Ročník XXV. č dubna Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti"

Transkript

1 Tisíc motorkářů v Kadani na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č dubna Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 6. května 14. května Nabízejí více......zpráv aktualit fotografií Znovuzrozená země v knize Od 3. dubna do 28. června je v Tereziánském křídle starého královského paláce Pražského hradu k vidění unikátní kolekce téměř tří stovek velkoformátových fotoobrazů pod názvem Země znovuzrozená. Autorem fotografií je Stanislav Štýs, který už šedesát let nejen rekultivuje krajinu po důlní činnosti, ale celý průběh těchto proměn v českém Podkrušnohoří soustavně i jako fotograf dokumentuje. Abyste se s jeho dílem mohli seznámit, nemusíte jezdit na výstavu do Prahy. Dokumentuje ji kniha, kterou si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru Kadaň. Její cena je 299 Kč. O svěcení pramene Ohře byl velký zájem Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Ve středu 22. dubna byla v kadaňské radnici podepsána smlouva o realizaci Univerzity třetího věku (U3V) v Kadani. Za Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP ÚL) ji podepsala prorektorka pro studium RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., a za Kulturní zařízení Kadaň ředitelka Mgr. Tereza Gvoždiáková. Studentem Univerzity třetího věku se může stát každý zájemce od 55 let výše. Pochopitelně u nás mohou studovat i mladší, ale nebudou oficiální studenti. Zápis proběhne jako vždy v září. Studium je rozdělené do několika bloků, jeden se věnuje přímo Kadaňsku, druhý se věnuje historii obecně, třetí společnosti a kultuře a ve čtvrtém se dozví spoustu zajímavých věcí o zdravovědě a zdraví obecně, dodala Tereza Gvoždiáková. Přihlášky bude možné podávat od pondělí do , přičemž výuka bude zahájena na začátku měsíce října Dvouletý cyklus kurzů bude zakončen v roce Při této příležitosti do Kadaně přijeli také doc.rndr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP ÚL a RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan fakulty sociálně ekonomické, které za kadaňskou stranu přivítali PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta Kadaně, a Mgr. Tomáš Oršulák, ředitel Gymnázia Kadaň. V tomto případě se hovořilo o možnosti pro zájemce začít studovat vysokou školu přímo v Kadani. Fakulta sociálně ekonomická UJEP totiž otevře od září 2015 v Kadani Rektor Martin Balej a starosta Jiří Kulhánek opět vyjádřili společnosu snahu ústecké univerzity a vedení našeho města podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti v kadaňském a chomutovském regionu, a otevřít tak cestu ke studiu širokému okruhu zájemců. Foto: (vv) výuku oboru Ekonomika a management. Podmínkou otevření studia bude minimální počet 20 přihlášených studentů. Kdyby byl počet zájemců nižší, tak by to bohužel nešlo z ekonomických důvodů realizovat, vysvětlil děkan fakulty Jaroslav Koutský. Na druhou stranu maximální hranice stanovena není. Studium bude v prvních dvou letech probíhat v režimu tzv. Celoživotního vzdělání (CŽV), do kterého jsou studenti přijímáni bez přijímacích zkoušek a za příznivě nastavený poplatek Kč za semestr. Poslední rok bude při splnění studijních podmínek zdarma. Bude se jednat o studium kombinované, tzv. dálkové, zakončené vysokoškolským diplomem Bc. Výuka bude probíhat v prostorách kadaňského gymnázia. Jak nám řekl ředitel Tomáš Oršulák, vytvořit potřebné podmínky nebylo nijak složité, protože výuka se bude odehrávat především o víkendech nebo v odpoledních hodinách a stávající prostory jsou vyhovující. Soutěž o ceny Kadaňské noviny a firma BRE- NO - koberce, PVC, připravily pro naše čtenáře soutěž Jak znám svoji Kadaň. Soutěžní kupon s otázkou a pokyny najdete uvnitř listu. Ve hře jsou slevové poukázky a věcná cena. V případě více správných odpovědí rozhodne los. Tak hodně štěstí do dalšího kola přeje redakce. A zde jsou výherci minulého kola: Lucie Nosková, Marcela Hejdová a Miloslava Búdová. Všichni jsou z Kadaně. Ceny si výherci mohou vyzvednout v Turistickém informačním centru Kadaň. Nenechte si ujít novinky sezony Městské muzeum v Kadani si pro letošní turistickou sezonu přichystalo několik novinek. Například v herně kadaňského hradu, která se od počátku února stala novou přednáškovou síní, se v průběhu jara objeví některé drobnější doplňky tamní miniexpozice. Ovšem největší novinkou letošní sezóny bude otevření nové podoby expozice v radniční věži. Vice informací najdete na 8. straně. Vavříny pěveckého oddělení O víkendu dubna naše nejstarší zpěvačky Martina Heroldová a Lucie Zušťáková soutěžily v rámci ústředního celorepublikového kola soutěžní přehlídky základních uměleckých škol vyhlášené MŠMT. Výlet si děvčata společně s paní učitelkou Alenou Benešovou a korepetitorkou Barborou Prokešovou udělala do Libereckého kraje do Základní umělecké školy Turnov. Soutěž byla náročná a konkurence nelítostná. Děvčata ovšem uspěla. V kategorii sólový zpěv získala Martina Heroldová 2. místo a Lucie Zušťáková 3. místo. V kategorii komorní zpěv pak děvčata společně získala 2. místo. Děvčata jsou žákyně studia pro dospělé a obě pilně na vysoké škole studují jiný obor. Zpěv je pro ně láskou a velkým koníčkem. Gratulujeme k velkému úspěchu a přejeme, ať to děvčatům nadšeně zpívá i nadále. Děvčata a ostatní zpěváky a zpěvačky si budete moci poslechnout v měsíci červnu, kdy se chystá koncert pěveckého oddělení. (sta) V sobotu 18. dubna 2015 se uskutečnilo svěcení pramene řeky Ohře českými a německými kněžími k výročí 1210 let od první písemné zmínky o řece Ohři. Dolní Poohří uspořádalo pro zájemce výlet k prameni, pro veliký zájem byly vypraveny tři autobusy. Další oslavy budou probíhat letos po celé délce toku. Největší slavnost věnovaná řece Ohři se plánuje na červen v Kadani. Cílem letošních oslav je připomenout význam řeky v životě předků i v současnosti. Další fotografie z akce najdete v galerii Kadaňských novin. Text a foto: Karel Zárybnický Řeka Ohře pramení v Německu pod horou Schneeberg v přírodní rezervaci Smrčiny. Do Čech vstupuje nedaleko hraničního přechodu Pomezí nad Ohří a těsně za hranicemi napájí vodní nádrž Skalka. Pod nádrží protéká historickou částí města Cheb a chebskou pánví pokračuje v meandrech až do Kynšperka nad Ohří. Ohře obtéká obloukem hrad Loket a vtéká do CHKO Slavkovský les. Dále směřuje do soutěsky Svatošských skal, Karlových Varů až na hranici Doupovských hor. Následně přes bývalé lázně Kyselka do Klášterce nad Ohří a Kadaně. Napájí vodní nádrž Nechranice. Řeka se klikatí krajinou Českého středohoří, protéká Žatcem, Louny, Libochovicemi a kolem Terezína do Litoměřic, kde se vlévá po 316 kilometrech do Labe. Od Tkvětna se budou sbírat i oleje z domácnosti Možnost třídení odpadů z domácností v našem městě se rozšíří. V květnu se na dvaceti místech v Kadani objeví nové zelené plastové popelnice, kam budou moci občané odkládat použité potravinářské tuky a oleje z domácností. Nádoby budou zřetelně označeny. Výběr míst byl ovlivněn množstvím domácností v jejich okolí. To znamené, že půjde především o velká sídliště. Ekologickou likvidaci olejů, včetně poskytnutí a údržby separačních nádob, bude po dohodě s městem zajišťovat firma EKO-PF s. r. o. Občané musí jen dodržovat jednoduchá pravidla. Oleje mohou nalévat do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládat do určených separačních nádob. Tyto označené nádoby (240l zelené plastové popelnice) najdete na běžných místech určených ke sběru tříděného odpadu. Je třeba připomenout, že pokud bude vysmažený olej a tuk vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Ve spolupráci s odborem životního prostředí připravujeme názornou instruktáž, jak při třídění olejů z domácíností postupovat.

2 Krátce Pranostika: Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno. Když máj vláhy nedá, červen se předá Citát na tento týden: Pesimisté jsou přesvědčeni, že všechny ženy mají volné mravy; optimisté v to doufají. LARNI Štola Země zaslíbená v Mědníku na Měděnci zahájila 15. dubna novou sezonu. Prvomájové oslavy, které pořádá místní organizace KSČM, se letos uskuteční u restaurace Split. Začátek v hodin. Nová základní škola v Kadani, která naváže na jesle a mateřskou školu Raduška, se otevře od září letošního roku. Bude určena pro žáky první až páté třídy. Provozovatelem i v tomto případě bude občanské sdružení Radka. Vlastníci nemovitostí v Městské památkové rezervaci Kadaň mohou žádat na obnovu svých domů dotaci. Žádosti je nutno podat do 7. května 2015 na odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kadaň, kde je možno získat i formulář žádosti a další informace. Technické služby Kadaň mají webové stránky (www.tskadan.cz), kde najdete aktuální informace včetně blokového čištění, provozní doby sběrného dvora nebo termínu sběru nebezpečného odpadu. Najdete zde také jízdní řády MHD a řád veřejného pohřebiště. Město podpořilo spolkovou činnost Na svém posledním zasedání schválilo zastupitelstvo města rozdělení dotací ostatním žadatelům na rok 2015 (rozdělení příspěvků sportovním organizacím najdete na poslední straně). Dotace na činnost: JUNÁK svaz skautů, Kadaň Kč, Jezdecká společ. Na Špičáku Kč, Oblastní skupina agility Kadaň Kč, Divadlo Navenek Kč, SČF Klub filatelistů J. Lieslera Kadaň Kč, Taneční studio Reflex Kč, Sdružení seniorů města Kadaně Kč, Klub přátel města Kadaně Kč, Taneční studio M Kč, Základní kynologická organizace, Kadaň Kč, Společnost kruhu přátel hudby v Kadani při KZK Kč, TJ Pohyb a my Kadaň Kč. V krajském kole Středoškolské odborné činnosti 2015 vybojoval student 4.ročníku SPŠS a OA Kadaň Martin Graupner 1. místo v kategorii Stavebnictví se svojí prací Život bez bariér a postoupil na celostátní přehlíku SOČ, která se uskuteční v červnu na VŠE v Praze. Foto: Miroslav Pacholík V Kadani bude moderní multifunkční výukové centrum V Gymnáziu Kadaň bude od října vybudováno moderní výukové centrum. A to na základě projektu, který vznikl ve spolupráci s Ústeckým krajem. Projekt za necelých 15 milionů korun byl úspěšně podpořen v rámci ROP Severozápad se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 2,2 mil. korun. Hlavním cílem předpokládaného projektu je významným způsobem podpořit zkvalitnění vzdělávání a modernizaci prostředí pro žáky a pedagogické pracovníky gymnázia prostřednictvím rozvoje kvalitní infrastruktury. Tohoto cíle bude dosaženo za prvé prostřednictvím komplexní modernizace prostor v 3. nadzemním podlaží budovy školy tvořící laboratorně-výukový Dotace na projekt: Gymnázium, Kadaň - Spolu s námi Kč, SPŠ stavební a OA Kadaň - Prevencí pro budoucí život Kč, Jiří Šedý - Nejsem na světě sám (7.ročník) Kč, Oblastní skupina agility Kadaň - Kadaňský voříšek Kč, Taneční studio Reflex - World Dance Masters Kč, ZO čes. odb. svazu sz. energetiků EPR - Cesta pohádkovým lesem Kč, Jaromír Vápeník - mezinárodní soutěž mažoretek Kč, Český rybářský svaz - Čištění Nechranické přehrady Kč, Sdružení zahrádkářů města Kadaně - 4. ročník heligonkářů a harmonik Kč, Veteran car club Chomutov sraz historických vozidel Kč. synergický celek. Za druhé pořízením vybavení a zařízení prostor, včetně specializovaného přístrojového vybavení a následného zprovoznění pro potřeby dotčených předmětů, popsal obsah projektu ředitel gymnázia Tomáš Oršulák. Byla nejúspěšnější z chom. okresu SPŠ stavební a Obchodní akademie Kadaň se stala v roce 2014 nejúspěšnější střední školou chomutovského okresu v programu MŠMT Excelence středních škol 2014 (Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014). Z více jak 50 škol Ústeckého kraje jich bylo ohodnoceno 18 ( z toho 11 gymnázií). SPŠS a OA Kadaň se v rámci Ústeckého kraje umístila na 8. místě. Ze středních odborných škol ji předstihla pouze OA a SOŠZ a E Žatec. (zh) Připojili se k akci Ukliďme Česko Dne 15. dubna byl ve spolupráci odboru životního prostředí Městského úřadu Kadaň a 22 studentů z Gymnázia Kadaň pod vedením PaedDr. Hany Kožíškové proveden úklid na cyklostezce od silničního mostu v Kadani až po Želinu. Akce byla zamýšlena jako součást projektu Ukliďme Česko. Celkem bylo odvezeno 15 pytlů odpadu. Součástí byl i úklid a péče o pramen sv. Vavřince pod Želinou a nedaleký rybník na břehu řeky Ohře, ze kterého byl taktéž vybrán odpad. (gk) Služba terénních programů působí v lokalitě Prunéřov od roku V roce 2013 město Kadaň začalo realizovat projekt Centrum sociálních služeb Prunéřov Komplexní program integrace obyvatel Prunéřova do společnosti (CZ.1.04/3.2.00/ ), což umožnilo rozšířit působnost i do ulice Chomutovská a do vzdálenějších Tušimic. Spousta z nás si pokládá otázku, k čemu se taková služba zřizuje a co je jejím významem. V naší společnosti žije spousta lidí, kteří se působením různých okolností dostávají do situace, kdy se problémy začínají cyklit a prohlubovat. Stále opakující se neúspěch vede ke stagnaci a snížení motivace s životní situací válčit. Ztráta práce, nízké příjmy, zhoršení bytových podmínek, přerušení sociálních kontaktů, sociální vyloučení atd. Nebo třeba v takových podmínkách žijí od narození? Znají něco jiného? Umí žít jinak? Je někdo, kdo jim to ukáže? A kde začít? Víme, že pokud cokoliv přetrvává delší dobu a stává se to pro jedince či komunitu normou, pak vštípení nových návyků vyžaduje delší dobu. Žijeme v jednom městě, ve stejném domě, ale hodnoty a životní postoje máme odlišné. Za přijatelné tradičně považujeme pouze ty, které stanovuje většina. Jak tyto priority a způsoby předat i těm druhým? Co pro to udělat? Tímto se Ze zápisníku městské policie Asistenti již pomáhají Od dubna působí u městské policie čtyři asistenti prevence kriminality. Tedy přesněji jde o asistentky, protože se jedná v tomto případě o čtyři ženy. Jejich úkolem je být prodlouženou rukou městské policie a kontrolovat dodržování veřejného pořádku v určených lokalitách v Kadani a také v Prunéřově. Můžete se s nimi setkat například u škol, na dětských hřištích, v parku a dalších lokalitách, kde je potřeba zvýšit kontrolní činnost. Asistentky prevence kriminality Kadaň poznáte podle vest s tímto označením. Podle ředitele městské policie Jindřicha Drozda jsou první zkušenosti s jejich činností dobré a je předpoklad, že bude pro městskou policii přínosem. Kadaň si zřízení asistentů mohla dovolit díky finanční podpoře ministerstva vnitra v rámci vyhlášeného projektu. Platí do konce letošního roku. Město Kadaň Kontakt na MP Telefony: operační služba, 24 hodin denně mobil: Práce ve vyloučených lokalitách dostáváme ke smyslu jedné z nejstarších sociálních služeb - terénním programům. Pracujeme v terénu, v přirozeném prostředí našich uživatelů, docházíme k nim domů. Společně plánujeme a realizujeme spoustu činností. S uživateli řešíme úhradu nájemného, hospodaření s finančními prostředky, návštěvy lékaře, školní a předškolní docházku, hygienické návyky, důslednost v plnění závazků, trávení volného času rodiny, důsledky nezodpovědného zadlužení, změnu dodavatele energií či pojišťovny atd. Podporujeme schopnost plánovat a uvažovat o tom, co bude zítra. Obvyklou charakteristikou vyloučené lokality je komplex navazujících problémů. Jen málokdy se jedná pouze o jednu problémovou oblast. Co považujeme za kritérium úspěšnosti v naší práci? Můžeme mluvit o získání či udržení se v zaměstnání. Pro spoustu z nás to zní jako obvyklá věc. Ale při naší práci musíme překonat řadu překážek, za které se naši uživatelé schovávají. Většinou slýcháváme věty jako nikdo z rodiny ani z těch, koho znám a s kým jsem vyrůstal, nikdy legální zaměstnání NEMĚL. Ustlal si v autě Na upozornění občanů zamířila hlídka městské policie do Prunéřova, kde na parkovišti před jedním podnikem bylo ohlašovateli podezřelé dění u jednoho ze zaparkovaných vozidel. Strážníci na místě našli muže z Málkova vystupujícího z vozidla, které mělo rozbité levé přední okno. Byl zjevně podnapilý. Strážníkům řekl, že s kamarádem oslavoval rozlučku se svobodou a probudil se v autě, ale už neví, jak se do něj dostal. Případ si převzala Policie ČR. V souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších novel a předpisů vypisuje výběrové řízení na pozici STRÁŽNÍK Městské policie Kadaň Město Kadaň hledá na pozici strážníka bezúhonného a spolehlivého občana ČR, staršího 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona o obecní policii. Požadujeme: středoškolské vzdělání znalost jednacího jazyka český jazyk schopnost týmové práce řidičský průkaz skupiny B morální předpoklady pro výkon strážníka. Náplň práce: zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona. Platové zařazení: platové zařazení v 6. platové třídě. Obsah přihlášky: jméno, příjmení a titul datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu datum a podpis. Doklady dodané s přihláškou: životopis výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců čestné prohlášení ne starší 3 měsíců, ve smyslu 4a odst. 1, písm. b) a c) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů čestné prohlášení ne starší 3 měsíců, ve smyslu 4b, odst. 1, 2 a 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání kopie dokladů osvědčující další znalosti souhlas s provedením psychologického vyšetření. Lhůta podání přihlášek: do Místo podání přihlášek: Městský úřad Kadaň, Mírové náměstí 1, podatelna Výběrové řízení bude probíhat vícekolově, přičemž Město Kadaň si vyhrazuje nevybrat žádného z uchazečů. Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Nástup od Bližší informace : MP Kadaň, Chomutovská 1254, tel Mám pouze nedokončené základní vzdělání, špatně píšu a čtu, nebo to dokonce neumím vůbec. Musím brzy vstávat a dávat děti do školky a nejspíše někam dojíždět (další výdaje). Má cenu začínat něco měnit ve 40, proč? Sezonní brigádou si vydělám víc. A spousta dalších nepřekonatelných argumentů. My se v první etapě musíme s těmito stereotypy poprat a to tak, abychom naše uživatele přesvědčili o tom, že navzdory všemu, co je pro ně obvyklé, je lepší změnu podniknout. Potom přichází na řadu hledání zaměstnání. Ale ani tím to nekončí. Dalo by se říct, že právě v tento okamžik vše začíná. Společně musíme projít prvním zklamáním, někdy i vztekem, touhou po návratu k tomu, jak náš uživatel celý život žil. Dokonce i tím, že žije jinak než většina z jeho okolí. Dalším velkým úspěchem je přihláška na SOÚ, pravidelná návštěvnost přípravné třídy a další běžné činnosti. Práce terénního pracovníka je náročná, jen málokdy nás potěší výsledkem odpovídajícím vynaloženému úsilí. A možná ne vždy je viditelná pro ostatní, ale určitě potřebná. (peš) Centrum sociálních služeb Prunéřov Komplexní program integrace obyvatel Prunéřova do společnosti (CZ.1.04/3.2.00/ ) dubna 2015 / Kadaňské noviny

3 Rodinná a společenská kronika BLAHOPŘÁNÍ Město Kadaň blahopřeje všem občanům našeho města, kteří v měsíci květnu 2015 oslaví "kulatá" výročí 70 let, 75 let, 80 let a více. Přeje jim především zdraví a hodně osobní spokojenosti... VZPOMÍNKA Dne 1. května uplyne 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustila naše maminka, paní Marie Ješinová, a dne 3. května to bude 8 let, kdy za ní odešel i náš tatínek, pan Antonín Ješina. S láskou na ně stále vzpomínáme. Dcery Petra, Pavlína a Monika s rodinami. Vernisáž výstavy v Galerii Josefa Lieslera s názvem Ani den bez čárky se nesla v kouzelném duchu šedesátých let. Elegance, nonšalantní dámy a pánové, hudba, víno, květiny. Úvodem promluvila o autorovi výstavy Karlu Havlíčkovi ředitelka Kulturního zařízení Tereza Gvoždiáková a poté i místostarosta města Jan Losenický. Následně se slova ujala manželka pana Havlíčka, která stála u zrodu celého projektu a velice intenzivně opatruje jeho odkaz. Hudební doprovod zprostředkovalo mužské trio Vladimír Batujev, Milan Dunka a Tomáš Dunka ze Základní umělecké školy Kadaň. Hned u vstupu do galerie jsou připravena bezdrátová sluchátka, díky nimž můžete slyšet autentickou dobovou nahrávku rozhovoru Karla Havlíčka, jeho manželky a Jaroslava Stiesse. Se sluchátky na uších lze projít celou výstavní instalaci, což umocní celkový zážitek. Karel Havlíček mluví o své práci v porcelánce, kde mimo jiné vzniklo několik děl. Některá z nich můžete vidět v galerii. Například porcelánové šachové figurky, které navrhl na objednávku do arabských emirátů nebo vázu s koňmi malovanou bez návrhu a jakékoli přípravy. Retrospektivní výstava se skládá z několika částí. Kresby visící na stěnách mapují období od roku 1930 do roku 1988 a zachycují vše, co umělec v té době prožíval radost, zoufalství, bolest, prozření, nadsázku, ironii nebo klid. Kromě toho jsou prezentovány i dopisy, články, Ve středu 8. dubna se v Orfeu opět sešli členové Sdružení seniorů města Kadaně. Ani tentokrát nezapomněli pogratulovat těm, kteří v dubnu oslavili svoje životní jubileum. Na horním snímku to jsou Vlasta Kejlová a Gisela Rybová. Na snímku vpravo je František Fiřt, který se jim pravidelně stará o hudební produkci. Buď k tanci, nebo jen tak pro radost. V neděli 19. dubna čekal seniory společný výlet do Ředhoště. A nyní přemýšlejí o výletu lodí. Rozmyslet se mají do příštího setkání. Další schůzka členů sdružení se uskuteční ve středu 13. května od hodin. Pozván na ni bude starosta města Jiří Kulhánek. Foto: (vv) Ani den bez čárky! Dámský klub na téma rodičovství Poslední dámský klub tohoto pololetí se bude konat ve čtvrtek 14. května od hodin v kulturním domě Střelnice. Vědomé rodičovství, aneb dost dobří rodiče, to je téma, které probere PhDr. Eva Lábusová, nezávislá publicistka, moderátorka, ale především poradkyně pro oblast rodičovství, výchovy mezilidských pozvánky, plakáty, katalogy a fotografie spjaté s osobností Karla Havlíčka. Rozhodně je potřeba vyzdvihnout několik exponátů. Prvním z nich je miniaturní kresba z roku 1921, kdy bylo autorovi pouhých čtrnáct let. Jsou na ní zachyceny tři obličeje pravděpodobně pánů z období renesance. Jednoduchost a zároveň jistota v lince povyšují tento kousek tenkého papíru na dílo, které si zaslouží pozornost. Karel Havlíček v průběhu svého života poznal mnoho významných osobností, jako byl Jaroslav Ježek, František Muzika, Karel Teige, Jiří Valoch nebo Jindřich Chalupecký. Korespondenci se zmíněnými muži lze také nalézt mezi vystavenými díly. Když Karel Havlíček odešel z porcelánky, nastoupil jako dělník do firmy Prefa Prunéřov. Z tohoto období je sešit, do něhož si zaznamenával pracovní postupy s kovy a dalšími materiály. I to je zajímavý doklad z jeho života. Závěrem vernisáže přispěla svým slovem o významu Havlíčkova díla také teoretička umění Terezie Zemánková. Karel Havlíček se narodil v Berlíně. Vystudoval v Praze Právnickou fakultu Německé univerzity. Nějakou dobu působil jako státní úředník v Děčíně, Praze a také Českých Budějovicích. Válečné období, které zažil, mělo velký vliv na intenzitu a četnost jeho výtvarného projevu. Tvořil už dříve, ovšem roku 1945 se rozhodl, že neuplyne ani jeden den, aniž by se tužkou nedotkl papíru. Zajímavostí je, že Karel Na snímku jsou zleva: manželka zesnulého výtvarníka Jarmila Havlíčková a hudební doprovod ze ZUŠ Klementa Slavického: Milan Dunka se synem Tomášem Dunkou (oba s hrou na klarinet) a Vladimír Batujev (hra na fagot). Další fotografie najdete v galerii Kadaňských novin. Foto: Pavel WOLF vztahů a lektorka. Dámský klub bude provázet krásná muzika Jana Šestáka a jeho hudebního hosta. Vstupné je 80 Kč, lístky si můžete zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru Kadaň nebo v Boutiku Lucie a dále na místě. A organizátoři upozorňují, že dámské kluby jsou také pro pány. (lh) Na snímku z vernisáže vzpomínkové výstavy obrazů JUDr.Karla Havlíčka předává Jan Losenický manželce zesnulého výtvarníka Jarmile Havlíčkové kytici. Havlíček tvořil převážně v noci. Ne proto, že by mu vyhovoval noční život, ale hlavně proto, že se dříve ke kreslení nedostal. Každý večer usedl ke stolu v obývacím pokoji, kde měl vždy připraven čaj a něco k zakousnutí, a pustil se do práce za zvuků večerního rozhlasu. Roku 1946 byl přeložen do Kadaně, kde vedl okresní policejní úřad. Veškeré změny, které se v jeho životě udály, se odrazily i v jeho kresbách. Díky výstavě Ani den bez čárky můžeme zcela zřetelně pozorovat myšlenkový proces umělce a osobní reflexi jeho doby. Ani sám umělec, když usedal k prázdnému papíru, nevěděl, čím bude zaplněn. Nerad svoje dílo přirovnával k jakémukoli soudobému směru a nakonec ho označil za fantaskní realismus. V roce 1948 se Havlíček seznámil s Karlem Teigem. Společně plánovali výstavu v Brně, která se nakonec díky politické situaci neuskutečnila. Mezitím opustil místo ve státní sféře a nastoupil jako designér ve výtvarném oddělení Thunské porcelánky v Klášterci nad Ohří. Prvním úspěchem byla samostatná výstava roku 1963 v pražském Mánesu a následovala celá řada výstav u nás i v zahraničí. Karel Havlíček zemřel v prosinci 1988 v Kadani a ulice, kde stojí jeho dům, byla v roce 2006 přejmenována na Havlíčkovu ulici. Dílo Karla Havlíčka je dodnes zastoupeno v galerijních, muzejních i soukromých sbírkách. Nakonec bych ráda upozornila na facebookové stránky, které Galerie Josefa Lieslera nově založila. Najdete zde základní informace i zajímavosti z oblasti kultury a vše o připravovaných výstavách. MgA. Pavlína Jakoubková kam za kulturou Kulturní dům Střelnice Pondělí 4. května od hodin: Srí Lanka - Přijďte si poslechnout emotivní vyprávění o zkušenosti z této malebné země, jež byla kdysi zemí koření. Chybět nebude ani napětí! Cestopisná přednáška Leony Hrnkové. Vstupné 50 Kč. Čtvrtek 14. května od hodin: Vědomé rodičovství, aneb dost dobří rodičové - Přijměte pozvání na poslední dámský klub tohoto pololetí a proberte téma Vědomé rodičovství, aneb dost dobří rodiče s vynikající PhDr. Evou Lábusovou, která se představuje jako nezávislá publicistka, moderátorka, ale především jako poradkyně pro oblast rodičovství a výchovy mezilidských vztahů. Dámský klub bude provázet krásná muzika Jana Šestáka a jeho hudebního hosta. Vstupné 80 Kč. Čtvrtek 14. května od 19. hodin: Jiří Černý - Jethro Tull. Patrně nejproslulejší hard-folk-rocková skupina světa, jejíž ústřední a jedinou stálou postavou je zpěvák, kytarista a flétnista Ian Anderson. Jak to bylo s kapelou dál, si přijďte vyslechnout od hudebního kritika Jiřího Černého, který přidá nejednu zajímavost a perličku z dlouhé historie tohoto legendárního seskupení. Vstupné 50 Kč. Kulturní zařízení Orfeum Sobota 9. května od hodin: Večer s Baranijankou. Zábava pro všechny generace s orchestrem Milana Baranijaka. Vstupné 70 Kč, 50 Kč pro seniory. Pondělí 11. května od hodin: Představení dramatického oboru. Základní umělecká škola Klementa Slavického Vás srdečně zve na vystoupení, na němž se představí žáci dramatického oboru. Vstupné dobrovolné. Pátek 15. května od 19. hodin: Bez obřadu - oblíbená komedie v podání kadaňského divadelního souboru Navenek. Vstupné 50 Kč. Sobota 16. května od hodin: Orfeus Rock - Po roční pauze se opět vrací oblíbená přehlídka kadaňských nejen rockových kapel. Vystoupí skupiny Aneboafro, Daimonion, Next Company, Nucený výsek a Toxika. Vstupné 60 Kč v předprodeji a 100 Kč na místě. Vstupenky jsou k prodeji v IC. Městská knihovna Kadaň Úterý 12. května od hodin: Poutník Jiří Bouda. Na prvním květnovém večeru ve věži se nám představí známý český grafik, malíř a ilustrátor Jiří Bouda, který svou profesi zdědil po otci Cyrilu Boudovi. Umělec si na cestách vše nejen zapisoval, ale samozřejmě také kreslil, neboť kresba je Boudovým základním vyjadřovacím prostředkem. Na které krásné krajiny při cestě narazil? Jaká nová místa objevil? Vstupné 30 Kč/zdarma pro studenty ZŠ, SŠ a U3V. Městské divadlo Žatec Pondělí 4. května od hodin: Miroslav Donutil - Cestou necestou. Skvělý umělec Miroslav Donutil se vrací se zábavným pořadem i s písničkami zpět nejen do divadel. Vstupné 250 Kč Úterý 19. května od hodin: Hoří má panenko komedie na motivy slavného filmu pánů Miloše Formana, Jaroslava Papouška a Ivana Passera. V režii Jurije Galina účinkují v hlavních rolích Jana Galinová, Pavel Nový, David Suchařípa, Josef Alois Náhlovský a další. Vstupné 300, 290 a 250 Kč. Výstavy Galerie Josefa Lieslera - Mírové náměstí Čtvrtek 7. května od hodin: Absolventská výstava: Jako každým rokem můžete i letos zhlédnout výstavu absolventů Základních uměleckých škol v Kadani a Klášterci nad Ohří. Turistické a informační centrum Jana Švermy 7 Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka a výstava věnovaná Městské památkové rezervaci Kadaň. Galerie U Netopýra na Mírovém náměstí Otevřeno v úterý až pátek od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. Stálá expozice Herberta Kiszy. Městské muzeum v Kadani Ve františkánském klášteře Čtrnácti svatých Pomocníků jsou umístěny 3 okruhy stálých expozic. Prohlídky s průvodcem od dubna do října: úterý až pátek od a hodin, sobota a neděle od 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, a hodin. V pondělí je zavřeno. V červenci a v srpnu platí od úterý do neděle jen sobotní provoz. Zámek v Klášterci nad Ohří Zámek je celoročně přístupný. Zámek je přístupný duben až září denně od 9.00 do hodin. Mimo stanovenou dobu pouze na objednávku! Prohlídky v expozicích Muzea českého porcelánu, Muzea čínského, japonského a evropského porcelánu, Pohádkové zemi Vítězslavy Klimtové a loutek rodiny Matěje Kopeckého jsou každou celou hodinu. Poslední prohlídka se koná hodinu před ukončením otevírací doby zámku. Více informací na Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: úterý - pátek: hodin, sobota a neděle: hodin, pondělí: zavřeno (polední přestávka hodin). Poslední prohlídka pro návštěvníky v O státních svátcích a jsou obě budovy muzea uzavřeny. Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách na adrese: Človíček badatel - Mateřská škola speciální Žatec a Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás zvou na výstavu, která potrvá do Křížova vila Zeyerova ul. 344 Do 17. května 2015: Co mě cvrrrrrrrrrrrrnklo do nosu nejen na Žatecku - Výstava akademického malíře, grafika a ilustrátora Ladislava Hojného. Jeho kresby zachycují mizející venkov nejen na Žatecku. Muzeum čarodějnic v Kadani Otevírací doba: květen až září od úterý do neděle od do hodin. Komentované živé prohlídky začínají každou celou hodinu: v 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, a hodin. Prohlídka trvá přibližně 45 minut. Od října pouze o víkendech a po telefonické domluvě (tel.: ). Vstupné: dospělí 80, děti 50 Kč. Další informace na Státní zámek Krásný Dvůr V zámku si můžete prohlédnout interiéry s dobovým zařízením, významná malířská díla atd. Pozoruhodné jsou tematické sbírky např. barokní obrazový soubor psích portrétů. Okolo zámku se rozkládá anglický park. Zámecký park je volně přístupný i v zimním období. Otevírací doba: září a květen ÚT Ne 9 17 hodin, červen, červenec, srpen ÚT Ne 9 18 hodin, duben a říjen So a Ne 9 16 hodin. Ve Kadaňské noviny /30. dubna

4 Napsali jste do redakce Kadaňských novin Studenti z Kadaně dají technickým památkám novou fasádu z vlnité lepenky Významné české technické památky a stavby postaví studenti v 9. ročníku celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky. Letos se přihlásilo rekordních 26 středních stavebních škol ze všech krajů České republiky, mezi nimi i Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň. Studenti budou vyrábět modely z vlnité lepenky a autoři těch nejlepších si rozdělí ceny ve výši 40 tis. korun. Cílem projektu je poukázat na všestranné využití vlnité lepenky a zejména pak na její ekologické přednosti. Pořadatelem je Svaz výrobců vlnitých lepenek, partnerem pak společnost EKO-KOM, a.s. Popularita technických památek a staveb stále roste. Lidé rádi navštěvují různé přehrady, vodárny, větrné mlýny nebo vysoké pece a hutě, vysvětluje volbu tématu Technický div České republiky v letošním ročníku zástupce Svazu výrobců vlnitých lepenek Pavel Sobol a dodává: Studenti Férová snídaně na podporu fair trade Během sobotního dopoledne 9. května se uskuteční již pátý ročník celorepublikového piknikového happeningu na podporu fair trade. Férová snídaně, kterou koordinuje nevládní organizace NaZemi, se uskuteční v Kadani od 9.30 hodin před kulturním domem Střelnice (v případě deště v salonku kulturního domu). Jedná se o ojedinělý koncept, kdy se ve stejný den a ve stejný čas na více než stovce míst po celé ČR sejdou tisíce lidí, aby daly najevo, že podporují fairtradové a lokální pěstitele. Stane se tak na Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu. Společná snídaně bude výrazem podpory produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce. (hab) se sami rozhodnou, jakou současnou či již neexistující technickou stavbu považují za nejvýznamnější. Pro každého to může být něco jiného. Modely musí být sestaveny výhradně z vlnité lepenky a s maximální podstavou 1 x 1,5 m. Přestože dostatečné množství výřezů lepenky obdrželi soutěžící zdarma od pořadatele, mohou využít i krabice, které mají doma či ve škole. Cílem projektu je totiž ukázat, že karton jako obalový materiál má širokou škálu využití a jeho používání je velmi šetrné k životnímu prostředí. Vlnitá lepenka je stoprocentně recyklovatelná. Studenty ještě čekají do 22. května týdny intenzivní práce, která začíná již u samotného návrhu. Ze zúčastněných škol pak vybere odborná porota 6 staveb z vlnité lepenky, které v červnu postoupí do závěrečného finále. Školy obvykle připravují svá interní kola soutěže a do výroby modelu zapojí několik skupin studentů. V letošním roce mohou poprvé přihlásit do soutěže dvě stavby, a zvýšit tak svou šanci na úspěch. Za nejlepší model získá vítězná škola cenu v hodnotě Kč. Škola, která obsadí druhé místo, získá cenu v hodnotě Kč a v pořadí třetí škola získá cenu v hodnotě Kč. Nově udělí odborná porota zvláštní cenu za jedinečný nápad nebo originalitu stavby v hodnotě Kč. Ostatním finalistům pořadatel uhradí cestovné na místo konání. Pavel Sobol Děti z MŠ Olgy Havlové přinesly velikonoční atmosféru do DsPs 31. března se jako každý rok vypravili předškoláci z MŠ Olgy Havlové s velikonočním vystoupením potěšit babičky a dědečky do Domova s pečovatelskou službou na hradě v Kadani. Děti zazpívaly bohaté pásmo písniček, přednesly několik říkanek s jarní tematikou a zatancovaly nacvičený taneček. Nálada se rozproudila vyšupáním babiček dětmi a celé vystoupení MŠ se zakončilo předáním vlastnoručně vyrobených dárečků obyvatelům Domova v podobě papírových zajíčků. Všichni přítomní dětem potěšeně tleskali a děkovali, odměnili je i sladkými pamlsky. Předškoláci odcházeli s dobrým pocitem přinesli do Domova radost i velikoční atmosféru. Ivana Motlová Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zahájila 23. dubna již třetí ročník ocenění pro české neziskovky. Umožní přihlášeným vyhodnotit řízení své činnosti a získat inspiraci ke zlepšení. Titul Neziskovka roku 2015 získají nejlépe vedené organizace ve třech kategoriích podle velikosti a také v Ceně veřejnosti. Vítězové získají unikátní trofej a finanční příspěvek Kč. Uzávěrka přihlášek je 30. června. Multikultura v Kadani Chcete poznávat cizí země a kultury? Zažít je na vlastní kůži - vidět, slyšet, ochutnat...? Nemusíte cestovat nikam daleko - přijďte na Café Lingua do Střelnice! Zážitková akce, beseda, poznávání nového... pro celou rodinu (tvořivé aktivity i pro děti), vždy v podvečer, otevřeno všem, zdarma. Každý měsíc jiná země - Vietnam, Rusko, Španělsko, Polsko, Francie a další podle možností našich kadaňských imigrantů, kteří budou prezentovat svou kulturu a společně s organizací RADKA připraví zajímavý program (promítání, hudbu, fotodokumentaci...) včetně typického občerstvení. Akce jsou součástí multikulturního projektu, který poběží celý rok a jsou do něj zapojené i místní základní školy, kdy se děti obdobně blíže seznamují se svým zahraničním spolužákem. Pro celou veřejnost je také určená informační soutěž - dostupná na webu RADKY či v tištěné podobě. V každém kole budou vylosovaní 3 šťastní výherci zajímavých cen. Svět se skládá z 6 miliard lidí, kteří jsou v různé míře charakterizováni různými kulturními formami a tradicemi, jež se vzájemně překrývají a jsou individuálně proměnlivé. V souvislosti s migrací tyto nemizí, ale naopak by si je měli jednotlivci uchovat a většina je zase poznat, pochopit a společně se naučit vzájemnému soužití. To je i cílem projektu, který vychází z islandského příkladu velmi dobrého fungování multikulturního přístupu ve společnosti. RADKA nabízí menšinám podporu př. ve výuce českého jazyka dospělých či ve výuce mateřského jazyka pro děti a chce ukázat všem možnosti vzájemného obohacení. (lb) Okénko Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň Jak vést dítě k samostatnosti Samostatnost dítěte se nejlépe rozvíjí při nejběžnějších denních činnostech. Často si rodiče myslí, že začít s rozvíjením samostatnosti dítěte stačí až v době předškolního věku. Mají pocit, že některé věci dítě nezvládne nebo že si může při určité činnosti ublížit, případně něco rozbít. Opak je pravda. Už v batolecím věku je dítě docela šikovné. Chce to jen dát mu prostor, aby si věci mohlo vyzkoušet. A ne ho hned zrazovat tím, že je na to ještě malý a že to nezvládne. Ve věku dvou až tří let můžeme začít s rozvojem samostatnosti tím nejjednodušším způsobem. Dovolíme dítěti, ať si třeba vybere, co si chce ten den obléci. Dáme mu například volbu ze dvou či tří triček. Když si ho vybere, zeptáme se, co by si k tomu chtělo obléci. Dítě si třeba vybere proužkované modrozelené triko a k tomu puntíkaté červenobílé kalhoty. Maminka mu neřekne, aby si toto nebral, ale naopak se zeptá, jestli se mu to opravdu líbí a eventuálně mu poradí, že by se mu k tomu tričku lépe hodily modré kalhoty. Ale když si bude chtít nechat proužky k puntíkům, klidně mu to dopřejeme. Oblékání je úplně nejjednodušší způsob, jak dětem ukázat, že mají možnost sebeprosazení. Před večerním koupáním maminka dítěti řekne, že mu napustí vanu, a dítě mamince ukáže, jak se hezky umí namydlit. Ne že rychle namydlí dítě sama s tím, že to dítě nedokáže. Stejně tak se dítě může utřít ručníkem a tatínek nebo maminka mu pomůže pouze s utíráním zádíček. Malé dítě může samo uklízet hračky nebo třeba chystat příbory na stůl. Klidně může maminka dát dítěti škrabku na brambory, a i když to nebude dokonalé, dítě něco dokázalo udělat PhDr. Vlasta Šedá, speciální pedagog a logoped PPP Kadaň samo. O výsledek zde vůbec nejde. Důležitá je dovednost a samostatnost, kterou dítě projevilo. Při osamostatňování dítěte je důležitá pochvala. Dítě, které si uvědomuje svoji osobnost, je potřeba chválit, když se projeví jeho samostatnost. Co se týká samostatnosti, pro rodiče je hodně náročné nacházet možnosti voleb pro dítě. Daleko snazší je přece dávat příkazy a zákazy. Přitom nabízet dítěti volby může být pro dospělé příjemnější a zajímavější než mu něco zakazovat. Pokud dítěti řekneme, že se něco nedělá, tak je vždy důležité mu vysvětlit proč. Trénink samostatnosti totiž znamená i rozvoj myšlení dítěte. Učíme dítě, že za svou volbu nese zodpovědnost. Efektivním cílem výchovy k samostatnosti je vychovávat takové dítě, které se umí chovat a správně samostatně jednat i tehdy, když mu nic nenařizujeme nebo když ho nikdo nekontroluje a nepozoruje. Výchova k samostatnosti neznamená, že si dítě dělá, co chce. Právě naopak. Spolupracujeme s dětmi jako s rovnocennými partnery. Ke kázni a pořádku vedeme dítě uspořádáním denního programu, který se vyznačuje účelností, pravidelností a přesností. Zdrojem touhy po samostatnosti je zdravý pocit sebedůvěry a sebevědomí. Samostatnost je pro dítě velkou výhodou, necítí se bezradné. Samostatný člověk je šťastnější, nepotřebuje vždy a za každých okolností jiné lidi, aby mu pomáhali. Naopak, on dokáže pomoci jiným, a tak se stává nezávislejším. PhDr. Vlasta Šedá, speciální pedagog a logoped PPP Kadaň Kontakt: Příště: Spánek a jeho poruchy. PPP Kadaň Fibichova 1129, Kadaň Tel.: Novým přírůstkem v ohradě pod kadaňskými hradbami je jehně, které se tu v dubnu narodilo. Foto: (vv) Poděkování Chtěl bych touto cestou poděkovat primáři interního oddělení Nemocnice Kadaň MUDr. Pavlu Skálovi a všem doktorům a sestřičkám za poskytnutou péči a za vyléčení. Stěpan Tišťan Děkuji touto cestou celému kolektivu lékařů a milých sestřiček chirurgického oddělení Nemocnice Kadaň pod vedením pana primáře Lebedy. Děkuji Vám všem za příkladnou péči, kterou jste mi při mé hospitalizaci ve dnech poskytli, a též Vám děkuji za vstřícné lidské chování a za úsměv, který jste měli na tváři. Moc a moc Vám všem děkuji, vaše pacientka Jiřina Slamková z Kadaně dubna 2015 / Kadaňské noviny

5 Kultura v Kadani a okolí Úspěchy žáků Základní umělecké školy Klementa Slavického Jednou z příležitostí pro naše žáky, kdy můžou prezentovat výsledky svého snažení, píle a talentu, jsou bezesporu soutěže a soutěžní přehlídky. Každoročně se naše škola účastní soutěžních přehlídek vyhlášených MŠMT. V letošním roce byla soutěž vypsána pro obor hudební a taneční. V hudebním oboru se naše škola zúčastnila kategorií sólový a komorní zpěv, hra na dechové dřevěné nástroje a hra na dechové žesťové nástroje. Taneční obor se kromě soutěžní přehlídky vyhlášené MŠMT zúčastnil také Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance pořádané společností NIPOS-ARTAMA Praha. Pro mnohé žáky byla letošní soutěžní zkušenost tou první, o to větší byla společná radost, že byla úspěšná. Z krajských kol dovezli žáci tato ocenění: Hudební obor, hra na dechové žesťové nástroje Hra na trubku Eliška Gabčíková, 3. místo, vyučující: Viliam Béreš Hudební obor, hra na dechové dřevěné nástroje Hra na zobcovou flétnu Eliška Paulová, čestné uznání, vyučující: Vladimír Batujev, DiS. Hra na příčnou flétnu Evelína Adamová, 3. místo, vyučující: Vladimír Batujev, DiS. SOUTĚŽ Jak znám svoji Kadaň? 21.kolo: Klement Slavický, po kterém nese jméno naše ZUŠ, byl významný: a) hudební skladatel b) spisovatel c) malíř Jméno a adresa: Petra Vršková, 3. místo, vyučující: Vladimír Batujev, DiS. Hra na hoboj František Chyba, 1. místo, vyučující: Vladimír Batujev, DiS. Hra na saxofon Pavla Hrazdírová, 1. místo, vyučující: Milan Dunka Korepetitor soutěže: Bc. Koloman Zachar, DiS. Sólový zpěv Lucie Zušťáková, 1. místo s postupem do ústředního kola, vyučující: Alena Benešová Martina Heroldová, 1. místo s postupem do ústředního kola, vyučující: Alena Benešová Komorní zpěv Lucie Zušťáková a Martina Heroldová, 1. místo s postupem do ústředního kola, vyučující: Alena Benešová Korepetitorka soutěže: Barbora Prokešová, DiS. Taneční obor Soutěžní přehlídka základních uměleckých škol vyhlášená MŠMT okresní kolo: Choreografie: Dobrú noc, tančil 1. ročník, ocenění za soustředěnost v tanečním projevu Na oběžné dráze, tančil 2. ročník, ocenění za lehkost v tanci První sníh, tančil 3. a 4. ročník, ocenění za hravost a humor v tanci Krajské kolo soutěže ZUŠ, dechové oddělení, P. Hrazdírová, E. Paulová, F. Chyba, P. Vršková, Vl. Batujev, E. Adamová, E. Gabčíková, K. Zachar. Krajské kolo soutěže ZUŠ pěvecké oddělení, L. Zušťáková, M. Heroldová, B. Prokešová. Kolem dokola, tančil 5. a 6. ročník, ocenění za inspirativní využití rekvizity Napříč oblohou, tančil 3. a 4. ročník, ocenění za citlivé zpracování tématu a jeho choreografické uchopení a přímý postup do krajského kola Vyučující a choreograf: Karolína Hadrávková, DiS. Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, NIPOS-ARTA- MA Praha: Choreografie: První sníh, tančil 3. a 4. ročník, ocenění za technickou připravenost a vtip v tanci Na oběžné dráze, tančil 2. ročník, ocenění za naplnění tématu a scénické provedení Napříč oblohou, tančil 3. a 4. ročník, ocenění za uměleckou výpověď v choreografii a interpretaci, nominace do celostátního kola přehlídky. Vyučující a choreograf: Karolína Hadrávková, DiS. Žákům a jejich vyučujícím gratulujeme ke skvělým výkonům a krásným oceněním. Postupujícím přejeme mnoho úspěchů i v celostátních kolech soutěžní přehlídky. Máme velkou radost, že je naše kadaňská zuška vidět a slyšet a hlavně že je ceněná i za hranicí Ústeckého kraje. Nemalé poděkování patří i rodičům žáků za jejich vstřícnost a trpělivost při konání těchto akcí. (jss) Na horním snímku tanečníci choreogafie Na oběžné dráze, 2. ročník. Na snímku vlevo tanečníci choreografie Napříč oblohou, 3. a 4. ročník. Foto: archiv ZUŠ Kadaň Chomutov, Otvice 268 (Obchodní zóna Chomutov - Jirkov) Po - Pá Tel.: So - Ne Fax: Poutník Jiří Bouda Na prvním květnovém večeru ve věži se nám představí známý český grafik, malíř a ilustrátor Jiří Bouda, který svou profesi zdědil po otci Cyrilu Boudovi. Mezi jeho nejznámější umělecké počiny patří restaurování velmi poničeného papírového Langweilova modelu Prahy, jenž byl vytvořen v letech a který na ploše 20 m2 zachycuje v měřítku 1:480 více než objektů historického jádra Prahy, z nichž přibližně polovina dnes již neexistuje. Málokdo ale tuší, že je Cyril Bouda i vášnivým cyklistou, který na kole procestoval pěkný kus našeho kontinentu. O svých dobrodružných zážitcích vydal v loňském roce knihu Poutnický deník, která slovem i obrázky shrnuje jeho tři velké cesty na kole po Evropě. Deník začíná dojemnými slovy vysvětlujícími motiv jeho putování: Tulák by se ve mně asi neprobudil, nebýt nemoci a nečekaného odchodu mé ženy Jany. Celý život toužila po zájezdu do Španělska. Bohužel se nám to nepodařilo. Buď nebyl čas, nebo nebyla příležitost. Když onemocněla skrytou a zákeřnou chorobou, zcela náhodou jsem vyslechl v rozhlase závěr rozhovoru s někým, kdo vykonal cestu na kole do španělského poutního města Santiaga de Compostela. A tak na památku Jany podnikám tuto pouť a doufám, že mi zdraví a síly postačí, abych cestu dokončil. Dejž Pán Bůh, abych ve zdraví dojel. A Cyril Bouda svému odhodlání skutečně dostál - na kolo nasedl u kostela sv. Jakuba v Dejvicích a sesedl u stejnojmenné sakrální stavby o km dále - ve španělské Compostele. Cestu zpátky do ČR, absolvovanou autobusem, si vynahradil o tři roky později, kdy ve směru Santiago de Compostela -> Praha najel během dvou měsíců více než km. Za další tři roky se mu zachtělo na kole vyjet znovu a cestu si naplánoval po významných evropských galeriích a muzeích umění v západní Evropě. Měl v úmyslu dojet do Paříže a zpět se vrátit vlakem. Osud ale rozhodl jinak - asi 40 km před cílem své cesty spadl a utrpěl frakturu pánve. Následoval převoz do nemocnice v Praze, dlouhá rehabilitace a léčebný pobyt v lázních. Nyní už jezdí Jiří Bouda opět na kole a v plné svěžesti tělesné, duševní i tvůrčí se dožívá 80 let. Umělec si na cestách vše nejen zapisoval, ale samozřejmě také kreslil, neboť kresba je Boudovým základním vyjadřovacím prostředkem. Na které krásné krajiny při cestě narazil? Jaká nová místa objevil? A dostal se na cestách do úzkých? To vše bude tématem úterního večeru ve věži, na který jste srdečně zváni! Jindřich Domanja Kytarista Amy Winehouse v Kadani Kulturní zařízení Kadaň připravily opět jeden z výjimečných koncertů. V Kadani se představí osobnost světového popu, ovšem jako skvělý jazzman. Femi Temowo, Nigérijec žijící nyní v Londýně, je jazzový hudebník a příležitostný zpěvák, který se nejvíce proslavil jako kytarista hrající po boku Amy Winehouse. Excentrická diva přitom není zdaleka jedinou osobností, kterou měl Femi možnost doprovázet. Na svém kontě má vystoupení či studiové hraní mj. po boku hip hopové legendy The Roots či proslulého saxofonisty Courtneyho Pinea. V poslední době se oceňovaný kytarista a držitel ocenění Mercury Music Prize či BBC Jazz Award nejčastěji prezentuje se svým kvartetem, případně kvintetem v projektu s názvem Orin Meta. Jedna z největších osobností současného britského jazzu se na českém turné nepředstaví sama - doprovodí ji velké osobnosti tuzemské jazzové scény: za kontrabas se postaví Petr Dvorský, za bicí usedne Kamil Slezák. Na programu budou jak klasické jazzové standardy, tak i jazz s nádechem afrických kořenů. Femi Temowo Trio prezentuje původní kompozice, stylově vycházející z moderního akustického jazzu s vý- Pojeďte s námi na nejlepší muzikál všech dob! V neděli 17. května se na prknech karlínského divadla odehraje let starý příběh a Vy byste u toho neměli chybět! Vedle Kamila Střihavky v roli Ježíše se představí Václav Noid Bárta, Bára Basiková a Jiří Korn s partou těch nejlepších rockerů na české hudební scéně. Odjíždíme v z bývalého autobusového nádraží u SPŠS. Vstupenky jsou v předprodeji v Turistickém a informačním centru, ve Sportovní hale a nebo on-line na raznými vlivy etnické hudby a world music. Technicky, rytmicky a stylově dokonalá hra Femiho slouží jako prostředek ke spontánnímu a bezprostřednímu muzikálnímu projevu. Kromě instrumentálních skladeb zazní v několika kompozicích také zpěv ovlivněný africkými lidovými písněmi. Nenechte si ujít toto jedinečné hudební seskupení a přijďte si na vlastní oči i uši užít prvotřídní jazzové vystoupení s jedním z nejvyhledávanějších evropských muzikantů, který má za sebou spolupráci mj. s Wynton Marsalis, Amy Winehouse, Andrea Bocelli, George Benson, Julie Dexter nebo Courtney Pine. Koncert Femi Temovo proběhne v kadaňském AmFíku 23. května od hodin. Vstupenky jsou ke koupi na tradičních místech. IC Kadaň, Sportovní hala Kadaň a online na Martin Šíl V sobotu 18. března zavítal do Orfea hudebník Carvin Jones, jehož doménou je elektrický blues. Bluesová legenda navštívila Kadaň již podruhé. Poprvé to bylo v březnu minulého roku. Carvina Jonese doprovázeli při jeho koncertu kytarista Joe Edwards a bubeník Levi Velasquez. Další fotografie z koncertu najdete v galerii Kadaňských novin. Text a foto: Pavel Zárybnický Správnou odpověď označte kroužkem a vyplněný kupon odevzdejte v Turistickém informačním centru Kadaň nejpozději do pátku 8. května Soutěží se o tři slevové poukázky a věcnou cenu. Ceny věnuje firma BRENO - koberce, PVC. Kadaňské noviny /30. dubna

6 Pro požehnání na začátku sezony si do Kadaně přijelo přes 1000 motorkářů Zahajovačka, zahájení motorkářské sezony s požehnáním, se zrodila v roce Akci zorganizoval Martin Šulaj spolu s kamarády z volného seskupení příznivců motorek Fan-moto-Kadaň. Tehdy se v sobotu 16. dubna na Mírové náměstí sjelo kolem třech desítek motorkářů, aby jim požehnal kadaňský farář Josef Čermák. Při této příležitosti se přiznal, že takto ve velkém je to jeho premiéra, potože zatím nejvíce žehnal majitelům čtyř strojů na pouti ve Velké Vsi. To možná netušil, že počet účastníků bude každý rok téměř raketově stoupat ( , , , ). A v letošním roce, v sobotu 11. dubna, si do Kadaně přijelo pro požehnání již přes tisíc motorkářů. Akce se tak zařadila mezi ty největší v Kadani. Vysoká účast organizátorům řádně zamotala hlavu. Tak vysokou ji nikdo nečekal. Přispěly k tomu nejen předchozí vydařené ročníky, ale také pěkné, téměř letní počasí. Ve spolupráci s Městskou policií Kadaň a Policií ČR se podařilo nápor motorek nejrůznějších značek a kubatur zvládnout. Letos přišel motorkáře pozdravit místostarosta Jan Losenický, který slíbil této akci podporu města. Z jeho pohledu přispívá též k propagaci Kadaně. Hlavní částí programu byla návštěva kostela Povýšení sv. Kříže, kde všechny, kteří si přišli pro požehnání, přivítal kadaňský farář Josef Čermák. Ujistil je, že je po roce rád opět vidí. Před vlastním požehnáním zaznělo i Boží slovo, dva verše z Evangelia sv. Jana. Vyznavačům jedné stopy také popřál do névo sezony hodně štěstí. Aby se všemi, se kterými se budete na svých cestách potkávat, aby to bylo setkání bezpečné pro Vás i pro ně, dodal Josef Čermák. Po požehnání ještě došlo na pokropení strojů svěcenou vodou, tentokrát částečně symbolicky při jejich výjezdu z náměstí ulicí Boženy Němcové. Na společnou projížďku se podle záznamu průjezdové kamery vydalo 986 strojů. Projížďka skončila v Hradci u Kadaně, kde bylo připraveno občerstvení a místo k diskuzím. Chtěl bych za pořádající spolek poděkovat všem, kteří se zúčastnili 11. dubna naší moto-akce. Děkujeme všem, kteří přispěli i na dobrovolnou sbírku pro kadaňskou farnost. Také chci poděkovat za pomoc Městu Kadaň, Městské policii Kadaň, Policii ČR a Technickým službým Kadaň, dodal na závěr Martin Šulaj. Další fotografie najdete v galerii Kadaňských novin. Foto: (vv) Celorepubliková soutěž mažoretek v naší hale Do Kadaně přijelo na velikonoční Bílou sobotu téměř 500 mažoretek ze všech koutů České republiky, aby se zúčastnily prestižní soutěže s názvem Mistrovství mažoretek států Evropské unie. Dějištěm celé akce se na několik hodin stala městská víceúčelová sportovní hala. Průběh vystoupení mohli sledovat diváci na místě, ale i ti, kteří zrovna nebyli v kadaňské sportovní hale, ale doma, a to prostřednictvím přímého přenosu. Akce začala v 10 hodin ráno. Nejdřív vystoupili pořadatelé, kteří poděkovali soutěžícím za to, že přijeli, ale i trenérům nebo rodičům. Poté pan místostarosta Jan Losenický vylosoval písničku pro improvizační disciplínu. Soutěžilo se v kategoriích Baton (klasické mažoretky) a POM-POM (roztleskávačky), které se dále větvily podle velikosti týmu od sólo vystoupení až po velké formace a podle věku. Po celou dobu hrála hudba, kterou si jednotlivé týmy navolily, jen v improvizační disciplíně ke konci soutěžního dne musely tancovat podle předem neznámé písně. Šestičlenná porota neměla rozhodování vůbec lehké, protože se všichni snažili do toho dát vše, co v nich bylo a ještě víc, nebáli se zariskovat. Z našeho blízkého okolí bychom mohli zmínit mažoretky ze Žatce, které si odnesly několik zlatých medailí. Kompletní výsledky je možné najít na oficiálních webových stránkách czechmajorettes.cz. Lukáš Dinh, foto: Adam Zelenka dubna 2015 / Kadaňské noviny

7 Revitalizace Lőschnerova náměstí byla dokončena (Löschnerův park). Vodní prvek tvoří jednoduchý betonový kvádr o rozměrech 3x3 m mírně vystupující ze skloněné plochy náměstí. Do tohoto prvku je abstraktně otisknuta stopa lázeňské vany z bronzového plechu. Přilehlá plocha vodního prvku tvoří vodní zrcadlo. V řešeném území se nacházejí dvě sochy z pískovce ze sochařských sympozií Socha Kamila Sopka Jazz a druhá socha Herberta Kiszy nazvaná Dvouhlavý drak Pro lepší ochranu náměstí byla zde umístěna kamera napojená na pult centrální ochrany městské policie. Upozornění: v ploše před kostelem chybí cca 10 dlažebních prvků, které budou doplněny do poloviny května 2015 jedná se o chybu výrobce originálních prefabrikátů. Akce je podpořena dotací z ROP Severozápad. (lv) Také v Pokuticích na autobusové zastávce již stojí nový přístřešek, díky jehož výzdobě můžete při čekání na autobus uskutečnit malou cestu časem a zároveň konfrontovat historické pohlednice se současným stavem krajiny. Foto: P. Beran Projekt představuje revitalizaci Lőschnerova náměstí v Kadani, kterým se vytvořilo zklidnění dopravy a úpravy v okolí hřbitovního kostela sv.anny. Náměstí patří k částem města, kde byly patrné necitlivé stavební zásahy v minulosti. Prostor bezprostředně navazuje na Městskou památkovou rezervaci (MPR) v centru města a částečně leží v jejím ochranném pásmu. Cílem projektu bylo zatraktivnění prostoru a navrácení života na veřejné prostranství. Byla vyloučena doprava v těsné blízkosti kostela zrušením části komunikace a nahrazením zónou pro chodce. Dále byly provedeny výškové úpravy vozovek a chodníků s využitím původní dlažby, která byla odkryta pod asfaltovými vrstvami. Významnou část revitalizace Löschnerova náměstí představují krajinářské úpravy se zachováním dominantních stromů. Bylo provedeno odstranění náletových rostlin a byly doplněny nové stromy, keře a květinové záhony. Na jedné straně revitalizované části je městské prostranství, na druhé straně přírodní svah pokrytý divokým břečťanem doplněný o zplaňující trvalky. Sadové a terénní úpravy jsou v celém řešení Löschnerova náměstí stěžejním prvkem. Oddechová funkce projektu zahrnuje plochu pojatou v soudobém materiálu pohledovém betonu, instalaci mobiliáře s lavičkami. Prostor před bytovkami je doplněn lipovou alejí tak, aby byla oddělena fasáda bytovek od Löschnerova parku. Zdi z prefabrikovaného železobetonu vytvářejí důležité pohledové a vodící prvky a plní zároveň funkci i pro sezení. Vodní prvek (kašna) tvoří samostatný artefakt s nosným tématem lázeňství. Tím je uctěn odkaz kadaňského rodáka, zakladatele lázeňství Josefa Löschnera, humanisty a lékaře rakouské monarchie ( ), který byl zároveň mecenášem původního parku V polovině dubna byla položena nová střecha nad další řadou stanovišť na autobusovém nádraží. Střecha nad první řadou autobusových stání bylo opravena již v loňském roce. Zbrusu nové sportoviště najdete v lesoparku. Jde o tři sestavy, na kterých procvičíte ruce, nohy a břicho. Najdete tu i návod jak správně cvičit. To není jediná novinka. Dále se pracuje na rozšíření discgolfových stanovišť z 9 na 18. Foto: (vv) Ve Fibichově ulici proběhlo v polovině dubna zvelebování vzhledu soukromého domu, který, dle dobových pohlednic, stál na začátku minulého století na kraji města. Vzhled domu vylepšil nejen nátěr střechy,ale i takzvaná psaníčka na stěně, která nejsou originálními renesančními sgrafity, ale byla namalována barvou pomocí šablon. Text a foto: Pavel Wolf Vakcinace psů proti vzteklině Město Kadaň a Veterinární středisko Kadaň oznamují, že v měsíci dubnu a květnu se uskuteční profylaktická akce vakcinace psů proti vzteklině. Očkování se provádí každoročně u psů starších 3 měsíců jako hromadná akce a jde podle zákona o veterinární péči povinnou. Cena za očkování jednoho zvířete jednoduchou vakcínou proti vzteklině je 150 Kč. Cena za očkování jednoho zvířete kombinovanou vakcínou proti psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater a vzteklině je 250 Kč. Vakcína chrání i proti psincovému kašli. V této ceně je zahrnuto: očkovací dávka, jednorázová injekční stříkačka, injekční jehla, očkovací průkaz, cena za úkon a cestovné. Akce se koná: V sobotu 2. května 2015: Kadaň: od 9.00 do hod. u veterinárního střediska, Žitná ul od do hod. u MěÚ Kadaň, ulice J. Roháče (Šuplík) Brodce: od do hodin Úhošťany: od do hodin Kad. Jeseň: od do hodin V neděli 3.května 2015: Pokutice: od do hodin Zásada: od do hodin Náhradní termín v pondělí 25. května 2015: Kadaň: od do hod. u veterinárního střediska, Žitná ul Každý chovatel je povinen předvést psa k očkování na vodítku a s náhubkem. Psi v doprovodu dětí nebudou očkováni. Co nového u sousedů... Malé technické služby města Klášterce nad Ohří Od července tohoto roku budou v Klášterci nad Ohří fungovat tzv. malé technické služby pod hlavičkou společnosti Klášterecká kyselka s.r.o., jejímž vlastníkem je město. Kromě úklidu chodníků a veřejných prostranství, údržby dešťové kanalizace, údržby zastávek MHD, svozu odpadkových košů, úklidu kolem kontejnerových stání a údržby městského hřbitova budou pečovat např. i o údržbu dětských hřišť nebo zajišťovat likvidaci černých skládek. Na veřejné setkání vedení města s obyvateli Rašovic se dostavilo cca. 35 občanů, zcela se tak naplnila místní restaurace Na Vyhlídce. Starostka Ing. Kateřina Mazánková a místostarosta Jaroslav Ježek byli připraveni zodpovídat dotazy na téma plánů a potřeb této přilehlé obce Klášterce nad Ohří. Obyvatele Rašovic nejvíce trápí stav místních komunikací, nedostatečné osvětlení příjezdové cesty nebo chybějící spoje MHD. Kromě toho se zajímali i o aktuální stav zpracování územního plánu města, dopravní značení cyklostezky nebo údržbu veřejné zeleně. Po uplynutí smluv na údržbu zeleně převezme Klášterecká kyselka na podzim tohoto roku i tuto činnost. Malé technické služby budou k dispozici i pro drobné služby občanům říká místostarosta města Jaroslav Ježek a doplňuje, že od stoprocentního vlastnictví města očekává vysokou flexibilitu v péči o čistotu města. Byli bychom velmi rádi, kdyby nám občané sdělili, jaké další služby by v této oblasti uvítali vyzývá Ježek obyvatele Klášterce a slibuje, že se podněty od občanů bude Klášterecká kyselka vážně zabývat. Charakter těchto doplňkových služeb může být velmi různorodý, od drobných zámečnických služeb přes dopravu velkoobjemného odpadu do sběrného dvora až například po stěhovací služby uzavírá místostarosta. Občané mohou své podněty podat em, telefonicky nebo prostřednictvím sociální sítě Facebook (Město Klášterec nad Ohří). (raho) Obyvatelé Rašovic dali vedení města řadu podnětů Velmi si vážíme podnětů, které jsme od občanů dostali říká Mazánková a dodává: Ne vše je v našich silách splnit, jsme omezeni nejen rozpočtovými možnostmi města, ale i majetkoprávními vztahy. Např. opravu autobusové zastávky musí provést Správa a údržba silnic. My jim samozřejmě tento poznatek předáme. Jsou ale věci, které se řešit dají. K nim patří např. umístění odpadkových košů na cyklostezce nebo zefektivnění údržby zeleně, což budou mít od léta letošního roku na starosti nově vzniklé tzv. malé technické služby města. Od nich si vedení města slibuje vysokou flexibilitu právě v reakcích na podněty občanů. Veřejná setkání pořádáme především z důvodu získání zpětné vazby od občanů vysvětluje starostka a slibuje, že podněty nebere na lehkou váhu a bude se jimi zabývat. Občané se od nás určitě dozvědí konkrétní kroky, které jsme již v diskutovaných oblastech podnikli uzavírá Mazánková. Na setkání s obyvateli Rašovic by měly navázat další veřejné diskuze jak v ostatních přilehlých obcích, tak i ve městě samotném. (raho) Kadaňské noviny /30. dubna

8 Cesta do muzea Co nového se začátkem sezony? S počátkem května se opět rozšiřuje nabídka městského muzea. Návštěvníci vybraných památkových objektů v Kadani budou mít možnost setkat se s dalšími novinkami. Tou, která má spíše omezující charakter, je uzavření tří historických místností františkánského kláštera předsíně refektáře a navazující komory, čímž bude nedostupný také samotný refektář. Stává se tak z nutnosti uvolnit místo restaurátorům z firmy Brandl s. r. o., které si město vybralo, aby v tomto a příštím roce pokračovali v systematickém odkryvu původní výmalby klášterního interiéru. Již dnes lze ale říci, že čerstvě objevené vrstvy po svém plném odhalení a restaurování opět významným způsobem přispějí k poznání každodennosti kláštera v nejstarším období jeho existence. Výše řečené omezení bude alespoň částečně nahrazeno rozšířením Oblastní muzeum v Chomutově vydalo knihu s názvem Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku Kniha je pozoruhodná tím, že toto téma dosud nebylo v takovéto šíři zpracováno. Styl zpracování je přístupný nejen odborníkům, ale i laické veřejnosti zajímající se o historii a dějiny umění. Těžištěm knihy je katalog dlouhodobé expozice Oblastního muzea v Chomutově se stejným názvem, kterou zde nově otevírali v říjnu roku Katalog představuje tyto výjimečné a velice cenné umělecké předměty v podrobných, ale zároveň čtivých studiích. Nicméně první část knihy na více jak 120 stranách obsahuje také rozšiřující studie, které se tématu týkají, zároveň jej však svým záběrem značně přesahují. Shrnující studie o uměleckém vývoji obou regionů ve sledované době reflektuje prakticky všechny zde dochované (ale částečně i nedochované) sochařské a malířské památky - tedy nejen ty, které jsou v expozici chomutovského muzea, ale také památky dosud se nachá- Kniha ukazuje sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku v letech zející v církevních objektech, farních depozitářích či jiných muzeích nebo galeriích, včetně Národní galerie v Praze. Pro regionální čtenáře bude jistě velice zajímavá také kapitola o historii měst Chomutova, Jirkova a Kadaně od počátků do závěru středověku. V současné době jde o nejaktuálněji zpracovanou středověkou historii všech tří měst. Dále zde čtenáři najdou také kapitolu o uměleckém, kulturním, náboženském a částečně i politickém vývoji na Chomutovsku a Kadaňsku v období renesance a reformace 16. století, stejně jako kapitolu o historii chomutovské muzejní sbírky. Ve všech případech pracovali autoři publikace s historickými prameny, z nichž některé dosud nebyly reflektovány. Na přípravě publikace spolupracovalo Oblastní muzeum v Chomutově s odborníky z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a Národní galerie v Praze a její vydání je završením dlouhodobého vědeckého výzkumu, který autoři knihy věnovali tomuto tématu. Kniha je ve všech svých částech doplněna množstvím barevných obrázků, včetně celostránkových fotografií exponátů v katalogu. Celkový rozsah je 352 stran. Kniha je momentálně v prodeji na několika místech v Chomutově (Oblastní muzeum, Infocentrum, Knihkupectví DDD), v Kadani (františkánský klášter, Knihkupectví DDD), Mostě (Oblastní muzeum), v několika knihkupectvích v Praze a dále v síti prodejen a na eshopu kosmas.cz. V květnu bude také vydána kompletní identická německá jazyková mutace knihy. Kniha byla nominována na cenu Gloria musaealis 2014 v kategorii Muzejní publikace roku. Cenu uděluje Asociace muzeí a galerií, spadající pod Ministerstvo kultury ČR, v rámci národní soutěže Gloria musaealis Vyhlášení vítězů proběhne Mgr. Renáta Gubíková výkladu v kostele a do konce května také komentářem k výstavě Křížová cesta, o níž jsme v březnu v Kadaňských novinách již psali. Po jejím skončení připravujeme na letní období jinou zajímavou výstavu, o které vás budeme informovat později. V herně kadaňského hradu, která se od počátku února stala novou přednáškovou síní, a naplnila tak myšlenku víceúčelovosti svého využití, se v průběhu jara objeví některé drobnější doplňky tamní miniexpozice. Ti, kdo už síň navštívili, vědí, že si v ní mohou zahrát i některé stolní hry, jimiž si krátili dlouhou chvíli už naši dávní předkové. Zápůjčkou se nám nyní podařilo získat vzorek středověké šachové hry. Jde o kopie drobných sošek, vyřezaných původně z mrožích klů nebo zubů kytovců. Moře je roku 1831 vyplavilo na břeh ostrova Lewis ve Vnějších Hebridách u Skotska. Originály dnes vystavuje dílem Britské a dílem Skotské národní muzeum. Figurky mají podobu krále, královny, biskupa, jezdce na koni a ozbrojence. Pocházejí nejspíše z Norska ze 2. poloviny 12. století, a jsou tedy shodou okolností stejně staré jako první zmínky o Kadani! Podobně náročně vybavené šachové hry neměli ve svém majetku jen vládci starých britských království, ale jistě i čeští panovníci. Naším cílem proto je, zprostředkovat vám v královské síni kadaňského hradu podobný estetický zážitek. Největší novinkou letošní sezony bude otevření nové podoby expozice v radniční věži. Klade si za cíl umožnit návštěvníkovi zastavit se v jednotlivých patrech a povšimnout si zajímavých detailů, které se tam nacházejí, a vypovídají tak o historii věže. Kromě makety větrné korouhve F z její špice a odlitku chrliče, který byl osazen pod ochozem tak, aby z něj odváděl dešťovou vodu, uvidí každý, kdo nezaváhá se na věž vypravit, i sadu krabů, které byly sejmuty při opravě zděné střechy v loňském roce. Setká se také se dvěma zbrusu novými překvapeními, s nimiž se už seznámili účastníci malé předpremiéry při Dni památek 26. dubna. Ostatním prozradím jen jedno z nich model radniční věže v měřítku 1:35, který vytvořil ing. arch. Jaroslav Cígler, tvůrce rekonstrukčních modelů na kadaňském hradě. Druhé překvapení, za nímž si ale již dojděte sami, pochází z dílny ilustrátora Dalibora Nesnídala. Na závěr shrňme, že františkánský klášter je otevřen již nyní denně kromě pondělí. Prohlídky v něm se konají ve všední den od 15 a 16 hod., o víkendech pak každou celou hodinu mezi a hod. Na hrad, radniční věž a do středověké bašty (u Löschnerova náměstí za archivem) se v květnu a červnu dostanete zatím jen o sobotách a nedělích, ale již od 10 h. S letními prázdninami pak všechny objekty otevřou své brány denně kromě pondělí. Lukáš Gavenda Muzejní noc v Žatci Podobně jako v loňském roce se i letos některé organizace ve městě dohodly na společné přípravě Muzejní noci. Od svého vzniku se festival muzejních nocí těší velkému zájmu návštěvníků, a tak v roce 2015, kdy si Žatec připomene 750. výročí udělení privilegií králem Přemyslem Otakarem II.. chceme nabídnout co nejpestřejší a nejrozmanitější program, který přinese nejen poznání, ale především zábavu, potěšení, inspiraci, nečekané zážitky a zajímavá setkání. Při deváté Muzejní noci v Žatci, která proběhne v pátek 22. května v době od do hodin, otevřou návštěvníkům svoje dveře Regionální muzeum hlavní budova i Křížova vila, Galerie Sladovna, Chrám chmele a piva, městská knihovna, radniční věž a Základní umělecká škola v Žatci. Všichni zúčastnění připravují bohaté programy. Největším lákadlem v hlavní budově muzea bude soutěžení ve cvrnkání kuliček, točení káč a v jojování - blok nazvaný S čím si hrály naše prababičky a pradědečkové, který bude protipólem bloku v Křížově vile S čím si hraje dnešní mládež. Zde bude možné si zahrát některé z více jak 400 nabízených PC her. S Českou yoyo asociací chystáme několik vystoupení a workshopy. Při této příležitosti se obracíme na yoyery v Žatci a okolí: přihlaste se nám a ukažte svoji dovednost právě při Muzejní noci! Koordinátorem akce je Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci. Historie zahradní kolonie Astra (2) Pokračování z minulého čísla V počátku začínající činnosti na osadě byla i řada vtipálků na adresu nových zahrádkářů. Překvapení však byli, když se kolem pozemků zoraných a upravených objevilo nové oplocení, na které každý člen přispěl 200 Kč, včetně přívodu vody a dalšího. Zbytek nákladů na pletivo a vodu pomohl uhradit národní výbor. Za tehdejší práci patří dnes dík a vzpomínka na členy Kůse, Volína, Karlovce a Kremličku, někteří již bohužel nejsou mezi námi. Děkujeme jim. Mezi občany se šířila možnost založit si zahrádku tolik, že byl národní výbor požádán o další pozemky, a tak byly opět zúrodněny a upraveny části osady 2 pod Svatým kopečkem a následně za základní školou, dnes v ulici Pionýrů, byla založena osada 3. (pokračování příště) Pokud máte doma nějaké dobové fotografie z budování nebo života zahrádkářské kolonie, rádi je otiskneme (a pochopitelně vrátíme). Můžete je přinést přímo do redakce Kadaňských novin nebo do Turistického informačního centra Kadaň. Obojí najdete na stejné adrese v ulici Jana Švermy čp. 7. Rodné chaloupky jim zůstaly ve vzpomínkách nebo na fotografiích V sobotu 18. dubna do kulturního domu Střelnice zamířili bývalí obyvatelé zaniklých obcí na Kadaňsku. Čekali je zde jejich kamarádi a známí, ale také dobrá zábava při hudbě, která k podobnému setkání patří. Každý rok pořádá toto setkání Město Kadaň ve spolupráci s Klubem přátel města Kadaně. Jeho předseda Cyril Hauptmann letos opět připravil malou výstavku dobových pohlednic a fotografií. Mnozí účastníci, kterých se letos sešlo přes 180, se na nich dokonce našli. Nebo ale- spoň místa, kde prožívali svoje mládí a na která mají hezké vzpomínky. Uctít památku všech obcí, které v minulých dobách z nejrůznějších důvodů po roce 1945 zanikly, se za účastníky k památníku do Perštejna vypravili předseda klubu a Zdeňka Marešová, která pochází z Doupova. K památníku společně položili kytici. Nejstaršími účastníky setkání, kterým Cyril Hauptmann pogratuloval a předal kytičku, byli Božena Urbanová z Kadaně a Vladimír Pokorný z Klášterce nad Ohří. Nejstaršími účastníky setkání, kterým Cyril Hauptmann pogratuloval a předal kytičku, byli Božena Urbanová z Kadaně a Vladimír Pokorný z Klášterce nad Ohří. Další fotografie ze setkání najdete ve webové galerii Kadaňských novin. Foto: (vv) PŘIJMEME stavbyvedoucího, mistra, popř. vedoucího pracovní čety výhodné pracovní podmínky, k dispozici služební vozidlo, mobilní telefon, počítač. Možno i absolventy. Více informací na: nebo na tel. č dubna 2015 / Kadaňské noviny

9 Kadaňští odchovanci se radovali z mistrovského titulu SK Kadaň letos zažila úspěšnou sezonu v žákovských kategoriích. Avšak ještě větší radost dělají klubu odchovanci působící v akademii Pirátů z Chomutova. Juniorský tým Pirátů vyhrál titul v DHL extralize juniorů po druhé za sebou. (3x za poslední 4 roky) Avšak letos na tom měli největší zásluhy právě odchovanci SK Kadaň. V týmu Pirátů jich působilo hned 9. Brankář Lukeš Štěpán zvládnul kompletní play-off bez střídání a byl velkou oporou Pirátů. Útočník David Kaše byl nejlepší hráč v kanadském bodování play off. Útočník František Wágner pro změnu nejlepší střelec play-off. Na mistrovský titul si ještě sáhli útočníci Petr Macháček, Martin Strunz, Jiří Tupý, Jakub Dimitrov a obránci Robert Černý s Václavem Cestrem. Nutno ještě zmínit, že celý soubor Pirátů vedl ze střídačky dlouholetý kadaňský hráč a později trenér Robert Kaše. Klukům tímto gratulujeme a přejeme hodně štěstí v další hokejové kariéře. (rw) Běželi, aby pomohli, a za to jim patří dík Run and help se jmenovala akce, kterou ve spolupráci s Kontem bariér uspořádala v pondělí 13. dubna Základní škola Rudolfa Koblice. Žáci, učitelé, ale i rodiče a další zájemci se zúčastnili běhu, jehož trasa vedla historickou částí Kadaně. Startovné šlo na dobročinné účely. Celkem se díky této akci podařilo shromáždit Kč, které zkvalitní život malému chlapečkovi z Kadaně. Poděkování patří všen, kteří akci podpořili, hlavně svojí aktivní účastí. Bylo Vás více než 500 a společně jsme uběhli 1121 km! Lepší výsledek jsme si nemohli přát, vzkázala jim za celý pedagogický sbor Dana Genserová. (zšrk) Sportovní akce Neděle 3. května od 9.00 hodin: liga malé kopané: Merkur-Vinea Energo a Šmoulové-Odpadlíci, od 9.50 hod.: Santos-Delfíni a PIVEX- -IQ - 0, od hodin: Fan club- -Torro. Pozemní hokej: sobota 9. května od hodin: Kadaň-Slavia (starší žáci). Sobota 16. května: od Kadaňská desítka: Stojící z leva: Štěpán Lukeš, Strunz Martin, Macháček Petr, Černý Robert, Tupý Jiří. Spodní řada z leva: Kaše Robert (trenér), Kaše David, Wágner František, Cestr Václav, Dimitrov Jakub. hodin: Kadaň-Slavia (muži), od hod.: Kadaň-Hostivař (st. žáci). Neděle 17. května od 9.00 hodin: liga malé kopané. Otevřeno pro veřejnost Provoz areálu se řídí provozním řádem. Hodiny pro veřejnost: v letních měsících od do hodin a v zimních od do hodin. MC Radka Středa v hod.: Beseda zdravá rodina Přijďte si poslechnout zajímavosti o výrobku Nivea Sobota Výlet do MŠ v Olbernhau Pojeďte se s námi podívat do spřátelené MŠ v Olbernhau. K oslavě jejich 40ti let mají připravený bohatý a zajímavý program pro děti. Jedeme autobusem cena 50 Kč Pátek Den pro rodinu V hod.: setkání se starostou města Kadaně. V hod.: slavnostní otevření našeho hřiště Zahrádka. Spolek Jasmína Sára je asi rok a půl stará kočička, nalezenec. Asi ji z domova někdo vyhodil, protože je zvyklá na společnost lidí. Je velmi hravá až dravá :-), ale ráda se přijde i pomazlit. Kastrovaná, očkovaná, odčervená. Hunter je asi dva roky starý kocourek, nalezený u jedné firmy. Je velmi přítulný, mazlivý, trošku bázlivý. O jedno očko přišel asi v nějakém boji o potravu, je to vada nevratná, ale nijak ho neomezuje. Kastrovaný, očkovaný, odčervený. Zájemci o kočičky se mohou obrátit na Spolek Jasmína, Žatecká 100, Kadaň, Koszilová Petra - tel.: Kadaňská aquashová liga Z desítky účastníků již mají svoje základní zápasy dohrány dva borci. Podzimek si připsal 6 vítězných duelů a v tabulce má skóre 37:27. Druhým je Chlouba, který má čtyři vítězství a skóre 23:28. Po svých čtyřech odehraných zápasech byl stále bez porážky Lukša. Prodej slepiček malý oznamovatel! Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý Stáří: týdnů Cena Kč/ ks dle stáří Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: v neděli 10. května 2015 Prodejní místo: Prodej Prodám parcelu na stavbu chaty v oblasti Tušimice u Nechranic na přítoku Ohře. Hotové oplocení, elektřina, zarovnání terénu. Více informací a fotky e- -mail: Velikost 551 m2, cena Kč. RK nevolat. Pronájem Pronajmeme nebytové prostory v ul. Chomutovská o rozměrech 35 m 2 nebo 62 m 2. Volejte na Pronajmu dlouhodobě velice pěknou garsonku v Kadani, ul. Na Podlesí, ve 3. patře, hezký výhled do zeleně, rozloha 20 m2. Byt je volný ihned. tel.: 736/ Nabízím pronájem garáže v centru Kadaně (Dvořákova ul.). Tel.: Koupí Koupím byt v Kadani. Tel.: Koupím garsonku nebo 1+1 nebo 2+1 v Kadani. Tel.: Mladí manželé koupí byt v Kadani - hotovost! Tel.: Koupím byt 1+1 nebo 2+1, ne Chomutovská ul. Tel.: Koupím starší pivní sklenice, třetinky a půllitry s nápisy zruš. i souč.pivovarů, např. Pivovar Most, Teplice, Prunéřov, Jirkov, Bílina a další. Děkuji za nabídky, tel.: , sběratel. Různé Máte fin. potíže? Pomůžeme vám je vyřešit. Konzultace zdarma. Volejte: , Daruji televizi Sony, uhlopříčka 70 cm. tel.: Seznámení Hledám přítele na kávu, tanec, vycházku a kolo. Do 72 let. Tel.: Kadaň u Doprav.podniku Prunéřov hod. Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky Případné bližší informace : Po-Pá hod., tel.: , , Sportovní hala Kadaň Akce v hale Aktuálně sledujte na Cvičení pro veřejnost Tělocvična: pondělí: funkční trénink, dolní, Fyzioline (popruhy), dolní, aerobic, dolní. Úterý: judo mládež, dolní, posilování s TS Reflex, horní, zumba, dolní. Provozní doba: Po-Ne hod. Multifunkční hřiště Kadaň Středa: judo školka, dolní, Fyzioline (hrazdy), dolní Čtvrtek: judo mládež, dolní, Zumba, dolní, taneční Oldies, horní. Pátek: funkční trénink, dolní. Změny na Discgolf (hřiště v lesoparku) Kdo nemá disky, může si je půjčit v recepci haly. Záloha 200 Kč na 1 disk. Vybírá se 20Kč poplatek za disk. Kadaňské noviny /30. dubna

10 SPORTOVNÍ pozvánky Fotbal Krajský přebor dospělých: sobota 2. května od hodin: FK Tatran Kadaň-Modrá. Sobota 16. května od hodin: FK Tatran Kadaň-Rumburk. Sobota 30. května od hodin: FK Tatran Kadaň-Blšany. Sobota 13. června od hodin: FK Tatran Kadaň-Modlany. Březnové zastupitelstvo města schválilo rozdělení dotací na činnost podporovaných sportovních klubů na rok 2015 takto: Sportovní klub Kadaň (hokej) Kč, TJ DNT Kadaň (vodní slalom) Kč, TJ Vodní sporty Kadaň (rychlostní kanoistika) Kč, SK Hockey Club Kadaň (pozemní hokej) Kč, Karate klub Kadaň (karate) Kč, FBC DDM Kadaň (florbal) Kč, SK Kosagym Kadaň (kickbox) Kč, Fotbalový klub Tatran Kadaň o.s. (fotbal) Kč, FC BETIS Kadaň (futsal) Kč, Judo Kadaň (judo) , Tenisový klub Kadaň (tenis) Kč, Atletika Kadaň (atletika) Kč. Celkem Kč. Dále byly schváleny příspěvky na jednotlivé projekty a významné sportovní akce v roce 2015: TJ DNT Kadaň ročník Memoriálu V. Fišera Kč, Sdružení oddílů malé kopané Kč, Cyklistický klub Hnízdil Kadaň ročník kadaňské okruhy Kč, Cyklistický klub Hnízdil V utkání s Neštěmicemi hýřil aktivitou domácí Bruno Cambolo, který v 17. min. dal první branku Tatranu. Další fotografie v galerii Kadaňských novin. Foto: (vv) Jak město podpořilo kadaňský sport Kadaň - 9. ročník Hasištejn Bike Kč, Běžecký klub F-C Kadaň ročník Zimního běžeckého poháru Kč, Karate klub Kadaň - MČR a finále České národní ligy JKA Kč, Karate klub Kadaň - ME JKA 2015 Německo Kč, Karate klub Kadaň - Krajský přebor Ústeckého svazu karate JKA Kč, Karate klub Kadaň - Velká cena Klášterce nad Ohří Kč, TJ Vodní sporty Kadaň - Memoriál Karla Leštiny Kč, TJ Vodní sporty Kadaň ročník Kadaňského kilometru a 5. ročník poháru Maxipsa Fíka Kč, TJ Vodní sporty Kadaň - Kadaňský drak II Kč, SK Kosagym Kadaň - pořádání turnaje v městské sportovní hale Kč, SK Kosagym Kadaň - účast na Mistrovství světa Kč, FC Betis Kadaň - Mistrovství ČR ve futsale žen Kč, Atletika Kadaň - atletické závody v Kadani Kč, Klub biatlonu DDM Kadaň - regionální závod v letním biatlonu Kč. Celkem Kč. V předchozím domácím zápase hostil Tatran Kadaň tým Neštěmic a místo tří bodů získal jeden Boj o udržení pro fotbalisty pokračuje Fotbalisté FK Tatran Kadaň mají pro jarní část jediný cíl, udržet se v krajském přeboru. K týmu se vrátil trenér Karel Šidlof, vedoucím mužstva je Luděk Pardubský. Povzbuzením v jejich snaze bylo vítězství v Proboštově, kam odjelo z Kadaně Fotbal Krajský přebor dospělých: průb. tabulka: 1. FK Litvínov : SK Štětí : FK Louny : TJ Baník Modlany : SK Vilémov : FK Neštěmice : FK Bílina : Horní Jiřetín : TJ Proboštov : SK Roudnice : FC Spořice : Jiskra Modrá : FK Junior Děčín : FK Chmel Blšany : FK Tatran Kadaň : FK Rumburk :69 17 (fk) Krajský přebor mladších žáků: SK Sokol Brozany-FK Tatran Kadaň 15:3 (8:0), branky za hosty: David Janeček 2, vlastní branka. Sestava Kadaně: Richard Hrazdíra - Urban David, David Janeček, Jakub Horáček, Jan Podzimek, Vilém Novák, Filip Hrošek, Richard Holický, David Budák, Martin Bartoň, Marek Dyba, Petr Rejmon, Adam Janda. SK Štětí - FK Tatran Kadaň 3:1 (2:1), branka: David Janeček. FK Tatran Kadaň - FK Slavoj Žatec 0:5 (0:1). Průběžná tabulka kraj. přeboru ml. žáků: 1. Litvínov : Louny : SK Roudnice : Neštěmice : Brozany : Litoměřice : Žatec : Mostecký FK : Bílina : Jun.Děčín : Litvínov B : FC Chomutov : Štětí : Ervěnice : Tatran Kadaň : Krupka :85 5 jen 12 hráčů. Bohužel pak přišla zbytečná ztráta v domácím zápase s Neštěmicemi. Kdyby byl stav po prvním poločase 3:0, vůbec by se nikdo nedivil. Kadaň svého protivníka přehrávala. Škoda neproměněných šancí. A následně nezvládnutého konce zápasu. Domácí od 85. min. vedli gólem Moravce, ale nedokázali si hosty pohlídat a přišlo vyrovnání. V penaltovám rozstřelu pak byli úspěšnější hosté a odvezli si dva body. Naštěstí i sousedi v tabulce nedokázali bodovat, a tak se Kadaň díky bodu posunula v tabulce na třetí místo od konce. Pak ji čekal těžký zápas v Lounech, v té době třetího celku v pořadí. Přes dobrý výkon nakonec Kadaň prohrála, což znamenalo pokles na předposlední příčku. V sobotu 2. května bude soupeřem Tatranu na domácím hřišti Jiskra Modrá. Zápas začíná v hodin. Výsledky: FK Tatran Kadaň-FK Český Lev Neštěmice 2:3 pk (poločas 1:0), branky za domácí: Cambolo a Moravec. FK Louny-FK Tatran Kadaň 1:0 (1:0). Výsledky a tabulky Krajský přebor starších žáků: SK Sokol Brozany- FK Tatran Kadaň 5:0 (1:0). Sestava Kadaně: Kiesling- Fian, Soukup, Grund, Křesák, Gaži, Salač., Hrošek, Salač, Svěrák, Kraus, Melich, Tišťan, Holický, Pitel. SK Štětí- FK Tatran Kadaň 0:1 (0:0). Průběžná tabulka kraj. přeboru st. žáků: 1. Mostecký FK : Litvínov : Louny : Neštěmice : Litoměřice : Jun.Děčín : Litvínov B : Bílina : Žatec : FC Chomutov : Brozany : SK Roudnice : Krupka : Tatran Kadaň : Ervěnice : Štětí :210 0 Krajský pohár mladších žáků: FK Čechie Hrušovany-FK Tatran Kadaň 2:5 (1:1), branky za hosty: Filip Hrošek 2, David Janeček, Jan Podzimek, Adam Janda. Vstup do soubojů O pohár hejtmana Ústeckého kraje. Soupeř hrající nižší soutěž kadaňský tým nepříjemně potrápil. (u) Atletika Kadaňská liga atletiky o pohár Kadaňských novin: Jarní kadaňské běhání: bodování škol: 1. místo - ZŠ Perštejn 130 bodů, 2. místo - 3.ZŠ 127, 3. místo - 5.ZŠ 99, 4. místo - 2. ZŠ 79, 5. místo - 1.ZŠ 73, 6. místo - Gymnázium Kadaň 60, 7. místo - ZŠVilémov 3. Pořadí po 3.kole: 1. místo - 5.ZŠ 170 bodů, 2-3. místo - 2.ZŠ a 3.ZŠ l20, 4. místo - 1.ZŠ 100 bodů, 5. ZŠ Perštejn 90, 6. místo - Gymnázium Kadaň 40, 7. místo - ZŠ Vilémov 10 bodů. A. Pulec Běh na Mědník. V roce 1449 se tu těžily stříbronosné měděné rudy. V posledních letech se tu z Klášterce chodí pro veliko- V 85. min. dal Miloslav Moravec hlavou druhou branku Kadaně a tříbodová naděje žila. Mazdy MX-5 potěší příznivce motorismu V pátek 1. května přibližně od 9.00 do hodin si můžete přijít na kadaňské náměstí prohlédnout vozy Mazda MX-5. Půjde zhruba o dvacítku těchto kultovních roadsterů. Zastavení v Kadani je součástí výjížďky, kterou pořádá Mazda klub. noční vajíčko a v posledních pěti letech se tu běhá horský běh. Letošní 5.ročník pořádající sportovní oddíl SKMP Kadaň očekával s obavami. Počasí nevěštilo žádnou pohodu a slib splnilo. Proto snad byla menší účast. Na startu i v cíli stanulo 64 účastníků a byla to škoda protože pořadatelé věnovali tradičně přípravě i pořádání velkou snahu. O suverénní vítězství Ríši Pletichy z pořádající jednoty v čase 46:52 min. nebylo pochyb, a tak se spíše čekalo na jméno vítězky. Stala se jí Romana Lubinová (SC Start K.Vary) časem 56:20 min. A. Pulec Výsledky: M 15-19: 1. Vojtěch Kočí (TRIATLET Karlovy Vary) 0:51:33 hod., 2. Jan Paroubek (TJ Klášterec nad Ohří) 0:55:57, 3. Ondřej Moravčík (Motoboardel Chomutov) 1:11:04. M 20-39: 1. Oto Ottenschläger (AK Litvínov) 0:47:54, 2. Tomáš Peroutka (WITTE Bike Team) 0:48:48, 3. Tomáš Ferenc (Cykloteam DNT Chomutov) 0:51:02. M 40-49: 1. Richard Pleticha (SKMP Kadaň) 0:46:52, Martin Šindelář (Hnízdil Team) 0:47:33, 3. Petr Šmíd (Baník Osek) 0:50:00. M 50-59: 1. Čeněk Filingr (Triatlet Karlovy Vary) 0:49:40, 2. Milan Kožák (SC Start Karlovy Vary) 0:52:21, 3. Zdeněk Kacíř (Loučná 956) 0:56:05. M 60-69: 1. Jiří Hudák (Bílina) 1:04:34, 2. Vladimír Dušek (Horská služba Měděnec) 1:10:09, 3. Josef Svoboda (Cyklo team DNT Chomutov) 1:10:55. M 70-99: 1. Manfred Krassa (ŠAK Chodov) 1:09:58, 2. Miroslav Anděl (Cyklo team DNT Chomutov) 1:35:20. Ž 15-19: 1. Markéta Lubinová (LK Slovan K.Vary) 0:57:41. Ž 20-39: 1 Lucie Pasevová (SKMP Kadaň) 1:00:29, 2. Martina Stehlíková (SOHV Abertamy) 1:02:52, 3. Pavlína Kremlová (Most) 1:07:08. Ž 40-49: 1. Romana Lubinová (SC Start K.Vary) 0:56:28, 2. Martina Kabilová (ACES Team Karlovy Vary) 1:06:47, 3. Helena Babelová (ŠAK Chodov) 1:16:16. Ž 50-59: 1. Karla Jáglová (Libá) 1:09:48. (apu) Kadaňští sportovci úspěšně bojují nejen se soupeři nebo s časem, ale dvakrát ročně poměří síly i s odpadem v přidělených lokalitách. A pracovníci odboru životního prostředí i v tomto případě potvrzují jejich vítězství. Letos byla jejich první ekologická pomoc směřována k celorepublikovému termínu akce Ukliďme Česko, která proběhla v sobotu 18. dubna. Ne všichni v tomto termínu mohli. Někteří splnili svůj úkol o týden dříve. Jako třeba členové Kosagymu Kadaň (snímek vlevo) nebo Atletiky Kadaň (snímek vpravo). Foto: archiv ožp Čtrnáctideník pro občany Ka daňska Vydavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň. IČO: Registrační číslo titulu: MK ČR E Vychází jednou za čtrnáct dní. Odpovědný redaktor: Václav Vlasák, Jazyk. úprava: Zita Pe i nel to vá. Sídlo redakce: Městský úřad Ka daň, ul. Jana Švermy 7, přízemí. Telefon: ústřed na , re dak ce nebo Soukromou i pod ni ka tel skou in zer ci a příspěvky při jí má Turistické in for mační centrum v ulici Jana Švermy 7. Sazba a grafika: vlastní. Tiskne: Tiskárna AKORD Cho mu tov s. r. o. Distribuce: vlastní. Nevyžádané příspěvky a fo to gra fie se ne vra ce jí. Zve řejněné příspěvky ne mu se jí být shod né s ná zo rem redakce. Za ob sa ho vou správ nost příspěvků a inzerátů ručí au toři.

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka Téma tvorby Můj svět Pravidla soutěže plné znění Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

600 000 vkladových katalogů v předvánoční kampani Festina

600 000 vkladových katalogů v předvánoční kampani Festina 3 2011 prosinec 2011 Vážení obchodní přátelé Přesto že čas je něco, s čím jsme tak těsně spjatí, zdá se jakoby běžel stále rychleji a předvánoční období je tu po roce zpět v plném proudu. Dovolte mi tedy,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem Vážení tanečníci a choreografové, drazí rodiče, taneční tour formací CDO již klepe na dveře, první region startuje již za 17 dní. Dokončují se kostýmy, probíhají poslední práce na kulisách, pilují se nacvičené

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ

Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ Příjemce dotace se sídlem zastoupená Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více