 zaměstnanců a od nového školního roku u nás bude studovat zhruba 1300 žáků. Navíc větší celek si zřejmě bude moci dovolit více investovat do strojního parku, elektrotechnického vybavení i do zařízení pro výuku automobilových oborů. tentokrát půjde? Vše je otázkou nové smlouvy mezi SŠ PTA (Střední škola průmyslová, technická a automobilní) a Motorpalem. Jelikož bude mít praxe studentů ve firmách ve své gesci zástupce ředitele pro řízení jakosti a vnější vztahy, budu se snažit uspokojit praxemi žáků co nejvíce firem. Prioritou však musí zůstat jejich vzdělávání v rámci teorie i odborného výcviku či praxe. Jak hodnotí studenti praxi v Motorpalu? Jaký zájem o praxi v Motorpalu mají? Každoročně jsme si dělali průzkum, jak studenti hodnotí praxi ve firmách, a z něj vplývá především kladné hodnocení. Výsledky průzkumu obdržely všechny spolupracující firmy. Od některých jsme obdrželi i zpětnou vazbu. Žáky jsme se snažili střídat, aby i firma měla možnost poznat více chlapců a dívek, kteří by pak mohli ve firmě po vyučení či maturitě pracovat. A finanční motivace žáci jsou na základě svých výsledků na praxi odměňováni nesporně zájem chodit na praxe do firem nesnižuje, ba naopak. Takže je na praxe nutit rozhodně nemusíme, naopak žáky se špatným přístupem stahujeme zpět do našich dílen. Spolupráce mezi Motorpalem a vaší školou je tradiční. Dá se říci, že vaše škola je nástupcem bývalého motorpalováckého učiliště. Jak hodnotíte vy tuto spolupráci i z dlouhodobého hlediska? Máte pravdu, dodnes se mluví o pupeční šňůře mezi naší školou a Motorpalem. Spolupráce zpočátku vyplývala skutečně z toho, že jsme patřili pod Motorpal. Po přechodu školy pod JmKNV a následně pod náš kraj se součinnost značně omezila, ale v posledních letech se ustálila na úrovni, která vyhovovala a vyhovuje oběma stranám. Jsem velmi rád, že kromě praxí žáků Motorpal podpořil školu i v projektech Enersol a IQ auto, a věřím, že naše spolupráce i v rámci nového vzdělávacího subjektu bude pokračovat. Je mezi vašimi studenty zájem o práci v Motorpalu? Jakou mívají o této práci představu? Co by nejčastěji rádi dělali v rámci svého prvního povolání? Co očekávají? To byste se měl zeptat samotných studentů. Já osobně vítám, když v jakékoliv firmě potkám našeho absolventa, hlásí se k naší škole a jsou mezi nimi i tací, kteří například v samotném Motorpalu pracují od ukončení studia. Posledním příkladem je Pavel Prudek, jemuž jsem dělal třídního učitele v oboru mechanik seřizovač a nyní u nás působil v roli odborníka z praxe při závěrečných zkouškách. Představy mladých lidí o prvním povolání se zřejmě dosti často rozcházejí s realitou, což je ovšem obecný trend. Studenti často očekávají zajímavou, ale nenáročnou práci, 20 tisíc korun základní mzdu plus další benefity. Jakou pověst má Motorpal mezi vašimi studenty? Opět asi otázka pro samotné studenty, nicméně se domnívám, že vnímají firmu Motorpal jako tradiční, známou, stabilní a s námi spolupracující. Vědí o jejím výrobním programu a díky praxím, ať už v Jihlavě nebo v letošním roce v Batelově, si někteří z nich udělali i obrázek o práci v této firmě. Jaký je zájem o technické obory mezi mladými? Kolik žáků měla pro představu SŠTJ? Střední škola technická Jihlava měla posledních deset let plus minus 400 žáků, nejméně v roce žáků, nejvíce v roce žáků. A na tu první otázku rád konstatuji, že zájem o technické obory mezi mladými roste. Hlavní příčinu nevidím jen v krajských stipendiích pro žáky tříletých oborů či v rozvojovém programu MŠMT podporujícím technické vzdělávání. Osobně se ale domnívám, že je to i díky současné poptávce po absolventech námi vyučovaných oborů a také množstvím strojírenských, elektrotechnických firem v regionu, servisů či firem, které se zabývají technologiemi obrábění plastů. Hlad například po nástrojařích či mechanicích seřizovačích je značný. Vaši studenti v říjnu opět nastoupí na praxi do Motorpalu. O kolik studentů Mgr. Josef Váca je aprobací učitel ČJ a ON. Na obrázku jako zkoušející u maturitní zkoušky. Zlepšování organizace, bezpečnosti a čistoty na výrobních pracovištích K hlavním úkolům oddělení MPS patří podpora kontinuálního zlepšování a projektové činnosti v oblasti výroby a logistiky. Vznikl tedy pilotní projekt, jehož cílem bylo zlepšit pořádek ve výrobních prostorách společnosti, zapojila se do něj střediska montáž čerpadel a výroba těles vstřikovačů. Práce směřující ke zlepšení organizace, čistotě a bezpečnosti probíhaly souběžně na obou střediscích zhruba měsíc formou workshopů přímo na pracovištích. Podíleli se na ní operátoři, seřizovači, vedoucí výrob a především mistři, kteří se i nadále úspěšně zaměřují na udržení stavu pracovišť podle nové metodiky. Měsíční kontrola stavu pracovišť, která proběhla již dvakrát, skončila vždy s výborným výsledkem. Jsem přesvědčený, že hodnocení dopadne stejně dobře i na dalších pracovištích, říká vedoucí projektu Ondřej Zápotočný. Ten zároveň vyjádřil poděkování všem zaměstnancům, kteří se na projektu účastní, za to, že ke svým úkolům přistupují odpovědně a se zaujetím. V současné době pokračuje projekt na dalších pracovištích a během několika následujících měsíců bude dokončen ve všech výrobních prostorách jihlavského závodu. V návaznosti jsou samozřejmě v plánu i závody v Batelově, Jemnici a Velkém Meziříčí.

7 1 2 TRYSKA 03/2014 motorpal bulletin 1 3 Historie Motorpalu pod křídly státu (3. díl) Druhý díl seriálu o historii Motorpalu jsme skončili v době, kdy se rodil samostatný Motorpal. Základy dnešní firmy byly položeny v říjnu 1946, za pár dní tedy oslavíme již 68 let od tohoto okamžiku. Nový strojírenský podnik vznikl v Jihlavě v říjnu 1946, na počátku však nesl ještě jméno své matky PAL Jihlava. Tehdy byl ještě dceřinou společností podniku PAL ( Průmysl automobilů a letectví), sídlícího v Českých Budějovicích. K úplnému osamostatnění došlo 26. července 1949 a následně se od ledna 1950 změnila tato tehdy státní firma i název na Motorpal Jihlava, národní podnik. Výrobní program Motorpalu zahrnoval od počátku výrobu vstřikovacích zařízení pro vznětové motory, tedy zhruba stejnou oblast, která je nyní hlavní výrobní náplní Motorpalu. Samozřejmě s ohledem na jiné technické a kvalitativní požadavky, které byly na výrobky kladeny tehdy. Po překonání prvních překážek a ustálení velmi přesné výroby, se kterou v tehdejší době neměl v České republice nikdo moc zkušeností, se výroba začínala rozrůstat. Začaly se zvyšovat kapacity nejen v Jihlavě, ale přibývaly i pobočné závody. Z Jihlavy, Telče a Havlíčkova Brodu se Motorpal rozrostl i do dalších měst, a to nejen na Vysočině. Postupně se připojily nejen tři stávající závody v Batelově (1956), ve Velkém Meziříčí (1956) a v Jemnici (1968), ale i například provozovny v Liberci, Praze, ve Znojmě nebo Kraslicích. Celkem bylo logo trysky v době největšího rozmachu na výrobních halách v jedenácti obcích a městech. Mezi významné mezníky v historii firmy patří rozšíření jihlavského závodu o první dvě zcela nové haly, jejichž výstavba byla zahájena v letech 1958 a Předtím se však jihlavská továrna rozrostla o provozovnu MAG (mechaniza- ce, automatizace a generální opravy). Tím dostával hlavní závod Motorpalu v podstatě podobu, ve které je areál na Starých horách dnes. Druhá část nově postavené výrobní haly byla předána do užívání v červnu Historii Motorpalu však nedoprovázely jen světlé dny. Mezi ty černé patřilo pondělí 19. září 1977, kdy vypukl v budově vstřikovacích trysek rozsáhlý požár. Jeden z nožů soustružících tělesa trysek se tehdy zasekl a od vzniklé vysoké teploty vzplál olej. Požár se pak šířil velmi rychle a úplně zničil celý provoz výroby vstřikovacích trysek DOP. Proto musela být vybudována zcela nová hala, ve které by ve výrobním programu bylo možné pokračovat. Nová hala byla dokončena v roce 1984, disponovala plochou přes 15 tisíc metrů čtverečních a její výstavba stála na tehdejší dobu téměř astronomickou částku 242 milionů korun. Tato budova byla poslední větší investicí do podniku až do roku 1989, kdy se z národního podniku stal státní podnik, aby mohl být později privatizován. Tím se ale začala psát další kapitola historie, o které se dočtete v příštím čísle Trysky. V době, kdy vlastníkem firmy byl stát, Motorpal dodával především tuzemským firmám Zetoru, Tatře nebo Škodě. Partnery firmy však byly další, zejména východní země. Vstřikovací zařízení z Jihlavy putovala i do tehdejšího SSSR, NDR, ale i například do Indie.

8 1 4 TRYSKA 03/2014 motorpal bulletin 1 5 Motorpal se připravuje na možný krizový scénář v Rusku Motorpal rozhodně nechystá hromadné propouštění na počátku příštího roku, jak současnou situaci ve společnosti mylně interpretují některá média. Skutečnost je taková, že vedení společnosti pouze informovalo v souladu se svou informační povinností odborovou organizaci a jihlavský Úřad práce, že v případě propadu exportu může propustit až 340 zaměstnanců. Jde však o krizovou variantu pro případ drastického dopadu sankcí uvalených EU na vývoz do Ruska, který by se projevil na ekonomické situaci firmy. Naším cílem je naopak stabilizovat počty zaměstnanců. Propouštění je až poslední krok, ke kterému bychom sáhli, říká předseda představenstva společnosti Milan Medonos. Důkazem toho je skutečnost, že i v době krize automobilového průmyslu, kdy odbyt firmy zaznamenal také značný propad, přistoupilo vedení raději ke zkrácení pracovního týdne, než aby hromadně propouštělo. V současné době firma zaměstnává zhruba 1700 zaměstnanců. Protože však firma chce být připravena i na ty nejhorší možné scénáře, zvažuje zmíněné opatření pro případ, že by konflikt na Ukrajině měl dlouhodobé trvání a sankční opatření pro vývoz do Ruska by se protáhla. Ruská federace je totiž pro Motorpal a jeho zákazníky jedním z velmi významných zahraničních trhů. Nepřímo mají sankce dopad i na celou řadu finálních odběratelů, kteří v souvislosti s krizí na Ukrajině utrpí finanční ztráty. Velký vliv má i omezení finančních zdrojů ze stran zahraničních bank pro ruské firmy, které nemají v důsledku sankcí potřebný kapitál. Motorpal po krizi v automobilovém průmyslu začal postupně navyšovat obrat. V poslední době dokončil vývoj vlastního řešení pro vstřikovací zařízení, které dovoluje splňovat přísné evropské emisní normy a významně pokročil ve vývoji vlastního systému Common Rail, čímž se řadí mezi špičkové světové dodavatele ve svém oboru. Motorpal má v současné době připraveny významné projekty pro krátkodobý i dlouhodobý odbyt s firmami z Německa, USA, Číny, Ruska i Indie. Zakládá si tedy na dlouhodobém rozvoji, prosperitě a perspektivě. Jídlo na Vysočině Gastronomie v současnosti hýbe Českem. Na internetu se mezi nejvyhledávanější hesla řadí recepty, kuchařky se stávají bestsellery v knihkupectvích a gastronomická show trhají rekordy sledovanosti v tuzemských televizích. Z kuchařů, jako je Zdeněk Pohlreich, Jiří Babica, Roman Paulus nebo Láďa Hruška, se stávají celebrity. Odborníci na výživu pak radí, abychom se při vaření vraceli ke kořenům. Co se tedy jedlo dříve u nás na Vysočině? Jaké jsou zdejší tradiční pokrmy? Jemnice s vlastním stravováním V Jemnici došlo ke změně způsobu přípravy jídel. Poté co skončil vyvařující závod Eurestu v Dačicích, začalo se připravovat jídlo na místě v nové jemnické kuchyni. Jedná se celkem zhruba o 120 jídel denně, přičemž kapacita jídelny je 80 míst. Motorpal nám vyšel vstříc a provedl drobné stavební úpravy, Eurest dodal lednice, nářezový stroj a další technologii potřebnou pro vaření, říká vedoucí motorpaláckého Eurestu Yvona Trnková. Jídla jsou nabízena ve čtyřech druzích, tři hotová jídla a jedno výběrové. Další zlepšení stravování se týká jihlavských zaměstnanců. Počítáme s tím, že nejpozději na podzim využijeme chladicí vitríny a zřídíme salátový bar. Hosté si tak budou moci utvořit saláty a zeleninové talíře sami dle vlastního uvážení, říká Yvona Trnková. Ze světa dieselů První nákladní vozidlo MAN s dieselovým motorem s přímým vstřikováním nafty bylo postaveno před 90 lety Doprava a silnice, Nové technologie dovolily zkonstruovat vznětový motor natolik lehký a kompaktní, aby se mohl stát pohonem nákladního automobilu. Dvanáctého března 1924 vyjeli na cestu z továrny v Augsburgu do Norimberku dva zkušení inženýři společnosti MAN s novým nákladním vozidlem M. A. N. Saurer. Čtyřtunový valník byl poháněn experimentálním vznětovým motorem, který byl vybaven, poprvé v historii automobilového průmyslu, systémem přímého vstřikování motorové nafty do spalovacích prostorů válců. S motorem o výkonu okolo 40 koní bylo vozidlo schopno zdolat 140ti kilometrovou trasu za zhruba pět a půl hodiny. Úspěšná zkušební jízda byla dokladem nástupu nové technologie, která dovolila zabudovat vysoce ekonomický vznětový motor do nákladního vozidla. Stalo se tak poprvé v historii výroby silničních vozidel. Chystá Zetor nový elektrický traktor? Ekobonus, Známý výrobce stavebních a farmářských strojů, společnost New Holland, už dříve prezentovala vodíkový traktor NH2. Český Zetor by podle zákulisních informací dokonce mohl uvažovat o vlastním elektrickém traktoru. Hlavní překážkou ve vývoji takového stroje ale zatím zůstávají baterie. Plně elektrický traktor by jich s sebou musel táhnout třeba i více než jednu tunu místo pouhých několika desítek kilogramů nafty. 25 let TDI: úsporný bestseller Autoroad.cz, Audi slaví mimořádné jubileum. Před 25 lety představila společnost se sídlem v Ingolstadtu poprvé motor TDI, který se od té doby vypracoval na nejúspěšnější hospodárnou technologii pro běžný silniční provoz i závodní dráhu. Dodnes bylo prodáno na celém světě 7,5 milionu automobilů Audi s motorem TDI a v závodě 24 hodin Le Mans projely závodní vozy se čtyřmi kruhy a agregátem TDI již osmkrát vítězně cílem. Sportovní hospodárností se vyznačují také oba nejnovější plody vývoje v jedné z hlavních inovačních oblastí značky Audi: nová generace úsporných motorů 3.0 V6 TDI a studie Audi RS 5 TDI concept s elektricky poháněným turbodmychadlem. V hlavní roli brambory Říká se, a není to jen reklamní slogan, že nejlepší brambory jsou z Vysočiny. A jak by také ne, když jejich pěstování má u nás tak dlouhou tradici! Skoro se stává záhadou, co se u nás jedlo, než byly dovezeny ze zámoří. Přinášíme vám některé vybrané recepty z Vysočiny tak, jak přežily do současnosti (zdroj receptů Folklorní kaleidoskop.cz). Jihlavská kyselka Co je potřeba: 1 l podmáslí, 1 l vody, 500 g brambor, 60 g másla, 40 g hladké mouky, 2 3 vejce, sůl, kmín. Postup: Oškrábané a na kostičky nakrájené brambory zalijeme vroucí osolenou vodou a vaříme doměkka. Vývar zahustíme jíškou připravenou z poloviny másla a mouky a přidáme podmáslí. Za stálého míchání polévku povaříme, přidáme kmín, druhou polovinu čerstvého másla a nakonec do polévky rozklepneme vejce. Krátce povaříme a podáváme. Kočičí tanec Co je potřeba: 200 g čočky, 200 g krup, sádlo či olej, 2 mladé cibule, sůl a pepř, naťovou cibuli či petržel, anglickou slaninu nebo klobásu. Postup: Čočku a kroupy uvaříme zvlášť, obojí scedíme a necháme dobře okapat. Na trošce sádla či oleje zpěníme drobně nakrájené cibule, vmícháme čočku a kroupy, podle chuti osolíme, opepříme a posypeme nasekanou naťovou cibulí nebo petrželkou. Nakonec vše obložíme osmaženou anglickou slaninou, nebo klobásou. Pučálka Co je potřeba: neloupaný hrách, sádlo, med, sůl, pepř. Postup: Celý neloupaný hrách namočíme do vlažné vody. Když po několika hodinách nabobtná, rozprostřeme jej na teplé místo, aby naklíčil (podle teploty za 2 3 dny). Naklíčený hrách se buď nasucho opraží, nebo na sádle osmaží a podává na sladko s medem, nebo se solí a pepřem. Bramborové placky se škvarky Co je třeba: 500 g vařených brambor, 500 g hrubé mouky, sůl, 120 g vepřových škvarků, 2 vejce, tuk na opečení. Postup: Brambory najemno nastrouháme, smícháme s moukou, nasekanými škvarky a osolíme. Vejci zaděláme tužší těsto, které dobře zpracujeme a rozválíme na plát. Z těsta vykrájíme placičky a upečeme je v troubě na vymaštěném plechu nebo na pánvi na rozpáleném tuku. Tradiční bramboráky z Vysočiny Co je potřeba: 1 kg oloupaných brambor, 2 3 vejce, 130 g hladké mouky, 1 dl mléka, 3 stroužky česneku, sůl, pepř černý mletý, olej na smažení, majoránka na dochucení. Postup: Oloupané, očištěné brambory nastrouháme polovinu najemno a polovinu na hrubém struhadle. Necháme několik minut odstát a následně slijeme vodu. Hmotu ochutíme solí a pepřem, dále přidáme vejce, rozmačkaný česnek, dle potřeby mouku a mléko těsto by nemělo být tuhé. Hmotu dobře promícháme. Bramborovou směs v malých dávkách nalijeme na pánev a smažíme na rozpáleném oleji z obou stran dozlatova.

9 Soutěž Do práce na kole má vítěze z Motorpalu Do soutěže Do práce na kole, o které jsme informovali v předchozích číslech Trysky, se aktivně zapojila i řada zaměstnanců Motorpalu. A jednomu z nich se to vyplatilo. Lukáš Tichý z výroby těles získal celkovou hlavní cenu trekingové kolo Superior. Vedení Motorpalu v zastoupení viceprezidenta Pavla Nového předalo úspěšným účastníkům soutěže dárky, které se pochopitelně vztahovaly k cyklistické tématice. Ze setkání, které vedení naší firmy uspořádalo pro motorpalácké cyklisty, však bylo cítit především nadšení a vřelý vztah ke kolu. Řada jezdců soutěž pojala hlavně jako vítané zpestření, na kole totiž jezdí do práce celoročně. Důvody jsou minimálně dva zdravý pohyb na čerstvém vzduchu spojený s posílením fyzické kondice a pak také zkrácení času věnovaného cestě do práce. Výjimkou nebylo, že se oproti cestování autem čas zkrátil na třetinu. Zvláště ráno, kdy je každá minuta dobrá, je znát, pokud do práce pojedete na kole 12 minut, nebo tři čtvrtě hodiny autem. Účastníci soutěže v průměru najezdili za květen celkově něco mezi 200 a 300 kilometry. Do tohoto rozmezí se vešel i vítěz hlavní ceny Lukáš Tichý. I on jezdí celoročně a nejen do práce. Abych se doma nenudil, říká s úsměvem. Většina soutěžících měla v nohách za dobu soutěže kolem 200 kilometrů. Shodují se na tom, že spojili příjemné s užitečným. Kolo je pro ně sportem číslo jedna i zdrojem řady kuriózních zážitků. Někdo se musel smířit s přítomností divokých prasat, která uháněla pět metrů před jeho předním kolem, jiní se zapletli do drobných konfliktů s bezohlednými řidiči. V některých případech k pozitivnímu vztahu ke kolu přispěla i náhoda a Motorpal. Šárka Vacková, jedna z aktivních účastnic a propagátorek soutěže, na setkání například připomněla, že kolo vyhrála před lety na firemním plese. Neuvěznila ho však v garáži, jak by mohla také udělat, ale prohání ho po jihlavských silnicích. Zkušeným matadorem mezi cyklisty je Miloslav Cmunt, který do práce jezdí už dvanáct let. Denně si tak díky této cestě na svůj účet připíše zhruba deset kilometrů. Problém cyklisté nevidí ani v tom, že přijedou do práce ve sportovním a musí se převléknout. Ale není výjimkou, že kratší cesty zvládnou i v pracovním. Účastníci soutěže z řad našich kolegů se shodli také na tom, že vítají vybudování míst pro zaparkování bicyklů, které je navíc zastřešené a zabezpečené proti krádežím. Na dotaz, zda do soutěžení půjdou příští rok, zašuměl jako odpověď jednoznačný souhlas. Všichni doufají, že k provětrání na kole zlákají alespoň na dobu soutěže i další spolupracovníky a kamarády. Účastníci soutěže Do práce na kole z řad našich kolegů Rozloučení s Karlem Menouškem Dlouholetý pracovník kvality ve výrobě vstřikovacích trysek Karel Menoušek odešel k věčnému odpočinku 4. srpna 2014 ve věku úctyhodných 87 let. Karel Menoušek byl respektovaným a oblíbeným kolegou. Svůj profesní život zasvětil Motorpalu a odvedl spoustu poctivé práce, připomněl svého spolupracovníka nynější prezident Motorpalu Antonín Policar. Všem, kdo mu věnují tichou vzpomínku, děkuji, napsala v oznámení o úmrtí pana Menouška Petra Svobodová. TRYSKA TRYSKA čtvrtletní bulletin pro zaměstnance společnosti MOTORPAL, a. s. Chata Farářka Redakční rada: Pavel Nový, Milan Medonos, Miroslav Čižík, Karel Jiravský, Petr Matějka, Michal Medonos, Jan Nováček Tisk: Jiprint s. r. o. Grafické zpracování: Open Idea s. r. o. Vydává: 4JAN Public Relations, s. r. o., Varšavská 40/345, Praha 2, tel.: , fax: , Novinová sazba povolena MK ev. č. E ze dne

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK Vyhodnocení soutěže mezi odděleními zapojených do soutěže - souhrnná tabulka Oddělení KD Počet zaměstnanců 39 Celkem 11 700

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/ číslo 6/ červen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Výstup a nástup bez bariér /strana 12 a 13/ Autobus čistý ze všech stran /strana 16 a 17/ Dvacetiny historické

Více

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování progenio 1/10 progenio časopis pro zákazníky a přátele AVE CZ Konec problémů s ucpaným potrubím Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování AKCE Uklízeli

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014 1/2014 Vyšehrad 3/2014 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Jak vybrat správný kurz pro firmu? Zdenka Vostrovská: K podnikání mě přivedla mizerná školení editorial Hkp slovo z Hkp Se začátkem

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi zdravotnictví 2 Dostavba Temelína? Rozhodnou předčasné volby 9 Systém výběru mýta: Na odměnách

Více

2012Rok značky ŠKODA

2012Rok značky ŠKODA 2012 Rok značky ŠKODA 8 40 16 42 22 49 26 35 Obsah 2012 Rok značky ŠKODA Předmluva předsedy představenstva Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda 4 Představenstvo 6 Třída sama pro sebe třetí generace zcela

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 novinky ze světa obráběcích strojů DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery www.kovosvit.cz MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36 Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 9, září 2008 Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26 Tři

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

ŠKODA Výroční zpráva

ŠKODA Výroční zpráva 2013 ŠKODA Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil skupiny ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení o

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE obsah Škola a zaměstnavatelé Víno vstoupilo do celoživotního učení - 65-010-H Skvělá spolupráce školy a firmy - 66-002-H Alenka v říši pekařství - 29-012-H Tvrdá práce ve škole

Více

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim - zima 2010 Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Rozhovor o nových trendech na trhu a službách pro zákazníky 4-5 Námořní přeprava

Více

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci.

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Investiční magazín Magazín Investice na Maltě. Uzavřené investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Editorial Odborné studie ukazují, že se klienti při čtení firemních

Více

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červen 2013 www.mir1200.cz Představujeme partnera: ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež je přední českou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání:

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání: www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce září 2014 Osobnosti tohoto vydání: Petr Zháňal Jan Houdek Jaroslav Kovář Ľuboslav Komár Zdeněk Juračka Pavel Hejzlar Petr Zháňal Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské

Více

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVI. n 3 / 2008 Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl 2 OBSAH 4 JEDNOU TU

Více