SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCIA.ESA PT. Galerie obrázků"

Transkript

1 SCIA.ESA PT Galerie obrázků

2 2

3 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované výkresy)... 8 Výrobní výkresy přípojů Kotevní plán Vytvoření nového obrázku...17 Možnosti správce galerie obrázků...18 ÚPRAVA OBRÁZKU 22 Spuštění okna pro úpravu obrázku...22 Okno Úprava obrázku

4 4

5 Vítejte Děkujeme vám, že jste si zvolili systém SCIA.ESA. SCIA Galerie obrázků let společnosti SCIA SCIA.ESA PT je Windows NT/2000/XP software pro výpočty a dimenzování konstrukcí. Umožňuje řešení rozsáhlé oblasti úloh : od výpočtů jednoduchých nosníků přes analýzu rámů ke komplexnímu řešení rozsáhlých prostorových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva a jakéhokoliv jiného materiálu a vkládání obrázků zadané konstrukce a výsledků do Galerii obrázků Tento manuál popisuje na vzorovém příkladu princip práce s Galerií obrázků a představuje její základní funkce. Manuál je určen především pro pokročilé uživatele, kteří zvládají základní používání programu. Více informací o společnosti SCIA a jejích produktech naleznete na Pro připojení na internetové stránky společnosti je v programu k dispozici funkce Help > SCIA On-line. 5

6 Správce Galerie obrázků Galerie obrázků slouží k ukládání a upravování: obrázků projektu vložených z grafického okna programu, vygenerovaných řezů rovinami čárového rastru, výrobních výkresů přípojů, kotevního plánu nebo ručně nakreslených obrázků. Obrázky z galerie můžete tisknout, ukládat do samostatných souborů různých formátů, vložit do Dokumentu a nebo vložit do Galerie výkresů. Vytvořte si jednoduchou ocelovou konstrukci podle čárového rastru (např. podle obrázku) a ve funkcionalitách zaškrtněte u položky Ocel dílčí volby: Projekční výkresy, Výrobní výkresy přípojů a nějaký Vámi zvolený typ přípojů (v tomto případě byl zvolen přípoj rámový šroubovaný). Otevření Galerie obrázků Galerii obrázků lze otevřít třemi způsoby: Pomocí ikony Galerie obrázků z nástrojového panelu Projekt. Z menu Strom > Galerie obrázků. Z okna Hlavní strom > Galerie obrázků. 6

7 Vložení obrázku z okna do galerie Obrázek z okna lze vložit: Buď z menu Soubor > Grafický výstup > Uložit obrázek do galerie. Nebo z menu pravého tlačítka myši a vybrat Uložit obrázek do galerie. Objeví se dialog, kde můžete nastavit dvě vlastnosti obrázku, a to jméno a měřítko. Jedním z možných způsobů vložte obrázek konstrukce do Galerie obrázků. Průvodce tvorbou obrázků Průvodce tvorbou obrázků spustíte: Buď pomocí menu pravého tlačítka myši Průvodce tvorbou obrázků. Nebo přímo z Galerie obrázků ikonou Průvodce generací obrázků nebo klávesovou zkratkou [Ctrl] + [W]. 7

8 Zde si můžete vybrat, zda budete generovat: 1. Řezy rovinami čárového rastru (generované výkresy) 2. Výrobní výkresy přípojů 3. Kotevní plán Pro zobrazení dalších dialogů průvodce, stiskněte tlačítko [Další]. Řezy rovinami čárového rastru (generované výkresy) Abyste mohli generovat řezy rovinami čárového rastu, musíte mít nadefinovaný čárový rastr a musíte projít třemi dialogy průvodce pro vytvoření řezů. 1. Dialog Obrázek a. Standardní vlastnosti obrázku Zde můžete nastavit pojmenování vygenerovaných řezů, měřítko, způsob zobrazení (Standard, Drátěný, Skrytí hran, Skryté hrany čárkovaně, Drátěné OpenGL), řez písma, kde se má zobrazovat značka GSS, zda má být obrázek editovatelný, jestli se má používat bublinová nápověda, parametry kót a další. b. Umístění jména v obrázku Zde si zvolíte, kde má být umístěno jméno obrázku. c. Velikost písma pro jméno obrázku Jak velké má být písmo u jména obrázku. 8

9 2. Dialog Nastavení zobrazení a. Zadání rovin řezu Vše automaticky se vygenerují řezy ve všech zadaných rovinách. Vybrané v následujícím dialogu Roviny pro generaci řezů lze zvolit roviny, pro které chcete řezy vygenerovat. b. Parametry zobrazení Podle aktivního okna pokud zatrhnete tuto možnost, vykreslí se vygenerované řezy podle nastavení stylu a barvy v grafickém okně programu. Dle CAD typů vygenerované řezy se vykreslí v barvách a stylu, který je nastaven v Nastavení > Barvy/čáry záložka Grafické výstupy, popřípadě můžete tyto barvy nadefinovat sami pomocí tlačítka [Nastavení] v tomto dialogu. c. Směr pohledu na řez Zda směr pohledu na řezy bude podle aktivního okna nebo kolmo na směr pohledu. d. Tvorba obrázků Zda se mají generovat řezy i pro roviny, kterými neprochází konstrukce. e. Vykreslovat prvky Pouze prvky ležící v rovině vykreslí se pouze prvky přímo ležící v rovině. Také prvky ležící v blízkosti roviny pokud zatrhnete, musíte pak zvolit tloušťku před a za rovinou, která se má zobrazovat. f. Kreslit zatížení a podpory Zda se má v řezu vykreslit i zatížení a podpory, které jsou nastaveny na obrazovce. 9

10 g. Kreslit grafy výsledků Pokud jsou v aktivním okně vykresleny grafy výsledků, budou vykresleny i v řezu. Poznámka: Pokud chcete mít v řezech vykresleny podpory a grafy výsledků, nesmíte mít v bodě b) Parametry zobrazení zatrženo Dle CAD typů. 10

11 3. Dialog Roviny pro generaci řezů Pokud je zadáno více rastrů lze zvolit pouze některý a to tlačítkem [Výběr rastru] v tomto dialogu. Pokud máte v předchozím dialogu zatrženou volbu Zadání rovin řezů Vybrané, objeví se v tomto dialogu tlačítko [Výběr rovin], kde si můžete vybrat pouze některé roviny, kde budou generovány řezy. Po vyplnění dialogů a potvrzení tlačítkem [Dokončit] se program zeptá, zda chcete Galerii obrázků otevřít. 11

12 Vytvořte řezy konstrukcí podle čárového rastru, podle výše uvedeného postupu. Dialogy vyplňte podle obrázků. 12

13 Výrobní výkresy přípojů Abyste mohli vytvářet výrobní výkresy přípojů, musíte mít zapnuty ve funkcionalitách u položky Ocel dílčí volby: Projekční výkresy,výrobní výkresy přípojů, a typ přípoje, v tomto případě rámové přípoje (nutno v projektu vytvořit přípoj). 1. Dialog Obrázek Viz Řezy rovinami čárového řezu. 2. Dialog Nastavení zobrazení přípojů a. Kreslit přípoje Vše Vykreslí se výrobní výkresy všech přípojů, které máte v projektu zadané. Vybrané můžete zvolit v případě, že jste před spuštěním průvodce generování vybrali v projektu některé přípoje. b. Vykreslit Zde si zvolíte, co všechno a jak má být vykresleno. Po vyplnění dialogů a potvrzení tlačítkem [Dokončit] se program zeptá, zda chcete Galerii obrázků otevřít. 13

14 Vytvořte alespoň jeden přípoj a pomocí výše popsaného postupu vygenerujte výrobní výkresy přípojů. 14

15 Kotevní plán 1. Dialog Obrázek Viz Řezy rovinami čárového řezu. 2. Dialog Nastavení zobrazení a. Nastavení kotevního plánu Nastavení roviny, ve které má být kotevní plán generován a do jaké hloubky. b. CAD typy Nastavení barev pro CAD typy. Po vyplnění dialogů a potvrzení tlačítkem [Dokončit] se program zeptá, zda chcete Galerii obrázků otevřít. 15

16 16 Vytvořte výše popsaným postupem kotevní plán projektu.

17 Vytvoření nového obrázku Pomocí ikony Nový obrázek nebo pomocí klávesnice tlačítkem [Insert] a nebo tlačítkem [Nový] ve správci galerie můžete vytvořit nový obrázek v okně Úprava obrázku, které se automaticky spustí. Vytvořte nový obrázek, do kterého nakreslíte obrázek nebo napíšete nějaký text. 17

18 Možnosti správce galerie obrázků Správce Galerie obrázků obsahuje tlačítka vyvolávající veškeré dostupné funkce, seznam jednotlivých obrázků, doplňující informace o vybraném obrázku, tabulku vlastností pro vybraný obrázek a náhled obrázku. 1. Tlačítka funkcí a. Ikona Nový obrázek její použití bylo již vysvětleno v kapitole Vytvoření nového obrázku b. Ikona Průvodce generací obrázků - již bylo vysvětleno v kapitole Průvodce tvorbou obrázků. c. Ikona Nastavit defaultní parametry pro nové obrázky nastavení parametrů pro obrázky, které teprve budou vloženy do Galerie obrázků. d. Ikona Upravit slouží pro spuštění okna Úprava obrázku. Tuto funkci lze vyvolat též klávesovou zkratkou [Ctrl] + [E]. e. Ikona Smazat smaže vybraný obrázek. Tuto funkci lze zavolat též klávesou [Del]. 18

19 f. Ikona Kopírovat slouží pro zkopírování obrázků, lze použít i klávesové zkratky [Ctrl] + [C]. g. Ikona Tisk obrázku vytiskne zvolený obrázek, lze použít klávesou zkratku [Ctrl] + [P]. h. Ikona Vložit obrázek do dokumentu - tato funkce vloží vybraný obrázek do dokumentu. i. Ikona Uložit obrázek do souboru uloží obrázek do souboru ve zvoleném formátu (*.bmp, *.wmf, *.emf, *.ep3, *.wrl, *.dxf, *.dwg). j. Ikona Kopírovat obrázek do schránky zkopíruje vybraný obrázek do schránky Windows. k. Ikona Regenerovat obrázky obnoví vybraný obrázek podle aktuálního nastavení v okně nebo tabulce vlastností (viz bod 4) Tabulka vlastností pro vybraný obrázek ). l. Ikona Zobrazit podrobnosti zobrazí se seznam jmen obrázků s časovou informací o vytvoření a změnách. m. Ikona Zobrazit ikony zobrazí seznam obrázků pomocí ikon. n. Ikona Změnit velikost ikon slouží pro nastavení velikosti ikon. o. Ikona Přepínač módu zobrazení přepíná mezi statickým a dynamickým náhledem obrázku. 2. Seznam vytvořených obrázků Seznam všech vytvořených obrázků. Zde také můžete vybírat obrázky pro další úpravy. 3. Doplňující informace o vybraném obrázku Zde lze ke každému obrázku i skupině vygenerovaných obrázků doplnit vlastní komentář. 19

20 4. Tabulka vlastností pro vybraný obrázek Nastavení nebo opravení jednotlivých parametrů k vybranému obrázku. a. Jméno pojmenování obrázku, standardně je nastaveno jako Obrázek [číslo]. b. Měřítko nastavení měřítka obrázku, standardně je 1:100. c. Šířka obrázku nastavení šířky obrázku. d. Výška obrázku nastavení výšky obrázku. e. Způsob zobrazení zda se má obrázek vykreslit jako model Drátěný, Standard, Rendrovaný, Skryté čáry, Skryté hrany čárkovaně. f. Pohled a výřez nastavení pohledu na obrázek. g. Parametry zobrazení kliknutím na tlačítko se třemi tečkami se zavolá dialog Parametry zobrazení. h. Nastavení barev a čar kliknutím na tlačítko se třemi tečkami se zavolá dialog Nastavení palet. i. Načíst aktuální nastavení barev při regeneraci pokud je zaškrtnuto načte se při použití funkce Regenerovat obrázky ( ) aktuální paleta barev. j. Načíst aktuální nastavení jednotek při regeneraci pokud je zatrženo načte se při použití funkce Regenerovat obrázky ( ) aktuální nastavení jednotek. k. Načíst aktivitu při regeneraci pokud je zatrženo načte se při použití funkce Regenerovat obrázky ( ) aktuální nastavení aktivity. 20

21 l. Součinitel velikosti textu nastavení poměru, zvětšení nebo zmenšení pro velikost textů použitých v obrázku. m. Řez písma volba znakové sady pro texty. n. Délka vzoru čar nastavení měřítka čárkových, čerchovaných čar apod. o. Zobrazit značku GSS určuje zda značka bude v počátku GSS, v rohu obrázku a nebo nebude zobrazena vůbec. p. Needitovatelné obrázky volba, jestli bude možné obrázky upravovat nebo ne. q. Nepoužívat bublinovou nápovědu jestli se má zobrazovat nápověda v bublině. Při použití této funkce je potřeba obrázek regenerovat. r. Zakázat přichytávání k povrchům jestli bude možné vybírat prvky obrázku za jejich povrch. s. Styl značky zda má být kótovací značka lomítko nebo šipka. t. Velikost koncové značky nastavení velikosti kótovací značky. u. Velikost textu nastavení velikosti textu pro kóty. Poznámka: Při zatržení některých položek v tabulce vlastností (např. Nepoužívat bublinovou nápovědu) musíte dát obrázek regenerovat. 5. Náhled obrázku Zde se zobrazuje vybraný obrázek v náhledu. Otevřete správce Galerie obrázků. Zkopírujte obrázek konstrukce a u této kopie změňte nastavení v tabulce vlastností: způsob zobrazení na rendrovaný, v nastavení barev a čar změňte barvu povrchu a v parametrech zobrazení zapněte popis u prutů. 21

22 Úprava obrázku Spuštění okna pro úpravu obrázku Dialog lze spustit několika způsoby: Tlačítkem [Opravit] v dolní části správce Galerie obrázků. Ikonou Upravit z nástrojového panelu Správce ve správci Galerie obrázků. Klávesovou zkratkou [Ctrl] + [E] ve správci Galerie obrázků. Dvojitým kliknutím na jméno obrázku v seznamu obrázků ve správci Galerie obrázků. Dvojitým kliknutím na náhled obrázku ve správci Galerie obrázků. 22

23 Okno Úprava obrázku Zde je možné obrázek upravovat, kótovat nebo celý vytvořit pomocí nástrojů kreslení. Na panelech nástrojů jsou ikony se všemi funkcemi, které jsou zde umožněny. Některé panely nástrojů již znáte z úprav v grafickém okně. 1. Zadání nových entit a. Výběr entit - slouží pro výběr entit. b. Nová čára - slouží pro zadání čáry. c. Nový polygon - slouží pro zadání polygonu. d. Uzavřený polygon - slouží pro zadání uzavřeného polygonu. e. Kružnice - pro vytvoření kružnice. 23

24 f. Nový text - pro vytvoření popisku k dané entitě nebo celému obrázku. g. Kóty - slouží pro okótování částí nebo celého obrázku. Lze volit mezi kótami vodorovnými, svislými a obecnými a zda mají být jednoduché nebo násobné. 2. Geometrické operace tyto funkce jsou stejné jako v grafickém okně programu. 3. Různé: a. Mazat - smaže vybrané entity. b. Rozložit na čáry - rozloží obrázek nebo vybrané entity na čáry. c. Přepínač zobrazení vlastností - zobrazí se vlastnosti k prvkům, které zde byly vytvořeny. d. Vlastnosti obrázku - lze dodatečně editovat parametry obrázku, je to obdoba tabulky vlastností ve správci Galerie obrázků. e. Tisk obrázku - vytiskne se obrázek, který byl upravován. f. Uložit obrázek do souboru - uloží obrázek do souboru vybraného formátu (*.bmp, *.wmf, *.emf, *.ep3, *.wrl, *.dxf, *.dwg). g. Kopírovat obrázek do schránky - zkopíruje vybraný obrázek do schránky Windows. h. Nastavení bodového rastru - spustí se dialog pro nastavení bodového rastru. i. Rastr zap/vyp - slouží jako přepínač na zapnutí a vypnutí bodového rastru. j. Nastavit velikost obrázku podle aktuální velikosti okna - nastaví rozměry obrázku podle aktuální velikosti okna. k. Zobrazit celý obrázek - zobrazí celý obrázek v okně dialogu Úprava obrázku. 4. Vlastnosti kreslení: a. Barva čar podle vrstvy - pokud je zapnuto, čára se vykreslí v barvě aktuální vrstvy. b. Aktuální barva -pokud je vypnuta funkce Barva čar podle vrstvy, lze nastavit barvu, v jaké se má čára vykreslit. c. Tloušťka čáry - nastavení tloušťky čar pro kreslení. d. Styl čáry - volba stylu vykreslované čáry. e. Aktuální vrstva - výběr vrstvy, ve které právě pracujete. f. Správce vrstev - spustí se Správce vrstev. 5. Pohled tyto funkce jsou stejné jako v grafickém okně programu. 24

25 6. Výběr objektu tyto funkce jsou stejné jako v grafickém okně programu. 7. Úchop bodu tyto funkce jsou stejné jako v grafickém okně programu. Vyberte nějaký příčný řez ve správci Galerie obrázků a otevřete jej v dialogu Úprava obrázku. Smažte čárový rastr. Spusťte funkci Nová svislá kóta a okótujte všechny sloupy v řezu. Funkcí Nová vodorovná kóta okótujte rozpětí konstrukce a funkcí Nová jednoduchá obecná kóta okótujte střechy konstrukce. Název řezu změňte z velikosti písma 15mm na 10mm pomocí funkce Přepínač zobrazení vlastností. Veškeré úpravy řezu potvrďte tlačítkem [OK]. 25

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů SCIA.ESA PT Galerie výkresů 2 VÍTEJTE 5 GALERIE VÝKRESŮ 6 Otevření Galerie výkresů... 6 Správce Galerie výkresů... 6 STRÁNKA VÝKRESU 8 Vložit obrázek... 10 Vlastnosti obrázku... 14 Hlavička a razítko...

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

SCIA.ESA PT. Příručka pro snadné začátky se SCIA.ESA PT

SCIA.ESA PT. Příručka pro snadné začátky se SCIA.ESA PT SCIA.ESA PT Příručka pro snadné začátky se SCIA.ESA PT 2 VÍTEJTE... 6 PŘÍKLAD 1... 7 Cíl... 7 Spuštění programu... 7 Vytvoření a uložení projektu... 7 Vytvoření... 7 Uložení a otevření uloženého projektu...

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

verze Grafický editor PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 1 Obsah

verze Grafický editor PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Nový... 3 3.1.2 Menu Soubor / Otevřít... 3 3.1.3 Menu Soubor / Otevřít podle

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

1. Základní popis programu Nová zkouška Záložka měření Záložka vtisky Záložka report Nastavení 7

1. Základní popis programu Nová zkouška Záložka měření Záložka vtisky Záložka report Nastavení 7 Systém Microness pro vyhodnocování tvrdosti Návod k obsluze Systém Microness se skládá z vlastního programu Microness, digitální kamery a montážního příslušenství kamery. Použitá kamera se připojuje přes

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Manuál. 2D čárový rastr

Manuál. 2D čárový rastr Manuál 2D čárový rastr 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez výslovného písemného

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS Zadejte ručně název první kapitoly Manuál Rozhraní pro program ETABS Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

29.05.2013. Engineering report. Engineering report. Obsah:

29.05.2013. Engineering report. Engineering report. Obsah: Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Kresba pomocí nadstavby

Kresba pomocí nadstavby Kresba pomocí nadstavby Stavy Požadované změny stavu řeší nadstavba pomocí monitoru, který běží na pozadí všech operací. Nově vkládané objekty dostávají automaticky atribut STAV = nový. Při jakákoliv další

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě

Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě Přístup na software je přes webovou stránku http://hodnoty.mapovyportal.cz, přes tlačítko Vstup do aplikace nebo přímým odkazem, například ze stránek

Více

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku:

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Příčky nepřipojené Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Lze využít dva způsoby kreslení. Nejjednodušší je příčky nakreslit

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

BRICSCAD V15. Přizpůsobení uživatelského prostředí

BRICSCAD V15. Přizpůsobení uživatelského prostředí BRICSCAD V15 Přizpůsobení uživatelského prostředí Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz

Více

Aktuální výběr, nad kterým je kurzor myši

Aktuální výběr, nad kterým je kurzor myši Hlavní okno Po přihlášení do aplikace se vám zobrazí Hlavní okno. Zde můžete vidět stav vašeho účtu pro hlavní i australské konto. Stav účtů se ve výchozím nastavení automaticky aktualizuje každých 5 sekund

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Grafické výstupy Manuál

Grafické výstupy Manuál Grafické výstupy Manuál Kontakty 7 Úvod do grafického výstupu 8 Přímý grafický výstup 9 Přímý grafický tisk 9 Editování obsahu stránky výkresu 10 Editování obsahu stránky výkresu 10 Panel nástrojů dialogu

Více

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

BRICSCAD V17. Přizpůsobení uživatelského prostředí

BRICSCAD V17. Přizpůsobení uživatelského prostředí BRICSCAD V17 Přizpůsobení uživatelského prostředí Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Modelování ve Scia Engineer

Modelování ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1)

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1) Závěrečná práce AutoCAD Inventor 2010 (Zadání D1) Pavel Čurda 4.B 4.5. 2010 Úvod Tato práce obsahuje sestavu modelu, prezentaci a samotný výkres Pákového převodu na přiloženém CD. Pákový převod byl namalován

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

2017 CARAT "New design"

2017 CARAT New design 2017 CARAT "New design" Stručný průvodce verzí CARAT New Design Tato příručka poskytuje informace o základech programu CARAT New Design. Další podrobné informace jsou k dispozici na úvodní stránce online

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU Windows Server 2008 Windows Server 2012 ipodnik cloud ipodnik pro Vás provozuje: BIZ-ONE EU s.r.o. Jiráskova 306 252 25 Jinočany, Praha Západ Web: www.ipodnik.cz Tel.: 605

Více

Kontextové dokumenty

Kontextové dokumenty Příručka uživatele systému Museion Kontextové dokumenty Autorská práva Copyright 2012-2015 MUSOFT.CZ, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cílem cvičení je osvojit si základní postupy tvorby výkresu dle platných norem na modelu obrobeného odlitku, který

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

Rychlá navigace Prolínání vrstev

Rychlá navigace Prolínání vrstev mapová aplikace Historické mapy Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Historické mapy Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Prolínání vrstev Obsah mapové aplikace:

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více