ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK SRPEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 8 (115) ZDARMA Skřet. Nestvůrka známá z hororů a pohádek. Člověk neví, co od ní může očekávat. Vizáž budící hrůzu nevěstí nic dobrého. Nestvůrka je to naštěstí známá i ze 3. závodu dračích lodí na Matyldě. Tam nosila svoje srdce na dlani. Chovala se mile a vůči těm, kteří si ji chtěli vyfotografovat, i velmi vstřícně. Pod nánosem latexu, dalších patlátek a hadrů bylo ukryto tělo Lenky Charvátové, dříve Očenáškové. Té se potřetí za sebou dostalo nejvyššího ocenění v soutěži bubeníků. Oprávněně. Bubenicí byla tradičně Bludnému Holanďanovi, posádce SBD Krušnohor. Foto: Petr PROKEŠ Bubák obchází Není ho vidět, ale svoji přítomnost dává znát. Má chuť špinit a vrážet klín mezi lidi. Dělá to důmyslně. Děkuje jménem družstva a domovníků za to, že se máme ještě lépe, protože platíte včas nájemné, přispíváte do fondu oprav a splácíte úvěry. Důsledně rozlišuje vy a my. Předpokládá, že lidé jsou hlupáci a neumějí rozluštit význam slov, které vypouští jako had svůj jed. Žádné vy a my neexistuje, jsme na jedné lodi. Kdybychom všichni neplatili včas nájemné, nepřispívali do fondu oprav a nespláceli úvěry, naše společná loď by šla ke dnu. Bubák neskrývá, že o to mu jde. On potopenou loď na hladinu nevyzvedne a trhliny v trupu nespraví. Rozvrat družstva a následný chaos je jeho cíl. To, že by bydlící ať družstevníci či vlastníci bytů už nenašli za Krušnohor plnohodnotnou náhradu, ho nezajímá. O to mu jde. Silné družstvo s nepřehlédnutelným celostátním postavením v segmentu bydlení a v oboru správy domů nabízející klientům nejrozsáhlejší servis, je přesně to, co bubákovi vadí. Pro něj je nestravitelným soustem překážkou bránící naplnění jeho egoistických vizí. Jejich uskutečnění by znamenalo poškození klientů v podobě snížení kvality bydlení a zdražení zakázek. Člověk je pro bubáka jen bezvýznamné slovo. Buďme si toho vědomi. Bubák obchází. Z případného rozkolu hodlá těžit. PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn jší informace k zaznamenávání hovor je uvedena na stran 4.) P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Klíma Petr Fakturace fakturace Ing. Koranda Ji í Švecová Petra Ing. Pa ourek Ivo Kastnerová Stanislava Šev ík Arnošt Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Šebková Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Sojková Milena Informace informace Kordíková Daniela Varhulíková Anna Adámková Pavlína Podatelna podatelna Evidence nájemného evidence.najemneho Hokrová Monika Kubíková Lenka Sekretá ka sekretariat Reichlová Iveta Karochová Daniela P edpisy nájemného predpisy.najemneho Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Ko átková Alena Mgr. Prokeš Petr Pecková Kate ina Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Matoliaková Iva Vedoucí hlavni.ekonom Evidence pohledávek evidence.pohledavek Erlitzová Alena Zvárová Mária Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom Studentová Iveta Hájková Dagmar Vítková Nikol Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Drzost nad drzost, nebo nový trend chování? str. 5 Jak na špatné mezilidské vztahy v domě? str. 5 Za takový byt by se nemuseli stydět snad ani squatteři str. 6 Celostátní jednání u kulatého stolu str. 10 Urgovat přeplatky nebylo zapotřebí str. 13 Soud: Severočeši.cz jít do voleb nemohou str. 21 Most se stal Evropským městem sportu str. 22 Achillovou patou sdružení je jezero Most str. 24 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Vy, kteří jste nepřizpůsobiví, nadále dělejte bordel kolem domů i ve svých bytech, pořád devastujte majetek uvnitř objektů, stále rušte noční klid a vyřvávejte pod okny odpočívajícím lidem, aby nemohli spát, ráno se jim potom vysmějte do ksichtů, jací jsou to blbci, že musejí do práce a poučte je, že se nesmějí flákat a pořádně vydělávali na dávky, z nichž si tak krásně užíváte života. Prostě, všechno je dovoleno! Slušňáci prohráli, mnohahlavou úřednickou saň neporazili, a ta odletěla z Mostu zpět do Prahy s vítězoslavným poznatkem, že slušňáci jsou pitomci, kteří si pořád něco vymýšlejí, chtějí vám ubližovat, zatímco vy si plně zasloužíte podporu státu. A nejsou náhodou ti slušňáci závistivci, když takovou výhodu nemají? Vážení slušní čtenáři, podléháte dojmu, že se autor tohoto sloupku zbláznil? Nikolivěk. Jeho mozek jen popsal výsledek celostátního jednání u kulatého stolu, jež se z iniciativy Krušnohoru za organizačního přispění Mostu konalo ve městě pod Hněvínem. Jaké zklamání přinesl výsledek organizátorům, to si dovedete představit sami. Ve zdravém těle zdravý duch! O pravdivosti tohoto rčení se přesvědčily tisíce lidí na Matyldě při třetím závodu dračích lodí, jehož se zúčastnil rekordní počet posádek i diváků. Pořadatelé ze StarColoru si navíc vyslechli pochvalná slova od představitelů České asociace dračích lodí na stále se zlepšující organizaci a růst tohoto sportovního podniku. Vydařil se i dětský den MP. O pravdivosti rčení o zdravém těle a duchu se brzo přesvědčí i děti z litvínovské lokality kolem ulic Čapkovy a Mostecké. Ti se na konci prázdnin dočkají nového dětského hřiště výsledku spolupráce vedení města a společenství vlastníků bytů v domech spravovaných Krušnohorem. Nejen v Mostě, ale i v Litvínově se tedy dá spolupracovat na komunální úrovni ku prospěchu všech! Jak to ale bude v Litvínově vypadat po volbách do městského zastupitelstva, není jasné. Propagátorem spolupráce města a Krušnohoru je totiž základní organizace Severočechů.cz, ale ta do voleb nemůže jít stejně jako celé hnutí. Předběžné opatření již druhé Okresního soudu v Mostě zakazuje Severočechům.cz podat kandidátní listiny, protože jsou v hnutí porušovány demokratické principy činnosti. Předběžné opatření bude platit do doby, než o sporech uvnitř hnutí rozhodne správní soud. Ten to ale nestihne do termínu podání kandidátních listin (5. srpen). Proto obraťme list a radujme se ze zjištění, že Most se stal Evropským městem sportu Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Zateplení ve velkém Polovinu roku máme za sebou a podzim se zimou se zanedlouho zeptají, co jsme dělali v létě. Jasnou odpověď budou mít v rukávu připravenou vlastníci bytů ze SV 101 (blok 200) z rozhraní mosteckých ulic Josefa Skupy a Žatecké a také vlastníci ze SV 637 (blok 525) z Javorové ulice v Zahradní čtvrti. Odpověď bude znít: Zateplili jsme domy! Na Skupovce stihli ještě k tomu zateplit půdu a v Javorovce vyměnit stará okna dřevěná za nová plastová. Zateplení v menším Se zateplováním mají zkušenost také vlastníci a družstevníci ze tří dalších mosteckých domů. Jejich stavební akce ale byly provedeny v menším rozsahu, než představuje celý objekt. Vlastníci bytů ze SV 231 (blok 520) z ulice Františka Ladislava Čelakovského na sídlišti Pod Lajsníkem mají zatepleno průčelí domu v prostoru mezi lodžiemi. Družstevníci ze SA 100 (blok 724) na Okružní ulici v sídlišti Liščí Vrch si nechali rovněž zateplit průčelí. Družstevníci ze SA 057 (blok 618) v České ulici na sídlišti Výsluní se pustili do zateplení suterénu a výměny sklepních oken. Vymalují si Je ještě teplo a to je základní předpoklad pro úspěšné schnutí barev a celé vymalování. To si naplánovali bydlící ve dvou domech. Zatímco družstevníci ze SA 081 (blok 709) z ulice Josefa Ševčíka na sídlišti Liščí Vrch si vymalují všechny společné prostory, pak vlastníci ze SV 281 ve Vinohradské ulici čp v Litvínově se pustí jen do vymalování chodeb. Nová za starou Výměna dlažby ve vstupech byla ukončena u družstevníků v SA 019 (blok 556) v ulici Bohuslava Martinů na sídlišti Pod Lajsníkem v Mostě. Stará dlažba již zdaleka nevyhovovala, a tak věřme, že s novou budou bydlící spokojeni. Vstupní schodiště V dolní části stejného mosteckého sídliště probíhají ve SV 230 (blok 518) v ulici Karla Havlíčka Borovského práce týkající se rovněž vchodů. Jde o stavební úpravy vstupních schodišť. Připravili: (ič, pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Až zase budete nadávat na to, že Krušnohor nic nedělá s nepřizpůsobivými bydlícími a na slušné obyvatele domů kašle, pozvu vás na další jednání u kulatého stolu k tomuto tématu. Říkám na rovinu, že to bude za trest. To proto, abyste si mohli vychutnat hořkost ze zklamání ze styku s výkvětem českého úřednického světa. Zklamání jsem prožil už poněkolikáté, ale vždycky jsem hořkou slinu dokázal polknout docela rychle a nabrat sílu do dalšího boje s větrnými mlýny. Tentokrát mě ale její nelibá pachuť pronásleduje nějak dlouho již druhým měsícem. Ta její vytrvalost je dána tím, že zmíněnou hořkost jsem si musel prožít tady přímo v Mostě. Naše družstvo iniciovalo a ve spolupráci se statutárním městem Most zorganizovalo celostátní jednání u kulatého stolu. Místo jsme zvolili zcela záměrně, neboť jsme chtěli celorepublikově působícím pracovníkům z ministerstev a jiných institucí přiblížit poměry, v jakých žijeme my, obyvatelé tří měst mosteckého okresu, na jehož území se nacházejí tzv. deprivované lokality, jako jsou Chanov, Stovky, Liščí Vrch či Janov. To jsou ty nejznámější. Ze svého nejbližšího okolí dobře víte, že nepřizpůsobiví nežijí jen v uvedených lokalitách. Krušnohor i statutární město se domnívaly, že když se úřednický výkvět Česka ocitne tváří v tvář problému, že začne myslet. Předchozí jednání k tématu nepřizpůsobivých se s pracovníky státní správy a institucí konala vždy v Praze. Jejich výsledek: nula velká jako Brno. Pravdou je, že narazit v matičce měst na nepřizpůsobivého a ještě k tomu v kruzích, v nichž se pohybuje státní úřednická špička je prakticky nemožné. Družstvo i město si proto řekly: Pozveme ji do Mostu! Stalo se. Špička skutečně přijela. Měla dokonce stoprocentní účast. Svůj mozek ale stoprocentně do činnosti neuvedla. Výsledek byl opět nula. Lidé pracující na ministerstvech a jiných úřadech jako kdyby žili v jiném Hostům jsme se pochlubili tím, jak žijí naši nepřizpůsobiví. světě! Anebo žijeme v jiném světě my? Ano, žijeme. Přesněji živoříme, strádáme. Proto bychom ho rádi znormalizovali. Chceme oddělit zrno od plev, slušné lidi od neslušných a parazitujících na těch slušných. Jak to ale udělat, aby výkvět českých úředníků začal pracovat pro své slušné občany a připravil potřebné novelizace zákonů a vládních vyhlášek? Už šest roků předkládáme vládě, ministerstvům atd., konkrétní návrhy vycházející z obsahu Mostecké výzvy, kterou přijal celý Svaz českých a moravských bytových družstev za svoji. Je to ale jako kdyby hrách na stěnu házel. Když jsem na jednání v Mostě otevřeně vystoupil a promluvil o zkušenostech našich trpících slušných bydlících, šéfka jednoho z odborů ministerstva vnitra se snažila moje vystoupení přerušit a málem mě při tom veřejně označila za rasistu. Toho se dopustila pracovnice z resortu, který by nás měl chránit. Obávám se, že po této zkušenosti se rasistou brzo stanu. Bude to následek neschopnosti českého úřednického výkvětu řešit problémy tohoto státu. František RYBA ředitel družstva Poznámka: O průběhu celostátního jednání u kulatého stolu v Mostě se dočtete na stranách Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách až , a Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace. Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor. Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Drzost nad drzost nebo nový trend chování? ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Kdo před kým má mít respekt? Slušný člověk před provinilcem nebo provinilec před slušným člověkem? Tato otázka byla namístě při exekuci v bloku 601 na mosteckém Výsluní. Problémoví, kteří měli být vystěhováni, byt sami opustili před příchodem vykonavatelů soudního rozhodnutí, ale vykonavatelé přes okna poničeného bytu viděli, že devastátoři se přemístili naproti do bloku 602. Provinilci měli tu drzost, že z oken sledovali (a dokonce fotografovali) to, co se v jejich bývalém příbytku děje. Za způsobené škody by se měli stydět, ale viditelně se nestyděli. Mladík v modrém tričku byl aktivnější a fotil, mladík v bílém tričku jen sledoval (na 1. snímku se skrývá za žaluzií v pravém okně, je vidět okraj rukávu trička). Připadá vám to normální? Je snad špehování slušňáků darebáky novým trendem ve vývoji společnosti? Text a foto: Petr PROKEŠ Rekonstrukce vstupů Jako v nedostavěném domě si nyní připadají družstevníci ze SA 060 (blok 638) v Albrechtické ulici na mosteckém sídlišti Výsluní. Když přicházejí domů, musejí překonávat překážky, které jim do cesty klade prováděná rekonstrukce hlavních vstupů. Tu doprovázejí opravy schodišť včetně výměny zábradlí a pokládka nové dlažby. To aby se člověk naučil létat a nepřekážel dělníkům stavební firmy při práci! PRÁVNÍ PORADNA Jak na špatné mezilidské vztahy v domě? Přináší nový občanský zákoník nové (přísnější) možnosti řešení špatných mezilidských vztahů v domě? (Jde například o nedodržování domovního řádu, nočního klidu, agresivní vystupování vůči sousedům, užívání drog, projevy alkoholismu, vyřvávání před domem atd.). Z. Š. + R. V., Most Pokud se týká možnosti řešení špatných mezilidských vztahů v domě z hlediska občanského zákoníku, jedná se zejména o úpravu sousedských vztahů. Pod pojmem sousedské vztahy si můžeme představit vzájemné vztahy mezi sousedy, kdy zákon tyto vztahy reguluje zejména ve vztahu k vlastnictví. Obecně lze říci, že v novém občanském zákoníku zákon č. 89/2012 Sb. jsou sousedská práva upravena podrobněji než v právní úpravě zákona č. 40/1964 Sb., což byl občanský zákoník platný do 31. prosince Ustanovení 1012 občanského zákoníku stanoví, že vlastníkovi se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. V případě, že dojde k obtěžování nad míru přiměřenou místním poměrům, lze se domáhat nápravy, a to i soudní cestou. Soud pak k návrhu oprávněného umožňuje uložit osobě, která zasahuje do práv oprávněného, povinnost zdržet se konkrétního rušení, jež musí být v žalobním návrhu přesně vymezeno. Problém může činit výklad pojmu nad míru přiměřenou místním poměrům. Obecně lze říci, že se nemůže jednat o obvyklé chování, které je běžné a které je nutné v rámci sousedských vztahů tolerovat. Konkrétní chování a situaci je třeba vždy posoudit a zohlednit rovněž intenzitu a četnost zasahování do práv sousedů, aby bylo možné rozhodnout, že se jedná o chování, které již zákon netoleruje. Nicméně případy uvedené v dotazu (tj. nedodržování domovního řádu a nočního klidu, agresivní vystupování vůči sousedům apod.) by zřejmě již do této kategorie zákonem netolerovaného chování patřily. Důležitou povinnost, kterou je z hlediska bytových domů třeba zmínit, upravuje 1176 občanského zákoníku. Toto ustanovení ukládá vlastníkovi jednotky řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí a zároveň zajistit dodržování těchto pravidel osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu. Je tedy primárně věcí vlastníka, aby v případě nedovolených zásahů do práv jiných osob zjednal nápravu. Závěrem lze připomenout, že pokud dochází k opravdu závažným zásahům do práv jiných osob, občanský zákoník umožňuje (podobně jako předchozí právní úprava) postupovat podle 1184 a nechat soudem nařídit prodej jednotky problémového vlastníka. Mgr. Věra VALNÁ advokátka Rychle a kvalitně Do velké investiční akce se pustili družstevníci ze SA 058 (blok 625) v České ulici rovněž na Výsluní. Tou akcí je rekonstrukce výtahů. V domě o osmi vchodech a 192 partajích žádná slast. Vybourávání starého zařízení a instalace nového dokáže bydlícím pořádně znepříjemnit život. Dělníci se ale činí, práce jim jde pěkně od ruky a v tuto chvíli probíhá již ve čtyřech vchodech zkušební provoz nových výtahů. Jestli to půjde takto hezky rychle a kvalitně dál, napíšu do zpravodaje pochvalu na práci odborné firmy, nechal se slyšet předseda samosprávy Michal Tomko. V průběhu zkušebního provozu ale zjistil, že byť je technika kvalitní, totéž se nedá říci o přístupu některých bydlících. Těm překvapivě dělá problém snadná obsluha zařízení. Anebo jde o zlý úmysl, který má přivodit poruchy výtahů? Michal Tomko tomu hodlá přijít na kloub. Okna ve strojovnách Pokud jde o výtahy, máme tu od techniků ze správy družstva ještě jednu zprávu. Družstevníci ze SA 025 (blok 571) z ulice Jiřího Wolkera v Severní čtvrti si na schůzi odhlasovali výměnu oken ve strojovnách výtahů. Dojde na ni co nejdříve. Průjezd a dvorek Stavební práce probíhají nejen na mosteckých sídlištích, ale i ve středu města. Důkazem o tom je ruch ve SV 142 (blok 85-86) v ulici Josefa Skupy. Dělníci se zde pustili do sanace průjezdu z ulice do vnitřní části hrábí a úpravy tzv. anglického dvorku. Lodžie ve skle Zasklívání lodžií je mezi bydlícími stále vyhledáváno. Tyto práce zrovna probíhají na přání vlastníků bytů ve SV 607 (blok 563) v ulici Karla Jaromíra Erbena ve čtvrti Pod Lajsníkem. Připravili: (ič, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Druhé fotopokoukání 2014: Za takový byt Jak jsme slíbili, tak plníme. Dnes se jdeme podruhé podívat do bloku 601 na mosteckém sídlišti Výsluní. Naším průvodcem bude opět technik ze správy družstva Radovan Vydra. Ten má dům v Lidické ulici na starosti. V Krušnohoru č. 6/2014 na str. 8 9 jsme vás zavedli do bytu v přízemí. Společně s námi u dveří zvonili dva příslušníci justiční stráže, soudní vykonavatel a stěhovací četa z firmy Blesk Š&Š. Na bydlící byl totiž vydán příkaz k vystěhování a přítomní přišli vykonat exekuci. Všichni jsme u dveří zvonili zbytečně. Ti, kteří měli být vystěhováni, byt předem opustili. Prázdné prostory nám nabídly podívanou na následky projevů životního stylu squatterů, v daném případě lidí méně přizpůsobivých až nepřizpůsobivých. Technik Radovan Vydra chodil po bytě a zjišťoval vzniklé škody. Když vynechám extrémní případy vyloženě vybydlených bytů v Janově a Chanově, tak toto patří mezi to nejhorší v běžném domě na slušném sídlišti. Takto zdevastovaný byt jsem za svoji praxi ještě neviděl. Rozsah škod je takový, že na základě rozhodnutí výboru SV bude na něj zpracován odborný posudek, sdělil Radovan Vydra a odhadl celkovou škodu na nejméně 200 tisíc korun. Pojďme se nyní podrobně podívat, jak to v bytě vypadalo. Poškozené vstupní dveře napověděly, jak to může za nimi vypadat. Poškozené zařízení a posprejované stěny hovořily za vše. Je to ještě vůbec byt, nebo jde o doupě feťáků, alkoholiků, kazisvětů? Pavel Bílek z firmy Blesk Š&Š se jako šéf stěhovací čety chopil práce. Blok technika Radovana Vydry se rychle plnil poznámkami o zjištěných škodách. V bytě není prakticky místo, které by nepotřebovalo opravit, sdělil.

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 by se nemuseli stydět snad ani squatteři Vedle jiných závad v koupelně bylo před vanou zjištěno poškození podlahy a stálé zamokření zdroj šíření plísně. Jak se asi dají otevírat domovní dveře za pomoci rozbitého telefonu a bzučáku? Tady stávala kuchyňská linka a plynový sporák. Kam zmizely? Bydlící se zřejmě nebáli ani smrtelného úrazu. Svědčí o tom amatérské rozvody elektřiny i zničená elektroinstalace. Bude muset být zrekonstruována. Plíseň na podlaze je jasným důkazem o kvalitní péči o podlahovou krytinu. Pokračování na str. 8

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Dokončení ze str. 7 Tady zřejmě řádil kazisvět. Ve všech místnostech budeme muset odstranit linoleum a plovoucí podlahy a položit nové, odtušil Radovan Vydra. Termohlavice na tělese ústředního topení byly rovněž zničeny. Tři ze čtyř parapetů byly zničeny. Vypadá to, že tudy bydlící do bytu vstupovali a také z něj odcházeli. Nebo vás napadá jiné vysvětlení? Parapet byl příliš bílý, proto bylo zapotřebí jej zpestřit. Ani rozdělovač topných nákladů (RTN) se nevyhnul úhoně.

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 Nepéče o byt se projevila i ve výskytu prasklin na stěnách. Výtvarné umění bydlících obohatilo vzhled interiéru bytu. Bude nutno opravit všechny štuky a omítky, vymalovat celý byt, poznamenal si do bloku Radovan Vydra. Co se tady asi dělo, že omítka byla vydřena až na samý základ stěny? Radovan Vydra zjistil i vnější poškození. Vyslovil podezření, že podle stop bot trpěl plášť domu pod náporem příchozích do bytu (oknem). Na poškození vnější fasády si nechal výbor SV zpracovat od odborné firmy, která poskytuje na fasádu domu záruku, cenovou kalkulaci. Zaměstnanec Blesku Zdeněk Gajdoš (vpravo) a brigádník Pjotr Rogalski ze stěhovací čety nakládají to, co v bytě po obyvatelích zbylo. Text: Petr PROKEŠ Foto: Radovan VYDRA (8) a Petr PROKEŠ (11)

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Potřebujeme, abyste uznali, že máme Velmi se obávám toho, že nebudou tři deprivované zóny, ale že bude jenom jedna a to celý Most. Výrok z úst první náměstkyně primátora Hany Jeníčkové (Sdružení Mostečané Mostu) zazněl na jednání u kulatého stolu jako vykřičník pro případ, že se vláda, parlament, ministerstva a další státní instituce nebudou okamžitě zabývat legislativními změnami, které by zamezili řádění nepřizpůsobivých obyvatel. Hana Jeníčková tak v plné nahotě odhalila zástupcům ministerstev a státních orgánů skutečnost, kterou zná snad každý Mostečan. Problémy, které původně trápily jen deprivované zóny (vyloučené lokality) Chanov, Stovky a Liščí Vrch se přenášejí do celého města. HROZÍ VÝBUCH Výrok zazněl na jednání u kulatého stolu, které se uskutečnilo 18. června ve velké zasedačce magistrátu z podnětu Rady města Mostu, iniciativu k němu rozvinula radní a vedoucí technického úseku SBD Krušnohor Hana Čapková (Sdružení Mostečané Mostu). Vycházela z obsahu šest let staré Mostecké výzvy (viz Krušnohor č. 7/2013, str. 25), jež shrnuje základní požadavky na úpravy zákonů, které by znemožnily nepřizpůsobivým negativně ovlivňovat život slušných občanů. S obsahem Mostecké výzvy se před lety ztotožnil Svaz českých a moravských bytových družstev, avšak přes mnohá jednání u kulatých stolů nebylo doposud dosaženo pokroku. Vinu na tom nese neustálé střídání ministrů a pracovníků ministerstev, ale i neochota zodpovědných na celostátní úrovni zabývat se palčivou celospolečenskou otázkou. Nynější jednání v Mostě se tak stalo upozorněním ústředním orgánům, že již nejde dále otálet, protože hrozí výbuch nespokojenosti slušných občanů s naprosto neuspokojivým stavem. Situace na Mostecku není nejlepší, vládne tu sociální napětí, stav je třeba nejen monitorovat, ale hlavně hledat řešení, a to za pomoci prevence, represe a především legislativních změn, a to vše při zohlednění názorů a zkušeností zástupců samospráv z postižených regionů, důrazně připomněla Hana Jeníčková. Těmi, kterým to připomněla, byli odborníci z ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, Úřadu vlády, Úřadu práce ČR a Agentury pro sociální začleňování. Ke kulatému stolu zasedli také zástupci z krajského úřadu, městské policie, Policie ČR a Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj), ale i okresní hospodářské komory a Mostecké bytové. OPAKOVANÁ VÝZVA Představitelé samosprávy, bytových družstev a Policie ČR upozornili na situaci, že v regionu je velmi napjatá atmosféra sociální napětí vzrůstá a je ještě k tomu dramaticky ovlivňováno chováním nepřizpůsobivých. Slušní občané podléhají pocitu, že nemají zastání. Nepřizpůsobiví obtěžují ostatní svým nezřízeným způsobem života, devastují byty a ničí společný majetek v domech, stěhují se do Mostu z různých částí Česka, ale i ze Slovenska, přičemž je zřejmé, že tato imigrace využívající špatné sociální situace je dílem ziskuchtivých realitních společností a majitelů ubytoven. Na Mostecku je bezkonkurenčně nejlacinější bydlení. Toho se chopily realitní kanceláře z Kladna, Prahy i odjinud, řekla Hana Jeníčková. Samospráva nemá možnost jakkoli do tohoto vývoje zasáhnout, protože nemá legislativní oporu. Dochází zároveň i ke zneužívání institutu přihlášení se k trvalému pobytu na radnici. V sále zazněla opakovaná výzva od představitelů města i bytových družstev, aby státní instituce uznaly Hana Jeníčková jednání moderovala a také připomněla, jak problém s nepřizpůsobivými vznikl. Jaroslav Mareš, vedoucí odboru správních činností MmM, navrhl zrušit institut trvalého pobytu na radnici. naléhavost řešení problému a začaly pracovat na nutných úpravách zákonů. Během mosteckého jednání byly např. předloženy návrhy na zrušení trvalého pobytu, na zvýšení správních poplatků za přihlašování se do evidence obyvatel, na zvýšení postihů za destrukční činnost, umožnit bydlícím v domech (družstevní-

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 ohromný problém, vyzvala Irena Čapková kům a vlastníkům bytů) rozhodovat o tom, kdo bude v domě bydlet, znovu stanovit hygienický předpis na maximální počet obyvatel v bytě, umožnit obcím vyjadřovat se k záměrům vybudovat na jejich území ubytovny a další. Mělo by jít o celý vějíř legislativních změn. Jednotlivé preventivní projekty mohou dílčím způsobem pomoci, ale složitou a vypjatou situaci nevyřeší. Je třeba nastavit věci legislativně a hlavně po diskusi s ná- ky jednání u mosteckého kulatého stolu ). Texty jsou kráceny a redakčně upraveny. Vzhledem k ožehavosti a aktuálnosti probíraných témat se k jednání vrátíme i v následujícím vydání Krušnohoru, kdy vás seznámíme s vystoupeními dalších zástupců družstev a města. FRANTIŠEK RYBA Máme zkušenost s cikánským etnikem. Nechal jsem mezi vámi šit problematiku nezvladatelné menšiny, ale jde policejně zmlátit tu většinu, která upozorňuje, co se tady děje. V našich bytech máme tři kategorie cikánů: starousedlíky, to jsou lidi, kteří tady žijí desítky let, sžili jsme se s nimi, žijeme s nimi odmalička. Dokázali jsme nějak spolupracovat a fungovat; migranty z Prahy, Kladna, Plzně a podobných měst, kde se realitní kanceláře chytily příležitosti, přijdou za místní cikánskou mech, s hrůzou jsme zjistili, že těch neslušných je tam do 20 procent a slušných do 80 procent. Jestliže máte 80 procent slušných ve 150bytovém domě, to je 120 lidí, nejste schopni je přestěhovat. Tak co máme dělat s těmi neslušnými? Minulý režim si dokázal s cikány poradit. Měl svoji donucovací metodu. Každý musel pracovat, chodit do školy, museli bydlet. Starousedlíci byli donuceni se chovat aspoň částečně František Ryba měl nejdelší vystoupení. Podrobně v něm shrnul veškeré poznatky ze života s nepřizpůsobivými občany. Zastal se slušných občanů, zákony by měly chránit je, nikoliv zvýhodňovat nepřizpůsobivé. Karel Jedlička, předseda Rady bytových družstev severočeské oblasti, podpořil Františka Rybu. Řekl, že má stejné zkušenosti a uvedl konkrétní případy, například hezké sídliště Mojžíř se mění ve vyloučenou lokalitu. mi, kteří se s těmito těžkostmi dennodenně potýkáme, shrnula Hana Jeníčková. Ta zároveň přivítala informaci, která zazněla v závěru jednání: Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier sestavuje pracovní skupinu, jejími členy se mají stát zástupci samospráv z Ústeckého a Moravskoslezského kraje. NAŠI INICIÁTOŘI Velkou aktivitu vyvíjeli po celou dobu 2,5hodinového jednání u kulatého stolu zástupci bytových družstev. Dnes vás seznámíme s vystoupeními ředitele SBD Krušnohor Františka Ryby (iniciátora vzniku Mostecké výzvy) a radní a vedoucí technického úseku SBD Krušnohor Ireny Čapkové (iniciátor- kolovat fotografie. Nejde o žádný výběr, jsou to nejaktuálnější fotky z posledního období. Takto vypadají byty, ze kterých jsme nepřizpůsobivé cikány vystěhovali. Byty byly po vystěhování zamřížované a zamčené. Cikáni se přesto do těchto bytů dostanou přes mříže, které vypáčí, vylomí a rozbijí zeď třeba proto, aby ukradli dva metry drátu od vypínače. Takto žijí stovky cikánských rodin. Jsou místa, kde máme 15 až 20 procent cikánů. Stejná situace je například v Litvínově-Janově. Tato nezvladatelná menšina diskriminuje slušnou většinu. To je to, co náš stát nechce respektovat, nechce vnímat, to co naši představitelé nechtějí slyšet. A když už se někde něco děje třeba ve Šluknově nebo v Přerově či v Českých Budějovicích, tak stát nejde ře- rodinou, která je v místě problémová, přemluví ji, řeknou jí, že tady u nás seženou byt, ten koupí za 100 tisíc korun, realitka zaplatí za cikány dluh 50 až 80 tisíc korun a byt potom prodá za půl milionu až milion. Realitka má z toho čistý zisk a nikdo jí nemůže nic říct; cikány ze Slovenska, kteří přijíždějí za svými příbuznými. Je to ta nejhorší kategorie. Tito lidé vůbec neumějí žít a chovají se jako prasata. Žijí mezi ostatními, se slušnými lidmi v domech o 100 až 150 bytech. Byty jsou zde neprodejné, nemáte kam nastěhovat slušné lidi, protože v takovém domě nikdo nechce bydlet. Když jsme chtěli řešit tuto situaci a sestěhovat slušné lidi a nepřizpůsobivé ponechat svému osudu v problémových do- slušně, aby to i ostatní lidi kolem nich dokázali respektovat. Bohužel, po roce 1989 se uvolnilo všechno ve vztahu k tomuto etniku. Takže dneska si tito lidé dělají, co chtějí, a jsou naprosto nezvladatelní. Řekněme si, co slušným lidem nejvíce vadí. Život ve velkých domech vyžaduje sousedskou tolerantnost. Cikáni nevědí, co to je. Slušným lidem především vadí narušování mezilidských vztahů. Obrovský hluk, hlasitá hudba, řev, sprosté nadávky, nerespektování jakýchkoliv předpisů v domě. Když starší člověk řekne mládeži, aby se zklidnila, dostane tolik jadrných jmen, že je tady ani nemůžu říkat. Ti slušní lidé jsou z toho v šoku. Pokračování na str. 12

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Dokončení ze str. 11 Na správu družstva je doručováno několik stížností týdně jenom na cikány, některé i formou archů s mnoha podpisy. Vadí ničení majetku. Rekonstruujeme domy. Řádově ročně za půl miliardy korun. To není žádná malá částka. V přepočtu na byt investujeme do domů 300 tisíc korun. Takto opravíme dům a cikáni vám z toho udělají to, co vidíte na fotkách zdevastované vchody, okolí domů, prostě devastují, co vidí, ukradnou, na co sáhnou. Vybavíme domy hydranty, za týden tam žádné nejsou. Spolupracujeme velmi dobře s městskými policiemi v Mostě i Litvínově, se státní policií, snaží se věci řešit, ale legislativa je nedostatečná. Když vrazíte do bytu 300 tisíc, v Janově ho prodáte nejvýše za 80 tisíc korun. Mluvím o bytu 1+4 o ploše 86 metrů čtverečných se šestimetrovou lodžií. V Mostě prodáte byt 1+3 za 140 tisíc korun. To pro porovnání. Můžete zhodnotit dům, jak chcete. Pokud v něm žijí cikáni, nikdo do domu nechce a byt za jiné částky taky ne. Co dál vadí. Nevychované děti a mládež. Po napomenutí reagují agresivně, sprostě. Neumíme tyto věci řešit. Jeden příklad: Ve městě jsme se před několika lety rozhodli, že budeme zřizovat centrální dětská hřiště. Budou zamknutá, hlídaná, aby nebylo nic rozbité. Přijdete tam a vidíte hordu cikánských dětí. To by nevadilo. Jenže vy tam přijdete se svým pětiletým dítětem a slyšíte pořád píčo, kurvo, čůráku atd. Po deseti minutách vezmete dítě za ručičku a řeknete: Pojď, půjdeme se projít na louku. Velkým problémem je, že cikáni nepracují. Sedí kolem domů, vysmívají se lidem, kteří jdou do práce nebo se z práce vracejí. Mají srandu z toho, že gádžové musejí makat, abychom mohli brát dávky. Tohle pokřikují. Možná si řeknete, že pro ně není práce. Jeden známý, který má firmu, ta čistí lesy, prořezává stromy atd., mi řekl, že jestliže mi jich přivedeš tisíc, okamžitě je zaměstnám. Mám pro ně tolik práce až na několik let. Problém ovšem je, že oni pracovat v lese nechtějí. Známý to vyzkoušel už mockrát. A tak čistí lesy s vězni. Stát by měl zřídit jím dotované podniky pro lidi s nižší kvalifikací namísto vyplácení dávek, které se zbytečně vyhazují oknem. Vyplácení dávek podmínit povinností pracovat. Nevím, co je tady za problém, že se to nedá udělat. Zneužívání dávek. Cikáni vymýšlejí neustále nové a nové finty. Dávky by se měly snížit, protože jsou demotivační, měla by se omezit podpora jenom na Téma Jiřího Bárty, místopředsedy SČMBD: kamery v domech a zádrhel v legislativě. tři děti, protože když někdo intenzivně souloží a dostává za to hromadu peněz, je to pro něj hezké, ale pro ostatní tragické. Měly by se kontrolovat sociální podmínky. Proč mají dostávat cikáni podpory na děti, když žijí ve zdevastovaných bytech? To přece není normální. Neplacení nájemného, vybydlování bytů. Cikáni udělají dluh 80 až 100 tisíc korun a než soud vše projedná a nařídí exekuci, neplatiči jednoduše zmizí ovšem do jiného bytu, ten opět vybydlí, v něm zase udělají dluh a takto to jde do nekonečna. Problém je taky, že když dojde na exekuci, dlužníkům není co vzít. Abych nebyl jenom negativní, řeknu, co děláme. Dáváme stovky milionů do oprav domů, snažíme se využívat IPRM. Snažíme se zlepšovat infrastrukturu. Tohle všechno by mělo mít vliv Radní a vedoucí technického úseku SBDK Irena Čapková vysvětlila, proč dala podnět k jednání. na výchovu cikánského etnika. Jaká je skutečnost? Máme dům se čtyřmi vchody, tři vchody jsou v pohodě, ve čtvrtém žije cikánská rodina a ta ten vchod úplně decimuje. Co s tím máme dělat? Je zapotřebí upravit legislativu. Jde o pět základních okruhů. Měl by se změnit platný občanský zákoník vlastníci by měli mít právo udělit souhlas či nesouhlas s nastěhováním nových uchazečů o bydlení. Zamezit řádění dětských gangů, odebírat rodičům sociální dávky, když se děti nechovají řádně (potulování po sídlištích, ničení aut, devastace vchodů). Vyplácet sociální dávky na bydlení přímo vlastníkovi bytu, v našem případě bytovému družstvu. Přijmout hygienickou normu na počet osob v bytě s ohledem na podlahovou plochu. Když je v bytě 1+2 osmnáct lidí, tak to snad není normální. Změnit zákon o evidenci obyvatel. Souhlas k přihlášení pobytu by měl dávat pouze vlastník (a nikoliv nájemce). IRENA ČAPKOVÁ Byla jsem to já, kdo inicioval toto setkání. Bylo to na základě jarních schůzí předsedů samospráv a společenství vlastníků. My potřebujeme, abyste uznali, že je to ohromný problém. Můžeme si tady povídat o tom, kdo jak na věc nazírá, z dálky z Prahy, Budějovic, z vesničky na Moravě. Můžu říci, že mám chalupu ve Středočeském kraji. V místě bydlí cikánská rodina. Jsou to normální obyvatelé, se kterými nikdo nemá problém. O tom to přece je. Náš problém je o nepřizpůsobivých. Lidé v domech jsou zoufalí. Povídejte někomu, že budete s někým spolupracovat, že budete vytvářet cosi, že se udělá nějaké jednání. To známe desítky let! Z naší strany problém řešit neumíme. Jako vedoucí technického úseku řeším každý den následky chování nepřizpůsobivých. Lidé si stěžují, že popáté podesáté objednávají opravu vykopnutých dveří, poškozuje je pouze jedna rodina. Ta se po třech měsících odstěhuje někam dál, ve stávajícím bytě nechá nepořádek, štěnice, rozbitý dům, a s hrůzou se všichni ptají, kam se přestěhuje. Ona si překráčí do dalšího domu a tam v devastování pokračuje. Takto se rodina dokáže přestěhovat za rok až čtyřikrát. To jsou stovky rodin. Před dvěma roky jsme netušili, co jsou to štěnice. Teď je máme po městě v každém druhém domě. Dovedete si představit, co je to bydlet v bytě, kde jsou štěnice? Teď se to opravdu týká celého Mostu. V Litvínově-Janově například řešíme dům, se kterým si nevíme rady. Za týden tam bylo šest požárů. Mřížujeme byty. Ze zoufalství nevíme, co máme dělat. Nepřizpůsobiví mříže vylomí, v bytě vám ukradnou, na co přijdou. Jezdí se tam zavírat voda, ukradnou vám hlavní vodoměr, ustřihnou ventily dole ve sklepě, dokonce i výtahy ukradnou. Co máme dělat? My potřebujeme okamžitou pomoc. Slušným lidem pořád někdo ničí majetek. Slušným lidem je vysmíváno, že chodí do práce. Nemůžeme pořád čekat. My opravdu potřebujeme, aby se problém řešil. Proto jsem iniciovala toto jednání. Změna k horšímu nastala velmi rychle. Nejsme schopni s tím sami nic udělat. Potřebujeme ale, abyste uznali, že ten ohromný problém máme, a konali. Text a foto: Petr PROKEŠ

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Urgovat přeplatky nebylo zapotřebí, jejich splatnost byla do 31. července Kdy konečně dostaneme přeplatky? A jak je možné, že nejsou tak vysoké jako vloni? Těmito a podobnými otázkami byly zavaleny pracovnice ekonomického oddělení správy družstva po řadu týdnů. Nyní snad už bude klid přeplatky byly rozeslány ve lhůtě splatnosti, tedy do posledního červencového dne. Informace o tom, že splatnost přeplatků je do 31. července a v případě opravného vyúčtování do 31. srpna, je všeobecně známá. Není mi proto jasné, proč byl zrovna letos tak velký počet dotazů, urgencí, ových sdělení i klasických dopisů týkajících se rozesílání přeplatků, postěžovala si vedoucí ekonomického oddělení Ing. Kateřina Kurková. V PŘEDSTIHU Neustále urgující a stěžující si lidé by si měli uvědomit, že nás svými podáními odvádějí od práce a potom se může stát, že skutečně dojde ke zpoždění odeslání peněz, dodala vedoucí a ukázala na obrazovku svého počítače, na níž bylo vidět ve výpisu z elektronické pošty několik desítek urgencí týkajících se zaslání přeplatků. Nebyly oprávněné. Také v tomto roce jsme dokončili výplatu přeplatků z vyúčtování zálohových plateb v předstihu oproti lhůtě určené zákonem i stanovami, upozornila Kateřina Kurková. Připustila nicméně skutečnost, že zakomponování legislativních změn, zejména nového občanského zákoníku, zapříčinilo jisté zpoždění oproti tomu, na co byli naši klienti zvyklí z minulých let. Oproti loňsku byly peníze odesílány skutečně o něco později, nicméně stále včas. Naprostou většinu přeplatků vyúčtování topné sezony jsme odeslali s předstihem minimálně čtyř týdnů, upřesnila vedoucí. Ta přijala opatření, že na dotazy typu kdy budou přeplatky rozesílány, nebudou pracovnice ekonomického oddělení odpovídat. Nemohou být zbytečně zdržovány v práci, doplatili by na to ostatní klienti, zdůvodnila Kateřina Kurková. Upozornila zároveň na kuriozitu v podobě vzkazu přeplatek mi pošlete už v květnu, potřebuji peníze na dovolenou na takové vtipné sdělení se snad ani nedá reagovat. VYÚČTOVÁNÍ První vlnu dotazů a připomínek si na oddělení užili již počátkem jara. To byla doba, kdy předsedové samospráv a společenství vlastníků roznášeli po domech písemné vyúčtování zálohových plateb. Telefony drnčely a y padaly do počítače jako pominuté. Šlo o reklamace vyúčtování. Také mezi nimi bylo nemálo kuriozit. Například reklamuji vyúčtování (bez uvedení podrobností) nebo reklamuji vyúčtování, protože mám přeplatky nižší než vloni. Každému je snad jasné, že pokud nejsou uvedeny podrobnosti k podnětu, že není na základě čeho se dopátrat konkrétních informací a věc může být těžko řešena. Ale jak si poradily pracovnice ekonomického oddělení s odkazem na nižší přeplatky? Bylo by vhodné se nejdříve podívat, jakou jsem měl spotřebu mohla být vyšší než vloni, nebo se podívat, zda se neměnily zálohy či si porovnat vstupní náklady Přeplatky a nedoplatky vyúčtování zálohových plateb za rok 2013 dodávek do domu, poradila Kateřina Kurková. Po ověření těchto údajů nemusí ke zbytečným reklamacím docházet. Příchozím klientům, kteří si zašli na správu družstva záležitosti osobně rozříkat, nejvíce vadila výše nedoplatku či níže přeplatku. Mezi dotazujícími se samozřejmě převažovali lidé s nedoplatky. Ti namísto toho, aby raději zapřemýšleli o tom, jak snížit spotřebu energie ve své domácnosti, nebo zda nebude rozumným řešením zvýšení měsíčních záloh, nás raději poučovali o tom, jak co máme spočítat, aby v dalším vyúčtování na tom nebyli tak moc špatně, popsala Kateřina Kurková. Sdělila, že nejvíce vyčerpávající byly dohady s těmi, kteří si nedali vůbec nic vysvětlit a pořád dokola tvrdili to svoje. Přitom ale nepředložili žádné důkazy ke svým tvrzením. Byly také případy lidí, kteří přišli nedoplatek reklamovat a automaticky se domnívali, že jejich reklamaci uznáme, protože oni mají přece pravdu. Řeč čísel neuznávali. I přestože jsme jim prokázali, že pravdu nemají, a ještě k tomu vysvětlili důvody toho, proč jejich reklamaci nemůžeme uznat, byli zatvrzelí, opakovali pořád dokola, že jsme je okradli, poznamenala Kateřina Kurková. Podle vedoucí je potíž v tom, že absolutní většina z reklamujících se neumí orientovat v rozpisu vyúčtování, i když je přehledný. Přílohou základního souhrnného rozpisu je podrobný rozpis, v němž si každý bydlící může zjistit náklady spočítané pro jednotlivé položky. Další potíž je v tom, že snad každého bydlícího zajímá jen celková částka vyúčtování. Za tu nám taky nadává. Neseznámí se již s čísly předchozími udávajícími například cenu za energie, celkovou spotřebu domu, rozpočítání na jednotlivé domácnosti a podobně, doplnila Kateřina Kurková. A výsledek snažení stěžujících si? Ze stovky je v průměru jedna jediná, kterou jako skutečnou reklamaci můžeme uznat. Zpravidla ale nejde o chybu našich děvčat, ale o chybu odečtů či vadného měřiče (rozdělovače topných nákladů), uvedla vedoucí. Reklamační období je dle vyhlášky 21 dnů, ale my jsme dodrželi reklamační období celý měsíc a v některých případech se stále některými pozdě podanými reklamacemi zaobíráme. PŘEPLATKY A NEDOPLATKY Po zpracování vyúčtování zálohových plateb za rok 2013 jsme získali výsledky týkající se výše přeplatků a nedoplatků. Pokud jde o přeplatky, jejich objem odpovídá vývoji z minulých období, aktuálně dosáhl výše 153 milionů korun. Negativní je, že nedoplatky oproti loňsku narostly dosáhly již 18 milionů korun. V jejich případě jde především o náklady na teplo z důvodu vyšší klimatické náročnosti. Nedoplatky měly být uhrazeny do 31. července Při neuhrazení nedoplatku je od 1. srpna počítán úrok (poplatek z prodlení). Může se stát, že úrok výrazně naroste a původní dlužnou částku o mnoho navýší. Klient tak zbytečně přijde o peníze, které by jinak mohl ušetřit, upozornila Kateřina Kurková. Text a foto: Petr PROKEŠ Tabulka: Kateřina KURKOVÁ Objekty Přeplatky VZ 2013 Nedoplatky VZ 2013 Celkem VZ 2013 Samosprávy Společenství vlastníků Domy pro neplatiče Celkem Počet vyúčtování Počet Procenta S přeplatkem ,12% S nedoplatkem ,88% Celkem ,00%

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Lidé z Výsluní si přestanou svítit očima, tmu zaženou lampy veřejného osvětlení Obyvatelé mosteckého sídliště Výsluní (Šestistovky) se mohou radovat. V následujícím roce přestanou při svých pochůzkách překonávat rozsáhlou zeleň oddělující horní a dolní část čtvrti potmě. V prostoru mezi ulicemi Lidická a Česká budou instalovány dvě lampy veřejného osvětlení. Jedna bude stát na křižovatce parkových cest nedaleko spodní části areálu Mateřské školy Lidická a druhá u schodiště mezi restaurací U Kovboje a blokem 625. Návrh na vybudování lamp veřejného osvětlení podal na odboru investic a komunálního hospodářství Magistrátu města Mostu předseda SA 058 (blok 625) Michal Tomko, jenž je zároveň zastupitelem zvoleným za Sdružení Mostečané Mostu (SMM). V současné době zde žádná osvětlená propojka není a zejména ve večerních hodinách je zde poměrně velká koncentrace lidí a zajisté by se tímto zvýšil i pocit bezpečí pro občany, kteří tudy procházejí, zdůvodnil svůj návrh, podaný v zastoupení bydlících, Michal Tomko. Redakce může potvrdit, že v lokalitě je tma jako v pytli (autor článku bydlí kousek od ní). Michal Tomko připouští, že dvě lampy jsou málo, ale respektuje možnosti městského rozpočtu. Podle našeho odhadu by jen na hlavní cestu protínající rozsáhlou zeleň mezi horní a dolní částí sídliště bylo zapotřebí alespoň osmi parkových lamp a na cestu od spodní části MŠ k bloku 625 ještě alespoň dvou. Pro uspokojivé osvětlení zmíněného schodiště by se hodila ještě další lampa. Ale i řešení pomocí jen dvou nových lamp přinese výrazný Zcela vlevo Česká ulice, zcela vpravo Lidická ulice, mezi nimi rozsáhlá zelená plocha, která byla doposud bez veřejného osvětlení. pokrok. Tma ustoupí a lidé si přestanou svítit vlastníma očima, jak se lidově říká. Za vstřícnost jsem pracovníkům odboru investic a komunálního hospodářství vděčný. Pozitivní změnu bydlící rádi přivítají. V praxi se opět ukázalo, že mezi bytovým družstvem a magistrátem je vynikající spolupráce a že SMM nastolilo před lety správnou politiku nasměrovanou k uspokojování potřeb občanů, zdůraznil Michal Tomko. V Mostě je stále několik míst, které večer a v noci tonou ve tmě. Přitom nejde o okrajové části města. Výsluní je toho názorným příkladem. Zdá se, že tmavá místa vznikla v důsledku chyb vyplývajících z rychlosti prováděné komplexní bytové výstavby v 70. a 80. letech 20. století a nedostatku času na zpracování řádných projektů budování tras veřejného osvětlení. Text: Petr PROKEŠ Vizualizace: MmM OIaKH Superpotravina.cz otevřela prodejnu, Mostečané mohou žít zdravěji Zdravé potraviny jsou nyní pro Mostečany dostupnější. Ve městě byla otevřena nová prodejna. Specializuje se na potraviny budoucnosti, tzv. superpotraviny. Ty přinesl současný trend správného a vyváženého stravování, který je širokou veřejností stále vyhledávanější. CO JSOU TO SUPERPOTRAVINY? Jedná se o potraviny, které jsou stoprocentně přírodní, nabité vitaminy a stopovými prvky. Bestsellerem mezi těmito produkty se stala chia semínka. Ta jsou známá především jako výborný zdroj Omega-3 mastných kyselin. Snižují hladinu cholesterolu v krvi a mají pozitivní vliv na kardiovaskulární systém. Nechybí jim ani spousta vlákniny nebo sodík, železo, zinek, fosfor, magnezium, vitaminy A, C a E či mangan. Málokdo ví, že chia semínka zároveň obsahují pětinásobné množství vápníku, než najdeme v mléce, a dvojnásobné množství draslíku, než je obsaženo v banánech. Supotravina.cz nabízí široký sortiment zdravých produktů. Obchod najdete v areálu Softexu v Zahradní čtvrti. NEPRAŽENÉ KAKAO, KUSTOVNICE A DALŠÍ DOBROTY Zázračná semínka i spoustu jiných, zdraví prospěšných delikates, si teď můžete zakoupit i v Mostě. Kromě širokého sortimentu superpotravin nechybí ani sypané čaje, koření, luxusní čokolády nebo potraviny vhodné pro bezlepkovou dietu. S vhodným výběrem toho nejlepšího pro vaše zdraví, nebo pro zlepšení životního stylu, vám ochotně poradí zkušený personál prodejny. Nově otevřený obchod najdete v Zahradní čtvrti na adrese Růžová 1426 v areálu společnosti Softex NCP. Superpotravina.cz vás zároveň zve k vyluštění tajenky křížovky na straně 35. Text a foto: Martin KOSTLÁN

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 Osmdesátník patnáct let ve funkci JAK JSME ZAČÍNALI (87) Práci s lidmi má v krvi. Věnuje se jí od mládí. Je to vidět na první pohled. Pořád něco organizuje, každou chvíli s někým hovoří, mluví dokonce i s politiky, a když je moc nespokojený s řešením problémů, neváhá a píše příslušným institucím připomínky a stížnosti. Doma ho prakticky nezastihnete, protože soustavně pobíhá po svém čtyřpatrovém činžáku, takže ho potkáte v některém ze tří vchodů anebo v okolí domu. Má tolik energie, že se snad ani nedá věřit tomu, že je osmdesátníkem. MILOŠ PORŠ, předseda SV 192 v bloku 327 v mostecké ulici Pionýrů. VĚK NENÍ ZNÁT Pokud se vám zdá, že jste o tomto bloku na stránkách družstevního zpravodaje již nejednou četli, neplete se. Předseda Porš se novinářů nebojí, kontakt s nimi považuje za nedílnou součást své práce, a tak je informuje o radostech i strastech bydlení v domě i ve městě. Při našem posledním setkání byl docela rozzlobený a držel v ruce tři podací lístky od doporučených dopisů, které zaslal Policii ČR, městské policii a vedení statutárního města Mostu. Obsahem stížností byla neutěšená dopravní situace na křižovatce ulic Pionýrů a Jaroslava Vrchlického, kdy nezodpovědní řidiči parkují své vozy na hraně křižovatky a brání tak výjezdu řidičů z parkoviště U Naftaře. I když jsme na tuto situaci v měsíčníku Krušnohor upozornili a dokonce podali i písemný podnět, ukázalo se, že řešení je nad síly dopravní komise, poradního orgánu Rady města Mostu, a strážníci a dopravní policisté, kteří místem projíždějí několikrát denně, ještě k tomu dělají, že nic nevidí. O bloku 327 jste se v Krušnohoru dočetli také v souvislosti s instalací kabelů pro společnost Softex a s rekonstrukcí výtahů. V domě to prostě žije. Mým úkolem a úkolem dalších členů výboru Předseda SV Miloš Porš má radost z povedené fasády. Její barevné řešení bylo přizpůsobeno okolní přírodě dům se nachází v sousedství lesoparku Hrabák a zahrádkářské kolonie Na Konečné. Rodiče s dětmi a pejskaři mají tedy kam vyrazit. je zajistit lidem spokojené bydlení, řekl Miloš Porš a připomněl, že před lety v rámci privatizace městských domů se nájemníci rozhodli přejít pod správu největšího bytového družstva v republice právě proto, aby pohodové bydlení měli zajištěno. A to je také doba, kdy se Miloš Porš ujal funkce předsedy SV. PODNIKATELŮV POKUS Miloš Porš bydlí v domě 46 let. Proto mu jeho osud není lhostejný. Jako ostříž sledoval dění kolem privatizace. Jeden z nájemníků, byl jím podnikatel, si svolal lidi do sklepa a vedl řeč o tom, že by měl zájem dům koupit. Objekt byl oceněn na 1 milion 800 tisíc korun. Podnikatel lidem slíbil, že nikoho nevyhodí, i když třeba nebude mít peníze na zaplacení nájemného. Protože za mnou přiběhla sousedka a informovala mě o tom, co se děje, seběhl jsem s ní do sklepa a přihlásil se o slovo. Podnikatele jsem se zeptal, co to organizuje, že nejméně polovina bydlících vůbec neví, o co jde. A co lidi, ti si nechtějí koupit byty sami? Vždyť jdeme do privatizace! On tvrdil, že lidi nemají peníze na nákup bytů. Přitom cena byla pouhých tisíc korun za byt. Vyzval jsem přítomné, aby se vyjádřili. Všichni zvedli ruku, že si chtějí byt koupit, zavzpomínal Miloš Porš. Tím pokus o podnikatelovu koupi domu skončil. Lidé mi tehdy říkali: Hele, ujměte se toho! A tak jsem se toho ujal, doplnil předseda. Bylo založeno SV a to si na svém shromáždění zvolilo výbor. Ten navázal úzký kontakt se správou družstva a rozeběhla se spolupráce, kterou si Miloš Porš velice pochvaluje. Důvěra bydlících ho těší. Funkci vykonává už patnáctým rokem. DESET MILIONŮ Od privatizace jsme do domu investovali 10 milionů, spočítal předseda. Pořídili za ně novou střechu, rozvody pro požární vodu, vchodové dveře, nechali zrekonstruovat plynové rozvody, vyměnili okna, došlo i na zámkovou dlažbu na okapových chodnících i na přístupech ke vchodům, na zateplení objektu a novou fasádu, nechali si zrekonstruovat rozvody elektřiny a zabudovat optické kabely pro CIS, bydlícím již slouží nové výtahy. Je tady vůbec nějaký problém? Auta pod okny. Ulicí Pionýrů jich projede 10 tisíc denně, spočítal předseda. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva TV Menší a TV Větší lze již objednat CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Jak to bude s tarify týkajícími se digitální televize? Zeptali jsme se na to MIROSLAVA PRŮŠI, ředitele společnosti SOFTEX. Zavádíme dva nové tarify s jasným a hlavně srozumitelným názvem TV Menší a TV Větší. Prodej současných tarifů Mrňous, Prcek, Macek a Obrmacek bude ukončen ke dni 31. srpna Objednat nové tarify TV Menší a TV Větší je možné již nyní, a to osobně v zákaznickém centru společnosti SOFTEX nebo telefonicky na čísle Aktivace nových tarifů bude probíhat od 1. září Jaké jsou ceny a co budou obsahovat nové tarify? Tarif TV Menší bude za cenu 250 Kč měsíčně. Nabídka představuje 15 pevně daných kanálů plus 15 volitelných kanálů z výběru 35 kanálů. Uživatelé budou moci vidět 50 kanálů. TV Větší reprezentuje 30 pevně daných kanálů plus 30 volitelných z výběru 100 kanálů. Celkově má tedy uživatel možnost vidět až 130 kanálů. Tento tarif bude ve výši 450 Kč měsíčně. Změny výběru bude možné provádět každý měsíc, přičemž cena zůstane stejná. Seznam a informace o obsahu tarifů TV Menší a TV Větší je možné najít na stránkách Připravujeme mimo jiné také letáčky se všemi potřebnými informacemi. Jaké výhody přináší TV Menší a TV Větší? Předně je to již zmíněný flexibilní výběr programové nabídky. Oba tarify budou obsahovat všechny dostupné kanály s vysokým rozlišením (HDD). Nebudeme duplicitně nabízet standardní rozlišení. To znamená, že když bude kanál v HDD kvalitě, nebude tarif obsahovat SD kvalitu. Nespornou výhodou je služba TV Kdekoli. Můžete svoji televizi využívat skutečně kdekoliv na svém mobilu nebo tabletu. O aplikacích na ovládání a přehrávání v mobilu nebo tabletu, které jsou ke stažení zdarma, jsem hovořil již v minulém čísle Krušnohoru. Pro sledování kanálů v mobilu nebo tabletu je v nabídce za 150 Kč měsíčně TV Kdekoliv vhodná až pro čtyři zařízení na domácnost. Nenabízí náhodou jedna velká společnost něco podobného? Ano, její mohutnou reklamu můžeme sledovat nejen na billboardech, ale také v televizi. Jde o totožný produkt s tím rozdílem, že SOFTEX nabízí přehrávání zpětně nikoli 30, ale 48 hodin. Porovnání cenové nabídky ponechám bez komentáře. Rozmlouval: Petr PROKEŠ

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 Litvínovští politici a úředníci prokázali, že umějí spolupracovat s předsedy domů V pravé poledne se sešli na asfaltové ploše mezi paneláky předsedové domů ve správě Krušnohoru, vrcholný politik města Litvínova a přední úředníci radnice. Důvod setkání? Veřejné projednání návrhu na rozšíření dětského hřiště. Na místě jsme se dozvěděli, že asfaltová plocha je caparty hojně využívána ke hrám, avšak s výjimkou zčásti zničeného basketbalového koše neposkytuje dětem vybavení, které by mohly využít k opravdovému sportování. Plocha se přitom nachází na vhodném místě mezi paneláky v Čapkově a Mostecké ulici a zde vybudované dětské hřiště s potřebným vybavením by mohlo sloužit pro lokalitu jako spádové. A skutečně se tak stane. Město zareagovalo rychle. Místostarosta Karel Linhart (Severočeši. cz pitínovci) přišel s úředníky radnice na setkání s předsedy domů s jasnou vizí vycházející z požadavků obyvatel. DO KONCE PRÁZDNIN Atrakce na travnaté ploše mají být doplněny novými, asfaltová plocha bude vyčištěna a zbavena rostoucí trávy, zde budou barevně vyznačeny herní plácky pro minifotbal, házenou, košíkovou, nohejbal a ty budou doplněny o koše a branky. Od herních plácků bude nejbližší panelový dům oddělen záchytnou sítí, aby míče letící mimo vyhrazený prostor nerušily poklidné bydlení vlastníků bytů, případně nenadělaly škody v podobě rozbitých oken či skleněných výplní balkonů. Obnovou projdou dožívající lavičky a budou instalovány nové. Vedení města na základě vlastního šetření i na základě podnětů od občanů sestavilo plán na rekonstrukci dětských hřišť v Litvínově a asfaltová plocha v Čapkově a Mostecké ulici patří mezi ně. Její proměna bude stát 455 tisíc korun. Konečnou podobu jsme konzultovali se zástupci obyvatel domů a ti nám potvrdili, že jim hřiště nepřekáží a jeho úpravu naopak vítají, sdělil na místě místostarosta Karel Linhart. Hotovo by mělo být na konci prázdnin, doplnila vedoucí radničního odboru investic a regionálního rozvoje Hana Nováková. ČLOVĚČE, NEZLOB SE! Podle plánku, nad nímž se místostarosta, úředníci a předsedové domů radili, by mělo být dětské hřiště velice dobře vybaveno. Vedle již instalovaného dřevěného hradu se skluzavkou a houpačkou, dřevěného houpacího koně, ocelové věžové prolézačky, dřevěné kůlové kladiny, ocelové trojhrazdy a malého kolotoče přibydou altánek a lavičkový set, lanová prolézačka síťová loď, ocelové branky, sloupky a tyče se sítí, houpačka, lavičky, branky se sítí zapuštěné do země, sloupky pro volejbal a nohejbal, ocelové tyče pro velkou záchytnou síť chránící dům a pole namalované pro hru Člověče, nezlob se! Autorem projektu je Roman Brzek, ale byla to týmová práce, během níž jsme definovali potřeby prostoru prioritně jde o hodnotné trávení volného času dětí a mládeže, zdůraznila Hana Nováková. S dotacemi město nepočítá, posílilo svůj rozpočet v příslušné kapitole. Rozhodující je spokojenost občanů. V lokalitě je hodně dětí a jejich rodiče budou rádi za důstojné prostředí, v němž si jejich potomci budou hrát, vysvětlil vedoucí odboru nakládání s majetkem Petr Řeháček. S předsedy domů Václavem Zollpriesterem a Josefem Vírou (vpravo) debatují nad plánkem zástupci města a radnice zleva Karel Linhart, Petr Řeháček a Hana Nováková. SPOKOJENÍ PŘEDSEDOVÉ Spolupráce s městem funguje dobře. Jestliže upozorníme na nějaký problém, z radnice vždycky někdo přijde a zajímá se o něj, společně hledáme řešení, spokojeně si notovali Václav Zollpriester (předseda SV 288 z Mostecké ulice) a Josef Víra (předseda SV 260 z Čapkovy). Výhodou je, že toto místo je hlídáno kamerou městské policie, takže potíže nečekáme, předpověděli předsedové. Text a foto: Petr PROKEŠ Václav Zollpriester a Josef Víra doporučili vybavit hřiště ještě o hrací prvky pro nejmenší děti. Prázdnou plochu zaplní vybavení pro hry a sport dětí a mládeže.

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Rodičům se ulevilo, Bentley je zaplacen Rodiče zdravotně postiženého Kubíčka Hana Vykysalá a Josef Rejman z Mostu mají o starost méně. Nemusejí už shánět peníze na zaplacení výcviku asistenčního psa Bentleyho. Celou 185tisícovou částku se díky pochopení vstřícných občanů podařilo uhradit. Informaci překvapivou i pro rodiče samotné oznámila v tělocvičně Základní a mateřské školy v Hoře Svaté Kateřiny manažerka výcviku Klára Pragerová z Pestré společnosti, která Bentleyho vychovala. Rodiče předpokládali, že budou shánět peníze ještě celý tento rok, ale otevřené peněženky vstřícných občanů vydaly více. DVĚ SBÍRKY HORALŮ V Hoře Svaté Kateřiny se konala sbírka již podruhé. Ta první uskutečněná začátkem roku byla nečekaně úspěšná. Žáci, jejich rodiče, učitelský sbor, zaměstnanci školy a dětského domova vybrali korun. Myslím si, že na školu s 84 žáky je to výsledek úžasný, konstatovala tehdy ředitelka ZŠ a MŠ Věra Sehnalová. A to ještě netušila, co se bude dít dál. V reakci na první začala druhá sbírka iniciovaná bývalými spolužáky školy a obyvateli horských obcí včetně Brandova, odkud Josef Rejman pochází. Kubíčkův tatínek ukončil základní školní docházku na Kateřině před jedenácti roky. Bývalým spolužákům a obyvatelům horských obcí se podařilo vybrat neuvěřitelných korun. Částka byla předána opět v tělocvičně kateřinské školy, tentokrát před závěrem školního roku. Máme z toho obrovskou radost. Jsme velmi mile překvapeni, řekl Josef Rejman. Rodina chtěla poděkovat dárcům osobně, a proto domluvila s kateřinskou školou setkání s nimi a také s pracovnicemi Pestré společnosti, v níž výcvik asistenčních psů probíhá. Jsem rád, že na světě žijí tak úžasní lidé jako vy, poděkoval na akci přítomným Josef Rejman. Ve zhruba hodinové prezentaci Pestré společnosti přítomní zhlédli ukázky výcviku asistenčních psů přivezených přímo z pražského sídla společnosti. Děti byly nadšené tím, co viděly. Měly dokonce možnost se s chlupáči seznámit osobně a pohrát si s nimi. Co umí, předvedl i Bentley. JAK TO BYLO Spastickému Kubíčkovi vyhovuje vyšší teplota psa, ta napomáhá uvolnit jeho svaly. Kontakt s Bentleym zlepšuje i psychiku. Bentley svou budoucí dráhu odstartoval velkolepě v pražském hotelu Hilton, který si pejska v rámci svých charitativních aktivit adoptoval a během roku 2013 na něj přispěl částkou přes 100 tisíc korun. Bentley je opravdu mediální hvězda, předvedl se i na Country festivalu Matylda, jehož pořadatelé nás sami oslovili a my byli nadšení, že se v Mostě o pejskovi ví a že mu tamější lidé chtějí pomoci. Na Matyldě se vybralo korun a na následné podzimní přehlídce country skupin pořádané Karolínou v Litvínově- -Chudeříně korun. Rodina Kubíčka se díky několika článkům v Krušnohoru i zmínkách v ostatním tisku a televizních reportážích stala známou, a proto lidé z okolí, jako třeba z Hory Svaté Kateřiny, chtěli pomoci. Tady se přes dvě veřejné sbírky sešlo dalších skoro 16 tisíc korun. Zbývající částku 50 tisíc korun darovala Kubíčkovi na Bentleyho nadace Českého rozhlasu z projektu Světluška. Vše se tedy podařilo roční shánění finančních prostředků bylo ukončeno a pejsek je oficiálně předán do rodiny, shrnula pro měsíčník Krušnohor Klára Pragerová z Pestré společnosti. Text a foto: Petr PROKEŠ Sám Bentley byl překvapen tím, kolik peněz bylo vhozeno do pokladničky. Napočítáno bylo Kč. Horalé se činili! Bentley nespouští oči z Kubíčka v maminčině náručí. O jeho výcvik se postaraly metodička Michaela Perčinová a manažerka Klára Pragerová (obě v modrém) z Pestré společnosti. Tatínkovi Kubíčka Josefu Rejmanovi se Bentley stal společníkem při sportovních aktivitách a mamince Haně Vykysalé pomocníkem v domácnosti.

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 Svatební holubi Most stále oblíbenější služba ve městě pod Hněvínem Vypouštění holubic z rukou novomanželů se stalo nedílnou součástí téměř každého svatebního dne nejen v Mostě. Pro tuto neotřelou tradici se každou svatební sezonu rozhodnou stovky párů z Mostecka a okolí. Svatební holubičky jsou jednou z vychytávek, které si v dnešní době můžete na svůj den D pořídit i vy. Zároveň jsou však i vyhledávaný a originální svatební dárek, který potěší nevěstu a ženicha svou neotřelostí a zaujme i samotné svatebčany, o dětech nemluvě. MOSTEČTÍ PRŮKOPNÍKY Už druhým rokem funguje v Mostě služba, díky které si můžete sněhově bílé holubice objednat naprosto bez starostí. Svatební holubi Most jsou nejen průkopníky této oblíbené tradice v našem regionu, ale zároveň zajišťují komplexní služby spojené s tímto jedinečným zážitkem. Stačí nám jen zavolat nebo poslat , vždy se snažíme každému zákazníkovi maximálně vyjít vstříc, protože si uvědomujeme, že svatební obřad je jeden z nejkrásnějších a nejdůležitějších chvil v životě. Rádi ke kouzlu tohoto okamžiku přispíváme mimo jiné i tím, že kromě samotných holubiček nabízíme široký výběr klecí, které v nesčetných barevných kombinacích přizpůsobíme stylu nebo barvě, do které je svatba laděna, vysvětluje koordinátorka Alena Průšová. ZVYKLÍ NA LIDI Součástí této služby je pak dovoz klece s holubičkami ve smluvený čas na místo obřadu. Na nevěstu se ženichem pak už zbývá jen samotné vypuštění holoubků. To je samo o sobě velice jednoduché, proto se není čeho bát. Stačí vyjmout ptáčky z klece a v jeden okamžik je vyhodit do vzduchu. Holoubci neklovou, neškrábou a jsou zvyklí na lidskou společnost, takže nehrozí žádné nebezpečí. Holoubci se pak společně vracejí bok po boku domů, proto ani o jejich další osud se není třeba obávat. NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK Vypouštění svatebních holubic je nejen nezapomenutelný zážitek pro novomanžele i svatební hosty, ale zároveň obohatí i fotografie ty dostanou romantický nádech. Mostečtí svatební holubi nejčastěji létají z Hněvína nebo od kostela Nanebevzetí Panny Marie, ovšem dají se pořídit i v případě, že je vaše svatba v interiéru. V takovém případě je snadno vypustíte před obřadní síní nebo kdekoliv jinde pod širým nebem hned po skončení svatebního obřadu. Velkou výhodou této služby je i její nízká cena (pohybuje se v průměru okolo jednoho tisíce korun) a je tak dostupná prakticky každému. Na rozdíl od jiných svatebních služeb ji není třeba objednávat dlouho předem: V tomto směru jsme velice flexibilní a není pro nás problém vyřídit objednávky třeba den před samotnou svatbou, dodává Alena Průšová. Podrobnosti o této tradici a rozsáhlou fotogalerii najdete na nebo na facebooku Svatební holubi Most. Text: Petr PROKEŠ Foto: Alena PRŮŠOVÁ

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Miluju hip hop, v rádiu rocku se ale necítím být diskriminován, říká Michal Pecháček LIDÉ Z GAMA RÁDIA A ALFA TELEVIZE Stylem oblékání, vyjadřování a chování připomíná vyznavače alternativní kultury. Dělá přitom docela běžnou práci a dokáže o ní zajímavě hovořit. Nehraje si na suveréna, dokáže přiznat chybu. Takový je MICHAL PECHÁČEK, kameraman a zvukař Gama Rádia a Alfa TV. Michale, jak ses vůbec dostal ke kameře? Poprvé jsem ji držel v ruce ve třetím ročníku Střední sklářské školy AGC v Teplicích. Protože tato škola posílá každým rokem výborné studenty dobře ovládající angličtinu na stáže a soutěže do zahraničí, byl jsem vyslán i já. Nechci se chlubit, ale ve třídě jsem měl jeden z nejlepších známkových průměrů. Se spolužáky jsem byl v Maďarsku. Zúčastnili jsme se soutěže v natáčení klipů. Po dvou týdnech jsme odevzdali tři sestříhané. První klip pojednával o tamních kostelech, druhý byl o Košicích a třetí zachycoval naše celkové zážitky z pobytu v Maďarsku. Uspěli jsme velmi dobře, v soutěži jsme obsadili druhé místo. V týmu jsem působil jako kameraman. Úspěch se tedy stal motivací pro tvoji stálou práci s kamerou? Vůbec ne. Do Gama Rádia jsem nastoupil jako zvukař. A jak ses tedy dostal ke zvuku? Ke zvuku mě přivedl zájem o hudbu. Po leta jsem si doma nahrával muziku. Nebylo to tedy o tom, že bych si někdy řekl, že budu zvukařem, k této profesi mě přivedla životní cesta. Se známým jsem pracoval v jedné firmě. Bylo to hned po škole, kde jsem si ke zvukařině také trochu přičichl. Ve firmě jsem přenášel krabice s technikou na ozvučení. Po čase jsem věci z krabic začal zapojovat, pak i ovládat. O tuto techniku jsem se začal zajímat víc a víc. Z obyčejného stěhováka se stal zvukař samouk. Jednoho rána mi doma zadrnčel telefon a ve sluchátku jsem uslyšel dotaz, zda bych neměl zájem o práci. Volalo Gama Rádio. Hledalo zvukaře. Kamarád mě hned odvezl do rádia, tam jsme si krátce popovídali s vedením a já to místo dostal. Po čase jsem začal pracovat i pro Alfa televizi. Byl jsem jejím prvním kameramanem. Co ti osobně přináší práce s kamerou a se zvukem? Zvukařina je něco, co mě velice baví, co dělám rád, je to hobby. Zvláště ta studiová, kdy stále ladíš a ladíš, aby to, co má jít do vysílání, bylo co nejlepší. Zvukařinu nezapomeneš, stejně jako plavání či jízdu na kole. Přináší mi nejen práci jako zdroj obživy, ale umožňuje mi také zdokonalit koníčka domácí nahrávání hudby. Mám pocit, že už dosahuju profesionální úrovně. Hudba, kterou dneska dělám, vypadá o tisíc procent jinak rozuměj líp než třeba před čtyřmi roky. Skladby si sám zvučím a sám nahrávám. Říkáš sám? Ty jsi také autorem? Ano. Žiju hudbou. Jsem rapper. Miluju hip hop. To je svébytná kultura, osobitý pohled na svět, hip hop mám zarytý hluboko v kostech. Odnepaměti skládám texty, nahrávám je. Hip hop přímo zbožňuju. Hraju na pusu, mluvím rychle, aby se to rýmovalo, a volím obsah, který lidem něco řekne. Mám čerstvě vydané cédéčko. Jak můžeš být vyznavačem hip hopu a pracovat v rádiu rocku? Rock mi nevadí, poslouchám i jiné styly hudby, například blues. Jsem velice otevřený veškeré hudbě, ovšem hip hop je srdíčko. Hudbu neškatulkuju. Chytří lidé to nedělají. V rádiu rocku sice hip hop nehrajeme, ale díky své otevřenosti vůči veškeré hudbě se necítím být diskriminován. Kdo si mě chce poslechnout, má možnost. Na facebookové adrese Pechi Vole Onlajn mám profil a z něj se zájemci dostanou na všechny moje webové stránky, na nichž zní moje tvorba. Na profilu jsou také všechny aktuální informace. Včetně té, že jsem také vášnivý milovník starých bavoráků. Když jsem kdysi do jednoho sedl, pocítil jsem, že do takového vozu patřím. Srostl jsem s ním. Nyní mám už druhého bavoráka silnějšího. Rád s ním jezdím na automobilové srazy. Vraťme se k tvé práci. Co je na střihu ať zvukovém či filmovém nejtěžší? Riziko, že práci neodevzdáš včas. Kolikrát je jí víc, než se dá stihnout. Potom se v sestříhaném materiálu podaří nechat chybu a do éteru pustíš něco, co by v něm nemělo zaznít. Když denně stříháš pět šest televizních reportáží, ale třeba i deset, a k tomu je ještě stříhání pro rádio, soudím, že není v lidských možnostech neudělat chybičku. Ta se prostě vloudí. Ale stává se to tak jednou do roku, pane Karfíku, jak se říká v mém oblíbeném filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě?

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013 Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? V souvislosti se změnami a platností hlavních zákonů

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Most DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Jak se Jan Skopeček stal workoholikem

Jak se Jan Skopeček stal workoholikem 3 září 2006 2. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Třetí kulatý stůl Bude v sociálních službách revoluce? Jak se Jan Skopeček stal workoholikem 1 Hon na čarodějnice

Více

Slezskoostravské. měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVI březen 2009 zdarma

Slezskoostravské. měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVI březen 2009 zdarma Slezskoostravské noviny ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVI březen 2009 zdarma Slezská má nové ulice O prvňáčky nouze není

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007 POMŮŽEME USKUTEČNIT VAŠE SNY A PŘÁNÍ HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY bankovní i nebankovní, pro zaměstnance, důchodce, OSVČ (i pro začínající

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více