Amenitní migrace do venkovských oblastíčeské republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Amenitní migrace do venkovských oblastíčeské republiky"

Transkript

1 Amenitní migrace do venkovských oblastíčeské republiky Marie Novotná & Jan Kopp Katedra geografie ZČU v Plzni Šumava Javorná

2 Projekt GA ČR Amenitní migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky. (GAČR 403/07/0714) Řešitelský kolektiv: Michael Bartoš, Drahomíra Kušová, Jan Těšitel (Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity včeských Budějovicích), Marie Novotná, Jan Kopp (Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni), Jaroslav Macháček (Vysoká škola ekonomická, Praha), Lawrence A.G. Moss, Romella Glorioso Moss (International Amenity Migration Centre, Spokane, USA; Kaslo, Canada) 2

3 Amenitní migrace amenitní migrace představuje migraci do starých jader měst nebo do ryze venkovského prostoru v Česku se projevuje jako migrace do historickéčásti Prahy, do Českého Krumlova a dalších starobylých měst migrace do přírodně zachovalých venkovských území, kam lidi vede vnitřní potřeba žít v hezkém přírodním prostředí Bílé Karpaty 3

4 Závěrečná monografie 01. Úvod 02. Migrace obecně 03. Amenitní migrace Amenitní migrace jako nový globální fenomén Východiska a souvislosti amenitní migrace v ČR 04. Metodika Použité metody Vymezení a charakteristika zájmových území 05. Amenitní migrace v České republice Trendy migrace obyvatel v rurálním prostoru Postoje městského obyvatelstva k životu na venkově Migrační potenciál venkovských oblastí ČR pohledem lokálních aktérů Sociologické aspekty amenitní migrace - deskripce a typologie amenitních migrantů v České republice Krajinně-ekologické faktory amenitní migrace Sociálně ekonomický vývoj územních celků ve vztahu k amenitní migraci 06. Závěr 07. Literatura 08. Přílohy 4

5 Zdůvodnění migrace na venkov Boyle, Halfacree (1998) potenciál pro stěhování z venkovských oblastí je vyčerpán role úspor životních nákladů a sociální problémy ve velkém městech, větší dostupnost vládních dotací pro venkovské aktivity, zlepšení dopravních sítí a komunikačních technologií, růst zaměstnání ve veřejném sektoru a osobních službách, účinek ekonomické recese na změnu stěhování z venkova do měst, změna v sídelních preferencích obyvatel aktivního věku, 5

6 Trendy migrace obyvatel v rurálním prostoru podle statistiky 6

7 7

8 Trend migračního salda 8

9 Vymezení venkovských oblastí Podle OECD 1. Venkovské oblasti v ČR - lokální úroveň (obce) hustota zalidnění je nižší než 150 obyv. na km 2 2. Venkovské oblasti v ČR - regionální úroveň (ORP) - hustota zalidnění je nižší než 150 obyv. na km 2 - přes 50 % obyvatel žije ve venkovských obcích 3. Obce s počtem obyvatel do

10 Lokální úroveň - venkov Migrační saldo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% venkov venkov výrazně kladné kladné nulové záporné výrazně záporné 10

11 Regionální úroveň - venkov Migrační saldo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% venkov venkov výrazně kladné kladné nulové záporné výrazně záporné 11

12 Obce do obyvatel Migrační saldo 100% 80% 60% 40% 20% výrazně kladné kladné nulové záporné výrazně záporné 0%

13 Modelové oblasti 13

14 Migrační saldo ve zkoumaných regionech v letech ,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0, Šumava - malé obce Šumava - města Třeboňsko - malé obce Třeboňsko - města periférie západ - malé obce periférie západ - města 14

15 Migrace region Šumava do 0,1 % přistěhovalých 0,1-1,0 % přistěhovalých 1,1-2,0 % přistěhovalých 2,1-5,0 % přistěhovalých nad 5,0 % přistěhovalých do 0,1 % vystěhovalých 0,1-1,0 % vystěhovalých 1,1-2,0 % vystěhovalých 2,1-5,0 % vystěhovalých nad 5,0 % vystěhovalých 150km c 1 - Praha 2 - Brno 3 - Ostrava 4 - Plzeň 15

16 Migrace region Třeboňsko do 0,1 % přistěhovalých 0,1-1,0 % přistěhovalých 1,1-2,0 % přistěhovalých 2,1-5,0 % přistěhovalých nad 5,0 % přistěhovalých do 0,1 % vystěhovalých 0,1-1,0 % vystěhovalých 1,1-2,0 % vystěhovalých 2,1-5,0 % vystěhovalých nad 5,0 % vystěhovalých 150km c 1 - Praha 2 - Brno 3 - Ostrava 4 - Plzeň 16

17 Migrace region vnitřní periférie západ do 0,1 % přistěhovalých 0,1-1,0 % přistěhovalých 1,1-2,0 % přistěhovalých 2,1-5,0 % přistěhovalých nad 5,0 % přistěhovalých do 0,1 % vystěhovalých 0,1-1,0 % vystěhovalých 1,1-2,0 % vystěhovalých 2,1-5,0 % vystěhovalých nad 5,0 % vystěhovalých 150km c 1 - Praha 2 - Brno 3 - Ostrava 4 - Plzeň 17

18 Stěhování do malých obcí zkoumaných regionů % 80% 60% 40% 20% Migrace ze zahraničí Migrace z ostatních území ČR Migrace z velkých měst Migrace v rámci regionu 0% Šumava Třeboňsko Vnitřní periférie západ 18

19 Migrace z velkých měst do zkoumaných regionů v letech počet přistěhovalých na km2 0,3000 0,2500 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0, rok Šumava Třebonsko vnitřní periférie Západ 19

20 Migrace ze zahraničí do zkoumaných regionů v letech počet přistěhovalých na km2 0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0, Šumava Třebonsko vnitřní periférie Západ rok 20

21 Výzkum amenitních migrantů Metody Řízené rozhovory se starosty v modelových územích Dotazníky pro amenitní migranty v modelových území Řízené rozhovory s vybranými amenitními migranty 21

22 Řízené rozhovory se starosty v modelových územích Celkem osloveno 140 starostůči zastupitelů Cíle: Potenciál pro amenitní migraci Zjištění amenitních migrantů 22

23 Řízené rozhovory se starosty v modelových územích Hlavní důvody přistěhování Šumava Vnitřní periférie západ Polabí celkem Důvody % bytové 54 27,3 46,9 42,9 rodinné 18 22,7 18,8 19,8 pracovní 24 13,6 12,5 17,5 únava z městského života 30 11,4 34,4 24,6 kvalitní životní prostředí 52 54,5 43,8 50,8 jiné 0 15,9 9,4 7,9 zdroj: vlastní zpracování 23

24 Dotazníky pro amenitní migranty v modelových území Typologie amenitních migrantů (5 typů) Typ I Rodiny s dětmi : nemovitost koupili, mají děti, dětství neprožili na venkově, dotazovaná žena v domácnosti, prioritou přechod z města za požitky venkova (včetně nespokojenosti ve městě) Typ II Důchodci : výrazné odlišení skupiny podle dvou blízkých proměnných: důchodci, ve vyšším věku, další charakteristiky proměnlivé 24

25 Dotazníky pro amenitní migranty v modelových území Typologie amenitních migrantů (5 typů) Typ III Navrácení venkovu : dětství prožili na venkově, zdědili nemovitosti, návrat do rodiště, uvádějí osobní důvody k nastěhování Typ IV Sociálně slabší vykazují nižší vzdělání, pracují jako zaměstnanci, žijí městským způsobem života, významné byly bytové důvody stěhování, nemovitost získali jiným způsobem než je v nabídce dotazníku např. jako obecní byt Typ V Noví aktivní venkované : vykazují vysokoškolské vzdělání, pracují v samosprávě, zapojení do spolkovéčinnosti, jezdili sem na dovolenou, důvod životní prostředí, vlastní výstavba (podnikatelé) 25

26 Výzkum preferencí amenitních migrantů krajinně-ekologických parametrů 5 vážený průměr odpovědí 5-0 rozptyl odpovědí 5-0 nejčastější odpověď odlehlost místa neporušená příroda reliéf terénu struktura krajiny volná nespoutaná krajina chráněná území kvalita zivotního prostředí genius loci sociální prostředí

27 Řízené rozhovory s vybranými amenitními migranty 16 příběhů amenitních migrantů 27

28 Příběhy amenitní migrantů Příběh č. 1 Novohradské hory Mezi zbytky bývalých domů, obchodů, restaurace i kostela žije šestapadesátiletý muž z průmyslového města Ústí nad Labem se svou ženou. Hodlají obnovit bývalé sídlo v Novohradských horách, které se díky své poloze dostalo do blízkosti železné opony a bylo po dlouhou dobu její existence opuštěné. Je tu nádherná příroda, -vysvětluje nový obyvatel, proč se do zaniklé obce s manželkou přestěhoval až z druhého konce republiky. Do nejbližší obce s určitou infrastrukturou, vede deset kilometrů dlouhá silnička mezi horskými rašelinnými loukami a lesem. Život v místě vzdáleném od civilizace sebou nese nejrůznější komplikace. Problémy jsou s elektřinou, vodou i signálem pro mobilní telefony. Místo je turisty navštěvováno zejména v letním období. Doufáme, že rozvoj cestovního ruchu nám umožní zde zůstat natrvalo, říká nový osadník, který v letní sezóně provozuje kiosek s občerstvením pro pěší i cykloturisty. 28

29 Příběhy amenitní migrantů Příběh č. 11 Žluticko vnitřní periférie Západ Příkladem typu amenitního migranta na severním Plzeňsku je muž, který strávil dětství v malé vesnici na Žluticku. V dospělosti žil v Plzni, kde se oženil. Když v roce 1995 rodiče prodali dům na vesnici, bylo mu to líto a spolu se svou ženou se rozhodli koupit chalupu, která by byla na pěkném místě. Našli ji ve vesničce Stvolny. Jednalo se o dům, kde bydlel původně německý statkář, ten ji musel po druhé světové válce opustit a dále se zde vystřídalo několik majitelů. Při zakoupení byla usedlost ve špatném stavu, noví majitelé ji začali rekonstruovat a přitom bydleli stále v Plzni. V roce 2006 se celá rodina s ještě velmi malými dětmi přestěhovala do stále ne zcela dokončeného domu. Muž začal pracovat jako farmář, chová ovce, současně provozuje moštárnu a zapojil se také do záchranného programu na sovy a dravce. Rodina žije v roubence už pět let a je zde spokojena. Podle vlastních slov obyvatel roubenky se jim zde dobře žije, protože usedlost má svoji duši. Nyní rekonstruují podkroví a dále chtějí provozovat moštárnu a věnovat se ekofarmě. 29

30 Děkuji za pozornost 30

Lokální rozvoj na Šumavě

Lokální rozvoj na Šumavě Lokální rozvoj na Šumavě Závěrečná publikace shrnující výsledky projektu Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let RNDr. Radim Perlín Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. Vydala Správa NP

Více

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje L U b o r H r u š k a a ko l., O s t r ava 2012 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. SOCIOEKONOMICKÝ ATLAS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Lubor Hruška a kolektiv

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji Doktorská disertační práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín Vaishar,

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Hana Svobodová Ondřej Konečný Jan Binek Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Antonín Věžník Alois Hynek GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické

Více

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Venkovská společnost

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Venkovská společnost 2. cvičení Venkovská společnost Letní semestr 2014/2015 PEF ČZU Doktorand: Ing. Jakub Petr E-mail: petr@pef.czu.cz Kancelář: PEF/E229 Konzultační hodiny: Po 13:00-14:30 St 13:00 14:30 Venkovská společnost

Více

Profil KRAJE VYSOČINA

Profil KRAJE VYSOČINA ZK-06-203-52, př. počet stran: 64 Profil KRAJE VYSOČINA listopad 203 Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina OBSAH:. Geografická poloha Kraje Vysočina v rámci České republiky... 4 2. Obyvatelstvo a sídelní

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 0 1/2015 C I V I T A S P E R P O P U L I /VY S O K Á Š K O L A R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E ÚVOD EDITORIAL Vážení čtenáři, přicházíme za Vámi s dalším ročníkem

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 1 1/2013 C I V I T A S P E R POPULI /VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Vážení čtenáři, jarní - tedy první číslo ročníku 2013 časopisu Regionální rozvoj mezi teorií

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Regionální a územní rozvoj v ČR

Regionální a územní rozvoj v ČR Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: mdamborsky@centrum.cz

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách*

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* JANA TEMELOVÁ, JAKUB NOVÁK, LUCIE POSPÍŠILOVÁ, NINA DVOŘÁKOVÁ** Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY 2008 Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Profil území... 5 3 Souhrnná SWOT analýza... 13 4 Strategická vize rozvoje území... 15 5 Strategie rozvoje území...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH A SOCIÁLNÍCH DOPADŮ SUBURBANIZACE V PROSTORU LIBERECKE AGLOMERACE

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH A SOCIÁLNÍCH DOPADŮ SUBURBANIZACE V PROSTORU LIBERECKE AGLOMERACE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: geografie Studijní program: N7503 Učitelství pro základní školy Studijní obor: geografie + historie HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH

Více