I. Základní parametry AKCENTA úvěrů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní parametry AKCENTA úvěrů"

Transkript

1

2 I. Základní parametry AKCENTA úvěrů Výše úvěru : Kč až Kč Úroková sazba : 7,9 % až 16,1 % p.a. Max. výše úvěru : do 75 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (Praha, krajská města / bonita / kvalitní investiční záměr) Splatnost : od 1 do 30 let do 55 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (LTV) akceptujeme doložení příjmů i formou čestného prohlášení u účelových úvěrů může být čerpáno až 20 % jeho výše bez doložení účelu Způsob splácení : anuitní, individuální, odklad splátek jistiny Rezerva : dle bonity klienta (rezerva se skládá z výše splátky úvěru a poplatku za správu úvěru) na účtu klienta ve výši od 1 splátky (může být odpuštěna) a 1 poplatku do výše 3 splátek a 3 poplatků Čerpání : jednorázové na běžný účet klienta, účelové čerpání formou platebních příkazů pod kontrolou ASUDu, možnost rezervace zdrojů a příslibů Poplatky : celkové poplatky ASUDu se standardně pohybují v rozmezí 1,3 3 % z výše úvěru (min. z 1 mil Kč), bližší informace k inkasu poplatků je uvedeno v popisu procesu níže Zajištění úvěru : nemovitost na území České a Slovenské republiky (v jakékoli kombinaci) a notářský zápis o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu II. Úvěry pro fyzické osoby Účelový úvěr pro občany Typické účely úvěru: - Koupě, výstavba, přestavba či změny stavby nemovitostí - Koupě bytů, nebytových prostor, komerčních budov, či pozemků - Zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí (do roka od realizace) - Konsolidace / refinancování účelových půjček na bydlení Parametry úvěru: - Výše úvěru Kč Kč - Úroková sazba od 7,9 % p.a. - Zajištěné nemovitostí, do výše 75 % hodnoty zajištění - Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře - Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Verze 1/2015 Stránka 2

3 Žadatelé: - Fyzické osoby občané ČR, SR i cizinci Účelový úvěr pro občany bez dokládání příjmů Typické účely úvěru: - Koupě, výstavba, přestavba či změny stavby nemovitostí - Koupě bytů, nebytových prostor, komerčních budov, či pozemků - Investice - Konsolidace / refinancování účelových půjček na bydlení Parametry úvěru: - Výše úvěru Kč Kč - Úroková sazba od 8,5 % p.a. - Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu - Zajištěné nemovitostí do výše 55 % hodnoty zajištění - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře - Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatelé: - Fyzické osoby občané ČR, SR i cizinci Neúčelový úvěr pro občany (Americká hypotéka) U tohoto produktu není účel úvěru smluvně vyžadován. Parametry: - Výše úvěru Kč Kč - Úroková sazba od 8,9 % p.a. - Zajištěné nemovitostí až do výše 65 % hodnoty zajištění - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře - Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatelé: - Fyzické osoby občané ČR, SR i cizinci Verze 1/2015 Stránka 3

4 III. Úvěry pro podnikatele Účelový úvěr pro podnikatele Typické účely úvěru: - Provozní potřeby - Investice, rozvoj podnikání - Koupě, výstavba, přestavba či změna stavby nemovitostí - Zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí max. do 1 roku realizace - Start podnikatelské činnosti - Konsolidace a refinancování závazků (odstranění tlaku na splacení finančních závazků a snížení stávajících měsíčních splátek) Parametry úvěru: - Výše úvěru Kč Kč - Úroková sazba od 7,9 % p.a. - Zajištěné nemovitostí do výše 75 % hodnoty zajištění - Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře - Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatel: - Právnické osoby nebo fyzické osoby - podnikatelé - Cizinci Účelový úvěr pro podnikatele bez dokládání příjmů Typické účely úvěru: - Provozní potřeby - Investice, rozvoj podnikání - Koupě, výstavba, přestavba či změna stavby nemovitostí - Zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí max. do 1 roku realizace - Start podnikatelské činnosti - Konsolidace a refinancování závazků (odstranění tlaku na splacení finančních závazků a snížení stávajících měsíčních splátek) Parametry úvěru: - Výše úvěru Kč Kč Verze 1/2015 Stránka 4

5 - Úroková sazba od 8,5 % p.a. - Zajištěné nemovitostí do výše 55 % hodnoty zajištění - Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře - Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatel: - Právnické osoby nebo fyzické osoby - podnikatelé - Cizinci Neúčelový úvěr pro podnikatele U tohoto produktu není účel úvěru smluvně vyžadován. Parametry úvěru: - Výše úvěru Kč Kč - Úroková sazba od 8,9 % p.a. - Zajištěné nemovitostí do výše 55 % hodnoty zajištění - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře - Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatel: - Právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatelé - Cizinci IV. Dále úvěrujeme Můžeme tolerovat krátkou nebo nulovou historii; přechod mezi zaměstnáními a podnikáním; pro banky nevhodný" obor podnikání nebo účel úvěru (stavebnictví / developeři, autodoprava, restaurační a ubytovací služby, ) ; optimalizované daňové přiznání; pro banku nedostatečné dosavadní hospodářské výsledky; zdroj splácení: % z dosavadního obratu, u FOP akceptace budoucích příjmů u projektů či startu podnikání; příjmy z pronájmu lze akceptovat až do výše 85% tržního nájmu; problémové zadlužení a závazky (banky i nebankovní společnosti, soukromí věřitelé); Verze 1/2015 Stránka 5

6 zápisy v registrech dlužníků; dluhy vůči finančnímu úřadu, správě soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovně apod., které budou řešeny úvěrem od ASUD; odstranitelná právní či věcná břemena nebránící užívání nemovitosti výjimečně možno akceptovat zástavní právo na druhém zástavním místě vždy jako formu dozajištění úvěru nikoli hlavní zajištění Netolerujeme nebo nefinancujeme klienty, kterým na nemovitosti k zajištění visí exekuce (nutné předem vyplatit a uvolnit, specifický postup vyplacení exekuce třetí osobou před čerpáním úvěru nutno konzultovat se zaměstnanci ASUD!) retailové konsolidace předlužených FO s predátory na listu vlastnictví, kteří neakceptují návrh ASUDu na vznik zástavního práva před čerpáním úvěru developerské projekty v začátcích (u developerských projektů není jisté, zda budou finalizovány) FVE (fotovoltaické elektrárny), u kterých jsou zdrojem splátek výnosy z FVE bez jištění jinou nemovitostí projekty zajištěné jednoúčelovými nebo naddimenzovanými nemovitostmi Poskytování spotřebitelských úvěrů definovaných zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, je řešeno SAMOSTATNOU METODIKOU V. Postup vyřízení žádosti o úvěr 1. Prvotní posouzení Následující podklady pošlete na nebo dodejte poštou či osobně. Všechny přílohy zaslané elektronicky musí mít název odpovídající obsahu dokumentu. 1) žádost o úvěr, všechny ostatní údaje akceptujeme i na aktuálních formulářích jiných bank a institucí do stáří 30 dnů; 2) kopii (sken) občanského průkazu žadatele (u právnických osob jednatele/vlastníka + výpis z OR nebo výpis z živnostenského rejstříku) se souhlasným a podepsaným prohlášením poskytovatele údajů pro ASUD; 3) popis nemovitostí k zajištění (dle návodu v příloze č.1 a 2 dle typu nemovitosti), list vlastnictví, snímek z katastrální mapy, fotodokumentaci (dle návodu v příloze č.1 a 2) nebo i starší expertní odhad ceny nemovitosti); 4) popis požadovaného úvěru, účelu úvěru, souvisejících okolností (např. podnikatelský záměr či příležitost, u konsolidace důvody finančních problémů ), 5) doklady o příjmu klienta: Verze 1/2015 Stránka 6

7 a) FO potvrzení o příjmu za poslední kalendářní rok, nebo u FOP Přiznání k dani z příjmu fyzických osob se všemi přílohami (případně obojí). Kontinuální přechod mezi zaměstnáními, příp. podnikáním akceptujeme; b) u PO a u FOP s podvojným účetnictvím (Účetní závěrku, Výkaz zisků a ztrát a Rozvahu) v plném, nezkráceném rozsahu, za poslední dvě účetní období + za uzavřené období aktuálního roku (např. za 1. čtvrtletí či pololetí aktuálního roku), daňová přiznání včetně finančních výkazů s razítkem podání na finanční úřad, a dále podnikatelský záměr/business plán včetně projekcí finančních výkazů (rozvahy, výsledovky atd.); 6) začínající podnikatelé či podnikatelé přecházející z FOP na PO, kteří nemají tak dlouhou historii, dodají individuálně, co mohou, často podnikatelský záměr/business plán včetně projekcí finančních výkazů (rozvahy, výsledovky atd.. 2. Indikativní nabídka - žadateli je předložena indikativní nabídka na základě posouzení podkladů doložených pro prvotní posouzení žádosti o úvěr; - souhlasí-li s parametry úvěru, hradí klient Členský vklad a Poplatek za žádost o úvěr, uzavírá členství na základě ASUDem vyhotovené Přihlášky za člena a identifikace dlužníka (resp. všech případných spoludlužníků) platba poplatků dle instrukcí přílohy č Vznik členství žadatele v družstvu i Družstvo může poskytovat své služby (úvěry) pouze jeho členům. Podáním Přihlášky za člena pro žadatele o úvěr nevznikají žádné povinnosti ani závazky. Vznikem členství (tj. potvrzením Přihlášky za člena ze strany ASUDu) vznikají žadateli-klientovi standardní práva a povinnosti vyplývající ze Stanov družstva. Členský vklad činí 1 Kč s tím, že člen družstva ručí do výše dvojnásobku svého vkladu, tj. 2 Kč. - Proces přijetí žadatele/spolužadatele za člena může probíhat paralelně s přípravou materiálů a jejich posuzováním, musí však být zpracováno před předložením zpracovaného úvěrového návrhu ke schválení do Úvěrové komise. - Postup přijetí za člena včetně úhrady členské vkladu Vám sdělí pracovník útvaru obchod, který žádost zpracovává. - Zájemce o členství musí splnit následující podmínky, aby došlo ke vzniku členství: o podá písemnou přihlášku za člena družstva, o zaplatí členský vklad (1 Kč) platba dle instrukcí Přílohy č.4. - Při podpisu přihlášky za člena musí být provedena identifikace klienta dle zákona č. 253/2008 Sb, která může být provedena pouze zaměstnancem ASUD nebo osobou, která má s ASUD uzavřenou smlouvu na identifikaci klientů a pravidelně absolvuje školení AML (identifikaci lze provést i na úřadě s rozšířenou působností nebo i notáře) Verze 1/2015 Stránka 7

8 - Za člena družstva může být přijata fyzická osoba občan - identifikátorem je RČ osoby nebo právnická osoba - identifikátorem je IČO 4. Poplatek za posouzení žádosti o úvěr - individuální dle indikativní nabídky, - poplatek kryje náklady spojené s posouzením žádosti, ocenění nemovitosti, příp. dohlídky na místě pracovníka ASUD, Vybíráme jej standardně až po pozitivním prvotním posouzení, předložení indikativní nabídky a po souhlasu žadatele s nabízenými parametry úvěru. 5. Další posouzení - dokumenty dosud dodané v elektronické podobě pro prvotní posouzení vyžadujeme písemně v originále; - všechny dokumenty a komentáře, které jsou vyhotoveny žadatelem (všechny s výjimkou úředních písemností), musí být opatřeny datem zpracování a podpisem žadatele; - všechny následující podklady jsou zpracovány útvarem úvěrových obchodů. Složku úvěrové žádosti je nutné doplnit o: - Informace k žadateli/spolužadateli/ručiteli 1) sken nebo kopie dvou dokladů totožnosti - občanského průkazu, řidičského průkazu, pasu,, u cizinců - povolení k trvalému pobytu na území ČR, pas a doklad o trvalém/přechodném pobytu, platného řidičského oprávnění apod., na kopii je nutný souhlas žadatele s pořízením kopie dokladů (z předloženého dokladu musí být patrné bydliště); Doklady totožnosti předloží žadatel v originálu k nahlédnutí/ověření při prvním osobním jednání s pracovníky útvaru úvěrových obchodů; 2) výpis z Registrů dlužníků z bankovního (CBCB, a nebankovního registru (CNCB, (SOLUS na vyžádání, a to především v případě konsolidací), u právnických osob CRÚ (http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/centralni_registr_uveru/) od ČNB a nebankovního registru (CNCB, 3) v případě ručení za úvěr třetí osobou souhlas ručitele a jeho doklad totožnosti dle bodu 1); 4) pokud mají manželé rozdělené/zúžené SJM, pak Notářský zápis o jeho zúžení či rozdělení; 5) potvrzení o bezdlužnosti (event. o stavu účtu) u FÚ, ČSSZ, ZP u podnikatelů a firem; - Informace k účelu a zdrojům na splácení úvěru 6) doložení účelu financování z úvěru, je-li účelové; 7) cash-flow, tj. přehled příjmů a výdajů u podnikatelského záměru disponibilní příjem projektu je stanoven jako průměrný měsíční zisk v prvních šesti měsících od plánovaného okamžiku generování výnosů z projektu, nejpozději po uplynutí doby, po kterou je možné klientům odložit splátku se zohledněním stávajících placených závazků. Bonita je prokázaná, pokud disponibilní příjem je minimálně ve výše měsíční splátky. (disponibilní zdroje > 0); Verze 1/2015 Stránka 8

9 - Informace k nemovitosti 8) nabývací titul k nemovitosti, např. Kupní smlouva k nemovitostem, které jsou předmětem zajištění; 9) doložení práv třetích osob, pokud je jimi nemovitost zatížena (např. věcná břemena, nájemní smlouvy atd.); 10) pojistná smlouva k nemovitostem příp. movitostem, které budou předmětem zajištění a doklad o zaplacení, možno doložit i dodatečně až po schválení úvěru; 11) jiné dokumenty vyžádané ASUDem: Všechny podklady jsou následně zpracovány útvarem úvěrových obchodů, v průběhu posuzování si může útvar úvěrových obchodů vyžádat další doplňující informace, dokumenty, smlouvy, osobní návštěvu (tzv. dohlídku) nemovitosti určené k zástavě, osobní návštěvu firmy (provozu) podnikatele (v podstatě cokoliv, co uzná za vhodné pro posouzení případu); Pokud všechny podklady nevylučují možnost poskytnout úvěr, zpracuje útvar úvěrových obchodů tzv. Úvěrový návrh. 6. Úvěrový návrh, schvalování - zpracovává pracovník ASUD standardně kopíruje dříve zaslanou indikativní nabídku; - úvěrový návrh schvaluje Úvěrová komise, která se schází dle potřeby (obvykle však 2x týdně); - pokud Úvěrová komise úvěr schválí, útvar úvěrových obchodů zasílá klientovi přesnou Specifikaci úvěru (nabídku), ve které jsou uvedeny všechny schválené parametry a podmínky úvěru spolu s odkládacími podmínkami čerpání. 7. Specifikace úvěru, smluvní dokumentace, čerpání - pokud žadatel předloženou Specifikaci úvěru přijme, útvar úvěrových obchodů nechá vypracovat úvěrovou smluvní dokumentaci; - poplatek za vyhotovení smluvní dokumentace, který je uveden ve Specifikaci úvěru je po dohodě možno uhradit až z čerpaného úvěru; - vypracování úvěrové dokumentace ASUDem; - podpis rámcové smlouvy žadatelem/klientem s ASUDem, zavedení běžného účtu u ASUDu, podpis souvisejících dokumentů; - podpis smluvní dokumentace klientem, a to buď na centrále ASUDu v Hradci Králové nebo na obchodním místě v Praze, Bratislavě či Košicích; - splnění odkládacích podmínek čerpání ve smlouvě o úvěru je stanoveno, jaké podmínky musí klient splnit, aby mohl prostředky načerpat, např. dodání některých dokumentů, vyplacení závazků, atd.; - načerpání úvěru na běžný účet klienta vedeného ASUDem a následně jeho účelové poukázání na jiné účty v souladu se Smlouvou o úvěru; - podpis notářského zápisu v Hradci Králové nebo v Praze Verze 1/2015 Stránka 9

10 - mezi podpisem smluvní úvěrové dokumentace, resp. podáním zástavní smlouvy na příslušný katastr nemovitostí a podpisem notářského zápisu musí uplynout nejméně 1 den (plomba vkladu zástavního práva v katastru nemovitostí); - za čerpání úvěru klient hradí poplatek v individuální výši dle složitosti případu (uveden v dříve zaslané indikativní nabídce a následně ve Specifikaci podmínek). 8. Poplatky jiným subjektům - výpisy z registrů CBCB (www.cbcb.cz), CNCB (www.cncb.cz), CRÚ u ČNB; - notářský zápis; - ostatní úřední pořízení, např. poplatky za ověřování listin, katastr nemovitostí apod. VI. Obecná pravidla stanovení hodnoty nemovitostí nabízených do zástavy - Úvěry do 1,5 mil Kč o Odhad u standardních nemovitostí není nutné objednávat a je proveden interní odhad ceny nemovitosti - Úvěry nad 1,5 mil Kč o Klient vlastní bankovní (či jiný tržní) odhad mladší 18 měsíců Pokud odhad odpovídá standardům tržního ocenění nemovitosti je daný odhad předložen k supervizi a není nutné zpracovávat nový odhad o Klient nevlastní bankovní (či jiný tržní) odhad mladší 18 měsíců Klienta navštíví odhadce vybraný a objednaný ASUDem, který provede tržní odhad ceny nemovitosti. Odhad hradí ASUD. Náklady spojené s oceněním nemovitost jsou součástí poplatku za posouzení žádosti o úvěr. VII. Další Informace 9. Komunikace při řešení úvěrového případu - útvar úvěrových obchodů komunikuje s obchodním zástupcem/zprostředkovatelem, pokud obchodní zástupce/zprostředkovatel nepožádá o přímou komunikaci ASUDu se žadatelem; - za útvar úvěrových obchodů komunikuje zpravidla jen jeden úvěrový specialista po celou dobu trvání úvěrového případu (mimořádné situace řeší Obchodní ředitel ASUDu); - pokud obchodní zástupce/zprostředkovatel nespolupracuje kvalitně, útvar úvěrových obchodů mu oznámí důvod nespokojenosti a sdělí, že pokud nenastane okamžitá náprava, úvěrový analytik přejde na přímé jednání s žadatelem; - k přímému jednání úvěrového specialisty s žadatelem dochází vždy nejpozději od okamžiku schválení úvěrového obchodu Úvěrovou komisí, pokud tak již není učiněno při dohlídce u žadatele či na nemovitosti k zajištění, nebo při založení rámcové smlouvy ASUDu; Verze 1/2015 Stránka 10

11 - k přímé komunikaci úvěrového specialisty s žadatelem může dojít i v případě kvalitní práce obchodního zástupce/zprostředkovatele, a to z důvodů, kdy tato přímá komunikace s žadatelem je důležitá pro dokreslení celého případu, o této komunikaci je vždy obchodní zástupce/zprostředkovatel obeznámen předem, a je informován (např. zasíláním ové komunikace v kopii) i o jejím průběhu, pokud s tím žadatel souhlasí; - obchodní zástupce/zprostředkovatel je útvarem úvěrových obchodů informován o všech fázích zpracování úvěru přijetí žádosti, úspěchu v prvotním posouzení, zpracování Úvěrového návrhu, schválení úvěru, čerpání úvěru. Verze 1/2015 Stránka 11

12 Příloha č.1: POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ RD/REKREAČNÍCH OBJEKTŮ jméno majitele adresa nemovitosti Číslo/a LV + čísla parcel datum nabytí / pořízení rok, kdy byl dům postaven přibližné datum poslední rekonstrukce/modernizace dispozice RD (kolik jakých místností ideálně s rozměry) počet podlaží a bytů (samostatné vchody?) obytná podlahová plocha v m2 užitná plocha v m2 stav + rozsah poslední rekonstrukce výčet příslušenství (garáž, bazén, vedlejší stavby atd.) celková velikost pozemku přináležícího k RD + velikost stavebního pozemku napojení na inž. Sítě (vypsat na které) způsob vytápění + druh paliva Požadavky na fotodokumentaci nemovitostí oceňovaných pracovníky CRM K focení je vhodné mít digitální fotoaparát s bleskem (nikoliv mobilní telefon) Žádáme držet se následujících zásad: Fotit pokud možno z rohů nebo okrajů, aby byl záběr co nejširší V případě focení proti oknům vždy použít blesk V případě rodinných domků, chat, chalup apod. požadujeme vyfotit: Celkový pohled na nemovitost z venku (ze všech stran) Pohled na nemovitost i s okolním pozemkem (nebo alespoň jeho bezprostřední část přiléhající k budově + vedlejší budovy) Jednotlivé místnosti interiéru nebo vnitřku budovy (minimálně 1 fotku z každé místnosti včetně kuchyně, soc. zařízení, sklep, garáže, atd.) Nafotit minimálně 15 fotografií, podle rozsahu daného objektu. (přenos velkých fotek úschovna nebo více mailů nekomprimovat do nižší kvality!).. Podpis žadatele Verze 1/2015 Stránka 12

13 Příloha č.2: POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ BYTŮ jméno majitele adresa + číslo bytu Číslo/a LV + čísla parcel datum nabytí / pořízení dispozice bytu (kolik místností např. 3+kk, apod.) podlahová plocha bytu v m2 (ideálně m2 jednotlivých místností) typ budovy panelová / cihlová / jiná (druh) umístění bytu v domě (patro) existence výtahu ANO/NE zda patří k bytu balkon, lodžie, sklep, garáž, garážové stání apod. (ideálně uvést velikost) celkový stav domu (ideálně stáří + byl-li revitalizován - kdy) stav bytu + rozsah poslední rekonstrukce přibližné datum poslední rekonstrukce/modernizace bytu způsob vytápění + druh paliva Patří k bytu pozemek mimo dům (zahrada, atd.) druh / rozměr Požadavky na fotodokumentaci nemovitostí oceňovaných pracovníky CRM K focení je vhodné mít digitální fotoaparát s bleskem (nikoliv mobilní telefon) Žádáme držet se následujících zásad: Fotit pokud možno z rohů nebo okrajů, aby byl záběr co nejširší V případě focení proti oknům vždy použít blesk V případě bytů požadujeme vyfotit: Celkový pohled na bytový dům z venku (pokud možno alespoň ze 2 stran ) Pohled na bytový dům i s okolím Pohled na vnitřek bytového domu, kde se byt nachází Jednotlivé místnosti interiéru, větší místnosti ze dvou stran (včetně soc. zařízení a kuchyně) Nafotit minimálně 10 fotografií, podle rozsahu daného objektu. (přenos velkých fotek úschovna nebo více mailů nekomprimovat do nižší kvality!).. Podpis žadatele Verze 1/2015 Stránka 13

14 Příloha č. 3 POŽADOVANÉ DOKLADY Druh žadatele I. předselekce FOO FOP PO datum doložení Žádost o úvěr * * * Kopie OP * * živnostenský list * Obchodní rejstřík * Potvrzení příjmu * Daňové přiznání včetně všech příloh * * Rozvaha + výsledovka v plnému rozsahu * * Prohlášení k příjmu * * * List vlastnictví * * * Foto nemovitosti * * * Odhad pokud je k dispozici * * * Popis nemovitosti * * * Informace k účelu - příběh/ podnikatelský plán * * * po odsouhlasení nabídky klientem II. kolo FOO FOP PO Kopie druhého dokladu totožnosti * * Výpis z registru CBCB - za žadatele/spolužadatele (FOO/FOP) * * Výpis z registru CRÚ - za právnickou osobu * Výpis z registru CNCB - za žadatele/spolužadatele (FOO/FOP) * * Výpis z registru CNCB - za právnickou osobu * Bezdlužnost FÚ, OSSZ, ZP za podnikatele * Bezdlužnost FÚ, OSSZ, ZP za právnickou osobu * Nabývací titul * * * Pojistná smlouva * * * Doklad o platbě pojistného * * * Doklady k účelu * * * Výpis z Centrálního registru úvěrů (CRÚ), žádost na - Výpis z registru CBCB, žádost na - Výpis z registru CNCB, žádost na - Verze 1/2015 Stránka 14

15 Příloha č. 4 INFORMACE PRO PLATBY POPLATKŮ ČLENSKÝ VKLAD Číslo účtu: /0600 Var.s.: Popis platby: IČ / r.č. Členský vklad jméno klienta Poplatek za ŽÁDOST O ÚVĚR Číslo účtu: /0600 Var.s.: Popis platby: IČ / r.č. žádost o úvěr jméno klienta Poplatek za ZPRACOVÁNÍ ÚVĚROVÉ DOKUMENTACE Číslo účtu: /0600 Var.s.: Popis platby: IČ / r.č. zpracování úvěrové dokumentace jméno klienta Poplatek za ČERPÁNÍ ÚVĚRU Číslo účtu: /0600 Var.s.: Popis platby: IČ / r.č. čerpání úvěru jméno klienta Verze 1/2015 Stránka 15

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Nemovitosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, Komerční banka, a.s. (dále jen KB) si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující Oznámení, kterým

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory

Příloha k č.j.: 38821/ENV/13, 2924/M/13 PŘÍLOHY II. Pravidla a podmínky poskytování podpory PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Pravidla a podmínky poskytování podpory Obsah: Příloha č. II/1...3

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více