5. Smlouva o dílo na servis posuvných automatických dveří v lokalitě Veřejné prostranství u polikliniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Smlouva o dílo na servis posuvných automatických dveří v lokalitě Veřejné prostranství u polikliniky"

Transkript

1 Informace z usnesení 85. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 17, o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č.o.17, Brno za podmínky, že žadatelka ukončí nájem stávajícího obecního bytu č. 34 v domě na Ulici Kosmonautů č.o. 19, Brno a vyklizený byt předá MČ Brno Starý Lískovec. Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 17, o vel. 2+kk, v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č.o.17, Brno, na dobu určitou, dvou let, regulované nájemné. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do Žádost o prominutí poplatku z prodlení Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve smyslu usnesení č. 29 odst. 4, z IV./07 zasedání ZMČ konaného dne , ve výši 100 % tj. celkem ,- Kč z částky poplatku z prodlení ,- Kč žadateli, bývalému nájemci bytu č. 16, na ulici Mikuláškovo náměstí č.o. 16 v Brně Starém Lískovci s tím, že je povinen uhradit vyčíslený poplatek z prodlení jednorázově nejpozději v termínu do Ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o unesení. 3. Prodloužení nájemní smlouvy MUDr. Františka Zahradníčková, Kurská 2, Brno s účelem užívání ambulance praktického lékaře pro děti a dorost Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 4. Žádost o finanční příspěvek na opravu bytového jádra, Kurská č.o. 4, byt č.10, velikost 3 +1 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje finanční podíl ve výši Kč na opravu bytového jádra v bytě číslo 10, v bytovém domě na ulici Kurská č.o Smlouva o dílo na servis posuvných automatických dveří v lokalitě Veřejné prostranství u polikliniky Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Smlouvu o dílo na servis posuvných automatických dveří výtahu v lokalitě Veřejné prostranství u polikliniky, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městská část Brno Starý Lískovec, Klobásova 9, Brno, zastoupenou Vladanem Krásným KONE, a.s., se sídlem Evropská 423/178, Praha, kde předmětem smlouvy je servis uvedených posuvných automatických dveří.

2 6. Výměna oken a vstupních dveří nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Osová č.o.6 v Brně Starém Lískovci Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby pro realizaci zakázky malého rozsahu Výměna oken a vstupních dveří nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Osová č.o.6 v Brně Starém Lískovci byl vybrán uchazeč: IDEAL OKNO s.r.o., Gajdošova 56a, Brno, IČO: jako nejvhodnější na základě předložené nabídky. 7. Prázdninový provoz v mateřských školách Brno Starý Lískovec Rada MČ Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z pořadu jednání. 8. Rozpočtové opatření č.16 Navýšení vlastních příjmů, přesun do oblasti veřejné zeleně Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 16, které je přílohou tohoto bodu jednání. 9. Žádost o předchozí souhlas Rady města Brna k uzavření nájemní smlouvy Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje podání žádosti o předchozí souhlas Rady města Brna k uzavření smlouvy o nájmu části (100 m 2 ) pozemku p. č. 2485/2 k. ú. Starý Lískovec pro umístění prodejny květin. Stanovuje cenu nájmu ve výši 800 Kč. 10. Rekonstrukce dětského hřiště ul. U pošty 1-9 zrušení nabídkového řízení Rada městské části Brno Starý Lískovec ruší nabídkové řízení pro realizaci Rekonstrukce dětského hřiště na ul. U pošty 1 9, vypsané v roce 2011 a ukládá OVŠ informovat dotčené firmy o usnesení. 11. Rekonstrukce dětského hřiště ul. U pošty 1-9, zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Rada městské části Brno Starý Lískovec schvaluje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce dětskéh hřiště ul. U pošty 1-9 a ukládá OVŠ oslovit firmy pro podání cenových nabídek: Tomovy parky, s.r.o., Karlovice, Radvánovice 123, Turnov, IČ: SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTĚ s.r.o., Elišky Krásnohorské 1298/4, Havířov Podlesí, PSČ , IČ: ONYX wood spol. s r.o., Žernovická 257, PRACHATICE, IČ: Hřiště,s.r.o, Zábrdovická 2, Brno, IČ: Vladimír Matěja, Pavlovská 6, Brno, IČ:

3 FLORA SERVIS Lubomír Straka, Faměrovo náměstí 29, Brno, IČ: Karim Europe, s.r.o., Wolkerova 1279, Hulín, IČ: COLMEX, s.r.o., Vrbova 1427/19, Praha 4, IČ: DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Uhelná 2641/4, Znojmo, IČ: ALESTRA s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim, IČ: HAGS Praha, s.r.o., zastoupení pro Moravu LONVET s.r.o., Mgr. Josef Tušner, Stará 1470/6, , Havířov Prostřední Suchá, IČ: Povolení ZUK souhlas správce komunikace Rada městské části Brno Starý Lískovec souhlasí s vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace za účelem pojíždění plochy veřejné komunikace p.č. 2478/1 v k.ú. Starý Lískovec osobním automobilem s vlekem v termínu od do pro vyklizení zahrady, žadateli, bytem Jemelkova 40, Brno. Pověřuje odbor všeobecný vydáváním souhlasu správce komunikací, které nejsou ve správě Brněnských komunikací, a.s. v MČ Brno Starý Lískovec. Tento souhlas slouží jako podklad pro vydání Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace v souladu s 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 13. Žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu Vltavská č.o. 2, č. bytu 3, Brno Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 3 o velikosti 3+1 na ulici Vltavská č.o. 2 v Brně, která byla doručena dne s podmínkou, že mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno Starý Lískovec, na straně pronajímatele a žadatelkou, na straně nájemce, bude ve lhůtě do uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3 na ulici Vltavská č.o. 2 v Brně, uzavřené dne Předmětem tohoto dodatku bude změna doby nájmu, a to z doby neurčité na dobu určitou, 1 rok. Pokud k datu nebude dodatek č. 1 uzavřen, nájemní poměr k předmětnému bytu končí dnem Dodatek č. 1 je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OSBB sdělit rozhodnutí RMČ žadatelce a předložit jí k podpisu dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu. 14. Rozpočtové opatření č. 17 Navýšení investičních výdajů do ZŠ Labská Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 17, které je přílohou tohoto bodu jednání. 15. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmonautů 2, Brno Starý Lískovec Rada městské části Brno Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmonautů 2, Brno Starý Lískovec, jímž je objednatel Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou Svoboda a syn s.r.o. zastoupenou Františkem Otřískalem, jednatelem

4 společnosti se sídlem Jahodová 524/62, Brněnské Ivanovice, pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD, projektová dokumentace zpracovaná Ing. Jiřím Šlanhofem z data 04/2013 je přílohou tohoto bodu jednání. 16. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci Výměna oken v tělocvičně ZŠ Elišky Přemyslovny Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s výměnou oken v tělocvičně ZŠ Elišky Přemyslovny. Schvaluje zadávací podmínky s hodnotícími kritérii a seznamem firem. Zadávací podmínky s hodnotícími kritérii jsou přílohou tohoto materiálu. Seznam firem: PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, Brno IČO: RI OKNA a.s. Úkolky 1055, Bzenec IČO: K-OKNA GROUP s.r.o. Tleskačova 1703, Kuřim IČO: OKNOSERVIS s.r.o. Tuřanka 115, Brno IČO: IDEAL OKNO s.r.o. Gajdošova 2876/56a, Brno - Zábrdovice IČO: Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 5 dnů od vyhotovení oficiálního zápisu z RMČ Brno Starý Lískovec. 17. Návrh SOD na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Nábytek do objektu Oderská 4, Brno Starý Lískovec Rada městské části Brno Starý Lískovec souhlasí se zněním předložené Smlouvy o dílo č mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu Nábytek do objektu Oderská 4, Brno Starý Lískovec, jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem jímž je Česká republika Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, provozovna Střediska hospodářské činnosti Věznice Mírov, Mírov, za Českou republiku činí právní úkony Vrchní rada, plk. Ing. Mgr. Vladimír LANG, ředitel věznice Mírov, na základě pověření

5 generálního ředitele č.j. VS 26/59/ /všeob/080 ze dne , pověřuje starostu MČ jejím podpisem. Návrh SOD je přílohou tohoto bodu jednání. 18. Stavební úpravy Oderská 4, Brno Starý Lískovec jednací řízení bez uveřejnění Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje slepý rozpočet vícepráce a méněpráce pod zakázkovým číslem Souhlasí s tím, aby firma ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, Brno, v souladu s čl. II.5.1 mandátní smlouvy č zahájila činnost pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na akci: Stavební úpravy Oderská 4, Brno Starý Lískovec. Ukládá OVš zaslat písemný pokyn firmě ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, Brno, k plnění mandátní smlouvy do 5 dnů po vyhotovení zápisu z 85. rady RMČ Brno Starý Lískovec. 19. Dodatek č.2 ke SOD č na akci Projektová dokumentace na vzduchotechniku bazénové haly ZŠ Labská, Brno Starý Lískovec Rada městské části Brno Starý Lískovec souhlasí se zněním předloženého dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č na akci Projektová dokumentace na vzduchotechniku bazénové haly ZŠ Labská, Brno Starý Lískovec mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou AZ KLIMA a.s. se sídlem Tilhonova 59, Brno - Slatina, IČO: a pověřuje starostu MČ jeho podpisem. Dodatek č.2 je přílohou tohoto bodu jednání. 20. Dodatek č.2 ke SOD č na akci Stavební úpravy Oderská 4, Brno Starý Lískovec Rada městské části Brno Starý Lískovec souhlasí se zněním předloženého dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č na akci Stavební úpravy Oderská 4, Brno Starý Lískovec mezi zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu jímž je Statutární město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec zastoupená starostou Vladanem Krásným a zhotovitelem firmou KP stavby, s.r.o. se sídlem Brněnská 1027, Rosice, IČO: a pověřuje starostu MČ jeho podpisem. Dodatek č.2 je přílohou tohoto bodu jednání.

6 21. Nová výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Stěhování ÚMČ Brno Starý Lískovec, Klobásova 9 do budovy Oderská 4, Brno Starý Lískovec Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje zadávací podmínky s hodnotícími kritérii a seznam firem. Zadávací podmínky s hodnotícími kritérii jsou přílohou tohoto materiálu. Seznam firem: A+A RENAX,s.r.o. Přízová Brno IČO: Bc.Stanislav Staněk V Újezdech 6a Brno IČO: Stěhování A JE TO Bořetická 4140/ Brno-Vinohrady IČO: Stěhospol Brno s.r.o. Ječná 29a Brno IČO: Stěhování Cibulka Petr Cibulka Bohunická Brno Bohunice IČO: Polgár Tibor- Autodoprava Polgár Žitná Brno IČO: AUTODOPRAVA-STĚHOVÁNÍ Klement René Brněnská Šlapanice IČO: Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 5 dnů od obdržení oficiálního výpisu z RMČ Brno Starý Lískovec.

7 22. Rozpočtové opatření č. 18 transfer obci postižené povodní Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit RO č. 18, které je přílohou tohoto bodu jednání. 23. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka a montáž nábytku pro MŠ na ulici Kosmonautů 2 Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s dodávkou a montáží nábytku pro MŠ na ulici Kosmonautů 2. Schvaluje zadávací podmínky s hodnotícími kritérii a seznamem firem. Zadávací podmínky s hodnotícími kritérii jsou přílohou tohoto materiálu. Seznam firem: Miroslav Marek Stolařství Družební Nivnice IČO: BENJAMÍN s.r.o. Hradišťská Buchlovice IČO: Halík - Truhlářství, s.r.o. Boršice u Blatnice Boršice u Blatnice IČO: Stolařství Kubíček Koliště 65a Brno-Zábrdovice IČ: Zakázkové stolařství Kopečný Kopečný Richard Brno Jundrov Tel./fax: IČ: Vězeňská služba České republiky se sídlem : Soudní 1672/1a, Praha 4 provozovna Střediska hospodářské činnosti Věznice Mírov, Mírov, IČO: DIČ: CZ Ukládá OVš oslovit firmy k podání cenové nabídky na samotnou realizaci do 10 dnů.

8 24. Darovací smlouva Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno Starý Lískovec schválit uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno Starý Lískovec, na straně dárce a Obcí Libiš, se sídlem Mělnická 579, Libiš, na straně obdarované. Předmětem darovací smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši ,-Kč na humanitární a sociální účely. Darovací smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVV zajistit uzavření darovací smlouvy. 25. Řešení neplnění SOD č zhotovitelem Ager s.r.o., výběr zhotovitele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Jednorázový pokos lokality A a výběhu pro psy Bosonožská a Labská Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s provedením jednorázového pokosu lokality A, výběhu pro psy Bosonožská a výběhu pro psy Labská jako řešení neplnění smlouvy o dílo č zhotovitelem Ager s.r.o., Kotlářská 51a, Brno, IČO Schvaluje pro zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Jednorázový pokos lokality A, výběhů pro psy Bosonožská a Labská, podle předložené cenové nabídky ze dne zhotovitele Davida Skalu, IČ a objednávku č. 62/2013, která je autorizovanou přílohou č. 3 bodu tohoto jednání. Ukládá odboru všeobecnému s výběrem zhotovitele díla seznámit všechny zájemce, kteří podali cenovou nabídku a předložit objednávku starostovi k podpisu do

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více