Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012"

Transkript

1 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

2 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém období Dlouhodobá: nesoulad za delší období vyúsťuje ve veřejný dluh Pozn.: v dalším výkladu omezení na státní rozpočet

3 Krátkodobá fiskální nerovnováha Celkový schodek je suma primárního (operativního) deficitu a deficitu z úroků z veřejného dluhu D = PD + Úvd celkový deficit umožňuje hodnotit politiku konkrétní vlády Primární deficit = -((příjmy (výdaje Úvd))

4 Celkový deficit státního rozpočtu Celkový deficit = - (hot.příjmy - hot.výdaje -úroky z veřejného dluhu) Toto tokové pojetí Necharakterizuje - změnu fiskální pozice státu - změnu vládních pohledávek a závazků - majetkovou pozici státu Neodráží např. finanční operace v mimorozpočtových parafiskálních fondech a územních rozpočtech Zahrnuje pouze hotovostní operace bez vládních pohledávek a závazků a bez vládních dluhových operací (zajišťujících financování deficitu)

5 Rozbor rozpočtového deficitu Rozbor příčin (rozpočtové a makroekonomické hledisko) Rozbor typu deficitu výdaje Příjmy = =

6 Druhy rozpočtového deficitu a jejich příčiny Aktivní (strukturální) - záměrný charakter - uplatnění expanzivní hospodářské politiky - snaha rozložit důsledky výdajových šoků - rozložení daňového zatížení na více generací Pasivní (cyklický) - následný charakter, pod vlivem exogenních faktorů - hlavním faktorem je hospodářský pokles, růst cen základních surovin, případně společenská nebo přírodní kataklyzmata - úroky z veřejného dluhu

7 Financování schodku 1. Zvýšení daní (modely) 2. Krácení veřejných výdajů (indexové) 3. Privatizace a prodej majetku (krytí aktivy) 4. Dluhové financování = transformace deficitu do veřejného dluhu * 5. Emisní financování * 6. Kombinace způsobů

8 Dluhové financování Založené na prodeji státních cenných papírů, které jsou nakupovány domácími nebo zahraničními subjekty (str. 444) = transformace rozpočtového deficitu do veřejného dluhu) Problémy: - domácí sektor nemůže absorbovat rozpočtový schodek - nárůst úroku ze zahraničního zadlužení (tlak na přebytek obchodní bilance za cenu minimálního importu) Vede k růstu veřejného dluhu

9 Emisní financování Přímé úvěrování vlády centrální bankou (většinou zákonem zakázáno) nebo přímý nákup státních dluhopisů centrální bankou = monetizace dluhu (deficit je kryt úvěrovou emisí)

10 Dlouhodobá fiskální nerovnováha Hodnocení deficitu z časového hlediska: Krátkodobý = časový nesoulad v průběhu rozpočtového období Výsledný (= krátkodobá f. nerovnováha) Střednědobý a dlouhodobý (chronický) vede k veřejnému dluhu, dluhová služba je pro rozpočet břemenem (inflační tlaky, omezování soukromých investic, vysoké úrokové náklady)

11 Veřejný dluh = úhrn vládních závazků ve formě obligací a krátkodobých půjček (nahromaděné výpůjčky vlády, které vlastní veřejnost) Výsledek dlouhodobé fiskální nerovnováhy, ale i další příčiny - převzetí jiných závazků vládou - zadlužení mimorozpočtových fondů Tedy: závazků státu, územní samosprávy, mimorozpočtových fondů, veřejnoprávních institucí a veřejných podniků

12 Členění veřejného dluhu Hrubý (vykazuje se) x čistý (bez pohledávek) Vnitřní (v domácí měně) x vnější (umístěn v zahraničí v cizí měně) Oficiální (vykazovaný) x skrytý (potenciální, záruky za dluhy jiných subjektů)

13 Úhrada nadměrných vládních výdajů David Ricardo pokud má vláda tak velké výdaje,a že je nedokáže financovat ze stávajících příjmů, má dvě možnosti: a. zvýšit daně b. zadlužit se Ale i b. znamená v budoucnu dluh splatit z daňových příjmů de facto volba zdanit nyní nebo později

14 Krytí státního dluhu Emisí státních dluhopisů obligací - zaknihované nebo materializované - na doručitele nebo na jméno Státní pokladniční poukázky (splatnost v měsících) Střednědobé státní cenné papíry až na 10 let, (zpravidla největší podíl) Zajímavé pro institucionální investory (stát je bonitní dlužník, CP budou splaceny bez ohledu na zadlužení státu)

15 Dluhová krize Důsledek dlouhodobé nadměrné fiskální nerovnováhy, kdy zpravidla převažují závazky vůči zahraničí, doprovázené vysokými úrokovými sazbami Např. Mexiko, Brazílie, popř. Polsko Nutnost omezení importu (dopad do obchodní bilance) Často doprovázeno devalvací měny (to vede k růstu hodnoty úroků z vnějšího veřejného dluhu) Rolování dluhu = vydání obligací na nesplacenou část dluhu

16 Příčiny růstu státního dluhu V minulosti vedení válek (=mimorozpočtové) Dlouhodobé deficity SR (=rozpočtové) Rozsáhlé veřejné investice, na které nemá stát prostředky Přijetí dluhu z minulého období (ČR po rozpadu federace)

17 Vztah veřejného dluhu k HDP Zděděný dluh jeho podíl (D 0 /HDP 0 ) Velikost primárního deficitu (mimo úroků) Míra monetizace dluhu (jeho transformace do peněžní zásoby) Vliv úroků z veřejného dluhu ( HDP/R 0 ) Dluhová past převyšuje-li reálná úroková míra reálné tempo růstu HDP

18 Důsledky veřejného dluhu Rozpočtové (placení úroků zatěžuje veřejné finance, až ¼ běžných výdajů, exogenní faktor, často vedou k růstu deficitu) Redistribuční (prostřednictvím úroků z obligací přerozdělována část veřejných prostředků ve prospěch bohatých subjektů) Fiskální destabilizační (zvyšování podílu dluhu na HDP, roste podíl pasivního deficitu) Změna struktury portfolia (vytlačení ostatních aktiv z portfolia soukromého sektoru) Inflace (možná cesta řešení dluhu)

19 Řešení dluhového problému Využití pozitivních exogenních faktorů - vyšší tempo ekonomického růstu - vliv inflace na pokles reálné R (x ČNB) - zahraniční pomoc (granty, prominutí úroků) Aktivní vládní opatření - dosažní přebytku SR a splácení z něj (USA - vládní programy oddlužení) - mimořádná paušální dávka z kapitálu - monetizace dluhu (záměrná inflace) - odmítnutí dluhu (riskantní)

20 Správa dluhu Obstarávání úvěrů (zpravidla na úrovni územní samosprávy) Zajištění emise CP, jejich umístění na trh, výplatu úroků a umořování dluhu centrální banka fiskální agent (prvotní umístění emise, někdy spravuje dluhopisy) - operátor na sekundárním trhu

21 Splácení veřejného dluhu Umořovací fond (v minulosti) Konverze dluhu (emise nových CP před splatností původních, rolování) Konsolidace dluhu (změna podmínek délky splatnosti emitovaných státních dluhopisů)

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL).

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL). STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, EMISNÍ PŮJČKY Obsah kapitoly Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat: 1) Střednědobé bankovní úvěry (Charakteristika provozních úvěrů. Kritéria

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled

Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled Téma 7: Centrální banka Struktura přednášky: 1. Vznik CB 2. Funkce CB 3. Bilance CB 4. Nástroje CB 5. Regulace a dohled 1. Vznik CB Způsob založení: 1. Pověřením jedné z existujících bank: - vedením účtů

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003 Ekonomický měsíčník LISTOPAD 23 ČNB ponechala úrokové sazby beze změny Bankovní rada snížila prognózu inflace. ČNB zmírnila své obavy z růstu retailových úvěrů. Centrální banka neklade překážky emisi dluhopisů

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více